Page 1

www.kiiltoclean.com

Doseringssystem för yrkeskök

Kiilto MD Box Maskindiskmedel

10L • 63078 • 6417964630787

Kiilto Rinse Box Skäljglans

10L • 63079 • 6417964630794


Kiilto Box doseringssystem: morgondagens renhet för professionella Enkelt Den ergonomiska säkerhetsförpackningen är lätt att hantera och bära tack vare handtagen. Det går fort att ansluta produkten till doseringssystemet och användaren kan själv lätt byta förpackning i systemet med hjälp av piktogrammen. Produkterna är förpackade i 10 liters kartongförpackningar som även går lätt att förvara och återvinna.

Flexibel Doseringssystemet rättar sig efter behoven i varje kök. Genom seriekoppling av säkerhetsförpackningar kan bytesintervallet förlängas. Med hjälp av en ställning kan förpackningarna lyftas upp från golvet eller monteras på väggen. Produkterna kan enkelt förvaras även i ett litet utrymme, då de kan staplas på varandra.

Säkert Säkerhetsförpackningens kemikaliepåse ansluts till doseringssystemet med en snabbkoppling. Kopplingens ventil som tillsluts automatiskt minimerar risken för stänk av vätskan på huden eller i ögonen. Doseringssystemet är ett slutet system tack vare vilket användaren undgår oavsiktliga stänk. Detta höjer arbetssäkerheten i köket.


Kiilto Box– säkerhetsförpackningar underlättar och effektiviserar upprätthållande av rengöring. Planeringen av doseringssystemet härrör från köksproffsens behov. Utfallet blev ett användarvänligt system som garanterar ett rent maskindiskdiskresultat i vatten av olika hårdhet. Kiilto Box– säkerhetsförpackningar kan enkelt anslutas till våra befintliga doserare.

Ekologiskt Produkterna har tillverkats i Finland och utvecklats på ett ansvarsfullt sätt med beaktande av miljön. Den mängd avfall som bildas är väsentligt mindre än avfallet från plastförpackningarna. Pappkartongen är tillverkad av brun wellpapp, som hopvikt tar minimalt med utrymme. Lådan innehåller en kemikaliepåse som töms helt och hållet vid användning.


Piktogrammen handleder användaren vid montering och byte av säkerhetsförpackning. Doseringssystemets anslutninsslang är färgkodad för varje produkt så att rätt produkt ansluts till slangen. Kemikaliepåsen innehåller en koncentrerad produkt. Påsens snabbkoppling tas ut ur kartongen och kopplas till doseringssystemets anslutningsslang. Kartonförpackningen är behändig att hantera samt ekologisk: förpackningarna kan staplas på varandra och går lätt att återvinna

Titta på Kiilto Evos ibruktagningsvideo på Youtube!

Beställningscentralen | Tfn. +358 207 710 401 asiakaspalvelu@kiiltoclean.com (kundtjänst)

04/2018 / SS

PB 157, 20101 Åbo | Tfn. +358 207 710 400 www.kiiltoclean.com

Kiilto Box  

Doseringssystem för yrkeskök

Kiilto Box  

Doseringssystem för yrkeskök