Page 1

Vendsysselske Aarbøger 1917-18

I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til artiklerne i

Vendsysselske Aarbøger årgang 1917-18 Indekserne er scannet og bearbejdet i marts 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail: geneablog@kilokilokilo.dk // Web: geneablog.kilokilokilo.dk Bemærk: Jeg har ikke scannet selve artiklerne (flere af dem kan stadig være ophavsretligt beskyttede) og kan derfor ikke sende dem til dig. Årbøgerne kan lånes via bibliotek.dk.

Side 1 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TILSTANDEN I VENDSYSSEL VED AAR 1735. Ved Protokolfører Chr. Christensen......................................1 HOVEDGAARDEN HAVEN OG DENS EJERE. Af Arkivsekretær S. Nygård.......................................................59 MARTIN DIETZ. Ved Protokolfører Chr. Christensen.............................................................................................. 89 SMAASTYKKER. (Fra de gale Pengetider, Brønderslev Markeder, Kontrakt om et Kær i Vrejlev Sogn, Lidt mere om Baltzerslægten, Skudehandelen, Landhaandværkere, Retssag ang. Blokhus, Strid om Stolestader, Frederikshavn som det reder og ligger)................................142 LITERATUR........................................................................................................................................................................... 162 FRA BESTYRELSE OG REDAKTION............................................................................................................................. 164 DEN STORE STRANDINGSSKANDALE. Ved Postmester C. Klitgaard.............................................................173 EN EPISODE FRA BRIGADERENS TID. Ved Protokolfører Chr. Christensen...............................................196 AF ST. KATRINE KIRKES REGNSKABER 1584-1707. Ved Postmester C. Klitgaard..................................204 AUGUST HENNINGS REJSE I VENDSYSSEL 1779. Ved Postmester C. Klitgaard........................................238 EN GAMMEL BEDRØVELIG VISE. Ved Postmester C. Klitgaard og Lærer N. P. Petersen........................211 DE GAMLE PRÆSTER I HORNE OG ASDAL. Af Lærer P. Christensen.............................................................282 LOKALHISTORISKE BØGER OG SMAASKRIFTER VEDR. VENDSYSSEL. Ved fhv. Bibliotekar Chr. Heilskov.................................................................................................................................... 306 KIRKERNE I HJØRING AMT o. 1735. Efter Alb. Thura ved Postmester C. Klitgaard................................317 SMAASTYKKER. (Et Par morsomme Dyrlægeraad, Hjøring Stormklokke, Rettelse.).............................330 LITERATUR........................................................................................................................................................................... 333 FRA BESTYRELSE OG REDAKTION............................................................................................................................. 337

Side 2 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

PERSON- OG STEDNAVNEREGISTER TIL

AARBØGERNE 1917-18. Aabel, Løjtnant 118, 123 ff. Aabenterp 148 f. Aaby 12 ff., 17 f, 230 v. Aachen, Gert Pedersen, Præst 228 Aagaard 34. - Chr. 132 - Marcus i Sæby 132 - Michael, Prokurator 277 Aalborg (By, Hospital, Byting, Skole m. v.) 4, 9, 12, 15, 17, 23 f., 27 f., 38, 45, 57, 72, 82 f., 85 ff., 96 f., 98 f., 120, 127 L, 197 ff., 211, 215, 229, 247, 255, 287, 294, 324 Aalborggaarden 81 Aalegaard 33, 325 Aarup 25, (-gaard) 293, (- V. Serritslev S.) 39 Aasendrup, Chr. Jensen, Handelsmand, 144 Aasted 65, 191 Aastrup (i Aaby S. og v. Hjøring) 12, 109, 184, 220, 253, 277 Abel, A., Købmand 182 ff. - Frederik Joakim, til Boller 86 Abrahamsen, L., Sagf. 309 Aggerholm, Maren Christensdatter 4 - Oluf, Præst 4 Aggersborg (- gaard) 34, 88, 317, 322 f. Ahlefeldt, Anna 219 Ajstrup, Kjær H. 5, 6 Albæk 5, 80, 160, (- Mølle i Saltum S.) 19 Aldershvile (v Aalborg) 87 Algreen-Ussing, Tage, Stadsretsassessor 190 ff., 335 Allertsen, Mikkel, Podemester 214, 225. Allerup 49 Alsbjerggaard 266 Alstrup 20 - Andersdatter, Anna, i Hjørring 224 f. - Else, i Bistrup 227 - Maren, i Volstrup 80 - - Saltumgaard 284 Andersen, Christen, i Boelskifte 20 - Erik, til Kokkedal 266 - Hans, Rådmand 214, 236 - Jacob, Forbjerger 177 - Jørgen, Sognefoged 104 - Poul, Prior 33 - Thomas, i Hjørring, 225, 227

Arendal 37, 296 Arenfeldt, Jørgen, til Hammelmose 65 - Otte, til Sæbygaard 76 Asaa 44, 57, 307 Asdal (-gaard) 12, 64 ff., 67, 205, 218, 282 ff. Aspach, Birgitte, Præstefrue 4. - Sixtus, Stiftsprovst 4 Astrup 69 ff. Attrup 2 (-Gaard i Hammer S.) 6 Baggesvogn 77, 82, 207 Baggi, Peder Nielsen, Rådmand 211, 214, 225, 227, 285 Bagh, Søren G., i Skagen 176. Baltzersen, Lars, Købmand og Skipper 151 - Niels Larsen, Skipper og Købm. 152 - P., i Kjul 144, 152 f. Baltzersøn,. Jacob, til Aale gaard 325 Bang, Propriet., Stensbæk 191 - Claus Hansen, Præst 284 Bangsbo 159, 241, 244, 248, 258, 336 Bangsbostrand 125, 272 Banner, Slægten, 62, 205, 325, 327 f. Bannerslund 84 f. Barfred, Toldinspekt., 191 f. Bartskær, Andreas 228 Basballe, J. i Aalborg 287 - Poul, Præst 322 - Rasmus Jakobsen, Præst 287 Basse, Niels 160 Bech, Gert Nielsen, Præst 213f., 217f., 226, 228 - Jokum, til Gladsaxe 205, 209 - Margrethe Nielsdatter, Præstefrue 285 - Niels Lauridsen, Præst 226, 228, 232 - Niels, Grd 153 Bejstrup 231, 317 323 ff. Bek, Johan, Degn 288 Bendixen, Rådmand 100 Bendtsen, Peder, i Hjørring 214 Bentsen, Hans, Handelsmand 144 Bentzon, Frans Rantzau, til Aagaard 34 Benzon, Peder, til Aagaard 34 v. Bergen, Byfoged 175 ff. - Rasmus, Konsul 175, 179 Berregaard, Slægten 34 ff., 37, 70 Berntsen, lbben, 209 Bertelsen, Jacob, til Attrup 6

Side 3 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

Bielche, Henrich, til Langholt 4 Bierring, Christiana Barbare, Præstefrue 293 - Peder. Hører, 215, 235 Biersted (Ting) 1, (Sogn) 12 Bilde, Lisbet, til Skadvange 159 Bildt, Jens til Hæstrupgaard, 211, 224 Bille, Jørgen, til GI. Vraa 7 - Kirstine Birgitte, 7 Billedsnider, Christen 210 Bindslev (Sogn) 153, 191 Birkelse 5, 12, 17 (-- Endel) 12 Birkumgaard 82 Bistrup 144, 205 f., 209, 214,217,223, 226f, 285 - Ingeborg Christensdatter, Præstefrue 284 Bjergby 205 Bjørn, Axel Jensen, Præst 212 f., 215 - Elsebe Axelsdatter, Præstefrue 220 Bjørnkjær 12, 18 Bjørnsdatter, Anne, Præstefrue 9 Bjørum 10, 85 Bloch, Sophia Jensdatter, Præstefrue 322 Blokhus 19, 23, 144, 157 f, 246 Boeck, Herredsfoged, III ff. Boelskifte 20 Boelund, Hans, af Haurholm 149 Bolbjerg 33 Bolleholt 155 Boller 86 Bollesen, Christen, i Hjørring 215 Bonderup, Jens Svendsen, Skudehandler 20, 23 Borgen, R., Handelsmand 144 Borup (-gaarde) 21 Boumann, Tim, Birkedommer 25 Brasen, Edel Elisabet Ingare 72 Braes, Didrich Christian, til Kokkedal 34, 326 Brahe Slægten 62, 64 Brandt, Michael, Herredsfoged, 272 ff. Bratskov 34, 318 Bredmose 159 Bremer, Præst 191 Brenholt 64 Breugningcker, Anna - Magdalene, 32 Brinck-Seidelin, Amtsforv., 192, 334 Brix, Mogens, Handelsmand 144 Broch, Niels, Præst i Jetsmark 18 Brockdorff, Anne Margrethe 25, 33 ff., 327 f - Lucie Emarentze 327 f. Broerholt, Lars Kristensen, til Hejselt 76 Brorsen, Byskriver 128 Brovst (-Kirke) 34, 307, 317 ff. Brun, Anne Margreta 321 - Christen 214

- Jacob (Pedersen) 214 Bruun, Severin, Herredsfoged 31 ff. Brydal 226 Brædstrup, Politidirekt. 135, 140 Brødslev 21 Brønderslev (V.) (-Sogn) 46, 49, 146 ff., 307, (Ø. -) 39, 322 Brøndlund, Peder, Præst 3 Brønsdorf Slægten 67, 72 Budde, Godslev, til Rødslet 157 Budolfi Kirke (-Sogn) 9, 32, 98 Budtz, Elisabeth Caroline, Præstefrue 295 Bugge Slægten 67 ff., 72 Buj 19 Burholt 2, 322 Bygholm (Vejle) 32 f. Bødker, Søren, Fisker 176 Bøgsted 66 ff. Bølling, Maren Hansdatter, Præstefrue 287 Børglum 212, 294 (-Herred) 39 ff. 110, (-Bisp) 324 Børglumkloster 103, 113, 157, 174, 233 ff., 309, 332 ff. Carøe, Borgmester 102 f. Casse, Justitsm. 195 Casper, Adam, Bartskær 228 - H. i Frederikshavn 191 - U. i Frederikshavn 191 Caspergaard, Klavs, Amtsforv. 70 Christensdatter, Anna, g. Wogensen 25 - Anna, i Vognsbæk 159 - Karen, g. Terkildsen 285 Christensen, Anders, i Straden 159 - Erik, i Bistrup, 214, 217 - - Præst 224 - Jakob, Borgmester 214, 224, 233 - Jens, Sognefoged 191 - - Købmand 227 f. - Jesper, Byfoged 225, 233 - Laurids, i Hjørring 215 - Mads, Rådmand 212, 214, 223, 232 - Mikkel, i Hjørring 235 - Niels, Fisker 176 - Niels Bjørn, Kroej. 148 - Peder, Murermester 214 - - Præst 228 - Samuel, Farver 227 - Søren, i Risen 158 Christianshavn 134 f. Christianssand 37, 272 Chrysostomus, Daniel Olufsen, Præst 205 f. - Oluf, Biskop, 282, 324

Side 4 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

Cornificius, Peder, Præst 282 f. Cramers, Clara, g. Frost 227 Friis, Anders, til Sejlstrup 158, 160, 224 Dahl, Annechen, Præstefrue 293 - Ane 158 - Niels, i Hjørring 235 - Christen 158 Dal 205 - Iver 158 Dam, Jens Nielsen, Skoleholder 271 ff. - Jakob Jørgen, Præst 282 ff., 30 l ff. v. Deden, Severin Benzon til Hejselt 81 - Jørgen 158 Degn, Hans, i Ugilt 209 - Jørgen Jakob Hansen, Overretsprok. 30 l Degnekone, Anne, i Hjørring 208, 228 - Lønborg, Tandl. 301 Dietz' Slægten 89 f. f. Friche, N., Kammeradvokat i Fristrup 17 Digmand, Jens Jensen, - Gæstg. 100 Frost, Charles, Kaptajn, 180 ff. Diriksen, Lambert, Rådmand 228 - Christian, Fændrik 227 Dolmer, Christian, fra Aalborg, 215 - Just Carsten 227 Dorf 49 - Thomas, Færgekarl 198 Dronninggaard 2, 47, 49, 86, 196 Frydendal, Poul, Husmand 145 Dronninglund (-By) 307 f., (-Gaard) 49, 196, 260, (- Fuglsig 209, 219, 227 Birk og Herred) l f., 39, 47 ff., 307 f, (-Sogn) 40, Furreby 40, 128 f., 223 57, 309, (-Marked) 14. Fussing, Jens Christian, Postm. 293 Dybvad (By og Gaard) 76, 82, 307, 309 - Laurits Christian, Præst 293 Dyssel Slægten 68, 7lf., 334 Færch, Karsten Andreas, til Knudseje 83 Egebjerg 75, 277, 294 - Niels Nielsen, Købmand 87 Eget 87, 247 - Nielsine Henriette, g. Mollerup 87 Egholm 9, 17 Gaade, Christen 132 Eilersgaard, Jens, Skude handler 45. Gaardbogaard 310 Eiersted l9 f. Gaaser 3 Elkjær (N. og S.) 7, 68, 85, 226, 327, 334. Galde, Karen, til Kokkedal 325 Elling 191, (-gaard) 84 f. Galster, J. G., Fabrikant 145 Emmiksen, Erik, Herredsfd. 1 Gandrup 3 f. - Niels 1, 3 ff. Gasse Søren og Niels 298 f. Erecius, Havnefoged 191 Giertner, Peder til Egebjerg, 277 Eriksen, Emmik, By- og Herredsfoged 1 Gildsig, Chr. Nielsen, Færgetorp. 197 ff. Esbach, Peder, Præst 3 Estrup (V. og ø.) 65 Gjeraa 50 - Peder, Præst 101 Gjerndrup 204 Estvadgaard 67, 157 Gjettrup 2 Evertsen, Melchior, Præst 322 Gjurup 219 Eylandt, Cathrine, Præstefrue 5 Gjøl 9, 20, 22, 29 ff, 198 Faarup 19 f. Gjørup, Skudehandler 153 Faber, Postmester 191 Gjøttrup 31 Falkenskjold, Kristoffer 72 GI. Vraa 2, 7, 49, 247 Feldbereder, Jakob, i Hjørring 215 Glarmester, Hans, i Hjørring 225 Finckenhof, Jørgen, Præst 218, 220, 228 Gleerup Slægten 12, 18, 23, 76, 81 ff, 247,294 Fjeldgaard, Jens, Værtshush. 106 Godsen, Jens, Præst 21 Fjelleren 62, 64 Graah, Amtmand 134, 190 Fjerritslev 307 Grandjean Slægten 296 Flade 271 ff. Grindsted (i Hammer S.) 6 Fladstrand 43, 115, 125, 161, 207, 223, 246 f, 253, Grove, Marineingeniør 203 333. Gräbert, Christoffer, til Aastrup 184 f. Foss, C.- T., Byfogedfuldmægtig 192 Gudumlund 10, 240, 243, (-kloster) 268 Frandsen, Anna Kirstine Emilie, Præstefrue 299 Guldager 148 f. - Christoffer, Præst 160 Gyldenstjerne, Margrete, g. Banner 325 Frederikshavn 127, 160 f., 174 ff., 301 , 309 f., 333 - Mourits Nielsen 33

Side 5 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

Gynnerup, Niels, i Aalbæk 181 Gærum 65, 134 Gøye Slægten 160, 318 Haagen, Fru, til Lindetskov 94 - Hans Severin, Bagerm. 82 Haasum, Prokurat. 132 Hagelstein, Skoleholder 99 Hahn, Hypolita, Frue til Fuglsig 219 t. Hald, Anne Jørgensdatter, g. Pedersen 66, 69 Haldager 10 f. v. Halling, William ("Brigaderen") 86, 196 ff., 260 Halkjær 85, 87 Halne (Ø. og V.) 10 f. Hals 1 f., 5, 49, 53,n57, 87, 258, 260, 310 (-Birk) 47 ff. Hammelmose 65, 157, 159 Hammer 5 f. Handvejle 32 Hanherred (Ø. og V.) 31, 317 ff. Hansdatter, Karen, g. Kjeldsen 2 Hansen, Christen, i Hjørring 235 - Cornelius 193 - Daniel, Bartskær 225 - Georg Vilh., Prokurator 182 ff. - Niels, i Bistrup, 226 - Niels, Strandtgd. 191 - Peder, i Terpet 198 - Thomas, Fæster 64 Harridslev (N, S.) 208, 220, 294 Hasse, Jakob, Rådmand 65 Hassing (V. 0.) 3 f., 334 Hastrup, Laurits, til Vrejlevkl. 149 Hauch, Peder, til Attrup 6 Hauerslev, Søren Nielsen, Skudehandler 23 Haugaard, Mads, Forpågter 5 Haurholm 148 f. Haven (Hovedgaard) 59 ff. v. Haven, Frederik Christian Mikkelsen, Præst 287 - Michael Frederiksen, Præst 287 Haverslev 317 f., 323 f. Hedeaas 65 Hedelev, Jacob, Fisker 176 Heiberg, Byfoged 179 Hejlesen, Hejle, Skudehandler 154 Hejselt 76, 81, 159 de Hemmer, Provst 288 Henning, August Adolf Friederich 7, 238 ff. Henriksen, Anders i Hjørring 225 - Christoffer, i Bistrup 214 - - i Hjørring 227 Hessel, Johanne Marie, g. Gleerup 18

Hintzholm, Christine Pedersdatter 48 Hirtshals 303, 310 f. Hirtsholm 161 Hjallerup 49, 307 Hjermitslev (V.) 21, 144 f. Hjort, Hans Mikkelsen i Hjørring 214 Hjortdal 32 f. - Anders Christensen, Skudehandler 23 Hjøring 3, 39, 43, 80, 108 ff., 132, 143 ff., 147, 183, 190,204 ff., 247 f., 251 ff., 271 ff., 309, 311 ff., 331 t, 333 - Anders Thomsen, Præst 283 Hoffmann, T. C., Købmand 335 de Hofman, Hans, Konferensr. 251 Holck Slægten 2, 10, 72, 257 Holk, Ejler, til Holkenhavn 69 Holm, Prokurat. 110 - Christen Sørensen, Værtshush. 98 Holsig (i Gærum) 65 Holst, Beate Sofie Hansdatter, g. Bugge 67 - Hans Pedersen til Haven 61, 64 ff . - Karen, g. Nielsen, 218 - Pouline, g. Sletting 293 Horne. (Terp) 150, 218, 282 ff. - Jørgen Hansen, Præst 326 Hornemann, Johannes Han sen, Præst 320 Horsnab (Strand) 223 Horsens 4 f. Hou 312 Houen (Aaby) 12 Humble Slægten 227 f. Hundslund (Kloster) (Birk) 47, 159 Hune 19 ff, 157, 180 Hvalth, Skolelærer 294 Hvandstrup, Maren Christensdatter, g. Speitzer, 34 Hvarregaard 187 f. Hvarret 19 Hvas, Vilhelm, Gartner 74 Hvetbo Herred 14, 17 ff., 29 f., 312 Hvidegaard 205 Hvidskov, Eskild Andersen, Underofficer 112 Hviid, Christen, til Kokkedal, 268 Mads Jakobsen, Præst 285 Peder Jacob Mathiesen, Præst 285 ff. Hvilshøjgaard 67, 87 Hvorup (Sogn, By) 8 f, 14 - Jens Jakobsen, Oldermand 197 ff. Hüberts, Ane Marie Salomonsdatter, Dietz' Hu-stru 98 ff. - Salomon Thieisen, Klejnsm. 98 Hücke, Alloysius, Købmand 144

Side 6 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

Hyldrup 323 Hæstrup, Joh., Husmand 299 - (-Gaard) 149, 211, 217, 219, 224, 296 Høeg, Jacob, til Vang 7 - Peder, Birket 48 - Søren Madsen 48 Høgenhav, Jens, Strandfoged 180 Høgholt 72 ff, 156, 207, 226 Høgsted 148 f. - L. i Frederikshavn 191 Højen, Skolelærer 298 Højrup 150, 290 Høngaard (Torslev S.) 159 Hørby 61, 69 f, 75 ff., 80 ff, 232 Hører, Christen, i Hjørring 211 Hørmested 313 Høstemark 84 Høyer, Anders, til Østergaard (Salling) 5 - Peder Hansen, Ejer af Frederikshavn 247 - Peter, Præst 5 Høyrup, Niels Christensen, Strandfoged 181 Ibsen, Strandingskommiss. 175 Ifversen, Anna Hegelund, g. Meyling, 76, 81 - Niels, til Hejselt 76, 80 Bum, Birgitte Johanne Ditlevsdatter, g. Gleerup 82 - Ditlev Henrik Pedersen, til Rønnovsholm 82 Ingstrup 21 f, 106, 180, 324 Iversen, Chr. i Hjørring 215 - Peder, Skudehandler 153 f. - Poul, til Aastrup 220 Jakobsen, Otte, Præst 62 Jansen, Biskop 108 - Præst 108, 141 Jantzen, Translatør 184 - Adam Friederik, Kancellir. 296 - Johan Gotthilf, Præst 285 f. Jelstrup 217 - Gæstg. 189, 193 - Lars Johan, til Kokkedal 87, 268 ff. - Sofie, g. Thygesen 87 Jensdatter, Maren, g. Pedersen 66 Jensen, Christen i Hjørring 235 - Engelbrecht, til Attrup 6 - Hans, Rådmand 208, 224 - Jakob, i Hjørring 215 - Jens, i Trøgdrup 159 - Jens, i Aalborg 213 - Laurs, Maler 220 - Markvor (Rodsten), til Lengsholm 159 - Niels, Skolem. 228 - Oluf, Kapell. 214, 226

- Peder, Præst 160 - til Bøgsted 66, 69 - Poul, Kirkeværge 225, 230 - Svend, Sognefoged 191 - Søren, Avlsbr. 144 - - Borgmester 207 - Thomas, Grd. 134 f. Jepsen, Prokurat. 198 ff. Jerslev Herred 39 ff., 47, 110, 313, 317 Jespersdatter, Tove, g. Mus 216 Jespersen, Jesper, til Høgholt 69 - Niels Bentzen, til Høgholt 72 ff. . Jessen, Peter Carl, Kabinetssekret. 103 Jetsmark (Sogn) 18, 22 Jochumsen, Jens, i Horne 289 Johansen, Hans, Byfoged 214 Josefsen, Henrik, Borgmester 216 Juel, Prokurat. 132 - Niels, Rigsadmiral 64 - Peder Pedersen, i Hjørring 215 Juul, Rasmus, Byfoged 221 Juulby, Birthe Cathrine Jensdatter, g. v. Haven 287 Jørgensdatter, Anne Marie 160 Jørgensen, Byfoged 127 - Rasmus, i Dal 205 Kaalund, Hans Vilh. Lauritzen, Præst 293 - Maren, g. Fussing 293 Kaas 18 - Christoffer 224 - Helvig, til Restrup 160 - Mogens, til Nielstrup l58, 225 Kabell, Provst 291 Kalden, Herredsfuldmægtig 182 ff. Kampmann, Henrich, Præst 322 Kandestederne 180 ff. Kanstrup (Gærum S.) 134 Karup, H. S., Kæmner 191 Kedelsmed, David, i Hjørring 214 - Peder, i Hjørring 214 Kehlet, Postm. i Sæby 115 ff. M.'Kenzie, Allan, Kaptajn, 174 ff. Keyser, Jens, Tømrersv. 98 f. Keysergaard, Bertel 201 Kieldsdatter, Margrethe 20 Kielsen, Henrik, Forpagter 2 Kierulf, Henrik Sørensen, til Linderumgaard 72 - Kirstine Stensdatter, Præstefrue 11 - Steen Clausen, Præst 12, 17 - Søren, til Lundergaard 18 Kinderup 5 Kirkegaard (Ajstrup S.) 5

Side 7 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

Kiærgaard, Hans, Præst 323 Kjeldsen, Else Katrine, g. Jespersen 74 Kjellerup, Lars, Købmand 97 Kjettrup 21, 34 Kjul 144, 150 ff. Kjær, Prokurat. 198 - (Kjærskjold), Frederik, til Børglumkl. 34, 233 ff. Kjærsgaard (Strand) 68, 154, 211, 226, 332 - Thomas, Præst 226 Kjærulf, Overpræsid. 138 f. - Johanne Poulsdatter, Præstefrue 3 - Peder Thomsen, til Hvilshøjgaard 67 - Thomas Larsen, Vejmester 48 Kjølbygaard 34 f, 70 Klarup, Jens N., Fisker 176 Klastrup 205, 217 Klim, Christen, Præst 212 Klinte, Maren Pedersdatter, Præstefrue 288 Klitgaard, Lorents Simonsen, til Bangsbo 241 Knivholt 191, 271 f. Knivsmed, Peder i Hjørring 210 Knudegaard (-s Bjerg) 25, 26 Knudseje 81 ff. Knudtzen, i Frederikshavn 191 Knustrup, Hans Hansen, Birkedommer 110 Knølgaard 3 Kofoed, Præst 106 Kokkedal 34, 112, 258, 266, 325 ff. Kolding, Hans Pedersen, Fuldmægtig 212 Kollerup 230 Kontrafejer, Anders 212 - Johannes 211 Korfitsen, Morten 271 ff. Krabbe, Edel 65 - Erik, til Aastrup 220 Kraft, Jens, i Stenshede 159 Krastrup 86 Kringelhede 110 Kruse, Jørgen, til Kjærsgaard 211, 226, 332 - Maren 220 Kræmer, Laurids Lauridsen, Rådmand 221 - Peder Nielsen, Rådmand Krøg, Peder, Skomager 118 f., 121 Kvissel 65, 272 (St. - i Understed S.) 65 Kvorup 18 Kyng, Jørgen Poulsen, Præst 286 f. København 35, 90, 106 f., 134 ff, 192, 215, 238 f., 242, 254, 334 Kølskegaard 82 Ladefoged, Jens, paa Aastrup 208 Langbæk, Jens, 129 f.

Lange Slægten 209, 219 f., 224 Langholt 4 Larberg, J., Skrædder 289 - Søren Jensen, Præst 289 Larsdatter, Johanne, g. Lund 294 Larsen (Laursen), Niels, Husmand 150 Lassen, Anne, g. Rosenlund 10 - Arild Hansen, Præst, 258 - J., Agent 191 - Jens, Landsdommer, 212 - Karen Wraae, g. Mollerup 84 - Niels Fred., Byfoged 180 ff - Niels Rasmussen, Præst 11 - Peder Tøgersen, til Rødslet 10 f, 13 - Peder Tøgersen, til Høstemark 84 - Rasmus, Præst 11 Lauridsdatter, Karen 325 Lauridsen, Hans, i Hjørring 209 - Niels, Kirkedegn 217 - Peder, i Ravnstrup 159 - Poul, i Hjørring 209 - Rasmus, i Hjørring 227 - Thomas, i Aalborg 210 Lauritsdatter, Anna, Præstefrue 285 Laursdatter, Ellen, fra Aastrup 109 Laursen, Thomas, Kirkeværge 230 Lavdsøn, Pors, i Torslev 326 Lehrmann, Christiane Sophie Ananiasdatter, Præstefrue 287 Lelius, Morten, til S. Ullerup 71 Lendum 74, 191, 313 Lerup (Marked) 14, 317, 320 ff. Lessov, Hans, Præst 320 Leth, Maren 87 Levetzau Slægten 12, 17, 33, 327 f. Lie (Vrejlev S.) 148 Lild 33 Lilleheden 152 - Mikkel, Strandfoged 152 Limfjorden 2 ff., 24 ff., 49 ff., 239 ff. Lindenborg 240 Lindenov, Birgitte 160 Linderumgaard 67, 217, 226 Lindholm 9, (-Aa) 10, (-gaard) 48 Luffe, Søren Christian Johansen, Præst 290 f. Lugge, Ingeborg Cathrine, g. Braes 34 Lund, Anders Sørensøn, Præst 327 - Ane Margrethe, g. Spietzer 289 - Christiane, Præstefrue 294 - Jens 294 - Jens Christian, Tømmerhandler 296

Side 8 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

Lunde 322 - Birgitte Nielsdatter, Præstefrue 11 Lunderager 50 Lundergaard (Jetsmark S.) 18, 23, (v. Hjørring) 68, 218, (Torslev S.) 159 Lunge, Ove, til Odden 204 Lybecker, Johan Ludvig, Amtmand 277 Lyche, Ide Kirstine Pedersdatter, g. Haagen 82 - Jesper, Forpagt. 7 Lüders, Johanne Vilhelmine, Præstefrue 290 Lykke, Henrik, til Overgaard 158 Lyngberg, Christen, Skoleholder 145 v Lüswits, Sofie Hedevig Grabau g. Levetzau 328 Lütken, Daniel, Birkedommer 48 Læsø 76, 173, 181, 313 Løkken 44, 105, 144, 147, 180, 246, 307, 313 Lønstrup 144, 223, 299, 313 Lørslev 155 Løt, Lars, Ord. 106 Løvenørn, Poul Wendelbo 334 Madsen, Jakob, Biskop 286 - Mikkel, Borgmester 219 - Morten, til Ellinggrd. 85 - Stephan, Arrestforv. 272 ff. Majoner, Hans Jørgen, 65 Maler, Jens, i Bredmose 159 Manstrup 326 f. Mantzius, Løjtnant 120 ff. Marcussen, Poul, til Krastrup 86 Marsvin, Hejvig 160 Mortensen, Agathe, Hattemagerenke 90 - Mette Marie (Dietz' Moder) 90 - Hans Christian, Dugmager 93 Mathiesen, Thomas Chr. 118 ff. Meilbye, Frederik Ferdinand, Grosserer 87 Meilsted 8 Mejlstrup, Peder, Klokkestøber 229, 233 Melchiorsdatter, Helvig, 324 Meldahl, Gunde, Byfoged 39 Melholt 48 f. Meyling Slægten 75 ff, 80 f. Michelsen, Skolelærer 296 ff. - Vilhelmine, Brevsaml. 299 Mikkelsen, Skolelærer 219 - Anders, Fæster 64 - Anders, i Hjørring 215 - Laurids, i Hjørring 214 - Peder Steffen, i Horne Terp 152 Mogensdatter, Maren, i Bistrup 223 - Maren, g. Ovesen 228 Mogensen, Søren, i Hjørring 214

v. Mollen, Agita 159 Mollerup Slægten 83 ff., 87 Mortensdatter, Maren, g. Emmiksen 1 Mosbjerg 72, 226, 295 Mule, Anne Christensdatter, Præstefrue 2 Mumgaard 17 Munch, Niels, i Hjørring 215 Munck, Peder, Skudehandler 154 Munk, Anders, til Hedeaas 65 - Peder, Rigsmarsk 60 ff., 157, 160 Muus, Jørgen, Borgmester 212, 216, 218, 223, 226 - Niels, Rektor 226 Mygdal 154, 313 Mygind, Christian Henrik, Præst 318 Myhrman, Garver 122 Myrtue 21 Møller, Anna Jensdatter, g. Høyer 5 - Ane Marie (fra. Aalborg) 297 - Christen, Saltumgaard 145 - Niels Jensen, Skoleholder 98 - Peder, Violinvirtuos 145 - Søren, Kapellan 254 f. - - i Horne 152 Mølmark, Hans Christian Mortensen, Præst 288 - Morten, Præst 288 Mølsmand, Christen, i Hjørring 215 Mørch, Peder Poulsen, Præst 282 Mørck, Løjtnant, 115 ff. - Palle Henriksen, i Sæby 122 v. Møsting, Fred. Vilhelm, Kaptajn 220 Neylandt, Johanne, g. Larberg 289 Nibe 27 f, 83, 87 Nibstrup 205 Niels, Hr., Præst 205 Nielsdatter, Elle, i Bejstrup 325 - Else, Skudehandler A. C. Hjortdals Enke 23 - Inger 98 - Maren, i Hjørring 210 Nielsen, Anders, i N. Sundby 202 - - i Hjørring 214, 224 f. - Axel, i Hjørring 215 - Balser, i Kjul 150 ff. - Jens, i Blokhus 157 - - Byfoged 216, 218, 227 - Jens (Clammer), Skovsgaard 319 - Jens Larsen (Vejen), Kroejer 154 - Kield, Præst 2, 20 - Lars, i Bejstrup 325 - Laurids, Rådmand 214 - Melkior, i Hjørring 215 - Ole 132

Side 9 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

- - i N. Sundby 201 - Peder, i Vestrup 20 - - Præst 62 - - i Try 160 - Rådmand 224, 233 - Søren, fra Gjøl 198 Nielstrup 225 v. Niendahl, Johanne Frederikke, g. Emmiksen 1 Nilaus Kilde 323 Nissen, Konsul 182 - H., Lodsoldermand181 ff. Norge 34, 37, 44, 223, 248, 255 Nyborg (Teglværk) 13 f. - Sofie Magdalene, g. Granjean 296 Nygaard (Serritslev S.) 39, (-Tolne S.) 272 Nørhalne 12 - Jens (Dietz' Svigersøn) 118, 125 ff, 134 N. Sundby l, 9 f., 17, 48, 129, 197 ff., 313 N. Øxe (Sø) 319 f. Obel, Præst 107 ObeJitz, Christiane Birgitte, g. Jelstrup 268 Obenhausen, Oberstl. 23 Odense 247, 285, 287, 296 Odden 204, 226 Olsen, Clemen, Strandfoged 191 - Peder, Strandfoged 191 - Axel, i Hjørring 217 - Morten, Degn 218 Oluf, Hr., Præst 282 Olufsdatter, Elisabeth, Præstefrue 285 - Maren, Præstefrue 228 Olufsen, Axel, i Hjørring 214 Orgelmester Frederik 213 - Jens 213 Ormholt 2, 159 f. Orning, Jørgen, til Aastrup 208 Ostenfeldt, Margrete Pedersdatter, Præstefrue 11 Ottestrup (Stenshede) 156 Overgaard 158 Ovesen, Jakob, Borgmester 204 f., 228 Oxe Slægten 59, 327 Oxholm 25 ff, 33, 327, 333 v. d. Pahlen, G., Vicekonsul 181 ff. Panderup (St. og L.) 18, 314 Pantlitz, Johan Chr., Præst 254 Paulin, Anders, Byfogd. 226 Peder, Hr., i Harridslev 208 Pedersdatter, Karen, Præstefrue 283 - Maren, g. Baltzersen 152 - Maren, i Hjørring 225 - - g. Baggi 225

Pedersen, Anders, i Hjørring 214 - Christen, Byfoged 204 - - i Bistrup 206 - - i Stidsholt 159 - Frederik (Holst el. Tolstrup), Forp. 66 f. - Lars, Skudehandler 153, 191 - - i Bangsbostrand 272 f. - Laurids, Præst 216, 221 - Mads, i Gjerndrup 204 - Oluf, i Vang 159 - - i Hjørring 214 - Peder, Skoleholder 108 - - Kirkev. 224 - Svend, Byfoged 207, 221, 224 - Søren, Saltumgaard, 284 Pedersen, Thomas, Præst 324 Petersen, Hindrich, Skrive- og Regnem. 94 v. Pirkensee, Teufel, Diplomat 90 Pirup 19 Plesner, Henning Christoffer, Præst 291 ff. - Rasmus Phillip 291 v. Plessen, Carl Adolf, til Voergaard 53 Pontoppidan, Professor 96, 98 Post, Marie Bang Johannesdatter, Præstefrue 287 Poulsdatter, Maren, g. Basballe 287 Poulsen, Jens, i Hjørring 214 - Niels, Skipper 99 Quistgaard, C. W. Herredsfoged 190 ff. Qvistgaard, J., til Børglumkloster 103 Raabjerg 180 ff. Rafn, Elisabeth, Præstefrue 294 - Kaspar Konrad, Præst 76, 294 - Johanne Christiansdatter, g. Broerholt 76 - Margrete Christiansdatter, g. Meyling 75, 80 Rakkeby 74 Randers 98 ff, 181, 186, 229 Rantzau Slægten 12, 17, 34, 286, 318 f. Rasch, Jens, Købmand 127 Rasmusdatter, Johanne, g. Schyth 285 Rasmussen, Arent Hassel, til Asdalgaard 85, 292 Ravnstrup 159 Ree, Philip Hartvig, Agent 181 Rehders, Karsten, Præst 82 Reitzer, Stiftbefalingsmand 49 Restrup 12, 160, 293, 327 Riber, Niels, i Hjørring 225 Riberholt, Svend, Sognefoged 272 Rimmen, Hans Pedersen, Strandfoged 283 f. Ring, Propriet., N. Elkjær 191 Ringsholt, Chr., Smed 215 Risen 158

Side 10 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

Roaldsen, Peter, Provst 4 Rodsteen, Jens, Admiral 4 Rodsten, Anne Markvordsdatter, g Urne 159 - Margrethe, g. Rantzau 34 Rogert, Wilhelm, Magister 319, 321 ff. Rois, Bolde, Abedisse 228 Rolin, Anders, Kobbersmed 98 Ropperheden 62 Rosborg, C., Propriet., Knivholt 12, 71 ff., 191 Rosencrone. Greve 103 Rosenkrantz, Margrethe 159 - Mette 325 Rosenlund, Mads, til Dybvad 10 Rostrup, Magdalene Christine, Præstefrue 296 Rottbøll, Højesteretsadvokat 133 Rougtved 65 Rubjerg 223, 314 Rud, Knud, til Sæbygaard 60 - Otto, til Sæbygaard 59 Rugtved 298 Ryaa 2, 12 1., 17, 23 Rybner, Borgmester 96 Rævhede 17 Rævkjærgaard 17 Rævskjær, Niels, Bygmester 155 Rød, Niels Jensen, Murermester 214 Rødslet 10, 13, 82, 157, 200 Røgild (Røgel) 17, 25 v. Rømer, Kammerherre 130 Rømer, cand. jur. 190 - Christian Nielsen, Præst 288 f. - Niels Sørensen, Præst 288 f. Rønnovsholm 149, 219 f., 224 Rør, Niels, i Nygaard (Tolne S.) 272 Rørbye, Ferd. Chr., Prokurator 186 ff. Salomonsen, Snedkersv. 124 Saltum (Sogn) 19 f, 108, 128, 145, 180, 255, (gaard) 284 Samuelsen, Cl., i Hjørring 235 Sct. Hans Kirke i Hjørring 71 ff., 223, 233 ff., 285, 331, (-Sogn) 205 St. Katrine Kirke i Hjørring 204 ff., 332 Sct. Laurids Dam (Oxholm) 27 Sct. Olufs Kirke i Hjørring 208, 232, 285 Sauerbier, Jacob, Skrive- og Regnemester 96 ff. Schimmelmann, Ernst, 238, 261 Schioldan, Chr., Skomager, 113 ff. Schjerup, Peter' Mathias Gesmell, Præst 245 Schlef, Daniel Didriksen, Bartskær, 228 Schmidt, Laurits Bartholin, til Bannerslund 85 Schott, Chr., i Bælum 9

- Knud, Præst 9 Schow, Anders Jacobsøn, Præst 325 Schuchardt, Johan Konrad, til Nøragergaard 86 Schyth, C. Christensen, Forvalter 285 - Knud Christensen, Præst 285 Schwarzkopf, Kirsten, 285 f. Sebberkloster 82 Seefeld, Enevold, til Skadvange, 159 - Ingeborg, g. Rantzau 34, 326 Seehusen, Hanne Signe Cecilie, Præstefrue, 301 Segelcke, Præst i Vrensted-Thise 104, 112, 120 - Severin P. V., Handelsmand 144 Sejlstrup 68 f., 149, 160, 334 Selchau, Hans Frandsen, Præst 299 f. Serritslev 39, 106 Severin, Jakob, til Dronninglund 53, 260 Simonsen, Christen, i Horne 290, 292 - Jens, Toldbetjent 57 Sindal 224, 307 Skadvange 159 f. Skagen 144, 174 ff., 240 ff., 247, 262 ff., 287, 309, 314 f., 333 Skallerup 219, 223, 294 Skeel Slægten 12, 17, 159 f., 196, 204 f. Skeelslund 12 Skerping 62 ff. Skibsby 205, 217 Skiveren (Raabjerg S.) 182 Skolemester Mikkel Thomsen 208 Skoven (Mygdal S.) 154 - Kristen, Bygmester 155 Skovsgaard 319 Skriver, Christen, i Bistrup 205, 224 Skræder, Hans, i Hjørring 214 - Niels Lauridsen, i Hjørring 208 Skærum 191, 315 Skæve 81 ff., 308 336 Sletting, Laurits, Præst, 292 f. - Jochum Frederik, Forvalter 293 Snevre 223 Sofie Hedevig, Prinsesse 47, 53, 57 Speitzer Slægten 34, 289, 322 Spies, Herredsfoged 129 ff. Spormand, Kristiane Hannibaline 68 Sporon, F., Amtmand i Hjørring 108 ff. Stabell, Rådmand 100 Stabæk 153 Stade 3 f. Stadfeldt, Herredsfoged 100 Stamme, Albrecht Johan, Bartskær 214, 228 Stauning, Cecilie Christine, Præstefrue 300

Side 11 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

Stensbæk 191 Stenshede 159, 207 Stidsgaard, Juliane Madsine 296 Stidsholt 159 Stokholm, Chr., Strandfoged 191 Storgaard 208 Straden 159 Stride (V Hjermitslev S.) 21 Stricker, Kaptajn 125 Sulsted 5, 7 f., 69 Svendsen, Jens, i Hjørring 224 Svendstrup (H. Herred) 317 ff. Sæby 39, 43 1., 46, 106, 111 ff., 183, 194, 207, 239 ff., 253, 284 L, 289, 309, 316, 333, (-gaard) 59 ff., 76, 223 Sæbye, Christen Christensen, Præst 284 f. Søe, Anne, til Kjølbygaard 35 Søgaard, Anders, i V. Hjermitslev 144 Sølgaard 5 Sønderby (Jetsmark S.) 18 Søndergaard (Aasendrup) 144 Sønderlev 219 Søraa 48, 57, 80 Sørensen, Niels, Handelsmand 144 - Rasmus, Forbjerger, 177 - Thomas, i Hjørring 214 Sørup, Chr., Sognefoged 191 Taars 81 Tagesøn, Henrik 323 Tamholt 64 - Laurits Nielsen, Forpagt. 64 Taube, Jørgen, til Oxholm 328 Tauber, Rektor 128 - Emanuel 310 - Maren, g. Saurbier 97 Teglgaard (Dronninglund) 47 f. Terkelsen, Christian (Østergaard), Skudehandler 154 Terkilsen, C., i Bistrup 285 Thaning, Præst i Frederikshavn 302 Thestrup, Biskop, 210, 221 Thiel, Didrik, i Hjørring 214 Thise (Marked) 14, 43, 103 ff., 108 Thisted 38, 182 Thomas, Hr. i Tornby 208 Thomesøn, Peder, Præst 523 f. - Peder, Bisp 324 Thommesen, Svend, Skudehandler 45 Thomsen, Byfogedfuldmægtig 187 ff. - Bagge, i Hjørring 226 - Christen, i Hjørring 214 - Henrik, Rådmand 224 f., 233

- Niels, Hører 225 - Simon, i Høngaard 159 Thorning, Anders Pedersen, Præst 29 Thorup, 21 f, 270 Thrane, Guldsm. 118, 123 ff. - Jens Chr., Skipper 154 - Maren Christensdatter, i Sæby 126 Thura, Albert, Præst 317 ff. Thygesen, Christian, Købmand 86 - Maren (Leth) g. Mollerup 86 - Thyge Jespersen, Præst 270 Toft (i Vidstrup) 299 - Frederik, Fisker 114 ff. Tolne 191, 272 Tolstrup 107, 154 Tornby 154, 208, 332 Torpet (Saltum S.) 19 Torslev 25, 34, 317, 325 ff., (Vendsyssel) 81, 159 f. Torum, Niels, Degn 275 Trane, Jens Chr. Fisker, 176 Tranholm 5, (-gaard) 181 Trankier, Corfidz Jørgensen, Herredsfoged 39 Tranum 17, 317, 321 ff. Trap, Cathrine paa Langholt 6 de Trappaud, Dorthea 257 Treschow, G., Amtmand 127 Trolle, Birgitte 62, 64 Trudslev 21 Try (Torslev S.) 160 Trøgdrup 159 Tversted 153, 191, 223 Tyge, Biskop 173 Tygesen, Christen, i Risen 158 Tylstrup 7 Tyrestrup 159 Tytmose 225 Uggerby 153 f. Uggerhøj, Jens, Skudehandler 154 Ugilt 81, 155, 209, (-gåard) 81 Ulf, Jens Jensen, Snedker 98 Ulf Dyb 30 Ulrich, Erasmus Ditlev Frederik, Provst 300 f. Ulsted 2 f., 12, 18 Ulveskov 34 Undall, Niels Andreas, til Haven 88 Understed 65 Unger, Wolf, til Hæstrupgaard 217 Urne Slægten 159, 205, 226, 235 Urt, Chr. Nielsen, i Hjørring 235 Uttrup (Sogn) 8, 14 Vadum 10 f., 81, 199

Side 12 af 13


Vendsysselske Aarbøger 1917-18

Wadum, Elisabeth Marie, g. Meyling 81 - Inger Lauridsdatter, g. Gleerup 77, 82 - Iver Hansen, Præst 295 Vadskjær, Søten, i Vadum 199 Wandall, Regimentskirurg 127 Vang 7, 82, (Thy) 21, (Torslev S.) 160 Wanting, Præst 272 Vedsted (Vidsted) 17 Weise, Jens Brøndlund, Præst 294 f. - Lars, Malermester 294 Vejlen (v. Gjøl) 25 f. Vendelbo, Mikkel, Madsen, Borgmester 214, 216 f. Vennebjerg 230 Vesbjerg 8 Vesløs (Vejle) 32, (-gaard) 34 f. Westenholtz, T.F. Major 127 Vesterby (Øland) 26 Westerby, Niels, Prokurat. 190, 334 f. Vestervig 239 Westh, Peter Christian, Løjtnant 291 Vestrup 19 f., 23, (-gaard) 23 Viborg 65, 133 f., 182, 231 Vidstrup 299 Vildmose (St.) 10, 13, 316 Vilhelm af Hessen, Landgreve 125 Villerup 76 Wilsbech, E. til Sejlstrup 149 Wilsen, Toldbetjent 124 Viltmann, Johan Friederich, Rådmand 211, 214, 228, 235 Winde, Hans, Præst i Saltum 20 - Laurids, Købmand 255 Winding, Andreas Severin, Farver 239 ff. Winkel, Adolf, tiI Dybvad 309 Winther, Frederikke Elisabeth 289 Vitskøl 47 Vodskov 6 Voer 49 Voergaard 110, 156, 196, 204, 207, 268, 316 Wogensen, Anders (Krag), Birkedommer 25 - Vogn, i Aarup 25 Vognsbæk 159 Vognsen, Jøllen Jesperdatter, g. Lange 209, 219 Voigt, Kapellan 191 Volstrup 61, 75 f., 124, 294 Vor Frue Kilde (Lerup S.) 321 Vorbjerg 1, 9, (-gaard) 1, 48 Worm, Chr., Byfoged 39 - Massen 80 - Oluf, Byfoged 80, 254 Vraa 294, 307

Vrangbæk 146 Vrejlev 148 f., 227, 296, (-kloster) 33, 149, 316, 333 Vrensted 103 ff, 144 Wrensted, Johanne Catrine, g. Michelsen 299 Vust 32 Würnfeldt, Frederik, Købmand 289 Zeuthen, Peder, Landfoged76 Økloster 25 ff. Øland (Birk) 25 f, 317, 327 ff. Ørsø 49 f, (-gaard) 50 Ørum 49 Østeraa (Gaaser) 48, (Aalborg) 127 Østerby (0Iand) 26 Østerhuk (Bolbjerg) 33 Østerild, Thomas, Købmand 214 Ø. Mølle (Dronningl.) 50 Østrup 19 f.

Side 13 af 13

/vaa1917-18  
/vaa1917-18  

http://geneablog.kilokilokilo.dk/wp-content/uploads/2008/03/vaa1917-18.pdf

Advertisement