Page 1

ICV MARESM

EE

01

SÍ!

NO!

Revista mensual ICV Maresme ESPAI PER LA NOTICIA PRINCIPAL DEL MES

www.iniciativa.cat/maresme

NO!


Espai per expossar l'actualitat dels municipis de la comarca

ButlletĂ­ comarcal d'Iniciativa per Catalunya Verds del Maresme


Espai per expossar l'actualitat dels municipis de la comarca

ESPAI D'OPINIÓ

REVISTA MARÍTIMA 01


L'ENTREVISTA ESPAI DEDICAT PER FER UNA ENTREVISTA

LEMA QUE TINGUEM EN AQUEST MOMENT O CAMPANYA QUE ESTIGUEM FENT www.iniciativa.cat/maresme

modelo icv  

modelo icv