Page 1

Kurzes deutsch-polnisches Wรถrterbuch Die Arbeitswelt


Der Wortschatz-słownictwo Abitur, das -matura Abteilung-, die -dział Absolvieren-ukończyć abwechslungsreich-urozmaicony Angebot -oferta Anlagen, die (pl) -załączniki Anzeige, die-ogłoszenie Arbeit-die, praca Arbeitgeber, der-pracodawca Arbeitnehmer-pracownik Arbeitsamt, das-urząd pracy Arbeitsstelle, -n- posada Aufgabe, -n,die –zadanie Aufgabenbereich- zakres obowiązków Ausbildung, die-wykształcenie Berechnung-obliczenie, kalkulacja Bereich, der-dziedzina Berufserfahrung-doświadczenie zawodowe beschӓftigen-zatrudniać bewerben, sich um etw~ - starać się o Bewerbung,-en-podanie o przyjęcie do pracy Bewerbungsgesprӓch-rozmowa kwalifikacyjna Bezahlung-zapłata bezugnehmend auf- w odowiedzi na Computerkenntnisse, (pl)- znajomość obsługi komputera Eintrittstermin, der-termin rozpoczęcia pracy


Engagement, das –zaangażowanie entscheiden-zdecydować się Erfahrung, die -doświadczenie erforderlich-wymagany Fӓhigkeiten, die-zdolności (pl) Familienstand, der-stan cywilny Fremdsprache,-n, die-język obcy flexibel-elastyczny Flexibilitӓt, die-elastyczność Flurfördermittelschein, der-kurs wózków widłowych führend-prowadzący Führerschein, der- prawo jazdy Geburtsdatum, das –data urodzenia Gehalt, das –pensja Gehaltsvorstellung-proponowana wysokość wynagrodzenia gehören zu –należeć do Gelegenheit-okazja Hersteller, der- producent hochachtungsvoll-z poważaniem Homepage, die-strona internetowa Kommunikativ-komunikatywny Kenntnisse (pl)- umięjetnośći Lebenslauf, der-życiorys ledig-nieżonaty/niezamężna leistungsbezogen-zależny od wyników Muttersprache, die-język ojczysty Nachname, der-nazwisko


Offenheit, die -otwartość Postleitzahl- die, kod pocztowy Praktikum, das -praktyka selbstӓndig-samodzielny senden-wysłać Stӓrke-n, mocna strona Staatsangehörigkeit, die-obywatelstwo Stelle, die-posada Tӓtigkeit, en --czynność, działalność TeamfӓhigUmgang, der-obchodzenie się umsetzen- realizować Umsetzen, das –zastosowanie Unterlagen- (pl)-dokumenty Unternehmen, das –przedsiębiorstwo Unterschrift, die -podpis Verlassen-den Job~ -zmienić pracę verdienen-zarabiać Vorname, der- imię Vorteil, der-zaleta Verfügen über –dusponować weiterentwickeln- sich~, - rozwijać się zӓhlen –zaliczać do Zeugnis, das świadectwo Zukunft, die –przyszłość Zuverlӓssigkeit, die –niezawodność


Die Redewendungen – zwroty

Angaben zur Person - dane osobowe Angestrebte Stelle- stanowisko o jakie się ubiegasz Bezugnehmend auf-w odpowiedzi na Bildungs- und Ausbildungseinrichtung- nazwa i typ instytucji edukacyjnej Diese Stelle sehe ich als eine neue Herausforderung-to stanowisko postrzegam jako nowe wyzwanie Hauptfӓcher/berufliche Fӓhigkeiten-podstawowe dziedziny kształcenia i nabyte umiejętności zawodowe Ich bin überzeugt, dass ich die richtige Person für diese Stelle bin-Jestem przekonana, że jestem odpowiednią osobą na to stanowisko. Ich möchte mich um die Stelle als ………….. bewerben Ich warte auf eine Antwort-Czekam na Kontakt. Meine Muttersprache ist………, außerdem spreche ich fließend Deutsch.Moim językiem ojczystym jest…….., oprócz tego mówię płynnie po niemiecku. Meine Schwӓche ist ………………… . Aber ich arbeite stӓndig daran. –Moją słabością jest……… . Ciągle pracuję nad nią. Organisatorische Fӓhigkeiten-umiejetności organizacyjne Bezeichnung der erworbenen Fӓhigkeiten- uzyskane kwalifikacje Persönliche Fӓhigkeiten-umiejętności i kompetencje Sehr geehrte Damen und Heren- Szanowni Państwo Schul- und Berufsbildung- wykształcenie i odbyte szkolenia Sonstige Fӓhigkeiten- pozostałe umiejętności


Ein kurzes deutsch polnisches worterbuch zum thema arbeitswet  

Das ist ein kurzes Worterbuch zum Thema Die Arbeitswelt

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you