Page 1

Kuka tahansa meistä voi olla asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Suomessa on 82 475* asunto-osakeyhtiötä. Kiinteistöpostin lukijoina on ensi vuonna 44 582 oman taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtajaa. Kun haluat tavoittaa heidät, soita (09) 2238 560.

(*Tilastokeskus 7/2010)


Mediatiedot 1.1.2011 Aikataulu ja teemat vuonna 2011 Kiinteistöpostin kaikki kymmenen numeroa on teemoitettu niin, että kattoteema, Korjausrakentaminen, on pilkottu kohdennetuiksi numerokohtaisiksi teemoiksi palvelemaan koko kiinteistönpidon, isännöinnin ja korjausrakentamisen ketjua. Lisäksi lehti seuraa aktiivisesti energiatehokkuuden toteutumista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia taloyhtiöiden arjessa. Lisäksi vuoden 2011 aikana seuraamme ja kirjoitamme korjausrakentajien ja isännöitsijöiden koulutusmahdollisuuksista maassamme. NUMERO 1

23 500 kpl

NUMERO 2

63 000 kpl

Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extra

Kiinteistöposti

Korjausrakentaminen 2011 -tapahtumanumero

Rakentaminen & Talotekniikka 2010 -messunumero

Ilmestyy

21.01.

Ilmestyy

25.02.

Aineistot

14.01.

Aineistot

18.02.

Varaukset

12.01.

Varaukset

16.02.

Teema: Korjausrakentaminen I

NUMERO 3

62 069 kpl

Kiinteistöposti

Teema: Talotekniikka - LVIAS

NUMERO 4

12 875 kpl

Kiinteistöposti Professional

Ilmestyy

08.04.

Aineistot

01.04.

Varaukset

30.03.

Teema: Julkisivut - ikkunat - katot - pienet taloyhtiöt

NUMERO 5

6 379 kpl

Ilmestyy

13.05.

Aineistot

06.05.

Varaukset

04.05.

Teema: Koulutus - rahoitus vakuutus

NUMERO 6

22 557 kpl

Kiinteistöposti Tulevaisuuden Isännöinti Extra

Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extra

Ilmestyy

17.06.

Ilmestyy

26.08.

Aineistot

10.06.

Aineistot

19.08.

Varaukset

08.06.

Varaukset

17.08.

Teema: Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari 26.-28.5.

NUMERO 7

95 000 kpl

Kiinteistöposti

Teema: Pihat - turvallisuus valaistus

NUMERO 8

22 557 kpl

Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extra

Kiinteistö- ja Julkisivu 2011 -messunumero Ilmestyy

03.10.

Aineistot

23.09.

Varaukset

21.09.

NUMERO 9

Teema: Korjausrakentaminen II

62 069 kpl

Kiinteistöposti

2

Ilmestyy

28.10.

Aineistot

21.10.

Varaukset

19.10.

Teema: Hissit, lisä- ja täydennysrakentaminen

NUMERO 10

12 875 kpl

Kiinteistöposti Professional

Ilmestyy

25.11.

Aineistot

18.11.

Varaukset

16.11.

Teema: Energiatehokkuus energiansäästö - lämmitysjärjestelmät

Ilmestyy

09.12.

Aineistot

02.12.

Varaukset

30.11.

Kiinteistöposti mediatiedot 2011

Teema: Isännöinnin toimintaympäristö


Kiinteistöpostin tekeminen on monivivahteista ja tekemisen tiimellyksessä tapaa monia mielenkiintoisia ihmisiä. Kuva on vuoden 2010 Tulevaisuuden Isännöinti-seminaarista, jossa yhtenä luennoitsijana oli Tohtori Kiminkinen.

Seminaareja, messuja, lukijatutkimus...

Kiinteistöpostille tulossa vilkas vuosi 2011 Kiinteistöpostilla on kahdeksastoista ilmestymisvuosi, josta on tulossa meille Kiinteistöpostin tekijöille vilkas. Kymmenen numeroa, kolmet messut ja kaksi seminaaria täyttävät työteliään vuotemme. Syksyllä teetämme taas lukijatutkimuksen, jotta saamme tuoretta tietoa lehden lukemisesta ja lukijoiden lehden sisältöä koskevista toiveista. Tutkimus palvelee myös kaikkia lehden ilmoittaja-asiakkaita. Vuosi alkaa tammikuussa ilmestyvällä Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extralla, joka on samalla Korjausrakentaminen 2011 –tapahtumanumero. Korjausrakentaminen 2011 eli korjausrakentamisen tulevaisuuspäivä järjestetään 2. helmikuuta Helsingissä Wanhassa Satamassa. Seuraava numero, joka ilmestyy helmikuun lopussa, on Rakentaminen & Taloteknikka -messunumero. Messut ovat Jyväskylässä 11.-13. maaliskuuta ja sinne rakentuu jo kolmantena vuotena peräkkäin KiinteistöTori. Kevään tietynlainen huipennus on 26.-28. toukokuuta järjestettävä Tulevaisuuden Isännöinti -seminaaari. Seminaari toteutuu totuttuun tapaan Tukholmaan suuntautuvana risteilyseminaarina. 8.-9. syyskuuta Kiinteistöalan päättäjänaiset kokoontuvat Tallinnaan suuntautuvalla seminaarimatkalla. Seminaarin pilottimatka toteutettiin syyskuussa 2010. Seminaarin erikoisuutena on se, että kaikki luennoitsijat, yhteistyökumppanit ja järjestäjien edustajatkin ovat naisia. Miehillä ei tähän seminaariin ole asiaa.

Kiinteistö ja Julkisivu 2011 -messunumero – 95 000 kpl Lokakuun 12.-14. päivänä Helsingin Messukeskukseen kokoontuu koko kiinteistöala. Perinteiset Kiinteistömessut saavat rinnalleen nyt myös Julkisivumessut. Kiinteistöposti on molempien messujen ytimessä, tavoittaahan lehden messunumero kaikki asunto-osakeyhtiöt ja lehden pääasiallisimman lukijakunnan muodostavat asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät. Lisäksi Kiinteistöposti on Julkisivuyhdistys r.y:n tiedotuslehti. Yhteistyömme alkoi pian yhdistyksen perustamisen jälkeen 15 vuotta sitten.

Valitse sinäkin Kiinteistöposti Kiinteistöposti on kiinteistönpidon, isännöinnin ja korjausrakentamisen ammattilehti, jota lukevat korjausrakentamisen todelliset päätöksentekijät. Tutkimuksen mukaan lehden yhdellä valtakunnallisella puheenjohtajanumerolla on yli 130 000 lukijaa, kaikki he ovat alan päätöksentekijöitä. Valitse sinäkin mediaksesi Kiinteistöposti ja olet aidosti aitiopaikalla, kun taloyhtiöt päättävät korjaustensa toteuttajat ja valitsevat hankintojensa toimittajat. Pidetään yhteyttä.

Matti Karppanen toimitusjohtaja

Kiinteistöposti mediatiedot 2011

3


22 557 kpl Numero 1 • 21.01. Numero 6 • 26.08. Numero 8 • 28.10.

Pääkaupunkiseutu Extra

Pääkaupunkiseutu Extran levikki kasvaa yli 10 prosenttia Pääkaupunkiseutu Extran, jonka jakelu keskittyy nimensä mukaisesti maantieteellisesti Suomen suurimman kiinteistömassan alueelle, uusi levikki on 22 557 kpl. Kasvua edelliseen vuoteen on yli 10 %. Pääkaupunkiseutu Extra jaetaan jatkossakin koko maan ammatti-isännöitsijöille, mutta jakelun suurimman kohderyhmän muodostavat pääkaupunkiseudun asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja sivutoimiset isännöitsijät – omistajapäättäjät. Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extra pureutuu pääsääntöisesti alueen kiinteistönpidon, isännöinnin ja korjausrakentamisen nykyhetkeen ja tutkailee myös edellä mainittujen toimintojen tulevaisuutta. Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extroja ilmestyy vuoden aikana kolme numeroa. Numero 1/2011 on jaossa myös Korjausrakentaminen 2011-tapahtumassa Helsingin Wanhassa Satamassa 2.2.2011. Tästä johtuen otamme 1 000 kpl:een lisäpainoksen.

Levikki ja sen rakenne As.Oy:iden hallitusten puheenjohtajat yli viiden huoneiston yhtiöt

10 994 kpl

Sivutoimiset isännöitsijät

2 561 kpl

Ammatti-isännöitsijät - koko Suomi

3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat

317 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kauppa ja teollisuus

188 kpl

RIA r.y:n yritysjäsenet

174 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet, alan muut yritykset ja sidosryhmät

2 129 kpl

Muut tilaajat

2 525 kpl

Eduskunta

200 kpl

Yhteensä

22 557 kpl

Ilmoitushinnat: 2/1

Määräpaikat 4 900,00

Etukansipaketti

1/1

3 000,00

1/2

1 850,00

Sisältää etukannen, info-osuuden pääkirjoitussivulle ja 1/2-sivun ilmoituksen tekstissä.

1/4

1 100,00

Takakansi

3 600,00

1/8

650,00

Pääkirjoituksen viereinen sivu

3 200,00

II- ja III-kansi

3 200,00

Liitteet Ilmoitusten tekniset tiedot ja ohjeet sivulla 12.

4

Määräpaikkalisä

Painettava 4-sivuinen liite

6 300,00

Sisältää liitteen painamisen sekä mediahinnan. Liite painetaan samalle paperille (Galerie Art Silk 130 g/m2) kuin Kiinteistöpostin kannet ja liitteistetään sopimuksen mukaisesti irto- tai liimattuna liitteenä.

Valmis 4-sivuinen liite - koko jakelu 22 557 kpl

5 350,00

Valmis 2-sivuinen liite - koko jakelu 22 557 kpl

4 500,00

Kiinteistöposti mediatiedot 2011

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 23 %. Mainostoimistopalkkio 15 %.

5 800,00

200,00


62 069 kpl Valtakunnallinen puheenjohtajanumero

Numero 2 • 25.02. Numero 3 • 08.04. Numero 9 • 25.11.

Kiinteistöposti vaikuttaa päätöksentekoon ja mainonta koetaan hyödyllisenä Kiinteistöpostin kantalehden eli valtakunnallisen puheenjohtajanumeron levikki jatkaa kasvuaan. Uusi, vuoden 2011 jakelulevikki on jo yli 62 000 kappaletta. Näin ollen lehden lukijamääräkin kasvaa ja on nyt reippaasti yli 130 000 lukijaa. Luku perustuu lukijatutkimukseemme, jonka mukaan puolet lukijoista ilmoittivat, etteivät seuraa säännöllisesti mitään muuta alan lehteä kuin Kiinteistöpostia. Lisäksi tutkimukseen vastanneista 55 % piti lehdessä olevaa mainontaa työnsä kannalta hyödyllisenä ja 58 % kiinnostavana ja 41 % oli sitä mieltä, että Kiinteistöposti vaikuttaa päätöksentekoon (lähdeviittaus lukijatutkimukseen IROResearch Oy 10/09). Luvut ovat merkittäviä, sillä suurimman Kiinteistöpostin lukijaryhmän muodostavat taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat – aidot omistajapäättäjät. Kiinteistöposti tavoittaa suoraan hallitusten puheenjohtajien ja sivutoimisten isännöitsijöiden kautta jo lähemmäs 60 prosenttia kaikista (82 475 kpl, 7/2010) asunto-osakeyhtiöistä. Sen lisäksi jakeluun kuuluvien, lähes 3 500 ammatti-isännöitsijän kautta lehden todellinen peittoprosentti taloyhtiösektorissa nousee pitkästi yli 90 prosenttiin. Kun haluat tavoittaa kiinteistönpidon, isännöinnin ja korjausrakentamisen todelliset päätöksentekijät laajimmalla mahdollisella peitolla, valintasi on Kiinteistöposti.

Ilmoitushinnat: 2/1 1/1

Levikki ja sen rakenne As.Oy:iden hallitusten puheenjohtajat yli viiden huoneiston taloyhtiöt Sivutoimiset isännöitsijät

7 274 kpl

Ammatti-isännöitsijät

3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat

755 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt

293 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet

314 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kauppa ja teollisuus

455 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset

174 kpl

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät

200 kpl

Yhteensä

62 069 kpl

Etukansipaketti

4 100,00

Liitteet 9 400,00

1/2

2 600,00

Sisältää etukannen, info-osuuden pääkirjoitussivulle ja 1/2-sivun ilmoituksen tekstissä.

1/4

1 600,00

Takakansi

5 700,00

1/8

850,00

Pääkirjoituksen viereinen sivu

4 800,00

II- ja III-kansi

4 800,00

980,00

60 mm x 62 mm

1 750,00

60 mm x 94 mm

2 350,00

60 mm x 126 mm

3 250,00

90 mm x 25 mm

1 600,00

2 425 kpl

Eduskunta

Määräpaikat

60 mm x 30 mm

2 128 kpl

RIA r.y:n yritysjäsenet

7 800,00

Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2011

44 582 kpl

Määräpaikkalisä

200,00

Parhaat Palvelut julkaistaan Kiinteistöpostin numeroissa 2-10. Ilmoitukset voivat olla nelivärisiä!

Painettava 4-sivuinen liite

12 900,00

Sisältää liitteen painamisen sekä mediahinnan. Liite painetaan samalle paperille (Galerie Art Silk 130 g/m2) kuin Kiinteistöpostin kannet ja liitteistetään sopimuksen mukaisesti irto- tai liimattuna liitteenä.

Valmis 4-sivuinen liite - koko jakelu 62 069 kpl

8 950,00

Valmis 2-sivuinen liite - koko jakelu 62 069 kpl

6 950,00

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 23 %. Mainostoimistopalkkio 15 %.

Kiinteistöposti mediatiedot 2011

5


Kiinteistö ja Julkisivu 2011 -messunumero

Kiinteistöpostin jättinumero. Kaikki taloyhtiöt. Ja vähän päälle. Kun yrityksen kohderyhmän muodostavat asuntoosakeyhtiöt ja niiden isännöitsijät, silloin ehdoton mediavalinta on Kiinteistöpostin lokakuussa ilmestyvä Kiinteistö ja Julkisivu 2011-messunumero. Messunumero on lehden historian laajalevikkisin – 95 000 kpl – sillä numero jaetaan kaikkiin suomalaisiin asunto-osakeyhtiöihin. Taloyhtiöitä oli 82 475 kpl heinäkuussa 2010 ja varovainen arvio, että niitä on

vuoden 2011 syyskuussa 83 250 kpl. Arvio perustuu taloyhtiöiden määrän vuosittaiseen kasvuun (lähde Tilastokeskus). Jos taloyhtiöitä on enemmän, niin silloin Kiinteistöpostin levikki on suurempi, sillä postitamme lehden jokaiseen taloyhtiöön. Täysipeittoinen jakelu kaikkiin taloyhtiöhin on Kiinteistöpostille ”historian toistoa”, sillä tuleva numero on jo neljäs messunumero, jolla mainostajat tavoittavat taloyhtiöt 100 prosentin peitolla.

välisenä aikana. Lisäksi jakeluun otetaan mukaan peruskorjauksiin läheisesti liittyvät tahot, kuten ammatti-isännöitsijät ja suunnittelijat. Katso viereiseltä sivulta Remonttiliitteen tarkka kohderyhmä ja muut tiedot.

Luotettavat jakelurekisterit

Remonttiliite Kun haluat kohdistaa viestisi peruskorjausikäisille asunto-osakeyhtiöille, niin se onnistuu helposti. Varaat paikkasi Kiinteistöpostin jättinumerosta tai jostakin muusta valtakunnallisesta puheenjohtajanumerostamme ja toimitat meille 2- tai 4-sivuisen esitteesi pdf-aineiston, niin me hoidamme loput. Esitteen painattamista ja tarkasti kohdennettua jakelua myöten. Remonttiliite kohdistetaan valtakunnallisesti asuntoosakeyhtiöihin, jotka ovat valmistuneet 1960-1980

Kiinteistöposti käyttää jakelurekisterinään luotettavaa SIR Tietokantaa. SIR on asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista sekä ammatti- ja sivutoimisista isännöitsijöistä koostuva osoiterekisteri. Rekisteri päivittyy viikoittain sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa tekemämme yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lisäpostituksen rekisterilähteenä käytetään Väestötietojärjestelmää, josta hankitaan niiden taloyhtiöiden osoitteet, joita SIR Tietokannassa ei vielä ole.

Valitse Kiinteistöpostin jättinumero Valitse sinäkin mediaksesi Kiinteistöpostin Jättinumero ja olet ”paalupaikalla”, kun taloyhtiöt päättävät tulevien korjaushankkeidensa toteuttajista ja tekevät päätöksiä muista kiinteistönpidon monista hankinnoista.

Lisätietoja: www.kiinteistoposti.fi ja www.sir.fi Soita (09) 2238 560 ja varaa paikkasi ja tavoitat kaikki asunto-osakeyhtiöt! 6

Kiinteistöposti mediatiedot 2011


95 000 kpl

KIINTEISTÖTORI

Numero 7/2011 • ilmestyy 03.10. • varaukset 21.09. • aineistot 23.09. Kiinteistö ja Julkisivu 2011 -messujen erikoisnumero

Levikki ja sen rakenne Taloyhtiöjakelu

83 250 kpl*

Ammatti-isännöitsijät

3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat

755 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt

293 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet

314 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kauppa ja teollisuus

455 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset

Remonttiliite

2 128 kpl

RIA r.y:n yritysjäsenet

174 kpl

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät

2 425 kpl

Messujakelu

1 537 kpl

Eduskunta

200 kpl

Yhteensä

95 000 kpl

Valtakunnallinen liite peruskorjausikäisille asunto-osakeyhtiöille Kohderyhmä asunto-osakeyhtiöt vuosilta 1960-1980: - puheenjohtajat 18 000 kpl - sivutoimiset isännöitsijät 2 700 kpl - ammatti-isännöitsijät 3 469 kpl - kiinteistönhuoltoliikkeet 314 kpl - suurkiinteistöjen omistajat 455 kpl - kuntien teknisten toimistot 293 kpl - arkkitehdit ja suunnittelijat 755 kpl Kaikki yhteensä 24 986 kpl

*Tämän mediakortin valmistumisvaiheessa tuorein asunto-osakeyhtiöiden lukumäärä, 82 475 kpl, oli heinäkuulta 2010, joten ylläoleva luku on laskennallinen arvio syksyn 2011 lukumäärästä.

Ilmoitushinnat:

Määräpaikat

2/1

10 850,00

Etukansipaketti

1/1

5 700,00

1/2

3 600,00

Sisältää etukannen, info-osuuden pääkirjoitussivulle ja 1/2-sivun ilmoituksen tekstissä.

1/4

2 200,00

Takakansi

8 500,00

1/8

1 150,00

Pääkirjoituksen viereinen sivu

6 700,00

II- ja III-kansi

6 700,00

Määräpaikkalisä

13 900,00

Hinta: 8 500,Sisältää 2- tai 4-sivuisen esitteen painattamisen, mediahinnan sekä 1 000 kpl esitettä yrityksen omaan käyttöön. Paperi 130 g Galerie Art Silk eli sama, kuin Kiinteistöpostin kansissa. Tämä liitemahdollisuus on myös numeroissa 2,3 ja 9.

200,00

Liitteet Painettava 4-sivuinen liite

19 200,00

Sisältää liitteen painamisen sekä mediahinnan. Liite painetaan samalle paperille (Galerie Art Silk 130 g/m2) kuin Kiinteistöpostin kannet ja liitteistetään sopimuksen mukaisesti irto- tai liimattuna liitteenä.

Valmis 4-sivuinen liite - koko jakelu 95 000 kpl

13 400,00

Valmis 2-sivuinen liite - koko jakelu 95 000 kpl

10 400,00 Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 23 %. Mainostoimistopalkkio 15 %.

Kiinteistöposti mediatiedot 2011

Ilmoitusten tekniset tiedot ja ohjeet sivulla 12.

7


6 379 kpl Numero 5 • 17.06.

Tulevaisuuden Isännöinti Extra Kiinteistöpostin Tulevaisuuden Isännöinti Extran sisältö koostuu pääsääntöisesti 26.-28. toukokuuta 2011 järjestettävän Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarin annista. Lehdessä esitellään kaikki mielenkiintoiset seminaariluennot, kerrotaan osallistujien ja yhteistyökumppaneiden tunnelmista ja kokemuksista. Lehti ilmestyy pian seminaarin jälkeen. Lehden jakelulevikki on 6 379 kpl ja se koostuu ammatti-isännöitsijöistä, arkkitehdeistä ja suunnittelijoista, kiinteistönhuoltoliikkeistä, RIA:n yritysjäsenistä ja muista alan sidosryhmistä.

Levikki ja sen rakenne Ammatti-isännöitsijät

3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat

755 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kauppa ja teollisuus

455 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet

314 kpl

Tilaajat ja alan muut yritykset ja sidosryhmät

1 186 kpl

Eduskunta

200 kpl

Yhteensä

6 379 kpl

Ilmoitushinnat:

Määräpaikat

2/1

3 650,00

Etukansipaketti

1/1

1 900,00

1/2

1 000,00

Sisältää etukannen, info-osuuden pääkirjoitussivulle ja 1/2-sivun ilmoituksen tekstissä.

1/4

550,00

Takakansi

2 400,00

1/8

350,00

Pääkirjoituksen viereinen sivu

2 100,00

II- ja III-kansi

2 100,00

Määräpaikkalisä

4 100,00

200,00

Liitteet Painettava 4-sivuinen liite

Ilmoitusten tekniset tiedot ja ohjeet sivulla 12. 8

3 400,00

Sisältää liitteen painamisen sekä mediahinnan. Liite painetaan samalle paperille (Galerie Art Silk 130 g/m2) kuin Kiinteistöpostin kannet ja liitteistetään sopimuksen mukaisesti irto- tai liimattuna liitteenä.

Valmis 4-sivuinen liite - koko jakelu 6 379 kpl

2 200,00

Valmis 2-sivuinen liite - koko jakelu 6 379 kpl

1 950,00

Kiinteistöposti mediatiedot 2011

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 23 %. Mainostoimistopalkkio 15 %.


12 875 kpl Numero 4 • 13.05. Numero 10 • 09.12.

Professional Kiinteistöpostin numeroista kaksi on Professional-numeroita, jotka on suunnattu ainoastaan alalla työskenteleville ammattilaisille ja muille lehden tilaajille. Proffan suurimman lukijakunnan muodostavat ammatti-isännöitsijät, 3 469 kpl. Muita lehden jakelun piirissä olevia ammattilaisia ovat muun muassa suurkiinteistöjen ylläpidosta vastaavat, kiinteistönhuoltoliikkeet, RIA:n yritysjäsenet, kuntien teknisten toimistojen päälliköt, arkkitehdit ja suunnittelijat. Kun haluat tavoittaa kiinteistöalan todelliset ammattilaiset, valintasi on Kiinteistöposti Professional.

Levikki ja sen rakenne Ammatti-isännöitsijät

3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat

755 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt

293 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet

314 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kauppa ja teollisuus

455 kpl

RIA r.y:n yritysjäsenet

174 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset

2 128 kpl

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät

5 087 kpl

Eduskunta

200 kpl

Yhteensä

12 875 kpl

Ilmoitushinnat:

Määräpaikat

2/1

4 450,00

Etukansipaketti

1/1

2 650,00

1/2

1 650,00

Sisältää etukannen, info-osuuden pääkirjoitussivulle ja 1/2-sivun ilmoituksen tekstissä.

1/4

1 050,00

Takakansi

3 500,00

1/8

580,00

Pääkirjoituksen viereinen sivu

3 000,00

II- ja III-kansi

3 000,00

Määräpaikkalisä

5 300,00

200,00

Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2011 60 mm x 30 mm

980,00

60 mm x 62 mm

1 750,00

60 mm x 94 mm

2 350,00

60 mm x 126 mm

3 250,00

90 mm x 25 mm

1 600,00

Parhaat Palvelut julkaistaan Kiinteistöpostin numeroissa 2-10. Ilmoitukset voivat olla nelivärisiä!

Liitteet Painettava 4-sivuinen liite

4 950,00

Sisältää liitteen painamisen sekä mediahinnan. Liite painetaan samalle paperille (Galerie Art Silk 130 g/m2) kuin Kiinteistöpostin kannet ja liitteistetään sopimuksen mukaisesti irto- tai liimattuna liitteenä.

Valmis 4-sivuinen liite - koko jakelu 12 875 kpl

3 350,00

Valmis 2-sivuinen liite - koko jakelu 12 875 kpl

2 750,00

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 23 %. Mainostoimistopalkkio 15 %.

Kiinteistöposti mediatiedot 2011

9


Kiinteistöpostin tapahtumat 2011 Messunumerot, KiinteistöTorit ja seminaarit KIINTEISTÖTORI Korjausrakentamisen kohtauspaikka

KiinteistöTori on ”avaimet käteen” –periaatteella toimiva yhteisosasto, jossa alan kärkiyritykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan messuvieraille. Kaikki rakentuu Kiinteistöpostin puolesta niin valmiiksi, että mukaan tuleva yritys tuo osastolleen vain oman messurekvisiittansa. Vuodelle 2011 olemme lyöneet lukkoon, että KiinteistöTori rakennetaan Jyväskylän Rakentaminen & Talotekniikka -messuille maaliskuussa. Helsingissä pidetään lokakuussa Kiinteistö- ja Julkisivumessut. Sinne mahdollisesti rakennettavan KiinteistöTorin osalta meillä ovat neuvottelut Suomen Messujen kanssa tämän mediakortin painoon mennessä vielä kesken. KiinteistöTorin iinteistöTo i Kahvio-Viinibaari KiinteistöToripaketit myydään niin, että pakettiin kuuluvat palvelee ainoastaan ”torikauppiaiosasto sekä puolen sivun tai koko sivun ilmoitus Kiinteista” ja heidän asiakkaitaan. Ainoa töpostin messunumerossa. Lopullinen hinta muodostuu käypä valuutta on Toritaaleri. osaston ja ilmoituksen koosta. Esimerkiksi Jyväskylän Rakentaminen & Talotekniikka –messuilla toripaketti 9 neliömetrin osastolla ja puolen sivun ilmoituksella maksaa 4 800 euroa plus arvonlisävero.

Kysy lisää Kiinteistöpostin mediamarkkinoinnista.

Tulevaisuuden Isännöinti 2011 –seminaari Jo kuudetta kertaa järjestettävä Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari pidetään 26.-28.5.2011. Seminaari on tarkoitettu ammatti-isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille ja muille kiinteistöomistamisen ja -ylläpidon ammattilaisille. Seminaariin myydään rajoitetusti yhteistyökumppanuuspaketteja ja nekin niin, että jo aiemmin seminaarissa mukana olleilla yrityksillä on ”optio” seuraavasta seminaarista. Lisäksi kukin yhteistyökumppani edustaa ainoana yrityksenä omaa toimialaansa.

Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä -seminaari

Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä – seminaari Syyskuun 8.-9. päivinä kokoontuvat Kiinteistöalan päättäjänaiset meriseminaariin. Seminaarin pilottimatka tehtiin vuoden 2010 syyskuussa ja siitä saadun hyvän palautteen pohjalta päätimme ottaa seminaarin myös vuoden 2011 ohjelmaamme. Seminaarin erikoisuutena on se, että kaikki luennoitsijat, yhteistyökumppanit ja järjestäjien edustajatkin ovat naisia. Miehillä ei tähän seminaariin ole asiaa.

Korjausrakentamisen Tulevaisuuspäivä 2011 Kiinteistöposti Oy Pisteenkaari 4, 03100 Nummela Puh. (09) 2238 560 www.kiinteistoposti.fi

10

2. helmikuuta 2011 Helsingin Wanha Satamassa pidetään Korjausrakentamisen tulevaisuuspäivä 2011-tapahtuma. Ensimmäisen kerran vastaava tapahtuma oli vuonna 2010 ja se keräsi paikalle noin 800 alan ihmistä. Kiinteistöposti on mukana tapahtumassa ja teemme kävijämarkkinointia yhdessä järjestäjän kanssa. Kiinteistöpostin tapahtumalehtenä on tammikuussa ilmestyvä Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extra, josta otamme 1 000 kappaleen lisäpainoksen jaettavaksi tapahtuman kävijöille. Kiinteistöposti mediatiedot 2011


Yli 55 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Rovaniemi

ammatti-isännöitsijät 46 kpl sivutoimiset isännöitsijät 43 kpl hallitusten puheenjohtajat 503 kpl

Oulu

ammatti-isännöitsijät 104 kpl sivutoimiset isännöitsijät 109 kpl hallitusten puheenjohtajat 1115 kpl

Vaasa

ammatti-isännöitsijät sivutoimiset isännöitsijät hallitusten puheenjohtajat

39 kpl 77 kpl 482 kpl

Kajaani

Jyväskylä

ammatti-isännöitsijät sivutoimiset isännöitsijät hallitusten puheenjohtajat

ammatti-isännöitsijät sivutoimiset isännöitsijät hallitusten puheenjohtajat

103 kpl 186 kpl 1301 kpl

Kuopio

ammatti-isännöitsijät 65 kpl sivutoimiset isännöitsijät 102 kpl hallitusten puheenjohtajat 868 kpl

Tampere

ammatti-isännöitsijät 203 kpl sivutoimiset isännöitsijät 250 kpl hallitusten puheenjohtajat 2030 kpl

Turku

ammatti-isännöitsijät sivutoimiset isännöitsijät hallitusten puheenjohtajat

Helsinki

ammatti-isännöitsijät sivutoimiset isännöitsijät hallitusten puheenjohtajat

Espoo - Kauniainen

Joensuu

ammatti-isännöitsijät sivutoimiset isännöitsijät hallitusten puheenjohtajat

149 kpl 160 kpl 1315 kpl

Lahti

ammatti-isännöitsijät sivutoimiset isännöitsijät hallitusten puheenjohtajat

Lappeenranta 545 kpl 1164 kpl 5687kpl

ammatti-isännöitsijät sivutoimiset isännöitsijät hallitusten puheenjohtajat

Vantaa

23 kpl 58 kpl 393 kpl

ammatti-isännöitsijät sivutoimiset isännöitsijät hallitusten puheenjohtajat

56 kpl 48 kpl 709 kpl

82 kpl 87 kpl 875 kpl

51 kpl 102 kpl 625 kpl

ammatti-isännöitsijät 115 kpl sivutoimiset isännöitsijät 490 kpl hallitusten puheenjohtajat 1819 kpl

166 kpl 905 kpl 2957kpl

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan! Kiinteistöposti mediatiedot 2011

SIR Tietokanta on Kiinteistöpostin jakelurekisteri. Kartassa olevat määrät ovat suuntaa antavia rekisterin jatkuvan päivittymisen vuoksi. Saat tarkan lukumäärän pyytämällä meiltä poimintapyynnön haluamaltasi alueelta.

Suomen Media-Kamari 11Oy Puhelin (09) 2238 560


Tekniset tiedot Lehden koko

Vakioilmoitusten koot

210 x 297 mm (A4) Sidonta: liimasidonta

2/1 1/1 1/2

395 x 270 (*420 x 297) 185 x 270 (*210 x 297) 185 x 135 (*210 x 148) vaaka 90 x 270 (*105 x 297) pysty 1/4 185 x 65 vaaka Paperilaadut 90 x 135 normaali 43 x 270 pysty 2 Kansiarkki 130 g/m Galerie Art Silk 1/8 90 x 65 normaali 2 Sisäsivut 80 g/m Galerie Fine Silk 43 x 135 pysty Liimasidonta (huomioi ilmoitusaineisto*Suluissa olevat mitat ovat käytössä, jos jen suunnittelussa) ilmoituksessa käytetään marginaaleja. Leikkauksiin menevissä ilmoituksissa HUOM! silloin aineistossa pitää olla 3 mm leikkausvara 3 mm ja leikkausmerkit. leikkausvarat ja leikkausmerkit.

Aineistovaatimukset High Quality Print -asetuksilla tehty PDF-tiedosto. Rasteritiheys: 60 linjaa/cm. Kuvat ja grafiikka: Korkearesoluutioisina (300 dpi) CMYK-kuvina.

Lehden painopaikka

Aineiston toimitusosoite ja -ohjeet

Art Print Oy, Helsinki

www.cosmograf.fi/kpaineisto Lähetä Kiinteistöpostiin tuleva ilmoitusaineisto edellä mainitun internetosoitteen kautta. Täytä palvelimella oleva lomake ja liitä ilmoitusaineisto lähetykseen mukaan. Lisätietoja: Cosmograf, Pertti Heikkilä, puhelin 040 5512 502.

Kustantaja

Toimitus

Mediamarkkinointi

Päätoimittaja Riina Takala Puh. (09) 2238 5616 040 5021 769 toimitus@ kiinteistoposti.fi

Myyntijohtaja Raili Stenberg Puh. (09) 2238 5613 0400 408 902 raili.stenberg@ kiinteistoposti.fi

Kiinteistöposti Oy Pisteenkaari 4, 03100 Nummela Puh. (09) 2238 560 www.kiinteistoposti.fi

Toimitusjohtaja Matti Karppanen Puh. (09) 2238 5614 0400 464 236 matti.karppanen@ kiinteistoposti.fi

Myyntipäällikkö Timo Hyrske Puh. (09) 2238 5612 040 5641 251 timo.hyrske@ kiinteistoposti.fi

Myyntipäällikkö Aune Autio Puh. (09) 2238 5615 040 5357 182 aune.autio@ kiinteistoposti.fi

Jakelurekisteri Toimittaja Hanna Rissanen Puh. 041 4345 696 hanna.rissanen@ kiinteistoposti.fi

Jakelu perustuu SIR Tietokannan osoitteisiin. SIR Tietokanta on valtakunnallinen, kiinteistöalan monipuolisin päättäjärekisteri. Kaikki tiedot löytyvät rekisteristä henkilönimillä. SIR Tietokanta on ajantasainen osoiterekisteri, sillä juuri meidän tarpeisiimme räätälöity yhteistyösopimuksemme Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa takaa osoitteiston jatkuvan sähköisen päivityksen.

www.kiinteistoposti.fi

Kiinteistöposti Oy - Mediatiedot 2011  
Kiinteistöposti Oy - Mediatiedot 2011  

Kiinteistöposti Oy:n mediatiedot vuodelle 2011.