Page 1

JAARVERSLAG 2018


KUNST IN HUIS wil al meer dan 40 jaar lang zoveel mogelijk mensen die in Vlaanderen en Brussel wonen of verblijven, zin geven om werk van lokale hedendaagse kunstenaars in huis te halen, en op termijn hun favoriet kunstwerk te kopen. Tegelijkertijd is Kunst in Huis een platform waar beginnende professionele kunstenaars de kans krijgen om hun werk voor te stellen en te verkopen aan een breed publiek. Kunst in Huis doet dit via een dynamische kunstcollectie, kunstuitleen en verkoop van kunstwerken.

EEN SPRINGPLANK VOOR JONGE KUNSTENAARS Kunst in Huis ondersteunt opkomende kunstenaars bij hun eerste stappen en blijft hen volgen als hun carrière zich verder ontwikkelt. De selectie van de kunstenaars gebeurt onder leiding van een commissie van vakspecialisten. Zij scouten opkomend talent en beoordelen kunstenaars die zich aanmelden via de open aanmeldprocedure die tweemaal per jaar plaatsvindt. Kunst in Huis zet in op toonkansen via kunstuitleen, communicatie-initiatieven en evenementen, vaak in co-organisatie met partners. De kunstenaars worden financieel gesteund via vergoedingen uit verhuur, verkoop en honoraria.

JORDEN BOULET - HUBERTUS

ENKELE CIJFERS Kunst in Huis werkte eind 2018 samen met 361 kunstenaars De afgelopen 5 jaar kwamen 77 nieuwe kunstenaars in collectie, waarvan 12 in 2018 17% van de kunstenaars is jonger dan 35 jaar 41% zijn vrouwelijke kunstenaars In de loop van 2018 werden 4.545 kunstwerken gedurende 1.073.094 dagen uitgeleend 164 kunstenaars verkochten samen 341 kunstwerken De totale omzet uit verhuur, verkoop en honoraria uitbetaald aan kunstenaars bedroeg de afgelopen 5 jaar 1,9 miljoen euro, waarvan 393.585 euro in 2018 In 2018 stroomde 65% van de werkingssubsidie door naar de kunstenaars via vergoedingen uit verhuur, verkoop en honoraria.


De collectie van Kunst in Huis omvat zo’n 5.000 kunstwerken in uiteenlopende stijlen, technieken, formaten en prijzen, in bruikleen van de kunstenaar. Bij het in collectie nemen van kunstenaars wordt gekeken naar de kwaliteit van het werk en de unieke artistieke stem van de kunstenaar. Diversiteit op vlak van leeftijd, gender en herkomst zijn aandachtspunten. Bij de selectie van kunstwerken voor de collectie wordt rekening gehouden met onder meer de kwetsbaarheid, de verkoopprijs en de diversiteit ten aanzien van de bestaande collectie. Elk jaar wordt ongeveer 10% van de collectie vernieuwd. Dankzij de permanente in - en uitstroom van kunstwerken, houdt de collectie de vinger aan de pols van nieuwe evoluties in het kunstenveld. Kunst in Huis streeft naar een evenwicht tussen toonkansen voor de kunstenaars en voldoende keuze voor de kunstleners: het volume van de collectie moet daarom mee evolueren met het klantenbestand. KA�N WALGRAVE - DEFINITIEF ZONDER TITEL

Het aantal kunstwerken in collectie fluctueert voortdurend, eind 2018 waren 4.844 kunstwerken in collectie Over een periode van 5 jaar stroomden 2.692 nieuwe kunstwerken in, waarvan 450 in 2018 Over 5 jaar was 22% van de nieuwe kunstwerken afkomstig van kunstenaars die dat jaar nieuw in de collectie werden opgenomen. 78% van de nieuwe werken waren afkomstig van kunstenaars die al langer deel uitmaakten van de collectie Kunstwerken die 1,5 jaar lang niet uitlenen, worden in overleg met de kunstenaar uit collectie genomen en vaak vervangen door andere kunstwerken van dezelfde kunstenaar De belangrijkste reden dat kunstwerken de collectie verlaten, is verkoop, in 2018 werd 7% van de kunstwerken in collectie verkocht


MENSEN ZIN GEVEN OM HEDENDAAGSE KUNST IN HUIS TE HALEN Veel mensen die interesse hebben in hedendaagse kunst, durven de stap niet zetten naar een galerie. Dit komt meestal door gebrek aan kennis over galeries en kunstenaars, onzekerheid over de eigen artistieke smaak en onduidelijkheid over de kostprijs van kunst. Kunst in Huis verlaagt deze drempels. Risicoloos proeven en experimenteren is het doel, en wie wil, kan zijn favoriet kunstwerk aankopen.

• Kunst in Huis telde 2.431 particuliere abonnees eind 2018. Ondanks een

aantal impactvolle en noodzakelijke beleidswijzigingen in de afgelopen 5 jaar, bleef de klantenportefeuille stabiel (-135 abonnementen). Het stopzetten van de niet renderende pop-uplocaties, een aanpassing aan de tarieven en formules en de sterkere inzet op kortlopende kunstcheques en verkoop van kunstwerken, veroorzaakten de afgelopen jaren een sterke uitstroom (2.418 stopzettingen). Tegelijk werden 2.283 nieuwe abonnees aangetrokken. In 2018 piekte zowel het aantal stopzettingen (579) als het aantal nieuwe abonnees (509). Het schijnbare status quo in klantengroei verbergt een enorme dynamiek: in de afgelopen 5 jaar vernieuwde van 94% van het abonneebestand.

• Kunstuitleenformules: De Kunstcheque voor 6 of 12 maanden kunsthuur,

waarmee je ook kunst cadeau kunt doen, is de belangrijkste instap in het systeem. Sinds 2018 krijg je met het Switch-abo voor €12/maand toegang tot de collectie, net zoals een Netflix-abonnement. Hiermee kan je je kunstwerk zo vaak ruilen als je wilt. Sparen voor een aankoop kan ook: het Save-abo biedt 25% korting op de huurprijs. De aanpassing van de formules in januari 2018 zorgde ervoor dat grote en duurdere kunstwerken toegankelijker werden. De nieuwe communicatieaanpak maakte klanten alerter om hulp te vragen, te ruilen en te kopen. Door de prijsaanpassing werd er ruimte gemaakt om met prijsvoordelen nieuwe klanten over de streep te trekken.

• Diensten: via de website kunnen abonnees de volledige collectie consulteren,

reserveren en laten overbrengen naar een filiaal naar keuze. De tijdelijke pop-ups in Kortrijk, Dilbeek en Genk, die onvoldoende tegemoet konden komen aan de noden van de klanten, werden in 2018 stopgezet. In de plaats daarvan opende in augustus een nieuw filiaal in Brussel. De filialen in Antwerpen, Gent en Leuven werden verder geoptimaliseerd. In 2018 werden 299 grote en waardevolle kunstwerken thuis geleverd bij particulieren.

• Het imago van Kunst in Huis is de afgelopen jaren frisser en jonger geworden.

En dat leidde ook tot een verjonging van het abonneebestand. Campagnes met onder meer een kunsttest, en met peterschap van muzikant Bent Van Looy, kunstenaar Philip Aguirre, schrijfster Saskia de Coster en actrice Maaike Cafmeyer werden opgemerkt. Er werd ook ingezet op een sterkere digitale aanwezigheid en een scherpere artistieke profilering. Kunst in Huis lanceerde haar “Nieuwe Garde van 2018” tijdens een druk bezochte expo op het Antwerp Art Weekend. Sinds 2017 worden de nieuwe kunstenaars in collectie van dat jaar systematisch extra gepromoot onder deze naam.


HET FINANCIËLE (KUNST)PLAATJE Kunst in Huis is na een moeilijke periode in de jaren 2000-2010 terug financieel gezond. RESULTAAT 2018 • Kosten: € 1.868.968 • Inkomsten: € 1.930.538 • Resultaat voor bestemming: € 61.570 Dit resultaat werd herbestemd naar het fonds ICT met oog op de vernieuwing van het beheersysteem en de website. • Kunstkoopregeling: € 101.719 van de kosten en inkomsten zijn gerelateerd aan de bijzondere opdracht “kunstkooopregeling”. Hiervoor ontving Kunst in Huis in 2017 een budget van 1 miljoen euro om gedurende 5 jaar dit project te realiseren. Cijfers reguliere werking Kunst in Huis: Kosten: • • • • •

44% personeel 24% andere werkingskosten 19% uitbetalingen aan kunstenaars 8% infrastructuur 5% marketing

Inkomsten: • 41% subsidies (€ 785.293, waarvan € 604.000 werkingssubsidies) • 59% eigen inkomsten (€ 1.113.665) • 30% via kunstuitleen particulieren • 20% via kunstuitleen bedrijven • 9% via verkoop kunstwerken • 41% secundaire, eenmalige en andere inkomsten

SOFIE NAGELS - PATAT (UIT ‘IK ZAL U NOOIT VERGETEN’)


DE ORGANISATIE Eind 2018 telde Kunst in Huis 16 medewerkers, goed voor 14,4 voltijds equivalenten. Management: 5 medewerkers, 4,5 VTE – directie, artistieke leiding, frontoffice (vacant), backoffice, projectleiding “kunstkoopregeling” Frontoffice: 5 medewerkers, 4,4 VTE – particulieren en bedrijvenservice Backoffice: 7 personen, 6,5 VTE – communicatie, boekhouding, administratie, collectiebeheer, techniek, transport en onderhoud.

CHRIS HOEGAERTS - SCHILDER IN SPE

In 2018 werd het bestuur vernieuwd, met aandacht voor persoonlijke competenties en betere evenwichten op vlak van onder meer gender en leeftijd: Christine Claus (voorzitter; beleid) Raf Heylen (ondervoorzitter; zakelijk, beleid) Guido Declercq (zakelijk, juridisch) Johan Valcke (artistiek) Ilona Terkessidis (marketing) Vanessa Paumen (artistiek, klant) Koen Van Nieuwenhove (financieel, klant) Gudrun Joye (zakelijk, klant) Sam Eggermont (artistiek, zakelijk, kunstenaar) Wim Van Parijs (artistiek, klantenwerking)


NIEUWE OPDRACHT: KUNSTKOOPREGELING In 2017 kreeg Kunst in Huis er een nieuwe opdracht bij van Minister van Cultuur Sven Gatz: de ontwikkeling van een pilootproject voor de “Vlaamse Kunstkoopregeling”, dat ondertussen werd omgedoopt tot “Kunst aan Zet, de renteloze kunstlening”. Kunst Aan Zet is een initiatief dat ervaren en minder ervaren kunstliefhebbers de kans geeft om werk van Vlaamse en Brusselse kunstenaars te ontdekken en in huis te halen. Via een renteloze lening kan je een kunstwerk aankopen zonder de zorgen van een grote hap uit je budget. Er kan tussen de 500 tot 7.000 euro geleend worden over een maximale termijn van twee jaar. Op die manier geven we ook

kunstenaars een extra ondersteuning, door een nieuw publiek in contact te brengen met hun werk. Een proefperiode met een netwerk van een 20-tal galeries is gepland voor september 2019, vanaf 2020 zullen er regelmatig verkooppunten bijkomen. Zowel beeldende als toegepaste kunst komt in aanmerking, zolang het gaat om unieke stukken of werk in beperkte oplage. Het medium speelt geen rol, je kan dus kiezen voor een schilderij, beeldhouwwerk, foto, installatie of zelfs een performance. De lening wordt ontwikkeld en aangeboden door Hefboom, Kunst in Huis staat in voor de projectontwikkeling, de marketing, het partnernetwerk en de beleidsrapportering.

CATHERINE LEMBLÉ - TWO TREES

Profile for Kunst in Huis

Jaarverslag Kunst in Huis 2018  

Jaarverslag Kunst in Huis 2018  

Profile for kih14
Advertisement