Page 1

Kiinteistö Oy Petterinkulman Asukaslehti 2010

Toimiston asiakaspalveluajat muuttuneet. (sivu 4)

Pitkäaikaisia työntekijöitä eläkkeelle. (sivu 6)

1


TIEDOKSI Petterinkulman talot Osoite asuntoja Petter Kumpulaisentie 11 ABC 27 Petter Kumpulaisentie 9 ABC 20 Paloisvuorentie 16 ABC 27 Paloisvuorentie 16 DE 12 Paloisvuorentie 14 ABC 30 Pöllösenlahdenkatu 3 ABC 18 Pöllösenlahdenkatu 3 DE 18 Pöllösenlahdenkatu 7 DE 18 Pöllösenlahdenkatu 7 ABC 27 Paloisvuorentie 24 AB 27 Paloisvuorentie 24 DE 18 Kannelkuja 4 AB 24 Töyrykatu 6 ABC 27 Töyrykatu 4 CDE 27 Töyrykatu 6 DEF 27 Pekankatu 10 AB 24 Pekankatu 12 AB 24 Juhonkatu 3 ABC 44 Honkakatu 2 ABCDE rivitalot 26 Peltosalmentie 3 A-I (JK) rivitalot 60 Töyrykatu 3 ABC 27 Jännekatu 18 AB 18 Jännekatu 18 CD, E 20 Jännekatu 20 AB, CD 42 Jännekatu 22 AB 21 Jännekatu 22 CD 21 Sotilaskatu 2 - 4 24 Mäntymäentie, Runni paritalot 10 Saunatie 4 rivitalot 39 Saunatie 1 rivitalo 10 Kaivokatu 4 AB, C 43 Sotilaskatu 16 A ja B 16 Pohjoiskaari 4 rivitalot 28 Lohkarekuja 2 rivitalot 19 Kivirannantie 37 42 Karjalankatu 27 13 Suistamonkatu 99 – 101 48 Kirkonsalmentie 14 21 Pengerpolku 4 AB 15 Pengerpolku 4 CD 18 Harjuntie 2 AB 18 Otavankatu 7 AB 18 Juhonkatu 8 ABC 27 Kuutolankatu 6 18 Kauppis-Heikintie 1, 3, 5 rivitalot 20 Koulutie 4 rivitalot 10 Kotipolku 2 AB 8 Taavetinkuja 3 AB 32 Pihlajakatu 1 rivitalot 33 Pajukatu 5 rivitalot 32 Eteläntie 270 1 Kilpikuja 2 B 2-kr rivitalo 10 Poskipuronkatu 9 rivitalot 10 Linkinlahdenkatu 16 rivitalot 20 Sarvikatu 4 AB, C opisk. asunnot 61 Sarvikatu 1 AB 42 Kirkonsalmentie 12 AB 42 Kivirannantie 39 AB opisk. asun. 24 Parkatintie 103 1 Parkatintie 105 1 Salmenrannantie 580 B rivitalot 20 Veljeskoti 54

Toimisto Petterinkulman toimiston osoite on Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI. Asiakaspalveluaika klo 9.30 – 11 ja 11.30 – 15.00. www.petterinkulma.fi Toimitusjohtaja Kari Kämäräinen, puh 0207439125 Asukaspalvelu Jukka Kuosmanen puh 0207439121 Vuokraseuranta Arja Valta puh. 0207439122 Kirjanpito, Jaana Laakso puh. 0207439123 Palkat, ostolaskut Pirjo Kekkonen puh. 0207439124 Asuntohakemukset puh. 0207439126 Remontit Heikki Mähönen puh. 0207439130 Remontit/omatoim. remontit Timo Hytönen puh. 0207439131

Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajat ovat tavattavissa puhelimitse: ma – ke klo 07 – 11 ja 12 – 16 to klo 07 – 11 ja 12 – 15.15 pe klo 07 – 11 ja 12 – 15 Kiinteistönhoitajien toimipisteet: Kirkonsalmentie 12 (pohjoispääty): Markku Kauhanen puh. 0207439142 Juha Reijonen puh. 0207439145 Teemu Metsälä puh. 0207439144 yhteinen sähköposti: pohjoinen@petterinkulma.fi Pöllösenlahdenkatu 3ABC, parkkialueen puolella: Seppo Knuutinen puh. 0207439140 Jukka Kääriäinen puh. 0207439143 Matti Rönkkö puh. 0207439141 yhteinen sähköposti: etelainen@petterinkulma.fi Joku kiinteistönhoitajista on aina tavattavissa toimitilassa työaikana klo 12 – 12.30. Hälytysluontoiset asiat muuna aikana puh. 0207439146.

Asunnon hakeminen Asuntoja haetaan aina kirjallisesti. Lomakkeita saa toimistolta. Osoitteessa www.petterinkulma.fi voi tulostaa lomakkeen tai lähettää sen sähköisesti. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään asuntoon valinnan yhteydessä.

2

Asunnon irtisanominen Asunto on aina sanottava irti kirjallisesti. Irtisanomislomakkeita saa toimistolta. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi eli asunto vapautuu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Irtisanomisajalta on maksettava vuokra. Noudatamme tiukasti tätä irtisanomismenettelyä.

Autopaikat ja saunavuorot Autopaikan ja saunavuoron voi varata kiinteistönhoitajalta. Autopaikka maksaa vuonna 2010 5 €/kk/paikka ja saunavuoro 10 €/kk/ vuoro.

Ovenavausmaksu Ovenavausmaksu on arkisin klo 16 – 07 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 40 €/avaustilaus. Muuna aikana 10 €/avaustilaus.

Talonkirjanote Talonkirjanotteen saa toimistolta. Otteen hinta on 7 Euroa. Hinta peritään laskulla.

Asuntotarkastus Irtisanomista tehtäessä ilmoitetaan asukkaalle asunnon tarkastuspäivä. Tarkastuspäivänä tulisi asukkaan olla paikalla, koska siinä tarkastetaan asunnon kunto ja annetaan tarvittaessa korjaus- ja siivouskehotuksia. Myös asunnon ikkunat on pestävä riippumatta vuodenajasta. Asunnon vialliset kohdat laskutetaan aina lukuunottamatta luonnollista kulumista. Myös siivous laskutetaan, jos asuntoa ei ole siivottu. Näin turvaamme sen, että seuraava asukas pääsee muuttamaan kunnossa olevaan asuntoon. Lopullisen tarkastuksen suorittaa kiinteistönhoitaja poismuuttovaiheessa. Hänelle tulee luovuttaa myös avaimet.

Muuttoilmoitus vuokranantajalle Muuttaako joku asuntoosi tai sieltä pois. Ilmoita tästä puh. 0207439126.


TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Vuosi 2009 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvä ja se toteutui suunnitelmien mukaisesti. Liikevaihto ja muut kiinteistön tuotot olivat yhteensä 6.900.837,69 euroa ja kiinteistöjen hoito- ja henkilöstökulut 4.494.673,86 euroa. Rakentamiseen otettuja lainoja lyhennettiin 1.272.232,25 eurolla ja rahoitustuotot ja –kulut yhteensä olivat -706.907,64 euroa. Poistoja tehtiin EVL:n mukaiset maksimipoistot yhteensä 1.122.547,84 euroa. Petterinkulman kaikista tuotoista käytettiin hoitokulujen kattamiseen 65,1 % (edellisenä vuotena 62,8 %) ja rakentamiseen otettujen lainojen hoitokuluihin (korkokulut, korkojen suojauskulut/tuotot ja lainojen lyhennys) 28,7 % (edellisenä vuotena 32,8 %). Tilinpäätöksessä tehtiin 504.520 euron suuruinen asuintalovaraus, joka tullaan aikanaan käyttämään kiinteistöjen peruskorjauksiin. Luottotappiot pienenivät edellisestä vuodesta ja olivat tilinpäätöksessä 14.391.95 euroa, joka on 0,21 % liikevaihdosta. Tilikauden voitoksi jäi 5,28 euroa.

Vuoden 2009 toiminta Henkilökunta: Petterinkulmassa oli vuoden 2009 lopussa 27 vakinaista työntekijää. Kaikkiaan vuoden aikana palveluksessa oli kokopäivätoimiseksi muunnettuna keskimäärin 34 henkilöä.

Hallinto ja tilintarkastus: Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajaksi Martti Harjun ja varsinaisiksi jäseniksi Aarne T. Re-

von, Jouni Toppisen, Marja Lipposen ja Veikko Kärkkäisen sekä varajäseniksi Hannu Nymanin ja Aune Airaksisen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Aimo Hukkamäki Oy Audiator Ab:sta. Valvontatarkastuksen on suorittanut Anne Soikkeli Oy Audiator Ab:stä.

Tyhjäkäyttöaste: Normaalit vuokra-huoneistot olivat koko vuoden käytössä lähes täysin lukuun ottamatta vuokralaisten vaihtumisesta, huoneistokorjauksista ja peruskorjauksista aiheutuvaa tyhjänä oloa. Asuntojen tyhjäkäyttö oli 132.333,37 euroa, joka on 1,94 % tavoitevuokrista.

Vuokratalojen yhteishallinto: Kiinteistöjen vuokranmääritysryhmiä oli kaikkiaan 45 kappaletta, joissa asukastoimintaa oli 26 ryhmässä. Asukkaiden esittäminä hallituksen jäseninä ovat toimineet Veikko Kärkkäinen ja Marja Lipponen sekä varajäsenenä Aune Airaksinen.

Kiinteistöt: Yhtiön omistamissa kiinteistöissä vuoden 2009 lopussa oli - asuntoja yhteensä 1.507 kpl - asuinhuoneistopinta-ala 79.218 m2 - asukkaita 2.326 henkilöä

Kiinteistöjen korjaukset: Kiinteistöjen kunnossapito-osasto on tilikauden aikana korjannut kiinteistöjä korjausohjelman mukaisesti. Suurimmat korjaustyöt olivat:

3

Koulutie 4 ikkuna- ja oviremontti

125.678,78

Jännekatu 18, 20, 22 ja Sotilaskatu 2-4 talojen parvekelasitus 142.183,19 Pöllösenlahdenkatu 7 ABC, DE ja 3 DE talojen ikkuna- ja parvekeoviremontti 193.062,76 Veljeskodin asuintornin remontti

220.000,00

Salmenrannantie 580 maalämpöön

147.680,83

Töyrykatu 6 ABC vesikaton uusiminen

32.147,00

Vuokrataso 2008 - 2009: Yhtiön asuntojen keskimääräiset painotetut kuukausineliövuokrat ryhmittäin olivat: vuonna 2008 arava-asunnot 7,17 korkotukiasunnot 9,27 vapaarahoitteiset asunnot 7,77 kaikki asunnot 7,28

2009 7,60 9,44 8,34 7,72

Toiminnan ennakointi: Vuonna 2010 alkavat rakennustyöt Luuniemen kerrostalokohteessa osoitteessa Oivakuja 1-2. Asuntoja kohteeseen tulee 36 kpl ja kohde on valmis kesällä 2011. Vuoden 2010 aikana lasitamme Sotilaskatu 16, Kivirannantie 37 ja Karjalankatu 27 parvekkeet. Esitän parhaimmat kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille asukkaille, yhtiön hallitukselle, henkilökunnalle sekä muille sidosryhmille. Kari Kämäräinen toimitusjohtaja


Auton pysäköinti piha-alueella

Muistathan, että pihoilla, joilla on kieltomerkki, on auton pysäköinti sallittua ainoastaan varatulla paikalla tai vieraille vieraspaikalla. Vieraspaikalle eivät saa pysäköidä talon asukkaat (tämä on luvatonta pysäköintiä). Sinulla on oikeus pysäköidä asunnon/ rapun eteen huolellisuutta noudattaen, jos joudut kuljettamaan esim. raskaampaa tavaraa. Siirrä tällöin auto heti takaisin parkkipaikallesi, jotta et saisi sakkoa. Muista varoa myös lapsia ja muita jalankulkijoita. Piha-alueet ja parkkipaikat eivät myöskään ole rekisteröimättömien tai käytöstä poistettujen autojen varastointipaikkoja. Kaikesta liikennemerkin vastaisesta ja luvattomasta pysäköinnistä tulee pysäköintisakko. Sakotuksen hoitaa pysäköinninvalvonta. Kiinteistö Oy Petterinkulma ei käsittele sakkovalituksia. JK

Sähköroikat

Ethän jätä autopistokejohtoa roikkumaan pistoketolppaan, kun se ei ole kytkettynä autoon. Tästä voi aiheutua vaaraa mm. lapsille. Roikkumaan jätetyt roikat kerätään taloyhtiön puolesta pois. Mikäli et aja autolla pitkään aikaan, älä myöskään jätä autoa lämmitykseen. Tästä aiheutuu turhaa sähkön kulutusta, eikä se välttämättä ole hyväksi autollekaan.

Toimiston asiakaspalveluajat muuttuivat

Toimiston asiakaspalveluajat ovat muuttuneet 1.1.2010 alkaen ja uudet ajat ovat: klo 9.30 – 11.00 ja 11.30 – 15.00

Kotivakuutus

HILJAISUUS TALOISSA Yörauha taloissa alkaa klo 22.30 ja päättyy klo 07.00. Tämä ei tarkoita, että muunakaan aikana saisi tuottaa häiriötä, vaan asumisen tulee olla ns. normaalia. Musiikkilaitteiden, television ym. soittaminen liian kovalla ja muutoin metelöiminen on aina kiellettyä. Mikäli talon asukkaat tekevät häiritsevästä naapurista kirjallisen valituksen, puuttuu Petterinkulma näihin aina tosissaan. Pääsääntöisesti lähetetään ensin yksi varoitus ja jos asukas ei korjaa tapojaan, ryhdytään välittömästi vuokrasopimuksen purkamiseen johtaviin toimenpiteisiin. Petterinkulman tavoitteena on, että kenenkään sen asukkaan ei tarvitsisi kotonaan kärsiä naapurin aiheuttamista häiriöistä. Mikäli emme saa kirjallista valitusta häiriöstä, emme voi puuttua asiaan. Petterinkulmassa käsitellään vuosittain kymmeniä häiriötapauksia. Useimmiten nämä selviävät varoituksella, mutta häätöjäkin suoritetaan. Asukas on aina vastuussa myös vieraidensa tuottamasta häiriöstä. JK

Vesivahinko tai tulipalo on tuhonnut monen tulevaisuuden. Vaikka henkilövahingoilta vältyttäisiinkin, rahan menoa ei voi välttää. Korjauskustannukset ja oman irtaimiston menetys on yleensä tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin euroihin. Tähän voi varautua hankkimalla kotivakuutuksen. Yhtiön vakuutus korvaa vain rakenteille aiheutuneita vahinkoja ja usein omavastuun maksaminen jää näissäkin tapauksissa asukkaan vastuulle. JK

Tilintarkastus Kiinteistö Oy Petterinkulman tilitarkastajana toimii Oy Audiator Ab. Oy Audiator Ab on Suomen johtava kunnallishallinnon JHTT-tilintarkastusyhteisö. JK

JK

4


Hengenpelastusmitalli Pekka Malkille

Teräväpiirtolähetysten vastaanotto 18.12.2009 aloitti uusi kanava SuomiTV uutena valtakunnallisena kanavana ja se lähettää ohjelmistoaan kaapeli-tv verkoille normaalina (SD) sekä teräväpiirto (HD) muodossa. Mikäli digisovitin ei ole tuonut automaattisesti kanavaa ohjelmalistalle, riittää kun suorittaa digisovittimen tehdasasetusten palautuksen. Suomitv HD ja NELONEN HD teräväpiirtokanavat ovat salaamattomia ja näkyvät Cable Ready HD laitteilla ilman Lumotv -katselukorttia. Teräväpiirtokanavien(HD) määrä kaapelitv -verkoissa on alkanut selkeästi lisääntymään ja se on aiheuttanut kyselyjä millaisilla laitteilla mm. maksullisten teräväpiirtoisten HD -lisäpalveluiden katselu onnistuu. Lumotv -ohjelmakortti ja digisovitin tulee parittaa keskenään tietoturvasyistä ja ohjelmayhtiöiden vaatiessa. Vanhemmat tai osa tv-vastaanottimista voi olla merkitty leimalla HD Ready. Laite tukee teräväpiirtoa mutta tarvitaan kuitenkin aina ulkoinen Cable Ready HD digiboksi kun valitaan maksullisia HDTV -palveluja. Cable Ready HD merkinnällä varuste-

tusta digibokseista löytyy aina laitteen tyyppi, sarjanumero ja pairing id (paritusnumero). Ne tulee ilmoittaa IPY:lle jotta laitteen ja kortin parittaminen voidaan muodostaa. Ilman parittamista maksullista HD lähetettä ei siis voi vastaanottaa. Irrallinen Cable Ready HD digiboksi soveltuu käytettäväksi kaikkien taulutelevisioiden yhteydessä. HDMi liitäntäpiste löytyy jo yleensä vanhemmistakin taulutelevisioista ja tarvitaan vielä HDMi -liitäntäjohto boksin ja näytön välille. Kun taloudessa on taulutelevisio jossa on Cable Ready HD logo ja hyväksyntä, voi sillä katsella kaapeli-tv:n perustarjontaan sisältyvää HD -tarjontaa suoraan. TV:n ja katselukortin paritus kuitenkin tarvitaan maksullisille HD -kanaville. Se onnistuu vuokraamalla parittava CI kortinlukijamoduuli johon katselukortti laitetaan. Jos vastaanottimeen on jo hankittu jokin CI-kortinlukijamoduuli, joutuu sen vaihtamaan parittavaan malliin. Asia voi äkkiä tuntua kovin monimutkaiselta, mutta IPY:n myymälästä saa hyvin lisätietoa.

Vuonna 2009 vapautuneet asunnot: Petterinkulmalla vapautui tavallisia vuokra-asuntoja vuonna 2009 324 kpl ja soluasuntoja 89 kpl. Vapautuvien asuntojen määrä on ollut jo useamman vuoden ajan samalla tasolla. Eniten vapautui 2 huonetta + keittiö asuntoja. Asuntohakemuksia tuli viime vuonna

noin 1002 kappaletta ja soluasuntoihin 123 kpl. Suurin osa hakemuksista tuli netin kautta. Kävijöitä Petterinkulman kotisivuilla on ollut kuukausittain paljon. Kotisivun osoite on www.petterinkulma.fi. JL

Tasavallan presidentti myönsi Pekka Malkille hengenpelastusmitallin erittäin rohkeasta, neuvokkaasta ja oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu. Pekka Malkki pelasti naapurinsa palavasta asunnosta kevättalvella 2009 vaarantamalla oman henkensä. JK

Jätekatokset

Muistathan, että huonekalut ja elektroniikka yms. ei kuulu jätekatokseen. Jos näitä tavataan katoksella, laskutetaan ylimääräisestä kuljetustyöstä sekä jätemaksuista niiden tuojaa. Katokset ovat usein myös erittäin sotkuisia, koska linnut levittelevät avoimia laatikoita. Ota pari askelta ja vie roskat tyhjimpään laatikkoon, jotta kansi ei jäisi auki ylitäyden laatikon vuoksi. JK

TUPAKAN TUMPPEJA ON TAAS TALVEN AIKANA HEITELTY PALJON PARVEKKEILTA MAAHAN. MYÖS OVIEN PIELISSÄ TUMPIT OVAT ERITTÄIN RUMIA. PYYDÄMME TUPAKOITSIJOITA HANKKIMAAN PARVEKKEILLEEN TUHKAKUPIN SEKÄ SIIVOAMAAN MAAHAN HEITTÄMÄNSÄ TUMPIT.

KIINTEISTÖ OY PETTERINKULMA 5


Lastenvaunut

Pitkäaikaisia työntekijöitä eläkkeelle

Kiinteistö Oy Petterinkulmaa pitkään palvelleet kirjanpitäjä Irja Tauriainen ja siivooja Aino Kärkkäinen jäävät kesän aikana hyvin ansaitulle eläkkeelle. Irja (kuvassa taempana) on tullut Petterinkulman palvelukseen 1.1.1989 tosin hän on hoitanut samoja töitä jo ollessaan Iisalmen kaupungin palveluksessa

7.2.1974 alkaen. Kaupungilla ollessa alkuaikoina työhön kuului myös muita töitä. Aino (kuvassa etualalla) tuli Petterinkulmalle 10.11.1975 alkaen ja on siitä saakka pitänyt talojen siisteydestä huolta. Molempien työssäoloaikana on yhtiön asuntojen määrä moninkertaistunut.

Joudumme taas muistuttamaan lastenvaunujen säilyttämisestä rappukäytävässä. Mm. paloturvallisuuden vuoksi niitä ei saa säilyttää rappukäytävässä. Kyse on yhteisestä turvallisuudesta. Lastenvaunujen paloja rappukäytävissä on tapahtunut ympäri Suomea. Myrkyllisen savun vuoksi rappukäytävässä ei voi liikkua ja savu kantautuu ilmastoinnin mukana myös huoneistoihin. JK

Asukastoimintaa

Uusi siivooja

Uutena siivoojana Aino Kärkkäisen alueella on aloittanut Helka Kainulainen.

Pengerpolku 4:ssä ja Harjuntie 2:ssa Peltosalmella on ollut asukastoimintaa jo parikymmentä vuotta.

6

Kukitustilaisuudessa Reijo Karp (takana), Maija Pääkkönen (keskellä) ja Veijo Heikkinen (oikealla).


Koirat

Letunpaistopäivä

Älä anna koirasi tehdä tarpeitaan rapunpieleen tai pihamaalle. Käytä se tarpeillaan kytkettynä pihaalueen ulkopuolella. JK Letunpaistopäivä Pengerpolulla ja Harjuntiellä Peltosalmella kesällä 2009 .

Jos oli lunta meillä, niin oli sitä tänä talvena Turussakin. Viikko turkulaise päiväkirjast Helmikuu 1. klo 17.00 Lunta satta! Lumi o sit kaunist! Luanto tule kaunim valkoseks ja miäli piristy, ku ei ol enä nimpal pimmiä. Mää tei vaimol ja itellen kuuma rommitoti ja mee istutti ikkuna äären kattoma hiutaleitte leijumist maaha. Tosi kaunist. Helmikuu 2. Mää heräsi ja kattosi akkunast pihal. Koko maisemam peitti uus puhtavalkone lumi. Hiano näky! Jokasel puul ja panssal o valkone kaapu. Mää tei talven lumityä ja nautti joka kolallisest. Mää kolasi sekä piha et jalkakäytävä. Myähemmi päiväl teknise virasto aura auras tiä ja tyäns lume porti ette. Kuljettaja naureskel mul ja vilkutti. Määki vilkuti hänel ja kolasi porti erusta taas auki. Helmikuu 3. Viime yän sato vaja 15 sentti lunt ja pakkast o pari astet. Pihakoivuist katkes muutama oksa lumem painost. Mää tei lumityä ja taas ku mää sai tyäv valmiiks, tuli aura-auto. Lumi ol täl kertta ruskian harmaat.

Helmikuu 4. Sää lauhtus, lumi suli sohjoks, ja se jäätys liukkaks, ku pakkane taas kirsitys. Kaatusin perssellen jalkaäytäväl. 22 eruom poliklinikkamaksu, mut onneks mittä ei ollu poikki. Sääennustus lupas lissä lunt. Helmikuu 5. Viäläki nii kauhja kylm. Mää myi vaimo auto ja osti maasturi, et hää päässe töihin. Auto liukus kuitenki päi kairet ja oikkia etukulma meni aika pahaste kassa. Viime yän sato reilu 15 sentti lunta. Molemma auto ova iha sualas ja kuras. Tiaros ol lumitöit tänäpä. Se P**! aura ajo meiäohitte kaks kertta. Helmikuu 6. 10 astet pakkast. Lissä tota P**! lunt. Piha ei ol yhtäm puuta tai pensast, mikä ei olsis vahinkoittunu. Sähkö oliva poikki melkke koko yä. Mää yritti pittä talo lämpimänä kynttilöil ja pensalämmittimel, joka kylläki roiskas hiuka yli, syttys tule ja oli poltta koko talo. Mää sai onneks matol tukahrutettu liäki, mut mää sai toise aste palovammoi kässi ja silmäripse ja kulmakarva palo-

7

va. Auto karkas käsist maltkal poliklinikal ja hajos lunastuskuntto. Helmikuu 7. Tota V**! P**! valkost paska tule koko aja. Kaik P**! vaatte pitäsis olla pääl, jos halu käyrä postilaatikol. Jo mää saa kässi sen S**! kusipää, mikä aja tota aura-auto, niin mää revi silt syräme rinnast! Se o ain varma kulman taka kytikses ja orotta, ku mää saa jalkakäytävä puhtaks! Sähkö ova viäläki poikki. Vesijohro jäätys ja näyttäsis silt, ettei katto kestä tol lume paino. Helmikuu 8. S**!, 12 P**! sentti uutta V**! lunt ja V**! ränttä ja V**! jäät, ja herra yksinäs tiättä mitä P**! sitä taivast viime yän tuli. Mää yritti ossu aura-auton kuljettaja jäähakul, mut se pääs pakko. Vaimo jät mun. Auto ei lähre käyntti. Mää luule, et must on tulos lumisokkia. Mää em pysty liikuttama varpaitan. En ol nähny aurinkko montte viikko. Ennusteis luvata lissä lunt. Viima tekke ilma purevaks. P**!, mää muuta Espanja. V**! nii P**!! S**! lumi ja koko talv.


VUOKRAT Vapaarahoitteisten ja aravavuokra-asuntojen keskivuokra alueittain 3. neljännes 2009 (lähde ympäristöministeriö)

Kiinteistö Oy Petterinkulman keskivuokra 7,72 €/m2 on edelleen alhaisempi kuin 20000 – 59999 asukkaan kunnissa keskimäärin.

Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI www.petterinkulma.fi

8

Petterinkulma3 sahkoinen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you