Page 1

Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

KIINTEISTÖ OY PETTERINKULMAN ASUKASLEHTI 2016

Tässä lehdessä muun muassa: Uusi toimitusjohtaja esittäytyy ................ s. 4 Jätteen keräilyyn muutoksia .................... s. 6 Seppo jää eläkkeelle ja Markus töihin ..... s. 6 1


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tiedoksi Toimisto

Petterinkulman toimiston osoite on Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI. Asiakaspalveluaika klo 9.30 – 11 ja 11.30 – 15.00. www.petterinkulma.fi Toimitusjohtaja Mikko Kauppinen (alk. 1.5.) puh 0207439125 Asukaspalvelu Jukka Kuosmanen puh 0207439121 Vuokraseuranta Arja Valta puh. 0207439122 Kirjanpito, Jaana Laakso puh. 0207439123 Palkat, ostolaskut Pirjo Kekkonen puh. 0207439124 Asuntohakemukset puh. 0207439126 Remontit Heikki Mähönen puh. 0207439130 Remontit, omatoimiremontit Timo Hytönen puh. 0207439131

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoitajat ovat tavattavissa puhelimitse: ma – ke klo 07 – 11 ja 12 – 16 to klo 07 – 11 ja 12 – 15.15 pe klo 07 – 11 ja 12 – 15

Kiinteistönhoitajien toimipisteet:

Kirkonsalmentie 12 (pohjoispääty): Markku Kauhanen puh. 0207439142 Juha Reijonen puh. 0207439145 Teemu Metsälä puh. 0207439144 yhteinen sähköposti: pohjoinen@petterinkulma.fi Pöllösenlahdenkatu 3ABC, parkkialueen puolella: - Markus Korolainen puh. 0207439140 - Jukka Kääriäinen puh. 0207439143 - Matti Rönkkö puh. 0207439141 yhteinen sähköposti: etelainen@petterinkulma.fi Joku kiinteistönhoitajista on aina tavattavissa toimitilassa työaikana klo 12.00 – 12.30. Hälytysluontoiset asiat muuna aikana puh. 0207439146.

Kiinteistö Oy Petterinkulman hallitus: Puheenjohtaja Jouni Toppinen, jäsenet: Kyösti Kauppinen, Aarne T. Repo, Jarmo Ronkainen sekä asukasjäsenet Marja Lipponen ja Tuija Sariola. Varajäsenet: Arto Lämsä ja Jouko Tossavainen.

Asunnon hakeminen

Asuntoja haetaan aina kirjallisesti. Lomakkeita saa toimistolta. Osoitteessa www.petterinkulma.fi voi tulostaa lomakkeen tai täyttää sähköisen hakemuksen. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään asuntoon valinnan yhteydessä.

2

Asunnon irtisanominen

Asunto on aina sanottava irti kirjallisesti. Irtisanomislomakkeita saa toimistolta. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi eli asunto vapautuu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Irtisanomisajalta on maksettava vuokra. Noudatamme tiukasti tätä irtisanomismenettelyä.

Autopaikat ja saunavuorot

Autopaikan ja saunavuoron voi varata kiinteistönhoitajalta. Autopaikka maksaa vuonna 2016 10 €/kk/ paikka ja saunavuoro 15€/kk/vuoro.

Autolämmityspaikan käyttöehdot

Autopaikan käyttöehtoja tulee noudattaa autopaikan käyttöoikeuden voimassapysymisen varmistamiseksi: - autopaikkaa ei saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää toiselle. - pistorasian kansi on pidettävä lukittuna eikä liitäntäjohtoa saa jättää pistorasiaan kytkettynä irralleen roikkumaan. - autopaikan voimassaolo edellyttää, että vuokralaisella on hallinnassaan rekisteröity, normaalisti liikennevakuutettu ja säännöllisesti käytössä oleva ajoneuvo. - sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty. - autopaikan koko on 2,5 x 5,0 m, joten auton ulkomitat saavat olla enintään 2,1 x 5,0m - mikäli vuokralainen rikkoo sopimusehtoja, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa sopimus välittömästi

Ovenavausmaksu

Ovenavausmaksu on arkisin klo 16 – 07 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 50 € /avaustilaus. Muuna aikana 10€ /avaustilaus. Oven avausmaksu peritään laskulla.

Talonkirjanote

Talonkirjanotteen saa toimistolta. Otteen hinta on noudettuna 7 Euroa, postitettuna 10 Euroa. Hinta peritään laskulla.

Asuntotarkastus

Irtisanomista tehtäessä ilmoitetaan asukkaalle asunnon ennakkotarkastuspäivä. Ennakkotarkastuspäivänä tarkastetaan asunnon kunto ja annetaan tarvittaessa korjaus- ja siivouskehotuksia. Myös asunnon ikkunat on pestävä riippumatta vuodenajasta. Lopullisen eli muuttotarkastuksen suorittaa kiinteistönhoitaja poismuuttovaiheessa. Hänelle tulee luovuttaa myös avaimet. Tässä tarkastuksessa asukkaan tai hänen edustajansa tulee olla paikalla. Muuttotarkastuspäivä on ehdottomasti sovittava hyvissä ajoin etukäteen kiinteistönhoitajan kanssa. Asunnon vialliset kohdat laskutetaan aina lukuun ottamatta luonnollista kulumista. Myös siivous laskutetaan, mikäli asuntoa ei ole siivottu kunnolla. Näin turvaamme sen, että seuraava asukas pääsee muuttamaan kunnossa olevaan asuntoon.

Asuntoon muutto ja asunnosta muutto

Jos toinen sopimusosapuoli muuttaa pois asunnosta tai asuntoon, tulee vuokrasopimus aina uusia. Mikäli henkilö muuttaa pois asunnosta tai asuntoon muuttaa henkilöitä, tulee tästä ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle (myös lapset). Perheenlisäyksestä tulee ilmoittaa vuokranantajalle siinä vaiheessa, kun lapselle on annettu nimi.

Yhtiön kiinteistöt 1.1.2016: Osoite/ asuntoja Petter Kumpulaisentie 11 ABC Petter Kumpulaisentie 9 ABC Paloisvuorentie 16 ABC Paloisvuorentie 16 DE Pöllösenlahdenkatu 1 ABC Pöllösenlahdenkatu 3 ABC Pöllösenlahdenkatu 3 DE Pöllösenlahdenkatu 7 DE Pöllösenlahdenkatu 7 ABC Paloisvuorentie 24 AB Paloisvuorentie 24 DE Kannelkuja 4 AB Töyrykatu 6 ABC Töyrykatu 4 CDE Töyrykatu 6 DEF Pekankatu 10 AB Pekankatu 12 AB Juhonkatu 3 ABC Honkakatu 2 ABCDE rivitalot Peltosalmentie 3 A-I (JK) rivitalot Töyrykatu 3 ABC Jännekatu 18 AB Jännekatu 18 CD, E Jännekatu 20 AB, CD Jännekatu 22 AB Jännekatu 22 CD Sotilaskatu 2 - 4 Mäntymäentie, Runni paritalot Saunatie 4 rivitalot Saunatie 1 rivitalo Kaivokatu 4 AB, C Sotilaskatu 16 A ja B Pohjoiskaari 4 rivitalot Lohkarekuja 2 rivitalot Kivirannantie 37 Karjalankatu 27 Suistamonkatu 99 – 101 Kirkonsalmentie 14 A Pengerpolku 4 AB Pengerpolku 4 CD Harjuntie 2 AB Otavankatu 7 AB Juhonkatu 8 ABC Kuutolankatu 6 A Kauppis-Heikintie 1, 3, 5 rivitalot Koulutie 4 rivitalot Taavetinkuja 3 AB Pihlajakatu 1 rivitalot Pajukatu 5 rivitalot Kilpikuja 2 B 2-kr rivitalo Poskipuronkatu 9 rivitalot Linkinlahdenkatu 16 rivitalot Sarvikatu 4 AB, C opisk. asunnot Sarvikatu 1 AB Kirkonsalmentie 12 A Kivirannantie 39 AB opisk. asun. Parkatintie 103 Parkatintie 105 Salmenrannantie 580 B rivitalot Vetrea Oy, ent. veljeskoti Oivakuja 1, 2

27 26 27 12 30 18 18 18 27 27 18 24 27 27 27 24 24 44 26 60 27 18 20 42 21 21 24 10 39 10 43 16 28 19 42 13 48 21 15 18 18 18 27 18 20 10 32 17 27 10 10 20 51 42 27 24 1 1 20 54 36


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tilinpäätös vuodelta 2015 Liikevaihto ja muut kiinteistön tuotot olivat yhteensä 8.025.091,41 euroa ja kiinteistöjen hoito- ja henkilöstökulut 5.687.220,55 euroa. Rakentamiseen otettuja lainoja lyhennettiin 1.642.676,92 eurolla ja rahoitustuotot ja -kulut olivat 418.205,18 euroa. Poistoja tehtiin EVL:n mukaiset maksimipoistot 1.341.096,03 euroa. Asuintalovarausten määrä väheni 1.158.930,92 euroa. Petterinkulman kaikista tuotoista käytettiin hoitokulujen kattamiseen 70,9 % (edellisenä vuotena 64,1 %) ja rakentamiseen otettujen lainojen hoitokuluihin (korkokulut, korkojen suojauskulut ja lainojen lyhennys) 25,7 % (edellisenä vuotena 19,9 %). Luottotappiot olivat 35.317,23 euroa, joka on 0,44 % liikevaihdosta. Tilikauden voitoksi jäi 21,09 euroa.

Kiinteistöt: Yhtiön omistamissa kiinteistöissä vuoden 2015 lopussa oli - asuntoja yhteensä 1.511 kpl - asuinhuoneistopinta-ala 80.263 m2 - asukkaita n. 2.200 henkilöä

Vuoden 2015 toiminta

Vuokrataso 2013 - 2015: Yhtiön asuntojen keskimääräiset painotetut kuukausineliövuokrat ryhmittäin olivat:

Henkilökunta: Petterinkulmassa oli vuoden 2015 lopussa 26 vakinaista työntekijää. Kaikkiaan vuoden aikana palveluksessa oli kokopäivätoimiseksi muunnettuna keskimäärin 33 henkilöä. Hallinto ja tilintarkastus: Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajaksi Jouni Toppisen ja varsinaisiksi jäseniksi Aarne T. Revon, Marja Lipposen, Kyösti Kauppisen, Tuija Sariolan ja Jarmo Ronkaisen sekä varajäseniksi Arto Lämsän ja Jouko Tossavaisen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Katri Hokkanen, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä. Vuokra-asuntojen välitys: Tilikauden aikana asuntohakemusten määrä pieneni n. 30 % ollen 15.11.2015 105 kpl. Vuoden aikana vaihtui 345 vuokrahuoneiston vuokralainen. Tyhjäkäyttöaste: Normaalit vuokrahuoneistot olivat koko vuoden käytössä lähes täysin lukuun ottamatta vuokralaisten vaihtumisesta, perus- ja huoneistokorjauksista aiheutuvaa tyhjänä oloa. Asuntojen tyhjäkäyttö oli 331.855,83 euroa, joka on 4,13 % tavoitevuokrista. Peruskorjauksessa olevista asunnoista johtuva tyhjäkäyttö oli 135.926,31 euroa. Vuokratalojen yhteishallinto: Kiinteistöjen vuokranmääritysryhmiä oli kaikkiaan 40 kappaletta, joissa asukastoimintaa oli 21 ryhmässä. Asukkaiden edustajina hallituksessa ovat toimineet Marja Lipponen ja Tuija Sariola sekä varajäsenenä Arto Lämsä.

Kiinteistöjen korjaukset: Kiinteistöjen kunnossapito-osasto on tilikauden aikana korjannut kiinteistöjä korjausohjelman mukaisesti. Kunnossapito-osasto teki 71 huoneistoremonttia, urakoitsijat 32 ja asukkaat omatoimisia pienempiä remontteja 105 asunnossa. Tilikauden aikana valmistui Petter Kumpulaisentie 11 ABC-kerrostalon ja Kauppis-Heikintie 1,3,5 rivitalon peruskorjaukset, joiden yhteen laskettu hankinta-arvo oli 1.686.536,14 euroa.

vuonna 2013 2014 2015 arava-asunnot 8,52 8,72 8,72 korkotukiasunnot 10,67 11,00 11,00 vapaarahoitteiset asunnot

8,78

kaikki asunnot keskim.

8,65 8,92

9,32

9,32 8,92

Toiminnan ennakointi: Suunnitelmien mukaan vuoden 2016 investoinnit ovat seuraavat: Hankinta-arvo Hissien rakentaminen 2 kpl Kaivokatu 4 AB-taloon (alkoi 10/2015) 600.000 Pekankatu 10 - 12 ja Juhonkatu 3 talojen piha-alueiden peruskorjaus 300.000

tilinpäätöksessä oli 272 euroa huoneistoneliömetriä kohden, jonka johdosta pääomakulut olivat alhaiset verrattuna vastaaviin vuokrataloyhtiöihin. Alkaneena vuonna yhtiön toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan ja alhaisen korkotason jatkuessa kannattavuus säilyy lähes ennallaan. Huomattavaa on, että vuonna 2016 lainojen lyhennysten määrä kasvaa johtuen Kuutolankatu 6 rakentamiseen otetun kertalyhenteisen korkotukilainan erääntymisestä. Tämä vuoden 2015 tilinpäätös oli yhtiön 50. ja omalta osaltani urani 30. tilinpäätös ja samalla minun viimeiseni. Jään kesän aikana eläkkeelle. Uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Mikko Kauppinen Iisalmesta. Toivotan Mikolle parhainta menestystä tehtävässä. Esitän parhaimmat kiitokseni kuluneista 30 vuodesta asukkaille, henkilökunnalle, yhtiön hallitukselle ja muille sidosryhmille sekä toivotan teille kaikkea hyvää. Kari Kämäräinen toimitusjohtaja

KIINTEISTÖ OY PETTERINKULMA 50 VUOTTA JUHLAKONSERTTI Kulunut vuosi oli yhtiön 50. toimintavuosi, jota juhlittiin yleisötilaisuudessa 13.8.2015 Iisalmen torilla. Kaikille avoimeen toritapahtumaan kokoontui kuuntelemaan Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania lähes 5.000 ihmistä.

Peltosalmentie 3 rivitalojen vesikattojen peruskorjaus 300.000 Petter Kumpulaisentie 9 ABC-talon peruskorjaus 1.600.000 2.800.000 € Hissien rakentaminen alkoi lokakuussa 2015 ja työt ovat valmiit 1.4.2016 mennessä. Valtiokonttori maksoi tilikaudella 2015 ensimmäisen erän 73.870 euroa hissiavustuksesta, jonka suuruus on 295.480 euroa. Kuluvan vuosikymmenen kiinteistökorjaukset keskittyvät pääsääntöisesti ikkunoiden, kalusteiden ja ilmastointijärjestelmien uusimiseen. Näillä korjauksilla pyrimme parantamaan talojen asumisviihtyisyyttä sekä säästämään lämmitysenergiaa. Kiinteistökorjaukset pyritään tekemään tulorahoituksella ja asuintalovarauksen suunnitelmallisella käytöllä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on vieraan pääoman määrän pitäminen kohtuullisena yhtiön taseessa. Vieraan pääoman määrä

3


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965 Hyvät Petterinkulman asukkaat, henkilökunta ja muut sidosryhmät. Kari Kämäräisen jäädessä eläkkeelle aloitan työt yhtiön toimitusjohtajana toukokuun alussa. Olen 33-vuotias iisalmelainen. Koulutukseltani olen rakennusinsinööri (AMK). Siirryn Petterinkulman palvelukseen Vieremän kunnasta jossa toimin kiinteistömestarina. Sitä ennen olen työskennellyt muun muassa YIT Rakennus Oy:ssä. Odotan jo innolla, että pääsen tutustumaan teihin asukkaisiin ja työskentelemään henkilökuntamme kanssa. Petterinkulma on viime vuosina toteuttanut raskaita peruskorjauksia useisiin kiinteistöihin. Tulevina vuosina korjaaminen keskittyy kevyempiin korjauksiin, muun muassa ikkunoihin ja ilmanvaihtojärjestelmiin. Näiden korjausten tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa asuntojen viihtyisyyttä. Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja korjaaminen luovat vakaan pohjan sille, että pystymme tarjoamaan teille myös tulevaisuudessa hyviä ja viihtyisiä asuntoja joissa on ajanmukainen varustelutaso. Tulevaisuus tuo mukanaan myös uudenlaisia haasteita. Alueen väestö on viime vuosina pikkuhiljaa vähentynyt ja tämän seurauksena asuntojen käyttöastetta joudutaan jatkossa tarkkailemaan entistäkin tiiviimmin. Seuraamme tätä kehitystä jatkuvasti ja tarvittaessa ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme yhtiön kannattavuuden ja kilpailukykyiset vuokrat myös tulevaisuudessa. Oman haasteen tulevaisuuteen tuo myös asukkaittemme ikääntyminen. Yhä kasvava joukko asukkaistamme on senioreja mikä asettaa omat vaatimuksensa huoneistojen varusteille ja esteettömyydelle. Uskon vahvasti, että yhdessä teidän asukkaitten, osaavan henkilökuntamme, yhtiön hallituksen sekä muiden sidosryhmien kanssa pystymme varmistamaan sen, että myös tulevaisuudessa voimme vastata meille asetettuihin odotuksiin ja tavoitteisiin. Yhtiönä Petterinkulma on päässyt aikuiseen 50-vuoden ikään.

Me iisalmelaiset olemme oppineet tunteman sen vakaana ja turvallisena vuokranantajana ja sellainen me haluamme olla myös tulevaisuudessa. Toivotan teille kaikille hyvää kevättä. Lopuksi haluan kiittää yhtiön eläkkeelle siirtyvää toimitusjohtaja Kari Kämäräistä hänen pitkäjänteisestä ja arvokkaasta työstä Petterinkulman ja sen asukkaiden hyväksi. Toivon Teille Kari hyviä eläkepäiviä ja paljon terveyttä tuleville vuosille.

Mikko Kauppinen Toimitusjohtaja (1.5.2016 alkaen)

Petterinkulman toimitusjohtaja vaihtuu 1.5.2016. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Kari Kämäräinen (kuvassa vasemmalla) jää ansaitulle eläkkeelle ja hänen tilalleen yhtiön hallitus on valinnut Mikko Kauppisen Iisalmesta (kuvassa oikealla).

Kaisa Asuntokaista –palvelu Petterinkulman kohteisiin laajenee Uusien huoneistokohtaisten nettiyhteyksien rakentaminen Petterinkulman kohteisiin jatkuu vuoden lopulla. Uusia Kaisa Asuntokaista –liittymiä on sovittu rakennettavaksi kaikkiaan 181:een huoneistoon Peltosalmella ja Makkaralahdella. Peltosalmella liittymät tulevat Pengerpolun, Harjutien ja Peltosalmentien huoneistoihin ja Makkaralahdella Jännekadun kiinteistöihin sekä Suistamonkadulle, kertoo Kaisanet Oy:n myyntineuvottelija Anssi Juntunen. Huoneistokohtaisen Kaisa Asuntokaistan perusnopeus on 10/10 megaa. ”Lisänopeutta saa tilaamalla”, lupaa Juntunen.

Älykoti vaatii kunnon yhteydet Vakaita ja nopeita tietoliikenneyhteyksiä vaativat sähköiset sovellukset lisääntyvät vauhdilla. YouTuben kissavideot, kännykkäpelit tai verokortin tilaus verkosta ovat kevyttä verryttelyä kodin digitalisoinnille. Pelkästään television verkkopalvelut vaativat laadukkaita tietoliikenneyhteyksiä. Muuten kuva pätkii ja pelikonsolin kiekkomatsin vauhti laskee NHL:stä puulaakitasolle.

4

Yhteyksien vaatimuksia lisää se, että käyttäjiä on monta yhdellä kertaa. ”Päivän sana on monikäyttäjäisyys. Yhdellä yhteydellä kaistaa tulee riittää isälle ja pojalle, äidille ja tyttärelle”, liiketoimintajohtaja Esa Reis Kaisanetiltä kuvaa. Viihdekäytön lisäksi nopea netti auttaa arjen hallinnassa. Sovelluksille on rajana vain taivas. Lähitulevaisuuden älykodissa saat avaimet palveluiden ohjaamiseen, säätelyyn ja myös turvallisuuteen. Jääkaappi tilaa

nettikaupasta maidot ja kananmunat ennen kuin ne loppuvat, tapetit vaihtavat väriä ja ilman täyttää raikas kuusipuun tuoksu jouluksi. Pihalla puutarharobotti kitkee kasvimaan ja leikkaa ruohon. Paitsi jos haluat itse nautiskella puutarhatöistä. Sähköiset palvelut lisääntyvät myös yhteiskuntaan, liikenteeseen ja työelämään. Kunnan ja valtion viranomaisten palvelut passista rakennuslupaan onnistuvat jo verkossa vaikka sunnuntaiaamuna.


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Peruskorjauksia Petterinkulmassa Kauppis-Heikintie 1-5 Kauppis-Heikintiellä peruskorjattiin vesikatto, kalusteet ja ilmastointi. Ilmastointi on huoneistokohtainen. Lisäksi uusittiin sähkökaapelit huoneistojen sulaketaululle asti.

Petter Kumpulaisentie 11 ABC Petter Kumpulaisentie 11 ABC peruskorjauksessa uusittiin lvi-järjestelmät, kalusteet ja sähkökaapeloinnit huoneiston sulaketaululle asti. Myös huoneistojen pinnoituksia uusittiin laajasti. Ilmastointijärjestelmä on uusinta uutta, sillä kyseinen ilmastointijärjestelmä on ensimmäinen Suomessa, joka on asennettu kerrostaloon. Ilmastointilaitteisto säätää jokaisen huoneiston ilmanvaihtoa huoneistokohtaisesti täysin automaattisesti ilmanlaadun mukaan. Myös paikoitusalue ja pihatiet asvaltoitiin

Tulevia peruskorjauksia Petter Kumpulaisentie 9 ABC peruskorjaus alkaa toukokuussa 2016. Peruskorjauksessa uusitaan vesikatto, ilmastointi, kalusteet, ikkunat sekä isot asunnot pienennetään kaksioiksi. Lisäksi entiseen Siwan liiketilaan tehdään yksi asunto. Lisää asuntoja tulee 6 kpl. Myös julkisivua ehostetaan.

Pihojen parannuksia Pekankatu 10 ja 12, Juhonkatu 3 ABC ja 8 ABC sekä Poskipuronkatu 9 piha-alueilla paikoitusalueet ja pihatiet pohjataan ja asvaltoidaan.

Kauppis-Heikintien uusi vesikatto.

Vuosikorjaukset 2015 Yhtiössämme on tehty ahkerasti remontteja sekä omalla remonttiporukallamme että ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Lisäksi asukkaamme ovat kiitettävissä määrin kunnostaneet asuntojaan omatoimisesti. Määrällisesti remontit ovat jakautuneet seuraavasti: Huoneistoremontteja: omalla remonttiporukalla 71 kpl urakoitsijoiden toimesta 32 kpl asukkaiden tekemiä 105 kpl Yleistilaremontteja (omalla porukalla) saunaremontteja 4 kpl kellaritilojen maalauksia 4 taloa sokkelin pinnoituksia 2 taloa parvekekorjauksia 4 taloa

Omatoiminen remontointi Asukas voi omatoimisesti kunnostaa asuntoaan. Petterinkulma antaa tarkoitusta varten maalit, tapetit ja työvälineet. Aluksi otetaan yhteyttä allekirjoittaneeseen remontointilupaa varten. Tarvikkeita varten kirjoitetaan ostolupa, jota vastaan rautakauppa luovuttaa remonttitarpeet. Maalit voi valita vaaleista sävyistä ja tapetit tietystä hintaryhmästä. Asukas voi pääsääntöisesti maalata/tapetoida seiniä, ehostaa listoja sekä ovikarmeja. Erikseen sovittaessa voi olla mahdollista myös maalata laipioita ja kalusteita. Väliovien ja lattioiden kunnostus ei ole omatoimiremontin piirissä. Seinien maalauksessa laipion ja seinän rajaus kannatta tehdä työhön tarkoitetulla rajaimella (sisältyy remonttipakkiin)…näin rajapinnasta saadaan siisti ja vältetään seinämaalitöhryt laipiossa. Ovilistat voi poistaa työn ajaksi, mutta jalkalistat kannattaa jättää paikoilleen ja suojata maalarinteipillä. Tapetoitaessa seiniä, vanha tapettikerros kannatta poistaa ja tasoittaa mahdolliset kolot. Jalkalistat tulee jättää paikoilleen ja leikata uusi tapetti listaa myöten. Remonttiterveisin: Timo Hytönen Kiinteistömestari p. 0207 439131

5


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Haluamme muistuttaa... Hei koiran omistaja!

Hei koiran omistaja!

Ethän anna koirasi tehdä tarpeitaan (isoa tai pientä) Koira on aina käytettävä kytkettynä tarpeillaan piha-alueen ulkopuolella. rapun pieliin, nurmikolle Jos vahinko kuitenkin sattuu, tulee taluttajan välittömästi siivota jäljet. Kiitos tai yleensä piha-alueelle. Hei koiran omistaja! Tämä on tietenkin kielJA lettyä. Ethän anna koirasi tehdä tarpeitaan (isoa tai pientä) rapun pieliin, Koira on aina käytettävä kytkettynä tarHei tupakoitsija nurmikolle tai yleensä piha-alueelle. Tämä on tietenkin kiellettyä. peillaan piha-alueen ulkopuolella. Ethän parvekkeelta alas ja siivoathan tumpit heti, jos vahinko Koira onheitä aina tumppeja käytettävä kytkettynä tarpeillaan piha-alueen ulkopuolella. sattuu. Jos vahinkoJoskuitenkin kuitenkin tuleevälittömästi ta- siivota jäljet. Kiitos vahinko kuitenkin sattuu, sattuu, tulee taluttajan Polttaessasi parvekkeella, hanki sinne kannellinen tuhkakuppi. Parvekelasia luttajan välittömästi siivota tulee avata poltettaessa, etteijäljet. haju pääseKiitos leviämään seinän vierustaa pitkin Hei koiran omistaja! Ethän anna koirasi tehdä tarpeitaan (isoa tai pientä) rapun pieliin, nurmikolle tai yleensä piha-alueelle. Tämä on tietenkin kiellettyä.

JA ympäröiviin asuntoihin. Kiitos ilmastoinnin mukana

Hei tupakoitsija JA

Hei tupakoitsija

Ethän anna koirasi tehdä tarpeitaa nurmikolle tai yleensä piha-aluee

Ethän heitä tumppeja parEthän heitä tumppeja parvekkeelta alas ja siivoathan heti, jos vahinko Koira ontumpit aina käytettävä kytkettynä kuitenkin sattuu. Heivekkeelta luonnon ystävä alas ja siivoathan Jos vahinko kuitenkin sattuu, tulee Polttaessasi parvekkeella, hanki sinne kannellinen tuhkakuppi. Parvekelasia Lintujen onettei mukavaa javahinko jopaleviämään suositeltavaa, mutta älä tee sitä tumpit heti, jos tulee avataruokkiminen poltettaessa, haju pääse seinän vierustaa pitkin parvekkeella tai talon välittömässä läheisyydessä. ilmastoinnin mukana ympäröiviin asuntoihin. Kiitos Varsinkin suuremmat JA kuitenkin sattuu. linnut aiheuttavat häiriötä äänellään ja likaavat paikkoja ulosteellaan. Ulosteissa on salmonellavaara. Karisseet linnun ruoat myös houkuttelevat Polttaessasi parvekkeella, paikalle rottia ja hiiriä. JA Hei tupakoitsija hanki sinne kannellinen tuhkakuppi. ParEthän heitä tumppeja parvekkeelta kuitenkin sattuu. vekelasia tulee avata poltettaessa, ettei Hei luonnon ystävä Polttaessasi parvekkeella, hanki sin Huomioimmehan näissä asioissa muut ihmiset. Yhteispelillä asuminenkin haju pääse Lintujen leviämään ruokkiminen seinän on mukavaa javierustaa jopa suositeltavaa, älä tee sitä tulee avatamutta poltettaessa, ettei haju sujuu. parvekkeella tai talon välittömässä läheisyydessä. Varsinkinmukana suuremmat ilmastoinnin ympäröiviin a pitkin ilmastoinnin mukana ympäröiviin linnut aiheuttavat häiriötä äänellään ja likaavat paikkoja ulosteellaan. asuntoihin. Ulosteissa Kiitoson salmonellavaara. Karisseet linnun ruoat myös houkuttelevat paikalle rottia ja hiiriä.

Hei luonnon ystävä

JA

Hei luonnon ystävä

Huomioimmehan näissä Yhteispelillä asuminenkin Lintujen ruokkiminen on asioissa muut ihmiset.Lintujen ruokkiminen on mukavaa sujuu. parvekkeella tai talon välittömässä mukavaa ja jopa suositellinnut aiheuttavat häiriötä äänellää Ulosteissa on salmonellavaara. Kar tavaa, mutta älä tee sitä paikalle rottia ja hiiriä. parvekkeella tai talon välittömässä läheisyydessä. Huomioimmehan näissä asioissa m Varsinkin suuremmat linnut aiheuttavat sujuu. häiriötä äänellään ja likaavat paikkoja ulosteellaan. Ulosteissa on salmonellavaara. Karisseet linnun ruoat myös houkuttelevat paikalle rottia ja hiiriä.

Huomioimmehan näissä asioissa muut ihmiset. Yhteispelillä asuminenkin sujuu.

Uudistetut kotisivumme löytyvät osoitteesta www.petterinkulma.fi Pöllösenlahden pitkäaikainen kiinteistönhoitaja Seppo Knuutinen jää virallisesti eläkkeelle 31.7.2016. Seppo on tullut Petterinkulman palvelukseen 5.6.1989. Hän haluaa kiittää hyvästä yhteistyöstä kaikkia nykyisiä ja entisiä asukkaita. Työtä hänen alueellaan tulee jatkamaan jo 18.4.2016 Markus Korolainen.

Seppo Knuutinen

6

Markus Korolainen


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

PETTERINKULMA 50 V. Juhlimme Petterinkulman 50-vuotista taivalta torilla torstaina 13.8.2015. Petterinkulma 50 v.

Pääesiintyjämme Tuure Kilpeläinen vetiTilinpäätös kin paikalle useamman tuhatta 2014 henkeä. Ilta oli hieman tuulinen, mutta aurinkoinen ja näytti, että yleisö nautti tapahtumasta.

sivu … sivu ……

Kiitämme kaikkia tapahtumaan osallistuneita asukkaita vieraita. 50v.jatapahtumassa torilla KIINTEISTÖ OY PETTERINKULMA esiintyy Tuure Kilpeläinen sivu ……

7


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

ARA-vuokra-asuntojen keskimääräiset ARA-vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokratasot, 4. neljännes 2015 vuokratasot, 4. neljännes 2015 ARA-vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokratasot, 1. neljännes 2015 Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus (Petterinkulman tieto lisätty jälkeenpäin)

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus (Petterinkulman tieto lisätty jälkeenpäin) Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus (lisättynä Petterinkulman vuokratiedolla).

8,72

P e t t e r i

Petterinkulma 8,72 €/m2 Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 3,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat 4,0 prosenttia ja muualla maassa 3,3 prosenttia. ARA-asuntojen vuokrat nousivat kokokeskimäärin maassa 2,3 prosenttia. Petterinkulma ei ole korottanut vuokraa 2016. Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2015 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen

verrattuna. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko maassa keskimäärin 3,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat 4,0 prosenttia ja muualla maassa 3,3 prosenttia. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,3 prosenttia. Petterinkulma ei ole korottanut vuokraa 2016.

KAISA

PÄIVITTÄMÄLLÄ

PARANEE!

Kaisanet tarjoaa Petterinkulman asukkaille mahdollisuuden nostaa asuntokohtainen liittymänopeus uusiin ulottuvuuksiin! Nopeuden muutoksen teet kätevästi asiakaspalvelunumerostamme.

10M » 30M 14 €/kk

10M » 100M 19 €/kk

tv-palvelu 1 kk 0 € + 5 kk 8,90 €/kk.* Tilaus on sitova 6 kk tilaus. Tarjousjakson jälkeen tilaus jatkuu hinnaston mukaisella hinnalla toistaiseksi voimassaolevana. Tarjous ei koske kampanjan aikana irtisanottuja ja uudelleen avattavia Watson tilauksia. *Hintoihin lisätään tekijänoikeusmaksu 2,48 €/kk.

8

Lue lisää edullisista palveluistamme osoitteessa www.kaisanet.fi

Kajaani Pohjolankatu 20 • Iisalmi Pohjolankatu 5 • ASIAKASPALVELU 0800 391 234

Petteri 2016 netti  
Petteri 2016 netti  
Advertisement