Page 1

Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Petteri KIINTEISTÖ OY PETTERINKULMAN ASUKASLEHTI 2008

Asukastupa Lipetti avasi ovensa peruskorjatuissa tiloissa Paloisvuorentie 16 DE-talossa. Lue lisää sivulta 5.

Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965 1


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tiedoksi Petterinkulman talot

Toimisto

Asunnon hakeminen

Osoite asuntoja Petter Kumpulaisentie 11 ABC 27 Petter Kumpulaisentie 9 ABC 20 Paloisvuorentie 16 ABC 27 Paloisvuorentie 16 DE 12 Paloisvuorentie 14 ABC 30 Pöllösenlahdenkatu 3 ABC 18 Pöllösenlahdenkatu 3 DE 18 Pöllösenlahdenkatu 7 DE 18 Pöllösenlahdenkatu 7 ABC 27 Paloisvuorentie 24 ABC 27 Paloisvuorentie 24 DE 18 Kannelkuja 4 AB 24 Töyrykatu 6 ABC 27 Töyrykatu 4 CDE 27 Töyrykatu 6 DEF 27 Pekankatu 10 AB 24 Pekankatu 12 AB 24 Juhonkatu 3 ABC 44 Honkakatu 2 ABCDE rivitalot 26 Peltosalmentie 3 A-I (JK) rivitalot 60 Töyrykatu 3 ABC 27 Jännekatu 18 AB 18 Jännekatu 18 CD, E 20 Jännekatu 20 AB, CD 42 Jännekatu 22 AB 21 Jännekatu 22 CD 21 Sotilaskatu 2 - 4 24 Mäntymäentie, Runni paritalot 10 Saunatie 4 rivitalot 39 Saunatie 1 rivitalo 10 Kaivokatu 4 AB, C 43 Sotilaskatu 16 A ja B 16 Pohjoiskaari 4 rivitalot 28 Lohkarekuja 2 rivitalot 19 Kivirannantie 37 42 Karjalankatu 27 13 Suistamonkatu 99 - 101 48 Kirkonsalmentie 14 21 Pengerpolku 4 AB 15 Pengerpolku 4 CD 18 Harjuntie 2 AB 18 Otavankatu 7 AB 18 Juhonkatu 8 ABC 27 Kuutolankatu 6 18 Kauppis-Heikintie 1, 3, 5 rivitalot 20 Koulutie 4 rivitalot 10 Kotipolku 2 AB 8 Taavetinkuja 3 AB 32 Pihlajakatu 1 rivitalot 33 Pajukatu 5 rivitalot 32 Eteläntie 270 1 Kilpikuja 2 B 2-kr rivitalo 10 Poskipuronkatu 9 rivitalot 10 Linkinlahdenkatu 16 rivitalot 20 Sarvikatu 4 AB, C opisk. asunnot 61 Sarvikatu 1 AB 42 Kirkonsalmentie 12 AB 42 Kivirannantie 39 AB opisk. asun. 24 Parkatintie 103 1 Parkatintie 105 1 Salmenrannantie 580 B rivitalot 20 Veljeskoti 54

Petterinkulman toimiston osoite on Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI. Toimisto on avoinna klo 9-11 ja 1215.30. www.petterinkulma.fi

Asuntoja haetaan aina kirjallisesti. Lomakkeita saa toimistolta. Osoitteessa www.petterinkulma.fi voi tulostaa lomakkeen tai lähettää sen sähköisesti. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään asuntoon valinnan yhteydessä.

Kari Kämäräinen, tj. Jukka Kuosmanen Arja Valta Irja Tauriainen Pirjo Kekkonen Jaana Laakso Heikki Mähönen Timo Hytönen

020 743 9125 020 743 9121 020 743 9122 020 743 9123 020 743 9124 020 743 9126 020 743 9130 020 743 9131

Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajat ovat tavattavissa puhelimitse: ma-ke klo 07-11 ja 12-16 to klo 07-11 ja 12-15.15 pe klo 07-11 ja 12-15

Kiinteistönhoitajien toimipisteet: Kirkonsalmentie 12 (pohjoispääty) Markku Kauhanen 020 743 9142 Juha Reijonen 020 743 9145 Teemu Metsälä 020 743 9144 Email: pohjoinen@petterinkulma.fi

Asunnon irtisanominen Asunto on aina sanottava irti kirjallisesti. Irtisanomislomakkeita saa toimistolta. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi eli asunto vapautuu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Irtisanomisajalta on maksettava vuokra. Noudatamme tiukasti tätä irtisanomismenettelyä.

Autopaikat ja saunavuorot Autopaikan ja saunavuoron voi varata kiinteistönhoitajalta. Autopaikka maksaa vuonna 2008: 4 €/kk/paikka ja saunavuoro 9 €/kk/vuoro. Joissakin taloissa on sovittu suuremmasta autopaikkamaksusta.

Ovenavausmaksu

Pöllösenlahdenkatu 3 ABC (parkkialueen puolelta) Seppo Knuutinen 020 743 9140 Jukka Kääriäinen 020 743 9143 Matti Rönkkö 020 743 9141 Email: etelainen@petterinkulma.fi

Ovenavausmaksu on arkisin klo 16- 07 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 40 €/aukaisu. Muuna aikana 10 €/aukaisu.

Joku kiinteistönhoitajista on aina tavattavissa toimitilassa työaikana klo 1212.30. Hälytysluontoiset asiat muuna aikana puh. 020 743 9146.

Talonkirjanotteen saa toimistolta. Otteen hinta on 7 euroa. Hinta peritään laskulla.

Talonkirjanote

Onhan sinulla jo kotivakuutus! Toimintakuntoinen palovaroitin pelastaa ihmishenkiä!

2


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Tilinpäätös vuodelta 2007 Vuosi 2007 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvä ja se toteutui suunnitelmien mukaisesti. Liikevaihto ja muut kiinteistön tuotot olivat yhteensä 6.469.306,42 euroa ja kiinteistöjen hoito- ja henkilöstökulut 3.993.871,50 euroa. Rakentamiseen otettuja lainoja lyhennettiin 1.172.782,75 eurolla ja korkokulut olivat 932.845,37 euroa. Poistoja tehtiin EVL:n mukaiset maksimipoistot yhteensä 1.175.996,66 euroa. Petterinkulman kaikista tuotoista käytettiin hoitokulujen kattamiseen 61,7 % (edellisenä vuotena 64,4 %) ja rakentamiseen otettujen lainojen hoitokuluihin (korkokulut, korkojen suojauskulut ja lainojen lyhennys) 30,6 % (edellisenä vuotena 34,9 %). Tilinpäätöksessä tehtiin 484.680 euron suuruinen asuintalovaraus, joka tullaan aikanaan käyttämään kiinteistöjen peruskorjauksiin. Luottotappiot kasvoivat edellisestä vuodesta ja olivat tilinpäätöksessä 11.094,73 euroa, joka on 0,17 % liikevaihdosta. Tilikauden voitoksi jäi 9,83 euroa.

Vuoden 2007 toiminta Henkilökunta: Petterinkulmassa oli vuoden 2007 lopussa 28 vakinaista työntekijää. Kaikkiaan vuoden aikana palveluksessa oli kokopäivätoimiseksi muunnettuna keskimäärin 35 henkilöä.

Vuokra-asuntojen välitys:

Kiinteistöjen korjaukset:

Tilikauden aikana asuntohakemuksia normaaleihin asuntoihin tuli 1.267 kpl ja opiskelijoiden soluasuntoihin 126.

Tilikaudella tehtiin yhteensä 148 huoneistoremonttia, joista asukkaiden tekemiä oli 89 kappaletta. Lisäksi tehtiin lukuisa määrä muita kiinteistöjen yhteisiin tiloihin kohdistuvia korjauksia.

Vuoden aikana vaihtui 356 normaalin vuokrahuoneiston vuokralainen ja opiskelijoiden soluasunnoissa 90 asunnon vuokralainen.

Tyhjäkäyttöaste: Normaalit vuokrahuoneistot olivat koko vuoden käytössä lähes täysin lukuun ottamatta vuokralaisten vaihtumisesta, huoneistokorjauksista ja peruskorjauksista aiheutuvaa tyhjänä oloa. Asuntojen tyhjäkäyttö oli 121.604,13 euroa, joka on 1,91 % tavoitevuokrista. Edellä mainittuun sisältyy myös peruskorjauskohteiden rakennusaikainen tyhjäkäyttö yhteensä 69.326,10 euroa.

Vuokratalojen yhteishallinto:

Vuokrataso 31.12.2007: Asuinkiinteistöjen keskimääräinen painotettu kuukausineliövuokra oli 7,15 euroa/m2/kk (6,84 vuonna 2006). Korkein vuokra oli 9,50 (9,16 vuonna 2006) ja matalin 2,81 (2,31 vuonna 2006).

Toiminnan ennakointi: Vuoden 2008 aikana uusitaan Peltosalmen kerrostalojen käyttövesiverkostot ja kiintokalusteet sekä Kauppis-Heikintien rivitalojen ikkunat ja ovet. Koulutie 4 rivitalojen ikkunat ja ulko-ovet uusitaan kuluvana vuotena peruskorjausohjelmasta poiketen kahta vuotta suunniteltua aikaisemmin.

Kiinteistöjen vuokranmääritysryhmiä oli kaikkiaan 44 kappaletta, joissa asukastoimintaa oli 32 ryhmässä.

Alkaneena vuonna yhtiön toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan. Yhtiön kannattavuus säilyy ennallaan, ellei yleisessä korkotasossa tapahdu suuria muutoksia.

Asukkaiden esittäminä hallituksen jäseninä ovat toimineet Veikko Kärkkäinen ja Marja Lipponen sekä varajäsenenä Esa Julkunen.

Hallitun asuintalovarauksen käytön avulla peruskorjausohjelman läpivienti on mahdollista ilman suuria velkaantumisongelmia.

Kiinteistöt:

Esitän parhaimmat kiitokseni kuluneesta vuodesta kaikille asukkaille, yhtiön hallitukselle, henkilökunnalle sekä muille sidosryhmille.

Yhtiön omistamissa kiinteistöissä vuoden 2007 lopussa oli - asuntoja yhteensä 1.507 kpl - asuinhuoneistopinta-ala 79.218 m2 - asukkaita 2.425 henkilöä

3

Kari Kämäräinen toimitusjohtaja


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Digita Info

Yhteisten varastojen tyhjennyksestä

- Uusi neuvontapalvelu palvelee arkisin klo 9-18

Valtakunnallisen DigiTV Infon toiminnan päättyessä 14. maaliskuuta käynnistyi Digitan neuvonta- ja palvelukeskus Digita Info. Se aloitti toimintansa maanantaina 17. maaliskuuta 2008. Digita Info palvelee arkisin eli maanantaista perjantaihin klo 9.0018.00. Digita Infon puhelinnumero on 020 411 7676 ja sähköpostiosoite info@digita.fi.

Kiinteistö Oy Petterinkulman vuokrataloissa vaihtuu vuosittain vajaan 400 asunnon asukkaat. Joissakin taloissa vaihtuvuus on suurempaa kuin toisissa.

Digita Infosta saa perustiedot kaikista Digitan palveluista, joista tunnetuimmat ovat antenni-tv, radio, mobiili-tv ja @450-laajakaista. Digiboksiongelmissa yhteys ensisijaisesti laitteen myyjään.

Mikäli tavaran jättäjä saadaan selville hänelle lähetetään poisviennistä maksu (kuljetus- ja kaatopaikkamaksu).

Digita Infon palvelujen ulkopuolella ovat seuraavat palvelut: • digiboksien ja vastaanottolaitteiden ongelmat ja perusasennus • tv- ja radiokanavien sisältö ja lähetys • @450-asiakasliittymiin liittyvät kysymykset, kuten hinnat, laitteet ja laiteongelmat Jatkossa digiboksien ja vastaanottolaitteiden ongelmatilanteissa ja perusasennuksiin liittyvissä kysymyksissä kuluttajaa palvelevat laitteen myyjät, laitevalmistajat sekä maahantuojat. Kanavien sisällöstä ja lähetyksistä vastaavat radio- ja tv-yhtiöt. @450asiakasliittymiin liittyvissä kysymyksissä neuvovat palveluntarjoajat.

Puhelun hinta Puhelun hinta Digita Infoon ja Infopuhelimeen on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelulta sekä 5,9 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta 8,21 senttiä puhelulta sekä 16,9 senttiä minuutilta.

Vaikka tavaroiden jättäminen yhteisiin tiloihin on kiellettyä, niitä jää lukuisa määrä asukkaiden poismuuton yhteydessä.

Rikkinäistä ja käyttökelvotonta sekä kyseiseen varastoon kuulumatonta tavaraa kertyy myös asukkailta, joten varastot täyttyvät nopeasti turhasta tavarasta.

Tästä syystä yhtiö tyhjentää ajoittain ulkoiluvälinevarastot ym. yhteiset tilat. Asiasta lähetetään asukkaille tiedote etukäteen, jotta he voivat merkitä omistamansa tavaran (muutoin tyhjentäjien on mahdotonta tietää onko tavara jonkun asukkaan vai hylätty). Kun ilmoitus tyhjennyksestä ja ohjeistus tulee, merkitse ehdottomasti omat tavarasi. Häkkivarastojen käytävillä ja muilla käytävillä ei tavaraa saa tietenkään säilyttää lyhyttäkään aikaa. Näistä tiloista tavarat poistetaan omistajan kustannuksella heti. JK

Vesivahinkoja torjumaan Vesivahingot syntyvät useimmiten niissä tiloissa, joissa vettä käsitellään eli suihkutiloissa ja keittiöissä. Tästä syystä on tärkeää, että asukas ilmoittaa kiinteistön omistajalle, mikäli havaitsee vuotavia kohtia tai esimerkiksi pesutiloissa on lattiamatoissa tai seinäpinnoitteissa halkeamia. Varsinkin suihkujen kohdalla nämä halkeamat aiheuttavat nopeasti vesivahingon. Vesivahingon korjaaminen on paitsi kallista myös pitkäkestoista. Kuivattamiseen ja korjaamiseen menee yleensä muutama viikko, jolloin pesutiloja ei voi käyttää.

(ote lainattu digitv.fi sivulta 31.3.2008)

Jos asukkaana havaitset näitä vikoja ilmoita välittömästi kiinteistönhoitajalle. Kiitos.

JK

JK

4


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Asukastupa LIPETTI

Soita vain kiireellisissä tapauksissa päivystäjälle Kiinteistöhuoltopäivystys on järjestetty iltaisin ja viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä siten, että kukin kiinteistönhoitaja on vuorollaan kotonaan valmiudessa mahdollisten hätätapausten vuoksi. Päivystäjälle tulee suuri määrä ns. ”turhia” soittoja, jotka eivät hänelle kuulu. Näitä soittoja tulee jopa yöaikaan. Mieti aina ennen soittoa, voisitko ottaa yhteyttä asiassasi arkipäivänä päiväaikaan.

Petterinkulman vuokralaisiin kuuluu mm. ASUKASTUPA LIPETTI. Rekisteröity yhdistys 1990 alusta. Työntekijöitä 4. Päivittäinen kävijämäärä n. 30-40 henkilöä. Yhteistyökumppaneina toimii mm. - Iisalmen kaupunki - Kansalaisopisto - Onni ja Ilona - MLL - Kangaslammen vanhempainyhdistys - Perhepäivähoitajat

Lippuniemen asukkailla käytössä: - Nettiyhteydet - Päivänlehdet - Ruokailu 3 kertaa viikossa (ma,ke,pe) - Kahvia ja leivonnaisia (leivonnaisia myös tilauksesta) Asukastuvassa on myös: - Venäjän kielen opetusta - Poikakerho - Pienten lastenkerho - Tiloja mahdollisuus käyttää myös pienimuotoisiin perhetapahtumiin (n. 30 hengelle)

Esimerkiksi autopaikkoja koskevat asiat, lenkkisaunan lämmitystä koskevat asiat, vuokranmaksua-, tai sopimusta koskevat asiat eivät ole kiireellisiä.Myös asunnon sulakkeen vaihtaminen ei kuulu päivystäjälle. Asunnon sisäiset sulakkeet ovat asukkaan vastuulla. Jos taas tarvitset ovenavausta, asunnossasi tai talossa on tapahtunut esim. vesi- tuli- tai sähkövahinko soita ehdottomasti epäröimättä päivystäjälle. Muitakin asioita varmaan on, joita ei voi jättää arkipäivään. JK

Tupakointi parvekkeella Jos tupakoit parvekkeella, avaathan parvekelasin, jotta parveke tuulettuu. Näin haju ei pääse kulkeutumaan toisille parvekkeille. Hanki parvekkeelle lisäksi tuhkakuppi. Alas heitetyt tumpit ovat erittäin epäsiistin näköisiä ja aiheuttavat ylimääräistä siivoustyötä. JK

5


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Remonttia ja kesätöitä

Uusi kasvo

Kesätyöntekijöitä oli viime kesänä puutarha-, siivousja remonttipuolella yhteensä 23 henkilöä. Kuva on Pihlajakadulta, jossa maalattiin mm. talojen julkisivut. Kuvassa vasemmalta Jukka Kainulainen, Joni Puustinen ja Mikko Valta. Julkisivumaalauksia tehtiin myös Runnilla ja Honkakadulla.

Uutena kiinteistönhoitajana Petterinkulmalla on huhtikuussa 2007 aloittanut Juha Reijonen. Alalta pitkän kokemuksen omaava Juha tuli pohjoisen alueen kiinteistönhoitajaksi eläkkeelle jääneen Yrjö Oksasen tilalle.

Pajukatu 5B-talo remontoitiin täysin. Taloon rakennettiin myös oma sauna. (Kuva on otettu ennen pihatöiden tekoa).

6


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

Uudet vuokrat 1.1.2008 alkaen Kiinteistö Oy Petterinkulman hallitus on kokouksessaan 24.10.2007 vahvistanut uudet vuokrat 1.1.2008 alkaen. Vuokranmaksupankkisiirrot ja ilmoitukset uusista vuokrista on jaettu asukkaille lokakuun lopussa. Vuoden 2008 alusta Kiinteistö Oy Petterinkulman kaikkien asuinkiinteistöjen laskennallinen painotettu keskimääräinen vuokra on 7,28 €/m2/kk. Painotettu vuokrankorotus on 0,13 €/m2/kk, joka vastaa 1,7 %:n vuokran nousua. Suurimmassa osassa kiinteistöjä vuokra säilyi ennallaan. Muutamissa valtion aravalainoitetuissa taloissa vuokra nousi enimmillään 0,20 €/m2/kk. Aravalainoitettujen vuokra-asuntojemme vuokrat ja vuokrankorotukset ovat olleet hyvin maltillisia, etenkin kun huomioimme keskivuokratason, joka viimeisen Tilastokeskuksen julkaiseman tilaston (2006) mukaan oli 0,38 €/ m2/kk alle Itä-Suomen keskimääräisen vuokratason. Vapaarahoitteisten talojen vuokrat nousivat 4,69 %, koska vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimuksen mukaan vuokran muutos on elinkustannusindeksi muutos + kaksi prosenttiyksikköä. Nämä niin sanottujen vapaarahoitteisten talojemme vuokrat ovat markkinavuokra-tasossa.

tippua tietoja hinnoista. Ikäväksemme saatoimme todeta, että budjettimme on selvästi alimitoitettu. Kaukolämmön hinta nousi 3,4 %, vesi- ja jäteveden kokonaishinta 2,0 %, sähkö 10 % ja palkat n. 5 %. Hintojen suuresta noususta huolimatta pyrimme pitämään vuoden 2008 vuokrat ilmoittamassamme tasossa. Jatkossa joudumme huomioimaan edellä mainittujen kustannusten voimakkaan nousun, joten vuoden 2009 aravavuokrien nousu tulee olemaan huomattavasti suurempi mihin meillä on totuttu. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokria korotamme sopimuksen mukaisesti, mikä on niiden osalta riittävä vuokrantarkistus.

Kadonnut avain? Nykyiset lukotukset ovat hyvin suojattuja ja lukon sarjoittaminen maksaa 130-170 €. Avaimet ja lukkosarjan muutokset joudutaan turvallisuussyistä tilaamaan tehtaalta. Jos avaimesi katoaa, kysy sitä ensin alueesi kiinteistönhoitajalta. Joku on voinut tuoda löytämänsä avaimen sinne. Tämän jälkeen avainta kannattaa kysyä poliisin löytötavaratoimistosta. Löytötavaratoimiston puhelinnumero on 071 875 5015 tai 071 875 5016. JK

Muutot

KK

Muutatko avo-/aviopuolisosi luo asumaan. Ilmoita tästä heti toimistolle. Muuton yhteydessä teemme uuden vuokrasopimuksen. Myös pois muuttaminen on ilmoitettava, jotta voimme ottaa nimen pois asukasluettelosta ja uusia sopimuksen. Esim. avaimen jäätyä sisälle, avaamme oven vain sille henkilölle, jonka henkilötiedot ovat asukasluettelossa.

Aravalainoitettujen talojen vuokranmääritys joudutaan tekemään edellisen vuoden syyskuussa, jolloin ei ole tiedossa seuraavan vuoden kaukolämmön, sähkön ja veden hintaa. Myös palkkaratkaisut jäävät yleensä myöhäisempään ajankohtaan. Vuoden 2008 vuokranmäärityksessä käytimme pääsääntöisesti tiedossamme olevia vuoden 2007 hintoja. Palkkojen korotuksiin budjetoimme 3 % ja vaihtuvakorkoisten lainojen korkona käytimme 4,5 %. Vuoden 2008 lopulla alkoi

Kun muutat asunnosta, muistathan siivota, jotta seuraavan asukkaan on helppo tulla muuttokuorman kanssa asumaan. Yhtiö on myös erittäin tarkka tästä asiasta suorittaessaan muuttotarkastusta.Rikkoontuneiden paikkojen lisäksi laskutetaan myös siivous aina. Huolehdithan, että yleisen siivouksen lisäksi myös kaapit ja ikkunat ovat puhtaat. JK

7


Kiinteistö Oy Petterinkulma vuodesta 1965

ARAVAVUOKRAT Vapaarahoitteisten ja arava-asuntojen keskivuokra alueittain. 3. neljännes 2007 (Ympäristöministeriö)

Petterinkulma 7,17 €/m2 keskivuokralla on edelleen keskiarvon alapuolella.

Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI www.petterinkulma.fi

8

Asukaslehti petteri2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you