April 2019

Page 1

Nr.

April 2019 29. årgang


Side 2

KIKKERTEN Formand

Christian Miethe Kirdorf

22 76 70 97

Havnemester

Ask Toke

51 21 75 32

Næstformand

Ask Toke

51 21 75 32

Kasserer

Frank Kejling

29 21 77 04

Bestyrelses medl.

Mikkel Sidelmann

21 31 57 40

Bestyrelses medl.

Line Klelund Højsgaard

26 27 98 65

Suppleant 1

Micky Madsen

60 37 41 06

Suppleant 2

Kim Møller

52 58 08 29

Sekretær

Karen-Margrethe Sørensen

25 69 58 80

Klubformand

Conni Roth Andersen

41 82 28 18

Klubmand 1 år

Paw Hansen

42 30 45 19

Klubmand 2 år

Jacob Sandberg

30 96 74 16

Beddingsmand

Jørgen Munk

40 11 91 57

Beddingsmand Suppl.

Jacob Sandberg

30 96 74 16

Kikkerten

Karen-Margrethe Sørensen dylan@vip.cybercity.dk

25 69 58 80

Hjemmesiden

www.odensemotorbaadsklub.dk

55o 24,5` N – 10o 23,0` E


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 3

Formandens beretning Det er næsten et år siden, vi sidst var samlet her. Og jeg synes, at det har været et godt år. Ikke kun vejrmæssigt, hvor sommeren har slået alle rekorder, men også igennem de forbedringer, der er sket igennem det seneste år. Der er sket mange ting. Omsider kom Tyskerens båd væk fra havnen, indtjeningen dækkede stort set kun artikel og advokatregningen. Og eftersom at parret er flyttet til Tyskland, får vi ikke den skyldige havneleje ind. Men det har pyntet gevaldigt i billedet hernede, at den er kommet væk herfra. Vi har fået en del nye medlemmer, som vi er rigtig glade for; men vi har også mistet nogle gamle. Det er altid trist, men desværre en del af den cyklus som vil være i et socialt værested. Derfor ændrer ting sig også igennem tiden, da vi ikke kan blive i fortiden, men vi kan huske på den og sørge for vores historie ikke bliver glemt. Her vil jeg gerne rose og takke vores redaktør for klubbladet Karen-Margrethe for sit store arbejde med både bladet og internetsiden. Klubhuset er blevet malet, skiltet er kommet op igen med alle bogstaver og vinterpladsen er ikke til at kende efter oprydningen derude, hvor mange hjalp til. Det har været en fornøjelse at se flere har stillet op og hjulpet til hver gang, det har været nødvendigt. Den vedligeholdelse, der er nødvendig for dette område, kan ikke klares på kun arbejdsweekender. Der skal være ekstra hjælp og folk, der stiller op frivilligt og giver en hånd med på eget initiativ. Det er nok nogle af de mest synlige ting, der er sket det sidste år. Det er det gode samarbejde mellem vores havnemester og klubhusformand, som har sørget for dette, som begge lægger en masse tid og entusiasme i deres arbejde hernede, så dem vil jeg også gerne takke for deres gode arbejde i dette år. Og Conni må få en ekstra tak for at finde på sjove ideer, som kan gøre vores arrangementer endnu sjovere, også selvom de kræver, at bestyrelsen må sidde på vandgynge. Bag kulisserne er der sket andre ting. Den nye persondatalov trådte i kraft, hvilket gjorde det nødvendigt at få udarbejdet behandlingen af medlemmers data. Herefter har vi også fået alkoholbevilling, og vi er samtidigt blevet momsfritaget. Derfor kan vi roligt sige, at vores ”forretninger” er mere lovlige, end de har været i mange år. Dette er positivt for os alle sammen og klubben fremadrettet. Man kan næsten sige, at vi er blevet nogle kedelige ligusterhæktyper med villa, vovse og Volvo. Fortsættes side 4

STØT ANNONCØRERNE FOR DE STØTTER DIT BLAD


Side 4

KIKKERTEN

Formandens beretning Fortsættelse fra side 3 Derudover stillede jeg op til denne formands post med henblik på at arbejde på vores regnskaber og lejekontrakt. Regnskaberne har været en hård kamp hele året. BDO er blevet vores nye eksterne revisor og har rådgivet os igennem dette år. Vi har lavet om på vores faktureringssystem, vi har lavet en større oprydning i også. Vi er begyndt at bogføre en stor del af vores regnskab selv, hvilket har givet bedre indsigt i systemet og vores økonomi, men også vil sænke revisorudgifterne fremadrettet. Det har krævet en masse tid, men efter at systemet er blevet sat op, er det nemt og kræver ikke meget tid ekstra. 2017 regnskabet er noget rod. Vi vidste godt, at der ville være underskud pga. de investeringer, som blev lavet i det år som nyt strømsystem og låsesystem, som har været meget vellykket. Der forekom ingen bilag på kontanter på foreningssiden fra den gamle kasserer, hvilket har besværliggjort udarbejdelsen og gør det umuligt at lave et fyldestgørende regnskab, som nogen vil stå inde for. Derfor er alt blevet bogført og en resultatopgørelse er lavet og derefter er der trukket en streg i sandet, hvor 2018 regnskabet er et regnskab, som man kan stå inde for. Vores lejekontrakt med Odense Havn er tidsubestemt med en lav opsigelses tidsfrist. Dette har gjort nogle urolige, da der sker en masse inde på havnen. Der er dog ingen grund til at være urolige i hvert fald ikke, hvis man kigger på lokalplanen, og der bliver givet besked i tilfælde af høring omhandlende området. Udviklingsplanen, som er stemt igennem, omhandler heller ikke vores område, så der er intet der tyder på at vi skal være urolige for vores havn. Vi har forespurgt om, vi kan få 10 år sikret på skrift, men vi har ikke fået svar endnu, og der er en plan klar for vores næste skridt. Til sidst vil jeg slutte af med at sige tak for et godt år, og jeg håber det næste bliver lige så godt for OM.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 5

Havnemesteren har ordet Ohøj venner i OM Jeg vil gerne starte med at sige tak for genvalget. Jeg håber, at vi i fællesskab kan fortsætte det gode sammenarbejde i havnen. Jeg vil også gerne takke de medlemmer, der har vist interesse i at hjælpe med de mange daglige gøremål på havnen. Vi startede året med en del vand i havnen, dertil vil jeg sige, at flertallet er blevet bedre til at tilse deres både, men der er stadig nogen der ikke forstår alvoren. BÅDE OG BROERNE KAN TAGE SKADE, HVIS UDHALERENE IKKE JUSTERES EFTER FORHOLDENE. Igen vil jeg takke det trofaste brovagtshold, som har gået med fingrene i det kolde vand for at redde, hvad reddes kan. Nu står foråret for døren og en ny sejler sæson starter, hvor bådene skal pudses, poleres og males. Husk at vise hensyn til dine klubkammerater, og rydde op efter dig selv. Det har til tider været et udflugtsmål at sejle til riggerbroen for at holde ferie, til stor irritation for klubbens andre medlemmer, som gerne vil ordne deres båd. Riggerbroen er en arbejdsbro. Det vil sige, at når du gerne vil arbejde på din båd, kan du ligge der, indtil du er færdig med at arbejde. Derefter finder man sin egen plads igen. Vi har igennem de sidste år brugt rigtig mange penge og tid på at rydde op efter gamle medlemmer. I den forbindelse vil jeg gerne appellere til, at vi alle gør en indsats til at holde orden. Det gælder både i klubbens skure og på vinterpladsen. Jeg ser frem til en sæson, hvor der forhåbentlig vil blive rig mulighed for at brænde en masse diesel og benzin af. Havnemesteren

Vidste du, at Danmarks Fritidssejler Union har udgivet en lille instruktionsbog med fortøjningstips. Du kan downloade denne under Sidste Nyt på vores Hjemmeside. Her er vist en, der har glemt sin fortøjning eller hvad?


Side 6

KIKKERTEN Kassereren har ordet Først vil jeg gerne takke for valget på Generalforsamlingen. Det er ikke meget jeg har at berette efter så kort tid som kasserer og kun deltaget i et enkelt bestyrelsesmøde, men jeg er så småt ved at blive sat ind i tingene og satser på, at jeg meget snart er fuldbefaren udi regnskabsprogrammet.

Én af de første ting, som jeg vil kaste mig over, er at hjælpe medlemmerne med at huske at betale fakturaer til tiden – for det er selvfølgelig en forglemmelse, når betalingsfristen overskrides! Jeg er sikker på, at jeg i næste klubblad har meget mere at fortælle om opstarten som Kasserer i OM. Rigtig go’ sejlsæson, som forhåbentlig vejrmæssigt bliver i stil med sidste år. Mange hilsner Frank

Det bliver snart muligt at betale med MobilePay i Odense Motorbådsklub. Nummeret du skal bruge, kommer snarest. Hold derfor øje med opslagstavlen i OM og vores Facebook side samt Hjemmesiden. Hvis du bruger MobilePay til at betale din faktura, SKAL du huske at skrive dit fakturanummer i beskedfeltet.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 7

Klubformanden har ordet Vinteren har ikke været så hård ved os i år. Vi håber på en ligeså fantastisk sommer i denne sæson, som den sidste vi havde. I tiden der er gået siden sidste blad, har vi afholdt vores nytårskur i januar. Der var som altid god opbakning fra jer medlemmer. Vi måtte desværre aflyse vores Veteranfest i februar pga. for lidt tilmeldte, så vi greb chancen og lavede en lille intern billard turnering, med rå hygge i højsæde, hvor 22 tilmeldte OM’ere var med til at skabe en hyggelig dag. Vores billardbord bliver brugt rigtigt meget, hvilket er dejligt, da det giver en masse socialt samvær og aktivitet i vores klubhus. Samtidigt har vi deltaget i Albani Hyggepot med vores herrehold i billard. Vi har på vores hjemmekampe lavet mad, og medlemmerne har kunnet se kampen og nyde en lækker middag til en rimelig pris. Vi har på vores hjemmekamp lavet mad til over 20 hver gang. Takker for den store opbakning. Vi har afholdt vores generalforsamling i februar i år. Så har vi afholdt vores ludo turnering her i marts. Det var det en sjov og hyggelig dag. Så skal vi se lidt fremad: I maj afholder vi standerhejsning, og så er sæsonen for alvor i gang. Vi glæder os til at se jer alle til vores fester igen i år. I juni afholder vi Skt. Hans med grill og bål, og selvom vi ønsker os en dejlig sommer, igen i år, så håber vi, at vi kan futte en heksemutter af i år. Da Skt. Hans bare er sjovere, når heksen flyver til Bloksbjerg. Her til sidst vil jeg sige, at jeg har valgt at aflyse vores Bregnør tur i år, da mange af os der sejler med hvert år, skal til Skarø festival i samme weekend. Blot til info til dem, der ser den mangle på vores Aktivitetskalender i år. Så har vi fået ny vaskesøjle i klubhuset, som jeg inderligt håber, at jer der bruger den passer på den. Jeg takker festudvalget for deres store arbejde omkring klubhus og ølrum. Vil slutte med at ønske alle medlemmer en dejlig sommersæson. Husk pas godt på hinanden derude OG PAS GODT PÅ VORES KLUB OG RYD OP EFTER DIG SELV... SÅ BLIVER CONNI SÅ GLAD! Knus til jer alle

Redaktøren har ordet Tusind tak for jeres spændende indlæg. Send endelig flere til næste nummer af Kikkerten! OM’s Aktivitetskalender for 2019 med et hav af spændende aktiviteter finder du midt i bladet. Husk med jævne mellemrum at holde øje med klubhusets opslagstavle, OM’s Facebook side og vores Hjemmeside, hvor du finder de sidste opdateringer. Husk nu at hente dit blad i klubhuset, når du alligevel er et smut forbi OM for at tilse din båd! Mange har allerede nu travlt med forårets sysler på land og i havnen, så skibet kan blive klargjort til årets store maritime drømmesommer, som forhåbentlig bliver indfriet i år med en masse nye oplevelser og solskin om bord. Mange maritime solskins- og sejlerhilsner til jer alle


Side 8

KIKKERTEN

HJÆLP! Hvor er min pige? ↓ Hos skibslægen En sømand møder op hos skibslægen og siger: - Se lige her doktor, min ene testikel er helt blå! Skibslægen kigger på den, henter hurtigt en kniv og skærer den blå testikel af, hvorefter han siger: - Jeg vil undersøge den i mit mikroskop, så kom igen om et par dage, min ven! Allerede næste dag møder sømanden meget ulykkelig op hos skibslægen og siger: - Se her, nu er min anden testikel også blevet blå! Skibslægen kigger på den, skærer den af og siger: - Kom igen i morgen efter morgenvagten sømand! Næste dag møder sømanden op hos lægen og siger: - Nu er den helt gal. Nu er min tissemand også blevet helt blå. Er det virkelig nødvendigt at skære den af? - Nej for pokker, min kære ven. Jeg har undersøgt dine testikler i mit mikroskop, og nu ved jeg, hvorfor de er blå. Det er bare din kedeldragt, som smitter af!

Vidste du, at der findes tre slags sejlere: De der har prøvet at gå på grund, de der har prøvet og de som lyver.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 9

Referat af OM’s Generalforsamling søndag den 17. februar 2019 1. Valg af dirigent: Ask Toke 2. Valg af sekretær: Karen-Margrethe Sørensen 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 4. Formandens beretning: Godkendt 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Christian Miethe fremlægger OM’s årsregnskab, som viser et lille overskud på 16.080 kr. Som forventet viser Resultatopgørelsen 2017 et stort underskud på 198.952 kr. Der forelå ingen bilag på kontanter på foreningssiden fra den gamle kasserer samtidig med, at der har været store udgifter til nyt nøgle- og strømsystem, arbejdsdage etc. Der er brugt penge på konsulentbistand fra BDO omkring vores regnskabs system, regnskab for 2017 og 2018, samt til forespørgsel om momsfritagelse ved skat. Derudover er der også brugt 50.000 kr. til oprydning på vinterpladsen. Pkt. 5 godkendt. 6. Fremlæggelse af budget: Cristian Miethe fremlægger dette punkt. Han fortæller, at vi i år har været lidt konservative, hvorfor vi har lagt os tæt på det gamle budget. Pkt. 6 godkendt. 7. Indkomne forslag behandles: Der er i alt 5 indkomne forslag: a) Klubformanden foreslår, at eftersom mange undlader at komme ned til deres både, når der varsles højvande, at der skal indføres en bod på evt., ødelagde broer, hvis det er selvforskyldt, at ens båd river broerne op. Det besluttes ikke at indføre en bod; men det er enhver bådejers pligt jævnligt at føre tilsyn med sit skib samt Love & Vedtægter skal fortsat håndhæves. b) Formanden foreslår, at eftersom de interne revisorer ikke bliver brugt, at disse fremover nedlægges og dermed ikke længere vælges, nu der bliver brugt eksterne revisorer. Forslaget vedtages. c) Formanden foreslår, at der i Vedtægt 9 indføres et pkt. 3, hvor der vil blive indført en bod på 1000 kr. for misligholdelse af området omkring stativer på vinterpladsen på Stige Ø. Vedtægt 9 stk. 3. Fartøjsejer er ansvarlig for at vedligeholde arealet rundt om sit stativ og fartøj på vinterpladsen. Hvis et areal ikke findes acceptabelt, vil det udløse en tidsfrist for udbedring, som hvis ikke findes opfyldt af et bestyrelsesmedlem kan udløse en bod på 1000 kr. Forslaget vedtages. Fortsættes side 10


Side 10

KIKKERTEN

Fortsat fra side 9 d) Formanden foreslår, at faktureringsdatoer ændres til januar, april, juli og oktober måned. Forslaget vedtages. e) Formanden er fra revisor blevet gjort opmærksom på følgende: Paragraf 10 pkt. 5. skal ændres til denne ordlyd: De samlede regnskaber revideres og fremlægges på den ordinære generalforsamling. såfremt betingelserne for undladelse af revision er opfyldt, kan det besluttes, at regnskaberne ikke revideres. Vigelsø-udvalget vælges: Kent Clausen, Paw Hansen og Ivan Bech. 8. Valg af bestyrelse ifølge § 9 stk. 4 - Her vælges følgende: Formand: Kasserer: Bestyrelsesmedlem 1: Bestyrelsesmedlem 2: Sekretær: Bestyrelsessuppl. 1: Bestyrelsessuppl. 2: Klubformand: Klubmand 1 år: Klubmand 2 år: Beddingsmand: Beddingsmandsuppl:

Christian Miethe Kirdorf Frank Kejling Mikkel Sidelmann Line Højsgaard Karen-Margrethe Sørensen Micky Madsen Kim Møller Conni Roth Andersen Paw Hansen Jacob Sandberg Jørgen Munk Jacob Sandberg

9. Klubhusformand fremlægger aktivitetsplan for det kommende år: Desværre havde klubformanden ikke fået kalenderen med, men også i år vil der blive mange arrangementer. Aktivitetskalenderen kommer først med Kikkerten til april, men vil forinden blive ophængt i klubhuset, blive lagt på Hjemmesiden og OM’s Facebook side. 10. Eventuelt: a) Spørgsmål fra salen: Hvad sker der med beddingen? Formanden svarer, at eftersom skinnerne endnu ikke er i orden og skal repareres, har han kontaktet Odense Havn, som henviste ham til Odense Kommune. Afventer dog et svar snarest. b) Havnemesteren har lavet en oversigt over ledige pladser (markeret med grønt) i havnen, denne hænger på opslagstavlen. Oversigten viser plads-størrelse og pris. Denne vil snarest blive lagt på OM’s hjemmeside og Facebook. c) Spørgsmål fra salen: Hvad med ramslaget på Vigelsø? Svar: Ramslaget bør ophugges. Tages op på et møde i Vigelsø-udvalget. Referent: Karen-Margrethe Sørensen .


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

SALG & REPARATION SK HAVEMASKINER HAVNEGADE 57 5000 ODENSE C TLF. 20 89 67 12 WWW.SKHAVEMASKINER.DK

Ét er et søkort at forstå et andet skib at føre

Side 11


Side 12

KIKKERTEN

Hvorfor ruller bølgerne altid ind mod kysten? Vandmasserne vælter ind mod klodens kyster, enten som små, blide krusninger eller som brølende tordenplask. De bevæger sig aldrig den anden vej. Forklaringen skal findes på det åbne hav. Vinden har brug for både tid og plads for at skabe bølger. De betingelser findes kun på åbent vand, og derfor vil du altid opleve, at bølgerne skyller ind imod dig, når du betragter havet fra kysten. Bølger opstår langsomt, da friktionen mellem luft og vand ikke er ret stor. Overførslen af energi sker altså ved, at luften trykker på vindsiden af en bølge og suger på læsiden. Vind og afstande former bølgen Havforskere har præcise formler, som beskriver, hvor store bølger kan blive. Generelt vokser bølgers højde, jo kraftigere det blæser, jo længere tid det blæser, og jo længere distancevinden får lov at virke over. Bølger knækker på lavt vand Vandets partikler bevæger sig i cirkler på åbent vand og skaber bølgetoppe på vandoverfladen. Når bølger når ind på lavt vand, påvirkes de af bunden. Det nederste af en bølge sænker farten, mens toppen fortsætter og skaber en stejl bølge, der på et tidspunkt brydes. Blide bølger kaldes kattepoter Ude på det åbne hav i områder, hvor vinden generelt er kraftig, f.eks. i den sydlige del af Det Indiske Ocean, er den gennemsnitlige bølgehøjde hele syv meter. Når vinden på et tidspunkt tager af, så det ikke længere blæser nok til at vedligeholde bølgehøjden, ændrer bølgerne sig til såkaldte dønninger. De første spæde vinddrevne bølger kaldes kattepoter eller krusninger.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 13

Har du husket at sætte kryds i kalenderen? Arbejdsweekend lørdag den 6. april kl. 9 Standerhejsning lørdag den 11. maj kl. 11 Spisning kl. 13 Tilmelding og betaling senest onsdag den 8 maj Pris: 50 kr. for medlemmer - ikke medlemmer 100 kr. Arbejdsweekend lørdag den 15. juni kl. 9 Sankt Hans lørdag den 23.juni Kl. 18: Der grilles pølser Kl. 20 – 21: Bålet tændes Pris: 25 kr. Tilmelding og betaling senest den 19. juni


Side 14

KIKKERTEN

Maritim Krydsord

Det er frokosttid og to bundgarnsfiskere sidder i jollen med deres madpakker. Pludselig får de øje på en meget seksuelt opstemt han-måge, som energisk jagter rundt efter en hun-måge. De lander begge i båden. For sjov smider den ene fisker en bid brød med ost hen til han-mågen, som hurtigt stopper sit forehavende og begynder at spise brødet. Den anden fisker stirrer forundret og udbryder: - Så sulten håber jeg sgu aldrig, at jeg bliver!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 15

Spørgsmål til Maritim Krydsord Vandret: 3. Hvilken farve er styrbords lanterne 8. OM aktivitet i september måned 9. OM’s klubmand for 1 år hedder … 10. Hvad hedder Mikkel til efternavn 11. OM’s kasserer hedder 13. Maritimt ord for gulv 15. Tidligere blev tovværk lavet af … 17. Andet ord for besætning 18. Ord for at ”pakke” noget tæt sammen 21. OM’s klubformand hedder … 22. Vindstyrke på 24,5 til 28,4 m/sek. 23. Navn på ”ulykkesfugl” 24. OM’s beddingsmand hedder 25. rør, som leder vand til spygat 26. OM’s klubformand for 2 år hedder … 27. OM aktivitet i august måned

Lodret: 1. Hvad hedder Line til efternavn 2. OM’s Vigelsø-udvalg består af Paw, Ivan og 4. OM’s formand hedder … 5. Aflangt trekantet smalt og spidst ”flag” 6. Navn på mindre fladbundet robåd 7. OM aktivitet i maj måned 12. Navn på maritimt instrument 14. Der modsatte af flod er … 16. OM’s havnemester hedder … 19. Den vindretning som vinden kommer fra kaldes 20. Lille anker, som et paraplyanker 24. Forkortelse for ”Mand over bord” 25. Leret dynd, en form for mudder

Se løsning side 26

En fuld sømand dinglede rundt på havnen, da han pludselig stødte ind i en ældre dame, der ironisk sagde: - Nå, det er da noget af en søgang. Hvortil sømanden snøvlende Svarer: - Ja, det er ikke så svært med alle de gamle vrag, man møder!


Side 16

KIKKERTEN

Den 2. april 1940 kunne man læse følgende i Fyens Stiftstidende:

MOTORBAADSFOLKENE HAABER PAA BENZIN Klubben holder Generalforsamling Odense Motorbaadsklub har afholdt Generalforsamling i Næsbyhoved Skov med Direktør Grauslund som Dirigent. Formanden, Direktør Th. Vandt, aflagde Beretning og oplyste, at Klubben har ca. 100 Medlemmer med 75 Motorbaade. Der arbejdes paa en Løsning af Benzinspørgsmaalet. Motorbaadene har ikke i Øjeblikket faaet tildelt Benzin eller Petroleum, med Dansk Motorbaadsunion arbejder med Sagen, og Motorbaadsfolkene nærer Haab om, at der kommer en Tildeling. Et Udvalg inden for Klubben behandler Spørgsmaalet om Assurance for Baadene. Der er udarbejdet Lovforslag, og formentlig i nær Fremtid kunne afholdes stiftende Generalforsamling inden for denne særlige Afdeling af Klubben. Kassereren, Overportør Sørensen, oplæste Regnskabet, hvoraf det fremgik, at Formuen er forøget med ca. 300 Kr. Til Bestyrelsen genvalgtes Vandt og nyvalgtes Reperatør P. Petersen. Revisorerne genvalgtes. Og som Repræsentanter til Dansk Motorbaadsunion valgte man Direktør Vandt, Overportør Sørensen og Prøvemester Syrik Hansen.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 17

Maritime boganmeldelser Nordhavet af Ian McGuire Forlaget Modtryk – 317 sider – Pris: 300 kr. Den unge noget forsumpede irske læge Patrick Sumner får i 1859 hyre som skibslæge på hvalfangerskibet Volunteer med kurs mod Baffinbugten i Vestgrønland. Med sig i køjesækken har han dog dyrekøbte erfaringer fra Inden, hvor han gjorde tjeneste i den britiske hær. Det barske liv ombord bliver dog hurtigt et brutalt og blodigt mareridt for alle. En skibsdreng bliver fundet myrdet, da der er en morder om bord. Sumner må tage affære, for den skyldige skal findes og lægges i lænker, så han kan blive hængt, når skibet er sikkert i havn. Hvorvidt skibet kommer sikkert i havn, skal ikke afsløres her; drenge bliver til mænd og mænd til frosne lig. Nordhavet er bestemt ikke for sarte sjæle; men er man først hoppet om på hvalfangerskibet Volunteer under de iskolde himmelstrøg, afmønstrer man først ved bogens sidste nervepirrende punktum. Bogen er en dramatisk psykologisk spændingsroman, som absolut får vind i sejlene af sin fine beskrivelse af 1800-tallets hvalfangermiljø. For øvrigt bliver Nordhavet filmatiseret en Tv-serie i fem dele á 60 minutter på BBC, som kan ses her i årets løb.

En streg i vandet af Henning Pedersen Forlaget Kahrius – 188 sider – Pris: 198 kr. Et skib på vej fra Panama med kurs mod New Zealand får pludselig motorstop bedst, som det passerer datolinjen. Mens de ligger underdrejet, bestemmer 11 besætningsmedlemmer sig for, at de på skift fortæller hinanden en god historie. De skal hver hente en personlig ting på deres kammer, som deres historie skal tage udgangspunkt i. Kravet til historien er dog, at den skal indeholde noget magisk, som selv fortælleren må undre sig over. Alle har en original sømandshistorie, den ene mere utroværdig end den anden – men måske sande alligevel – fra den store verden, for man ved aldrig med en sømand, som har sejlet på de på de 7 verdenshave. Alle får sat en streg i vandet den søndag, som må udgå pga. datolinjen. Vi hører bl.a. om, hvad en afmønstring, en påmønstring og en agterudsejlet i en fremmed havn langt fra hjemmet uventet kan resultere i. Vi møder genfærd og afdøde. Vi hører om personlighedsspaltninger. Vi får også en eventyrlig forklaring på, hvorfor delfinen altid vil være sømandens bedste ven. Netop som matrosens fortælling er slut, kommer maskineriet igen i gang, motoren og skibet kan sejle videre. Læg dig blot på køjen under skibslampens skær og nyd disse fantastiske sømandsskrøner, som kun kan fortælles af søfolk. Man må sige, at bogen lever virkelig op til sin titel.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 18

Ludo turnering lørdag den 9. marts

Stort tillykke til: Conni John Sømand Lena Fuglsang Jørn City Fotos: Conni & Marianne Toke


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 19

Husk nu at kontrollere dine oppustelige redningsveste Inden din første sejlads i år, er det en god idé allerede nu at lave den årlige kontrol. 1. Læg redningsvesten på et bord og åbn den i siden. Læg mærke til, hvordan den er foldet, så du kan folde den igen. 2. Tag CO2-patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen. Hvis der er hul, er den tom og skal udskiftes. 3. Tjek automatudløserens udløbsdato. Er den for gammel, udskift den. Har udløseren rød indikator, skal den også skiftes. Nogle veste har en synlig tablet i udløseren. Tjek den med neglen: Hvis den er blød, skal den udskiftes. 4. Tjek den manuelle udløser. Den skal være tilbageført og den grønne sikkerhedssplit være intakt. 5. Blæs vesten op igennem mundstykket. Lad den ligge mindst 16 timer. Er trykket gået af, er den utæt og skal kasseres. Holder vesten trykket, lukkes luften ud via mundstykket. 6. Monter automatudløser og CO2-patron. Monter en automat-udløser/tablet og skru en fuld eller ny CO2-patron i udløserenheden. 7. Pak vesten sammen. Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den foldes. Noter årstallet med vandfast tusch på ydersiden af vesten.


Side 20

KIKKERTEN

Gåture i OM Tekst & fotos: Jette

Vi startede vores søndags-gåture op den 21. oktober 2018. Herefter gik vi hver anden søndag i de lige uger. Vi startede kl. 10 om formiddagen og gik ca. et par timer. I alt har mellem 10 – 13 personer deltaget samt en hund (Milo). Vi har faktisk været heldige med vejret. Turen ud langs kanalen har været mulig og op til flere gange, fordi der ikke har været megen vind. Normalt går vi en times tid med et pitstop undervejs, hvor vi nyder et par små ”skarpe”.

Når vi så vender snuden hjemad og er godt sultne, har Conni dækket et lækkert og hyggeligt morgenbord med lune rundstykker, ost og lever postej, for ikke at glemme Inges dejlige franskbrød fra Stige. Her i skrivende stund har vi 2 gange tilbage. Vi holder afslutning lørdag den 13. april.

Søndag den 20. oktober starter vi op igen, så sæt endelig kryds i kalenderen, hvis du skulle få lyst til at deltage.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 21

Hvornår var det nu det var? Så blev det endelig forår i Odense Motorbådsklub. Den 16. april det år smilede solen så varmt og hjerteligt, at kviksølvsøjlen i termometret røg op på 18,7 0. Få svaret på OM’s hjemmeside under fanen Galleri og klik derpå Album 2.


Side 22

KIKKERTEN

Sikker sejlads i snævre farvande De to billeder fortæller, hvem der viger for hvem. Det kunne være i Odense Kanal.

Hørt på havnen ved forårsklargøring Lille hr. Olsen er lidt bange for, at han ikke kan nå at få båden klar til den fælles påsketur. - Hør lille hr. Olsen, skal jeg ikke hjælpe dig med båden i år? - Jo, alle tiders, hr. Hansen. Måske kan jeg få dig til at male mine vinduer, for det kan jeg næsten ikke overskue. Imens du gør det, vil jeg holde en lille velfortjent pause. - Ingen problem. Slap nu af. Gå du bare over i klubhuset imens jeg maler. En time senere kommer hr. Hansen glad ind i klubhuset. - Nu har jeg malet alle vinduerne på båden. skal jeg ikke også male vinduesrammerne nu, hvor jeg har malingen fremme?


Side 23

KIKKERTEN

Sidste nyt fra Vigelsø-udvalget Referat af møde i Vigelsø-udvalget holdt i OM´s klubhus 11. marts 2019 kl. 19.00, hvor Conni Roth Andersen fra OM havde sørget for ostemad og kage. En stor tak til hende. Dagsorden og adresselister uddelt til mødet. Ordstyrer blev Henrik Lund fra Stige Ivan fra OM blev referent. Vi havde en runde, hvor vi fortalte, hvad vi hed og kom fra. Fra Stige: Gert og Henrik Fra Frem: Kurt og Jens ”Post” Fra OM: Paw, Kent DK og Ivan B. Punkt 1. Klubhus a. Broen: Efter en lille snak frem og tilbage blev vi enige om, at Posten sejlede med Jens Snedker ud og danne et overblik og kigge på, hvad der skal laves og en indkøbsseddel. b. Ramslag: Frem (Posten) hænger på den sammen med Klintebjerg. De vil forsøge at få den op at flyde igen til påsken og sejle den til Klintebjerg, ellers vil den blive skåret i stykker og smidt ud. c. Flagstang: Den lægger ned, reddet af ”Fjordbumserne”. Den skal kigges efter om den kan laves. Der var enighed om at flytte den ind på land, måske sættes op til det sted hvor man tisser. Den har stået op til Broen, men for ikke at den skal rive broen i stykker, så flyttes den. Der kigges på det sammen med Jens Snedker. Vi tænker at reparere den i første omgang, ellers må vi købe en ny (6 meter). d. Vinduer i (klubhus): Lister i vinduer er ved at være godt slidte. Der skal kigges på dette. Jens Snedker. e. Græsslåning: Frem har ansvar og de plejer at være en gruppe der i foråret klipper stier fri fra diverse grene. Ellers må alle gerne give en hånd med. f. Diget: Det er ikke for godt. Gert fra Stige kontakter en medarbejder, han kender fra VESTAFJORD om dette. Vi vil prøve at holde havnevæsnet væk fra øen så meget som muligt. g. Andre ting: Klintebjerg er de medlem blev der spurgt om? Nej, men de ønskes selvfølgelig velkommen i gruppen. Dette vil betyde de skal betale kontingentet for 2019, ellers så er de ikke medlem. Punkt 2. Frems gamle klubhus? Der var forslag om at overdrage det til ”Fjordbumserne” som brugte øen flittigt. De blev kontaktet og de sagde ja til det, med den betingelse, at de sørger for vedligeholdelse og at tingene er i orden. Jens Hedelund fra ”Fjordbumserne” er ansvarlig. Vi kan således koncentrere os om vores eget. Punkt 3. Økonomi a. Hvem står for det? Det gør kassereren i Frem. Søren deres kasserer var ikke klar over dette. Der er ikke indbetalt for 2017 og 2018 fra nogle af klubberne. (1000 kr. pr klub pr. år). Der vil blive sendt girokort ud til Stige, Frem og OM, om at betale for 2017, 2018 og 2019 total 3000 kr. pr. klub. Som nyt medlem skal Klintebjerg betale for 2019 = 1000 kr. b. Regnskab blev fremlagt. Der er 671,91 i kassen. Pr. 31.12.2018. Punkt 4. Diverse Der vil blive indkaldt til møde når Jens Snedker og gruppe har kigget på, hvad der skal købes og laves. Liste med kontaktpersoner (Vigelsø-udvalget) rettes til for de enkelte klubber. Tak for god ro og orden… Ivan Henrik Bech - Odense Motorbådsklub


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 24

Et billardhold blev født … Tekst & foto: Frank Kejling

I foråret 2018 blev der givet tilladelse til at indkøbe et brugt billardbord til klubben, og inden længe var bordet fundet på Sjælland så den 9. juni tog Jacob, Metersmeden og jeg selv til Djævleøen for at hente bordet. Det var tungt som bare fanden, da skiferpladen var i ét stykke, men det lykkedes os at få det bakset ned fra første sal med meget møje og besvær – godt at vi alle 3 har tilbragt vores halve liv i et træningscenter! Billardbordet har siden været genstand for megen kritik, men dog langt mest glæde – det har gjort mange mørke vinteraftener noget lysere og lettere at komme igennem. Inden længe opstod idéen om et OM Billardhold, som kom til at bestå af Ask, Metersmeden, Morten Roth og jeg selv med Paw og Kim som reserver. Forfængelige som vi er, var de ”almindelige” T-shirts, som vi fik udleveret ikke gode nok til os, så Danish Siteservice v. Morten Roth sprang til som sponsor, og vi fik fremstillet de fedeste poloshirts med navne på som sammen med trøjerne, som Conni havde fået lavet, gjorde os til det flottest klædte hold af alle. Holdet blev tilmeldt turneringen Albani Hyggepot, der går ud på at spille billard og ikke mindst at hygge sig med med- og modspillere. Det er en værtshusturnering, hvor man mødes med modstanderen til spisning og efterfølgende spiller kampen. 1. november stillede vi spændt op på hjemmebane i OM til første kamp mod Terningen fra Årslev. Selv om vi alle er oppe i årene – nogle mere end andre - var vi godt nervøse, men vi formåede at hive en 4-4 hjem. Der skulle gå en del kampe, før vi blev dus med det hele, og stille og roligt blev nervøsiteten lagt på hylden. Vi begyndte at få de sejre, som vi selv mente, at vi havde fortjent længe. Kampene før jul indbragte ikke mange point, men efter nytår var vi meget bedre spillende. Nu da turneringen er slut, kan vi se tilbage på en utrolig flot første sæson, hvor vi sluttede på en fornem 2. plads, altså hvis vi vender tabellen på hovedet, så der er absolut plads til forbedring. På ét punkt blev vi dog bedst af alle hold i rækken, nemlig i antallet af ”skæve”. Vi har i løbet af sæsonen mødt mange dejlige og fantastiske mennesker de steder som vi har spillet og nye venskaber er blevet til. Nu går vi i skarp træning, så vi er klar til den nye sæson til efteråret, hvor vi satser på en topplacering. Midt i sæsonen blev OM velsignet med et Mixhold, som endte på en fantastisk 2. plads i deres række. På vegne af OM Herre Billard – Frank


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 25


Side 26

KIKKERTEN

Vidste du, at beskøjter tidligere var en del af sømænds daglige kost til søs. Det var en "slags ”kiks” lavet af mel og vand. Beskøjter blev typisk bagt to gange, så de ikke kunne tiltrække sig fugtighed og derved rådne eller mugne. De blev opbevaret i store trætønder eller træfade. Pga. mangel på fugt i bagværket, blev de en tør og hård fornøjelse. De var så hårde, at man nemt knækkede tænderne på dem. Beskøjterne kunne blødes op i bl.a. vand, kaffe, te, øl eller rom. Den eneste næring i beskøjter var melets proteiner og stivelse, der var ingen vitaminer, hvilket betød, at mange sømænd fik skørbug pga. på c-vitaminmangel. Beskøjter kaldes også skibskavring, skonrog, skibstvebak. Pga. beskøjters store hårdhed fik de mange øgenavne bl.a. pløkker og tagsten. Krydsordsløsning side 14:


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 27

Vigelsø-tur Søndag den 18. februar 2019 Fotos: Paw & Kent


55o 24,5` N – 10o 23,0` E

Odense Motorbådsklub – Kanalvej 122 – 5000 Odense C. www.odensemotorbaadsklub.dk

Deadline 1. Marts 1. Juni 1. September 1. December

Udkommer April Juli Oktober Januar

Indlæg til Kikkerten må IKKE lægges på den blå hylde; men sendes til Redaktionen dylan@vip.cybercity.dk Mange sejlerhilsner Karen-Margrethe Kikkerten udkommer 4 gange årligt. Bladet er til aktive og passive medlemmer i OM, udvalgte klubber samt sponsorer.