Page 1

Â

Dagboek van de oorlog en het gebeuren van 24 september 1944 tot op heden 23 juli 1945

Foto boven: de kosterswoning, Kerkstraat 21 in Baarn, gelegen achter de R.K. H.Nicolaaskerk.

Â


Wie is wie: Ter verduidelijk volgt hier een overzicht van de personen die in het dagboek voorkomen: Op de foto: Magaretha Brouwer en Fransciscus Kietselaer.

Het dagboek is geschreven door: Franciscus Johannes(Frans) Kietselaer ( geboren 6-3-1878 overleden 24-12-1956), vader van Leo, Ad, Bertus, Joop en Zus, echtgenoot van Margaretha (Magreet) Brouwer (geboren 6-5-1877 overleden 11-12-1941). Dit dagboek is door Zus(Aleida) Kietselaer (Getrouwd met J.A.H. Mohr) al die tijd bewaard. In 1999 is dit schrift overgedragen aan de zoon van Zus Kietselaer. De zoon van Zus Kietselaer heeft dit “schrift”omgezet naar dit bestand. Gegevens van de zoon van Zus Kietselaer: Mohr, Paulus Jozef Anna Maria Hubertus geboren 25-09-1956 woonachtig in Ede Kennedydreef 12. In 2011 is dit bestand opnieuw aangepast op basis van het originele schrift van F.J. Kietselaer door Everard Kietselaer, zoon van Bertus Kietselaer. Bertus Kietselaer heeft het originele schrift herschreven op 20 maart 1978 en daaraan zijn persoonlijke herinneringen toegevoegd. Op plaatsen waar dit is gebeurd, is dit cursief toegevoegd. Het gezin bestond uit: Leo Kietselaer Leonardus, Gijsbertus geboren: 14-02-1913 te Baarn gestorven: 21-12-1994 te Baarn Ad Kietselaer Adrianus, Wilhelmus geboren: 31-7-1916 te Baarn, gestorven: 14-7-1991 te Baarn Bertus Kietselaer Gijsbertus , Adrianus geboren: 11-01-1915 te Baarn gestorven 7-3-1999 te Veghel


Joop Kietselaer Franciscus Johannes geboren 11-01-1915 te Baarn gestorven: 18-01-1998 te Maastricht en begraven in Weert (br. Eustachius). Aleida (Zus) Kietselaer Aleida, Johanna, Maria geboren 19-10-1918 te Baarn, gestorven: 8 juli 2000 te Kerkrade. Overige personen die in het dagboek voorkomen: Door (Dorie) Brouwer, dochter van de broer van de vrouw (Margaretha Brouwer) van F.J. Kietselaer. Rie Smeekes echtgenote van Ad Kietselaer (Maria, Rutgeria geboren: 17-12-1922, gestorven 14-3-1995. Lisel (Elise) Lindner echtgenote van Leo Kietselaer geboren: 16-11-1914 Pükersreuth, gestorven 6-7-1968. Gerard Kloppenburg, evacué ondergebracht bij de familie Kietselaer tijdens de oorlog.

Evacuatiebevel

Voedseldropping


Een pagina uit het originele dagboek van F.J. Kietselaer   


De laatste pagina uit het herschreven dagboek door G.A. Kietselaer ( Bertus) 


Dagboek van de oorlog en het gebeuren van 24 September 1944 tot op heden 23 juli 1945 24 SEP-1944. Geheel Arnhem en omstreken moeten evacueren. 04 OKT-1944. Zeer sterke troepen concentratie, lucht- en pantsertroepen bij Nijmegen, Arnhem en den Bosch. 08 OKT-1944. Uitreiking Noodkaarten Broodrantsoen word t 1400 gram per week. Boter de helft minder. Zout niet meer verkrijgbaar. Van Gemeentewege wordt straatpekel beschikbaar gesteld om pekelwater te maken. Gashaarden en Geisers worden de kranen afgenomen. 09 OKT-1944. Felle strijd ontbrand bij Arnhem en Nijmegen. Geallieerde troepen trachten door te stoten naar Tilburg. 11 OKT-1944. Landing bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen een bruggenhoofd wordt gevormd. 12 OKT-1944. Electriciteit wordt afgesloten geen licht meer in de kerk. Gas alleen van 16.30-18.00 uur. 14 OKT-1944 . De evacue Gerard Kloppenburg uit Arnhem een jongeman vrijgezel van 24 jaar doet zijn intrede in ons huis. 16 OKT-1944. Gasrantsoen geheel afgesloten geen gas meer om te koken geen licht meer in huis. Iedereen gaat naar de Centrale keuken. Porties zijn ¾ liter per persoon, ongeveer 9000 moeten er hun eten daar gaan halen. 21 OKT-1944. Breskens gevallen in Zeeland. Britsche vliegtuigen bombarderen de zeedijk van Walcheren met bommen van 6 ton. Hierdoor overstroomt het geheele eiland. 21 OKT-1944/ 23 OKT-1944. Verplichting inlevering van textiel goederen. 1 winterjas, 1 hemd, 1onderbroek, 1 paar sokken, 1 wollen deken. Siecherpolitie patrouilleren door Baarn. 26 OKT-1944. Den Bosch bevrijd. Zuid Beveland afgesloten. 10.000 duitschers ingesloten. Geen jam meer verkrijgbaar.


27 OKT-1944. Landingen op Zuid Beveland. Tilburg bevrijd. 01 NOV-1944. Geen bloemen meer te koop. De prov. Noord Brabant wordt haast geheel door de Duitschers ontruimd Zuid Beveland in geallieerde handen. 05 NOV-1944. ½ rantsoen Boter vroeger ½ pond in de 14 dagen. Broodrantsoen verlaagd tot 1200 gram. De schelde vrij. 06 NOV-1944. De gehele dag feest gevierd. smorgens ontbijt avonds Diner alles nog volop zelfs nog taart. Het is de dag van mijn 40 jarig kostersjubileum. Felicitatie van pastoor en kerkbestuur. Kado van pastoor f 40,- voor elk dienstjaar een gulden. 10 NOV-1944. Geen boter meer alles stop. Boter wordt vervangen door raapolie. 16 NOV-1944. Alle rantsoenen bonnen ongeldig verklaard. Vele menschen gedupeerd. Britsche patrouille 2 Kilom bij Renkum de Rijn over. ⅓ van Zeeuwsch Vlaanderen bevrijd ook Venray. Offensief in Noord Brabant voor het bereiken van de Maas. Roermond bevrijd. 21 NOV-1944. Verbod om hout te halen in het Baarnsche Bosch, alleen sprokkelhout. Ad gaat driemaal in de week. Er wordt geen taptemelk meer beschikbaar gesteld voor personen boven de 14 jaar. Van het front geen nieuws, alleen verkennings activiteit. (taptemelk is melk zonder vet) 07 DEC-1944. Wij eten van de Gaarkeuken. Gerard haalt elke morgen met twee emmertjes het eten door dat hij in verbinding staat met de keuken krijgt hij soms wel 20 porties. dat is voor elk soms wel vier borden, maar alles zonder vet. 10 DEC-1944/ 17 DEC-1944. Alleen bonnen voor kaas, brood en vervangingsmiddelen. Geen aardappelen te krijgen van de Keuken, niets als pap en soep. 13 DEC-1944. Gaarkeuken verminderd de rantsoenen nl. ¾ liter soep of ½ liter stamppot per persoon. Ongeveer 9000 moeten ervan eten. 14 DEC-1944. Ad moet bij Mevr. Moltzer een mud aardappelen halen voor de pastoor. Prijs f 155,- onderweg breekt de zak. Een persoon helpt mede de aardappelen op te rapen en is zeer dankbaar als hij er een paar in zijn zak mag steken. De hongertochten naar de IJssel zijn pas goed begonnen de boeren worden bestormd. Vele menschen zijn zoo uitgeput dat zij langs de weg neervallen. Ook Door Brouwer is van Maandag tot Zaterdag per fiets naar Friesland geweest om voedsel te halen en schreiend terug gekomen. het is voor de meisjes geen werk het gaat boven hun krachten. Onderweg is zij ook langs de weg van uitputting in elkaar gezakt.


Sprokkelkaart . Toestemming om hout te mogen sprokkelen op het Domein Soestdijk i.v.m. het  tekort aan brandstof.   

Oproep tot het verplicht lopen van Kabelwacht. Oproep gericht aan G.A. Kietselaer. Let op wat er  staat bij beroep: timmerman, dit had moeten zijn tuinman. Of Bertus ook daadwerkelijk kabelwacht  heeft gelopen is niet bekend.   


17 DEC-1944. Rie jarig. Zij krijgt ondermeer een Roggebrood van 6 pond en wat bouillonblokjes en thee surrogaat, iets aardigs er is niets meer te koop. 19 DEC-1944. Aardappelen worden in de schil gekookt, voor het eten gepeld. 3 kilo per dag voor 5 personen worden netjes afgewogen en 's middags uit de schaal gedeeld. 24 DEC-1944. Afkondiging van arbeid inzet van 17-40 jaar in Holland. 25 DEC-1944. Kerstmis 3 dagen zeer goed gegeten. Hiervoor hadden wij apart gehouden, wij hadden nog een heerlijk Kerstdiner. Luchtaanvallen ondanks de kerstdagen. 30 DEC-1944. Brief van de Bisschop over de groote voedselnood in de provincie's Zuid en Noord Holland en Utrecht. Hij doet een beroep op de overheid voor de eventueele voedseltransporten. 01 JAN-1945. Zwart handelaar vraagt voor een ½ mud aardappelen 2 gouden ringen 1 leeren overjas. Geheelen linnenkasten worden aan het eten opgeofferd. De menschen trekken met alle mogelijke voertuigen fietsen handkarren loopend naar Friesland Drente enz. om eten te halen. Iederen dag lijkt de weg naar de Baarnsche dijk een processie van menschen om voedsel. Wij branden erwten om koffie te zetten. Zwart handelprijzen. Schapenwol f 20 per ons Rogge f 500 per mud Tarwe 1000 per mud Aardappelen 155- per mud Boter 50 per pond Ossenvleesch 15- per pond Varkensvleesch f 20 per pond Spek f 30 per pond Lucifers f 14 per pak goedkoop Van het westelijk front geen nieuws. Vleeschvervoer zeer schaars. Wij knippen strookjes papier om lucifers te sparen. 03 JAN-1945. Kaarsen voor de kerk zeer schaars voor elke Godsdienst oefening maar 1 kaars branden. 07 JAN-1945. Oproep tot alle menschen van alle kerken om 1 of meer kinderen van 14 jaar een of meer malen per week voeding te verschaffen, omdat er in de gezinnen niet voldoende eten meer is. 11 JAN-1945 Ons eten wordt pracktisch zoutloos gegeten we eten ‘s morgens geen brood meer, ‘s morgens pap op de meelbonnen. Broodrantsoen is 1000 gram. Bertus is jarig. Een extra?? Hapje van wegen het feest. Al het eten is practisch zoutloos. ’s Morgens geen brood, alleen pap, 1½ bord meel op de broodbonnen. Broodrantsoen 1000 gram per week. 12 JAN-1945. Het Russischs offensief is in volle gang.


22 JAN-1945. Godslamp brand niet meer de olie is op. 24 JAN-1945. Eerste rassia in Baarn. Ad, Bertus en Gerard zitten verscholen op het zijkoor in de kerk. Naderhand in de ondergang van de verwarming temperatuur onder nul ze zijn stijf van de koude. 27 JAN-1945. Aangezien er geen voedsel meer is wordt de kat Piemel ter dood veroordeelt. 20 gram zoetstof per persoon op de bon beschikbaar. 29 JAN-1945. Het is zondag. Rie heeft een konijn gebraden tot allen verbazing hoe zij daaraan kwam. Het was een heerlijk maal en het smaakte uitstekend. Na het eten hoorden wij dat dit konijn Piemel was. Door de geweldige sneeuwval stijgt de nood ten top. Voor geld is niets meer te koop alles wordt geruild. Onze aardappelen zijn op. 30 JAN-1945. Voedsel aanvoer staat stop. Broodrantsoen verlaagd tot 500 gram. 02 FEB-1945. Door de koude en de brandschaarste worden alle boomen langs de wegen afgezaagd. In het roode dorp Weteringenstraat, Zandvoortweg, Eschdoornlaan, Nachtegaallaan langs de Eem alle boomen zijn weg. Een algemeene tocht naar de Eem voor hout te stelen van de Weermacht. Nu komt het hout onder bewaking, dag en nacht. 05 FEB-1945. Rie gaat met zuster Hannie de boer op voor eten. Zij ruilen een jas voor een ½ mud aardappelen. Onderweg bedelen zij brood voor de honger. 06 FEB-1945. Bertus en Gerard gaan de Boer op . Zij bedelen om aardappelen en brood. Brood wordt aan de deur opgegeten. Zij hebben een muisje samen van een bord opgegeten. 3 Theedoeken worden geruild voor 2 Kilo aardappelen. Zij brachten mede 7 ½ kilo Wortelen 7 pond Rogge 23 Kilo aardappelen. 09 FEB-1945. De Canadezen beginnen een offensief ten ZO van Nijmegen. Zal dit nog wat worden? Op 30 januari en 7 februari heeft Ad gewerkt bij Bouwmeester aan de Brug en bracht 's avonds de andere leden van thuis aan het watertanden. De kost was ten eerste een snee Roggebrood met Kaas, Aardappelen met Bieten en Appelmoes toe en 's avonds 2 snee Roggebrood met kaas. De 2e keer 1 snee Roggebrood met Rookvleesch. 's middags stamppot Boerenkool met een stukje worst en 2 stukjes spek 2 appels toe. Ondanks deze eenvoudige kost kijk ik alweer verlangend naar de volgende keer. Zoo diep zijn wij gezonken wat het eten betreft. ‘s Morgens kijk ik in de pastorie of daar ook een pan met pap staat waaruit ik gauw een paar scheppen ratsen kan van de honger. Wij eten bevroren aardappelen met wortelen. 11 FEB-1945. Het is zondagmorgen, wij krijgen voor niets een ½ mud aardappelen van Bekkes Heemstralaan, dit wordt met uitbundig gejuich begroet, en als geschenk van de hemel beschouwd. ½ mud/35 kilo.


Oranje getinte straatnamen werden               Een doosje met surrogaat sigaren. (inclusief sigaren!)  gewijzigd. 

                 Parachutisten boven Rotterdam op 10 mei 1940. 


05 FEB-1945/ 10 FEB-1945. Door Brouwer op tocht naar Friesland naar Bolsward 170 kilometer heen. Eet bij Centrale keukens boven de IJssel, daar is het eten nog prima, het doet ons watertanden . Friesland wordt langzaam maar zeker overstroomt met water, aangezien de gemalen geen electra meer krijgen. 12 FEB-1945. Vastenavond. Gerard zorgde voor een flesch Bessenwijn. Een kopje koffie met een oliekoekje gebakken in de pan toch ook al heerlijk. Bertus koopt 2 pond ongezuiverd zout a f 6,00 per pond. Wij moeten dat uitkoken en zoo krijgen wij pekelwater om het eten te zouten. Echt zout kost f 12 per pond en is haast niet meer te verkrijgen. 13 FEB-1945. De Canadezen bezetten Gennep, rukken door het Reichswald en vechten in Cleef. Vandaag is er een 1ste klas trouwpartij, geen bloemen op het altaar, alleen een paar kunststukken. De bloemen voor de bruid worden door een jongen gebracht, die meteen vraagt om een boterham. Wij sturen hem naar den Pastoor want wij kunnen niets missen. 14 FEB-1945. Leo is vandaag jarig. Niemand feliciteert geen bereiking mogelijk toch herdenken wij hem in de kerk. De Duitschers zijn aan het inpakken, het gros gaat morgen weg of maandag weg. Het begint? Vleesch niet meer te zien. Het offensief bij Nijmegen duurt voort. Kleef is gevallen. Van het oostelijk front geen bijzonder nieuws. Bertus en Gerard zouden van middag de boer op gaan met ruilmiddelen voor eten. Zij keerden helaas terug aangezien er weer mensenjacht was op de Bisschopperweg. 15 FEB -1945 Van de fronten geen nieuws. Vandaag een nummer hout gehaald voor de Dames Witteveen. Moordend karwei ‘s morgens om 8 uur weg ’s middags om 2 uur thuis geheel uitgeput gehaald bij Drakenburg ½ m³ met vier man per handkar door de modder. 17 FEB-1945. Van de fronten geen nieuws. Gisteren heeft Bertus zijn haar laten knippen als tegenprestatie moest hij een paar aardappelen mede brengen voor de kapper. Dit vroeg de kapper aan al zijn klanten. Vandaag heeft Gerard vijf pak lucifers gekocht voor Vader en die kosten f 70dit komt op 2 ½ cent per lucifer, Wij hebben bij de kachel strookjes papier hangen om zoo een kaars aan te steken om lucifers te sparen.

Voedselbonnen


19 FEB-1945. Vanmorgen is weer een tijding van de Engelsche radio gekomen, en een dagorde aan zijn troepen verklaard dat vast staat dat Duitschland van alle zijde wordt aangevallen voor de laatste eindstrijd. Dit zoude binnen kort plaats hebben. Hoop doet weer leven. Vanwege het Zweedsche Roode kruis wordt per persoon gratis beschikbaar gesteld 800 gram brood en 125 gram margarine. Sinds 17 februari wordt hier in Baarn geen stroom meer geleverd tot 4 uur ook niet voor de Duitschers alsoo zwijgt de radio en is de druk op de waterleiding heel zwak. Sinds 2 weken is het broodrantsoen weer gedaald tot 800 gram. 21 FEB-1945. Er heerst een nijpend gebrek aan doodskisten. Een kist kost fl100 gulden en meer. In Amsterdam moet de Familie 2 lakens geven daar wordt de zak van gemaakt waarin de overledene wordt begraven er sterven daar ongeveer 300 per dag. Radio bericht de Russen rukken op in de richting Stettin. 22 FEB-1945. De Amerikanen maken een groot offensief tusschen Düren en Julich. Zij vormen een bruggenhoofd over de Roer. Het paprantsoen is heden morgen verminderd van 2½ tot 1½ bord als gevolg van het sterk verminderen van de Roggevoorraad. 25 FEB-1945. Egypte en Turkije verklaren de oorlog aan Duitschland en Japan. Langzamerhand breiden de offensiefen in het westen zich uit. Düren, Julich, München Gladbach in handen des geallieerden, zij trekken op naar Keulen. De Russen concentreren groote troepen massa’s bij Frankfort aan de Oder voor een offensief tegen Berlijn. 27 FEB-1945. Van de fronten geen nieuws. In Amsterdam wordt het huisvuil niet meer opgehaald en ligt de vuiligheid langs de straat. Het personeel van Gemeentereiniging is niet meer in dienst en kan geen werkzaamheden meer verrichten. En toch zijn er steeds rassia's. Auto's met opschriften langs de straat , “Meld U. dan behoeft U geen honger meer te lijden”. 02 MRT-1945. Vandaag mijn haar laten knippen bij de kapper. Iedere klant moet een paar blokjes hout mee brengen anders wordt men niet geknipt. Eer gisteren zoowaar een mud aardappelen gekregen van Rademaker voor f 12-. Weer een geschenk van de Hemel. 04 MRT-1945. Het offensief in het Westen vordert goed. Zij staan bij Emmerich en Düsseldorp aan de Rijn, en op 8 km van Keulen. Zij vechten in de buitenwijken van Krefeld. Tries werd genomen. Venlo en Roermond bevrijd. Neusf is voor ²/³ in geallieerde handen. Bertus heeft gisteren een graf opgeknapt voor paar pakken Havermout . Ad zal in de kerk een kussen in orde brengen voor een broodje. Geld heeft geen waarden meer.


Brandnetels werden gegeten als groente. Prijs: 15 cent per halve kilo. 

Stukjes landkaart gemaakt van linnen, gevonden door G.A. Kietselaer op 20‐2‐1944 in de  Eemnesserpolder  afkomstig van een Engels vliegtuig dat daar ’s ochtends om 5 uur was neergestort.   


06 MRT-1945. Het is mijn verjaardag. Alle zijn wij in de kerk geweest. Uit de kerk hadden wij nog een ontbijt met een versierde tafel in de kamer. Voor mijn verjaardag had ik een roggebroodje gekregen van Mej. Keizer en hadden ook nog een stukje spek van Anna van de Pastoor een flesch wijn, van de Kapelaans elk een sigaar, en 's avonds om 6 uur hadden wij nog een diner. Rie had heerlijk gekookt. Zelfs nog een voorgerecht en soep. Vleesch groenten appelmoes en Pudding toe, dat had ik te danken aan de goede zorgen van Rie. Ad en Bertus die stil nog een konijn had geslacht, 's avonds nog een glas wijn met wat gebak. Vleesch koste f 50 Vet f 45 en omdat het voor mij was voor die prijs anders was het duurder geweest. het was nog goedkoop. Het 1ste Canadeesche leger en het 9de Amerikaansche leger hebben contact gekregen na de weg Gelderen-Kevelaer. Beiden plaatsen werden veroverd. Op een afstand van 120 km werd de Siegfried linie doorbroken en de Duitschers zijn in volle aftocht. Op vele plaatsen is de Rijn bereikt. O.a bij Duisburg, Homberg en 4 km boven Keulen. In Keulen wordt gevochten. De Russen hebben bij Kosling en Kolberg de Oostzee bereikt waar door Danzig en Gijdonnie volkomen ingesloten zijn. Vandaag vertelde Piet Bieshaas het volgende. Verleden week is Jaap de Ruig overleden op de hei waarvoor geen kist beschikbaar was, toen heeft zijn zoon die timmerman is een kast gesloopt, en daarvan voor zijn vader een kist gemaakt. 07 MRT-1945. Vanmorgen aardappelen pellen in de olie gebakken. Het smaakte ook al lekker. Vanmiddag rassia in Baarn 60 jongens opgepikt. Keulen is gevallen het offensief verloopt heel goed. 08 MRT-1945. 2 paar schoenen bij Oom Arie ( vader van Dorie Brouwers) gehaald welke gerepareerd waren. Ik had daarvoor gegeven 2 leren zadels van fietsen voor zolen, aangezien de schoenmakers in lange tijd geen leer meer hebben gehad. 09 MRT-1945. Vandaag hebben geallieerden de Rijn overgestoken bij Bonn en Coblenz. Langs de gehele beneden Rijn is bezet uitgezonderd een heel klein Bruggenhoofd bij Wezel. Stettin is door de Russen bezet. Vandaag is Ad ook op eieren uitgeweest den kant van Zeldert op. Meteen ook om een boterham gevraagd, wat hem ook diverse keren gelukte. Hij kwam thuis met 4 eieren en een zak suikerbieten voor stamppot. Gerard heeft vandaag een jongetje gesproken van 11 jaar. De jong en liep te bedelen langs de huizen om eten, op de vraag of ze thuis geen eten kregen vertelde de jongen dat ze 's morgens brood aten 3 dunne sneetjes dan 'smiddags van de keuken ¾ liter soep of ½ liter stamppot en dan’s avonds zei Moeder probeer maar wat aan de deur op te bedelen want avonds hadden niets te eten, en toch was dat uit een fatsoenlijk gezin. Een beeld uit vele.


Â

12 MRT-1945. Momenteel staan de geallieerden van Arnhem tot Coblenz aan de Rijn. Men zegt dat nu grote dingen op komst zijn. Ook in Rusland schiet de zaak goed op. Vandaag heeft Ad een veldkeuken gemetseld buiten en daar rode Bieten 6 kilo en Suikerbieten op gekookt. Dit was als brandstof besparing aangezien in deze veldkeuken allerlei rommelhout kan gestookt worden. 13 MRT-1945. Vandaag heeft iedereen brood met margarine gekregen van het Zweedsche Roode kruis echt wittebrood. Ieder heeft een merkteken op zijn brood gezet, en consumeert het naar eigen wens. Er is nog m eer in uitzicht. 14 MRT-1945. Heden morgen brood gegeten van het Zweedsche Roode Kruis besmeert met eigen gemaakte boter en eigen gemaakte stroop uit suikerbieten. 15 MRT-1945. Vandaag heeft Ad voor 4 begrafenissen als drager gefungeerd. Het Hollandsche Roode Kruis zal 4 of 6 achtereenvolgende keren een brood van 400 gram beschikbaar stellen. 17 MRT-1945. Een ambtenaar van von Ribbentrof D' Messon heeft na een tusschen peroon getracht in contact te komen met de Engelsche legatie om over een wapenstilstand te spreken. Engeland heeft verstaan gegeven dat voor dergelijke besprekingen geen interesse bestaat en de regeeringen van de V.S. en de Unie op de hoogte gesteld .(overgenomen uit de Nieuwskroniek). 20 MRT-1945. De activiteit in de lucht is hier in de omtrek zeer groot links en rechts vallen bommen en dit is al van zondag af. Duidt dit op een naderend offensief? Vandaag van iemand gehoord wat een liter gesterilliseerde afgeroomde melk (bijna water) melk f 5 gulden koste. Ook heb ik vandaag op de markt een klosje wit kunstzijde garen gekocht zonder punten f 6- kostte dit. Rie heeft veiligheidsspelden gekocht voor 25 cent per stuk. In Amsterdam worden de menschen in massagraven begraven van 60 a 70 in een graf. In Amsterdam op de Oosterbegraafplaats waren 83 lijken op een dag begraven. Zwart handel prijzen: Rogge f 1000 per mud Tarwe 1500 per mud Aardappelen 300 Boter per pond f 30 Ossenvleesch f 22 Varkensvleesch f 30 Spek f 35- 1 pakje losse sigarettten f 60 pernaserk waard 35 (zie 1 januari) 22 MRT-1945. De B.M.O. melde vanavond dat de troepen van 3 legers der geallieerden op marcheerden voor een nieuw offensief. De geheelen Rijn van Coblenz tot aan Arnhem is in kunstmatige nevel gehuld.

Â


24 MRT-1945. Vandaag is het groote offensief losgebarsten tusschen Emmerich en Wezel. De allieerden zijn hier op 4 plaatsen op speciaal gevoerde boten de Rijn overgestoken en daarna verbinding gezocht met de op die plaatsen neer gelaten luchtlandingstroepen. De operaties worden misschien uitgevoerd als met de invasie. Prins Bernhard heeft een oproep gericht tot de Nederlandsche binnenlandsche strijdkrachten. Hij zeide ondermeer dat deze operatie ook verband hielden met de bevrijding van Holland. Ook de Russen zijn tot een nieuw offensief overgegaan ten Z.W. van Boedapest. 28 MRT-1945. De geallieerden zijn overal beslissend doorgebroken. Emmerich, Bocholtz en Dorsten zijn gevallen. Generaal Patton rukt op in Beieren en bevindt zich nu in de buurt van Würzburg. Van nu af zullen over de vorderingen het stilzwijgen worden bewaard. Aangezien de Duitsche Wehrmacht hiervan partij trekt. Wanneer zal het groote oogenblik komen, dat ook wij bevrijd zullen worden. Vandaag is ook het compagnonschap tusschen Ad en Willemsen afgeloopen. De voedselvoorziening is in ons gezin tot noch toe zeer bevredigend. 30 MRT-1945. Goede Vrijdag Vandaag 10 eieren gehad van W.v.d. Hoven. En aangezien bij een ei ook zout behoord hebben wij dat ook maar gekocht. Toevallig hoorden wij dat bij Denekamp clandestien zout te koop was in de prijzen van f 15. 17,50 en f 20 per pond. Het laatste is spierwit nu hebben wij een pond zout van f 20- Voorwaar een koopje. Wij krijgen geen Zweedsche brood meer aangezien deze of gene schoft kans gezien heeft Baarn met zijn 31000 evacuees in de zoogenaamde plattelands gemeenten in te deelen, welke het Zweedsche brood niet krijgen. Een algemeene protestactie is aan de gang en van ieder wordt gevraagd zijn handtekening te plaatsen wat met een plaatselijke commissie zal protesteren bij den Zweedsche Consul. 03 APR-1945. Met de bevrijding van ons land wordt ook een aanvang gemaakt. De geallieerden zijn al in den Achterhoek ingevallen er worden plaatsen genoemd als Winterswijk, Zevenaar, Groenlo, Enschede Hengelo tot bij Doetichem. Twee bruggenhoofden zijn gevormd over het Twentsche kanaal, er wordt daar schijnbaar verwoed gevochten. Ook tusschen Arnhem en Nijmegen is het 1ste Canadeesche leger tot de aanval overgegaan en heeft daar een gehele Oostelijke Betuwe veroverd. Hoe de verdere aanval door gaat blijft geheim. Voor het 5de Zweedsche pakket hebben wij een bon ingeleverd, de protestactie heeft zeker geholpen. 08 APR-1945. Vandaag is verzoek van de preekstoel gedaan om meel aan de pastorie te brengen om hostie's te laten bakken, daar zij anders geen Hostie's kunnen leveren.


09 APR-1945. De strijd wordt hevig om en bij Zwolle. Onder tankformaties zijn ze opgerukt naar Meppel en Coevorden. Verder zijn er grote formaties luchtlandingstroepen neergelaten samen bij Groningen en ter Apel. In Duitschland rukken zij op naar Bremen en Hannover. Vandaag is er een koopman aan de deur geweest met garen. Een klosje vooroorlogs garen koste fl 20,00. Een klosje kunstgaren koste f 9- Wij hebben niet gekocht Van nu af wordt er geen Electrische stroom meer geleverd. 12 APR-1945. De Canadeezen trekken over de IJsel en rukken op in de richting Apeldoorn. De polder in onze omgeving wordt onder water gezet. De Boeren zijn radeloos. We nemen een zomerkachel in het gebruik genomen deze geeft veel besparing. Afmeting ± 45 cm hoog 40 cm breed en gestookt met spaanders hout. Deze wordt gebruikt om het grote hout te sparen. Deze kachel diende uitstekend om eten op te koken. 14 APR-1945. De geallieerden trekken bij Arnhem over de IJsel. 16 APR-1945. Gerard keert terug uit Woudenberg waar hij zijn Ouders heeft bezocht, vanaf Amersfooort heeft hij moeten loopen aangezien zijn fiets Bij Amersfoort gevordert is. 17 APR-1945. Barneveld en Hoenderloo in handen der Engelsche. Langzaam komen de Geallieerden hier op aan. De wegen door de polder zijn bezaaid met terugtrekkende Duitschers welke met allerlei gevorderde karren fietsen met en zonder banden in groepjes affijn Kortom in chaos terugtrekken. Zij pikken koeien en fietsen van ons af. Heden morgen zijn er een troep in Baarn aangekomen die morgen weer weggaan.En over dat alles cirkelen de Engelsche jagers welke alles wat los en vast zit onder vuur nemen. Een groote koppel koeien zijn aangekomen in de Maut van Haarman allemaal gevordert. Vandaag is ook een groot offensief tegen Berlijn begonnen van af de Russische kant. 18 APR-1945. Vandaag van een Duitsche wagen die voor de pastorie stond heeft Ad 2 doozen elk 72 stuks luxschzeep gemats en een stuk loogzeep, tevens een Kirsch uit een auto gehaald We hadden ’s morgens weer een snee brood en kunnen ons weer schoon wasschen. .... voorzichtig over de slapende moffen heen, heeft Ad kans gezien….. En uit een andere wagen een brood.

Oorlogsschade

Er mocht geen streepje licht zichtbaar zijn.


Â

19 APR-1945. Deze week is het broodrantsoen verlaagd tot 400 gram. Maar geen enkele bakker dit verstrekken aangezien er nergens meel is. Met ingang van 23 april staakt de Centrale keuken de warme maaltijden, alle grondstoffen zijn opgebruikt. Practisch ligt alle voedsel aanvoer stop geen prettig vooruitzicht. Wij staan aan de vooravond van de bevrijding. De Engelsche liggen voor Hoevelaken Bunschoten Hooglanderveen. Ontploffingen ziet men aan de gezichtseinde. De Eembrug ligt met dynamiet geladen. De Duitschers hebben de dijk over de Eem bezet, links en rechts worden alle mogelijke fietsen gevorderdt. Zij gaan zelfs huis aan huis , vanavond is er ook al een mof hier aan de deur geweest om mijn fiets mee te nemen, maar door het groote verzet van mijn en Bertus is het hem niet gelukt. Ook zijn er drie moffen bij den Pastoor geweest om dekens te vorderen. Wij leven in hoogspanning Maagendburg en Leipzig zijn bezet door de geallieerden, ook zitten zij al bij Tycho Slowakyie. 21 APR-1945. De Engelsche hebben zich genesteld in Spakenburg en Hoogland en in de buurt van Amersfoort. Hier in Baarn hebben de Duitschers artillerie vuur geconstitueerd en beschieten met ongeregelde tusschenpozen de stellingen der Engelsche in Hoogland. Heden avond moesten wij alle hier in Baarn om 6 uur binnen zijn. De duitsers hebben afweergeschut opgesteld tegen de tuin van de pastorie. 25 APR-1945. Heden suissen over ons heen de Engelsche granaten. De batterijen staan waarschijnlijk hier vlak bij opgesteld en waar zij inslaan waarschijnlijk in de buurt van de Rijksweg bij Groeneveld. de volgende week zijn onze aardappelen op de Engelsche moeten gauw komen. Ad en Bert zijn ook nog op de kerk gaan kijken de granaten zijn waarschijnlijk ingeslagen in de buurt van de Watertoren.

Persoonsbewijs van Bertus (G.A.) Kietselaer

Â


27 APR-1945. Nu wordt de melk door de Boeren in Baarn uitgeschonken, ten minste een zeker gedeelte. Er worden een aantal bonnen uitgegeven welke recht geven op een ½ liter melk. Voor die bonnen gaan de menschen ‘smiddags om 1 uur in de rij staan. En als dan 's avonds de koeien om 6 uur gemolken worden, dan hebben zij 5 uur in de rij gestaan voor ½ liter melk. Vandaag zijn er weer nieuwe bonnen uitgekomen. 1 Kaasbon ( 1 ons) 1 Aardappelenbon (1 kilo) 1 puddingbon (1 ons) Geen broodbon. Voorts zijn er geen Aardappelen te krijgen. Op de broodbonnen hebben de meeste menschen geen brood gekregen ook wij niet. Van het bombardement van 25 april jl. zijn 4 slachtoffers gevallen o.m. Mevr. Gielen. Voorts zijn vele huizen in de Verlengde Dalweg. Eemnesserweg. Vooral ook Nieuw Baarnstraat Sophialaan, en de Wetstraat zijn getroffen. Van de fronten geen nieuws. De Russen hebben Berlijn ingesloten. Göring heeft ontslag genomen. Van de Grebbelinie geen nieuws. In Soest en Eemnes mogen de menschen alleen van 8-9 uur en van 17-18 uur op straat. Wij eten nu geregeld brandnetels als groente. Vandaag hebben wij ook soep gekookt van het aftreksel van raapstelen. Het was zeer lekker en er een klontje boter in gedaan. Voorts heeft Ad, die nu Koster is, daar ik niet meer kan (hongeroedeem) opgezwollen handen en voeten van een Duitsche soldaat die kwam biechten 2 ½ pond boter in de wacht gesleept en een leverpastei. 28 APR-1945. Volgens de laatste berichten hebben de Russen en de Engelsche elkander in Duitschland ontmoet en dit feit feestelijk gevierd. Ook Musolini in Italië is door geallieerden gevangen genomen. De voedselvoorziening wordt hopeloos, Er zijn geen Aardappelen geen brood. De Keuken waarschijnlijk definitief stopgezet. De meeste menschen zijn door hun voorraden heen. Wij zelf hebben nog voor een week aardappelen, groenten gaat wel. Wij zouden nog een brood van de Haka krijgen, maar in Hilversum hebben de Duitschers het meel in beslag genomen dus dat gaat ook niet door. Zij stapelen de ene misdaad op de andere. Volgens diverse officieren hebben zij geen macht meer over hun ondergeschikten. 29 APR-1945. Himmler heeft volledige caputilatie van Duitschland aangeboden aan Engeland en Amerika met uitsluiting van Rusland. Het antwoord van de geallieerden is nog niet bekend. Volgens nog niet bevestigde berichten is Hitler stervende. Göring is doodgeschoten.

Een sneetje brood 8 cm breed 7 cm hoog


30 APR-1945. Princes Juliana is jarig we kunnen de vlag nog niet uitsteken. Vandaag is onze evacue Gerard Kloppenburg met zijn zuster loopend naar Woudenberg vertrokken om daar bij zijn ouders de laatste dagen van de oorlog door te brengen. Om daar de volledige overgave van Duitsland af te wachten.Himmler had op 29 april al de capitulatie aan de geallieerden aangeboden. Hij is precies 28 weken onze gast in huis geweest. Vandaag hebben wij nog geen berichten gehoord wel booze berichten, volgens deze geruchten zou de capitulatie niet aanvaard zijn, en de oorlog in onze streek worden voortgezet. Te beginnen met morgen mogen we enkel van 8 tot 10 uur en van 4 tot 6 uur op straat zijn. De H missen beginnen morgen om 8.15 en worden in ijltempo afgelezen. De pastoor wil de kleine Hosties in vieren knippen aangezien er voorloopig geen kans op nieuwe aanvoer is. 01 MEI-1945. Churchil houdt vandaag een belangrijke verklaring in het lagerhuis. De afgezant van Duitschland Graaf Bernadot is in Kopenhagen op weg naar Stokcholm om over de capitulatie te onderhandelen. Mussolini met 14 aanhangers zijn doodgeschoten, en staan nu te kijk op een plein in Milaan. Alle georganiseerde tegenstanders in Italië is opgehouden en 120.000 man gevangen genomen. De geallieerde luchtmacht is druk bezig om voedselpakketten af te werpen in groote steden. Vandaag hebben wij de halve Hosties nog weer door moeten knippen om het zoo lang mogelijk te rekken. 02 MEI-1945. Gisteren is Hitler in zijn Kanzselarij in Berlijn gestorven onder het gebulder der Russische kanonnen. Admiraal Dönitz is zijn opvolger. Deze zeide in zijn radiorede. We moeten Duitschland van het Russchische leger redden, als de Engelsche en Amerikanen ons dit zullen beletten, zullen wij ook tegen ons verdedigen. Voorts krijgen wij levensmiddelen van de Engelsche door de lucht. Hier zijn 10 plaatsen voor aangewezen tusschen 10 en 3 uur overdag. De haven van Rotterdam is opengesteld. Het eerste schip wordt verwacht, er wordt hier een hoofdweg opengesteld. De eerste vliegtuigen hebben zoojuist over zien komen. Vandaag was er groenten bij Ruitenbeek, Bert heeft gehaald. 2 ½ pond Spinazie voor 7 gulden, 3 gulden per pond kleine Bloemkool 5 gulden per stuk, 3 kroppen sla voor 1 gulden 1 bosje selderij voor f 0,25 Voor die tijd erg duur. Ad heeft ook een photo gemaakt van de overtrekkende voedsel vliegtuigen. 03 MEI-1945. Gisteren zijn die Vliegtuigen met voedselpakketten bij Krailo bij Hilversum gedaald zij waren bestemd voor het Gooi, dus wij zullen daar ook wel van ongedeeld worden.Berlijn is gevallen, Hitler staat opgebaard en wordt bewaakt door Russische soldaten. Vandaag zijn weer verscheidende vliegtuigen met levensmiddelen overgekomen, ook hebben wij van het Noodcomite pap gehad. Men zegt dat Nederland is vrijgegeven, de spertijd is weer opgeheven wij mogen weer op straat zijn van 's morgens 6 uur tot 's avonds 8 uur.


04 MEI-1945. Heden morgen hebben van het Zweedsche Rode Kruis in plaats van brood soep ontvangen. De Duitsche soldaten zijn bezig om overal de bruggen weer te herstellen wat duidt op het einde van de oorlog in Holland. De Koninklijke Familie bevindt zich in Breda en zullen eenige tijd in Holland verblijven. Er zal 30.000 ton voedsel over land en 30 millioen rantsoenen door de lucht worden aangevoerd. 20 Generaals gaven zich in Noord Duitschland over, de strijd om Berlijn 134000 gesneuvelden en krijgsgevangenen. Het laatste verzet is in Duitschland zoo goed als gebroken alle Duitsche soldaten vluchten met panische schrik voor de Russen naar de Amerikaansche en Engelsche legers. 05 MEI-1945. Verschillende chauffeurs die nog een auto of wagen hebben zich aangeboden om maandag aanstaande voedsel naar Baarn te vervoeren dat geeft blijde hoop voor onze toekomst. Dat de hongersnood zal gestild worden. Heden ten 8 uur is de Capitulatie voor Holland afgekondigd. Wij zijn vrij. ‘Oranje boven’. God zij dank. De menschen komen elkander feliciteren en drukken elkander hartelijk de hand. Vandaag zijn ook verscheidene vliegtuigen overgekomen, met voedsel voor de bevolking alzoo de toekomst is zeer hoopvol en de gehele leeft weer Wij drinken vanavond een lekker glaasje wijn erop met koekjes door Ad heerlijk gebakken. 06 MEI-1945. Vandaag wordt de capitulatie voor deze plaatsen volledig getekend zoo dat wij dan officieel vrij zijn. Gisteren zijn hier in Baarn op het land van v.d. Grift ook voedselpakketten gevallen. Men zegt dat Prins Bernhard in Hilversum is om de capitulatie te ondertekenen. In Eemnes zijn vandaag de Vlaggen uitgestoken. Gerard is vandaag weer terug gekeerd van zijn reis naar Woudenberg hetwelk hij niet heeft kunnen bereiken, aangezien hij daar niet heeft binnen kunnen komen, gekeerd door de SS troepen, en vandaag ons huis verlaten, en bij Hackbijl in de Parkstraat zijn intrek genomen. 07 MEI-1945. Vandaag is het de glorie dag voor Baarn. De Burgemeester en de wethouders is weer op het Gemeentehuis ingeleid alles vlagt iedereen zingt de Canadeesche staan met wagens voor het Gemeentehuis. Ad heeft van hun een Photo genomen en onder al die vreugde had hier nog een droevige begrafenis plaats de Vrouw van Jan Kruyis over de Eem werdt hedenmorgen begraven en waarvoor nog geen lijkwagen beschikbaar was, en het op een handkar moest geschieden. Al de duitschen soldaten moeten den aftocht blazen. Hoera, Hoera, Hoera !


08 MEI-1945. Hedenmorgen hebben wij weer Brood wit brood van het roode Kruis en vandaag elk een pond Gerst die wij malen kunnen en dan brood van bakken of pap koken, en zoodoende wordt het voedsel langzamerhand toch beter. Dan was het vandaag nog weer een gelukkige dag heden middag kwart voor 3 werd in ons huis een Margretha geboren. Het eerste kleinkind Greetje. Dus ik ben Grootvader, alles had een prachtig verloop. ik heb koffie gedronken met een sneetje brood met muisjes dus moedersnaam klinkt weer huis. gisteravond kwam er zoo waar een Canadeese soldaat voorbij ons raam, die een oogenblik in keek maar toen hij een bed zag in de kamer was hij gauw voorbij. de melk komt weer op de bon zoodat het Melk bij de boeren nu niet is. 15 MEI-1945. De toestand wordt langzaamerhand beter, wij krijgen in plaats van brood Bisquits die zeer voedzaam zijn, ook Vleesch en Worst in blik wordt ons weer verstrekt wat zeer heerlijk is. Zoo waar de Baarnsche Courant komt ook weer voor de dag en ook de Volkskrant is weer verschenen hoe is het in klein formaat. 23 MEI-1945. Woensdag 23 mei 1945 was voor een gelukkige dag daar was tijding uit Spekhei waar wij zoo naar hebben zitten smachten. Ad Rie en Bert kwamen bij mijn bed, het was een ware jubeldag, en dan nog weer te hooren nog weer Grootvader te zijn geworden, 26 MEI-1945. Ook krijgen wij weer suiker en zelfs vet, en vandaag 26 mei voor het eerst weer een stukje zeep. En mijn persoon krijgt extra voeding het laatst van deze maand kreeg ik brood Boonen eieren melk boter van het roode kruis. en nu het eten beter wordt, wordt ik zelf ook sterker, en kan ‘s-morgens weer naar de kerk gaan wat voor mijn een heel verzet is. Ook zijn deze maand vele N.S.B.ers opgepikt waaronder ook onze buurman Baars eerst hebben ze al zijn koeien weggehaald, en 8 dagen daarna hem zelf ziedaar het resultaat van zijn beginsel. Ook hebben wij deze maand weer contact gekregen met Joop uit het Klooster te Sittard waar ook alles weer in orde is, ook is bij ons nog huiszoeking geweest van de ondergrondsche zij dachten dat wij soms een Duitscher verborgen hadden, maar van zelf niets daarvan, en zonder resultaat gingen zij weer henen. Ook hebben wij nog bezoek gehad van een Canadeesche soldaat die kwam informeren naar de Kerkdiensten, en waarvan wij elk een sigaret kregen zoo zie alles komt eens kijken in de Kosterswoning en nu komt er geregeld berichten uit Spekhei. en hebben wij het pakket over het roode kruis gehad met inhoud als tabak sigaretten echte Koffie room meel boonen alles was hoogst welkom. 03 JUNI-1945. Zondag 3 juni hebben wij gesmuld van een echt kopje Koffie met room zoo als wij in geen jaar gehad hebben Ad had heerlijke koekjes gebakken, met echte suiker en boter die wij ook weer gekregen het was een smulpartij. En u krijgen wij geregeld Vleesch en Worst in blik zoo dat alle dagen wij weer wat vettigheid krijgen en wat ons alle zeer ten goede komt.


06 JUNI-1945. Vandaag 6 juni heeft Bertus weer mijn rantsoen gehaald; hetwelk bestond uit; linsen Erwtenmeel Boter smeerkaas en nog ander Meel, wat heerlijk en Rie kreeg nog een stuk spek en een zakje boonen, en nu kunnen wij halen voor het Noodcomite een blikje Melk en Erwten. Ook krijgen meestal elke week een stuk Chocolade, en ieder doet dat een busje, en snoept ervan wanneer hij er zin in heeft. En zoo komen wij weer aan betere voeding. Woensdag 6 juni is ons konijnenhok weer bewoont, met 4 mooie beestjes van Bouwmeester van de Eembrug a 7,50 per stuk. 10 JUNI-1945. is de enveloppe is opengemaakt waarin waas in ieder zijn gedachte op papier had omtrent het eindige van de oorlog het dichtst daarbij was. Vader die het jaar 1944, de andere waren alle maal 1942 - 1943. De enveloppe was gesloten in okt. 1942. de prijs was een paar bisquits met mocca. In Hoogland heeft men zondag j.l. in de Kerk eene collecte gehouden voor het herstellen van de Kerk die door de oorlog zwaar beschadigd is hij bracht de kapitalen som op van f150.000 zegge 150 duizend gulden alles zwart geld van de boeren. Ook hier is voor een paar weken een collecte gehouden voor een nieuwe klok ( door de duitsers gerooft), er was een som gebeurd van bijkans zes duizend gulden. 11 JUNI-1945. Hedenmorgen vroeg is Bertus per fiets vertrokken naar Spekhei met prachtig weer. De eerste dag van het jaar dat we middag eten maandag om 12.00 uur hebben overgehouden,dat is morgen om opgebakken te worden - heerlijk hé. 14 JUNI-1945. het was weer een gelukkige dag vandaag weer brieven uit Spekhei en heden middag de kroon op het week een Auto waaruit eer Heer stapt met een pakje voor ons uit Spekhei met een heerlijke inhoud Boonen spek Meel en koetsaar voor ons Zout, en een lekker stuk Vea of wij smulden dien middag en meteen hoorden wij dat Bertus Maandagavond om 7 uur in Spekhei was gearriveerd, tevens was er een uitnoodiging voor ons om met de Auto mee te gaan maar daar waren te veel bezwaren voor dat kon niet, anders heel graag. 15 JUNI-1945. Vandaag heeft de begrafenis plaats gehad van Ernst van Kempen 21 jaar die het slachtoffer is geworden van de wreede marteling der Duitschers wat geschied is op 25 april j.l. zijn lijk was nu pas gevonden in het bosch aan de Gen van Heutslaan. De Requimmis had plaats met assitentie de geheele kerk was gevuld met belangstellende op de lijkkist prijkte de nederlandsche vlag, hij werd gedragen personen van de ondergrondsche, 2 rijtuigen waren er noodig voor om al de bloemstukken er was een krans bij die stond voor de communiebank hij koste maar 150 gulden op het kerkhof was het vuurpeloton tegenwoordig die de schoten loste over het graf er waren meer dan 50 stuks bloemkransen. Vandaag ook nog kreeg ik een precentje van den heer C. de Ruiter een zakje Roggemeel en een zakje Tarwemeel met een zakje gestampte muisjes ook al weer een heerlijk cadaue.


16 JUNI-1945. Heden morgen hebben wij voor eerst weer zoveel brood gegeten dat wij konden zeggen wij lusten niet meer zoo veel was er aanwezig, wat is dat een genoegen wij zoo iets nooit kunnen denken, het is voor ons dan ook een feesttafel, ook van het roode kruis kwam er weer brood gort enz. Heden middag kregen wij bericht per briefkaart dat Lisel en Leo in Vlodrop (Limburg) in Limburg uit Duitschland waren teruggekeerd, elk ogenblik kunnen zij in Baarn aankomen. 17 JUNI-1945. Heden zondag werd van de preekstoel afgekondigd dat Pater Lambertus de Ruiter Missionaris in Britsch Indieen is overleden 15 Mei j.l.. 18 JUNI-1945. Heden morgen ongeveer 11 uur is Lisel Liesel en Leo gearriveerd uit Duitschland groote blijdschap voor ons nu wij alle behouden zijn ze zien er uitstekend uit en zijn in goede welstand. Gode zij dank. 21 JUNI-1945. Bertus is van middag ongeveer half 5 uur teruggekeerd van zijn bezoek bij Zus in Spekhei, de reis was goed verloopen. Hij werdt met gejuich begroet, vooral toen uit zijn zakken te voorschijn; doosjes sigaretten een kostbaar geschenk voor Ad, ook Vader is niet vergeten hij kreeg zoo waar nog een heele echte sigaar die bewaart wordt voor een zondag en dan de verdere geschenken als brood meel spek zelfs nog Thee Koffie en heerlijke boonen, onze etens voorraad is weer aardig aangevuld. Ook heb ik bij de Raad van Arbeid aangevraagd voor toestemming om mij te begeven naar Spekhei, wat ik zeker wel krijgen zal. Ik gevoel mij weer wat beter worden nu de etenspot beter wordt. Dus hoop doet weer leven en gedachten dat wij alle behouden zijn, doet de levensvreugde verhoogen. 22 JUNI-1945. Wij eten ‘s-morgens weer brood en het wordt niet meer gedeeld zoo als voorheen, elk kan zijn genoegen weer eten. O wat is dat een heerlijk genot dat doet elk een zijn leed weer vergeten wat wij doorstaan hebben. 24 JUNI-1945. De Sint Jans processie is in Laren is weer in volle luister gehouden naar 4 jaar in stilte in de Kerk heeft plaats gehad. voor bloemen ter versiering van de Kerk en Eerepoorten waarvoor f 30.000 zegge dertig duizend gulden verbruikt waren. 23 JULI-1945. Vandaag was het een gloriedag in de Kosterswoning. het geheele huisgezin was weer bij elkaar Leo, Lisel, Bertus, Joop, Ad en Rie, Zus en Jo met de kleinkinderen Fransken en Margretha. Dank aan de Schepper van hier Boven, en de H. Maagd Maria onder wiens bescherming wij alle zijn behouden gebleven. wij hebben ook deze dag feestelijk herdacht op Donderdag 26 juli en besloten met een feestmaaltijd. Hoera. Hoera Hoera!

---+++---+++---+++---+++---+++---+++---+++---+++---+++---+++---+++---+++---+++---+++

Oorlogsdagboek  

Dagboek van 24-9-1944 t/m 23-7-1945

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you