Page 1

www.kiiltoclean.com

Palveluvalikoima

Digitaaliset ratkaisut

Asiantuntijapalvelut

Koulutus


Digitaaliset ratkaisut KARTOITUSKÄYNTI tunneittain PUHTAUS- JA HYGIENIASUUNNITELMAN LAADINTA sähköinen KiiltoCleanin asiantuntijan laatima sähköinen puhtaus- ja hygieniasuunnitelma. Suunnitelma sisältää siivottavat kohteet ja laitteet sekä näihin tarvittavat aineet menetelmäohjeineen. Suunnitelmassa on saatavilla käytössä olevien tuotteiden ajantasaiset tuotetiedotteet sekä käyttöturvatiedotteet. Mahdollinen kartoituskäynti kohteessa veloitetaan erikseen.

170,00 €

tuotekoodi: 2065020

alv 0%

INFOCENTER asiakaskohtainen nettisivusto

95,00 €

tuotekoodi: 6000013

alv 0%

TUOTEVALIKOIMAKIRJA mahdollisuus myös painettuna

Asiakaskohtainen, räätälöity tuotevalikoimakirja. Sisältää lyhyet kuvaukset tuotteista, tilauskoodit, myyntierätiedot sekä muut asiakkaan toivomat tiedot. Mahdollisuus tilata myös painettuna, painokustannukset lisätään hintaan tilausmäärän mukaan.

tuotekoodi: 2065026

alk.300,00 € alv 0%

InfoCenter on asiakkaalle räätälöity sähköinen tietoportaali, joka tukee päivittäistä työskentelyä eri kohteissa tuomalla ajantasaisen tiedon jokaisen työntekijän ulottuville. Palvelun kautta mm. hygieniasuunnitelmat tuoteja annostelutietoineen, työohjeet, opastusvideot, käyttöturvallisuus- ja tuotetiedotteet, omavalvontasuunnitelmat sekä muut ohjeet ja materiaalit ovat saatavilla responsiivisesti eri päätelaitteilla, myös mobiilisti.

tuotekoodi: 2065027

Tuntiveloitteinen kohteen kartoituskäynti esim. hygieniakartoitus sähköistä suunnitelmaa varten, lattiamateriaalin kartoitus yms.

KEMIKAALILUETTELON LAADINTA sähköinen taulukko Kemikaaliluettelo käytössä olevista tuotteista. Sisältää tuotekoodin ja -nimen, vaaraluokat ja -lausekkeet sekä varoitusmerkin koodin ja huomiosanan.

alk.3000,00 €

95,00 €

tuotekoodi: 2065025

alv 0%

alv 0%

Muut palvelut KILOMETRIKORVAUS

Kilometrikorvaus / km.

MATKA-AIKA

Tuntiveloitus matkoihin käytetystä ajasta.

MATKA-AIKA, VYÖHYKE 1

Tuntiveloitus matkoihin käytetystä ajasta, ajoaika max. 30 min.

MENU-TUOTTEIDEN ASENNUSTYÖ

Koneastianpesuaineen tai huuhtelukirkasteen käyttöönottopalvelu. Sis. yhden annostelijan asennuksen sekä asennustyön.

TEKNISEN ASIANTUNTIJAN KONSULTAATIO

Tuntivelotteinen.

KULJETUSMAKSUT

Huoltoon tulevien koneiden noudoista ja palautuksista veloitetaan kuljetusmaksu.

HUOLTOTYÖ, ARKISIN KLO 8-16

Normaalina työaikana suoritettava työ joka on sovittu 7 vrk ennen sen tapahtumista.

HUOLTOTYÖ, 50 %

Huoltotyö, joka tapahtuu normaalin työajan ulkopuolella (8-16) poislukien viikonloput ja arkipyhät. Asennukset, jotka on sovittu alle 7 vrk ennen sen tapahtumista.

HUOLTOTYÖ, 100 %

Viikonloppu ja pyhätyö tai asennukset, jotka on sovittu alle 3 vrk ennen sen tapahtumista.

HUOLLON PIENTARVIKKEET

Ruuvit, mutterit, voiteluaineet yms.

tuotekoodi: 6500160

0,85 €

tuotekoodi: 6500130

57,00 €

tuotekoodi: 6500140

29,00 €

tuotekoodi: 6500100

158,00 €

tuotekoodi: 6200150

95,00 €

tuotekoodi: 6500145

50,00 €

tuotekoodi: 6500121

57,00 €

tuotekoodi: 6500122

85,00 €

tuotekoodi: 6500123

114,00 €

tuotekoodi: 6300180

12,50 €

alv 0% alv 0% alv 0%

alv 0%

alv 0% alv 0% alv 0%

alv 0%

alv 0% alv 0%

HÄLYTYSKÄYNNIT

KiiltoClean Oy:stä tai KiiltoClean Oy:n annostelijoista johtumattomista hälytyskäynneistä laskutetaan normaalin huoltotyöveloitusten mukaisesti. Kuten esim. astianpesukoneesta johtuvat viat, astianpesukoneen oman annostelijan viat tai siivouskoneessa esiintyvä meistä riippumaton vika (esim. tukkeuma).

MUUT KÄYNNIT

Asennusten purku ja uudelleen asentaminen meistä johtumattomista syistä laskutetaan normaalin huoltotyöveloitusten mukaisesti esim. lattiaremontti, koneen vaihtuminen. Jos joudumme käymään kohteessa useita kertoja sovitun asennusajankohdan jälkeen meistä johtumattomista syistä, laskutamme nämä käynnit (kone ei ole saapunut, putki-tai sähkötyöt ovat kesken).


Asiantuntijapalvelut TEKSTIILIEN PESUPROSESSI omavalvontapalvelu

HYGICULT TPC näytteenotto

Tekstiilipesun omavalvonnan avulla tarkkailet pesuprosessin mikrobiologista puhtautta. Analyysilla voidaan tutkia yksittäisen pesuohjelman hygienisyystaso, joka kertoo pesuprosessin toimivuudesta.

Pintahygienian näytteenottopalvelu Hygicult-viljelylevyllä omavalvonnan seuraamiseen. Sisältää yhden näytteenottolevyn, joka kertoo tutkittavan kohteen kokonaisbakteerimäärän.

tuotekoodi: 6000240

300,00 €

tuotekoodi: 2065011

32,00 € alv 0%

alv 0%

VESIANALYYSI laboratoriossa

LUMINOMETRI -TESTI näytteenotto

Vesianalyysissä analysoidaan veden kokonaiskovuus ja kalsiumpitoisuus sekä suoritetaan visuaalinen arviointi veden kirkkaudesta. Tulokset toimitetaan asiakkaalle sähköisesti. Tulosten perusteella pystytään valitsemaan juuri kohteeseen oikeat pesuaineet, pehmentimet yms.

Pintahygienian näytteenottopalvelu Luminometri-testillä omavalvonnan seuraamiseen. Sisältää näytteenoton, yhden näytteenottopuikon sekä raportin tuloksista.

150,00 €

alv 0%

tuotekoodi: 6500150

tuotekoodi: 6000015

27,00 €

alv 0%

NOCOMAX AirDes -palvelu

ORION CLEAN CARD PRO näytteenotto

Kertaluonteinen desinfiointi tai koekäyttö, jonka suorittaa KiiltoCleanin yhteistyökumppani itsenäisesti alusta loppuun. Soveltuu suuriin tiloihin, desinfiointiteho jopa 500 - 20 000 m3. Palvelu sisältää laitteen kuljetuksen kohteeseen, desinfioinnin, desinfiointiaineen, desinfioinnin todennuksen testiliuskoilla, laitteen ja tarvikkeiden poisviennin sekä raportoinnin.

Pintahygienian näytteenottopalvelu proteiinipikatestillä omavalvonnan seuraamiseen. Sisältää näytteenoton, yhden näytteenottoliuskan sekä raportin tuloksista.

tuotekoodi: 6200152

tuotekoodi: 2065010

27,00 € alv 0%

2200,00 € alv 0%

KEMIKAALITURVALLISUUS konsultointi

KARTOITUSKÄYNTI tunneittain

Asiantuntijakäynti, myyntityöhön liittymätön neuvonta.

Tuntiveloitteinen kohteen kartoituskäynti esim. hygieniakartoitus sähköistä suunnitelmaa varten, lattiamateriaalin kartoitus yms.

tuotekoodi: 6000014

170,00 € alv 0%

tuotekoodi: 6000013

95,00 € alv 0%

KIRJOITUSPALKKIO artikkeli

AJOLINJOJEN SUUNNITTELU yhdistelmäkoneajoon

Julkaisukelpoinen, standardímittainen asiantuntijakirjoitus sovitusta aiheesta.

Tuntivelotteinen yhdistelmäkoneen järjestelmällisen ja tehokkaan käytön varmistaminen oikeiden ajolinjojen suunnittelun sekä toteuttamisen avulla.

tuotekoodi: 6200184

800,00 € alv 0%

tuotekoodi: 6000021

95,00 € alv 0%

KIRJOITUSPALKKIO liuska

KONEEN KÄYTTÖOPASTUS uusintakerta

Julkaisukelpoinen, standardímittainen asiantuntijakirjoitus sovitusta aiheesta.

Koneen oikeaoppisen käytön varmistaminen. Sisältää konekohtaisen käyttöopastuksen sekä käytön jälkeisen puhdistuksen. Kesto 1 h.

tuotekoodi: 6200183

210,00 € alv 0%

tuotekoodi: 6000022

95,00 € alv 0%


TARKISTUSMITTAPALVELU / KONE instrumenttipesu- ja huuhtelukoneet Pesuaineannostuksen säätö ja lämpödesinfektion tarkistusmittaus. Sisältää kirjallisen raportin tuloksista ja mahdollisista lisähuomioista.

65,00 €

tuotekoodi: 6000016

alv 0%

Koulutus

PUHDISTUSAINEIDEN TURVALLINEN KÄYTTÖ koulutus Käydään läpi tärkeimpiä tekijöitä puhdistusaineiden turvalliseen käyttöön liittyen esim. oikeaa annostelua ja asianmukaista suojautumista. Kesto 1 h.

tuotekoodi: 6200179

170,00 € alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

KEMIKAALILAINSÄÄDÄNTÖ puhtaus- ja hygienia-asiantuntijaluento TARKISTUSMITTAPALVELU / KONE koneellinen astianpesu

Kohderyhmälle suunnattu perusluento käytössä olevien kemikaalien taustalla vaikuttavista säädöksistä. Kesto 1 h.

Teknisen asiantuntijan tekemä tarkastusmittapalvelu, missä koneellisen astianpesuun tarvittavien tuotteiden pitoisuudet tarkistetaan ja tarvittaessa säädetään. Sisältää sähköisen raportin käynnistä sekä mitatuista arvoista.

65,00 €

tuotekoodi: 2065022

alv 0%

170,00 € alv 0%

KÄSIHYGIENIA koulutus

170,00 € alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

KOULUTUS, OPASTUS JA/TAI KONSULTAATIO aihepiirin mukaisesti Koulutus tai opastuskonsultaatio aihepiirin mukaisesti. Kesto 1 h.

KEITTIÖN HYGIENIAOHJE kosteuden kestävä valikoimataulu

tuotekoodi: 6200170

Asiakkaalle räätälöity, kosteutta kestävä painettu tuotevalikoima sisältäen kohteisiin oikeat puhdistusaineet, menetelmät, välineet sekä suorittamisen tiheyden. 20 kpl.

170,00 €

tuotekoodi: 6000023

alv 0%

ASTIANPESUKONEEN KALKINPOISTO tuntivelotteinen

tuotekoodi: 6000017

alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

tuotekoodi: 6200175

Asiantuntijakäynti, jossa ohjeistetaan asiakkaan tiloissa olevien pintamateriaalien hoito ja tarvittavat tuotteet sekä menetelmät. Kesto max. 1,5 h.

Ammattikäyttöisen astianpesukoneen tarvittavat aineet ja välineet.

340,00 €

Hyvään käsihygieniaan liittyvät huomiot ja käytännöt. Tietopaketti käsihygienian merkityksestä päivittäisessä työssä. Kesto 1 h.

LATTIAMATERIAALIEN HOITOSUOSITUKSET ohjeistus

tuotekoodi: 6000023

tuotekoodi: 6200173

kalkinpoisto.

Sisältää

95,00 € alv 0%

170,00 € alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

UIMA-ALLAS JA MÄRKÄTILOJEN hygieniaosaamiskoulutus SSTL Puhtausala ry:n laatima hygieniakoulutus uima-allas ja märkätiloissa työskenteleville ja näiden tilojen puhtaudesta vastaaville. Koulutuksen kesto 8 h.

tuotekoodi: 6200120

1400,00 € alv 0%

Koulutuksen ajankohta:


PINTAMATERIAALIT, OSAT 1 JA 2 koulutus eri pintamateriaaleista

ONNISTUNUT VAHAUS käytännönläheinen koulutus

Tutustutaan eri pintamateriaaleihin sekä teoriassa että käytännössä. Tuodaan esille eri materiaalien ominaisuuksia ja eroja toisiinsa nähden. Kesto 3 h.

Vahanpoisto ja vahaus. Opitaan mitä koneita, aineita ja välineitä käytetään sekä mitä eroja aineissa, pintamateriaaleissa ja välineissä on vahanpoiston kannalta. Koulutuksen kesto 4 h (teoria 2 h, käytäntö 2 h).

tuotekoodi: 6200178 osa 1

tuotekoodi: 6200187

390,00 € alv 0%

tuotekoodi: 6200188 osa 2

440,00 € alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

Koulutuksen ajankohta:

HOITOMENETELMÄT KÄYTÄNNÖSSÄ käytännön koulutus

PUHDISTUS- JA DESINFEKTIOAINEIDEN KEMIA koulutus

Tehdään käytännössä puhdistushoito, pintapesu ja paikkavahaus sekä hoito- ja kuivakiillotus. Opitaan eri menetelmien erot. Kesto 3 h.

Pesu- ja desinfektioaineiden tehoaineet ja niiden vaikutus likaan ja mikrobeihin. Pintahygieniaan vaikuttavat tekijät. Kesto 1,5 h.

tuotekoodi: 6200189

390,00 €

tuotekoodi: 6200174

300,00 €

alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

KEMIKAALILAINSÄÄDÄNTÖ kemistiluento

ERIKOISASIANTUNTIJALUENTO erikseen räätälöity

Kohderyhmälle suunnattu syventävä luento käytössä olevien kemikaalien taustalla vaikuttavista säädöksistä. Kesto 1 h.

Tilaajan ohjeiden mukaan tehtävä luentomateriaali ja sen esitys esim. seminaarissa tai koulutuspäivillä. Kesto 1 h.

tuotekoodi: 6200172

700,00 €

tuotekoodi: 6200181

700,00 €

alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

INSTRUMENTTIPESU- TAI HUUHTELUKONEET koulutus koneiden käytöstä ja kemiasta

SIIVOUSKONEEN ERGONOMINEN KÄYTTÖ koulutus

Käytännönläheinen luento terveydenhuollon välineiden koneelliseen pesuun liittyvästä kemiasta ja koneiden käytöstä. Kesto 1 h.

Siivouskoneiden ergonominen käyttö kohde-, käyttäjäkohtaiset erot huomioiden. Kesto 2 h.

tuotekoodi: 6200176

170,00 €

tuotekoodi: 6200177

alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

kone-

ja

340,00 € alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

RÄÄTÄLÖITY KOULUTUS puhtaus- ja hygienia-asiantuntijan pitämä

KOULUTUSPÄIVÄ erikseen suunniteltu

Tilaajan ohjeiden mukaan tehtävä koulutus ja sen esitys esim. seminaarissa tai koulutuspäivillä. Kesto 1 h.

Tilaajan ohjeiden mukaan tai erikseen suunnitelu koulutuspäivä. Sisältää luentomateriaalin.

tuotekoodi: 6200171

340,00 € alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

tuotekoodi: 6200182

1650,00 € alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

UIMA-ALLAS JA MÄRKÄTILAT hygieniaosaamistesti

KIILTO UIMAHALLI- JA KYLPYLÄKONSEPTI koulutus

SSTL Puhtausala ry:n laatima hygieniaosaamistesti. Hinta / henkilö.

Uimahalli- ja kylpylä siivouskohteena: erityispiirteet, aineet, menetelmät ja eri tilojen työohjeet sekä omavalvonta. Kesto 3 h.

tuotekoodi: 6200140

25,00 €

tuotekoodi: 6200186

alv 0%

alv 0%

Koulutuksen ajankohta:

390,00 €

Koulutuksen ajankohta:


Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä Huolehdimme vastuullisista valinnoista, ympäristöstä ja turvallisuudesta tuotteen koko elinkaarella. KiiltoClean noudattaa kemikaalilainsäädäntöä kemiallisten aineiden valmistuksessa. Noudatamme pesuaineita koskevaa pesuaineasetusta sekä biosidi- ja kosmetiikkalainsäädäntöä. Tuotekehitysvaiheessa huomioidaan raaka-aineiden luokitus. Emme käytä myrkyllisiä, karsinogeenisia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle haitallisia kemikaaleja. Käytämme puhdistusaineissa vain nopeasti hajoavia tensidejä. Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki ohjaa asiakkaitamme valitsemaan ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita. Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus valmistamistamme puhdistusaineista on 72%.

Hyvinvointia puhtaudesta

Tilauskeskus | Puh. 0207 710 401 asiakaspalvelu@kiiltoclean.com

03/2018 / SS

PL 157, 20101 Turku | Puh. 0207 710 400 www.kiiltoclean.com

KiiltoClean Palveluvalikoima  
KiiltoClean Palveluvalikoima  

KiiltoCleanin palveluvalikoiman sähköinen esite