Page 1

Professionell Städning

Kiilto

Spa- och simhallskoncept

I spautrymmen och simhallar krävs en hög hygiennivå. Det finns kvalitetskrav på vattnet i simbassänger och man tar regelbundet vattenprov, även på uppdrag av myndigheter. Hygienen och säkerheten i bassänger och tvättutrymmen, bastur och omklädningsrum övervakas genom egenkontroll. Om man inte sköter om rengöring av ytorna byggs mängden mikrober snabbt upp till en skadlig nivå i den varma och fuktiga användningsmiljön. Ett stort antal besökare orsakar en ökad mängd smuts i fuktiga lokaler och på grund av förhållandena fäster smutsen effektivare på ytorna. Med Kiilto spa- och simhallskoncept säkerställs den höga hygiennivå som lokalerna kräver. Produkterna avlägsnar effektivt smuts och avlagringar. Produkterna har en optimerad dosering. Med denna dosering skummar alla rengöringsmedel bra och då får man en längre verkningstid på ytorna. Med Kiilto och en välfungerande mekanik säkerställs den renhetsnivå som krävs.

Rengöringsmedel Kiilto Sointu Spa

Ett skummande rengöringsmedel för avlägsnande av fett från ytor som tål alkali.

Kiilto Sointu Spa 3 x 5 l T7082.005, GTIN 6417964708257 Kiilto Sointu Spa 1 x 20 l 41028, GTIN 6417964410288

Kiilto Pluswhite

Skummande rengöringsmedel för rengöring, avlägsnande av lukt och blekning av ytor som tål alkali.

Kiilto Pluswhite 3 x 5 l 41000, GTIN 6417964410006 Kiilto Pluswhite 1 x 20 l 41100, GTIN 6417964411003

Kiilto Kasperi

Kraftigt surt rengöringsmedel för avlagringar i våtutrymmen. Används periodvis vid städning.

Kiilto Kasperi 6 x 1 l T7435.001, GTIN 6411517435010 Kiilto Kasperi 3 x 5 l T7435.005, GTIN 6411517435058 Kiilto Kasperi 1 x 20 l 41105, GTIN 6417964411058

T7082.005 5L 41028 20L

41000 5L 41100 20L

T7435.001 1L T7435.005 5L 41105 20L


Rengöring av spa och simhallsutrymmen Frekvens

Rengöringsmedel

Metod

Ytor / användningsändamål

2-3 x / vecka

Kiilto Sointu Spa

skumtvätt

alla ytor / avlägsnande av fet smuts

2-3 x / vecka

Kiilto Pluswhite

skumtvätt

alla ytor / rengöring och blekning

1 x / vecka

Kiilto Kasperi

skumtvätt

alla ytor / avlägsnande och förebyggande av avlagringar

Skumtvätt Blöt först de ytor som ska rengöras med vatten, nedifrån uppåt, med hjälp av en lågtryckstvätt och applicera sedan skummet. Applicera endast skum på en så stor yta att skummet inte hinner torka. Borsta/skrubba ytorna omsorgsfullt, använd maskin då det är möjligt. Viktigt att bearbeta ytorna noggrant. Skölj ytorna med vatten, uppifrån nedåt. Torka slutligen alla ytorna omsorgsfullt.

Lågtryckstvättar Med en lågtryckstvätt kan man lättare och effektivare applicera rengöringslösningen som skum på ytor i våtutrymmen. En bra lågtryckstvätt är enkel att använda och bildar ett torrt och hållbart skum. Genom att använda skumtvätt bildar rengöringslösningen ett jämnt lager på ytorna, vilket även garanterar en tillräckligt lång verkningstid. Kom dock ihåg att en lågtryckstvätt inte kan ersätta mekanik! Lågtryckstvättare MO 01-06 Ultranext

Skumaggregat Skumaggregat som lämpar sig för mindre spautrymmen och simhallar gör att man lättare och snabbare kan applicera rengöringsmedlet och spola rent ytorna. Skumaggregatet applicerar ett jämnt lager rengöringsmedel på de ytor som ska rengöras, vilket ger en bättre effekt. Man bör komma ihåg mekaniken även när man använder skumaggregat. Skumaggregat Whiteline VarioMatic C1F 1 kpl 4062351 Whiteline KiiltoJet C2SP 1 kpl 4062249

Egenkontroll Hygicult TPC För att påvisa den totala bakteriemängden. En enkel och pålitlig metod för att följa upp den mikrobiologiska renheten.

Hygicult TPC 1 x 10 st 80627, GTIN 6438115680109

MO 01-06 Ultranext

Orion Clean Card Pro För att mäta blekmedelsrester på rengjorda ytor. För att testa och följa upp rengöringseffekten. Fukta-torka-tolka, resultaten på 30 sekunder. 25 remsor/förpackning. 80627

63200

PB 157, 20101 Åbo | Tfn. 0207 710 400 | asiakaspalvelu@kiiltoclean.com www.kiiltoclean.com

4/2018 / SS

Orion Clean Card Pro1 x 25 st 63200, GTIN 6438115062615

Kiilto  
Kiilto  

Spa- och simhallskoncept