__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

KIINTEISTÖ OY PETTERINKULMAN ASUKASLEHTI 2014

Tilinpäätös vuodelta 2013 ........................... 3 Tupakointi sisällä .......................................... 6 Liputttaminen Petterinkulmassa..................7 Mihin vuokrarahat joutuvat ........................ 7 1


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tiedoksi Toimisto

Autopaikat ja saunavuorot

Petterinkulman toimiston osoite on Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI. Asiakaspalveluaika klo 9.30 – 11 ja 11.30 – 15.00. www.petterinkulma.fi Toimitusjohtaja Kari Kämäräinen, . puh 0207439125 Asukaspalvelu Jukka Kuosmanen puh 0207439121 Vuokraseuranta Arja Valta puh. 0207439122 Kirjanpito, Jaana Laakso puh. 0207439123 Palkat, ostolaskut Pirjo Kekkonen puh. 0207439124 Asuntohakemukset puh. 0207439126 Remontit Heikki Mähönen puh. 0207439130 Remontit, omatoimiremontit Timo Hytönen puh. 0207439131

Autopaikan ja saunavuoron voi varata kiinteistönhoitajalta. Autopaikka maksaa vuonna 2014 10 €/kk/paikka ja saunavuoro 15 €/kk/vuoro. Joissakin taloissa on sovittu suuremmasta autopaikkamaksusta.

Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajat ovat tavattavissa puhelimitse: ma – ke klo 07 – 11 ja 12 – 16 to klo 07 – 11 ja 12 – 15.15 pe klo 07 – 11 ja 12 – 15 Kiinteistönhoitajien toimipisteet: Kirkonsalmentie 12 (pohjoispääty): - Markku Kauhanen puh. 0207439142 - Juha Reijonen puh. 0207439145 - Teemu Metsälä puh. 0207439144 yhteinen sähköposti: pohjoinen@petterinkulma.fi Pöllösenlahdenkatu 3ABC, parkkialueen puolella: - Seppo Knuutinen puh. 0207439140 - Jukka Kääriäinen puh. 0207439143 - Matti Rönkkö puh. 0207439141 yhteinen sähköposti: etelainen@petterinkulma.fi Joku kiinteistönhoitajista on aina tavattavissa toimitilassa työaikana klo 12 – 12.30. Hälytysluontoiset asiat muuna aikana puh. 0207439146.

Asunnon hakeminen Asuntoja haetaan aina kirjallisesti. Lomakkeita saa toimistolta. Osoitteessa www.petterinkulma.fi voi tulostaa lomakkeen tai täyttää sähköisen hakemuksen. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään asuntoon valinnan yhteydessä.

Asunnon irtisanominen Asunto on aina sanottava irti kirjallisesti. Irtisanomislomakkeita saa toimistolta. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi eli asunto vapautuu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Irtisanomisajalta on maksettava vuokra. Noudatamme tiukasti tätä irtisanomismenettelyä.

2

Autolämmityspaikan käyttöehdot Haluamme muistuttaa että autopaikan käyttöehtoja tulee noudattaa autopaikan käyttöoikeuden voimassapysymisen varmistamiseksi: - autopaikkaa ei saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää toiselle. - pistorasian kansi on pidettävä lukittuna eikä liitäntäjohtoa saa jättää pistorasiaan kytkettynä irralleen roikkumaan. - autopaikan voimassaolo edellyttää, että vuokralaisella on hallinnassaan rekisteröity, normaalisti liikennevakuutettu ja säännöllisesti käytössä oleva ajoneuvo. - sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty. - autopaikan koko on 2,5 x 5,0 m, joten auton ulkomitat saavat olla enintään 2,1 x 5,0m - mikäli vuokralainen rikkoo sopimusehtoja, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa sopimus välittömästi

Ovenavausmaksu Ovenavausmaksu on arkisin klo 16 – 07 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 50 €/avaustilaus. Muuna aikana 10 €/avaustilaus. Oven avaus peritään laskulla.

Talonkirjanote Talonkirjanotteen saa toimistolta. Otteen hinta on 7 Euroa. Hinta peritään laskulla.

Asuntotarkastus Irtisanomista tehtäessä ilmoitetaan asukkaalle asunnon tarkastuspäivä. Tarkastuspäivänä tulisi asukkaan olla paikalla, koska siinä tarkastetaan asunnon kunto ja annetaan tarvittaessa korjaus- ja siivouskehotuksia. Myös asunnon ikkunat on pestävä riippumatta vuodenajasta. Asunnon vialliset kohdat laskutetaan aina lukuun ottamatta luonnollista kulumista. Myös siivous laskutetaan, mikäli asuntoa ei ole siivottu. Näin turvaamme sen, että seuraava asukas pääsee muuttamaan kunnossa olevaan asuntoon. Lopullisen tarkastuksen suorittaa kiinteistönhoitaja poismuuttovaiheessa. Hänelle tulee luovuttaa myös avaimet.

Asuntoon muutto ja asunnosta muutto Jos toinen sopimusosapuoli muuttaa pois asunnosta tai asuntoon, tulee vuokrasopimus aina uusia. Mikäli henkilö muuttaa pois asunnosta

tai asuntoon muuttaa henkilöitä, tulee tästä ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle (myös lapset). Perheenlisäyksestä tulee ilmoittaa vuokranantajalle viimeistään siinä vaiheessa, kun lapselle on annettu nimi.

Yhtiön kiinteistöt:

Osoite/ asuntoja Petter Kumpulaisentie 11 ABC Petter Kumpulaisentie 9 ABC Paloisvuorentie 16 ABC Paloisvuorentie 16 DE Pöllösenlahdenkatu 1 Pöllösenlahdenkatu 3 ABC Pöllösenlahdenkatu 3 DE Pöllösenlahdenkatu 7 DE Pöllösenlahdenkatu 7 ABC Paloisvuorentie 24 AB Paloisvuorentie 24 DE Kannelkuja 4 AB Töyrykatu 6 ABC Töyrykatu 4 CDE Töyrykatu 6 DEF Pekankatu 10 AB Pekankatu 12 AB Juhonkatu 3 ABC Honkakatu 2 ABCDE rivitalot Peltosalmentie 3 A-I (JK) rivitalot Töyrykatu 3 ABC Jännekatu 18 AB Jännekatu 18 CD, E Jännekatu 20 AB, CD Jännekatu 22 AB Jännekatu 22 CD Sotilaskatu 2 - 4 Mäntymäentie, Runni paritalot Saunatie 4 rivitalot Saunatie 1 rivitalo Kaivokatu 4 AB, C Sotilaskatu 16 A ja B Pohjoiskaari 4 rivitalot Lohkarekuja 2 rivitalot Kivirannantie 37 Karjalankatu 27 Suistamonkatu 99 – 101 Kirkonsalmentie 14 Pengerpolku 4 AB Pengerpolku 4 CD Harjuntie 2 AB Otavankatu 7 AB Juhonkatu 8 ABC Kuutolankatu 6 Kauppis-Heikintie 1, 3, 5 rivitalot Koulutie 4 rivitalot Kotipolku 2 AB Taavetinkuja 3 AB Pihlajakatu 1 rivitalot Pajukatu 5 rivitalot Eteläntie 270 Kilpikuja 2 B 2-kr rivitalo Poskipuronkatu 9 rivitalot Linkinlahdenkatu 16 rivitalot Sarvikatu 4 AB, C opisk. asunnot Sarvikatu 1 AB Kirkonsalmentie 12 AB Kivirannantie 39 AB opisk. asun. Parkatintie 103 Parkatintie 105 Salmenrannantie 580 B rivitalot Vetrea Oy, ent. veljeskoti Oivakuja 1, 2

27 20 27 12 30 18 18 18 27 27 18 24 27 27 27 24 24 44 26 60 27 18 20 42 21 21 24 10 39 10 43 16 28 19 42 13 48 21 15 18 18 18 27 18 20 10 8 32 33 27 1 10 10 20 61 42 42 24 1 1 20 54 36


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tilinpäätös vuodelta 2013 Liikevaihto ja muut kiinteistön tuotot olivat yhteensä 7.901.815,27 euroa ja kiinteistöjen hoito- ja henkilöstökulut 5.004.947,38 euroa. Rakentamiseen otettuja lainoja lyhennettiin 1.192.804,07 eurolla ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat – 532.189,78 euroa. Poistoja tehtiin EVL:n mukaiset maksimipoistot yhteensä 1.361.807,76 euroa. Asuintalovarausten määrä lisääntyi 987.588,21 euroa. Petterinkulman kaikista tuotoista käytettiin hoitokulujen kattamiseen 63,3 % (edellisenä vuotena 72,5 %) ja rakentamiseen otettujen lainojen hoitokuluihin (korkokulut, korkojen suojauskulut ja lainojen lyhennys) 21,8 % (edellisenä vuotena 24,0 %). Luottotappiot olivat 15.247,81 euroa, joka on 0,20 % liikevaihdosta. Tilikauden voitoksi jäi 34,33 euroa.

Tyhjäkäyttöaste:

Vuoden 2013 toiminta

Kiinteistöjen kunnossapito-osasto on tilikauden aikana korjannut kiinteistöjä korjausohjelman mukaisesti. Kunnossapito-osasto teki 77 huoneistoremonttia ja asukkaat omatoimisia pienempiä remontteja 88 asunnossa. Tilikauden aikana valmistuvat seuraavat perusparannuskohteet - Paloisvuorentie 16 ABC-talon korjaus, 27 asuntoa, hankinta-arvo 2.812.943,94 € - Pöllösenlahdenkatu 1 ABC-talon korjaus, 30 asuntoa, hankinta-arvo 2.946.567,85 €

Henkilökunta: Petterinkulmassa oli vuoden 2013lopussa 26 vakinaista työntekijää. Kaikkiaan vuoden aikana palveluksessa oli kokopäivätoimiseksi muunnettuna keskimäärin 32 henkilöä.

Kiinteistö Oy Petterinkulman hallitus: Puheenjohtaja Jouni Toppinen, jäsenet: Kyösti Kauppinen, Aarne T. Repo, Jarmo Ronkainen sekä asukasjäsenet Marja Lipponen ja Tuija Sariola. Varajäsenet: Arto Lämsä ja Jouko Tossavainen.

Hallinto ja tilintarkastus: Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajaksi Jouni Toppisen ja varsinaisiksi jäseniksi Aarne T. Revon, Marja Lipposen, Kyösti Kauppisen, Tuija Sariolan ja Jarmo Ronkaisen sekä varajäseniksi Arto Lämsän ja Jouko Tossavaisen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Katri Hokkanen, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä.

Vuokra-asuntojen välitys: Tilikauden aikana asuntohakemuksia normaaleihin asuntoihin tuli 997 kpl. Vuoden aikana vaihtui 328 normaalin vuokrahuoneiston vuokralainen.

Normaalit vuokra-huoneistot olivat koko vuoden käytössä lähes täysin lukuun ottamatta vuokralaisten vaihtumisesta, perus- ja huoneistokorjauksista aiheutuvaa tyhjänä oloa. Asuntojen tyhjäkäyttö oli 274.907,96 euroa, joka on 3,5 % tavoitevuokrista.

Vuokratalojen yhteishallinto: Kiinteistöjen vuokranmääritysryhmiä oli kaikkiaan 41 kappaletta, joissa asukastoimintaa oli 27 ryhmässä. Asukkaiden edustajina hallituksessa ovat toimineet Marja Lipponen ja Tuija Sariola sekä varajäsenenä Arto Lämsä.

Kiinteistöt: Yhtiön omistamissa kiinteistöissä vuoden 2013 lopussa oli - asuntoja yhteensä 1.538 kpl - asuinhuoneistopinta-ala 80.681 m2 - asukkaita 2.226 henkilöä

Kiinteistöjen korjaukset:

opiskelija-asuntojen käyttöasetta. Vuoden 2014 aikana päätetään Petter Kumpulaisentie 11 AB-talon perusparantamisesta ja sen laajuudesta. Perusparannussuunnitelmat ovat pääosin valmiit. Kuluvan vuosikymmenen suurimmat korjaukset keskittyvät ikkunoiden, kalusteiden ja ilmastointijärjestelmien uusimiseen. Näillä korjauksilla pyrimme parantamaan talojen asumisviihtyisyyttä sekä säästämään lämmitysenergiaa. Korjauskonseptin suunnittelu on käynnissä ja mallisuunnitelmat saadaan valmiiksi vuoden 2014 aikana. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on vieraan pääoman määrän pitäminen kohtuullisena yhtiön taseessa. Kiinteistökorjaukset pyritään tekemään tulorahoituksella ja asuintalovarausten suunnitelmallisella käytöllä, jossa onkin onnistuttu hyvin. Vieraan pääoman määrä on 321 euroa huoneistoneliömetriä kohden, jonka johdosta pääomakulut ovat alhaiset verrattuna vastaaviin vuokrataloyhtiöihin. Alkaneena vuonna yhtiön toiminta on jatkunut edellisten vuosien tapaan ja kannattavuus on säilynyt ennallaan. Esitän parhaimmat kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille asukkaille, yhtiömme henkilökunnalle sekä hallitukselle ja muille sidosryhmille. Kari Kämäräinen toimitusjohtaja

Vuokrataso 2012 - 2013: Yhtiön asuntojen keskimääräiset painotetut kuukausineliövuokrat ryhmittäin olivat: vuonna 2013 2012 - arava-asunnot 8,52 7,96 - korkotukiasunnot 10,67 10,26 - vapaarahoitteiset asunnot 8,78 8,28 - kaikki asunnot 8,65 8,10

Toiminnan ennakointi: Opiskelija-asuntola Sarvikatu 4 C-talon muutostyöt alkoivat 7.1.2014 ja ovat valmiit toukokuun lopussa 2014. Muutostyössä muutetaan opiskelijoiden soluasunnot pienasunnoiksi (15 asuntoa). Tavoitteena on parantaa

3


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Peruskorjauksia ja muutoksia PÖLLÖSENLAHDENKATU 1 ABC Pöllösenlahdenkatu 1 ABC (ent. osoite Paloisvuorentie 14 ABC ) peruskorjaus valmistui joulukuussa 2013. Vuoden alusta uudet asukkaat pääsivät muuttamaan uutuuttaan hohtaviin asuntoihin. Talo on peruskorjattu perusteellisesti mm. kaikissa porrashuoneissa on hissit, lastenvaunuvarastot, ulkoiluväline- ja talovarastot sekä

Pöllösenlahdenkatu 1 ABC

Muistutamme taas vuoden mittaan esille tulleista asioista

myös liikuntaesteettömyys on otettu suunittelussa huomioon. Yleistiloissa on myös saunaosasto. Asuntojen varusteisiin kuuluu mm. huoneistokohtainen ilmastointi, laminaattilattiat, saunat, (kaksiot ja kolmiot) uudet kalusteet ja pinnoitteet.

SARVIKATU 4 C Sarvikatu 4 C-rakennuksessa on suoritettu sisäpuolisesti laaja muutostyö,

jossa opiskelijasoluasunnot on muutettu pieniksi yksiöksi. Jokaisessa pienessä yksiössä on mm. huoneistokohtainen ilmastointi, laminaattilattiat, oma keittokomero ja kylpyhuone/wc. Muutostyöt ovat valmistuneet toukokuussa 2014 ja ovat tulevien opiskelijoiden käytössä kesäkuusta 2014 lähtien.

Sarvikatu 4 C uusi kylpy / Wc ( Huom! keskeneräinen )

Asukkaiden tekemät aloitteet

Jos tupakoit, hanki parvekkeelle kannellinen tuhkakuppi ja avaa parvekelasia tupakoinnin ajaksi. Näin muihin asuntoihin kantautuvat hajuhaitat vähenevät. Ethän polta sisällä.

Perusparannuksen valmistuttua talon Paloisvuorentie 14 osoitteeksi päätettiin muuttaa Pöllösenlahdenkatu 1, koska talon sisäänkäynti on Pöllösenlahden puolella. Näin vieraat ja mahdolliset hälytysajoneuvot löytävät paremmin perille. Erinomainen aloite osoitemuutokseen tuli asukkaaltamme. Kiitos siitä hänelle.

Jos omistat koiran, älä anna sen tehdä tarpeitaan (isoa tai pientä) rapun pieleen. Koira on aina käytettävä kytkettynä tarpeillaan piha-alueen ulkopuolella.

Muista palovaroitin!

Koiran haukunnasta asunnossa saamme myös runsaasti valituksia. Monesti asukas ei itse tiedä tästä, koska koira haukkuu hänen poissa ollessaan. Koiran haukunta on häiriön tuottamista ja asunnon haltija vastaa tästä. Tähän vaivaan on yleensä auttanut ns. haukunestopanta. Lastenvaunuja ei missään tapauksessa saa säilyttää rappukäytävässä. Tähän on syynä paloturvallisuus. Rappukäytävään jätetyt vaunut siirretään aina ulos. JK

4

Paloturvallisuuden kannalta palohälyttimet ovat olennaisen tärkeitä, jotta tulipalo huomattaisiin ajoissa ja saataisiin sammutettua. Palovaroittimista ovat asukkaat vastuussa itse. Palovaroittimien paristot pitää tarkistaa säännöllisin väliajoin, kuin myös varoittimen toiminta.


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Jos havaitset kosteusvaurioita Home- ja kosteusvauriot havaitsee yleensä aistinvaraisesti. Muovimatot, seinälaatat, maalit ja tapetit irtoilevat tai levyrakenteet turpoavat. Homeen tuntee usein ummehtuneena maakellarimaisena hajuna. Jos havaitset tai perustellusti epäilet kosteusvauriota, eli vastaus johonkin allaolevista kysymyksistä on kyllä, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. - Tuntuuko homeen hajua? - Näkyykö jossakin pinnassa selvää homekasvustoa? - Onko kylpyhuoneen lattiassa tai seinässä rakoja tai halkeamia? - Näkyykö irtoilevia muovitapetteja tai laattoja, kupruilevaa maalipintaa, sisäpinnan turvonnutta rakennuslevyä? - Tiivistyykö ikkunoiden sisäpintaan toistuvasti kosteutta? - Näkyykö lattiapäällysteissä tummumista tai värimuutoksia, joita ei alun perin ollut? - Pääseekö pesukoneista vettä lattialle muualla kuin kylpyhuoneessa? - Onko tiskipöydän kaapistossa kosteusjälkiä?

- Onko hana tai vesilukko löysästi kiinni..heiluuko se? - Tippuuko ilmanvaihtoventtiilistä joskus vettä? - Onko huoneistossa päässyt suuria määriä vettä lattialle muualla kuin kylpyhuoneessa? - Vetääkö WC-laitteen tai lattiakaivon viemäri jatkuvasti huonosti? - Tuleeko huoneistoon sadevettä kovalla tuulella ja sateella tai sen jälkeen? Lisätietoja löydät Petterinkulman kotisivujen asukasoppaasta, kohdasta 3.8. Kosteusvaurioiden torjunta http://www.petterinkulma.fi/?Asukasopas:3._HUONEISTON_RAKENTEET_JA_TILAT#38 Timo Hytönen Kiinteistömestari p. 0207 439131

Kotivakuutus Olethan muistanut hankkia kotivakuutuksen. Esimerkiksi astianpesukoneestasi aiheutuneen vesivahingon korjauskulut saat yleensä katettua vakuutuksen kautta, etkä joudu itse kustantamaan jopa kymmeniä tuhansia euroja maksavia korjauksia. TH

Homekasvustoa kylpyhuoneen katossa ja laattasaumoissa.

Asunnon omatoiminen kunnostus Petterinkulman asukas voi halutessaan kunnostaa asuntoaan. Seinien maalauksen ja tapetoinnin, sekä listojen ja ovikarmien maalaukset voi tehdä omatoimisesti. Joissakin tapauksissa myös kaluste- ja laipiomaalaukset ovat mahdollisia. Omatoimiseen remonttiin ryhtyessäsi ota ensin yhteyttä allekirjoittaneeseen. Työhön tarvittavia materiaaleja ja tarvikkeita varten saa ostoluvan rautakauppaan. Remonttitarvikkeet ovat asukkaalle ilmaisia. Tapetoitaessa seiniä, vanha tapettikerros kannatta poistaa ja tasoittaa mahdolliset kolot. Jalkalistat tulee

jättää paikoilleen ja leikata uusi tapetti listaa myöten. Seinien maalauksessa laipion ja seinän rajaus kannatta tehdä työhön tarkoitetulla rajaimella (sisältyy remonttipakkiin)…näin rajapinnasta saadaan siisti ja vältetään seinämaalitöhryt laipiossa. Ovilistat voi poistaa työn ajaksi, mutta jalkalistat kannattaa jättää paikoilleen ja suojata maalarinteipillä. Remonttiterveisin: Timo Hytönen Kiinteistömestari 020 743 9131

5


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tupakoitu huoneisto

Tupakoimaton

Sisällä tupakointi ei kannata Ja tuskinpa se kannattaa muutoinkaan. Jatkuva sisällä tupakointi tervaa tupakoitsijan keuhkojen lisäksi koko huoneiston pinnat pienintäkin sopukkaa myöten. Koska asukas on vastuussa huoneistonsa kunnosta, on hän vastuussa myös tupakoinnin aiheuttamien vaurioiden kunnostamisesta.

Vuosien tupakointi (oheinen kuva) aiheuttaa esim. 2h + k asunnossa täydellisen remontin. Tarvitaan materiaalien vaihtoa, maalausta, puhdistusta jne. jne. Kustannukset, töineen nousevat helposti jopa 10.000 Euroon, jotka peritään asunnon vuokralaiselta. JK

Lintujen ja siilien ruokintaohjeet Lintujen ruokinta tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu häiriötä tai terveysvaaraa ympäristölle. Lintujen ruokinnan parvekkeella katsotaan aiheuttavan terveyshaittaa, mikäli lintujen ulosteet saastuttavat alapuolisia

parvekkeita ja ikkunoita tai jos linnunruokaa tippuu runsaasti maahan, mikä voi houkutella alueelle rottia. Lintujen ruokintaan ei kesäaikaan ole tarvetta, koska ravintoa on saatavissa luonnosta riittävästi. Lintujen ruokkimispaikka ei saa olla parvekkeella, lasten leikkipaikan lähellä, kerrostalojen ikkunalaudalla eikä ruokaa saa heittää maahan. Lintujen ulosteen kautta voi levitä tauteja, esim. salmonellaa. Lintujen ruokkimiseen tulee käyttää esim. siemeniä ja talipalloa (lintulaudalla), mutta ei ruuan jätteitä. Ruuan jätteet houkuttelevat paikalle rottia.

Siilien ruokinnassa tulee noudattaa erityistä harkintaa, sillä siilit ovat levittäneet Iisalmessa salmonellaa. Lisäksi siilin ruokintapaikat houkuttelevat paikalle myös rottia.

Autojen pysäköinnistä Autojen pysäköinti ja autopaikan käyttöehdot - Moottoriajoneuvon pysäköinti on sallittua vain siihen tarkoitukseen varatulla pysäköintialueella. - Vieraspaikat eivät ole tarkoitettu talon asukkaille, vaan talon vieraille. - Pysäköinti oven eteen on luvallista vain silloin kun viedään sisään raskaampaa tavaraa. Auto on vietävä parkkipaikalle heti tavaran viennin jälkeen. On hyvä jättää seisontavalot merkiksi pysäköinninvalvojalle siksi aikaa kun olet viemässä

6

tavaraa sisälle. Kauppakassi tai lastenvaunut eivät ole raskasta tavaraa, joten pysäköintiä ei tällöin ole perusteltua.

Autopaikan käyttöehdot Haluamme muistuttaa että autopaikan käyttöehtoja tulee noudattaa autopaikan käyttöoikeuden voimassapysymisen varmistamiseksi: - autopaikkaa ei saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää toiselle - pistorasian kansi on pidettävä lukittuna eikä liitäntäjohtoa saa jättää pistorasiaan - autopaikan voimassaolo edellyttää,

että vuokralaisella on hallinnassaan rekisteröity, normaalisti liikennevakuutettu ja säännöllisesti käytössä oleva ajoneuvo - sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty - autopaikan koko on 2,5 x 5,0 m, joten auton ulkomitat saavat olla enintään 2,1 x 5,0m - mikäli vuokralainen rikkoo sopimusehtoja, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa sopimus välittömästi. KK


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Liputukset Petterinkulman kiinteistöissä Liputamme aina asetuksella määrätyt viralliset liputukset. Kustannussyistä ns. vakiintuneet liputuspäivät liputetaan ainoastaan työpäivinä. Tasapuolisuuden vuoksi emme voi poiketa tästä minkään vakiintuneen liputuspäivän kohdalla. Tällä pyrimme osaltaan vähentämään vuokrankorotuspainetta. Lippua ei aina voida pitää salossa niin pitkään kuin olisi sallittua, koska lippujen paljouden vuoksi niiden poiskerääminen joudutaan aloittamaan aikaisemmin.

Viralliset liputuspäivät ovat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

28. helmikuuta, Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä 1. toukokuuta, vappu, suomalaisen työn päivä toukokuun toinen sunnuntai, äitienpäivä 4. kesäkuuta, puolustusvoimain lippujuhlan päivä kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai, juhannus, Suomen lipun päivä 6. joulukuuta, itsenäisyyspäivä päivä, jolloin toimitetaan eduskuntavaalit, tasavallan presidentin vaalit, kunnallisvaalit, europarlamenttivaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys koko maassa päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa

Vakiintuneita liputuspäiviä ovat: 1. 5. helmikuuta, J. L. Runebergin päivä 2. 19. maaliskuuta, Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä 3. 9. huhtikuuta, Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä 4. 27. huhtikuuta, kansallinen veteraanipäivä 5. 12. toukokuuta, J. V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä 6. toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneiden muistopäivä 7. 6. heinäkuuta, Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä 8. 10. lokakuuta, Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä 9. 24. lokakuuta, Yhdistyneiden kansakuntien päivä 10. 6. marraskuuta, ruotsalaisuuden päivä 11. marraskuun toinen sunnuntai, isänpäivä 12. 8. joulukuuta, Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin JK

Mihin vuokrarahat joutuvat? Vuokran maksaminen ajallaan on yksi vuokralaisen tärkeimmistä velvollisuuksista. Aivan kuten osaketalossa tai omakotitalossakin, joudutaan vuokratalossa maksamaan kiinteistön ylläpidon kulut, joita ovat mm. lämmitys, sähkö, vesi- ja jätevesi, huolto, vakuutukset, kiinteistöverot, tontin vuokrat, korjaukset ym. ym. Kaikki nämä kulut Petterinkulman tulee pystyä maksamaan toimittajille eräpäivinä. Myös talon peruskorjaus tai perusparantaminen vaikuttaa vuokraan pääosin lainanhoitokulujen muodossa. Kattaakseen kulut Kiinteistö Oy Petterinkulma perii asukkailtaan sopimuksen perusteella vuokraa. Maksamatta jätettyjä vuokria ei voida hyväksyä. Vuokralaisen jätettyä vuokransa maksamatta, merkitsee se aina sitä, että muut talon asukkaat maksavat tämänkin

osuuden omassa vuokrassaan. Vuokranmaksun eräpäivä on asuinhuoneenvuokralain mukainen ko. kuukauden 2. päivä. Eräpäivä on tasapuolisesti kaikille sama, eikä sitä voi muuttaa. Maksun viivästyksistä peritään lain sallima viivästyskorko ja perintätilisiirron lähettämisestä perintäkulu.

Häätö, luottotiedot, kulut Maksamattomien vuokrien vuoksi vuokrasopimus puretaan ja vuokria peritään tarvittaessa Pohjois-Savon käräjäoikeuteen tehtävällä haastehakemuksella. Myös oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut peritään vastaajalta (ko. vuokralaiselta). Oikeuden päätös aiheuttaa yleensä häädön, suurehkot oikeuskulut ja merkinnän valtakunnallisiin luottotietoihin.

Lisäksi mahdollisista ulosottotoimenpiteistä aiheutuu lisäkuluja. Häädön jälkeen realisoidaan vakuus (laskutetaan takaajat tai rahavakuus).

Maksuongelmia Mikäli et pysty jonakin kuukautena maksamaan vuokraa, ota heti yhteyttä vuokranantajaan sopiaksesi maksusta. Selvitä Kansaneläkelaitoksen kanssa mahdollisuutesi saada asumistukea. Käännytä jo saamasi asumistuki tulemaan suoraan vuokranantajan tilille. Tee suoramaksusopimus ottamalla yhteyttä omaan pankkiisi. Mikäli epäilet, että et voi maksaa vuokraa jatkossakaan ajallaan esim. lomautuksen tai muun seikan vuoksi, varaa aika sosiaalivirastoon keskustellaksesi mahdollisesta toimeentulotuesta.

www.petterinkulma.fi

7


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Aravavuokra-asuntojen keskimääräiset vuokratasot, 4. neljännes 2013 ARA-vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokratasot, 3. neljännes

2013

8,52 P e t t e r i n k u l m a

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus (Petterinkulman tieto: K. Oy Petterinkulma

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus (Petterinkulman tieto: K. Oy Petterinkulma

! ä ä s e k ä ä v Hy a t: Petterinkulm

Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI www.petterinkulma.fi

8

Profile for Petterinkulma Kiinteistö Oy

Petteri 2014  

Petteri 2014  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded