Page 1

Vastuussa Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun selonteko Julkaistu 4/2012


Sisällysluettelo Askel kohti huomista

3

Kiilto Family -konserni

4

KiiltoClean Oy

8

Lika - ehtymätön luonnonvara

11

Kumppani | Helsingin kaupunki

13

Ympäristö- ja turvallisuusvastuu

14

Sosiaalinen vastuu

16

Kumppani | Lassila & Tikanoja

18

Järjestelmät

19

Tavoitteet ja toteumat

20

Kiilto Oy

24

Innovaatiojahdissa

27

Kumppani | K-Rauta

29

Ympäristö- ja turvallisuusvastuu

30

Kumppani | YIT

33

Sosiaalinen vastuu

34

Kumppani | Parla Floor

37

Järjestelmät

39

Tavoitteet ja toteumat

40

Taloudellinen vastuu | Konserni

45

GRI-sisältövertailu

46

Ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden myynnin osuus Kiillon koko tuotemyynnistä vuonna 2011:

54 %

Kiillon pilkkikisoilla on pitkät perinteet. Kannen kuvissa Kati Salmi ja Keijo Salomäki vuoden 2012 kisoissa ja tässä Erkko Mäki vuonna 1981.


Joutsenmerkittyjen tuotteiden myynnin osuus KiiltoCleanin ammattikäyttöön tarkoitettujen siivoustuotteiden kokonaismyynnistä vuonna 2011:

54 %


Ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden myynnin osuus Kiillon koko tuotemyynnistä vuonna 2011:

54 %


Kattavaa vastuullisuutta Kiilto Family -konsernissa vastuullisuus tarkoittaa visiota ja kestävää kehitystä tukevaa toimintaa. Se on huolenpitoa niin sisäisen kuin ulkoisenkin ympäristön hyvinvoinnista. Omaehtoinen vaikuttaminen tulevaisuuteen on Kiilto Family -konsernin toimintaperiaate. Vastuullisuus toteutuu parhaimmillaan kumppanuuksissa, joissa osapuolet tuntevat toistensa toimintatavat ja tavoitteet syvällisesti. Tällainen toiminta tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille, hyödyntää koko toimintaketjua ja lopulta tarjoaa mahdollisimman hyvän lopputuotteen ja siihen liittyvän tuen. Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa takaa edistymisen oikeaan ja oleelliseen suuntaan. Tämä selonteko kattaa Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n liiketoiminnan. Aukeamalla 6–7 kerromme esimerkein myös muiden Kiilto Family -konsernin yhtiöiden vastuullisesta toiminnasta. Selonteko julkaistaan kolmen vuoden välein suomeksi ja englanniksi, seuraavan kerran maaliskuussa 2015. Keskeisten vastuullisuustunnuslukujen toteumat julkaistaan vuosittain internetissä osoitteessa www.vastuullinenkiilto.com. Sivustolla on myös lisää tietoa vastuullisesta toiminnastamme. Kiilto ja KiiltoClean ottavat toiminnassaan huomioon standardin ISO 26000 ohjeet yhteiskuntavastuusta. Julkaisun lopussa olevassa taulukossa on verrattu selonteon kattavuutta Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistuksiin. Taulukkoon on koottu Kiillon ja KiiltoCleanin toiminnan ja yritysten sidosryhmien kannalta olennaiset mittarit ja indikaattorit. Selonteon rakenne ei seuraa GRI-ohjeistuksen mukaista tunnuslukujen järjestystä, eikä sille ole haettu ulkopuolista varmennusta.

Raportoinnin osa-alueet

»

Ympäristö- ja turvallisuusvastuu on Kiillon ja KiiltoCleanin toiminnan keskiössä. Raaka-aineiden ja laitteiden on oltava turvallisia tuotannossa. Tuotteiden tulee olla ympäristöä huomioivia ja turvallisia käyttää. Vastuu ympäristöstä toteutuu vesien, ilman ja maaperän suojelussa. Se tarkoittaa myös tehokasta ja säästävää luonnonvarojen käyttöä ja ilmastonmuutoksen torjumista.

»

Sosiaalinen vastuu alkaa yksilöstä, hänen hyvinvoinnistaan ja osaamisestaan. Se on myös vastuuta asiakkaista ja muista kumppaneista sekä tuen ulottamista laajemmallekin yhteiskuntaan.

»

Taloudellisen vastuun kantaminen antaa mahdollisuuden huolehtia ympäristöstä, turvallisuudesta ja sosiaalisesta vastuusta. Taloudellisesti vastuullinen yritys on kannattava, kilpailukykyinen ja tehokas.


2

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiillon katolla Tampere–Helsinki-moottoritien varrella on kyltti, jonka lause kuvaa konsernin uskoa yrittämisen ja kotimaisen työn tulevaisuuteen.


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiilto Oy

Askel kohti huomista Yrityksen vastuullisella toiminnalla ja siitä kertovalla brändillä on kuluttajille yhä suurempi merkitys. Kansantuotteestamme valtaosa tulee yksityisten ihmisten kulutuksesta. Erityisesti nuoret miettivät jokaisessa valinnassaan tuotteen uskottavuutta. Nämä miljoonat ostopäätöstilanteet ovat myös Kiilto-brändille suuri mahdollisuus. Yrityksen on seistävä sanojensa takana – ja niin Kiilto tekee. Kiilto on laadukas, kotimainen ja ympäristömyötäinen. Tällainen brändi sisältää lupauksen hieman paremmasta elinympäristöstä ja huomisesta. Vastuullinen liiketoiminta tuottaa taloudellista hyvinvointia, jonka vaikutukset tuntuvat laajasti. Kotimainen tuotanto monipuolistaa tarjontaa ja takaa kuluttajille valinnan mahdollisuuden. Vastuullisesti toimien yritys luo työtä ja verotulojen muodossa hyvinvointia koko toimialueellaan. Parempaa huomista voimme luoda vain jatkuvasti kehittymällä. Toimialaosaamisemme ja tuotekehityksemme ovat huippuluokkaa, mutta koskaan ei ole varaa pysähtyä. Kiilto Family -konsernissa meillä on mahdollisuus oppia toisiltamme. Myönteinen sisäinen kilpailu tuottaa lisäarvoa ja kannustaa parempaan ja terävämpään toimintaan. Myös kumppaniverkostoissamme yhteisen hyvän tavoittelu nousee entistä vahvemmin esiin. Samoilla periaatteilla yhdessä työskennellen yhteistyö on aitoa ja hedelmällistä. Siksi Kiilto Family panostaa

avoimeen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön niin sisäisesti kuin yhteistyöverkostoissaan. Kiilto Family -konsernin kehitykseen on syytä olla tyytyväinen. Olemme osanneet varautua tulevaan ja pystyneet toteuttamaan suunnitelmamme. Asemamme kaikissa toimintamaissamme on vahvistunut. Pitkän tähtäimen tavoitteisiin meillä on vielä matkaa kuljettavana, mutta lähestymme niitä vuosi kerrallaan. Taloudellinen kehitys takaa mahdollisuuden hyvään ja hallittuun kasvuun. Haasteiden keskelläkään emme tingi vastuullisesta tulevaisuudesta. Haluamme edelleen kasvaa ja kehittyä myös henkisesti, mikä yritykselle tarkoittaa rohkeutta tehdä entistä läpinäkyvämpiä ratkaisuja. Lähestymme vähitellen jo Kiillon 100-vuotisjuhlaa, jota vietämme vuosikymmenen lopulla. Suomalaiselle perheyritykselle se on kunnioitettava saavutus. Jo neljäs sukupolvi on astumassa perheyrityksemme palvelukseen. Perheyrityksen kasvollinen omistajuus ja johtaminen sisältävät varmuuden jatkuvuudesta. Se on osa Kiillon vastuullisuuden taetta. Erkki Solja CEO, hallituksen puheenjohtaja Kiilto Family

3


4

Kiilto Family -konserni

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiilto family -konserni

Yhdessä vahvempi Kiilto Family -konserni rakentaa ja vahvistaa markkina-asemaansa ja taloudellista kilpailukykyään osaamisen, luotettavuuden, kustannustehokkuuden ja tiiviiden kumppanuuksien pohjalta. Konsernin yritysten toimintamahdollisuudet ja kehittäminen turvataan varmistamalla liiketoiminnalle riittävä kannattavuus ja yrityksen kilpailukyky. Vakavaraisuus ja liiketoiminnan kannattavuus tarjoa­vat mahdollisuuden pitkäjänteiseen, luotettavaan ja kestävään yhteistyöhön sekä ulkoisten että sisäisten kumppanien kanssa. Kiilto Family -konsernin perustana oleva perheyrittäjyys antaa yritykselle kasvot ja luo sekä henkilöstölle että yhteistyökumppaneille turvallisuutta ja varmuutta jatkuvuudesta. Emoyhtiö Kiilto Family Oy:n tehtävänä on Kiilto Family -konsernin kokonaisohjaus ja toiminnan tuki. Se ylläpitää ja kehittää henkilöstö-, taloushallinto-, tietohallinto- ja viestintäprosesseja niin, että ne parhaalla tavalla tukevat liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista jokaisessa yhtiössä. Katsauskaudella ovat valmistuneet muun muassa konsernin yhteinen työhyvinvointiohjelma sekä tietojärjestelmäarkkitehtuurin uudistaminen. Uusi, keskitetty toiminnanohjausjärjestelmä tukee sekä kotimaista että ulkomaista liiketoimintaa ja palvelee siten konsernin laajentumis- ja kansainvälistymistavoitteita. Matkustamisen vähentämiseksi ja ajankäytön tehostamiseksi on otettu käyttöön etäneuvottelujärjestelmä.

Sekä Kiilto että KiiltoClean ovat vakaita kemianteollisuuden toimijoita, joilla on osittain yhteistä asiakaskuntaa ja joiden molempien vahvuuksia ovat muun muassa tuotekehitys ja asiakaskoulutus. Myös yritysten toiminnalliset yksiköt kuten tuotanto ja osto ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa osaamisen ja resurssien yhteiseksi, tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Myynti- ja asiakaspalvelutoiminnoissa vaihdetaan aktiivisesti kokemuksia, jalostetaan hyviä käytäntöjä ja toteutetaan yhteisiä tavoitteita palvelevia projekteja. Yhteisen lipun alla Kiilto ja KiiltoClean esiintyivät näkyvästi myös kansainvälisen kemian vuoden 2011 tapahtumissa. Yleisölle ja medialle esiteltiin muun muassa kodin puhdistus- ja pintojenhoitoaineita sekä rakennus-, remontti- ja askarteluliimoja ja kerrottiin, kuinka niiden avulla voidaan sekä helpottaa arjen askareita että säästää luontoa.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Kiillolle ja KiiltoCleanin tuotteille Avainlippu-tunnuksen osoitukseksi suomalaisesta työstä ja osaamisesta.

Kemian vuoden 2011 pirkanmaalaisen paikallistapahtuman "Kemiaa Keskustorilla" -ohjelmateltassa kävi arviolta 5000 henkilöä. Kemian moninaiset sovellukset ja esittelyt kiinnostivat niin isoja kuin pieniä vierailijoita ja saippuakuplan puhalluskilpailuun oli paikoin jopa ruuhkaa.


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

5

Kiilto Family -Konserni

Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n talouden tunnuslukuja 2009–2011 Kiilto Oy

KiiltoClean Oy

2009

2010

2011

2009

2010

2011

liikevaihto

50,4

55,2

56,9

48,9*

45,4*

44,5

liikevaihto, mukana ulkomaat

62,7

71,5

77

54,0*

51,7*

52,1

meur

valmistusvolyymit

58,7

66,9

61,9

17,6 **

17,8 **

17,9

1000 tn meur

meur

investoinnit

0,8

1

0,4

0,4

0,4

0,04

investointien osuus liikevaihdosta

1,6

2

0,7

0,9

0,8

0,1

ympäristö- ja turvallisuusinvestoinnit (y/t)

0,05

0,2

0,06

0,02

0,12

0,03

meur

y/t-investointien osuus kaikista investoinneista

6

18

15,5

4,9

36,7

74,6

%

henkilöstön määrä, Suomi (ka)

194

193

190

212

206

196

hlö

%

*) = KiiltoClean Oy:n ja Farmos Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto, josta keskinäinen liikevaihto eliminoitu. **) = yhteenlaskettu tuotanto KiiltoClean Oy ja Farmos Oy

Kiilto Family -konserni on suomalainen perheyritys. Tänä päivänä Kiilto Family -konserni on kansainvälinen osaaja usealla eri toimialalla.

Oulu

Virrat

Kuopio Hankasalmi

Tampere Lempäälä Turku

Pietari

espoo Vantaa Tallinna

Täby

moskova Ramenskoe Malojaroslavets

Riika

Kiilto family Oy, Lempäälä, KONSERNIHALLINTO muut toimipisteet ja ty täryhtiöt

Vilna Minsk

Tehdas Varsova blonie

Kiova


6

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Case | Hyödyksi ja iloksi – itselle ja ympäristölle Mika Lehtonen ja Raimo Palm ovat jo kymmenettä vuotta töissä tamperelaisessa Intermedius Oy:ssä, joka on Kiilto Family -konserniin kuuluva tekstiili-, kenkä- ja rakennusteollisuuden tavarantoimittaja. Miehet antavat työpanoksensa rakennusalalle pakkaamalla ja etiketöimällä kosteiden tilojen nurkkavahvikenauhaa ja leikkaamalla lattiakaivojen vesieristerenkaita. Tuotantopäällikkö Antti Mehtomaa kertoo,

Case | yhteydet säilyvät Monella Kiiltolaisella yhteys työnantajaan ja tuttuun työporukkaan säilyy vielä työvuosien jälkeenkin. Pirkkalassa asuva Annikki Pajunen on ehtinyt osallistua Kiillon eläkeläisten toimintaan jo yli 20 vuoden ajan. "Aina olen mennyt, kun on kutsuttu. Muutama joulujuhla on jäänyt väliin ja sieniretkille en ole enää viime vuosina jaksanut lähteä." Kyytikin on autottomalle Pajuselle usein järjestynyt entisten työkavereiden matkassa. Annikki Pajusen ura Kiillossa alkoi vuonna 1971, jolloin yritys toimi vielä Tampereen Hatanpäällä. Pian oli edessä muutto Lempäälään ja kepeäjalkaista Pajusta pyydettiin huolehtimaan uudesta henkilöstöruokalasta. "Sanoin ensin, että kuinkas minä kouluja käymätön ihminen. Mutta hyvin se sujui, vaikka kiirettä pitikin. Vastuullani oli ruuan laitto ja tarjoilu, tiskaus, kahvitarjoilut yrityksen vieraille ja vielä tarviketilaukset ja tilitykset."

että kehitysvammaisille tarkoitettu Tampereen Tesoman toimintakeskus tarjoaa vahvan ja asiantuntevan tuen työelämässä pärjäämiselle. "Miehet ovat nyt olleet töissä 10 vuoden ajan kolmena päivänä viikossa. He tuntevat tehtävänsä läpikotaisin ja ovat hyvin tehokkaita työntekijöitä", hän kehuu. Kehitysvammaisuuteen kuuluu usein suorasukainen aitous, joka ei yleensä ole työelämän normi. Intermediuksessa on osoitettu, että vammasta huolimatta ihminen on hyödyllinen ja iloksi, itselleen ja ympäristölleen. Lehtonen taittelee ja etiketöi kahdeksatta nurkkavahvikelaatikkoa kasaan minuutin sisällä –

Emännälle lähes kaikki talon työntekijät tulivat tutuiksi. Heitä on mukava nähdä eläkeläisten omissa tapaamisissa ja Kiillon henkilöstöjuhlissa, joihin eläkeläiset usein kutsutaan mukaan. "Nyt juhlissa on kyllä jo enemmän uusia kasvoja kuin vanhoja tuttuja. Mutta hyvin meidät vanhemmat otetaan aina vastaan. Kiillon 90-vuotisjuhlissakin tunnelma oli kuin linnan juhlissa konsanaan." Ruokalavuosien jälkeen Pajunen ehti työskennellä vielä jonkin aikaa tehtaalla pakkaamossa. Kun hän nyt käy Lempäälässä, ei vanhaa työpaikkaa enää ole tuntea samaksi. "Silmät siellä pyöristyy, niin on alue laajentunut." Muuttuneet ovat työtavatkin. "Kaikki on kehittynyt niin kovasti, ei vanhaan meininkiin voi verratakaan. Tehtaalla kiertänyt lääkäri puuttui kerran minunkin huonoon työasentooni ja komensi: pois Annikki pöydältä!", Pajunen kertoo nauraen ja lupaa käydä muistelemassa vanhoja aikoja vielä monta kertaa. Vuonna 2009 julkaistusta Kiilto 90 vuotta -historiikista Annikki Pajunen löysi monet tutut kasvot. >

ehtii rupatellakin siinä välissä. "Ihan kivaa olla Interissä, kun osaa", hän hymyilee. Varastotilanteen suvereenisti hallitseva Palm asettelee nauharullia laatikon sisään rauhallisen näköisesti. Valmiita rautakauppaan meneviä tuotelaatikoita syntyy samaan tahtiin kuin tyhjiä tulee eteen. "Tämä on tällaista mukavaa. Työtähän tämä", vanhempi kollega tuumaa hiljaisesti. Miehillä on pian edessään loma. Mika suuntaa näyttelemään äijäsirkukseen. Raimo on lähdössä risteilylle.


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Case | Uusi tuotantolinja pitää bisneksessä mukana Lempääläläisessä Metalpak Oy:ssä ollaan parhaillaan ajamassa sisään uutta tuotantolinjaa, joka mahdollistaa entistä laadukkaampien metallipakkausten tuotannon materiaalia säästäen. Kun yksi kone korvaa 11 vanhaa, jää monta ongelmakohtaa pois ja työ helpottuu. Kiilto Family -konserniin kuuluvan Metalpakin pakkaukset ovat käytössä elintarvike- ja kemianteollisuudessa. "Uudella linjalla voimme jopa nelinkertaistaa tuotantotahtimme. Linjasto oli mittava investointi, mutta sen ansiosta voimme jatkaa metallipakkausten tuottamista Suomen markkinoille ja laajentaa vientiämme", toimitusjohtaja Pertti Pirttijoki kertoo. Uusi linja tuottaa niin raaka-aine- kuin energia­ säästöjä. Myös vaihtoajat erikokoisten pakkaus­ten tuotannon välillä ovat lyhentyneet selvästi. Yksinkertaisen käyttöjärjestelmän avulla koneenkäyttäjä oppii tekemään millaisen pakkauk­sen tahansa parin viikon kokemuksella kunhan astian resepti on koneelle talletettu. Uusi kone mahdollistaa myös muutokset

Case | Kiiltoplast siirtyy liuotteettomiin pinnoitteisiin Kiilto Family -konserniin kuuluva Kiiltoplast Oy valmistaa Virroilla pinnoitteita kirjankansiin, pakkausmateriaaleihin ja tekstiileihin. Ympäristölle ja työntekijöille turvallisempaan tuotantoon on päästy, kun muovin pehmittimissä on siirrytty ftalaatittomiin raaka-aineisiin sekä valtaosa lakoista ja painoväreistä on korvattu vesiohenteisilla vaihtoehdoilla. "Suurin osa liikevaihdostamme tulee kirjankansimateriaaleista, joissa käytettävän muovin täytyy olla pehmeää. Olemme onnistuneet korvaamaan kaikki ftalaattiyhdisteet vaarattomilla pehmittimillä, yrityksen toimitusjohtaja Harri Solja kertoo. Kiiltoplastin tuotanto on sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaan, ja yritys on osallistunut kemianteollisuuden Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan jo vuodesta 1998.

metallipakkausten valmistustekniikkaan. Esimerkiksi entinen pohjan kaksoissauma on korvattu kolminkertaisella saumalla. Muutos mahdollistaa korkeamman UN-luokituksen, joka tarvitaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin käytettäville pakkauk­sille. Tämä lisää vientimahdollisuuksia erityisesti Ruotsiin. "Työskentely uudella linjalla on kevyempää ja koneenkäyttäjät ovat kehuneet sen helppokäyttöisyyttä. Pakkauspäähän toivomme vielä kehitystä", kertoo pääluottamusmies Tarja Lukka. Uusi kone kokoaa astiat valmiisiin 8-10 kappaleen pinoihin, jotka nostetaan kuljetuslavalle. 10 litran astioista kuljetuslava täyttyy kolmessa minuutissa. Siinä pitää nopeallakin pakkaajalla kiirettä. Hiljaisempi käyttöääni ja käsin tehtävien työvaiheiden väheneminen lisää työmukavuutta ja -turvallisuutta. Koko linjasto on suojattu sähköisesti toimivilla ovilla, joiden väliin ei vahingossa pääse mitään. "Tärkeintä meille työntekijöillekin kuitenkin on, että yritys pysyy kilpailussa mukana. Muovi valtaa alaa, mutta sen kierrätystä ei ole ratkaistu yhtä hyvin. Meidän kaikki astiamme ovat täysin kierrätettäviä", Tarja Lukka mainitsee. Mika Kultalahti tarkkailee tuotantolinjaa. >

"Näiden mukaan seuraamme ja pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia", Solja mainitsee. Kiiltoplast aikoo luopua kokonaan myös liuotinpohjaisten lakkojen ja painovärien käytöstä. Viisi vuotta sitten yritys asetti tavoitteen, että vuosittain käytetään korkeintaan 13 tonnia liuottimia. Viime vuonna lakoista enää 16 prosenttia oli liuotinpohjaisia. "Tavoitteemme on, että jo ensi vuonna kaikki tuotteemme ovat liuotinvapaita. Tämän eteen olemme tehneet tuotekehitystä yhdessä raakaainevalmistajien kanssa. Vesipainovärit on jo pääosin korvattu vesiohenteisilla tuotteilla. Loppu projektista on enää kiinni lopullisista asiakashyväksynnöistä ja testauksista." Liuotinvapaat lakat ja painovärit kuivuvat hitaammin kuin liuotinpohjaiset. Niiden käyttöön siirtyminen vaatii joitakin muutoksia lakkauskoneen kuivausyksikön toimintaan. Kiiltoplastin tuotteissa riittää värivalikoimaa. Elvi Pohtinen tekee näytteitä asiakkaalle. >

Kiilto Family -Konserni

7


8

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiilto Oy

Kiiltoclean Oy

» KiiltoCleanin toimin-

nan peruspilareita ovat uudistuminen ja vastuullisuus.

»

< Päivi Jokinen testaa kalkkisaippuan poistoa lasitetulta pinnalta.

9


10

kiiltoclean oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

KiiltoClean lyhyesti KiiltoClean Oy on johtava suomalainen hygienia- ja puhtausratkaisujen toimittaja. KiiltoCleanin toiminnan peruspilareita ovat kiinteä ja luottamuksellinen yhteistyö asiakkaiden kanssa, uudistuminen ja vastuullisuus. Vuonna 2011 KiiltoClean Oy:n ja sen ulkomaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 52 miljoonaa euroa. KiiltoClean työllistää 300 henkilöä kuudessa eri maassa. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Turussa ja Hankasalmella. Pietarin läheisyydessä Sertolovossa valmistetaan nestemäisiä pesuaineita Venäjän markkinoille. Valmistusmaiden lisäksi KiiltoCleanin tuotteita markkinoidaan muun muassa Baltian maissa, Ruotsissa, Puolassa ja Ukrainassa. KiiltoClean on vuodesta 2006 alkaen raportoinut vastuullisesta toiminnastaan niin ympäristöön kohdistuvien, sosiaalis-

KiiltoCleanin asiakkaita ovat korkeatasoista puhtautta ja hygieniaa vaativat toimialat: • • • • • • •

suurkeittiöt ja ravintolat elintarviketeollisuus terveydenhuolto ammattisiivous metalli- ja puunjalostusteollisuus pesulateollisuus alkutuotanto

KiiltoCleanin tuotteet ammattikäyttöön: • • • • •

ten kuin taloudellistenkin vaikutusten näkökulmasta. Päämäärät ja tunnusluvut on johdettu sertifioidun laatujärjestelmän indikaattoriseurannasta. Selonteko julkaistaan kolmen vuoden välein, ja vuosittain tavoitteiden saavuttamista seurataan yrityksen internetsivuilla. Tämä selonteko kattaa vuodet 2009–2011. Sen tarkastelujaksolla, vuonna 2010, KiiltoCleaniin yhdistyi toinen vahva puhtausalan toimija, Farmos. Yhdistymisen myötä toimintoja ja järjestelmiä on yhdenmukaistettu. Päättyneeltä kolmivuotisjaksolta ei tämän selonteon päämääriä ja tunnuslukuja ole kuitenkaan kaikilta osin voitu yhtenäistää, eivätkä toteumat siten ole suoraan verrattavissa aiempiin KiiltoCleanin selontekoihin.

TAHTOTILA 2017 Puhtaasti parempi työpaikka Parhaat ratkaisut puhtauteen

pesu-, puhdistus- ja hoitoaineet hygieniatuotteet teollisuuskemikaalit siivouskoneet ja -välineet desinfektiotuotteet

Kannattava kasvu

KiiltoCleanin tuotteet vähittäiskaupalle: • •

hygieniatuotteet kodin pesu- ja puhdistusaineet

KiiltoCleanin brändejä: • • • • • •

Kiilto Erisan Serto Erioil Linna Farmos

Vastuullisuus KiiltoClean on sitoutunut kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen. Se kattaa niin sisäisen kuin ulkoisenkin toimintaympäristön ja kumppanuudet. Asiakaslähtöisyys KiiltoClean tuntee asiakkaansa ja heidän todelliset tarpeensa - myös paikallisesti.

Uudistuminen KiiltoClean uudistuu ja kehittyy jatkuvasti: uudet tuotteet ja innovatiiviset toimintatavat.


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Lika – ehtymätön luonnonvara Millaisiin tavoitteisiin KiiltoCleanin tulevaisuuden visio tähtää lähivuosina?

Perustehtävämme on olla ”Puhtautta luomassa”, asiakkaita ja ympäristöä kunnioittaen, taloudellisesti menestyksellisellä tavalla. Haluamme olla asiakkaille paras hygieniaratkaisujen toimittaja, henkilöstölle puhtaasti parempi työpaikka sekä tietenkin kasvaa kannattavasti. Strategiansa mukaisesti KiiltoClean lähes kaksinkertaistaa liikevaihtonsa vuoteen 2017 mennessä. Miten yhdistetään vastuu ja kova kasvutavoite?

Yhdistynyt KiiltoClean näkyy ulospäin konsernin Kiilto-tuotemerkin alla, mikä on saanut asiakkailta hyvän vastaanoton. Tämä konsernisynergia on tärkeää. Erityinen arvo sillä on tytäryhtiömaissamme – varsinkin suurten kasvumahdollisuuksien Venäjällä. Asiakkaat arvostavat sitä, että alalla on suuri kotimainen vastuunkantaja, jolla on merkittävää valmistusta, tuotekehitystä ja asiakaspalvelua lähellä markkinoita. Miten vastuuta kannetaan yhdessä asiakkaan kanssa?

Olemme yhdessä sisäistäneet, että lika on loppumaton luonnonvara, mutta luonto ei ole! KiiltoClean on tuonut ensimmäisenä Suomessa joutsenmerkityt tuotteet ammattikäyttöön, ja merkittävä osa siivousmarkkinoiden toimijoista käyttää jo ympäristömerkittyjä tuotteitamme. Valikoimamme tarjoaa myös kuluttajille erinomaisen mahdollisuuden toimia ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Näin olemme osa asiakkaittemme vastuullista toimintaa. Seuraamme ennakoivasti lainsäädäntöä, jotta voimme ajoissa reagoida ja kertoa muutoksista asiakkaillemme. Siten he voivat keskittyä omaan toimintaansa. Mitä tarkoittaa olla hyvä työnantaja ja yrityskansalainen?

Omista työntekijöistä huolehtiminen on konkreettinen tehtäväkenttä, jossa olemme kansallisesti etulinjassa. Konsernin henkilöstöstrategian mukaisesti teemme vuosittain henkilöstötutkimuksen ja tartumme sen pohjalta kehittämistä vaativiin seikkoihin. Vastuullisuus rakentuu tekojen kautta. KiiltoCleanissa on pitkät perinteet rakentaa vastuullista tulevaisuutta. Tämä asenne säteilee positiivisesti myös ympäristöömme. Virva Mäkelä Tuotekehitysjohtaja KiiltoClean Oy

Kiiltoclean oy

11


12

kiiltoclean oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Case | serto – entistäkin ympäristömyötäisempi KiiltoCleanin kotimainen tuotekehitys takaa sen, että alan uusin tieto ja taito johtavat aina pesuaineiden parhaimpaan mahdolliseen koostumukseen. Esimerkiksi tutuista Serto-pyykinpesuaineista on nyt kehitetty entistäkin ympäristömyötäisempiä. Serto on Erisanin ohella ainoa vähittäiskaupassa myytävä Suomessa valmistettu pyykinpesu­ aine. Serto-tuotesarja laajeni ja uudistui ulkoisestikin vuoden 2012 alussa. Pyykinpesusarjan merkittävin muutos tapahtui kuitenkin pakkausten sisällä. Kaikkien Serto-tuotteiden annostuksia on voitu vähentää ja pakkauskokoja pienentää. Tuotesarjan pesevät ainesosat eli tensidit ovat biologisesti hajoavia ja likaa hajottavat entsyymit luonnontuotteita.

Case | prosessisäästöjä linjaratkaisulla KiiltoCleanin ja Valion yhteistyöllä on pitkät, 1950-luvulle ulottuvat perinteet. Vuosien mittaan rakentuneen luottamuksen turvin yritykset lähtivät määrätietoisesti kehittämään meijerin pesuprosesseja. Hygieniassa on päästy huomattavasti syvemmälle kuin perinteisellä toimittajaasiakassuhteella. Kolme vuotta sitten Valion Oulun tehtaalla päätettiin aloittaa projekti, jonka tavoitteena oli yksinkertaistaa pesuainehuoltoa ja saada aikaan säästöjä. Meijerissä tuotantolaitteiston pesu on jokapäiväinen asia. Nykyisin KiiltoClean on kiinteästi mukana vastaamassa kokonaisen tehtaan hygienia­tarpeesta. KiiltoClean suunnittelee ja paikoittaa tehtaan pesuainevaraston. Pesuaineen kulutusta tarkkaillaan mittausantureilla ja reaaliaikaisella etäseurannalla. Täydennyksiä toimitetaan automaattisesti. Käyttäjät koulutetaan eri pesukohteisiin, joille määritetään oikeat tuotteet, pesumenetelmät, lämpötilat ja vaikutusajat. Tavoitteena on

Fosfaatittoman ja zeoliitittoman Serto-pesujauheen koostumus on tiivistynyt, ja samalla määrällä pesujauhetta saadaan jopa puolet enemmän pesukertoja pesutuloksesta tinkimättä. Parempi pesuteho on sekä ympäristön että asiakkaan etu. Tiivistetty tuote vaatii vähemmän pakkausmateriaalia ja kuljetusresursseja. Jätettä ja päästöjä syntyy vähemmän. "Tuotekehityksessä on otettu huomioon pesujauheen koko elinkaari aina kuluttajalle asti", kertoo tuotekehityskemisti Kaisa Suikkanen. "Tavoitteenamme on kehittää ympäristoä mahdollisimman vähän kuormittavia tuotteita, jotka ovat myös asiakkaitamme houkuttelevia." Suuri osa Kiilto Kodinhoitotuotteista kantaa pohjoismaista Joutsenmerkkiä, joka erottelee ympäristön kannalta parhaat tuotteet ja palvelut. Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät tiukat kriteerit, jotka huomioivat tuotteen ympäristövaikutukset.

paras mahdollinen pesutulos, säästöä kuljetus- ja varastointikustannuksissa sekä vesi- ja energiakuluissa. "Elintarviketeollisuudessa arvostetaan myös sitä, että työmme tulos on mitattavissa esimerkiksi säästyneenä vetenä ja vähentyneenä pesuaineen tarpeena", KiiltoCleanin liiketoiminnan kehityspäällikkö Jukka Rantala sanoo. Valio Oulun käyttämien pesuainenimikkeiden määrä on puolittunut ja kemikaaliturvallisuus kohentunut. Kemikaalivarasto ei ole enää täynnä. Optimoitu pesutulos saadaan aikaiseksi entistä pienemmällä kemikaalivolyymilla. Aikaisemmin tehtaalle toimitettiin pesuainekuorma kahdesti viikossa, nyt kahdesti kuukaudessa. Myös veden kulutusta on saatu pienennettyä. Ja mikä tärkeintä, hygienia on parantunut entisestään. Tehdasta ei ylipuhdisteta, vaan päinvastoin tiiviin yhteistyön luoma järjestelmä on tuonut mukanaan mitattavan puhdistustehon. Se konkretisoituu säästöksi. Tiivis yhteistyö on laajentunut kattamaan jo viisi Valion tuotantolaitosta.

Valion Oulun tehtaan tuotantotiloja. >


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kumppani | Kahden miljoonan neliön siivousurakka päivittäin Helsingin kaupunki on Suomen suurin kuntaorganisaatio. Kaupunki huolehtii yhteensä kahden miljoonan neliömetrin siivouksesta joka päivä. Hankintakeskuksen palvelupäällikön Minna Vinnin mielestä puhdas ja terveellinen tila on tilankäyttäjän perusoikeus. Kaupungin tilojen siisteydestä pitää huolta Helsingin kaupungin omistama liikelaitos Palmia. Siistiksi on saatava tuhat toimipistettä noin 2000 ammattilaisen voimin, jotta kaupungin vajaa 40 000 työntekijää ja lisäksi heidän asiakkaansa voivat tehdä työtään ja asioida. Kohteiden kirjo on laaja: päiväkoteja, kouluja, vanhuspalveluita, kirjastoja, liikuntatiloja, sairaaloita, terveyskeskuksia ja jopa satama. Yhteinen hyvä on perusoletus

Kun katsotaan kaukaa, asettuu mittava vastuu kuitenkin hallittavaan muotoon. Kaupunkiorganisaatio on sitoutunut toteuttamaan ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävää kehitystä. Palvelupäällikkö Minna Vinni tietää, miten vastuu jalkautuu hankintatoimeen, joka omalta osaltaan pyörittää kaupunkia. "Kun viimeksi vuonna 2010 kilpailutimme siivousaineita, painotimme valinnassamme eniten hintaa ja pesuaineen ympäristömyötäisyyttä.

Kiinnitimme huomiota myös tuoteperheen laajuuteen ja siivousaineiden monikäyttöisyyteen. Nämä kaikki ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa tavalla, jolla voimme toteuttaa omat arvomme", Vinni arvioi. Ympäristön huomioon ottaminen on arvo sinänsä, jota siivousainetoimittajilta edellytetään joka tapauksessa – onhan esimerkiksi suurella Helsingin kaupungin palvelutuottajalla, Palmialiikelaitoksella ympäristösertifioitu toimintatapa. "Vastaamme yhteisestä ympäristöstämme. Se on nykypäivänä kaikkien valintojen ydintä." Siivousainetoimittajaa valitessaan Helsingin kaupunki vaatii vähintään todisteet ympäristömyötäisestä tuotteesta. Tällä hetkellä käytetyistä siivousaineista 87 prosenttia on ympäristömerkillä varustettuja. Fiksujen ratkaisujen ketju

Kun arvioidaan hintaa, tuoteperheen laajuutta ja siivousaineiden yleiskäyttöisyyttä, ovat yhteydet

Kiiltoclean oy

13

vastuuseen monisyisemmät. "Jokainen virasto, terveyskeskus ja liikelaitos ohjeistaa ammattilaisensa toimimaan siivousaineiden kanssa oikein. Siivousainetoimittajalla on paras tietous siitä, missä ja miten kutakin ainetta kannattaa käyttää. Arvostamme ainetoimittajan antamaa koulutusta siksi, että työturvallisuus kohentuu vieläpä taloudellisesti fiksulla tavalla", Vinni kertoo. "Jotta koulutus olisi tehokasta ja työntekijöiden helppo toimia, on luontevaa, että opetettavia asioita on mahdollisimman vähän kompaktissa paketissa. On siis taloudellisesti fiksua, että voimme huolehtia siivouksesta vain muutamalla monikäyttöisellä aineella vaihtamalla annostuksia eri käyttötarkoituksiin ja menetelmiin. Vastuumme työntekijöistä ulottuu aina siivousainetoimittajaan asti." Kun yksi laajakäyttöinen aine toimii monessa eri menetelmässä, saa Helsingin kaupunki myös rahallista säästöä. Aineiden tilaaminenkin logistiikkakeskukseen helpottuu. "Yksinkertaisiksi rakennetut kokonaisuudet luovat toimintamme lisäarvon tinkimättä laadusta tippaakaan. Oikeilla menetelmillä, välineillä ja aineannostuksilla voimme harventaa suurempia peruspesuja, jotka vievät paljon aikaa ja rahaa. Näin kiinteistön kuntokin pysyy koko ajan hyvänä." Kaupunki muodostaa kumppanuussuhteita sellaisten toimittajien kanssa, jotka auttavat Helsinkiä toteuttamaan sen omia arvovalintoja.


14

kiiltoclean oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Ympäristö- ja turvallisuusvastuu

Linna-shampoo täyttää 50 vuotta vuonna 2012. Shampoo syntyi aikanaan täydentämään Arvo Ylpön johtamasta Lastenlinnan sairaalasta nimensä saanutta tuotesarjaa. Linna-shampoosta on vuosikymmenien mittaan tullut suomalainen klassikko. Juhlavuoden kunniaksi KiiltoClean lahjoittaa jokaisesta Linna-tuotteesta kaksi senttiä Lastenlinnalle potilaiden viihtymistä parantaviin hankintoihin.


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiiltoclean oy

15

Ympäristö- ja turvallisuusvastuu

Suomalaisiin tarpeisiin ympäristö huomioiden KiiltoCleanin tuotteet kehitetään ja valmistetaan valtaosin Suomessa. Lähtökohtana on suomalaisten olosuhteiden ja käyttöympäristön hyvä tuntemus. KiiltoClean on sitoutunut tuotteiden käyttöturvallisuuteen ja ympäristömyötäisyyteen, mistä kertovat tuotteiden saamat useat merkit ja tunnukset. Ympäristövastuu tarkoittaa käytännössä vesien, ilman ja maaperän suojelua, tehokasta ja säästävää luonnonvarojen käyttöä sekä työturvallisuudesta ja yleisestä turvallisuudesta huolehtimista. KiiltoCleanin tuotantoprosesseissa on minimoitu päästöt ilmaan ja veteen. Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon koko tuotteen elinkaaren ajalta tuotekehityksestä tuotteen käyttöön ja tuotejäämien ja pakkausten hävitykseen asti. Erityistä huomiota kiinnitetään turvallisten raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien valintaan sekä siihen, että tuotanto on ihmisille ja ympäristölle turvallista. Myös tuotteen käyttöturvallisuus lähtee jo tuotekehityksestä, tuotteen koostumuksen ja käyttötilanteen suunnittelusta. Ammattikäyttöön suunnatuissa tuotteissa automaattinen annostelu takaa usein oikeat käyttömäärät ja vähentää tarvetta käsitellä kemikaaleja. Värikoodaukset helpottavat oikean tuotteen valintaa, ja esimerkiksi Kiilto Kodinpuhdistaja -tiivisteiden sisältämä karvasaine estää tuotteiden nielemisen. Joutsenmerkittyjen tuotteiden edelläkävijä

Pitkäaikaisesta panostuksesta ympäristöasioihin kertoo muun muassa Joutsenmerkki, eli Pohjoismainen ympäristömerkki. Joutsenmerkin myöntämisperusteissa on eri tuoteryhmille koh-

distetut kriteerit, joissa otetaan huomioon luonnonvarojen ja energian kulutus, haitalliset päästöt, melu, haju, jätteet ja mahdollisuus hyötykäyttöön. Yritys toi 1990-luvun lopulla markkinoille ensimmäisen kotimaisen, kuluttajille suunnatun joutsenmerkityn puhdistus- ja hoitoainesarjan. Nykyisin Kiilto Kodinhoitotuotteiden tuotekehityksen tavoitteena on aina Joutsenmerkki. Lähes puolet KiiltoCleanin vähittäiskaupalle myymistä puhdistus- ja hoitoaineiden volyymeistä onkin ympäristömerkittyjä tuotteita. Ammattikäyttöön myydyistä Kiilto puhdistus- ja lattianhoitotuotteista jo kaksi kolmannesta on joutsenmerkittyjä. Ympäristövaikutukset minimiin

KiiltoCleanin tuotteiden hiilijalanjälki säilyy pienenä, koska Suomessa kuljetusmatkat ovat lyhyet, pakkausmateriaalin määrä on minimoitu ja suurivolyymisimmät pakkaustarvikkeet hankitaan kotimaasta. KiiltoCleanin käyttämät ryhmäpakkaukset ovat uusiokartonkia, ja pienpakkauksissa käytettävän muovin määrää on vähennetty. Pakkaukset eivät sisällä klooripohjaisia muoveja. KiiltoClean pyrkii välttämään ympäristölle vaarallisiksi luokiteltujen raaka-aineiden käyttöä.

Nämä merkit kertovat käyttäjälle vastuullisista Kiiltocleanin tuotteista: Joutsenmerkki | Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki erottelee ympäristön kannalta parhaat tuotteet tai palvelut. Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät tiukat kriteerit, jotka ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. KiiltoCleanin siivousaineista valtaosa on ympäristömerkittyjä. Allergiatunnus | Allergia- ja Astmaliiton kanssa yhteistyössä kehitetyt täysin hajusteettomat ja väriaineettomat tuotteet. Esimerkiksi terveydenhuoltoon tarkoitetut Erisan Pro -tuotteet ovat saaneet allergiatunnuksen.

Avainlipputuote | Suomessa valmistettu tuote, jonka kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia. Avainlippumerkki on myönnetty mm. Serto-, Erisan- ja Linna-tuotteille sekä Kiiltopuhdistusaineille. CE-merkki | Terveydenhuollon välinehuollon desinfektioon tarkoitetut KiiltoCleanin tuotteet on valmistettu Medical Device -direktiivin mukaisesti, ja niille on myönnetty CE-merkki.


16

kiiltoclean oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Sosiaalinen vastuu

Turussa iltapäiväkahvilla Krista Tanskanen, Kaisa Lindholm ja Suvi Saarnilehto


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiiltoclean oy

17

Sosiaalinen vastuu

Hyvinvoiva henkilöstö – tiiviit asiakassuhteet Sosiaalinen vastuu on KiiltoCleanissa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista, luottamuksellista asiakas- ja toimittajayhteistyötä sekä vastuullista toimintaa ympäröivää yhteiskuntaa ja muita sidosryhmiä kohtaan. Yksi KiiltoCleanin toiminnan peruspilareista on kiinteä ja luottamuksellinen yhteistyö asiakkaiden kanssa. Asiakkaita autetaan luomaan puhtautta tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Näin KiiltoClean osaltaan varmistaa, että asiakkaat yltävät omiin vastuullisuustavoitteisiinsa. KiiltoClean tarjoaa yksilöllisen puhdistusainevalikoiman kunkin asiakkaan tarpeisiin. Kaikissa tuotteissa näkyvät lainmukaiset tuotetiedot, ja niistä on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet ja menetelmäohjeet. Tärkeä osa asiakasyhteistyötä on opastus ja neuvonta, jotka takaavat tuotteiden oikean ja turvallisen käytön. Kattavalla ammattikäyttäjien asiakaskoulutuksella on pitkät perinteet. Pohja jatkuvasti kehittyvälle koulutustarjonnalle luotiin jo 1980-luvulla. Vuonna 2011 KiiltoCleanin tuotekoulutuksiin osallistui lähes 7 000 ammattiasiakasta. Ammattikäyttäjät saavat avun kaikkiin tuotekysymyksiinsä myös alueensa edustajilta ja laajalta jälleenmyyntiverkostolta. Yksi tilaus, yksi toimitus

KiiltoClean on uusinut varastointi- ja logistiikkajärjestelmänsä. Siivouskone- ja varaosatoimituksia lukuunottamatta asiakastoimitukset on nyt keskitetty Raision varastolle. Yhtenäinen järjestelmä takaa, että asiakkaat saavat tilaamansa tuotteet oikea-aikaisesti yhdellä toimituksella. Raisiosta lähtee liikkeelle joka kuukausi 2 800 asiakastoimitusta. Koska suurimmat asiakkaat toimivat Etelä-Suomen alueella, logistiikkauudistus ei juurikaan lisännyt kuljetusten kokonaiskilometrimäärää. Kuljetukset Hankasalmen tehtaalta Raision varastolle hoidetaan tehokkaasti suurissa erissä.

Siistiä pitää tulla kodissa kuin kodissa. Suomen Nuortentalo ja KiiltoClean julkaisivat

Siistii! -siivouskansion, jonka ohjeilla ja opeilla pyritään helpottamaan erityisnuoria selviämään päivittäisistä ja viikoittaisista siivousaskareistaan.

tunnettu ja luotettu kiilto-brändi

KiiltoClean selvittää kuluttajien ajatuksia tuotteistaan säännöllisesti muun muassa bränditutkimuksen avulla. Kiilto on yksi tunnetuimpia puhdistusainemerkkejä, jonka saamat kouluarvosanat sijoittuvat vertailujen kärkipäähän. Vuonna 2010 kuluttajat mielsivät Kiillon luotettavaksi, tehokkaaksi, turvalliseksi ja helppokäyttöiseksi puhdistusaineeksi. Kuluttajien mielestä Kiilto brändinä on onnistunut parhaiten kotimaisuudessa, asiantuntijuudessa sekä vastuullisuudessa. Työhyvinvoinnista huolehditaan koko konsernissa

Työhyvinvointi on Kiilto Family -konsernissa tunnistettu tärkeäksi menestyksellisen liiketoiminnan osatekijäksi. Sen kehittämistä ohjaa konsernin yhteinen työhyvinvointiohjelma, jonka tavoitteena on motivoitunut, osaava ja tuloksekas henkilöstö. Työhyvinvointi käsitetään Kiilto Familyssä kokonaisvaltaisesti. Kiillossa on kiva olla -työhyvinvointiohjelman osa-alueet ovat johtaminen, työyhteisö ja -ympäristö, liikunta, oma toimintakyky ja terveys sekä osaaminen. Kiilto Family Oy, KiiltoClean Oy ja Kiilto Oy johtavat hyvinvointiohjelmasta vuosittain omat, strategiaa tukevat painotuksensa. Tavoitteiden saavuttamista mitataan sekä yhteisillä että yritysten omilla mittareilla. Henkilöstön hyvinvointia seurataan säännöllisesti henkilöstötutkimuksella ja työntekijöiden kanssa käytävillä kehityskeskusteluilla. Työssä menestymistä ja ammatillista kehittymistä tuetaan monipuolisilla koulutusmahdollisuuksilla.

Tuotteet ja brändit löytyvät helposti KiiltoCleanin uusilta

internetsivuilta www.kiiltoclean.fi. Siivousongelmiin ratkaisu löytyy sivuston Klinikalta. Vinkkejä kodin siivoukseen on koottu myös osoitteeseen www.suurisiivousopas.fi

Onnea

Vuoden Kokki 2012 Eero Vottonen! KiiltoClean tukee vuosittain kokkien suomenmestaruuskilpailua ja vastaa hygieniasta tapahtuman aikana.


18

kiiltoclean oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kumppani | Helpon ratkaisun takana on järki Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin. Kehityspäällikkö Terhi Salo kertoo, että vastuulliset toimintatavat ovat L&T:llä jokapäiväinen lähtökohta, koska siten yhtiö auttaa myös asiakkaitaan toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kyse on lopulta ansaitusta luottamuksesta. Samalla tavalla L&T luottaa siivousaine- ja konetoimittajiinsa. Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusriskien hallinta on olennainen osa L&T:n johtamisjärjestelmää. Henkilöstön hyvinvointi, turvallinen työympäristö ja esimerkillisyys ympäristöasioissa ovat tekijöitä, jotka turvaavat yhtiön menestyksen. Suomen ensimmäinen ekosiivous

L&T tarjoaa siivous- ja käyttäjäpalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille sekä korkean hygienian varmistavia palveluja elintarviketeollisuudelle. Asiakkaiden tarpeiden, toiminnan ja toimialan erityispiirteiden huomioiminen on tärkeä osa L&T:n toimintatapaa. "L&T:n siivouspalvelu perustuu ympäristöystävällisen siivouksen ammattitaitoon, tehok-

kaaseen lajitteluun ja kierrätykseen sekä asiakasyritysten materiaali- ja energiatehokkuuden lisäämiseen. Ympäristön huomioivassa siivouksessa suosimme aina tehokkaita ja ympäristöystävällisiä menetelmiä, aineita ja välineitä", kehityspäällikkö Terhi Salo kertoo. L&T on kehittänyt Suomen ensimmäisen joutsenmerkityn siivouspalvelukonseptin, L&T Ekosiivouksen. Palvelu on konkreettinen tapa vähentää toimitilojen ympäristövaikutuksia: siinä yhdistyvät ympäristömyötäinen siivous ja tehokas toimistokierrätys. Näin palvelu tukee asiakkaiden ympäristötavoitteiden saavuttamista ja takaa asiakkaille sertifioidun palvelukokonaisuuden. Siivousaineilta ja niiden toimittajilta odotetaan samaa sitoutumista. Siivousohjelma laaditaan kunkin tilan tarpeen mukaiseksi. Siivouksessa käytettävät puhdistusaineet ovat ympäristömer-

kittyjä tuotteita. Aineiden kulutusta seurataan tarkasti ja veden kulutusta vähennetään mikrokuitusiivouksella. Työvälineiden valinnassa painotetaan pitkää käyttöikää ja kierrätettävyyttä. Yksinkertaisuus luo turvallisuutta

Lassila & Tikanoja toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. Myös Suomessa siivousalalla monikulttuurisuus ja osaamisen kehittäminen ovat arkipäivää. Yhtiö haluaa aina varmistaa koko henkilöstölleen turvallisen työympäristön. Tässä myös siivousaineiden toimittajalla on oma roolinsa. Kemikaaleja käytettäessä mahdollisimman helpoksi rakennettu työprosessi on usein myös turvallisin ja taloudellisin. Mahdollisimman helpon ratkaisun takana on yleensä kokonaiskäsitys vastuullisen toiminnan kaikista ulottuvuuksista. Kun vastuu ymmärretään samalla tavalla myös siivousainetoimittajan ja asiakkaan taholla, on yhteistyö koko ketjussa sujuvaa.


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiiltoclean oy

19

järjestelmät

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen KiiltoCleanin laatupolitiikan ydin on sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen. Vastuullisuuden takeena ovat sertifioinnit ja niiden mukaiset toimintatavat. KiiltoClean Oy:n kaikki toiminnot on sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmän, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sekä A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning – kestävän kehityksen ohjelman mukaan. KiiltoClean on sitoutunut noudattamaan kemianteollisuuden kansainvälisen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelman Responsible Care – Vastuu huomisesta (RC) yleisperiaatteita ja toimintaohjeita. Sen mukaisesti yritys seuraa toimintansa ympäristövaikutuksia kuten päästöjä sekä veden- ja energiankulutustaan. OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä antaa suuntaviivat työterveyden ja turvallisuuden johtamiselle. Kaikki Turun tuotantolaitokset on sertifioitu järjestelmän mukaan. Myös Raision varastolla ja Hankasalmen tehtaalla toimitaan järjestelmän periaatteiden mukaisesti. KiiltoCleanin laadun ja vastuullisuuden takeena ovat lisäksi • ISO 13485 -laatujärjestelmä, joka kattaa lääkinnällisten laitteiden (esim. terveydenhuollon desinfektioaineet) valmistuksen ja markkinoinnin (CE-tuotteet) ja takaa niiden täydellisen jäljitettävyyden. • EY:n pesuaineasetus (648/2004/EY) KiiltoClean osallistuu aktiivisesti alan keskusjärjestöjen, kuten Teknokemian Yhdistyksen, Kemianteollisuus ry:n, Euroopan

pesu- ja puhdistusainejärjestön A.I.S.E:n ja Kosmetiikan valmistajien EU-kattojärjestön Colipan, toimintaan. Ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka

KiiltoCleanin ympäristö- ja turvallisuuspolitiikan perustana on kestävä vastuu ympäristöstä. Vastuu ympäristöstä käsittää myös vastuun ihmisistä – asiakkaista, henkilöstöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Tämä perusajatus on johtolankana yrityksen kaikessa toiminnassa ja jokaisen työntekijän päivittäisessä työssä. Yritys huomioi ympäristöasiat kaikilla toimialoillaan. KiiltoClean opastaa ja neuvoo aina asiakkaitaan tuotteiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön sekä palvelee asiakkaitaan välittämällä viimeisimmän tiedon alan ja tuotteiden muutoksista nopeasti. KiiltoCleanin ympäristöohjelmassa kuvataan toiminnan ympäristönäkökohdat sekä päämäärät ja tavoitteet. Ympäristönäkökohdat kartoitetaan vuosittain ja tärkeimmät otetaan kehityskohteiksi. Päämäärien ja tavoitteiden toteutumista seurataan toiminnan indikaattoreilla.

Tuote- ja ympäristöturvallisuus kattaa tuotteen koko elinkaaren:

Tuotekehitys Turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien huomiointi alkaa jo tuotteen suunnittelusta.

Raaka-aineet ja pakkaustarvikkeet Tuotteisiin valitaan raakaaineet, joilla on mahdollisimman vähän ympäristölle ja terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Tuotanto

Kuljetus

Ihmisille ja ympäristölle turvallinen, sertifioitu tuotanto.

Asianmukainen ja riittävä varastointi, nopeat, varmat ja turvalliset toimitukset.

Tuotteen käyttö ja hävitys Opastus tuotteiden oikeaan käyttöön sekä tuotejäämien ja pakkausten oikeaan hävittämiseen.


20

kiiltoclean oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Tavoitteet ja toteumat | Ympäristö- ja turvallisuusvastuu 1. Tuotteet Päämäärä: Joutsenmerkkituotteiden myynnin kasvattaminen Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Joutsenmerkkituotteiden myynnin osuus vastaavan tuoteryhmän kokonaismyynnistä kasvava Tavoite 2012–2014: Joutsenmerkkituotteiden osuus vähintään ennallaan

Kodin puhdistusja hoitoaineet*

Henkilökohtaiset hygieniavalmisteet*

70 %

70 %

60

60

50

50

Tavoite kasvava

40 30

34,6

20

40 30

33,5

29,1

20

Tavoite ennallaan

10 0

19,6

Tavoite ennallaan

10 0

2009 2010 2011 2012–2014

2009 2010 2011 2012–2014

Koneastianpesuaineet*

Ammattisiivous*

70 %

60 %

60 Tavoite kasvava

40

38,2

30

40 38,5

30

31,5

43,0 32,2

20

20

Tavoite ennallaan

10 0

Tavoite kasvava 54,3

50

50

Kahdella avaintuotealueella seurataan myös Joutsenmerkkituotteiden volyymiperustaista myyntiosuutta tuoteryhmien kokonaismyynnistä.

Tavoite kasvava 66,5 61,6

Tavoite ennallaan

10 0

2009 2010 2011 2012–2014

2009 2010 2011 2012–2014

Kodin puhdistus- ja hoitoaineet

Ammattisiivousaineet

70 %

70 %

60

60

50

yli 50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

2011 2012

2,0 GJ/tn

Päämäärä: Energiankäytön tehostaminen

1,6

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Kokonaisenergian kulutus/tuotettu tonni aleneva

1,0

Tavoite 2012–2014: Tavoite ennallaan

0,4

1,8

1,83

1,4 1,49 1,2

1,43

yli 65 65,7

2011 2012

■ Lähtötaso = toteutunut 2011 (volyymiperustainen myyntiosuus) Tavoite 2012–2014

1,77 1,48

1,49

0,8 0,6 0,2 0

* Luvut perustuvat euromääräiseen myyntiin.

50

49,0

2. Energiankulutus

■ Toteutunut

Tavoite aleneva

2009 2010 2011 2012–2014

■ Hankasalmi ■ Turku


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

3. VEDENkulutus Päämäärä: Jäteveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta pienemmäksi Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Jäteveden osuus konaisvedenkulutuksesta aleneva Tavoite 2012–2014: Tavoite ennallaan

4. Jätteet Päämäärä: Jätemäärän pienentäminen Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Loppusijoitettavan, materiaalihyödynnettävän sekä ongelmajätteen määrän osuus tuotannosta aleneva Tavoite 2012-2014: Tavoite ennallaan

Kiiltoclean oy

21

100 % 80

80,8

80,4

Erot johtuvat tehtaiden erilaisista tuotevalikoimista, tuotantoprosesseista, tuotantoveden puhdistusmenetelmistä ja jäähdytysvesien käytöstä.

78,8

60 40

Tavoite aleneva

20 18,3

0

19,2

17,4

2009

■ Hankasalmi ■ Turku

2010

2011

2012–2014

Loppusijoitettavan jätteen osuus tuotannosta 0,31

0,37

0,31

0,10 %

Hyötykäytettävän jätteen osuus tuotannosta 0,60 %

0,09 0,08

0,50

0,08

0,07

0,46

0,40

0,06

0,06

0,05 0,04

0,30 Tavoite aleneva

0,03 0,02

0,33

0,20

Tavoite aleneva

2009

2010

2011

2012–2014

0

2009

0,27

0,20 0,19

0,15

0,14

0,10

Tavoite aleneva

0,05

0,05 0

0,029

2009 2010 2011 2012–2014

2010

2011

2012–2014

Ongelmajätteeksi kirjataan KiiltoClean Oy:ssä kaikki erilliskäsittelyä vaativa jäte.

0,30 % 0,25

0,08

0,07

0,002

Loppusijoitettavan ongelmajätteen osuus tuotannosta

0

0,44

0,10

0,01 0

0,54

■ Hankasalmi ■ Turku


22

kiiltoclean oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

KIILTOCLEAN OY:N MATERIAALIVIRRAT 2011

TUOTTEET 18 000 tn

RAAKA-AINEET 9 621 tn

KIILTOCLEAN OY HANKASALMEN JA TURUN TEHTAAT 2011

VERKOSTOVESI 28 434 m3 ENERGIA GJ » Sähkö 6 923 » Kaukolämpö 13 241 » Höyry 4 041 » Polttoöljy 3 164

VOC-EMISSIOT 4 tn

5. työtapaturmat 5.1 Päämäärä: Nollatason saavuttaminen

2

8 7

4

0

RC-yritykset = Kemianteollisuuden kansainväliseen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmaan Suomessa sitoutuneet yritykset.

Tässä indikaattorissa ovat mukana kaikki sellaiset työssä sattuneet tapaturmat, joista on seurannut vähintään 1 pv työstäpoissaolo.

11

8

Tavoite 2012–2014: Tavoite ennallaan

Tavoite 2012-2014: Tavoite ennallaan

CO2-EMISSIOT 242 tn

10

6

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Vähintään 3 pv työstäpoissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä/ miljoona työtuntia/vuosi on alle RC-yritysten keskiarvon

JÄTTEET » Loppusijoitettava jäte 18 tn » Loppusijoitettava ongelmajäte 29 tn

12 kpl

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Työtapaturmien lukumäärä aleneva, tavoitteena nollataso

5.2. Vertailutason alittaminen

JÄTEVESI 21 010 m3 » Sis. teollisuusjätevedet, saniteettivedet ja jäähdytysvedet

25

Tavoite aleneva

3 2

■ Hankasalmi ■ Turku

0

2009 2010 2011 2012–2014

kpl/milj. työtuntia/vuosi

Vähintään 3 pv poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä /miljoona työtuntia/vuosi

25,8 22,9

20 15 10

9,6

10,9

5 0

2009

2010

8,5

Tavoite alle vertailun

2011 2012-2014

■ KiiltoClean ■ RC-yritysten keskiarvo, vertailuluku vuodelta 2011 saatavilla toukokuussa 2012


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiiltoclean oy

23

Tavoitteet ja toteumat | sosiaalinen vastuu 1. Työhyvinvointi 1.1 Päämäärä: Sairauspoissaolojen vähentäminen Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Koko henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti enintään 3 Tavoite 2012–2014: Tavoite ennallaan

Sairauspoissaoloprosentit neljännesvuosittain 2011

4,4

4 3,9

3,9

4,0 3,5

3

max 3,0

2 ■ Toteutunut Kumulatiivinen / koko vuosi Tavoite 2012–2014

1 0

2011: Q1

1.2. Päämäärä: Työhyvinvoinnin edistäminen Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Henkilöstötutkimuksen tulosten keskiarvo vähintään 5,4

Q2

Q3

Q4

2012–2014

7 k.a 6 5,3

5

5,4

4

Tavoite 2012–2014: Tavoite ennallaan

Sairauspoissaoloihin on raportointijaksolla laskettu oman ja lapsen sairauden sekä työ- ja työmatkatapaturman aiheuttamat poissaolot. Vuoden 2011 kesästä alkaen tilastoinnista on poistettu ns. pitkäaikaiskuntoutujat.

5 %

■ Toteutunut Tavoite 2012–2014

3 2

Asteikko: 7 = erittäin hyvä 1 = erittäin huono

n.a. *

1 0

* Vuosilta 2009-2010 ei yhdenmukaisia lukuja saatavilla.

Vuoden 2011 luku perustuu uudistettuun henkilöstötutkimukseen, joka on toteutettu yhtiöittäin.

2009 2010 2011 2012–2014

2. henkilöstö Yli 10 vuotta kestäneet työsuhteet 60 % henkilöstöstä 50

Naisten osuus henkilöstöstä 50 % 46

52

49

47

40

40

30

30 20

20

n.a. *

n.a. *

10 0

2009 2010 2011

10 * Vuosilta 2009-2010 ei yhdenmukaisia lukuja saatavilla.

0

2009 2010 2011

Vuoden 2011 lopussa KiiltoCleanissa oli esimiesasemassa 6 naista ja 17 miestä.

■ Toimihenkilöt ■ Työntekijät ■ Kaikki * Vuosilta 2009-2010 ei yhdenmukaisia lukuja saatavilla.


24

Kiilto Oy

Vastuussa â&#x20AC;&#x201C; Yritysvastuun selonteko


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiilto Oy

Kiilto Oy

» Kiillon toimintakulttuu-

riin kuuluu omista huo-

lehtiminen niin yrityksen sisällä kuin koko yhteistyöketjussa.

»

< Marko Suominen kouluttaa asiakkaita Kiilto Linkin saloihin. Kiillon asiakaskoulutuksiin osallistuu vuosittain yli 3 000 asiakasta.

25


26

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiilto lyhyesti Kiilto Oy on vuonna 1919 perustettu, kemianteollisuuden tuotteita valmistava suomalainen perheyritys. Yhtiön liiketoimintaa on liimojen ja niihin läheisesti liittyvien tuotteiden kehitys, valmistus ja markkinointi. Kiillon toimintaa ohjaavat perusajatukset ovat asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus, kotimaisuus sekä ympäristön ja ihmisen huomiointi. Kiilto Oy toimii Suomen lisäksi tytäryhtiöidensä kautta kahdeksassa maassa. Tuontantoa yhtiöllä on Lempäälässä sekä Moskovan lähistöllä Ramenskoessa ja Malojaroslavetsissa.

Vuonna 2011 Kiilto Oy:n ja sen ulkomaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 77 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 389. Kiillon liikeidean ytimessä ovat ylivoimainen toimialaosaaminen ja kehitysjohtajuus. Välttämättömänä edellytyksenä liikeidean toteuttamiselle on henkilöstöresurssien, ympäristön, turvallisuuden ja laadun onnistunut kytkeytyminen strategisiin menestystekijöihin.

Kiillon asiakkaita ovat rakentamisen ja teollisuuden toimijat: • • • • • •

rakennus- ja sisustustarvikekauppa rakennus- ja urakointiliikkeet puu- ja metalliteollisuus paperinjalostus- ja pakkausteollisuus kenkäteollisuus valimoteollisuus

Kiillon tuotteet: • • • • • • • •

liimat vedeneristeet lattia- ja seinätasoitteet kiinnitys- ja saumalaastit liimamassat ja silikonit parkettilakat ohenteet valimotuotteet

visio Kiilto valmistaa ja myy tuotteita kannattavasti vuonna 2080, tavoitteena alueellinen markkinajohtajuus.

toimintatapa Toimintaamme ohjaavat liikeideamme, siihen kytkeytyvä Kiiltolainen kulttuuri sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka.

yritysvastuu Sitoudumme kaikessa toiminnassamme kestävään kehitykseen sekä huolenpitoon sisäisen ja ulkoisen ympäristömme hyvinvoinnista.


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Innovaatiojahdissa Kiilto Oy:n visio ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Millaiseen toimintaan se velvoittaa tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa?

Visiomme haastaa meidät joka päivä. Olemme nyt markkinajohtaja Suomessa ja joissain tuoteryhmissä ulkomailla. Tavoitteemme on vahvistaa asemaamme nykyisillä vientimarkkinoilla parhaiden osaamisalueidemme mukaan. Etenemme pitkäjänteisesti: tehtävää riittää, mutta tavoite on selvä. Kiillossa on meneillään Innovaatioiden iloinen vuosi. Mitä se tarkoittaa?

Epävarmassa taloustilanteessa päätimme panostaa uusien tuotteiden ja toimintamallien kehittämiseen. Olemme valmentaneet koko henkilöstömme ideoimaan ja pyrimme toteuttamaan mahdollisimman monet ajatukset. Uskon, että näin syntyy hyviä ja pitkälle kantavia innovaatioita. Lähivuosien tavoitteena on löytää Kiillolle kokonaan uusi liiketoiminta-alue. Kenties teemavuonna löytyy tähänkin johtava idea. Miten vastuullisuus toteutuu Kiillon yhteistyöverkostoissa?

Verkostotoiminta on Kiillolle luontevaa ja se kattaa niin asiakkaat, raaka-ainetoimittajat kuin muutkin yhteistyökumppanit. Velvollisuutemme on jakaa asiakkaillemme turvalliseen käyttöön ja ympäristön huomioimiseen ohjaavaa tuotetietoa. Usein käytämme osaamistamme ja resurssejamme asiakkaiden arjesta nousevien ongelmien ratkaisuun. Tuomme markkinoille koko ajan uusia ja uudistettuja, entistä ympäristömyötäisempiä tuotteita. Tämä haastaa myös raakaainehankinnan. Mitä vastuullisuus tarkoittaa Kiillon arjessa?

Kiillon toimintatapa on avoin ja yhteistyöhön kannustava – se on yksi tärkeimmistä asioista, joita työpaikka voi työntekijöilleen antaa. Tämä näkyy kaikkialla yrityksessä kokonaistyytyväisyytenä. Avoimuus ulottuu myös yritysten tasolle. Kiilto Family -konsernissa sisaryhtiöt voivat jakaa esimerkiksi tuotekehityksen ja asiakaskoulutuksen parhaita käytäntöjä. Entä mitkä ovat keskeisimmät lähiaikojen haasteet?

Tavoitteenamme on erityisesti kansainvälinen kasvu ja periaatteenamme valmistaa tuotteet lähellä kuluttajia. Levitämme samalla vastuullisuusajattelua kaikkialle, missä meillä on toimintaa. Esimerkiksi Venäjän tuotantolaitokset täyttävät suomalaiset standardit ja niissä toimitaan Suomessa hyväksyttyjen vastuullisuusperiaatteiden mukaan. Yritystoiminnassa on aina haasteena ylläpitää saavutettu taso ja mennä eteenpäin. Haluamme olla aina vähän muita parempia – myös vastuullisuudessa.

Antti OK Nieminen Toimitusjohtaja Kiilto Oy

Kiilto Oy

27


28

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Case | Ideasta kasvaa innovaatio Kaikki Kiillossa valmistettavat tuotteet ovat oman kehitystyön tulosta, ja yrityksellä on pitkät perinteet uutta luovissa toimintatavoissa. Hyvä idea kasvaa innovaatioksi, kun se johtaa työmenetelmien tai tuotannon tehostumiseen tai tarjoaa ratkaisun asiakkaan tarpeeseen. Esimerkki tiiviistä asiakasyhteistyöstä on Kiillon tuotekehitysosaston koeliimauslaite, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen liimauksen testauspalvelun tarjoamisen. Toisinaan Kiillon osaaminen taas synnyttää kokonaista toimialaa hyödyntävän ratkaisun, kuten valimoissa käytetyn hiekan neutralisointiin kehitetty menetelmä.

Kiilto panostaa innovaatioiden kehittämiseen tänä vuonna koko henkilöstön voimalla. Teemavuonna on tavoitteena löytää uusia tuotteisiin, tuotantoon tai muuhun toimintaan liittyviä ideoita. Ideointia aiotaan käyttää hyödyksi myös omassa työympäristössä havaittujen epäkohtien ratkaisuun. “Uusi idea saattaa syntyä arkisessa aherruksessa tai kaukana työpaikalta,” muistuttaa tutkimuspäällikkö Raija Polvinen. Polvinen on valmentanut koko Kiillon henkilöstön avartamaan ajatteluaan ja tuottamaan uusia ideoita. Parhaat ideat palkitaan ja mahdollisimman moni idea pyritään toteuttamaan.

Pirjo Laurila mallintaa asiakkaan tuotantoprosessia Kiillon koeliimauslaitteistolla. >

Case | Kemia tutuksi kokeilemalla Kun koululaiset vierailevat Kiillossa, muistoksi jää aina itse valmistettua liimaa tai pesuainetta. “Vierailu herättää koululaiset ajattelemaan, mitä hyötyä kemiasta on arjessa ja miten moneen tarkoitukseen valmistamme tuotteita”, Kiillon oppilaitosyhteistyöstä vastaava tuotekehitystuen päällikkö Lilli Puntti kertoo. Joka vuosi kymmenet yläkoululaiset ja lukiolaiset tutustuvat Kiillossa kemianteollisuuteen vierailuilla, teemapäivissä tai työhöntutustumisjaksoilla. Ammattikoululaisille ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille Kiilto tarjoaa harjoittelupaikkoja ja korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuksia lopputöiden tekemiseen. Korkeimpien asteiden opiskelijoiden panos tuottaa usein yrityksellekin konkreettista hyötyä. “Tavoitteenamme on innostaa koululaisia kemian opintoihin ja tietysti edistää Kiillon työnantajakuvaa”, Lilli Puntti mainitsee. Moni Kiillossa opinnäytteen tai harjoittelun suorittaneista päätyykin myöhemmin töihin Kiiltoon. Kemian vuoden kunniaksi Kiilto osallistui 2011 kemianteollisuutta esittelevän työelämävideon tuottamiseen. Viestinnän opiskelijoiden tuottamalla videolla haastatellaan eri koulutustaustaisia kemianteollisuuden työntekijöitä pirkanmaalaisista kemian alan yrityksistä.

Koululaiset valmistavat liimaa ja Satu Jyräkoski opastaa. >


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kumppani | Ympäristökauppa sitoutuu vastuulliseen hankintaan Rautakaupan asiakkaat etsivät yhä useammin ympäristöystävällisiä, eettisesti valmistettuja tuotteita ja haluavat valinnanvaraa tuotevalikoimaan. K-ympäristökauppias Petri Lappalainen on sitoutunut myytävien tuotteiden vastuulliseen hankintamalliin ja panostanut ympäristöystävällisten tuotteiden esillepanoon. Kesko on tehnyt systemaattista ympäristötyötä jo parikymmentä vuotta eri toimialoillaan. Palkitun K-ympäristökaupan toimintamallin se kehitti 2000-luvun alussa. Keskon, K-kauppiasliiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyönä syntynyt toimintamalli palkittiin syyskuussa 2002 YK:n kestävän kehityksen kokouksessa Johannesburgissa yhtenä parhaista kumppanuusohjelmista. Ensimmäiset K-raudat saivat K-ympäristökaupan diplomin vain vuotta aikaisemmin. Ensimmäisten joukossa toimintamalliin siirtyi Petri Lappalainen. Hän toimii helsinkiläisen K-rauta Oulunkylän ja espoolaisen K-rauta Merituulen kauppiaana. “Kiinnostuin mallista pilottimyymälöiden esimerkin pohjalta, sillä ympäristönäkökulma korostuu rautakaupan toimialalla koko ajan. Ympäristömyymälä on myös kilpailuetu. Siinä missä asiakkaat etsivät ruokakaupassa luomua, he etsivät rautakaupassa ympäristöystävällistä valikoimaa. Asiakkailla tulee olla vaihtoehtoja,” Petri Lappalainen sanoo.

Ympäristökauppa vaatii sitoutumista

Käytännössä kaikki Suomen K-raudat ovat ympäristökauppoja. Diplomin saadakseen liikkeen on muun muassa läpäistävä ulkopuolisen tahon tekemä auditointi, sillä on oltava ympäristövastaava ja henkilökunta tulee kouluttaa toiminnan ympäristönäkökohtiin. “Kun lähdimme mukaan, kävimme läpi valikoimaa ja koulutimme myyjiä tuntemaan ympäristöystävälliset tuotteet. Tehostimme myös energiankäyttöä myymälässä. Kiinnitimme huomiota lampputyyppeihin ja lamppujen oikea-aikaiseen palamiseen. Myymälän lämpötilaa alennettiin hieman. Suurimmat säästöt koituivat siitä, että järkiperäistimme jätehuoltoa, aloimme lajitella tarkemmin ja kierrättää.” Sekajätteitten määrä väheni merkittävästi. Nykyisin Oulunkylän ja Merituulen myymälöissä jätteet lajitellaan 12 jakeeseen.

Kiilto Oy

29

Ekologinen tuote erottuu

K-ympäristökaupan esillepanossa otetaan huomioon ekologisten tuotteiden helppo löydettävyys. Virallisen ympäristömerkin saaneet tuotteet samoin kuin FSC-sertifioidusta puusta valmistetut tuotteet erottuvat. Hyllyistä ne löytyvät merkittyinä esimerkiksi värillisellä hintaetiketillä tai omalla tarrallaan. Olipa kyse Joutsenmerkin tai EU-kukkamerkin saaneesta tuotteesta, energiatehokkaista tuotteista tai vaikkapa sertifioidusta puutavarasta, esillepano on tarkasti ajateltu. “Olemme pyrkineet löytämään mahdollisimman monelle tuotteelle ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Osaamiseemme ja palveluumme kuuluu myös se, että opastamme asiakkaita rakentamaan energiatehokkaasti ja tekemään energiasaneerauksia”, Petri Lappalainen kertoo. K-rauta ja Rautakesko ovat sitoutuneet vastuulliseen hankintamalliin. Se tarkoittaa pitkäjänteistä työtä tavarantoimittajien ja alihankkijoiden kanssa. Tarkoituksena on varmistaa tuotteiden laatu myös ympäristönäkökulmien suhteen. Toimittajaketjun valvonnassa käytetään SA8000-standardia sekä BSCI-auditointeja. Vuoden 2005 alusta Kesko on ollut Business Social Compliance Initiativen (BSCI) jäsen. Tämä on eurooppalaisten kauppaketjujen perustama, sosiaalisia auditointeja kehitysmaatuonnissa edistävä yhteenliittymä. Samalla Kesko on sitoutunut noudattamaan ostotoiminnassaan BSCI:n periaatteita.


30

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Ympäristö- ja turvallisuusvastuu

Kiillossa kehitetty vesiohenteinen Kiilto 66 yleis-/puuliima on ollut nimensä mukaisesti tuotannossa vuodesta 1966.


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiilto Oy

31

Ympäristö- ja turvallisuusvastuu

Turvallinen tuote on tärkein tavoite Kiillon tuotekehityksen, raaka-ainehankinnan ja tuotannon kantava visio on tuottaa ympäristön huomioivia ja käyttäjilleen turvallisia tuotteita. Ympäristö- ja turvallisuusvastuu kattaa tuotteen koko elinkaaren aina tuotekehityksestä raaka-ainevalintoihin, tuotantoon, jakeluun, käyttöön ja pakkauksen hävittämiseen asti. Kaikki Kiillossa valmistettavat tuotteet ovat oman tuotekehityksen tulosta. Markkinoille tuodaan jatkuvasti uusia ja uudistuneita, käyttäjien tarpeita vastaavia ja mahdollisimman ympäristömyötäisiä tuotteita. Jo lähes kolmannes Kiillon tuotemyynnistä koostuu alle kolme vuotta markkinoilla olleista tuotteista. Myös tavoitteessa kasvattaa ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden myyntiä on edistytty: lähes 80 prosenttia kotimaassa myydyistä rakennustarviketuotteista kantaa tiukimman sisäilmaluokituksen mukaista M1-merkkiä ja yli puolet kaikista myydyistä tuotteista on saanut puolueettoman ympäristö- tai turvallisuusluokituksen. Kiillon tavoitteena on olla johtava tuotejärjestelmien osaaja. Yhteensopivien ja järjestelmänä testattujen tuotteiden saaminen yhdeltä valmistajalta takaa sujuvan ja turvallisen työskentelyn sekä kestävän lopputuloksen. Panostus vesiohen­teisiin tuotteisiin on minimoinut tarpeen käyttää liuottimia tuotannossa. Laastit ja tasoitteet kehitetään yhä useammin pölyämättömiksi, mikä lisää niiden käyttöturvallisuutta.

jalanjäljen. Kiillon tuotekehityksessä etsitään jatkuvasti ympäristöä vähemmän kuluttavia raaka-aineita sekä tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää kierrätettyjä, muun teollisuuden sivutuotteina syntyviä raaka-aineita. Jätemäärää vähennetään sekä ehkäisemällä jätteen syntymistä että panostamalla kierrätykseen. Teollisuusasiakkaille tuotteet myydään ensisijassa kierrätettävissä suurpakkauksissa ja raakaaineet ostetaan säiliövarastoitavina. Jo tuotekehityksessä kiinnitetään huomiota siihen, että tuotteen käytöstä asiakkaalla syntyy mahdollisimman vähän jätettä ja päästöjä. Kiilto investoi tuotannossaan ympäristöä huomioivaan teknologiaan sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin. Eräkohtaiset prosessit ja suljettu valmistus takaavat sen, että tuotannossa ei synny sivutuotteita ja päästöt ilmaan ja veteen voidaan minimoida. Prosessijäähdytysvesien suljettu kierrätysjärjestelmä palauttaa valmistuslaitteistojen jäähdytysvedet lämmön talteenottojärjestelmän kautta uudelleen käyttöön.

Paikallinen tuotanto kutistaa ekologista jalanjälkeä

Kiilto osallistui vuonna 2011 Kestävän kehityksen kilpailukykyinen ekotuotanto (KEKE) -projektin tutkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää ja vahvistaa suomalaisten yritysten osaamista ja

Tuotanto lähellä kuluttajaa sekä raaka-aine- ja pakkausmateriaalien huolellinen valinta minimoivat Kiillon toiminnan ekologisen

Kestävän kehityksen edellytykset kunnossa

käyttäjälle turvallisista ja laadukkaista kiillon tuotteista kertovat muun muassa nämä merkit: m1 | M1-merkki osoittaa, että rakennusmateriaalit täyttävät tiukimmat sisäilman päästöluokitukset. Kiillon uusien rakennustarvikkeiden kehityksessä on aina tavoitteena saavuttaa M1-merkki. M1-luokitus on jo yli 70 prosentilla Kiillon myymistä rakennustarvikkeista ja yhä useammin myös teollisuuskäyttöön suunnatulla tuotteella. ruorimerkki | Ruorimerkkiä kantava liima täyttää Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n paloturvallisuusvaatimukset. IMO:n suositukset sisältyvät EU:n laivanvaruste­direktiiviin (MED), jonka säädösten mukaisuuden Ruorimerkki merenkulun laitteissa tai aineissa osoittaa. NSF | NSF-merkin voi saada tuote, jonka raaka-aine­ koostumuksen on todettu soveltuvan käyttöön kontaktissa elintarvikkeiden kanssa. Merkin myöntää NSF International. Kiillon sertifioidut tuotteet ovat NSF:n White Book -luettelossa.

Avainlippu | Avainlippu-alkuperämerkki osoittaa, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. Kiilto sai avainlipputunnuksen kotimaiselle tuotannolleen vuonna 2011. CE-merkki | Vedeneristystuotteet saavat kaikkialla EU:ssa hyväksytyn CE-merkin, kun ne on testattu järjestelmänä yleiseurooppalaisen ETA-hyväksynnän täyttävästi. Kiillon Kerafibervedeneristysjärjestelmä sai CE-merkin ensimmäisten alan tuotteiden joukossa. Kiinnityslaastit saivat ensimmäisenä Kiillon tuotteista CE-merkin vuonna 2004. Lähes kaikilla Kiillon laasteilla ja tasoitteilla on CE-merkki.


32

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

kestävään kehitykseen nojaavaa kilpailukykyä. Tutkimuksen toteutti Tampereen teknillisen yliopiston Tuotantotekniikan laitos ja sitä rahoitti muun muassa Tekes. Tutkimuksessa selvisi, että kestävän kehityksen mukaiset tuotanto- ja toimintatavat toteutuvat Kiillossa jo pääsääntöisesti hyvin. Kestävä kehitys nähdään Kiillossa liiketoiminnan mahdollisuutena, tuotekehitys pohjaa kestävään kehitykseen ja painotukset näkyvät myös viestinnässä ja markkinoinnissa. Kaikkiaan Kiillon toimintaa ohjaavat periaatteet vastaavat hyvin projektissa määriteltyjä tavoiteltavia asioita. Suurimpia haasteita kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle tulevaisuudessa ovat mahdollinen raaka-aineiden hinnan nousu sekä julkisen sektorin tuen niukkuus. Tarkkuus valttia energianhallinnassa

Energiankulutukseen on Kiillossa tartuttu sekä uusin investoinnein että tarkentamalla kulutuksen seurantaa ja ohjausjärjestelmien asetuksia. Kiillon oma energianseurantajärjestelmä kattaa tuotantoprosesseissa ja kiinteistöjen lämmityksessä tarvittavan sähkön, maakaasun ja kaukolämmön. Tavoitteena on, että tuotantotonnia kohden käytetty energiamäärä vähenee. Uudella sähköenergian mittausjärjestelmällä sähkönkulutusta voidaan tarkastella muuntamokohtaisesti ja karsia tehokkaasti turhaa sähkönkulutusta eri tuotantopisteissä. Lämmitykseen ja ilmastointiin tarvittavaa energiaa puolestaan on pystytty säästämään tarkentamalla keväisin ja syksyisin ilmastoinnin ja lämmityksen käyttöaikoja. Lämmön talteenottoa on tehostettu: esimerkiksi vähän käytössä olevien tilojen poistoilma käytetään uudelleen tuotantotiloissa, mikä tehostaa tuotannon ilmanvaihtoa ja vähentää lämmityksen tarvetta. Valaistuksessa etsitään parhaita vaihtoehtoja korvata T8-loisteputket led-valaisimilla. Kolme vuotta käytössä olleesta aurinkosähkövoimalasta Kiilto saa omasta takaa sähkövirtaa. Aurinkosähkövoimalan vuosituotto on ollut keskimäärin 50 MWh, ja se vähentää vuosittain Kiillon tehdasalueen hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 50 tonnia. Aurinkosähkövoimala oli käyttöön otettaessa lajissaan Suomen suurin. Investointi tuotti vuonna 2009 Kiillolle elinkeinoministerin Vuoden uusiutuva energiateko -palkinnon. Kiilto on edelleen mukana työvoima- ja elinkeinoministeriön sekä Elinkeinoelämän keskusliiton välisessä energiatehokkuusso-

pimuksessa. Kiilto on jo ylittänyt vuonna 2008 solmitun sopimuksen energiansäästötavoitteen ja kehittänyt energiatehokkuuttaan jatkuvasti sopimuksen hengen ja Kiillon toimintakulttuurin mukaisesti. Jäteuudistus toi säästöjä

Huhtikuussa 2011 Kiilto uudisti jätteenkäsittelykäytäntönsä, ja tulokset ovat mittavat: Kiillosta ei mene enää lainkaan jätettä kaatopaikalle, vaan tuote- ja raaka-ainejäte, lietejäte, energiajäte sekä sekajäte ohjataan nyt Ekokem Oy:lle poltettavaksi. Jätteenpoltto tuottaa energiaa, joka voidaan hyödyntää lämmöksi ja sähköksi. Laasti- ja tasoitetehtaalta syntyvä puhdistusfilleri hyötykäytetään joko omassa tuotannossa tai Ekokemin kautta kaatopaikkarakenteissa. Laitteistojen pesuja on tehostettu ja Kiillon omien saostuskaivojen ja jätevedenselkeyttämön käyttöä ja tyhjennystä on kehitetty. Näin on voitu pienentää myös kunnalliseen jätevesiverkostoon ohjautuvan jäteveden sekä Ekokemille toimitettavan kiinteän lietejätteen määrää. Jätelajittelua on Kiillossa tehostettu ja sen seurauksena energiajätteen määrä on kasvanut ja sekajätteen pienentynyt, mikä on tuonut huomattavia säästöjä jätteenkäsittelykustannuksissa. Riskien tunteminen lisää turvallisuutta

Riskeihin varautuminen on ennakoivaa ympäristövastuun kantamista, josta hyötyvät ennen kaikkea Kiillon työntekijät ja lähiseutujen asukkaat. Tehdasalueella Lempäälässä järjestetään säännöllisesti onnettomuusharjoituksia. Syksyllä 2011 onnettomuusvalmiutta harjoiteltiin simuloimalla pakkaamossa tapahtuvaa trukkionnettomuutta ja siitä aiheutuvaa asetonivuotoa. Vuotoa mallinnettiin käyttämällä hajustettua ja värjättyä vettä. Harjoituksen jälkeen järjestettiin osallistujien ja tarkkailijoiden yhteinen palautetilaisuus. Kiillon tuotteissa näkyvät kemikaalien varoitusmerkit uudistuvat. Aineiksi luokiteltavissa tuotteissa uudet merkit ovat jo käytössä, ja seoksien merkinnät uudistuvat vuoteen 2015 mennessä. Käyttöturvallisuustiedotteissa näkyvät sekä vanhat että uudet luokitukset koko siirtymäkauden ajan.

40 lasikuidusta valmistettua hyljeveistosta toi viestiä Itämeren suojelusta kulttuurikaupunki Turkuun kesällä 2011. Veistokset oli muotoillut Stefan Lindfors, ja kunkin kappaleen koristeli eri taiteilija. Kiilto tuki

Kiillon aurinkosähkövoimala on tuottanut runsaassa kolmessa vuodessa sähköä

Hej hylje!

Aurinkovoimalan vuosituotto kattaa kolmen sähkölämmitettävän tai kahdeksan muulla energialla lämpiävän omakotitalon vuosikulutuksen.

-kampanjaa lahjoittamalla kirkasta silikonia taideteoksen viimeistelyyn. Hyljeveistosten myyntituotot lahjoitettiin Saaristomeren Suojelurahastolle.

135 MWh

Uudessa tiedekeskus

Pilkkeessä Rovaniemellä voi tutustua metsä- ja puutuotteisiin itse kokeillen ja tutkien. Kiillon tuotteista esillä ovat muun muassa valmisliisteri, tärpätti sekä puulattialakka.


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kumppani | rakentamista sadan vuoden kokemuksella Tänä vuonna satavuotisjuhliaan viettävä YIT Oyj voi olla ylpeä paitsi pitkästä historiastaan myös nykypäivästään. Energia-asioiden kehitysjohtaja Tomi Mäkipelto on muiden mukana rakentamassa tulevaisuutta kestävän kehityksen pilareille. Rakentamisen ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus luovat parempaa elinympäristöä yhä uusille polville. YIT näkee, että heidän koko toimintansa on olemassa ihmistä varten. Yritys rakentaa, kehittää ja ylläpitää hyvää elinympäristöä. Suuret kokonaisuudet koostuvat tarkoin harkituista yksityiskohdista, ja valinnoissa otetaan huomioon myös kestävä kehitys. "Vastuullisuus on YIT:lle strateginen valinta. Siihen kuuluvat taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja vastuu ympäristöstä. YIT:n tapa hoitaa ympäristövastuunsa näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme. Teemme yhteistyötä sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka pystyvät sitoutumaan laadukkaisiin tuotteisiin. Valitsemme teknistaloudellisesti parhaat palveluntarjoajat, jotta työmaa on turvallinen tekijöille ja kiinteistö turvallinen käyttäjille tulevina vuosikymmeninä", kertoo YIT:n energia-asioiden kehitysjohtaja Tomi Mäkipelto. Yritys pitää huolta siitä, että kodeissa ja toimitiloissa voidaan hyvin koko rakennuksen elinkaaren ajan. Miellyttävään asumiseen ja työskentelyyn

vaikuttavat esimerkiksi sopiva huonelämpötila, raikas huoneilma ja vedottomuus. Osa kokonaisuutta ovat myös turvalliset maalit, liimat, lakat ja eristeet. "Oikeat materiaali- ja kemikaalivalinnat vaikuttavat siihen, että rakentajien on turvallista työskennellä ja että tiloissa on terveellinen sisäilma jatkossa. Materiaaleista ei saa haihtua terveydelle haitallisia kemikaaleja tai hiukkasia." Ennakoivaa energiatehokkuutta Tärkeä osa YIT:n toimintaa on energiatehokas rakentaminen ja energiansäästö. EU-direktiivit kiristävät energiatehokkuusvaatimuksia jatkuvasti, mutta YIT on halunnut olla energiansäästössä proaktiivinen ja tuottaa määräysten mukaisia kiinteistöjä jo ennen direktiivien vaatimia takarajoja. "Suunnittelimme ensimmäiset matalaenergiatalot jo vuonna 2008. Ne täyttivät reilusti vuonna 2012 voimaan astuneet energiamääräyk-

Kiilto Oy

33

set. Haluamme olla edelläkävijä ja näyttää suuntaa", Tomi Mäkipelto sanoo. YIT Kodit rakentaa uudet asunnot matalaenergiataloiksi. Energianeroiksi nimetyt talot kuluttavat vähemmän energiaa kuin suunnitteluajankohdan määräystaso edellyttäisi. Ne rakennetaan lämpöhäviöitä estäviksi ja varustetaan tekniikalla, joka kannustaa seuraamaan ja vähentämään talouden energiankulutusta. Asukkaat voivat vaikuttaa energiankäyttöön esimerkiksi tarpeenmukaisella ilmastoinnilla tai valaistuksen ohjauksella. Energianeroissa rakennuksissa pyritään hyödyntämään lämmitysmuotona ympäristöystävällistä kaukolämpöä. Kunnossapitoa palveluna Vaikka YIT tunnetaan Suomessa parhaiten rakentajana, se panostaa myös kiinteistöjen ylläpitoon. Kiinteistötekniikan oikealla käytöllä rakennuksen energiankulutus on optimaalista ja rakennuksen elinkaari pitenee. "Tarjoamme kattavaa kunnossapitoa ja ympärivuorokautista huoltopäivystystä. Asiakas voi valita kiinteistön teknisten järjestelmien huollot lämmityksestä, viemäröinnistä, ilmastoinnista ja sähköjärjestelmistä automaatioon, kulunvalvontaan ja energiaratkaisuihin." Uusimpia YIT:n rakennuskohteita on Espoon Nuuksioon nouseva luontokeskus Haltia. Se on maamme ensimmäisen massiivipuuelementeistä rakennettava julkinen rakennus. Keskus avautuu alkuvuodesta 2013.


34

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Sosiaalinen vastuu

Kiilto tukee aktiivisesti urheilutoimintaa ja näkyy paikallisissa tapahtumissa. Maaliskuussa 2012 Nokialla kisailtiin avantouinnin SM-titteleistä. Myös Kiilto Familystä osallistui joukkue tapahtumaan.


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiilto Oy

35

Sosiaalinen vastuu

Luottamus rakentuu kumppanuuksissa Kannattavuutta ja pitkäjänteisyyttä korostava toimintatapa tarjoaa parhaat edellytykset pitkäaikaisille kumppanuuksille. Kiillon toimintakulttuuriin kuuluu omista huolehtiminen niin yrityksen sisällä kuin koko yhteistyöketjussa. Asiakkaan toiveet ja tarpeet otetaan alusta asti huomioon Kiillon omassa tuotekehityksessä. Kotimaisena toimijana Kiilto tuntee suomalaiset olosuhteet ja tuotteille asetetut vaatimukset. Kiillon tavoitteena on olla 'kansainvälisesti kotimainen' eli myös ulkomailla Kiilto on paikallinen toimija ja soveltaa tuoteosaamistaan kulloinkin paikallisiin olosuhteisiin ja vaatimuksiin. Asiakasyhteistyössä kumppanuus merkitsee ratkaisujen tarjoamista sekä opastusta ja ohjeistusta Kiillon tuotteiden turvallisessa ja tehokkaassa käytössä. Kiillon asiakaskoulutuksiin osallistuu vuosittain yli 3 000 asiakasta, ja koulutuksen muotoja kehitetään jatkuvasti asiakkaiden toiveiden mukaan. Asiakkaista huolehtiminen jatkuu vielä tuotteen käytön jälkeenkin. Kiilto on julkaissut ensimmäiset tyhjentyneen tuotepakkauksen hävitysohjeet jo 1990-luvulla, ja nykyään nämä pakkausmateriaalin ja tuotetyypin mukaiset ohjeet löytyvät Kiillon internetsivuilta. Teknisessä tuoteneuvonnassa ammattilaisten kysymyksiin vastaavat kuhunkin tuoteryhmään erikoistuneet Kiillon asiantuntijat. Kiillossa palkitaan vuosittain hyvistä ympäristöön tai omaan työympäristöön liittyvistä henkilöstöaloitteista. Vuonna 2012 etsitään tehostetusti uusia tuotteisiin, tuotantoon tai työskentelytapoihin liittyviä ideoita Innovaatioiden iloinen vuosi -teemalla. Tavoitteena yhteinen menestys

Kiilto on tunnettu ja tunnustettu yhteiskuntavastuullisuuden edelläkävijä. Yritys ottaa toiminnassaan huomioon myös kansainvälisen yhteiskuntavastuun ISO 26000 -standardin ohjeet ja

Kiillon tiivis kehitysyhteistyö InSofa Oy:n kanssa tuotti

Puro -sohvalle ensimmäisenä Suomessa Allergia- ja Astmaliiton tunnuksen. Askon valikoimiin kuuluva Puro on kokonaan kotimainen, ekologisista ja kierrätetyistä materiaaleista valmistettu sohva, jonka kasauksessa käytetään Kiillon liimaa. Liimojen kuten kaikkien sohvan raaka-­ aineiden on täytettävä Allergiatunnuksen tiukat kriteerit.

periaatteet. Kiilto on toiminut jo pitkään muun muassa standardin sisältämän yhteisen lisäarvon tuottamisen periaatteen mukaisesti. Se tarkoittaa kokonaisvaltaisesti vastuullista toimintaa, josta hyötyvät niin yritys kuin sen yhteistyökumppanit ja laajemmin toimintaympäristökin. Yritys tuottaa lisäarvoa koko toimintaketjuunsa, kun se toimii omien vahvuuksiensa pohjalta kannattavasti. Sisäisesti Kiillossa on kampanjoitu muun muassa oman ekologisen jalanjäljen pienentämisen ja omaehtoisen vaikuttamisen puolesta. Kiillossa uskotaan, että suuret vaikutukset syntyvät useista pienistä teoista ja jatkuvasta aktiivisuudesta. Aktiivinen ja monipuolinen Kiiltolainen

Kiillon tavoitteena on tarjota henkilöstölleen mielekäs työ kannustavassa ja avoimessa ilmapiirissä. Kiillon henkilöstöstä valtaosa on työskennellyt talossa pitkään, yli 13 vuotta. Henkilöstön työkyvystä huolehditaan työhyvinvointiohjelman ja siitä vuosittain tarkennettavien tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2012 Kiillossa panostetaan erityisesti työntekijöiden toimintakyvyn ja terveyden tukemiseen. Tasa-arvosuunnitelma laaditaan joka kolmas vuosi ja sen toteutumista tarkastellaan vuosittain. Perhe- ja työelämän yhteensovittamisen ja työssä jaksamisen tukemiseen on otettu kattavasti käyttöön erilaiset joustavan työajan käytännöt, kuten vuorotteluvapaat, osa-aikaeläkkeet, osa-aikaiset hoitovapaakäytännöt sekä omavalintainen lyhennetty työviikko. Kehityskeskustelut ovat keskeinen osa esimiesten ja alaisten yhteistyötä. Vuosittaisissa keskusteluissa sovittujen asioiden toteutumista tarkastellaan puolivuosittain.

Kiillolla on yhteistyösopimus sekä Suomen

salibandy­maajouk­kueen että tamperelaisen salibandyn liigajoukkueen Classicin kanssa, jotka molemmat ovat menestyneet kansallisilla ja kansainvälisillä kentillä.

Kiilto tukee vuonna 2012 sotaveteraanien

rosvopaisti -tapahtumaa Tampereella. Tapahtumia järjestetään eri paikkakunnilla nyt jo 20. kertaa.


36

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Panostus henkilöstön fyysiseen työkykyyn on todennettu työpaikkaliikunnan tasoa arvioivalla Suomen Kuntoliikuntaliiton Aktiivinen työpaikka -sertifikaatilla. Kiilto sai kiitosta erityisesti yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa sekä panostuksesta liikuntapalveluihin ja liikunnan aktivointiin. Sertifiointi uusitaan joka toinen vuosi, ja tavoitteeksi on asetettu parantaa aina edellisen sertifioinnin tulosta. Kiillossa tavoitellaan ammatillista moniosaamista ja kannustetaan omaehtoiseen opiskeluun. Vuonna 2011 Kiillon tuotannosta 11 henkilöä suoritti kemianteollisuuden ammattitutkinnon. Kaksivuotisen koulutuksen toteutti Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja se räätälöitiin yritys- ja opiskelijakohtaisesti. Myös esimiehiä kannustetaan kehittämään esimiestaitojaan tutkintotavoitteisilla koulutuksilla.

Kiillon vastuullisuus on asiakkaille tärkeää

Yritysvastuullisuutensa ja siitä viestimisen kehittämiseksi Kiilto selvitti syksyllä 2011, mitä vastuullisuuden näkökulmia yrityksen asiakkaat pitävät kaikkein olennaisimpina. Kyselyllä selvitettiin tuotteiden, pakkausten ja kuljetusten sekä Kiillon toiminta­ mallien tärkeyttä asiakkaan oman toiminnan kannalta. Vastausten perusteella ylivoimaisesti tärkeimpiä olivat tuotteiden ympäristömyötäisyyttä ja turvallisuutta lisäävät ominaisuudet. Asiakkaat arvostavat erityisesti myös Kiillon panostusta tuotekehitykseen, helposti tavoitettavaa tuoteneuvontaa ja laatusertifiointeja. Kysely toteutettiin sähköpostilla ja siihen vastasi lähes 300 Kiillon asiakasta. Kiitos kaikille vastaajille!

Sosiaaliset näkökohdat ja vaikutukset Näkökohdat:

Vaikutukset:

• • • • •

• •

henkilöstöresurssien hallinta (saatavuus, pysyvyys, kehittyminen) kumppanuuksien hallinta (luotettavuus, ongelmanratkaisu, ennakointi, lisäarvo) yhteiskunnallinen osallistuminen (kokonaisvaltainen vastuullisuus, kannattavuus)

työkyky työviihtyvyys urakehitys osaaminen tyytyväisyys

• • • • •

sitoutuneisuus kilpailuetu työllistävyys kansantalous toiminnan kehitys

Työnantajatutkimus

Naisten osuus henkilöstöstä

Länsi-Suomen Markkinatutkimus tutki 2010 merkittävimpien tamperelaisten työnantajien työnantajakuvaa. Kiiltoon työhön haluavat arvostavat Kiiltoa tunnettuna ja nykyaikaisena yrityksenä.

50 % 40

Nykyaikainen yritys

laadukkaat tuotteet

85,4 %

30

85,4 %

20

20

40

15

15

15

2009

2010

2011

■ toimihenkilöt ■ työntekijät ■ kaikki

60,4 %

mielikuva myönteinen

0

0

66,7 %

Eteenpäin menevä

Huomioi ympäristöasiat

10

31

30

29

89,6 %

Tietää yrityksen

45

44

43

75 % 60

% vastaajista, vastaajia 515 henkilöä

Vuoden 2011 lopussa Kiillossa oli esimiesasemassa 7 naista ja 28 miestä. 80

100 %


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kumppani | Kestävää parkettia turvallisesti Parla Floorilla on pitkät perinteet. Se on valmistanut aidosta puusta tehtyä parkettia 1960-luvulta asti. Sekä ammattilaisten että loppukäyttäjien hyvinvointi on yritykselle tärkeää, kertoo yksikönjohtaja Juho Hiltunen. Parla Floorin toiminta on alusta asti perustunut pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Parla hankkii raaka-aineet tunnetuilta ja läheisiksi käyneiltä yrityksiltä, jotka ovat sen itsensä tavoin sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin. "Ympäristöystävällisyys painottuu koko tuotantoketjussa raaka-aineiden hankinnasta tuotantoprosessiin ja tuotteen loppukäyttöön asti. Otamme huomioon niin omien ammattilaistemme kuin loppukäyttäjän hyvinvoinnin", kertoo yksikönjohtaja Juho Hiltunen. Sertifikaatit kertovat vastuullisuudesta

Parla Floorin parkettien ja puulattioiden valmistuksessa käytettävä puu on peräisin hyvän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti hoidetuista metsistä, ja valmistuksessa käytettävät liimat, lakat ja öljyt täyttävät tiukat eurooppalaiset normit. Parlalle on myönnetty M1-sertifikaatti, joka kertoo tuotteiden turvallisuudesta ja päästöttömyydestä. Tuotteista ei haihdu esimerkiksi formaldehydiä eikä muita kemikaaleja.

Liima sitoo turvallisesti

Parkettia ei synny ilman puuta, mutta ei myöskään ilman liimaa, joka pitää yhdessä eri kerrokset: jalopuisen pintakerroksen ja havupuusta valmistetut välisäleet sekä pohjaviilun. "Liima on toimintamme perusasioita. Liiman on oltava paitsi luotettavaa myös ympäristöystävällistä; siitä ei saa haihtua myrkyllisiä yhdisteitä tuotannon aikana eikä loppukäyttäjän tiloissa", Juho Hiltunen toteaa. Parla Floor on edelläkävijä ympäristöystävällisen liiman käyttöönottajana alallaan. Yritys käyttää kerrosten yhteenliimaamiseen PVAc-liimaa, jonka sideaine on synteettinen polyvinyyliasetaattipolymeeri. Nestemäisessä liimassa kiinteät pienet polymeeripartikkelit ovat veden seassa. Kun liimaa levitetään halutulle pinnalle, vesi haihtuu, partikkelit sulautuvat yhteen ja muodostavat liimakalvon. PVAc-liiman hyviä puolia ovat sen haitattomuus terveydelle ja sen kestävyys. Monet parketinvalmistajat käyttävät formaldehydiliimoja, jotka ovat paitsi myrkyllisiä myös hauraita. PVAcliima kestää kosteutta, ja joustava liimasauma elää loppukäyttäjän tiloissa puun mukana.

Kiilto Oy

37

Ympäristöystävällisyys on kilpailuetu

Kuluttajat ovat nykyisin valveutuneita ja osaavat vaatia kestävän kehityksen mukaisia ja eettisiä tuotteita. Juho Hiltunen sanoo Parla Floorin saavan kilpailuetua toiminta- ja tuotantotavastaan. "Puu tulee suurelta osin kasvatusmetsistä. Raaka-ainevastaavamme vierailee sahoilla eri puolilla maailmaa varmistamassa puun laadun ja laillisen alkuperän, ja tämän lisäksi myyjän on aina kyettävä toimittamaan raaka-aineesta alkuperäistodistus. Näin varmistamme, että raaka-aine ei tule uhanalaisista lähteistä." Pohjois-Amerikasta yritys tuo vaahteraa sekä kirsikka- ja pähkinäpuuta. Tammi ja saarni tulevat Euroopasta, merbau Aasiasta. Pyökkiä saadaan Puolasta ja koivua Suomesta. "Nykyisin puulajeja on käytössä vähemmän kuin ennen, sillä värisävyt haetaan erilaisilla värjäyksillä tammi- ja saarnipohjalle. Värjätyt tuotteet ovat perinteisesti olleet lakattuja tuotteita, mutta uutena valikoimaan ovat tulleet myös luonnon­öljytyt tuotteet. Värjätyissä tuotteissa väripigmentti sekoitetaan pintakäsittelyaineeseen, jolla saadaan aikaan haluttu sävy. Luonnonöljy käsittelee puun samaan tapaan kuin vaikkapa pellavaöljy puupöydän pinnan. Se antaa suojaa ympäristötekijöitä vastaan. Kun loppukäyttäjä öljyää pinnan myöhemmin tarvittaessa uudelleen, sävy vain paranee."


38

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Case | ekiilto kouluttaa Kiillon vahva asiakaskoulutus saa jatkoa uudesta verkkokoulutuksesta. Helmikuussa 2012 startannut eKiilto tarjoaa jälleenmyyjille mahdollisuuden itsenäisesti opiskella Kiillon tuotteiden ominaisuuksia ja niiden käyttöä. eKiilto sisältää kaksi kokonaisuutta: Tapetoinnin ABC ja Lyhyt oppimäärä märkätilarakentamisesta. Kokonaisuudet on jaettu moduuleihin, jotka voi suorittaa yksitellen vaikka työpäivän lomassa tai vapaa-ajalla. Kokonaisuuden läpikäyneet saavat diplomin osallistumisestaan eKiiltoopintoihin. Vastaavaa verkkokoulutusta ei muilla saman alan yrityksillä vielä ole. Mallia on haettu muiden toimialojen parhaista ratkaisuista, ja verkkokoulutusta on testannut kolmisenkymmentä myyjää eri puolilta Suomea. "Kuuntelemme jatkuvasti tarkalla korvalla, miten asiakkaamme haluavat saada informaatiota ja kehitämme koulutuksiamme sen mukaisesti. eKiilto täydentää asiakaskoulutustarjontaamme hyvin. Rautakaupoissa on oltu pilotista erittäin innostuneita", tuotepäällikkö Jyrki Pajunen kertoo.

Case | Sulavaa yhteistyötä Syksyllä 2009 Kiilto käynnisti yhdessä Åbo Akademin kanssa bioliimojen tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää biohajoavia sulateliimoja teollisuuskäyttöön. Hanke on yksi Kiillon ja Åbo Akademin monista yhteisprojekteista. "Tavoitteenamme on luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia teollisuuden kanssa. Tähän olemme Kiillon kanssa yltäneet. Arvostamme sitä, että Kiillossa suhtaudutaan tutkimusyhteistyöhön avarakatseisesti siinä missä monet muut yritykset tarttuvat kapea-alaisesti vain välittömästi hyödynnettäviin tuloksiin", professori Carl-Eric Wilén teknillisen polymeerikemian yksiköstä kertoo. Åbo Akademi hyötyy siitä, että yritykset tuovat yhteishankkeisiin markkinoiden tuntemuksen ja kontaktinsa. Bioliimoille on kysyntää esimerkik-

Kiilto kouluttaa vuosittain 3 000–4 000 alan ammattilaista. Suunta on kohti entistä räätälöidympiä koulutustapahtumia. Syksyllä 2011 Kiilto järjesti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa sarjan Märkätilapäiviä, joilla suunnittelijat ja rakennuttajat saivat rautaisannoksen ennakkotietoa tulevista vedeneristysmääräysten muutoksista. Märkätilapäivillä esiteltiin muun muassa sertifioituja vedeneritstysjärjestelmiä, lattialämmitysjärjestelmiä, turvalattiaratkaisuja sekä pintojen puhdistus- ja hoitoaineita. Märkätilapäiviin osallistui kaikkiaan noin sata suunnittelijaa, arkkitehtiä ja rakennusalan ammattilaista. Akuuteissa pulmatilanteissa myyjiä ja kotiremontoijia sekä rakentamisen ammattilaisia palvelee Kiillon tuoteneuvonta, jonka seitsemän hengen tiimi päivystää arkisin kello 17 asti ja lauantaisin kello 14 asti. Kiillon tuoteneuvontaan tulee noin 1 000 puhelua ja kymmeniä sähköpostiviestejä kuukausittain. Kaikkiin vastataan asiantuntemuksella. "Kaikilla tuoteneuvonnassa työskentelevillä on tuotekehitystausta ja vuosien kokemus Kiillon tuotteiden parissa", laboratoriomestari Juha Vaani kertoo.

si pakkausteollisuudessa, missä useat valmistajat haluavat tuottaa täysin biohajoavia pakkauksia. Hanke on edennyt lupaavasti, ja liima on koekäytössä Kiillossa ja asiakkaiden tuotantolaitoksilla. "Hankkeella on suuret mahdollisuudet tuottaa teollisuuden menestystuotteita, se on myös opiskelijoillemme erittäin innostavaa" Wilén mainitsee. Biohajoavien sulateliimojen pohjana ovat maitohappopolymeerit, joita voidaan käyttää öljyyn pohjautuvien, synteettisten polymeerien tilalla. Polymeerien raaka-aine voi olla esimerkiksi maissi, sokerijuurikas tai vehnä. Kiilto on maailmalla uranuurtaja ympäristöystävällisten ja turvallisten maitohappopohjaisten biopolymeerien, polylaktidien, soveltamisessa liimateollisuuden käyttöön. Biopolymeerit ovat myös ilmastolle edullisia: hajotessaan biopolymeerit vapauttavat vain sen verran hiilidioksidia kuin niiden valmistamiseen käytettävät kasvit ovat aikoinaan sitoneet itseensä.

Bioliimagranulaattien tutkimista reometrillä. >


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiilto Oy

39

järjestelmät

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen Kiilto tähtää kaikessa toiminnassaan kokonaislaadun jatkuvaan parantamiseen tavoitteenaan saavuttaa laatuylivoima. Kiillon kokonaislaatu käsittää tuotteen lisäksi kaikki ne toiminnot ja palvelut, jotka liittyvät tuotteisiin, asiakkaisiin tai muuhun sisäiseen tai ulkoiseen toimintaan. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtien huomioiminen on erottamaton osa kokonaislaatua. Kiillon kaikki toiminnot on sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaan, johon on integroitu ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöohjelma, OHSAS 18001 -standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusohjelma sekä Kemianteollisuuden Responsible Care – Vastuu Huomisesta ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma. Laatua sekä ympäristön, terveyden ja turvallisuuden tasoa seurataan sisäisten indikaattorien, itsearviointien, johdon katselmusten sekä ulkoisten ja sisäisten auditointien avulla. Kiilto on aktiivisesti mukana toimialaansa kehittävässä toiminnassa, ennakoi lainsäädännön ja määräysten muutoksia sekä osallistuu alan asiantuntija- ja viranomaisyhteistyöhön.

Ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka

Ympäristö- ja turvallisuusseikat otetaan kiinteästi huomioon Kiillon vuosistrategioita ja -budjetteja laadittaessa, ja ne ovat läsnä Kiiltolaisten jokapäiväisessä työssä. Tekniset ja toiminnalliset ratkaisut sekä hallintajärjestelmät ovat osaltaan varmistamassa ympäristön ja työntekijöiden turvallisuutta. Oman henkilöstön ohjaus, koulutus, sisäinen asiantuntijatyöskentely ja erilaiset harjoitukset lisäävät tietämystä ja antavat varmuutta toimia oikein niin arjessa kuin erityistilanteissa. Kiillon laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen tavoitteena on oman toiminnan avulla tukea ja vahvistaa myös ulkoisten kumppanien osaamista ja tietämystä.

Ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat ja vaikutukset Näkökohdat: • raaka-aineiden, tuotteiden ja jätteiden kuljetukset • energian ja veden käyttö • kemikaalien käyttö • prosessien sivutuotteet

Vaikutukset: • päästöt, jätteet • tulipalot, vuodot • tapaturmat, altistumiset

Turvallisuusriskit: • ilman, veden, maaperän saastuminen • kaatopaikkojen täyttyminen • terveysvahingot • aineelliset vahingot

Tuote- ja ympäristöturvallisuus kattaa tuotteen koko elinkaaren

Tuotekehitys

Raaka-aineet

toimintavarma, käyttäjälle ja ympäristölle turvallinen kokonaisratkaisu • ympäristö- ja turvallisuusluokitellut tuotteet • tuotejärjestelmät • asiantuntijatyö • asiakasyhteistyö

ympäristöä säästävät raakaainevalinnat • uusiutuvat ja ympäristömyötäiset raaka-aineet • oma raaka-ainetuotanto • säiliövarastointi • strategiset kumppanuudet

Tuotteiden valmistus ympäristölle ja käyttäjälle turvallinen prosessi • puhtaat valmistusprosessit • jätteen lajittelu ja hyötykäyttö • oma jätevedenselkeyttämö • energiatehokkuussopimus

Tuotteiden jakelu ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava logistiikka • aluevarastot, suuntakuormat • paikalliset tehtaat ulkomailla • kuljetusliikkeen valinta • tuotteiden suurastiatoimitukset

Tuotteen käyttö ja hävitys opastus tuotteen oikeaan käyttöön ja hävitykseen • käyttökoulutus ja -neuvonta • tuoteselosteet, käyttöturvallisuustiedotteet, työohjeet • pakkauksen ja tuotejäännöksen hävitysohjeet


40

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Tavoitteet ja toteumat | Ympäristö- ja turvallisuusvastuu 1. Tuotteet

2.5 %

Pitkäjänteinen tuotekehitystyö on mahdollistanut liuottimien käytön jatkuvan vähentämisen Kiillon tuotteiden valmistuksessa.

1.1 Päämäärä: Liuottimien käyttö valmistuksessa pienemmäksi

2.0

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Liuottimien osuus enintään 1,0 % tuotannosta/vuosi

1.0

max. 1.0

0.5 0.65

0.68

Tavoite 2012–2014: Tavoite ennallaan

1.2 Päämäärä: Kaikkien ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden myynnin kasvattaminen Katsauskauden 2009-2011 tavoite: M1-luokiteltuja tuotteita vähintään 75 % kotimaan rakennustarvikemyynnistä/vuosi Uusi tavoite 2012–2014: Kaikkien ympäristö- tai turvallisuusluokiteltujen tuotteiden osuus koko myynnistä kasvava.

2. Pakkaukset 2.1 Päämäärä: Asiakkaalle toimitettavan tuotepakkausjätteen määrän vähentäminen Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Kierrätettävissä suurpakkauksissa (IBC) kotimaassa toimitettavien kg-määrien osuus koko kotimaan teollisuusmyyynnin kg-määrästä vähintään 70 %

1.5

0

max. 1,0

0.57

2009 2010 2011

100 % 80

2012–2014

■ Toteutunut Tavoite 2009–2011 Tavoite 2012–2014

100 %

min. 75

79.0

73.6

60

77.3

Kiillossa on uusien tuotteiden kehittämisessä säännönmukaisena tavoitteena tiukimman M1-sisäilmaluokituksen saavuttaminen.

80 60 54

40

40

20 0

20

2009 2010 2011

0

Tavoite kasvava

2011 2012–2014

Uusi tavoite seuraa kaikkien ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden myynnin kehitystä. Tähän liittyvät luokitusmerkit kuvataan sivulla 31.

100 %

Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvien pakkausten kehittämisessä on käynnistymässä pilottihanke.

80 min. 70

60

64

60

min. 70

62

40 20 0

2009 2010 2011 2012–2014

■ Toteutunut Tavoite 2009–2011 Tavoite 2012–2014

Tavoite 2012–2014: Tavoite ennallaan

2.2 Päämäärä: Pakkausjätteen vähentäminen omissa raaka-aineostoissa

100 %

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Kemiantuotannon säiliövarastoitavien raakaaineiden osuus kaikista kemiantuotannon raaka-ainetoimituksista vähintään 80 %

60

Tavoite 2012–2014 Tavoite ennallaan

20

min. 80

80 74

74

Säiliövarastoitavien raakaaineiden osuus kaikista kemiantuotannon raakaainetoimituksista väheni vuonna 2011, mikä johtui saatavuusongelmista sekä raaka-aine- ja toimittajavaihdoksista.

min. 80 68

40

0

2009 2010 2011

2012–2014

■ Toteutunut Tavoite 2009–2011 Tavoite 2012–2014


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

41

Kiilto Oy

Aurinkosähkövoimalan tuotto

3. Energiankulutus Päämäärä: Energiankäytön tehostaminen

1,0 GJ/tn

60 MWh/vuosi

0,8

50

0,6

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Kokonaisenergian kulutus/tuotettu tonni aleneva

0,70

0,67

0,63

30

31,3

10 0

2009 2010 2011 2012–2014

2009

■ Toteutunut

4. Vedenkulutus

77

72

60

77

max. 72

20 0

2009

2010

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: enintään 0,04 % tuotannosta/vuosi Tavoite 2012-2014: enintään 0,03 % tuotannosta/vuosi

■ Toteutunut Tavoite 2009–2011 Tavoite 2012–2014

2011 2012–2014

Uusi tavoite:

5. Jätteet

5.2 Päämäärä: Ongelmajätteen määrän rajoittaminen vallitsevaan tasoon

Aurinkosähkövoimalan tuotto kolmen vuoden ajalta on yhteensä n. 135 MWh = 486 GJ.

40

Tavoite 2012-2014: Tavoite ennallaan

Uusi tavoite 2012-2014: Loppusijoitettavan ja materiaalihyödynnettävän jätteen määrän pienentäminen, enintään 0,8 % tuotannosta/vuosi

2011

80

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Jäteveden osuus enintään 72 % kokonaisvedenkulutuksesta/vuosi

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Kaatopaikalle ohjatun raaka-aine- ja tuotejätteen sekä saostuskaivojen jätteen määrän pienentäminen, enintään 0,30 % tuotannosta/vuosi

2010

■ Toteutunut

100 %

Päämäärä: Jäteveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta pienemmäksi

5.1 Päämäärä: Jätemäärän pienentäminen

Aurinkosähkövoimalan kokonaisvuosituottoon vaikuttaa ratkaisevasti paneelien puhdistus lumesta ennen kirkkaita kevätsäitä.

20

Tavoite aleneva

0,2 0

49

40

0,4

Tavoite 2012-2014: Tavoite ennallaan

Tuotannon elpyminen vuoden 2009 jälkeen on pienentänyt tuotannon peruskulutuksen osuutta energiankäytöstä.

54,6

0,5 %

1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

0,48

0,4 max. 0,30 0,32 0,30

0,3 0,2 0,1 0,0

2009 2010 2011

■ Toteutunut Tavoite 2009–2011

0,05

0,03

max. 0,04 max. 0,03 0,04

0,03

0,03

0,02 0,01 0,00

2009 2010 2011

1,1 0,9

max.0,8 * 0,8

* Uuden tavoitteen perustana oleva jätemääritelmä on aiempaa laajempi. Uusi määritelmä sisältää sekä kaiken loppusijoitettavan että myös muualla hyödynnettävän jätteen. Vanhan ja uuden tavoitteen mukaiset luvut eivät ole siten vertailtavissa keskenään.

2009 2010 2011 2012–2014

■ Toteutunut Tavoite 2012–2014

%

0,04

Vuoden 2011 jäteuudistuksen jälkeen Kiillosta ei enää ohjata mitään jätettä kaatopaikalle, vaan jäte ohjataan Ekokem Oy:lle loppusijoitettavaksi.

%

2012–2014

5.3 Päämäärä: Tuotannosta aiheutuvat ongelmat kunnan vedenpuhdistamolle tai ympäristölle minimiin

5 tapausta

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: 0 tapausta/vuosi

2

4 3

2

2

1 0

0

2009 2010 2011


42

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiilto Oy:n materiaalivirrat 2011

TUOTTEET 61 900 tn

RAAKA-AINEET 51 600 tn VERKOSTOVESI 21 500 m3

KIILTO OY Lempäälän TEHTAAT 2011

ENERGIA » Sähkö (ostettu) 19 800 GJ » Maakaasu 17 800 GJ » Kevyt polttoöljy 300 GJ » Kaukolämpö 1000 GJ

VOC-EMISSIOT 2,6 tn

6. Tulipalot ja onnettomuudet 6.1 Päämäärä: Nollatason säilyttäminen tulipaloissa Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Tulipaloja 0 kpl/vuosi Tavoite 2012–2014: Tavoite ennallaan

6.2 Päämäärä: Nollatason säilyttäminen vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä onnettomuuksissa Katsauskauden 2009-2011 tavoite: VAK-onnettomuuksia 0 kpl/vuosi Tavoite 2012–2014: Tavoite ennallaan

JÄTEVESI 16 300 Teollisuusjätevesi 11 500 m3 Saniteettivesi 4700 m3 Jäähdytys- ja kasteluvedet 100 m3 JÄTTEET Loppusijoitettava jäte 367 tn Loppusijoitettava ongelmajäte 22 tn

CO2-EMISSIOT 999 tn

tapausta 5

4 3 2 Tavoite 0-taso

1 0

1 0

2009

0

2010

■ Toteutunut

2011 2012-2014

tapausta 5

4 3 2 Tavoite 0-taso

1 0

0

0

2009

2010

0

2011 2012-2014

■ Toteutunut


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

7. Työtapaturmat*

Kiilto Oy

43

25 kpl 20

7.1 Päämäärä: Nollatason saavuttaminen

19

15

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Kaikkien työtapaturmien lukumäärä/ vuosi aleneva Tässä Kiillon omassa indikaattorissa ovat mukana kaikki työssä tai työmatkalla sattuneet tapaturmat, riippumatta siitä, aiheutuiko tapaturmasta poissaolo.

15

15

10 Tavoite aleneva

5 0

Tavoite 2012–2014: Tavoite ennallaan, määritelmä muuttunut. *

2009

2010

2011

■ Toteutunut

Uusi määritelmä *: 25 kpl 20 15 10 5 0

7

6

2009

Tavoite aleneva

7

2010

2011 2012-2014

* Uudessa määritelmässä seurataan kaikkia sellaisia työssä sattuneita tapaturmia, joista on seurannut vähintään 1 pv työstäpoissaolo.

■ Toteutunut

7.2 Päämäärä: Vertailutason alittaminen

25 kpl/milj. työtuntia 20

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Vähintään 3 pv työstäpoissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä/ miljoonaa työtuntia/vuosi on alle RCyritysten keskiarvon

15 10

Tavoite 2012–2014: Tavoite ennallaan

15,3

9,6

10,9

Tavoite alle vertailun

5 0

RC-yritykset = Kemianteollisuuden kansainväliseen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmaan Suomessa sitoutuneet yritykset.

7.3 Uusi päämäärä: Mahdollisimman pitkän tapaturmattoman jakson saavuttaminen

20,5

20,2

2009

2010

2011

■ Kiilto ■ RC-yritysten keskiarvo, vertailuluku vuodelta 2011 saatavilla toukokuussa 2012

100 pv/vuosi

96

80 60

Uusi tavoite 2012-2014: Tapaturmattomien päivien yhtämittainen jakso/vuosi mahdollisimman pitkä

40 Tavoite maximi/vuosi

20 0

2011 2012–2014

■ Toteutunut

2012-2014

Uudistetulla läheltä piti -raportointikäytännöllä pyritään vähentämään tapaturmia. Jokainen työntekijä kirjaa ylös kaikki vaara- tai riskitilannehavainnot. Havaintokirjaukset käydään läpi työsuojeluryhmän kokouksissa ja kirjataan raportointi- ja kehitysseurantajärjestelmään.


44

Kiilto Oy

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Tavoitteet ja toteumat | Sosiaalinen vastuu 1. Työhyvinvointi

1.1 Päämäärä: Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen

8

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Koko henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti enintään 3

4

10 %

6 4,4

4,2

4,0

max. 3

2

Tavoite 2012-2014: Tavoite ennallaan

0

1.2 Päämäärä: Työhyvinvoinnin edistäminen

2009 2010 2011

■ Toteutunut Tavoite 2009–2011 Tavoite 2012–2014

2012–2014

7 k.a. 6 5

Katsauskauden 2009-2011 tavoite: Henkilöstötutkimuksen tulosten keskiarvo vähintään 5,4

min. 5,4

min. 5,4 5,5

5,2

5,2

■ Toteutunut Tavoite 2009–2011 Tavoite 2012–2014

4 3 2

Tavoite 2012-2014: Tavoite ennallaan

0

2009

2010

2011 2012–2014

2. henkilöstö Kesä- ja kausityöntekijöiden osuus henkilöstöstä

Harjoittelijoiden ja tukityöllistettyjen osuus henkilöstöstä

50 %

50 %

80

40

40

60

30

30

100 % henkilöstöstä

54

52

52

40

20

20

10

0

0 2009 2010

2011

20 14

16

2009

2010

18

18

17

16

2010

2011

10 0

2011

2009

3. Asiakasyhteistyö ja tuotevalikoiman uudistuminen Kiillossa koulutettujen asiakkaiden määrä 5 000 hlöä 4 000

Uusien tuotteiden osuus koko tuotemyynnistä 30 % 28

4267 3823 3403

3 000 2 000

20

23

30

min. 20

min. 20

10

1 000 0

2009 2010

2011

Vuosien 2009-2011 luvut perustuvat uudistettuun, aiempaa kattavampaan henkilöstötutkimukseen, joka on toteutettu yhtiöittäin.

Asteikko: 7 = Erittäin hyvä 1 = Erittäin huono

1

Yli 10 vuotta kestäneet työsuhteet

Sairauspoissaoloihin on raportointijaksolla laskettu oman ja lapsen sairauden sekä työ- ja työmatkatapaturman aiheuttamat poissaolot. Vuoden 2011 kesästä alkaen tilastoinnista on poistettu ns. pitkäaikaiskuntoutujat.

0

■ Toteutunut Tavoite 2009–2011 Tavoite 2012–2014

2009 2010 2011 2012-2014

Kiilto tarjoaa vuosittain työmahdollisuuksia myös opintoja tukeviin harjoitteluihin ja ammattikursseihin, erilaisiin työllistämisohjelmiin sekä siirtymätyökokeiluihin.


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiilto Family -Konserni

45

Taloudellinen vastuu

Kiilto Family -konserni kasvaa vastuullisesti Kiilto Family -konserni on kansainvälinen osaaja monella toimialalla. Perheyritys on lähes satavuotisen historiansa aikana jatkuvasti kasvanut ja laajentunut hallitusti. Kiilto Family -konsernin juuret ovat vuonna 1919 perustetussa Kiilto Oy:ssä. Konserni on ollut koko toimintansa ajan saman perheen ja suvun omistuksessa. Konsernin toimintaa ohjaavat periaatteet ovatkin pitkäjänteisyys, vastuullisuus sekä sitoutunut, kasvollinen omistajuus. Hallitun kasvun periaatetta onnistuttiin noudattamaan myös katsauskaudella, vaikka taloudellinen tilanne oli pitkään haastava ja epävakaa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Sekä konsernin yhteenlaskettu liikevaihto että henkilöstön määrä kasvoivat tasaisesti. Kiilto Family -konserniin kuuluvat Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n lisäksi huonekaluteollisuuden tuotteita valmistava Ramport Oy, muovipinnoitteita pakkaus-, julkaisu- ja tekstiiliteollisuudel-

Kiilto Family-konsernin talouden tunnuslukuja 2009–2011 2009

2010

2011

liikevaihto

90,4

120,2

152,4

meur

henkilöstön määrä (ka)

542

660

811

hlö

omavaraisuus

81,7

65,5

70,1

%

maksuvalmius

3,9

2,5

2,7

quick ratio

le tuottava Kiiltoplast Oy, kenkä- ja tekstiiliteollisuuden sekä teräs- ja konepajateollisuuden tarvikkeita tekevä Intermedius Oy sekä metallipakkauksia valmistava Metalpak Oy. Konsernisynergiasta saatavat hyödyt vahvistavat omalta osaltaan konsernin yritysten kilpailukykyä. Konsernin sisällä monistetaan olemassa olevaa osaamista ja parhaita käytäntöjä unohtamatta kuitenkaan yritysten ja toimialojen erityispiirteitä. Kiilto Familyn tavoitteena on olla kansainvälisesti kotimainen eli toimia lähellä asiakkaita paikalliset olot ja asiakkaiden tarpeet tuntien. Yritys on siirtänyt ja soveltanut menestyksekkäästi niin asiakaskoulutuksen, henkilöstön kehittämisen kuin yritysvastuun periaatteita tytäryhtiöihinsä kaikissa toimintamaissaan.

Taloudelliset näkökohdat ja vaikutukset Näkökohdat

Vaikutukset

• oman toiminnan hallinta • riskien hallittavuus • toiminnan tasainen kehitys

• • • •

kannattavuus kasvu vakavaraisuus maksukyky

Kotimaan liiketoiminnan lisäksi kasvu- ja kannattavuustavoitteet ja strategiat laaditaan myös ulkomaiden yhtiöille.

"Tulemme huolehtimaan siitä, että olemme – alati globalisoituvassa järjestelmässä – juuri se oikean kokoinen partneri sekä toimittajillemme että asiakkaillemme. Kysymys ei tietenkään ole yksinomaan volyymista, vähintäänkin yhtä tärkeää on jatkuvasti kansain­välistyvä, tuloksekas mutta ennen kaikkea aikaan sopiva, joustava toimintatapa." Erkki Solja, Kiilto Oy 90 vuotta -historiikki, 2009


46

Kiilto Family -konserni

Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Gri-SISÄLTÖVERTAILU KiiltoClean Oy

Kiilto Oy

Kiilto Family -konserni

Sivu 1.

Strategia ja analyysi

1.1.

Toimitusjohtajan katsaus

1.2.

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

11

27

3

10–11

26–27; 36; 39

4

2.

Organisaation kuvaus

2.1.

Organisaation nimi

10

26

4

2.2.

Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit

10

26

2.3.

Operatiivinen rakenne

4

2.4.

Organisaation pääkonttorin sijainti

5

5

5

2.5.

Toimintojen maantieteellinen sijainti

5

5

5

2.6.

Omistusrakenne ja juridinen muoto

4; 45

4; 45

4; 45

2.7.

Markkinoiden kuvaus

5

5

5

5

5

4; 31

4

2.8.

Organisaation toiminnan laajuus

5

2.9.

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella

10

2.10.

Raportointikaudella saadut palkinnot

4

3.

Raportointiperiaatteet

3.1.

Raportointiajanjakso

1; 10

1

1

3.2.

Edellisen raportin ilmestymisajankohta

1; 10

1

1

3.3.

Raportoinnin julkaisutiheys

1; 10

1

1

3.4.

Yhteystiedot

48; 50

48; 50

48; 50

1

1

1

1; 10

1; 26

1

3.5.

Raportin sisällön määrittely

3.6.

Raportin laskentarajat ja kattavuus

3.10.

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

3.11.

Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä

3.12.

GRI-sisältövertailu

3.13.

Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen

4.

Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus

4.8.

Missio, arvot ja eettiset periaatteet

4.9.

Hallituksen tavat seurata yritysvastuun johtamista

4.12.

10 10 ; 20–23

41; 43; 44

46–47

46–47

46–47

1

1

1

10

26

20–23

40–42

Organisaation tunnustamat tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet ja aloitteet

1

1

4.13.

Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvonta­ organisaatioissa

19

39

4.14.

Organisaation sidosryhmät

17; VK

35; VK

4

4.16.

Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot

1; 17

1; 35

1

4.17.

Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset

36; VK

1


Vastuussa – Yritysvastuun selonteko

Kiilto Family -Konserni

KiiltoClean Oy

Kiilto Oy

Sivu Ympäristöindikaattorit EN 1

Materiaalien käyttö

EN 3

Päälähteiden suora energiankulutus

22

42

20; 22

41; 42

EN 5

Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista syntynyt energiansäästö

EN 8

Lähdekohtainen veden kokonaiskulutus

EN 16

Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt painon mukaan

22

42

EN 21

Kokonaispäästöt veteen laadun ja kohdevesistön mukaan

VK

VK

EN 22

Jätteiden kokonaispaino tyypin ja loppusijoitusmenetelmän mukaan

21; 22

41; 42

EN 23

Merkittävät päästövahingot ja -vuodot

EN 24

Ongelmajätteet - paino ja osuus kansainvälisistä kuljetuksista

EN 26

Toimenpiteet tuotteiden ja palvelujen käytönaikaisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi

EN 27

Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin

20

41

20; 21

41; 42

42 21; 22

41; 42

15

32 40

Henkilöstökäytännöt ja työolot LA 1

Henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan

23

36; 44

LA 2

Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja -aste ikäryhmittäin, sukupuolen ja organisaation toiminta-alueen mukaan

23

44

LA 7

Tapaturmien ja ammattitautien, menetettyjen työpäivien ja poissaolojen määrät ja työhön liittyvien kuolemantapausten lukumäärä toimialueittain

23

43

LA 11

Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmat työssäoloaikana ja työsuhteen päättyessä

VK

36; VK

LA 12

Kehitys- ja urakeskustelut

17

35

Tuotevastuuindikaattorit PR 1

Tuotteiden ja palvelujen terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi elinkaaren eri vaiheissa

19

39

PR 5

Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset

VK

VK

PR 6

Markkinointiviestintään liittyvien lakien, normien ja vapaaehtoisten sääntöjen noudattamista tukevat käytännöt

VK

VK

FP 5

Sertifioiduissa laitoksissa tuotetut tuotantokilot

22

42

FP 8

Lainsäädännön vaatimukset ylittävän tuoteinformaation välittäminen kuluttajalle

17; VK

35; VK

Raportoitu Osin raportoitu VK = Vastuullinenkiilto.com-sivu

47


Selonteko julkaistaan suomeksi ja englanniksi, ja sitä voi tilata puhelimitse numeroista 0207 710 100 tai 0207 710 400. Selonteko on luettavissa ja tilattavissa myös osoitteissa www.kiilto.com ja www.kiiltoclean.fi.

441 678 Ympäristömerkitty painotuote

Selonteon julkaisusta vastaa Kiilto Familyn ympäristö- ja turvallisuusvastuuryhmä/tiedottaja Armi Mehto Toimitus | Viestintätoimisto Selander & Co. Oy Ulkoasu ja taitto | Matti Raatikainen Valokuvat | Ossi Ahola, Susanna Kekkonen, Rami Marjamäki sekä KiiltoCleanin ja Kiillon arkistot Painopaikka | Finepress Oy, Turku 2012


Kiilto Oy puh. 0207 710 100 KiiltoClean Oy puh. 0207 710 400 Internet www.kiilto.com www.kiiltoclean.fi

Profile for Kiilto

Vastuussa Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun selonteko, julkaistu 4/2012  

Vastuussa Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun selonteko, julkaistu 4/2012

Vastuussa Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun selonteko, julkaistu 4/2012  

Vastuussa Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun selonteko, julkaistu 4/2012

Profile for kiiltooy