Page 1

www.KierownikKolonii.pl

Ramowy rozkład dnia

715

pobudka kadry

730

pobudka całej kolonii (obozu)

735 - 750

gimnastyka poranna (ew. w formie zabawy ruchowej)

750 - 820

mycie, sprzątanie

820 - 830

apel poranny (prowadzonych na wzór harcerski)

30

8 -9

00

900 - 1200

śniadanie zajęcia programowe

1200 - 1330

kąpiel i plażowanie

1330 - 1430

obiad

1430 - 1600

czas do dyspozycji grup (wypoczynek po obiedzie)

1600 - 1830

zajęcia programowe

1830 - 1915

kolacja

1915 - 2000

toaleta wieczorna

2000 - 2130

zajęcia programowe wieczorne (ognisko, kominek)

2130 - 2145

apel wieczorny (fakultatywnie)

2145 - 2200

przygotowanie do ciszy nocnej

2200 - 730

cisza nocna

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony i chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami, które posiada autor tego opracowania: Paweł Henc. Materiał nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany bez pisemnej zgody autora.

Ramowy rozklad dnia 2  
Ramowy rozklad dnia 2  

Ramowy rozklad dnia 2

Advertisement