Januar 2019

Page 1

Nr.

Januar 2019 29. årgang


Side 2

KIKKERTEN



Formand

Christian Miethe Kirdorf

22 76 70 97

Havnemester

Ask Toke

51 21 75 32

Næstformand

Ask Toke

51 21 75 32

Kasserer

Morten Roth Andersen

60 17 70 26

Bestyrelses medl.

Carsten Mortensen

28 66 62 00

Bestyrelses medl.

Line Klelund Højsgaard

26 27 98 65

Suppleant 1

Mikkel Sidelmann

21 31 57 40

Suppleant 2

Kim Møller

52 58 08 29

Sekretær

Karen-Margrethe Sørensen

25 69 58 80

Klubformand

Conni Roth Andersen

41 82 28 18

Klubmand 1 år

Paw Hansen

42 30 45 19

Klubmand 2 år

Jacob Sandberg

30 96 74 16

Revisor 1

Jesper Jensen

20 12 12 48

Revisor 2

Flemming Hjorth

29 43 65 53

Revisor suppliant

Stefan Møller

42 15 09 04

Beddingsmand

Jørgen Munk

40 11 91 57

Beddingsmand Suppl.

Simon Sidelmann

27 21 35 15

Kikkerten

Karen-Margrethe Sørensen dylan@vip.cybercity.dk

25 69 58 80

Hjemmesiden

www.odensemotorbaadsklub.dk

55 

o

24,5` N – 10o 23,0` E 


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 3

Formanden har ordet Vi kan roligt sige, at vejret fra i sommers nu har vendt 180 grader. Det er gråt og diset, men der er stadig liv i klubben med arrangementer. Hvor det næste vil være nytårskuren den 13. januar. Der er blevet ryddet op ude på vinterpladsen, og det var dejligt, der var så mange, som var klar til at hjælpe til med dette. Det er et projekt, som har taget flere år, og nu kan vi endelig være os selv bekendt derude. Det kommer selvfølgelig til at koste klubben nogle penge, da det ikke er muligt at sende regningen videre til alle ejermændene, hvilket gør det til en nødvendig udgift (denne udgift er dog stemt ind ved generalforsamlingen for 2 år siden). Bestyrelsen har talt om tiltag og nye regler for vinterpladsen proaktivt skulle kunne modvirke en sådan udvikling, så det ikke sker igen. Disse tiltag skal stemmes ind på generalforsamlingen, og vi håber selvfølgelig medlemmerne vil indvilge i at stemme disse tiltag igennem. Generalforsamlingen er blevet rykket til februar, skal I alle sammen huske. Derfor skal folk allerede nu begynde at tænke på eventuelle tiltag og nye regler, som kan forbedre vores klub. Der er blevet talt om vores lejekontrakt og om, at den der sidst er blevet skrevet under er tidsubestemt, hvilket giver nogle bekymringer for nogle medlemmer. Bestyrelsen arbejder på denne problematik, men vil også gerne mane til ro i klubben. Diverse planer er i gang med at blive undersøgt, så der er ingen grund til at male fanden på væggen på nogen måder. Alt er ikke undersøgt endnu, og derfor vil jeg ikke skrive nogen videre information i denne omgang, før vi alle har mere konkret viden. Hvis folk har brug for at få mere at vide om dette, er I meget velkomne til at ringe til mig. Ellers vil der komme opdateringer omkring dette, når der er konkret information ledig. Her til sidst vil jeg ønske jer alle en god jul og godt nytår. Mvh. Christian

STØT ANNONCØRERNE FOR DE STØTTER DIT BLAD


Side 4

KIKKERTEN



Kassereren har ordet Hej alle Så gik der et par måneder mere, og ja kassereren har ikke det store at berette. Vi har fået bogført bilag for hele 2018 og ikke mindst fået ryddet op i regnskabet fra 2017. Jeg ser frem til, at vi skal mødes i det nye år og fremlægge resultat for klubbens økonomi. Skulle der være nogen spørgsmål så kontakt os da gerne. Jeg vil benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Morten

Hr. Jensen sidder sammen med gutterne i klubhuset ved havnen en sen eftermiddag først i januar måned. Alle sidder og snakker om, hvordan deres juledage er gået, og hvad de har lavet mellem jul og nytår, hvilket alle morer sig over. Dog er Hr. Jensen ret så tavs og blot lyttende; men alle ved, at han og konen mellem jul og nytår var på en 15 dages krydstogtsrejse i Caribien. Endelig er der én af gutterne, der spørger Hr. Jensen, hvordan han og konens 15 dages krydstogtsrejse i Caribien var gået, og om vejret havde været godt. Hr. Jensen svarer: Tja, nu er vi heldigvis hjemme igen. Vejret var ganske forfærdeligt, så personalet måtte surre mig fast til baren!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Julehygge i havnen

Side 5


Side 6

KIKKERTEN



Klubformanden har ordet Jeg vil starte med et af mine sædvanlige sure opstød og bede medlemmerne om, at de i det nye år bliver bedre til at rydde op efter sig selv og overholde almindelige regler for brug af vores klubhus. Der er nemlig ingen af os valgte, der kan holde til det enorme pres det er, at man skal rydde op efter voksne mennesker, hver eneste dag, når man kommer i klubben. På forhånd tak. Nå, så går vi til det sjove. Så er julen over os. Vi har fået pyntet vores klubhus op til jul. Vi har afholdt vores julestue for både børn og voksne. Vi fik æbleskiver og Hr. Kim Møllers lidt krydrede gløgg, der gav varmen og røde kinder på en bidende kold dag. Vores julefrokost var igen i år med en stor opbakning fra OM’s medlemmer, der altid ved, hvordan man skaber en god og hyggelig fest. Vil gerne sige tak på festudvalgets vegne for opbakningen i årets løb. Så ser vi fremad på kommende aktiviteter. Den 12. januar kl. 13 afholder vi vores nytårskur, hvor vi over et let dækket bord vil nyde hinandens selskab og sige tak for det gamle år og velkommen til et nyt. Den 9. februar kl. 13 er der Veteranfest. Vil ikke sige så meget om det, da det er damerne igen i år, der står for at planlægge det hele. Dog vil jeg lige gøre opmærksom på, at festen er for veteraner. Den 17. februar kl. 10 afholder vi generalforsamling. Vel mødt. Så er vi nået til marts, hvor vi den 9. marts starter med morgenmad kl. 9 og spillestart kl. 10 præcis og afholder vores årlige ludo turnering, og det er vi mange, der glæder os til. Bemærk lige, at finalen også spilles med en sjov hue, hat, paryk eller lignende som sidste års finale. Til slut vil jeg gerne takke festudvalget for god indsats i året der gik. Håber på mere godt samarbejde i året der kommer. Ski godt gået gutter og gut-inder. Til alle jer hyggelige OM’er vil jeg ønske en glædelig jul og et fantastisk nytår. Husk ryd op efter dig selv og pas godt på hinanden derude. Juleknus fra jeres klubhus formand Conni

Redaktøren har ordet Tusind tak for jeres spændende indlæg. Send endelig flere til næste nummer af Kikkerten! Husk nu at hente dit blad i klubhuset, når du alligevel er et smut forbi OM for at tilse din båd!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 7

Afriggerfest 2018

Efter en lang og meget varm sejlersæson afholdt OM lørdag den 3. november standerstrygning og efterfølgende afriggerfest. Kl. 13 bød vores havnemester Ask de 35 fremmødte velkommen i festsalen, hvorefter vi i samlet flok gik udendørs i det lune solskinsvejr og fulgte nedtagningen af OM-vimplen, som nu går i vinterhi indtil maj måned. Dernæst bød vores klubformand Conni de sultne OM’ere velkommen, som hurtigt havde taget ved de flot opdækkede borde, idet Gretes smørrebrød lokkede. Mange havde i år ladet madpakken blive hjemme og i stedet for valgt det superlækre smørrebrød samt osteanretningen. En stor tak til Grete, som om formiddagen havde smurt 110 stk. smørrebrød med bl.a. sylte, æg + rejer, rullepølse, roastbeef, ribbensteg og dyrlægens natmad! Der er ikke noget at sige til, at mange ved det efterfølgende kaffe/te + kage/frugt bord ærgrede sig over, at selv OM-maver har sin begrænsning, idet fristelserne var mange! Alt i alt en rigtig hyggelig og fornøjelig dag i OM. Fra pålidelige kilder er det senere kommet redaktøren for øre, at festen for mange fortsatte ud på de små timer.


Side 8

KIKKERTEN



Test din maritime viden Temaet er denne gang danske øer, som du måske besøgte på årets sommertogt. Svarene finder du side 17. 1: Består af gamle sandklitter, der i folke2: Kendt for kvindelejr siden 1971 og den munde kaldes ”Ørkenen” årlige jazzfestival a) Anholt a) Omø b) Læsø b) Femø c) Vejlø c) Fur 3: Kendt for saltsydning, huse med tangtage 4: Kendt for skibssætningen ”Kalvestenene” og kirkeskibet er et vikingeskib og hjemsted for jætten Ægir a) Vorsø a) Agersø b) Anholt b) Hjarnø c) Bogø c) Læsø 5: Kendt for sit Majtræ og sin Majstang, 6: Kendt for den berømte ”Klokkesten” og som fungerer som øens officielle flagstang den cirkelrunde kirkegård a) Bjørnø a) Lyø b) Avernakø b) Birkholm c) Hjortø c) Hesselø 7: Kendt for sine mange vildkaniner og den 8: Kendt for at være en bilfri ø. Kirkens økologiske lægeurtehave tårn fungerer også som fyrtårn a) Bågø a) Fejø b) Tunø b) Glænø c) Endelave c) Omø 9: Kendt for sine velsmagende kartofler og 10: Kendt som ”bryllupsøen”, specielle årlige musikfestival siden 1990 fastelavnstradition og søfartsmuseum a) Ærø a) Sejerø b) Slotø b) Samsø c) Enø c) Alrø 11: Kendt for sine hvide dådyr, årlige ø-lejr 12: Kendt for sine vilde heste, træet Adam og byens særegne stjerneform Oehlenschlägers Bøg og -bølle stednavne a) Langø a) Lilleø b) Nyord b) Brandsø c) Drejø c) Langeland 13: Er Danmarks 7. største ø, har mange 14: Kendt for sit Øhavets Smakkecenter, broer og virksomheden Danfoss smakkejoller og fredet kornvindmølle a) Als a) Bjørnø b) Møn b) Strynø c) Årø c) Lyø 15: Kendt for sine sjældne klokkefrøer, cafe 16: Kendt for sit russisk-ortodokse kloster, med bl.a. økologiske is med sukkertang Højeste punkt er Prinsehøj på blot 8 m a) Skarø a) Sejerø b) Tåsinge b) Bågø c) Christiansø c) Askø Få inspiration til næste års maritime ø-ferie på nedenstående links: www.visitdenmark.dk/da/danmark/natur/populaere-danske-smaoer www.danske-smaaoer.dk/


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 9

Bankospil i OM 2018 Traditionen tro afholder OM hvert år bankospil i Uge 42, hvilket også var tilfældet tirsdag den 16. oktober. Selvom bankospillet først skulle starte kl. 19, var det næsten umuligt at finde en plads på parkeringspladsen, da mangt en OM’er og mange gæster var mødt talrigt op allerede kl. 18.30 for at sikre sig lige præcis de banko- og puljeplader med ens udvalgte lykkenumre, som alle håbede på senere ville give den store gevinst. Præcis kl. 19 gik spillet i gang. Frank Kejling var opråber og Kenneth var bankospillets tilforordnede. Alle sad musestille, dybt koncentrerede, mens de forsøgte at holde styr på de mange numre, hvorfor ingen vovede at tage mobilen undervejs. I alt var der 20 ænder & stege på en række samt sidegevinster til dem, som sad ved siden af bankovinderen. Derudover var der mange flotte sponsorgaver, bl.a. fra Menu Søhus, Fuglsang, Vinmanden og Underbergkassen ved stambordet. Sluttelig var der en kasse øl på højkant for en fuld plade. Midtvejs var der kaffepause med Jørgen Milos æblekage og Connis boller samt det amerikanske lotteri med mange flotte præmier! Herefter fortsatte en ligeså nervepirrende anden halvdel af bankospillet. Nogle var heldige med at vinde mere end en gang; men bare det at deltage, mærke suset i maven, ens kolesteroltal og blodtryk galopperer helt op i det røde felt, for nu har man længe kun siddet og manglet et nummer, indtil der bare én, der råber BANKO, men sådan er det jo bare! Til slut blev puljebanken trukket. Denne var rimelig stor grundet de mange ivrige spillere. Aftenen sluttede først ved 22-tiden, hvor mange godt taltrætte satte kursen hjemad. Så en stor tak til festudvalget for endnu et dejligt og hyggeligt arrangement!

Tekst fotos: KMS


Side 10

KIKKERTEN



Arbejdsdag på Stige Ø Tekst & foto: Line Klelund Højsgaard

Lørdag morgen den 17. november kl. 9.00 var der indkaldt til arbejdsdag på Stige Ø, da pladsen trængte til en kærlig hånd og en ordentlig oprydning. Vi mødte ca. 15 mand op. Vi startede med at få et rundstykke og en tår at drikke, for alle ved jo, at uden mad og drikke duer helten ikke. Ask havde sørget for, at der var indkøbt dejlige varme handsker, så der ikke var nogen undskyldning for at gå med hænderne i lommen. De forskellige arbejdsopgaver på pladsen blev hurtigt fordelt. Der skulle ryddes buske og buskads, der skulle klippes græs, der skulle sorteres i ALT det efterladte skrammel, så vi kunne komme af med affaldet på genbrugsstationen, og der var godt nok efterladt en del! Alle gik til opgaven med krum hals, og vi fik hurtigt varmen og flere havde fået alt for meget tøj på hjemmefra, for vi var så heldige, at solen var med os og skinnede fra en skyfri himmel. Da vi havde fået ryddet godt op på pladsen, var der sørget for at vi alle fik en bid mad i klubben. Det var en rigtig hyggelig dag og et sandt bevis på, at når vi hjælpes af, så er store opgaver lidt nemmere at overskue. Og som Christian Hedager så fint har skrevet i Oms gruppe på facebook, så er der en stor tak til Ask for at sætte gang i tingene. Vi skal alle huske, at det er vores havn, vi skal løfte i flok! Du kan se flere fotos fra Arbejdsdagen på Stige Ø på side 27!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

SALG & REPARATION SK HAVEMASKINER HAVNEGADE 57 5000 ODENSE C TLF. 20 89 67 12 WWW.SKHAVEMASKINER.DK

Stille sø, gør ingen sømand

Side 11


Side 12

KIKKERTEN

                        



Vidste du dette om den europæiske hummer? Hummeren er ret almindeligt udbredt i de fleste danske farvande dog ikke i Østersøen. Hummeren lever på 4-30 meters dybde, dog søger dog ud på større dybder om vinteren. Den foretrækker områder med sten og klipper, hvor den kan gemme sig, når den skifter skal. Hummerens forreste fødder er omdannet til to store klosakse. Den slanke klosaks bruger den til at gribe og fastholde sit bytte, mens den knuser byttet med den brede. En hummer har to maver: Den ene sidder lige bag øjnene og indeholder ”tænder”, som moser og findeler føden. Den anden mave opsuger næringsstofferne. Når natten falder på, går den på jagt efter især muslinger, snegle, søstjerner og småfisk. Dog kan den også finde på at spise mindre hummere, som netop har skiftet skallen, og derfor er mere sårbare. Da hummere ser meget dårligt, men har i stedet for en veludviklet smags- og lugtesans. De kan dufte deres bytte via følsomme hår på ben og følehorn. Hvis de bliver truet, kan de afstøde en klo eller et ben, som dog gror ud igen. Hummere kommunikerer ved at tisse på hinanden. Først i en alder af 7-8 år bliver hummeren kønsmoden. Voksne skifter skal hvert andet år. Parringen finder altid sted efter et skalskifte. Hannen overfører sin sæd til en lomme på hunnens bug, hvor sæden opbevares vinteren over. Sommeren efter gyder og befrugter hunnen mellem 8.000-30.000 æg, som den bærer på undersiden af halefødderne i ca. 1 år. Når æggene klækkes, lever larverne den første måned frit i vandet, hvorefter de søger til bunden. En hummer kan blive op til 50 år, måle ca. 70 cm (inkl. klosakse) og veje op til 6 kg.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 13

Har du husket at sætte kryds i kalenderen? Nytårskur lørdag den 12. januar kl. 12 Tilmelding og betaling senest onsdag den 9. januar Pris: 50 kr. for medlemmer - ikke medlemmer 100 kr. Veteranfest lørdag den 9. februar kl. 13 Med medbragte madpakker Smørrebrød kan bestilles i klubhuset Tilmelding senest onsdag den 6. februar Generalforsamling søndag den 17. februar kl. 10 Ludoturnering lørdag den 9. marts kl. 9 Tilmelding senest onsdag den 6. marts


Side 14

KIKKERTEN



Maritim Krydsord

Vidste du, at Danmark gennemskæres af tre breddekredse: Den 55. nordlige bredde, som forløber langs en linje mellem Als, Møn og Bornholm Den 56. nordlige bredde, som skærer landet mellem Hvide Sande og Liseleje Den 57. nordlige bredde, som krydser Jylland mellem Vandet Sø og Hals Danmark gennemskæres af 4 + 1 længdekredse: Den 9. østlige længde, som skærer gennem Jylland fra lidt øst for Løgumkloster til Bulbjerg Den 10. østlige længde, som når land ved Kegnæs og forlader det tæt på Hirtshals Den 11. østlige længde, som når land lidt vest for Nakskov, og som rammer Byrum på Læsø Den 12. østlige længde, som når land på Falsters østkyst, og som skærer Frederiksværk (Den 13. og 14. østlige længde går gennem Østersøen mellem Sjælland og Bornholm og skærer ikke dansk territorialfarvand) Den 15. østlige længde, som gennemskærer Bornholm


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 15

Spørgsmål til Maritim Krydsord Vandret: 5. Hvirvlerne, som dannes i skibets kølvand 6. OM aktivitet den 12. januar 9. Skibsanlægsplads lavet af træ 10. Åbent ”køkken” på mindre skibe kaldes et … 11. En kahyts overbygning kaldes et … 13. 3 alen = 6 fod = 72 tommer = 1, 884 m = 1 … 14. Den udvendige runding af forstævnen 15. Maritimt ord for ”sikkerhedssele” 16. 1 breddeminut = 1852 meter = 1 … 17. Sort kugle som erstatter ankerlanternen 21. Åben jolles øverste kant hele vejen rundt 23. Lille ”hane” i skibets bund på et rør 24. Navn på hårdt bagt rundstykke af hvede 25. Højre skibsside kaldes …

Lodret: 1. OM aktivitet den 17. februar 2. Et ”skibsgulv” ude i det fri kaldes et … 3. OM aktivitet den 9. februar 4. OM aktivitet den 9. marts 5. Navn på lille anker med 4 faste flige 7. Siddebænk i en båd kaldes en … 8. Mindre sandbakke eller grund kaldes et … 11. En skibssides øverste kant kaldes en … 12. Maritimt ord for en lille spand 18. Den synlige grænselinie mellem himmel og hav 19. Rundt vindue i metalramme i skibssiden 20. Kølens nederste agterste del kaldes en … 22. Langskaftet kost til rengøring kaldes en …

Se løsning side 26

Skibsdrengen Jens hjælper skipper med at holde behørigt udkig fra styrehuset på det gode skib Marta. Pludselig får han øje på en person i vandet og råber højt: Mand over bord! Skipper tager kikkerten og siger: Nej, det er da en kvinde! Jens råber nu endnu højere: Der er piger i farvandet!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 16

Det er altid en spændende detektivopgave at søge i gamle arkiver. Se lige her, hvad Fyens Stiftstidende skrev i deres mandagsudgave den 20. januar 1936:

Motorbaadsforeningen fylder 10 Aar Og markerer Begivenheden med et smukt Festskrift, forfattet af Redaktør Schack. Fredag den 28. Januar kan Motorbaadsforeningen fejre sin 10 Aars Fødselsdag og har foreløbig markeret denne højtidelige Begivenhed med Udsendelsen af et stiligt og smukt Festskrift, udarbejdet af Sagfører Arnold Andersen, Odense. Heftet gaar meget udførligt ind paa Foreningens Historie. Blader man det igennem, faar man at vide, at Kronprins Frederik er Foreningens Projektor, dens Formand Redaktør Schak, Odense, og at Formaalet er at Medlemmernes Motorbaade til Disposition i saadanne Situationer, hvor Marinen skønner at have Brug for dem, samt i det hele taget at gaa ind for alt, der tjener til Fremme af dette Formaal. Foreningen er stiftet i København, og Heftet fortæller om det første Samarbejde med Provinsen og med Marinen. Provinsen kom med i 1929, hvor 8 Motorbaade fra Aarhus deltog i en Øvelse ved Kaalø Vig. I 1932 anmeldte Redaktør Schak 5 Motorbaade til Marinens Øvelser, og heraf kom de 3 i Arbejde. Motorbaadene brugtes ved denne Lejlighed som Dækning for en marcherende Flaadestyrke mod U-Baade. Turen gik fra Odense rundt om Fyens Hovede, gennem Storebælt til Omøsund. Endelig fortælles det, at Danmarks Motorbaads-Union blev startet i 1932 og valgte Kommandør Halfdan Barfod til Formand for Unionens Repræsentantskab. Kommandøren var ogsaa Motorbaadsforeningens Formand. Det er i Korthed, hvad Jubilæums-Heftet fortæller. Motorbaadsfolk vil læse det med Begærlighed – vi andre med saa stor Interesse, at man føler Trang til at indlemme sig i den Række af raske Folk. Tor — Læs mere om Motorbådsforeningens 10 års fødselsdag på side 20.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 17

Maritime boganmeldelser Et år uden sko – fra parcelhus til palmestrand Af Thomas & Margareta Veber Forlaget Ocean Dream – 280 sider – Pris: 289 kr. Det mere end 500 år gamle ordsprog, ”hvo intet vover, intet vinder”, må siges stadigvæk holder stik! Hvem går ikke rundt med en rejsedrøm i maven? Ikke alle tør smide hverdagens fortøjninger, opleve og nyde livet, mens man endnu kan? Den dansk/svenske sejlerfamilie Thomas & Margareta Veber er et glimrende eksempel herpå, da de sammen med deres 2 børn Mathilda (12 år) og Troels (9 år) i 2016 selv valgte at lægge dagligdagens ræs på den blå hylde og i stedet sætte kompaskursen mod et fælles familielangturssejlereventyr. I bogen, skrevet i et let læseligt sprog, rigt illustreret med dejlige fotos samt overskuelige rutekort, føler læseren sig fra start til slut værende ombord på den 30 fods store sejlbåd Anna Lisa som ”blind gast”, hvor familien Veber fortæller om de 15 måneder til søs på et økonomisk lavt budget og de over 12.000 til tider ikke ufarlige sømil over Atlanten til Caribien og retur til Skanør i Sverige. At sejle til nye og fremmede steder er selvfølgelig spændende; men specielt for børn kan det til tider opleves som en uoverskuelig og utryg situation, hvis man ikke hjemmefra sammen har forberedt/talt om det nye uventede liv til søs. Familieforholdet sættes derfor flere gange på prøve: hjemve, voksenliv, enetimer, søsyge, problemer med teknisk udstyr etc. Summa summarum: Sæt blot læseautopiloten til her under skibslampens skær og nyd en gribende og ikke mindst spændende sørejse med familien Veber. Derudover kan det varmt anbefales jævnligt at besøge hjemmesiden: www.thomasveber.dk, hvor du altid kan læse de sidste nye nyheder, få gode tips, samt i ny og næ modtage gratis overraskelser! One pot - Alt i én gryde Af Mette Mølbak Forlaget Muusmann – 112 sider – Pris: 200 kr. Et er sikkert, en sømand elsker at sejle; men uden lækker mad duer en sømand absolut ikke. Oftest står skibskokkens specielle kulinariske måltider at læse i mangt et skibs logbog sammen med dagens andre oplevelser til søs. Dog er en bakstørn altid mindre sjov, hvorfor det varmt kan anbefales at afprøve Mette Mølbaks mange spændende opskrifter i bogen One pot, som selv i den mindste kabys vil dufte af velsmagende/sunde retter, blot man har: skærebræt, gode knive, en skål samt en god støbejernsgryde med om bord. På: www.muusmann-forlag.dk/produkt/one-pot kan man få smagsprøver på flere af de 36 inspirerende opskrifter. Bogen er ret så anbefalingsværdig både for strandløver og ikke mindst sejlere, som nu vil få ekstra tid til at nyde sejlerlivet både til søs og på land uden den store bakstørn. Svar på spørgsmålene ”Test din maritime viden” side 8: 1.a – 2.b – 3.c – 4.b – 5.b – 6.a – 7.c – 8.b – 9.b – 10.a – 11.c – 12.c – 13.a – 14.b – 15.a – 16.bODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 19

Hvem elsker ikke en lille sejltur ud ad kanalen måske med madpakke og fiskestang? Dog skal man huske, at det i denne tid bliver tidligt mørkt, hvilket tilsyneladende overrasker mange på hjemturen. Det kan være både ubehageligt og farligt at blive overset som sejler, når det er mørkt. Vi ved alle, at vi skal tænde lanternerne, når solen går ned. Desværre ser man alligevel mange sejlere enten uden lys eller med forkert lys. Det er derfor en god idé altid at tjekke lanternerne før du sejler. Hvis du skulle være i tvivl om, hvilke lanterner din båd skal have, kan du læse mere herom på: www.sejlsikkert.dk .

H


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 20

LØSNING PAAVEJ FOR MOTORBAADE En Beklagelse fra Motorbaadsejere over Mangel paa en Motorbaadshavn. KOMMUNEN SIGER, SAGEN IKKE ER HENLAGT! Odense Motorbaadsklub fejrer, som bekendt sin 10 aarige Fødselsdag iaar, og Glæden over den stærke Udvikling paa dette Omraade er iblandet et Par Draaber Malurt. Grunden er den, at Motorbaadene i Odense har temmelige vanskelige Kaar, fordi det hidtil har været umuligt at skaffe dem ind under en fast Ordning, der har kunnet tilfredsstille baade Havneledelsen og Motorbaadene. Motorbaadsejerne forbereder, efter hvad vi erfarer, et nyt Fremstød, og Hensigten er at faa Kommunen til at gøre noget for bedre Fortøjningspladser. Hvorfor der klages. En af de utilfredse siger til os: Naar man inde fra Havnen vandrer udad Kanalen, kan man ikke undgaa at bide Mærke i den Forfatning Fortøjningspladserne henligger i Motorbaadsforeningen har ligget i Forhandling med Byraadet om en Plads, som vi meget ønsker, og da denne Plads ikke egner sig til noget andet Formaal, kan vi ikke forstaa, at der er noget at betænke sig paa. Der kan nemlig hverken Pakhuse eller Lossekaj paa dette Sted. Det siges, at Lodserne er bange for en samlet Motorbaadshavn, men adskillige Baade har i mange Aar ligget paa Stedet, uden der er sket noget, saa den Betænkelighed er næppe holdbar. Der kunne for øvrigt ved at grave Bredden 5 Meter ind, blive ganske frit i Sejlløbet. Vi er ikke bange for at lade Baadene ligge der paa vort Ansvar. Har der været talt om en Havn ved Stige? Jo, men vi finder, den ligger alt for langt borte. Motorbaadsejerne er langt de fleste Tilfælde Familiefædre og har vanskeligt ved at skaffe Familien og den megen Proviant saa langt bort. Vort Ønske er, at den nye Havneingeniør kan faa en Ende paa Tovtrækningen. Alligevel en Løsning? Vi har henvendt os til Formanden for Havneudvalget, Købmand Scheffmann, der kort siger: Vi har jo diskuteret den Sag med Motorbaadsejerne og har tilbudt dem en Plads ved Stige, som vi har ment var velegnet, og den Plads, de ønsker inde i Havnen, kan af flere Grunde ikke anvendes. Men jeg kan sige saa meget, at Spørgsmaalet ikke er henlagt. Der arbejdes videre paa det, og tilføjer Hr. Scheffmann forjættende, det kan jo være, der alligevel viser sig en Mulighed, der kan tilfredsstille begge Parter.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 21

Hvornår var det nu det var?

Der arbejdes på højtryk fra tidlig morgen til sen aften. En arbejdsuge var på 48 timer. Det var dengang, at timelønnen var 1,61 kr. Hvilket årstal er dette billede mon fra? Få svaret på OM’s hjemmeside under fanen Galleri og klik derpå Album 6.


Side 22

KIKKERTEN



JULESTUE I OM 2018 Tekst & fotos: Conni

Onsdag den 28. november var der julestue og julehygge i Odense Motorbådsklub. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag og aften for både børn og voksne, hvor julen for alvor flyttede ind i vores klubhus. Her er simpelthen så hyggeligt, når der bliver pyntet op til jul. Der blev lavet en masse flotte juledekorationer. Derudover var der alskens julesmåkager, lune æbleskiver og ikke at glemme Kim Møllers hjemmelavede og godt krydrede glögg, som gav røde kinder!

Se endnu flere fotos på OM’s Facebook side! Tak for den store og stabile deltagelse fra vores voksne medlemmer! Mange julehilsner og godt nytår til alle – Hilsen festudvalget


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Boat Show 22. - 24. februar & 28. februar – 3. marts 2019

Side 23

Sæt kursen mod Fredericia Boat Show 2019 Danmarks største indendørs bådudstilling afholdes for 28. gang i Fredericia. Det løber af stabelen den 22. – 24. februar samt den 28. februar – 3. marts. Her kan alle bådinteresserede tage en pejling af årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør. Derudover er der et hav af spændende aktiviteter, som du kan læse meget mere om på: www.boatshow.dk

Nytårsløjer Mange elsker at affyre raketter nytårsaften; men HUSK det nu, nødraketter og nødblus ikke må affyres uden grund, hverken for sjov eller for at få de gamle brugt her ved nytårstide. Hvert år bliver der advaret herom, da det jo i værste fald kan betyde druknedøden for sejlere i havsnød! Rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle! Hilsen Walther


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 24

Julefrokost 2018 Ikke mindre end 48 OM’ere havde husket at sætte et stort kryds i kalenderen ud for lørdag den 8. december, hvor festudvalget havde arrangeret endnu en rigtig hyggelig julefrokost. Så en kæmpestor tak festudvalget, som igen havde haft mega-travlt! Klokken 13 bød Conni de fremmødte velkommen, og så var det bare med at gå om bord i al den dejlige julemad: Mange forskellige slags fisk, mørbradbøf, pålæg, leverpostej med bacon og champignon, risalamande, frugt, etc. alt sammen afsluttet med et stort ostebord samt kaffe- og kagebord.

Derefter blev der julesnakket og hygget. Mange havde år husket konkurrencen om årets flotteste/hotteste julehue/hat, hvorfor det ikke skortede på fantasifulde og kreative ideer. MEN året vinder blev dog Majbritt, hvis meget kreative og iderige julehat løb af med sejren. Et stort tillykke herfra! Endnu engang tak til festudvalget for en super julefrokost! Husk du kan se mange flere billeder fra OM’s julefrokost på Facebook side.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 25


Side 26

KIKKERTEN



Vidste du, at den bredskyggede, vandtætte sydvest, som især blev brugt af fiskere på fiskekuttere eller andre steder med våde vejrforhold i 1800-tallet, oprindeligt var lavet af lærredsbomuld belagt med rå eller kogt linolie. Først i midten af 1800-tallet opfandt man de gummierede stoffer, og i dag laves sydveste oftest af vinyl. Oprindelig relaterer navnet sydvest til ”beskyttelse mod sydvestenvind”. Faktisk hedder en sydvest det samme på flere sprog (bl.a. engelsk, estisk, tysk, svensk, nederlandsk), idet regnhjørnet oftest er i sydvest. Det smarte ved en sydvest er, at den store skygge bagtil forhindrer, at man ikke får slagregnvandet ned ad ryggen, og skyggen fortil kan altid tilpasses, som man finder det bedst. Snøren under hagen forhindrer, at vand og vind ikke bare smider ens sydvest over bord i dårligt vejr. Måske vil det derfor fremover være klogt at udskifte sin kære skipperkasket til en sydvest, for hvem har i tidernes løb ikke set sin elskede kasket blæse væk i vinden. Krydsordsløsning side 14:


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 27

Arbejdsdagen på Stige Ø afsluttes med lækkert smørrebrød i klubhuset

Læs mere om arbejdsdagen på Stige Ø side 10 Fotos: Line Klelund Højsgaard


55o 24,5` N – 10o 23,0` E

Odense Motorbådsklub – Kanalvej 122 – 5000 Odense C. www.odensemotorbaadsklub.dk

Deadline 1. Marts 1. Juni 1. September 1. December

Udkommer April Juli Oktober Januar

Indlæg til Kikkerten må IKKE lægges på den blå hylde; men sendes til Redaktionen dylan@vip.cybercity.dk Mange sejlerhilsner Karen-Margrethe Kikkerten udkommer 4 gange årligt. Bladet er til aktive og passive medlemmer i OM, udvalgte klubber, samt sponsorer for bladet.