Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Kraków, 23.02.2013r.

Faktura VAT Nr RW/1/2013 Sprzedawca

Nabywca

Krystyna Ciepiela …………………………

mLingua Sp. z o. o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103 POZYCJE FAKTURY

Nazwa towaru lub usługi

Tłumaczenie pisemne ENG -> POL 1 pliku *.ppt, 1 pliku *.doc i 5 plików *.pdf

Ilość

Jedn.

Cena jedn. netto w PLN

Wartość netto w PLN

Stawka VAT

Kwota VAT w PLN

Wartość brutto w PLN

780

Strona (1800 znaków tekstu docelowego)

24, 53

19133,4

23 %

4400,68

23534,08

Razem:

19133,4

X

4400,68

23534,08

W tym:

19133,4

23 %

4400,68

23534,08

SUMA ZNAKÓW: 1404386

Słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery złote 8/1000

Data sprzedaży: 23.02.2013 r. Wystawił: Krystyna Ciepiela Sposób zapłaty: przelew bankowy w terminie 28 dni od daty wystawienia Dane do przelewu: ……….

Podpis odbiorcy

Podpis wystawcy


Nauka wystawiania dokumentów księgowych Kraków, dn. 23.02.2013r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 23/02/2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o. o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Krystyna Ciepiela (adres) Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy: Przedmiotem umowy jest tłumaczenie pisemne z języka angielskiego na język polski (ENG -> POL) siedmiu dokumentów. Suma słów we wszystkich dokumentach (tekst źródłowy): 285711 Stawka brutto za jedno słowo tekstu źródłowego: € 0,025

1. Kwota wynagrodzenia brutto: € 7142,77 2. Koszt uzyskania przychodu: € 3571,385 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: € 3571,385 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: € 643 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: € 6499,77 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć euro 77/100) ...........................................

...............................................

Zleceniodawca Wymieniona kwota zostanie przelana na numer konta ……………………. w terminie 30 dni od daty złożenia rachunku.

Zleceniobiorca


Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Kraków, 23.02.2013r.

Rachunek Nr RA/1/2013 Sprzedawca

Nabywca

Krystyna Ciepiela ……………………………..

mLingua Sp. z o. o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP 778-14-35-103 POZYCJE FAKTURY

Uwaga

Tłumaczenie pisemne ENG -> POL 1 pliku *.ppt, 1 pliku *.doc i 5 plików *.pdf

Ilość

1248,34

Jedn.

Cena jedn. netto w PLN

Wartość w PLN

Strona (1125 znaków tekstu docelowego)

45, 03

56212,75

Razem:

56212,75

SUMA ZNAKÓW: 1404386

Słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych 75/1000

Data sprzedaży: 23.02.2013 r. Wystawił: Krystyna Ciepiela Sposób zapłaty: przelew bankowy w terminie 28 dni od daty wystawienia Status: Do zapłaty Termin zapłaty: 23.03.2013 r. Dane do przelewu: ……….

Podpis wystawcy

Podpis odbiorcy

Dokumenty księgowe  

Największy problem mialam ze znalezieniem tak długich dokumentów.

Dokumenty księgowe  

Największy problem mialam ze znalezieniem tak długich dokumentów.

Advertisement