Oktober 2019

Page 1

Nr.

Oktober 2019 29. ĂĽrgang


Side 2

KIKKERTEN Formand

Christian Miethe Kirdorf

22 76 70 97

Havnemester

Ask Toke

51 21 75 32

Næstformand

Ask Toke

51 21 75 32

Kasserer

Frank Kejling

29 21 77 04

Bestyrelses medl.

Mikkel Sidelmann

21 31 57 40

Bestyrelses medl.

Micky Madsen

60 37 41 06

Suppleant 1

Micky Madsen

60 37 41 06

Suppleant 2

Kim Møller

52 58 08 29

Sekretær

Karen-Margrethe Sørensen

25 69 58 80

Klubformand (fungerende) Line Klelund Højsgaard

26 27 98 65

Klubmand 1 år

Paw Jørgensen

42 30 45 19

Klubmand 2 år

Jacob Sandberg

30 96 74 16

Beddingsmand

Jørgen Munk

40 11 91 57

Beddingsmand Suppl.

Jacob Sandberg

30 96 74 16

Kikkerten

Karen-Margrethe Sørensen dylan@vip.cybercity.dk

25 69 58 80

Hjemmesiden

www.odensemotorbaadsklub.dk

55o 24,5` N – 10o 23,0` E


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 3

Formanden har ordet Så er efteråret trådt ind, og jeg håber, at I alle har haft en fantastisk sommer. Der er sket lidt i bestyrelsen under sommeren. Conni valgte desværre at træde af som klubhusformand. Det er et tab for klubben, men man skal tage vare på sig selv nogle gange. Hun har gjort meget for klubben igennem sin tid i bestyrelsen, hvor jeg satte meget pris på vores samarbejde. Hun har altid lagt et kæmpe arbejde i at afholde arrangementerne, gjort dem billige for medlemmerne med lækker hjemmelavet mad. Hun har altid sat sammenhold og det sociale mellem medlemmerne forrest i klubben. Hun sad i bestyrelsen i 2648 dage. I den tid så hun både formænd, kasserer, havnemestre, sekretærer og bestyrelsesmedlemmer komme og gå. Og hun vil helt sikkert blive husket for sin store indsats for vores dejlige klub. Line har taget titlen som klubhusformand, og har vist stort engagement i at sætte sig ind i denne nye rolle, hvilket jeg er glad for at se. Vi har i bestyrelsen valgt at lave om på festudvalget. Dette er både for at hjælpe det ”gamle” festudvalg, men også klubhusformanden i fremtiden. Vi gør det også for at give klubmedlemmer større mulighed for at kunne præge arrangementer og være en større del af disse. Hvilket vil kunne resultere i at, arbejdsbyrden involveret i disse kan rotere mere imellem medlemmerne. Derfor håber jeg at se endnu flere melde sig til dette nye udvalg, da det er en chance for medlemmerne at få større indsigt i, hvad der sker i klubben, da det skaber gennemsigtighed. Det vil også blive sådan, at hvis ingen i festudvalget kan være den drivende kraft bag et arrangement, vil det blive aflyst. Dette er helt enkelt fordi, at arrangementerne kræver opbakning fra medlemmerne, hvor der bliver taget del i både forberedelserne og afholdelsen. Derfor er det også vigtigt, at så mange melder sig til det nye festudvalg som muligt, ellers vil man ikke have meget at skulle have sagt. Vi gav medlemmerne mulighed for at betale med Mobilepay på sidste kvartalsregning. Dette vil ikke være muligt på næste, da vi har valgt at opsige vores aftale med Mobilepay. Servicen de udbyder er nem for medlemmerne, men den skabte desværre store problemer bogføringsmæssigt pga. deres opsætning af overførsler til klubbens konto. Derfor var der ingen balance mellem den service medlemmerne fik igennem denne aftale, og de omkostninger relateret til den ekstra omstændige bogføring. Lindø Port of Odense (Odense Havn) har vendt tilbage omkring lejekontrakt for havnen, og vi har haft første møde med dem. Det var et positivt møde, og begge parter havde forståelse for, hvad de hver især ønsker. Jeg vil ikke blive mere konkret lige nu, da vi venter på, at nogle flere ting kommer på plads; men dialogen er startet, og jeg er positiv omkring denne. Med venlig hilsen Christian


Side 4

KIKKERTEN

Havnemesteren har ordet Ohøj venner i OM Jeg vil gerne starte med at takke for det store fremmøde ved sidste arbejdslørdag, hvor der blev malet i festsalen, ryddet op i lade og skur, slået pæle og græsset blev trimmet. Det var en god dag! Dog vil jeg påpege, at det ikke er meningen, at vi skal blive ved med at bruge arbejdslørdagene til at rydde op efter hinanden. Det må sgu være muligt at folk rydder op efter sig selv! Det har været en fornøjelse at se, at der er blevet mere respekt ved riggerbroen, fortsæt det den gode klub ånd. Sejlersæsonen 2019 er ved at ebbe ud. Vi må håbe på, at der stadig kommer nogle gode dage, hvor man kan tage en sejltur på fjorden. Samtidig går vi efteråret i møde, hvor vind og vandstand kan give udfordringer i havnen. Igen vil jeg gerne påpege vigtigheden i, at man tilser sin båd. Sørg for at udhalere og fortøjninger er justeret efter forholdene. HUSK DET ER DIT EGET ANSVAR. Hilsen Havnemesteren


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 5

Kassereren har ordet Ja det blev en kort ’fornøjelse’ mht. MobilePay, som nu er opsagt, da forudsætningerne ikke levede op til forventningerne. Så fremover skal betaling af fakturaer foregå som tidligere ved bankoverførsel. Økonomien i klubben ser fornuftig ud, da vi har været gode til at holde udgifterne på et lavt niveau, så hvis ikke der kommer uforudsete udgifter, tegner det til at blive et godt år økonomisk. Vi har rykket betaling af medlemskab således, at den nu er kvartalsvis, og ny faktura bliver sendt ud først i Oktober. Lad mig vide, hvis I ikke modtager den. MEN check lige først, om den skulle være havnet i jeres spammail. Mange hilsner Frank

OM’s Søndags-Gåture Hej alle! Søndag den 20. oktober starter vi igen med gåture i OM. Vi går herefter hver anden søndag i de lige uger. Vi går klokken 10 og ca. 1 time frem, derefter mødes vi alle til fælles brunch i klubhuset. Det koster kun 20 kr. at deltage. Ingen tilmelding, mød blot op kl. 10 i klubhuset disse søndage. Flere Pit-stops med mundgodt undervejs. For både i regn, blæst, sne og slud går mange to- og firbenede ud! Nye interesserede medlemmer bedes ringe til 28 12 89 35 senest torsdag den 17. oktober af hensyn til indkøb. Vel mødt hilsen Søndags-Gåturudvalget.

STØT ANNONCØRERNE FOR DE STØTTER DIT BLAD


Side 6

KIKKERTEN

Klubformanden har ordet Det bliver så mit første indlæg som klubformand. Som de fleste ved, ønskede Conni at trække sig som klubformand i starten af juli, så vi i bestyrelsen måtte rykker lidt rundt på pladsen, hvilket betød, at jeg fik pladsen som klubformand. Nu er de første par måneder gået, og de er gået godt, vil jeg sige, hvilken helt klart skyldes den store hjælp fra resten af bestyrelsen og ølholdet, men også fra en masser af de skønne medlemmer, der er i vores klub. Festsalen fik ved sidste arbejdsdag en makeover og fremstår nu lys og indbydende, den blev dog ikke brugt meget ved grisefesten. Nogen havde haft i den direkte linje til vejrguderne, for arrangementet blev afholdt i det skønneste solskinsvejr, og de fleste spiste ved bordene udenfor. Der har været hængt et opslag op omkring festudvalget på tavlen i klubhuset. Fremover vil vi forsøge at få flere til at være involveret i de forskellige arrangementer, så det er ikke er de samme, der trækker læsset hver gang. Dette betyder også, at man får muligheden for at præge de forskellige arrangementer. Og der er allerede nogen der har budt ind med hjælp til fisketuren, så det er rigtig dejligt med den opbakning. Husk der er banko den 15. oktober! Det var ordene fra mig i denne omgang og de bedste hilsner til jer alle. Line


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 7

Redaktøren har ordet Efteråret har for længst meldt sin ankomst, hvorfor længere sejlture for mange sejlere så småt er ved at være slut. Dagene bliver kortere, temperaturen falder og moder natur har for længst iklædt sig sin pragtfulde flotte efterårsdragt. Og inden længe er det bare vinter igen! Heldigvis tøffede rigtig mange OM’ere ud under broen og satte kursen nordpå mod et hav af uforglemmelige sejleroplevelser. Nogle af disse kan du læse her i Kikkerten. Redaktionen takker for jeres dejlige og spændende indlæg. Send endelig flere til næste nummer af Kikkerten! Desværre havde alle glemt alt om Sommerquizzen (Juli 2019 side 24), hvor der ellers var en flaske god rødvin på højkant. Derfor giver vi det en chance til her under skibslampens skær, hvor man i ro og mag kan gå på ø-jagt. Indsend din løsning til Redaktionen senest den 8. december. Gennem tiderne har der her i Kikkerten været mange links med gratis pjecer og bøger. Disse har jeg nu samlet på vores hjemmeside www.odensemotorbaadsklub.dk under Fanen Maritime links ► Læsestof, som man kan downloade i PDF-format. Læsestof vil jævnligt blive opdateret, så jeg håber, der er interesse for denne. Giv mig endelig et praj, hvis du finder andet interessant læsestof. Husk med jævne mellemrum at holde øje med klubhusets opslagstavle, idet det jo ikke er alt, som når at komme med her i Kikkerten! Husk at du altid kan læse Sidste nyt på vores hjemmeside. HUSK for øvrigt at hente dit blad i klubhuset, når du alligevel er et smut forbi OM for at tilse din båd. Mange maritime efterårs- og sejlerhilsner Karen-Margrethe

Gode vinterråd til sejlerfolket

Ingen kan spå om vejret, men et er 100 % sikkert: Vintersæsonen for sejlerfolk starter allerede omkring 15. november og varer frem til 31. marts. Vejret er måske lidt for koldt til en sejltur, og forsikringen dækker typisk heller ikke sejlads i denne periode. På OM’s hjemmeside under fanen Kikkerten kan du læse meget mere om gode vinterråd i Oktober 2016.


Side 8

KIKKERTEN Test din maritime viden

I hvilken havn er du, når din position er følgende? Svarene finder du side 17. 1: 55o 19,7` N – 11o 07,8` E 2: 55o 15,0` N – 09o 30,1` E a) Korsør a) Fredericia b) Nyborg b) Vindeby c) Assens c) Haderslev o o 3: 55 34,2` N – 10 04,7` E 4: 55o 29,5` N – 09o 43,7` E a) Skarø a) Lohals b) Bogense b) Middelfart c) Gedser c) Hundested o o 5: 55 00,3` N – 11 55,0` E 6: 55o 02,1` N – 10o 38,8` E a) Vordingborg a) Hadsund b) Vesterø b) Stige c) Nakskov c) Troense o o 7: 54 51,3` N – 10 31,4` E 8: 54o 54,6` N – 09o 47,2` E a) Rosenvold a) Sønderborg b) Marstal b) Gambøt c) Mårup c) Bogø o o 9: 55 52,8` N – 11 08,1` E 10: 55o 27,6` N – 09o 47,9` E a) Nexø a) Svendborg b) Sejerø b) Århus c) Venø c) Svinø o o 11: 56 11,7` N – 10 40,2` E 12: 55o 02,4` N – 10o 15,1` E a) Assens a) Avernakø b) Ebeltoft b) Vejrø c) Svendborg c) Hou o o 13: 55 10,6` N – 11 38,6` E 14: 55o 08,2` N – 15o 08,9` E a) Løgstør a) Kerteminde b) Guldborg b) Rosenvold c) Karrebæksminde c) Svaneke o o 15: 55 08,4` N – 10 47,2` E 16: 56o 12,6` N – 10o 17,5` E a) Lyø a) Egå b) Lundeborg b) Bregnør c) Juelsminde c) Ishøj

Det er fandme uhyggeligt, du!

Tja, det er som med vejret – alle taler om det, men INGEN gør noget ved det!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 9

Frimærkeserie med fem danske fyrtårne. Udgivet af PostNord, den 16. maj 2019

I gamle dage spillede de danske fyrtårne en vigtig rolle for søfarten. Med deres kraftige lys og ofte høje beliggenhed forhindrede de skibe i at gå på grund. Efter indførelsen af moderne navigationssystemer har de fleste fyrtårne efterhånden udspillet deres rolle som pejlemærker, men de skønne bygninger står fortsat som vartegn i det danske landskab. Vidste du, at Danmarks mindste fyr står ved indsejlingen til Korshavn ved Fyns Hoved. Det er blot 3 meter højt. En interessant hjemmeside om danske fyrtårne finder du på: www.fyrtaarne.dk. Udover fotos, historie og teknisk data om fyrtårne findes også en fortegnelse over personer, der gennem tiden har været beskæftiget med at passe og overvåge disse.


Side 10

KIKKERTEN

Tekst & Fotos: KMS

Rigtig mange havde husket at sætte kryds i kalenderen ud for lørdag den 24. august, hvilket igen blev en kæmpesucces takket være de mange frivillige, der sammen med Festudvalget havde haft megatravlt dagene forinden sammen med Festudvalget. Derfor en kæmpetak til dette og ikke mindst Thomas Slagter for endnu et hyggeligt og vellykket arrangement i OM! Klokken 10 startede Thomas Slagter grillen op med OM-grisen, som med kyndige hænder dagen igennem blev ”grise-kælet” for, så den kunne være klar til servering ved 16-tiden. Vejret var bare perfekt, så i år kunne Christian byde alle velkommen til OM’s femte grisefest udendørs. Dernæst holdt han en smuk takketale for Conni. På bestyrelsens vegne overrakte han hende et gavekort samt en platte, som tak for hendes ekstraordinære indsats som klubformand i OM. De fleste valgte at nyde festmåltidet udendørs, hvor der var en stor salatbar med mange lækre hjemmelavede pasta- og kartoffelsalater og flødekartofler, flutes etc., som af mange blev besøgt flere gange.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

SALG & REPARATION SK HAVEMASKINER HAVNEGADE 57 5000 ODENSE C TLF. 20 89 67 12 WWW.SKHAVEMASKINER.DK

Man skal ikke dømme skibet før det har prøvet søen

Side 11


Side 12

KIKKERTEN

Strandkrabben er den mest almindelige krabbe i Danmark. Den er brungrå eller grønlig med et meget karakteristisk 5-kantet skjold med furer. Krabben har 4 par ben og et par kraftige klosakse. Den har korte antenner og meget små øjne, som er placeret i panden sammen med 5 tænder. Krabben trives både på sandbunde og på mere stenet underlag mellem sten og tang. Den lever meget skjult om dagen og jager om natten. Krabben er næsten altædende, f.eks. småfisk, muslinger, tanglopper, tanglus, krebsdyr, som den knuser med sine klosakse. Krabben er mest aktiv fra forår til efterår og ligger stort set i dvale hele vinteren. En strandkrabbe bliver op til 8 cm bred over skjoldet, veje 150 g og lever max. 5 år. Krabben vokser, som alle krebsdyr, inde i sin skal og skifter denne, når den bliver for trang. Fra den er larve til den når den max. størrelse, skifter den skjold ca. 2400 gange. Strandkrabbernes parring foregår oftest om sommeren, hvor hunnen lige har skiftet skal og er helt blød. En enkelt hun kan bære rundt på op til 200.000 æg på undersiden af sit skjold under halen; men det er kun ganske få, der ender med at blive voksne krabber. Hannens hale er spids, mens hunnens er mere bred og afrundet. På side 19 her i Kikkerten finder du opskriften på en lækker krabbesalat.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 13


Side 14

KIKKERTEN

Maritim Krydsord

Ny App fra Marinaguide.dk En ny flot havneguide over danske lystbådehavne giver sejlerne et ganske godt overblik over seværdigheder og oplevelser, når den næste havn skal besøges. Havnene præsenteres Under sloganet ”Sejl & Se”. App'en henter alle data fra webportalen MarinaGuide, som er en sejlerguide med mange informationer. Der er flotte billede og beskrivelser – og i mange tilfælde også dronefilm, som giver et godt overblik over havnene. Som bådejer kan man også oprette sin båd med længde, bredde og dybgang. Derved får man kun vist de havne, som båden passer til, når man skal finde sin næste havn. Det er dog ikke alle havne, som er tilsluttet MarinaGuide; men der er virkelig mange. Hent App’en til IPhone eller Android og få de mange nyttige informationer om havnene. En sømand med mange tatoveringer slikker solskin med bar overkrop ved havnen. Er lille purk spørger ham nysgerrigt: Går dine tatoveringer ikke af, når du vasker dig? Sømanden svarer: Hvor skulle jeg vide det fra?


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 15

Spørgsmål til Maritim Krydsord Vandret: 3. Sydfynsk ø med trekantet fodboldbane 6. Hvilken fisk kaldes ”en københavnertorsk” 7. Navn på lille anker med 4 faste flige 9. Forkortelsen ”FH” står for … 12 Maritimt ord for utæthed 14. Navn på nordisk havgud 15. Maritimt ord for seng 16. OM aktivitet den 27. november 19. Det modsatte af ”læ” er … 20. OM aktivitet den 26. oktober 25. OM aktivitet den 7. december 26. En stenbider-hun kaldes en … 27. Maritimt ord for opvask og rengøring 30. Hvad er mindstemålet for hornfisk 31. Navn på fisk, hvis mindstemål er 38 cm 33. Navn på fisk, hvis mindstemål er 24,5 cm 34. OM aktivitet den 15. oktober

Lodret: 1. Navn på fisk, hvis mindstemål er 25 cm 2. OM aktivitet den 11. januar 2020 4. Små krebsdyr på en båds underskrog 5. Navn på fisk, hvis mindstemål er 25,5 cm 8. Maritimt ord for at ”hilse” med flaget 10. OM aktivitet den 9. november 11. Skibsinstrument som måler dybden 13. Navn på fisk, hvis mindstemål er 20 cm 17. Hvad hedder OM’s fungerende klubformand 18. Lille halvø, som skyder ud fra land 21. Navn på fisk, hvis mindstemål er 27 cm 22. Navn på en meget giftig fisk 23. Navn på fisk, hvis mindstemål er 60 cm 24. Tidligere blev tovværk lavet af … 28. Navn på bådtype, regnsky og strålekrans 29. Maritimt ord for sejlretning 32. Madding på fiskekrog kaldes …

Se løsning side 30 Familien en på en hyggelig fisketur tæt ved Vigelsø - Far, hvorfor kan fisk ikke snakke? - Nej, ved du nu hvad, Jonas. Prøv du selv lige at snakke med munden fuld af vand, så ved du hvorfor!


Side 16

KIKKERTEN

Kun en tåbe frygter ikke havet Husk vesten redder liv

HUSK, at det er et lovkrav, at der er redningsveste til alle om bord, når I tager til søs! Desværre viser nedenstående tabel, at ikke alle sætter fokus på sikkerheden.

Læs og se hvorfor man som sejler skal bekymre om dette på vores hjemmeside under fanen Maritime links ►Læsestof - eller hent pjecen med gode råd og facts på: www.dansketursejlere.dk/wp-content/uploads/2019/07/Marint-affald-brochure.pdf


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 17

Maritime boganmeldelse Sort Perle af Liza Marklund Forlaget Rosinante – 496 sider – Pris: 299 kr. Sort perle er en spændingsroman, som starter på den lille idylliske atol-ø Manihiki, en af de mest fjerntliggende Cook-øer i Stillehavet. Her møder vi den unge kvinde Kiona, hvis familie har en sort perlefarm, som den lever af. Kiona hjælper sin familie ved at dykke ned i dybet for at høste de dyrebare østers. I sin fritid sluger hun et hav af bøger og drømmer sig langt væk fra det isolerede øsamfund, til trods for det forventes af hende at hun fører familietraditionerne videre. En morgen i slutningen af orkansæsonen i 1990 kastes en sejlbåd ind på revet. I sidste øjeblik, før båden knuses, lykkes det øboerne at bjerge en bevidstløs mand. Det viser sig, at den skibbrudne er svensker og hedder Erik. Snart bliver Kionas enkle liv et helt andet. Efter 4 år bliver Erik mod sin vilje hentet af nogle mystiske mænd. Kiona forlader Manihiki og rejser ude i den vilde store verden (USA, England og Skandinavien) for at lede efter sin elskede mand. Hvor vidt det lykkes hende, hvad hun finder ud af om Erik, og hvilken pris det har, skal ikke afsløres her. Men ét er sikkert: Læseren får en nervepirrende spændingsoplevelse til allersidste blad i bogen er vendt. Glæd dig!

Blue Dane over Atlanten af Mirela Dokkedal Forlaget Mellemgaard – 209 sider – Pris: 200 kr. Hvis du er til en god sejleroplevelse her i den mørke tid under skibslampens skær, så hop blot om bord i den oplevelsesrige og skønne bog. For hvem går ikke rundt med en rejsedrøm i maven samt bare at kunne smide hverdagens fortøjninger, sejle, nyde det maritime liv på de store oceaner, mens man kan. Det var, hvad ægteparret Mirela og Mikael Dokkedal gjorde, da de i 2017 stævnede ud fra Middelfart Havn i deres motorsejler ”Blue Dane” med kurs mod Caribien og tilbage igen. Det blev deres længste tur nogensinde i deres LM 32 – 11.200 sømil – men uforglemmelige eventyr. Bogen er krydret med skønne fotos og livlige beretninger i dagbogsform. Læseren føler sig som blind passager og oplever de mange store udfordringer undervejs, alt fra søsyge, migræne, motorproblemer, genstridige vejrforhold, det stormfulde hav og bølgegang, solopgange og måneskin ombord, sightseeing i land, om mødet med nye kulturer og andre sejlere, at kunne tage de røde shorts på i Caribien – langturssejleres symbol på, at man har krydset Atlanten i egen båd. En utrolig velskrevet og læservenlig bog, som man ikke må snyde sig selv for. Svar på spørgsmålene ”Test din maritime viden” side 8: 1.a – 2.c – 3.b – 4.b – 5.a – 6.c – 7.b – 8.a – 9.b – 10.c – 11.b – 12.a – 13.c – 14.c – 15.b – 16.a


Side 18

KIKKERTEN

Maritime boganmelder Kap Verde retur – en sejlerpiges eventyr Af Stine Buhl-Hansen og Lærke Buhl-Hansen Forlaget Mellemgaard – 308 sider – Pris: 299 kr. Sejlerpigen Lærke har fra barnsben haft saltvand i blodet. Helt fra hun var spæd, tog hendes rejselysten familie hende med ud på flere jordomsejlinger. Det våde element har derfor altid været en del af hendes verden. Hun dyrker bl.a. windsurfing på elite-plan, hvor hun i 2016 deltog i OL i Rio blot 10 dage før hun tog på langfart. Selv om hun læste til maskiningeniør, valgte hun som 24-årig at rive et år ud af kalenderen for at sejle til Kap Verde og retur som skipper på egen båd. Hendes mange eventyrlige oplevelser undervejs er blevet til denne fascinerende bog. Lærkes båd ”Daphne” af typen Compis 36 fra 1984, blev i tidernes morgen købt med det formål, at det skulle være en langdistancebåd, som kunne indfri hendes mange drømme. Bogen er en blanding af dagbogsnotater både på havet og i land, tanker og refleksioner undervejs, overskuelige kort og ikke mindst de mange informerende fakta bokse. Sammenfattende kan kun siges, at det er en særdeles spændende bog, som man må tage skipperkasketten af for, dels pga. Lærkes medrivende fortælleevne og evne til at håndtere de mange problemer og udfordringer en kvindelig langturskipper kan blive udsat for. I fremmed havn – Danske sømandskirker i udlandet Af Tina Harden og Lone Kühlmann Forlag Strandberg Publishing – 272 sider – Pris: 399 kr. Den første danske sømandskirke blev oprettet i 1867 i Hull i England. I løbet af de sidste 150 år er det blevet til ca. 50 rundt omkring i hele verden. Disse har gennem tiden haft stor betydning for de mange danske sømænd, når de var på langfart. For hvad kunne der ikke ske af alskens ulykker, når en sømand gik i land og måtte undvære at høre Guds ord. Kirkerne skulle derfor være et alternativ til de mange lumske havneknejper og glædespiger, hvor mangt en sømand blev rippet for deres hyre. Bogens to litterære skippere har været i mange af de havne, hvor der i dag ligger danske sømandskirker. De har været i New York City, Hull, Singapore, Pelepas, Hongkong, Göteborg, Rotterdam, Hamburg og Algeciras og fortæller om livet i og omkring disse med bl.a. søfolk fra Ærø og Svendborg. Vi hører om et sømandsbryllup forestået af en dansk sømandspræst på et Mærsk-skib. Bogen er baseret på anekdotisk stof og interviews, hvilket gør den både underholdende og oplysende, bl.a. hører vi, hvordan sømandskirken i Rotterdam fik sin alkoholbevilling og om, hvor opfindsomme og hjælpsomme sømandspræster er. Dog er det et faktum, at der bliver færre og færre danske søfolk, og de få der er tilbage, ligger kun i havn i så få timer, at de sjældent kommer fra borde. Det var oprindelig fotografen Tina Harden, som fik ideen til at skildre livet i en række danske sømandskirker verden rundt, hvilket hun gør perfekt i sine stemningsfyldte fotos. De to forfattere giver virkelig læseren et flot indblik i det lille maritime stykke danmarkshistorie om kirker, der er meget mere end kirker.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 19

Dressing: 2 fed hvidløg 2 spsk. limesaft 2 spsk. Fish sauce 1 spsk. brun farin 2 friske chilipebre

Dræn krabbekødet i en si og fjern skalrester. Hvis det ønskes, kan krabbekødet hakkes i mindre bidder.

500 g krabbekød 250 g kinakål 1 stk. agurk 1 stk. rødløg 6 forårsløg 2 1/2 dl frisk mynte

Dressing: Bland knust hvidløg, limesaft, Fish sauce, farin og hakkede chilier i en lille skål.

Bland krabbekød, hakket kinakål, hakket agurk, finthakket rødløg, hakkede forårsløg og mynteblade.

Hæld dressingen over salaten.

Opskriften er til 4 personer


Side 20

KIKKERTEN

Tekst & Fotos: Kent Klausen

Fredag den 2. august: Afgang fra OM kl. 10.30 Så kom dagen endelig, hvor vi skulle på tur. I år havde jeg inviteret Anja med. Hun kom som aftalt med sin store oppakning. Man skulle tro, vi skulle jorden rundt, men det viste sig senere at de mange spil (ludo, kort mm) kom til gavn. Mens vi gjorde båden klar, kom Morten Norup, han ville til Bogense; men da han hørte vi skulle til Samsø, tog han en rask beslutning og tog med derop. Jeg plejer at sejle alene, men nød at Anja var med. Hun sejlede hele turen fra Odense til Samsø. Vel ankommet til Samsø i det fine vejr fik vi et par øl på kajen. Senere tog vi en tur til stranden og badede, hvilket sikkert har været et noget af et kønt syn, selvom vi havde stranden helt for os selv. Vi gik tilbage til båden og fik et par kortspil. Derpå gik vi trætte til ro. Lørdag den 3.august: Turen skal nu gå til Bogense, når der er styr på det og tankes op. Lidt over middag smed vi trosserne og gik sydover. Vi havde aftalt med Norup at tage en nat med anker ved Æbelø. Vandet var totalt blankt ved ankomst. Fiskeriet blev startet op. Jeg fik et bad på fordækket. Så blev det tid til aftensmad. Jeg havde lovet at lave champignonsuppe. Vandet var stadig helt blankt. Da suppen skulle serveres, kom der en 2 meter høj bølge. Sikkert en hækbølge. Men åh nej. I samme sekund slog vejret fuldstændigt om. Pludselig lå vi og væltede rundt. Anja blev søsyg. Jeg kæmpede med at sikre skib. Efter 30 minutter rev ankeret sig løs. Og hvad gør man så. Vi fik vestene på i en fart, og en plan blev lagt. Jeg gik hurtigt ud på fordækket, imens vi stadig væltede rundt. Anja startede motoren op, og ventede på tegn fra mig, når ankeret var oppe. Hun rev håndtaget i bund, fik båden op imod søen alt imens jeg kæmpede med at få ankerlinen gjort fast. Selvom jeg havde taget et bad en time forinden, fik jeg endnu et. Total gennemblødt fik jeg mig kæmpet ned i båden igen. Jeg overtog styringen, mens Anja tog plads i kahytten og prøvede med to hænder at holde styr på alt det, som væltede rundt. Pludselig kom der et højt skrig fra kahytten, det var suppen der kom flyvende ned i skødet på hende til trods for at gryden var fastspændt til komfuret. Efter 3 timers rengøring af båden gik vi trætte til ro. Vi fik aldrig smagt på suppen! Fortsættes side 22


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 21

Det er et par år siden, at dette foto blev taget. Her ses fisker Peder Pedersen på 92 år, som røgter sine garn ved Lindøkrogen (nu Lindøværft). Find svaret på vores hjemmeside under fanen Galleri 2.


Side 22

KIKKERTEN

 Fortsættelse fra side 20

På sommertogt med SUS II Søndag den 4. august: Der blev sovet længe, men vi kom jo også sent i seng efter vores hårde tur aftenen før. Så skulle der besøges venner i Bogense og handles lidt ind, suppen var jo røget ud. Der var smukt pyntet op til Rosenfestival. Efter et par kolde på den lokale bodega gik vi til båden igen. Der skulle laves aftensmad: fiskefileter med persillesovs. Og ud af ingenting dukkede Paw op, ja så var vi fire til mad. Mandag den 5. august: Vi sagde farvel til Bogense og satte kursen mod Skærbæk på et kort visit på en smugkro, som de lokale fra Kolding havde vist mig sidste år. Vi fik et par hurtige pils, for vi skulle jo videre til Paradisbugten i Kolding Fjord – en lille tur på 20 minutter. Da vi var landet, blev der lavet bål, og den medbragte kylling fik en tur over gløderne. Nam, det var godt. Først på aftenen fik Anja en voldsom migræne og gik til ro. Jeg fik fiskeriet startet op. Gæt selv, hvordan det gik? Ved midnat gik jeg til ro. Tirsdag den 6. august: Vi sejlede ind til Kolding, en kort tur på 45 minutter. Flot tur, men lidt vind ved indsejlingen. Anja sad på dækket og filmede indsejlingen. De 2 dage i Kolding gik hurtigt. Vi sagde pænt farvel og afleverede nøglen til klubben og satte kurs mod Assens. Vejret ud igennem Kolding Fjord var fint, men det ændrede sig til det kedelige, hvor vi slap. Vi fik igen bølgegang. Efterhånden blev det for meget for Anjas knæ og ryg. Vi blev enige om, at det nok var bedst hun stod af i Assens. Fredag den 9. august: Jeg tog en enkelt overnatning i Assens, og besluttede mig for at sejle til Ballen ved Svendborg. De havde meldt med 3 dage kraftig vind, så det var perfekt at ride de 3 døgn af i en frihavn til 30 kr. pr døgn. Ballen på Sydfyn er en flot havn med en lækker strand, men absolut ingen faciliteter. Så da stormen havde lagt sig, gik det afsted med kurs mod Rudkøbing.

Mandag den 12. august Flot tur rundt om Tåsinge. Jeg nød mit nylige indkøbte sejler app ”Nauionik”, uden den var jeg aldrig kommet igennem den smalle passage. Små 3 timer senere var jeg i Rudkøbing. Min familie på Langeland inviterede på mad og lån af vaskemaskine. Inden jeg havde set mig om, var der gået 4 dage med familie og ”lidt” besøg på de lokale beværtninger. Inden jeg forlod Langeland, tog jeg min søn og datter med på en lille sejltur til Strynø. Fortsættes side 23


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 23

Fortsættelse fra side 22

På sommertogt med SUS II Fredag den 16. august: Dagen efter tog jeg den beslutning at sejle fra Rudkøbing med kurs hjemad. Eftersom vejret var godt, tog jeg den beslutning at tage turen Rudkøbing–Odense i et stræk. Turen tog præcis 10 timer. Turens absolutte højdepunkt var, da jeg nåede til Søpavillon i Odense Kanal, hvor jeg blev mødt af et marsvin med unge. Der blev jeg sgu lidt rørt, sikken en velkomst efter 16 dages togt rundt om øen med diverse afstikkere. Mange sommertogthilsner Kent Clausen Desværre er videoer lidt svære at gengive her i Kikkerten, men redaktionen kan oplyse, at der ligger flere videoer fra SUS II´s sommertogt både på OM´s & Kent Clausens Facebook side!

Skibsdrengen Jens hjælper Skipper med at holde udkig på det gode skib Mary. Pludselig får han øje på et svanepar i Lillebælt. - Du Skipper, hvorfor har svaner så lange hals? - Det er da for at de ikke skal drukne ved højvande Lille-Jens!


Side 24

KIKKERTEN

Henrik Bach har sendt dette spændende indlæg, da han var om bord på Nordkaperen i 1988 og bl.a. sejlede fra Samoa til Tonga. Redaktionen kan om Tonga oplyse, at det faktisk fik tilnavnet ”The Friendly Islands” af Kaptajn Cook samt at det er en øgruppe bestående af ikke mindre end 172 øer (hvoraf kun de 36 er beboede) i Stillehavet sydøst for Fiji.

Fødselsdag på Tonga Af Henrik Bach I sidste halvdel af september 1988 sejlede vi fra Samoa til Tonga – fin passatvind – det tog 4-5 døgn. Efter at have lettet anker satte vi kursen mod Tonga, fordi Nordkaperen skulle på land. Vi kom til den skønne ø Tonga efter nogle dages sejlads, og Nordkaperen kom på bedding. Dagene gik med at slibe, skrabe og male så godt det lod sig gøre for de uhyggelige jordrystelser, vi oplevede mange af. Jeg oplevede mit livs første jordskælv - eller rettere jordrystelse. Disse er meget almindelige på Tonga, men det er en uhyggelig oplevelse! Jeg stod og malede fribord. Pludselig var det som om, at hele skibet begyndte at ryste, og store sten og jordklumper fladt til jorden fra en nærliggende skrænt. Jeg blev som forstenet, droppede penslen og løb ud af anlægsbroen og hoppede på hovedet i vandet, hvor jeg mente, at det var mere sikkert at opholde sig. Troels var i audiens hos selve kongen af Tonga – Taufa’ahua Tupou IV. Han medbragte et større sortiment af marinerede sild fra Glyngøre, som kongen efter sigende skulle være vild med. Kongen fiskede straks en filet op og åd den. Bagefter slikkede han sig længe om munden med sin lange tunge. Efter beddingsturen lagde vi os for anker i en smuk bugt. Her ankom en vældig amerikansk yacht med otte stewardesser på afspadsering. Dem fornøjede vi (nogle af os) gevaldigt med. Under opholdet på Tonga fyldte jeg 43 år (den 4. oktober) - en af de mest ligegyldige fødselsdage i en mands liv. Jeg inviterede besætningen på en koreansk restaurant, der lå smukt oppe på en klint. Der var forskellige fødselsdagsgaver: Troels gav mig en smuk passer til navigation fra Weilbach i København. Den har jeg haft glæde og nytte af mange år efter i de forskellige skibe, som jeg har sejlet inden mit slagtilfælde. Der var også en lille pakke fra Mikkel. Det viste sig til min ubeskrivelige fryd at indeholde en pakke Kings (20 stk.) – de sidste han havde. Dette vil jeg aldrig glemme ham for. Jeg var løbet tør for smøger og havde svære abstinenser. Mikkel og Mariann havde også digtet en fin fødselsdagssang på melodien ”Menuetten af Elverhøj”.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 25


Side 26

KIKKERTEN

OM tosser på tur

Tekst & Fotos: Frank Kejling

En dejlig sommeraften først i august 2018 sad vi på broen og nød et glas rosé eller fire!!! Vores alle sammens Line var netop kommet hjem fra Skarø Festivalen, som hun havde sejlet til i sin fine Myra 25. Line fortalte levende om turen og festivalen og fik den ”solgt” så godt, at Marianne, Ask, Christian M og jeg selv straks bestilte billetter til Skarø Festivalen 2019 hos Line, som alligevel skulle bestille til sig selv og sin ven Steffen – som viste sig at være et fantastisk menneske – kugleskør, men lige så rar! Næsten et år senere – mandag 29. juli kl. 05 - var vi klar til at starte motorerne op og begive os afsted på den 11 timer lange sejltur til Skarø. Høj solskin og næsten ingen vind gjorde turen til en leg. Christian Miethe sejlede med mig på BEBSI, Ask og Marianne på ATLANTIS – med en afstikker til Nyborg for at samle Ask’s datter Freja op - og Line alene i FRIDA. Vi ankom sidst på eftermiddagen. Ask og Mariane sejlede først ind for at checke ledige bropladser; dem var der ingen af, men de fandt en plads, hvor de bare skulle over én båd for at komme i land. Vi andre fulgte trop, og lagde os på tværs af pælene med Line uden på os uden mulighed for at komme tørskoet i land. Heldigvis havde vi gummibåd med, så den blev hurtigt pustet op og kom i brug. I løbet af aftenen havde vi fået lavet aftale med nogle tyskere, som lå på 2 pladser ved siden af hinanden om at overtage deres pladser næste morgen, hvor de skulle videre. Ask og Marianne fik også en fin broplads kun nogle få pladser fra os og godt på plads alle sammen var vi klar til at starte festen - i hvert fald vores egen fest – festivalen startede først onsdag aften. Morten Snitte stødte til i sin båd om onsdagen. De følgende dage samledes vi om formiddagen på broen/bådene og fik morgenmad, som for det meste bestod af Odense pilsner, rosé og gin hash krydret med en kop kaffe. Bagefter et koldt bad – morgenmenneskene havde brugt alt det varme vand - og afgang til festivalpladsen, som lå 10-15 minutters gang fra havnen.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 27

Festivalen foregår i en privat have – godt nok kæmpe stor - men der var plads nok til alle ca. 1500 personer. Det kendetegner i øvrigt festivalen, at der aldrig var kø ved toiletterne, sjældent ved madboderne og udskænkningsstederne. Maden var i topklasse – ikke almindelig fastfood – og masser af specialøl og hele paletten af drinks. Jeg tror, at vi kom hele drinkkortet igennem - flere gange!!! Vi nåede at deltage i rosésmagning, tarteletfestival og fisk/skaldyrsfestival. Hvis man blev væk fra hinanden, kunne man altid finde sammen igen, da pladsen var til at overskue. Det var altid nemt at komme tæt på scenen under koncerterne om det så var Magtens Korridorer, Dizzy Mizz Lizzy, Savage Rose, Peter Sommer eller Humleridderne der spillede. Lørdag nat sluttede det hele. Søndag begav vi os godt brugte hjemad ved middagstid – Line var, sammen med den skøre letmatros Steffen, sejlet i forvejen for at bane vejen i fregatten FRIDA. Alt i alt en fantastisk festival, som absolut kan anbefales. Vi har allerede købt billetter til 2020, hvor det ser ud til, at vi bliver endnu flere fra OM. Frank Kejling


Side 28

KIKKERTEN

Tekst & fotos: KMS

Lørdag den 14. september var der fisketur i OM. I alt tøffede 10 forventningsfulde fiskere ud, som alle håbene på at gøre dagens store fangst, i bådene Blue Ocean, Black Marlin, SUS II og Gipsy. Men fiskerne havde tilsyneladende glemt en offergave forinden til den nordiske havgud Njord, som ellers hjælper fiskere med en god fangst. Ganske få OM’ere fik derfor alt andet på krogen end fisk til trods for ihærdige og tålmodige kast med snøren. Igen i år var det vores havnemester Ask, som stod for opmålingen af dagens beskedne fangst. Umiddelbart før spisningen var der præmieuddeling til dagens heldige vindere, som blev:

OM’s Fisketurspræmieliste Præmie 1 2 3

Vinder Nathja Kent Anja

Båd SUS II SUS II SUS II

Fisk Krabbe Musling Brandmand

Størrelse 54,5 mm 71,4 mm 477 mm

Efter præmieuddelingen gik 21 om bord i dagens menu: Gule ærter med flæsk, sprængt nakke og medister, som blev nydt i fulde drag. Tænk 12½ liter suppe + 8½ kg. 4 OM’ere havde dog valgt medbragt smørrebrød i stedet for de gule ærter. Festudvalget havde haft megatravlt i køkkenet dagene forinden. Så en stor tak for dejlig mad til kokkene Marianne, Frank, Ask og Christian! Mange tog op til flere portioner gule ærter, da de bare smagte fantastisk! Du kan se flere fotos fra Fisketuren på OM’s Facebook side. PS: Læs mere om krabber her i bladet på side 12, 17 og 29.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 29

Gratis bøger Bogen er på 60 sider og lavet i samarbejde med biolog og naturvejleder Tue Skovgård Larsen og kokken Jonas Bernhardt og Fjord&Bælt. Bogen henvender sig især til lystfiskere og andre, der er færdes langs de danske strande og kyster. Her beskrives ikke mindre end 20 fisk med dertilhørende inspirerende opskrifter med forskellige krydderurter, blomster, bær og grøntsager. Du finder bogen i PDF-format på vores hjemmeside under Maritime links ►Læsestof.

Aarhus Søfartsmuseum har udgivet Sildebogen med ikke mindre end 30 opskrifter på ”hjemmelavede” sild. Så nu er der ingen undskyldning for ikke at servere lækre og velsmagende sild til julefrokosten eller ved andre lejligheder. Bogen, som er på 14 sider, er skrevet af Pernille & Ole Sonne. Bl.a. laver de selv kryddersnaps på blåbær, hyben, tyttebær, stikkelsbær etc., og når bærrene har trukket nogle uger, sies de fra og bruges som sildelager. Der er også opskrifter med vodka og rom. Så prøv noget nyt, hvis du tør. Du finder bogen i PDF-format på vores hjemmeside under Maritime links ►Læsestof.


Side 30

KIKKERTEN

En kølhaling var tidligere en grusom straf for en sømand på europæiske orlogsflåder i 1600-tallet. Bundet på hænder og fødder og fastgjort til et tov reb blev den dømte smidt ud fra skibssiden og trukket fra side til side under kølen. Skulle straffen være ekstra streng, så foregik det fra for til agter. Ofte fik synderen svære hudafskrabninger og flænger af skibsbundens begroning. I grelle tilfælde risikerede han at få lemmer eller hovedet revet af. Hvis rebtrækket ikke foregik hurtigt nok, druknede den kølhalede. Straffen blev givet for alvorlige brud på skibets regler for opførsel og blev først officielt afskaffet i 1853. Der er derfor forskel på, om det er en sømand eller et skib, der bliver kølhalet. Drejer det sig om et skib på bedding, betyder en kølhaling en kraftig rengøring (en overhaling) fra bund til mastetop. Krydsordsløsning side 14:


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 31

Arbejdsweekend i OM

.

Redaktionen takker for de mange fotos fra Arbejdsdagen. Se flere på vores Facebook.


55o 24,5` N – 10o 23,0` E

Odense Motorbådsklub – Kanalvej 122 – 5000 Odense C. www.odensemotorbaadsklub.dk

Deadline 1. Marts 1. Juni 1. September 1. December

Udkommer April Juli Oktober Januar

Indlæg til Kikkerten må IKKE lægges på den blå hylde; men sendes til Redaktionen dylan@vip.cybercity.dk Mange sejlerhilsner Karen-Margrethe Kikkerten udkommer 4 gange årligt. Bladet er til aktive og passive medlemmer i OM, udvalgte klubber samt sponsorer.