Page 1

Vastuussa Kiillon ja KiiltoCleanin yritysvastuuraportti

Vastuullisia tekoja sidosryhmien hyv채ksi


Sisältö Vastuullisia tekoja sidosryhmien hyväksi ................................................................1 Kiilto Family................................................................................................................................3 Kiilto Oy – organisaatio.......................................................................................................4 KiiltoClean Oy – organisaatio..........................................................................................6 Kiillon toimintajärjestelmät ja standardit.................................................................8 Kiillon yritysvastuun olennaisuuksien tunnistaminen ..................................8 KiiltoCleanin toimintajärjestelmät ja standardit..................................................9 KiiltoCleanin yritysvastuun olennaisuuksien tunnistaminen......................9 Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta............................................. 10 Toimitusketju ja johtamisprosessi................................................................... 11 Palkitsevaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa............................................. 12 Kiillon ja KiiltoCleanin sidosryhmät.......................................................................... 13 Ympäristö- ja tuoteturvallisuus................................................................................... 14 Vastuulliset valinnat tuotteen koko elinkaarella..................................... 15 Ennakoivaa vastuun kantamista...................................................................... 16

Henkilöstö ja työolosuhteet.......................................................................................... 32 Henkilöstö viihtyy ja on sitoutunut työhönsä......................................... 33 Turvallinen ja innostava työympäristö......................................................... 34 Kestävä liiketoiminta.......................................................................................................... 44 Taloudellisen lisäarvon jakautuminen sidosryhmille.......................... 45 Taloudellinen vakaus heijastuu ympäristöön ......................................... 46 Kiilto sertifioi Venäjän tuotannon.................................................................... 52 KiiltoCleanin osaaminen on Venäjällä valtti.............................................. 53 GRI-sisältövertailu................................................................................................................ 54 ISO 26 000 -sisältövertailu.............................................................................................. 57 Kiillon laatuperiaatteet..................................................................................................... 58 KiiltoCleanin toimintapolitiikka................................................................................... 59 Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullisuusviestinnän polku ja standardit..................................................................................... 60


Vastuulliset teot

Pesuneste auttaa sairaalabakteerin torjunnassa KiiltoClean kehitti pesunesteen TAYS:n infektio-osaston pyynnöstä. Lue lisää sivulta 24.

Vastuulliset teot Otteita Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullisesta toiminnasta vuosina 2012–2014

KiiltoClean kouluttaa Yhtiö kouluttaa vuosittain jo yli 10 000 siivouksen ja puhtaanapidon ammattilaista tuotteiden oikeaan käyttöön. Lue lisää sivulta 30.

Pölinät pois! Kiillon mainoskampanja painotti vähäpölyisten tuotteiden merkitystä osana rakennus- ja remonttityömaiden työturvallisuutta. Lue lisää sivulta 23.

Vastuussa-raportti


Vastuulliset teot

eKiilto kasvoi Kiillon sähköiseen koulutuskanavaan eKiiltoon kehitettiin uusia moduuleja.

Kemikaaliriskit minimiin KiiltoCleanin opastuksella vähennettiin kemikaaliriskejä potkurilaitteiden valmistuksessa Rolls Roycen tehtaalla.

Lue lisää sivulta 30.

Lue lisää sivulta 20.

Pelastusharjoitus koulutti riskitilanteisiin KiiltoClean järjesti pelastusharjoituksen yhdessä VarsinaisSuomen pelastuslaitoksen kanssa. Lue lisää sivulta 41.

Leikkimökki lapsille Mannerheimin Lastensuojeluliitto sai kaipaamansa leikkimökin lapsille KiiltoCleanin talkoissa Turussa.

Aktiivisen työpaikan sertifikaatit Kiillon ja KiiltoCleanin sertifikaatit arvioivat ja kehittävät henkilöstöliikuntaa.

Lue lisää sivulta 51.

Lue lisää sivulta 43.

Liimoille EU-elintarvikehyväksyntä Tero Järvenpään diplomityö auttaa Kiiltoa hakemaan liimoille EU-elintarvikehyväksynnän. Lue lisää sivulta 28.

ISO 26000 Kiilto integroi ISO 26000 -yhteiskuntavastuun standardin ISO 9001 -laatujärjestelmäänsä. Lue lisää sivulta 60.

     

Pakkausmateriaalit 0,2  %   47  %  

 

Pahvi/ kartonki/  paperi  →  Kierrätecävä  

48 %  

Metalli →  Sekajäte   Lava  /  puu  →  Kierrätecävä  

5 %  

Pakkausmateriaalien hyötykäyttövelvoite  

Kiilto Oy  on  täyttänyt  pakkausmateriaalien  hyötykäyttövelvoitteen  ja  k asiakastunnut  37188-­‐19984).  

86 %  

maakaasu sähkö  

80 %  

Tuotteen käyttötarkoitus  

yös  esivetyttämismenetelmällä  tapahtuvaan  paperitaustaisten  tapettien  kiinnittämiseen.  

(suhteutettuna koko  tuotannon  jätteistä)  

14 %  

KIILTO NoWo  seinäliima  

uuluu Pakkausalan  Ympäristörekisteriin  (PYR;  

Kiilto NoWo  non-­‐wowen   seinäliima  on  tarkoitettu  mittapysyvien  non-­‐wowen  paperitapettien  kiinnitykseen  imukykyisille  tai   syntyneet  jätteet   Valmistuksessa   maalatuille  alustoille.  Soveltuu  m

Tuotteen valmistukseen  käytetty  energia    

Muovi →  Energiajäte  

20 %  

Valmistaja

Sertifikaatit /  standardit    

Kiilto Oy   materiaali   Kierräte8ävä   PL  250   käyte8y  materiaali   Energiaksi   33101  Tampere,  FINLAND   puh.  0207  710  100   e-­‐mail:  productsafety@kiilto.com  

M1 sisäilmaluokitus         Täyttää  LEED  4.1  vaatimukset   ISO  9001  (sertifioitu)   ISO  14001  mukainen  toiminta   ISO  26000  

n. 0,09  kWh/tuotekilo  

Liuotinpäästöt ilmaan   Jätevesikuormitus      

päästöistä)   0,03  g  /  tuotekilo  (suhteutettuna  koko  tuotannon   Kunnalliseen  viemäriin  jätevettä  0,0012kg  /  tuotettu  kilo   0,2  g  kuiva-­‐ainetta  /  tuotettu  kilo  

Merkit

Valmistusmaa                    Suomi  

Tuotteen koostumus      

Sideaineet   Täyteaineet   Hävitetään  sekajätteen  mukana.   Liuotin   Kuivunut  tuote     Kuivatetaan  ja  hävitetään  sekajätteen  mukana.   Nestemäinen  tuote   Apuaineet   Toimitetaan  kierrätykseen  tai  hävitetään  sekajätteen  mukana.   Tyhjät,  kuivat  pakkaukset   Säilöntäaine       ja  tiivistysmassajätteet.   EWC  jätekoodi  080410  –  muut  kuin  nimikkeessä  080409  mainitut  liima-­‐   ja  lakkajätteet.   EWC  jätekoodi  080112  –  muut  kuin  nimikkeessä  mainitut  080111  maali-­‐   Biopohjaisia  raaka-­‐aineita         Työvälineet  pestään  vedellä  ja  vesi  voidaan  johtaa  viemäriin.  

Tuotteen ja  pakkauksen  hävitysohje  

%

tyyppi

5-­‐15 0   70-­‐90   1-­‐10   <  0,5  

PVAc dispersio,  tärkkelys     Vesi      

75-­‐100 %   50-­‐75  %  

astian sisällöstä   kuiva-­‐aineesta  

Tuotteen elinkaari   Tuote  toimii  rakenteessa  optimaalisissa  olosuhteissa  ja  oikein  käytettynä  

Raaka-­‐aineiden 25  vuotta.   alkuperä       vähintään  

Raaka-­‐aineiden kuljetusmuodot  

91  %  

Suomi 9  %  

7 %

Muu Eurooppa  

 

Vastuussa-raportti

7 %

2 %

Materiaali- ja energiatehokkuushanke Motivan katselmus selvitti Kiillon materiaalija energiatehokkuutta ja tuotti uudenlaisen ympäristöselosteen. Lue lisää sivulta 27.

50+-tapahtuma Kiillon ja KiiltoCleanin 50+-tapahtumat tiedottivat terveyden ja hyvinvoinnin ajankohtaisista asioista 50 vuotta täyttäneille. Lue lisää sivulta 43.


Raportin sisältö

Vastuullisia tekoja sidosryhmien hyväksi Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n toiminta perustuu sidosryhmien ja heidän tarpeidensa tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Siksi olemme halunneet tuoda sidosryhmät kiinteäksi osaksi tätä yritysvastuun raporttia ja saada heidän äänensä kuuluviin. Raportin pääteemana ovat Kiillon ja KiiltoCleanin vastuulliset teot sidosryhmien hyväksi. Vastuussa-raportissa yritysvastuuta lähestytään kolmesta näkökulmasta: ympäristövastuun ja tuoteturvallisuuden, työnantajavastuun sekä taloudellisen vastuun kautta. Raportissa konkretisoidaan, kuinka vastuullisuus kytkeytyy Kiillon ja KiiltoCleanin strategisille ja operatiivisille tasoille ja kuinka yritykset edistävät sitä pitkäjänteisesti ja ennakoivasti. Vastuussa-raportti kattaa Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n liiketoiminnan vuosilta 2012-2014. Raportissa viitataan henkilöstöja taloushallinnon kuvauksissa myös konsernin emoyhtiöön Kiilto Family Oy:öön, joka vastaa konsernin henkilöstö-, tietoja taloushallinnosta. Kiilto ja KiiltoClean ottavat toiminnassaan huomioon ISO 26000 -standardin ohjeet yhteiskuntavastuusta. Kiilto on myös implementoinut ISO 26000 -standardin laatujärjestelmäänsä ja sen kautta laajalti käytäntöihinsä. Tämä raportti seuraa Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeiston raportointiperiaatteita soveltaen pääosin ohjeiston perustasoa (Core level), joiltakin osin kuitenkin (esim. hallinto) huomattavasti perustason vaatimuksia laajemmin. Raportointi kattaa tarkoituksenmukaisella tarkkuudella myös ISO 26000 -standardin periaatteet ja ydinaiheet. GRI G4 -ohjeiston Erityinen perussisältö (Specific standard

disclosures) sekä ISO 26 000 -standardin periaatteet ja ydinaiheet raportoidaan sekä Kiillolle että KiiltoCleanille olennaisten seikkojen osalta. Olennaisuuksien määrittelykäytännöt kuvataan yritysesittelyjen yhteydessä. Yritysvastuun olennaiset näkökohdat puolestaan esitellään kunkin alateeman (näkökulman) aloitusaukeamalla sekä sidosryhmäkuvauksessa. Raportin lopussa olevissa taulukoissa on vertailtu vastaavuudet sekä GRI G4 -ohjeistoon että ISO 26000 -standardiin. Raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu. Kiillon ja KiiltoCleanin Vastuussa-raportti julkaistaan kolmen vuoden välein suomeksi ja englanniksi. Keskeisten vastuullisuustunnuslukujen toteumat julkaistaan vuosittain internetissä osoitteessa www.vastuullinenkiilto.com, jossa on myös tätä raporttia syventävää ja täydentävää tietoa. Raportoitujen yrityskohtaisten tunnuslukujen määritykset, laskentarajat ja -periaatteet on päätetty kummassakin yrityksessä sisäisten asiantuntijaryhmien päättämin ja johdon vahvistamin kriteerein. Joiltakin osin noudatetaan toimialakohtaisten määritysten mukaisia tunnuslukuja (Kemianteollisuus, RC-ohjelma). KiiltoClean Oy:n luvuissa on edellisestä raportista poiketen yhdistetty Turun ja Hankasalmen tehtaiden luvut yhdeksi luvuksi. Yrityskohtaiset tunnusluvut eivät välttämättä kaikilta osin ole vertailtavissa keskenään. Lisäksi osa tunnusluvuista on yhteisiä ja kerätään emoyhtiö Kiilto Family Oy:stä. Lisätietoja antaa tiedottaja Armi Mehto Kiilto Family Oy:ssä. Lisätietoja tunnusluvuista antavat Kiilto Oy:ssä tuotekehitystuen päällikkö Lilli Puntti ja KiiltoClean Oy:ssä tuotekehityskemisti Maija Blomquist.

Vastuussa-raportti

1


Organisaatio  |  Kiilto Family

Aidon vastuullisuuden näkee ja tuntee Toiminnan pitkäjänteisyys, vakaus ja kasvollinen omistajuus ovat hyvä kasvualusta yhteisiin tavoitteisiin pyrkivälle ja tiiviille työyhteisölle. Silloin työntekijä omaksuu vaivattomasti yrityksen kulttuurin ja toimintatavat ja ottaa vastuuta oman työnsä kehittämisestä. On olennaista, että jokainen sisäistää yrityksen tavoitteet ja vastuulliset toimintatavat ja toteuttaa niitä – parhaimmillaan omalla persoonallisella värityksellään. Monipuolisuus synnyttää uusia näkemyksiä ja tuo todellista lisäarvoa yrityksen toimintaan. Konsernimme yrityksissä vastuullisuus kanavoituu hienosti ja kattavasti työntekijöidemme kautta. Uskon, että jokainen ihminen haluaa toimia oikein ja hyvin. Jokaisella on kyky ajatella, nähdä ja ymmärtää. Omassa työssä on laajalti vapaus tehdä vastuullisia valintoja. Kun tarjoamme tähän mahdollisuuden, työn tekemisessä itseohjautuvuus ja vastuullisuus kasvavat luontevasti oikeisiin mittoihin. Vastuullisen toiminnan edistäminen ei lopu koskaan. Riittävän tason määrittämisessä tulisi kuitenkin olla liikkumatilaa. Tällä hetkellä Suomessa käytetään huomattava määrä byrokratiaa ja energiaa vastuullisuuden tason terävöittämiseen. Olisi tärkeää tavoitella tason nostoa myös globaalisti, alihankintaketjujen kaikissa vaiheissa. Yritys ei voi pilkkoa vastuullisuuttaan irrallisiin osiin, vaan kyse on kokonaisvastuusta, koko toiminnan laadusta. Sen tulee olla niin selkeää ja läpinäkyvää, että tuotetta ostavan, työpaikkaa hakevan tai tietoa tarvitsevan on helppo itse arvioida, mikä yritys on riittävän vastuullinen yhteistyökumppaniksi. Raportoitavan tiedon tulee olla riittävää, peilata olennaisia asioita ja olla todennettavissa. Toimintaympäristö on myös itseään korjaava: jos yritys seikkailee heikoilla jäillä tai osoittaa piittaamattomuutta, se leimautuu ja hyytyy. Suomessa olemme jo melko lähellä tätä läpinäkyvyyden astetta, ja yhteiskunnan kokonaisvaltainen digitalisoituminen vauhdittaa kehitystä entisestään. Pelkkä lainsäädännön noudattaminen ei vielä riitä. Yritykseen kohdistuu useilta tahoilta odotuksia, joihin sen pitää pystyä vastaamaan. Kun vastuullisuus on aidosti sisäänrakennettua, sitä ei tarvitse erikseen alleviivata. Se näkyy ja tuntuu yrityksen kaikissa toiminnoissa ja kanssakäymisessä, ja seuraa yleistä kehitystä. Se on monia käsin koskettelemattomia asioita, pienistä osista syntyvä kokonaisuus. Kiilto Family -konsernin yhtiöissä vastuullisuudella on aito, oikea merkitys.

Erkki Solja CEO, Kiilto Family Oy

2

Vastuussa-raportti


Organisaatio  |  Kiilto Family

Kiilto Family -konserni Kiilto Family -konsernin tarina alkaa vuodesta 1919, jolloin perustettiin Kiilto Oy. Tänään Kiilto Family -perheessä toimii seitsemän eri toimialojen yhtiötä tytäryhtiöineen kymmenessä eri maassa. Konserni on ollut koko toimintansa ajan saman perheen ja suvun omistuksessa.

Henkilöstö 2014

806 hlöä

Kiilto Family -konserniin kuuluvat emoyhtiö Kiilto Family Oy, johon on keskitetty konsernin talous-, tieto- ja henkilöstöhallinto, kemian liiketoimintaa harjoittavat Kiilto Oy, KiiltoClean Oy, niiden kansainväliset tytäryhtiöt ja Ramport Oy sekä muiden toimialojen yhtiöt Kiiltoplast Oy, Intermedius Oy ja Metalpak Oy.

Liikevaihto 2014

152,4 MEUR Liikevoitto 2014

10,7

KIILTO FAMILY OY Toimiala: konsernin emoyhtiö Toimipaikka: Lempäälä

MEUR

KIILTO OY Toimiala: pohjustusaineet, tasoitteet, vedeneristeet, laastit, liimat, massat, parkettilakat ja -öljyt, ohenteet, valimotuotteet Toimipaikka: Lempäälä KIILTOCLEAN OY Toimiala: pesu-, puhdistus- ja hoitoaineet, siivouskoneet ja -välineet, hygieniatuotteet sekä teollisuuskemikaalit Toimipaikka: Turku, Hankasalmi RAMPORT OY Toimiala: huonekalu- ja puusepänteollisuuden tarvikkeet Toimipaikka: Tampere

Liikevoitto 2014

7,0

prosenttia KIILTOPLAST OY Toimiala: muovipinnoitetut paperit ja kartongit, sade- ja suoja-asumateriaalit, muovitetut tekstiilit Toimipaikka: Virrat

INTERMEDIUS OY Toimiala: kenkä-, tekstiili-, teräs- ja konepajateollisuuden tarvikkeet Toimipaikka: Tampere

METALPAK OY Toimiala: metallipakkaukset Toimipaikka: Lempäälä

Liikevaihdon jakauma 2014

Ulkomaat 38 %

Suomi 62 %

Kiilto Familyn tunnuslukuja esitetään myös sivulla 45.

Vastuussa-raportti

3


Organisaatio  |  Kiilto

Kiilto Oy Kiilto Oy on vuonna 1919 perustettu, kemianteollisuuden tuotteita valmistava suomalainen perheyritys. Yhtiön liiketoimintaa on liimojen ja niihin läheisesti liittyvien tuotteiden kehitys, valmistus ja markkinointi. Kiillon toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus, kotimaisuus sekä ympäristön ja ihmisen huomiointi. Kiilto toimii Suomen lisäksi tytäryhtiöidensä kautta yhdeksässä maassa. Vuonna 2014 Kiilto Oy:n ja sen ulkomaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 79,9 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 360. Kiilto Oy ulkomaisine tytäryhtiöineen on osa Kiilto Family -konsernia.

Hallitus

Tuotanto

Tuotteet

Kiilto Oy:n hallitukseen kuuluvat konsernin emoyhtiön Kiilto Family Oy:n hallituksen puheenjohtaja (CEO) ja talousjohtaja (CFO) sekä Kiilto Oy:n toimitusjohtaja.

Kiilto Oy:n tuotanto tapahtuu omissa tuotantolaitoksissa Lempäälässä. Tuotannolla on Avainlippu-alkuperämerkki.

Hallitus mm. • käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden strategisia kysymyksiä • määrittelee vuosittaiset avaintavoitteet • hyväksyy johtoryhmässä käsitellyt osastojen ja yhtiöiden strategiat ja budjetit • päättää johtoryhmän esittämistä investoinneista • saa kokouksissaan tietoa yhtiön markkina- ja taloustilanteesta, keskeisistä toiminnallisista kysymyksistä sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioista • päättää kerran vuodessa yhtiön tulospalkkiosäännöstä

Lempäälän tuotantolaitokset: • kemian tehdas (1970): kemiallinen tuotanto • laasti- ja tasoitetehdas (2006): jauhemaisten tuotteiden valmistus • polymerointilaitos (1981/2006): omien raaka-aineiden, dispersioiden, valmistus

• • • • • • • •

Hallituksessa sekä myös johtoryhmässä yritysvastuun asiantuntemus on kattavasti edustettuna.

4

Vastuussa-raportti

Aluevarastot • Vantaa (1982) • Oulu (1984) • Kuopio (1989) Raaka-ainevarasto • Rauma (1984)

liimat vedeneristeet lattia- ja seinätasoitteet kiinnitys- ja saumauslaastit tiivistys- ja liimamassat parkettilakat ja -öljyt ohenteet valimotuotteet

Raportointijaksolla 2012-2014 tapahtuneet toimipaikkojen muutokset (uudet, suljetut tai laajennetut toimipaikat) • tytäryhtiö Kazakstaniin (TOO Kiilto-Klei) Raportointijaksolla 2012–2014 tehdyt merkittävät muutokset toimitusketjussa • omalla kalustolla tapahtuneen suuntakuormakäytännön lopetus (varastoissa Lempäälä, Kuopio, Oulu) (logistinen tehostustoimi) • ohenteiden pienpakkaamisen ulkoistaminen (työhygieniatoimi) • tuotevaraston puheohjaukseen perustuvan keräysjärjestelmän käyttöönotto (logistinen tehostustoimi) • vedeneristeiden automaattisen pakkausjärjestelmän käyttöönotto (logistinen ja ergonominen tehostustoimi) • toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto (järjestelmäja logistinen tehostustoimi) • Venäjän tuotannon laajentaminen (toimitusvarmuuden ja asiakaspalvelun tehostustoimi Venäjällä, kuljetustarpeen vähennys Suomessa)

Liiketoiminta-alueet ja asiakkaat • rakennus- ja sisustustarvikekauppa • rakennus- ja urakointiliikkeet • puu- ja metalliteollisuus

• kerroslevyteollisuus • suodatinteollisuus • rakennuselementtiteollisuus

• paperinjalostus- ja pakkausteollisuus • kenkäteollisuus • valimoteollisuus

Kiilto Oy:n ulkomaiset tytäryhtiöt Kiillolla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa. Venäjällä on kaksi tuotantolaitosta, jotka valmistavat tuotteita paikallisille markkinoille. Venäjän toiminnot esitellään sivulla 50.


Organisaatio  |  Kiilto

Kiilto kasvaa vakaasti ja vastuullisesti Taloudellinen vakaus on Kiillolle tärkeää. Terve tuloksenteko mahdollistaa yrityksemme pitkäjänteisen kehittämisen ja uudet investoinnit vaikeissakin taloudellisissa suhdanteissa. Asiakkaillemme ja henkilöstöllemme toimintamme vakaus merkitsee luotettavuutta ja jatkuvuutta. Painotamme taloudellisen vastuun merkitystä myös kansainvälisissä toimintaympäristöissämme, vaikka se merkitsisikin hitaampaa kasvua. Haemme kasvua erityisesti ulkomailta. Viennin merkitys lisääntyy jatkuvasti, mikä edellyttää resurssien riittävää suuntaamista ulkomaiden tytäryhtiöiden tukemiseen. Vahvistamme tätä prosessia muun muassa organisatorisilla muutoksilla. Olemme selvittäneet vientimaissamme yritysostojen mahdollisuutta. Mikäli ostot toteutuvat, ne luovat meille kasvun potentiaalia, mutta lisäävät myös haasteitamme. Visiomme mukaisesti tavoittelemme markkinajohtajuutta tämänhetkisillä toiminta-alueillamme. Suomessa olemme markkinajohtajia rakentamisen tuotteissa ja teollisuusliimoissa sekä valimojen käyttämissä furaanihartseissa, ja teemme paljon työtä tämän aseman säilyttämiseksi. Muissa toimintamaissamme markkinajohtajuuteen on vielä matkaa. Markkina-aseman vahvistaminen vaatii toimialallamme pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä. Suomessa olemme toimineet kohta sata vuotta, vientimaissamme pisimmillään jo lähes 30 vuoden ajan. Koska visiomme yltää vuoteen 2080 asti, voimme edetä rauhallisesti ja varmistaa matkan varrella, että suunta on oikea. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS KASVUN MOOTTORINA Nykyisellä liiketoiminta-alueellamme on haastavaa löytää uusia kasvun toimialoja tai tuoteryhmiä, mutta etsimme niitä aktiivisesti oman tuotekehityksen ja tutkimus- ja oppilaitosyhteistyön avulla. Esimerkkinä tästä voisi mainita vuonna 2014 aloittamamme diplomityöprojektin, jossa tutkitaan erilaisia palonestoaineita. Tulevaisuudessa niiden markkinat voivat nousta tärkeiksi muun muassa puukerrostalojen rakentamisen myötä. PAIKALLINEN TUOTANTO VENÄJÄN TOIMINNAN VAHVUUS Pääkasvualueellamme Venäjällä meillä on kaksi tuotantolaitosta, jotka ovatkin ainoat ulkomaiset tehtaamme. Paikalli-

sen tuotannon avulla olemme pystyneet pitämään toiminnan siellä vakaana vientirajoituksista ja valuuttamuutoksista huolimatta. Pitkän aikavälin ydinkysymys Venäjällä on, kuinka maan poliittinen ja taloudellinen tilanne kehittyvät. Jatkuuko aiempi, länsimaisuudelle ja länsimaiselle teknologialle avautumisen tie vai sulkeutuuko maa sisäänpäin? Uskon vakaasti, että vuonna 2014 alkaneet ongelmat ovat väliaikaisia. Seuraamme tietysti jatkuvasti tilannetta ja reagoimme sen mukaisesti. YMPÄRISTÖN JA TURVALLISUUDEN MERKITYS KOROSTUVAT Ympäristöasiat ovat olleet toimintamme keskiössä jo pitkään ja niiden painoarvo kasvaa erityisesti ilmastonmuutoksen myötä. Kaikkien kemian alan yritysten tulee jatkuvasti ja kasvavasti kiinnittää huomiota ympäristöstä huolehtimiseen. Myös turvallisuusvastuumme on suuri. Meidän tulee varmistaa tuotteiden turvallisuus alkaen valmistusvaiheesta loppukäyttöön saakka. Tuotteiden valmistuksessa olemme esimerkiksi minimoineet liuottimien ja haitallisten aineiden käytön. Loppukäyttäjän turvallisuutta varmistamme huolehtimalla tuote- ja käyttötietojen kattavuudesta ja tarkkuudesta. Lisäksi laajamittainen tuotekoulutuksemme ja -neuvontamme opastaa tuotteiden turvalliseen käyttöön. Koulutamme Suomessa tällä hetkellä noin 5 000 henkilöä vuosittain. Tulevaisuudessa panostamme tuotteiden käyttökoulutukseen vielä nykyistäkin enemmän muun muassa sähköisen eKiilto-koulutusohjelmamme avulla. Kemian alan toimijat vaihtavat ympäristö- ja turvallisuusasioissa aktiivisesti näkemyksiä ja tietoja keskenään muun muassa asiantuntijatapaamisten, benchmarking-käytäntöjen ja yhteisten indikaattorien raportointien muodossa. Näin voidaan yhdessä tavoitella yhä parempia käytäntöjä. Vaikka Kiilto on pieni toimija kansainvälisten kemian yritysten joukossa, se ei estä meitä kuulumasta kansainväliseen parhaimmistoon toimintamme tietyillä osa-alueilla. Kemian alan turvallisuuskäytännöt ovat yksi näistä osa-alueista.

Antti OK Nieminen Kiilto Oy:n toimitusjohtaja

Vastuussa-raportti

5


Organisaatio  |  KiiltoClean

KiiltoClean Oy KiiltoClean Oy on Kiilto Family -konserniin kuuluva, johtava suomalainen puhtaus- ja hygieniaratkaisujen toimittaja ja kansainvälisesti vahva toimija. KiiltoClean kehittää ja valmistaa helppokäyttöisiä ja turvallisia kotimaisia tuotteita. Tuotevalikoimaan kuuluvat pesu-, puhdistus- ja hoitoaineet, hygieniatuotteet, teollisuuskemikaalit sekä siivousvälineet ja -koneet. Vuonna 2014 KiiltoCleanin liikevaihto oli tytäryhtiöt mukaanlukien 53,6 miljoonaa euroa ja yritys työllisti tytäryhtiöineen noin 300 henkilöä kuudessa eri maassa.

KiiltoClean Oy on perustettu vuonna 2003, jolloin se irtautui Kiilto Oy:n liiketoiminnasta omaksi yhtiökseen. Vuonna 2010 KiiltoCleaniin yhdistyi toinen suuri puhtausalan toimija Farmos. Kuvassa KiiltoCleanin Turun tehdas.

Hallitus

Tuotteet

Tuotantolaitokset ja ulkomaiset tytäryhtiöt

KiiltoClean Oy:n hallitukseen kuuluvat konsernin emoyhtiön Kiilto Family Oy:n hallituksen puheenjohtaja (CEO) ja talousjohtaja (CFO) sekä Kiilto Oy:n toimitusjohtaja. KiiltoClean Oy:n toimitusjohtaja osallistuu tehtävänsä puitteissa hallitustyöskentelyyn.

• ammattisiivousaineet ja lattianhoitotuotteet • ammattikeittiöhygieniatuotteet • tuotteet henkilöhygieniaan ja sairaalahygieniaan • tekstiilien pesutuotteet ammattikäyttöön sekä pesulatuotteet • teollisuuskemikaalit metallija paperiteollisuuteen • puhdistus- ja hygieniatuotteet alkutuotantoon • siivous-, pyykinpesu- ja henkilöhygieniatuotteet kotitalouksille

KiiltoCleanin pääkonttori sijaitsee Turussa. KiiltoCleanin tuotteita kehitetään ja valmistetaan Suomessa Hankasalmen ja Turun tehtailla. Lisäksi KiiltoCleanilla on myyntikonttori Espoossa. Tuotteita ja palveluita myydään myös omien tytäryhtiöiden kautta Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. KiiltoCleanillä on oma tuotantolaitos Venäjällä Pietarin alueella, joka valmistaa KiiltoCleanin tuotteita Venäjän markkinoiden tarpeisiin. KiiltoCleanin Venäjän toiminnot esitellään sivulla 51.

Hallitus mm. • käsittelee yhtiön ja sen tytäryhtiöiden strategisia kysymyksiä • määrittelee vuosittaiset avaintavoitteet • hyväksyy johtoryhmässä käsitellyt osastojen ja yhtiöiden strategiat ja budjetit • päättää johtoryhmän esittämistä investoinneista • saa kokouksissaan tietoa yhtiön markkina- ja taloustilanteesta, keskeisistä toiminnallisista kysymyksistä sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioista • päättää kerran vuodessa yhtiön tulospalkkiosäännöstä Hallituksessa sekä myös johtoryhmässä yritysvastuun asiantuntemus on kattavasti edustettuna.

6

Vastuussa-raportti

Kuluttajabrändit • Serto (Pyykinpesutuotteet) • Erisan (Henkilöhygienia- ja pyykinpesutuotteet) • Kiilto (Kodin puhdistustuotteet) • Linna (Henkilöhygieniatuotteet) • Erioil (Ihonhoituotteet)

Liiketoimintaalueet ja asiakkaat • ammattisiivous • ammattikeittiöt ja HoReCa (Hotels, Restaurants, Catering) • elintarvikehygienia • sairaalahygienia • metalliteollisuus ja paperiteollisuus • pesulat • alkutuotanto • kotitaloudet

Raportointijaksolla 2012–2014 tapahtuneet toimipaikkojen muutokset (uudet, suljetut tai laajennetut toimipaikat) • logistiikkakeskus Raisioon • toimitilauudistus Espoossa • aerosolituotannon lopetus Turussa Raportointijaksolla 2012–2014 tehdyt merkittävät muutokset toimitusketjussa • siirtokuormien tehostaminen Raision ja Hankasalmen välillä (logistinen ja ympäristötehostustoimi)


Organisaatio  |  KiiltoClean

Vastuullisuustyö tukee KiiltoCleanin kannattavaa kasvua Olemme viime vuosien aikana pystyneet parantamaan tulostamme. Olemme pärjänneet hyvin, joskin tulemme vaatimaan itseltämme vielä enemmän. Kasvun turvaaminen on edellyttänyt meiltä myös joidenkin toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Keskitimme logistiikkapalvelut Raisioon. Tämä on parantanut sekä kuljetusten kustannustehokkuutta että niiden ympäristökuormituksen pienenemistä. Myös asiakkaiden kannalta järjestely on aiempaa parempi: he saavat kaikki tuotteiden tilaamiseen liittyvät palvelut samasta pisteestä. Olemme muuttaneet myös joiltakin osin organisaatiomalliamme tukemaan kannattavan kasvun strategiaamme. Selkiytimme vastuualueita ja tehtävänjakoja. Vaikka yleisen taloudellisen tilanteen vaisuus ja kysynnän heikentyminen on jossain määrin rajoittanut kasvumahdollisuuksia, tämä ei kuitenkaan estä meitä etenemästä. Meillä on oma strateginen suuntamme, omat liiketaloudelliset tavoitteemme ja oma käytännön tekemisemme. Kun onnistumme näissä, kannattava kasvu on mahdollista haasteellisessakin toimintaympäristössä. Yhtenä kasvun väylänä selvitämme myös yritysostojen mahdollisuuksia. Vastuullisuustyö on olennaista kannattavan kasvun strategiamme kannalta. Vastuullisuuden painopisteemme ovat ympäristö- ja tuoteturvallisuus, ihmisten hyvinvointi ja tuloksellinen liiketoiminta. Nämä kaikki ovat toimintamme keskiössä ja kaikille osa-alueille on määritelty selkeät tavoitteet. Vastuullisuustyötämme vie konkreettisesti eteenpäin kuusi vastuullisuusryhmää. Ryhmät, yhdessä yrityksen johdon kanssa, määrittävät vuosittaiset tavoitteet ja ne toimet, joiden avulla tavoitteisiin päästään.

ASIAKKAAT OVAT VASTUULLISUUDEN PEILI Asiakkaamme ovat yhä enenevässä määrin kiinnostuneita KiiltoCleanin vastuullisuusperiaatteiden toteutumisesta käytännössä. Asiakkaat ovat meille peili, joka antaa suoraa palautetta siitä, koetaanko meidät vastuullisena toimijana vai ei. Avoimuus ja läpinäkyvyys on vastuullisessa yritystoiminnassa keskeistä. Ihmisten täytyy voida luottaa siihen, että se mitä yritys sanoo, on totta. Kotimaisuuden ja paikallisuuden arvostus on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Tämä on luonnollisesti meille myönteinen suunta, joka luo pohjaa kasvavalle ja kannattavalle liiketoiminalle. Kemikaalien turvallisuus kiinnostaa kuluttajia ja se herättää myös paljon keskustelua. On tärkeää, että julkinen keskustelu perustuu tosiasioihin. Tämän vuoksi niin KiiltoCleanin kuin muidenkin alan yritysten tulee tarjota tutkimuksin todennettua ja avointa tietoa kemikaalien ja kuluttajatuotteiden ominaisuuksista. Alan yritysten keskeinen velvollisuus onkin huolehtia sekä prosessien että tuotteiden käytön turvallisuudesta. KiiltoClean kiinnittääkin erityistä huomiota tuotteisiin liittyviin tietoihin ja ohjeisiin, jotta sekä kuluttajilla että ammattilaisilla on käytössään ajantasaista ja oikeaa tietoa tuotteidemme turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Kari Vainio KiiltoClean Oy:n toimitusjohtaja

Vastuussa-raportti

7


Organisaatio  |  Kiilto

Kiilto Oy

8

Vastuussa-raportti

Kiillon toimintajärjestelmät ja standardit

Yritysvastuun olennaisuuksien tunnistaminen

Yritysvastuu on osa Kiillon toimintaperiaatteita, organisaatiokulttuuria, strategioita ja päivittäistä toimintaa. Vastuullisuus on Kiillossa keskeinen ja välttämätön osa laatua. Yritysvastuun periaatteita ja käytäntöjä toteutetaan ja valvotaan Kiilto Oy:n sertifioidulla, integroidulla ISO 9001 -laatujärjestelmällä ja siihen liittyvällä johtamisprosessilla. Laatujärjestelmään on integroitu ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöohjelma, OHSAS 18001 -standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusohjelma, kemianteollisuuden Responsible Care – (RC) kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma sekä ISO 26000 -yhteiskuntavastuun standardin periaatteet ja ydinaiheet.

Tässä raportissa kuvataan Kiillon yritysvastuun olennaiset näkökohdat ja niihin liittyvä toiminta, päämäärät, tavoitteet ja toteutumat. Sisäisistä asiantuntijavastuuhenkilöistä koostuva ympäristö- ja turvallisuusvastuuryhmä (YTVR) arvioi Kiillon yritysvastuun olennaisuuksia ja niiden merkittävyyttä ja toteutumista edellä mainittujen standardien pohjalta, kestävän kehityksen ja sidosryhmien näkökulmat sekä oma toimiala ja liiketoimintaympäristö huomioiden. Ryhmä myös valvoo ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien standardienmukaisuutta, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien ja riskinarvioinnin ajantasaisuutta sekä Kiillon yritysvastuun raportin sisältöä ja päivitystä. YTVR:n lisäksi Kiillon yritysvastuun olennaisia näkökohtia tunnistavat, arvioivat ja valvovat myös sisäiset RC- ja muut asiantuntijatyöryhmät sekä toiminto- tai tehtäväkohtaiset vastuuhenkilöt. RC-ryhmät raportoivat YTVR:lle ja tämä edelleen johtoryhmälle. Johtoryhmä informoi hallitusta tärkeimmistä yritysvastuun aihepiiriin kuuluvista asioista. Kiilto seuraa olennaisia näkökohtia indikaattorien, sisäisten auditointien, johdon laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskatselmusten, prosessikatselmusten, riskinarviointien, itsearviointien, poikkeamaraportointien sekä laatukäsikirjan ohjeistamien muiden käytänteiden avulla. Nämä menettelyt varmistavat, että Kiillon olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat on tunnistettu, niitä valvotaan ja ne huomioidaan strategioissa, päätöksissä ja tavoitteissa.

KIILLON JA KIILTOCLEANIN RISKIT JA RISKIEN HALLINTA: Merkittävimpiä riskejä voivat olla omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen sekä toiminta- ja tuotevastuisiin liittyvät vahinkoriskit. Niitä vastaan suojautumisessa käytetään sertifioituun laatujärjestelmään sisältyviä ennakoivia riskinarviointi- ja -hallintatoimenpiteitä ja vakuutuksia. Liiketoimintaan liittyviä riskejä arvioidaan vuosittain liiketoimintastrategioiden ja budjettien laadinnan yhteydessä sekä sisäisten asiantuntijatyöryhmien tarkasteluissa. Yhtiöiden hallitukset arvioivat riskejä ja niiden hallintaa vuosittain toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.


Organisaatio  |  KiiltoClean

KiiltoClean Oy KiiltoCleanin toimintajärjestelmät ja standardit KiiltoCleanin toiminnot on sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmän sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaan. Sertifioitu OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ohjaa työterveyden ja turvallisuuden johtamista. KiiltoCleanin laadun ja vastuullisuuden takeena on lisäksi sertifioitu ISO 13485 -laatujärjestelmä, joka kattaa lääkinnällisten laitteiden (esim. terveydenhuollon desinfiointiaineet) valmistuksen ja markkinoinnin (CE-tuotteet) ja takaa niiden jäljitettävyyden.

KiiltoClean on myös sitoutunut noudattamaan kemianteollisuuden kansainvälisen kestävän kehityksen vastuullisuusohjelman Responsible Care (RC) yleisperiaatteita ja toimintaohjeita. Sen mukaisesti yritys seuraa toimintansa ympäristövaikutuksia, kuten päästöjä sekä veden- ja energiankulutusta. Yritys edistää RC-periaatteiden ohjeistamana myös tuote- ja työturvallisuuttaan, työyhteisön hyvinvointia sekä avointa vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Yritysvastuun olennaisuuksien tunnistaminen KiiltoCleanin yritysvastuun keskeiset näkökohdat esitellään tässä raportissa. KiiltoCleanissa on kuusi vastuullisuusryhmää, joiden tehtävänä on kehittää yritysvastuutoimintaa. Ryhmien kokoonpanot varmistavat, että toiminta kattaa jokaisen liiketoiminta-alueen. Ryhmät tunnistavat kehityskohteet, asettavat omille toiminta-alueilleen tavoitteet, laativat suunnitelmat niihin pääsemiseksi sekä keräävät ja raportoivat sovitut indikaattorit. Vastuullisuusryhmien toiminta limittyy RC-toimintaan ja sen periaatteisiin. Vastuullisuusryhmiä ohjaa QEHS (Laatu, Ympäristö, Terveys ja Turvallisuus) -ohjausryhmä, joka koostuu vastuullisuus-

ryhmien puheenjohtajista ja johtoryhmästä. Johtoryhmä informoi hallitusta keskeisistä yritysvastuun aihepiiriin kuuluvista asioista. KiiltoClean seuraa olennaisia näkökohtia ja analysoi edellisenä vuonna saavutetut tulokset indikaattorien, sisäisten auditointien, johdon katselmusten, prosessikatselmusten, riskinarviointien ja poikkeamaraportointien avulla. Näillä menettelytavoilla varmistetaan, että KiiltoCleanin olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat on tunnistettu, niitä valvotaan ja ne huomioidaan strategioissa, päätöksissä ja tavoitteissa.

Vastuussa-raportti

9


Liiketoiminta ja johtaminen

Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta Kiillon ja KiiltoCleanin liiketoiminnan ydin on ratkaisujen tuottaminen asiakkaiden tarpeisiin, tavoitteena olla asiakkaalle alan paras kumppani. Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa toimintaympäristöstä huolehtimista, lisäarvon tuottamista kaikille sidosryhmille. Se on pitkäjänteisyyttä, luotettavuutta, tuotteiden ja toiminnan kestävää hallintaa. Molempien yritysten toiminnan avainsana on kokonaislaatu. Se sisältää tuotelaadun lisäksi kaikki ne strategiset ja operatiiviset toiminnot, jotka liittyvät tuotteisiin, henkilöstöön, muihin sisäisiin toimintoihin sekä ulkoisiin sidosryhmäsuhteisiin ja toimintoihin. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtien sekä muiden yritysvastuun ulottuvuuksien huomioiminen on erottamaton osa kokonaislaatua. Kokonaislaadun tasoa valvotaan standardeihin perustuvien laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien sekä vastuullisuusohjelmien avulla. Kokonaislaatu kaikkine elementteineen konkretisoituu jokaisen liiketoimintayksikön ja osaston vuosistrategioissa, tavoitteissa ja toimintaohjelmissa. Ydinajatuksena on, jaetun yhteisen arvon periaatteella, kokonaisvaltainen laadun parantaminen niin yrityksissä kuin niiden sidosryhmissä. Kiilto ja KiiltoClean ovat aktiivisesti mukana toimialaansa kehittävässä toiminnassa, ennakoivat lainsäädännön ja määräysten tulevia muutoksia sekä osallistuvat oman ja asiakasalojensa asiantuntija- ja viranomaisyhteistyöhön. Vastuullisuuden peruspilarina on toimiminen kaikkien lakien ja säädösten mukaisesti ja toimintaan liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja asiakirjoja kunnioittaen. Kiillossa ja KiiltoCleanissa vastuullisuuteen liittyy myös pyrkimys lainsäädännön vaatimukset ylittävään toimintaan, edelläkävijyyteen, esimerkillisyyteen ja yhteistä hyvää tavoitteleviin kumppanuuksiin.

10

Vastuussa-raportti

Kiillon ja KiiltoCleanin strateginen johtaminen

KIILLON LIIKETOIMINNAN YDIN: Kiinnittämisen kokonaisratkaisut.

KIILTOCLEANIN LIIKETOIMINNAN YDIN: Puhtautta luomassa

KIILLON VISIO: Valmistamme ja myymme tuotteita kannattavasti vuonna 2080, tavoitteena alueellinen markkinajohtajuus. *

KIILTOCLEANIN VISIO: Olemme johtava hygienia- ja puhtausratkaisujen toimittaja ammattilaisille ja kuluttajille valituilla toiminta-alueillamme. **

Tuotokset

Lisäarvo sidosryhmille

Toiminnan vaikutukset

Ydinliiketoiminta

Visio

Kokonaislaatu

Tieto

Tuotteet

Talous

Tuotanto

Tuotekehitys

Henkilöstö

Laatupolitiikka ja -periaatteet

Taloudellinen vastuu

Asiantuntemus ja osaaminen, materiaali- ja energiatehokkuus, tuotannon turvallisuus, Palvelut tuotteiden turvallisuus, henkilöstön hyvinvointi, Teknologia ympäristön Markkinointi hyvinvointi

Liiketoiminta- ja strategiaprosessit

Tuoteturvallisuus

Sosiaalinen vastuu

Yrityskulttuuri

Ympäristövastuu

Sidosryhmät Lait

Säädökset

Sopimukset

Standardit

Kiilto ja KiiltoClean vastaavat liiketoiminnallaan sidosryhmien odotuksiin ja tuottavat niille lisäarvoa. Liiketoiminnan ydinprosesseja ovat asiakkuus- ja tuotekehitysprosessi sekä tilaus- ja toimitusprosessi, joka kuvataan toimitusketjun muodossa tällä sivulla. Liiketoiminnan tukiprosesseja ovat tekninen kehitys ja kunnossapito sekä emoyhtiö Kiilto Family Oy:n hallinnoimat talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon prosessit. Strateginen johtaminen on yritysten liiketoiminnan avainprosessi. Se ohjaa strategian laadintaa sekä ydin- ja tukiprosessien toimintaa strategisten tavoitteiden, kokonaislaadun ja sidosryhmien odotusten toteutumiseksi. Yritysvastuu sisältyy erottamattomasti liiketoimintaprosesseihin ja strategianlaadintaan. Liiketoimintaprosessien kriittiset tekijät heijastuvat myös olennaisten yritysvastuun näkökulmien määrityksiin. Strategiaprosessi on jatkuvaa työskentelyä, joka ulottuu yritysten kaikkeen toimintaan. Strategiaprosessia ohjaa ylimmällä tasolla kummassakin yhtiössä kuukausittain kokoontuva johtoryhmä. Johtoryhmä arvioi toiminnan tasoa lisäksi säännöllisissä prosessien katselmuksissa sekä johdon laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskatselmuksissa, ja ottaa kantaa tehtyihin ratkaisuihin ja toimeenpanee kehitystoimia raportoidun informaation perusteella.

KIILLON JA KIILTOCLEANIN STRATEGISIA VAHVUUKSIA • Tuotekehitys, tuotanto ja palvelu lähellä asiakasta. • Asiakasaloittain erikoistunut osaaminen, vahva asiakaspalveluorganisaatio. • Tuotejärjestelmät ja kokonaispalveluratkaisut. • Asiakaskoulutus ja tuoteneuvonta. • Ympäristöä säästävät tuotantoprosessit. • Vakavarainen talous. • Suomalaisen konseptin toteutus myös kansainvälisillä markkinoilla.

* Kiillon pitkän tähtäimen visio määriteltiin yhtiön täyttäessä 80 vuotta vuonna 1999. Visio asetettiin saman aikajanan verran eteenpäin ja kuvaa yhtiön pitkäjänteisyyteen perustuvaa toimintamallia. ** KiiltoCleanin pitkän tähtäimen visio on määritelty vuonna 2010. Taustalla oli samana vuonna tapahtunut KiiltoCleanin ja toisen puhtausalan toimijan Farmoksen yhdistyminen ja sen myötä tapahtunut markkinapotentiaalin ja toiminnan laajeneminen.


Johtaminen ja toimitusketju

JOHTAMISPROSESSI (STRATEGIAPROSESSI) Kiillon ja KiiltoCleanin johtoryhmät ohjaavat ja seuraavat ylimmällä tasolla koko organisaation toimintaa ja prosessien suorituskykyä sekä valvovat strategisten tavoitteiden saavuttamista ja sidosryhmien odotusten toteutumista. Johtoryhmät raportoivat yhtiöidensä hallituksille. Johtamismenettelyjä arvioidaan ja kehitetään mm. henkilöstötutkimusten, auditointien ja itsearviointien pohjalta.

Olemassaolevat ja potentiaaliset sidosryhmät; tarpeet ja odotukset. Toimintaympäristön tarkastelu ja analyysi. Tarpeiden ja mahdollisuuksien sekä uhkien ja riskien tunnistaminen ja arviointi. Tavoitteiden määrittäminen.

Strategian laadinta. Strategian vienti toimintaan.

Sidosryhmien tyytyväisyys ja sitoutuneisuus. Toiminnan seuranta ja arviointi. Toiminnan ohjaus ja kehittäminen. Vaikutusten hallinta.

Prosessiryhmät, operatiiviset yksiköt, toimintokohtaiset vastuutahot, laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja työhyvinvointiorganisaatiot

TOIMITUSKETJU (TILAUS- JA TOIMITUSPROSESSI) Tuoteturvallisuus ja laadunvalvonta ovat Kiillon ja KiiltoCleanin toimitusketjujen ydinelementit. Ne kulkevat mukana raaka-aineiden valinnasta tuotantoon ja valmiiden tuotteiden toimitukseen. Toimitusketjun menestyksekkääseen hallintaan kuuluu myös kiinteä yhteistyö asiakkuus- ja tuotekehitysprosessin kanssa.

KUSSAKIN YDIN- JA TUKIPROSESSISSA TYÖSKENTELYÄ OHJAA PROSESSIRYHMÄ, JOKA • määrittää prosessin keskeiset asiakkaat ja tarpeet • määrittää yhteydet muihin prosesseihin • määrittää seurattavat mittarit ja niiden keruu- ja seurantakäytännöt ja arvioi, tuottaako prosessi sellaisia tuloksia kuin tavoitellaan • tunnistaa prosessin toimittajiin ja sidosryhmiin liittyvät haasteet • arvioi prosessiin kohdistuvat sisäiset ja ulkoiset haasteet • tunnistaa ja dokumentoi prosessiin sisältyvät riskit ja mahdollisuudet, määrittää hallintatoimenpiteet ja arvioi niiden tehokkuutta • arvioi resurssien riittävyyttä tehokkaan toiminnan kannalta • jatkuvasti ja aktiivisesti miettii ja toteuttaa asiakastyytyväisyyttä parantavia kehityshankkeita

KIILLON JA KIILTOCLEANIN TOIMITUSKETJUT LUKUINA Kiilto Asiakkaat (kpl) Asiakastilaukset (kpl) Tuotannon bruttovalmistus (tn)

Raaka-aineja materiaalihankinta

Asiakkuus- ja tuotekehitysprosessi

17 000 2 000/2 600*

Ostoraaka-aineet (kpl)

500

500

Raaka-ainetoimittajat (kpl)

200

100

Ostotilaukset (kpl) Tuotannon ohjaus ja suunnittelu

Valmistus

Pakkaaminen

Tuotevarastointi

Toimitukset asiakkaalle

32 000

62 000

toimittajatyyppi Asiakastilausten käsittely

4280

30 000 850/1560*

Tuotteet (kpl) LAADUNVALVONTA / LAADUNVARMISTUS

KiiltoClean

3260

Lähtevät toimitukset (tn)

valmistaja/maahantuoja 1600

2500

270 tn/pvä 50–100 tn/pvä

* eri pakkauskoot huomioiden

Tukiprosessit Oma raakaainevalmistus (Kiilto)* * Kiillon polymerointilaitos Lempäälässä valmistaa sideaineita vesiohenteisiin liimoihin

Vastuussa-raportti

11


Sidosryhmät

Palkitsevaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Monipuoliset vuoropuhelukäytännöt auttavat Kiiltoa ja KiiltoCleania kehittämään vastuullisia toimintatapoja ja kokonaislaadun hallintaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Kiilto ja KiiltoClean käyvät suunnitelmallista ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa useiden vuorovaikutuskanavien kautta. Vuoropuhelun avulla yritykset pystyvät kehittämään tuotteitaan, palveluitaan ja muita toimintojaan mahdollisimman hyvin sidosryhmien odotuksia vastaaviksi. Yritykset odottavat myös yhteistyökumppaneiltaan vastuullisuuden huomioivia toimintatapoja. Vuoropuhelu luo osaltaan edellytyksiä sille, että sidosryhmät pystyvät täyttämään omat vastuullisuustavoitteensa. Sidosryhmien odotusten tunnistaminen ja niihin vastaaminen on oleellinen osa vastuullisuutta. Kiilto ja KiiltoClean keräävät tietoa niin yritysasiakkaiden kuin kuluttajienkin odotuksista muun muassa asiakaskyselyillä ja kuluttajatutkimuksilla. Myös henkilökohtaiset asiakas- ja koulutuskohtaamiset ovat tärkeitä tiedon keräämisen ja jakamisen kanavia. Kiilto ja

KiiltoClean mittaavat asiakastyytyväisyyttä useilla sisäisillä tunnusluvuilla, kuten reklamaatioiden määrällä ja asiakaspalautteiden vastaamisnopeudella. Vuosittaiset kehityskeskustelut ovat keskeinen väline henkilöstön odotusten ja tarpeiden kartoittamiseen. Lisäksi henkilöstötutkimukset selvittävät työntekijöiden hyvinvointia, työssä jaksamista sekä odotuksia työnantajaa kohtaan. Sidosryhmien odotuksiin vastaamiselle sekä Kiillon ja KiiltoCleanin omille tavoitteille sidosryhmien suhteen on määritetty tunnuslukuja, joiden kehittymistä seurataan aiheyhteyksiin liittyvässä työskentelyssä ja raportoinneissa, strategiatarkasteluissa sekä prosessi- ja johdon katselmuksissa. Yhteydenpitomenettelyt kuvataan laatujärjestelmän ohjeistuksissa ja toiminto- ja prosessikuvauksissa.

• Kiillon ja KiiltoCleanin ensisijaiset sidosryhmät ovat asiakkaat, henkilöstö, yhteiskuntaa edustavat tahot, raaka-aineiden toimittajat sekä omistajat. • Yritykset ovat määrittäneet sidosryhmänsä soveltamalla ISO 9001-, ISO 14001ja ISO 26000 -standardien ohjeistuksia ja näkökulmia.. • Sidosryhmät on tunnistettu liiketoiminnan ja sitä kuvaavien ydin- ja tukiprosessien sekä johtamisjärjestelmän perusteella.

12

Vastuussa-raportti

Kiillon asiakkaat arvostavat hyvää asiakaspalvelua ja suomalaisuutta Kiilto selvitti marraskuussa 2014 asiakaskyselyllä, kuinka olennaisia Kiillon yritysvastuun piirteet ja vastuullisen toiminnan ilmentymät ovat asiakkaiden oman toiminnan kannalta. Lisäksi asiakkaat saivat arvioida Kiillon vastuuviestinnän toteutusta. Kyselyyn vastasi 541 henkilöä. Olennaisimmaksi vastaajat arvioivat käytännöt, jotka tekevät heidän oman työnsä turvallisemmaksi ja helpommaksi. Hyvän asiakaspalvelun ulottuvuudet korostuivat myönteisesti: tuoteneuvonnan tavoitettavuus sekä tuotteiden räätälöiminen asiakkaiden tarpeiden mukaan saivat erityisen hyvät olennaisuuspisteet. Kolme tärkeintä vastuullista ominaisuutta asiakkaiden mukaan: 1. Kiillolla on oma tuotekehitysosasto, joka suunnittelee tuotteet suomalaisiin olosuhteisiin ja asiakastarpeisiin sopiviksi; 95 % vastaajista piti ominaisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. 2. Tuoteneuvonnan tavoittaa nopeasti ja helposti; 95 % vastaajista piti ominaisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. 3. Kiilto panostaa innovatiiviseen tuotekehitykseen; 94 % vastaajista piti ominaisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Lisäksi Kiillon kotimaisuus oli tärkeä tai erittäin tärkeä ominaisuus 93 %:lle vastaajista. Lue lisää osoitteessa http://goo.gl/9qhXzX tai skannaa QR-koodi

Kuluttajat arvostavat KiiltoCleanin tuotteiden kotimaisuutta ja turvallisuutta KiiltoClean seuraa brändiensä kehitystä vuosittain toteutettavalla kuluttajatutkimuksella. Vuoden 2014 tutkimuksen mukaan vartalon ja kasvojen puhdistukseen kehitetty Erisan tunnetaan neljänneksi parhaiten heti kansainvälisten kosmetiikkajättien vanavedessä. Erisania kuvaili hellävaraiseksi ja kaikille ihotyypeille sopivaksi 10 % vastanneista. Kosmetiikassa Erisan on markkina-asemaansa nähden erittäin positiivisesti tunnettu brändi. Pyykinpesuaine Serto tunnetaan myös neljänneksi parhaiten omassa kategoriassaan. Tutkimuksen mukaan fosfaatittomuus, zeoliitittomuus ja kotimaisuus (13 % vastanneista) ovat Serton tunnetuimmat ominaisuudet. Sertoa pidetään helppokäyttöisenä ja sen hintalaatusuhdetta hyvänä. Kiilto tunnetaan kodinpuhdistuksen brändeistä toiseksi parhaiten. 25 % vastanneista tuntee Kiillon spontaanisti. Sitä pidetään kotimaisena (24 %) ja luotettavana (26 %) kodin siivouksen osaajana. Kyselyyn vastasi 900 suomalaista kuluttajaa.


Sidosryhmät

KIILLON JA KIILTOCLEANIN SIDOSRYHMÄT Sidosryhmä

Sidosryhmän odotukset

Kiillon/KiiltoCleanin odotukset

Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen

Vuorovaikutuskanavat

Asiakkaat: Tuotteiden käyttäjät/ jatkojalostajat, tuotteiden välittäjät, loppukäyttäjät/ kuluttajat. Välillisesti vaikuttaen: suunnittelijat, valvojat, asiakkaan omat asiantuntijataustat.

Käyttötarvetta vastaavan ratkaisun saaminen. Oman osaamisen ja kilpailukyvyn lisääminen. Tuotteiden laatu ja luotettavuus, asiakaspalvelu ja tavoitettavuus. Tieto, asiantuntemus. Kaupalliset edut. Vastuullisuus toiminnassa ja tuotteissa.

Asiakassuhteen varmistaminen ja kehittäminen. Omasta toimintaympäristöstä huolehtiminen.

Toimivat, turvalliset ja ekotehokkaat tuotteet, kattava valikoima. Oma tuotekehitys, innovatiivisuus. Henkilöstön asiantuntemus, tuotannon toimintavarmuus ja nopeus. Asiakaslähtöinen prosessijohtaminen. Asiakaspalvelun sekä tuotetiedon, neuvonnan ja koulutuksen toimivuus. Hinta/laatu -kilpailukyky. Vastuulliset toimintatavat.

Asiakastapaamiset, asiakkaan osallistuminen tuotesuunnitteluun, asiakaskoulutukset. Laaja, käyttöaloittain erikoistunut asiakaspalveluorganisaatio. Vastuullisuuskyselyt, internetin vuoropuhelukanavat ja muu tiedonkeruu asiakkaalta. Asiakaslehti. Asiantuntijaverkostoituminen, toimialayhteistyö, julkinen vaikuttaminen.

Henkilöstö

Työpaikan varmuus, ansiotaso ja sen kehitys. Työhyvinvointi ja työturvallisuus. Osaamisen kehittyminen ja uralla eteneminen. Sosiaaliset edut. Tasa-arvoisuus.

Osaavan, sitoutuneen ja tuottavan työvoiman varmistaminen. Omasta toimintaympäristöstä huolehtiminen.

Henkilöstön työhyvinvointiohjelma. Työterveyshuolto- ja työturvallisuuskäytännöt. Toiminnan jatkuvuus ja sijainti. Koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet. Tulospalkkio- ja palkitsemiskäytännöt. Vuositeemat ja Kiilto-periaatteet.

Työhyvinvointiohjelman käytännöt. Henkilöstökyselyt ja kehityskeskustelut. Henkilöstötilaisuudet ja sisäiset kokoukset. Yhteistoimintapalaverit. Intranetin vuoropuhelukanavat ja muu sisäinen viestintä. Sisäiset asiantuntijaorganisaatiot. Johtoryhmän henkilöstöedustus. Luottamushenkilökäytännöt. Innovointitoiminta ja aktivointikampanjat. Koulutukset, osaamisrekisteri. Toimialayhteistyö ja edunvalvonta. Työterveyshuolto.

Omistajat ja rahoittajat

Tuotto, riskien hallittavuus ja toiminnan tasainen kehitys.

Toiminnan taloudellinen varmistus. Kasvu, kehittyminen ja jatkuvuus. Omasta toimintaympäristöstä huolehtiminen.

Toiminnan kannattavuuden ja yrityksen vakavaraisuuden varmistaminen. Hallittu kasvu.

Hallitustyöskentely ja yhtiökokoukset. Johtoryhmän raportointi. Vuosikertomus ja vastuuraportti. Verkostoituminen, yhteistyöelimet ja edustukset. Tapaamiset ja muu viestintä.

Materiaalin, tiedon, palvelun tai työn toimittajat.

Kaupallisesti kannattava kumppanuus. Suoritusten saaminen. Toimittajana pysyminen. Oman kilpailukyvyn ja maineen varmistaminen, kasvu (Kiillon ja KiiltoCleanin ostojen määräkehitys). Hyvä vuorovaikutus Kiillon ja KiiltoCleanin kanssa.

Laatu - ja vastuullisuusperiaatteiden noudattaminen. Vaatimukset täyttävän materiaalin, asiantuntevan ja ammattitaitoisen palvelun saaminen. Kilpailukyvyn ja uudistuvuuden varmistaminen. Yritysmielikuvan ja brändien vaaliminen, kehittäminen ja viestiminen. Lakien ja säädösten noudattaminen. Omasta toimintaympäristöstä huolehtiminen.

Yhteistyöhalukkuus, tyytyväisyys toimittajaan, oleminen referenssinä. Ostojen määräkehitys. Sovittavissa oleva hintataso. Maksukyky. Selkeät toimeksiannot. Riittävät tuotespesifikaatiot.

Tapaamiset, näkemystenvaihdot. Konsultointi, koulutus. Yhteiset asiakastapaamiset. Asiantuntijaverkostoituminen, toimialayhteistyö.

Viranomaiset, toimintaympäristö: Toimintapaikkakunnat, valtio, työvoima- ja ympäristöviranomaiset, terveys- ja turvallisuusviranomaiset, talous- ja elinkeinoviranomaiset ja muut vaikuttavat toimijat. Media.

Verotulot ja työllisyys, yleinen hyvinvointi. Kotimainen tuotetarjonta, paikalliset investoinnit. Kemianteollisuuden riskien ja mahdollisuuksien seuranta ja niihin reagointi. Lainsäädännön seuranta ja sen kehitykseen vaikuttaminen. Luonnonvarojen säästäminen, ilmastonmuutokseen reagointi. Tiedon ja tuen saanti. Avun saanti epäkohtien helpottamiseen.

Toiminnalle suotuisien olosuhteiden ja lupien varmistaminen, tietotaidon ja teknologian varmistaminen. Resurssien riittävyyden varmistaminen. Hyvien toimintatapojen benchmarking. Positiivisen yritysmielikuvan ja maineen varmistaminen. Omasta toimintaympäristöstä huolehtiminen.

Työpaikkojen tarjonta, työllistämisprojektit. Kannattava ja kasvava liiketoiminta. Kotimainen tuotevalikoima. Sijainti- ja laajennuspäätökset, investoinnit. Vastuullisuusohjelmat. Konsultaatio, tiedonvaihto, yhteistyö. Asiantuntijapuheenvuorot ja -artikkelit.

Yhteistyökäytännöt, viestintäkäytännöt. Tarkastukset, ilmoitukset, raportit. Tapaamiset, näkemystenvaihdot. Yhteistyöprojektit. Verkostot ja kontaktit. Benchmarking.

Oppilaitokset, muut koulutustoimijat, tutkimuslaitokset

Opintojen tukeminen, koulutusohjelmien ja opintomateriaalin kehittäminen, asiantuntija-apu. Ammatillisen osaamisen ja työvalmiuksien kehittäminen. Tieteen ja teknologian ja sen saatavuuden kehittäminen.

Tietotaidon ja teknologian varmistaminen. Uusien ideoiden ja ratkaisujen kehittäminen. Oman toimialamielikuvan edistäminen. Resurssien riittävyyden varmistaminen. Omasta toimintaympäristöstä huolehtiminen.

Harjoittelu- ja kausityöpaikkojen, tutustumistilaisuuksien sekä opinnäytetöiden tarjonta. Tutkimusyhteistyö. Stipendit, avustukset, lahjoitukset.

Tapaamiset, näkemystenvaihdot. Yhteistyöprojektit, esittely- ja koulutustilaisuudet. Työharjoittelut, työelämään tutustumiset.

Yhdistykset, järjestöt, vapaaehtoistoiminta

Toiminnan tukeminen. Tiedon ja avun saanti. Vaikutusmahdollisuus.

Terveyden, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistäminen. Strateginen yhteistyöpotentiaali.

Jatkuva ja johdonmukainen tukitoiminta.

Avustus- ja yhteistyöprojektit ja niihin liittyvä työskentely. Yhteiset kampanjat.

Vastuussa-raportti

13


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus Kiillon ja KiiltoCleanin tuotteita suunnitellaan, kehitetään ja valmistetaan Suomessa. Tuotekehityksen lähtökohtana on suomalaisten olosuhteiden ja käyttöympäristön hyvä tuntemus. Jokaisen uuden tuotteen kehitykseen kytkeytyy asiakkaan määrittämien toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi aina kiinteästi myös ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien huomiointi. Asiakas voi luottaa siihen, että hän saa toimintavarman, käyttäjälle ja ympäristölle mahdollisimman turvallisen kokonaisratkaisun. Vastuullisuus raaka-ainevalinnoissa ja tuotantoprosesseissa varmistaa myös tuotteen valmistajan ja valmistusympäristön turvallisuuden. Monipuolisella yhteistyöllä vastuullisuutta kehitetään ja vahvistetaan läpi koko toimitusketjun.

Ympäristö- ja tuoteturvallisuusnäkökohdat Olennaiset ympäristö- ja tuoteturvallisuusnäkökohdat Kiillon ja KiiltoCleanin liiketoiminnassa liittyvät kemikaalien, energian ja veden käyttöön, prosessien sivutuotteisiin sekä raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksiin. Näistä aiheutuvia vaikutuksia, niitä mittaavia tunnuslukuja ja niihin kohdistuvia hallintatoimia kuvataan tässä osiossa.


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Vastuulliset valinnat tuotteen koko elinkaarella

Asiakas

Raaka-aineet

Pakkaukset

Logistiikka

Tuotekehitys ja tuotanto

Asiakkaan tarpeet ohjaavat tuotekehitystä. Kiilto ja KiiltoClean osallistuvat omalla tuote- ja palvelukonseptillaan asiakkaan taloudellisen tuloksen, tehokkuuden ja osaamisen kehittämiseen. Tuotekehityksellisellä yhteistyöllä asiakkaan kanssa varmistetaan käytännön tuntuma asiakkaan käyttöalueeseen ja -tekniikkaan ja havaitaan tulevaisuuden signaalit mahdollisimman varhain.

Kiilto ja KiiltoClean edellyttävät, että materiaalit ovat turvallisia käyttäjälle ja ympäristölle ja että ne varmistavat tuotteen toimivuuden ja kilpailukyvyn. Raaka-ainehankinnat perustuvat aina objektiivisiin kriteereihin, kuten laatuun, hintaan, toimituskykyyn ja vastuullisuuteen. Yksittäisen raaka-aineen ympäristövaikutuksia arvioidaan toimittajan antamien tietojen pohjalta ja verrataan sen vaikutuksia mahdollisen korvaavan raakaaineen vaikutuksiin.

Molemmat yritykset edellyttävät, että pakkaustoimittaja noudattaa yleisesti hyväksyttyjä laadun ja vastuullisuuden toimintamalleja. Mahdollisuuksien mukaan pyritään valitsemaan paikallinen toimittaja. Pakkausten tulee olla – turvallisuudesta tinkimättä – mahdollisimman kevyitä, mikä vähentää sekä pakkausjätteen määrää että kustannuksia. Samaa tavoitetta palvelee erilaisten pakkausten lukumäärän pitäminen mahdollisimman pienenä. Pakkausvalinnoilla pyritään myös edistämään kierrätystä.

Raaka-aineiden ja pakkausten kuljetusten keskittäminen sekä suurastia- ja säiliötoimitukset vähentävät pakkausjätettä, päästöjä ja kustannuksia. Kiillon oma raaka-ainetuotanto vähentää kuljetuksia ja lisää omavaraisuutta.

Oma tuotekehitys reagoi nopeasti asiakkaan tarpeisiin, lainsäädännön muutoksiin ja teknologian kehitykseen. Se etsii käyttäjän ja ympäristön kannalta yhä parempia, kestävästi hallittavia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja. Paikallinen tuotanto minimoi toiminnan ekologista jalanjälkeä ja lisää toimitusvarmuutta. KiiltoCleanin tuotteet valmistetaan Turussa ja Hankasalmella, Kiillon Lempäälässä. Pääsääntöisesti suljettu valmistus ja eräkohtaiset prosessit sekä annostelu- ja siirtoratkaisut takaavat sen, että tuotannossa ei synny sivutuotteita ja päästöt maaperään, ilmaan ja veteen voidaan minimoida.

Tuotteet

Logistiikka

Tuotteen käyttö

Käytön jälkeen

Tuotteet vastaavat mahdollisimman tarkasti asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaatimuksia ja toiveita. Yhä useampi tuote on varustettu merkillä, joka kertoo tuotteen edustavan erityistä, virallisten testausmenetelmien todentamaa laatu- tai turvallisuustasoa. Näiden tuotteiden osuus valikoimassa ja asiakkaiden ostopäätöksissä kasvaa koko ajan.

Toimitusten oikea-aikaisuus, virheettömyys ja kuljetusten turvallisuus ovat laatuindikaattoreita, joilla seurataan sekä oman että kuljetusliikkeen toiminnan tasoa. Tuotteiden jakelu toteutetaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla logistiikalla. Suurastia- ja säiliötoimituksilla vähennetään asiakkaalle syntyvän pakkausjätteen määrää. Paikalliset tehtaat Venäjällä minimoivat Suomesta sinne suuntautuvaa kuljetustarvetta.

Asiakas saa teknisesti ja ekologisesti turvallisen sekä taloudellisesti optimaalisen tuotteen. Asiakaskoulutus ja -neuvonta jatkuu tuotteen toimittamisen jälkeenkin. Kiilto perehdyttää ammattiasiakkaita omassa koulutuskeskuksessa, aluevarastoilla ja internetissä tuotteiden, järjestelmien ja menetelmien oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Myös KiiltoClean ohjeistaa tuotteiden turvalliseen käyttöön johdonmukaisesti. Yritys tarjoaa asiakkaille tuote- ja käyttökoulutusta sekä käytännön annosteluvälineitä ja -järjestelmiä. Kaikissa tuotteissa on selkeä käyttöohje.

Tuotteista saatavilla olevat selkeät hävitysohjeet auttavat asiakasta hävittämään tuotejäämän ja tyhjän pakkauksen oikealla tavalla.

Vastuussa-raportti

15


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Ennakoivaa vastuun kantamista Kemianteollisuus käsittelee ja tuottaa aineita, joihin liittyy ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksia. Kiilto ja KiiltoClean ovat sitoutuneet näiden vaikutusten minimointiin toiminnassaan. Ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien huomiointi on vastuunottoa nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnista. Se on myös omaa riskienhallintaa ja toimitus- ja kilpailukyvyn turvaamista. Asiakkaalle oleellista on vastuullinen tuotekehitys: se takaa teknisesti, toiminnallisesti ja ekologisesti kestävät ja kilpailukykyiset tuotteet. REACH JA KEMIKAALILAINSÄÄDÄNTÖ OVAT TOIMINNAN SELKÄRANKA Kemikaalilainsäädäntö ohjaa tiukasti Kiillon ja KiiltoCleanin toimintaa. Molemmat yritykset seuraavat tarkasti kemikaaleihin liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia kuten luvanvaraisuutta ja mahdollisia kieltoja. Ennakoiminen on tärkeää, jotta tuotteet sekä niiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajantasaisia. Tärkeä kemianteollisuuden lainsäädännön väline on REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), eli Euroopan unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelyistä. Kemikaalien jatkokäyttäjinä Kiillon ja KiiltoCleanin tehtävä on varmistaa, että toimittajat ovat rekisteröineet käytettävät raaka-aineet Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään yhteiseurooppalaiseen rekisteriin. Rekisteri-ilmoitukseen liittyy aineiden vaaraominaisuuksien ja käytöstä aiheutuvien riskien arviointi sekä turvalliseen käyttöön ohjaavien merkintätietojen antaminen. Raportointijakson aikana kemikaalilainsäädäntöön

16

Vastuussa-raportti

on tullut muutoksia, jotka vaikuttavat Kiillon ja KiiltoCleanin toimintaan. Kemikaalien luokitusta koskevan CLP-muutoksen (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, Kemikaalien luokitus, merkintä ja pakkaaminen) siirtymäaika päättyy vuoden 2015 kesäkuussa. Sen jälkeen kaikki Kiillon ja KiiltoCleanin tuotteiden etiketit ovat uuden

luokitusjärjestelmän mukaisia. Luokitusmuutos on teettänyt paljon työtä molemmissa yrityksissä. Biosidivalmisteita koskevan EU:n biosidiasetuksen (asetus biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä) velvoitteet koskevat useita KiiltoCleanin tuotteita. Biosideja ovat esimerkiksi ihon ja pintojen desinfiointiaineet, tuholaistorjunta-aineet sekä teollisuudessa ja teollisuustuotteissa käytettävät säilytys- ja puunsuoja-aineet. Biosidivalmisteissa käytettävien tehoaineiden tulee olla mukana biosidiasetuksen arviointiohjelmassa ja tehoainetoimittajien Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämällä hyväksyttyjen toimittajien listalla (Artikla 95 lista). Kaikille biosidivalmisteille tulee hakea lupaa biosidiasetuksen velvoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Hakuprosessi vaatii erityistä asiantuntemusta, on aikaa vievä ja kallis. Lupaprosessit tulevat olemaan tärkeä osa KiiltoCleanin työtä tulevina vuosina ja tulevat myös vaikuttamaan yhtiön biosidivalikoimaan. Myös SVHC-lista (Substances of Very High Concern, erityistä huolta aiheuttavat aineet) on jatkuvassa seurannassa. Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämälle listalle nostetaan aineita, jotka ovat tulevaisuudessa luvanvaraisia. Kiilto ja KiiltoClean pyrkivät kuitenkin poistamaan nämä aineet mahdollisimman aikaisin omasta tuotannosta ja korvaamaan ne toisilla raaka-aineilla. KEMIANTEOLLISUUS NÄYTTÄÄ SUUNTAA Kemian alan toimijoilla on vahva yhteistyöverkosto, jonka avulla edistetään ympäristö- ja tuotevastuuta ja kehitetään niitä tukevia käytänteitä. Kiilto ja KiiltoClean ovat sitoutuneita kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care (RC) -ohjelmaan, joka on teollisuuden pitkäikäisin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Responsible Care -ohjelman periaatteiden mukaisesti Kiilto ja KiiltoClean pyrkivät määrätietoisesti parantamaan toiminnan ja suorituskyvyn tasoa prosessiturvallisuudessa, jätehuollossa, päästöissä, kuljetuksissa ja tuoteturvallisuudessa sekä työyhteisön hyvinvoinnissa. Yritykset seuraavat tavoitteiden toteutumista ohjelman asettamien mittareiden avulla. Responsible Care on antanut eväitä Kiillon vastuulliselle toiminnalle jo vuodesta 1992. KiiltoClean on noudattanut RC-ohjelman periaatteita toimintansa alusta eli vuodesta 2003 lähtien, KiiltoCleaniin vuonna 2010 yhdistetty Farmos Oy vuodesta 1994 lähtien. Kemian ratkaisujen avulla luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä voidaan luoda uutta liiketoimintaa. Kiilto


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

ja KiiltoClean ovat tutkineet biopohjaisten raaka-aineiden käyttömahdollisuutta. Yritykset ovat osallistuneet Työ- ja elinkeinoministeriön, Ympäristöministeriön sekä Maa- ja metsätalousministeriön yhteiseen, Kemesta ry:n koordinoimaan biopohjaisia tuotteita koskevan standardin valmistelutyöhön. VASTUULLISUUTTA TUOTTEEN KOKO ELINKAAREN AJAN Ympäristö- ja turvallisuusvastuu kattaa Kiillon ja KiiltoCleanin tuotteiden elinkaaren tuotekehityksestä raaka-aine- ja pakkausvalintoihin, tuotantoon, jakeluun, käyttöön sekä pakkauksen ja tuotejäämien hävittämiseen asti. Kiilto valmistaa tuotteensa omissa tuotantolaitoksissaan Lempäälässä, KiiltoClean Turussa ja Hankasalmella. Tuotanto lähellä kuluttajaa sekä raaka-aine- ja pakkausmateriaalien huolellinen valinta minimoi toiminnan ekologisen jalanjäljen. Kiilto ja KiiltoClean panostavat jatkuvasti kehittyvään, turvallisuuden ja ympäristön huomioivaan tuotesuunnitteluun, sillä juuri tuotteillaan ne voivat eniten vaikuttaa tulevaisuuden ympäristökehitykseen. Markkinointi, tuotekehitys, tuotanto ja osto ovat tiiviissä vuoropuhelussa keskenään vastuullisuuden optimoimiseksi tuoteketjun eri vaiheissa. Markkinointi tuo asiakkaan tuotetarpeen vastuullisuusnäkökulmineen tiedoksi tuotekehitykseen. Tuotekehitys etsii jatkuvasti ympäristöä vähemmän kuluttavia raaka-aineita ja pakkausmuotoja sekä tutkii mahdollisuuksia hyödyntää kierrätettyjä, muun teollisuuden sivutuotteena syntyviä raakaaineita. Tuotannossa investoidaan ympäristöä huomioivaan teknologiaan sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin. Tavoitteena on pienentää kokonaisjätemäärää, jäteveden osuutta kokonaisvedenkulutuksesta sekä tuotantotonnia kohden käytettyä kokonaisenergiamäärää. HANKINTAKETJUJEN ARVIOINTIA KEHITETÄÄN Kiilto ja KiiltoClean edellyttävät raaka-ainetoimittajilta samoja tai vastaavia laatu- ja vastuullisuusperiaatteita, joita ne itse noudattavat. Mahdollisuuksien mukaan hankinnoissa huomioidaan myös hankintaketjun kestävyyttä edistävässä Together for Sustainability (TfS) -ohjelmassa mukana olevat toimijat. Kiillon osto-osasto selvittää uusien raaka-ainetoimittajien taustat ja jo olemassa oleville toimittajille tehdään mahdollisuuksien mukaan arviointikäyntejä. Kumppaneiden arviointimenettelyjä kehitetään jatkuvasti. KiiltoCleanilla on

käytössä toimittajien pisteytysjärjestelmä, joka otetaan myös Kiillossa käyttöön vuoden 2015 aikana. Kiillon ja KiiltoCleanin tuotekehitys tekee tiivistä yhteistyötä osto-osaston kanssa. Uudet raaka-ainehankinnat kumpuavat tuotekehityksen tarpeista, mutta päätökset tilauksista tehdään yhdessä ostajien kanssa. Tuotteen on oltava toimiva, ympäristöystävällinen ja turvallinen sekä hinnaltaan kilpailukykyinen. Lyhyillä hankintaketjuilla minimoidaan kuljetuskustannuksia ja -päästöjä ja tuotteen alkuperä on helpompi selvittää. Kiilto ja KiiltoClean tiedostavat, että hankintaketjun hallinta on asia, johon kiinnitetään erityistä huomiota. Yritykset työskentelevät johdonmukaisesti sen eteen, että kuluttaja voi saada tietoa tuotteiden alkuperästä luotettavasti. Hyvä toimittajayhteistyö on oleellinen elementti Kiillon ja KiiltoCleanin asiakkaiden tarpeiden täyttämisessä. Toimittajalta saadaan tietoa ja materiaaleja optimaalista tuoteratkaisua varten. Toimittajien kyvykkyyttä seurataan aktiivisesti koko ajan, ja vuoden lopussa erillisenä kokoavana arviointina, johon osallistuu kulloinkin raaka-aineen vastuuostajan lisäksi muita edustajia ostosta, tavaran vastaanotosta, tuotekehityksestä, tuotannosta ja markkinoinnista. RISKIENHALLINTA ON HUOLENPITOA YMPÄRISTÖN HYVINVOINNISTA Ympäristö- ja turvallisuusriskeihin varautuminen on ennakoivaa vastuun kantamista, josta hyötyvät ennen kaikkea yrityksen työntekijät sekä toimintaympäristön asukkaat. Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullisuuteen kuuluu huolenpito niin ulkoisen kuin sisäisen toimintaympäristön hyvinvoinnista. Tätä varmistavat lukuisat tekniset ja turvallisuusratkaisut, ohjeistukset, koulutukset ja harjoitukset sekä koko henkilöstön sitoutuminen turvallisuusajatteluun. Kummassakin yrityksessä toimii talon sisäisiä asiantuntijaryhmiä, jotka oman toimensa ohella koordinoivat ja kehittävät ympäristö- ja turvallisuustyöskentelyä. Yritykset kuvaavat työpiste- ja prosessitarkkuudella toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinnan riskinarvioinneissa ja turvallisuusselvityksissä, jotka katselmoidaan säännöllisesti. Raaka-aineiden turvallinen kuljetus ja käsittely sekä muutosten hallinta ja poikkeamista raportointi on tarkoin ohjeistettu. Vaaratilanteiden varalta harjoitellaan säännöllisesti. Jatkuva riskien arviointi, muutosten systemaattinen hallinta ja ihmisten asenne ovat tärkeitä tekijöitä turvallisen työympäristön saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Uusien (= alle kolme vuotta vanhojen) tuotteiden osuus koko Kiillon tuotemyynnistä % 30 min. 20 %

20

10 25,5

26,6

22

2012

2013

2014

0 Tavoite 2012–2014 = min. 20 % Tavoite 2015–2017 = tavoite ennallaan

Tuotekehityksen tavoitteena on pitää tuotevalikoima asiakastarpeita vastaten kattavana ja uudistuvana. Tuotekehityksen rooli tuoteketjun vastuullisuudessa on merkittävä, ja siihen panostetaan molemmissa yrityksissä vahvasti. Kiillossa tuotekehityshenkilöstön osuus koko henkilöstöstä on lähes 20 % ja KiiltoCleanissa lähes 10 %.

Vastuussa-raportti

17


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Vastuulliset yhdessä

Kylmäketju kestää

KIILTO: PAKKAUKSET

KIILTO: ENERGIANKULUTUS

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Pakkausjätteen vähentäminen omissa raaka-aineostoissa

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Energiankäytön tehostaminen

%

Karibianmerellä, lämpimän auringon alla, seilaa maailman toiseksi suurin loistoristeilijä MS Quantum of the Seas. Aluksen sisuksissa piilee suomalaista kylmäteknologiaa: laivalla käytettävät elintarvikkeet viilenevät Porkka Finland Oy:n suunnittelemissa ja valmistamissa kylmälaitteissa. – Toimintamme on vientipainotteista, sillä 80 prosenttia tuotannostamme menee ulkomaille. Suomi on silti meille tärkeä markkina: yleensä tuotteitamme käyttävät suomalaiset yritykset, myyntipäällikkö Petri Hiilloste kertoo. Porkka käyttää laivoille valmistamissaan kylmälaitteissa Kiillon liimamassoja. Hiljattain Kiilto haki Kiiltoflex K:lle NSF-hyväksynnän pitkälti Porkan tarpeiden vuoksi. Yhdysvaltalainen NSF-merkintä (National Sanitation Foundation) on luokitus tuotteille, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. – Kiilto on aina vastannut huutoon, kun olemme tarvinneet apua, myös hankalissa asioissa. Jos meillä on ollut tuotannossa ongelmia, olemme saaneet kumppanin asiantuntijan paikalle tilannetta korjaamaan, Hiilloste iloitsee. Lue koko artikkeli osoitteessa: http://goo.gl/mbUbyv tai skannaa QR-koodi

18

Vastuussa-raportti

Gj/t

100

Lämmön tuottamisessa hyödynnetään ilmastoinnin lämmöntalteenottojärjestelmiä ja prosessien lauhdevesiä. Prosessien jäähdytyksessä hyödynnetään kylmää ulkoilmaa. Sähkönkulutusta pienentää mm. taajuusmuuttajien käyttö pumppujen, sekoittajien ja puhaltimien ohjauksessa sekä sekoitus- ja pumppausaikojen optimointi.

1,0 tavoite min. 80 %

80

0,8

60

0,6

40

0,4

20

0,2 73

70

69

0

0,63

0,61

0,64

2012

2013

2014

0 2012

2013

2014

Tavoite 2012–2014: Kemiantuotannon säiliövarastoitavien raaka-aineiden osuus kaikista kemiantuotannon raaka-ainetoimituksista vähintään 80 %. Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

Raportointikauden mittavin selvitys- ja parannushanke oli teollisuuden energia-analyysi, josta voit lukea sivulta 27.

Tavoite 2012–2014: Kokonaisenergian kulutus/tuotettu tonni aleneva Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

KIILTO: KULJETUSONNETTOMUUDET Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Asiakkaille aiheutuvan tuotepakkausjätteen määrän vähentäminen % 100 80

tavoite min. 70 %

60 40

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Nollatason säilyttäminen vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä onnettomuuksissa Vuosi

Onnettomuuksia

2012

0

2013

0

2014

0

20

Vaarallisten aineiden kuljetukset, osuus kaikista kuljetuksista % 5 4 3 2 1

61

59

62

0 2012

2013

2014

Tavoite 2012–2014: Kierrätettävissä suurpakkauksissa (IBC*) kotimaassa toimitettavien kg-määrien osuus koko kotimaan teollisuusmyynnin kg-määrästä vähintään 70 % Tavoite 2015–2017: min. 60 % * IBC-suurpakkaus = n. 1000 l vetoinen, teollisuusasiakkaiden käyttöön soveltuva pakkausmuoto

Tavoite 2012–2014: VAK-onnettomuuksia 0 kpl/vuosi Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

3,9

2,9

2,6

2012

2013

2014

0


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Kiilto Oy:n materiaalivirrat 2012–2014 (TUOTANTOLAITOKSET LEMPÄÄLÄSSÄ) Oman raaka-ainetuotannon (vesiohenteisten liimojen sideaineet) osuus on n. 60 % kaikesta sideainekäytöstä.

2012 Raaka-aineet Verkostovesi

2013

2014

2012 Tuotteet

54 000 tn 54 600 tn 53 450 tn

Sähkö

19 577 GJ 20 131 GJ 20 675 GJ

Maakaasu

19 548 GJ 18 166 GJ 17 899 GJ

Kevyt polttoöljy Kaukolämpö

2014

64 300 tn 65 000 tn 62 300 tn

21 500 m3 21 000 m3 21 000 m3

Energia Tuotevalikoima määrittää raaka-ainepohjan, jossa biopohjaisten vaihtoehtojen käyttömahdollisuudet ovat rajalliset. Biopohjaisia raaka-ainevaihtoehtoja kartoitetaan jatkuvasti.

2013

296 GJ

296 GJ

296 GJ

1 004 GJ

1 033 GJ

976 GJ

Jätevesi

2013

2014 15 860 m3

16 300 m3

16 250 m3

Teollisuusjätevesi

9 000 m3

8 700 m3

8 600 m3

Saniteettivesi

7 200 m3

7 400 m3

6 600 m3

Jätteet

Kiilto Oy:n tehtaat 2012–2014

2012

448 tn

539 tn

649 tn

Vaarallinen jäte

8,4 tn

21 tn

33 tn

Energiahyödynnettävä jäte

186 tn

292 tn

337 tn

Kierrätettävä / materiaalihyödynnettävä jäte

254 tn

227 tn

280 tn

Aurinkovoimalan tuotto Vuosituotto  37,3 MWh 43,7 MWh 46,0 MWh

VOC-emissiot*

2012

2013

2014

2,4 tn

2,4 tn

2,1 tn

CO2- emissiot** 1451 tn 1020 tn 1006 tn

Ensisijaisena vaihtoehtona kaikille pesu- ja muille jätteille on ohjeistettu hyötykäyttö. Mitään jätettä ei ohjata kaatopaikalle, vaan muun hyötykäytön puuttuessa jäte ohjataan Ekokem Oy:lle materiaalihyödynnettäväksi.

Laitteistopesujen yhteydessä syntyy pesuvesijätteitä, jotka ohjataan Kiillossa oman selkeyttämön kautta kunnalliseen jätevesipuhdistamoon. Prosessijäähdytysvesien suljettu kierrätysjärjestelmä palauttaa pääosan valmistuslaitteistojen jäähdytysvesistä lämmön talteenottojärjestelmän kautta uudelleen käyttöön. Teollisuusjäteveden osuus koko tuotannon volyymista on hyödynnysmenettelyjen ansiosta alhainen, 14 %.

* VOC = Volatile Organic Compound, helposti haihtuva orgaaninen yhdiste ** CO2 = hiilidioksidi

KIILTO: JÄTTEET Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Jätemäärän pienentäminen %

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Vaarallisen jätteen määrän rajoittaminen vallitsevaan tasoon %

1,0 tavoite max. 0,8 %

0,8 0,6

%

0,10

100

0,08

80

0,06

0,4

40

0,02 0,7

0,8

1,0

0

0,00 2012

2013

2014

Tavoite 2012–2014: Kokonaisjätemäärä enintään 0,8 % tuotannosta/vuosi Uusi päämäärä: Ominaisjätemäärän (= energia- ja materiaalihyödynnettävän jätteen määrän) pienentäminen Tavoite 2015–2017: Ominaisjätemäärä enintään 0,8 % tuotannosta/vuosi Lisäksi uusi tavoite 2015-2017: Em. ominaisjätemäärässä materiaalihyödynnettävän jätteen osuuden kasvattaminen

tavoite max. 72 %

60 tavoite max. 0,04 %

0,04

0,2

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Jäteveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta pienemmäksi

20 0,01

0,04

0,05

2012

2013

2014

Tavoite 2012–2014: Vaarallisen jätteen määrä enintään 0,04 % tuotannosta/vuosi Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

77

77,4

73,2

2012

2013

2014

0 Tavoite 2012–2014: Jäteveden osuus enintään 72 % kokonaisvedenkulutuksesta/vuosi Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

Vastuussa-raportti

19


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Päivittäistä työtä kemikaaliturvallisuuden edistämiseksi Kiilto ja KiiltoClean tekevät päivittäin työtä sen eteen, että tuotteet ovat turvallisia käyttää ja niiden tiedot ja merkinnät ovat lakien ja asetusten mukaiset • CLP-muutos (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) on ollut molemmissa yrityksissä usean vuoden projekti. Se on ollut mittava työ tuoteturvan, -hallinnan ja pakkaussuunnittelun näkökulmista. • Etikettimuutoksen yhteydessä on päivitetty käyttöturvallisuustiedotteet, tuotantotiloissa olevat turvallisuusohjetaulut, vaarallisten aineiden kuljetustiedot sekä luokitustietoja sisältävät dokumentit ja ohjelmat. • Asiakkaille ja omalle myyntihenkilöstölle on lähetetty päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteet ja muut ohjeet. • Esimerkiksi KiiltoCleanilla on noin 400 tuotetta, joita CLP koskee. Kun yhdestä tuotteesta voi olla useita eri pakkauskokoja, on uusittavia etikettejäkin parhaimmillaan paljon.

VAROITUSMERKINNÄT MUUTTUVAT CLP-asetuksen myötä varoitusmerkkien ulkonäkö muuttuu ja niiden nimet (Ärsyttävä, Haitallinen jne.) poistuvat. Varoitusmerkkien lukumäärä lisääntyy seitsemästä yhdeksään. Väistyvän ja uuden lainsäädännön mukaiset varoitusmerkit

Vastuulliset yhdessä

”Toimintavarmuus ja turvallisuus ovat ykkösasioita”, Rolls Royce Rauman tehdaspäällikkö Teuvo Palo, koneistuksen ja hitsauksen työnjohtaja Markku Verronen ja kunnossapitopäällikkö Timo Kakko summaavat.

Kemikaaliriskit minimiin potkurilaitteiden valmistuksessa Kansainvälinen Rolls-Royce-monialayhtiö tuottaa korkean osaamisen laitteita kuten lentokone- ja laivamoottoreita sekä laivalaitteita. Merenkulkuvälineiden taustalla on vahvaa suomalaista tietotaitoa: Rauman tehdas on maailman johtava azimuth-tyyppisten potkurilaitteiden valmistaja. Huippuluokan potkurilaitteet ovat paitsi toiminnallisesti laadukkaita, myös viimeistä piirtoa myöten turvallisia. Huolellinen valmistus tarkoittaa tarkkuutta jokaisessa yksityiskohdassa. – Vastuu on kova. Meillä on muun muassa isoja pesukoneita, joilla pestään komponentteja. Kokoonpanossa on oltava tarkka tieto liimauksista ja lukituksista, etteivät pesuaineet reagoi niiden kanssa. Tämä on asiakasturvallisuuden kannalta olennaista, Rolls Royce Oy Ab:n kunnossapitopäällikkö Timo Kakko kertoo. Prosessin terveyshaitat työntekijöille pyritään eliminoimaan. Hiljattain Rolls-Royce Rauma aloitti työstönesteiden mikrobien mittaamisen. Se auttaa pitämään koneet ja nesteet puhtaana ja varmistaa, ettei nesteestä erity hengitysilmaan mikrobiologista kasvustosta tulevia haitta-aineita. KiiltoClean on toiminut prosessissa oppaana ja tarjoaa muun muassa laboratoriopalvelut Rauman tehtaan käyttöön. – Saimme KiiltoCleanilta koulutuksen, jossa kerrottiin mikrobiologisten kasvustojen haitoista ja ennaltaehkäisystä. Aihe oli kiinnostava, ja koulutukseen osallistui kymmeniä työntekijöitä ja toimihenkilöitä, Timo Kakko sanoo.

Lue koko artikkeli osoitteessa http://goo.gl/5Vwcd2 tai skannaa QR-koodi

20

Vastuussa-raportti


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

KiiltoClean Oy:n materiaalivirrat 2012–2014 (TUOTANTOLAITOKSET TURUSSA JA HANKASALMELLA) 2012 Tuotteet

2012

2013

2014

Raaka-aineet

8603 tn

8736 tn

8786 tn

Verkostovesi

28200 m

32300 m

31948 m

7410 m3

7315 m3

7616 m3

Tuotteisiin mennyt vesi

3

3

3

Energia Sähkö

6771 GJ

6571 GJ

6406 GJ

Höyry

4788 GJ

5026 GJ

4548 GJ

Polttoöljy Kaukolämpö

3144 GJ

2802 GJ

2680 GJ

14 148 GJ

12 391 GJ

10187 GJ

2013

2014

17 002 tn 17 097 tn 17 211 tn

Jätevesi

KiiltoClean Oy:n tehtaat 2012–2014

2012

2013

2014

20 790 m3

24 985 m3

24 332 m3

19,8 tn

8,8 tn

4,5 tn

Jätteet Loppusijoitettava jäte

2012

2013

2014

VOC-emissiot*

4,1 tn

3,3 tn

1,2 tn

CO2- emissiot**

228 tn

207 tn

197 tn

Loppusijoitettava vaarallinen jäte

78 tn

43 tn

58 tn

Hyötykäytettävä jäte

72 tn

103 tn

82 tn

* VOC = Volatile Organic Compound, helposti haihtuva orgaaninen yhdiste ** CO2 = hiilidioksidi

Vastuulliset yhdessä

Laatua ja lähiruokaa Turkulainen Mami-ravintola suosii lähiruokaa ja paikallisia tavarantoimittajia. Omistajien mukaan on tärkeää edistää varsinaissuomalaista yrityselämää. Laadusta ei tingitä, ei ruoassa eikä siisteydessä. Hyvä hygienia on olennainen osa turvallista ruokailua. Kuntien elintarvikevalvojat tarkastavat ravintoloiden puhtauden ja työtilojen siisteyden. Esimerkiksi työtapojen hygienisyys, henkilökunnan käsihygienia ja työvaatteet tutkitaan tarkoin. – Hygieniavaatimukset ovat tiukkoja. Elintarvikevalvojan käynti on avannut meidänkin silmiämme. Olemme remontoineet ravintolaan tuplaovet ja pidämme tarkan huolen asianmukaisista työvaatteista ja suojavarusteista, kertoo

Mikko Piipponen, yksi Mamin kolmesta omistajasta. Mamin henkilökunta pesee KiiltoCleanin tuotteilla niin keittotasot, saniteettitilat kuin pyykitkin sekä puhdistaa kalkit kahvikoneista. Erityisesti keittiössä puhtaus on puoli ruokaa. – Tärkeintä on, että puhdistustuotteet toimivat hyvin ja ovat turvallisia käyttää, keittiömestari Jouni Virtanen painottaa.

Lue koko artikkeli osoitteessa http://goo.gl/3D3gMW tai skannaa QR-koodi

Vastuussa-raportti

21


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Pakkausmerkinnät tietopankki tuotteen ominaisuuksista

MS/ M

Käyttöohjeen lisäksi pakkausmerkinnät antavat paljon tietoa tuotteiden sisällöstä, alkuperästä, ominaisuuksista sekä niiden käytöstä ja hävittämisestä.

KIILTO: Avainlippu: Avainlippu-alkuperämerkki osoittaa, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja sen kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia. CE: Tuote saa CE-merkin, kun se on testattu EU:n vastaavan tuotedirektiivin mukaisesti. M1-tunnus: M1-merkki osoittaa, että rakennusmateriaalit täyttävät tiukimmat sisäilman päästöluokitukset.

Hävitysohje: Tuotepakkauksessa on kirjainkoodi, jossa koodin alkuosa viittaa kyseisen tuotteen tyyppiin ja jälkiosa pakkauksen tyyppiin. Kullekin tyypille on oma hävitysohjeensa, jotka löytyvät Kiillon internetsivuilta. NSF: NSF-merkin voi saada tuote, jonka raakaainekoostumuksen on todettu soveltuvan käyttöön kontaktissa elintarvikkeiden kanssa. Ruorimerkki: Ruorimerkkiä kantava liima täyttää Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n paloturvallisuusvaatimukset. VTT: VTT-sertifikaatti takaa tuotteen tai tuotejärjestelmän täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmissa ja standardeissa olevat vaatimukset, kun tuotetta käytetään sertifikaatin ohjeen mukaan. LEED: LEED-sertifiointijärjestelmän avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. CG2: Saumalaastien ominaisuuksia määritellään EN 13888 -standardissa. Standardissa on kaksi ryhmää, CG (cementitious grouts) sekä RG (resin grouts). CG on vielä jaoteltu 1 ja 2, joista CG 2 on tiukempi.

KIILTOCLEAN: Avainlippu: Avainlippu-alkuperämerkki osoittaa, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja sen kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia. CE: CE-merkki on terveydenhuoltosektorin tuotteissa, jotka on valmistettu EU:n direktiivin lääkinnällisistä laitteista mukaisesti. Osalle tuotteista vaaditaan vaatimustenmukaisuuden arviointi, jonka tekee puolueeton ilmoitettu laitos (ns. Notified Body) ja silloin CE-merkin alla on laitoksen numero. Joutsenmerkki: Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki myönnetään tuotteille, jotka täyttävät tiukat ympäristövaatimukset. Joutsenmerkin kriteerit ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Allergiatunnus: Allergiatunnuksen saavat Allergia- ja Astmaliiton kanssa yhteistyössä kehitetyt täysin hajusteettomat ja väriaineettomat tuotteet. Biohajoavuusmerkintä: Nopeasti biohajoavat raakaaineet pilkkoutuvat luonnossa alle 28 päivässä vähintään 60-prosenttisesti. Kiilto Turva -merkki: Kiilto Turva -merkki kertoo, että tuote sisältää karvasainetta, joka estää tuotteen nielemisen. Karvasaine lisää käyttöturvallisuutta etenkin lapsiperheissä.

Värikkään vihreä jälki KiiltoClean selvitti vuonna 2013 nestemäisen pyykinpesuaineensa Serto Kirjon hiilijalanjäljen. Kyseessä on ensimmäinen tuote, jonka hiilijalanjäljen KiiltoClean on avannut. Pilottitutkimus paljasti – ei niin kovin yllättävästi – että pyykinpesuaineen suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät kotona. Tutkimuksessa haluttiin löytää vastauksia kysymyksiin, mikä on koko hankintaketjun hiilijalanjälki, mistä löytyvät sopivimmat

22

Vastuussa-raportti

kehityskohteet sekä miten KiiltoClean pärjää vertailussa muihin kemianteollisuuden valmistajiin. Tavoitteena on kehittää toimiva työkalu tulevaisuuden tarpeisiin. Tutkimuksessa myös huomattiin ympäristökuormituksen laskemisen hankaluudet. Haasteita asettaa erityisesti tiedon kerääminen toimitusketjusta kuten raaka-aineiden ja pakkausten kuljetuksista.

”Tuotekehityksemme panostaa hyvien ratkaisujen löytämiseen hiilijalanjälkien minimoimiseksi jatkossakin. Selvitämme kuormitustekijät ja haemme turvalliset ratkaisut puhtaudesta tinkimättä.” Virva Mäkelä, tuotekehitysjohtaja, KiiltoClean Oy.


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Pölinät pois!

Olennaista asiakkaille:

Rakennustyömailla on paljon vaarallisia pölylähteitä. Pöly on terveysuhka, joka altistaa työntekijät useille taudeille. Pölyjen vähentäminen parantaa työskentelyolosuhteita ja vähentää myös tapaturmia. Kiilto haluaa vähentää rakennustyöntekijöiden altistumista pölylle. Rakennustarvikeosasto toteutti vuonna 2014 Pölinät pois -mainoskampanjan, joka painotti vähäpölyisten tuotteiden merkitystä osana rakennus- ja remonttityömaiden työturvallisuutta. Kampanjalla haluttiin lisätä ostajien ja ammattikäyttäjien kiinnostusta vähäpölyisiin tuotteisiin.

Vastuulliset yhdessä

Lue koko artikkeli osoitteesta: http://goo.gl/reJhCO tai skannaa QR-koodi

90%

piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että Kiillolta saa tarvittaessa apua tuotteen turvalliseen käyttöön, jätteiden käsittelyyn sekä päästöjen hallintaan.

Tuotteen turvallisuus on asiakaspalvelua Keskon rautakaupat, K-raudat ja Rautiat, myyvät Kiillon tuotteita rakentajille, urakoitsijoille ja rakennusteollisuudelle. Jotta asumiseen ja työskentelyyn tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia ja turvallisia, Kiilto huolehtii tuotteidensa käytettävyydestä ja turvallisuudesta monin eri tavoin. Tämä on huomattu Rautakeskossa, joka on K-rautojen ja Rautioiden tukkuliike. Rautakeskon vastuullisuuspäällikkö Jesse Mether näkee rakennusalan tuotteen asiakkaan loppuhyödyn kannalta. – Rautakesko haluaa tarjota asiakkailleen hyvää asumista ja työntekoa turvallisissa rakennuksissa. Kun ajatellaan yksittäistä ihmistä joka remontoi tai ylläpitää kotiaan, on tärkeää, että hän voi käyttää tuotetta turvallisesti ja ettei tuotteesta leviä hengitysilmaan mitään haitallista. Metherin mukaan tuoteturvallisuus on kokonaisuus. Siihen liittyy tuotteen tekninen laatu, käytettävyys, toimitusvarmuus ja fiksut myyjät, jotka osaavat nähdä asiakkaan tarpeen. – Kiilto kouluttaa myyjiä ja urakoitsijoita tuotteidensa käyttöön hyvinkin laajamittaisesti. Se on ensiarvoisen tärkeää ei vain siksi, että tuotteita osataan käyttää ja myydä oikein, vaan myös siksi, että koulutus on asiakaspalvelua ja kilpailuvaltti, Mether korostaa.

94%

piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että tuotteen käyttöohje käy ilmi pakkausmerkinnöistä.

79%

piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että asiakaskoulutusohjelmat on räätälöity eri tarpeisiin sopiviksi.

Luvut on poimittu Kiillon asiakkailleen marraskuussa 2014 tekemästä olennaisuuskyselystä.

Vastuussa-raportti

23


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Vastuulliset yhdessä

Pesuneste auttaa sairaalabakteerin torjunnassa Joskus uuden tuotteen kehittäminen saa alkunsa suoraan asiakkaan aloitteesta. Keväällä 2013 Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) infektio-osaston ylilääkäri Jaana Syrjänen kertoi tarpeistaan tapaamisessa KiiltoCleanilla. – Kysyin, että kun teillä on käyttäjän kannalta hyväksi havaittu Erisept Foam, voisiko sentyyppisen tuotteen saada myös klooriheksidiinistä, Syrjänen muistelee. TAYS:ssa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on taisteltu MRSA-bakteeria vastaan jo yli kymmenen vuotta. Sairaalabakteerin päihittämiseksi ei ole yhtä ainoaa keinoa, mutta klooriheksidiini on antiseptinen aine, josta on saatu hyviä kokemuksia MRSA:n torjumisessa. – Halusimme löytää käyttökelpoisen klooriheksidiini-pesunesteen. Kävi kuitenkin ilmi, että olemassa olevien tuotteiden vahvuus ei ollut sopiva eivätkä pakkaukset olleet käyttäjäystävällisiä. Vuosien saatossa Infektioyksikkö on tehnyt monenlaista yhteistyötä KiiltoCleanin kanssa ja yksikön väki on kokenut, että heidän parannusehdotuksiaan ja kommenttejaan on kuunneltu KiiltoCleanissa tarkasti. Lue koko artikkeli osoitteessa: http://goo.gl/1aTyCD tai skannaa QR-koodi

24

Vastuussa-raportti


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

KIILTOCLEAN: TUOTTEET Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Joutsenmerkkituotteiden myyntiosuuden pysyminen vallitsevalla tasolla

Kodin puhdistus- ja hoitoaineet

Tavoite 2012–2014: Joutsenmerkkituotteiden europerustaisen myynnin osuus tuoteryhmien kokonaismyynnistä vähintään ennallaan Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

Henkilöhygienia

%

%

50

50

40

40

30

30

20

20 10

10 40,8

40,1

36,6

2012

2013

2014

Keittiöhygienia*

Ammattisiivous Tavoite 2012–2014: Joutsenmerkkituotteiden osuus vähintään 65 % Tavoite 2015–2017: Vallitsevan tason säilyttäminen

32,6

33,2

2012

2013

2014

Ammattisiivous

%

%

50

70 50

30

40

20

30 20

10 41,4

42,0

44,6

10

63,5

62,2

65,5

2012

2013

2014

0

0 2013

2014

KiiltoCleanin Joutsenmerkkituotteiden volyymiperustainen myynnin osuus vastaavan tuoteryhmän kokonaismyynnistä % 80 70 60 50 40 30 20 10 0

• Turvallisuus • Sopiva herkälle iholle • Hajusteettomuus Kuluttajat yhdistävät nämä kolme ominaisuutta Erisan-tuotesarjaan useammin kuin muihin ihonhoitobrändeihin. Erisanin turvallisuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tuotteissa on käytetty mahdollisimman vähän kemikaaleja.

60

2012

Kodin puhdistusja hoitoaineet Tavoite 2012–2014: Joutsenmerkkituotteiden osuus vähintään 50 % Tavoite 2015–2017: Vallitsevan tason säilyttäminen

30,5

0

0

40

Kahden avaintuoteryhmän osalta seurataan myös Joutsenmerkkituotteiden volyymiperustaista myyntiosuutta tuoteryhmien kokonaismyynnistä.

Olennaista asiakkaille:

• Erikoistuotteet kaikkiin puhdistustarpeisiin • Kotimaisuus • Miellyttävät pakkaukset Kuluttajat yhdistävät nämä kolme ominaisuutta Kiilto kodinhoitotuotteisiin useammin kuin muihin vastaaviin brändeihin.

71,0 50,8

70,7 50,1

74,8 46,1

2012

2013

2014

Ammattisiivous

Kodin puhdistusja hoitoaineet

* Tuoteryhmän määritys ja nimi on muuttunut edellisestä raportointikaudesta.

Tulokset on poimittu KiiltoCleanin bränditutkimuksesta vuodelta 2014.

Vastuussa-raportti

25


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Vastuulliset yhdessä

Puhdas ympäristö – puhdas maito Hygienia ja tuotteen laatu, niistä Valio ei tingi. Samalla yritys pyrkii kehittämään myös entistä ympäristöystävällisempiä ja turvallisempia tapoja tuottaa maitotuotteita hyvässä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Valiolla varmistetaan tarkkaan, että kumppaneiden prosessit ovat kunnossa ja auditoinnit ovat arkipäivää. Marraskuussa 2014 valiolaiset tekivät riskinarvioinnin KiiltoCleanin kuljetuksille. – On olennaista, ettei aineita pureta vääriin säiliöihin. Kemikaalien sekoittamisesta voi seurata arvaamattomia reaktioita, ympäristövastaava Kari Harsia Valion Seinäjoen tehtaalta toteaa. Riskinarviointi oli ensimmäinen, jossa prosessia seurattiin tuotteen valmistamisesta lastin purkamiseen. Arvioinnin seurauksena merkintöjä tarkistettiin ja niitä lisättiin muun muassa seosten syöttöputkiin, jotta riski aineiden sekoittumisesta saadaan minimoiduksi. – Olen erittäin tyytyväinen arviointiin. Parannukset hyödyttävät varmasti myös muita asiakkaita kuin Valiota. Annamme mielellämme oman näkemyksemme toimittajan prosesseihin, koska ulkopuolisen silmät näkevät asian eri tavalla. Siitä tulee arvioinnin vahvuus, Harsia summaa.

Lue koko artikkeli osoitteesta: http://goo.gl/MLgbXG tai skannaa QR-koodi

26

Vastuussa-raportti


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Vastuulliset yhdessä

Tuotekehitys ratkaisi Ponssen liimamassahaasteen Suomalainen metsäkonevalmistaja Ponsse ja Kiilto osoittivat, että haasteet voitetaan yhteistyöllä. Kun yritykset pyrkivät samaan päämäärään, on ratkaisu pitävä, kestävä ja ympäristöystävällinen. – Ongelmana oli löytää metsäkoneen ohjaamorakenteeseen kahden maalatun metalliosan väliin liimamassa, joka pitäisi, joustaisi ja tuottaisi elastisen liimasauman nopeasti, kertoo Ponssen Global Sourcing Manager Jari Winter. – Aiemmin käyttämämme liima ei tarttunut maalipintaan kunnolla. Otimme yhteyttä Kiiltoon ja ryhdyimme yhdessä etsimään parempaa tuotetta. Lopulta löysimme sopivan liimamassan testien avulla ja vaihdoimme muovituubin ns. makkarapakkaukseen, joka voidaan hävittäessä puristaa aiempaa pienempään tilaan. Liimauksesta aiheutuvan jätteen määrä putosi murto-osaan aikaisemmasta, Winter summaa.

KIILTO: TUOTTEET

%

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Liuottimien käyttö tuotevalmistuksessa pienemmäksi

2,0 1,5 tavoite max. 1,0 %

1 0,5 0,54

0,53

0,56

2012

2013

2014

0 Tavoite 2012–2014: Liuottimien osuus enintään 1,0 % koko tuotannosta / vuosi Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

Lue koko artikkeli osoitteessa: http://goo.gl/Npa3IT tai skannaa QR-koodi

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Kaikkien ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden myynnin kasvattaminen %

Materiaalitehokkuuden katselmus tuotti uudenlaisen ympäristöselosteen Kemianteollisuus ry valitsi Kiillon pilottiyritykseksi selvittäessään, kuinka materiaalikatselmusmalli soveltuu kemian prosessien analysointiin. Motiva Oy:n kehittämää materiaalitehokkuuden työkalua on aiemmin hyödynnetty rakennusja elintarviketeollisuudessa. Kiilto selvitti energian ja materiaalien käytön tehokkuuttaan kolmessa tuotantoprosessissa: laasti- ja tasoitetehtaalla, polymerointilaitoksessa ja sulateliimojen valmistuksessa. Lisäksi selvitettiin kuuden yksittäisen tuotteen materiaalitehokkuus. Katselmusten tuloksina jokaiselle hankkeessa ideoidulle parannuskohteelle laskettiin säästöpotentiaali ja investointikustannukset. Kiillolle itselleen merkittävin tulos oli se, että tuotannon

tehokkuus oli hyvällä tasolla ja esimerkiksi sivuvirrat olivat pieniä. Kiilto liitti vuosina 2013–2014 tehtyyn katselmukseen myös tieteellisen näkökulman. Tampereen teknillisen yliopiston opiskelija Saija Väihinpää teki hankkeeseen liittyvän diplomityön ja kehitti tuotteiden ympäristövaikutuksia avaavan ympäristöselosteen. Kemianteollisuudessa uudenlainen seloste lisää tuotantoprosessin ympäristövaikutusten läpinäkyvyyttä ja asiakaskunnan ympäristötietoa. Seloste tehdään tarvittaessa tuotteittain.

100 80 60 40 20 59

69,5

75,6

2012

2013

2014

0

Tavoite 2012–2014: Kaikkien ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden osuus koko tuotemyynnistä kasvava Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

Esimerkin ympäristöselosteesta löydät osoitteesta: http://goo.gl/w8r7p6 tai skannaa QR-koodi. Lisätietoja saat omalta yhteyshenkilöltäsi.

Vastuussa-raportti

27


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Tutkimusyhteistyö avaa oven tulevaisuuteen

Tutkimusyhteistyö on Kiillolle ja KiiltoCleanille olennainen väylä vahvistaa ja syventää omaa osaamistaan ja samalla laajemmin vaikuttaa teknologian kehittämiseen ja hyvien toimintatapojen edistämiseen. Tärkeimpiä tieteellisiä kumppaneita ovat Tampereen teknillinen yliopisto ja Åbo Akademi. Tutkimukset rahoittaa useimmiten Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes. Aloitteentekijä yhteistyöprojekteissa on Kiilto tai KiiltoClean. Kun käytännön työn yhteydessä on syntynyt tutkimustiedon tarve, Kiillon tai KiiltoCleanin tuotekehittäjät ottavat yhteyttä aihetta parhaiten tuntevaan laitokseen. Tutkimuslaitos esittää sopivaa tutkijaa, jolle maksetaan projektista asianmukainen korvaus. Kiillon tai KiiltoCleanin tuotekehityspäällikkö koordinoi työtä. Yleensä tutkimusprojektit kestävät kahdesta kolmeen vuotta ja ne työllistävät keskimäärin kahdesta kolmeen henkilöä.

Opinnäytetyö, joka ei jää pöytälaatikkoon Turvallisuustekniikan opiskelija Tero Järvenpää on yksi monista Kiilto Oy:n korkeakouluharjoittelijoista. Järvenpää aloitti syksyllä 2014 Tampereen teknillisessä yliopistossa diplomityön, jonka avulla Kiilto voi päivittää liimojen elintarvikehyväksynnän nykyisen EU-lainsäädännön tasolle. – Pilottiprojektina hoidan kuntoon kahden erityyppisen liiman hyväksynnän. Projektin pohjalta kehitän toimintamallin, joka on toistettavissa lähes kaikkiin Kiillon liimoihin, Järvenpää kertoo. Aiemmin liimojen elintarvikehyväksynnässä on noudatettu vallitsevan käytännön mukaan amerikkalaista lainsäädäntöä. EU-lainsäädäntö on nyttemmin tullut asiassa tarkemmaksi, joskin selkeä määrittely puuttuu ja elintarvikehyväksyntä riippuu pitkälti viranomaistulkinnoista ja teollisuusjärjestöjen ohjeistuksista. Järvenpää kokoaa eri tulkinnoista ja ohjeista yhteenvedon siitä, mikä taso riittää EU-elintarvikehyväksyntään. – Tavoitteenani on kiteyttää monen eri alueen – tuoteturvallisuuden, lainsäädännön ja kemian – tiedot mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. Tämä on mielenkiintoinen työ, jolle on selkeä tarve. Sen tulokset eivät jää pöytälaatikkoon, Järvenpää iloitsee. Lue koko artikkeli osoitteesta: http://goo.gl/B4c4Dm tai skannaa QR-koodi

28

Vastuussa-raportti

Kiillolla on joitakin tuoteryhmiä, jotka täyttävät tiettyjen luokitusmerkkien kriteerit, mutta joille ei ole haettu luokitusmerkintää. EUelintarvikehyväksyntä on yksi esimerkki tällaisesta. Teron lopputyön ansiosta pystymme kirjoittamaan todistuksen myös EU-elintarvikehyväksynnästä. Lilli Puntti, tuotekehitystuen päällikkö ja työsuojelupäällikkö, Kiilto Oy.

Tutkimusyhteistyö luo parhaimmillaan Kiillolle ja KiiltoCleanille uusia käytännön valmistusmenetelmiä ja -teknologioita. Tutkimusten avulla on haettu muun muassa älykkäitä raaka-aineita ja tuotannon raaka-aineiksi sopivia kierrätysmateriaaleja. Tutkimuskumppaneille puolestaan kertyy syvempää tuntemusta ja tutkimustietoa toimialasta ja kemian alan markkinasta erityispiirteineen sekä kuva yritysten tulevista tutkimus- ja koulutustarpeista. Tuloksena voi olla myös laajemmin esimerkiksi asiakaskunnassa hyödynnettävä menetelmä, kriteeristö tai käyttösovellus. Tutkimustyön tekijä saa käytännön mahdollisuuden asettaa osaamisensa luovalla tavalla hyötykäyttöön. Teollinen ympäristö on tutkimustyön laadun tinkimätön mittari.


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Vastuulliset yhdessä

Muovit kiertoon! Ekokem on Kiillon materiaalien kierrätys-, hyötykäyttö ja loppusijoituksen kumppani. Vuonna 2010 solmitun kokonaisvaltaisen jätteenhuoltosopimuksen jälkeen Kiillolta ei ole mennyt enää lainkaan jätettä kaatopaikalle. Ekokemin tuotantopäällikkö, muovijätteen kierrätyksestä vastaava Mikko Koivuniemi tutkii Kiillon varastossa kalvomuovipaaleja yhdessä Kiillon T&K -koordinaattorin ja Kiillon jätevastuuryhmän jäsenen Sirpa Koukkulan kanssa. Tehtävänä on yhdessä miettiä, miten tehtaalla syntyvän muovijätteen kierrätystä ja hyötykäyttöä voitaisiin vielä kehittää. Kiilto noudattaa EU:n jätehierarkiaa sekä varautuu vuonna 2016 voimaan tulevaan EU-jäteuudistukseen. Sen mukaan muovijätteen kierrätystä tulee tehostaa merkittävästi nykyisestä. – Lavojen kalvomuovit ovat hyvää kierrätysmateriaalia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa hyötykäytettävän muovin saa omaksi puhtaaksi jakeekseen, sen parempi. Meidän työtä Ekokemillä helpottaa suuresti, kun kirkas ja värillinen muovi on erotettu toisistaan ja paalattu jo tehtaalla, Koivuniemi kertoo. Koivuniemi ehdottaa myös, että Kiilto aloittaisi tyhjien suursäkkien paalauksen ja toimittaisi valmiit säkkipaalit Ekokemille kierrätykseen hyvitystä vastaan. – Teollisuus paalaa suursäkkejä kierrätykseen vielä melko vähän ja toivomme sen lisääntyvän. Paalaus tosin edellyttää, että yritys investoi suursäkkien käsittelyyn sopivaan paalaimeen. Koukkula innostuu Koivuniemen ehdottamista uusista, konkreettisista kierrätysideoista ja lupaa viedä ne seuraavaan Kiillon jätevastuuryhmän kokoukseen käsiteltäviksi. Lue koko artikkeli osoitteessa http://goo.gl/F3zepe tai skannaa QR-koodi

KIILTOCLEAN: JÄTTEET Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Jätemäärän vähentäminen Loppusijoitettavan jätteen osuus tuotannosta %

Hyötykäytettävän jätteen osuus tuotannosta %

%

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,12

0,05

0,19

0

0,1 0

2012

2013

2014

Tavoite 2012–2014: Osuus tuotannosta aleneva Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

0,54

0,60

Loppusijoitettavan vaarallisen jätteen osuus tuotannosta

0,60

0,1 0

2012

2013

2014

Tavoite 2012–2014: Osuus tuotannosta aleneva Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

KIILTOCLEAN: ENERGIANKULUTUS

KIILTOCLEAN: VEDENKULUTUS

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Energiankäytön tehostaminen

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Jäteveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta pienemmäksi %

l/kg

80 70 60 50 40 30 20 10 0

0,6

1,38

2012

2013

2014

Tavoite 2012–2014: Kokonaisenergian kulutus/tuotettu tonni aleneva Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

0,22

2012

2013

2014

Lisäksi uusi päämäärä: Vedenkulutuksen tehostaminen

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

1,57

0,25

Tavoite 2012–2014: Osuus tuotannosta aleneva Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

GJ/tn

1,70

0,56

0,5 0,4 0,3 0,2 73,7

77,3

76,1

2012

2013

2014

Tavoite 2012–2014: Jäteveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta aleneva Tavoite 2015–2017: Rajoittaminen vallitsevaan tasoon

0,1

0,51

0,47

0,47

2012

2013

2014

Tavoite 2015–2017: Vedenkulutuksessa/tuotetut kilot vallitsevan tason säilyttäminen.

Vastuussa-raportti

29


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Yli 10 000 koulutettavaa KiiltoClean kouluttaa vuosittain lähes 10 000 siivouksen ja puhtaanapidon ammattilaista tuotteiden oikeaan käyttöön. Kiillon koulutuksiin puolestaan osallistuu lähes 4000 rakennusalan ammattilaista, suunnittelijaa ja myyjää sekä teollisuuden käyttöalojen edustajaa. KIILLON JA KIILTOCLEANIN KOULUTUSKANAVAT:

Koulutuksen muodot ja sisällöt kehittyvät jatkuvasti asiakkaiden toiveiden mukaan. Koulutusten hyöty on molemminpuolinen: asiakas oppii tehokkaita työmenetelmiä ja saa vastauksia kysymyksiinsä. Kouluttaja puolestaan saa tärkeää palautetta siitä, minkälaista tietoa käyttöohjeisiin pitäisi lisätä, ja millaisia tuotteiden ominaisuuksia asiakkaat tarvitsevat. Sähköiset kanavat tuovat koulutuksen niiden ulottuville, joille osallistuminen paikan päällä on ajallisesti tai pitkien välimatkojen vuoksi hankalaa. eKiilto on Kiillon sähköinen koulutuskanava, jossa osallistujat suorittavat 15–20 minuutin mittaisen koulutuksen. Kiillon ja KiiltoCleanin työohjeita on myös videoina YouTubessa.

Koulutukset paikan päällä • Kiilto: aihekokonaisuudet urakoitsijoille ja asentajille, suunnitteluun, isännöintiin, valvontaan ja jälleenmyyjille sekä teollisuuteen • KiiltoClean: aihekokonaisuudet elintarviketeollisuuden, ammattisiivouksen, teollisuuden, suurkeittiöiden ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä jälleenmyyjille

KiiltoClean kouluttaa kaikkia asiakkaitaan, kuten esimerkiksi elintarviketeollisuuden, suurkeittiöiden ja terveydenhuollon ammattilaisia. Ideat kumpuavat käytännön tarpeista. Asiakkaat esittävät toiveita, mutta tarjoamme myös oma-aloitteisesti koulutuksia, joiden tarve on havaittu.

YouTube

Koulutukset verkossa • Kiilto: Isosyanaatteja sisältävien MDI-liimojen turvallinen käsittely, Asennusliimat, Tapetoinnin ABC, Laatoituksen ABC, Märkätilarakentaminen, Tasoitekoulu • KiiltoClean: Käsihygienia, puhdistusaineet ja keittiöhygienia

Kiilto-kanava http://goo.gl/th9edc tai skannaa QR-koodi

Kirsi Saukkonen, koulutus- ja kehityspäällikkö, KiiltoClean Oy

Kiilto: Asiakaskoulutukset

KiiltoClean: Asiakaskoulutukset

hlöä

hlöä

5000

16 000 14 000

4000

12 000

3000

10 000

2000

8 000 6 000

1000 3259

3451

3822

0 2012

30

2013

Vastuussa-raportti

2014

Lukuihin sisältyvät eKiilto-koulutukset

4 000

11 331

8 158

13 347

2012

2013

2014

0

KiiltoClean-kanava http://goo.gl/S4v8WF tai skannaa QR-koodi

LISÄARVOA VASTUULLISESTA MARKKINOINNISTA Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen markkinointi tarkoittaa erityisesti sitä, että tuotteiden käyttäjät saavat heille merkitsevää ja hyödyllistä, myös lainsäädännön vaatimukset ylittävää tietoa. Viestinnän avoimuus ja kumppanimainen yhteistyö ovat käytännön vastuullisuutta, joka luo kaikkia osapuolia hyödyttävää lisäarvoa.


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Kuluttaja kysyy verkossa… Verkkosivut ja sosiaalinen media tarjoavat mahdollisuuden suoraan palautteeseen. Siellä voidaan vastata kuluttajia askarruttaviin kysymyksiin sekä opastaa heitä käyttämään Kiillon ja KiiltoCleanin tuotteita tehokkaasti ja turvallisesti. Suurin osa KiiltoCleanin kuluttajakysymyksistä tulee verkkosivujen lomakkeiden kautta. Lomakkeita on sekä KiiltoCleanin omilla verkkosivuilla että tuotebrändien sivuilla. Kysyjiä kiinnostaa esimerkiksi tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden alkuperä ja turvallisuus ja onko niitä testattu eläinkokeilla. Pyykinpesuja kodinhoitotuotteista halutaan vinkkejä arjen tilanteisiin kuten pesulämpötiloihin tai tiettyjen lattiamateriaalien hoitoon. KiiltoCleanilla on myös kolme eri Facebook-profiilia: Kiilto Siivousopas, Erisan herkälle iholle ja Serto. KiiltoClean jakaa Facebook-tileillä siivous-, pyykinpesu- ja ihonhoitovinkkejä sekä opastaa ihmisiä valitsemaan oikeanlaiset tuotteet eri tarpeisiin. Profiilien tykkääjät kysyvät tuotteiden käyttötavoista ja turvallisuudesta ja jakavat omia kokemuksiaan ja muistojaan tuotteista. Myös vastuullisuusasiat kiinnostavat. Lisäksi Kiilto ja KiiltoClean vastaavat kuluttajien kysymyksiin Kysy asiantuntijalta -sivulla osoitteessa vastuullinenkiilto.com. Kysymykset vaihtelevat tuotteiden annostelusta siihen, mitä pakkausten merkinnät tarkoittavat ja kuinka tuotteita käytetään turvallisesti. … JA RAKENTAJA PUHELIMESSA: Kiilto Tuoteneuvonta vastaa kuluttajien kasvavaan tiedontarpeeseen. Kaikilla tuoteneuvonnassa työskentelevillä on tuotekehitystausta ja vuosien kokemus Kiillon tuotteiden parissa. Tekninen neuvonta on puolestaan Kiillon tuotteiden ammattikäyttäjiä varten.

– Kiilto Tuoteneuvontaan otetaan yhteyttä rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Puheluja tulee tasaisesti kuutisensataa kuukaudessa, sähköposteja joitakin kymmeniä. Suurin osa kysymyksistä liittyy tasoitteisiin, laasteihin ja vedeneristyksiin. Tuotteen valinta, menekit ja oikea käyttö ovat yleisimmät tuotteisiin liittyvät kysymykset, Kiillon laboratoriomestari Juha Vaani kertoo.

Kiilto: Asiakasreklamaatioiden keskimääräinen käsittelyaika pv

pv

24

24

20

12

8

8

KYSY NEUVOA, KERRO MIELIPITEESI JA LUE ASIANTUNTIJOIDEN VASTAUKSET:

Serto Facebookissa http://goo.gl/3LA0LH tai skannaa QR-koodi

8,3

8,1

2012

2013

10,9

4 0

2014

Kiilto: Toimitustäsmällisyys

24

15

2012

2013

22

2014

KiiltoClean: Toimitustäsmällisyys

%

%

100,0

100,0

99,5

99,5

99,0

99,0

98,5

tavoite: 99 %

98,5 tavoite: yli 98 %

98,0 97,5

Kiilto Siivousopas Facebookissa http://goo.gl/Ktn7DY tai skannaa QR-koodi

16

tavoite: alle 14 pv

12 4

tavoite: alle 25 pv

20

16

0

KiiltoClean-klinikka http://goo.gl/4eVIKF tai skannaa QR-koodi

KiiltoClean: Asiakasreklamaatioiden keskimääräinen käsittelyaika

99,6

97,0 2012

98,0

97,3

98,9

2013

2014

97,5

97,9

99,4

99,1

2012

2013

2014

97,0

Vuoden 2015 alusta tavoitetaso nostettiin 99 %:iin.

Vastuullinen Kiilto -verkkosivut http://goo.gl/1jKIxX tai skannaa QR-koodi Erisan herkälle iholle Facebookissa http://goo.gl/CkeCvC tai skannaa QR-koodi www.kiilto.com/Kodin remointointi http://goo.gl/YZV9ox tai skannaa QR-koodi

Vastuussa-raportti

31


Hyvinvointia, osaamista ja turvallisuutta Kiillon ja KiiltoCleanin työyhteisöt rakentuvat henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen, turvallisen työn ja työympäristön sekä selkeiden tavoitteiden perustalle. Perusta luo edellytykset motivoituneelle, sitoutuneelle ja osaavalle henkilöstölle, joka turvaa yhtiöiden toiminnan, tuotteiden ja palvelujen korkean laadun sekä yhtiöiden kilpailukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden.

Työnantajavastuun näkökohdat Olennaiset Kiillon ja KiiltoCleanin työnantajavastuun näkökohdat liittyvät henkilöstöresurssien ja henkilöstön tarpeiden sekä työskentelyturvallisuuden hallintaan. Näistä aiheutuvia vaikutuksia, niitä mittaavia tunnuslukuja ja niihin kohdistuvia hallintatoimenpiteitä kuvataan tässä osiossa.


Henkilöstö ja työolosuhteet

Henkilöstö viihtyy ja on sitoutunut työhönsä Kiillon ja KiiltoCleanin henkilöstötutkimuksista ilmenee, että työntekijät viihtyvät työssään. Henkilöstö on myös vahvasti sitoutunutta työhönsä ja työpaikkaansa. Tutkimuksen mukaan kaikkia työntekijöitä yhdistää näkemys siitä, että yritykset hoitavat yhteiskunta- ja ympäristövastuunsa hyvin. Valtaosa on myös tyytyväisiä tasoon, jolla yritykset huolehtivat henkilöstön hyvinvoinnista.

Kiilto

96 % 97 % 92 % 93 % 83 %

KiiltoClean Henkilöstöstä on sitä mieltä, että yritys kantaa hyvin yhteiskuntaja ympäristövastuunsa.

Henkilöstöstä kokee, että yritys pystyy tuottamaan asiakkailleen erinomaisia tuotteita ja palveluja.

Henkilöstöstä on sitä mieltä, että yrityksen toimintaperiaatteet ja päämäärät ovat tavoittelemisen arvoisia

Henkilöstöstä kokee oman työpanoksensa olevan yrityksen kannalta tärkeä.

Henkilöstöstä kokee lähityöyhteisönsä työntekijöiden pystyvän joustavasti omaksumaan uusia menettelytapoja.

98 % 94 % 92 % 90 % 86 %

Luvut on poimittu vuoden 2014 henkilöstötutkimuksesta. Vastuussa-raportti

33


Henkilöstö ja työolosuhteet

Turvallinen ja innostava työympäristö Kiillon ja KiiltoCleanin tavoitteena on, että henkilöstö on motivoitunutta, osaavaa ja tekee töitä tuloksekkaasti. Kiilto Family -konsernin työhyvinvointiohjelma on tärkeä väline päämäärän saavuttamisessa. Työhyvinvointiohjelma jakautuu viiteen osa-alueeseen, joita ovat johtaminen, työyhteisö ja -ympäristö, liikunta, oma toimintakyky ja terveys sekä osaaminen. Ohjelman painopistealueet määritellään vuosittain ja ne pidetään mahdollisimman konkreettisina. Työhyvinvointiohjelman onnistumista mitataan muun muassa sairauspoissaolojen määrällä ja henkilöstötutkimuksella. ANSIOKAS ESIMIESTYÖ MOTIVOI TYÖNTEKIJÄÄ Hyvä esimies tukee työntekijän henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa sovittuihin työsuorituksiin. Kiillon ja KiiltoCleanin esimiehet sitoutuvat kehittymään myös itse, samalla kun alaisensakin. Esimiestyön kehittymistä seurataan henkilöstötutkimusten tulosten sekä tavoite- ja kehityskeskustelun avulla. Valmennukset ja koulutusohjelmat antavat käytännön eväitä työhön. Kiillossa ja KiiltoCleanissa panostetaan huolelliseen ja suunnitelmalliseen perehdyttämiseen, jotta varmistetaan menestyksekäs alku uuden työntekijän liittymiselle työyhteisöön. Yrityksillä on yksityiskohtaiset perehdytysohjelmat ja niihin vielä työpistekohtaiset sovellukset. Tuotannossa on lisäksi erikseen nimetyt työhönperehdyttäjät. Koko henkilöstö on säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä. Tavoite- ja kehityskeskusteluilla on tärkeä rooli alaisen ja esimiehen välisen yhteistyösuhteen

34

Vastuussa-raportti

lujittajana. Keskustelut käydään aina alkuvuodesta ja niiden seurantakeskustelut kesän loppuun mennessä. Myös työntekijän työkyky, motivaatio ja koettu hyvinvointi varmistetaan tavoite- ja kehityskeskustelussa. KUULEMINEN JA VAIKUTTAMINEN Kehityskeskustelujen ohella henkilöstön ja työnantajan vuoropuhelua tapahtuu päivittäisen työnteon muodossa ja työhön liittyvissä yhteisissä kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. Kokoavina tiedonvaihtotapahtumina KiiltoClean Oy:ssä järjestetään neljä kertaa vuodessa yritysjohdon ja henkilöstön info- ja keskustelutilaisuuksia ja Kiilto Oy:ssä kaksi kertaa vuodessa Mitä kuuluu Kiilto? -tilaisuudet. Näissä tilaisuuksissa tarkastellaan yrityksen talous- ja työhyvinvointitilannetta ja muita ajankohtaisia asioita. Henkilöstöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tuoda esiin omalta kannaltaan merkityksellisiä asioita sekä parannusehdotuksia TUKEA JA AKTIVOINTIA ERI ELÄMÄNVAIHEISSA Kiilto ja KiiltoClean tukevat henkilöstön työssä jaksamista eri elämäntilanteissa. Vuorotteluvapaa, osa-aikaeläke, etätyö tai lyhennetty työaika tarjoavat joustomahdollisuuksia henkilöstön arkeen. Sairaan lapsen hoitopalvelu helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista. Osasairauslomakäytäntö puolestaan auttaa silloin, kun työkyky ei riitä täyteen työpanokseen, mutta on tärkeää saada arjen rytmi takaisin. Työllä on usein myös kuntouttava rooli. Kiilto ja KiiltoClean tukevat henkilöstönsä fyysistä kuntoa tarjoamalla monipuolisesti vaihtoehtoja erilaisille liikkujille. Kampanjat ja kuntotestit kirittävät työntekijöiden aktiivisuutta riittävästä liikunnasta huolehtimiseen. Kiillossa ja KiiltoCleanissä on käytössä Aktiivisen työpaikan sertifiointi, joka päivitetään kahden vuoden välein. Sertifiointi on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja kehittämisen väline, ja sen tärkeimpänä tavoitteena on antaa osallistuville organisaatioille palautetta henkilöstöliikunnan eri osa-alueista. JATKUVAA OPPIMISTA JA OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ Jokaisella Kiillon ja KiiltoCleanin työntekijällä on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää osaamistaan. Esimiehet kartoittavat henkilöstön koulutustarpeita tavoite- ja kehityskeskusteluissa sekä työn arjessa. Työntekijät ovatkin hyödyntäneet yritysten tarjoamia opiskelumahdollisuuksia suorittamalla muun

muassa työhön liittyviä ammattitutkintoja sekä markkinoinnin, liikkeenjohdon ja taloushallinnon koulutusohjelmia. Henkilöstölle on tarjolla myös omin sisäisin asiantuntijavoimin organisoitua aihekohtaista koulutusta esimerkiksi työ- ja kemikaaliturvallisuudesta, laatu- ja ympäristöasioista, tuotteiden ominaisuuksista ja tietotekniikasta. Osaamisen kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä henkilöstön että yrityksen tarpeiden kanssa näkyy muun muassa sisäisinä ura- ja vastuualuekehityksinä ja tehtäväkiertoina. TURVALLISUUS- JA SIISTEYSKATSELMUKSET KAHDESTI VUODESSA Kemianteollisuudessa työturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kiilto ja KiiltoClean kehittävät työturvallisuutta jatkuvasti ja pitkäjänteisesti. Työntekijöiden asianmukainen suojautuminen, työpisteiden turvaohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet vähentävät kemikaalityöskentelyn riskejä. Työterveyshuolto tutkii säännöllisesti, ettei henkilöstö ole altistunut työssä käsiteltäville kemiallisille aineille. Ylin johto on situotunut myös työturvallisuuden eteenpäinviemiseen, esimerkkinä tästä ovat kahdesti vuodessa tehtävät ns. Safety Walk -kierrokset, joissa jalkaudutaan osastoille tarkastelemaan turvallisuus- ja siisteysasioita sekä keskustelemaan turvallisuudesta henkilöstön kanssa. Kiillossa kierroksia on tehty jo muutaman vuoden ajan, KiiltoCleanissa ne ovat suunnitteilla. Molemmissa yrityksissä on annettu myös työergonomian koulutusta ja opastusta. Työsuojelu ja työterveyshuolto ovat organisoineet työtiloja ja -pisteitä työergonomian tukemiseksi. Kiilto ja KiiltoClean kouluttavat henkilöstöä jatkuvasti turvallisiin käytänteisiin, ja muun muassa työturvallisuus- ja siisteysprojektit vievät kehitystä eteenpäin. Työntekijöitä kannustetaan aktiivisesti tekemään turvallisuushavaintoja ja -aloitteita. Tapaturmien raportointi ja niiden analyyttinen käsittely korjaustoimivelvoitteineen on ohjeistettu laatujärjestelmään. Kiillossa RC-työsuojeluryhmä (Responsible Care) toimii henkilöstön ja työnantajan yhteisedustuksena työterveys- ja turvallisuusasioissa. Päätehtävä ryhmällä on ennakoivassa työsuojelussa ja työturvallisuuden kehittämisessä. Tuloksista rapotoidaan Ympäristö- ja turvallisuusvastuuryhmälle sekä johtoryhmälle. KiiltoCleanissa Työturvallisuus-asiantuntijaryhmä käy läpi työturvallisuustapaukset ja vastaa oman vastuualueensa kehittämisestä. Ryhmä raportoi QEHS (Laatu Ympäristö Terveys Turvallisuus) -ohjausryhmälle.


Henkilöstö ja työolosuhteet

KIILTO JA KIILTOCLEAN: HENKILÖSTÖ

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluu lähes koko henkilöstö kummassakin yhtiössä.

Henkilöstön kokonaismäärä Kiilto

Henkilöstön jakautuminen sukupuolen mukaan (%, n/m) Kaikki*

Naiset

Miehet

Osaaikaiset

Määräaikaiset

181

54

127

6

2014

Kiilto

Kaikki

9

2014

30/70

24/76

Henkilöstön jakautuminen työsuhteen pituuden mukaan (%)

EsiToimimiehet henkilöt

Työntekijät

Kiilto

46/54

13/87

2014

Esimiesasemassa olevien lukumäärä

10–19v.

20–29v.

yli 30v.

yli 10 v.

25

20

11

56

Kiilto 2014

Kaikki 34

2013

180

53

127

5

10

2013

31/69

27/73

46/54

13/87

2013

26

21

10

58

2013

37

2012

175

53

122

5

9

2012

30/70

23/77

48/52

14/86

2012

22

24

11

57

2012

35

Kaikki*

Naiset

Miehet

Osaaikaiset

Määräaikaiset

EsiToimimiehet henkilöt

Työntekijät

10–19v.

20–29v.

yli 30v.

yli 10 v.

191

97

94

6

12

2014

51/49

30/70

53/47

46/54

27

14

9

52

2014

23

KiiltoClean 2014

KiiltoClean

Kaikki

KiiltoClean 2014

KiiltoClean

Kaikki

2013

198

97

101

6

10

2013

49/51

27/73

51/49

45/55

2013

27

15

9

51

2013

22

2012

189

89

100

3

10

2012

48/52

28/72

49/51

47/53

2012

27

15

8

50

2012

25

*Sisältäen myös määrä- ja osa-aikaiset. Kokoaikaiseen henkilöstöön ei liity kausivaihteluita. Kausivaihtelua muodostavat lähinnä kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden palkkaamiset, joista on erillinen kuvaaja osiossa Kestävä liiketoiminta.

UUDEN PALKATUN HENKILÖSTÖN KOKONAISMÄÄRÄ JA OSUUS* Ikäjakauma / Miehet (lkm) Kiilto

Ikäjakauma / Naiset (lkm)

alle 30

30 - 50

yli 50

2014

6

1

1

2013

11

4

2012

5

3

alle 30

30 - 50

yli 50

KiiltoClean

Kiilto

Henkilöstöryhmittäin (lkm)

alle 30

30 - 50

yli 50

2014

2

4

0

1

2013

5

1

0

2012

3

2

alle 30

30 - 50

yli 50

KiiltoClean

Kiilto

% osuus

Johto

Ylemmät

Toimihenkilöt

Työntekijät

2014

0

2

4

8

2014

8

0

2013

0

4

3

15

2013

12

2

2012

0

0

6

9

2012

Johto

Ylemmät

Toimihenkilöt

Työntekijät

KiiltoClean

Kiilto

Koko henkilökunnasta

8

KiiltoClean

Koko henkilökunnasta

2014

3

4

0

2014

3

8

1

2014

0

3

5

11

2014

10

2013

2

5

1

2013

5

10

1

2013

0

4

9

12

2013

13

2012

5

5

0

2012

7

10

0

2012

2

4

10

11

2012

14

*Ei tarvittaessa kutsuttavia, eikä kesätyöntekijöitä

HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS** Ikäjakauma / Miehet (lkm) Kiilto

Ikäjakauma / Naiset (lkm) 30 - 50

yli 50

2014

6

1

2

2013

5

4

4

2013

5

4

3

2013

0

2

9

14

2012

5

7

6

2012

1

2

4

2012

0

4

5

16

alle 30

30 - 50

yli 50

alle 30

30 - 50

yli 50

2014

3

6

7

2014

2

6

2

2014

0

7

10

9

2013

2

1

3

2013

2

9

1

2013

0

5

6

7

2012

4

6

5

2012

4

8

2

2012

2

2

13

12

KiiltoClean

Kiilto

Henkilöstöryhmittäin (lkm)

alle 30

2014

KiiltoClean

alle 30

30 - 50

yli 50

1

2

2

Kiilto 2014

Johto

Ylemmät

Toimihenkilöt

Työntekijät

0

2

3

9

KiiltoClean

**Sis. kaikki kalenterivuoden aikana palveluksesta lähteneet (myös eläköityneet), ei tarvittaessa kutsuttavia eikä kesätyöntekijöitä.

Vastuussa-raportti

35


Henkilöstö ja työolosuhteet

Henkilöstötutkimus kertoo työilmapiiristä Henkilöstötutkimuksen tulokset ovat säilyneet tasaisen positiivisina raportointijaksolla vuosina 2012–2014. Henkilöstön motivaatio on hyvä: suurin osa työntekijöistä kokee oman työnsä hyödylliseksi ja työpanoksensa yhtiön kannalta tärkeäksi. Työnantajan panostukset työhyvinvointiin, työkyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen heijastuvat tutkimuksissa positiivisesti – erityisesti hyvä työterveyshuolto on saanut myönteistä palautetta.

Tutkimus on myös henkilöstöjohtamisen kehittämisväline. Tulosten pohjalta jokainen osasto luo omat vuosittaiset kehittämisprojektinsa. Kiilto Family -konsernin HR Manager seuraa projektien onnistumista ja raportoi niistä johtoryhmille. Projektit ovat käytännön työkaluja, joiden avulla varmistetaan jatkuva kehittyminen ja asioiden hyvä sujuminen työssä.

KIILTO JA KIILTOCLEAN: TYÖHYVINVOINTI Päämäärä: Työhyvinvoinnin edistäminen

Päämäärä: Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen

7 = erittäin hyvä 1 = erittäin huono

%

7

6

6

Tavoite: min. 5,4

4

5

Tavoite: alle 3 %

4 2

3 2

5,3 5,5

1 2012 Kiilto

“Panostamme merkittävästi työhyvinvointiin, koska haluamme luoda sisäisesti vahvan ja ehjän työyhteisön. Se on arvokas asia. Henkilöstöstrategiamme tavoite on, että henkilöstö on motivoinutta, osaavaa ja tuloksekasta. Tällä on selkeä yhteys liiketaloudelliseen menestymiseen.” Antti Uski, HR Manager, Kiilto Family Oy

36

Vastuussa-raportti

5,4 5,7

5,1 4,9

2013

2014

KiiltoClean

Kauden 2012-2014 tavoite: Henkilöstötutkimusten tulosten keskiarvo vähintään 5,4 Tavoite 2015-2017: Henkilöstötutkimuksen tulos on selvästi parempi kuin Suomen teollisuudessa keskimäärin. Kiilto Family-konserni vaihtoi vuonna 2014 henkilöstötutkimuksen palveluntarjoajaa, minkä vuoksi lukuarvot eivät ole sellaisenaan vertailukelpoisia.

0

3,9 3,8

2012 Kiilto

3,5 5,0

2013 KiiltoClean

3,5 3,6

2014 Tavoite alle 3 %

Katsauskauden 2012-2014 tavoite: Koko henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolojen prosentti alle 3 Tavoite 2015-2017: Tavoite ennallaan Sairauspoissaoloihin on laskettu oman sairauden sekä työ- ja työmatkatapaturman aiheuttama poissaolo. Henkilömäärissä on käytetty kvartaalin keskimääräistä henkilömäärää ilman ns. tarvittaessa kutsutaan -työntekijöitä sekä kesätyöntekijöitä.


Henkilöstö ja työolosuhteet

VANHEMPAINVAPAATA KÄYTTÄNEET Sukupuolen mukaan (lkm) Kiilto

Naiset

Miehet

2014

6

11

2013

8

11

2012

8

8

KiiltoClean

Työyhteisön hyvinvointia vahvistaa positiivinen työilmapiiri, jota Kiilto ja KiiltoClean edistävät muun muassa yhteisillä vapaa-ajan tapahtumilla. Vuosi 2013 huipentui Hyvän mielen juhlaan Turun Caribia -areenalla. Juhlassa paketoitiin työntekijöiden tuomia joululahjoja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta jaettavaksi. Lisäksi juhlassa nimettiin omasta henkilöstöstä seitsemän Hyvän mielen tuojaa. Hyvän mielen tuojat ovat henkilöitä, jotka omalla toiminnallaan ja erityisen positiivisella asenteellaan tuottavat työyhteisössä hyvää mieltä muille.

Naiset

Miehet

2014

10

4

2013

7

2

2012

7

5

KIILLOSSA JA KIILTOCLEANISSA KOKOAIKAISELLE HENKILÖSTÖLLE KUULUVAT MUUN MUASSA SEURAAVAT ETUUDET: • ateriasubventio • liikunnan tukeminen kulttuuri- ja liikuntaseteleiden, erilaisten liikuntatempausten ja omien liikuntavuorojen kautta • mahdollisuus hankkia konserniyhtiöiden valmistamia tuotteita henkilökuntamyynnin kautta • sairaan lapsen hoitopalvelu • työterveyshuolto • henkilöstö on tulospalkkiosäännöstön piirissä

Vastuussa-raportti

37


Henkilöstö ja työolosuhteet

Hyödylliset ideat aloitteilla esiin

Etsintäkuulutus: Turvallisuushavainnot

Aloitekäytäntö on yksi Kiillon ja KiiltoCleanin tavoista kannustaa koko henkilöstöä kehittämään yritysten toimintaa. Aloite voi olla mikä tahansa käytäntöjä koskeva ehdotus. Se voi kohdistua niin tuotteisiin ja tuotantoon kuin logistiikkaan, myyntiin, henkilöstöön tai taloustoimintoihin. Tavoitteena on löytää ideoita, jotka parantavat työtulosta, kohentavat työoloja tai vähentävät kustannuksia. Työntekijät kirjaavat aloitteet intranetiin, minkä jälkeen ne arvioidaan. Käyttökelpoisimmat aloitteet toteutetaan ja niiden tekijät palkitaan. ALOITTEET TEHOSTIVAT LAASTI- JA TASOITETEHTAAN TUOTANTOA Kiilto palkitsi Kari Kankkusen ja Marko Jussilan laasti- ja tasoitetehtaan tuotannon tehostamisesta vuonna 2012. Kankkunen tutki, kuinka paljon aikaa kului tuotantoprosessin eri vaiheisiin. Hän huomasi, että tuotelaadun vaihto vei ison osan ajasta ja keksi, että tietyllä teknisellä muutoksella olisi mahdollista nopeuttaa vaihtoaikaa. Idea toteutettiin, ja laadunvaihtoaika lyheni 45 minuutista 22 minuuttiin. Kankkunen työskenteli tuolloin prosessiteknikkona, nyttemmin hän on valmistunut insinööriksi. Tuotantotyöntekijä Jussila puolestaan kiinnitti huomioita tuotantoprosessin aikaisiin pakkausongelmiin, jotka aiheuttivat katkoksia pakkaamiseen. Laitteiden nopeutta säätämällä pakkaaminen saatiin sujuvaksi, nopeus parani ja kokonaistehokkuus kasvoi. Kaikkiaan laasti- ja tasoitetehtaan tuotanto tehostui 20 prosenttia vuonna 2012. Orchidea-aloiteohjelma otettiin Kiillossa käyttöön 2012

38

Vastuussa-raportti

KIILTO JA KIILTOCLEAN: HENKILÖSTÖN TEKEMÄT ALOITTEET kpl 250 200 150 100 50 237 28

67 43

30 24

2012

2013

2014

0

KIILTO JA KIILTOCLEAN: PALKITUT ALOITTEET

Kiilto etsii yhdessä henkilöstönsä kanssa toiminnassa näkyviä mahdollisia turvallisuuspuutteita ja kehitystarpeita. Tätä varten esimerkiksi tuotannon työntekijöillä on taskuissaan vihot, joihin he voivat kirjata työturvallisuuteen liittyviä havaintoja osana päivittäistä työtään. Henkilöstön aktivoinnin seurauksena turvallisuushavaintojen määrä moninkertaistui aiempaan verrattuna vuonna 2014, jolloin niitä kirjattiin kiitettävät 137 kappaletta. Tuon vuoden aikana asiasta muistutettiin aktiivisesti muun muassa koulutustilaisuuksissa ja kehityskeskusteluissa, ja jokainen havainnon tehnyt palkittiin kulttuurisetelillä. Samaa käytäntöä jatketaan. Työsuojelun RC-ryhmä valitsee vuosittain palkittavat turvallisuushavainnot. Tavoitteena on, että jokainen Kiiltolainen tekisi vähintään yhden turvallisuushavainnon vuoden aikana.

”Turvallisuushavaintojen kerääminen on viime vuosien paras yksittäinen keino parantaa työturvallisuutta. Sen avulla meillä on yli sata silmäparia tutkimassa tilannetta ja osallistumassa työturvallisuuden kehittämiseen. Yksittäisiä havaintojakin tärkeämpi on kokonaisuuden hallinta. Turvallisuushavainnot on työkalu, joka lisää tietoa ja vaikuttaa asenteisiin. Nolla tapaturmaa on ehdoton tavoite! Turvallisuuskäytäntöjä määrittävät osittain työehto- ja yleissopimukset. Sekä työehtosopimukset että työntekijä- ja työnantajaliittojen koulutukset ja teemapäivät pyrkivät lisäämään työturvallisuutta, työviihtyvyyttä ja parantamaan työssäjaksamista. Teollisuusalojen ammattiliitto Team, toimihenkilöiden Ammattiliitto Pro ja Kemianteollisuus ry tekevät työturvallisuuden parantamiseksi hyvin tuloksellista yhteistyötä.” Eero Suojanen, työsuojeluvaltuutettu, Kiilto Oy

kpl 20

KIILTO: TURVALLISUUSHAVAINNOT

15 10 5 0

Kiilto

12 17

16 20

2012

2013 KiiltoClean

7

14

2014

160 140 120 100 80 60 40 20 0

30

35

137

2012

2013

2014

Turvallisuushavainnot


Henkilöstö ja työolosuhteet

Tulospalkkio kannustaa kehittämään toimintaa

Kummin vinkit tukevat turvallista työtä Työturvallisuuden kummitoiminnassa prosessiturvallisuuden asiantuntijat jakavat hyviä toimintatapoja ja -käytäntöjä keskenään. Kummitoiminta aloitettiin Kiillossa Kemianteollisyys ry:n aloitteesta aloitteesta vuonna 2013. Työturvallisuuden kummiverkostoihin kuuluvat yritykset muodostavat neljä eri ryhmää. Jokaisella ryhmällä on kumminaan yritys, jonka työturvallisuusasiat ovat hyvällä tolalla, tai joka on jo pitkällä turvallisuusajattelussaan. Kiilto kuuluu väriteollisuuden ryhmään, jonka kummina toimii Neste Oilin edustaja. – Kummiryhmän kokouksissa käydään läpi ryhmän jäsenten toivomia aiheita. Viimeisin ryhmämme aihe oli muutoksenhallinta. Tavoitteena on kehittää helppokäyttöinen muutoksenhallintatyökalu, joka soveltuu

Kiillon ja KiiltoCleanin henkilökunnan työpanoksen osuus yhtiöiden tuloksen syntymisessä on merkittävä. Henkilöstö vaikuttaa ratkaisevasti yritysten toiminnan tehokkuuteen, ammatilliseen osaamiseen sekä tätä kautta taloudelliseen tulokseen. Menestyvät yhtiöt puolestaan turvaavat työpaikan ja luovat mahdollisuuksia työntekijöiden ammatilliselle kehitykselle. Mikäli Kiilto tai KiiltoClean henkilöstönsä avulla onnistuu saavuttamaan sellaisen taloudellisen tuloksen, joka ylittää asetetut minimitavoitteet, jaetaan siitä palkkiota henkilökunnalle. Menettelyllä pyritään tavoitteelliseen ja oikeudenmukaiseen yritysten johtamiseen. Samalla halutaan herättää kaikkien työntekijöiden aktiivinen kiinnostus tuloksen tekemiseen sekä myös oman ansiotason nostamiseen.

ryhmän kaikkien yritysten tarpeisiin, kertoo Kiillon työsuojelupäällikkö Lilli Puntti. Työturvallisuuden kummiverkoston toiminta on Kiillossa konkretisoitunut hyviksi käytännöiksi. Tapaamisissa tutustutaan mukana olevien yritysten turvallisuustoimintaan. – Kummiryhmästä on tullut paljon uusia ideoita. Työturvallisuudesta muistuttavat näyttötaulut ovat nykyään käytössä tuotannossa ja ruokalassa. Idea niihin tuli Tikkurilasta. Verkostosta saimme myös ajatuksen käynnistää turvallisuuskeskustelut tuotannon esimiesten ja työntekijöiden välillä. Maanlaajuisesti kummiverkostoissa on mukana kaikkiaan 20 yritystä. KiiltoClean liittyi Varsinais-Suomen verkostoon sen aloittaessa toimintansa vuonna 2014.

KIILTO: TYÖTAPATURMAT Päämäärä: Nollatason saavuttaminen kpl

Päämäärä: Nollatason saavuttaminen kpl

Päämäärä: Vertailutason alittaminen

5

10

20

4

8

15

3

6

2

4

1

3

0

1

0

2

10 5 8

0

0 2012

2013

2014

Tavoite 2012-2014: LTI 1 = työssä sattuneiden, vähintään 1 pv poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä 0 Tavoite 2015-2017: LTIF 1 = vähintään 1 pv työstäpoissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä/miljoona työtuntia: nollatason saavuttaminen aleneva

Päämäärä: Mahdollisimman pitkän tapaturmattoman jakson saavuttaminen

kpl/milj. työtuntia/vuosi

2014 Uusi tavoite 2015-2017: TRI = kaikkien työtapaturmien (ml. työmatkoilla ja alihankkijoille sattuneet tapaturmat) lukumäärä 0

3

8,2

2012

0

5,9

2013

11,3

Vertailuluku = RCyritysten keskiarvo. Vuoden 2014 luku ei ollut raportin painoon mennessä tiedossa.

2014

Tavoite 2012-2014: LTIF 3 = vähintään 3 pv työstäpoissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä/ miljoona työtuntia/vuosi on alle RC-yritysten keskiarvon Tavoite 2015-2017: Nollatason saavuttaminen

Raportointikauden pisin tapaturmaton jakso oli 478 päivää (9.10.2012–29.1.2014).

KIILTO JA KIILTOCLEAN: TULIPALOT Päämäärä: 0-tason säilyttäminen KiiltoCleanissa ei ole raportointijaksolla tulipaloja. Kiillossa oli vuonna 2013 yksi ja vuonna 2014 yksi tulipalon kriteerit täyttävä tilanne.

*) Raportointijakson Kiilto Oy:n tapaturmaluvuissa on mukana Kiilto Family Oy:n henkilöstö, koska seurantakäytäntö on keskitetty Kiilto Oy:n organisaatiolle. Vuodesta 2015 alkaen seurannat eriytetään. Vastuussa-raportti

39


Henkilöstö ja työolosuhteet

Viisi ässää siisteyteen 5S on Kiillon tuotannossa pieninä osa-alueina toteutettava siisteysohjelma. Sen filosofian mukaan erinomaisessa tehtaassa kaikki on siistiä ja jokainen työpiste on puhdas ja järjestyksessä. Se tekee työstäkin sujuvaa ja parantaa turvallisuuden ja ympäristön tasoa. Kiilto aloitti 5S-ohjelman vuonna 2012 ja on vähitellen laajentanut sen vaikutuspiiriä ympäri tehdasta. Tällä hetkellä ohjelman piiriin kuuluu liimanvalmistuksen tilojen lisäksi myös kunnossapito-osasto ja osa raaka-aineita valmistavaa polymerointilaitosta.

Vastuulliset yhdessä

Kemikaaliturvallisuus on osa tuotekehitystä Työterveyslaitos tekee Kiillossa työhygieniamittauksen neljän vuoden välein. Yhteistyö on kuitenkin jatkuvaa, koska Kiillon kemian alan asiantuntemusta halutaan hyödyntää ja jakaa tarkastusten ulkopuolellakin. Kiilto levittää tietouttaan asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen. – Kiillolla ei keskitytä suojaamaan vain omaa tehdasaluetta ja henkilöstöä, vaan kemikaaliturvallisuus ulottuu aina asiakkaisiin asti. Kiillon asiantuntijat tunnistavat riskit ja opastavat asiakkaitaan välttämään niitä, kertoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Milja Koponen (kuva oik). – Kotimaisella Kiillolla on helposti tavoitettava ja laajaulotteinen asiakaspalvelu, joka opastaa tuotteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön yksityiskohtia myöten – tarvittaessa paikan päällä. Myyntiedustajilla on merkittävä rooli asiakkaiden opastamisessa ja koulutuksessa. Kiilto ottanut työntekijän työturvallisuuden osaksi tuotekehitystä ja teknistä kehitystä. Jokaista tuotetta kehitettäessä ja raaka-ainetta valittaessa mietitään aina ensin työntekijän työturvallisuutta ja mahdollista altistumisvaaraa – ja tästä ei tingitä. – Vaaralliseksi luokitellun raaka-aineen tilalle pyritään aina löytämään vähemmän vaarallinen vaihtoehto. Mikäli sellaista ei löydy, pyritään luokitellun raakaaineen käsittely tuotannossa tekemään mahdollisimman turvalliseksi joko teknisillä ratkaisuilla ja/tai suojainten käytöllä, selvittää Kiilto Oy:n tuotekehitystuen päällikkö Lilli Puntti. Kiillossa on lisätty paljon mm. automaattisia annostelulaitteistoja ja tarkasteltu kohdepoistojen toimivuutta. Laasti- ja tasoitetehtaalla on parannettu yleisilman pölynpoistoa, mikä on vähentänyt työnteki-

40

Vastuussa-raportti

jöiden pölyaltistusta ja helpottanut työntekoa. Jokaisen työpisteen työkortissa määritellään yksityiskohtaisesti, mitä suojaimia tulee käyttää. – Suojainten käyttöä valvotaan, mikä tosin tuntuu jo turhalta, sillä työntekijät ovat tiedostaneet suojainten käytön tarpeellisuuden ja osaavat jo vaatia niitä työtovereiltaankin, Puntti kertoo. Kiillon oman kemikaaliturvallisuusjärjestelmän kannalta olennaista on pystyä selvittämään kaikkien raaka-ainekomponenttien luokitukset ja määrät. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa. – Nämä tiedot auttavat meitä omien tuotteiden luokittelussa, mutta toisaalta ne antavat vastauksia myös hankaliin tilanteisiin, joissa asiakas on mahdollisesti altistunut jollekin kemikaalille, Puntti selvittää.

Lue lisää osoitteesta: http://goo.gl/09a4V8 tai skannaa QR-koodi

5S ELI SEULO, SELKEYTÄ, SIISTI, STANDARDOI JA SÄILYTÄ: • Seulottaessa erotellaan ja poistetaan alueen turhat tavarat. • Selkeytysvaiheessa jäljelle jääneille tavaroille etsitään oikeat paikat ja ne merkitään. • Siistittäessä alueen pinnat puhdistetaan ja tarvittaessa paikkoja ehostetaan muun muassa maalaamalla. • Standardisoinnissa määritetään puhdistus- ja järjestyskäytännöt sekä laaditaan tarkistuslista varmistamaan, että käytäntöjä noudatetaan. • Säilyttäminen on viimeinen ässä: tehdään tarkastuskierroksia, puututaan epäkohtiin ja mietitään jatkuvasti parannuskohteita.

”On ollut haasteellista tehdä siistimistä oman työn ohessa, mutta vaiva on kannattanut. Tilojen siisteys on nyt aivan eri tasolla kuin ennen projektia. Lisäksi oikeilla työtavoilla voi vaikuttaa suuresti työskentely-ympäristöön. Roiskeiden ja pölyn kertymistä voi vähentää omin toimin. Kun pinnat pidetään siisteinä, on esimerkiksi koneiden öljyvuodot helppo havaita.” Antti Pohja, tuotantoinsinööri, Kiilto Oy.


Henkilöstö ja työolosuhteet

Pelastusharjoitus kouluttaa riskitilanteisiin KiiltoClean järjesti syksyllä 2014 Turun tehdasalueella pelastusharjoituksen yhdessä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa. Harjoituksen suunnitteluprosessi käynnistyi jo alkuvuodesta KiiltoCleanin tuotanto- ja turvallisuuspäällikkö Tapio Katajamäen toimesta. Harjoituksessa KiiltoCleanin tuotantotiloissa aiheutettiin fiktiivinen kemikaalivuoto. Tapahtumien seurauksena liuostehtaalla sekä toimistotiloissa annettiin yleishälytys ja tuotantotyöntekijät ja toimihenkilöt evakuoitiin työpisteiltään kokoontumisasemalle. Pelastustoimen johtoryhmä kartoitti tilanteen ja laati toimintasuunnitelman yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. KiiltoCleanin ensiapuryhmä kokoontui ja harjoitteli toimintaansa tapahtumien edetessä. Kun tilanne oli ohi, järjestettiin kokoustilassa pelastusharjoituksen loppukatsaus. Tilaisuudessa käytiin läpi pelastusharjoituksen kulku pääpiirteittäin videoiden sekä valokuvien avulla. Henkilökunnalle järjestettiin jälkeenpäin myös palautekeskustelutilaisuus, jossa kerrattiin

tapahtumien kulkua sekä pohdittiin yhdessä sitä, miten toimintaa kriisitilanteessa voidaan kehittää tulevaisuudessa edelleen. Harjoituksen avulla KiiltoClean testasi organisaationsa toimintaa kriisitilanteessa. Harjoituksessa havainnoitiin erityisesti sitä, kuinka viestit kulkevat niin sisäisesti kuin median suuntaankin. Samalla pelastuslaitos pääsi kokeilemaan kemikaaliorganisaationsa toimivuutta, joten harjoitus toimi heillekin oppitilanteena. Pelastusharjoituksen tuloksena KiiltoCleanissa parannettiin erityisesti sisäisen viestinnän käytäntöjä kriisitilanteessa. Harjoitus on yksi osa

Työntekijät ideoivat henkilönostimen KiiltoCleanin jatkuvaa turvallisuustyötä. Yritys opastaa henkilöstöään turvallisiin työtapoihin säännöllisellä koulutuksella. Henkilöstön turvallisuusopas -julkaisu on tiivistetty käytännön työkalu siihen, miten työpisteillä toimitaan ja kenelle tulee viestiä, mikäli työntekijä havaitsee puutteita työturvallisuudessa. Oppaasta selviää myös, mitä hätätilanteissa tulee tehdä.

Ympäristö- ja turvallisuusaiheiset koulutukset Kiilto

Koulutusten lukumäärä

Koulutuksiin osallistuneet

KiiltoClean

Koulutusten lukumäärä

Koulutuksiin osallistuneet

2012

23

395

2012

7

49

2013

32

328

2013

24

466

2014

69

776

2014

26

441

KIILTOCLEAN: TYÖTAPATURMAT Päämäärä: Nollatason saavuttaminen

Päämäärä: Vertailutason alittaminen

kpl

kpl/milj. työtuntia/vuosi

6

20,0

5

15,0

4 3

10,0

2 1

Uusi päämäärä: Mahdollisimman pitkän tapaturmattoman jakson saavuttaminen

5,0 6

4

17,6 8,2

5

11,8 5,9

8,6

0

0 2012

2013

2014

Tavoite 2012–2014: Työtapaturmien lukumäärä/vuosi aleneva, tavoitteena 0-taso Tavoite 2015–2017: Työtapaturmien määrä nolla

2012

2013

Vertailuluku = RC-yritysten keskiarvo. Vuoden 2014 luku ei ollut raportin painoon mennessä tiedossa.

2014

Tavoite 2012–2014: Vähintään 3 pv työstäpoissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä/miljoona työtuntia/ vuosi (LTIF 3) on alle RC-yritysten keskiarvon. Tavoite 2015–2017: Tavoite ennallaan

pv 250 200 150 100 50

KiiltoClean etsii yhdessä henkilöstönsä kanssa toiminnassa näkyviä mahdollisia turvallisuuspuutteita ja kehitystarpeita. Tavoitteena on saada jokaiselta tuotannon työntekijältä vähintään yksi turvallisuushavainto joka vuosi. Tähän kannustetaan erilaisin kampanjoin ja palkinnoin. Työsuojeluvaltuutetut valitsevat saaduista aloitteista parhaat, jotka pyritään toteuttamaan.

”Hankimme KiiltoCleanin tuotantoosastolle hiljattain henkilönostimen. Hankintapäätös tehtiin, kun useampi työntekijä havaitsi nostimen tarpeen. Nostimeen on oltu erittäin tyytyväisiä, ja työntekijät kokevat sen parantavan työturvallisuutta huomattavasti verrattuna tikkailla työskentelyyn. ”

205

0 2014 Tavoite 2015–2017: Tapaturmattomien päivien yhtämittainen jakso/vuosi mahdollisimman pitkä

Reijo Rusi, työsuojeluvaltuutettu, KiiltoClean Oy ja Kalle Sevon, tekninen työnjohtaja, KiiltoClean Oy

Tässä luvussa ovat mukana kaikki sellaiset työssä sattuneet tapaturmat, joista on seurannut vähintään yhden päivän työstäpoissaolo. Vastuussa-raportti

41


Henkilöstö ja työolosuhteet

Osaamisesta varmuutta työhön Kiilto ja KiiltoClean tavoittelevat työntekijöidensä ammatillista moniosaamista. Henkilöstön jatkuva kehitys ja kouluttautuminen nähdään strategisena kilpailuetuna. Yritysten ulkoista koulutusta ovat aihekohtaiset kurssit, seminaarit, luennot, tutkinnot, messut, vierailut raaka-aine- ja tarviketoimittajien luona sekä muut tiedonhankintamatkat. Ulkoiset koulutukset ovat taloudellisesti ja ajallisesti osittain tai kokonaan työnantajan tukemia. Yritykset järjestävät henkilöstölleen myös sisäistä koulutusta. Sitä tarjotaan osana muita säännöllisiä tilaisuuksia, kuten myyntikokouksia, tuotekehityksen ja tuotannon palavereita, raaka-ainetoimittajien vierailuja ja asiakaskoulutuksia. Sisäistä koulutusta järjestetään myös erillisinä teemakohtaisina tilaisuuksina. Koulutustavoitteiden toteutumista tarkastellaan henkilöstön ja työnantajan yhteisissä keskusteluissa. Osastojen ja yksiköiden osaamisen ja toimintojen kehittämistä seurataan henkilöstötutkimuksella vuosittain.

”Suorittamani kemianteollisuuden ammattitutkinto tuo varmuutta työskentelyyni. Nyt tiedän, mistä kannattaa hakea tietoa, jos jokin työhön liittyvä asia on epäselvä. Tästä on merkittävästi apua, sillä liimat ja laitteet muuttuvat ja työssä tulee koko ajan uusia haasteita.” Harri Markkola, tuotantotyöntekijä, Kiilto Oy

”Valmistuin toukokuussa 2013 Turun ammattikorkeakoulun ylemmän tutkinnon ohjelmasta. Opinnäytetyöni käsittelee ammattikäyttöön tarkoitettujen pesuaineiden julkisia hankintoja. Opinnot ovat tukeneet päivittäistä työtäni ja mahdollistaneet teorian linkittämisen käytännön työhön. Yritys on tukenut ja kannustanut opintojen suorittamista alusta lähtien, mikä osaltaan on motivoinut opiskelua ja mahdollistanut valmistumisen toivotussa aikataulussa.” Mikko Ruhtinas, avainasiakkuuspäällikkö, KiiltoClean Oy.

Osallistuin vuonna 2013 Future Excellence 4 -koulutusohjelmaan, jossa keskityttiin johtajuuden kehittämiseen ja kehittymiseen alati muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yritysympäristössä. Tutkielmassani keskityin Valioon KiiltoCleanin avainasiakkaana. Tutkielman tavoitteena oli kuvata avainasiakastyöskentelyn nykytila ja kehittää toimintaamme edelleen. Jukka Rantala, asiakkuus- ja kehittämispäällikkö, KiiltoClean Oy

42

Vastuussa-raportti

KIILLON JA KIILTOCLEANIN TYÖNTEKIJÄT OVAT TYÖNSÄ OHELLA SUORITTANEET OPINTOJA JA LAATINEET NIIHIN LIITTYVIÄ LOPPUTÖITÄ MM. NÄISTÄ AIHEISTA: • sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa ja yrityskuvan rakentamisessa • internet-sivujen koodikielet ja niiden hyödyntäminen omilla verkkosivustoilla • palveluliiketoiminnan kehittäminen myynnin tukena • toiminnan kehittäminen kriittisissä asiakaskohtaamisissa • kustannustehokkuuden kehittäminen tytäryhtiöiden logistiikkatoiminnoissa • yhteisömanagerointi • ostopäällikkökoulutus • strategisen johtamisen kehittäminen • avainasiakkuusjohtamisen kehittäminen • julkiset hankinnat • johtaminen kansainvälisessä liiketoiminnassa • kemianteollisuuden ammattitutkinto • asianajajatutkinto Yrityksissä on henkilöstölle järjestetty henkilökohtaisia tai yhteiskoulutustilaisuuksia työhön liittyvistä aiheista. Laajimmin henkilöstöön ulottuvia ovat mm. käytössä olevien tietoteknisten ja hallinnollisten järjestelmien, ohjelmien ja laitteiden (mm. toimintajärjestelmä, asiakkuudenhallintajärjestelmä, tehdasjärjestelmät, toimisto-ohjelmat) esittely ja perehdytys uusille henkilöille ja syventävä koulutus halukkaille sekä uusien järjestelmien, ohjelmien ja laitteiden käyttökoulutus. Lisäksi jaksolla 2012–2014 on toteutettu osana säännönmukaista koulutusohjelmaa koulutus- ja harjoitustilaisuuksia näistä aiheista: • henkilönostot • kemikaaliturvallisuus • vuodontorjunta • työturvallisuuskortti • onnettomuusharjoitukset • palontorjunta ja alkusammutus • siisteysohjelma • ensiapu • sisäiset auditoinnit • vaaralliset kuljetukset • haastavat • IMO-luokitukset asiakaspalvelutilanteet • tulityökortti • asiakkaan laitetekniikka • trukkikortti • tuotelaatu • turvallisuuskaluston käyttö • esimiestaidot • räjähdysvaaralliset tilat • sähkötyöturvallisuus


Henkilöstö ja työolosuhteet

Aktiivinen liikunta on hyvän olon lähde Kiillolle ja KiiltoCleanille on myönnetty valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valon Aktiivisen työpaikan sertifikaatti, joka on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja kehittämisen väline. Sertifiointi antaa osallistuvalle organisaatiolle palautetta siitä, kuinka työpaikkaliikunnan eri osa-alueet on yrityksessä hoidettu. KiiltoCleanissä sertifiointi toteutettiin vuonna 2014 ensimmäistä kertaa, ja heti hyvin tuloksin. Täydet pisteet ja erityistä kiitosta tuli yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa sekä liikuntaan aktivoinnista, kuten Kiillossakin. Kiillossa sertifiointi toteutettiin jo kolmatta kertaa ja tulos oli erinomainen. Yllä mainittujen osa-alueiden lisäksi erityisesti kiitettiin henkilöstölle suunnatun liikuntatuen määrää sekä työhyvinvointiohjelman tavoitteiden seurantajärjestelmää. Aktiivisen työpaikan sertifiointi tehdään Kiillossa ja KiiltoCleanissä kahden vuoden välein ja tavoite on, että rimaa korotetaan ja sertifioinnista saadaan aina edellistä kertaa parempi tulos. Liikunta koetaan yhtiöissä tärkeäksi hyvän olon, terveyden ja jaksamisen lähteeksi. Henkilöstön liikuntaharrastusten tukeminen omin liikuntavuoroin ja -setelein, yhteiset liikuntakampanjat ja -tapahtumat, vuotuiset kuntotestaukset ja liikuntatiedon jakaminen ovat osa Kiilto Family -konsernin kokonaisvaltaista työhyvinvointiohjelmaa. Tavoitteena on, että henkilöstö voi hyvin työssä ja työn ulkopuolella sekä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

”Osallistuin kuntotestiin ensimmäistä kertaa viime syksynä, pian sen jälkeen kun olin aloittanut työt KiiltoCleanilla. Testin tulokset antoivat itselleni tietoa kuntotasostani. Sain niistä motivaatiota harjoitteluun, koska haluan parantaa tulostani ensi syksynä! Liikun kolmesta neljään kertaa viikossa: käyn kuntosalilla, juoksemassa sekä KiiltoCleanin jumppavuorolla. Olen myös harkinnut juoksevani maratonin, sillä KiiltoClean maksaa osallistumismaksun kerran vuodessa. Se olisi hyvä treenaamisen tsemppari.” Mira Kivisoja, puhelinmyyjä, KiiltoClean Oy

Kiilto ja KiiltoClean: Kuntotestauksiin osallistuneet (% koko henkilöstöstä) 60 50 40 30 20 10

48

2012 Kiilto

”Tiistaina on jääkiekkovuoro, keskiviikkona lentopallo, torstaisin äijäjumppaa ja perjantaisin sählyä. Muutaman kerran vuodessa saamme tilaisuuden tutustua uusiin lajeihin. Kesällä pelaamme tennistä tehtaan hienolla tekonurmikentällä ja talvella voimme varata sisähallivuoroja. Kiillolta saa lisäksi omavastuuta vastaan liikuntaseteleitä, joten meillä on mahdollisuus liikkua niin paljon kuin jaksamme. Kiilto todella panostaa ja kannustaa liikkumiseen ja antaa siihen hyvät edellytykset. Koko osastomme on liikunnallinen ja kilpailuhenkinen. Kun kuulen, että joku on käynyt lenkillä, niin onhan sitä sitten itsekin mentävä.”

54

47

55

47

2013

2014

KiiltoClean

Tavoite: Vähintään 70 % henkilöstöstä osallistuu kuntotestauksiin

Kiilto ja KiiltoClean: Aktiivisen työpaikan sertifiointi % 100 80 60 40 20

Tommi Roiha, kunnossapidon koneasentaja, Kiilto Oy

Syyskuussa 2014 Kiillon ja KiiltoCleanin henkilöstölle luennoi ravitsemusasiantuntija Patrik Borg osana Kunnon syksy –hyvinvointikampanjaa. Luentoihin liittyen järjestettiin Kiillon Lempäälän henkilöstöravintolassa hyvinvointiviikko, jonka aikana lounaan sai nauttia päivittäin alennettuun hintaan. Tavoitteena oli aktivoida henkilöstöä ottamaan tavaksi nauttia terveellinen lounas omassa henkilöstöravintolassa päivittäin.

77

80

2009

2011

83

71

0 Kiilto

Lokakuussa 2013 järjestettiin Kiillossa ja KiiltoCleanissä 50+ -hyvinvointitapahtumat, joissa käytiin läpi 50 vuotta täyttäneille ajankohtaisia asioita terveyteen, hyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja eläkkeisiin liittyen. Tilaisuudessa puhuivat muun muassa työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön edustajat. Kaikille tilaisuuteen osallistujille järjestettiin myös työnantajan kustantama Kehon ikä -kartoitus.

41

0

2013

KiiltoClean

Tavoite: Parantaa Aktiivisen työpaikan sertifioinnin tulosta edelliseen tulokseen nähden aina kahden vuoden välein tehtävässä sertifioinnissa

Vastuussa-raportti

43


Vakavarainen ja kannattava liiketoiminta luo kestävää hyvinvointia Taloudellinen vakaus, kannattavuus ja hallittu kasvu muodostavat perustan, jolle Kiilto ja KiiltoClean rakentavat toimintaansa kestäviä hyvinvointivaikutuksia. Yritysten innovatiivinen, kilpailukykyinen, tehokas ja kannattava toiminta luo taloudellista lisäarvoa, jolla on oleellinen vaikutus niin yhtiöiden ja niiden yhteistyötahojen kuin lähiyhteisöjen ja yhteiskunnankin suorituskykyyn, hyvinvointiin ja kehittymiseen.

Kestävän liiketoiminnan näkökohdat • toiminnan hallinta ja kehittäminen • liiketoiminnan kasvu ja kehitys • toimialaosaaminen • kumppanuudet • jaetun yhteisen arvon tuottaminen • esimerkillisyys • kotimaisuus - Suomessa ja kansainvälisesti

44

Vastuussa-raportti

KiiltoClean Oy:n Hankasalmen tehtaan piha-alueella laiduntaa kesäisin kymmenkunta lammasta. Lampaat ovat pitäneet laajan piha-alueen puhtaana lähes kymmenenä kesänä. Idea lampaista maisemanhoitajana vilkkaan 9-tien varrella tuli Hankasalmen kunnasta.


Kestävä liiketoiminta

Taloudellisen lisäarvon jakautuminen sidosryhmille Kiilto ja KiiltoClean Kiillon ja KiiltoCleanin yhteenlaskettu liikevaihto* 2014: 104,0 MEUR 2013: 105,4 MEUR 2012: 104,2 MEUR

Asiakkaat

Liikevaihdot Tuotteet ja palvelut Kiillon ja KiiltoCleanin ympäristöja turvallisuusinvestoinnit

Investoinnit (Kiilto ja KiiltoClean yhteensä) 2014: 1,46 MEUR 2013: 1,33 MEUR 2012: 1,53 MEUR

Tavarantoimittajat Raaka-aine- ja materiaalihankinnat (Kiilto ja KiiltoClean yhteensä) 2014: 45,47 MEUR 2013: 47,29 MEUR 2012: 47,66 MEUR

Henkilöstö

Yhteiskunta

Henkilöstön palkat ja etuudet Tulospalkkiot** Työhyvinvointipanostukset Työterveys (Kiilto ja KiiltoClean yhteensä) 2014: 17,61 MEUR 2013: 17,21 MEUR 2012: 16,70 MEUR

Tuloverot Kiinteistöverot Sosiaalikulut Yleishyödyllisten toimintojen tuki (Kiilto ja KiiltoClean yhteensä) 2014: 3,53 MEUR 2013: 3,97 MEUR 2012: 3,77 MEUR

Koko Kiilto Family -konsernin (ks. sivu 3) omavaraisuusaste oli yli 80 prosenttia ja maksuvalmius (Quick Ratio) yli 2. Luvut kuvaavat kokonaisuudessaan konsernin taloudellista vakautta. * Liikevaihdot sisältävät Kiillon ja KiiltoCleanin Suomen liiketoiminnan sekä vientimyynnin, mukaanlukien myynnin ulkomaisille tytäryhtiöille. (Sivuilla 4 ja 6 esitellään myös Kiilto-alakonsernin ja KiiltoClean-alakonsernin liikevaihdot, joihin sisältyvät Kiillon ja KiiltoCleanin lisäksi myös niiden kansainvälisten tytäryhtiöiden harjoittama liiketoiminta. Tämä raportti ei kuitenkaan kata yhtiöiden kansainvälistä toimintaa muuten kuin esittelytasolla.) ** Kiillolla ja KiiltoCleanilla on vakiintunut tulospalkkiokäytäntö, josta kerrotaan sivulla 39.

2014

2013

2012

38,0

27,6

5,4

55,7

8,4

3,1

Kiilto Ympäristö- ja turvallisuusinvestointien osuus kaikista investoinneista (%) KiiltoClean Ympäristö- ja turvallisuusinvestointien osuus kaikista investoinneista (%)

KATSAUSKAUDELLA SAADUT TUET JA AVUSTUKSET Kiilto on saanut katsauskaudella tukea ELY-keskukselta Teollisuuden energia-analyysiin 13 000 euroa sekä Materiaalitehokkuustutkimukseen 10 000 euroa. Lisäksi TEKES on myöntänyt Kiillolle tukea tutkimukseen katsauskaudella yhteensä 693 000 euroa. Vuonna 2012 KiiltoClean sai 11 000 euroa energiatukea ELY-keskukselta energiaselvityksen tekemiseen. Samana vuonna KiiltoClean oli mukana Tekesin isossa sairaalahankkeessa, josta KiiltoCleanille syntyneistä kustannuksista korvattiin 50 %, korvaus maksettiin hanketta koordinoivalle yritykselle.

Vastuussa-raportti

45


Kestävä liiketoiminta

Taloudellinen vakaus heijastuu ympäristöön Kiillon ja KiiltoCleanin liiketaloudellinen vakaus heijastuu myönteisinä taloudellisina ja toiminnallisina vaikutuksina niiden sisäisissä ja ulkoisissa toimintaympäristöissä ja sidosryhmäsuhteissa. Asiakkaiden ja oman henkilöstön ohella se ulottuu muuhun ympäröivään yhteiskuntaan, kärjessä omat toimipaikkakunnat ja opetusmaailma, laajemmin koko elinkeinoelämä, kansantalous ja kansalaishyvinvointi. Kahdensuuntainen yhteistyö alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä eri asteiden oppilaitosten kanssa perustuu avoimeen ja luottamukselliseen vuoropuheluun, jossa tunnistetaan molempien osapuolten välittömät ja välilliset hyötynäkökohdat. Yhteistyötä ohjaa myös kestävää kehitystä edistävien käytäntöjen löytäminen ja kehittäminen. Kiilto ja KiiltoClean käyvät monitasoista vuoropuhelua vaikutuspiirissään olevien yhteisöjen tarpeista, hankkeista ja erityispiirteistä. Molemmilla yhtiöillä on aktiivinen keskustelukäytäntö toimintapaikkakuntiensa kunnallisjohdon kanssa. Keskustelut tarjoavat molemmille osapuolille arvokasta tietoa esimerkiksi kaavoituksen, logistiikan, toimintojen sijoittumisen sekä tutkimus- ja kehitysyhteistyön aloilta. Säännöllisessä yhteistyössä alueellisten ympäristö-, työturvallisuus- ja pelastusviranomaisten kanssa valvotaan ja kehitetään tehtaiden ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia ja käytäntöjä ja kartutetaan molemmin puolin hyödyllistä tietoa. Kiinteä yhteistyö työvoimaviranomaisten kanssa edistää Kiillon ja KiiltoCleanin työvoimatarpeiden ja tarpeisiin sopivan työvoiman oikea-aikaista kohtaamista. Oppilaitosyhteistyö on Kiillon ja KiiltoCleanin yksi näkyvä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun elementti. Se edistää, paitsi yhteistyön osapuolien, myös laajemmin koko toimialan osaamista vahvistaen samalla vastuullista työnantajamielikuvaa. Yhteistyö tarjoaa koululaisille ja opiskelijoille työelämän kokemusta, ammatillista koulutusta tukevaa käytännön tietoa sekä

46

Vastuussa-raportti

ansiotuloa. Oppilaitokset kuulevat yritysten tutkimustyöhön tai muuhun toimintaan liittyvistä kehitystarpeista ja pystyvät huomioimaan ne koulutussuunnittelussaan ja -tarjonnassaan. Oppilaitosyhteistyöhön sisältyy myös Kiillon ja KiiltoCleanin omien asiantuntijoiden luennointi ja muu tiedollinen konsultointi oppilaitoksissa. Tämänkaltainen osaamisen vaihto edistää näin sekä kemian toimialan että siihen kohdistuvan kiinnostuksen ja siihen tarvittavan opetuksen kehitystä. Oppilaitosyhteistyön lisäksi harjoittelu-, oppisopimus- ja työelämään tutustumispaikkoja tarjotaan erilaisiin työvoimapoliittisiin koulutusohjelmiin liittyen, sekä ns. siirtymätyöpaikkoja osana työelämään kuntoutumista. Lue lisää Kiillon ja KiiltoCleanin oppilaitosyhteistyöstä sivulta 50. LIIKETOIMINNAN EETTISYYS Kaikkien Kiilto Family -konserniin kuuluvien yritysten kestävä liiketoiminta perustuu kunkin toimintamaan lakeihin ja muihin säädöksiin, työehtosopimuksiin sekä hyvään hallintotapaan ja eettisiin toimintatapoihin. Yrityksissä tunnetaan keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteiskuntavastuun perusasiakirjat, aloitteet ja hankkeet, ja kunnioitetaan niiden mukaista toimintaa. IVY-maiden ja Ukrainan yhtiöissä niin kutsuttu White Book -ohjeistus tarkentaa toiminnan eettiset periaatteet. Raportointikaudella yritykset vahvistivat juridisen osaamisen resurssejaan perustamalla yhtiölakimiehen toimen. Yhtiölakimies konsultoi koko konsernia lainopillisissa asioissa ja

osallistuu eettisen toiminnan linjauksiin yhdessä johdon kanssa. Konsernin yritykset maksavat verot toimintamaihinsa paikallisten säädösten mukaisesti. Korruptiota ei hyväksytä. Yritykset ovat myös ottaneet käyttöön kansainvälisen kauppakamarin antikorruptiolausekkeen, joka viestitetään paitsi omalle henkilöstölle, myös yhteistyökumppaneille muun muassa sopimusten teon yhteydessä. Kiillon laatuperiaatteet toimivat eettisenä ohjenuorana Kiillon henkilöstölle. Laatuperiaatteissa painotetaan, että jokaisen Kiiltolaisen tulee olla työssään vastuullinen sekä edistää sisäisen ja ulkoisen ympäristön hyvinvointia. KiiltoCleanin toimintapolitiikka puolestaan tähtää siihen, että koko henkilöstö sitoutuu laadun, ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden parantamiseen. Kiillon laatuperiaatteet ja KiiltoCleanin toimintapolitiikka esitellään tarkemmin sivuilla 58 ja 59. ASIANTUNTIJAEDUSTUKSET Kiillolla ja KiiltoCleanilla on asiantuntijaedustuksia toimialoihinsa liittyvissä asiantuntija-, yhteistyö- ja edunvalvontaelimissä. Edustuksilla yhtiöt edistävät ja hyödyntävät tiedonvaihtoa molempien osapuolten osaamisen ja alan yleisen kehityksen vahvistamiseksi. Osallistuessaan yhteistyöverkostoihin ja -foorumeihin yritykset saavat tietoa toimintansa vaikutuspiiriin kuuluvien yhteisöjen tarpeista, ajankohtaisista hankkeista ja erityispiirteistä ja voivat huomioida ne vastuullisessa toiminnassaan.


Kestävä liiketoiminta

Vastuulliset yhdessä KIILLOLLA TAI KIILTOCLEANILLA ON ASIANTUNTIJAEDUSTUKSET MUUN MUASSA SEURAAVISSA TOIMIALA- JA YHTEISTYÖELIMISSÄ: KEMIANTEOLLISUUS RY • hallitus • tieteellinen neuvottelukunta • liimajaos • ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta, lisäksi Tuotteet- ja Tuotanto -alatyöryhmät • viestintävaliokunta TEKNOKEMIAN YHDISTYS RY • hallitus • puhtauskemian ryhmä • laitos- ja teollisuusryhmä • kosmetiikkakemian ryhmä TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO • liittohallitus RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ • sisäilmastoluokituksen päätoimikunta CEN (Comité Europeén de Normalisation, eurooppalaista standardisointia edistävä järjestö) • liimat ja laattalaastit • lattiatasoitteet • puuliimat • biopohjaiset tuotteet TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO • liimateknologian dosentuuri • talouden ja rakentamisen tiedekunnan neuvottelukunta TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU • laboratorioalan neuvottelukunta AEL (Ammattienedistämislaitos, teollisuuden ja muun elinkeinoelämän ammattityöntekijöiden täydennyskoulutusta edistävä säätiö) • kemian ja prosessitekniikan valtakunnallinen asiantuntijajäsenyys MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA • Tampereen jaos HUOLTOVARMUUSKESKUS • Kemian poolin toimikunta, teollisuussektori YMPÄRISTÖJOHTAMISEN YHDISTYS RY • kannatusjäsenyys Yhtiöiden asiantuntemus on edustettuna omien toimialayhteyksien lisäksi monissa muissa elinkeinoelämää, tiedettä, kulttuuria ja yhteiskunnallista toimintaa edustavissa elimissä.

Timo Leppä, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja

Kemia on kaiken takana ja kaikessa mukana ”On kiistaton tosiasia, että Kiilto asettui Suomen kemian kenttään ennakkoluulottomana edelläkävijänä jo 1990-luvun alussa. Kiilto ja KiiltoClean ovat järjestelmällisesti lähteneet mukaan hankkeisiin, joilla on kehitetty yritysten vastuullisuutta ja sen eri osa-alueita – viimeisimmäksi energia- ja materiaalitehokkuutta sekä työturvallisuutta. Kiillon ja KiiltoCleanin nopeus ja ketteryys rakentavat niitä valmiuksia, joita kemian alan globaalissa kilpailussa tarvitaan. Edellä kulkeminen luo ajattelutavan, joka on keskeisen tärkeää kilpailussa. Aloite otetaan omiin käsiin, ja se hyvä, joka löydetään, otetaan käyttöön heti. Kemia on harvoin otsikoissa, mutta se on kaikessa mukana ja kaiken takana. Kemianteollisuuden liikevaihto vuodessa on noin 25 miljardia euroa. Se vastaa 25 prosenttia Suomen teollisuustuotannosta ja 25 prosenttia Suomen viennistä. Tällä osuudella kemianteollisuus on Suomen suurin vientiteollisuusala. Kemianteollisuudella on äärimmäisen tärkeä rooli suomalaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja mahdollistamisessa. Työllistämme Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä. Kemianteollisuuden tehdas-, tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit vuosittain ovat noin miljardi euroa. Ainoastaan kemianteollisuus on kyennyt nousemaan vuoden 2008 finanssikriisistä sitä edeltäneelle tasolle ja reilusti ylikin. Kemianteollisuus rakentaa kestävään kehitykseen pohjaavaa yhteiskuntaa. Päästäksemme tähän meidän pitää olla kilpailukykyisiä ja nopeita reagoimaan. Vastaus on innovatiivisuuden kasvattaminen, eli tutkimuksella ja tuotekehityksellä tulee olla riittävän suuri paino. Kiilto ja KiiltoClean ovat ymmärtäneet tämän jo aikaa sitten ja pitävät mittavan tuotekehityksensä tiukasti kotimaassa. Tutkimuksen lisäksi osaamista tarvitaan markkinointiin, myyntiin ja liikkeenjohtoon, jotta innovaatiot voidaan kaupallistaa.”

Lue lisää kemianteollisuuden merkityksestä Suomessa ja kansainvälisesti: http://goo.gl/43IwDe tai skannaa QR-koodi

Vastuussa-raportti

47


Kestävä liiketoiminta

Vastuulliset yhdessä

Aleksi Randell, Turun kaupunginjohtaja

Turun kaupunki vie kemian alan yhteistyötä eteenpäin ”Turun seudulla on runsaasti kemian osaamista niin tutkimuslaitoksissa kuin yrityksissäkin. Viime aikoina eri osapuolten yhteistyö on vahvistunut ja onkin tärkeää, että korkeakoulut ja yritykset tekevät innovaatiotyötä yhdessä: tutkimusta ja tuotekehitystä, jonka seurauksena saadaan uusia tuotteita sekä kotimaan markkinoille että vientiin. Tämänkaltaisessa yhteistyössä kaupunki voi tukea KiiltoCleania mahdollisuuksien mukaan. Kaupungin tehtävänä on mahdollistaa eri alojen yhteistyö. Innovaatiohankkeissa voimme antaa tietoa vaihtoehdoista ja auttaa tarvittaessa rahoituksen hankkimisessa. Kuuntelemme yrityksiä ja niiden tarpeita, mutta esimerkiksi elinkeinoyhtiössämme on mukana myös korkeakoulujen edustajia. Olemme siinä kaikki saman pöydän ympärillä miettimässä, miten edistämme yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita. Turun seudulla KiiltoClean on keskisuuri yritys ja merkittävä työllistäjä. Se, että yritys toimii useammalla paikkakunnalla, tekee siitä vahvemman ja kilpailukykyisemmän. KiiltoCleanin toiminta on vakaata, mikä näinä vaikeina aikoina on meille tärkeää. Mikäli yrityksellä on halua kasvaa ja investoida, kaupunki pyrkii tunnistamaan yrityksen tarpeet ja antamaan sopivaa apua. Olemme keskustelleet KiiltoCleanin heidän suunnitelmistaan kehittää toimintaansa – toimitilatarpeista ja logistisista kysymyksistä. Yhteistyöllä on pitkät perinteet ja kaupungilla on hyvät ja välittömät välit KiiltoCleaniin. Meidän toiveemme luonnollisesti on, että yritys menestyy, jatkaa ja kasvattaa toimintaansa Turussa. Teemme parhaamme, että kaupunki julkisena toimijana voi tässä auttaa.”

48

Vastuussa-raportti

Yhtiölakimies neuvoo, selvittää ja vahvistaa Kiilto Family -konserni perusti yhtiölakimiehen toimen vuonna 2014. Yhtiölakimies Satu Koivula on konsernin kaikkien yhtiöiden käytettävissä. Hän tarjoaa neuvoja lainopillisissa kysymyksissä, seuraa toimialaa koskevaa lainsäädäntöä ja huolehtii tavaramerkkiasioista ja aineettomista oikeuksista. Hän myös tarkistaa vakuutusten sisällöt ja on mukana merkittävien reklamaatioiden käsittelyssä. Sopimusjuridiikka on tärkeä osa yhtiölakimiehen työtä. Asiakassopimusten liitteenä on yhä useammin

asiakkaiden omia vastuullisuusohjelmia, joihin he odottavat Kiillon tai KiiltoCleanin sitoutuvan. Koivula on tarvittaessa mukana konserniyritysten sopimusneuvotteluissa ja tarkistaa sekä sopimusten että vastuullisuusohjelmien sisällöt. Yhtiölakimiehen toimenkuvaan kuuluu myös yrityksen eettisten käytänteiden edelleen kehittäminen ja siihen liittyvä neuvonta. Konserni on luomassa korruption vastaista politiikkaa, jonka muotoilemisessa yhtiölakimiehen panos on merkittävä.

”Yhtiölakimies tuo yhden tärkeän näkökulman käsiteltäviin asioihin ja varmistaa, että toiminta on oikeudellisesti kestävällä pohjalla, sopimukset ovat mahdollisimman selkeitä ja yhtiön riskit ovat hallinnassa. Sisäisen, päivittäin paikalla olevan lakimiehen puoleen on helpompi kääntyä kuin ulkopuolisen neuvonantajan. Ongelmia voidaan estää syntymästä tai niitä saadaan ratkottua jo varhaisessa vaiheessa. Yhtiölakimiehenä vahvuuteni on laajaalaisuus. Aiemmin saatettiin selvitellä yksittäisiä ongelmia jokaisella sektorilla erikseen. Yhtiölakimiehenä näen konsernista kokonaiskuvan ja voin hyödyntää kertaalleen opittua ja tehtyä uudelleen sekä edistää hyviä käytänteitä. ” Satu Koivula, yhtiölakimies, Kiilto Family Oy.

Vastuulliset yhdessä

Kiilto on ylpeästi lempääläläinen

”Kiilto on esimerkillisesti hoidettu ja kannattava perheyritys, joka on Lempäälän kunnan suurin teollinen työnantaja. Moni Kiiltolainen asuu Lempäälässä, ja he maksavat kunnallisveronsa Olli Viitasaari, Lempäälän Lempäälään. Kunnallis-, kunnanjohtaja yhteisö- ja kiinteistöverojen myötä kunnan saama verotulo Kiillosta on huomattava. Suuret tehtaat tarvitsevat palveluita, joten myös välilliset vaikutukset ovat merkittäviä. Kiillon sijainti Lempäälässä vaikuttaa kunnan työpaikkaomavaraisuuteen, jota vilkkaana käyvässä kuntarakennekeskustelussa painotetaan. Lempäälässä

työpaikkaomavaraisuus on 70 prosentin luokkaa, josta kolme prosenttiyksikköä tulee Kiillosta. Tämä vaikuttaa kunnan uskottavuuteen yksittäisenä toimijana ja onnistuneena elinkeinopolitiikan harjoittajana. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä siihen yhteistyöhaluun, mikä Kiillolla on Lempäälän kunnan suuntaan. Elinkeinopoliittisen yhteistyöryhmämme jäsenistä puolet tulee yrityksistä. Kiillon edustus on tuonut arvokaan panoksen ryhmän toimintaan. Yhteistyö on sujuvaa ja mutkatonta. Myös kunta on pyrkinyt toimimaan mahdollisimman joustavasti aina silloin, kun neuvottelutarvetta on esiintynyt. Kiilto ilmoittaa ylpeästi sijaitsevansa Lempäälässä. Helposti lähestyttävä kotimainen perheyritys istuu kuntaamme hyvin. Tunnemme Kiillon väen ja tiedämme aina, kenen kanssa asioista voi keskustella.”


Kestävä liiketoiminta

Vastuulliset yhdessä

Martti Mäkinen, Hankasalmen kunnanjohtaja

Tehdas tuo vakautta myös kunnalle ”KiiltoCleanin tehdas Niemisjärvellä on toiminut pitkäjänteisesti ja vakiintuneesti. Olemme olleet tyytyväisiä siihen, että taloudellisesti ankarasta ajasta huolimatta KiiltoClean on pystynyt pitämään toimintansa vakaana, eikä tehtaan toimintoja ole jouduttu supistamaan tai henkilöstöä vähentämään. Viimeisen 10–15 vuoden periodilla KiiltoCleanin merkitys kunnalle työllistäjänä on ollut merkittävä. KiiltoClean on sitoutunut toimintaan Hankasalmella ja viestii siitä pitämällä aktiivista yhteyttä kuntaan. Olemme tietoisia siitä, mitä yrityksessä tapahtuu ja mitä suunnitelmia heillä on tulevaisuuden varalle. Tapaamme säännöllisesti ja käymme läpi ajankohtaisia asioita. Avoin viestintä lisää luottamusta ja tekee yhteydenoton helpoksi. Tämä on ollut hyvä tapa toimia.

KiiltoCleanin tuotantolaitokset Hankasalmen Niemisjärvellä ovat moderneja ja turvallisia. Vaikka niissä tehdään kemianteollisuuden tuotteita, ne eivät aiheuta ympäristölle mitään ongelmia. Siitä yritys on pitänyt huolta investoinneillaan. Siisti, hyvin hoidettu ja moderni teollisuuslaitos Valtatie 9:n varressa on kunnalle myös erinomainen käyntikortti. Niemisjärven tehdas on meille tärkeä. Se luo turvallisuudentunnetta ja lisää vakautta toimintaamme. Kunnassa on vankka usko siihen, että Hankasalmen toimipiste jatkaa vähintäänkin nykylaajuudessaan. Kenties jotain lisätäänkin – tontilla on kyllä varaa laajentaa. Uskon, että KiiltoCleanilla on hyvä tulevaisuus Hankasalmella.”

NIEMISJÄRVEN TEHDAS, HANKASALMI • Tehdas on toiminut vuodesta 1976 • Edellisen kerran tehdasta on laajennettu vuosina 2004–2005 • Työllistää noin 20 henkilöä • Tehtaalla valmistetaan nestemäisiä puhdistusaineita sekä vähittäiskauppoihin että suurasiakkaille

Gradu-työ ISO 26000 -yhteiskuntavastuun standardin soveltamisesta Kiillossa KTM Susanna Saari selvitti pro gradu -työssään, miten ISO 26 000 -yhteiskuntavastuun standardin käyttöönotto näkyy Kiillon toiminnassa. Saari valitsi yhdessä Kiillon kanssa tutkimuskohteeksi kaksi standardin ydinaihetta: ihmisoikeudet ja yhteisön toimintaan osallistuminen ja kehittäminen. Ihmisoikeuksien osalta kartoitettiin käytäntöjä ostotoiminnoissa ja henkilöstöhallinnossa. Yhteisöllä Kiilto tarkoittaa paitsi alueellista, myös aihepohjaista lähi- tai toimintaympäristöä. Yhteisön toimintaan osallistumisessa valittiin tarkasteluun Kiillon harjoittama oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö. Gradussaan Saari tutki, mitkä ovat Kiillon nykyiset käytännöt ja kehitystarpeet kyseisten ydinteemojen ympärillä, ja kuinka ihmisoikeudet sekä oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö kytkeytyvät yrityksen liiketoimintaan. Saari toteaa tutkimuksessaan, että oppilaitos- ja tutkimus-

yhteistyö on Kiillossa merkittävä yhteiskuntavastuun toteuttamisen väylä. Sitä kautta yritys saa välittömiä ja välillisiä hyötyjä. Samalla yritys tukee yhteisön toimintaa. Yhteistyö tuottaa yritykseen tarvekohtaista tietoa, osaamista ja resurssipotentiaalia, parantaa tunnettuutta ja toimii verkostoitumisväylänä. Oppilaitoksen kannalta saantoa on muun muassa harjoitteluja työpaikkojen mahdollisuus sekä tiedon, koulutuksen ja valmiuksien kehittyminen. Ostotoiminnassa nykyiset toimittajasuhteet ovat pitkäkestoisia ja luottamukseen perustuvia. Saaren tutkimuksen mukaan Kiillossa tiedostetaan kuitenkin myös toimintaympäristön muutoksista seuraavat haasteet ja ihmisoikeuksiin liittyvä, etenkin hankintaketjun alkupäähän kohdistuva kasvava yleinen huomio. Kiilto tuntee kansalliset ja kansainväliset keskeiset ihmisoikeuksia määrittävät asiakirjat,

kunnioittaa niitä ja tukee niiden mukaista toimintaa. Yhtiön eettisissä periaatteissa sitoudutaan vastuullisen liiketoiminnan käytäntöihin, joita edellytetään myös yhteistyökumppaneilta. Henkilöstöön liittyvässä toiminnassa jo Suomen lainsäädäntö varmistaa ihmisoikeuksien huomioinnin, esimerkiksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden noudattamisen. Tutkimus tuotti molempien tarkasteltujen aiheiden tiimoilta kehitysajatuksia muun muassa systematiikan, mitattavuuden sekä kysely-, kartoitus- ja dokumentointikäytäntöjen suhteen. Susanna Saaren Vaasan yliopiston strategisen johtamisen oppiaineeseen vuonna 2014 tekemä pro gradu -työ on ladattavissa osoitteessa http://goo.gl/PDhhWJ tai skannaa QR-koodi.

Vastuussa-raportti

49


Kestävä liiketoiminta

”Meille oppilaitosyhteisyö on tärkeä osa yhteiskunnallista vastuuta. Se innostaa nuoria opiskelemaan, antaa konkreettisen kuvan työelämästä, auttaa heitä ymmärtämän kemian alan merkityksen ja mahdollistaa käytännön taitojen harjoittelun. Opiskelijaharjoittelun välityksellä myös alan koulutukseen kulkee hyödyllistä tietoa käytännön sovelluksista ja osaamiseen liittyvistä tarpeista. Oppilaitosyhteistyö on meille myös keino saada osaavaa työvoimaa. Harjoittelut ovat meille rekrytointien pääkanava.”

Työharjoittelu avaa ikkunan kemiaan Kiilto tarjoaa koululaisille ja opiskelijoille monipuolisesti mahdollisuuksia tutustua työelämään, kemian alaan ja Kiiltoon yrityksenä. Yritys on aktiivisessa yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa ja pyrkii lisäämään kiinnostusta kemian opiskeluun ja työskentelyyn kemian parissa. Opintoja tukevia tutkimusprojekteja ja työharjoittelujaksoja tarjotaan erityisesti kemian ja tekniikan opiskelijoille, mutta myös muille opintosuunnille. Varhaisimmillaan jo peruskouluikäinen saa mahdollisuuden tutustua työelämään Kiillossa TET-harjoittelun muodossa. Työharjoittelu ja yrityksen toimintatapoihin tutustuminen johtavat monen kohdalla myös varsinaiseen työpaikkaan Kiillon leivissä. Oppilaitosyhteistyötä luonnehtii sekä fyysinen läheisyys että erityisosaaminen. Raportointijaksolla 2012–2014 Kiilto on tarjonnut työelämään tutustumis- tai harjoittelupaikan vuosittain 30–40 nuorelle.

KESÄTYÖNTEKIJÄT (HLÖ/V) kpl 50 40 30 20 10 40

6

43

4

30

5

0 2012 Kiilto

50

2013 KiiltoClean

Vastuussa-raportti

2014

OPPILAITOSYHTEISTYÖN MUOTOJA KIILLOSSA: • Peruskoulut: TET-harjoittelu, Tutustu työelämään ja tienaa -kampanja, tutustumiskäynnit, kummikoulutoiminta • Lukiot: tutustumiskäynnit, kemian alan stipendit kummikouluille, kesätyöt • Ammattioppilaitokset: harjoittelu, näyttökokeet, kesätyöt • Ammattikorkeakoulut: harjoittelu, kesätyöt, opinnäytetyöt • Korkeakoulut ja yliopistot: harjoittelu, kesätyöt, opinnäytetyöt, tutkimusyhteistyö

Lilli Puntti, tuotekehitystuen päällikkö, työsuojelupäällikkö, Kiilto Oy

”Harjoittelijan tai kesätyöläisen ensimmäinen työpiste tuotannon puolella on tyypillisesti pakkaamo, josta on mahdollista myöhemmin edetä valmistukseen ja tuotekehitykseen. Koska opiskelijat hakeutuvat meille itse, he ovat yleensä varsin kiinnostuneita alasta. Harjoittelun aikana he voivat punnita, kiinnostaako kemianteollisuus ja Kiilto työnantajana. Sitä kautta saamme motivoituneita tekijöitä taloon. Tästä yhteistyöstä on meille apua myös ruuhkahuipputilanteissa, jolloin talon jo ennestään tuntevia opiskelijoita saadaan nopeasti projektiluontoiseksi lisätyövoimaksi.” Keijo Salomäki, valmistuspäällikkö, Kiilto Oy


Kestävä liiketoiminta

Kesätyöstä valmiuksia ammattiin Kiilto tarjoaa nuorille 35–50 kesätyöpaikkaa vuosittain. Kiilto on mukana toimialajärjestönsä Kemianteollisuus ry:n kesätyökampanjassa, jossa tarjotaan nuorille mahdollisuuksia tutustua kemian alaan ja kiinnostua siitä työpaikkana. Kampanjassa kerätään jäsenyritysten kesätyöpaikkatiedot Kemian kesätyölaskuriin Kemianteollisuuden verkkosivuille. Laskurin avulla liitto haastaa jäsenyrityksiään sesonkityöntekijöiden aktiiviseen rekrytoimiseen. Antti Laaksonen kirjoitti Kemianteollisuus Ry:n Kesä kemiassa -blogiin kesätyökokemuksistaan Kiillossa. Laaksonen opiskelee Turun yliopistossa teknisen työn aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi. ANTTI LAAKSONEN: KESÄ KEMIANTUOTANNOSSA ”CH3COOCH=CH2 – Siis mitä? Ei hätää, ei tämä kirjain-numeroyhdistelmä minullekaan kerro yhdistelmän olevan dispersiopohjaisen puuliiman raaka-aineen rakennekaavaa. Aina ei nimittäin tarvitse ymmärtää moolimassoja työskennelläkseen kemian parissa. Yläasteikäisenä eli vuosina 2003–2005 menin ”Tonnilla töihin” kahden viikon kesätyöjaksolle Tampereen kupeessa sijaitsevaan kemiantehtaaseen Kiiltoon. Tällöin työtehtävät liittyivät lähinnä kiinteistön ja tehtaan kunnossapitoon aina nurmikonleikkuusta sulateliimatehtaan ilmanpuhdistimien vaihtamiseen.

Vastuulliset yhdessä

Seuraavana kesänä minulle oli kertynyt ikää sen verran, että sain työskennellä Kiillon pakkaamossa. Työhöni kuului erilaisten liimojen sekä rakennusmassojen pakkaaminen suoraan sekoittajasta. Näissä merkeissä meni myös kesä 2007. Välillä hain vauhtia muista hommista, kunnes sain kauan tavoittelemani opiskelupaikan aineenopettajalaitoksesta. Kesäisin koulujen lomien takia on omaan opintoaiheeseen liittyvän alan töitä hieman vaikea saada. Onneksi Kiilto tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä kesätöitä. Tulevana teknisen työn aineenopettajana olen yhdessä koulun rehtorin kanssa vastuussa koulussa käytettävistä kemikaaleista. Uusi käytäntö velvoittaa koululaitokset laatimaan kemikaaliluettelon ja tuoteselosteet kaikista kouluissa käytettävistä kemikaaleista. Se on osa riskienhallintaa ja työturvallisuutta. Kemikaaliturvallisuudessa onkin hyvä ottaa mallia juuri Kiillosta, jossa työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tulevassa työssäni vastaan materiaalihankinnoista, joten Kiillosta saamastani kokemuksesta ja liimojen tuntemuksesta tulee varmasti olemaan hyötyä. En olisi uskonut ensimmäistä työsopimusta kirjoittaessani yli kymmenen vuotta sitten, että kesätyöt Kiillossa tulisivat yhdistymään tulevaan ammattiini.” Teksti on lyhennelmä, lue koko blogiteksti osoitteessa: http://goo.gl/TKVaFI tai skannaa QR-koodi

Tukea kulttuurille, urheilulle ja sosiaalisille hankkeille Kiilto ja KiiltoClean ovat aktiivisesti mukana lähiympäristönsä arjessa. Yritykset tukevat erilaisin yhteistyösopimuksin kulttuuria, urheilua sekä sosiaalisia hankkeita. Tuki voi olla rahallista, materiaalista tai tiedollista. Kohteiden valinnassa vaikuttaa suoran avuntarpeen lisäksi kumppanin oma tavoitteellisuus ja sitoutuneisuus sekä tukityön laajempi yhteiskunnallinen merkitys. Yhteistyösopimuksilla edistetään valittujen lajien ja niiden edustajien sekä hyvien hankkeiden toteutusta, tunnettuutta ja kehittymistä. Pitempikestoisten yhteistyösopimusten lisäksi yhtiöt ovat mukana monissa kertaluonteisissa tapahtumissa.

VASTUULLISUUTTA HYVÄÄ TEHDEN -KAMPANJAT Kiilto ja KiiltoClean toteuttavat vuosittain Vastuullisuutta hyvää tehden -kampanjan toimintapaikkakunnillaan. Kampanjan avustuskohteet ovat yleensä käytännön projekteja kuten paikallisen vanhustyökeskuksen pihamaan kunnostus, siivouskoulutus kaupunkilähetyksen nuorille tai lentopallokentän rakentaminen kuntalaisten käyttöön. Yritykset organisoivat projektit ja kustantavat niihin tarvittavat materiaalit. Osallistumalla konkreettiseen kunnostus- tai rakentamistyöhön myös jokainen henkilöstön jäsen voi antaa oman panoksensa avustushankkeeseen.

KiiltoClean talkoili lapsille kauan kaivatun leikkimökin KiiltoClean rakensi keväällä 2013 leikkimökin Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Varsinais-Suomen perhetalo Heidekenin pihaan. Rakennusprojekti oli osa yrityksen Vastuullisuutta hyvää tehden -kampanjaa. Leikkimökkiä oli suunniteltu perhetalon pihalle jo vuodesta 2008 lähtien, mutta kustannussyistä sen rakentamista oli lykätty. Vastaavanlaista talkootyötä ei ole MLL:n Varsinais-Suomen piirissä aikaisemmin toteutettu. – KiiltoCleanin Vastuullisuutta hyvää tehden -konsepti on todella hieno idea ja yhteistyö yrityksen kanssa toimi kaikin puolin erinomaisesti, MLL:n Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Raija Haataja-Nurminen kertoo. MLL on lapsiperheiden vapaaehtoispalvelu- ja etujärjestö. Sen keskeisinä tehtävinä on tarjota apua vaikeissa elämäntilanteissa oleville perheille ja kouluttaa vapaaehtoisia erilaisiin avustustoimiin kuten tukihenkilöiksi. Piiritoimistot pitävät yllä kerho- ja perhekahviloita sekä järjestävät retkiä ja tapahtumia. Yritykset tukevat MLL:n toimintaa muun muassa osallistumalla tapahtumien järjestelyihin, tekemällä tuotelahjoituksia tai lahjoittamalla yhdistykselle joulukortteihin varatut rahat. Yritysten tarjoama tuki on kullanarvoista, mutta kumppaneille on myös omat kriteerinsä. – Meille on tietysti olennaista, että yritys, jonka kanssa teemme yhteistyötä, toimii vastuullisesti, sanoo Haataja-Nurminen.

Lue lisää osoitteesta: http://goo.gl/OShTxN tai skannaa QR-koodi

Vastuussa-raportti

51


Kestävä liiketoiminta

Kiilto sertifioi Venäjän tuotannon Kiillolla on kaksi tuotantolaitosta Venäjällä paikallisia markkinoita varten: liimatehdas Ramenskoessa ja laasti- ja tasoitetehdas Malojaroslavetsissa. Pietari ja Moskova ovat Kiillolle merkittäviä markkina-alueita. Venäjä on Kiillon suurin vientimaa. – Venäjä on meille strategisesti erittäin tärkeä kasvualue. Potentiaali esimerkiksi rakentamisen tuotteiden markkinoilla on valtava. Maan suuri koko asettaa kuitenkin myös haasteita, sillä pitkät välimatkat kasvattavat rahtikustannuksia, Kiillon toimitusjohtaja Antti OK Nieminen kertoo. Molemmat Venäjän tehtaat saivat ISO 9001 -laatusertifikaatin vuonna 2014. Sertifiointi on Kiillolle tärkeä kilpailuvaltti Venäjän markkinoilla. – ISO 9001 -sertifioinnin merkitys on hyvin laaja. Paikalliset asiakkaat arvostavat standardia suuresti, sillä se kertoo, että tuotteet ovat laadukkaita ja tuotanto kontrolloitua. Samalla standardi toimii ohjenuorana työntekijöille. Niemisen mukaan suurimmat haasteet Venäjällä liittyvät yrityskulttuuriin. Toimintatavat ovat erilaisia kuin Suomessa ja

maassa esiintyy myös korruptiota. – Olemme luoneet sisäiseen käyttöön niin sanotun White Bookin, jossa sanoudumme irti väärinkäytöksistä. Tuotantotyön tarkka dokumentointi ja yksiselitteiset ohjeet ovat käytännön keinoja kontrolloida toimintaa, Nieminen summaa. Vuonna 2014 voimaan astuneet talouspakotteet eivät ole toistaiseksi vaikuttaneet Kiillon Venäjän toimintoihin merkittävästi. Omat tuotantolaitokset Venäjällä ovat selkeä etu. Tuotanto perustuu venäläisiin raaka-aineisiin, eivätkä tuontirajoitukset ole kaventaneet tuotannon toimintaa. Talouspakotteiden aiheuttamat valuuttakurssien muutokset vaikeuttavat kuitenkin hinnoittelua ja tuloksentekoa. – Uskomme, että vaikeudet ovat tilapäisiä ja että Venäjän tehtaidemme toiminta jatkuu vakaana tulevaisuudessakin.

VENÄJÄ, ZAO KIILTO KLEI Perustettu: 1995 Pääkonttori ja varasto: Pietarissa, liimatehdas Ramenskoessa, laasti- ja tasoitetehdas Malojaroslavetsissa Henkilöstön määrä: 138 (2014) Päätuotteet: liimat, lattia- ja seinätasoitteet Pääasiakkaat: rakennustarvikekaupat, tukkukaupat, jälleenmyyjät, rakennusliikkeet, huonekalu- ja rakennuselementtitehtaat, graafinen ja pakkaava teollisuus Kiillon Venäjän yhtiöiden liikevaihto 2014 oli 21 % koko Kiilto-alakonsernin liikevaihdosta (ks. s. 4).

KIILTO FAMILY -KONSERNIN ’KANSAINVÄLISESTI KOTIMAINEN’ -TOIMINTAFILOSOFIA: ’Olemme kussakin toimintamaassamme kotimainen, paikallinen toimija ja kumppani. Sovitamme suomalaiseen tuotekehitykseen perustuvan tuote-, valmistus- ja asiakaspalveluosaamisemme kussakin toimintamaassamme vallitsevia käyttöolosuhteita ja tarpeita vastaavaksi.’

52

Vastuussa-raportti


Kestävä liiketoiminta

KiiltoCleanin osaaminen on Venäjällä valtti KiiltoClean valmistaa Luoteis-Venäjällä Pietarin lähellä sijaitsevassa Sertolovon kaupungissa nestemäisiä pesuaineita Venäjän ammattimarkkinoille. Tehtaan toiminta käynnistettiin vuonna 2004. Oma tuotantolaitos takaa vahvan jalansijan Venäjän markkinoilla. – Myyntimme on kehittynyt alueella viime vuosien aikana hyvin. Venäjä on meille tällä hetkellä jo keskeinen markkina-alue ja sillä on myös merkittävä rooli kannattavan kasvun strategiassamme, kertoo KiiltoCleanin toimitusjohtaja Kari Vainio. Vuonna 2014 voimaan astuneet kansainväliset kauppapakotteet ja niiden heijasteet, kuten Venäjän ruplan vaihtokurssin heikentyminen, ovat hidastaneet käytännön toimintaa jonkin verran. Paikallinen organisaatio on kuitenkin suuri vahvuus. – Venäjän tytäryhtiö on itsenäinen ja vahva yksikkö, jolla on hyvät mahdollisuudet toimia markkinoilla myös nykyisessä vaikeassa yleisessä markkinatilanteessa, Vainio arvioi. Jotta kilpailukyky Venäjän markkinoilla vahvistuisi entisestään, KiiltoClean tulee tulevaisuudessa investoimaan Venäjän liiketoimintaan kuten tuotantoon. Myös tuotteiden

laadun ja kilpailukyvyn varmistaminen on tärkeää. Merkittävä osa KiiltoCleanin Venäjän tehtaan raaka-aineista viedään Suomesta. Yhtiön tuotekehitys aiotaan pitää jatkossakin tiukasti Turussa. – Huolehdimme siitä, että tuotekoostumukset ovat sekä turvallisia että kilpailukykyisiä. Lisäksi tulemme jatkossa kehittämään edelleen Venäjän yksikön laatu-, ympäristö- ja työturvallisuustoimintaa ja selvittämään näiden toimintajärjestelmien mahdollista sertifiointia soveltuvin osin, Vainio kertoo. KiiltoCleanin hygienia-alan osaaminen kiinnostaa venäläisiä. Yhtiö on konsultoinut Pietariin rakenteilla olevan yliopistollisen keskussairaalan organisaatiota sairaalahygienian kehittämisessä. Lisäksi yhtiön venäläiset asiakkaat ovat käyneet tutustumassa KiiltoCleanin suomalaisten kumppaneiden hygieniaratkaisuihin. – Venäjän asiakkaillamme on halua oppia ja kehittää toimintaansa. Omalla asiantuntemuksellamme voimme edistää heidän turvallisia puhtauden ja hygienian käytänteitään.

OOO KIILTOCLEAN (RUSSIA) Perustettu: 2004 Pääkonttori: Pietarissa Myyntitoimisto ja varasto: Moskovassa Nykyaikainen paikallinen valmistus: Sertolovossa (Pietarin ulkopuolella) Vahva asema Luoteis-Venäjällä, kasvun painopiste on Moskovassa sekä muissa alueellisissa kasvukeskuksissa Tärkeimmät asiakasryhmät: elintarviketeollisuus, HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering), terveydenhuolto, siivous ja pesulat Henkilöstön määrä: noin 70 työntekijää Liikevaihto: KiiltoClean Venäjän yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli n. 11 % koko KiiltoClean-alakonsernin liikevaihdosta (ks. s. 6)

Kiillon Venäjän tytäryhtiö sai positiivista tunnustusta liiketoiminnastaan vuosina 20132014 tuotannon mittasuhteiden, maksukyvyn, resurssien tehokkaan käytön, taloudellisen vakavaraisuuden ja liiketoiminnan aktiivisuuden perusteella.

Leadership-koulutuksella eväitä pitkäjänteiseen strategiasuunnitteluun Kiilto käynnisti Itä-Euroopan kansainvälisten yhtiöidensä johdolle suunnatun Leadership-koulutuksen lokakuussa 2014. Idea koulutuksen järjestämiseen tuli toimitusjohtaja Antti OK Niemiseltä ja sen organisoi emoyhtiö Kiilto Family Oy:n HR Manager Antti Uski. Koulutuksella halutaan luoda oivaltava ja keskusteleva ympäristö, jossa osallistujat voivat jakaa työhön liittyviä näkemyksiä ja saada uusia ideoita. Oman työn kehittämistä tukevat myös monipuoliset kurssitehtävät. Koulutus on venäjänkielinen ja koostuu kolmesta kaksipäiväisestä moduulista. Ensimmäinen strategiaan ja talouteen liittyvä koulutusmoduuli pidettiin lokakuussa 2014 Helsingissä, kaksi seuraavaa järjestetään keväällä 2015 Tallinnassa. Koulutuksen järjestää Mercuri International Russia.

”Kävimme läpi omaa vastuualuettamme, sen nykytilannetta, tulevaisuutta ja kilpailutilannetta monipuolisten analyysimallien avulla. Jokainen laati taktiikkasuunnitelman ensi vuodelle, strategiasuunnitelman seuraavalle 3–5 vuodelle sekä määritteli pitkän aikavälin tavoitteet ja vision. Tällä kaikella korostettiin pitkäjänteisen suunnittelun merkitystä. Meidän työssämme säännöllinen analyyttinen tarkastelu strategian pohjaksi on äärimmäisen tärkeää, sillä markkinat, joilla toimimme, muuttuvat nopeasti, ja joka kerralla saamme varmasti uusia näkökulmia suunnittelu- ja johtamistyöhön”. Tanel Lonks, Kiilto Eestin toimitusjohtaja

Vastuussa-raportti

53


GRI-sisältövertailu Raportoitu Raportoitu osittain

SISÄLLÖN VERTAILU GRI G4-OHJEISTON SUOSITUKSIIN Tunnusluku G4-1 G4-2

G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G4-8 G4-9 G4-10 G4-11 G4-12 G4-13 G4-14 G4-15 G4-16

Kiilto Oy Sisältyy sivu Strategia ja analyysi Toimitusjohtajan katsaus Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet, olennaisuuksien arviointi Organisaation taustakuvaus Raportoivan organisaation nimi Tärkeimmät tavaramerkit/brändit, tuotteet ja palvelut Organisaation pääkonttorin sijainti Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Markkina-alueet Raportoivan organisaation koko Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Organisaation toimitusketju Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa , omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

G4-17 G4-18 G4-19

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja Raportin sisällön määrittely Olennaiset näkökohdat

G4-20 G4-21 G4-22

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

G4-23

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Sidosryhmävuorovaikutus Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmätoiminnan periaatteet

G4-24 G4-25 G4-26 G4-27 G4-28 G4-29 G4-30 G4-31 G4-32 G4-33

54

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Raportin kuvaus Raportointijakso Edellisen raportin päiväys Raportin julkaisutiheys Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja GRI G4-sisältövertailu Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

Vastuussa-raportti

KiiltoClean Oy sivu

5 5, 8-9, 10-11, 12-13, 17

7 7, 8-9, 10-11, 12-13, 17

1 4 4 4

1 6 6 6

4 4 11, 35, 45 35 35 11 4 8, 17 8, 16, 46, 58, 60 46, 47

6 6 11, 35, 45 35 35 11 6 8, 17 9, 16, 46, 59, 60

1 1 8, 10-11, 14, 32, 44 1 1

1 1 9, 10-11, 14, 32, 44

TK = takakansi

Lisätiedot

46, 47

1 1 1

13 12 12-13, 23, 30, 31, 36 12-13

13 12 12-13, 25, 30, 31, 33, 36 12-13

1 59 1, TK 1, TK 54-57 1

1 59 1, TK 1, TK 54-57 1

Tässä raportissa on yhdistetty KiiltoCleanin Turun ja Hankasalmen tuotantolaitosten tiedot, edellisessä raportissa ne esitettiin pääosin erikseen. Muut muutokset on raportoitu kyseisten tunnuslukujen yhteydessä. Ei olennaisia muutoksia laskentarajoissa.


GRI-sisältövertailu

Tunnusluku

G4-34 G4-35 G4-36 G4-37 G4-38 G4-39 G4-42 G4-45 G4-46 G4-47 G4-48 G4-49 G4-56 G4-57 G4-58

G4-EC1 G4-EC4 G4-EC7 G4-EC8

G4-EN1 G4-EN2 G4-EN3 G4-EN5 G4-EN6 G4-EN8 G4-EN10

Kiilto Oy Sisältyy sivu Hallinto Hallintorakenne ja kokoonpano Hallintorakenne ja valiokunnat Vastuunjako Vastuuhenkilöt Sidosryhmien konsultointi Hallituksen kokoonpano Hallituksen puheenjohtajan asema Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallituksen rooli riskien hallinnassa Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Riskiarviointien frekvenssi Hallituksen rooli yritysvastuuraportoinnissa Yritysvastuuraportin hyväksyminen Hallituksen rooli taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun suorituksen arvioinnissa Epäkohtien kommunikointi Liiketoiminnan eettisyys Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Johtamistavan kuvaus Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA) Taloudellinen vastuu Taloudelliset tulokset Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Valtiolta saadut avustukset Välilliset taloudelliset vaikutukset Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Ympäristövastuu Materiaalit Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan Kierrätettyjen materiaalien osuus Energia Organisaation oma energian kulutus Energiaintensiteetti Energiankulutuksen vähentäminen Vesi Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden osuus ja kokonaismäärä

KiiltoClean Oy sivu

8, 10-11 4, 8 8 12 4 4

9, 10-11 6, 9 9 12 6 6

4, 10-11

6, 10-11

4, 8 8 8

6, 8, 9 8 8

8

9

8

9

10, 46, 58 46, 48 8, 48

10, 46, 59 46, 48 9, 48

10-11, 14, 17, 32, 44

10-11, 14, 17, 32, 44

45 45

45 45

45, 46, 51 45, 46, 47, 48

45, 46, 51 45, 46, 47, 48, 49

19 19

21 21

19 19 18

21 21 29

19 19

21

Lisätiedot

Vastuussa-raportti

55


GRI-sisältövertailu

Tunnusluku G4-EN15 G4-EN21 G4-EN22 G4-EN23 G4-EN24 G4-EN25

G4-EN27 G4-EN28 G4-EN30 G4-EN31 G4-EN32 G4-EN33 G4-EN34

G4-LA1 G4-LA2 G4-LA3 G4-LA5 G4-LA6 G4-LA8 G4-LA9 G4-LA10 G4-LA11 G4-LA12

G4-LA14

56

Kiilto Oy Sisältyy sivu Päästöt Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Jätevedet ja jätteet Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus Kuljetetun, maahan tuodun, maasta viedyn tai käsitellyn ongelmajätteen (kuten määritelty Baselin sopimusasiakirjan liitteissä I, II, III ja VIII) määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen prosenttiosuus Tuotteet ja palvelut Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin Kuljetukset Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset Yleiset Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit tyypeittäin Toimittajien ympäristöarvioinnit Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit Ympäristöasioihin liittyvien valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Sosiaalinen vastuu Henkilöstö ja työolosuhteet Työllistäminen Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa Töihin paluuaste ja töissä pysyvyysaste vanhenmpainloman jälkeen jaoteltuna sukupuolen mukaan Työterveys ja -turvallisuus Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteluna alueittain ja sukupuolen mukaan Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusteemat Koulutus Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Tasa-arvoinen palkitseminen Toimittajien työolojen arviointi Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti

Vastuussa-raportti

KiiltoClean Oy sivu

19 19

21 21

19 19

21, 29

Lisätiedot

Kummassakaan yhtiössä ei ole esiintynyt merkittäviä vuotoja raportointijaksolla. 19

21, 29

18, 27 18

25

18 45

45

17 15, 17

17 15, 17 Kummassakaan yhtiössä ei ole esiintynyt k.o. epäkohtia raportointijaksolla.

35

35

37

37

37

37

34

34

39

41

38

38

41, 42 34, 42

41, 42 34, 42

34

34

35

35

17

17

Kummassakaan yhtiössä ei ole todettu työhön liittyviä ammattitauti- tai kuolemantapauksia raportointijaksolla.


GRI-sisältövertailu

Tunnusluku

G4-HR9 G4-SO3 G4-SO4 G4-SO6 G4-SO8

G4-PR1 G4-PR2

G4-PR3 G4-PR4 G4-PR5 G4-PR7

G4-PR8

G4-PR9

Kiilto Oy Sisältyy sivu Ihmisoikeudet Ihmisoikeusarvioinnit Lukumäärä ja prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai vaikutusarviointi Lahjonta ja korruption vastaisuus Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Poliittinen vaikuttaminen Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain Määräystenmukaisuus Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä Tuotevastuu Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten parantaminen on arvioitu Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Tuote- ja palvelutiedot Organisaation tuotteiden ja palvelujen pakollisen tuoteinformaation ja -merkintöjen tyypit sekä prosenttiosuus tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, joita nämä vaatimukset koskevat Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Markkinointiviestintä Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Asiakkaiden yksityisyyden suoja Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä Määräystenmukaisuus Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo

KiiltoClean Oy sivu

Lisätiedot

49 46

46

46, 52, 58

46 Kumpikaan yhtiö ei ole jakanut poliittisia tukia. Kummallakaan yhtiö ei ole saanut k.o. sakkoja tai ei-rahallisia sanktioita.

23, 27

22, 25 Kummallakaan yhtiöllä ei ole k.o. rikkomuksia raportointijaksolla.

15, 16, 20, 22

15, 16, 20, 22 Kummallakaan yhtiöllä ei ole k.o. rikkomuksia raportointijaksolla.

12, 23

12, 25 Kummallakaan yhtiöllä ei ole k.o. rikkomuksia raportointijaksolla.

Kumpaankaan yhtiöön ei ole kohdistunut k.o. valituksia raportointijaksolla. Kumpikaan yhtiö ei ole saanut k.o. sakkoja raportointijaksolla.

ISO 26000 -KARTOITUS: YDINAIHEET Ydinaihe

Kuvataan raportissa sivulla

1. Organisaation hallintotapa

4, 6, 8-11, 17, 34, 36, 38-39, 58-59

2. Ihmisoikeudet

34, 36, 46, 49, 58-59

3. Työelämän käytännöt

2, 32-43, 53, 58-59

4. Ympäristö

5, 7, 14-23, 25, 27, 29, 42, 46-47, 58-60

5. Oikeudenmukaiset toimintatavat

10, 15, 17, 39, 46, 48, 58-59

6. Kuluttaja-asiat

5, 7, 12-17, 20, 22-23, 25, 27, 30-31, 48

7. Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen

28, 37, 44-51

Vastuussa-raportti

57


Kestävä liiketoiminta

Kiillon laatuperiaatteet • Jokainen Kiiltolainen toimii työssään vastuullisesti noudattaen laatujärjestelmämme ohjeistuksia ja niihin sisältyvää ympäristö-, turvallisuus- ja yhteiskuntavastuun huomiointia. • Jokainen Kiiltolainen tuntee vastuualueensa, työtehtävänsä ja niihin liittyvät velvoitteet, ja ymmärtää ne osana kokonaislaatua. Työtehtävät suoritamme aina sovittujen menetelmien ja voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Muutoksista ilmoitamme viipymättä esimiehelle ja laatukäsikirjaan. • Jokainen Kiiltolainen sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään omaa ammattitaitoaan, tehtävässä vaadittavaa tietämystä sekä omaan työhön liittyvää ja yleistä turvallisuutta. Kaikessa toiminnassa pyrimme vaatimustenmukaisuuteen, häiriöiden ennaltaehkäisyyn, ympäristö-, terveys- ja turvallisuushaittojen minimointiin sekä raaka-aineiden ja energian käytön optimointiin. Huomioimme, että olemme osa työyhteisöä ja sen hyvinvointia. Henkilöstöä koulutamme, opastamme ja kannustamme toimimaan näitä tukevalla, vastuullisella tavalla. • Sitoudumme liiketoiminnassamme rehellisyyteen, korruptionvastaisuuteen sekä kaikkien toimintaamme liittyvien lakien, viranomaisohjeiden ja -määräysten noudattamiseen. Noudatamme Tasa-arvolakia ja Yhdenvertaisuuslakia ja kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja, ihmisoikeuksia sääteleviä asiakirjoja. • Pyrimme aktiivisin ja omaehtoisin toimin edistämään sisäisen ja ulkoisen ympäristömme hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Toimintamme vaikutuspiirissä noudatamme yhteiskuntavastuun periaatteita ja pyrimme siihen, että koko arvoketjumme toimii vastuullisesti. • Pidämme sidosryhmien kanssa yllä vuoropuhelua, vastaamme mahdollisiin huolenilmauksiin ja kehitämme palautteen pohjalta toimintaamme mahdollisuuksien mukaan.

58

Vastuussa-raportti

• Kerromme vastuullisesti Kiilto Oy:n toiminnasta ja tuotteista. Ohjaamme ja opastamme tuotteidemme oikeaan ja turvalliseen valintaan, käyttöön ja hävittämiseen pyrkien osaltamme auttamaan myös asiakastamme vastuulliseen toimintaan. • Noudatamme kumppaniemme kanssa tekemiämme sopimuksia ja hyviä liiketapoja. Tunnistamme liiketoiminnassamme esiintyvän strategisen tai kolmatta osapuolta koskevan luottamuksellisen tiedon ja säilytämme sen luottamuksellisena. Toimimme vapaan ja avoimen kilpailun hengen mukaisesti. Viestimme asiakkaillemme selkeästi ja hyvien käytäntöjen mukaisesti hinnoistamme, sopimusehdoistamme ja palveluistamme. • Yhteistyö- ja sopimuskumppaniemme edellytämme noudattavan Kiilto Oy:n laatujärjestelmän asettamia laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvelvoitteita sekä noudattavan yleisesti hyväksyttyä vastuullisuuden toimintamallia. • Poikkeava tilanne on osoitus häiriöstä tai sen uhasta Kiilto Oy:n toiminnassa. Jokainen Kiiltolainen on velvollinen ilmoittamaan välittömästi havaitsemastaan tai epäilemästään turvallisuusriskistä tai poikkeavasta tilanteesta: viallisesta tuotteesta, viallisesta laitteesta, virheellisestä tai epätyydyttävästä toiminnasta. Poikkeavan tilanteen syyt selvitämme huolellisesti ja teemme asianmukaiset korjaustoimet, jotta vastaavanlainen tilanne tai virhe ei toistuisi. • Toimintamme laatu-, ympäristö- ja turvallisuustasoa sekä yhteiskuntavastuun toteutumista seuraamme, arvioimme ja kehitämme järjestelmällisesti valittujen mittareiden, sisäisten tarkastusten, itsearviointien, asiantuntijakäsittelyjen, johdon katselmusten, saamamme palautteen ja määrättävien korjaus- ja kehitystoimien avulla. • Yrityksen johto tarttuu havaitsemiinsa tai raportoituihin tuotteiden ja toiminnan laatua, ympäristöä ja turvallisuutta tai yhteiskuntavastuun toteutumista koskeviin epäkohtiin ja ryhtyy välittömiin toimiin kokonaislaadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.


Kestävä liiketoiminta

KiiltoCleanin toimintapolitiikka KiiltoCleanin missio on olla ”Puhtautta luomassa” ja sen toteuttamista ohjaavat toimintaperiaatteemme ovat: • Asiakastarpeiden täyttäminen • Halu saada aikaan ja menestyä • Vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa • Tahto uudistua ja kehittyä • Yhdessä tekeminen ja toisten arvostaminen/ kunnioittaminen Kehitämme tuotteitamme, tuotantoprosessejamme ja toimintatapojamme soveltaen parasta teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa ja asiantuntemusta. Sitoudumme ennakoimaan, vähentämään ja ehkäisemään toiminnastamme, tuotteistamme ja palveluistamme ympäristölle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa. Päämäärämme on ehkäistä osaltamme ympäristön pilaantumista sekä vammojen syntymistä ja työstä johtuvaa terveyden heikentymistä. KiiltoClean asettaa vuosittain tavoitteita merkittävimmiksi tunnistamilleen ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusnäkökohdille sekä seuraa niiden toteutumista. Ympäristövaikutusten painopistealueita ovat materiaalija energiatehokkuus. Kemikaaliturvallisuus, tapaturmatiheys ja sairauspoissaolot ovat keskeisiä näkökohtia työterveys- ja turvallisuusasioissa. KiiltoClean noudattaa kulloinkin voimassa olevaa ympäristö- ja TTT -lainsäädäntöä (TTT = työ, terveys ja turvallisuus) sekä muita toimintaamme koskevia määräyksiä ja vaatimuksia. KiiltoClean on mukana kemianteollisuuden omaehtoisessa Responsible Care – Vastuu huomisesta -ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmassa. Lisäksi KiiltoClean noudattaa kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n, elinkeinoelämän peruskirjaa kestävän kehityksen aikaansaamiseksi.

Olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa tavarantoimittajien, asiakkaiden, kemianteollisuuden eri organisaatioiden sekä viranomaisten kanssa. Henkilöstön sitoutumista laadun, ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden parantamiseen edistämme koulutuksella, panostamalla turvallisiin toimintatapoihin sekä vastuullisuusryhmätoiminnalla. Ympäristön ja työturvallisuuden vastuullinen huomioiminen on koko henkilöstön luonnollinen, päivittäinen toimintatapa. Toimintapolitiikkamme on julkinen ja koko henkilöstöä sitova. Edellytämme myös raaka-ainetoimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme samojen periaatteiden noudattamista.

Vastuussa-raportti

59


Vastuullisuusviestintä

KIILLON JA KIILTOCLEANIN VASTUULLISUUSVIESTINNÄN POLKU*

1990

2000

2010

• 1991  | Tiedä ja tiedota ympäristönsuojelusta Kemianteollisuuden kampanja, johon Kiilto liittyi ensimmäisten yritysten joukossa.

• 2003  | KiiltoCleanin ISO 9001 -laatujärjestelmän sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sertifiointi sekä liittyminen Responsible Care -ohjelmaan

• 2010  | KiiltoCleanissa käyttöön OHSAS 18001 -sertifioitu työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä

• 1992  | Responsible Care Kiilto liittyi Kemianteollisuus ry:n Responsible Care -ohjelmaan.

• 2003  | Kiillon yhteiskuntavastuun selonteko Selontekoon otettiin ensimmäistä kertaa mukaan yhteiskuntavastuun elementit.

• 1993  | ISO 9001 -sertifioitu laatujärjestelmä otettiin Kiillossa käyttöön ja siihen integroitiin myös Responsible Care -ohjelman periaatteet. Tämä Kiillon integroitu ISO 9001 -järjestelmä oli ensimmäinen integroitu laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä Suomessa.

• 2005  | KiiltoCleanin ympäristöesite Ympäristövaikutusten ja -toimenpiteiden kuvaus, jossa esiteltiin keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet.

• 1997  | Ympäristöesite Kiillon ympäristövaikutusten ja -toimenpiteiden kuvaus, jossa esiteltiin myös keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet. • 1999  | ISO 14001, BS 8800/OHSAS 18001 Ympäristö- ja turvallisuusstandardit integroitiin Kiillon ISO 9001 -laatujärjestelmään. • 1999  | Kiillon ympäristö- ja turvallisuusselonteko Selonteko oli koostettu ympäristö- ja turvallisuusstandardien mukaisesti ja tunnuslukuja tarkasteltiin kriittisesti.

*) Vuoteen 2003 asti puhdistusaineliiketoiminta oli osa Kiilto Oy:n liiketoimintaa. Se sisältyi Kiilto Oy:n vastuullisuus- ja laatujärjestelmä- sekä raportointikäytäntöihin ja siten osana Kiiltoa myös edellämainittuihin ohjelmiin ja julkaisuihin ennen vuotta 2003. Vuonna 2003 puhdistusaineliiketoiminta siirtyi perustetulle uudelle yhtiölle KiiltoClean Oy:lle ja sen omiin vastuullisuus-, laatu- ja raportointikäytäntöihin.

60

Vastuussa-raportti

• 2006  | Kiillon yhteiskuntavastuun selonteko Selonteko laajeni ja mukaan otettiin kestävän kehityksen näkökulma. • 2007  | KiiltoCleanin yhteiskuntavastuun selonteko • 2009  | Kiillon yritysvastuun selonteko Selonteko korosti vuorovaikutteisuutta ja yhteistyön merkitystä. • 2009  | KiiltoCleanin yritysvastuun selonteko

• 2012  | ISO 26000 -yhteiskuntavastuun standardiin tutustuminen Standardi mm. tarjosi uuden tarkastelukulman, CSV (Creating shared value) -käsitteen. • 2012  | Kiillon ja KiiltoCleanin yritysvastuun selonteko ja vastuullinenkiilto.com-verkkosivut Selonteossa viitattiin mm. ISO 26000 standardin huomiointiin yritysten toiminnassa. Selonteossa esiteltiin suppeasti vastaavuus GRI-raportointiohjeistoon. • 2012  | ISO 26000 -projekti Aloitettiin ISO 26000 -yhteiskuntavastuun standardin kytkeminen Kiillon ISO 9001 -laatujärjestelmään. Lue koko artikkeli osoitteesta: http://goo.gl/ZCrlHp tai skannaa QR-koodi • 2015  | Kiillon ja KiiltoCleanin yritysvastuun raportti Yritysvastuu raportoidaan noudattaen GRI G4 -ohjeiston raportointiperiaatteita ja huomioiden myös ISO 26000 -standardin periaatteet ja ydinaiheet. Sidosryhmät ovat raportissa vahvasti esillä. Samalla on uudistettu vastuullinenkiilto.com-sivut vastaamaan raportin näkökulmia.


Kiillon ja KiiltoCleanin Vastuussa-yritysvastuuraportti julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Englanninkielisenä raportti on saatavissa kesällä 2015. Internetissä raportti julkaistaan osoitteissa www.vastuullinenkiilto.com, www.kiilto.com ja www.kiiltoclean.fi. Raportin voi tulostaa kokonaan tai itse valittavin osin vastuullinenkiilto.com -sivustolta. Vastuussa-yritysvastuuraportin julkaisusta vastaa tiedottaja Armi Mehto, Kiilto Family Oy. Raportin on koostanut työryhmä Armi Mehto, Asta Vainionpää (Kiilto Oy), Maija Blomquist (KiiltoClean Oy), Nina Kempe (KiiltoClean Oy)

RAALI PAIN UT

E UOT OT

HIILIN E

Raportin konsepti ja tuotanto: Viestintätoimisto Selander & Co. Ulkoasu ja taitto: Markkinointiviestintätoimisto Atomi Kirjapaino: Hämeen Kirjapaino Oy, huhtikuu 2015

ClimateCalc CC-000025/FI HÄMEEN KIRJAPAINO OY

441 209 Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY 2012


www.vastuullinenkiilto.com www.kiilto.com www.kiiltoclean.fi

Vastuussa 2015  

Kiillon ja KiiltoCleanin yritysvastuuraportti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you