__MAIN_TEXT__

Page 1

Kodit P ET T E R I N K U L M A N A S U K A S L E H T I | 2 0 1 9

Petterinkulma mukana uudishankkeessa Iisalmen keskustaan valmistuu 8/2020 esteettömiä ja hissillisiä vuokra-asuntoja senioreille.


Pääkirjoitus

Petterinkulmalta

SISÄLTÖ | 2019 2. Pääkirjoitus

3. Tilinpäätös vuodelta 2018 4.-5. Laila Nissisen asunto stailattiin lattiasta kattoon 6. Asukastoimikunta - Kalaonni suosi Pursiseuran majalla 7. Petterinkulman verkkoon lisää nopeutta 8. Asukastoimikunta - Asukasmatka Tuuriin ja Yörauha 9. Senioritalo Iisalmen keskustaan 10. Infoa asukkaille 11. Aurinkosähköä Salmenrantaan ja uusi kasvo Petterinkulmaan

Kodit P ET T E R I N K U L M A N A S U K A S L E H T I | 2 0 1 9

Petterinkulma mukana uudishankkeessa Iisalmen keskustaan valmistuu 8/2020 esteettömiä ja hissillisiä vuokra-asuntoja senioreille.

Kansikuvassa havainnekuva uudisrakennushankkeesta

Kodit

Toimituskunta: Mikko Kauppinen Jukka Kuosmanen Mediatoimisto OK | Tommi Korpihalla Taitto ja ulkoasu: Mainospalvelu Manti | Marjatta Ollikainen

Kodit

me kehittämiselle. Iisalmessa, kuten monella muullakin paikkakunnalla, väestö ikääntyy ja se synnyttää uusia tarpeita ja vaatimuksia asumiselle. Meillä tämä on näkynyt selkeimmin siinä, että olemme jo vuosia rakentaneet hissejä vanhoihin taloihin, ja huomioineet muutoinkin esteettömyyden kaikessa korjaustoiminnassamme, kun se on ollut teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Vuonna 2019 toimintamme on jatkunut edellisten vuosien tapaan. Talouden tasapainon säilyttämiseksi joudumme miettimään Vuosi 2018 oli Petterinkulmalle hyvä. Asunsyksyllä mahdollisia maltillisia vuokrankorotuktojen käyttöaste säilyi korkealla tasolla ja sia. Vuokria on tarkistettu viimeksi oli yli 98 prosenttia. Hyvä vuodelle 2017 ja nyt meneillään ”Vuosi 2019 tuo käyttöaste mahdollistaa taonkin jo kolmas vuosi silloin määriloudellisesti hyvän tuloksen, mukanaan uudistetyillä vuokrilla. Kustannustaso on rakentamista” jonka ansiosta pystymme pikuitenkin noussut näidenkin vuosien tämään huolta kiinteistöisaikana, joten mahdollisille vuokrantämme ja toteuttamaan korjausohjelmaa tarkistuksille on syynsä. Alustavan arviomme suunnitellusti. Korjausohjelman suunnimukaan korotustarve on noin 2,5-3,0 prosenttia telmallinen toteuttaminen takaa sen, että koskien koko talot pysyvät kunnossa, yhtiön talous säilyy kiinteistökantaa. vakaana ja vuokrankehitys pysyy tasaisena. ”Vuokria on Tästä asiasta tarkistettu viimeksi kerromme lisää Vuosi 2019 tuo mukanaan myös uudisrakentavuodelle 2017” syksyn asukaskomista. Edellisestä uudisrakennuskohteesta onkin kouksissa. vierähtänyt aikaa jo useampi vuosi. Vuonna 2012 Haluan kiittää rakensimme Luuniemen Oivakujalle kaksi uutta kaikkia asukkaita, henkilökuntaa, hallitusta sekä kerrostaloa. Nyt toteutettava uudiskohde nousee muita sidosryhmiä kuluneesta vuodesta ja toiaivan kaupungin keskustaan yhteishankkeena vottaa hyvää alkanutta syksyä. Tapaamme jälleen Vetrea Terveys Oy:n sekä Suomen Hoivatilat Oyj:n asukaskokouksissa ja yhteisissä tapahtumissa! kanssa. Lisää tästä hankkeesta on kirjoitettu sivulle 9. Tämä nyt meneillään oleva hanke on Mikko Kauppinen jatkoa jo pitkään jatkuneelle kiinteistökantam- Toimitusjohtaja

Pet ter

Anna palautetta ja ehdota juttuaiheita! Petterinkulma

Kodit

2

Voit kysellä ja kommentoida asumiseen liittyviä asioita, sekä lähettää risuja ja ruusuja. Käy tykkäämässä! #petterinkulma

sa kis

a Oy Faceb m l u oo k n @PETTERINKULMA Oy i löytyy myös Facebookista!

Painopaikka: EcoPrint


Ajankohtaista

Kodit

Tilinpäätös vuodelta 2018 Liikevaihto ja muut kiinteistön tuotot olivat yhteensä 8.120.212,32 euroa ja kiinteistöjen hoito- ja henkilöstökulut 5.588.348,38 euroa. Rakentamiseen otettuja lainoja lyhennettiin 1.303.957,26 eurolla ja rahoitustuotot ja -kulut olivat – 276.470,04 euroa. Poistoja tehtiin EVL:n mukaiset maksimipoistot 1.326.561,02 euroa. Asuintalovarausten määrä väheni 113.332,54 euroa. Petterinkulman kaikista tuotoista käytettiin hoitokulujen kattamiseen 68,8 % (edellisenä vuotena 67,8 %) ja rakentamiseen otettujen lainojen hoitokuluihin (korkokulut, korkojen suojauskulut ja lainojen lyhennys) 19,5 % (edellisenä vuotena 19,4 %). Luottotappiot olivat 16.642,62 euroa, joka on 0,2 % liikevaihdosta. Tilikauden voitoksi jäi 17,25 euroa.

Vuoden 2018 toiminta

Henkilökunta: Petterinkulmassa oli vuoden 2018 lopussa 25 vakinaista työntekijää. Henkilökunnan määrässä ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Hallinto ja tilintarkastus: Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajaksi Jouni Toppisen ja varsinaisiksi jäseniksi Aarne T. Revon, Marja Lipposen, Kyösti Kauppisen, Tuija Sariolan ja Jarmo Ronkaisen sekä varajäseniksi Hannu Lappalaisen ja Anne Roposen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Katri Hokkanen, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä.

Vuokra-asuntojen välitys: Asuntohakemusten määrä säilyi vuoden 2017 tasolla. Asuntohakemuksia käsiteltiin tilikauden aikana 968 kpl. Kiinteistöissä vaihtui 361 vuokrahuoneiston vuokralainen, (366 vuonna 2017). Häätöjä jouduttiin tekemään maksamattomien vuokrien ja häiriökäyttäytymisten seurauksena yhteensä 9 kpl, (14 vuonna 2017).

Kiinteistöt: Yhtiön omistamissa kiinteistöissä vuoden 2018 lopussa oli - asuntoja yhteensä 1.432 kpl - asuinhuoneistopinta-ala 73.033 m2 - asukkaita 2.238 henkilöä

Kiinteistöjen korjaukset: Tilikauden aikana kiinteistöjä on korjattu korjausohjelman mukaisesti. Kunnossapito-osasto teki 26 huoneistoremonttia, uraTyhjäkäyttöaste: Normaalit vuokrahuoneistot olivat koko vuo- koitsijat 49 ja asukkaat omatoimisia pienemden käytössä lähes täysin lukuun ottamatta piä remontteja 59 asunnossa. vuokralaisten vaihtumisesta ja huoneistokorjauksista aiheutuvaa tyhjänä oloa. Asunto- Suurempia korjauksia tehtiin tilijen tyhjäkäyttö oli 158.649,11 euroa, joka on kauden aikana seuraavasti: -Jännekatu 18-22 Piha-alueen peruskorjaus. 1,96 % tavoitevuokrista. -Paloisvuorentie 24 ABC, DE Ikkunat, kalusteet, käyttövesiputket ja vesikatto. Vuokratalojen yhteishallinto: Kiinteistöjen vuokranmääritysryhmiä oli -Kannelkuja 4 AB Vesikatto kaikkiaan 36 kappaletta. Vuokranmääritys- -Pekankatu 10,12 ja Juhonkatu 3 Lämryhmät jakautuvat neljään asukastoimikun- mönvaihtimet ta-alueeseen. Asukkaiden edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet Marja Lippo- Edellä mainitut investoinnit yhteensä nen ja Tuija Sariola. Asukastoimikuntien 1.456.908,55 €. Näiden merkittävimpien puheenjohtajina ovat toimineen: Asta Par- investointien lisäksi teimme muita korjauktanen (pohjoinen alue), Taina Kvist (keski- sia yhteensä 1.125.345,66 €. Investoinnit nen alue), Hannu Maukonen (kaakkoinen ja muut korjaukset rahoitettiin purkamalla alue, päättyen 31.12.2018) ja Juha Mähö- asuintalovarauksia sekä ottamalla uutta lainen (eteläinen alue). naa 1.000.000 €. Toimintavuosi 2019 Suunnitelmien mukaan vuoden 2019 merkittävimmät korjausinvestoinnit ovat seuraavat: Kannelkuja 4 AB, Töyrykatu 6 ABC, DEF. Ikkunat ja parvekkeiden ovet Töyrykatu 4 CDE Olohuoneen ikkunat ja parvekkeiden ovet 450.000 € Töyrykatu 4 CDE Vesikaton uusiminen 50.000 € Kivirannantie 39 Parvekkeiden korjaus ja lasitus 150.000 €

Vuokrataso 2017 - 2019: Yhtiön asuntojen keskimääräiset painotetut kuukausineliövuokrat ryhmittäin olivat: 2017 2018 2019 arava-asunnot 9,03 9,05 9,05 korkotukiasunnot 11,26 11,26 11,26 vapaarahoitteiset asunnot 9,66 9,66 9,66 kaikki asunnot keskiarvo 9,22 9,28 9,28

YHTEENSÄ 650.000 €

3


Ajankohtaista

Kodit

Laila Nissisen asunto stailattiin lattiasta kattoon

Laila Nissinen viihtyy uudessa, Petteri-remontilla kunnostetussa asunnossaan, jonka sisustus muuttui kertaheitolla 1980-luvulta tälle vuosituhannelle.

Pöllösenlahden laitamilla asuvan Laila Nissisen asuntoa remontoitiin viime keväänä pääsiäisen aikaan. Nissisen asuntoon tehtiin ns. Petteri-remontti, jollaisen saa pitkäaikainen Petterinkulman asukas. Nissiselle asuinvuosia Pöllösenlahden laidalla on kertynyt lukuisia. Hän itse sanoo asuvansa laidalla, sillä vuosikymmenten aikana hän on oppinut, missä kulkee Pöllösenlahden ja Lippuniemen raja. Hän asuu juuri Pöllösenlahden puolella. “Kun muutimme tähän asuntoon, oli se vielä alkuperäisessä kunnossa. Kaappien ovet olivat keltaiset, lattian muovimatto oli keltaruskea ja kattokin oli jo valkeimmat päivänsä nähnyt. Seinissä oli alkuperäiset paperitapetit ja keittiökaapit vuosikymmenten takaa”, Nissinen kertoo. Nissisen asunto alkoi uusiutua reilu vuosi sitten, kun Petterinkulma remontoi kaikissa Pöllösenlahden kerrostaloissa ikkunat ja ovet.

Samaan aikaan toteutettiin myös keittiöremontti, jolloin keittiökalusteet ja keittiön pintamateriaalit uusittiin. “Minä sanoin jo silloin, että olisihan tässä samantien voinut uusia paljon muutakin”, Nissinen muistelee. Kun vuosi sitten asukaslehti Petterin sivuilla oli juttua remonteista, Nissinen laittoi viestiä Petterinkulman toimistoon. Hän halusi Petteri-remontin. “Siinä ei monta päivää mennyt, kun toimistolta jo soitettiin, että nyt tullaan.” Nissinen kävi ensin remontoitavat kohteet läpi yhdessä Petterinkulman kanssa, sen jälkeen hän pääsi itse K-Rauta Masaan valitsemaan tapetit uusille seinilleen. “Makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen tuli yksi tehosteseinä, muuten hillitty vaalea tapetti. Kaikkiin huoneisiin tuli samanlainen lattia kuin aiemmin oli laitettu keittiöön. Lisäksi kiintokalusteita uusittiin hieman, Nissinen kertoo.

4

Nyt Nissinen on remonttiin enemmän kuin tyytyväinen. Työn jälkeä ovat ihailleet sukulaiset ja tuttavat, jotka ovat kehuneet uudistettua asuntoa. “Tämä oli osittain ihan alkuperäisessä kunnossa, joten remontissa tuli kerralla iso muutos.” Nissinen on asunut Pöllösenlahden laidalla likimain viisikymmentä vuotta. Hän muutti siihen miehensä kanssa vuonna 1979 Kankaalla sijainneesta omakotitalosta. “Asuimme vajaat kymmenen vuotta naapuritalossa, kunnes muutimme tämän talon kolmannen kerroksen kolmioon. Siitä muutimme vain reilun vuoden asumisen jälkeen tähän pienempään kaksioon.” Nyt kaikki pinnat on uusittu. Nissinen itse on tyytyväinen, eikä remonttien keskellä asuminenkaan mahdotonta ollut. “Olihan siinä sopeutumista, kun peräkkäisinä vuosina remontit olivat, mutta tosi hyvin kaikki meni. Huonekalujen siirtämiseen sain


Ajankohtaista

Kodit

apuja pojalta ja välillä remonttimiehiltäkin. He tekivät erinomaista työtä.” Nissinen on niin tyytyväinen Petterinkulman toimintaan, että suosittelee huoneistoremonttia kaikille pitkään asunnoissa asuneille, varsinkin jos he eivät itse pysty remontteihin. “Minä olen jo pitkään asunut yksin, joten en olisi pystynyt toteuttamaan mitään remonttia. Onneksi Petterinkulma tuli apuun ja sain remontin heidän kauttaan”.

Tehoseinässä on harmaa kuvio. Ennen remonttia kaikissa huoneissa oli keltaiset muovimatot, jotka olivat alkuperäiset. Laila Nissinen sai itse valita seinätapetit.

Antti Heikkinen poistamassa alkuperäisiä tapetteja. Heikkinen ja remonttia tekemässä ollut Mirja Raerinne saavat asukkaalta kiitosta hienosti sujuneesta remontista. Nissisen asunnossa remontoitiin ensin keittiö, sitten seuraavana keväänä muut huoneet.

5


Asukastoimikunta

Kodit

Kalaonni suosi Pursiseuran majalla Erinomainen sää ja mainio kalaonni tulivat mukaan Petterinkulman asukastapaamiseen Iisalmen Pursiseuran majalle kesäkuun puolivälissä. Illan aikana vettä ei tullut taivaalta pisaraakaan, mutta kalaa Porovedestä sitäkin enemmän. Torstai-iltaa oli saapunut viettämään lähes kuusikymmentä Petterinkulman asukasta. Majan ympäristö täyttyi heti vieraiden saavuttua iloisesta ja leppoisasta puheensorinasta. Asukasillan aluksi tarjolla oli kahvia, jota asukkaille touhusivat Karisalmen Ulla ja Mehtosen Kaija. Ja taisipa siinä olla joku muukin apuna. Kahvin särpimeksi oli tarjolla perinteiseen tapaan herkullisia muurinpohjalettuja, joita vuorotellen paistoivat Korhosen Kaarina ja Pääkkösen Maija. Lettujen herkullisuudesta kertoo jotain se, että lettujono vaan jatkui ja jatkui. Muurinpohjalettujen ohella tarjolla oli grillimakkaraa, jota grillimestarina paisteli Kauppisen Mikko. Halukkaat pääsivät paahtamaan grillissä myös vaahtokarkkeja. Perinteinen Petterinkulman onkikilpailu oli ohjelmassa kello 18, mutta innokkaimmat osallistujat aloittivat valmistautumisen ja kalojen narraamisen harjoittelun jo tuntia aiemmin. Onkikilpailussa oli kaksi sarjaa, toinen lapsille ja toinen aikuisille. Kun kello löi kuusi, siimat viuhuivat vuoroin veteen ja takaisin, ja ylös tulleessaan siiman päässä oli useimmiten kala. Tänä vuonna kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että kalat lopetettiin heti ylös nostamisen jälkeen, kuten laki nykyisin vaatii.

Kaarinalta se käy.

Palkitut: Väinö Kauppinen, Veeti Järveläinen, Tatu Lyytinen, Touko Hokkanen, Juha Mähönen ja Petra Puustinen.

6


Asukastoimikunta Molemmissa sarjoissa palkittiin kolme parasta onkijaa sekä erikseen suurimman ja pienimmän kalan saaneet. Kun palkintoja oli paljon, punnituksessa riitti jännitettävää loppuun saakka. Punnituksessa kaikki kalalajit olivat sallittuja, joten vain paino ratkaisi. Onkikilpailun aikana saaliiksi jäi monenlaisia kaloja, joita tunnistettiin yhdessä. Lopulta tultiin siihen tulokseen, että saaliskalojen joukossa olivat ainakin kiiski, särki, ahven, lahna ja säyne. Lasten sarjassa paras onkimies oli tällä kertaa Tatu Lyytinen, joka keräsi mainion 199 gramman kokonaissaaliin. Hän voitti myös suurimman kalan palkinnon 109 gramman painoisella kalalla. Kilpailun kakkonen oli Veeti Järveläinen (70 g). Veeti palkittiin myös pienimmän kalan saaliista. Sen paino oli viisi grammaa. Lasten sarjassa kilpailun kolmas oli Väinö Kauppinen (22 g). Sarjaan osallistui 9 onkijaa. Aikuisten sarjassa, voisiko sanoa, ylivoimaiseksi voittajaksi onki Juha Mähönen, jonka saaliille kertyi yhteispainoa peräti 627 grammaa. Kakkoseksi sijoittui Touko Hokkanen 312 gramman saaliilla ja pronssille onki paras nainen. Petra Puustisen saaliin yhteispaino oli 160 grammaa. Ja kun se tuli yhdellä isolla kalalla, sai Petra myös suurimman kalan palkinnon. Aikuisten sarjan ja samalla koko kilpailun pienimmän kalan saalisti Helena Soukka, jonka vonkale painoi neljä grammaa. Sarjaan osallistui 10 onkijaa. Kiitos kaikille osallistujille ja talkoolaisille.

Kodit

Petterinkulman verkkoon lisää nopeutta Petterinkulma ja Kaisanet solmivat helmikuussa 2019 uuden palvelusopimuksen laajakaistayhteyksistä sekä kaapeli-tv-palveluista. Sopimus on voimassa seuraavat viisi vuotta. Uuden sopimuksen vaikutuksesta liittymien perusnopeus kasvaa huimasti, peräti kymmenkertaiseksi. Aiemmin kiinteistöliittymien nopeus oli 10 megatavua sekunnissa, mutta jatkossa nopeus on sata megatavua sekunnissa.

ne ovat Petterinkulman omaisuutta. Petterinkulmalla uskotaan, että uuden sopimuksen ansiosta asukkaat hyötyvät merkittävästi nykyistä paremmista ja laajemmista yhteyksistä.

Sopimuksen mukaan kaikkiin Petterinkulman asuntoihin rakennetaan laajakaistayhteydet, poislukien Ohenmäessä sijaitseva Salmenrannantie 560 B, jonne pitkien etäisyyksien vuoksi yhteyksien rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Nopeudet muuttuvat sitä mukaa kun edellisten sopimusten voimassaolo päättyy ja uusi sopimus tulee voimaan. Nopeuksien kasvaessa myös liittymien määrät ovat nousseet suuriksi. Siksi Petterinkulma ei enää jatkossa hanki ja ylläpidä asuntokohtaisia päätelaitteita, vaan asukkaan tulee hankkia ja kustantaa se itse, jotta pääsee käyttämään Petterinkulman maksutonta verkkoa. Modeemi on hankinnan jälkeen asukkaan omaisuutta.

Vuonna 2019 yhteydet toteutetaan seuraaviin osoitteisiin:

Vanhemmissa asunnoissa olevia modeemeja käytetään niin pitkään kuin ne kestävät, mutta myös niissä rikkoutuneiden päätelaitteiden uusiminen kustannuksineen kuuluu kokonaisuudessaan asukkaille. Asunnoissa jo ennestään olleet laitteet tulee poismuuton yhteydessä jättää huoneistoon tai palauttaa kiinteistönhoitajille, sillä

7

”Toivottavasti palveluita hyödynnetään aktiivisesti, sillä sisältyväthän ne vuokraan, ilman erillistä korvausta”

Pekankatu 10 AB Pekankatu 12 AB Juhonkatu 3 ABC Honkakatu 2 ABCDE Sotilaskatu 2 – 4 Kaivokatu 4 AB, C Sotilaskatu 16 Karjalankatu 27 Kirkonsalmentie 14 Otavankatu 7 Juhonkatu 8 ABC Kuutolankatu 6 Koulutie 4 Taavetinkuja 3 AB Pihlajakatu 1 Pajukatu 5 Kilpikuja 2 B Poskipuronkatu 9 Sarvikatu 1 AB Loput kohteet toteutetaan vuoden 2020 aikana.


Asukastoimikunta

Kodit

Asukasmatka Tuuriin 17.11.2018 Petterinkulma järjesti asukkaille matkan Tuurin kyläkauppaan viime vuoden syksyllä. Mukaan matkalle saatiin kerättyä varsin suuri joukko asukkaitamme, ja matkaan lähdettiin peräti kahdella bussilla. Matka taittui varsin aurinkoisessa säässä ja perillä oltiin puolenpäivän maissa. Perillä riitti katseltavaa ja ostoskasseista päätellen moni löysi myös ostettavaa kotiin tuomisiksi. Marraskuusta johtuen saattoi jotain ostoksia päätyä myös pukinkonttiin. Tuurin laajalta kyläkaupalta löytyi myös ravintoloita, joten kotimatkalle ei tarvinnut lähteä ”Ilmeistä päätellen tyhjin vatsoin. matka oli varsin Iisalmessa oltiin onnistunut” illalla yhdeksän aikoihin.

Päivä oli pitkä, mutta ilmeistä päätellen varsin onnistunut. Kiitokset kaikille mukana olleille!

”Perillä riitti katseltavaa ja ostoskasseista päätellen moni löysi ostettavaa kotiin tuomisiksi”

Yörauha klo 22.30-07.00 Jokaisen oikeutta yörauhaan ei voi liikaa korostaa. Vuosittain yörauha kuitenkin häiriintyy monelta asukkaalta, koska naapuri ei siitä niin kovin välitä tai ei huomaa tuottavansa häiriötä. Syitä on monia. On toistuvaa viikonloppujuhlimista ja joskus juhliminen jatkuu viikollakin. Näissä tapauksissa häiriö on yleensä kovaäänistä keskustelua, huutamista sekä kolistelua asunnossa ja rappukäytävässä. Joskus myös rällätään autolla ikkunoiden alla. Ihminen ei suinkaan ole ainoa metelin aiheuttaja. Kotieläin, esimerkiksi koira voi toistuvalla haukunnallaan ja ulvonnallaan aiheuttaa häiriötä. Koira monesti haukkuu omistajan poissa ollessa, joten hän ei sitä itse tiedä. Tähän ongelmaan on usein tuonut

avun haukunestopanta tai hankalimmissa tapauksissa koiran sijoittaminen muualle. Normaalit asumisen äänet tulee kuitenkin jokaisen kerros- ja rivitaloasukkaan kestää. Suihkussa käyminen ja wc:n käyttäminen yölläkin on sallittua, kunhan huomioi naapurit. Lasten äänet kohtuudella kuuluvat niinikään elämään. Mutta jos meteli kuitenkin yltyy yli normaalin, kannattaa huomioida, että häiriön tuottaminen on asuinhuoneenvuokralain mukaan riittävä peruste vuokrasopimuksen purkamiselle. Tätä lakia noudatamme tiukasti Petterinkulmassakin. Vuokranantajana joudumme häiriöihin puuttumaan joskus kovallakin kädellä. Valitukset häiriöistä on pääsääntöisesti

8

tultava vähintään talon kahdesta eri huoneistosta allekirjoituksin. Nimettömiin valituksiin emme reagoi. Kaikesta huolimatta häiriöt Petterinkulman taloissa ovat asuntomäärään nähden satunnaisia.

Tiesitkö?

Jos suljet tai tilkitset asunnon tuloilmaventtiilejä, ilma tulee tilalle likaisemmista tiloista (jopa viemäristä) likaisena ja epäterveellisenä. Myös veto naapuriasunnoissa lisääntyy (yhteiskanavatalot).


Ajankohtaista

Kodit

Senioritalo Iisalmen keskustaan

p.

ikatu Muov

in

uja nk nti

kt. tin

tu ka pin Pa

tie kko Kir

an tto r

. np na tin us Ru

tin rka Pa

tu ka tin An

ja ku uja

Tavi

tu nka ika Ku ntie p ila

u polk

p Pa

atu sk

Ta

kt

ku lan kka Hie

ja

lon ske Ko

k.

Kilpivirrantie

tu nka rjala Ka

lir. Tul

tu Kaarika

H

tu

ola nk atu Ilv

Yläk atu atu

u skat

toraitti Poh. puis

Louh

enka

tu

Päivi

katu

atu

tu paka

M alm in

ka tu

Kaup

Taksi

Linja-autoasema

rinkatu Sanka

kauppa

Juh an i

Ah on ka tu

iem e

nk a

tu

Po hjo la n ka tu Vir ran ka tu

Luuniemen juhlakenttä

Lasten liikennepuisto

Luun

.kj. tteht Olu

antie rann Kivi

85.8

Ete läin en

top. Paris

Panimomuseo

Lu un

Porovesi

u

Vir ra nra nta

tu onka Si m

nkat Veiko

Paloisvirta

tu

atu

u Ko tipolk

anka Ilvol

Tori

mak Sata

itti Et. puistora

lank

apteekki

tu

atu vank Ota

tu paka

u nkat

enka

tu

Kaup

Rautieasema

u nkat Savo

la Karja

Louh

u akat Riist

enka kiniem Hau

tu taka Ran

u nkat

tu

tori

jo Poh

tu onka puist rkko

Apteekki

Savo

önka

in Kyllik

tu

u nkat

Ki

katu

na

ak Kulm

Sotila

tu

Apteekki

ön Päivi

katu

uja rmik Kasa

atu lank Karja

katu

anka Ilvol

va Ota

katu

ol an Jouk

apteekki

ka olan Kuut

Ju

ka tu

Uimahalli

k. mon Unta

SENIORITALO

ol an Kuut

tu nka talli turi Ve

Vä li

katu olan Pohj

ta Riis

u

atu

Urheiluhallit

atu jerik Mei Terveyskeskus

n oine Pohj

nkat

kik Mä

u

top. Mai

katu men Sal Sairaala

sa Vaak

nkat

Alakatu

vik. Sar aa Kank

a tu ak ak

ka Ylä

atu kkik Poi

katu nan Kun

Pajak.

Oikokatu Rajaka tu

p. arin

atu Jännek

Tornikatu

tu voka Kai

tie en lm nsa ko Kir

Uim

uja

atu

el on

tie jan etta Op

k us isu

u nkat Alli

nk Tiira

atu

sk Ko

unk Uik

uja ok Air

oll Te

u olk

u su

np nhe Ha

kj. ne Ve

u nkat hka

atu änk Telk

la

sk j.

Haa

Apteekki

olli Te

antie virr jon Kol

teerejä, joita ovat muun muassa varallisuus ja terveydentila. Haku asuntoihin on 1.4.-15.5.2020. Tiedotamme tästä tarkemmin lehdissä, sekä internet-sivuillamme. Asuntojen on tarkoitus valmistua alkusyksystä 2020. tie ulu Ko

9

lm

Hanke toteutetaan yhteistyössä Vetrea Terveys Oy:n ja Suomen Hoivatilat Oyj:n kanssa. Rakennus käsittää 4 kerrosta, joista ylin tulee kokonaisuudessaan Petterinkulman omistukseen. Kerrokset 1-3 omistaa Hoivatilat, joka vuokraa ne Vetrealle. Petterinkulman omistamaan kerrokseen tulee kaikkiaan 17 asuntoa. Asunnot ovat pääosin yksiöitä ja pieniä kaksioita, mutta myös yksi kolmio kerroksesta löytyy. Kaikissa asunnoissa on oma ranskalainen parveke, sekä varaukset astianpesukoneelle ja pyykinpesukoneelle. Asunnoissa ei ole saunoja, mutta kerroksessa on yhteinen saunaosasto, joka on asukkaiden käytössä. Talossa on hissi,

ja asunnot ovat suunniteltu siten, että ne ovat mahdollisimman esteettömiä. Uusi talo sijaitsee parhaalla paikalla Iisalmea aivan torin laidalla. Talon asukkailla on mahdollisuus ostaa kuntoutus-, hoiva- ja ateriapalveluita talossa toimivalta Vetrealta. Mahdollinen palveluiden ja hoivan hankkiminen on kuitenkin asukkaan itsensä päätettävissä ja neuvoteltavissa. Petterinkulma perii asunnosta ainoastaan normaalia vuokraa, eikä siihen sisälly mitään palveluja. Uudisrakennuksessa on kyseessä niin sanottu senioritalo. Petterinkulman asukkaat voivat asua itsenäisesti, mutta halutessaan palveluiden hankkiminen on tehty helpoksi. Laadukkaat palvelut ja hyvä sijainti tekevät asumisesta helppoa ja turvallista. Asunnot kohdennetaan pääosin senioreille, sekä sellaisille asukkaille, jotka tarvitsevat tukipalveluita asumisensa avuksi. Asukasvalinnassa noudatetaan sosiaalisen asumisen valintakri-

tintie rka Pa

t ie Ko ulu

ns a Kirko

Iisalmen keskustaan torin laidalle rakentuu uusi kerrostalo. Rakennettava talo on niin sanottu hybriditalo, jossa on yhdistetty erilaisia palveluita ja itsenäistä asumista.

en tie

tu nka jola Ah

t. on ak

. np rsa So

kj. Ranta

Ull

tu nka ho Ju

tie

iak erg En

irk ko

e nn nri ila pp Pa

aK

Ra tap ello nka tu

tu nka ka Pe

Va nh

e iem


INFOA asukkaille Toimisto Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI. Asiakaspalveluaika klo 9.30 – 11 ja 11.30 – 15.00. www.petterinkulma.fi Toimitusjohtaja Mikko Kauppinen puh. 020 7439 125 Asukaspalvelu Jukka Kuosmanen puh. 020 7439 121 Vuokraseuranta Arja Valta puh. 020 7439 122 Kirjanpito Jaana Laakso puh. 020 7439 123 Palkat, tietosuoja Riikka Partanen puh. 020 7439 124 Asuntohakemukset puh. 020 7439 126 Remontit Heikki Mähönen puh. 020 7439 130 Remontit, omatoimiremontit Timo Hytönen puh. 020 7439 131 Mika Kärkkäinen puh. 020 7439 136 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajat ovat tavoitettavissa puhelimitse: ma–pe klo 08–11 ja 12–15 Kiinteistönhoitajien toimipisteet: Kirkonsalmentie 12 (pohjoispääty): Markku Kauhanen puh. 020 7439 142 Juha Reijonen puh. 020 7439 145 Tomi Alatalo puh. 020 7439 144 yhteinen sähköposti: pohjoinen@petterinkulma.fi Pöllösenlahdenkatu 3ABC, parkkialueen puolella: Markus Korolainen puh. 020 7439 140 Jukka Kääriäinen puh. 020 7439 143 Matti Rönkkö puh. 020 7439 141 yhteinen sähköposti: etelainen@petterinkulma.fi Joku kiinteistönhoitajista on aina tavattavissa toimitilassa työaikana klo 12.00 – 12.30. Hälytysluontoiset asiat muuna aikana puh. 020 7439 146.

Kodit

Asunnon hakeminen Asuntoja haetaan aina kirjallisesti. Lomakkeita saa toimistolta. Osoitteessa www.petterinkulma.fi voi tulostaa lomakkeen tai täyttää sähköisen hakemuksen. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään asuntoon valinnan yhteydessä.

Ovenavausmaksu Ovenavausmaksu on arkisin klo 15 – 08 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 60 €/avaustilaus. Muuna aikana 10 €/avaustilaus. Ovenavausmaksu peritään laskulla ja laskutetaan jälkikäteen.

Asunnon irtisanominen Asunto on aina sanottava irti kirjallisesti. Irtisanomislomakkeita saa toimistolta. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi eli asunto vapautuu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Irtisanomisajalta on maksettava vuokra. Noudatamme tiukasti tätä irtisanomismenettelyä. Muista irtisanoa sähkösopimuksesi. Sähkösopimus irtisanotaan aina päättymään vuokrasopimuksen päättymispäivään.

Palovaroitin Niissä huoneistoissa, joihin ei ole asennettu ns. kiinteää palovaroitinta, on vastuu varoittimesta asukkaalla itsellään.

Autopaikat ja saunavuorot Autopaikan ja saunavuoron voi varata kiinteistönhoitajalta. Autopaikka maksaa vuonna 2019 10 €/kk/paikka ja saunavuoro 15 €/ kk/vuoro. Autolämmityspaikan käyttöehdot Haluamme muistuttaa, että autopaikan käyttöehtoja tulee noudattaa autopaikan käyttöoikeuden voimassapysymisen varmistamiseksi: -autopaikkaa ei saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää toiselle. -pistorasian kansi on pidettävä lukittuna eikä liitäntäjohtoa saa jättää pistorasiaan kytkettynä irralleen roikkumaan. -autopaikan voimassaolo edellyttää, että vuokralaisella on hallinnassaan rekisteröity, normaalisti liikennevakuutettu ja säännöllisesti käytössä oleva ajoneuvo. - sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty. - autopaikan koko on 2,5 x 5,0 m, joten auton ulkomitat saavat olla enintään 2,1 x 5,0m - mikäli vuokralainen rikkoo sopimusehtoja, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa sopimus välittömästi

10

Asuntotarkastus Irtisanomista tehtäessä ilmoitetaan asukkaalle asunnon ennakkotarkastuspäivä, joka on irtisanomisaikana. Tarkastuspäivänä olisi asukkaan hyvä olla paikalla, koska siinä tarkastetaan asunnon kunto ja annetaan tarvittaessa korjaus- ja siivouskehotuksia. Myös asunnon ikkunat on pestävä riippumatta vuodenajasta. Asukkaan aiheuttamat vauriot laskutetaan aina lukuun ottamatta luonnollista kulumista. Myös siivous laskutetaan, mikäli asuntoa ei ole siivottu. Näin turvaamme sen, että seuraava asukas pääsee muuttamaan kunnossa olevaan asuntoon. Lopullisen tarkastuksen (muuttotarkastus) suorittaa kiinteistönhoitaja poismuuttovaiheessa. Hänelle tulee luovuttaa myös asunnon avaimet. Asuntoon muutto ja asunnosta muutto Jos toinen sopimusosapuoli muuttaa pois asunnosta tai asuntoon, tulee vuokrasopimus aina uusia. Mikäli henkilö muuttaa pois asunnosta tai asuntoon muuttaa henkilöitä, tulee tästä ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle (myös lapset). Perheenlisäyksestä tulee ilmoittaa vuokranantajalle siinä vaiheessa, kun lapselle on annettu nimi.


Kiinteistöt & Ajankohtaista Yhtiön kiinteistöt: Osoite

Asuntoja

• Petter Kumpulaisentie 11 ABC • Petter Kumpulaisentie 9 ABC • Paloisvuorentie 16 ABC • Paloisvuorentie 16 DE • Pöllösenlahdenkatu 1 ABC • Pöllösenlahdenkatu 3 ABC • Pöllösenlahdenkatu 3 DE • Pöllösenlahdenkatu 7 DE • Pöllösenlahdenkatu 7 ABC • Paloisvuorentie 24 AB • Paloisvuorentie 24 DE • Kannelkuja 4 AB • Töyrykatu 6 ABC • Töyrykatu 4 CD • Töyrykatu 6 DEF • Pekankatu 10 AB • Pekankatu 12 AB • Juhonkatu 3 ABC • Honkakatu 2 ABCDE rivitalot • Peltosalmentie 3 A-I (JK) rivitalot • Töyrykatu 3 ABC • Jännekatu 18 AB • Jännekatu 18 CD, E • Jännekatu 20 AB, CD • Jännekatu 22 AB • Jännekatu 22 CD • Sotilaskatu 2 - 4 • Mäntymäentie, Runni paritalot • Saunatie 4 rivitalot • Saunatie 1 rivitalo • Kaivokatu 4 AB, C • Sotilaskatu 16 A ja B • Pohjoiskaari 4 rivitalot • Lohkarekuja 2 rivitalot • Kivirannantie 37 • Karjalankatu 27 • Suistamonkatu 99 – 101 • Kirkonsalmentie 14 • Pengerpolku 4 AB • Pengerpolku 4 CD • Harjuntie 2 AB • Otavankatu 7 AB • Juhonkatu 8 ABC • Kuutolankatu 6 • Kauppis-Heikintie 1, 3, 5 rivitalot • Koulutie 4 rivitalot • Taavetinkuja 3 AB • Pihlajakatu 1 rivitalot • Pajukatu 5 rivitalot • Kilpikuja 2 B 2-kr rivitalo • Poskipuronkatu 9 rivitalot • Linkinlahdenkatu 16 rivitalot • Sarvikatu 4 AB, C opisk. asunnot • Sarvikatu 1 AB • Kirkonsalmentie 12 AB • Kivirannantie 39 AB opisk. asun. • Parkatintie 103 • Parkatintie 105 • Salmenrannantie 580 B rivitalot • Oivakuja 1, 2

27 26 27 12 30 18 18 18 27 27 18 24 27 27 27 24 24 44 26 60 27 18 20 42 21 21 24 10 39 10 43 16 28 19 42 13 48 21 15 18 18 18 27 18 20 10 32 17 27 10 10 20 51 42 27 24 1 1 20 36

Kodit

Aurinkosähköä Salmenrantaan Petterinkulma hankki yhtiön ensimmäisen aurinkosähköjärjestelmän Salmenrantaan. Järjestelmän teho on 35,3 kilowattia ja se koostuu 124 aurinkopaneelista. Petterinkulmalla on arvioitu, että paneelin vuosituotto on noin 30 000 kilowattituntia. Salmenrannan kohde on pilottikohde ja tarkoituksena on selvittää, voisiko vastaavia järjestelmiä mahdollisesti hyödyntää myös muissa kohteissamme. Petterinkulma haluaa olla vastuullinen toimija myös ympäristöasioissa ja aurinkosähkö on energiaa puhtaimmillaan!

Uusi kasvo Petterinkulmaan Pitkäaikainen kiinteistöpäällikkö Heikki Mähönen eläköityy vuoden 2020 aikana. Kiinteistömestarin tehtäviin on palkattu 19.8.2019 alkaen Mika Kärkkäinen.

aihtam v n o ine n n u (asunnonvaihtopörssi) n s A Petterinkulman asukkaat voivat

11

vaihtaa keskenään yhtiön sisäisesti asuntoa. Kotisivulla www.petterinkulma.fi on ns. asunnonvaihtopörssi, johon kirjautumalla voi tehdä vaihtohakemuksen. Hakemus näkyy kotisivulla ja Petterinkulman toimiston ikkunassa olevalla näytöllä. Kun sopiva asunto löytyy, on otettava ensin yhteyttä vastapuoleen ja jos vaihtohalukkuutta on, sen jälkeen Petterinkulmaan puh. 020 7439 126.


Kodit

Pet ter i

Louhenkatupäivässä.

ssä ivä

ouhenkat L a lmPetterinkulma upä u nk oli mukana Uusi Senioritalo kiinnosti iisalmelaisia.

#petterinkulma #byiisalmi #kotiiisalmessa #minuniisalmeni

Profile for Petterinkulma Kiinteistö Oy

Asukaslehti 2019  

Asukaslehti 2019  

Advertisement