__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

KIINTEISTÖ OY PETTERINKULMAN ASUKASLEHTI 2013

Tilinpäätös vuodelta 2012 ................................. 3 Maahanmuuttoneuvontaa ja pakolaistyötä Iisalmessa ja Ylä-Savossa .............. 6 Asunnon muuttosiivous .................................... 7 1


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tiedoksi Toimisto Petterinkulman toimiston osoite on Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI. Asiakaspalveluaika klo 9.30 – 11 ja 11.30 – 15.00. www.petterinkulma.fi Toimitusjohtaja Kari Kämäräinen, puh 0207439125 Asukaspalvelu Jukka Kuosmanen puh 0207439121 Vuokraseuranta Arja Valta puh. 0207439122 Kirjanpito, Jaana Laakso puh. 0207439123 Palkat, ostolaskut Pirjo Kekkonen puh. 0207439124 Asuntohakemukset puh. 0207439126 Remontit Heikki Mähönen puh. 0207439130 Remontit, omatoimiremontit Timo Hytönen puh. 0207439131

Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajat ovat tavattavissa puhelimitse: ma – ke klo 07 – 11 ja 12 – 16 to klo 07 – 11 ja 12 – 15.15 pe klo 07 – 11 ja 12 – 15 Kiinteistönhoitajien toimipisteet: Kirkonsalmentie 12 (pohjoispääty): - Markku Kauhanen puh. 0207439142 - Juha Reijonen puh. 0207439145 - Teemu Metsälä puh. 0207439144 yhteinen sähköposti: pohjoinen@petterinkulma.fi Pöllösenlahdenkatu 3ABC, parkkialueen puolella: - Seppo Knuutinen puh. 0207439140 - Jukka Kääriäinen puh. 0207439143 - Matti Rönkkö puh. 0207439141 yhteinen sähköposti: etelainen@petterinkulma.fi Joku kiinteistönhoitajista on aina tavattavissa toimitilassa työaikana klo 12 – 12.30. Hälytysluontoiset asiat muuna aikana puh. 0207439146.

Asunnon hakeminen Asuntoja haetaan aina kirjallisesti. Lomakkeita saa toimistolta. Osoitteessa www. petterinkulma.fi voi tulostaa lomakkeen tai täyttää sähköisen hakemuksen. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään asuntoon valinnan yhteydessä.

Asunnon irtisanominen Asunto on aina sanottava irti kirjallisesti. Irtisanomislomakkeita saa toimistolta. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi eli asunto vapautuu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Irtisanomisajalta on maksettava vuokra.

2

Noudatamme tiukasti tätä irtisanomismenettelyä.

Autopaikat ja saunavuorot Autopaikan ja saunavuoron voi varata kiinteistönhoitajalta. Autopaikka maksaa vuonna 2013 10 €/kk/paikka ja saunavuoro 15 €/kk/vuoro. Joissakin taloissa on sovittu suuremmasta autopaikkamaksusta.

Autolämmityspaikan käyttöehdot Haluamme muistuttaa että autopaikan käyttöehtoja tulee noudattaa autopaikan käyttöoikeuden voimassapysymisen varmistamiseksi: - autopaikkaa ei saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää toiselle. - pistorasian kansi on pidettävä lukittuna eikä liitäntäjohtoa saa jättää pistorasiaan kytkettynä irralleen roikkumaan. - autopaikan voimassaolo edellyttää, että vuokralaisella on hallinnassaan rekisteröity, normaalisti liikennevakuutettu ja säännöllisesti käytössä oleva ajoneuvo. - sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty. - autopaikan koko on 2,5 x 5,0 m, joten auton ulkomitat saavat olla enintään 2,1 x 5,0m - mikäli vuokralainen rikkoo sopimusehtoja, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa sopimus välittömästi

Ovenavausmaksu Ovenavausmaksu on arkisin klo 16 – 07 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 50 €/avaustilaus. Muuna aikana 10 €/avaustilaus. Oven avaus peritään laskulla.

Talonkirjanote Talonkirjanotteen saa toimistolta. Otteen hinta on 7 Euroa. Hinta peritään laskulla.

Asuntotarkastus Irtisanomista tehtäessä ilmoitetaan asukkaalle asunnon tarkastuspäivä. Tarkastuspäivänä tulisi asukkaan olla paikalla, koska siinä tarkastetaan asunnon kunto ja annetaan tarvittaessa korjaus- ja siivouskehotuksia. Myös asunnon ikkunat on pestävä riippumatta vuodenajasta. Asunnon vialliset kohdat laskutetaan aina lukuun ottamatta luonnollista kulumista. Myös siivous laskutetaan, mikäli asuntoa ei ole siivottu. Näin turvaamme sen, että seuraava asukas pääsee muuttamaan kunnossa olevaan asuntoon. Lopullisen tarkastuksen suorittaa kiinteistönhoitaja poismuuttovaiheessa. Hänelle tulee luovuttaa myös avaimet.

Asuntoon muutto ja asunnosta muutto Jos toinen sopimusosapuoli muuttaa pois

asunnosta tai asuntoon, tulee vuokrasopimus aina uusia. Mikäli henkilö muuttaa pois asunnosta tai asuntoon muuttaa henkilöitä, tulee tästä ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle (myös lapset). Perheenlisäyksestä tulee ilmoittaa vuokranantajalle viimeistään siinä vaiheessa, kun lapselle on annettu nimi.

Petterinkulman talot Osoite/ asuntoja Petter Kumpulaisentie 11 ABC Petter Kumpulaisentie 9 ABC Paloisvuorentie 16 ABC Paloisvuorentie 16 DE Paloisvuorentie 14 ABC Pöllösenlahdenkatu 3 ABC Pöllösenlahdenkatu 3 DE Pöllösenlahdenkatu 7 DE Pöllösenlahdenkatu 7 ABC Paloisvuorentie 24 AB Paloisvuorentie 24 DE Kannelkuja 4 AB Töyrykatu 6 ABC Töyrykatu 4 CDE Töyrykatu 6 DEF Pekankatu 10 AB Pekankatu 12 AB Juhonkatu 3 ABC Honkakatu 2 ABCDE rivitalot Peltosalmentie 3 A-I (JK) rivitalot Töyrykatu 3 ABC Jännekatu 18 AB Jännekatu 18 CD, E Jännekatu 20 AB, CD Jännekatu 22 AB Jännekatu 22 CD Sotilaskatu 2 - 4 Mäntymäentie, Runni paritalot Saunatie 4 rivitalot Saunatie 1 rivitalo Kaivokatu 4 AB, C Sotilaskatu 16 A ja B Pohjoiskaari 4 rivitalot Lohkarekuja 2 rivitalot Kivirannantie 37 Karjalankatu 27 Suistamonkatu 99 – 101 Kirkonsalmentie 14 Pengerpolku 4 AB Pengerpolku 4 CD Harjuntie 2 AB Otavankatu 7 AB Juhonkatu 8 ABC Kuutolankatu 6 Kauppis-Heikintie 1, 3, 5 rivitalot Koulutie 4 rivitalot Kotipolku 2 AB Taavetinkuja 3 AB Pihlajakatu 1 rivitalot Pajukatu 5 rivitalot Eteläntie 270 Kilpikuja 2 B 2-kr rivitalo Poskipuronkatu 9 rivitalot Linkinlahdenkatu 16 rivitalot Sarvikatu 4 AB, C opisk. asunnot Sarvikatu 1 AB Kirkonsalmentie 12 AB Kivirannantie 39 AB opisk. asun. Parkatintie 103 Parkatintie 105 Salmenrannantie 580 B rivitalot Vetrea Oy, ent. veljeskoti Oivakuja 1, 2

27 20 27 12 30 18 18 18 27 27 18 24 27 27 27 24 24 44 26 60 27 18 20 42 21 21 24 10 39 10 43 16 28 19 42 13 48 21 15 18 18 18 27 18 20 10 8 32 33 27 1 10 10 20 61 42 42 24 1 1 20 54 36


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tilinpäätös vuodelta 2012 Liikevaihto ja muut kiinteistön tuotot olivat yhteensä 7.339.597,79 euroa ja kiinteistöjen hoito- ja henkilöstökulut 5.322.200,33 euroa. Rakentamiseen otettuja lainoja lyhennettiin 1.222.716,23 eurolla ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat - 538.788,32 euroa. Poistoja tehtiin EVL:n mukaiset maksimipoistot yhteensä 1.198.677,36 euroa. Asuintalovarausten määrä lisääntyi 209.477,96 euroa. Petterinkulman kaikista tuotoista käytettiin hoitokulujen kattamiseen 72,5 % (edellisenä vuotena 61,7 %) ja rakentamiseen otettujen lainojen hoitokuluihin (korkokulut, korkojen suojauskulut ja lainojen lyhennys) 24,0 % (edellisenä vuotena 22,8 %). Luottotappiot olivat 11.910,29 euroa, joka on 0,16 % liikevaihdosta. Tilikauden voitoksi jäi 9,78 euroa.

Vuoden 2012 toiminta Henkilökunta:

Petterinkulmassa oli vuoden 2012 lopussa 26 vakinaista työntekijää. Kaikkiaan vuoden aikana palveluksessa oli kokopäivätoimiseksi muunnettuna keskimäärin 32 henkilöä.

Hallinto ja tilintarkastus: Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajaksi Martti Harjun ja varsinaisiksi jäseniksi Aarne T. Revon, Jouni Toppisen, Marja Lipposen ja Veikko Kärkkäisen sekä varajäseniksi Hannu Nymanin ja Aune Airaksisen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Juha Tissari, BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisöstä. Valvontatarkastuksen on suorittanut Anne Soikkeli, samasta yhtiöstä.

Vuokra-asuntojen välitys: Tilikauden aikana asuntohakemuksia normaaleihin asuntoihin tuli 1.059 kpl. Vuoden aikana vaihtui 319 normaalin vuokrahuoneiston vuokralainen ja opiskelijoiden soluasunnoissa 78 asunnon vuokralainen.

Tyhjäkäyttöaste:

Vuokrataso 2011 - 2012:

Normaalit vuokra-huoneistot olivat koko vuoden käytössä lähes täysin lukuun ottamatta vuokralaisten vaihtumisesta, perus- ja huoneistokorjauksista aiheutuvaa tyhjänä oloa. Asuntojen tyhjäkäyttö oli 180.764,15 euroa, joka on 2,47 % tavoitevuokrista.

Yhtiön asuntojen keskimääräiset painotetut kuukausineliövuokrat ryhmittäin olivat: vuonna 2012 2011 - arava-asunnot 7,96 7,96 - korkotukiasunnot 10,26 10,00 - vapaarahoitteiset asunnot 8,28 8,28 - kaikki asunnot 8,10 8,04

Vuokratalojen yhteishallinto: Kiinteistöjen vuokranmääritysryhmiä oli kaikkiaan 44 kappaletta, joissa asukastoimintaa oli 27 ryhmässä. Asukkaiden edustajina hallituksessa ovat toimineet Veikko Kärkkäinen ja Marja Lipponen sekä varajäsenenä Aune Airaksinen.

Kiinteistöt: Yhtiön omistamissa kiinteistöissä vuoden 2012 lopussa oli - asuntoja yhteensä 1.538 kpl - asuinhuoneistopinta-ala 80.765m2 - asukkaita 2.245 henkilöä

Kiinteistöjen korjaukset: Kiinteistöjen kunnossapito-osasto on tilikauden aikana korjannut kiinteistöjä korjausohjelman mukaisesti. Kunnossapito-osasto teki 59 huoneistoremonttia ja asukkaat omatoimisia pienempiä remontteja 115 asunnossa. Rivitalojen ikkunat ja ovet uusittiin Salmenrannantie 580 B:ssa. Petter Kumpulaisentie 11 kerrostalon vesikatto sekä parvekkeet korjattiin ja lasitettiin. Asuintalovarauksia purettiin seuraavasti: - Oivakuja 1-2 loppurahoitus 768.615,31 - Petter Kumpulaisentie 11 katto- ja parvekekorjaus 403.519,76 - Salmenrannantie 580 ovien ja ikkunoiden uusiminen 150.466,97 Yhteensä: 1.340.602,04 €

Uudisrakentaminen: Luuniemen kerrostaloasunnot (36 kpl) osoitteessa Oivakuja 1 – 2 valmistuivat huhtikuussa 2012. Asukkaat muuttivat asuntoihin 1.5.2012. ARA hyväksyi kohteen lopulliseksi hankinta-arvoksi 4.700.756 euroa.

Toiminnan ennakointi: Tilikauden lopussa yhtiön maksuvalmius oli heikko, mutta se paranee vuoden 2013 aikana. Alkaneena vuonna yhtiön toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan ja kannattavuus säilyy ennallaan. Maaliskuussa 2013 alkaa Paloisvuorentie 14 ABC-talon peruskorjaus, jonka jälkeen yhtiössä on korjattu kaikki raskasta peruskorjausta vaatineet kohteet vuoteen 2020 asti laaditun korjausohjelman mukaisesti. Kuluvan vuosikymmenen suurimmat korjaukset keskittyvät ikkunoiden, kalusteiden ja ilmastointijärjestelmien uusimiseen. Näillä korjauksilla pyrimme parantamaan talojen asumisviihtyisyyttä sekä säästämään lämmitysenergiaa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on vieraan pääoman määrän vähentäminen yhtiön taseessa. Kiinteistökorjaukset pyritään tekemään tulorahoituksella ja asuintalovarausten suunnitelmallisella käytöllä. Vieraan pääoman määrä on 283,36 € /h-m2, jonka johdosta pääomakulut ovat kohtuulliset. Keskimääräinen vuokratasomme on n 1,5 € /m2/kk edullisempi kuin paikkakunnan vapaarahoitteisissa asunnoissa. Esitän parhaimmat kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille asukkaille, henkilökunnalle, yhtiön hallitukselle sekä muille sidosryhmille. Kari Kämäräinen toimitusjohtaja

3


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Vuokranmaksu muuttuu suoraveloitusasiakkailla Suomalainen suoraveloituspalvelu päättyy 31.1.2014. Palvelu muuttuu joko e-laskuksi tai suoramaksuksi seuraavan erittelyn mukaisesti:

päivänä, mikäli olette hyväksynyt sen maksuun automaattisesti. E-laskusta ei tule ilmoitusta kotiin postitse.

Vaihtoehto 1:

Jos Teillä ei ole ollut käytössänne verkkopankkia, suoraveloituksenne muuttuu suoramaksuksi. Toimitamme Teille laskujen tiedot kotiin ja lähetämme ne myös pankkiin. Kotiin saamallanne laskutiedolla on mainittu, että pankkinne maksaa

Jos Teillä on ollut käytössänne verkkopankki, suoraveloituksenne muuttuu e-laskuksi. E-lasku toimitetaan suoraan verkkopankkiinne ja se näkyy jatkossa verkkopankissanne hyväksyttävissänne. Pankki maksaa vuokran tililtänne erä-

Vaihtoehto 2:

vuokran tililtänne automaattisesti eräpäivänä. Jos hyväksytte tämän käytännön, Teidän ei tarvitse tehdä mitään. Lisätietoja asiasta löytyy mm. Finanssialan keskusliiton teemasivuilta www.fkl.fi. Petterinkulma tulee tiedottamaan muutoksen tarkemman aikataulun suoraveloitusasiakkailleen vuoden 2013 aikana.

Asukastyytyväisyyskyselyn arvonnassa lahjakortin voittivat: Virpi Sahlström, Jännekatu 20 Tellervo Rönkkö, Kaivokatu 4 Jukka Korolainen, Töyrykatu 4 Otto Hämäläinen, Kirkonsalmentie 12 Ulla Kumpulainen, Paloisvuorentie 16 D

Arvonta suoritettiin hallituksen kokouksessa 1.3.2013 Paloisvuorentie 14 ABC – talon perusparannus alkoi maaliskuussa. Suunnitelman mukaan työ valmistuu helmikuun 2014 loppuun mennessä. Taloon asennetaan rappukohtaiset hissit ja yksiöitä lukuun ottamatta myös saunat. Asuntohakemuksia kohteeseen otetaan vastaan syksyllä.

Paloisvuorentie 16 ABC –talon perusparannus valmistui helmikuussa ja asukkaat asuvat jo asunnoissaan. Taloon tehtiin rappukohtaiset hissit, huoneistokohtainen ilmastointi sekä yksiöitä lukuun ottamatta saunat. Talossa on myös ns. talosauna.

4


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965 Asunnon kunnostus omatoimisesti

ASUKASVAIHTUVUUS

Kaipaavatko asuntosi sisäpinnat uutta ilmettä…seinät maalia ja tapettia? Petterinkulman asukkaalla on mahdollisuus tehdä asunnossaan tiettyjä korjauksia. Seiniä saa tapetoida ja maalata, listojen ja ovikarmien maalipintoja voi ehostaa. Joissakin tapauksissa myös kalusteiden maalaus on mahdollista.

Tavallisia vuokra-asuntoja vapautui Petterinkulmalla viime vuonna 319 ja uusia valmistui Luuniemelle 36 kpl. Opiskelijasoluasuntoja vapautui 78 ja niitä on ollutkin hyvin saatavilla talven aikana. Määrät eivät ole oleellisesti muuttuneet edellisistä vuosista. Eniten vapautuneissa asunnoissa oli kaksioita joita oli 178 kappaletta. Asuntohakemuksia vuonna 2012 saapui 1059 kappaletta. Yksin asuvia henkilöitä on valtakunnallisesti erittäin paljon ja siksi Petterinkulman asunnonhakijoistakin yhden hengen taloudet olivat suurin hakijajoukko. Häiriöiden tai maksamattomien vuokrien takia häätöjä jouduttiin tekemään 19 kpl.

Mikäli omatoiminen remontointi kiinnostaa, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Työhön tarvittavia materiaaleja ja tarvikkeita varten saa ostoluvan rautakauppaan. Remonttitarvikkeet ovat asukkaalle ilmaisia. Tapetoitaessa seiniä, vanha tapetti-

kerros kannatta poistaa ja tasoittaa mahdolliset kolot. Jalkalistat tulee jättää paikoilleen ja leikata uusi tapetti listaa myöten. Seinien maalauksessa laipion ja seinän rajaus kannatta tehdä työhön tarkoitetulla rajaimella (sisältyy remonttipakkiin)…näin rajapinnasta saadaan siisti ja vältetään seinämaalitöhryt laipiossa. Ovilistat voi poistaa työn ajaksi, mutta jalkalistat kannattaa jättää paikoilleen ja suojata maalarinteipillä. Remonttiterveisin: Timo Hytönen Kiinteistömestari p. 0207 439131

Astianpesukoneen asentaminen Astianpesukoneen asennuksen huoneistoon saa tehdä vain ammattitaitoinen putkiasentaja. Asukas vastaa astianpesukoneen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Muuttaessa asunnosta vuokralaisen on palautettava tehdyt muutokset siihen tilaan kuin ne olivat ennen koneen asennusta. Ts. On asennettava poistettu alakaappi paikoilleen sekä tulpattava pesukoneen tulo- ja poistoliitännät.

PETTERINKULMALLA 2012

Yhtiömme on saanut uuden hallituksen Kiinteistö Oy Petterinkulman yhtiökokous on valinnut yhtiölle uuden hallituksen. Hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt. Puheenjohtaja Jouni Toppinen sekä jäsenet Kuvassa malliesimerkki huolimattomasti teipillä tulpatuista ja vuotavista astianpesukoneen tulo- ja poistoliitännöistä. Vuoto aiheuttaa jatkuessaan pahimmillaan tuhansien eurojen vahingon.

Kyösti Kauppinen, Aarne T. Repo, Jarmo Ronkainen sekä asukasjäsenet Marja Lipponen ja Tuija Sariola. Varajäsenet ovat Arto Lämsä ja Jouko Tossavainen. Asukasdemokratialain mukaan hallituksessa tulee olla kaksi asukasjäsentä.

Muista palovaroitin!

Palovaroitin on asukkaan vastuulla. Ota myös kotivakuutus ! Yhtiön täysarvovakuutus ei korvaa asukkaan omaisuutta.

5


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Maahanmuuttoneuvontaa ja pakolaistyötä Iisalmessa ja Ylä-Savossa Ylä-Savon seitsemässä kunnassa eli Iisalmessa, Lapinlahdella, Vieremällä, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä, Pielavedellä ja Keiteleellä on vuoden 2012 alusta tarjolla maksutonta maahanmuuttoneuvontaa. Maahanmuuttoneuvoja Kaja Rahkema aloitti Iisalmen kaupungin palveluksessa tammikuussa 2012 ja muut Ylä-Savon kunnat ostavat palvelua Iisalmen kaupungilta. Maahanmuuttoneuvoja auttaa niin maahanmuuttajia kuin viranomaisiakin suomen, viron, venäjän ja englannin kielellä. ”Kun uusi maahanmuuttajakuntalainen muuttaa Ylä-Savoon, neuvon ja käyn hänen kanssa läpi koko alkuvaiheen Maistraatista Poliisin kautta Kelaan, Verotoimistosta pankin kautta päivähoitopaikkaa hakemaan ja tarpeen mukaan polku jatkuu. Toimin samalla niin palveluohjaajana kuin kieliapunakin.” - Kaja Rahkema sanoo. ”Teen paljon yhteistyötä eri kuntien eri viranomaisten kanssa, jotta vastaukset kysymyksiin löytyisivät asiantuntevalta taholta. Autan kyllä myös jo kauemmin maassa olleita maahanmuuttajia, joten minuun voi ottaa rohkeasti yhteyttä.” Iisalmen kaupunki palkittiin syksyllä 2012 ETNO-palkinnolla. Palkinnon myöntää Valtioneuvoston nimeämä etnisten suhteiden neuvottelukunta. Palkinnolla tuodaan esiin erinomaisia esimerkkejä onnistuneista hyvistä etnisistä suhteista ja positiivisesta vuorovaikutuksesta. Iisalmen kaupungin saaman palkinnon perusteina olivat aktiivisuus maahanmuuttajien palvelujen kehittämisessä, kotouttamisohjelman laadinnassa ja toimeenpanossa sekä esimerkilliset päätökset pakolaisten vastaanottamisesta ja kotouttamisesta. Miksi maahanmuuttoneuvontaa? Ylä-Savossa asuu muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia kuntalaisia 727 henkilöä. Iisalmen kaupungissa heistä asuu 306, Sonkajärvellä 27 ja Lapinlahdella 147 henkilöä. Ylä-Savon väkiluku on vuoden 2012 aikana (tammi-lokakuu 2012) vähentynyt jo 376 henkilöllä, mikä on 138 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Keskeisin syy tähän on väestön ikääntyminen ja kuolleiden enemmyys

6

suhteessa syntyneisiin (-230 henkilöä). Ylä-Savon alueella maahanmuuttajien määrä on samaan aikaan lisääntynyt nopeasti. Nettomaahanmuutto oli tammi-lokakuussa 2012 plussalla 104 henkilöä. Yleisimmät alueelle muuton syyt ovat työperäinen maahanmuutto sekä perhesyyt (avioliitto). Suurimmat vieraskielisten ryhmät Ylä-Savossa ovat venäjän- ja vironkieliset. Ylä-Savossa on haluttu panostaa myös muualta tänne muuttaneiden alkuvaiheen neuvontaan, jotta ihmiset kokisivat olevansa tervetulleita ja haluaisivat jäädä tänne pysyvästi asumaan. Suurin osa maahanmuuttajista muuttaa Ylä-Savoon työn perässä, suurimmat työllistäjät ovat maatalous ja teollisuus. Teen paljon yhteistyötä myös yrityselämän ja työnantajien kanssa tarjoamalla heille tukea uusien työntekijöiden kotouttamisessa. Tarvitsemme uusia kuntalaisia ja veronmaksajia. ” Kaja Rahkema korostaa. Kaiken kaikkiaan Ylä-Savossa asuu noin 730 maahanmuuttajaa, joten maahanmuuttoneuvonnalle on todella suuri kysyntä. ”Maahanmuuttoneuvonnassa on vuonna 2012 ollut noin 120 asiakasta ja käyntikertoja yli neljäsataa” kertoo Rahkema. Kiintiöpakolaiset Kuka on kiintiöpakolainen? Suomeen otettaville pakolaisille oleskeluluvat myöntää maahanmuuttovirasto. Valinnat Suomeen valituista kiintiöpakolaisista ovat tehneet maahanmuuttovirasto, suojelupoliisi ja kotouttamisesta vastaavat kuntien edustajat. Kiintiöpakolaisuuden antaa YK:n alaisuudessa toimiva pakolaisjärjestö UNHCR. Kiintiöpakolaiset uudelleen sijoitetaan kolmanteen maahan sillä he ovat paenneet kotimaastaan. Vuodesta 2001 Suomen pakolaiskiintiö on ollut 750 henkilöä/ vuosi. Vuonna 2012 pakolaiset valittiin Myanmarista, Afganistanista ja Kongosta. Kiintiöpakolaisista tulee sen kunnan asukkaita joihin heidät sijoitetaan. Iisalmen kaupunginvaltuusto sekä Lapinlahden ja Sonkajärven kunnanvaltuustot ovat kesäkuussa 2012 tehneet periaatepäätöksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta alueelle. Kunnat ovat syyskuussa 2012 solmineet 3-vuotisen

sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Seuraavien viiden vuoden aikana Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden ja Sonkajärven kunnat ottavat asteittain vastaan yhteensä 120–150 kiintiöpakolaista. Ensimmäinen 44 henkilön ryhmä afgaanipakolaisia saapui Iranista tammikuun 2013 aikana. Pääasiallisesti Ylä-Savoon saapuu yksinhuoltajaäitejä lapsineen. Pakolaiset jakaantuvat kaikkiin kolmeen kuntaan. Iisalmessa kiintiöpakolaiset sijoitetaan vapaisiin Petterinkulman asuntoihin. Iisalmen kaupunki, Sonkajärven ja Lapinlahden kunnat saivat Euroopan pakolaisrahastolta Uusi koti – hankkeeseen (1.1.2013 – 30.6.2014) rahoitusta pakolaiskoordinaattorin ja pakolaisohjaajan palkkaamiseen oheiskuluineen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kuntien yhteinen toimintamalli pakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen. Lisäksi kunnat saavat laskennallista korvausta kiintiöpakolaisista, millä pyritään takaamaan heille palveluja myös erityistarpeisiin.

Maahanmuuttoneuvonta Maahanmuuttoneuvoja (suomi, viro, venäjä, englanti), puh. 040 674 0179, maahanmuuttoneuvonta@iisalmi.fi Kauppakatu 24, Iisalmi Pakolaistyö Pakolaistyön koordinaattori puh. 040 661 9448 Pakolaisohjaaja puh. 040 653 0021 Kauppakatu 24, Iisalmi Maahanmuuttajaoppaat (suomi, venäjä, englanti) sekä muuta tietoa maahanmuutosta ja kiintiöpakolaisista: www.iisalmi.fi/Suomeksi/Kaupunki-Info/ Tietoa_maahanmuuttajille


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

ASUNNON MUUTTOSIIVOUS Asunnon muuttosiivous tehdään ennen avainten luovuttamista kiinteistönhoitajalle. Mikäli muuttosiivousta ei ole tehty Kiinteistö Oy Petterinkulmalla on oikeus laskuttaa asukkaalta sen teettäminen erikseen voimassa olevan laskutushinnaston mukaan.

Siivouksessa huomioidaan seuraavat asiat: Keittiön siivous • Puhdistetaan liesi ja jääkaappi sisä- ja ulkopuolelta, myös lieden ja jääkaapin taustat puhdistetaan sekä imuroi daan jääkaapin lauhdutin. Tarkista että jääkaapin sisältä tuleva sulatusvesiputki on oikealla paikalla kompressorin päällä olevassa kaukalossa. • Pestään keittiökaapistot sisä- ja ulkopuolelta • Puhdistetaan ilmanvaihtoventtiilit • Pestään liesituulettimen rasvasuodatin

Kylpyhuoneen ja WC:n siivous

• Pestään WC-istuin ja käsienpesuallas • Puhdistetaan lattiakaivot • Puhdistetaan laattapinnat saumoineen • Puhdistetaan ilmanvaihtoventtiilit • Tarkistetaan, että pesukoneen imusuoja on paikallaan. Imusuoja kuuluu asunnon varusteisiin.

Asuntosauna • Pestään lauteet • Puhdistetaan lattiakaivot • Puhdistetaan ilmanvaihtoventtiilit

Seinät, lattiat ja ikkunat • Asunnon kaikki lattiapinnat imuroidaan ja pestään tai pyyhitään kostealla. Samoin poistetaan ovien ja seinien pintoihin mahdollisesti kerääntyneet tahrat. • Pestään kaikki ikkunapinnat sekä parvekelasit

Varastot ja muut tilat • Parveke, varastotilat ja rivitaloasunnon etu- ja takapiha siistitään.

Astiapesukoneen liitäntöjen tulppaus • Tulpataan asiapesukoneen tulo- ja poistoliitäntä sekä asennetaan astiapesukoneen paikalla ollut kaappi takaisin.

Valaisinkattorasiat ja valaisinpisteen liittimet • Tarkistetaan, että valaisinpisteiden liittimet joko kattorasia tai ns. sokeripalat ovat paikoillaan.

Nuoria kesäksi töihin Petterinkulmaan Petterinkulma ottaa tänä kesänä 17 nuorta kesätöihin. Työntekijöitä tarvitaan mm. pensasaitojen leikkaukseen, nurmenleikkaukseen, piha-alueiden puhdistukseen ja hoitoon, maalaukseen ja rikkaruohon kitkemiseen. Iisalmen kaupunki maksaa kesätyötukea SOTE-alueen työnantajalle, joka palkkaa iisalmelaisen 16 – 25-vuotiaan koululaisen tai opiskelijan kesätöihin. Nuoren pitää olla siis joko peruskoulun päättävä, tai opiskelija joka jatkaa syksyllä samassa oppilaitoksessa. Tämän kevään abeista ja ammattiin valmistuvista ei tukea saa. Heidän

tulee ilmoittautua heti valmistuttuaan TE-toimistoon työnhakijaksi, ellei työtä ole vielä löytynyt. Työttömyysetuutta ei makseta, ellei työnhaku ole voimassa. Vilkkain aika kesätyönhaussa alkaa jo helmikuussa, joten työtä saadakseen kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Ei kuitenkaan kannata luovuttaa, vaikka työn hankkiminen jäisi viime tippaan. Suosituimmat työpaikat menevät nopeasti, joten kannattaakin miettiä, olisiko tiedossa joku paikka jota muut eivät ole osanneet hakea. Töitä voi tiedustella suoraan kiinnostavista yrityksistä. Myös kotitalous voi työllistää

nuoren kesätyötuella, joten kannattaa kysellä, suunnitteleeko joku tuttu tai sukulainen kesäksi remonttia tai kaipaa vaikka apua pihatöihin. Kesätyöinfo palvelee Iisalmen nuorisotalolla ma – ti ja to – pe klo 10 – 16, keskiviikkoisin 12 – 18. Työnsuunnittelija Emma Rönkön tavoittaa myös numerosta 040 830 2638 tai sähköpostilla emma.ronkko@iisalmi. fi. Lisätietoja nuorten kesätyötoiminnasta löytyy myös netistä www.po1nt. fi/iisalmi > Nuorten kesätyötoiminta.

7


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Aravavuokra-asuntojen keskimääräiset vuokratasot, 4. neljännes 2012

Petterinkulma

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

! ä ä s e k ä ä v y H a m l u k n i r e t t : Pe t Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI www.petterinkulma.fi

8

Profile for Petterinkulma Kiinteistö Oy

Petteri 2013 ok netti  

Petteri 2013 ok netti  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded