Page 1

PAMEIJER ORGANISEERT POLITIEKE BIJEENKOMSTEN MET HET OOG OP DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN HEEFT PAMEIJER IN FEBRUARI DRIE POLITIEKE BIJEENKOMSTEN GEORGANISEERD. WIJZIGINGEN ZORGSTELSEL

in dit artikel: > wijzigingen zorgstelsel > indrukwekkende verhalen > debatten

De bijeenkomsten waren georganiseerd voor cliënten, medewerkers en buurt­ bewoners. Centraal thema was uiteraard de visie van deelnemende partijen op de wijzigingen in het zorgstelsel, en dan met name de verdere invulling van de Wmo. Ze vonden plaats in respectievelijk Schiedam, Capelle aan den IJssel en

Rotterdam. De opkomst was op alle avonden groot en er werd levendig gedebatteerd, al was het soms erg lastig om verschillen in visie te ontdekken. In partijprogramma’s, en ook in gemeente­ lijke plannen, zijn veel details over de uitwerking van de Wmo nog niet ingevuld en overheersen algemene formuleringen.

Pameijer nieuwsbrief – Pameijer organiseert politieke bijeenkomsten – maart 2014


INDRUKWEKKENDE VERHALEN

De opbouw van de avonden was steeds dezelfde. Eerst vertelden enkele cliënten iets over hun leven. Waar hadden zij in hun groei naar meer zelfstandigheid wel of juist geen baat bij gehad? Dat waren vaak indrukwekkende verhalen. De kandidaat-raadsleden werd gevraagd wat zij hierin herkenden, en vervolgens ook welke oplossing hun partijen hadden voor gesignaleerde problemen en vragen. Op welk vangnet of netwerk kunnen mensen met een beperking onder de Wmo een beroep doen? Hoe zit het straks met de ondersteuning

bij het vinden van een baan? Veel politici onderschreven het belang van ‘uitgaan van eigen kracht’ maar stelden ook dat voor mensen die kort- of langdurig ondersteuning nodig hebben, beslist een professioneel netwerk voorhanden moet blijven. Maar hoe dat er precies moet uitzien is straks aan de colleges.

Pameijer nieuwsbrief – Pameijer organiseert politieke bijeenkomsten – maart 2014


DEBATTEN

Daarna stonden een aantal duo-debatten op de agenda tussen vertegenwoordigers van twee partijen. Er werd steeds gedebatteerd op basis van een stelling. Gebruikte stellingen waren bijvoorbeeld dat van mensen met een uitkering ook een maatschappelijke tegenprestatie mag worden verwacht; dat de gemeente zelf ook geld in de zorg moet steken; of dat de gemeente moet zorgen dat cliënten betaalbare huisvesting in een veilige wijk kunnen krijgen. In de debatten vielen zeker verschillen in standpunten te beluisteren, maar ook kwam vaak naar voren dat de middelen wel beperkt zijn. Het publiek kon hier nog aanvullende vragen over stellen en maakte daar volop gebruik van.

Een afsluitende inventarisatie maakt duidelijk dat weliswaar niet op alle vragen bevredigende antwoorden waren gegeven, maar dat het voor sommigen wel duidelijker was geworden welk vakje ze rood gingen kleuren op 19 maart. En dat was niet altijd hetzelfde vakje waar ze oorspronkelijk vóór de bijeen­komst aan dachten. Leuk om te vermelden is nog dat Pameijer TV ook een reportage over de bijeenkomsten heeft gemaakt. Zie http://tv.pameijer.nl.

‘Veel politici onderschreven het belang van ‘uitgaan van eigen kracht’ maar stelden ook dat voor mensen die kort- of langdurig ondersteuning nodig hebben, beslist een professioneel netwerk voorhanden moet blijven.’

Pameijer nieuwsbrief – Pameijer organiseert politieke bijeenkomsten – maart 2014

Nieuwsbrief 1 | Politieke bijeenkomsten  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you