__MAIN_TEXT__

Page 1

URPREMIERE TEATER

HIPHOP-HAMSUN SULT1 PÅ LIKES KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER SISTE SATS MED SJEFDIRIGENT BELLINCAMPI

OPERA LA TRAVIATA – KJÆRLIGHET SOM FRIHET OG FENGSEL

PROGRAM SEPTEMBER– DESEMBER 2017


KILDENMAGASINET SEPT– DES 2017

10 6 GIORDANO BELLINCAMPIS GRAND FINALE

Kristiansand Symfoniorkesters sjefdirigent er klar for sin siste sesong i Kilden.

10 TETT PÅ EN LANDSSVIKER OG JØDEHATER

Halldis Neegård Østbye var Vidkun Quislings nærmeste medarbeider i Nasjonal Samling og ble dømt etter krigen. Forfatter Marius Leknes Snekkevåg får frem hennes historie.

14 14 Å VASKE VERDEN REN FOR ANNE FRANKS SØSKEN

Teatersjef Birgit Amalie Nilssen forteller om viktigheten av kunst i en verden med utenforskap, maktesløshet og nynazister i gatene.

16 ET VARSLET DØDSFALL PÅ KILDENS OPERASCENE

6

En konsertversjon av den verdenskjente operaen «La Traviata» settes opp i høst, med blant andre den norske operastjernen Audun Iversen.


INNHOLD 3

28 PÅ HÅRET

18 18 MUSIKKEN LØFTER OSS

KSO-bratsjist Kjell Åge Stoveland står i spissen for prosjektet «Musikk gir liv». Han ser at dette utgjør en forskjell for fattige barns fremtid.

20 PAUSEPRAT

Vi har tatt en prat med publikummere om Kilden. En av dem har danset med den afrikanske sangerinnen Angelique Kidjo.

22 22 SULT1 PÅ LIKES

I «Sult1» brukes utradisjonelle grep på scenen for å belyse et nært, personlig og følelsesladet tema.

24 SORG, HÅP, DØDEN OG ET NAKENT HJERTE

Skolebarn i Vest-Agder vil i høst få se et stykke som kan åpne for prat om døden, men også livet og håpet. Kan en søt potetjente lindre smerten til to sørgende foreldre?

26 LØRDAGSKILDEN FOR BARN

– En god bue er et investeringsobjekt for karrieren til en musiker, ifølge Kristiansand Symfoniorkesters prisbelønnede buemaker.

28 30 BAK KULISSENE

Hva gjør en dramaturg og hvordan jobber en rekvisittmaker? Les om arbeidshverdagen til fem av våre ansatte.

36 GODE OPPLEVELSER I HØST

Skaff deg påfyll i hverdagen med blant annet store jazzartister, danseforestillinger og den verdenskjente «Nøtteknekkeren».

38 PROGRAM FOR SEPTEMBER – DESEMBER

Hver helg kan barn oppleve scenekunst tilpasset deres alder. Vi har laget en oversikt over programmet – som kan fargelegges.

26 KILDEN.COM


K I L D E N T E AT E R P R E S E N T E R E R

M A N U S O G M U S I K K AV T R E Y PA R K E R, RO B E RT LO P E Z O G M AT T STO N E O R I G I N A LO P PS ET N I N G E N B L E R EG I SS E RT AV CAS E Y N I C H O L AW O G T R E Y PA R K E R

KRISTIANSANDSPREMIERE 20. APRIL 2018 MED FRANK KJOSÃ…S OG KRISTOFFER OLSEN MED FLERE REGI: VIDAR MAGNUSSEN


LEDER 5 FOTO FRANK OTTO PEDERSEN

KILDENMAGASINET SEPT–DES 2017 September 2017 Opplag: 54.500 UTGIVER Kilden Teater og Konserthus Sjølystveien 2 4610 Kristiansand E-post: post@kilden.com ANSVARLIG REDAKTØR Hans T. Antonsen REDAKSJON Silje Dagsvik Janneke Aulie Anne Grethe Andersen Marie Teresie Sørensen Reidar Mosland DESIGN OG ART DIRECTION Op designstudio FORSIDE Linn Løvvik som Halldis Neegård Østbye i «Jeg vil vaske verden ren» Fotograf: Stig Håvard Dirdal TRYKK 07 Media

KILDENS EIERE OG SAMARBEIDSPARTNERE Eiere: Kristiansand kommune Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Grimstad kommune Hovedsamarbeidspartner: Fædrelandsvennen Samarbeidspartnere: Gumpen Gruppen Sparebanken Sør Cultiva

Billettkontor: Mandag–lørdag 11–16 eller til siste forestilling begynner. Søndag stengt Telefon: 905 81 111 E-post: billett@kilden.com kilden.com

KJÆRE MEDBORGAR! VI PRESENTERER Kildens program for hausten samtidig som valkampen er inne i sluttfasen. Det er i desse vekene forholda i det norske demokratiet, så absolutt mot normalt, kan minne om opprørt hav. Bølgene har tidvis gått høgt mens tusenvis av samfunnsengasjerte medborgarar har fiska etter stemmene våre til partiet sitt. Det er så lett å stille seg kritisk til dette. Det kan vere så komfortabelt å kjølig distansere seg frå dei skråsikre og forenkla bodskapa vi blir serverte og til slutt fallbydde. Gjer ikkje det, snakk ikkje politikken ned. For sjølv om det finst mange debattar som er dårleg teater, er valkampen, slik den utspelar seg i alle norske byar og bygder, i røynda ei stor borgarscene med menneske som brenn i alle rollene. Fordi det knitrar djupt i dei ei meining. Finare blir ikkje demokratiet. Kildens farge er alle fargar. Vårt oppdrag er å fremme og dyrke mangfaldet og vere opne for alt som er menneskeleg og vesentleg. Likevel vil eg oppfordre deg til å finne din eigen farge, den som akkurat no representerer deg aller best. Det vil seie å finne fram til eit standpunkt, ta stilling og halde fast inntil noko eller nokon overbeviser deg om at det er god grunn til å skifte meining. Å vere sikker i si sak fungerer utmerka i både daglegliv og demokrati så lenge det er kombinert med respekt for krafta i dei betre argumenta. Du har det, når du veit med deg sjølv at det å skifte meining ikkje er å vere veik, men i vekst. Mangfaldet i samfunnet blir først trua når dei skråsikre meiningane blir fremma med ein påstand om at dette meiner heile folket, eller i all fall det eigentlege folket, kven no det måtte vere. Når slagorda blir «Choisir la France!» og «Ja til Norge!» og underteksten er at dette meiner ikkje ”dei andre”, har ein slått inn på ein farleg veg. Kilden tar eit klart standpunkt mot all einsretting. Alt anna ville vere å svikte vår oppgåve som kunsthus. Teatersjef Amalie Nilssen framhevar i ein artikkel i dette magasinet kunstens muligheit til å bygge bru mellom ulike oppfatningar ved å vise kva ”dei

andre” ser som verkeleg. På eit sørlandsbesøk nyleg tok den kjende amerikanske forfattaren Siri Hustvedt dette perspektivet eit steg vidare: ”Kunst er for meg fridom til å vere den andre”. Gjennom alt vi set på programmet i Kilden, musikk, opera, teater og alt anna vi tilbyr, ønsker vi ikkje berre å gi deg ei kunstnarisk fristund frå ditt eige kvardagsliv, men også lokke fram spørsmål som startar med ”Kva om…?” Vår visjon for Kilden er å skape eit kunstnarisk kraftsenter, som blir samlande ved at det er sterkt nok til å trekke til seg folk frå alle delar av samfunnet. Slike møteplassar er blitt sjeldnare, og dermed er det og viktigare at nokon lykkast med å skape dei. Kristiansand Symfoniorkester har dei siste åra nådd mange nye lyttarar, først og fremst gjennom ei usedvanleg sterk kunstnarisk utvikling, men og gjennom utprøving av nye konsertformer. To leiarar har hatt nøkkelroller i denne suksessen: Sjefdirigent Giordano Bellincampi og orkesterdirektør Stefan Sköld. Perlerekka av konsertar i sesongen 17/18 blir den siste med dei to i leiinga, og programmet vi presenterer i dette magasinet gir gode grunnar til å vente seg nye høgdepunkt med KSO i det komande året. Inspirasjonen dei har gitt oss, til alltid å strekke oss høgare kunstnarisk og alltid ville nå lengre, forsvinn ikkje med dei. Den står igjen som Kildens hjørnesteinar. Velkommen ut av kvardagen, velkommen til Kilden! Hans T. Antonsen Direktør


6

GIORDANO BELLINCAMPIS

GRAND FINALE – Kristiansand Symfoniorkester er et helt unikt orkester jeg er stolt over å være kunstnerisk leder for, uttrykker Giordano Bellincampi. Han avslutter sin femte og siste sesong som sjefdirigent i Kristiansand med et verk fra sin fødeby Roma.

Giordano Bellincampi, oppvokst i Roma og utdannet i København, har hatt sitt hovedvirke i danske symfoniorkestre så vel som i ensembler verden over, blant annet i Auckland og Duisburg. – Kristiansand Symfoniorkester har allerede nådd et høyt profesjonelt nivå. Orkesteret er i ferd med å finne karakter og form – i tråd med et ungt menneske i 20-årene – på en dannelsesreise, og med sterke ambisjoner om å bli enda bedre. Arbeidsmoralen i den internasjonale og dynamiske staben er nok med på å gjøre det til et helt unikt orkester, sier Bellincampi. Det er tett mellom høydepunktene den kommende sesongen. Dirigenten trekker selv fram favoritter som Beethovens 5. symfoni («Skjebnesymfonien») og cellist Truls Mørk som solist i Dvořáks «Konsert for cello og orkester» i Sesongåpningskonserten 31. august, samt

en hel kveld viet til Wiens store komponister: Haydn, Mahler, Berg og Brahms, 1. februar med sopran Lisa Larsson som solist. – Det blir en eventyrlig sesong, og det kommer til å bli vemodig å forlate så mange fantastiske musikere. Kristiansand er en god by å bo i for en symfoniker, sier sjefdirigenten. Hans finalekonsert 31. mai neste år inneholder et verk som særlig ligger italienerens hjerte nær. – Vi får høre Rachmaninovs pianokonsert nr. 2 og Strauss’ suite fra Rosenkavaleren, og til slutt: Det storslåtte verket «Roms pinjer» av Ottorini Respighi. Da jeg selv er født i Roma, blir dette en helt spesiell kveld, sier Bellincampi.

TEKST AMUND HESTSVEEN FOTO KJARTAN BJELLAND


KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER

7

«DET BLIR EN EVENTYRLIG SESONG, OG DET KOMMER TIL Å BLI VEMODIG Å FORLATE SÅ MANGE FANTASTISKE MUSIKERE» Giordano Bellincampi På de neste sidene følger en oversikt over alle konsertene med Bellincampi i sesongen 2017/2018. >>>


8

KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER

Sesongåpning

Fire wienske mestre!

Truls Mørk er solist i Dvořáks «Konsert for cello og orkester» fra 1895, full av senromantikk, melodisk sødme og drama. Etter pausen kan du høre Beethovens 5.: «Skjebnesymfonien».

Lisa Larssons glimrende sopranstemme synger behagelig, emosjonelt og finstemt til Albam Berg og Gustav Mahler, som i likhet med Haydn og Brahms hadde sine virker i musikkmetropolen Wien.

31. august

1. februar

OPPLEV BELLINCAMPI I KILDEN TORSDAGER KL 19.30

La Traviata 16.–23. september

Verdis «La Traviata» – den villedede kvinne – har alle ingredienser som skal til for å toppe listen over verdens mest populære operaer: kjærlighet, intriger, skam, penger og makt – og uendelig vakker musikk. Kristiansand Symfoniorkester med solister og kor gir deg konsertantversjonen av denne verdensberømte operaen. Hovedpersonen «Violetta» synges av Kari Postma (bildet).

Tsjaikovskijs 5. symfoni 8. mars

Italia!

19. oktober Orkesterets to italienere, sjefdirigent Bellincampi og solocellist Sesenna, står i sentrum av denne konserten der innholdet bærer sterkt preg av deres hjemland. Det blir romantikk, dramatikk og munterhet.

Tsjaikovskij selv var i tvil om sin femte symfoni, men den musikalske verden har for lengst avgjort at dette verket ikke bare er en storslått symfoni, men en av de mest elskede innen repertoaret.


KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER KONSERTKALENDER 2017/2018

Velkom m u t av e n hverdag en

Christian Ihle Hadland spiller Beethoven 12. april

Vi får oppleve en av våre mest etablerte klassiske pianosolister, Christian Ihle Hadland, spille Beethovens 4. pianokonsert fra 1806. Et storslagent verk med subtile nyanser og poetiske kvaliteter som helt siden begynnelsen har fascinert publikum.

Abonnementsserier 1 Gullserien 2 Stor serie 3 Liten serie 4 Første Klassisk – for nye lyttere 5 Plukk og miks

Ant. kons. 19 12 8 5 6–9

Rabatt 40% 35% 30% 25% 25%

Pris, kr 4.850 3.210 2.350 1.640

Løssalgspriser: Se sesongprogram 17/18 eller kilden.com Som KSO-abonnent får du også 25% rabatt på alle forestillinger og konserter i Kildens plukk og miks-serie.

Dag Dato

Grand Finale 31. mai

Denne kvelden får vi høre tre klassiske praktverk. Konsertens avslutning med «tusentalls romerske krigere marsjerende», utgjør en storslått og verdig finale på konsertsesongen og Giordano Bellincampis strålende innsats som Kristiansand Symfoniorkesters sjefdirigent.

PROGRAMSJEFENS KOMMENTAR

Giordano Bellincampis siste sesong som sjefdirigent for Kristiansand Symfoniorkester åpnes og avsluttes med to «bautaer» i den klassiske musikklitteraturen. I åpningskonserten 31. august får vi høre Beethovens 5. symfoni – kanskje musikkhistoriens største «hit». Og når Bellincampi den 31. mai entrer podiet for siste gang, fylles konsertsalen med «Roms Pinjer» av Respighi. En mer storslagen avslutning er vanskelig å tenke seg. Denne sesongen er full av musikkopplevelser. Konsertene 19. og 26. oktober samt 9. november har tydelige tematikker med verk som gir publikum mangefasetterte inntrykk. Vi møter også komponister fra 1900-tallet som på en mesterlig måte håndterer klangfargene og lydpalettene som et symfoniorkester kan skape, f. eks. som hos «Lili Boulangere», Maurice Ravel og Manuel de Falla i konserten «Symfonisk flamenco» den 26. april. Bartoks «Konsert for orkester» 19. april og Prokofjevs ballettmusikk til «Romeo og Julie» 15. februar har også blitt moderne klassikere. Flere norske dirigenter og solister i «eliteserien» blir å finne på podiet sammen med KSO denne sesongen: Truls Mørk, Peter Herrestahl, Tine Thing Helseth og Guro Kleven Hagen, for å nevne noen. Dirigentnestor Eivind Aadland har lenge stått på vår ønskeliste. Hans tolkning av Sibelius’ 5. symfoni blir noe å se frem til. Hans Leo Bodin, programsjef KSO

Tittel

2017 September 16.–23. sept La Traviata Tors 28. sept Arve Tellefsen Oktober Lør 14. okt Skrotsymfonien Tors 19. okt Italia! Tors 26. okt Skjønn musikk fra urolige tider November Ons 1. nov Ønskekonsert Tors 9. nov Norsk, nytt og klassisk Desember 2.–20. des Nøtteknekkeren

2018 Januar Ons-lør 10.–13. jan Tors 18. Jan Lør 27. jan Februar Tors 1. febr Tors 8. febr Tors 15. febr Mars Tors 1. mars Tors 8. mars Fre 16. mars Tors 22. mars April Lør 7. april Tors 12. april Tors 19. april Tors 26. april Mai Fre–lør 3. og 4. mai Fre 17. mai Tors 24. mai Tors 31. mai

Abonnementsserier 1 2 3 4 5 • •

• • •

• •

• •

• • •

• •

Nyttårskonserten • Beethovens pianokonsert nr 1. • • • • •

Barnas Kildendag Fire wienske mestere! Mahlers 5. symfoni Tine Thing Helseth

• • •

• • •

• •

Bel Canto! Operagalla Tsjaikovskijs 5. symfoni Ung klassisk Fra den nye verden

• •

• •

Familiekonsert Christian Ihle Hadland Guro Kleven Hagen Symfonisk Flamenco!

Abonnenter fri entré

Abonnenter fri entré • • •

• • •

• • •

Helene Bøksle & Espen Grjotheim • • • 17. mai festkonsert Landet rundt Moldau • • • Grand Finale • • •


10 JEG VIL VASKE VERDEN REN URPREMIERE 19. SEPT SPILLES TIL 21. OKT FORESTILLING KILDEN TEATER TEATER- OG OPERASALEN Av: Marius Leknes Snekkevåg Regissør: Audny Chris Holsen Scenograf, kostymedesigner: Åse Hegrenes Koreograf: Sigrid Edvardsson Lysdesigner: Markus Tarasenko Fadum Lyddesigner: Eirik Mordal Dramaturg: Endre Sannes Hadland Medvirkende: Linn Løvvik Ann Ingrid Fuglestveit-Mortensen Steffen Mulder Lars Emil Nielsen Anna Dworak Ulrik Waarli Grimstad Ina Maria Brekke

1896

1906

1907

1924–1927

1927

1931

1933

1934

1935

Halldis Neegård Østbye blir født i Storelvdal 23. mai.

Moren får et dødfødt barn, som blir lagt i fanget på vesle Halldis. Hendelsen preger henne resten av livet.

Moren drar fra familien og flytter til Oslo. Halldis bor hos tanten. Søsteren dør i en ulykke. «(…) Borghilds død er noe jeg aldri kommer over». 1

Jobber som redaksjonssekretær i den tyskorienterte avisen Økonomisk Revy.

Gifter seg med Peter Schou Østbye som hadde utviklet skismøringen «Østbyes klister».

Blir medstifter i «Damenes skiklubb». Hun er en aktiv alpinist og skiløper på internasjonalt nivå.

Partiet Nasjonal Samling (NS) blir dannet.

Blir propagandaleder i NS sin Kvinneorganisasjon (NSK).

Danner og leder «Kvinnehirden». Blir leder for NS sitt presse- og propagandakontor i Oslo.


JEG VIL VASKE VERDEN REN 11 FOTO TERJE SOLLIE

Hun var glødende jødehater hele sitt liv. Hun var Vidkun Quislings nærmeste medarbeider i Nasjonal Samling. Hun rømte fra rettsoppgjøret etter krigen, men ble likevel tatt og dømt. Men Halldis Neegård Østbye angret aldri!

TETT PÅ EN LANDSSVIKER OG JØDEHATER >>>

1935–1940

1937–1939

1938

1940

1945

1948

1949

1952

1983

Har et tett samarbeid med partileder Vidkun Quisling. Hun er hans samarbeidspartner, taleskriver og sjåfør.

Redaktør for NS-organet «Fritt Folk» under skjult navn.

Gir ut boka «Jødeproblemet og dets løsning».

Fjernes fra stillingene i Fritt Folk og NS sitt propagandakontor. Hun mener at dette er fordi hun er kvinne.

Blir tatt av hjemmestyrker i Rendalen og sitter i varetekt i to år.

Dømmes til syv års tvangsarbeid med fratrekk av tiden i varetekt.

Møter ikke opp til soning. Flykter og ender opp hos en nazifamilie i Irland.

Vender tilbake til Norge og sitter i fengsel i ett år.

Halldis dør på Dikemark psykiatriske sykehus, hvor hun tilbrakte sine siste år.


12 JEG VIL VASKE VERDEN REN

Marius Leknes Snekkevåg, manusforfatter Halldis Neegård Østbye. Bildet er tatt rundt 1940 og er hentet fra et pressekort som viste at hun under reiser i Tyskland arbeidet for NS-organet Fritt Folk. FOTO : UKJENT/RIKSARKIVET

SNEKKEVÅG har skrevet «Jeg vil vaske verden ren», som nå har sin urpremiere i Kilden. – Det er fordi jeg tenker at alle mennesker i utgangspunktet har gode hensikter. Alle har et ønske om å forandre den verden man lever i, eller bidra til at det blir en verden man ønsker å leve i. Det er det samme som å være idealist. Halldis sin historie er en reise fra idealisme til fundamentalisme. Norges historie om andre verdenskrig er preget av heltedyrkelse. Vi forteller bare historier om de som var på rett side, som «Gutta på skauen» og «Max Manus». Jeg mener vi trenger de historiene som gjør at vi også må se på de mer problematiske sidene ved historien vår. Det er der vi kan lære, forklarer en engasjert Snekkevåg. Forsvarer du henne? – Jeg prøver å ikke dømme henne. Det har vært mitt prosjekt; å skrive om henne uten å dømme henne. Å forsvare henne går ikke an, fordi det er for langt fra min egen tankegang og verdier, men jeg prøver å skrive henne udømmende. Jeg håper at jeg har klart det.

«JEG PRØVER Å IKKE DØMME HENNE» Marius Leknes Snekkevåg, manusforfatter. Du vegrer deg for å felle en moralsk dom over henne? – Jeg vil i hvert fall ikke sette henne i kategorien som monster, som en ofte gjør. Det ufarliggjør. Det er mer skremmende hvis en kan si; jeg skammer meg over min egen passivitet i forhold til den virkeligheten jeg lever i. Derfor blir hun et menneske man skal frykte, men samtidig beundre. Hun gjør noe. Hun gjør noe aktivt. Hun ofrer seg for den saken hun tror på, forklarer Marius Leknes Snekkevåg som har hentet mye av teksten i stykket fra hovedpersonens egne skrifter og brev. Tittelen henspiller på hennes egne uttalte motiver for å fremme nazismens og Nasjonal Samlings ideologi; på hennes egen idealisme og ønske om «å vaske verden ren».


JEG VIL VASKE VERDEN REN 13

Hennes jødehat var sterkt. Konsekvensene av hennes ideologi ble vel i ettertid blodige og svært synlige? – Ja, selvfølgelig. Det er forkastelig, men det er også noe unektelig fascinerende og dypt forstyrrende i et sånt menneske, forklarer Snekkevåg, og tar en lang pause mens han leter etter ord for å forklare hvor han vil i dette vanskelige ideologiske landskapet: – Jeg skulle ønske jeg selv hadde nok glød og mot til å gå fra dør til dør for å få folk til å bidra til det samfunnet jeg selv ønsker. Jeg blir også fascinert av min egen reaksjon på hennes historie. Terroristen fra 22. juli-massakrene i Norge, nevnte i sin forsvarstale NS-ideologen til Halldis Neegård Østbye som en inspirasjon. Du er fascinert av personen Halldis, men mange vil heller se mot konsekvensene av dette menneskets handlinger. Hva tenker du om det? – Historien er sirkulær. Vi vasker alltid hendene våre for det som har vært. Men det er der vi kan lære: Nettopp det at det går en blodrød linje fra henne til Anders Behring Breivik, og til andre typer ensomme soldater. Du kan nesten spore deg bakover til der alt startet. Det er derfor jeg mener at hennes historie også skal fortelles. Hvis vi skulle lage et stykke om Behring Breivik så blir det så vanskelig at det nesten er uhåndterlig. Det er lettere å se nåtiden gjennom historien, fordi man da får distanse til den. Det er også en grunn til at Halldis sin historie kan fortelles.

«DET ER LETTERE Å SE NÅTIDEN GJENNOM HISTORIEN, FORDI MAN DA FÅR DISTANSE TIL DEN»

Har du følt ubehag underveis mens du har jobbet med denne historien? – Ja, absolutt. Og jeg føler ubehag på leseprøver. Jeg er ikke betenkt, men føler konsekvent ubehag fordi det virker så kjent. Det virker som om vi snakker om nå, i dag. Kan hennes meninger ha smitteeffekt i dag? – Jeg er ikke bekymret for noen smitteeffekt. Når vi lager denne forestillingen er vi så klare på hvor vi er i vårt ideologiske landskap. Jeg tenker: Når du går ut av salen, enten du er 16 eller 60, så tenker du at siden det kanskje også nå finnes mennesker som Halldis – som er på feil side av der jeg står – så må jeg gjøre noe: Jeg må melde meg inn i et parti og begynne å ytre mine meninger. Jeg kan ikke la sånne stemmer forbli ubesvarte! Det er der vi går i vår historie. Dette er mer en brannfakkel for at du i salen skal gjøre noe selv for at du skal forme ditt samfunn. Det er vårt utgangspunkt og vårt budskap i forestillingen, forklarer Snekkevåg. Hvor har du hentet inspirasjon til å skrive om Halldis Neegård Østbye? – Det var artikkelen «Nazisten Halldis» i Dagbladet skrevet av Jarle Samuelsberg i 2012 som først gjorde meg oppmerksom på historien om henne, sier Snekkevåg og trekker også frem essayet «Langs historiens blindspor» av Ivo de Figueiredo som en viktig kilde. Teaterstykkets tittel er inspirert av en setning derfra: «Hun ville vaske verden ren». – I tillegg har jeg hentet informasjon fra Rikard André Toftesunds hovedfagsoppgave «Da alt folket skulde tro løgnen: Halldis Neegård Østbye – Antisemittisk ideolog i Nasjonal Samling» fra 2001, sier Marius Leknes Snekkevåg som er inne i et prosjekt med tre teaterstykker om den andre verdenskrig og Norge. Han startet med et teaterstykke i 2011 om jøden Moritz Rabinowitz, som bodde i Haugesund, men også hadde klesforretninger i Kristiansand, Egersund og Stavanger. Rabinowitz ble arrestert i 1940 og døde i fangenskap i Tyskland to år senere. – Det var et stykke fra et av ofrenes side. Om en sterk forretningsmann som drev med uhjelp, og som talte nazistene midt imot. Rabinowitz er også med i «Jeg vil vaske verden ren», som imidlertid er historien om Halldis som valgte feil side bevisst. Neste vår kommer det tredje stykket som har fått navnet «Sviker». Der snakker jeg om frontsøstrene. De som

ble dømt for landssvik etter krigen, men som havnet på feil side ubevisst. Som trodde de var med på noe nøytralt, men så ble dømt for å ha sveket sin egen nasjon, forteller Marius Leknes Snekkevåg. Halldis døde på Dikemark psykiatriske sykehus i 1983 – uten noen gang å skal ha gitt uttrykk for anger.

TEKST REIDAR MOSLAND

TEATERSJEFENS KOMMENTAR I løpet av de åtte årene jeg har fulgt Marius Leknes Snekkevågs forfatterskap, har han stadig overrasket og utfordret meg – og tidvis gjort meg klokere. Marius sitt fordomsløse blikk på verden og hans evne til å trekke historiske linjer inn i vår egen tid, gir ham en stemme det er verdt å lytte til. Derfor ønsker jeg å gi tekstene hans en scene. Jeg håper mange teatre vil gjøre det samme. «Jeg vil vaske verden ren» er en reise inn i et av ekkokammerne vi ikke vil være i. Den reisen mener jeg vi er nødt til å foreta fra tid til annen. Skal vi påvirke vår samtid, må vi begynne med å forstå dem vi ikke er enige med. Birgit Amalie Nilssen

Kilder tidslinje s. 6 og 7: 1. Ivo de Figueiredo: «Langs historiens blindspor. Et portrett av Halldis Neegård Østbye» i Historie 1/2001. 2. Lønnå, Elisabeth. (2017, 10. mai). Halldis Neegård Østbye. I Store norske leksikon. Hentet 1. august 2017 fra https://snl. no/Halldis_Neegård_Østbye 3. Nyborg, Chris. (2015, 14. desember). Halldis Neegård Østbye. I Lokalhistoriewiki. Hentet 1. august 2017 fra https://l lokalhistoriewiki.no/index.php/Halldis_Neegård_Østbye


14

Å VASKE VERDEN REN FOR ANNE FRANKS SØSKEN

I Kilden Teaters programmering går det i år en linje fra «Anne Franks søsken», via «Terje Vigen», til «Jeg vil vaske verden ren». Gjennom scenekunsten søker vi å forstå hva som skjer i verden. Mens 65 millioner mennesker desperat trygler om hjelp, skryter Norge av at vi har Europas strengeste asylpolitikk.

BIRGIT AMALIE NILSSEN Teatersjef i Kilden Teater og aktiv samfunnsdebattant.

Vår Innvandrings- og integreringsminister har lovet «å ikke gi seg på tørre møkka» i kampen for å holde tilstrømningen av flyktninger nede. De mest ekstreme kreftene i samfunnet får bensin på sine bål av velment, men fryktstyrt retorikk. Når vi må velge mellom det som er rett, og det som er lett, er ikke frykt en god rettesnor. Europa har brent før. Hvordan kan vi hindre historien fra å gjenta seg? Det er en betydelig vei fra populisme til ekstremisme. Men den populismen vi er vitne til, tillater seg å rokke ved våre mest grunnleggende verdier: Menneskeverd og demokrati. Det er ikke tilfeldig at det er akkurat nå nazister igjen marsjerer i gatene våre med stolthet. Derfor må vi gjøre vårt ytterste for å forstå hva som skjer. Og vi må gjøre vårt ytterste for å snu utviklingen. Respekt kan bare bygges med å vise respekt. Forståelse kan bare bygges med å forstå. Og frihet er ikke frihet før hvert enkelt menneske eier sine egne valg. Som teaterskaper jobber jeg med to områder som har mange paralleller. Det ene er familievold. Det andre er populisme eller ekstremisme. Familievoldssaker starter sjeldent med at noen slår. Først kommer en periode med krenkende ordbruk og psykisk vold. Så, når det ikke er nok, kommer slagene. I følge Alternativ til Vold, slår flertallet av dem som gjør det, fordi de føler seg maktesløse. De slår i et forsøk på å gjenvinne den kontrollen de har mistet. Det er ikke en unnskyldning, men det er en forklaring. Plattform (Norsk Institutt for Forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme) påpeker en rekke faktorer som kan lede til radikalisering. Her ser vi det samme mønsteret. Overgangen fra krenkende ordbruk til voldshandlinger skjer gradvis i en radikaliseringsprosess. En av hovedårsakene til at man er sårbar for denne prosessen, er en

følelse av maktesløshet i møte med samfunnet. Nøkkelen til hvordan vi bekjemper populisme, er hvordan vi møter denne maktesløsheten. – Hva er det verste med å være på utsiden av samfunnet, spurte jeg en av mine høyreradikale samarbeidspartnere i Anne Frank-prosjektet. – Ensomheten, svarte han. Mennesker er ikke skapt for å leve alene. Vi er flokkdyr. Noen av oss vil gjøre nesten hva som helst for å bli en del av en flokk. En annen bidragsyter til Anne Frankprosjektet, en flyktning som virkelig ønsket å bli en del av det norske samfunnet, løste ensomhetsproblematikken ved å bli mormoner. Ikke fordi han tror mormonene eier sannheten. Men fordi Mormonerkirken var det eneste stedet som tilbød ham likeverdig fellesskap. All ære til Mormonene, men for et nederlag for det norske samfunnet. For det er det alle former for utenforskap er. Et nederlag for samfunnet. Teatret kan bygge bro mellom ulike virkeligheter, mellom ulike ekkokamre, ved å vise oss virkeligheten til «de andre». Aller viktigst, kan teatret vise oss at begrepet «de andre» er fiktivt. For det finnes bare enkeltindivider. Mennesker formet av historien de bærer og livet de har levd. Når vi opplever at noen ønsker å forstå oss og vår historie, er det også lettere å lytte med forståelse til andre. Vi voksne er opptatt av at alle barn skal inviteres i barnebursdag, uansett hvem de er, hva de tror på og hvordan de oppfører seg mot andre. Vi er ikke like inkluderende i våre voksne nettverk. Vi sletter venner vi ikke er enige med på Facebook, og vi trekker oss unna dem i det virkelige liv. Det er blitt politisk korrekt å være ekskluderende. Vi skaper selv det utenforskapet vi frykter, og det er bare vi som kan bryte det opp igjen – ved å gi alle i samfunnet muligheten til å være en del av fellesskapet. Noen finner mening i livet gjennom religion. Noen finner mening i å slutte seg til en krig og vaske verden ren. Men man kan heldigvis også finne det ved å skape, eller oppleve, kunst sammen med andre. Derfor er kunsten viktig i demokratiet. Og derfor må vi være bevisste på å skape kunst som inkluderer. Birgit Amalie Nilssen Teatersjef


Å VASKE VERDEN REN FOR ANNE FRANKS SØSKEN 15

FOTO JACOB BUCHARD

«TEATRET KAN BYGGE BRO MELLOM ULIKE VIRKELIGHETER, MELLOM ULIKE EKKOKAMRE, VED Å VISE OSS VIRKELIGHETEN TIL «DE ANDRE»»

Bildet er fra forestillingen «Anne Franks søsken», som hadde premiere i Kilden 26. september 2016 og ble spilt under Heddadagene i Oslo i juni. På scenen står profesjonelle skuespillere sammen med fem syriske flyktninger. Virkelige historier og medienes kommentarfelt flettes sammen med en fiktiv historie. Forestillingen fikk etter premieren stor oppmerksomhet, og kulturdepartementet gav en ekstra bevilgning for at flere skulle få se den. Det blir derfor satt opp ekstraforestillinger i november.


16 LA TRAVIATA – GALLAKONSERT PREMIERE 16. SEPT SPILLES OGSÅ 19., 21. OG 23. SEPT KONSERT KILDEN OPERA KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER KONSERTSALEN Dirigent: Giordano Bellincampi Solister: Kari Postma Audun Iversen Adam Frandsen Kor: Kristiansand Operakor, sangere fra Kilden, Vokalensemble og sangstudenter fra UiA

ET VARSLET DØDSFALL PÅ KILDENS OPERASCENE


LA TRAVIATA 17

Giordano Bellincampi, sjefdirigent KSO

Kari Postma, sopran

Når hovedpersonen i «La Traviata» faller om i høst, er det en av verdens mest kjente operascener som utspiller seg. – DET ER SPENNENDE å gjøre en rolle som har så mange registre. Gledespiken Violetta vet at hun skal dø, men lever livet med fester og champagne. Men så finner hun kjærligheten, sier sopranen Kari Postma. Violettas elskede Alfredo Germont fremføres av den danske tenoren Adam Frandsen. Faren Giorgio Germont synges av en av Norges største operastjerner, Audun Iversen. Orkesterets faste dirigent Giordano Bellincampi er kjent både for sin forkjærlighet for Verdis musikk, og for å være en usedvanlig dyktig operadirigent. – Med han som dirigent tror jeg dette blir veldig bra. Han får alle til å føle seg trygge, sier Kari Postma, som synger hovedrollen. Fornyer, kranglefant og romantiker Dansk-italienske Giordano Bellincampi beskriver Verdi som en stor fornyer av operatradisjonen. Blant annet arbeidet han med den musikalske dramaturgien på en ny måte ved å gripe fatt i librettisten, forfatteren som skrev ordene til musikken. – Verdi brukte hele sitt liv på å krangle med sine librettister. Det finnes tykke bøker med brev hvor han ber dem om å kutte i teksten slik at dramaet kommer tydeligere frem, forteller han. Også tematisk var Verdi tidlig ute. I «La Traviata» bringes borgerskapets problemstillinger for første gang på scenen. Men komponisten dømmer ikke, han har sympati for alle sine hovedpersoner, og trente ører kan høre hvordan han viser det når hver enkelt person skildres musikalsk. – Alt i 1. akt når de to elskende snakker for første gang etableres noen melodiske linjer som vi hurtig kan gjenkjenne og forbinde med de to personene. Disse melodiene vender stadig tilbake når de to erindrer sitt første kjærlighetsmøte. På den måten får publikum også hjelp til å finne igjen de følelsene som etableres i starten av operaen, forklarer Bellincampi.

Adam Frandsen, tenor

Audun Iversen, baritone

Frigjort, ikke fallen La Traviata betyr «den falne» på italiensk. Det synes operasjef Frøydis Lind er litt urettferdig. – Jeg tenker ikke på Violetta som en prostituert, men som en frigjort kvinne, en livsnyter, sier hun. La Traviata er basert på Alexandre Dumas roman «Kameliadamen», som igjen er basert på en sann historie. Og det blir ingen happy ending. – Det går jo veldig galt. Violetta dør av tuberkulose, etter å først ha ofret luksuslivet i Paris til fordel for livet på landet med sin kjære, sier Lind. Den kompliserte kjærligheten mener Bellincampi er et av Verdis yndlingstemaer. – Han viser oss at kjærligheten setter fri, men at den også er et fengsel. I «Rigoletto», som Kilden satte opp i 2015, holdes hovedpersonen Gilda fanget av sin overbeskyttende far. Også det ender grusomt. Nok engang er temaet sammenstøtet mellom samfunnet og den enkelte persons behov for å følge kjærligheten, sier KSOs musikalske leder. Fri fantasi med konsertant opera Kristiansand Operakor gir liv til festscenene og er for anledningen forsterket med både sangstudenter fra UiA, sangere fra Kristiansand Vokalensemble og håndplukkede herrestemmer fra inn- og utland. I likhet med fjorårets «Rigoletto» fremføres oppsetningen konsertant, det vil si uten kostymer eller scenografi. Forestillingen tekstes på norsk, og solistene får enkel regi, utformet av tidligere teatersjef Ingrid Forthun. – Regien og teksten er med på å formidle handlingen i det som er en av de vakreste og såreste kjærlighetshistoriene jeg vet om, sier operasjefen. Dirigent Bellincampi mener en konsertantversjon gir en mulighet for publikum til å følge musikken og teksten uforstyrret, og la fantasien arbeide. – Så blir det opp til den som hører å overføre inntrykkene enten til 1850-årenes Paris, eller til sin egen hverdag, avslutter han.

OPERASJEFENS KOMMENTAR

Det er mange fordommer mot opera: Tykke hylende damer som bruker en halvtime på å dø og som fremfører tåpelige historier uten substans eller relevans for dagens publikum. Men mange har sjelden eller aldri sett en operaforestilling live. Det er noe helt annet å oppleve opera i en sal. Uansett hvor godt musikkanlegg du har, vil det aldri kunne gjengi magien i den menneskelige stemmen. Kilden Opera ønsker å fjerne folks fordommer og vise hvor sterk, vakker, morsom og relevant opera kan være. Så vil noen hevde at en konsertant opera ikke er «ordentlig» opera. Men vår erfaring fra da vi gjorde «Rigoletto» i 2015, var at publikum ble fanget av operaens magiske univers – også uten scenografi og kostymer. Det er tross alt musikken som skaper dramatikken! Frøydis Emilie Lind

«EN AV DE VAKRESTE OG SÅRESTE KJÆRLIGHETSHISTORIENE JEG VET OM » Frøydis Emilie Lind, operasjef

TEKST KRISTIN ØYGARDEN


18 MUSIKKEN LØFTER OSS

Kjell Åge klar til å undervise barn fra Kulturskolen i Kristiansand og Immanuel Music School fra Bangkok.

Fra Kjell Åge (i midten) sin konsertdebut i Mandal kino våren 1983, under ledelse av far (til venstre).

Kjell Åge Stoveland underviser førskolebarn på Immanuel Music School i Bangkok, høsten 2016.

På konsert under motorveien i Bangkok.


19

Hjelper barn i Bangkok:

MUSIKKEN LØFTER OSS

Bratsjist Kjell Åge Stoveland i Kristiansand Symfoniorkester har gått i spissen for et prosjekt der klassisk musikk kan løfte barn ut av fattigdom. KONSENTRERTE barn setter blikket i læreren, hever buen og følger hvert minste strøk over fiolinen. De dykker inn i musikken og hengir seg, nikker til den voksne og justerer. Prøver igjen. Helt til de får det til. Hver dag, om det er mulig, kommer de til musikkskolen Immanuel Music School i hjertet av Bangkok. For noen timer er larmen fra motorveier, stanken fra søppel og klangen av håpløshet i de kummerlige forholdene de lever under fortrengt. I dag spiller noen av elevene som gikk her tidlig på 2000-tallet i anerkjente orkestre. Utgjør en forskjell – Fra du er tolv år må du selv betale skolegangen i Thailand. Mange av elevene herfra har fått utdannelse gjennom musikkstipender og har kjempet seg ut av livet i slummen. Ene og alene på grunn av musikken, sier bratsjist Kjell Åge Stoveland i Kristiansand Symfoniorkester. Han er initiativtaker til prosjektet «Musikk gir liv», som støtter denne skolen i Bangkok. – Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg alltid føler meg så nyttig som symfoniker i overflodssamfunnet vårt, medgir han. – Jeg mener kultur, musikk og kunst er en sterk del av oss som mennesker, men da jeg satt der og så disse små fordype seg i musikken, og visste at det ville gi dem muligheten til å klatre ut av fattigdom og til et verdig liv, kjente jeg virkelig at jeg gjorde en forskjell. – En av dem som fikk musikkundervisning tidlig ved Immanuel Music School, er nå tilbake som lærer ved samme skole. Han er rett og slett blitt en kjendis i Bangkok, og har fått masse pressedekning som profesjonell musiker. Ringen er på en måte sluttet, sier bratsjisten.

KJELL ÅGE STOVELAND

Bratsjist i Kristiansand Symfoniorkester Født: 1977 i Mandal Brenner for Immanuel Music School i Bangkok

Barndom i Ecuador Kjell Åge slet ut mange av sine barnesko i Ecuador, der foreldrene jobbet som lærere på en norsk skole til han var ti år. Da familien vendte nesa hjemover, startet faren musikkskole i Mandal, og Kjell Åge var allerede bitt av basillen. – Det var aldri snakk om press for å bli musiker, det har kommet naturlig og er bare blitt sånn. Jeg kunne like gjerne vært håndverker, sier den joviale mandalitten. Han har etablert seg som musiker i Kristiansand, og har tilhørt ensemblet i Kristiansand Symfoniorkester siden han studerte. Nå har han selv tre barn, som alle er glade i musikk. – Jeg begynte med fiolin, men foretok et naturlig sprang til bratsj. Det lå veldig for meg, og jeg kjente meg komfortabel med den noe varmere og mer melankolske klangen i instrumentet. Han kan spille både gitar og klaver også, forteller han, og hendene går automatisk opp i bratsj-stilling, gitarpositur og lekende pianofingre mens han snakker. – Vi bratsjister er på en måte rytmegitaristen i bandet. Du ville høre det godt om vi plutselig ikke var der, men vi har ikke den samme fremtredende rollen som eksempelvis fiolin. Kjell Åge spiller gitar og fiolin med hendene igjen. Ut av hverdagen Han hadde nok rett, mannen er en håndverker, og håndverket han bedriver har beviselig like sterk samfunnsnytte som om han skulle ha murt eller snekret. Og hvem trenger ikke et løft som menneske? Ikke bare barna i slummen, men også barn i Kristiansand som får musikkundervisning og veiledning fra

Området hvor barna bor.

mange av de 70 profesjonelle, heltidsansatte musikerne i KSO, som orkesteret oftere og oftere omtales som. – Du løftes ut av hverdagen på symfonisk konsert. Om du tillater deg å forsvinne inn i musikken, omsluttes du helt, den halvannen timen du sitter i salen og både ser og hører oss. Det er jo varemerket vårt som symfoniorkester, den fysiske og sjelelige opplevelsen av å være tilstede i salen sammen med fullt orkester. Konserter i Kilden Tankene vandrer tilbake til musikkskolen i Bangkok. Fredag 25. august ble seks elever fløyet opp til en storkonsert i Kilden, der barn fra Thailand spilte Vivaldi sammen med norske barn. – Så å si hele symfoniorkesteret stilte på dugnaden, det samme gjorde barn fra kulturskolen og seniorene i Kildens kor «Sølvstrupene». Billettinntektene har i sin helhet gått til skoleprosjektet i Bangkok, og gjennom giverstøtte og fremtidige prosjekter omsettes alt dette nå i håp og fremtid for de unge, sier Kjell Åge, og lar hendene igjen illustrere det han snakker om. TEKST AMUND HESTSVEEN FOTO TERJE SOLLIE OG PRIVAT

«MANGE AV ELEVENE HAR FÅTT UTDANNELSE GJENNOM MUSIKKSTIPENDER OG HAR KJEMPET SEG UT AV LIVET I SLUMMEN» Kjell Åge Stoveland, bratsjist


20

PAUSEPRAT TEKST KARI BYKLUM FOTO BØRRE ESKEDAHL

F.V. EIVIND GREIBROKK (41) TOBIAS (9), KIRA GREIBROKK (40) OG RASMUS (5) PUSSET TENNENE EKSTRA GODT – Jeg har sett Karius og Baktus her, og da pusset jeg tennene ekstra godt da jeg kom hjem. Men det er veldig fint at mamma og pappa kan gå her alene, for da passer bestemor og bestefar på oss, og da får vi være oppe lenge, sier ni år gamle Tobias Greibrokk. I dag har familien vært ute og feiret 40-års dagen til mamma, Kira Greibrokk. Hun forteller at de gjerne skulle vært her oftere, men at tiden ikke alltid strekker til. – Det blir kanskje et par ganger i året, men det er et fantastisk sted. Tidligere hadde vi båten liggende i nærheten, og da pleide vi alltid å svinge innom for å titte litt, forteller den ferske 40-åringen. Ektemannen forteller at han er spesielt glad i å se musikaler i Kilden. – Vi så blant annet «Les Miserables», og det er jo ekstra gøy når man kjenner sangene fra før. Det er noe med hele settingen, både det som foregår på scenen og musikken, som gir en god totalopplevelse, synes Eivind Greibrokk.

MARI NØKLEBY (68) KILDEN ROMMER ALT VI TRENGER – Jeg har blitt så glad i Kilden, og kan nesten ikke skjønne at vi klarte oss uten, smiler Mari Nøkleby. Vi treffer henne i restauranten i Kilden, hvor hun koser seg sammen med flere venninner. På tallerkenen har hun en kyllingpai og i glasset er det skjenket hvitvin. – Det er jo ikke hver gang vi spiser i restauranten først, men vi tar i alle fall et glass hvitvin i baren. Vi synes det er koselig å gjøre litt mer ut av det når vi først skal på forestilling. Venninnene sjekker alltid ut programmet straks det er klart, og blir enige om hva de skal kjøpe billetter til. Halve moroa er å glede seg, synes de. – Vi lo høyt da vi leste om «Kveiteprinsen», så vi bestemte oss raskt for den. Men jeg ser også mye annet her nede, og tipper at jeg besøker Kilden en til to ganger i måneden. I perioder pleier jeg også å ha abonnement på konsertene til Kristiansand Symfoniorkester. Det er et godt sted, og jeg synes Kilden rommer alt vi trenger, avslutter 68-åringen.


PAUSEPRAT 21

ANN-ELISE ROBERTSEN (73) JEG ER ALLTID TILFREDS NÅR JEG GÅR FRA KILDEN

F.V. ASBJØRN (70) OG ØYSTEIN (47) SØRENSEN JEG SYNES KRISTIANSAND FORTJENER DETTE

– Jeg er glad i teater med litt snert, men hører like gjerne på klassisk musikk. Så synger jeg i Sølvstrupene som øver her en gang i uka, derfor betyr Kilden mye for meg, forteller Ann-Elise Robertsen. I dag skal hun på «Kveiteprinsen» sammen med flere venninner. Men Ann-Elise har en annen venninne som er blind, og det har ført til noen Kilden-opplevelser litt utenom det vanlige. – Siden min venninne ikke ser det som foregår på scenen, foretrekker hun naturlig nok konserter. Derfor har vi vært sammen på mange konserter. En del av dem har jeg tenkt at ikke ville fenge meg, men så har det gitt meg mye likevel. Ann-Elise er nå opptatt av å ikke være forutinntatt, men heller åpne opp for nye opplevelser. – Det handler om å ta til seg inntrykkene. Selv om jeg kanskje har vært litt skeptisk i utgangspunktet, går jeg alltid så fornøyd og tilfreds hjem fra Kilden.

– Endelig klaffet det slik at jeg kunne få med meg en forestilling når jeg først skulle besøke sønnen min i Kristiansand, sier Asbjørn Sørensen, som bor i Moss. Dette er første gang 70-åringen skal på forestilling i Kilden, men han var innom forrige gang han var i sørlandsbyen. – Da fikk jeg kikke inn i flere av salene. Det er flott arkitektur og et tett og variert program, og det imponerer meg. Men egentlig synes jeg Kristiansand fortjener såpass. Sønnen, Øystein Sørensen, er enig, selv om han ikke er her så veldig ofte. – Nå passet det fint å dra hit sammen med min far, han er nok oftere i teater enn det jeg er, innrømmer Øystein. – Ja, jeg er veldig glad i det, og til helga skal jeg på utendørsopera i Halden. Jeg pleier alltid å lese meg opp litt på handlingen på forhånd, for spesielt opera kan jo være litt vanskelig å følge med på. Så når forestillingen starter, kan jeg bare lene meg tilbake og nyte mimikken og musikken, uten at jeg trenger å konsentrere meg om å følge så med på teksten. Det er egentlig et lurt tips, avslutter han.

HANNAH HALVORSEN (24) DANSET MED ANGELIQUE KIDJO – Jeg har nettopp levert masteren, og nå nyter jeg de siste ukene i Kristiansand før jeg flytter hjem til Sandnes, sier Hannah Halvorsen og deler gjerne sin største opplevelse fra Kilden: – Vi var på konsert med den afrikanske sangerinnen Angelique Kidjo, og da hun skulle fremføre den siste sangen, inviterte hun publikum opp på scenen for å danse med henne. Vi var noen venninner som tok henne på ordet, og det var fantastisk gøy. Jeg kommer aldri til å glemme det. Hannah synes Kilden er den perfekte avkoblingen fra krevende studier, og vil gjerne tipse medstudenter om det. – Vi får til og med studentrabatt, ler hun og fortsetter: – Jeg liker kulturopplevelsen jeg får her, og det gjør noe med en som menneske. Det er mye mer levende enn å se en film på tv eller i en mørk kinosal. Dessuten er det kjekt å se folk, og hyggelig å pynte seg og gjøre seg klar til noe man vet blir en fin opplevelse, avslutter 24-åringen.


22 SULT1 URPREMIERE 10. NOV SPILLES TIL 9. DES MUSIKAL KILDEN TEATER INTIMSALEN Av: Geir Zahl, Simen Schøien og Jostein Kirkeby-Garstad Musikk: Geir Zahl, Simen Schøien Scenograf, kostyme- og videodesigner: Joakim Foldøy og Jostein Kirkeby-Garstad Lysdesigner: Kine E. H. Kvendseth Koreograf: Maria Wulcan Medvirkende: Ina Maria Brekke Ann Ingrid Fuglestveit-Mortensen Ulrik Waarli Grimstad Lars Emil Nielsen Steffen Mulder

SULT1 PÅ LIKES Ina Maria Brekke gir publikum en smakebit av «Sult1» under «Ibsen- og Hamsundagene» i Grimstad.


SULT1 23

«DET HUN BLOGGER OM OPPLEVES KANSKJE SOM ÆRLIG, PERSONLIG OG NAKENT FOR LESERNE HENNES, MEN HUN LYVER BÅDE FOR SEG SELV OG DEM» Ina Maria Brekke, hovedrolleinnehaver i Sult1

Hva skjer når Knut Hamsun møter en kvinnelig Eminem på Insta? Svaret får du kanskje i Kilden i høst, når Hamsuns «Sult» danner bakteppet for en hiphop-musikal. – JEG FORSTO IKKE hvor fantastisk krevende det er å rappe. Det kom litt bardust på meg, sier Ina Maria Brekke. 31-åringen har hovedrollen i «Sult1», musikalen som har urpremiere i Kilden i november. Styggen på ryggen Det var manusforfatter Jostein KirkebyGarstad som hadde ideen. Han hadde lenge hatt lyst til å gjøre noe helt nytt på den norske musikalscenen, og var fascinert av hvordan Broadway-hiten «Hamilton The Musical» hadde greid å få hiphop til å fungere i en musikal om den amerikanske borgerkrigen. Men hvordan kunne det la seg oversette til norske forhold? Da OnklP fikk en landeplage med «Styggen på ryggen» gikk det opp et lys. – Hiphop har tradisjonelt representert aggresjon og kampen mot makta. Men i norsk kontekst handler det ofte mer om egen smerte. I et land hvor alt er på stell vender mange heller sinnet innover, sier Kirkeby-Garstad. Den moderne sulten Veien derfra til Knut Hamsuns roman var kortere enn man kanskje skulle tro. – Den unge Hamsun utfordret «De fire store» til å skrive mer om temaer på det psykologiske planet, som han selv til slutt perfeksjonerte i «Sult». Han var litt av en rebell og uttalte at datidens forfattere kun skrev historier som spant rundt temaet om «De to elskende» fikk hverandre eller ikke. Med «Sult1» vil vi også opponere litt, mot den tradisjonelle musikalen som alt for ofte handler om kjærlighet og død. Vi belyser et nært, personlig og følelsesladet tema med å bruke noen utradisjonelle grep på scenen – som hiphop, sier Kirkeby-Garstad.

Ina Maria Brekke spiller en karakter som iscenesetter seg selv gjennom bloggen sin. En perfekt pike som til slutt mister grepet om hvem hun egentlig er. – Hun lever jo i en eneste stor løgn. Det hun blogger om oppleves kanskje som ærlig, personlig og nakent for leserne hennes, men det er jo ikke det. Hun lyver både for seg selv og for dem, sier Brekke. Dr. Dre og Mr. Kaizer For å lære å rappe har hun fått hjelp av Simen Solli Schøien, som til daglig er beatmaker og produsent i Olyp, lydstudioet til blant andre Paperboys og Cezinando. Selv om Brekke ikke hadde rappet før, var hun ikke fremmed for sjangeren. – 2001-albumet til Dr. Dre har vært en viktig del av min ungdomstid. Nå kan jeg høre på musikken hans på en helt ny måte. Jeg legger merke til rytmikken, hører hvordan han velger å flowe på beaten og tenker hmm, kanskje jeg også kan gjøre det sånn, forteller hun. I tillegg er mangeårig teatermusiker og gitarist i det nå oppløste Kaizers Orchestra, Geir Zahl, med på prosjektet. Hans teatralske og poetiske musikk kler moderne hiphop svært godt, synes manusforfatter Kirkeby-Garstad. Ingen unnskyldning Hovedrolleinnehaveren kjenner seg igjen i presset om å være perfekt, det at egenverdien først oppstår når en blir sett av andre. Men hun mener det har blitt verre de siste årene. – Unge i dag får hele tiden høre at de har alle muligheter, at de kan bli alt de vil. Det er fint, men samtidig en forbannelse, for da finnes det ingen unnskyldning for å ikke bli noe stort. Og når blir det nok? Hvis du har blitt realitystjerne og forfatter i en alder av 22 år, hvor kan du gå videre derfra, spør hun. Manusforfatter Kirkeby-Garstad er kritisk til den trenden der alle snakker ut om problemene sine, som om de er tilbakelagte kapitler. – Vi hyller jo alle som er sykt ærlige om at de har slitt, men glemmer at det kan bety at de

fortsatt sliter. Om du forteller at du har vært syk betyr ikke det nødvendigvis at du er helt frisk nå, sier han. Samtidig mener han at det å være åpen kan være veien ut. – Dypest sett handler det om at det å miste kontrollen er en veldig menneskelig ting. Hvis du tør å vise at du sliter med noe er det kanskje veien ut. Først da kan du tørre å la andre være med på laget ditt, avslutter han.

TEKST KRISTIN ØYGARDEN FOTO ANITA SÆDBERG

«I ET LAND HVOR ALT ER PÅ STELL VENDER MANGE HELLER SINNET INNOVER» Jostein Kirkeby-Garstad, manusforfatter


24 POTETER HAR INGEN VINGER PREMIERE 9. SEPT SPILLES 9. SEPT, 16. SEPT OG 5., 6. OG 7. OKT5. DES KILDEN TEATER FIGURTEATER FOR BARN OG UNGE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Manus: Christina Veronika Mauer Regi/visuelt konsept: Laura Christina Brøvig Vallenes Skuespillere: Laura Christina Brøvig Vallenes og Johannes Blåsternes Figurer: Camilla Lilleengen og Frode Holgersen Lyddesigner: Leon Muraglia Lysdesigner: Bjørnar Skutlaberg

En søt og vennlig potetjente lindrer sorgen.

SORG, HÅP, DØDEN OG ET NAKENT HJERTE Johannes Blåsternes gir liv til en sørgende far.


POTETER HAR INGEN VINGER 25

«DET ER ET STYKKE SOM ER EGNET TIL Å SNAKKE MED DE UNGE OM DØDEN, LIVET OG HÅPET» Laura Christina Brøvig Vallenes, regissør

Dukken Clara står med sitt nakne hjerte i hånden og sørger. Laura Christina Brøvig Vallenes hjelper henne å holde på håpet. Dette er både vakkert og trist; et figurteater med et tema regissør og skuespiller Vallenes mener de fleste unge strir med. «POTETER HAR INGEN VINGER» er historien om en helt vanlig utseende potet som får to sørgende foreldre til å bryte sin selvpålagte isolasjon. – Det er et stykke som er egnet til å snakke med de unge om døden, livet og håpet. Dette er et tema som alle barn har et forhold til, på en eller annen måte, forklarer Laura Christina Brøvig Vallenes, foran høstens turné for Den Kulturelle Skolesekken i Vest-Agder, der publikum er skolebarn fra seks år og oppover.

flukt fra Potetfabrikken. Hun blir deres nye håp og mål for den kjærligheten de fortsatt har behov for å gi. – Døden og det å miste noen er sterkt for alle mennesker. Men det er et særlig stort tema for barn. Her møter vi en mann og dame som lever i et trist forhold, fordi de har mistet det kjæreste de har. Moren holder sitt hjerte i hånda. Hun har et stort hull der hjertet egentlig skulle vært. Faren er krøllete og bustete på håret og vet ikke hvordan han skal få det til å bli normalt igjen i livet deres. Så det er to skjøre personer vi blir kjent med først. Og så kommer det en potet som ser ut som en potet, men er kjempesøt, forklarer Vallenes som opplever det både som en glede og en utfordring å fortelle denne historien for barn og unge. – En stor utfordring i scenekunst er barns måte å tenke på og barns fantasi. Det er et slags drømmeunivers, så jeg elsker det hvis jeg klarer å treffe dem. Og det er min største ambisjon med denne forestillingen.

Stort tema Stykket forteller om et sørgende foreldrepar som har mistet sin datter flere år tidligere. Til huset deres kommer en liten potetjente på

Vil fange barna – Men barn kan jo også være et veldig kritisk publikum. Hva tåler denne forestillingen av utbrudd og innspill fra dem?

– Denne forestillingen må ha det. En må bryte den vanlige logikken. Derfor liker jeg å tenke «drømmens logikk», for da får du dem med deg på leken. Det er min erfaring. Men denne forestillingen skal spilles for barn som er fra seks til tolv–tretten – så det er et stort sprang. Derfor ønsker vi å gi dem en stemning med musikk og uttrykk helt fra de kommer inn i rommet, så de har et fokus. Vi prøver altså å fange dem med en gang, smiler skuespilleren og scenekunstneren som sammen med Johannes Blåsternes skal gi figurene liv og magi. Og formidle stykkets bunnlinje: – Sorgen er med deg, men du må likevel komme deg videre. «Poteter har ingen vinger» er tidligere satt opp i både Haugesund og Tromsø, der stykket har berørt både små og store publikummere. TEKST REIDAR MOSLAND FOTO TERJE SOLLIE


26

LØRDAGSKILDEN FOR BARN Kilden har et fast lørdagstilbud for vårt yngste publikum. I høst kan hele familien oppleve alt fra spektakulære show til rørende dukketeater.

NATURFAG ROCKER ENDA MER!

Med PK (Per Kristian Grytdal) 4. november

Med nye eksperimenter, en god porsjon humor, galskap og ikke minst KUNNSKAP kan man ikke annet enn å la seg begeistre når en entusiastisk PK viser frem flammer, røyk, smell og konkurranser på en måte som bare han kan! Det blir selvsagt gjensyn med noen av de mest spektakulære eksperimentene fra den første forestillingen. Og, for å sikre seg at publikum har lært noe, avslutter PK gjerne showet med en quiz. Fra 4 år.

POTETER HAR INGEN VINGER

9. og 16. september og 7. oktober

Av Christina Veronika Mauer Medvirkende: Laura Christina Brøvig Vallenes og Johannes Blåsternes Fridtjof og Clara våkner om morgenen 6. mai. Det er 13-årsdagen til deres datter, Lela, men Lela ble aldri mer enn seks år. Foreldrene sitter fast i størknet sorg, og har ikke åpnet døren inn til datterens rom siden den gang. En potetjente dukker opp og snur alt på hodet. Jenta har rømt fra en fabrikk etter å ha sett foreldrene bli til potetmos. Kan en foreldreløs potet og to barnløse foreldre finne veien ut av sorgen sammen? Kilden Teaters forestilling er en visuell og magisk figurteateropplevelse som handler om gleden som kommer når sorgen slipper taket. Fra 5 år. Les artikkelen om forestillingen på side 24.

ASKELADDEN PÅ NYE EVENTYR

Med Absence 28. oktober

«Hiphop møter folkeeventyr.» Sammen med den frekke fortellerstemmen lest av Bjarte Hjelmeland, forteller Absence historien om Askeladden som skal trollbinde prinsessen på en imponerende og humoristisk måte. Med improvisasjonsteater, akrobatikk og breaking i snippsekken setter de ut på en ferd mot Kongsgården. På veien dit møter vi selvfølgelig de tre bukkene bruse som må battle trollet for å komme seg til seters på diskotek. En gammel krok trenger en hjelpende hånd og Espens brødre gjør alt i sin makt for å lure Askeladden på villspor, og sender han dermed på en reise rundt i hele verden. Fra 4 år.

KAKEMANN – DUKKEMANN

Baldrian og Musa Dukketeater Av og med Giert Werring 25. november

Kakemenn kan komme fra så mange slags plasser, og sannelig kan de også forsvinne på de utroligste steder. Bakeren vil i alle fall ha sine kakemenn for seg selv. Baking er ingen enkel sak og når ting begynner å gå galt, får det følger også for andre juleforberedelser. Men når det kommer til stykket – hva er det viktigste i julen? Musa vet svaret – for finnes det noe mer fantastisk å gi bort enn seg selv? Fra 3 år.


Klipp ut og heng på kjøleskapet

FARGELEGG

LØRDAGSKILDEN HØSTEN 2017 Ta med deg barna, barnebarna, nabobarna, onkelbarna eller andre små venner til gode kulturopplevelser. «Kast Loss» dekker egne bord for barna der de kan tegne og kose seg før og etter forestilling. Det vil også være salg av barnevennlig mat og snacks.

Dato Tittel September 9.9 Poteter har ingen vinger 16.9 KRIG med Theater Artemis 23.9 Fryktens fromasj 30.9 Tutomaten Oktober 7.10 Poteter har ingen vinger 14.10 Skakke sanger 14.10 Skrotsymfonien- Familiekonsert 21.10 Norske Folkeeventyr/ med KSO 28.10 Abcense – Askeladden på nye eventyr November 4.11 Naturfag Rocker Enda Mer! med PK 11.11 På tå hev – Ut i Landet 2017 18.11 Nissetyven og det magiske juletreet 25.11 Kakemann – Dukkemann, Baldrian og Musa Desember 2.12 Kakemann – Dukkemann, Baldrian og Musa 2.12 Nøtteknekkeren - Premiere 9.12 Kakemann – Dukkemann, Baldrian og Musa 9.12 Nøtteknekkeren 16.12 Kakemann – Dukkemann, Baldrian og Musa 16.12 Nøtteknekkeren

Kl. Alder Pris

13.00 13.00 13.00 13.00

Fra 5 år Fra 6 år Fra 5 år Fra 3 år

50,50,50,50,-

13.00 13.00 15.00 13.00 13.00

Fra 5 år Fra 4 år Fra 7 år Fra 3 år Fra 4 år

50,50,50,- /100,50,100,-

13.00 13.00 13.00 13.00

Fra 4 år Fra 3 år Fra 2 år Fra 3 år

50,50,50,50,-

13.00 15.30 13.00 15.30 13.00 15.30

For mer informasjon se kilden.com Billetter kjøpes på kilden.com eller i billettskranken i Kilden. LørdagsKilden er sponset av Sparebanken Sør.

50,Fra 165,50,Fra 165,50,Fra 165,-


28 DANIEL SCHMIDT

Buemaker i Kristiansand Symfoniorkester Født: 1967 i Klingenthal, Tyskland Vinner av to gullmedaljer i den internasjonale buemakerkonkurransen i Mittlenwald .

PÅ HÅRET Daniel Schmidt er buemaker i eliteserien. Han strenger om og vedlikeholder samtlige buer til strykerne i Kristiansand Symfoniorkester.

– HER kan du se, vi lager selv buen i buen, sier den tyske buemakeren Daniel Schmidt fra Dresden. Han holder opp det smale, elegante trestykket, omsorgsfullt tilvirket, oljet med linfrøolje og strenget opp med sibirsk hestehår. En perfekt, slak kurve gir fiolinbuen det karakteristiske utseendet vi alle kjenner. Schmidt er hentet inn for å rense, vedlikeholde og strenge om samtlige av buene i Kristiansand Symfoniorkester. Når han er ferdig med jobben, har strykerne de alle beste forutsetninger for å gjøre en god jobb. Han sikter nøye langs buen, fester ett og ett hår. – Et godt bueemne må lagres under riktige forhold i omkring 25 år, forteller han. Yrkeshemmeligheter gjennom århundrer Treverket i strykernes buer kommer i dag fra Fernambuk-treet i Brasil. Buer til fiolinister, bratsjister og kontrabassister på toppnivå lages utelukkende av denne tresorten. Den er hard, solid, fleksibel – kan formes lett ved oppvarming i kokende vann - ypperlig til sin nåværende anvendelse. Resten er dypt bevarte yrkeshemmeligheter. – Jeg kan dessverre ikke gi deg oppskriftene på hvordan vi behandler buen i detalj, det er noe vi har bevart i slekten gjennom flere århundrer, sier han. – Men våre buer er blant verdens beste. Det lukter av harpiks og konsentrasjon i det provisoriske verkstedet som for anledningen er satt opp i Kildens kontorfløy. Lange hestehår ligger utover et bord. Treklosser, glass med olje, ferniss, pensler og spesialverktøy ligger sirlig plassert ved siden av ham.

– Det er best å jobbe i dagslys, øynene mine har ikke godt av lampelys, forklarer Schmidt. Han sitter bøyd over fiolinbuen til en av symfoniorkesterets musikere. Det er et nitid arbeid å strenge den om, riktig antall hår skal stemme, og utvelgelsen av de optimale hårene krever et erfarent blikk. Ettertraktet internasjonalt Schmidt selv er en av verdens mest anerkjente buemakere. Han kommer fra en familie som har holdt håndverket i hevd i over 200 år, og seks av buene som er i bruk av musikere i orkesteret i dag er laget av en Schmidt. – To buer har min farfar laget, en er min, de andre er laget av min onkel og min bror, forteller han. – En god bue må strenges om én gang i året. De er heldige som har fått meg hit, sier han med et smil om munnen. Schmidt har jobbet for noen av de mest prestisjefylte symfoniorkestrene i verden, har forelest for tusener av musikkstudenter og selv spilt fiolin siden han var barn. Han har vunnet to gullmedaljer i den internasjonale buemakerkonkurransen i Mittlenwald, det nærmeste man kommer et VM i dette yrket. – Jeg er en perfeksjonist. Min far sa; hvis du vil bli en profesjonell buemaker, bør du lære å spille instrumentet. Så da gjorde jeg det. Jeg er nok ikke uten talent, sier Schmidt, og forteller at han spiller jevnlig med universitetsorkesteret i Dresden. – Jeg har stor glede av å være en del av ensemblet. Han smiler igjen. Det er høy prestisje over yrket, og i Tyskland alene er det bare 50 buemakere. Kun tre tyske familier regnes som

produsenter i toppklasse, Schmidt er en av dem. På verdensbasis er de ikke flere enn ti på absolutt høyeste nivå. Det sier seg selv at man må holde noe tilbake. Også hvordan man behandler buens hår. – Utvelgelsen av de riktige hårene, som kommer fra halen på hesten, er selvsagt helt avgjørende for ytelsen til hver enkelt musiker. De beste hårene kommer fra Mongolia, Kina og Sibir. Særlig Sibir, røper han. En musikers investering Det beste og lengste råmaterialet er svært dyrt, særlig grunnet den lange prosessen som må til før hvert hår finner sin plass på en fiolinbue. Det sorteres ut, vaskes, telles, og behandles med en nærmest religiøs omtanke. Schmidt ser seg om i rommet, plukker opp en bue som hans bestefar har laget og sikter langs det brasilianske treverket. – En god bue er et investeringsobjekt for karrieren til en musiker, og ikke én bue føles lik en annen. Derfor må jeg møte hver enkelt og la dem prøve to eller tre først, så de kan være sikre på at de har funnet den helt riktige buen. Siden jeg spiller i orkester selv, har jeg også førstehåndskjennskap til hva musikeren ser etter, i alle ledd. De beste buene er det 14 års ventetid på. En ekte Schmidt kan vi vanlige dødelige antagelig skyte en hvit pil etter. Men det er en annen buehistorie.

TEKST AMUND HESTSVEEN FOTO TERJE SOLLIE


PÅ HÅRET 29

«EN GOD BUE ER ET INVESTERINGSOBJEKT FOR KARRIEREN TIL EN MUSIKER, OG IKKE ÉN BUE FØLES LIK EN ANNEN» Daniel Schmidt, buemaker.


30

BAK KULISSENE TEKST SILJE DAGSVIK FOTO TERJE SOLLIE

INSTRUKTØR / PROSJEKTLEDER CHRISTINE HELLAND Christine er instruktør og prosjektleder for «Ungdomskilden», et talentutviklingsprogram for skuespillere mellom 13 og 19 år. Ungdommene får både faglig undervisning og praktisk erfaring og treffes minst en gang i uken. – Jeg tilpasser det faglige innholdet etter utfordringer gruppen møter underveis, forteller hun. Christine jobber til tider intenst sammen med talentene og påpeker at jobben gir henne mye. – Jeg liker dem virkelig som personer og deres lærelyst smitter over på meg, sier hun. Helland er også instruktør og teaterpedagog for «Fotspor», som er et teatertilbud for mennesker knyttet til Kirkens Bymisjons arbeidspraksisprogram. – Jeg blir alltid så rørt når noen mestrer en utfordring eller bryter en barriere.

DRAMATURG ENDRE SANNES HADLAND Endre er Kildens første dramaturg med fast stilling. Han skal kunstnerisk følge prosjekter fra idé til premiere. – Som dramaturg må jeg kunne arbeide både kunstnerisk og administrativt. Jeg skal ha oversikt over det som gjøres og innsikt i det som skapes, sier han. Endre skal vite at teatrets visjon for forestillingen innfris, i tillegg til å sikre en kvalitetsmessig kontinuitet og troverdighet over det som lages. Han jobber tett med regissør, teatersjef og skuespillere. – Jeg pleier å kalle meg selv for en teaterkvalifisert ping-pong-partner, smiler han.


BAK KULISSENE 31 REKVISITTMAKER HILLEBORG EGGEN Hilleborg er rekvisittmaker i Kildens produksjonsverksted. Hun mener en rekvisitt er som krydder i maten – uten dem blir det veldig daft. – Ofte blir de tatt for gitt, men de fleste skuespillere er avhengige av rekvisitter. Gjenstandene er med på å definere karakterene i forestillingen, i tillegg til å være en viktig del av scenografien, forteller hun. Hilleborg mottar bestilling fra scenograf/regissør og kostymedesigner, men leser også manus og er med på prøver for å vite hva hver rekvisitt skal brukes til. – Hvilken belastning skal de tåle, hvordan anvendes de og hvilken tidsepoke hører de til? Noen rekvisitter lages kreativt på huset, andre kjøpes inn eller hentes på lageret. Gamle gjenstander blir modifisert og brukt på ny. Dette krever stor materialkunnskap og kjennskap til forskjellige teknikker. – I Kilden er det et mål å levere kvalitet i alle ledd. Det synes jeg er fint. Vi ønsker alle å skape en best mulig forestilling, avslutter hun.

ORKESTERSJEF BIRGIT LUNDMARK Mens en dirigent arbeider uke for uke mot en konsert, har orkestersjefen et langsiktig personalansvar. Birgit jobber for at de 70 ansatte musikerne i Kristiansand Symfoniorkesters arbeidshverdag skal fungere, samt for orkesterets utvikling. – Du kan si at jeg arbeider med det indre livet i et orkester. Jeg tror på at god dialog og gjensidig respekt er viktige redskaper for å oppnå vårt felles mål; gode konsertopplevelser for publikum, forteller hun.

MULTITEKNIKER SVEINUNG TOFTELAND En multitekniker i Kilden er en sceneteknikerstilling med et utvidet ansvar til avvikling og koordinering av arrangementer. Som scenetekniker kan oppgavene være alt i fra å rigge et scene- og backstageområde før konsert – til å hjelpe med rekvisitter under en teaterforestilling. – Jobben min er allsidig. Det skal henges opp bakgrunner, dekorasjoner og tepper, som i tillegg gjerne skal bevege seg under forestilling. 25 glass champagne skal fylles og stå klar til neste scene på teatret, en blomst skal puttes i en vase, eller noen må sørge for at det ryker kraftig og gjerne kommer litt flammer når det skal være en «kortslutning» på scenen, forteller Sveinung.

Som arrangementsansvarlig er det Multiteknikeren sin jobb å være Kildens kontaktperson med artist eller management i forkant av for eksempel en konsert, samt vertskap for dem underveis. – Jeg skal sørge for at lyd- lysog scenefolk jobber for å få det resultatet artisten ønsker seg. Jeg koordinerer HMS, innslipp av publikum og folk på scenen, sier Sveinung. Det er stort sett alltid en multitekniker standby under forestillinger i tilfelle noe går galt.


HELAFTEN I KILDEN?

Et velsmakende måltid i Kildens spektakulære publikumsfoajé gjør kvelden komplett. KAST LOSS MAN–LØR 11–16, ELLER TIL SISTE FORESTILLING STARTER. SØNDAG STENGT. BORDBESTILLING: 902 29 412 ELLER KAST.LOSS@KILDEN.COM


ASSITEJ NORGE PRESENTERER: SAND INTERNASJONAL SCENEKUNSTFESTIVAL FOR BARN OG UNGE 12–16 SEPTEMBER 2017

ARTILLERIET (NO) MYKE ØYNE / 16-18 ÅR DONI/SOLVIK/WUNDERKAMMER PRODUKSJONER (NO/SA) PHEFUMLA – Å PUSTE / FRA 13 ÅR HESTNES/POPOVIĆ (NO/DK) THERE IS A NOISE / FRA 13 ÅR KILDEN TEATER (NO) POTETER HAR INGEN VINGER / FRA 5 ÅR NEW INTERNATIONAL ENCOUNTER (NO/UK) WE COME FROM FAR, FAR AWAY / FRA 10 ÅR PIA MARIA ROLL (NO) NÅ LØPER VI / FRA 11 ÅR RIMINI PROTOKOLL (DE) EVROS WALK WATER 2 / FRA 11 ÅR THEATER ARTEMIS (NL) KRIG / FRA 6 ÅR

www.sandfestival.no | www.facebook.com/SAND-festivalen

20170619 Helside Kilden magasinet.indd 1

25/08/2017 10:26


SAMARBEIDSPARTNERE

LEVERANDØRER

Vi jakter på de beste råvarene. På jordet, under jorden eller på den grønne gren. bama.no

Leverandør av drikkevarer. ringnes.no

Lokal leverandør av sjømat, vilt og spesialiteter til Kilden. reinhartsen.no

hotel-norge.no

Leverandør av bedriftshelsetjenester.

Leverandør av byggledelse. multiconsult.no

falckhelse.no

Stolt samarbeidspartner på Kildens IKT-løsninger

Vi bygger Norge med IT www.atea.no

Leverandør av møbler. norengros.no

Leverandør av Kildens IKT-løsninger. atea.no annonse kilden.indd 1

20.01.2017 09.51.22

Fundament

op designstudio Leverandør av markedskommunikasjon og merkevaredesign. Arbeidsfelleskapet: fundamentet.no / opdesign.no

Industrigata 13, 4632 Kristiansand | Tlf. 38 12 39 00

Leverandør av skilt og trykksaker. 07sor.no

STOLT LEVERANDØR AV SKILT OG TRYKKSAKER TIL KILDEN


Hvorfor er Fædrelandsvennen stolt hovedsamarbeidspartner med Kilden? Fordi Kilden får folk til å le – og gråte. Fordi Kilden engasjerer oss som bor i regionen. Fordi Kilden gir oss det vakre – og det mørke. Fordi Kilden forteller om livet slik det er og slik vi ønsker det skal være. Akkurat det samme prøver vi på. Derfor støtter vi Kilden.

Stolt hovedsamarbeidspartner med Kilden Teater og Konserthus


36

DEN FRI KJÆRLIGHETS BY

5. oktober Figurteater Intimsalen

FOTO ERIK BERG

ARABIC INFLUENCES

27. september Konsert Multisalen

FOTO LEO AVERSA

«CIRQUE» – MNOZIL BRASS 12. oktober Konsert Konsertsalen

CARMINHO – FADOENS FRELSER

28. september Konsert Multisalen

«VIRUSET» – JO STRØMGREN KOMPANI 26. oktober Dans / Forestilling Multisalen FOTO DANIELA MATEJSCHEK

GODE OPPLEVELSER I HØST

DIANNE REEVES

27. oktober Konsert Konsertsalen


GODE OPPLEVELSER I HØST 37 FOTO MARCEL LELIËNHOF

«CLOSER» AV PATRICK MARBER 18. november Teater Teater- og Operasalen

SCHEEN JAZZORKESTER

9. november Konsert Multisalen

FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

FOTO THOR BRØDRESKIFT

«JUL» – KAROLINE KRÜGER & SIGVART DAGSLAND MED BAND 1. desember Konsert Konsertsalen

16. november Dans / Forestilling Teater- og Operasalen

FOTO DOUGLAS KIRKLAND

FOTO CARLA MORO & AURELIO DESSÌ

«WHILE THEY ARE FLOATING» – CARTE BLANCHE

NØTTEKNEKKEREN

2. – 20. desember Ballett Teater- og Operasalen

HERBIE HANCOCK

17. november Konsert Konsertsalen

Se hele programmet >


38 PROGRAM

SEPT

LørdagsKilden for barn

Premiere lørdag 9.9 Fredag 16.9 Forestilling Kilden Teater/LørdagsKilden

POTETER HAR INGEN VINGER Tirsdag 12.9 Foredrag Kilden Kultur/SeniorKilden

RUSLETUR

SeniorKilden

Av Christina Veronika Mauer. Med: Laura Christina Brøvig Vallenes og Johannes Blåsternes. Forestillingen er en visuell og magisk figurteateropplevelse som handler om gleden som kommer når sorgen slipper taket. Fra 5 år.

Rusleturforfatterne vandrer fra skole til skole, viser bilder både av bygninger, elever og lærere og mimrer om livet på byens folkeskoler slik det en gang var. Av og med Inger Johanne og Knut Mæsel.

12.–16.9 Internasjonal festival Kilden Teater/Assitej Norge

SAND-festivalen har som ambisjon å vise noe av den mest interessante, nyskapende og engasjerende scenekunsten som lages for barne- og ungdomspublikummet, både her i Norge og internasjonalt.

SAND-FESTIVALEN

Se program på side 33.

Lørdag 16.9 Forestilling Kilden Teater/LørdagsKilden SAND-Festivalen

Krig er et tema som opptar oss alle. Barna har sin egen oppfatning, men uansett hvor hardt vi prøver, har vi aldri noen skikkelige svar til dem. Jetse Batelaan har tatt et unnvikende og vanskelige tema ved hornene, og Theater Artemis legger ut på et nytt eventyr.

KRIG

Fra 6 år.

Lørdag 16.9 Sørlandets Kunstmuseum Musikere fra KSO

Bacewicz: Strykekvartett nr 4 Szymanowski: Strykekvartett nr 1

KAMMERKONSERT

Adam Grüchot, fiolin Dorota Grüchot, fiolin Piotr Slowik, bratsj Leonardo Sesenna, cello

Premiere 16.9 – spilles til 23.9 Konsert Kilden Opera/Kristiansand Symfoniorkester

LA TRAVIATA Giuseppe Verdis «La Traviata» – den villedede kvinne – har alle ingredienser som skal til for å toppe listen over verdens mest populære operaer: kjærlighet, intriger, skam, penger og makt i det 19. århundres Frankrike. «La Traviata» synges på italiensk, men tekstes på norsk. Dirigent: Giordano Bellincampi Solister: Kari Postma, Audun Iversen, Adam Frandsen, med flere. Les mer side 16.


PROGRAM 39 19. – 23.9 Forestilling Kilden Kultur

Nyskrevet teaterstykke som handler om å overleve i en familie med omsorgssvikt og seksuelle overgrep. I stykket blir vi med på en reise i Annes kamp for å beskytte sitt liv.

PIKEN MED DEN LILLE SKYGGEN OG DET STORE HÅPET

Av Kai Erland.

Urpremiere 19.9 – spilles til 21.10 Forestilling Kilden Teater

JEG VIL VASKE VERDEN REN Halldis Neegård Østbye var propagandaleder for Nasjonal Samlings kvinneorganisasjon, Quislings hengivne følgesvenn og sentral i jakten på norske jøder under 2. verdenskrig. Halldis forsvarte sine handlinger til hun døde på psykiatrisk klinikk i 1983. I forestillingen vises en kvinne oppslukt av en ideologi som ødela både verden og henne selv. Manus: Marius Leknes Snekkevåg Regi: Audny Chris Holsen Les mer side 10. Fredag 22.9 Forestilling Kilden Kultur/Riksteatret

PULVERHEKSA OG VENNENE HENNES Fredag 22.9 Forestilling Kilden Kultur/ Kristiansand Jazzvesen

Alle gleder seg til det store ballet hos Drømmeprinsen. Men, alt er ikke som det pleier å være i Pulverskogen. Når Drømmeprinsen inviterer til ball på slottet, må Pulverheksa og vennene pynte seg litt ekstra. Vi håper du har lyst å kle deg ut og pynte deg til ball, du også.

Den prisbelønte sekstetten PUST er en unik vokalgruppe, en av Nordens fremste i sitt slag. De seks sangerne kombinerer musikalitet, strøken samsang, stemmelek, friske vokalarrangementer og god underholdning i alle sine opptredener.

PUST – HUGGU OVER VATN Lørdag 23.9 Forestilling Kilden Kultur/LørdagsKilden

FRYKTENS FROMASJ

En ellevill forestilling hvor Det Gode - ved kjøkkenhjelpen Fred - kjemper mot Ondskapens Rotter og den slemme kjøkkensjefen Herr Punk. Klarer Fred å hindre Fryktens Fromasj å nå fram til banketten og forgifte Kong Sølve og hele hoffet (inkludert publikum)? Av og med Robsrud & DeaN. Fra 5 år.

Lørdag 23.9 Foajekonsert Kilden Kultur/UiA

GRIEG OG HANS TID

Tirsdag 26.9 Konsert Kilden Kultur/SeniorKilden

«HUSKER DU» MED BIG GUITAR/KOLIBRI – ETTER 60 ÅR

I år er det Grieg-jubileum, og UiA ønsker å hedre hans musikk og samtid med korte foredrag og musikk. Foaje Nord – Fri entré.

Sier navnet Big Guitar deg noe, eller kanskje Kolibrikvartetten? Big Guitar var Norges første rockeband, og i 2017 er det 60 år siden dette bandet fra Kristiansand ble dannet, for så etter kort tid å skifte navn til Kolibrikvartetten. Vi møter gruppa med gjesteartister til en uhøytidlig «Husker du» med sanger fra en tid hvor Elvis, Jim Reeves, Buck Owens og Willie Nelson var høyt på ønskelistene våre.


40 PROGRAM Onsdag 27.9 Konsert Kilden Kultur/Kilden Dialog

ARABIC INFLUENCES

Nyskrevet musikk av Ingolv Haaland fremføres av et norsk-arabisk ensemble bestående av fantastiske musikere fra Libanon, Syria, Jordan og Norge. En musikalsk fusjon av instrumentale melodiske tema og vakker arabisk vokal. Haaland har de siste årene arbeidet med ulike musikalske prosjekter i Midtøsten og Sørøst Asia.

Torsdag 28.9 Konsert Kilden Kultur

Portugisiske Carminho er en av de store stemmene innen dagens fado. Hun er en crossover-artist som blander tradisjonell fado med portugisisk folkemusikk, brasiliansk populærmusikk, jazz, pop og rock.

CARMINHO – FADOENS FRELSER Torsdag 28.9 Konsert Kristiansand Symfoniorkester

EN KVELD MED ARVE TELLEFSEN Fredag 29.9 Konsert Kilden Kultur

SUSANNE SUNDFØR

Fredag 29.9 Konsert Kilden Kultur

EN HYLLEST TIL BILLIE HOLIDAY Lørdag 30.9 Forestilling Kilden Kultur/LørdagsKilden

TUTOMATEN

Dirigent: Bjarte Engeset Solist og konferansier: Arve Tellefsen Musikk av Ole Bull, Johan Strauss, Dmitrij Sjostakovitsj, Charlie Chaplin, med flere.

«På denne turneen vil jeg ta dere med til et alternativt univers. Jeg gleder meg veldig til å fortelle en historie dere aldri har hørt før. Jeg har med meg noen fantastiske musikere og teknikere, og sammen lover vi å ta dere med til en musikalsk og visuell drømmeverden.»

I denne konserten bygger sangeren Sonia Loinsworth og pianisten Oskar Jansen på den sjelfulle formidlingen av Billie Holiday sine låter, men tar dem rent musikalsk et godt steg lenger. Overtonesang, inspirasjon fra indisk og arabisk sang, samt vokalidealer fra Himalaya-regionen blandes inn i standardlåtene, og gir dem et unikt uttrykk.

En figurteaterforestilling av Teater Joker, basert på boka av Bjørn F. Rørvik. Tutomaten er historien om kompisene Reven og Grisungen. De har hørt om en maskin som sier tut-tut hvis man putter inn ei tomflaske. En slik maskin vil de også bygge, men den skal være til fulle flasker som de kan drikke opp etterpå. Tutomaten er en herlig fortelling om vennskap, oppfinnsomhet og ukuelig optimisme. Fra 3 år.

Lørdag 30. 9 Konsert Kilden Kultur

ÅSE KLEVELAND MED BAND

En musikalsk reise med Åse Kleveland, fra 1965 til 2017. Den musikalske bredden har vært Åse Klevelands adelsmerke og lover «minst 25% mer Åse Kleveland» i sjangerbredde og uttrykk. Nå utfordrer hun seg selv på nytt. Med seg på scenen har hun et musikalsk stjernelag av et band.


PROGRAM 41

OKT Tirsdag 3.10 Forestilling Kilden Teater/SeniorKilden

JEG VIL VASKE VERDEN REN Torsdag 5.10 Forestilling Kilden Kultur

DEN FRI KJÆRLIGHETS BY Torsdag 5.10, fredag 6.10 og lørdag 7.10 Forestilling Kilden Kultur

ETTERLYST: JESUS Torsdag 5.10, fredag 6.10 og lørdag 7.10 Forestilling Kilden Teater/LørdagsKilden

POTETER HAR INGEN VINGER Lørdag 7.10 Foajekonsert Kilden Kultur

BIRKENES HORNMUSIKK Tirsdag 10.10 Konsert Kilden Kultur/SeniorKilden

VILHELM KRAG OG BYEN VÅR Onsdag 11.10 Konsert Kilden Kultur

THE HOLLIES

En fiktiv historie inspirert av virkelig hendelser. Vi følger Halldis Neegård Østbye fra uskyldig barndom til en bitter avslutning på livet. Hun arbeidet som propagandaleder for Nasjonal Samlings kvinneorganisasjon og var Vidkun Quislings hengivne følgesvenn. Av Marius Leknes Snekkevåg

Av Edvard Munch/Aina Villanger Figurteaterforestilling regissert av Tormod Lindgren. Musikk: Rolf Gupta Den fri kjærlighets by (1904) er en satire over Kristiania-bohemen, skrevet av Edvard Munch under en turbulent periode i hans liv, hvor idealet om fri kjærlighet settes på dagsorden.

Av Bjørn Eidsvåg «Etterlyst: Jesus» har fått fremragende kritikker og har vært en ubetinget publikumssuksess. Da Bjørn Eidsvåg vokste opp i Sauda, var Jesus den store helten. Ein superhelt tøffere enn Tarzan! Sammen med skuespiller Svein Tindberg og sitt faste band vil Eidsvåg prøve å finne ut om vi trenger en Jesus idag. I så fall – hviken Jesus? Forestillingen er en visuell og magisk figurteateropplevelse som handler om gleden som kommer når sorgen slipper taket. Av: Christina Veronika Mauer Med: Laura Christina Brøvig Vallenes og Johannes Blåsternes Fra 5 år.

Birkenes Hornmusikk med dirigent Kari Ingelsrud byr på konsert sammen med Struer Brass Band og deres dirigent Birgit Damgaard. Foaje Nord – Fri entré.

Det er 101 år siden Vilhelm Krag laget Christianssandsvisen. Den ble byens offisielle bysang etter en «folkeavstemming» i det gamle teatret i 1930-årene. Det blir fokus på sanger om byen denne formiddagen.

I 2017 er det 55 år siden bandet startet i Manchesters Oasis Club. Siden da har The Hollies hatt 32 slagere på Englands hitlister. På konsertene spiller de alle bandets største hits, og et utvalg av de beste låtene fra deres tre album utgitt etter 2005.


42 PROGRAM Torsdag 12.10 Konsert Kilden Kultur

MNOZIL BRASS CIRQUE

For tredje gang i Kilden! Slapstick, overraskende komikk og mesterlig musikalitet møtes når Mnozil spiller opp. I deres nye show, som de selv sier er organisert som et loppesirkus, vil de nok en gang saumfare dypet av sine instrumenter for så å entre ringen og slåss mot hverdagens rampestreker.

Lørdag 14.10 Konsert Kilden Kultur/LørdagsKilden

Britt-Synnøve Johansen, John Lilja og Johan Egdetveit bor i en rar verden. Her er det skummelt, men morsomt også. Hekser, spøkelser, vampyrer og en dansende krokodille er noen av dem du møter.

SKAKKE SANGER

Fra 4 år. Passer for alle, men barn under 4 år bør helst ha et fang å sitte på.

Lørdag 14.10 Konsert Kristiansand Symfoniorkester Lørdagskilden

Velkommen til en merkelig og spennende konsert! Komponist Erik Petersen vil sammen med oss fremføre sin egen komposisjon på instrumenter som sykkel, glass og kleshengere. I tillegg samler en mindre gruppe fra KSO seg til et solistemsemble som spiller på blant annet ski, et radioapparat, flasker og en hagestol. Fra 7 år.

SKROTSYMFONIEN FAMILIEKONSERT Lørdag 14.10 Konsert Kilden Kultur

JUBILEUMSKONSERT YMK 125 ÅR Tirsdag 17.10 Forestilling Kilden Kultur/SeniorKilden

LIV ELLER DØD – TERJE VIGEN Torsdag 19.10 Konsert Kristiansand Symfoniorkester

ITALIA!

Fredag 20.10 og lørdag 21.10 Forestilling/Stand-up Kilden Kultur

GAME OF HANSEN

Lørdag 21.10 Konsert Kristiansand Symfoniorkester LørdagsKilden

NORSKE FOLKEEVENTYR

Dirigent: Andreas Hanson Solist: Erik Petersen

Ynglingeforeningens Musikkorps fyller 125 år og inviterer til jubileumskonsert. Sammen med unge solister har de satt sammen et spennende repertoar bestående av blant annet jazz og klassisk som kan appellere til de fleste. Det hele ledes av korpsets dirigent Trym Dalene.

Fremført av Inger-Helen Kilsti. I vår tid er det ikke vi, men mennesker fra andre himmelstrøk enn våre, som legger ut på farefulle reiser for å berge seg og sin familie. Er det disse menneskene som er vår tids Terje Vigen?

Dirigent: Giordano Bellincampi Solist: Leonardo Sesenna, cello Respighi: Antiche Arie e Danze Suite 3 (19’) R. Strauss: Romance for solo cello (12’) Respighi: Adagio con Variazoni (8’) Mendelssohn: Symfoni nr 4 – «Den Italienske (27’)»

Hans Morten Hansen er klar med sitt femte helaftens Stand-Up Show. Hansen ble nominert til «Komiprisen for beste Stand-Up», allerede på sitt første soloshow. Med de to neste showene, vant han den ærefulle prisen. Forestillingen 50 Shades Of Hansen ble spilt i hele Norge med over 100 forestillinger for fullsatte hus.

Musikere fra Kristiansand Symfoniorkester forteller norske folkeeventyr med ord, musikk, allsang, dramatikk og moro. Fra 3 år.


PROGRAM 43 Lørdag 21.10 Foajekonsert Kilden Kultur

GRIEG OG HANS TID

Lørdag 21.10 Konsert Kristiansand Frikirke Musikere fra KSO

KAMMERKONSERT Lørdag 21.10 Forestilling Kilden Kultur

DE GLADE DAMENE PÅ TUR Tirsdag 24.10 Konsert Seniorkilden

I år er det Grieg-jubileum, og UiA ønsker å hedre hans musikk og samtid med korte foredrag og musikk. Foaje Nord – Fri entré.

Mendelssohn: Klavertrio nr 1 Brahms: Fiolinsonate nr 3 Pål Svendsberget, fiolin Ariel de Wolf, cello James Duddle, piano

Med Brit Elisabeth Haagensli og Anne Marie Ottersen. Forestillingen er på en måte en fortsettelse av suksessen «Gammel dame er vond å vende», men denne gangen skal damene på sydenferie, og opplever mer eller mindre det vi oppfatter som den morsomme siden av en sydenferie. Det er duket for en festlig forestilling – satt i scene av Tom Stern.

KSO har sine daglige prøver før torsdagskonsertene i Konsertsalen, og du kan her få være med musikerne på deres innstudering av ukens verker under dynamisk ledelse av dirigent Rumon Gamba.

ÅPEN PRØVE MED KSO Torsdag 26.10 Dans/Forestilling Kilden Kultur

JO STRØMGREN KOMPANI – VIRUSET Torsdag 26.10 Konsert Kristiansand Symfoniorkester

SKJØNN MUSIKK FRA UROLIGE TIDER Fredag 27.10 Konsert Kilden Kultur

DIANNE REEVES

Lørdag 28.10 Forestilling/Dans Kilden Kultur/LørdagsKilden

ASKELADDEN PÅ NYE EVENTYR

Høyspent postapokalyptisk danseteater. En maskin forpester verden med grusomme virus. Vi befinner oss i nær framtid hvor ting har gått skikkelig skeis. Jo Strømgrens kompanis blanding av listig og humoristisk historiefortelling, uforståelig språk og store doser dans er for mange kompaniets signatur og ryggrad, befestet gjennom kompaniets turnéer i nesten 60 land.

Dirigent: Rumon Gamba Solist: Karen Gomyo, fiolin Haas: Study for Strings (8’) Britten: Fiolinkonsert (31’) Copland: Letter from Home (7’) Sjostakovitsj: Symfoni nr 9 (27’)

En av vår tids virkelig store jazzstemmer! Dianne Reeves’ spesielle stemme har blitt til i en kontekst av popularisert R&B så vel som jazz og latino, og her finner vi kanskje også noe av hennes særpreg.

Hiphop møter folkeeventyr. Med Absence Crew. Vi har alle hørt de klassiske folkeeventyrene før, men slik har du garantert aldri sett dem bli fremført! Med improvisasjonsteater, akrobatikk og breaking i snippsekken setter de ut på ferden mot Kongsgården. Fra 4 år.


44 PROGRAM Lørdag 28.10 Konsert Kilden Vokalensemble

FORGIVE ME, COMPAÑERO Tirsdag 31.10 Konsert Kilden Kultur/SeniorKilden

STEEL/BRUDD

Dirigent Ragnar Rasmussen har satt sammen et tilgjengelig og melodiøs program med sublime klangfarger og musikk som er genialt tilpasset tekster der det gjennomgående temaet er menneskets iboende evne til både kollektiv grusomhet, grensesprengende visjoner, – og tilgivelse. Dirigent: Ragnar Rasmussen Organist: Erling With Aasgård Verk av: MacMillan, Whitacre og Ešenvalds Bjøro Hildebrandt og Trond Holmquist Arntzen. De to venndølene har alltid vært lidenskapelig opptatt av musikk uavhengig av stilarter. Her kommer mange velkjente og gode melodier ispedd lune kommentarer.

NOV Onsdag 1.11 Konsert Kilden Kultur

LASSEN

Onsdag 1. 11 Konsert Kristiansand Symfoniorkester

FÆDRELANDSVENNENS ØNSKEKONSERT Fredag 3.11 og lørdag 4.11 Dans/Forestilling Kilden Kultur

ALICE I EVENTYRLAND Lørdag 4.11 Forestilling Kilden Kultur/LørdagsKilden

NATURFAG ROCKER ENDA MER!

Saxofonist, vokalist, låtskriver og ikke minst sørlending, Harald Lassen, er en fargerik og sentral skikkelse i det unge og nyskapende musikkmiljøet i Oslo. I bandet har han med seg sine absolutte favorittmusikere og beste venner; Tore Flatjord på trommer, Stian Andersen på bass og den belgiske stjernepianisten Bram De Looze.

Dirigent: Per-Kristian Skalstad. Hvilke klassiske mesterverk som skal spilles denne kvelden, er det DU som bestemmer. I løpet av høsten vil Fædrelandsvennen presentere alternativene og hvordan du avgir din stemme.

Sharrons Dansestudio. Det kjente eventyret fortelles gjennom dans og sang. Alle elevene på dansestudioet i alder 4–80 år deltar. Forestillingen passer for barn og voksne.

Med PK (Per Kristian Grytdal) Med nye eksperimenter, en god porsjon humor, galskap og ikke minst kunnskap kan man ikke annet enn å la seg begeistre når en entusiastisk PK viser frem flammer, røyk, smell og konkurranser på en måte som bare han kan! For å sikre seg at publikum har lært noe, avslutter han gjerne med en quiz. Fra 4 år.

Lørdag 4.11 og lørdag 11.11 Ekstraforestillinger Kilden Teater/Kilden Dialog

ANNE FRANKS SØSKEN

Flyktningebølgen gjennom Europa bringer frem det verste og beste i oss. Kommentarfelt på nettet fylles med hat og kjærlighet. Vi møter en flyktning. En Odins soldat. Og en helt vanlig, travel småbarnsmor. Hvor forskjellige er de tre egentlig, når alt kommer til alt?


PROGRAM 45 Lørdag 4.11 Sted: Sigurd-Lie-salen, Musikkens Hus Konsert Musikere fra KSO

KAMMERKONSERT Tirsdag 7.11 Konsert Kilden Dialog/SeniorKilden

KONSERT MED SØLVSTRUPENE Torsdag 9.11 Konsert Kristiansand Symfoniorkester

NORSK, NYTT OG KLASSISK Torsdag 9.11 Konsert Kilden Kultur

SCHEEN JAZZORKESTER – TAMANOAR

Zelenka: Triosonate for 2 oboer, fagott og continuo Poulenc: Trio for obo, fagott og piano Roar Brostrøm og Torunn Kristiansen, obo Odd Lyngstad, fagott James Duddle, cembalo

Tema for høstkonserten er nettopp høsten – både som årstid og livsfase. Ikke minst fokuserer vi på kjærlighet om høsten. Som vanlig blir det korsang, solosang og allsang ledsaget av lekne musikere, i tillegg til at vår faste konferansier, Petter Hangeland, vil lede oss gjennom programmet.

Norsk Komponistforening 100 år Dirigent: Ingar Bergby Solist: Peter Herresthal, fiolin Matre: Resurgence (11’) Buene: Fiolinkonsert (23’) Urfremførelse Berg: Poseidon (12’) Hurum: Bendik og Aarolilja (22’) I bandet finner vi blant annet Audun Kleive, Rune Klakegg, André Kassen og Thomas Johansson. Denne gangen er det bandmedlem Jon Øystein Rosland som har spesialskrevet musikk til ensemblet. Her blir alle bandets musikere presentert i vakker og røff groove-basert musikk.

Urpremiere 10.11 – spilles til 9.12 Musikal Kilden Teater

SULT1 Hva vil det si å være sulten i verdens rikeste land? Med nykomponert musikk av Geir Zahl, rap-tekster og et nyskrevet manus, inviterer vi til musikal inspirert av Knut Hamsuns klassiske verk.

Les mer side 22. Fredag 10.11 og lørdag 11.11 Forestilling/Stand up Kilden Kultur

DAGFINN LYNGBØ – SUPERSMUD Lørdag 11.11 Dans/Forestilling Kilden Dialog/LørdagsKilden

PÅ TÅ HEV – UT I LANDET 2017

Norges mest kritikerroste og mestselgende komiker, Dagfinn Lyngbø, er tilbake i Kristiansand med nytt soloshow. Gled dere til en helaften fylt med Stand Up og musikalsk humor.

Den Norske Opera & Ballett presenterer et nasjonalt talentutviklingsprosjekt i samtidsdans. I denne forestillingen treffer du eksepsjonelle dansetalenter i alderen 15–20 år, fra vår egen region. Forestillingen passer for alle fra 3 år. Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen DNB.


46 PROGRAM Tirsdag 14.11 Konsert Kilden Kultur/SeniorKilden

ESPENS FAVORITTER 3

Espen Grjotheim er tilbake og fyller på med nye sanger blant annet fra musikalenes verden. Denne gangen har Espen med seg et band med noen av Sørlandets beste musikere.

Torsdag 16.11 Dans/Forestilling Kilden Kultur/Carte Blanche

Med utgangspunkt i flyktningers personlige fortellinger tar Carte Blanche for seg individuelle transitthistorier og menneskelige fornemmelser som smak, sanselighet og savn.

CARTE BLANCHE – WHILE THEY ARE FLOATING

Forestillingen er koreografert av Hooman Sharifi, teatersjef i Carte Blanche. Han kom selv til Norge som enslig, ung asylsøker fra Iran i 1988. Helge Sten står for musikken.

Torsdag 16.11 Konsert Kilden Kultur

30 millioner album og 11 topp 10-hits.

10CC

Fredag 17.11 Konsert Kilden Kultur

«I’m Not In Love», «Dreadlock Holiday» og «Rubber Bullets» gikk alle til topps i England, mens andre kjente sanger som «The Things We Do For Love», «Donna» og «The Wall Street Shuffle» også gikk inn på topp 10. Nå kommer de til Kilden.

50 år som et framoverlent skolekorps, med godt miljø og god utvikling både musikalsk, sosialt og organisatorisk.

MØVIG OG SJØSTRAND SKOLEMUSIKK Fredag 17.11 Konsert Kilden Kultur

HERBIE HANCOCK

Den største jazzbegivenheten på Sørlandet i 2017. Herbie Hancock har med seg et stjernelag av musikere og et flunkende nytt konsept. I tillegg til å være en av de mest innflytelsesrike jazzpianistene noen sinne, er den sympatiske amerikaneren også svært interessert og engasjert i sin politiske og musikalske samtid.

Lørdag 18.11 Konsert Kilden Kultur/LørdagsKilden

Nissetyven og det magiske juletreet. Superbandet har satt sammen et musikalsk juleshow med låter fra barnesangbøkene.

SUPERBANDETS JUL

Etter konserten får barna prøve instrumentene.

Lørdag 18.11 Foajekonsert Kilden Kultur

I år er det Grieg-jubileum, og UiA ønsker å hedre hans musikk og samtid med korte foredrag og musikk.

GRIEG OG HANS TID

Lørdag 18.11 Sted: Arkivet Konsert Musikere fra KSO

KAMMERKONSERT

Askil Holm, Stein Roger Sordal og Bjarne Severinsen. Fra 2 år.

Foaje Nord – Fri entré.

Sjostakovitsj: Kvartett nr 13 Stenhammar: Kvartett nr 3 Armando Toledo Aribu og Jonas Båtstrand, fiolin PO Lindberg, bratsj Leonardo Sesenna, cello


PROGRAM 47

closer AV PATRICK MARBER REGI: PER-OLAV SØRENSEN

NICOLAI CLEVE BROCH, ANDREA BRÆIN HOVIG, ANDERS DANIELSEN LIE, ESTER GRENERSEN PREMIERE 20.9 2017 ------------- NONSTOP INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL OSLO NYE CENTRALTEATRET 27.9 ------------- 14.10 NORGESTURNE OKTOBER/NOVEMBER 2017

PRODUSENTER:

POS THEATRE COMPANY

PARKTEATRET PRODUKSJONER

Lørdag 18.11 Forestilling Kilden Kultur

CLOSER – AV PATRICK MARBER

Med: Nicolai Cleve Broch, Anders Danielsen Lie, Andrea Hovig Bræin og Ester Grenersen. En moderne klassiker. Skrevet av engelskmannen Patrick Marber i 1997, spilt jevnlig over hele verden siden, samt filmatisert av Hollywood i 2004 – er historien der to pars skjebner veves sammen. «Closer» er morsom, dypt tragisk, men også sviende gjenkjennelig.

FORLAG: NORDISKA APS

FOTO: MARCEL LELIËNHOF DESIGN: ERIK(SEN)

Tirsdag 21.11 Konsert Kilden Kultur/SeniorKilden

Gjennom kåseri, solosang og allsang gir sangeren Tone Martha Sødal, pianist Jon Harald Balsnes og professor i musikk Anne Haugland Balsnes (bildet) et innblikk i sangens betydning gjennom årssyklusen og de ulike livsfasene.

SYNG FOR LIVET – FRA VUGGE TIL GRAV Onsdag 22.11 Forestilling Kilden Kultur

MITT NABOLAG

Musikeren Christian Stejskal tar deg med på sin vandring som til slutt ender i Kairo, og hans møte med søppelfolket Zabaleenerne. Gjennom fortelling, fiolinmusikk og bilder blir vi dratt inn i en verden som for de fleste av oss er ganske ukjent, men som på samme tid skaper både undring og forståelse for en annen kultur.

Torsdag 23.11 Konsert Kilden Kultur

Askild Holm feirer 15 år som soloartist med å fylle Kilden med nyskrevet musikk og noen av hans mest kjente låter. Han har med seg sin faste musiker Freddy Holm og noen gjesteartister.

ASKIL HOLM MED GJESTER – JUBILEUMSKONSERT

Askild Holm er en Spellemannspris-vinnende artist og låtskriver. Han er kjent fra blant annet kvartetten Lind, Nilsen, Fuentes og Holm. Han fikk VestAgders arbeidsstipend for kunstnere i 2016.

Fredag 24.11 Konsert Kilden Kultur

Publikum kan forvente et fartsfylt og fargerikt show med masse energi, entusiasme, musikalitet, humor og muligheten til å gjenoppleve noe av magien som fantes rundt The Beatles og deres musikk.

BEATLEMANIA 1967 M/ DET BETALES Lørdag 25.11 Forestilling Kilden Kultur/LørdagsKilden

KAKEMANN – DUKKEMANN Tirsdag 28.11 Foredrag Kilden Kultur/SeniorKilden

IDRETT I 100

Onsdag 29.11 Konsert Kilden Kultur

CHRISTMAS WITH NORDIC TENORS

Baldrian og Musa Dukketeater. Av og med Giert Werring. Før jul er kakemenn viktig for Baldrian og Musa. Kakemenn kan komme fra så mange slags plasser, og sannelig kan de også forsvinne på de utroligste steder. Fra 3 år.

En film av Inge Fosselie og Johan-Chr. Sandvand. Vest-Agder Idrettskrets markerer sitt 100 års jubileum på ulike måter. Det er bl.a. skrevet ei stor bok, og det er produsert en video, med glimt fra alle «kapitlene» i Vest-Agder Idrettskrets’ liv. Her er det scener helt tilbake til 1903, da Landsturnstevnet ble arrangert i «Tresse».

Nordic Tenors gir deg en vakker og underholdende julekonsert som garantert vil sette deg i den gode gamle julestemningen. Sammen med pianist Øystein Lund Olafsen, byr Nordic Tenors på en opplevelse fylt med varm humor og et julerepertoar bygget på høytid og tradisjon.


48 PROGRAM Torsdag 30.11 Konsert Kilden Kultur

OSLO GOSPEL CHOIR – EN STJERNE SKINNER I NATT

Gjennom et par tiår har julen for mange vært uløselig knyttet til lyden av denne legendariske sammensetningen av stemmer. Konserten formidler Oslo Gospel Choirs unike sound og skaper den varme, nære julestemningen som har blitt varemerket for koret.

DES Fredag 1. 12 Konsert Kilden Kultur

Etter suksess med julealbum og turneer i 2013 & 2015, er nå Krüger & Dagsland tilbake med en julekonsert sammen med seks av landets fremste musikere.

JUL –KAROLINE KRÜGER & SIGVART DAGSLAND MED BAND

Det er klart for en stemningsfull, virtuos og humoristisk kveld.

Lørdag 2.12 Forestilling Kilden Kultur/LørdagsKilden

Baldrian og Musa Dukketeater. Av og med Giert Werring.

KAKEMANN – DUKKEMANN Lørdag 2.12 Konsert Kilden Kultur

KURT NILSEN

Før jul er kakemenn viktig for Baldrian og Musa. Kakemenn kan komme fra så mange slags plasser, og sannelig kan de også forsvinne på de utroligste steder. Fra 3 år.

Den folkekjære musikeren tar med seg noen av Norges beste musikere og vil skape en spesiell inngang til julehøytiden for publikum. Albumet «Have Yourself A Merry Little Chistmas» (2010) blir omtalt som en moderne klassiker og blitt en soleklar publikumsfavoritt. Platens repertoar er utgangspunktet for konsertens verdige og vakre julestemning.

Premiere lørdag 2.12 – spilles til 20.12 Dans/Forestilling Kilden Opera, Kristiansand Symfoniorkester

NØTTEKNEKKEREN

Kanskje verdens mest populære juleforestilling! Det er jul hos familen Stahlbaum, og den gåtefulle onkel Drasselmeyer forærer lille Clara en nøtteknekkerdukke. Men om natten begynner mystiske og magiske ting å skje. Med dansere fra Balletto di Milano og Sharrons Dansestudio Dirigent: Ingar Bergby Fra 7 år.

Tirsdag 5.12 Musikal Kilden Teater/SeniorKilden

SULT1

Hva vil det si å være sulten i verdens rikeste land? En moderne tolkning av Knut Hamsuns klassiske verk. Hovedpersonen Sara rives mellom behovet for å opprettholde en perfekt fasade og hennes eget krav til ærlighet. Med nykomponert musikk av Geir Zahl, rap-tekster og et nyskrevet manus, inviterer vi til musikal. Les mer side 22.


PROGRAM 49 Onsdag 6.12 Konsert Kilden Kultur

En konsert med kjente julesanger, kombinert med finalistene sine egne sanger fra MGPjr, toppet med de forskjellige fellessangene vi kjenner fra TV-finalene.

MGPJR JULETURNÉ 2017

For mange er MGPjr-julekonsert blitt en fast tradisjon for hele familen.

Fredag 8.12 Konsert Kilden Kultur

Sissel turnerer med et stjernelag av musikere og sangere fra USA, England og Norge. Sammen vil de by på en konsert som spenner fra klassiske julesanger til soul- og gospelperler, sanger som får julestemningen til å senke seg over publikum Norden rundt.

SISSELS JUL 2017

Lørdag 9.12 og lørdag 16.12 Forestilling Kilden Kultur/LørdagsKilden

KAKEMANN – DUKKEMANN Lørdag 9.12 Konsert Kilden Kultur

CHRISTIANSSAND STORBAND Lørdag 9.12 Konsert Kilden Kultur

KOR SOM HELST

Lørdag 9.12 og lørdag 16.12 Dans/forestilling Kilden/LørdagsKilden

NØTTEKNEKKEREN

Tirsdag 12.12 Konsert Kilden Kultur/SeniorKilden

Baldrian og Musa Dukketeater. Av og med Giert Werring. Før jul er kakemenn viktig for Baldrian og Musa. Kakemenn kan komme fra så mange slags plasser, og sannelig kan de også forsvinne på de utroligste steder. Fra 3 år.

Swinging Christmas med Christianssand Storband og Solholmen Skoles Barnekor kommer for 4. gang til Kilden Christiansand Storband har plukket frem de ypperste julelåtene fra Harry Connick jr. og Michael Bublé's julealbum.

Koret gjorde kjempesuksess i fjor og kommer igjen med en stemningsfull og varm julekonsert. Foajé Nord – Fri entré

Kanskje verdens mest populære juleforestilling! Med Dansere fra Balletto di Milano og Sharrons Dansestudio Kristiansand Symfoniorkester Dirigent: Ingar Bergby Det er jul hos familen Stahlbaum, og den gåtefulle onkel Drasselmeyer forærer lille Clara en nøtteknekkerdukke. Men om natten begynner mystiske og magiske ting å skje. Unge sangere og musikere fra UiA sørger for at publikum får sin musikalske formiddagstime med juletoner fra fjern og nær. Birte Myhrstad og Asbjørn Arntsen blir også med og loser det hele i havn.

MELLOM JULEBAKST OG ENGLESANG Tirsdag 12.12 Konsert Kilden Kultur

BUGGE WESSELTOFT – SNOWING ON MY PIANO

En av julens fredeligste og vakreste innspillinger som siden utgivelsen i 1997 er blitt en kultinnspilling som stadig når ut til et større publikum, både i Norge og internasjonalt.


50 14.–16. des Forestilling Kilden Kultur

...LIKE TIL BETLEHEM

Tirsdag 19.12 Konsert Kilden Dialog/SeniorKilden

JULEKONSERT MED SØLVSTRUPENE Tirsdag 19.12

Asbjørn Arntsens fortelling med de sjelsettende melodiene blir rammet inn av sangglade barn, solister med Betlehemsvandring i kroppen, profesjonelle sangere i hovedrollene og med et orkester som gjør alt til den perfekte førjulsopplevelsen for hele familien.

Årets julekonsert foregår i en julepyntet foajé. Seniorkoret Kilden Sølvstrupene og jentekoret Benedictus fremfører vakker korsang. Medlemmer fra teatergruppa Fotspor leser julens tekster og publikum inviteres til å synge med.

Ole Edvard Antonsen, en av verdens fremste trompetistsolister, har skapt førjulsturnéen «Desemberstemninger», som har blitt en hyggelig tradisjon rundt i Norges land.

Kilden Kultur

DESEMBERSTEMNINGER

Etter fjorårets turné, som publikum omtalte som den beste til nå, har han valgt å ta med seg de samme gjestene, nemlig det unge stjerneskuddet Stine Hole Ulla og den godt etablerte stjerneartisten Didrik Sollie-Tangen. Begge er allsidige sangere og godt skolerte i den klassiske verden, som Ole Edvard selv.

KOMMER... 10., 12., og 13. januar 2018 Konsert

NYTTÅRSKONSERTEN

«Bernstein on Broadway»

H EDDA G A BL ER

S I D ES P R IN G E R N E

1. – 24. februar 2018 Teater

I 2018 har Leonard Bernstein 100-årsjubileum. KSO feirer med en forestilling som helt og holdent vies den geniale komponisten, dirigenten og pedagogen. Denne konserten har vi fullt fokus på hans suksesser på Broadway; «West Side Story», «On the Town», og «Candide», med flere. Dirigent: Case Scaglione. Solist/Konferansier: Evelyn Jones Nygifte Hedda elsker ikke Jørgen, den mannen hun har valgt å gifte seg med. Hun har begynt å forakte ham, sitt lekre drømmehus og seg selv i samlivet med ham. I Kilden Teaters versjon av Hedda Gabler, blir det gjort et dypdykk i Ibsens undertoner. Hva vil det si for oss alle å ta 100% ansvar for eget liv – på alle livsområder, og i alle fall i kjærligheten?

HEDDA GABLER 23. februar – 3. mars 2018 Teater

SIDESPRINGERNE

Sidesprang som fenomen gir positive effekter i et samfunnsøkonomisk regnskap. Hotellnæringen tjener godt på utleie av dagrom. Apotekbransjen selger produkter knyttet til underliv og kontakt mellom slike. «Sidespringerne» av Jo Strømgren er et rykende ferskt stykke skrevet på bestilling for Kilden Teater.

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS

Kristiansand Symfoniorkester Stefan Sköld Direktør KSO

Kilden Opera Frøydis Emilie Lind Operasjef

Kilden Teater Birgit Amalie Nilssen Teatersjef

Kilden Kultur Daniel Stamnes Leder Kilden Kultur

Kilden Dialog Marie Teresie Sørensen Leder Formidling/Kilden Dialog

Kristiansand Symfoniorkester foredler, utvikler og fornyer vår musikalske arv. Vi er delaktig i Kildens opera- og musikalvirksomhet, bidrar i formidlingsprosjekter med Kilden Dialog og skaper magiske musikkopplevelser av internasjonal klasse.

Kilden Opera ønsker å formidle musikkteater innenfor et bredt spekter. Fra store sceniske oppsetninger til små og mer eksperimentelle forestillinger.

Kilden Teater ønsker å speile og påvirke tiden vi lever i gjennom scenekunst som provoserer, inspirerer og beveger.

Kilden Kultur presenterer og formidler konserter og forestillinger som et supplement til Kildens egne kunstproduserende enheter.

Kilden Dialog er Kildens satsing på sosialt samfunnsansvar og medskapende kunst. Kilden er et hus for alle!


LOS-dag 9. desember i Kilden:

Nøtteknekkeren En ballett for hele familien av Peter Tsjajkovskij På julaften får Clara en dukke i form av en nøtteknekker. I forestillingen blir du med på hennes opplevelsereller drømmer - der hun forminskes til dukkens størrelse. Det blir en kamp mellom lekene, ledet av nøtteknekkeren og sinte mus.

Få spesialpris med LOS Fordel En familie på fire sparer kr. 390. Bestill på los.no/minside

LOS Fordel

Energi til det du vil Fordeler for LOS-kunder? Gjett om! En svært god strømavtale er den viktigste. Men langt fra den eneste: LOS Fordel gir deg blant annet: Spesialtilbud hos Kilden

LOS-helg på Hovden

LOS-dag i Dyreparken

Spesialtilbud på Vitensenteret

Gratis tur til Danmark

LOS-helg på Sørlandsbadet

los.no/fordel


«En av de vakreste og såreste kjærlighetshistoriene jeg vet om » Frøydis Emilie Lind, operasjef Les mer på side 16 inne i magasinet.

LA TRAVIATA KILDEN OPERA PRESENTERER – GALLAKONSERT

AV G I U S E P P E V E R D I

DIRIGENT: GIORDANO BELLINCAMPI KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER SOLISTER: KARI POSTMA, AUDUN IVERSEN, ADAM FRANDSEN KOR: KRISTIANSAND OPERAKOR, SANGERE FRA KILDEN, VOKALENSEMBLE OG SANGSTUDENTER FRA UIA

PREMIERE 16. SEPT– SPILLES OGSÅ 19., 21. OG 23. SEPT

Profile for Kilden Teater og Konserthus

Kildenmagasinet nr. 6  

Kildenmagasinet nr. 6