Juli 2019

Page 1

Nr.

Juli 2019 29. årgang


Side 2

KIKKERTEN Formand

Christian Miethe Kirdorf

22 76 70 97

Havnemester

Ask Toke

51 21 75 32

Næstformand

Ask Toke

51 21 75 32

Kasserer

Frank Kejling

29 21 77 04

Bestyrelses medl.

Mikkel Sidelmann

21 31 57 40

Bestyrelses medl.

Line Klelund Højsgaard

26 27 98 65

Suppleant 1

Micky Madsen

60 37 41 06

Suppleant 2

Kim Møller

52 58 08 29

Sekretær

Karen-Margrethe Sørensen

25 69 58 80

Klubformand

Conni Roth Andersen

41 82 28 18

Klubmand 1 år

Paw Hansen

42 30 45 19

Klubmand 2 år

Jacob Sandberg

30 96 74 16

Beddingsmand

Jørgen Munk

40 11 91 57

Beddingsmand Suppl.

Jacob Sandberg

30 96 74 16

Kikkerten

Karen-Margrethe Sørensen dylan@vip.cybercity.dk

25 69 58 80

Hjemmesiden

www.odensemotorbaadsklub.dk

55o 24,5` N – 10o 23,0` E


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 3

Formanden har ordet Først og fremmest vil jeg gerne takke for det flotte fremmøde til vores alle standerhejsning i år. Det var dejligt at se så mange medlemmer, som ønskede hinanden en god sejlsæson/sommer. Vi har fået flere nye medlemmer, og vi har snart fuld havn, hvilket er helt fantastisk. Vi er kommet ind i endnu et år, hvor bestyrelsen arbejder videre med flere af de projekter, som blev påbegyndt sidste år. Jeg ville meget gerne have kunnet komme med store opdateringer, men ting tager tid, som jeg også udtrykte i talen til standerhejsning; men intet er glemt, og der arbejdes videre på det hele. Jeg synes, at vi har en rigtig god klub, og sammenholdet er rigtig godt. Dog er der blevet gjort opmærksom på, at der forekommer bekymringer i krogene i ny og næ over forskellige emner. Her vil jeg gerne opfordre folk til at drage nytte af min post som formand. Hvis nogle medlemmer har problemer med beslutninger eller noget, der foregår i klubben, skal I henvende jer til mig. Det kan være skriftligt eller over telefon. Jeg vil herefter fremlægge det for bestyrelsen anonymt, hvor det kan diskuteres om disse problemer skal argumenteres/diskuteres yderligere, hvorefter jeg ringer tilbage, hvor det er muligt at forurettede talsmand for bekymringen skal indkaldes til bestyrelsesmøde og tale sin sag. Jeg vil gerne endnu engang gøre opmærksomt på, at det der kommer til mig, er anonymt, når jeg fremlægger noget til at starte med. Jeg er talerøret, så brug mig i stedet for at få startet noget, som udvikler sig uden berettigelse. Alle medlemmer opfordres som altid tid til at læse love og vedtægter, så der ikke er tvivl om de forskellige roller for bestyrelsesmedlemmer, og de generelle love og vedtægter i havnen. Til sidst vil jeg kun sige: jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer, og jeg håber, at vi ses hernede og får nogle gode stunder sammen. Med venlig hilsen Christian

STØT ANNONCØRERNE FOR DE STØTTER DIT BLAD


Side 4

KIKKERTEN

Havnemesteren har ordet Ohøj venner i OM Da opgaverne er mange på havnen, og det tidligere er blevet besluttet på en generalforsamling, at havnemesteren godt kan få lidt hjælp, vil jeg gerne byde Christian Hedager velkommen som havnemester medhjælper. Christians primære opgaver vil være praktiske ting på havnen, såsom hjælp til udhaler/fortøjninger og holde orden på udenoms-arealerne. Derudover vil han hjælpe med vedligeholdelse af vores maskinel. Tag godt imod ham. Nogle gange kan man godt blive lidt træt af at gentage sig selv, men det er jeres eget ansvar at passe jeres både. Det er hverken havnemesterens opgave at passe jeres fortøjninger/udhalere eller lege politimand, når gamle som nye medlemmer ikke kan indfinde sig under klubbens reglement. Jeg håber, at det kan blive en sæson, hvor nye som gamle giver lidt af dem selv, til Odense motorbådsklub, i stedet for altid at kræve og snakke grimt om andre. Go sommer til jer alle hilsen Havnemesteren


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 5

Havnemesteren har ordet Vores regnskabsprogram er netop blevet opdateret af vores revisorfirma BDO således, at det nu er up to date. Så endelig kan jeg komme i gang med det, som jeg er valgt til, som kasserer. Jeg vil opfordre alle jer medlemmer til at overholde betalingsfristen på jeres faktura, og at I KUN skriver jeres fakturanummer i kommentarfeltet, altså IKKE: Fakturanr. 0000, men KUN de 4 tal: 0000 – så finder systemet selv ud af, hvem indbetaleren er og mit arbejde bliver lidt lettere. Rigtigt go’ sejlsæson til alle, som forhåbentlig vejrmæssigt bliver i stil med sidste år. Mange hilsner Frank


Side 6

KIKKERTEN

Klubformanden har ordet Så er endnu en sæson ”kanon-skudt” i gang med vores standerhejsning. Det var igen i år en hyggelig dag med en masse glade og festlige medlemmer. Så har vi afholdt vores Skt. Hans med grill og som altid med stor opbakning fra vores medlemmer. Senere på aftenen futtede vi heksemutter af og fik sendt hende godt afsted til Bloksbjerg. For første gang har et medlem lavet heksemutters fjæs, så stor tak til Bente Rask for dette flotte initiativ. Juli måned er aktivitetsfri. Mens vi venter på flere dejlige sommerdage, så minder jeg lige om, at vi har vores årlige grisefest (kun for medlemmer) i august. Vores fisketur er i år den 14. september. Yderligere info kan findes på tavlen i klubben, Facebook eller vores Hjemmeside. Jeg henstiller til, at man husker at melde sig på i tide. Festudvalget takker medlemmerne for god opbakning, og vi glæder os til en ny sæson. Her til sidst vil jeg ønske alle vores medlemmer en forhåbentlig god og fantastisk sommer, og husk pas godt på hinanden derude. Venlig hilsen jeres klubhusformand Conni


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 7

Redaktøren har ordet Efter at endnu et kalenderblad er vendt, er vi nu nået til den store sommersejlersæson juli måned, hvor rigtig mange både længes efter at få rigtig mange sømil under kølen, som alle skibe med besætning fortjener at nyde på årets sommertogt. Husk altid at have i baghovedet: Hvem kan sejle foruden vind, hvis det igen bliver en drønvarm og vindstille sommer? Tja, det kan selvfølgelig OM’s motorbåde med den flotte rød/hvide vimpel. For man da ikke bare ligge underdrejet i OM uden at opleve det glitrende hav, hvor man blot sejler mod horisonten og hører bølgernes sang. Skulle du grundet vejret blive blæst inde i en havn, så nyd vores klubblad Kikkerten med de mange spændende indlæg, som stadigvæk kan nydes i papirformat. Vi er nok en af de sidste bådeklubber i Danmark, som kan tilbyde vores medlemmer et ”rigtigt” klubblad, hvilket vi naturligvis er stolte af. Det har nu en gang sin charme at læse/bladre i et blad i ens eget rolige tempo i modsætning til en digital udgave. For første gang i OM’s historie er denne udgave af Kikkerten på ikke mindre end 32 sider, hvor alle forhåbentlig kan finde en interessant side. Glem ikke side 24, hvor der er en lille sommer-quiz. Blandt de indsendte løsninger trækkes der lod om en flaske god rødvin til den heldige vinder. Redaktøren forventer at få rigtig mange interessante sejlersommerindlæg til næste nummer af Kikkerten. HUSK for øvrigt at hente dit blad i klubhuset, når du alligevel er et smut forbi OM for at tilse din båd. Mange maritime solskins- og sejlerhilsner til jer alle


Side 8

KIKKERTEN

Test din maritime viden Afprøv din maritime viden om signalflag eller få den opdateret. Svarene finder du side 17. 1: Signalflaget India betyder? a) Jeg drejer til bagbord b) Jeg drejer til styrbord c) Jeg ligger underdrejet 3: Signalflaget Whisky betyder? a) Mand over bord. b) Jeg giver en whisky her om bord c) Jeg behøver lægehjælp 5: Signalflaget Echo betyder a) Jeg ønsker lods b) Jeg drejer til styrbord c) Jeg har dykker ude. Hold klar 7: Signalflaget Romeo betyder a) Modtaget b) Afvist c) Ja eller bekræftende 9: Signalflaget Alfa betyder a) Alle skal møde om bord, vi sejler b) Jeg har dykker ude. Hold klar c) Jeg ligger underdrejet 11: Signalflaget Charlie betyder a) De stævner mod fare b) Ja eller bekræftende c) Jeg behøver lægehjælp 13: Signalflaget Hotel betyder a) Jeg drejer til styrbord b) Jeg har lods om bord c) De stævner mod fare 15: Signalflaget Quebec er a) Gult & blåt b) Gult c) Hvidt & rødt

2: Signalflaget Tango betyder? a) Jeg behøver hjælp b) Jeg har lods om bord c) Hold klar af mig 4: Signalflaget Mike betyder? a) Jeg ligger underdrejet b) Mit skib ligger stoppet c) Min maskine går bak 6: Signalflaget Lima betyder a) Stop Deres skib øjeblikkeligt b) Alle skal møde om bord, vi sejler c) Jeg driver for mit anker 8: Signalflaget Oscar betyder a) Jeg behøver lægehjælp b) Mit skib ligger stoppet c) Mand over bord 10: Signalflaget Golf betyder a) Jeg spiller golf b) Jeg behøver hjælp c) Jeg ønsker lods 12: Signalflaget November betyder a) Nej eller benægtende b) Modtaget c) Mit skib ligger stoppet 14: Signalflaget Sierra betyder a) Hold klar af mig b) Modtaget c) Min maskine går bak 14: Signalflaget Kilo er a) Gult & blåt b) Hvidt & rødt c) Sort & blåt

Hvor er det sørgeligt – Havfald overalt – Begræns dog dette


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 9

Det var et flot syn at se det næsten 90 meter lange og 13 meter brede norske krydstogtskib MS Nordstjernen sejle forbi på Odense Kanal i maj måned, hvor det med 94 turister gjorde et pitstop i Odense Havn. Passagererne gik i land kl. 10 og brugte det meste af dagen på at opleve Odense, inden skibet fortsatte sin sejltur kl. 18 med kurs mod Travemünde i Tyskland. MS Nordstjernen blev oprindelig bygget i 1956, hvor hun fragtede post langs den norske kyst. I 2012 blev damen ombygget og restaureret til krydstogtskib. MS Nordstjernen er i dag anerkendt som en del af Norges kulturarv.


Side 10

KIKKERTEN

Endelig kom den store dag, som mange OM’ere hvert år ser frem til; nemlig OM’s standerhejsning, som i år blev fejret den 11. maj. I år var tidspunktet dog skubbet til kl. 13 med efterfølgende spisning. Forårssolen skinnede fra en skyfri blå himmel, men det var noget køligt, da vejrguderne havde glemt at skrue op for varmen. Flere både havde sat signalflag. I år kunne Christian byde de fremmødte velkommen til havnens 81 års sejlersæson. Han holdt en flot tale, hvor han bl.a. sagde, at det er ikke alene vejret, som skal diktere, om det bliver en god og mindeværdig sommer og sejlsæson. Han håbede, at vi alle lover hinanden, at vi gør vores yderste for at skabe gode minder sammen som klubkammerater i OM. Inden standeren skulle hejses, gav han ordet til vores havnemester Ask, som havde en overraskelse. En flidspræmie til det medlem, som i årets løb har gjort en ekstraordinær indsats i OM til gavn for klubbens medlemmer. En noget bevæget Jørn City modtog derfor et gavekort på et marinebatteri sponsoreret af hj Truck Service. Dernæst blev sangen ”Der er et yndigt land” sunget af alle, mens Mikkel og Lars Bosted (yngste/ældste medlem) med kyndige hænder lod OM’s vimpel gå til tops. Traditionen tro blev sejlersæsonen skudt ind med et stort kanonskud, hvilket vores autoriserede kanonér Kenneth gjorde med et ordentligt knald. Festudvalget havde måttet dækket op både i den lille og store sal, da der var 65 tilmeldte til spisning. Menuen bestod i år af frikadeller (både danske/græske) med ”Mariannebrød” (focaccia brød), flere slags kartoffelsalater, lækre salater, skinke med stuvet spinat. Efterfølgende var der kaffe/tebord med en hjemmebagt kringle, appelsinkage samt frugt. Se mange flere fotos på Facebook fra OM’s Standerhejsning.

Tekst & Fotos: KMS


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

SALG & REPARATION SK HAVEMASKINER HAVNEGADE 57 5000 ODENSE C TLF. 20 89 67 12 WWW.SKHAVEMASKINER.DK

Husk, at livet er for kort til søforklaringer

Side 11


Side 12

KIKKERTEN

Vidste du, at der lever koraller her i Danmark. Dødningehånd er nemlig en dansk koral, som er almindeligt udbredt. Finder man en dødningehånd opskyllet på stranden, kan man, i den bruskagtige koralvæg, skimte de mange små huller, hvor polypdyrene har siddet. Døgningehåndens hvide, gule eller orange kolonier har smalle udposninger, som kan minde om opsvulmede fingre og deraf det lidt makabre navn; men er den ikke farlig eller giftig for mennesker. Den danner ikke rev som mange tropiske koraller, men fæstner sig derimod på hårdt underlag, f.eks. sten, skaller, vrag eller pæle. Dens konsistens er fast og elastisk, da den har et kalkskelet. Egentlig er korallen en koloni af utallige smådyr, som lever sammen. Kolonien vokser mest i den første halvdel af året. hvorefter polypdyrene trækker sig ind og begynder at producere sæd og æggeceller. Disse gydes om vinteren og befrugtningen sker i vandet. Efter en uges tid klækkes de små larver. Larverne svømmer rundt i vandet og finder hurtigt et sted at slå sig ned og omdannes til polypper; men nogle larver svømmer op til 10 km, hvilket sikrer artens spredning. De kan blive 20-25 cm høje med ”fingre”, som er ca. 3 cm tykke. De lever i 20 til 50 år.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 13

Har du husket at sætte kryds i kalenderen? Arbejdsweekend lørdag den 17. august kl. 9 Grisefest lørdag den 24. august kl. 16 Tilmelding senest onsdag den 21. august Pris: Gratis – men KUN FOR MEDLEMMER! Fisketur lørdag den 14. september Kl. 16: Opmåling af fisk Kl. 17: Spisning og uddeling af præmier Pris: 25 kr. for fiskeri Pris: 50 kr. for spisning Tilmelding og betaling senest onsdag den 12. september Bankospil tirsdag den 15. oktober kl. 19


Side 14

KIKKERTEN

Maritim Krydsord

Ny udgave af Dansk Fyrliste er udkommet

Fyr er stadig et vigtigt navigationshjælpemiddel på de danske kyster og havene. Fyr leder skibe på rette vej, og kan yderligere fungere som back-up, hvis elektroniske signaler svigter. Danske fyr findes i mange forskellige varianter og designs, og du kan læse om dem alle i den opdaterede nautiske publikation ”Dansk Fyrliste 2018”. Der er 2.195 fyr i havene omkring Danmark, Færøerne og Grønland fordelt således: Danmark: 1.969 Færøerne: 84 Grønland: 142 Man kan f.eks. læse at Nakkehoved Fyr, har fået udskiftet det orange-gule glødepærelys til et mere blåligt LED-lys, Agger Færgeleje er blevet renoveret, og der er etableret nye lede- og molefyr. På Sjællands Rev er der opført en ny fyrkonstruktion på fundamentet af den gamle. Du finder publikationen på OM’s hjemmeside under Sidste nyt: www.soefartsstyrelsen.dk/Documents/Publikationer/Dansk%20Fyrliste_2018.pdf


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 15

Spørgsmål til Maritim Krydsord Vandret: 4. Hvem vandt OM’s flidspræmie i år 5. Tidligere var tovværk lavet af … 6. Havnen på Fyens Hoved hedder … 8. Vigelsø-udvalget består af Kent, Ivan og … 10. En ”stødpude” som beskytter fribord 12. Det modsatte af en anode er en … 15. Vindstyrke over 33 sek./m 16. 1 breddeminut = 1,852 meter = 1 … 17. Poseidons søn og vindens hersker hedder … 20. OM aktivitet den 14. september 22. Hvilken farve er styrbords lanterne 24. Stage med krog og spids i den ene ende 26. Navn på nordisk havgud 27. Omvikling af overskåret tovende kaldes en …

Lodret: 1. OM aktivitet den 24. august 2. 6 fod = 1,86 meter = 1 … 3. Maritimt ord for bestemt ”kurspunkt” 7. OM aktivitet den 15. oktober 9. Skibsinstrument som viser kursen 11. Maritimt ord for skibsdagbog 13. OM’s havnemester hedder … 14. Maritimt ord for rengøring og opvask 17. Ø, hvor man kan se ”Flaske-Peters Samling” 18. Maritimt ord for bådstige eller trappe 19. Strømhastighed måles … 21 Maritimt ord for ”seng” 23. 0,305 meter svarer til … 25. Kølens nederste agterste del kaldes en …

Se løsning side 30 VHF-radioen skratter voldsomt, da ”Mary” passerer Bågø. "Som ... skraaaaat ... vo ... skrat brrrrr skrat... ing”. Skipper, som har sejlet på verdenshavene, tyder meldingen som: "Somewhere a voice is calling". Men skibsdrengen Lille-Jens har et helt andet bud og siger: - Sommervejr mellem Vojens og Kolding!


- Side 16

KIKKERTEN

Lørdag den 9. juli 1949 kunne man læse følgende i Fyens Stiftstidende:

Motorbaads-Regatta paa Odense Fjord Øvelse sammen med Marinen i Dag og forskellige Konkurrencer i Morgen Marinerne er som bekendt meget interesseret i Motorbaade, der ejes af Private, fordi de i en given Situation kan blive til megen Nytte. Ved mange Lejligheder er der fra Marinen givet Udtryk for, at man ønsker et Samarbejde, og i Praksis giver dette sig Udslag bl.a. i fælles Øvelser og Medhjælp fra Marinens Side ved Motorbaads-Konkurrencer. I Morgen holdes den første landsomfattende Motorbaads-Regatta efter Krigen, og Marinen vil allerede i Dag foretage forskellige Øvelser sammen med Motorbaadsfolkene på Fjorden. I Morgen stiller Marinen endvidere Dommerbaade til Raadighed.

Ingen Regatta i 11 Aar Øvelserne er tilrettelagt af Formanden for Motorbaadsunionen; Sagfører Arnold Andersen, København, i Samraad med Bestyrelsen for Odense Motorbaadsklub og Marinens Repræsentanter. Det er den første Prøve, Motorbaadsfolkene bliver sat paa siden 1939, da den sidste Regatta før Krigen fandt Sted i Nykøbing F. Her i Odense holdtes der Regatta i 1938. Der ventes i Dagens Løb en hel Del Motorbaade fra andre Landsdele – i hvert Fald vil der sikkert blive stor Deltagelse i Begivenhederne paa Fjorden i Morgen.

Krævende Dyster Regattaen omfatter dels Paalidelighedsløb og dels Orienteringsløb. Starten foregaar fra Motorbaadsklubbens Bro ved Gabet; men Opgaverne er hemmelige. Dog ved man, at Paalighedsløbet, skal forme sig saadan, at samme Bane skal gennemsejles to Gange paa samme Tid, og de, der har den mindste Forskel i Tiden, bliver Sejrherrer. Orienteringsløbet gaar ud paa, at man skal finde ud af nogle nærmere angivne Positioner og Afstande og naa først hjem uden for mange Fejl. Der er udsat Præmier, og disse vil blive uddelt ved en Sammenkomst med Middag i Næsbyhoved Skovs Restaurant Kl. 17 Søndag Eftermiddag. Egil Læs hvordan gik med Motorbådsregattaen på side 22 og 23 her i Kikkerten (red.). En varm sommerdag lægger en gæstesejler til ved benzinstanderen. Han begynder at tanke benzin på sin 36-fods speedbåd, imens han tænder en cigaret. Lynhurtigt kommer havnemesteren farende fægtende med store armbevægelser og råber: - Du er da ikke rigtig klog mand, det er jo livsfarligt! - Tag det nu bare ganske roligt, hr. Havnemester. Jeg inhalerer jo ikke!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 17

Maritime boganmeldelse Krydret af Anne Hjernøe & Ditte Ingeman Politikens Forlag – 248 sider – Pris 300 kr. De to populære forfattere deler i Krydret ud af deres fælles passion for det mellemøstlige, nordafrikanske og arabiske køkken, som de begge elsker, med ikke mindre end 80 superlækre opskrifter, inspireret derfra. Samtlige opskrifter er særdeles sund mad, som lægger vægt på det grønne og næsten smager af 1001 nats madeventyr. Indledningsvis får læseren gode ideer på nemme hjemmelavede krydderiblandinger. Dernæst følger afsnittene på basisbrødopskrifter, dip & syltede sager, kolde & varme salater, grønsagsretter, fisk & skaldyr, kylling, okse & lam og afsluttes med desserter & andre søde sager. Oftest står skibskokkens specielle kulinariske måltider at læse i mangt et skibs logbog sammen med dagens andre oplevelser til søs, så hvorfor ikke forsøge at sætte lidt ekstra krydderi på dine retter på årets sommertogt til søs, hvor selv den mindste kahyt vil dufte af velsmagende og sunde eksotiske retter. De hjemmelavede krydderiblandinger laves selvfølgelig på forhånd i små krydderiglas, som blot skal huskes at tages med på årets sommertogt. Bogen er ret så anbefalingsværdig både for strandløver og ikke mindst sejlere, som sætter pris på en uforglemmelig krydret gastronomisk sund, mættende oplevelse til søs.

Svar på spørgsmålene ”Test din maritime viden” side 8: 1.a – 2.c – 3.c – 4.b – 5.b – 6.a – 7.a – 8.c – 9.b – 10.c – 11.a – 12.a – 13.b – 14.c – 15.b – 16.a


Side 18

KIKKERTEN

Tværs over Atlanten – jagten på et umuligt mål Af Mads Vangsø Lindhart & Ringhof – 272 sider – Pris: 250 kr. Ofte er det en god idé at stoppe lidt op i hverdagens stressede ræs og for alvor skifte livskurs. Det gjorde den tidligere radio- og tv-vært Mads Vagnsø sammen med vennen Lasse Wulff Hansen, da de i vinteren 2018-2019 deltog i verdens hårdeste ro-konkurrence, hvor deltagerne ror næsten 5000 km tværs over Atlanten fra De kanariske Øer til Caribien. I bogen ror læseren med i den 350 kg specialbyggede robåd med på bølgerne som blind passager via dagbogsnotater. At ro så langt resulterer selvsagt i total fysisk udmattelse, ømhed i hele kroppen, søvnproblemer og ikke mindst søsyge. Samtidig er der plads til at tænke og mærke en grundlæggende kærlighed til livet. Efter 49 dage og nætter på Atlanten samt tusindvis af åretag fik det danske makkerpar tirsdag den 30. januar endelig igen fast grund under fødderne som det første hold i deres klasse. Glæd dig til bogen, som er særdeles anbefalelsesværdig og den perfekte sommerlæsning uden at få vabler i hænderne.

Maritime boganmeldelser Vild mad i køkkenet af Thomas Laursen Politikens Forlag – 248 sider – Pris 300 kr. Er du til naturoplevelser og inspirerende ideer til, hvordan du kan ”skaffe”/nyde noget af naturens gastronomiske skattekammer, så kan det varmt anbefales at gå om bord i Thomas Laursens nye bog ”Vild mad”. I bogen beskriver han årets vilde spisekammer, og hvordan man samler, plukker, sylter, tørrer, salter og fermenterer urter, svampe, rødder, bær, tang, fisk, rejer mm., så man kan lave sit eget vilde forrådskammer, tilberede og nyde godt af naturens unikke vitaminrige overflod. Bogen indeholder et hav af enkle og lækre retter, desserter, is og drikke sprængfyldt med god smag, som bare må afprøves. Bogen er opdelt i 8 hovedsæsoner og rigt illustreret med indbydende og appetitvækkende farvefotos af Hans-Henrik Hoeg. Bagerst i bogen er der en oversigt over planter og mere end 300 opskrifter. Så spis endelig løs af naturens gode råvarer.

Hørt på Lungemedicinsk Afd. J på OUH, hvor sygeplejersken siger til overlægen: Sømanden på stue 14 har det meget bedre i dag. Han forsøger hele tiden at blæse ølskummet af medicinen!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 19

Vidste du, at Krak.dk har lanceret et gratis elektronisk søkort, som både dækker danske, svenske og norske farvande, som alle er markeret med havdybde, sejlrender og bøjer. Selvom søkortet ikke er så detaljeret, kan det fint bruges på vandet fra mobiltelefonen, og er godt til at skabe sig et overblik, måle afstande i sømil og planlægge ruter. Derudover har det mange nyttige søgefunktioner f.eks. havne, øer, seværdigheder, indkøbsmuligheder etc. Geodatastyrelsen og svenske Eniro har netop underskrevet en aftale om visning af gratis søkortdata, som er tilgængelige online. MEN husk, at disse kort må ikke bruges som navigation, blot generel orientering til søs. Husk altid, at have papirkort med om bord, hvis strømmen skulle svigte.


Side 20

KIKKERTEN

Tekst & Fotos: Ivan Bech

På det sidste har der været travlhed på Vigelsø. Materialer og pram fra Frem er sejlet herud. Prammen bruges til at arbejde fra. Vi startede med at slå pæle i, indtil brohammeren gik i stykker. Dog mangler vi det sidste brostykke, som skal laves færdigt. Frems gamle klubhus er overtaget af ”Fjordbumserne” på den betingelse, at de selv sørger for vedligeholdelse og at tingene er i orden. Ramslaget er slæbt til Klintebjerg.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 21

Foto: Stadsarkivet

Træerne er endnu ikke sprunget ud i fuldt flor, da dette foto blev taget ved Odense Motorbådshavn. Anledningen var, at havnen havde 25-års jubilæum. Find svaret på vores hjemmeside under fanen Om havnen.


Side 22

KIKKERTEN

Mandag den 11. juli 1949 kunne man læse følgende i Fyens Stiftstidende:

Motorbaads-Regattaen fik et stort Mandefald 16 sjællandske Baade naaede ikke frem, to gik paa Grund og Resten søgte Nødhavn Motorbaads-Regattaen paa Odense Fjord i Gaar blev beklageligvis ikke den store Landsgivenhed, man havde haabet paa. Den blev ramt af et usædvanligt stort Mandefald og blev derfor i den sidste Ende til en saa at sige rent odenseansk Begivenhed. De deltagende Baade gik imidlertid til Sagen med Alvor og Interesse, og det blev en Dag med smukke Resultater, der viser, at Motorbaadsejerne i en given Situation ikke alene er parat, men ogsaa i Stand til at tage fat paa deres Opgave. Regattaen fandt Sted paa Fjorden i det fineste Vejr. Allerede om Morgenen tog paa Løbene, der omfattede baade Orienteringsløb og Paalidelighedsløb. Der ventedes paa de udenbys Gæster, og beklageligvis ventedes der forgæves. Der kom en Meddelelse om at de 16 Baade, der var startet fra Sjælland maatte blive borte. De var ramt af et Uvejr Syd for Sjælland og to var gaaet paa Grund, medens Resten maatte søge Nødhavn. Blandt de grundstødte Baade var Dansk Motorbaads-Unions Formand, Sagfører Arnold Andersen, men han ville være med – og derfor kom han med Toget. Marinaen havde stillet en af sine Minestrygere til Rådighed med Søløjtnant Lorentzen som Overdommer, og Chefen for Minestryger-Flotillen, Orlogskaptajn Bjerre overværede Begivenhederne. For Udenforstaaende var der ikke meget at se under Løbene, der ikke drejede sig om at faa størst Fart paa, men om Paaligelighed Motoren og i Førerens Kendskab til sine Sager. Men man var meget begejstret over den Maade, hvorpaa Motorbaadsejerne løste deres Opgaver.

Resultaterne Da Løbene var forbi, sejlede man i sluttet Formation tilbage til Odense og ved en stærk forsinket Sammenkomst i Næsbyhoved Skov foretoges Præmieuddelingen. Paalidelighedsforløbet. 1. Odense Bys Ærespræmie: ”Aalen” ført af Ludvig Andersen. 2. ”Lykken” ført af Poul Knudsen. 3. ”Fri” ført af Syrik Hansen. De to første havde samme Resultat, kun 2 sekunders Afvigelse mellem to Baneomgange. Startpræmie: ”Dorit”, Redaktør Fr. Schak. Fortsættes side 23 Matrosen går en dag op til skipper. Han kan ikke male, fordi hans hænder hele tiden ryster. - Drikker du meget, unge mand? - Nej, nej, det synes jeg ikke, for jeg spilder det meste.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 23

Navigationsløbet. 1. Marineministeriets Ærespræmie: ”Dorit”, Redaktør Fr. Schak. 12 Sekunders Afvigelse mellem den opgivne og anvendte Tid. 2. ”Havørnen”, G. Hansen. 36 Sekunder. 3. ”Fri”, Syrik Hansen, 59 Sekunder. Startpræmie: ”Ulla”, C.J. Christiansen Præmieuddelingen fandt Sted ved en Fællesspisning med Gæster, og her havde en Række deltagere Ordet, for at hylde Mtorbaadssporten og dens Aand.

Ny alarm til søens folk Sejlsikkert Alarmen er et samarbejde mellem Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden. Den er gratis og kan redde liv på vandet, da mange sejlere med problemer ofte er usikre på deres position til søs, når de skal have hjælp, hvilket er afgørende, når JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) skal sætte en redningsaktion på det rette sted. Udover at slå alarm, kan app’en også bruges til at tracke bådens rute, og sejlere kan indtaste deres sejlrute og forventede ankomst. På det oplyste ankomsttidspunkt modtager sejleren en SMS fra en kontaktperson på land efter eget valg, og sejleren skal så bekræfte, at båden er i havn. Hvis det ikke bliver bekræftet, at sejleren er i god behold, alarmeres JRCC automatisk. App’en kan downloades i App Store og Google Play.


Side 24

KIKKERTEN Sommerquiz – Vind en flaske god rødvin

Find alle øerne i diagrammet. Øerne kan være placeret både vandret, lodret og diagonalt. Sluttelig vil der være 13 tiloversblevne bogstaver, som ikke bliver brugt. De 13 bogstaver sættes sammen oppefra og ned og vil danne løsningsordet.

B A S T H O L M Y G G E N Æ S

O J I H L Æ S Ø F A N Ø Æ R Ø

R F Ø U T B R S A M S Ø O T S

N Y O R D E R L N A L M N H N

H N R Ø N L O E H G I L M O A

O M Ø N F Ø M G O E V A L L I

L I V Ø U K S I L R Ø H E M T

M A K G R E Ø V T Ø R E J E S

L S J Ø L U N D I T O Ø H N I

A V E R N A K Ø L N M N N E R

N F R E D E R I K S Ø U E N H

G M L O H S U M A T D K Ø D C

E L I N D H O L M R N E A E L

L O L L A N D Å N Y A R L L Y

A H E S S E L Ø R N M S L A Ø

N O T Å S I N G E Ø R J E V E

G R Æ E T U N Ø F A L S T E R

ALS FUR MORS STRYNØ AMAGER FYN MUSHOLM SVINØ ANHOLT HALMØ MYGGENÆS THURØ ASKØ HESSELØ MØN TUNØ AVERNAKØ HJELM NYORD TÅSINGE BASTHOLM KALØ OMØ VEJRØ BJØRNØ KUNØ ORØ VIGELSØ BORNHOLM LANGELAND ROHOLM ÆBELØ CHRISTIANSØ LINDHOLM ROMSØ ÆRTHOLMENE DREJET LIVØ ROMØ ÆRØ ELLAØEN LIVØ SAMSØ ÅRØ ENDELAVE LOLLAND SEJERØ FALSTER LYØ SIØ FANØ LÆSØ SJØLUND FREDERIKSØ MANDØ SKUØ FUR MORS på dylan@vip.cybercity.dk STRYNØ senest den 13.september. Indsend dit svar til redaktionen FYN MUSHOLM SVINØ Den heldige vinder en flaske god rødvin. God ø-jagt!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 25


Side 26

KIKKERTEN

En grundstødning kan have alvorlige konsekvenser f.eks. mødet med et stenrev. Rigtig mange sejlere frygter at gå på grund, for hvad gør man, hvis uheldet er ude? 1. Det allerførste du skal gøre, er at holde hovedet koldt, tage det roligt og prøve at få et overblik over situationen: ● Er nogen kommet til skade? ● Er der sket skader på båden? ● Trænger der vand ind? – løft bundplader og tæpper og tjek, om der er kommet vand ind. ● Er der gået hul på brændstoftanke og dermed fare for forurening? 2. Læg en plan for at komme fri fra grunden og stil dig selv disse spørgsmål: ● Hvordan kom du ind på grunden? Er det bedst at bakke ud, og i hvilken retning? ● Er du på en sandbakke eller en stengrund? ● Hvad er bådens position? ● Hvilken vej kommer vinden fra? ● Kan båden lettes for vægt? – Tøm vandtanke, flyt bagage/ting, besætning eller andet over i en gummibåd. ● Kan båden trækkes fri ved at udlægge et anker foran eller bag båden fra en jolle eller vha. en svømmer ud med ankeret på en redningskrans? 3. Få båden fri eller tilkald assistance: ● Hvis der ikke trænger vand og er fare for besætningen eller miljøet, forsøg at få båden fri fra grunden. ● Kommer der vand ind eller er besætningen i fare, kontakt redningsassistance eller Lyngby Radio på VHF-kanal 16. ● Når du tilkalder assistance, bør du på forhånd have noteret bådens position fra din GPS eller søkort. ● Mens I venter på assistance, bør alle iføre sig redningsvest og varmt tøj. 4. Efterspillet: Grundstødning betyder ofte skader på båden, og i den forbindelse er det vigtigt at have sin forsikring i orden. Har du kaskoforsikring, dækker den normalt skaderne. Fortsættes side 27


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 27

Skaderne kan være på både inventar, skrog, motor, skibsjolle eller gummibåd, når blot de hører til båden. Hvis vragfjernelse er nødvendigt, dækker din kaskoforsikring også det. Det er vigtigt, at du fastsætter værdien af din båd korrekt, så du ikke er underforsikret og dermed ikke kan få fuld erstatning ved en skade. I tilfælde af, at der sker forurening ved grundstødningen, dækker kaskoforsikringen sædvanligvis også. Mange uheld skyldes oftest overdreven tillid til sin GPS. Husk at selv den nyeste GPS kan have kort, som er baseret på opmålinger, der kan være over 100 år gamle og med afstandsfejl på op til 100 meter. Sejl derfor med gode sikkerhedsmarginer, hold god afstand til stenrev, grunde og andre hindringer. Sørg altid for, at der er vand nok under kølen.

Hvor stor var risikoen for at gå på grund i 1800-tallet? Nedenstående kort tegnet af J.S. Hohlenbergs viser, at der i alt var 6316 forlis/strandinger på Danmarks kyster i perioden 1858-1882. Det ses tydeligt, at grundstødninger forekom mest i det lavvandede Øresund (hvide prikker). De var mindre risikofyldte, og skibene kunne sejle videre. Ved Vesterhavet ser det anderledes ud; her symboliserer de sorte prikker totalforlis, der ofte gjaldt liv eller død. Det stormfulde Vesterhav gør den jyske kyststrækning til en af de mest barske i hele Europa. MEN se også lige omkring Fyn!

Kilde: M/S Museet for Søfart

De sorte prikker viser antallet af totalforlis, hvor skibet gik tabt. De små ringe viser grundstødninger, hvorefter skibet kunne sejle videre. Populært kaldes kortet ”kaviarkortet”.


Side 28

KIKKERTEN

Tekst & fotos: KMS

Sankt Hans Aften er en gammel dansk tradition, som har været fejret i Danmark i mange århundreder, hvor man markerer og fejrer den danske midsommer – en aften og nat, som altid er blevet tillagt meget stor betydning, idet vigtige beslutninger med fordel træffes netop denne nat – måske årets sommertogt til søs. I år artede Sankt Hans vejret sig som kun en dansk midsommer kan, når den er bedst i modsætning til sidste års tørke og afbrændingsforbud. Tilmeldingen og fremmødet var ganske pænt i år. I alt nød ca. 60 børn og voksne festudvalgets superlækre menu i fulde drag: 10½ kg grillet nakkefilet, 10 kg flødekartofler, 2 kg salat og 14 hvidløgsflutes – og tænk alt blev spist! Ved 20-tiden satte alle propmætte kurs ned mod bålpladsen, hvor OM’s flotte heks stod rejseklar. I år var lavet af Bente Rask. Heksen blev beundret alle, da et barn pludselig udbryder: ”Mor, heksen er da en mand, for den har ingen bryster!” Underordnet køn blev den hylende heks behørigt sendt af sted mod Bloksbjerg, mens midsommervisen blev sunget. Du kan se mange flere fotos fra Sankt Hans på OM’s Facebook-side. Huskede du for øvrigt at nippe til hyldeblomsten Sankt Hans Aften? Efter sigende skulle denne beskytte dig mod sygdomme resten af året!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 29


Side 30

KIKKERTEN

Udtrykket De syv Verdenshave er et gammelt sømandsudtryk, blev før i tiden brugt af erfarne sømænd, der havde gennempløjet alle klodens oceaner, som er: Det Nordlige og Sydlige Ishav, det Nordlige og Sydlige Stillehav, det Nordlige og Sydlige Atlanterhav samt Det Indiske Ocean. Geografisk set er der kun 3 have: Stillehavet, Atlanterhavet og Det Indiske Ocean, men pga. de særlige fysiske og havmæssige forhold omkring polerne betragter man ofte disse områder som selvstændige oceaner, hvor det nordlige kaldes Det Arktiske Ocean eller Polhavet – tidligere Det Nordlige Ishav. Den kendte forfatter Rudyard Kipling udgav i 1896 en digtsamling, som hed ”The Seven Seas”, der var med til at gøre udtrykket De Syv Verdenshave kendt ud over sømandskredse. Krydsordsløsning side 14:

Så er det endelig sommer og din båd vil gerne til søs. I år vil din båd gerne have rigtig mange sømil under kølen. Alle ønskes en rigtig god sommer! Mange maritime sommer- og sejlerhilsner Karen-Margrethe


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 31

Beauforts Vindskala Beauforts vindskala blev udviklet af admiral sir Francis Beaufort (1774-1856), som i 1805 beskrev vinden i styrker med det formål at kunne klassificere vindstyrker. betegnelse

observation på land røg stiger lige op

observation på åbent hav havet er spejlblankt

vindhastighed m/s

knob

<0,3

<1

0

stille

1

næsten stille røg hælder; vindfane påvirkes ikke

små krusninger, men uden skum 0,3-1,5

1-3

2

svag vind

små blade bevæger sig; vindfane viser retning

korte småbølger, der ikke brydes

1,6-3,3

4-6

3

let vind

blade og små kviste bevæger sig; vimpler løftes

kraftige småbølger; glasagtigt skum

3,4-5,4

7-10

4

jævn vind

støv og papir løftes; kviste og mindre bølger; ret hyppige mindre grene bevæger sig skumtoppe

5,5-7,9

1116

5

frisk vind

små løvtræer svajer lidt

middelstore bølger; mange skumtoppe

8,010,7

1721

6

hård vind

store grene bevæger sig

store bølger; hvide skumtoppe overalt

10,813,8

2227

7

stiv kuling

større træer bevæger sig; trættende at gå mod vinden

hvidt skum fra brydende bølger føres i striber i vindens retning

13,917,1

2833

8

hård kuling

kviste og grene brækkes af; besværligt at gå mod vinden

temmelig høje og ret lange bølger; skumsprøjt

17,220,7

3440

9

stormende kuling

store grene knækkes; tagsten høje bølger; skumsprøjt kan blæser ned påvirke sigtbarheden

20,824,4

4147

10 storm

træer rives op med rode; betydelige skader på huse

meget høje bølger; skumsprøjt påvirker sigtbarheden

24,528,4

4855

11 stærk storm

talrige ødelæggelser; for at stå må man holde sig fast

umådelig høje bølger; sigtbarheden forringes

28,532,6

5663

12 orkan

voldsomme ødelæggende virkninger

luften fyldt med skum og sprøjt; sigtbarheden forringes væsentligt

>32,6

>63

Noget vi alle taler om, er vejret. Vejrstene fortæller ”nøjagtigt”, hvordan vejret er.


55o 24,5` N – 10o 23,0` E

Odense Motorbådsklub – Kanalvej 122 – 5000 Odense C. www.odensemotorbaadsklub.dk

Deadline 1. Marts 1. Juni 1. September 1. December

Udkommer April Juli Oktober Januar

Indlæg til Kikkerten må IKKE lægges på den blå hylde; men sendes til Redaktionen dylan@vip.cybercity.dk Mange sejlerhilsner Karen-Margrethe Kikkerten udkommer 4 gange årligt. Bladet er til aktive og passive medlemmer i OM, udvalgte klubber samt sponsorer.