Page 35

ORGANISAATIO Yhtiökokous Kantasarjan osakkaat A-sarjan osakkaat Hallitus Kahdeksan jäsentä Toimitusjohtaja Juha Lehtikuja

Strateginen kehitysyksikkö Vt. kehitysjohtaja Hanna Lilja

Johtoryhmä Kuusi jäsentä VERSTASLINJA Talous- ja tuotantojohtaja Aatos Weckman (vastaa myös Talousyksiköstä ja Logistiikkatoiminnosta)

Viestintäyksikkö

Henkilöstöyksikkö Henkilöstöjohtaja Elina Kauppila (vastaa myös It-yksiköstä)

MYYMÄLÄLINJA Myymälätoiminnan johtaja Kirsi Siitonen

KOULUTUSTOIMINTOJEN LINJA Koulutustoimintojen johtaja Katja Viberg

It-yksikkö Talousyksikkö Logistiikkatoiminto - Kuljetusyksikkö - Lajitteluyksikkö

4.

6.

2. 1.

JOHTORYHMÄ

3.

5.

1. Kirsi Siitonen Myymälätoiminnan johtaja 2. Juha Lehtikuja Toimitusjohtaja 3. Katja Viberg Koulutustoimintojen johtaja 4. Aatos Weckman Talous- ja tuotantojohtaja 5. Hanna Lilja Vt. kehitysjohtaja 6. Elina Kauppila Henkilöstöjohtaja

Vuosikertomus 2016 Vastuullista varojenkäyttöä 35

Kierrätyskeskus vuosikertomus 2016  
Advertisement