Page 1

En que consisteix la idea. Organitzar una setmana cultural i esportiva per donar-li vida al poble, amb moltes col·laboracions i activitats diverses. Objectius Treballar per a canviar una realitat que considerem negativa. Ser conscients que la nostra participació és important per transformar una de les característiques dels pobles menuts: no hi ha massa activitats per a fer (a penes hi ha activitats lúdiques que no estiguen relacionades amb les festes). Buscar altres formes de passar-ho bé. Realitzar més activitats de caràcter esportiu o cultural aproximant-les al poble. Fomentar la companyia – relacions entre grups. Fer alguna cosa innovadora – eixir de la rutina. Donar-li vida i actuacions a un lloc del poble, en concret el Centre Històric, que està patint un abandó important. Potenciar l’oci dels joves del poble. Utilitzar el Centre Històric, de forma positiva, per intentar canviar la concepció negativa que es té d’ell. Buscar aliances i participacions variades en un poble on la gent jove sol estar aïllada, sense massa relació entre diferents grups. No hi ha massa col·laboracions (més bé actuacions aïllades) per intentar transformar la realitat del poble. Recordar, potenciar i connectar amb la tradició joquetera del poble i de la vall amb la utilització de tricicles, carros… (defensa del joc analògic!)

Intro iconcl objectius  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you