Page 1

Puhdasta laatua

Paperiteollisuuden prosessipesuihin


Puhdasta jälkeä prosesseihin Suomalaisena teollisuuskemikaalien toimittajana tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua. Paperiteollisuudelle tarjoamme parhaita mahdollisia apukemikaaleja laadukkaan lopputuotteen varmistamiseksi. Puhtaus on tärkeä asia myös paperinvalmistuksessa. Neuvomme tarvittaessa oikean tuotteen valinnassa ja annamme käyttökoulutusta. Onnistunut kokonaisuus koostuu saumattomasta yhteistyöstä.

Kiertopesu ja saostumien poisto

Erikoistuotteet

Kiilto Proset -kiertopesuaineet on kehitetty poistamaan saostumia ja epäpuhtauksia paperiteollisuuden prosessien putkistoista.

KiiltoCleanin paperiteollisuuden erikoistuotteet on tarkoitettu lisäaineiksi pesuprosesseihin tai muuhun erikoiskäyttöön, sillä käytettäessä lipeää pesuteho ei riitä kaikissa kohteissa. Pesutehostetta käytettäessä voidaan kiertopesulipeän pitoisuutta alentaa pesutuloksen siitä kärsimättä.

Tuotteiden käyttökohteita ovat kone- ja päällystyskierrot, säiliöt sekä lämmönvaihtimet, joiden erilaiset likatyypit on otettu huomioon tuotekehityksen raaka-ainevalinnoissa. Tuotekehityksessä on huomioitu myös eri kemikaalien suuret määrät putkistoissa ja säiliöissä ja niiden jättämät saostumat ja kemikaalijäämät. Kiilto Proset -kiertopesuaineet toimitetaan vahvoina konsentraatteina, jolloin niiden annostusmäärä on pieni.

Viiran ja huovan pesu KiiltoCleanin pesuaineiden tuotekehityksessä on huomioitu erityisesti hyvä orgaanisen ja epäorgaanisen lian poistokyky sekä matalavaahtoisuus. Kiilto Proset -tuotteista löytyvät sopivat tuotteet niin jatkuvatoimiseen viirojen ja huopien pesuun kuin seisokkien aikaiseen shokkipesuunkin. Kiilto Proset viiran- ja huovanpesuaineet soveltuvat eri materiaaleille sekä eri likatyypeille. Vaikeaan likaan on liuotinpitoinen vaihtoehto ja jatkuvatoimiseen käyttöön neutraali pesuaine, joka ei muuta käyttöveden pH-arvoa. Kiilto Proset viiran- ja huovanpesuaineet annostellaan viiralle ja huovalle tulevaan suihkuveteen.

Pesutehoste alentaa pesulipeän pintajännitystä ja parantaa pesuliuoksen lianirrotus- ja kuljetuskykyä. Vaahtopesuainetta käytetään prosessiteollisuuden vaikeasti likaantuvien pintojen ja laitteiden puhdistukseen. Telanhoitoaineella estetään epäpuhtauksia tarttumasta telan pintaan ja näin pidennetään telan huoltoväliä.


KiiltoClean paperiteollisuudessa

KiiltoClean paperiteollisuudessa

Paperiteollisuuden palvelut

Oikeilla kemikaalivalinnoilla voidaan parantaa prosessien tehokkuutta, lopputuotteen laatua sekä käyttäjien ja materiaalien kemikaaliturvallisuutta. KiiltoClean hakee yhdessä asiakkaan kanssa jokaiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvan kemikaaliratkaisun - vuosikymmenien kokemuksella.

KiiltoClean tarjoaa erilaisia palveluja, joiden tarkoituksena on helpottaa asiakkaan toimintaa, tehostaa prosesseja sekä parantaa turvallisuutta. Palveluiden avulla asiakkaan on helppo seurata aineiden käyttöä ja tehdä tuote- ja laitevalintoja sekä teknisiä ratkaisuja.

Jatkuva kehittyminen

KiiltoClean suunnittelee ja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia pesujärjestelmiä ja ratkaisuja kaikille paperiteollisuuden aloille. Pesujärjestelmät räätälöidään aina asiakaskohtaisesti tilanteen ja tarpeen mukaan. Asiakkaan käytössä ovat lisäksi KiiltoCleanin tekninen palvelu, kemistit sekä edustajat.

Asiakkaidemme prosessit muuttuvat jatkuvasti ja KiiltoClean on mukana kehityksessä. Kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme jatkuvasti. aidosti lähellä KiiltoClean kehittää ja valmistaa tuotteet Suomessa vastuullisesti ihmisistä ja ympäristöstä huolehtien. Kotimaisena toimijana tunnemme suomalaiset olosuhteet ja tuotteille asetettavat vaatimukset. Koska sijaitsemme asiakasta lähellä, voimme myös tarjota ainutlaatuisen toimitusvarmuuden. kaikki yhdellä toimituksella Kokonaisratkaisumme kattaa laajasti niin kaikki paperiteollisuuden pesuihin tarvittavat kemikaalit kuin henkilöhygieniatuotteet, tekniset aerosolit sekä teollisuuden erikoistuotteet.

pesujärjestelmät

laboratoriopalvelut KiiltoCleanin tuotekehitys- sekä laadunvarmistus sijaitsevat Turussa tehtaidemme yhteydessä. Ammattitaitoinen tiimi pystyy reagoimaan nopeasti mahdollisissa ongelmatilanteissa. Teemme paperiteollisille prosessiasiakkaillemme sännöllistä analysointia, jotta voimme varmistua tuotannon toimivuudesta.


www.kiiltoclean.fi

Kiertopesu- ja saostumienpoistoaineet proset s 20

proset s 40 e

Matalavaahtoinen, heikosti emäksinen dispergoiva kiertopesuaine prosessiteollisuuden laitteistojen ja putkistojen kiertopesuun mm. erilaisten päällystyspastojen poistoon. Soveltuu myös muihin kiinteän lian kohteisiin joko sellaisenaan tai yhdessä emäksisen pesuaineen kanssa. pH 10,0

Vaahtoamaton, voimakkaasti emäksinen kiertopesuaine saostumien poistoon. Tehostaa pesuprosessia irrottamalla lian ja saostumat tehokkaammin kuin perinteinen lipeäpesu. pH 14,0

Pakkauskoko: Tuotenumero:

1000 l 424127

1000 l 423897

F 54 facip Vahvasti emäksinen, monipuolinen kiertopesuaine prosessiputkistojen pesuun. Vähänvaahtoava pesuaine, jonka emäkset hajottavat lian

proset s 26 e Voimakkaasti emäksinen kiertopesuaine prosessiputkistojen pesuun. Vaahtoamaton, tehostaa pesuprosessia irrottamalla lian ja saostumat tehokkaammin kuin perinteinen lipeäpesu. pH 14,0 Pakkauskoot: Tuotenumerot:

Pakkauskoko: Tuotenumero:

20 l, 200 l, 1000 l 423825, 423829, 423827

liukeneviksi ja sekoittuviksi aineiksi. Ei suositella alumiinipinnoille eikä maalatuille pinnoille. pH 14,0 Pakkauskoot: Tuotenumerot:

20 l, 200 l, 1000 l 60315, 60309, 60307


proset s 26 h

proset v 55 gl

Hapan kiertopesuaine karbonaattisaostumien poistoon. Vaahtoamaton,

Hapan, liuotinpitoinen jatkuvatoiminen huovanpesuaine. pH 2,8

irroittaa epäorgaaniset, happoliukoiset saostumat ja samalla tuhoaa mikrobit putkistosta. pH 1,0 Pakkauskoot: Tuotenumerot:

20 l, 200 l 423835, 423839

proset s 37 Matalavaahtoinen, hapan kiertopesuaine epäorgaanisten saostumien poistoon. Pieni fosfori- ja typpipitoisuus. pH 1,4

Pakkauskoot: Tuotenumerot:

200 l, 1000 l 423729, 423727

proset s 50 h Matalavaahtoinen, hapan saostumanpoistoaine. Soveltuu myös huopien ja viirojen pesuun. pH 0,5

Pakkauskoko: Tuotenumero:

1000 l 424607

Viiran ja huovan pesuaineet

Pakkauskoko: Tuotenumero:

1000 l 424807

Erikoistuotteet proset 25 e Vahvasti emäksinen tehokas vaahtopesuaine huoville, viiroille ja teräspinnoille. Pehmentää ja irrottaa lian helposti. pH 13,5

Pakkauskoot: Tuotenumero:

20 l, 1000 l 423785, 423787

proset m 47 t Pesutehoste lipeäpesuun tai muille emäksisille pesuaineille. Alentaa pesulipeän pintajännitystä ja parantaa pesuliuoksen lianirrotus- ja kuljetuskykyä. pH 9,7

Pakkauskoot: Tuotenumerot:

200 l, 1000 l 424139, 424137

proset s 48 et

proset v 30 l

Vahvasti emäksinen pesutehoste vaikeiden saostumien poistoon. pH 11,0

Vahvasti emäksinen liuotinpitoinen shokkipesuaine tahmojen poistoon. Poistaa tehokkaasti rasvaliukoista orgaanista likaa sekä emäsliuokoisia epäorgaanisia saostumia. pH 13,5

Pakkauskoko: Tuotenumero:

Pakkauskoot: Tuotenumerot:

1000 l 424147

20 l, 200 l, 1000 l 423855, 423859, 423857

proset v 50 e Emäksinen viirojen ja huopien jatkuvatoiminen pesuaine. Poistaa saostumia

ja tahmoja viiroista, huovista ja muista prosessilaitteistoista. pH 13,5 Pakkauskoko: Tuotenumero:

1000 l 423807

proset v 50 es Emäksinen jatkuvatoiminen huovanpesuaine. Matalavaahtoinen. pH 13,0

Pakkauskoko: Tuotenumero:

1000 l 424107

Tarkemmat tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet www.kiiltoclean.fi


Olemme vahvin paikallinen ja aidosti lähellä asiakkaitamme!

Miksi valita KiiltoClean?

Meillä on paras kokonaisratkaisu! Meillä on osaavin ja ammattitaitoisin henkilöstö!

PL 157, 20101 TURKU puh. 0207 710 400 • www.kiiltoclean.fi

01/2014 / SS

Reagoimme nopeasti asiakkaidemme tarpeisiin!

Puhdasta laatua paperiteollisuuden prosessipesuihin  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you