Page 1

Vendsysselske Aarbøger 1919-20

I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til artiklerne i

Vendsysselske Aarbøger årgang 1919-20 Indekserne er scannet og bearbejdet i sept. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail: geneablog@kilokilokilo.dk // Web: geneablog.kilokilokilo.dk

Bemærk: Jeg har ikke scannet selve artiklerne (flere af dem kan stadig være ophavsretligt beskyttede) og kan derfor ikke sende dem til dig. Årbøgerne kan lånes via bibliotek.dk.

Side 1 af 10


Vendsysselske Aarbøger 1919-20

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side VENDSYSSELSKE VISITATSINDBERETN. 1738-64. Ved Fuldmægtig Chr. Petresch Christensen...........................................................................................1, 205 EN KRIMINALHISTORIE FRA BØRGLUM KLOSTER. Ved Postmester C. Klitgaard..................................................................................................................................22 PEDER JAKOB HVID, den Horne-Asdal Præst, der blev Prokurator. Af Assistent H. Hjort-Nielsen................................................................................................................................50 GAMLE STEDNAVNE I VENDSYSSEL. Ved Lærer S. C. Sortfeldt .........................................................105, 260 GRANDEBREVE FOR VRENSTED OG AASENDRUP. Ved Postmester C. Klitgaard................................130 KIRKERNE I VENDSYSSEL o. 1735. Efter Alb. Thura ved Postmester C. Klitgaard..................146, 312 SMAASTYKKER (Et Sagn fra Astrup, et Barnemord i Sæby, et Redningsforetagende 1845)........166 LITERATUR ..............................................................................................................................................................................163 FRA BESTYRELSE OG REDAKTION...................................................................................................................164, 343 FORTEGNELSE OVER NYE MEDLEMMER......................................................................................................172, 348 REGNSKAB FOR 1918 ........................................................................................................................................................175 BORGMESTER SØREN BERING OG HANS SAMTID. Af Postmester C. Klitgaard...................................177 DET STORE FLYNDERFISKERI. Ved Forfatter Thomas Olesen .....................................................................223 KOLERAEN I FLADE OG GÆRUM 1853Ved Kredslæge Victor Holm..........................................................235 »SMØRKRÆMMEREN«. Ved Forfatter Jens Thise.................................................................................................275 VENDSYSSELSKE VEJFORHOLD i Midten af det 18. Aarh. Ved Postmester C. Klitgaard...............................................................................................................................299 SMAASTYKKER. (Gamle Stednavne i Vendsyssel, private Pengesedler, en Altergang i Aaby, Kirketyveri, Modens Offer) .................................................................................................................334 REGNSKAB FOR 1919 ........................................................................................................................................................352 PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER..........................................................................................................................353

Side 2 af 10


Vendsysselske Aarbøger 1919-20

PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER TIL

AARBØGERNE 1919-1920. (Stednavnene i S. C. Sortfeldts: Gamle Stednavne i Vendsyssel er udeladte.) Aaby 148, 337 ff. Aagaard (i Smidstrup) 286 ff. - Niels Ebbesen, Inspektør 55. Aalbek, Christen Pedersen, Præst 320 ff. Aalborg 4, 23, 46, 53, 64, 93, 179, 183, 203, 227, 237, 291, 336, 342. Aalbæk 6, 226. Aand (And.), Axel, Ridefoged 148. Aasen 316. Aasendrup 130, 140 ff., - Bymænds Navne 145. Ansted 214, 241, 335. Anstrup (Mølle) 315. Abel, A, 242. Adelgade (Nørregade) i Hjørring, 181. Agersted 216, Aggersborggaard 181. Aggerholm, Chr. Kapellan 219, Ajstrup 148. - Christen Thomsen, Prokurator 53. Akseltorv (i Hjørring) 300. Albertin, Brostrup, Prokurator 70 f. Albæk 214 ff. Ammitzbøll, Herredsfoged 162. Andersdatter, Anne fra Sæby 160 f. Andersen, Chr., Skolehold, 215. - Dines fra Sæby 160. - Frands, (Kapellan i Hjørring 195. - Hans, Skolehold, 215 f. - Hejle fra Børglum 25 ff. - Jakob, Ladefoged 26, 34. - Jens, Skoleholder 217. - Laurids i Mosbjerg 84. - Lauritz, Præst 86. - Mads, Skoleholder 216. - Peter, Omgangslærer 212. - Søren, Præst 336. - Thomas (Skagbo), Byskriver i Hjørring 189 ff., Andersøn, Anden, Abbed 150. Andrup, Melchior, Kordegn 206. - Thomas, (Kordegn 206. - - Rektor 206. Apholm 4. Asdal 12 ff, 50 ff, 324 ff. - Sognefolk 88. Astrup 18 ff, 156 ff, 317 ff.

Attrup 147, 15 f. Axelsdatter, Margrete, g. Hanssøn 148. Baalhøj (Børglum) 169. Badskjær 208, 334. Bagi, Peder Nielsen, Raadmand i Hj 180 ff. Bagge, Anne Lauridsdatter, g. Schytte 75. - Rebecca, g, Mumme 18, Bagger, Chr. 57. Baggesvogn 238, 313 ff. Bang, Claus, Skoleholder 219. - Hans, Degn 219. - Rasmus, Degn, 219. Bangsbo 244, 333. Bangsbostrand 239, 244. - s Beboere 247. Basballe, Rasmus, Præst 324 f. Beaudetin, Zaehulas Jacobsen, Præst 64. Bech, Gert, Præst i Hjørring 195 f. - Johannes Hansen, Degn 12 ff. - Laurids Nielsen, Raadm. i Hjørring 181 ff. - Niels Lauridsen, Præst i Hjørring 181. Beeske, Laurids Jacobsen, Præst 150. Begtrup, Erik Worm, Præst 236 ff. Bergh, Jørgen, Præst 218. Bering, Peder, Præst 332. - Søren Simensen, Borgm. i Hjørring 177 ff. - Slægten 177, 195 ff. Bertelsen, Laurids, Degn 84. Bidstrup 324. Bie, Anna Sørensd., g. Horsens 328. Bielcke H. 139. Biering, Peder, Præst 8 ff. - - Degn 19. - - til Sejlstrup 300, 310 Bierman, Johan, Kapellan 4. Biersted 148, 337 ff. Bieverschou, Hans, Degn 219. Bindslev 8 ff, 84, 87. 332. Birkelse 163, 342. Birkerod, .Jens Jacobsøn, Biskop 152. Bistrup, Erik Christensen 195. - - - Præst 316. - Erik Eriksen, Sagfører i Hjørring 203 - Niels Erichsen, Aasen 316. Bjerg, Anders, Snedker i Kbh. 102 Bjergby 20 f, 84, 88, 322 ff. Side 3 af 10


Vendsysselske Aarbøger 1919-20

Blicher, Jokum, Bartskær 183. Bloch, Hans Chr., Kapellan 167. Blokhus 161 ff, 223 ff, 310. Bojsen, Johan Herman. Degn 9 f. Bondo, Rasmus, Landstingsprokurator 220. Borch, Oluf, Alumnus 56. Bothmer, Generalløjtnant 102. Braem, Justitsraad 19. Brahe, Sophie, til Odden 324. Brandt, Zacharias Hansen, Degn 7 Bratskov 340. Bratten 8. Bremhs, Peder, Skoleholder 214. Broerholt, Lars i Torslev 214. Brogaard, Ole, Fisker 162. Brorson, Broder, Biskop 1 ff. - Ole Nicolaj, Præst 209. Broust, Hans, Degn 213. Brovst 340. - Mads Christensen, Vicerektor i Hjørring 193 f. Brun, Bertel Frandsen, Præst 18. 86, 312 f, 315. - Lars Christensen, Degn 213. - Thomas i Aasendrup 142. Brunov, Henrik, Præst 220. Brychmann, Andreas, Byfoged i Hjørring 38. Brøndlund, Peder Jensen, Præst 149. Brønlund, Anders, Præst 17 f, 327, 329. Brønnum, Anders i Klarup 210. Brønsdorph, P. (A.) til N. Elkjær 87. Buch, Didrik Mathiasen, Kapellan i Hjørring 64. Buche (Büche), Margrethe Elisabeth, g. Hvid 100 f. Budde, Godslev, til Rødslet 155. Budolfi Kirke 169. Bugge, Maren Eriksdatter, g. Hvid 64 ff. Bunken 4. Bøgsted 317 ff, 335. Bønsdorph, Christ. Ludv., Degn 17 f. - Claus Svendsen 86, 316. Børglum 24 ff, 166 ff, 220 ff, 307 ff. - Kirsten Nielsdatter, g, Nykjøbing 204. - Kloster 22 ff, 133,140, 168, 307 ff, Børialsen. Bendit Porsdatter, paa Attrup 147. Caspersen, Stephen, Alumnus, 56. Christensdatter, Anne. g. Fladstrand 4. - Maren, g. Beeske 150. - Marie, g. Mumme 18. Christensen, Anders Chr. i Hjortnæs 31, 37, 43 ff. - Chr., Birkeskriver 31. - Jens, Omgangslærer 11. - Ridefoged 86. - Skoleholder 217. - Lars, Skoleholder 218. - Mads, Raadmand i Hjørring 185.

- Marqvard, Skoleholder 214. - Niels, Skoleholder 213. - - - 216. - Peder, Omgangslærer 16. - - Degn 211. - Rasmus ? 87. - Senthus i Hjørring 191. - Thomas, Omgangslærer 210. Christensøn, Søren i Astrup 320. Christiansdal 307. Christoffersen, Niels, Omgangslærer 21. Christophersen, Niels, Grandefoged 144. Clausen, Anders, i Børglum 29. Dagnes, Otto, Degn 221. Dal (Karup) 210. - Johan Madsen, Degn 9. Dalmark 306. Damsgaard, Degn 6. Deget 333. Dolmer, Chr., Kunstner 179 ff. Dvergetved 8, 25. Dybro, Chr., Christensen, Omgangslærer 11. Dyrskjøt, Peder 168, Dyssel, Arnold, til Sejlstrup 300. Eilersgaard (Vrensted) 139. Elbæk 305. Ellersgaard, Jens, i Løkken 221. Elling 7 f, 86, 160, 241 f, 332 f. - Iver Christensen, Præst 86. Emb 218 f. Engen (Elling) 8. Eriksen, And., Gæstgiver i Hjørring 203. Eschildsen, Peder, Degn 13, 17. Eskjær 86. Faber, Anders, Degn 20. Find, Chr., Skoleholder 21. - - - 219. Finkenhoff, Jørgen, Præst i Hjørring 64 f. Finsen, Jon Constant, Læge 242. Fischer, Christine, Enke 102. Fit (Bæk i Jelstrup) 299. Fix, Peder, Degn 7. Fjeldsted, Hjørring 335. Flade 235 ff. - Sogneforstanderskab 239 ff, 245, 252. Fladstrand 25, 333, 336. - Morten, Degn 4, 14. Fogh, Anne Marie, Husholderske 35 ff. Foldbjerg 219. Follerup, A., Forvalter 145. Folsted, Hans Jensen, Skoleholder 214. Side 4 af 10


Vendsysselske Aarbøger 1919-20

Foss, Chr., Kollegiant 56 f. - Niels, Etatsraad 93. Frederikshavn 227 f, 235 ff. Friederichsen, Friederich, Skoleholder 10. Frigaard, Peder, Præst 86, Friis, Karen til Oxholm 318. - Peter, Kollegiant 57. - Poul, Præst, 200 ff. Fristrup (Børgl.) 22, (Aaby) 337 f. Frugaard, Peder Jensøn, Præst 332. Frøkjær (Elling) 8, (Børgl.) 29 ff. Frølich, Jochum, Degn 9. Frøsberg, Maren Jørgensd., g. Snebang 215. Furreby 166, 220 ff, 224 ff. Fuus, Jens, Herredsfoged 313. - Lars, Herredsfoged 313. Fælledvadet (Emb) 306. Gaards, Christen (Klog Mand) 41. Gaarn, Chr. Jensen, Skipper 291. Galschytt, Anna Pedersd., g. Vendelbo 177. - Thomas Christoffersen, Præst 146 ff. Galt, Barbara, til Villerup 315. Gassum, Christen Madtsøn, Præst 88, 322 ff. Gersdorff, Rudolph, Stiftsbefalingsmand 53 ff, 93. Givrup (Gjurup) 309. Giøl 336. Gjølstrup 308. Gleerup, Krigsraad 208. . - Jørgen Christoff., Præst 213. Gonsager, Andreas, Kollegiant 57. Grabou, Hans Rudolph, til Bratskov 340. Gregersen, Niels. i Løth 29 ff. Grindstedbro 309. Græsholm 333. Grønhøj 291. Grønnerup 219. Grønningskjær 308. Guldager 217. Gunderupgaard) 22. Gutfeld, Chr., Carisius 102. Gærum 235 ff, - Sogneforstanderskab 239, 245, 252, Hafner, Johan Poul, Bartskær 201. Hald, Anne Jørgensd. til Bøgsted 317, 319. Hals 149, 342. Hammer 146 f. Hansdatter, Anne, g. Hansøn 149. - Kathrine, g. ,Jensøn 332. Hansen, Anders, Præst 148. - Degn 208. - Skoleholder 208, - Bent, Præst 148.

- Christen 87. - Just, i Hjørring 180. Hansøn, Christen, Sejlmager 77. i Sundby 150. Harridslev 304. Hass, L. D., Præst 342. v. Hausen, Friederich L. Vilhelm, Degn 20. - Johan Vilhelm, Løjtnant 20, Haven (Aaby) 338. v. Haven, Michael, Præst 12 ff. Heldvad, Niels, Forfatt., 312. Hegardt, Anna Margrethe 37 ff, Helena Kilde (i Hammer) 147. Hellevad (Rubjerg) 308. de Hemmer, Mathias, Præst 3, 322 Hestvang 210. Hirtshals 225 ff. Hirtsholmene 10 f, 160, 333. Hiøring, Andr. Thomæsøn, Præst 326. - Bernt, Skoleholder 5. - Ernst, Kapellan 3 f. Hjardemaal, Kirstine Melchiorsd. g. Andrup 206. Hjortnæs 29 ff, 37. Hjøring 28, 38, 57, 64, 73, 87, 161, 163, 177 ff, 226, 2311, 299 ff, 336, 341. de Hobe, Margrete, f. Lassen 35 ff. Hofman, Gertrud, g. d. Poulson 22. Holberg, Ludvig 56. Holck, Ivar, Amtmand 25 ff. Holm, Anders, Købmand i Hjørring 310. - Jacob, Præst 219. - Søren, Degn 217. Holmen (Børgl.) 137. Holst, Fr. Poulsen, Købmand 179 ff, 195. - Jens P., Købmand 179 ff, 195. - Mikkel, Degn 207 f. - - Allertsen, Raadmand i Hjørring 178 ff. - Niels, Præst 10. Holt, Jens Nielsen, Stævningsmand i Hjørring 189 ff. Holtet (Hammer) 147. Horne 12 ff, 51 ff, 324 ff. - Sognefolk 14, 75, 88. Hornemann, Frees Jacob, Læge 238. Horsens 148. - Clemen Gertsen, Præst 328. Hortulan, Søren, Præst 149. Hasum, Jørgen, Theolog 206. Humble, Ida Rudbeksdatt., g. Bech 181. Hundelev 299 ff, (Vad) 308. Hune 41. Side 5 af 10


Vendsysselske Aarbøger 1919-20

Huusmann, Johan Henric, Præst 216. Hvas, Christen Mortensen, Degn 211 ff. - Laurits Møller 212. Hvid, Peder Jacob Mathiesen, Præst 50 ff. - Slægten 51 f, 92, 95. Hvidegaard, Mikkel, i S. Harridsl. 29, 36 ff. Hvirrekjær 21. Hvolsig (Dal i Rubjerg) 308. Hvorup 21, 153 f. Hybertsen, Hans, Forvalter 59 ff. - Jacob, Broder til ovn. 77, 93. Hüche, Frantz, Købmand i Hjørring 336 Hæstrup 216 ff. Høgholt 86. Høgsted 132. Højen 4 f, 226. Højstrup 214. Højrup 14 ff, 75. Hørgaard 309. Hørby 207 ff. Hørbylund 318. Hørmested 11 f, 86, 240, 322, 335. Høyer, Sara, g. Fladstrand 4. Ibsen, Laust, Spillemand i Hjørring, 194. Idskov 216, 340. Ivarsen, Ivar Nielsen, Præst 87, 327. Jacobsdatter, Apollone, g, Snebang 215. - Margrethe, g. Galskyt 147 Jakobsen, Christen, Klejnsm. i Hjørring 25, 31, ff. Jelstrup 86, 179, 299, 308. Jennet 7. Jensdatter, Johanne, g. Hvid 101. - Lisbet, i Hjørring 186. - Maren, i Øde Mølle 78 f. - Sara Marie, g. Hvas 211 f. Jensen, Anders, Omgangslærer 8. - - Degn 83, 89. - Arne, Omgangslærer 8. - Axel, - 8. - Christen fra Ulsted 49. - - Præst 332. - David, i Skagen 336. - Hendrich, Skoleholder 210. - Iver, Omgangslærer 17. - Lars, i Stokholm 19. - - i Kornumgaard 35. - Lars, Substitut 210. - Nicolai, Omgangslærer 11. - Niels og Chr., i Jennet 7. - Ole Chr., Sognefoged 239. - Poul, Præst 299. - Søren, Skoleholder 221.

Jensøn, Mads, Præst 330. - Peder, til Bøgsted 318. Jepsen, Jens, Ridefgd, 28 ff. Jerup 8. Jespersdatter, Tove, g. Muus 182, 193. Jespersen, J., Høgholt 86, 139. Jessen, Jes Peitersøn, Præst 155 Jetsmark 132. Joensen, Jens, Degn 209. - Søren, Degn 207. Johansen, Hans, Byfoged i Hjørring 180 ff. Josefsen, Henrik, Borgm. i Hjørring 200. Juel, Ole Pedersen, Købmand i Hjørring 179 ff, 193 ff. Juncker, Juliane, Koleraplejerske 245 Jørgensen, Peder, Omgangslærer 208. Kaas, Birthe 315. - Hans, Skoleholder 206. - Jens Bjørnsen, Strandbylund 333. Kabell, Købmand 278. Kahlen, Johan, i Fladstrand 336. Kampmann, Henrik, Præst 211. Karleby, Jens Christensen, Købmand i Hjørring 200 ff. Karmisholt 212. Karup 209. Kedsel, Marie Salome, g. Hybertsen 59 ff. Kierulf, Lucas 99. - N. P., Tolder i Hjørring 87, 201 ff. Kirkholm (Bro) 166, 275 ff, 299 ff, 307. - Laust og Karen 276, Kisby (Underst.-Karup) 210. Kiærulf, Christian Henrik, Præst 18. - Steen, Præst 148. Kjeldsen, Hendrich, til Ormholt 214. Kjul 75. Kjær, Anders, Fuldm. 303. - Frederik, til Børglumkl. 307 Kjærsgaard (i Tornby) 87, 181. - Thomas, Præst 11. Kjærulf, Anna Sørensd., g. Nielssøn 147. - Else Andersd., g. Skriver 147. Kjølpen 333. Klein, Steen, Forpagt. 86. - Søren, Degn 209. Kli, Melkior Nielsen, Raadmand i Hjørring 180 ff. Kliim, Severin Olesen, Degn 11. Knudsen, Anton, i Børglum 26, 30 ff. Koch, Poul, Byfogd. 160 f. Kok, Margrethe Bertelsd., g. Vendelbo 177. Kokkedal 342. Kolding, Ane, fra Ulsted 49. Side 6 af 10


Vendsysselske Aarbøger 1919-20

Kongebro (Liver) 299. Kornum(gaard) 35, 46. Krabbe, Erik, Lensmand 168 - Morten, til Bøgsted 318 f. - Tyge, Rigsmarsk 168. Krag, Jens, Skoleholder 20. - Laurids, Præst 209. - Svend, Assessor 93. Kragedam(sig) 307. Kramer, Christian, Degn 10. Kristensdatter, Else 82. Kruse, Anne, paa Baggesv. 313 f. - Birgitte, - 314. - Enevold, Admiral 313. - Thøger, Junker 314. Krøgholt (Mygdal) 279. Krøyer, Herman, Byfoged 98. Kvelstrup (Quelstrup), 313. Kvælhals 158. Kyng, Jørgen Poulsen, Præst 71. - Poul Henningsen, Præst 65, 81. Landt, Poul, Skoleholder 5, Lange, Niels, Bysvend 46. - Pernille Ottosdatter, g. Rosenberg 51. Langholt (Skæve) 213. Langtved 208. Larsen, Anders, Skoleholder 215. - Mads paa Børglumkl. 42, Lassen, Jens Chr., Kapellan 205. - Jens Peter (Smørskræmmeren) 275 ff. - Jens Peter og hans Slægt 281. - Niels, Præst 154 f, - Peder Thøgersen, Assessor 54, 139, Laurberg, L. S., Præst 86. Lauridsdatter, Catharina Elisabeth, i Sæby 207. - Maren, g. Trane 19, Lauridsen, Søren, Substitut 210. Lauridtsøn, Enevold, Præst 331. - Jacob, Præst 160. - Peder, Præst 328. - Anna, g. Nielsen 321. - Inger, g. Nielsen 321. - Margrethe, i Aaby 338 ff. Laursen, Christen, Skoleholder 12. - Peder, i Stenvad 35 ff. Lausen, P. G., i Sæby 336. Lemmike, Hans, Skoleholder 206. Lemvig, Laurits Jensen, Præst 150. Lendum 213 f, - Christen, Skoleholder 16. Lerbæk 8. Lerche, Niels, Forpagter 86.

Lessow, Johan, Præst 211. Levinsen, Søren, Købmand 288. Lindam, Otto, Byskriver 30 f. Liver Aa 299 f. Lodberg, Jens, Kapellan 4. - Søren, Præst 3. Lorentsen, Anders, Skoleholder 208. Lund, Prokurator i Hjørring 284. - Chr. i Hjørring 203. Lundergaard 309. Lundhoff, Ms. 66. Lunge, Christoffer til Odden 324. Lykke, Axel, Degn 210. Lyngby 86, 299 ff. Lyngsaa 215. Læsø 74. Løkken 221 f, 223 ff, Lønstrup 224 ff, 278. Løth 29, 310, 334. Madsdatter, Birgitte, g. Viborg 328. - Inger, g. Kli 186 f. Madsen, Lars, Skoleholder, 214. - Peder, i Frøkjær 29 ff, 37,44. Malsighuset (i Flade) 239 ff. Maltesdatter, Birgitte, g. Sandberg 314. Marcus, Ole, i Sæby 336. Marcussen, Christen, Omgangslærer 8. Mariegaard (i Børglum) 27. Marmes, Chr. Jensen, Skoleholder 6 Marquardsen, Christen, Skoleholder 214. Mavors, Corfitz, Kapellan 74. - Johan Ernst Corfitsen, Kapellan 64, 73 f. Mejer, Peder, i Sæby 207. Meldall, Jens Tollisen, Kapellan 205. Mercher, Herman, Byfogd. 75 ff. Meyer, Jørgen Scheel, Distriktslæge 236 ff. - Simon, Byfogd. 207. Middelfart. Peder Nielsen, Præst 321. Mikkelsdatter, Johanne, Jordemoder 83, Mikkelsen, Læge 161. Mogensen, Jens, Skoleholder 219. - Niels, i Hjørring 284. - Søren, Raadmand 180. Mortensdatter, Kathrine, g. Viborg 166. Mortensen, Christen, Skoleholder 6. - Søren, i Skagen 5. Mosbjerg 11 f, 84, 86, 322. Mossin, Peter, Præst 87. Mouridtsdatter, Berthe, g. Kaas 333. Mule, Anna Christensd., g. Nielsøn 150. Mumme, Johan, Degn 18. Munk Dorothea Olesd., g. Nielsøn 147. - Oluf, paa Attrup 147. Side 7 af 10


Vendsysselske Aarbøger 1919-20

- Søren Ancher, Præst 43,46, 220 ff. Muus, Jørgen. Degn 78, 81. Mygdal, 20 f, 88, 279, 322 ff. Mygind, Frands, Præst 6. - Niels, Præst, 5 f, 81 ff, 329 f. Mølgaard (Astrup) 318. Møller, Abelone Andersd., g. Bech 16. - Erik, Præst 7 f, 243. - Peder Pedersøn, Præst 325. Mølmarch, Christian, Præst 12, 14 f. Mørch, Sara Ottesd., g. Snebang 215. v. Møsting, Helene Kirstine, g. Unger 313, 315. Neerland, Student 25 f. Nielsdatter, Anne, g. Aalbek 321. - Elle, g. Thomæsøn 321. - Kathrine, g. Stampe 37, 39. - Kirsten, g. Ottosen 181. - - g. Peder søn 340. - Maren, g. Pedersøn 316. - Mette («Smør-Mett«), g. Lassen 279 ff. Nielsen, Anders, i Hjørring 195. - - Skoleholder 208. - C. C., i Hjørring 336. - Christen, Skoleholder 5. - - Skoleholder 214 - Claus, Præst 331. - Henric, Skoleholder 217. - Jens, Byfogd. i Hjørring 189, 195. - - i Sejlstrup 39. - Lave, Ridefoged 160. - Mads, Skovsgaard, i Horne 78. - Niels, Omgangslærer 6. - - Skoleholder 19. - Oluf, Præst 160. - Peder, i Sæby 181. - - Skoleholder 216. - Petrea, Koleraplejerske 245. - Poul, Murermester 44. - - Præst 321. Nielsøn, Erich, Præst 147. - Kield, Præst 150. Nikolajsen, Feltskær, i Hjørring 300. Nimm, Lauridts Andersen, Præst 322. Nordentoft (Thy) 181. Nors, Peder, Degn 217. Nygaard (Serritslev) 37. Nykjøbing, Søren Madsen, Degn 200 ff, Næskjærbro (Vittrup) 30 f. Nørgaard, i Smidstrup 279 ff. - Thomas, i Sm. 279, 286. Nørre Elkjær 87. Nørtved 8.

Odden 86, 316, 324, 326. Olesen, Jens, Omgangslærer 8. - - Degn 209. Olufsen. Aksel, Købm. i Hjørring180 ff. v. Osten, Etatsraad 90. Ostenfeld, Margrethe, g. Jessen 155. Ottosen, Oluf, fra Sæby 181. Ovesen, Johan, Skoleholder 219. Oxholm.318, 342. Pallesen, Lars, i Flade 245 ff. Parsberg, Enevold, Stiftamtmand 197. Paulin, And., Byfoged i Hjørring 57, 59 ff, 87. Pedersdatter, Sofie Amalie Kleis, g. Wulff, 66. Pedersen, Christen. Løbedegn 214. - - Skipper 291 ff. - Hans, paa Attrup 147. - Jens, i Aasen 316. - Lars, Birkefoged 301. - Laurids, - 28. Pedersøn, Tomins (Ths.) til N. Skovsgaard 340. Pedstrup, Peder, Kapellan 205. Poulsen, Frederik, i Hjørring 192. de Poulsen, Jens, til Børglumkl. 22 ff, 145, 220 f, 300. - Mathias, til Bidstrup 93 f. - Niels, til Gunderupgaard 22, Prentz, Johannes, Skoleholder 5. Presman, Johannes, Skoleholder 218. Put Hede 79. Pæregaard, Christen, Bangsbostrand 239 ff. Raabjerg 5 ff, 14, 81,215, 329 ff. Rafn, Casper Conrad, Kapell. 207. - Christian, Præst 207. Rafn, Jens Pedersen, Stævningsmand i Hjørring 189 ff. Ranstadt, Erlandt, Præst 11. Rantzau, Christian, til Asdal 52, 326. - Frederik, til Rosenvold 52. - J. H., til Børglumkl. 221. - Margrethe Øllegaard, til Bratskov 340. - Otto, til Asdal 52. Rasmussen, Bertel, Skoleholder 212. Ravndrup (i Horne) 79. v. Reiche, Johan Georg, Resident 102. Reren (i Horne) 14. Rhuus, Maren Lauridsdatter, g. Ottosen 181. Rogert, Vilhelm, Topograf 326. Rosenberg, Jens, Borgmester 81. Rothenborg, Niels, Præst 205. Rubjerg 200, 307 f Bugtved (V.) 210. Rutenberg, Hans, Bartskær i Hjørring 183. Side 8 af 10


Vendsysselske Aarbøger 1919-20

Rævskivervad (Vraa) 305. Rødhus 225. Rødslet 155. Rønnebjerg 217. Røring, Ulrik Evertsen, i Bistrup 203. Sachten, J., Premierløjtnant 39. Saudberg, Cathrine 320, - Else 315. - Henrik, til Bøgsted 318, - Margrethe 314, 318. - Sophia 313. - Ulrik 183, 314, 318. Sandholt, Thomas, Degn 220 f. Scavenius, Assessor 71. Scheel, Christen, til Fusinge 324. - - til Bangsbo 333. Sehott, Knud, Præst 154. Schwartzkopf, Kirstine 52 ff. Schyt, Jens Nielsen og hans Slægt 316 f. Schytte, Knud, Præst 75. Schytte, Knud, Degn 219. Seefeldt, Slægten 318. f . Sehested, Sofie 185, 318. Sejlstrup 31, 35 ff, 46, 299 ff, 302. Serritslev 37, 218 f, 323. Simonsen, exam. jur., Nørgaard 286. Sindal 18 ff, 86, 312 ff. - Christian Christensen, Skoleholder 19. Siverslet 334. Skaarupgaard 86, Skagen 3 ff. 65, 75, 226, 310, 320 ff, 336 -s Borgere 322. Skaiberg, Jens, Sognefgd, 310, Skallerup 86, 225 f. Skerping (Astrup) 156 ff. Skiftved 210. Skjeltved 8. Skou, Niels Christen, Byskriver 184. Skovsgaard (Horne) 78, (Volstrup) 208, (N.) 340. Skriver, Søren Christensen, i Holtet 147. Skærum, Peder, Substitut 11. Skæve 211, 337. Skøttrup 301. Slynborg 216. Smed, Christen, Omgangslærer 17. Smidstrup 279 ff, 299 ff. Smidt, Christen, Byfoged 93. - Rasmus, Skoleholder 21. Snebang, Antonius Jensen, Degn (og hans Slægt) 215. Snesbro 302. Snevre 21. Solbæk (Karup) 211.

Sortkær 8. Spaanhede 212. Spentrup, Niels, Ridefoged 24 ff. Speyer, Carl Ludvig, Stiftsfysikus 237. Spliid, Christen Lauritsen, Degn 215. - Clemen Kiærulf, Kapellan 215. - Lars Biørn, Kapellan 215. - Peder, Kapellan, 214. St. Bodils Kilde (Børglum) 169. St. Hans og St. Olai 200. St. Villads Kilde (Vejby) 165 ff. Stagsted 305. Stampe, Degn 37. - Christoffer Mumme, Præst 41 ff. - Eilert, Præst 213. - Henrik, Præst 218. - Jens Hendrichsen, Præst 146. Steenfeldt, Jens, Præst 214. Steenstrup, Micael Vogelius, Byfoged 236 ff. . Steffensdatter, Kirsten, g. Sørensen 181. Steffensen, Christen, Skoleholder 215. Stejlbjerg 14. Stenbjerggaard 221. Stenshede (L.) 208. Stenvad 35, 301 ff. Stephansen, Peder, Omgangslærer 210. Stisborg (Skanse v. N .Sundby) 153. Stokholm 19, Strandby 8, 240 f. Strømmen (i Hjørring) 195. Stürch, Lorenz, Oberst 149, Sulsted 146 ff, Sundby 146, 149 ff, 293 ff, 316. - Jens Hansen, Skoleholder 218. Sundsted 137. Svale, Christen, Kapellan 205, Svane, Christian, Degn 215. Svendsen, Mads, Skoleholder 215, 221. Svinke, Jeanette, 287. Sæby 25, 62, 66, 132, 159 ff, 181, 184, 205 ff, 301, 336. - Borgere 159 ff. Sælbæk (Sejlstrup) 299. Sødring, Antoinette 37, 40. Sølling, Hans Knudsen, Prokurator 55. Søraa 215. S. Harridslev 29, 36 f. Sørensdatter, Anne, g, Mortensen 212, Sørensen, Jens, Søkortdirektør 341. - Niels, Grandefoged 144. - - Handelsmand 181. - Peder, Skolehold, 214. Side 9 af 10


Vendsysselske Aarbøger 1919-20

Taagholt 313. . Tamholt 208, Tamstrup, Margrethe Lauridsdatter, g, Sørensen 181. Tanche, Hans, Præst 338. Temsen, A. 139. Terp, Michel, Degn 6. Tidselbak 307. Therkildsen, Frederik, Forvalter 94. Thestrup, Frantz, Biskop 81, 83, 153. Thodberg Thomas, Præst 7. Thomasdatter, Mette, g. Schytt 316 Thommassen, Thomas, til Kjærsgaard 87. Thomsen, Christen, Skoleholder 208. - Niels, Skolehold, 18. Thomæsøn, Peder, Rektor, 321. Thura, Laurids, stud. theol 220. Thurah, Lauritz, til Børglumkl. 22 Thyboe, Anna Nielsd., fra Fristrup 337. Tolne 7 f, 332, Tommelbakken (i Vrensted) 138. Tornby 17f, 78,87, 181, 327f, 334. Torp. Christen, Skoleholder 221. Torslev 213 f. Trane, Peder, Degn 19. - - og hans Slægt 19. Try (Torslev) 214. Tuskild Høje (Sindal) 317. Tversted 8 ff, 87, 225 ff, 332. Uggerby 8 ff, 332. Ulsted 49, 149, 163. Ulsøe, M. 139. Understed 170, 209 ff. Unger, Claus, til Villerup 315. - Hans Volf 315. - Hedewig Juline 315. - Volf Abraham, til Baggesvogn 313, 315. Ursin, Tyge, Sagfører 203. Uslev (Hede) (Børglum) 307. Ulstrup 154. Vadum 154 f. Vandsted 305. Vare, Hans Hansen, Præst 150. Weghorst, Andreas, Prokurator 55. Vejby 25 ff, 165 ff, 221, 299 ff.

Vendelbo, Mikkel Madsen, Borgmester 177 ff. Vennebjerg 86. Wesling, Morten, Prokurator 98. Vester Brønderslev 132, 341 f. - Hassing 148. Wibe, Peder, Kateket 206. Viborg 167 f, 178, 196. - Peder, Præst 328. - Peder Jensen, Præst 166. Vidstrup 17 f, 87, 327 ff. Vidstæd, Niels, Degn 217. Viffert, Mette, til Hørbylund 318. Villumsen, Jens, i Hjørring 191. Villerup 315. Wilsbech, Erik Hansen, Forpagter 15, 37, 310. Viltmann, Johan Frederiksen, Raadmand 187. Vindervad (Elling) 8. Winsnes, H. 66. Winter, Jacob, Kapellan 220. - Jens Nielsen, - 337. Wirenfeldt, Slægten 181. Vittrup 44, 221, 307. Wittrup, Christen Andersen 44. Voer 214 ff. Voersaa 215. Wogelius, Frands, Præst 209, 211. Vogelius, Jes Almstrup, Præst 20. Vogn 12. Volhøj (Astrup S.) 166 ff. Wolff, Daniel, Prokurator 66 ff. Vollerup 306. Volstrup 207 ff. Wolters, H. J., i Frederikshavn 336. Worm, Christian, Byfoged 28, 41 ff, 300 ff. Vraa 218 ff, 229, 306, (Torslev) 213 f. Vrejlev 31 ff, 216, 283 f, (-Kloster) 342. Vrensted 37, 130 ff. - Bymænds Navne 138 ff. Wurff, Charlotte Amalie, g, de Poulson 23. Øde Mølle (Horne 78). Øksenhede 208. Ørnbøl 21. Ørtort 208. Østergaard (Bjergby) 323, (Vittrup) 307. Øster Hassing 148 f.

Side 10 af 10

/vaa1919-20  

http://geneablog.kilokilokilo.dk/wp-content/uploads/2008/03/vaa1919-20.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you