__MAIN_TEXT__

Page 1

2017 KiinteistÜ Oy Petterinkulma Asukastyytyväisyyskysely


Taustaa ja menetelmiä

Feelback Group toteutti Kiinteistö Oy Petterinkulmalle asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä ja jokaiselle vastaajalle tarjottiin myös mahdollisuus vastaamiseen Weblomakkeen kautta. Lopullinen vastaajamäärä: 265 kpl. Vastausprosentti: 18 % Tässä yhteenvedossa esitellään kyselyn tulokset. Erillistiedostoina avoimet vastaukset, asuinaluevertailu ja yhtiövertailu.


Feelback tutkimustiimi Marko Hietala Asiakkuusjohtaja marko.hietala@feelback.com +358 40 749 6110

Feelback Oy Puistokatu 14-16, 3. kerros 70110 Kuopio www.feelback.com

Antti Leppilampi Projektipäällikkö antti.leppilampi@feelback.com +358 40 689 6667


Sisällysluettelo 2. Taustaa ja menetelmiä 3. Feelback tutkimustiimi 4. Sisällysluettelo 5. 6. 7. 8. 9.

Taustatiedot Ikäluokka ja sukupuoli Perhekoko ja asunnon koko Talotyyppi ja asumisaika Asuinalueenne

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Tulokset Kävikö tutustumassa asuntoon paikan päällä ennen muuttoa Saiko kohteeseen liittyviin mahdollisiin lisäkysymyksiin vaivattomasti ja kattavasti vastaukset Tyytyväisyys Kiinteistö Oy Petterinkulman palveluun ja toimintaan Tyytyväisyys asumiseen ja viihtyvyyteen Tyytyväisyys viestintään ja tiedonkulkuun Tyytyväisyys kiinteistönhoitoon Tyytyväisyys asumiskustannuksiin NPS-suositteluindeksi Onko suunnittelemassa asunnosta pois muuttoa

20. Yhteenveto 21. Top & bottom


Taustatiedot

5


Taustatiedot 1/4 Ikäluokkanne:

Sukupuolenne:

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

65%

40

33% 30

35%

30 22%

20 10

16% 9%

10%

18 - 29

30 - 39

20

10% 10

0 40 - 49

50 - 59

Kaikki vastaajat (N=262)

60 - 69

70 tai yli

0 Nainen

Mies Kaikki vastaajat (N=246)


Taustatiedot 2/4 Perhekokonne:

Asunnon koko:

100

100

90

90

80 70

80 63%

70

60

50

40 30

29%

40

20 10

58%

60

50

30 4%

3%

0

25%

20

1% 0%

15%

10 1%

0 1 h; kk /tk /k 2 h; kk /k

Kaikki vastaajat (N=260)

3 h; k

4 h; k

Kaikki vastaajat (N=260)

50% h; k

60% h; k


Taustatiedot 3/4 Talotyyppi:

Asumisaika:

100

100

90

90

80

81%

80

70

70

60

60

50

50

40

40 32%

30

30

20

20

14%

10

10

5% 1%

0 Kerrostalo

Rivitalo

21%

Luhtitalo

Kaikki vastaajat (N=257)

Jokin muu

23% 15%

9%

0 alle vuoden 1 – 2 vuotta 3 – 5 vuotta 6 – 10 vuotta yli 10 vuotta Kaikki vastaajat (N=262)


Taustatiedot 4/4 Asuinalueenne: 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

32%

31% 17% 9%

0

Kaikki vastaajat (N=265)

6%

4%

1%


Tulokset (N=265)

10


Kävittekö tutustumassa asuntoon paikan päällä ennen muuttoa? 100 90 82% 80 70 60 %

50 40 30 20 11%

10

6%

0 Kyllä

Ei, eikä ollut tarpeellista Kaikki vastaajat (N=263)

Ei, vaikka olisi ollut tarpeellista


Saitteko kohteeseen liittyviin mahdollisiin lisäkysymyksiin vaivattomasti ja kattavasti vastaukset? 100

93%

90 80 70 60 %

50 40 30 20 7%

10 0 Kyllä

En Kaikki vastaajat (N=264)


Tyytyväisyys Kiinteistö Oy Petterinkulman palveluun ja toimintaan Kaikki vastaajat (N=262)

Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito

4.14

Henkilökunnan ystävällisyys

4.14

Henkilökunnan palvelualttius

3.99

Tavoitettavuus /yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

3.96

Toimiston aukioloajat

3.86

Asiakastilojen viihtyvyys

3.86

1

2 X

3

4

5


Tyytyväisyys asumiseen ja viihtyvyyteen Kaikki vastaajat (N=265) Asunnon sijainti

4.36

Asumisneliöiden riittävyys

4.30

Asunnossa viihtyvyys

4.16

Rauhallisuus ja järjestys asuintalossa

4.13

Kiinteistön /talon kunto

3.79

Yhteisten tilojen siisteys

3.76

Yhteisten tilojen kunto

3.75

Asunnon kunto

3.68

Piha-alueiden siisteys ja viihtyvyys

3.55

Piha-alueiden varustelu

3.53 1

2

X

3

4

5


Tyytyväisyys viestintään ja tiedonkulkuun Kaikki vastaajat (N=264)

Julkaisut, lehdet, tiedotteet yms.

3.91

Kotisivujen sisältö

3.87

T iedotus yleensä

3.81

Asukastoiminta

3.48

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet

3.28

1

2

3 X

4

5


Tyytyväisyys kiinteistönhoitoon Kaikki vastaajat (N=264) Jätteiden lajittelumahdollisuus (sekajäte, pahvit, lehdet, biojäte jne.)

4.30

Kiinteistönhoitohenkilöstön ystävällisyys

4.11

Kiinteistönhoitohenkilöstön asiantuntemus ja ammattitaito

4.01

Piha-alueiden viherhoito (nurmen leikkuu)

3.95

Kiinteistönhoidon tavoitettavuus tarvittaessa

3.92

Kiinteistönhoitohenkilöstön palvelualttius

3.88

Siivous

3.86

Kiinteistönhoitoasioista tiedottaminen

3.83

Pyydettyjen korjaustarpeiden toteutuminen (pienet, välittömät korjaustarpeet)

3.67

Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus

3.60

Kiinteistönhoidon ulkotyöt (lumityöt, haravointi, lehtipuhallukset, yms.)

3.47 1

2 X

3

4

5


Tyytyväisyys asumiskustannuksiin Kaikki vastaajat (N=263)

Vesimaksujen kohtuullisuus

4.23

Vuokrataso verrattuna vastaaviin asuntoihin lähialueella

3.91

Muut maksut (esim. sauna, auton lämmityspaikka yms.)

3.55

Sähkömaksujen kohtuullisuus

3.46

1

2 X

3

4

5


NPS - Suositteluindeksi

Kuinka halukas olette suosittelemaan Kiinteistö Oy Petterinkulmaa asuntotarjoajana tuttavillenne? % vastaajista, N=258

Suositteluhalukkuus 2 11 3 3

8

0 10= Erittäin halukas

4

14

26

20 9

20

40 8

7

6

60 5

4

3

19

80 2

1

NPSLUKU

17 100

0= En lainkaan halukas

Kiinteistö Oy Petterinkulman NPS-arvo 2017 kyselyssä on: (Promoottorit – Vähättelijät)  (39 % - 22 %)= 17. NPS-arvon 17 perusteella Kiinteistö Oy Petterinkulman suosittelu on jonkin verran vähättelyä tyypillisempää.


Oletteko suunnittelemassa asunnosta pois muuttoa? 100 90 80

79%

70 60

%

50 40 30 20 9%

10

12%

0 En

Kyllä, Kiinteistö Oy Petterinkulman sisäisesti Kaikki vastaajat (N=263)

Kyllä muualle


Yhteenveto

20


Top & bottom

TOP 3: vahvuudet asukaskokemuksissa: Asunnon sijainti: Asumisneliöiden riittävyys: Jätteiden lajittelumahdollisuus (sekajäte, pahvit, lehdet, biojäte jne.):

ka. 4,36 ka. 4,30 ka. 4,30

BOTTOM 3: kehittämisalueet asukaskokemuksissa: Kiinteistönhoidon ulkotyöt (lumityöt, haravointi, lehtipuhallukset, yms.): Sähkömaksujen kohtuullisuus: Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet:

ka. 3,47 ka. 3,46 ka. 3,28

Profile for Petterinkulma Kiinteistö Oy

Kiinteistö oy petterinkulma asukaskysely 2017 raportti  

Kiinteistö oy petterinkulma asukaskysely 2017 raportti  

Advertisement