Page 1

BA NA HILLS GOLF CLUB DA NANG CITY

Ba Na Hills Golf Club - 2016 | 1


BANA HILLS GOLF CLUB

Ba Na Hills Golf Club - 2016 | 2

VỊ TRÍ KHU ĐẤT: SITE LOCATION

BÀ NÀ ,TP ĐÀ NẴNG BA NA HILLS, DANANG CITY

CHỦ ĐẦU TƯ: INVESTOR

SUN GROUP SUN GROUP

NĂM HOÀN THÀNH THIẾT KẾ: DESIGN COMPLETION

2014 2014

NĂM HOÀN THÀNH XÂY DỰNG: CONSTRUCTION COMPLETION

2016 2016

TỔNG DT SÀN NHÀ CÂU LẠC BỘ: CLUBHOUSE GFA

4871 m2 4871 m2

TỔNG DT SÀN NHÀ TẬP GOLF: DRIVING RANGE GFA

1113 m2 1113 m2


VỊ TRÍ KHU ĐẤT SITE LOCATION

Bana Hills

Da Nang City

Da Nang City

Bana Hills Ba Na Hills Golf Club - 2016 | 3


GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC BRIEF

NHÀ CÂU LẠC BỘ SÂN GOLF 3,123m2 GOLF CLUBHOUSE 3,123 m2

NHÀ TẬP ĐÁNH GOLF 1,113 m2 DRIVING RANGE 1,113 m2

Ba Na Hills Golf Club - 2016 | 4


GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC BRIEF • LUKE DONALD THẾT KẾ SÂN GOLF – CỰU TAY GOLF SỐ 1 THẾ GIỚI • TUÂN THỦ ĐẦU BÀI THIẾT KẾ SÂN GOLF • THƯƠNG HIỆU TIỀM NĂNG. CẢM HỨNG SÁNG TẠO THAY VÌ CÁC NGUYÊN MẪU • YÊU THÍCH NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI • BỘ SƯU TẬP RƯƠU CỦA LUKE DONALD • LUKE DONALD DESIGNED COURSE – FORMER WORLD NO.1 • GOLF COURSE DESIGN INPUT • LUKE DONALD BRANDING POTENTIAL. INSPIRATION RATHER THAN THEMEING. • LOVE FOR CONTEMPORARY ART • LD WINE COLLECTION

Ba Na Hills Golf Club - 2016 | 5


CẢNH QUAN LANDSCAPE • SÂN GOLF HỮU CƠ • KẾT NỐI VỚI CẢNH QUAN • HÌNH DÁNG NHÂN TẠO TÔN LÊN VẺ ĐẸP CẢNH QUAN • ORGANIC GOLF COURSE • LINK TO THE LANDSCAPE • MANMADE FORMS THAT COMPLIMENT THELANDSCAPE

Ba Na Hills Golf Club - 2016 | 6


NGHỆ THUẬT CỦA ĐẤT LAND ART • NGHỆ THUẬT CỦA ĐẤT (NGHỆ THẬT ĐƯƠNG ĐẠI, KẾT NỐI VỚI CẢNH QUAN) • ĐỒI CỎ BAO BỌC KHU VỰC ĐỖ XE, PHỤ TRỢ, CÁC TẦM NHÌN, CÁCH ÂM, LÀM MÁT TỰ NHIÊN • CÓ THỂ SỬ DỤNG KẾT NỐI CÁC CÔNG TRÌNH • TẠO THÊM SỰ VỮNG CHẮC CỦA KẾT CẤU • ĐẤT ĐƯỢC LẤY TẠI KHU ĐẤT XÂY DỰNG • LAND ART (CONTEMPORARY ART, LINK TO LANDSCAPE • GRASS MOUNDS THAT SHIELD PARKING/ BOH AREAS, FRAME VIEWS, SOUND BUFFER, NATURAL COOLING • CAN BE USED TO LINK BUILDINGS • PROVIDES ADDITIONAL PRESENCE TO THE STRUCTURES • EARTH TAKEN FROM THE SITE

Ba Na Hills Golf Club - 2016 | 7


NGHỆ THUẬT CỦA ĐẤT & KIẾN TRÚC LAND ART & ARCHITECTURE • KẾT NỐI KIẾN TRÚC VỚI CẢNH QUAN XUNG QUANH • MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG SONG VẪN ĐỒNG ĐIỆU VỚI ĐẤT • CONNECTING ARCHITECTURE WITH THE SURROUNDING LANDSCAPE • ICONIC YET SYMPATHETIC TO THE LAND

Ba Na Hills Golf Club - 2016 | 8


TIÊU CHÍ AIMS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ba Na Hills Golf Club - 2016 | 9

TỶ LỆ KHU ĐẤT LỚN RẤT NHIỀU SO VỚI CÔNG TRÌNH TẦM NHÌN 360 ĐỘ CÔNG TRÌNH MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG MẶT BẰNG NHÀ CÂU LẠC BỘ NHỎ CẦN PHẢI HIỆU QUẢ HƠN GẮN VỚI LUKE DONALD GẮN VỚI BÀ NÀ GẮN VỚI VIỆT NAM GẮN VỚI THỂ THAO GOLF GẮN VỚI CẢNH QUAN TÍNH BỀN VỮNG SCALE OF SITE MUCH LARGER THAT BUILDING 360 DEGREE VIEWS ICONIC BUILDING SMALL CLUBHOUSE PLAN NEEDS TO BE MORE SIGNIFICANT LUKE DONALD CONNECTION BANA CONNECTION VIETNAM CONNECTION GOLF CONNECTION LANDSCAPE CONNECTION SUSTAINABILITY


HƯỚNG NHÌN ĐỒI

TẦM NHÌN

HILL VIEWS

VIEWS

KHU TẬP LUYỆN

CLUBHOUSE

SHORT GAME AREA

HƯỚNG NHÌN NÚI

DRIVING RANGE

MT VIEWS

OUTFIELD DRIVING RANGE

LAKE

TẦM NHÌN VIEWS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 10

TẦM NHÌN VIEWS


NHÀ CÂU LẠC BỘ CLUBHOUSE

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 11


Ý TƯỞNG TỪ ĐỒNG TIỀN CONCEPT COINAGE

ĐỒNG TIỀN CÓ HÌNH TRÒN Ở PHÍA NGOÀI, 1 LỖ VUÔNG Ở PHÍA TRONG. HÌNH TRÒN TƯỢNG TRƯNG CHO TRỜI, HÌNH VUÔNG ĐẠI DIỆN CHO ĐẤT. KHI CON NGƯỜI SỬ DỤNG, ĐỒNG TIỀN BIỂU TRƯNG CHO SỰ MAY MẮN CỦA “TRỜI- ĐẤT- CON NGƯỜI

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 12

ROUND IN EXTERNAL SHAPE, THE COINS HAVE A SQUARE HOLE IN THE CENTER. THE ROUND SHAPE SYMBOLIZES HEAVEN, AND THE INTERNAL SQUARE REPRESENTS EARTH. WHEN USED BY HUMANS, THE COINS REPRESENT THE ENGAGEMENT LUCK OF “HEAVENEARTH-MANKIND.”


NGHỆ THUẬT CỦA LUKE DONALD LUKE DONALD ART

• • • • • • • • • • • • • •

CẢM HỨNG TỪ CÁC NGHỆ THUẬT VÀ NGHỆ SỸ YÊU THÍCH CUẢ LUKE DONALD BẢN THÂN LÀ MỘT NGHỆ SỸ LEONADO DA VINCI GUSTAV KLIMT JOHN CURRIN LISA NANKIVIL JOHN CONSTABLE POTENTIAL TO TAKE INSPIRATION FROM LD’S FAVOURITE ART/ ARTISTS. AN ARTIST HIMSELF LEONADO DA VINCI GUSTAV KLIMT JOHN CURRIN LISA NANKIVIL JOHN CONSTABLE

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 13


BỘ SƯU TẬP CỦA LUKE DONALD LUKE DONALD COLLECTION TRƯNG BÀY TẠI QUẦY BAR DISPLAY AT BAR

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 14


MẶT BẰNG TỔNG THỂ MASTER PLAN

GUESTS

ACCESS ROAD carpark

DROP OFF CART STAGING

TO DRIVING RANGE

BUGGY PATH

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 15

SERVICE


MẶT CẮT/ SÂN TRONG SECTIONS/ COURTYARD

VƯỜN THIỀN BỂ NƯỚC HỐ CÁT ĐẢO CỎ ĐÁ CÂY CỌ

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 16

ZEN GOLF COURTYARD WATER TRAP BUNKER GRASS ISLAND ROCK PALM TREES


BỀN VỮNG MÁI XANH- MÁT TỰ NHIÊN • CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CHE CHẮN BỞI ĐỒI CỎ VÀ NẰM DƯỚI MẶT ĐẤT MỘT PHẦN, HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH LÀM MÁT • THÔNG GIÓ VÀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN ĐƯỢC ƯU TIÊN • TẠO RA HỆ THỐNG SINH THÁI (SÂN TRONG & MÁI) •

SUSTAINABILITY

GREEN ROOF – NATURAL COOLING • GREEN MOUNDS AND SINKING OF BUILDING INTO THE GROUND ALSO AIDS WITH COOLING • NATURAL VENTILATION AND DAY LIGHTING ENCOURAGED. • CREATION OF ECOSYSTEMS FOR WILDLIFE (COURTYARD, ROOF) •

DAYLIGHT & VENTILATION TO BASEMENT VIEWS INTO COURTYARD

ENTRY

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 17

VIEWS THROUGH

GOLF


GIAO THÔNG

Car drop off

CIRCULATION

ENTRY SERVICE

CART STAGING STAFF

VOID

TERRACE

GOLF COURSE B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 18


ĐẶC ĐIỂM CHỦ ĐẠO KEY FEATURES

ĐỒI CỎ THE GRASS MOUND

KHU TRƯNG BÀY THE GALLERY VƯỜN THIỀN SÂN TRONG THE ZEN COURTYARD

QUẦY BAR FEATURE BAR

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 19


BẢN VẼ

A

DRAWINGS

7

6

11

4

12 9 9

8 5

3

9

B

16

2

9

1

9 10 15 14

14

14

13

A

14

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

VƯỜN THIỀN/ ZEN COURTYARD DỐC XE TẢI/ RAMP FOR TRUCK NHẬP HÀNG/ LOADING BAY KHO/ STORE GIẶT/ LAUNDRY THAY ĐỒ NAM/ MALE CHANGING THAY ĐỒ NỮ/ FEMALE CHANGING P.ĂN NHÂN VIÊN/ STAFF DINING VĂN PHÒNG/ OFFICE P.ĐÀO TẠO/ TRAINING RM P. IT/ IT RM P. CADDIE/ CADDIE RM ĐỖ XE ĐIỆN/ CART PARKING CƠ ĐIỆN/ MEP P. RÁC/ REFUSE RM DỐC XE ĐIỆN/ RAMP FOR CART

MẶT BẰNG TẦNG HẦM BASEMENT PLAN

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 20


BẢN VẼ

A

DRAWINGS

2

13

4 12 7

3 11 6

B 3

1

9

12

9

5 8 10

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

VƯỜN THIỀN/ ZEN COURTYARD SẢNH ĐÓN/ DROP OFF TRƯNG BÀY/ GALLERY THAY ĐỒ NỮ/ FEMALE CHANGING THAY ĐỒ NAM/ MALE CHANGING CỬA HÀNG GOLF/ PRO SHOP SẢNH CHỜ XE ĐIỆN/ CART STAGGING BAR, NHÀ HÀNG/ BAR, RESTAURANT P. VIP/ VIP RM SÂN TRƯỚC/ TERRACE BẾP/ KITCHEN P. NGHỈ NGƠI/ RELAXATION RM VỆ SINH/ TOILET

MẶT BẰNG TẦNG 1 LEVEL 1 PLAN

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 21


A

BẢN VẼ DRAWINGS

B

A

MẶT BẰNG TẦNG MÁI ROOF PLAN

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 22


BẢN VẼ DRAWINGS

MẶT CẮT A SECTION A

MẶT CẮT B SECTION B B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 23


BẢN VẼ DRAWINGS

MẶT CẮT C SECTION C B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 24


BẢN VẼ DRAWINGS

MẶT ĐỨNG HƯỚNG BẮC NORTH ELEVATION

MẶT ĐỨNG HƯỚNG TÂY WEST ELEVATION B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 25


BẢN VẼ DRAWINGS

MẶT ĐỨNG HƯỚNG NAM SOUTH ELEVATION

MẶT ĐỨNG HƯỚNG ĐÔNG EAST ELEVATION B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 26


HÌNH ẢNH PHOTOS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 27


HÌNH ẢNH PHOTOS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 28


HÌNH ẢNH PHOTOS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 29


HÌNH ẢNH PHOTOS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 30


HÌNH ẢNH PHOTOS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 31


HÌNH ẢNH PHOTOS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 32


HÌNH ẢNH PHOTOS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 33


NHÀ TẬP GOLF DRIVING RANGE

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 34


ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH SET OUT

73.750m RADIUS

• • CURVE SET OUT FROM 200M AWAY

• •

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 35

KHU VỰC ĐÁNH BÓNG VÀ PHÒNG TẬP ĐƯỢC ĐỊNH VỊ TRÊN 1 ĐƯỜNG CONG CÓ TÂM BÁN KÍNH 200m TOÀN THỂ CÔNG TRÌNH ĐỊNH VỊ TỪ MỘT ĐƯỜNG TRÒN DRIVING BAYS AND INSTRUCTION STUDIOS SET OUT ON A CURVE CENTRED 200M AWAY OVERALL BUILDING SET OUT FROM A CIRCLE


Ý TƯỞNG CONCEPT

NHÀ TẬP GOLF ĐƯỢC NHẬN DIỆN NHƯ MỘT TẤM RÈM ĐỒNG, CHẠY DÀI DỌC THEO LỐI GIAO THÔNG CHÍNH. NHỮNG LỖ RỖNG ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ BỀ MẶT CỦA TRÁI BÓNG GOLF. CÁC YẾU TỐ NHƯ ĐỒI CỎ GẮN LIỀN NGÔN NGỮ KIẾN TRÚC VỚI NHÀ CÂU LẠC BỘ ĐỂ LIÊN KẾT THỊ GIÁC VỚI NHÀ CÂU LẠC BỘ, MỘT BAN CÔNG VƯƠN RA MẶT HỒ ĐỂ CÓ THỂ TẬN HƯỞNG TẦM NHÌN RỘNG

THE MAIN SPINE OF THE DRIVING RANGE IS CONCEIVED AS A BRASS SCREEN, RUNNING THE FULL LENGTH OF THE CIRCULATION ROUTE. IT’S PERFORATIONS ARE INSPIRED BY THE SURFACE OF A GOLF BALL, WHILST THE BRASS WAS ONCE USED FOR MAKING COINS. ELEMENTS SUCH AS THE GRASS MOUND LINK THE LANGUAGE OF THE RANGE WITH THE CLUBHOUSE. VISUAL LINKS WITH THE CLUBHOUSE ARE REINFORCED BY THE CIRCULATION ENDING AS A CANTILEVERED VIEWING BALCONY, PROJECTING OUT OVER THE LAKE

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 36


MẶT BẰNG TỔNG THỂ MASTER PLAN SHORT GAME AREA CAR PARKING LINKED DIRECTLY TO ROAD 1st tee VISUAL CONNECTION BACK TO CLUBHOUSE CART PARKING

BRASS SCREEN

BRASS SCREEN

Lake

END OF RANGE BURIED INTO SLOPE – ROAD HIGHER

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 37

DRIVING RANGE ENDS BEFORE TOPOGRAPHY DROPS SIGNIFICANTLY BY THE LAKE


MẶT CẮT SECTION

LIGHTWEIGHT STEEL ROOF AND STRUCTURE DRIVING RANGE

ARRIVAL

BRASS SCREEN

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 38

GRASS MOUND TO THE REAR


B

C

BẢN VẼ DRAWINGS

D

1

3 6

2

12 13

7

10 9 8

4

11

5 14

14

B

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 39

C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

SẢNH ĐÓN/ DROP OFF D VĂN PHÒNG/ OFFICE TIẾP TÂN, SHOP/ RECEPTION, SHOP LỐI ĐI, KV NGỒI NGHỈ / WALKWAY, SEATING AREA KV ĐÁNH BÓNG/ DRIVING RANGE BAY THAY ĐỒ NAM / MALE CHANGING THAY ĐỒ NỮ/ FEMALE CHANGING ĂN UỐNG / F&B NHÂN VIÊN/ STAFF RM KHO/ STORE RỬA BÓNG/ BALL WASHING MẶT BẰNG TẦNG 1 CƠ ĐIỆN/ MEP P. ĐIỆN NHẸ/ ELV RM LEVEL 1 PLAN P. TẬP RIÊNG/ STUDIO


B

C

BẢN VẼ DRAWINGS

D

B

C

D

MẶT BẰNG TẦNG MÁI ROOF PLAN B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 40


BẢN VẼ DRAWINGS

MẶT ĐỨNG HƯỚNG NAM SOUTH ELEVATION

MẶT ĐỨNG HƯỚNG BẮC NORTH ELEVATION B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 41


BẢN VẼ DRAWINGS

MẶT ĐỨNG HƯỚNG ĐÔNG EAST ELEVATION

MẶT ĐỨNG HƯỚNG TÂY WEST ELEVATION B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 42


BẢN VẼ DRAWINGS

MẶT CẮT A SECTION A

MẶT CẮT B SECTION B B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 43


BẢN VẼ DRAWINGS DRAWINGS BẢN VẼ

MẶT CẮT C SECTION C

MẶT CẮT D SECTION D B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 44


HÌNH ẢNH PHOTOS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 45


HÌNH ẢNH PHOTOS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 46


HÌNH ẢNH PHOTOS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 47


HÌNH ẢNH PHOTOS

B a N a H i l l s G o l f C l u b - 2 0 1 6 | 48

GTKTQG 2016-I8- Ba Na Hills golf club  

Đồ án dự thi giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you