__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kiinteistö ASUKASLEHTI Oy Petterinkulma vuodesta 1965 KIINTEISTÖ OY PETTERINKULMAN 2015

KIINTEISTÖ OY PETTERINKULMAN ASUKASLEHTI 2015 KIINTEISTÖ OY PETTERINKULMAN ASUKASLEHTI 2015

PETTERI PETTERI

PETTERINKULMA PETTERINKULMA 50 V. 50 V. Petterinkulma 50 v.

sivu …

Tilinpäätös 2014 sivu50 …… Petterinkulma v. Tilinpäätös 2014

sivu … sivu ……

50v. tapahtumassa torilla Tilinpäätös vuodelta 2014............................ 3 esiintyy Tuure50v. Kilpeläinen tapahtumassa torilla

50v. tapahtumassa Tuure Kilpeläinen ......... 4 sivu ……

esiintyy Tuure Kilpeläinen

Puuseppää aina tarvitaan..............................6 sivu ……

1


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tiedoksi Toimisto

Petterinkulman toimiston osoite on Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI. Asiakaspalveluaika klo 9.30 – 11 ja 11.30 – 15.00. www.petterinkulma.fi Toimitusjohtaja Kari Kämäräinen, puh 0207439125 Asukaspalvelu Jukka Kuosmanen puh 0207439121 Vuokraseuranta Arja Valta puh. 0207439122 Kirjanpito, Jaana Laakso puh. 0207439123 Palkat, ostolaskut Pirjo Kekkonen puh. 0207439124 Asuntohakemukset puh. 0207439126 Remontit Heikki Mähönen puh. 0207439130 Remontit, omatoimiremontit Timo Hytönen puh. 0207439131

Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajat ovat tavattavissa puhelimitse: ma – ke klo 07 – 11 ja 12 – 16 to klo 07 – 11 ja 12 – 15.15 pe klo 07 – 11 ja 12 – 15 Kiinteistönhoitajien toimipisteet: Kirkonsalmentie 12 (pohjoispääty): - Markku Kauhanenpuh. 0207439142 - Juha Reijonenpuh. 0207439145 - Teemu Metsäläpuh. 0207439144 yhteinen sähköposti: pohjoinen@petterinkulma.fi Pöllösenlahdenkatu 3ABC, parkkialueen puolella: - Seppo Knuutinenpuh. 0207439140 - Jukka Kääriäinenpuh. 0207439143 - Matti Rönkköpuh. 0207439141 yhteinen sähköposti: etelainen@petterinkulma.fi Joku kiinteistönhoitajista on aina tavattavissa toimitilassa työaikana klo 12.00 – 12.30. Hälytysluontoiset asiat muuna aikana puh. 0207439146.

Kiinteistö Oy Petterinkulman hallitus: Puheenjohtaja Jouni Toppinen, jäsenet: Kyösti Kauppinen, Aarne T. Repo, Jarmo Ronkainen sekä asukasjäsenet Marja Lipponen ja Tuija Sariola. Varajäsenet: Arto Lämsä ja Jouko Tossavainen.

Asunnon hakeminen

Asuntoja haetaan aina kirjallisesti. Lomakkeita saa toimistolta. Osoitteessa www. petterinkulma.fi voi tulostaa lomakkeen tai täyttää sähköisen hakemuksen. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään asuntoon valinnan yhteydessä.

Asunnon irtisanominen

Asunto on aina sanottava irti kirjallisesti. Irtisanomislomakkeita saa toimistolta Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi eli

2

asunto vapautuu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Irtisanomisajalta on maksettava vuokra. Noudatamme tiukasti tätä irtisanomismenettelyä.

vuokranantajalle (myös lapset). Perheenlisäyksestä tulee ilmoittaa vuokranantajalle viimeistään siinä vaiheessa, kun lapselle on annettu nimi.

Autopaikat ja saunavuorot

Yhtiön kiinteistöt:

Autopaikan ja saunavuoron voi varata kiinteistönhoitajalta. Autopaikka maksaa vuonna 2015 10 €/kk/paikka ja saunavuoro 15 €/kk/vuoro.

Autolämmityspaikan käyttöehdot Haluamme muistuttaa että autopaikan käyttöehtoja tulee noudattaa autopaikan käyttöoikeuden voimassapysymisen varmistamiseksi: - autopaikkaa ei saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää toiselle. - pistorasian kansi on pidettävä lukittuna eikä liitäntäjohtoa saa jättää pistorasiaan kytkettynä irralleen roikkumaan. - autopaikan voimassaolo edellyttää, että vuokralaisella on hallinnassaan rekisteröity, normaalisti liikennevakuutettu ja säännöllisesti käytössä oleva ajoneuvo. - sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty. - autopaikan koko on 2,5 x 5,0 m, joten auton ulkomitat saavat olla enintään 2,1 x 5,0m - mikäli vuokralainen rikkoo sopimusehtoja, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa sopimus välittömästi

Ovenavausmaksu

Ovenavausmaksu on arkisin klo 16 – 07 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 50 €/avaustilaus. Muuna aikana 10 €/avaustilaus. Oven avausmaksu peritään laskulla.

Talonkirjanote

Talonkirjanotteen saa toimistolta. Otteen hinta on noudettuna 7 Euroa, postitettuna 10 Euroa. Hinta peritään laskulla.

Asuntotarkastus Irtisanomista tehtäessä ilmoitetaan asukkaalle asunnon tarkastuspäivä. Tarkastuspäivänä tulisi asukkaan olla paikalla, koska siinä tarkastetaan asunnon kunto ja annetaan tarvittaessa korjaus- ja siivouskehotuksia. Myös asunnon ikkunat on pestävä riippumatta vuodenajasta. Asunnon vialliset kohdat laskutetaan aina lukuun ottamatta luonnollista kulumista. Myös siivous laskutetaan, mikäli asuntoa ei ole siivottu. Näin turvaamme sen, että seuraava asukas pääsee muuttamaan kunnossa olevaan asuntoon. Lopullisen tarkastuksen suorittaa kiinteistönhoitaja poismuuttovaiheessa. Hänelle tulee luovuttaa myös avaimet.

Asuntoon muutto ja asunnostan muutto Jos toinen sopimusosapuoli muuttaa pois asunnosta tai asuntoon, tulee vuokrasopimus aina uusia. Mikäli henkilö muuttaa pois asunnosta tai asuntoon muuttaa henkilöitä, tulee tästä ilmoittaa välittömästi

Osoite/ asuntoja Petter Kumpulaisentie 11 ABC Petter Kumpulaisentie 9 ABC Paloisvuorentie 16 ABC Paloisvuorentie 16 DE Pöllösenlahdenkatu 1 ABC Pöllösenlahdenkatu 3 ABC Pöllösenlahdenkatu 3 DE Pöllösenlahdenkatu 7 DE Pöllösenlahdenkatu 7 ABC Paloisvuorentie 24 AB Paloisvuorentie 24 DE Kannelkuja 4 AB Töyrykatu 6 ABC Töyrykatu 4 CDE Töyrykatu 6 DEF Pekankatu 10 AB Pekankatu 12 AB Juhonkatu 3 ABC Honkakatu 2 ABCDE rivitalot Peltosalmentie 3 A-I (JK) rivitalot Töyrykatu 3 ABC Jännekatu 18 AB Jännekatu 18 CD, E Jännekatu 20 AB, CD Jännekatu 22 AB Jännekatu 22 CD Sotilaskatu 2 - 4 Mäntymäentie, Runni paritalot Saunatie 4 rivitalot Saunatie 1 rivitalo Kaivokatu 4 AB, C Sotilaskatu 16 A ja B Pohjoiskaari 4 rivitalot Lohkarekuja 2 rivitalot Kivirannantie 37 Karjalankatu 27 Suistamonkatu 99 – 101 Kirkonsalmentie 14 Pengerpolku 4 AB Pengerpolku 4 CD Harjuntie 2 AB Otavankatu 7 AB Juhonkatu 8 ABC Kuutolankatu 6 Kauppis-Heikintie 1, 3, 5 rivitalot Koulutie 4 rivitalot Taavetinkuja 3 AB Pihlajakatu 1 rivitalot Pajukatu 5 rivitalot Eteläntie 270 Kilpikuja 2 B 2-kr rivitalo Poskipuronkatu 9 rivitalot Linkinlahdenkatu 16 rivitalot Sarvikatu 4 AB, C opisk. asunnot Sarvikatu 1 AB Kirkonsalmentie 12 AB Kivirannantie 39 AB opisk. asun. Parkatintie 103 Parkatintie 105 Salmenrannantie 580 B rivitalot Vetrea Oy, ent. veljeskoti Oivakuja 1, 2

27 20 27 12 30 18 18 18 27 27 18 24 27 27 27 24 24 44 26 60 27 18 20 42 21 21 24 10 39 10 43 16 28 19 42 13 48 21 15 18 18 18 27 18 20 10 32 17 27 1 10 10 20 51 42 27 24 1 1 20 54 36


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tilinpäätös vuodelta 2014 Liikevaihto ja muut kiinteistön tuotot olivat yhteensä 8.329.010,38 euroa ja kiinteistöjen hoito- ja henkilöstökulut 5.338.666,39 euroa. Rakentamiseen otettuja lainoja lyhennettiin 1.245.903,23 eurolla ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat – 410.087,85 euroa. Poistoja tehtiin EVL:n mukaiset maksimipoistot yhteensä 1.369.344,00 euroa. Asuintalovarausten määrä lisääntyi 751.874,60 euroa. Petterinkulman kaikista tuotoista käytettiin hoitokulujen kattamiseen 64,1 % (edellisenä vuotena 63,3 %) ja rakentamiseen otettujen lainojen hoitokuluihin (korkokulut, korkojen suojauskulut ja lainojen lyhennys) 19,9 % (edellisenä vuotena 21,8 %). Luottotappiot olivat 19.268,74 euroa, joka on 0,23 % liikevaihdosta. Tilikauden voitoksi jäi 16,42 euroa.

Vuoden 2014 toiminta Henkilökunta: Petterinkulmassa oli vuoden 2014 lopussa 26 vakinaista työntekijää. Kaikkiaan vuoden aikana palveluksessa oli kokopäivätoimiseksi muunnettuna keskimäärin 33 henkilöä.

Hallinto ja tilintarkastus: Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajaksi Jouni Toppisen ja varsinaisiksi jäseniksi Aarne T. Revon, Marja Lipposen, Kyösti Kauppisen, Tuija Sariolan ja Jarmo Ronkaisen sekä varajäseniksi Arto Lämsän ja Jouko Tossavaisen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Katri Hokkanen, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä.

Vuokra-asuntojen välitys: Tilikauden aikana asuntohakemuksia normaaleihin asuntoihin tuli 856 kpl. Vuoden aikana vaihtui 348 vuokrahuoneiston vuokralainen.

Tyhjäkäyttöaste: Normaalit vuokra-huoneistot olivat koko vuoden käytössä lähes täysin lukuun ottamatta vuokralaisten vaihtumisesta, perus- ja huoneistokorjauksista aiheutuvaa tyhjänä oloa. Asuntojen tyhjäkäyttö oli 208.294,14 euroa, joka on 2,6 % tavoitevuokrista.

Vuokratalojen yhteishallinto:

Kiinteistöjen vuokranmääritysryhmiä oli kaikkiaan 41 kappaletta, joissa asukastoimintaa oli 24 ryhmässä. Asukkaiden edustajina hallituksessa ovat toimineet Marja Lipponen ja Tuija Sariola sekä varajäsenenä Arto Lämsä.

Kiinteistöt: Yhtiön omistamissa kiinteistöissä vuoden 2014 lopussa oli - asuntoja yhteensä 1.512 kpl - asuinhuoneistopinta-ala 80.343m2 - asukkaita 2.283 henkilöä Kiinteistöjen korjaukset: Kiinteistöjen kunnossapito-osasto on tilikauden aikana korjannut kiinteistöjä korjausohjelman mukaisesti. Kunnossapito-osasto teki 74 huoneistoremonttia ja asukkaat omatoimisia pienempiä remontteja 79 asunnossa. Tilikauden aikana valmistui opiskelija-asuntola Sarvikatu 4 C-talon muutostyö soluasunnoista pienasunnoiksi, jonka hankinta-arvo oli 503.255,40 euroa.

Vuokrataso 2013 - 2014: Yhtiön asuntojen keskimääräiset painotetut kuukausineliövuokrat ryhmittäin olivat: vuonna 2013 2014 - arava-asunnot 8,52 8,72 - korkotukiasunnot 10,67 11,00 - vapaarahoitteiset asunnot 8,78 9,32 - kaikki asunnot keskim. 8,65 8,92

Toiminnan ennakointi: Kuluvan vuoden tavoitteena on - Petter Kumpulaisentie 11 ABC-talon perusparannus - Pekankatu 10 - 12 ja Juhonkatu 3 talojen piha-alueiden korjaus - Kauppis-Heikintie 1, 3, 5 rivitalojen perusparannus - Peltosalmentie 3 rivitalojen vesikaton uusiminen - Poskipuronkatu 9:n rivitalojen pysäköintialueen korjaus - Kotipolku 2 pienkerrostalon purkaminen - Petter Kumpulaisentie 9 ABC-talon peruskorjauksen suunnittelun aloittaminen Investointien arvo on noin 2,3 milj. euroa. Kuluvan vuosikymmenen kiinteistö-

korjaukset keskittyvät pääsääntöisesti ikkunoiden, kalusteiden ja ilmastointijärjestelmien uusimiseen. Näillä korjauksilla pyrimme parantamaan talojen asumisviihtyisyyttä sekä säästämään lämmitysenergiaa. Kiinteistökorjaukset pyritään tekemään tulorahoituksella ja asuintalovarauksen suunnitelmallisella käytöllä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on vieraan pääoman määrän pitäminen kohtuullisena yhtiön taseessa. Vieraan pääoman määrä tilinpäätöksessä oli 292 euroa huoneistoneliömetriä kohden, jonka johdosta pääomakulut olivat alhaiset verrattuna vastaaviin vuokrataloyhtiöihin. Huomattavaa on, että vuonna 2015 lainojen lyhennysten määrä kasvaa noin 0,5 milj. eurolla johtuen Karjalankatu 27 rakentamiseen otetun kertalyhenteisen korkotukilainan erääntymisestä. Viime vuosien aikana asuntohakijamäärämme on pienentynyt 200:sta 150:een ja asuntojen käyttöaste on hieman laskenut. Ongelmana on ollut uusien asukkaiden saaminen vapautuviin asuntoihin. Kyseinen ilmiö johtunee Iisalmen väkiluvun ja koulutuspaikkojen vähenemisestä. Jouduimme ensimmäisen kerran omassa asuntokannassamme turvautumaan rakennuksen purkamiseen, jotta käyttöasteemme olisi riittävän korkea ja yrityksemme kannattavuus säilyisi. Seuraamme tiiviisti asuntojen käyttöastetta ja reagoimme muutoksiin heti kiinteistöstrategiamme mukaisesti. Alkaneena vuonna yhtiön toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan ja alhaisen korkotason jatkuessa kannattavuus säilyy ennallaan. Esitän parhaimmat kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille asukkaille, yhtiömme henkilökunnalle sekä hallitukselle ja muille sidosryhmille. Kari Kämäräinen toimitusjohtaja

3


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

KIINTEISTÖ OY PETTERINKULMA 50 VUOTTA Kiinteistö Oy Petterinkulman perustamisesta on kulunut 50 vuotta. Suunnitellusta yhdestä vuokratalosta on tähän päivään mennessä kasvanut 1.512 asuntoa käsittävä kiinteistöyhtiö, jonka liikevaihto on yli kahdeksan miljoonaa euroa. Kesäkuussa 1964 Iisalmen kaupunginvaltuusto päätti ryhtyä toimenpiteisiin aravalainoitetun vuokratalon saamiseksi kaupunkiin. Kolmikerroksisen talon rakentamiseksi perustettiin Kiinteistö Oy Petterinkulma –niminen kiinteistöosakeyhtiö. Petterinkulman nimi johdettiin talon rakennuspaikasta Petter Kumpulaisentiestä ja loppuosa kuopiolaisesta Niiralankulmasta, jota pidettiin hyvänä esimerkkinä.

Kauppa- ja teollisuusministeriö oli vahvistanut yhtiöjärjestyksen 24.2.1965, jonka jälkeen maaliskuun 8. päivänä 1965 pidettiin yhtiön perustava kokous. Ensimmäisessä yhtiökokouksessa yhtiön johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin kaupunginjohtaja Matti Saastamoinen, ekonomi Lauri Salmi ja diplomi-insinööri Veikko Hatva. Yhtiön 50 vuotta kestäneen toiminnan aikana hallinnossa ovat toimineet lukuisat Iisalmen kaupungin luottamushenkilöt sekä viranhaltijat. Juhlavuoden kunniaksi järjestämme juhlakonsertin elokuun 13. päivänä Iisalmen torilla. Illan pääesiintyjänä on Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

Kiinteistö Oy Petterinkulma vuotta

50

Kaikille vapaa toritapahtuma torstaina 13.8. klo 18 Pääesiintyjänä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani

50 vuotta 4

Kiinteistö Oy Petterinkulma | Kirkonsalmentie 12 | 74120 IISALMI

www.petterinkulma.fi


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tupaantuliaiset Peltosalmella Pengerpolku 4D-talossa sijaitsevan kerhotilan remontin jälkeisiä tupaantuliaisia vietettiin tammikuussa 2015. Tilan maalauksen suoritti talkootyönä Tanja Moilanen (oik.). Koko kerhotila keittiötä myöten oli maalattu erittäin siistiin kuntoon. Tanja yhdessä Maija Pääkkösen (vas.) kanssa olivat laittaneet juhlapöydän koreaksi.

Päivystäjälle eivät kuulu vuokranmaksuasiat

Soita päivystäjälle vain kiireellisessä asiassa. Päivystäjältä voi pyytää mm. ovenavausta tai hänelle voi tietenkin soittaa muussakin hätätapauksessa. Päivystäjälle eivät kuulu (voidaan hoitaa työaikana) mm: Saunan lämmitys, jääkaapin tai hellan ongelmat, viemärin aukaisut, pyykkikoneen ongelmat, huoneistojen sulakkeiden palamiset, autopistokeongelmat ja wc-istuimen vuodot. Mikäli vesi kuitenkin on vaarassa aiheuttaa vahinkoa rakenteille, tästä tulee soittaa heti päivystäjälle. Häiriöasiat tulee ilmoittaa suoraan poliisille. JK

Koirat asuinympäristössä

Koirien haukunnasta ja ympäristön likaamisesta tulee Petterinkulmalle vuosittain useita valituksia. Koiran omistaja, muistathan, että koira tulee käyttää kytkettynä tarpeillaan piha-alueen ulkopuolella. Jos vahinko kuitenkin tapahtuu, kerää jätös heti pois. Myös asunnossa haukunta aiheuttaa häiriötä talon asukkaille. Talossa voi olla vuorotyöläisiä, joiden täytyy nukkua myös päiväaikaan. Yleensähän koira haukkuu tai ulvoo asunnossa omistajan poissa ollessa ja näin omistajakaan ei välttämättä tiedä siitä mitään. Pääsääntöisestä tämä ongelma poistuu hankkimalla koiralle ns. haukunestopanta.

Huomioithan naapurisi, kiitos.

Uusia työntekijöitä Lea Nissisen jäätyä ansaitulle eläkkeelle on hänen tilallaan siivoojana 29.9.2014 alkaen aloittanut Arja Kvist.

Omatoiminen remontointi Asukkaalla on mahdollisuus kunnostaa asuntoaan omatoimisesti. Tarkoitusta varten Petterinkulma antaa tarvittavat maalit, tapetit ja työvälineet. Omatoimiremontti lähtee liikkeelle yhteydenotosta allekirjoittaneeseen. Tarvikkeita varten kirjoitetaan ostolupa, jota vastaan rautakauppa luovuttaa remonttitarpeet. Tapetit voi itse valita tietystä hintaryhmästä ja maalit vaaleista sävyistä. Asukas voi pääsääntöisesti maalata/tapetoida seiniä, ehostaa listoja sekä ovikarmeja. Erikseen sovittaessa voi olla mahdollista myös maalata laipioita ja kalusteita. Väliovien ja lattioiden kunnostus ei ole omatoimiremontin piirissä. Tapetoitaessa seiniä, vanha tapettikerros kannatta poistaa ja tasoittaa mahdolliset kolot. Jalkalistat tulee jättää paikoilleen ja leikata uusi tapetti listaa myöten. Seinien maalauksessa laipion ja seinän rajaus kannatta tehdä työhön tarkoitetulla rajaimella (sisältyy remonttipakkiin)… näin rajapinnasta saadaan siisti ja vältetään seinämaalitöhryt

laipiossa. Ovilistat voi poistaa työn ajaksi, mutta jalkalistat kannattaa jättää paikoilleen ja suojata maalarinteipillä. Remonttiterveisin: Timo Hytönen Kiinteistömestari p. 0207 439131

5


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Peruskorjauksia vuonna 2015 Kauppis-Heikintie 1 – 5 Peltosalmella Kauppis-Heikintie 1 – 5 taloissa on aloitettu remontti. Remontissa korjataan vesikatto, lisätään lämmöneristystä 100 mm, uusitaan keittiökalusteet ja ilmastointi sekä sähköjärjestelmä nousukeskukseen saakka. Työt valmistuvat syyskuun 2015 loppuun mennessä. Pääurakan suorittaa Jokiväri Oy, aliurakoitsijoina toimivat Sähkörami Oy ja LVI-Räty Oy.

Kauppis-Heikintie 1 huputettuna.

Hupun alla sadekaan ei haittaa vesikaton korjausta.

Petter Kumpulaisentie 11 Myös Petter Kumpulaisentie 11 remontoidaan. Talo on ensimmäinen Petterinkulman itse rakennuttama talo. Sittemmin yhtiöön on fuusioitu useampia eri taloja. Tässä urakassa kunnostetaan huoneistojen pinnoitteet, uusitaan kalusteet, käyttö-viemäri- ja lämmitysverkosto sekä ilmastointi. Tämäkin kohde valmistuu syyskuun 2015 loppuun mennessä. Pääurakoitsijana toimii Savon laaturakennus Oy ja aliurakoitsijoina Sähkörami Oy sekä Iisalmen Putkiasennus Oy.

Valurautainen viemäriputkisto oli jo tiensä päässä.

PUUSEPPÄÄ AINA TARVITAAN Ja taas on tuotu Petterinkulman puusepälle Juhani Korhoselle korjattavaksi ovia. Ovista tuleekin ammattilaisen käsittelyssä uudenveroisia. Tämän kertaiset ovet ovat huoneistosta, jossa kaikki ovet oli rikottu. Ovien rikkominen on tänä päivänä valitettavan yleistä. No toivotaan, että joku ihminen jää sitten potkimatta. Rikkojaltahan ne korjauskulut pyritään sitten laskuttamaan. Puusepän töihin kuuluu paljon muutakin kuin ovien korjausta. Hänen työhönsä kuuluu mm. saunan kalusteiden tekoa, maalauksia, listoituksia ym. Juhani on nyt tehnyt näitä hommia vuodesta 2009. Petterinkulman palvelukseen hän tuli jo vuonna 1984 remonttimieheksi. Yhtenä harrastuksena muiden lisäksi hänellä on keilaus. Keilauspuulaakin voittikin tänä vuonna nimenomaan Petterinkulma. Joukkueen kantavana voimana oli myös Jussi. Eläkkeelle Jussi on suunnitellut jäävänsä 2016. No katsotaan nyt.

6

Petter Kumpulaisentie 11


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Kiinteistönhoitoa ja metsätöitä 60-luvulta tähän päivään

Istun siistin ja valoisan huoneiston keittiössä lehtiö valmiina haastattelua varten. Isäntä laittelee pannukahvia vieraalle ja rupattelee talojen sekä Ohenmäen asevarikon historiasta. Olemme Salmenrannantie 580B:ssä ja tarkemmin sanoen Arto Kämäräisen kodissa. Varikko liittyy tiiviisti Arton elämään, sillä tekihän hän suurimman osan työurastaan siellä, oltuaan sitä ennen mm. vartijana Sukevan vankilalla. Samoihin aikoihin hänen kanssaan vuonna 1962 varikolle tuli töihin suuri osa henkilökunnasta. Asevarikko on perustettu sodan jälkeen vuonna 1944. Varikon maa-alueen valtio pakkolunasti Kokkosen tilasta ja talojen tontti järjestyi myöhemmin lohkaistuna Pekkalan tilasta. Asumaan Kämäräinen tuli Salmenrannan taloihin kaksi huonetta ja keittiö käsittävään huoneistoon kihlattunsa kanssa 22.6.1962, jolloin vasta kolme neljästä rivitalosta olivat valmiit. Neljäs talo valmistui saman vuoden syksyllä. Viideskin talo oli suunnitteilla, mutta se suunnitelma lopulta hylättiin. Aluksi työnkuvana asevarikolla oli varastomies ammushuoltolassa. Myöhemmin virkanimikkeeksi tuli talonmies-lämmittäjä, jolloin myös Salmenrannantie 580B:n talonmiehen työt siirtyivät hänen vastuulleen. Talot ovat vielä tänä päivänäkin osaltaan Arton hoidon alla. Talojen lämmittäminen kuten saunankin oli tuolloin suuritöistä, koska niitä lämmitettiin puulla. Käsiteltävänä oli vuodessa 800 – 1200 mottia puita. Puut Arton piti pinota varastoon ja hoitaa lämmityskattilaan. Kaikkiaan ammushuoltolan, kasarmin ja talojen lämmityksessä kului vuosittain 2500 mottia puuta. Työtä kaiken tuon puumäärän käsittelyssä riitti niin lähimetsien omistajille kuin autoilijoillekin. Myöhemmin sitten siirryttiin kesällä öljylämmitykseen ja talvella jatkettiin puulla, kunnes lopulta koko lämmitys oli öljyllä. Nykyään taloissa on maalämpö. Vesi taloihin tuli varikon pumppaamolta ja jätevettä varten oli

jätevesiallas. Allas tyhjennettiin sen täytyttyä. Lumityöt hoidettiin asevarikon koneella ja lumikolalla. Myös viheralueiden hoidossa oli oma hommansa. Nykyinen Pienjärven rannalla sijaitseva sauna oli alun pitäenkin talojen asukkaiden käytössä ja toinen rantasauna oli tarkoitettu varusmiehille. Harrastukset Kämäräisellä liittyvät hyvin pitkälti luontoon. Hän on ikänsä tehnyt metsänharvennuksia ja istutuksia. Näin luonnosta nauttien on mieli ja kunto pysynyt hyvänä. Asevarikon virkanimikkeitä lakkautettiin 1.4.1994 ja samoin myös Arton virkanimike. Hän jäi eläkejärjestelyn piiriin ja vaimonsa omaishoitajaksi 60 vuoden ikäisenä. Asevarikolla ehti vaihtua tuona työaikana kuusi päällikköä. Varikon toiminnat siirtyivät Kiuruvedelle Koivujärvelle vuoden 2003 alusta.

Jukka Kuosmanen

Arto Kämäräinen perhekuvien äärellä.

Talo, jonka päädyssä lämpökeskus ja sauna sijaitsevat.

Rantasauna nykykuosissaan. Kuvanottohetkellä oli tihkusadetta.

7


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Mikä ihmeen SUP? Stand Up Paddling (suomeksi tuttavallisemmin suppailu) on Hawaijilta alkunsa saanut surffauksen kantamuoto. SUP-lauta muistuttaa surflautaa, jota melotaan seisaallaan pitkällä melalla. Laudoilla voi suppailla niin järvi-, joki- kuin meriolosuhteissa. SUP-laudan tasapaino ja vakaus yllättävät usein ensikertalaiset positiivisesti. Eteneminen laudalla meloen ei vaadi mitään ennakkotaitoja, vaan touhuun pääsee sisään heti ensimmäisten vetojen myötä. Laudan päällä on helppo pysyä, etenkin rauhallisissa vesiolosuhteissa. Mikäli laudalta sattuisi tipahtamaan, laudan päälle on helppo nousta takaisin. Lautoihin on saatavilla myös karkunaru, joka kiinnitetään laudan perästä melojan nilkkaan. Näin lauta ei pääse karkaamaan hankalissakaan olosuhteissa. SUP-laudalla melotaan keskellä lautaa seisten, hartioiden levyisessä asennossa, varpaat eteenpäin. Melontatekniikka muistuttaa jossain määrin maastohiihtoa; liikkeissä vatsalihakset tekevät töitä, mutta koko kroppa saa treeniä melontalenkin aikana. Erityisen mukavan melontalenkistä tekee tavallista kajakki- ja kanoottimelontaa huomattavasti parempi näkyvyys. Suppailu on maailmalla jo aikaa sitten ohittanut purjelautailun suosion. SUP-kisoja järjestetään aalloissa, erilaisina melontoina radoilla ja yhden tai useamman päivän matka- ja maratonkisoina. Suppailu sopii niin urheilijan kesätreenauksen tueksi, leppoisaan iltamelontaan mökillä kuin koko perheen yhteiseksi vesihauskanpidoksi.

Suomeen SUP-lautailu rantautui vuonna 2006 ja viime kesänä suppailu teki täällä lopullisen läpimurtonsa. Nykyisin lautoja löytyy lukuisia eri merkkejä ja malleja…ns. kovista (lasi-/hiilikuitu) laudoista ilmatäytteisiin, repussa kuljetettaviin ja rannalla täyteen pumpattaviin versioihin. Iisalmessakin on mahdollista vuokrata lautoja ja saada lajiin opastusta allekirjoittaneen toimesta. Oheisesta nettiosoitteesta saat tarkempaa infoa vuokraamisesta sekä samalla myös uutisia ja tietoa suppailusta yleensäkin. Tervetuloa tutustumaan. https://www.facebook.com/supiisalmi (lähde Suomen Purjelautaliitto)

Timo Hytönen p. 0207439131

ARA-vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokratasot, 1. neljännes 2015 2015 Aravavuokra-asuntojen keskimääräiset vuokratasot, 1. neljännes Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus (lisättynä Petterinkulman vuokratiedolla).

8,72

P e t t e r i

! ä ä s e k Hy vää a m l u k n i r e t t e P t: 8

Profile for Petterinkulma Kiinteistö Oy

Petterinkulma asukaslehti 2015  

Kiinteistö Oy Petterinkulman perustamisesta on kulunut 50 vuotta. Suunnitellusta yhdestä vuokratalosta on tähän päivään mennessä kasvanut 1...

Petterinkulma asukaslehti 2015  

Kiinteistö Oy Petterinkulman perustamisesta on kulunut 50 vuotta. Suunnitellusta yhdestä vuokratalosta on tähän päivään mennessä kasvanut 1...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded