Kijk op Valkenburg 2-2015

Page 1

Valkenburg

KI J K o p Va l k e n b ur g 5
6 en 7 juni 2015

Twee dagen lang feest

in het historische centrum van Vestingstad Valkenburg Straattheater dans muziek toneel

voor jong en oud

Gratis toegang Kijk voor het uitgebreide culturele programma opHeuvelland4daagseAdvA5Stnd 2015_Opmaak 1 15-05-14 11:52 Pagina 1

4 da gen

VILT - VALKENBURG 6 - 9 augustus 2015 wand

elen e n genieten!

De wandelingen tijdens deze Heuvelland4daagse voeren u elke dag via een andere route, veelal over veldwegen en bospaden, langs de mooie natuur en schitterende panorama’s van Zuid-Limburg. Keuze uit 5 afstanden: 7, 14, 21, 28 en 42 km Start dagelijks vanaf café-zaal ’t Vöske in Berg en Terblijt

Bij opgave vóór 15 juni a.s. korting op het inschrijfgeld

Info 043 6040885 www.heuvelland4daagse.nl


KI J K o p Va l k e n b ur g 15

• De houten leiding, die het water van de molentak naar de Haldergracht transporteert, is op deze foto van rond 1900 nog te zien. In het midden staat een paal ter ondersteuning. (Foto: Beeldarchief Valkenburg)

• De in ere herstelde Haldergracht geeft in het vervolg een nieuwe dimensie aan de monumentale stadswal.

(Foto: Jan Diederen)


DE R E E M M GERENEORNEMERS OND


152valkenburg mĂŠĂŠr dan alleen televisie.