Page 21

HYVÄ TYÖPAIKKA

MONIMUOTOISUUDESSAAN AINUTKERTAINEN TYÖPAIKKA Kierrätyskeskuksessa on monenlaisia ihmisiä monenlaisin voimavaroin. Kierrätyskeskus on sosiaalinen yritys, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vähintään kolmannes työntekijöistä on osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä. – Haluamme tarjota ihmisille merkityksellisiä työtehtäviä ja matalan kynnyksen väylän työelämään. Tavoitteena on, että tuetussa työsuhteessa olevien valmiudet jatkotyöllistymiseen paranevat Kierrätyskeskuksessa työskentelyn aikana ja työntekijät löytävät työpaikan avoimilta työmarkkinoilta, sanoo henkilöstöjohtaja Elina Kauppila.

Kierrätyskeskus tarjoaa mahdollisuuden käyttää työhönvalmentajaa, joka tukee jatkotyöllistymiseen liittyvissä asioissa, kuten omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden kartoittamisessa. Työhönvalmennus on tullut osaksi Kierrätyskeskuksen toimintaa kehityshankkeiden myötä. Se on saanut myönteistä palautetta ja osoittautunut hyvin toimivaksi. – Kysyimme työhönvalmennuksessa olleita entisiltä työntekijöiltämme kuulumisia, ja 52 vastanneesta 57 prosenttia oli löytänyt uuden työpaikan, päässyt työkokeiluun tai lähtenyt opiskelemaan ammattiin tai kehittämään muuta osaamis-

” Haluamme tarjota

ihmisille merkityksellisiä työtehtäviä ja matalan kynnyksen väylän työelämään.

Vuosikertomus 2016 Yhteisö voimavarana 21

Kierrätyskeskus vuosikertomus 2016  
Advertisement