Page 1

Pystyvät JÄSENLEHTI nro. 2 SYKSY 2010

ä s s e d h Y ä l Yksityisel

538

Pirkanmaan yksityisen sosiaalija terveysalan henkilöstö JHL ry


Hallituksen 2010 kokoonpano YHTEYSTIEDOT Puheenjohtaja

Opintosihteeri

Jukka Pekka Häkkinen pj.pysty@elisanet.fi p. 044 363 1538 (Pysty), 040 571 7933 (oma) Varapuheenjohtaja

Eira Muukka eira.muukka@muotiala.fi

Ritva Koivunen koivunen.ritva@gmail.com p. 0400 782 841

Päivi Jormakka paivi.jormakka@luukku.com p. 040 750 7365

Taloudenhoitaja

Sisko Rauhala sisko.rauhala@elisanet.fi

Eila Honkanen eila.k.honkanen@luukku.com p. 045 670 4629

Jäsenet

Mirja Ahonen mirja.ahonen@ kangasalanpalvelutalosaatio.fi

Jäsenasiainhoitaja Jaana Väliaho jaana.valiaho@suomi24.fi p. 044-294 4835 (Pysty) Sihteeri Tanja Pitkäniitty pitkavili@suomi24.fi P. 044 363 4538 (Pysty), 050 347 8008 (oma)

Merja Palokoski Varajäsenet Irene Huurne Eija Niemi Heikki Hautaviita Jukka Salmela

Sydämelliset onnittelut taloudenhoitaja Eilalle 60 v päivän johdosta. Toivoo Pystyn hallitus ja yhdistys tuttavat.


Puheenjohtajan terveiset

Liitto vai ei?

V

iime aikoina on ollut paljon keskustelua siitä kannattaako kuulua ammattiliittoon vai ei. Liittoon kuulumattomat ja siitä eronneet perustelevat yleensä ratkaisuaan sillä, että tulee halvemmaksi kuulua Loimaan kassaan, koska sen jäsenmaksu on ainoastaan 99 euroa/ vuosi. Kuitenkin JHL:n työttömyyskassan maksu on vain 0,28 % palkasta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että vasta noin 2950 euron kuukausituloilla maksu tekee tämän 99 euroa/ vuosi. Tietysti tähän tulee lisäksi myös liiton jäsenmaksu, joka on 1.05 %.(Jäsenmaksut siis yhteensä 1,33 %). Tämän vastineeksi jäsenet saavat lukuisia etuja, joiden rahallinenkin arvo on vähintäänkin jäsenmaksun suuruinen. Tärkeimpänä näistä eduista pidän JHL:n, sen aluejärjestöjen, toimitsijoiden ja lakimiesten tukea mahdollisissa kiistatilanteissa työpaikoilla. Muista eduista (esim. koulutus ja virkistys) löytyy tietoa JHL:n sivuilta. Toivonkin, että otatte asian puheeksi niiden työtovereittenne kanssa jotka eivät vielä kuulu liittoon. Näille vapaamatkustajille kelpaavat kyllä hyvin viisipäiväinen työviikko, pitkät vuosilomat ja kaikki muutkin etuudet, jotka ammattiyhdistysliike on vuosikymmenien aikana onnistunut saavuttamaan. He eivät vaan ole itse millään tavalla valmiita osallistumaan näiden etuisuuksien parantamiseen ja ylläpitämiseen. Valitettavasti tällainen itsekkyys on aika yleistä nyky- yhteiskunnassamme. Uskon kuitenkin, että liittoon kuulumattomissa työtovereis-

samme on paljon niitäkin, jotka asiaa enemmän harkittuaan ymmärtävät mistä on kysymys. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen Pystyläinen omalla työpaikallaan tekee osansa tämän asian esilletuomiseksi. Pystyn ensi vuoden tavoitteista tärkein onkin jäsenhankinta. Voimme ajaa asioitamme sitä paremmin, mitä korkeampi järjestäytymisasteemme on. Edunvalvontaamme lisää myös se, että mahdollisimman monelle työpaikalle saataisiin luottamusmies. Tarttukaa vaan rohkeasti toimeen, ei se nyt mikään ylivoimaisen vaikea homma ole. Ja kuten edellä kirjoitin, niin Pysty, aluetoimisto ja koko JHL ovat tukenanne. Näin syksyllä järjestetään myös työsuojeluvaltuutetun vaalit. On tärkeää muistaa, että työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja työsuojeluorganisaatiossa. Tämän asian varmistamiseksi on suotavaa (ei suinkaan pakollista), että myös työsuojeluvaltuutettu kuuluisi JHL:oon. Muuten on vaara, että työsuojeluvaltuutettu ei aina itsekään muista ketä hän edustaa. Tällaisissa merkeissä etenemme tätä syksyä. Joulun säätä en ala tässä ennustamaan, vaikka kevään lehdessä ennustamani Juhannuskeli pitikin täysin paikkansa. Juhannushan oli lumeton. Hyvää loppuvuotta kaikille jäsenille toivottaa J. P. Häkkinen

PIENTÄ MUISTIN VIRKISTYSTÄ !

Lisää tietoa www.jhl@fi

Tiedäthän työsopimuksen ja työehtosopimuksen eron? Joskus,vaikkapa kiireessä, voimme sekoittaa asian. TYÖSOPIMUS on työntekijän ja työnantajan välinen kirjallinen sopimus työn ehdoista mm. palkasta (tai palkkaluokasta) työajoista, vuosilomasta ja monesta muusta tärkeästä asiasta. Se kannatta tehdä AINA kirjallisesti, silloin siitä on hyötyä kummallekin osapuolelle. Kirjallisella sopimuksella voidaan luotettavasti todistaa, mitä on sovittu.

TYÖEHTOSOPIMUS on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista( ylityökorvauksineen) lomista ja muista eduista joita sopimuksen soveltamisalalla sovelletaan. Sopimukset ovat usein paitsi toimialakohtaisia myös palkansaajan ammattiasemaan sidottuja. Tietoa jakamassa Ritva


Tiedätkö mitä työehtosopimusta työsuhteessasi noudatetaan? Työelämän pelisäännöt on kirjattu työlainsäädäntöön ja työehtosopimukseen. Työlainsäädännöstä, sen valmistelusta ja kehittämisestä vastaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Lakeja ovat mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki. Työlainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti, yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Työntekijöiden työehtoja määrittelevät työlainsäädännön lisäksi eri alojen työehtosopimukset. Työehtosopimus on työntekijäjärjestön(JHL) ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista. Työpaikalla noudatettavan työehtosopimuksen pitäisi olla nähtävillä työpaikan ilmoitustaululla, voit kysyä sitä työpaikkasi luottamusmieheltä, jos sellainen on valittu tai noudatettava työehtosopimus on kirjattu työsopimukseesi. Yleisimmin jäsentemme työpaikoilla noudatettavat sopimukset ovat • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus • PTY eli palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus • Yksityinen terveyspalveluala Työehtosopimukset löytyvät myös netistä • http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/yksityiset_alat/ • http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/ Jos et saa selville työpaikallasi noudatettavaa työehtosopimusta ota yhteyttä aluetoimistoon puh. 010 7703 628 Pentti Ilonen.

Ajatuksia aluetoimistolta Perheessämme on tapana kerätä päivän aikana kulkeutuneet lelut ennen nukkumaanmenoa paikoilleen. Yhtenä iltana olin taas hoputtamassa poikia hoitamaan hommaansa eikä poikia tuntunut asia oikein kiinnostavan. Vanhempi nelivuotias lapseni sanoikin minulle ”äiti, tästä täytyy neuvotella”. Mielestäni se oli niin hauskasti sanottu että kerroin sen seuraavana aamuna työpaikan kahvihuoneessa, samalla ihmetellen miten lapset imevät asioita aikuisten keskusteluista. Meillä kodin arjessa ei

ole tapana pitää neuvotteluja ja epäilen poikamme napanneen sanan jostain puhelinkeskustelustani. Jäin kuitenkin miettimään toisiko lapsillemme elämään eväitä jos meillä käytäisiin perhepalavereita, erimielisyysneuvotteluja ja soviteltaisiin pieniä eripuraisuuksia. Periaatteessahan näitä käydään lähes päivittäin lapsiperheen arjessa mutta termit ja toimintatavat poikkeavat ammattiyhdistysliikkeen toimintatavoista. Olen kuullut useiden uusien ay-aktiivit kertovan että on vaikea päästä sisälle yhdistystoimintaan, kun ei ymmärrä mitä mm. perälauta tai järjestelyvaraerä tms. ay-slangi tarkoittaa. Olen vastannut että pidempään toiminnassa mukana olleilta pitää


kysäistä termien tarkoitusta, sillä itselläkin on toisinaan paha tapa pitää tiettyjä sanoja itsestäänselvyyksinä. Lähitulevaisuudessa suuri joukko JHL:n aktiiveja eläköityy ja yhdistyksissä vapautuu useita luottamustehtäviä. Nyt jos koskaan on tuhannen taalan paikka lähteä mukaan toimintaan, vielä ehtii imaista äärettömän vahvaa ay-ammattitaitoa joka poistuu pikkuhiljaa eläkkeelle kokeneiden aktiivien mukana. Tutkimukset osoittavat että yleensä kiinnostus ammattiyhdistystoimintaan herää myöhäisessä nuoruudessa jolloin on löydetty oma paikkansa työelämässä. On todettu etteivät määräaikaiset työntekijät halua sitoutua tiettyyn ammattiliittoon koska eivät tiedä kuka toimii työnantaja seuraavassa työsopimuksessaan. Kuitenkin olen törmännyt yhä useammin että juuri määräaikaisten työntekijöiden

työsuhteissa on ongelmia. Siksi toivonkin ettei määräaikainen työsopimus olisi este ay-toiminnalle. SAK:n teettämässä tutkimuksissa on todettu että suurin syy olla liittymättä ammattiliittoon on se, ettei asiasta ole puhuttu. Eli ei tiedetä mitä jäsenyys tai aktiivina toiminen ammattiyhdistysliikkeessä tarkoittaa. JHL kannustaa omalta osaltaan jäsenistöään keskustelemaan ammattiliiton jäsenyydestä tarjoamalla jäsenhankkijoille kannustimia. Jäsenhankkijaksi rekisteröityy automaattisesti kun on vuoden sisällä hankkinut kolme uutta jäsentä. Jäsenhankkija saa jokaisesta uudesta jäsenestä rahallista etua jolla voi hankkia erilaisia jäsenhankkija tuotteita (mm. kamera, puhelin…) Innostankin kaikkia käymään keskusteluja jos ei nyt kotona lasten kanssa niin ainakin työpaikoilla ammattiyhdistysliikkeestä ja jäsenyydestä! Nina Heikkilä

PYSTY:n JÄSENIÄ TYÖSSÄÄN Nimi: Eira Muukka Ammatti: Ohjaaja JHL:ään liittymisaika: JHL:n edeltäjään KTV:hen vuonna 1986 Toimenkuva: Kuntoutumista tukevan työtoiminnan ohjaaminen (kudonta ja erikoistekniikat) mielenterveyskuntoutujille Työpaikka: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry / Iideshovin Työpaja

Ohjaustilanne on lavastettu. Puunpolttokoristelussa ohjausta saa ohjaustoiminnan opiskelija (HAMK) Pia Uschanov (vasemmalla kuvassa)


ATTER E T N Ä Ä V E K

RAUM N II T H E T I IRETK

ALLE

LAINAHÖYHENISSÄ meitä oli 34, jonka jälkeen nautimme runsaan päivällisen Villa Talbon herkullisesta noutopöydästä.

Henkilökohtaiset avustajat ovat saamassa oman työehtosopimuksen JHL:n ja Hetan neuvottelut henkilökohtainen avustaja –alan työehtosopimuksesta ovat edenneet loppuvaiheeseen. Varsinainen työehtosopimus on neuvoteltu valmiiksi. JHL:n hallitus käsittelee sopimusta kokouksessaan 21.10.2010, Hetan hallitus omalta osaltaan samoihin aikoihin.

HUOM! Hyväksymisen jälkeen työehtosopimus lähetetään JHL:n jäsenille, joita se tulee koskemaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että jäsenrekisterissä on oikeat ammatti- ja työnantajatiedot. Tiedot voi jokainen tarkistaa Jäsenpalvelu 24h –palvelun kautta.

Mikäli molempien liittojen hallitukset hyväksyvät neuvottelutuloksen, tulee työehtosopimus voimaan 1.12.2010. Vähimmäispalkoista ja palkkojen korotuksista sopimuskaudella neuvotellaan erikseen alkuvuoteen 2011 mennessä.

PYSTY tulee järjestämään yhdessä aluetoimiston kanssa uuden työehtosopimuksen selostustilaisuuden neuvottelutuloksen selvittyä.


Opintosihteerin terveisiä

JHL kouluttaa Esimerkkejä talven koulutuksista. Lisätietoja näistä ja monista muista liiton järjestämistä koulutuksista saat koulutuskalenterista tai JHL:n www-sivuilta. ATK-AJOKORTIN TÄYDENTÄMINEN RASEBORG-OPISTO 13.12.2010 - 17.12.2010. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat täydentää aikaisemmin suoritettua ajokorttitutkintoaan. Hakuaika päättyy: 8.11.2010 TIETOTYÖTUTKINTO, OSA 3/3 RASEBORG-OPISTO 13.12.2010 - 17.12.2010 Tutkinnon tavoitteena on edistää tietotyötaitoja työelämälähtöisesti. Hakuaika päättyy: 23.8.2010 ATOPS/ATOPSLITE -SIIVOUSTYÖN PERUSKURSSI RASEBORG-OPISTO 10.1.2011 - 12.1.2011 Tutustutaan siivoustyön mitoitukseen teoriassa. Hakuaika päättyy: 7.12.2010 CLEAN BASIC SIIVOUSTYÖN PERUSKURSSI RASEBORG-OPISTO 7.2.2011 - 11.2.2011 Opetellaan siivoustyön mitoitusta ja kustannuslaskentaa Clean Basic atk-ohjelmalla. Hakuaika päättyy: 3.1.2011 JAMIX KEITTIÖTYÖSSÄ –PERUSKURSSI RASEBORG-OPISTO 28.2.2011 - 2.3.2011 Raaka-aineiden hankintaan, ravitsemukseen ja kustannuksiin liittyvää Jamix atk-ohjelman opettelua sekä teoriaa.Hakuaika päättyy: 24.1.2011 CATENET -RAVINTOHUOLLON KURSSI RASEBORG-OPISTO 7.3.2011 - 9.3.2011 Keittiöalan kurssilla tutustutaan CateNet-ravintohuollon mitoitusohjelman periaatteeseen. Hakuaika päättyy: 31.1.2011 MUISTATHAN, että voit anoa Pystyltä JHL:n tarjoamista koulutuksista ja lomista johtuviin kurssikustannuksiin stipendiä joka on maksimissaan kaksi kertaa 50€ / jäsen / vuosi. Stipendihakemuksen voit tulostaa yhdistyksemme kotisivuilta http://www.pysty.info/ j a se haetaan PYSTYn hallitukselta jälkikäteen. Liitä mukaan todistus osallistumistumisestasi esim. osallistujaluettelo tai valituksi tullut -kirjeesi. Lähetä hakemuksesi liitteineen osoitteeseen: Taloudenhoitaja Eila Honkanen. Nuijasuontie 2, 33480 Ylöjärvi, 045 - 6704629 Terveisin Opintosihteeri Eira Muukka


Yhdistyksemme

SYYSKOKOUS järjestetään ravintola Astorin tiloissa 20.11.2010 klo 15.00 alk. kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat.

TERVETULOA Kokouksen jälkeen ruokailemme maittavan aterian Metsäsienikeitto Häränsisäfilettä, viherpippurikastike tai Loistelohta, Burre Rouge kastike Puolukkamousse mantelikorissa, kinuskikastike Ilmoittautuminen Tanja pitkäniitylle 10.11.2010 mennessä sähköpostitse pitkavili@suomi24.fi (tai p. 0443634538). Ilmoita myös erikoisruokavaliot! Astorin osoite: Aleksis Kiven Katu 26 TAMPERE

Muistathan myös uudistuvat kotisivumme!

www.pysty.info

Pysty ry:n jäsenlehti  

Pysty ry:n jäsenlehden taitto.