Page 32

”Laadun pitää olla riittävän hyvää,

muttei tehokuuden kustannuksella tuotettua ylilaatua.

HYVÄÄ HALLINTOA

LAATUPROJEKTI KASVATTI TOIMINNAN TUOTTAVUUTTA Kierrätyskeskuksen toiminnan tuottavuus parani vuoden 2016 aikana, eli pienemmällä henkilöstömäärällä saatiin aiempaa enemmän aikaiseksi. Tuottavuuden kasvu perustui muun muassa laatuprojektin puitteissa tehtyihin kehittämistoimenpiteisiin. Vuoden aikana käynnistyneessä sisäisessä laatuprojektissa halutaan varmistaa toiminnan hyvä laatutaso myös sen volyymin kasvaessa. – Laadun pitää olla asiakkaan näkökulmasta riittävän hyvää, mutta ei kuitenkaan tehokkuuden kustannuksella

tuotettua ylilaatua, laatupäällikkö Kati Hinkkanen sanoo. Laatuprojekti koostuu kahdesta osasta: toimintajärjestelmien kehittämisestä ja lean-menetelmien käytöstä eri toimintojen tehostamisessa. Lean-menetelmien käyttö aloitettiin tekstiililajittelusta erinomaisin tuloksin (ks. case s. 16). Niitä sovellettiin onnistuneesti myös esimerkiksi koulutusten myyntiin ja verstastoimintoihin. – Jatkossa toimintajärjestelmiä kehitetään edelleen ja lean-periaatteita juurrutetaan laajemmin koko organisaatioon.

32 Vastuullista varojenkäyttöä Vuosikertomus 2016

Työvuorosuunnittelu tehostui Kierrätyskeskuksessa jatkettiin vuoden aikana myös vuonna 2015 aloitettua työvuorosuunnittelun kehittämishanketta. Toukokuun aikana koko organisaatiossa otettiin asteittain käyttöön uusi työajanseuranta- ja työvuorosuunnittelujärjestelmä Tiima. – Tiimaa käytetään työvuorosuunnittelussa, työajan seurannassa sekä poissaolojen hallinnassa. Järjestelmä antaa myös mahdollisuudet entistä joustavampaan työvuorosuunnitteluun, kertoo henkilöstöjohtaja Elina Kauppila.

Kierrätyskeskus vuosikertomus 2016