Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - 154 (03/2019)

Page 1

154 +Ř, .,ľ1 75ä& 6Ğ 7+Ò1+ 3+Ő +Œ &+Ý 0,1+

7+Ú1*

Không gian cho người già 1°7 &+Ě0 3$ *,Ų$ 6Ô, *å1

8 9 3 8 5 0 0 5 1 2

THÁNG 3.2019

TÌM CHỐN BÌNH AN

;8 +ĢŞ1* &Ħ1+ 48$1

29.500 HELLA JONGERIOUS THIẾT KẾ MANG ĐẬM BẢN SẮC CÁ NHÂN


+ 1 Ô / 1 $

3+

2

1

*

7

+

Ū

<

&

+

Ő

1

&

+

Ŕ

1

N Ố H C HỌN

C

H N À L AN

ƂF J ć ŬQ + ļQ W E Xľ [ ¾ 1K

J ŴQ ĸ K J QK [¿\ GžQ ¾ F K YƊF VƆ KƊ IJQK Y¾ W ƀ\ Q O ŶQ WK ĈŘ Q Yĸ ½R J Q E Q ¿ ŐW KR TXD F V QJ Ĉ S Ū Ƃ 6 Ś ÆQ K L ŦF Ĉ ćŶ Q Ĉ ƀ\ OL WŮ F Q ľ ĺ Y W E J F F WK Kľ QJ WUDQ 7UÒ F½ KRQJ QŲL W Ő K W Q È K Ŝ ŘQ XD YŚ S J WU ¾Q ž WK KÈ .L T G Q F F D\ ňF WUD FP XQJ WĺS [R J P ŪF K G Q J D L ´F Ŵ [ QŲ J Fƀ V J Yĸ KÎQ J P Q Ů S NK [H K¾ X Q ƈQ UÈ J ĺQ LDQ G L QK EŪ W L Q UD L K J 1 ŝ D JLļ ƆD W G¾ WĺL G F Í Q LO J Q K QK¾ Yw \ ŪQ L ŋ EX Gń QJ ňF Y G µ ŶL 6 ĩ W K 9LHW GƊ X V ´ F K ć [ X Kż P¾ 6 UÒF V Ł ŲL F 7 F K + ŘQ 6 ´ F Nƌ L . F½ J Q WUR

%Ĺ1 ćť& 08ũ1 6ŷ +Ƈ8 98, /þ1* /,ó1 +ş 0902636588

+2ŏ&

0 9 0 3 6 4 7 9 1 1 &+ÿ1* 7ü, 6ō1 6ë1* 3+Ž& 9Ž


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 3.2019

1


Cка QUAN Cр╗дA Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH, PH├ЂT H├ђNH Mр╗ўT Kр╗▓ Mр╗ќI TH├ЂNG TRр╗ц Sр╗ъ 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, QUр║гN 1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH Tр╗ћNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI Hр╗ўI ─љр╗њNG BI├іN Tр║гP PGS.TS.KTS NGUYр╗ёN KHр╗ъI KTS KHк»каNG V─ѓN Mк»р╗юI KTS NGUYр╗ёN TRк»р╗юNG Lк»U NH├ђ B├ЂO PHр║аM HY Hк»NG NH├ђ B├ЂO NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG

3K├ЁQJ WU─┐ F─ФQ J├ђ"

THк» K├Ю T├њA SOAN NGUYр╗ёN V─еNH PHк»каNG Mр╗И THUр║гT NGUYр╗ёN THU V├ѓN LIFE SPACE MEDIA CO.,LTD

Trong mр╗Цc chuy├фn р╗Ђ cр╗Дa sр╗Љ b├Аo th├Аng 3.2019 n├аy ch├║ng ta sр║й c├╣ng b├аn vр╗Ђ kh├┤ng gian sр╗Љng cho nhр╗»ng th├аnh vi├фn Рђю р║иc biр╗ЄtРђЮ trong mр╗Ќi gia ├гnh, ├│ l├а trр║╗ em v├а ngк░р╗Юi gi├а. Kh├┤ng gian sр╗Љng cho nhр╗»ng th├аnh vi├фn n├аy phр║Бi l├а nhр╗»ng kh├┤ng gian р║иc th├╣, kh├┤ng chр╗Ѕ cр║Дn ph├╣ hр╗Бp vр╗Џi р╗Ў tuр╗Ћi, giр╗Џi t├Гnh m├а c├▓n phр║Бi ph├╣ hр╗Бp vр╗Џi c├А t├Гnh, nhu cр║Дu vр╗Ђ sр╗Еc khр╗Јe, th├│i quen thр║Гm ch├Г nhр╗»ng thay р╗Ћi theo thр╗Юi gian cр╗Дa tр╗Фng ngк░р╗Юi. Hy vр╗Їng nhр╗»ng b├аi viр║┐t trong sр╗Љ b├Аo n├аy sр║й chia sр║╗ к░р╗Бc vр╗Џi bр║Аn р╗Їc nhр╗»ng iр╗Ђu quan trр╗Їng, cкА bр║Бn nhр║Цt. C├╣ng vр╗Џi nhр╗»ng b├аi vр╗Ъ, chuy├фn mр╗Цc thк░р╗Юng xuy├фn kh├Аc, р╗Ъ mр╗Цc thр╗Юi sр╗▒ xin к░р╗Бc giр╗Џi thiр╗Єu ├й kiр║┐n cр╗Дa c├Аc nh├а chuy├фn m├┤n vр╗Ђ viр╗Єc th├аnh phр╗Љ Hр╗Њ Ch├Г Minh к░р╗Бc Рђю р║Цu thр║Дu quр╗Љc tр║┐ chр╗Їn tк░ vр║Цn l├аm р╗Њ ├Аn iр╗Ђu chр╗Ѕnh quy hoр║Аch chungРђЮ. Hр║╣n gр║иp lр║Аi bр║Аn р╗Їc trong sр╗Љ b├Аo th├Аng 4.2019.

PHр╗ц TR├ЂCH H├їNH р║бNH ─љINH QUANG TUр║цN LI├іN Hр╗є Bр║аN ─љр╗їC, THк» Tр╗ф, B├ђI Vр╗ъ ─љT: 028.38229314 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH EMAIL: BANDOC.KTDS@GMAIL.COM

LI├іN Hр╗є QUр║бNG C├ЂO C├ћNG TY TNHH KH├ћNG GIAN Sр╗љNG MEDIA (LIFE SPACE MEDIA) 88/1B Mр║аC ─љ─еNH CHI, Q.1, TP.Hр╗њ CH├Ї MINH MOBILE: 0902 636 588 WWW.KHONGGIANSONGMEDIA.COM IN Tр║аI C├ћNG TY TNHH MTV L├і QUANG Lр╗ўC

Tr├бn trр╗Їng, Tр╗Ћng bi├фn tр║Гp

GIр║цY PH├ЅP XUр║цT Bр║бN Sр╗љ 23/GP-BTTTT Cр║цP NG├ђY 5.1.2012 Cр╗дA Cр╗цC B├ЂO CH├Ї - Bр╗ў TH├ћNG TIN V├ђ TRUYр╗ђN TH├ћNG

+┼ў, .,─Й1 75├ц& 6─ъ 7+├њ1+ 3+┼љ +┼њ &+├Ю 0,1+

6┼љ

7+├џ1* 7 *

Kh├┤ng gian cho ngк░р╗Юi gi├а

PGS.TS.KTS Nguyр╗Ёn Khр╗Ъi

893 850 05 12

1┬░7 &+─џ0 3$ *,┼▓$ 6├ћ, *├Ц1

T├їM CHр╗љN B├їNH AN

;8 +─б┼ъ1* &─д1+ 48$1

29 50 HELLA JONGERIOUS THIр║ЙT Kр║Й MANG ─љр║гM Bр║бN Sр║«C C├Ђ NH├ѓN 29.500

р║бNH PAUL PHAN

Bр║Аn р╗Їc c├│ thр╗Ѓ р╗Їc tр║Аp ch├Г Kiр║┐n Tr├║c & ─љр╗Юi Sр╗Љng phi├фn bр║Бn iр╗Єn tр╗Г tр╗Ф: www.ktds.vn; ashui.com; https://www.facebook.com/kientrucvadoisong

+┼ў, .,─Й1 75├ц& 6─ъ 7+├њ1+ 3+┼љ +┼њ &+├Ю 0,1+

CUр╗љI N─ѓM TRANG TR├Ї NH├ђ

6┼љ

7+├џ1*

+┼ў, .,─Й1 75├ц& 6─ъ 7+├њ1+ 3+┼љ +┼њ &+├Ю 0,1+

6┼љ

7+├џ1*

Ch├аo

2019

├ЂNH S├ЂNG CHO 6├џ1 9─б┼а1

Ng├┤i nh├а nhр╗Ј dк░р╗Џi ch├бn р╗Њi

+┼ў, .,─Й1 75├ц& 6─ъ 7+├њ1+ 3+┼љ +┼њ &+├Ю 0,1+

BIр╗єT THр╗░ C├Њ HAI GIр║ЙNG TRр╗юI

M├ђU Cр╗дA N─ѓM Mр╗џI 3M V├ђ 2N

7─б─а1* 3+─д1 ├▓┼є +├ћ, +├Ц$

6┼љ

7+├џ1*

Nр╗ўI THр║цT ─љA N─ѓNG

Hр╗ўI KIр║ЙN TR├џC Sк» TH├ђNH PHр╗љ Hр╗њ CH├Ї MINH

Sр╗љ 149 TH├ЂNG 10.2018

THAY ─љр╗ћI PHр║бI ─љр║ИP HкаN

L├ђM NH├ђ 75├Џ1 ├▓─е7 ;┬░2

Tр╗░ Tр║аO mр║Бnh vк░р╗Юn cho kh├┤ng gian nhр╗Ј

7┼ў ─е0 %├б1+ <├Џ1

2

KT&─љS TH├ЂNG 3.2019

9.500 VINCENT VAN DUYSEN, H├ђNH TR├їNH KH├ћI PHр╗цC CHр║цT THка KIр║ЙN TR├џC

9.500 JONAS BJERRE-POULSEN Vр╗џI NHр╗«NG TRр║бI NGHIр╗єM TINH THр║дN

89 3 8 50 0 5 12

SAI Lр║дM KHI MUA ─љр╗њ CUр╗љI N─ѓM

89 3 8 50 0 5 12

9.500 B├ўRGE MOGENSEN, C├ћNG N─ѓNG LU├ћN L├ђ TRр╗їNG T├ѓM THIр║ЙT Kр║Й

89 3 8 50 0 5 12

89 3 85 00 512

lр╗Љi v├аo vк░р╗Юn y├фu

CHUр║еN Bр║ЙP HIр╗єN ─љр║аI

9.500 INI ARCHIBONG Vр╗џI Cр║бM Hр╗еNG Tр╗ф Tр╗░ NHI├іN


%Ĥ1 òĹ?& '2$1+ 1*+,ĹŠ3

bấn �c

/Âľ FÄŤX QĹ•L óŇ JLÉS EÄĽQ óőF JLħL ó´S QKĹłQJ WKÄłF PÄłF QKĹłQJ JĂ„S Â? OL½Q TXDQ ĂłĹƒQ VħQ SKÄ­P FÄ&#x;QJ QKÄŁ JLÉS GRDQK QJKLĹ‹S QÄłP EÄłW óģŧF QKX FÄŤX FĹŤD QJÄŁĹĄL WL½X GĂŠQJ FĹŤD WKĹ? WUÄŁĹĄQJw 0Ĺ‘L WKÆQJ WLQ WKÄłF PÄłF [LQ JĹŁL YĹ… % 0ÄĽF òÄ?QK &KL 3 òD .DR 4 73 +Ĺ— &KÂż 0LQK HPDLO EDQGRF NWGV#JPDLO FRP òLĹ‹Q WKRÄĽL

7ÆL GĂŠQJ óŸQ OHG òLĹ‹Q 4XDQJ 'RXEOH:LQJ 7X\ QKL½Q GR VÄĄ VXÄŠW WÆL OÂľP UÄĄL KĹ“QJ PĹ?W EĂ„QJ GĂŠ YÄą\ PĹ?W E½Q EĂ„QJ FĂ…Q OÄĽL YÄŻQ V´QJ ;LQ KĹ“L YÄŻQ FKĹ? [ÂľL PĹ?W EĂ„QJ WKĂ€ FĂ„ óģŧF NKÆQJ" 1ĹƒX PXD FKĹ? PĹ?W EĂ„QJ UĹĄL WKĂ€ PXD ĹŁ óœX" òĹ—QJ WKĹĄL WÆL FĂ„ [ÂľL PĹ?W óŸQ EÂľQ WLĹƒW NLĹ‹P ĂłLĹ‹Q /'/ : PĹ&#x;L PÄŠ\ WK´QJ ó¸ EĹ? KĹ“QJ PÂľ JLÄŠ\ EħR KÂľQK WKĂ€ ó¸ OÂľP PÄŠW YÄą\ WÆL PDQJ ĂłL óœX óŇ VĹąD"

1KÂľ WÆL VĹą GĹŠQJ OĂ… YLED QKÄŁQJ ó¸ EĹ? QĹ­W NLĹƒQJ FĹąD [LQ KĹ“L FĂ„ WKŇ WKD\ NLĹƒQJ OĂ… YLED EÄľQJ ORÄĽL NLĹƒQJ WKÄŁĹĄQJ óģŧF NKÆQJ"

%Ĺ? SKÄąQ NĹ˝ WKXÄąW 6+$53 (OHFWURQLFV 9LHWQDP &R /WG WUħ OĹĄL

Viᝇc táťą thay kiáşżng cho lò viba cĂł tháťƒ ảnh hĆ°áť&#x;ng chẼt lưᝣng sản phẊm sau nĂ y nĂŞn quĂ˝ khĂĄch vui lòng liĂŞn hᝇ Trung tâm háť— trᝣ khĂĄch hĂ ng SHARP theo sáť‘ iᝇn thoấi 18001599 (giáť? lĂ m viᝇc: 8 áşżn 20 giáť?, tᝍ thᝊ hai áşżn thᝊ bảy) áťƒ ưᝣc tĆ° vẼn c᝼ tháťƒ hĆĄn.

%Ĺ? SKÄąQ NĹ˝ WKXÄąW FÆQJ W\ EĂ„QJ óŸQ òLĹ‹Q 4XDQJ WUħ OĹĄL

Váť báť™ èn LED Ä?iᝇn Quang DoubleWing, khĂĄch hĂ ng cĂł tháťƒ em bĂłng ĂŁ vᝥ áşżn cĂĄc hᝇ tháť‘ng showroom trĂŞn toĂ n quáť‘c theo áť‹a chᝉ trang web https://shop.dienquang.com/pages/showroom áťƒ ưᝣc bảo hĂ nh. Sản phẊm ưᝣc bảo hĂ nh 2 năm cả báť™ lẍn bĂłng. Tấi ây khĂĄch hĂ ng cĹŠng cĂł tháťƒ mua thĂŞm 1 bĂłng dáťą phòng náşżu muáť‘n. XĂŠt thẼy ây lĂ yáşżu táť‘ ngoĂ i Ă˝ muáť‘n nĂŞn váť phĂ­a Ä?iᝇn Quang cĹŠng sáş˝ háť— trᝣ khĂĄch hĂ ng áť•i máť›i bĂłng ĂŁ vᝥ trĂŞn. Váť viᝇc cĂł tháťƒ sáť­ d᝼ng ưᝣc 1 bĂłng èn led DoubleWing gắn trĂŞn báť™ ưᝣc hay khĂ´ng, Ä?iᝇn Quang khuyáşżn cĂĄo khĂ´ng nĂŞn sáť­ d᝼ng, do ngay ban ầu thiáşżt káşż cᝧa sản phẊm LED DoubleWing lĂ sáť­ d᝼ng 2 bĂłng vĂŹ váş­y náşżu khĂĄch hĂ ng sáť­ d᝼ng 1 bĂłng thĂŹ cĂł tháťƒ lĂ m giảm tuáť•i tháť? cᝧa bĂłng vĂ lĂ m ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn chẼt lưᝣng cᝧa báť™ èn, èn sáş˝ mau háť?ng vĂ cĂł tháťƒ Ä?iᝇn Quang sáş˝ khĂ´ng tháťƒ bảo hĂ nh cho trĆ°áť?ng hᝣp nĂ y. KhĂĄch hĂ ng nĂŞn cân nhắc khi cháť?n giải phĂĄp nĂ y. Ä?áť‘i váť›i báť™ èn bĂ n LED tiáşżt kiᝇm, bảo vᝇ tháť‹ láťąc LDL02 5W, khĂĄch hĂ ng cĂł tháťƒ em sản phẊm áşżn cĂĄc showroom cᝧa Ä?iᝇn Quang theo hĆ°áť›ng dẍn trĂŞn áťƒ ưᝣc bảo hĂ nh. TrĂŞn sản phẊm èn bĂ n áť u cĂł dĂĄn tem bảo hĂ nh do Ăł dĂš cĂł lᝥ mẼt giẼy bảo hĂ nh, Ä?iᝇn Quang vẍn cĂł tháťƒ bảo hĂ nh ưᝣc cho quĂ˝ khĂĄch. KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

3


mục lục

8

16

154

SỐ 3 . 2 0 19 NHÀ Ở

70 8

Nét Chăm Pa giữa Sài Gòn QL - NGUYỄN THANH TÙNG

CĂN HỘ

16

Tìm chốn bình an PAUL PHAN

CHUYÊN ĐỀ

62

22

Phòng trẻ cần gì?

24

Không gian cho người già

HÀ THÀNH

KTS NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH

GIẢI PHÁP

42

26

Cây cối, á và sắc màu THÁI A

ĐIỂM ĐẾN

30 68

Chốn quê không xa QUỐC THỐNG - NGỌC THẠCH

DU LỊCH KIẾN TRÚC

42

Kiến trúc Phục Hưng của vua Charles V LAM PHONG

TƯ VẤN PHONG THỦY

57

Tiền vô như nước? THS.KTS HÀ ANH TUẤN - KHÁNH PHƯƠNG

KHÔNG GIAN ĐẸP

70

Tổ Ong Vàng cho bé TRẦN HUY

MIỀN QUÊ NƯỚC VIỆT

78 4

KT&ĐS THÁNG 3.2019

Huế qua những chiếc thuyền HIỀN PHÙNG


bấn áť?c 0Ĺ?W WK´QJ JLD óÀQK WÆL WUħ NKRħQJ Ăł WLĹ…Q ĂłLĹ‹Q %DQ ó½P NKL QJĹŤ WKĂ€ NKÆQJ [ÂľL WLYL WÄłW EĹ&#x;W PĹ?W VĹ• óŸQ QKÄŁQJ OÄĽL [ÂľL P´\ OÄĽQK ;LQ KĹ“L QĹƒX OÄłS óĝW ĂłLĹ‹Q PÄťW WUĹĄL WKĂ€ Q½Q FKĹ‘Q ORÄĽL QÂľR FÄŤQ EDR QKL½X GLĹ‹Q WÂżFK P´L QKÂľ PĹ&#x;L óō YÂľ FKL SKÂż NKRħQJ EDR QKL½X" &ÆQJ W\ &3 òčX WÄŁ YÂľ 3K´W WULŇQ 1Ä›QJ OģŧQJ 0ÄťW 7UĹĄL %´FK .KRD 6RODU%. WUħ OĹĄL

Váť›i nhu cầu sáť­ d᝼ng iᝇn nhĆ° bấn áť?c chia sáşť lĂ 2.500.000 /thĂĄng tĆ°ĆĄng Ć°ĆĄng váť›i hĆĄn 900kWh/thĂĄng vĂ khĂ´ng sáť­ d᝼ng quĂĄ nhiáť u iᝇn vĂ o ban ĂŞm, bấn cĂł tháťƒ lắp ạt hᝇ tháť‘ng BigK cᝧa SolarBK cĂ´ng suẼt tᝍ 3kWp-5kWp váť›i diᝇn tĂ­ch lắp ạt tᝍ 24m2 áşżn 32m2, mᝊc ầu tĆ° khoảng 80 áşżn 100 triᝇu áť“ng váť›i mᝊc tiáşżt kiᝇm hĂ ng thĂĄng trung bĂŹnh 50-70%. Ä?áťƒ xĂĄc áť‹nh ưᝣc cĂ´ng suẼt hᝇ tháť‘ng phĂš hᝣp nhẼt mĂ gia ĂŹnh bấn cĂł tháťƒ lắp ạt cĹŠng nhĆ° cĂł giĂĄ tráť‹ ầu tĆ° chĂ­nh xĂĄc sáş˝ còn ph᝼ thuáť™c vĂ o iáť u kiᝇn lắp ạt nhĆ° hĆ°áť›ng nắng, bĂłng râm, loấi mĂĄi,... vĂ mᝊc tiáşżt kiᝇm mong muáť‘n hĂ ng thĂĄng cᝧa gia ĂŹnh. Bấn áť?c cĂł tháťƒ tĂŹm hiáťƒu thĂŞm váť nguyĂŞn lĂ˝ hoất áť™ng, cĂ´ng c᝼ tĂ­nh toĂĄn hᝇ tháť‘ng iᝇn mạt tráť?i tấi www.bigk.vn hoạc liĂŞn hᝇ hotline 1900.636.759 áťƒ ưᝣc tĆ° vẼn c᝼ tháťƒ. TXÄźQJ F½R

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

5


6

KT&ĐS THÁNG 3.2019


KT&ĐS THÁNG 3.2019

7


nhĂ áť&#x;

hân hấnh tà i trᝣ chuyên m᝼c nà y

ÄŚQK KDL WUDQJ +Ĺ€X QKĸ F½F NKĂ?QJ JLDQ VLQK KRÄşW WURQJ QKž ÄˆĹšX ĈĸşF ĈĂ?Q JLĂ? Yž ½QK V½QJ WĆŠ QKLÆQ

NÉT CHÄ‚M PA GIᝎA SĂ€I GĂ’N 1JĂ?L ELĹ W WKĆŠ FĂ? WÆQ 5XE\ 9LOOD 9ž NKĂ?QJ FKŢ Ož PŲW QJĂ?L QKž 5XE\ 9LOOD PDQJ WURQJ PÉQK FÂżX FKX\Ĺ Q YĹš PŲW WĹŽ ÄžP JĹ€Q JÄ´L YĹ´L WKLÆQ QKLÆQ NĹ˜W KĹźS YĹ´L QKĆˆQJ ĈĸŜQJ QĂ„W KLĹ Q ÄˆÄşL WLQK WĹ˜ 1KĸQJ WUÆQ KĹ˜W 5XE\ 9LOOD WKĹœ KLĹ Q OÆQ WKĂ?QJ ĈLĹ S Pž JLD FKĆ€ PRQJ PXĹŞQ ĈĂ? Ož WLQK WKĹ€Q YÄ°Q KĂ?D FŲL QJXĹŹQ WLQK WKĹ€Q &KÄ°P 3D BĂ€I QL Äť1+ 1*8<Ĺˆ1 7+$1+ 7è1*

C

Ă´ng trĂŹnh táť?a lấc tấi khu Máťš PhĂş, thuáť™c khu Ă´ tháť‹ PhĂş Máťš HĆ°ng, ngay váť‹ trĂ­ hai mạt tiáť n cĂšng hĆ°áť›ng nhĂŹn thĂ´ng thoĂĄng, xung quanh lĂ cĂ´ng viĂŞn, sĂ´ng rấch cĂšng váť›i nhᝯng tiᝇn Ă­ch váť giĂĄo d᝼c, mua sắm... áťž cĂ´ng trĂŹnh nĂ y, dẼu Ẽn cᝧa văn hĂła Chăm Pa ưᝣc giáť›i thiᝇu báşąng máť™t niáť m táťą hĂ o sâu sắc thĂ´ng qua hĂŹnh ảnh tưᝣng Linga ưᝣc báť‘ trĂ­ máť™t cĂĄch trang tráť?ng, nghiĂŞm tĂşc tấi váť‹ trĂ­ trung tâm cᝧa ngĂ´i nhĂ . Ä?áť‘i xᝊng váť›i tưᝣng Linga bĂŞn ngoĂ i, qua mảng tĆ°áť?ng rĂ o, sân vĆ°áť?n bĂŞn trong lĂ máť™t bᝊc tưᝣng Yoni, ưᝣc bao báť?c xung quanh váť›i nhiáť u cây ăn trĂĄi, cây kiáťƒng vĂ mảng tĆ°áť?ng xanh um tĂšm hoa lĂĄ. 8

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

Sáťą káşżt hᝣp cĂĄc báť‘ c᝼c trĂŞn, kiáşżn trĂşc sĆ° ĂŁ tháťƒ hiᝇn lĂŞn niáť m táťą hĂ o cᝧa gia chᝧ áť‘i váť›i cáť™i nguáť“n cᝧa mĂŹnh, cĂšng váť›i mong Ć°áť›c sinh sĂ´i, nảy náť&#x;, phĂĄt triáťƒn, hòa hᝣp âm dĆ°ĆĄng. Nhᝯng dẼu Ẽn cᝧa văn hĂła Chăm Pa còn ưᝣc tháťƒ hiᝇn rĂľ nĂŠt qua nhᝯng phĂš iĂŞu trang trĂ­ váť›i phong cĂĄch ThĂĄp Mẍm áť&#x; khoảng sân trong, nĆĄi cĂĄc thĂ nh viĂŞn gia ĂŹnh thĆ° giĂŁn váť›i nhau nhᝯng buáť•i sĂĄng cuáť‘i tuần. CĂĄc Ć°áť?ng nĂŠt kiáşżn trĂşc bĂŞn ngoĂ i mang áşżn sáťą mấnh máş˝, dᝊt khoĂĄt, tháťƒ hiᝇn nĂŞn tĂ­nh cĂĄch cᝧa gia chᝧ. HĂŹnh thᝊc kiáşżn trĂşc cᝧa cĂ´ng trĂŹnh lĂ sáťą káşżt hᝣp tinh táşż vĂ áť“ng báť™ cᝧa nhᝯng mảng ạc vĂ ráť—ng, tᝍ nhᝯng chi tiáşżt tiáşżt tĆ°áť?ng rĂ o, mĂĄi Ăłn, áşżn sáťą káşżt hᝣp giᝯa ạc vĂ ráť—ng tᝍ hᝇ tĆ°áť?ng vân gáť— vĂ vĂĄch kĂ­nh.


nhà ở

KT&ĐS THÁNG 3.2019

9


nhà ở

hân hạnh tài trợ chuyên mục này

ĦQK KDL WUDQJ 6Ɗ FKİP FKÒW FƀD FÏQJ WUÉQK ĈĸżF WKŜ KLŠQ WURQJ YLŠF VƆ GžQJ Y¾ FKX\ŜQ WLŘS JLƈD YņW OLŠX JŰ Y¾ Ĉ½ WƊ QKLÆQ

10

KT&ĐS THÁNG 3.2019


nhà ở

Với tư duy mới mẻ, hiện ại , kiến trúc sư ã loại bỏ tất cả các bức tường phân chia không gian truyền thống, tầng trệt gần như ược mở ra hoàn toàn. Hành lang giao thông và không gian sử dụng ược tối ưu hoàn toàn. Gia chủ có thể tiếp cận từ sảnh ón ến phòng khách, phòng giải trí, bếp, phòng ăn, khoảng sân trong... một cách dễ dàng, từ mọi vị trí ều có thể nhìn ra sân vườn, tạo nên sự hòa hợp nhẹ nhàng giữa các không gian bên trong và bên ngoài. Tại vị trí trung tâm, hai àn piano ược bố trí, kết nối phòng khách, phòng ăn và khu bếp, ây là nơi gia ình quay quần, sum họp, nơi mà các thành viên cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những lời ca, tiếng àn… sau một ngày học tập và làm việc. Sử dụng những ường nét mạnh mẽ, iểm nhấn chính xuyên suốt cho cả ngôi nhà chính là chiếc cầu thang tọa lạc tại vị trí trung tâm của ngôi nhà. Từ cầu thang, di chuyển lên tầng trên mở ra hai lối tiếp cận vào hành lang chung, tạo sự kết nối từ tầng thấp lên tầng cao, kết nối các phòng ngủ và phòng học tập. Cùng với ó, iểm nhấn ặc biệt trong khu vực này chính là tượng phù iêu vị Thần Brahma vị Thần Sáng Tạo hay còn ược gọi là vị Thần Thông Thái trong văn hóa Chăm Pa, ây là sự kết nối về giá trị văn hóa, gợi nhắc cho các thế hệ trong gia ình về cội nguồn, ể rồi duy trì, tiếp nối và phát triển cho các thế hệ sau. KT&ĐS THÁNG 3.2019

11


nhĂ áť&#x;

hân hấnh tà i trᝣ chuyên m᝼c nà y

ÄŚQK KDL WUDQJ 6ĆŠ OĆŠD FKĹŚQ Yž NĹ˜W KĹźS JLĆˆD F½F YņW OLĹ X Ĉ½ WĆŠ QKLÆQ JĹ° WĆŠ QKLÆQ WURQJ NKĂ?QJ JLDQ QŲL WKÄžW KĂŽD FĂ“QJ ½QK V½QJ Yž PžX VĹˆF FĆ€D FÂż\ [DQK WÄşR QÆQ PŲW FÄźP [Ă’F FKÂżQ WKĆŠF VLQK ĈŲQJ Yž NKĂ?QJ NĂ„P SKĹ€Q ÄžP FĂ’QJ GX\ÆQ G½QJ

Giải phĂĄp thĂ´ng giĂł vĂ chiáşżu sĂĄng táťą nhiĂŞn ưᝣc kiáşżn trĂşc sĆ° tĂ­nh toĂĄn káťš lưᝥng vĂ ĂĄp d᝼ng vĂ o hầu háşżt cĂĄc khĂ´ng gian trong nhĂ ; chăm chĂşt trong viᝇc láťąa cháť?n váş­t liᝇu vĂ xáť­ lĂ˝ cĂĄc Ć°áť?ng nĂŠt, chi tiáşżt. Sáťą láťąa cháť?n vĂ káşżt hᝣp giᝯa ĂĄ táťą nhiĂŞn, gáť— táťą nhiĂŞn trong khĂ´ng gian náť™i thẼt, hòa cĂšng ĂĄnh sĂĄng vĂ mĂ u sắc cᝧa cây xanh, tấo nĂŞn máť™t cảm xĂşc chân tháťąc, sinh áť™ng vĂ khĂ´ng kĂŠm phần Ẽm cĂşng, duyĂŞn dĂĄng. NgoĂ i nhᝯng yĂŞu táť‘ thuáş­n táťą nhiĂŞn, kiáşżn trĂşc sĆ° ĂŁ an xen vĂ o trong máť—i khĂ´ng gian, nhᝯng bᝊc tranh thiĂŞn nhiĂŞn ưᝣc chĂ­nh con ngĆ°áť?i tấo nĂŞn. Nhᝯng tẼm trần xuyĂŞn sĂĄng tinh táşż, hiᝇn ấi ưᝣc ĂĄp d᝼ng, tᝍ nhᝯng khĂ´ng gian sinh hoất lĂ bᝊc tranh váť bầu tráť?i xanh vui tĆ°ĆĄi, năng áť™ng, áşżn nhᝯng khĂ´ng gian nghᝉ ngĆĄi, thĆ° giĂŁn lĂ hĂŹnh ảnh dải ngân hĂ tÄŠnh lạng, sâu lắng. DĂš ngĂ y hay ĂŞm, dĂš bẼt cᝊ tháť?i iáťƒm nĂ o, gia chᝧ vẍn cĂł tháťƒ cảm nháş­n ưᝣc nhᝯng cảm xĂşc tráť?n váşšn nhẼt. KhĂ´ng chᝉ áť™c ĂĄo váť hĂŹnh thᝊc thẊm máťš vĂ cĂ´ng năng, tᝍ nhᝯng nĂŠt phĂĄc thảo ầu tiĂŞn, kiáşżn trĂşc sĆ° ĂŁ quan tâm rẼt nhiáť u áşżn viᝇc thiáşżt káşż cảm xĂşc. CĂšng váť›i Ăł, nhᝯng iáťƒm nhẼn văn hĂła ưᝣc Ć°a vĂ o áť™c láş­p nhĆ°ng lấi cĂł máť‘i quan hᝇ - káşżt náť‘i áťƒ tấo nĂŞn máť™t giĂĄ tráť‹ chung, tấo nĂŞn máť™t nĂŠt Chăm Pa trong máť™t khĂ´ng gian kiáşżn trĂşc.

12

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019


nhà ở

KT&ĐS THÁNG 3.2019

13


nhà ở

ĦQK WU½Q Yµ GģşL ćŪL [ƂQJ YŴL WĸżQJ /LQJD EÆQ QJR¾L TXD PļQJ WĸŶQJ U¾R V¿Q YĸŶQ EÆQ WURQJ O¾ PŲW <RQL

òLD FKō %LŠW WKƊ VŪ 0ƒ 3KÒ $ NKX ĈÏ WKŤ 3KÒ 0ƒ +ĸQJ TXņQ 73 +Ŭ &KÈ 0LQK .LŃQ WUÉF Vģ WKLŃW NŃ /Æ 4XDQJ /LQK $5&+ ' /((' $3 7KH 0RGHUQ 7RXFK WŀQJ 4XQLPH[ %XLOGLQJ 1JX\ŞQ 7KŤ 'LŠX TXņQ 73 +Ŭ &KÈ 0LQK

CHUYÊN GIA Ĉ,͘8 +ÑA .+Ð1* .+Ë +¬1* Ĉ̾8 1+̈́7 %̺1

www.daikin.com.vn 14

KT&ĐS THÁNG 3.2019


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 3.2019

15


căn háť™

ÄŚQK KDL WUDQJ 4XD FKLĹ˜F UĂ…P PŨQJ WKÄžS WKR½QJ PŲW NKXQJ FÄźQK DQ EÉQK YĹ´L FÂż\ [DQK KRD QŸ GĹŚF OĹŞL ĈL QJĸŜL FKÄş\ EŲ QJĸŜL EÄśL OŲL WLĹ˜QJ FKLP KĂ?W

TĂŹm cháť‘n bĂŹnh an &Ä°Q KŲ P2 WKXŲF GĆŠ ½Q 7KH +DELWDW %ÉQK 'ĸĜQJ Ož FKĹŞQ Fĸ QJĹž FĆ€D PŲW JLD ÄˆĂ‰QK WUĹ” ć¿\ Ož FÄ°Q KŲ Pž QKž WKLĹ˜W NĹ˜ ÄˆĂ |ĈR QL ĈĂ?QJ JLž\} WKHR ÄˆĂ’QJ VŸ WKĂˆFK FĆ€D F½F WKžQK YLÆQ WURQJ JLD ÄˆĂ‰QK %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ 3$8/ 3+$1

M

áť™t mảng sân vĆ°áť?n nháť? ngay trĆ°áť›c cáť­a phòng căn háť™ vĂ chᝉ cần máť&#x; cáť­a sáť• vĂ cáť­a phòng khĂĄch lĂ nhᝯng cĆĄn giĂł Ăša vĂ o giĂşp cho khĂ´ng gian sáť‘ng tráť&#x; nĂŞn dáť… cháť‹u, thanh thản. Tᝍ trĂŞn nhĂŹn xuáť‘ng sân váť›i hĂ ng gháşż vĂ cây xanh tĆ°ĆĄi mĂĄt, váť›i hoa dáť?c láť‘i i cho ta cảm giĂĄc bĂŹnh yĂŞn. VĂ háť? ĂŁ tháş­t sáťą quĂŞn háşżt nhᝯng áť“n Ă o, b᝼i bẊn ngoĂ i kia vĂ cả nhᝯng lo toan cuáť™c sáť‘ng. Máť—i sĂĄng thᝊc dáş­y váť›i tiáşżng chim hĂłt xa xa, dĆ°áť›i sân “ai Ăłâ€? ang chấy báť™ hay bĆĄi láť™i báť—ng thẼy trĂ n ầy năng lưᝣng cho máť™t ngĂ y máť›i. BĂŞn trong căn háť™, nhᝯng váş­t d᝼ng tᝍ nhᝯng sáť&#x; thĂ­ch cĂšng 16

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

áť“ lĆ°u niᝇm tᝍ cĂĄc chuyáşżn du láť‹ch... ưᝣc trang trĂ­ quanh nhᝯng mảng tĆ°áť?ng trong căn háť™. KhĂ´ng gian tuy nháť? nhĆ°ng vᝍa ᝧ cho tẼt cả. Mảng tĆ°áť?ng gáť— cho cảm giĂĄc sang tráť?ng mĂ gần gĹŠi. Phòng nháť? dĂ nh cho 2 bĂŠ nhĆ° máť&#x; ra máť™t tháşż giáť›i tĆ°áť&#x;ng tưᝣng cᝧa tráşť váť›i thuyáť n, biáťƒn, kho bĂĄu, váť? sò... Hai chiáşżc giĆ°áť?ng nháť? nhắn tấo sáťą gần gĹŠi vĂ gắn káşżt giᝯa 2 anh em. Phòng ngᝧ cᝧa chᝧ nhân váť›i nhᝯng chẼt gáť— thĂ´ vĂ trang trĂ­ ĆĄn giản nhĆ°ng Ẽm cĂşng nháşš nhĂ ng. GĂłc bĂ n ăn Ẽm cĂşng váť›i máť™t tưᝣng Pháş­t nhĆ° láť?i nhắc nháť&#x; thanh tâm thĆ°áť?ng an lấc.


căn hộ

KT&ĐS THÁNG 3.2019

17


căn hộ

18

KT&ĐS THÁNG 3.2019


căn hộ

ĦQK KDL WUDQJ &İQ KŲ YŴL WKLŘW NŘ ĈĶQ JLļQ WLŠQ GžQJ Y¾ TXDQ WUŦQJ O¾ Ĉƀ FKR FKƀ QK¿Q |WXQJ KƂQJ} YŴL VŸ WKLFK FƀD PÉQK

KT&ĐS THÁNG 3.2019

19


căn hộ

ĦQK WU½Q Yµ GģşL .KÏQJ JLDQ WX\ QKŨ QKĸQJ YƄD Ĉƀ FKR F½F WK¾QK YLÆQ

7KLŃW NŃ 7UŀQ 7UXQJ +¿Q 7KL FÆQJ QŝL WKĩW 720$72 'HVLJQ 6WXGLR ' &K½QK 1JKIJD 7Kƀ 'ŀX 0ŲW %ÉQK 'ĸĶQJ

20

KT&ĐS THÁNG 3.2019


phĂĄt triáťƒn doanh nghiᝇp

ćĸŜQJ ĈL EŲ EĹŠQJ EÆWĂ?QJ WLÆX WKR½W QĸŴF ,16(( +\GURSDYH FĆ€D FĂ?QJ YLÆQ VLQK WK½L

Ecopark - Ă´ tháť‹ xanh NKX ĈĂ? WKŤ (FRSDUN QĹŠP Ÿ SKĂˆD ĈĂ?QJ QDP WKĆ€ ĈĂ? +ž 1ŲL YĹ´L TX\ PĂ? JĹ€Q KD EDR JĹŹP KD FÂż\ [DQK Yž PĹ?W QĸŴF ĈĂ?QJ YDL WUĂŽ QKĸ O½ SKĹŽL OĹ´Q JLĂ’S WÄşR QÆQ PĂ?L WUĸŜQJ Yž NKĂ?QJ NKĂˆ WURQJ OžQK ćĸşF [Âż\ GĆŠQJ WĆ„ QÄ°P (FRSDUN ÄˆĂ WUŸ WKžQK NKX ĈĂ? WKŤ [DQK NLĹœX PĹ„X FĆ€D 9LĹ W 1DP Yž F½F QĸŴF WURQJ NKX YĆŠF

X

uẼt phĂĄt tᝍ Ă˝ tĆ°áť&#x;ng xây dáťąng máť™t thĂ nh pháť‘ xanh, phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng tiĂŞn phong xu hĆ°áť›ng bẼt áť™ng sản xanh trong khu váťąc, Ecopark ĂŁ cháť?n bĂŞtĂ´ng tiĂŞu thoĂĄt nĆ°áť›c (INSEE Hydropave) sáť­ d᝼ng cho 10km Ć°áť?ng i báť™ xen giᝯa rᝍng cây xanh ven háť“ tấi cĂ´ng viĂŞn sinh thĂĄi ven váť‹nh thᝧy Aqua Bay. Hydropave lĂ giải phĂĄp thoĂĄt nĆ°áť›c nhanh máť›i dĂ nh cho mạt Ć°áť?ng, bĂŁi áş­u vĂ láť‘i i báť™,... lĂ m giảm nguy cĆĄ ngáş­p l᝼t vĂ lĂ m mĂĄt mĂ´i trĆ°áť?ng. Váť›i cẼu trĂşc ạc biᝇt, Hydropave cho phĂŠp nĆ°áť›c mĆ°a thoĂĄt nhanh qua báť mạt hấn cháşż tĂŹnh trấng áť?ng nĆ°áť›c vĂ áť“ng tháť?i lĂ m giảm nhiᝇt áť™ khĂ´ng khĂ­ trĂŞn báť mạt vᝉa hè, cải thiᝇn khĂ´ng gian sáť‘ng Ă´ tháť‹. LĂ sáťą phĂĄt triáťƒn vưᝣt báş­c trong viᝇc quản lĂ˝ nĆ°áť›c mĆ°a, Hydropave giĂşp giảm thiáťƒu chi phĂ­ vĂ cĂ´ng tĂĄc bảo trĂŹ dĂ i hấn cho chĂ­nh quyáť n áť‹a phĆ°ĆĄng vĂ cĂĄc nhĂ phĂĄt triáťƒn váť quản lĂ˝ nĆ°áť›c mĆ°a. INSEE táťą hĂ o mang áşżn giải phĂĄp dĂ nh cho vᝉa hè, láť‘i i

báť™, gĂłp phần ĂĄp ᝊng yĂŞu cầu cᝧa cĂĄc hᝇ tháť‘ng tiĂŞu chuẊn khĂĄc nhau váť cĂ´ng trĂŹnh xanh nhĆ° tiĂŞu chuẊn LEED, LOTUS,‌ Khu cĂ´ng viĂŞn sinh thĂĄi nĂ y lĂ iáťƒm nhẼn ạc biᝇt cᝧa dáťą ĂĄn, mang áşżn khĂ´ng gian gần gĹŠi váť›i thiĂŞn nhiĂŞn gĂłp phần nâng cao chẼt lưᝣng áť?i sáť‘ng cáť™ng áť“ng, xĂŁ háť™i vĂ hĆ°áť›ng áşżn xây dáťąng cuáť™c sáť‘ng báť n vᝯng. &Ă?QJ YLÆQ VLQK WK½L YHQ YŤQK WKĆ€\ $TXD %D\

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

21


chuyĂŞn áť

Phòng tráşť cần gĂŹ? ćŪL YĹ´L WKLĹ˜W NĹ˜ QKž Ÿ EÆQ FÄşQK YLĹ F ĈĸD UD QKĆˆQJ JLÄźL SK½S NLĹ˜Q WUĂ’F JLÄźL SK½S NĆ’ WKXņW WĹŞW WKÉ YLĹ F WÄşR QÆQ QKĆˆQJ NKĂ?QJ JLDQ ULÆQJ FĂ? F½ WĂˆQK FÄ´QJ UÄžW TXDQ WUĹŚQJ <Ĺ˜X WĹŞ Qž\ QJž\ FžQJ ĈĸşF ÄˆĹ€X Wĸ QKLĹšX KÄśQ Ÿ FÄź SKĂˆD NK½FK KžQJ Yž NLĹ˜Q WUĂ’F Vĸ %ÆQ FÄşQK F½F NKĂ?QJ JLDQ FKXQJ QKĸ SKĂŽQJ NK½FK SKĂŽQJ VLQK KRÄşW FKXQJ SKĂŽQJ EĹ˜S Ä°Qw WKÉ F½F SKĂŽQJ QJĆ€ Ož WKĹ˜ JLĹ´L ULÆQJ FĆ€D PĹ°L WKžQK YLÆQ WURQJ JLD ÄˆĂ‰QK Pž PĹ°L QJĸŜL FĂ? ĈŲ WXĹŽL VŸ WKĂˆFK F½ WĂˆQK NK½F QKDX QÆQ SKĂŽQJ QJĆ€ FKĂˆQK Ož QÄśL WKĹœ KLĹ Q |F½L WĂ?L} ĈĂ? 3KĂŽQJ WUĹ” HP WĸĜQJ ÄˆĹŞL ĈĹ?F ELĹ W EŸL |FKĆ€ QKÂżQ} Ož ÄˆĹŞL WĸşQJw ĈĹ?F ELĹ W ćĂ? Ož PŲW WKĹ˜ JLĹ´L ULÆQJ FĂ? ÄźQK KĸŸQJ WUĆŠF WLĹ˜S ÄˆĹ˜Q WUĹ” WURQJ TX½ WUÉQK VĹŞQJ VLQK KRÄşW KĹŚF WņS Ä‡Ĺœ |WKĹ˜ JLĹ´L ULÆQJ} Qž\ WĹŞL ĸX YDL WUĂŽ FĂ?QJ QÄ°QJ FĆ€D PŲW SKĂŽQJ FKĆ‚F QÄ°QJ ÄˆĹŹQJ WKĹśL FĂ? F½ WĂˆQK WKÉ FKĂ’QJ WD FĹ€Q SKÄźL ELĹ˜W SKĂŽQJ WUĹ” FĹ€Q JÉ" %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ HĂ€ THĂ€NH

Nhᝯng chᝊc năng cần thiáşżt - NĆĄi ngᝧ nghᝉ: Phòng tráşť cĹŠng lĂ máť™t phòng cĂĄ nhân, thuáť™c nhĂłm phòng ngᝧ trong cẼu trĂşc cĂ´ng năng cᝧa máť™t ngĂ´i nhĂ , do váş­y, chᝊc năng dĂ nh cho viᝇc ngᝧ - nghᝉ vẍn lĂ quan tráť?ng nhẼt. Váť‹ trĂ­ ạt giĆ°áť?ng - ᝇm áťƒ ngᝧ cho tráşť phải ưᝣc cân nhắc vĂ Ć°u tiĂŞn hĂ ng ầu áťƒ ảm bảo chᝊc năng nĂ y. TĂšy theo sáť‘ tráşť trong phòng, áť™ tuáť•i, giáť›i tĂ­nh mĂ cĂł tháťƒ Ć°a ra cĂĄc thiáşżt káşż phĂš hᝣp váť kiáťƒu dĂĄng, kĂ­ch thĆ°áť›c, mĂ u sắc cᝧa hᝇ tháť‘ng giĆ°áť?ng/ ᝇm, trĂŞn cĆĄ sáť&#x; Ć°u tiĂŞn tấo láş­p máť™t cháť— ngᝧ - nghᝉ thuáş­n lᝣi, an toĂ n. 22

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

- Cháť— chĆĄi: Tráşť luĂ´n cần máť™t mạt báşąng ráť™ng áťƒ chĆĄi; vĂ cháť— chĆĄi trong phòng luĂ´n cần thiáşżt. Viᝇc báť‘ trĂ­ náť™i thẼt phòng ngᝧ cho tráşť cần tấo ra máť™t khoảng sĂ n ᝧ áťƒ bĂŠ chĆĄi Ăša, hoạc chĆĄi váť›i nhᝯng loấi áť“ chĆĄi cần mạt pháşłng nhĆ° áť“ chĆĄi chuyáťƒn áť™ng, lắp ghĂŠp - xáşżp hĂŹnh... Phòng tráşť khĂ´ng nhẼt thiáşżt phải ạt giĆ°áť?ng áť&#x; giᝯa phòng váť›i láť‘i i hai bĂŞn (nhĆ° kiáťƒu phòng ngĆ°áť?i láť›n) mĂ nĂŞn Ẋy sĂĄt váť máť™t phĂ­a áťƒ cĂł khoảng khĂ´ng gian chĆĄi cho tráşť. - GĂłc háť?c táş­p: Tráşť táť›i 6 tuáť•i lĂ bắt ầu i háť?c. VĂŹ váş­y máť™t gĂłc háť?c táş­p váť›i

bĂ n háť?c lĂ khĂ´ng tháťƒ thiáşżu. Ä?i kèm váť›i hᝇ tháť‘ng bĂ n nhẼt thiáşżt phải cĂł giĂĄ kᝇ cho bĂŠ áťƒ sĂĄch váť&#x; vĂ cĂĄc háť?c c᝼. DĂš lĂ nháť?, nhĆ°ng nhu cầu cᝧa tráşť váť›i vẼn áť nĂ y khĂ´ng háť nháť?, vĂ trong iáť u kiᝇn cĂł tháťƒ hĂŁy cho bĂŠ máť™t chiáşżc bĂ n to (dĂ i) thay vĂŹ máť™t chiáşżc bĂ n bĂŠ xĂ­u vᝍa ᝧ. NgoĂ i viᝇc háť?c (viáşżt, áť?c), bĂŠ còn cĂł nhu cầu chĆĄi, lĂ m thᝧ cĂ´ng trĂŞn bĂ n. - Tᝧ, kᝇ áťƒ áť“: NgoĂ i nhᝯng tᝧ kᝇ áťƒ quần ĂĄo vĂ cĂĄc áť“ dĂšng sinh hoất cĂĄ nhân khĂĄc (nhĆ° ba lĂ´, tĂşi, nĂłn...) thĂŹ phải cĂł hᝇ tháť‘ng tᝧ - kᝇ áťƒ áť“ chĆĄi. Tráşť nháť? cĂł rẼt nhiáť u áť“ chĆĄi vĂ máť™t trong nhᝯng


chuyĂŞn áť sinh hoất cᝧa tráşť lĂ viᝇc chĆĄi váť›i áť“ chĆĄi. Cho dĂš lᝊa tuáť•i cĂł thay áť•i, thĂŹ khoảng tháť?i gian chĆĄi nĂ y cᝧa tráşť cĹŠng khĂĄ dĂ i (tᝍ khoảng 4 áşżn 12 tuáť•i) váť›i nhiáť u loấi áť“ chĆĄi khĂĄc nhau. Cần phải cĂł cĂĄc Ă´, háť™c tᝧ cho tráşť cẼt áť“ cĹŠng nhĆ° cĂĄc giĂĄ, kᝇ cho tráşť trĆ°ng bĂ y. LĆ°u Ă˝ ráşąng thiáşżt káşż cần Ć°a ra cĂĄc kĂ­ch thĆ°áť›c khĂĄc nhau, phong phĂş áťƒ cho nhiáť u loấi áť“. Tiᝇn d᝼ng, an toĂ n Khi tráşť ĂŁ cĂł máť™t phòng riĂŞng, tᝊc lĂ tráşť ĂŁ lĂ â€œchᝧ nhânâ€? cᝧa khĂ´ng gian Ăł, váť›i quyáť n “ áť™c láş­p, táťą chᝧâ€?, sáťą riĂŞng tĆ° trong giáť›i hấn nhẼt áť‹nh. Tuy váş­y, tráşť vẍn lĂ ... tráşť, nĂŞn khĂ´ng tháťƒ táťą kiáťƒm soĂĄt hay chᝧ áť™ng xáť­ lĂ˝ cĂĄc tĂŹnh huáť‘ng bẼt ngáť? náşżu xảy ra. VĂŹ váş­y, sáťą tiᝇn d᝼ng vĂ an toĂ n trong phòng tráşť lĂ máť™t vẼn áť rẼt quan tráť?ng. CĂĄc thiáşżt káşż váť kiáşżn trĂşc - náť™i thẼt vĂ káťš thuáş­t luĂ´n phải hĆ°áť›ng táť›i yĂŞu cầu Ăł. Mạt báşąng báť‘ trĂ­ phòng luĂ´n phải ảm bảo logic, khoa háť?c, mấch lấc, giao thĂ´ng thuáş­n tiᝇn; trĂĄnh viᝇc cĂł cĂĄc cẼu trĂşc, yáşżu táť‘ bẼt thĆ°áť?ng nhĆ° cĂĄc gĂłc nháť?n âm ra, chĂŞnh cáť‘t... Hᝇ tháť‘ng káťš thuáş­t iᝇn phải an toĂ n, cĂł ầy ᝧ cĂĄc thiáşżt báť‹ an toĂ n áťƒ táťą áť™ng ngắt khi cĂł sáťą cáť‘. CĂĄc hᝇ tháť‘ng iᝇn, nĆ°áť›c, iᝇn táť­ váş­n hĂ nh phᝊc tấp khĂ´ng nĂŞn ạt trong phòng tráşť; hoạc náşżu cĂł thĂŹ khĂ´ng trao quyáť n iáť u khiáťƒn, váş­n hĂ nh cho tráşť. CĂĄc hᝇ tháť‘ng cáť­a, hoa sắt, lan can liĂŞn quan áşżn cầu thang, giáşżng tráť?i, ban cĂ´ng, logia phải ưᝣc thiáşżt káşż Ăşng tiĂŞu chuẊn an toĂ n. Viᝇc váş­n hĂ nh liĂŞn quan áşżn hᝇ tháť‘ng cáť­a sáť•, cáť­a ra ban cĂ´ng, logia phải ưᝣc ngĆ°áť?i láť›n kiáťƒm soĂĄt chạt cháş˝; vĂŹ tráşť em rẼt hiáşżu áť™ng. Cần lĆ°u Ă˝ cả vẼn áť an toĂ n thoĂĄt hiáťƒm. Khi cĂł sáťą cáť‘, tráşť thĆ°áť?ng khĂ´ng xáť­ lĂ˝ ưᝣc mĂ chᝉ phản ᝊng theo bản năng lĂ kĂŞu cᝊu hoạc chấy tráť‘n. Hᝇ tháť‘ng cáť­a, khĂła phòng tráşť khĂ´ng nĂŞn quĂĄ phᝊc tấp, hiᝇu quả theo kiáťƒu “báť n - chắcâ€? mĂ cần dáť… sáť­ d᝼ng - cho tráşť váş­n hĂ nh áť&#x; hĆ°áť›ng thoĂĄt ra ngoĂ i cĹŠng nhĆ° hĆ°áť›ng tiáşżp cáş­n (cᝧa ngĆ°áť?i láť›n) tᝍ ngoĂ i náşżu cĂł sáťą cáť‘. Váť›i tráşť em áť&#x; tuáť•i nháť? (dĆ°áť›i 10 tuáť•i), mᝊc áť™ riĂŞng tĆ° khĂ´ng cao, nĂŞn cáť­a phòng cĂł tháťƒ lĂ m cáť­a cĂł Ă´ kĂ­nh trong áťƒ dáť… quan sĂĄt tᝍ bĂŞn ngoĂ i vĂ náşżu cĂł sáťą cáť‘ cĂł tháťƒ phĂĄ vᝥ kĂ­nh áťƒ máť&#x; cháť‘t khĂła bĂŞn trong.

3KĂŽQJ FKR WUĹ” Ož PŲW NKĂ?QJ JLDQ |QKLĹšX WURQJ PŲW} QJĆ€ FKÄśL ÄˆĂ“D KĹŚF WņS Yž WKD\ ÄˆĹŽL WKHR ĈŲ WXĹŽL JLĹ´L WĂˆQK F½ WĂˆQK QÆQ NKL WKLĹ˜W NĹ˜ NKĂ?QJ JLDQ FKR WUĹ” FÄ´QJ FĹ€Q OĸX Â? ÄˆĹ˜Q F½F \Ĺ˜X WĹŞ Qž\

PhĂš hᝣp áť™ tuáť•i, giáť›i tĂ­nh vĂ cĂĄ tĂ­nh Tháťąc táşż, viᝇc thiáşżt káşż phòng tráşť khĂ´ng háť dáť…, báť&#x;i cĂł nhiáť u nhu cầu gĂłi gáť?n trong máť™t khĂ´ng gian khĂ´ng láť›n - so váť›i cĂĄc phòng áť‘c khĂĄc trong máť™t ngĂ´i nhĂ . Phòng tráşť, khĂ´ng cĂł nghÄŠa lĂ nhiáť u mĂ u sắc váť›i nhᝯng hĂŹnh ảnh ngáť™ nghÄŠnh cᝧa cĂĄc nhân váş­t cáť• tĂ­ch hay hoất hĂŹnh. Phòng tráşť, khĂ´ng cĂł nghÄŠa lĂ trang trĂ­ tháş­t nhiáť u mĂ quĂŞn i nhᝯng vẼn áť cĆĄ bản cᝧa máť™t khĂ´ng gian kiáşżn trĂşc... Tráşť lĂ máť™t áť‘i tưᝣng ạc biᝇt nhĆ° ĂŁ nĂłi áť&#x; trĂŞn, vĂ cĹŠng cĂł nhiáť u nhᝯng... phᝊc tấp liĂŞn quan áşżn áť™ tuáť•i, giáť›i tĂ­nh vĂ cĂĄ tĂ­nh. Phòng tráşť ưᝣc thiáşżt káşż vĂ sáť­ d᝼ng trong máť™t tháť?i gian dĂ i, vĂ tráşť con thĂŹ láť›n lĂŞn. Tráşť cĹŠng khĂ´ng giáť‘ng nhau áť&#x; giáť›i tĂ­nh vĂ cĂĄ tĂ­nh, vĂ iáť u nĂ y cĹŠng thay áť•i theo áť™ tuáť•i. Tᝍ 3-5 tuáť•i bĂŠ ĂŁ cĂł nhᝯng nháş­n thᝊc vĂ giáť›i tĂ­nh vĂ hĂŹnh thĂ nh nĂŞn thĂłi quen, tĂ­nh cĂĄch cᝧa mĂŹnh. CĂł tháťƒ nháş­n thẼy cĂĄc bĂŠ trai thĆ°áť?ng thĂ­ch cĂĄc áť“ chĆĄi nhĆ° bĂłng, Ă´ tĂ´, thĂ­ch cĂĄc váş­t d᝼ng ĆĄn giản, thĂ­ch mĂ u xanh; còn bĂŠ gĂĄi

thĂ­ch bĂşp bĂŞ, thĂ­ch nhᝯng thᝊ diĂŞm dĂşa, thĂ­ch mĂ u háť“ng... Khi láť›n lĂŞn nᝯa, bĂŠ lấi thay áť•i, cĂł tháťƒ do tĂ­nh cĂĄch, cĹŠng cĂł tháťƒ ảnh hĆ°áť&#x;ng do ngĆ°áť?i láť›n, do mĂ´i trĆ°áť?ng gia ĂŹnh hay nhĂ trĆ°áť?ng. Tráşť dĆ°áť›i 6 tuáť•i thĂŹ hoất áť™ng chĂ­nh lĂ Äƒn, ngᝧ vĂ chĆĄi; tráşť tᝍ 6 tuáť•i tráť&#x; i cĂł thĂŞm hoất áť™ng háť?c táş­p. Tᝍ 10 tuáť•i tráť&#x; i tráşť ĂŁ bắt ầu chuyáťƒn sang máť™t giai oấn khĂĄc, cĂł yáşżu táť‘ “ngĆ°áť?i láť›nâ€?, cĂł nhᝯng nhu cầu riĂŞng tĆ° vĂ bĂ­ máş­t cᝧa mĂŹnh... TẼt cả nhᝯng sáťą thay áť•i Ẽy rẼt cần ưᝣc hiáťƒu, theo dĂľi áťƒ ĂĄp ᝊng nhu cầu cho tráşť trong máť™t khĂ´ng gian sáť‘ng phĂš hᝣp. Viᝇc thiáşżt káşż phòng cho tráşť cần phải căn cᝊ trĂŞn táť•ng tháťƒ cĂĄc máť‘i quan hᝇ nhẼt lĂ yáşżu táť‘ xĂŁ háť™i, chᝊ khĂ´ng gĂłi gáť?n trong phấm trĂš chuyĂŞn mĂ´n kiáşżn trĂşc hay náť™i thẼt, khĂ´ng phải lĂ vẼn áť trang trĂ­ kiáťƒu váş˝ tranh tĂ´ mĂ u. Viᝇc thiáşżt káşż cĹŠng cần “nhĂŹn xa trĂ´ng ráť™ngâ€? cho tĆ°ĆĄng lai, trĂĄnh Ẽn áť‹nh vĂ o máť™t khĂ´ng gian theo kiáťƒu nhĂŹn thĂŹ áşšp nhĆ°ng nhanh chĂłng láť—i tháť?i vĂŹ khĂ´ng còn phĂš hᝣp. KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

23


chuyĂŞn áť

KhĂ´ng gian cho ngĆ°áť?i giĂ 1JĸŜL JLž Ož PŲW |ÄˆĹŞL WĸşQJ} ĈĹ?F ELĹ W WURQJ [Ă KŲL š JĂ?F ĈŲ WņS TX½Q ÄˆÄşR ÄˆĆ‚F KD\ \Ĺ˜X WĹŞ NKRD KĹŚF OLÆQ TXDQ ÄˆĹ˜Q WÂżP VLQK OÂ? FĆ€D OĆ‚D WXĹŽL WKÉ QJĸŜL JLž OXĂ?Q FĹ€Q ĈĸşF WUÂżQ WUĹŚQJ ĸX WLÆQ 9ž YÉ OĹ– ĈĂ? NKĂ?QJ JLDQ GžQK FKR QJĸŜL JLž FÄ´QJ Ož NKĂ?QJ JLDQ ĈĹ?F ELĹ W SKÄźL WKŨD PĂ Q ĈĸşF QKĆˆQJ QKX FĹ€X ULÆQJ ELĹ W FĆ€D QJĸŜL JLž SKĂ“ KĹźS QĹ˜S VĹŞQJ Yž OžP WKRÄźL P½L WLQK WKĹ€Q 7URQJ WKĹśL ÄˆÄşL KLĹ Q QD\ ÄˆĂ FĂ? UÄžW QKLĹšX VĆŠ WKD\ ÄˆĹŽL YĹš FÄžX WUĂ’F NKĂ?QJ JLDQ QJĂ?L QKž Ÿ Yž TXDQ QLĹ P VĹŞQJ WKÉ NKĂ?QJ JLDQ GžQK FKR QJĸŜL JLž YĹ„Q Ož PŲW \Ĺ˜X WĹŞ FĹ€Q FKĂ’ WUĹŚQJ %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ .76 1*8<Ĺˆ1 75ÄŞ1 òŏ& $1+

ÄŚQK WU½Q %žQ WKĹś Ÿ JLDQ JLĆˆD WURQJ QJĂ?L QKž WUX\ĹšQ WKĹŞQJ Ož PŲW NKĂ?QJ JLDQ JĹ€Q JÄ´L YĹ´L QJĸŜL JLž ÄŚQK GÄŁĹ&#x;L ćŌF V½FK YLĹ˜W O½FK Yž F½F KRÄşW ĈŲQJ QKĹ’ QKžQJ Ož QKX FĹ€X FĆ€D QKLĹšX QJĸŜL OĹ´Q WXĹŽL

24

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

Tᝍ nhᝯng khĂ´ng gian truyáť n tháť‘ng Trong ngĂ´i nhĂ dân gian truyáť n tháť‘ng, khĂ´ng gian cᝧa ngĆ°áť?i giĂ cĹŠng lĂ khĂ´ng gian riĂŞng biᝇt gắn liáť n váť›i cẼu trĂşc ngĂ´i nhĂ . VĂ­ d᝼ iáťƒn hĂŹnh áť&#x; máť™t ngĂ´i nhĂ 3 gian 2 chĂĄi; cho 3 tháşż hᝇ; thĂŹ vᝣ cháť“ng tráşť áť&#x; trong buáť“ng (chĂĄi); còn Ă´ng bĂ áť&#x; hai gian hai phĂ­a trong 3 gian giᝯa. VĂ gian chĂ­nh giᝯa lĂ nĆĄi ạt bĂ n tháť? vĂ lĂ khĂ´ng gian tiáşżp khĂĄch. Ba gian nhĂ nĂ y khĂ´ng cĂł vĂĄch ngăn mĂ chᝉ ưᝣc ngăn cĂĄch Ć°áť›c lᝇ báşąng báť™ khung gáť— káşżt cẼu cᝧa ngĂ´i nhĂ . KhĂ´ng gian nĂ y rẼt linh hoất trong sáť­ d᝼ng, sinh hoất. Thắp hĆ°ĆĄng, tháť? cĂşng táť• tiĂŞn, tiáşżp khĂĄch, bĂ n chuyᝇn, vui vầy váť›i chĂĄu nháť?‌ lĂ nhᝯng hoất áť™ng thĆ°áť?ng xuyĂŞn cᝧa ngĆ°áť?i giĂ diáť…n ra trong khĂ´ng gian Ăł; cĹŠng gắn liáť n váť›i cháť— nghᝉ ngĆĄi ngay káşż bĂŞn. CĹŠng trong ngĂ´i nhĂ truyáť n tháť‘ng áť&#x; nĂ´ng thĂ´n, cĂł máť™t khĂ´ng gian khĂĄc cĹŠng cĂł tĂ­nh ạc thĂš, dĂ nh cho cĂĄc bĂ , cĂĄc máşš. Ä?Ăł lĂ gian báşżp thĆ°áť?ng náşąm trong ngĂ´i “nhĂ ngangâ€? - áť™c láş­p váť›i ngĂ´i nhĂ chĂ­nh. CĂĄc bĂ áşżn nhĂ tĂŹm nhau khĂ´ng vĂ o nhĂ chĂ­nh mĂ i tháşłng xuáť‘ng báşżp - Ăł lĂ máť™t thĂłi quen in vĂ o náşżp sáť‘ng. Máť&#x; ra ráť™ng hĆĄn áť&#x; khĂ´ng gian lĂ ng xĂłm; thĂŹ áť&#x; máť—i ngĂ´i lĂ ng quĂŞ Viᝇt hầu nhĆ° áť u cĂł ĂŹnh vĂ chĂša. Trong Ăł, ĂŹnh lĂ nĆĄi tháť? táťą, cĹŠng lĂ nhĂ cáť™ng áť“ng. Ä?ây lĂ nĆĄi dĂ nh cho Ă n Ă´ng, lĂ nĆĄi cĂĄc Ă´ng háť™i háť?p, gạp gᝥ. Còn khĂ´ng gian cᝧa chĂša lĂ dĂ nh cho cĂĄc bĂ ; ây khĂ´ng chᝉ lĂ nĆĄi dâng láť… cĂşng Pháş­t mĂ lĂ iáťƒm háşšn cᝧa cĂĄc bĂ áťƒ gạp gᝥ tâm tĂŹnh. Ä?ĂŹnh lĂ kiáşżn trĂşc cĂł tĂ­nh dĆ°ĆĄng, cĂł sáťą sáť‘ng áť™ng, phĂ´ bĂ y, lĂ chᝧ tháťƒ, lĂ iáťƒm nhẼn; còn chĂša lĂ kiáşżn trĂşc cĂł tĂ­nh âm, lĂ sáťą kĂ­n ĂĄo, tÄŠnh lạng, khiĂŞm nhĆ°áť?ng. Hai khĂ´ng gian Ẽy táť“n tấi song song, báť• sung cho nhau trong thiáşżt cháşż văn hĂła cᝧa cáť™ng áť“ng lĂ ng xĂŁ. Sáťą phân áť‹nh khĂ´ng gian Ẽy tẼt nhiĂŞn cĂł tĂ­nh linh hoất, khĂ´ng nhẼt thiáşżt cᝊng nhắc, bĂł buáť™c. Song sáťą phân áť‹nh Ẽy cĹŠng phản ĂĄnh khĂĄ rĂľ máť™t náşżp sáť‘ng, táş­p quĂĄn truyáť n áť?i ưᝣc ngĆ°áť?i dân tĂ´n tráť?ng, mĂ áť&#x; Ăł, chᝧ tháťƒ lĂ nhᝯng ngĆ°áť?i giĂ . KhĂ´ng gian cᝧa ngĆ°áť?i giĂ trong ngĂ´i nhĂ hiᝇn ấi NgĂ´i nhĂ hiᝇn ấi ĂŁ khĂĄc rẼt nhiáť u váť›i ngĂ´i nhĂ truyáť n tháť‘ng, vĂ quần cĆ° Ă´ tháť‹ cĹŠng khĂĄc nĂ´ng thĂ´n; nhĆ°ng ngĆ°áť?i giĂ thĂŹ vẍn váş­y, cĂł nhᝯng nhu cầu rẼt riĂŞng mang tĂ­nh ạc thĂš. Trong nhiáť u gia ĂŹnh áť&#x; Ă´ tháť‹, vẍn duy trĂŹ náşżp sáť‘ng nhiáť u tháşż hᝇ: Ă´ng bĂ , con chĂĄu. VĂ tháťąc táşż ngĆ°áť?i giĂ vẍn cĂł tháťƒ Ăłng vai trò chᝧ cháť‘t trong náşżp sáť‘ng, sinh hoất, cĂł nhᝯng ảnh hĆ°áť&#x;ng nhẼt áť‹nh táť›i cĂĄc thĂ nh viĂŞn trong gia ĂŹnh. Tháş­m chĂ­ ngĆ°áť?i giĂ cĂł tháťƒ vẍn giᝯ vai trò kinh táşż quan tráť?ng, vĂ cĹŠng lấi lĂ ngĆ°áť?i tấo nĂŞn háş­u phĆ°ĆĄng vᝯng chắc cho ngĆ°áť?i tráşť lĂ m ăn, bay nhảy. Cho dĂš cĂł nhiáť u thay áť•i váť mạt xĂŁ háť™i nhĆ°ng vai trò, váť‹ trĂ­ cᝧa ngĆ°áť?i giĂ vẍn còn nhiáť u Ă˝ nghÄŠa áť&#x; nhiáť u phĆ°ĆĄng diᝇn. ChĂ­nh vĂŹ váş­y, tấo láş­p khĂ´ng gian sáť‘ng phĂš hᝣp cho ngĆ°áť?i giĂ lĂ máť™t iáť u cần thiáşżt, cần ưᝣc suy nghÄŠ thẼu ĂĄo và ầu tĆ° máť™t cĂĄch Ăşng ắn.


chuyĂŞn áť Váť tâm sinh lĂ˝ nĂłi chung, ngĆ°áť?i giĂ thĆ°áť?ng cĂł sᝊc kháť?e kĂŠm, phản ᝊng cháş­m, khĂ´ng nhanh nháşšn, sáť‘ng hĆ°áť›ng náť™i, thĂ­ch nhᝯng thᝊ cĹŠ xĆ°a, hoĂ i c᝕‌; nĂŞn khi thiáşżt káşż khĂ´ng gian cho ngĆ°áť?i giĂ , cần căn cᝊ theo máť™t sáť‘ nguyĂŞn tắc chᝧ ấo sau ây: - Sáťą an toĂ n: do yáşżu táť‘ váť tuáť•i tĂĄc nĂŞn ngĆ°áť?i giĂ i lấi, sinh hoất hĂ ng ngĂ y cĂł tháťƒ lĂ khĂł khăn. Nhᝯng thᝊ rẼt bĂŹnh thĆ°áť?ng cĹŠng lĂ tĂĄc nhân gây nguy hiáťƒm. Báť&#x;i váş­y, sáťą an toĂ n lĂ yáşżu táť‘ quan tráť?ng ầu tiĂŞn trong thiáşżt káşż khĂ´ng gian cho ngĆ°áť?i giĂ . - Sáťą tiᝇn lᝣi: máť?i báť™ pháş­n kiáşżn trĂşc, áť“ ấc náť™i thẼt phải tháş­t tiᝇn d᝼ng, ĆĄn giản trong sáť­ d᝼ng, váş­n hĂ nh. Sáťą phᝊc tấp, cáť“ng káť nh, sáťą khĂĄc thĆ°áť?ng, thiáşżu nguyĂŞn tắc‌ áť u cĂł tháťƒ lĂ tráť&#x; ngấi khiáşżn ngĆ°áť?i giĂ khĂł sáť­ d᝼ng. Báť&#x;i váş­y, khi láťąa cháť?n náť™i thẼt vĂ bĂ i trĂ­ khĂ´ng gian, nĂŞn ạt tiĂŞu chĂ­ ĆĄn giản, gáť?n gĂ ng, tiᝇn d᝼ng lĂŞn hĂ ng ầu. - Sáťą tÄŠnh tấi, nháşš nhĂ ng: tuáť•i giĂ thĆ°áť?ng thĂ­ch sáťą tÄŠnh lạng, yĂŞn bĂŹnh, hĆ°áť›ng náť™i, khĂ´ng thĂ­ch nhᝯng sáťą áť“n Ă o nĂĄo nhiᝇt. VĂŹ váş­y, trong khĂ´ng gian cᝧa ngĆ°áť?i giĂ cần cĂł sáťą tÄŠnh lạng, nháşš nhĂ ng, trĂĄnh sáť­ d᝼ng nhᝯng mĂ u sắc nĂłng, áť“ ấc khĂĄc thĆ°áť?ng, phĂĄ cĂĄch. Ä?iáť u nĂ y rẼt quan tráť?ng báť&#x;i ngĆ°áť?i giĂ chᝧ yáşżu lĂ áť&#x; nhĂ (khĂ´ng i lĂ m) nĂŞn khĂ´ng gian sáť‘ng cĂł ảnh hĆ°áť&#x;ng láť›n áşżn sᝊc kháť?e vĂ tâm lĂ˝ cᝧa háť?. Tᝍ cĂĄc nguyĂŞn tắc trĂŞn, cĂł tháťƒ Ć°a ra máť™t sáť‘ giải phĂĄp c᝼ tháťƒ thiáşżt káşż khĂ´ng gian cho ngĆ°áť?i giĂ sau ây: - Báť‘ trĂ­ váť‹ trĂ­ phòng cᝧa ngĆ°áť?i giĂ áť&#x; tầng thẼp, táť‘t nhẼt lĂ áť&#x; lầu 1; áťƒ trĂĄnh phải leo cao nhĆ°ng cĹŠng trĂĄnh Ẋm thẼp áť&#x; tầng trᝇt. - NĂŞn gần phòng vᝇ sinh hoạc táť‘t nhẼt lĂ cĂł phòng vᝇ sinh liáť n phòng ngᝧ. - NĂŞn gần phòng sinh hoất chung gia ĂŹnh. - Trong phòng báť‘ trĂ­ náť™i thẼt khoa háť?c, mấch lấc, trĂĄnh nhᝯng thiáşżt káşż khĂĄc thĆ°áť?ng, cĂĄc gĂłc nháť?n, trĂĄnh xáť­ lĂ˝ chĂŞnh cáť‘t cao áť™ vĂŹ cĂł tháťƒ gây nguy hiáťƒm. - KhĂ´ng lắp ạt, sáť­ d᝼ng cĂĄc thiáşżt báť‹ iᝇn, iᝇn táť­ quĂĄ phᝊc tấp trong váş­n hĂ nh vĂ khĂ´ng ảm bảo an toĂ n trong phòng ngᝧ vĂ phòng vᝇ sinh. - KhĂ´ng sáť­ d᝼ng nhᝯng váş­t liᝇu nháşľn bĂłng áť&#x; sĂ n phòng ngᝧ vĂ phòng vᝇ sinh. - NĂŞn sáť­ d᝼ng mĂ u trầm, káşżt hᝣp váť›i máť™t sáť‘ mĂ u sĂĄng áťƒ tấo cảm giĂĄc nháşš nhĂ ng, tÄŠnh tấi. KhĂ´ng dĂšng cĂĄc mĂ u mấnh, mĂ u nĂłng. - ĆŻu tiĂŞn náť™i thẼt gáť—, khĂ´ng nĂŞn dĂšng kim loấi, kĂ­nh. - Táş­n d᝼ng ĂĄnh sĂĄng thiĂŞn nhiĂŞn vĂ xáť­ lĂ˝ táť‘t thĂ´ng giĂł táťą nhiĂŞn; báť&#x;i ngĆ°áť?i giĂ khĂ´ng phải ai cĹŠng thĂ­ch nghi váť›i nhᝯng thiáşżt báť‹ nhĆ° quất mĂĄy hay iáť u hòa. - Náşżu iáť u kiᝇn cho phĂŠp, phòng cᝧa ngĆ°áť?i giĂ nĂŞn gần gĹŠi váť›i khĂ´ng gian xanh gần thiĂŞn nhiĂŞn nhĆ° sân vĆ°áť?n hay máť™t khoảng ban cĂ´ng, logia tráť“ng cây.

1JĸŜL JLž FĹ€Q NKĂ?QJ JLDQ JLDR WLĹ˜S WUĂŽ FKX\Ĺ Q WÂżP WÉQK YĹ´L Ež FRQ EÄşQ EĂ… O½QJ JLĹšQJ FRQ FK½X

Còn Ăł nhᝯng trăn tráť&#x; Trong ngĂ´i nhĂ hiᝇn ấi, hiᝇn pháť• biáşżn lĂ dấng nhĂ pháť‘ hay căn háť™ chung cĆ°, áť u rẼt khĂĄc so váť›i ngĂ´i nhĂ truyáť n tháť‘ng. Nhᝯng khĂ´ng gian nĂ y ạt trong báť‘i cảnh Ă´ tháť‹ áť u báť‹ nĂŠn, thiáşżu nĆĄi thoĂĄng mĂĄt, thiáşżu mảng xanh, thiáşżu sáťą giao lĆ°u cáť™ng áť“ng trong cả náť™i tấi gia ĂŹnh vĂ cả bĂŞn ngoĂ i. Ä?iáť u Ăł cĂł tháťƒ gây sáť‘c tâm lĂ˝ áť‘i váť›i nhiáť u ngĆ°áť?i giĂ . Náşżu nhĆ° áť&#x; ngĂ´i nhĂ thĂ´n quĂŞ truyáť n tháť‘ng, bĂ n tháť? ạt gian giᝯa ngay cáť­a vĂ o, rẼt tiᝇn viᝇc chăm sĂłc, hĆ°ĆĄng khĂłi; thĂŹ áť&#x; nhiáť u ngĂ´i nhĂ pháť‘, khĂ´ng gian tâm linh quan tráť?ng và ầy Ă˝ nghÄŠa ưᝣc Ẋy lĂŞn tầng thưᝣng, rẼt khĂł tiáşżp cáş­n; hay áť&#x; chung cĆ° thĂŹ bĂ n tháť? lấi báť‹ dĂşi vĂ o máť™t gĂłc khĂ´ng trang tráť?ng. KhĂ´ng gian sinh hoất chung khĂ´ng phải lĂ nĆĄi trò chuyᝇn tâm tĂŹnh mĂ lấi tráť&#x; thĂ nh trung tâm nghe nhĂŹn. NgĆ°áť?i giĂ cần khĂ´ng gian nĂ y áťƒ giao lĆ°u trong gia ĂŹnh, vui vầy váť›i con chĂĄu, chᝊ khĂ´ng quan tâm táť›i tivi mĂ n hĂŹnh láť›n hay dĂ n âm thanh ắt tiáť n‌ Phòng riĂŞng lĂ máť™t báş­c tiᝇn nghi vĂ nâng cao giĂĄ tráť‹ sáť‘ng, tĂ´n tráť?ng táťą do riĂŞng tĆ°; nhĆ°ng cĹŠng lĂ bᝊc tĆ°áť?ng ngăn cĂĄch tĂŹnh cảm cᝧa cĂĄc thĂ nh viĂŞn trong gia ĂŹnh, nhẼt lĂ áť‘i váť›i ngĆ°áť?i giĂ . áťž nhiáť u khu chung cĆ°, khĂ´ng cĂł nhᝯng sân chĆĄi, khĂ´ng cĂł cĂĄc khĂ´ng gian cáť™ng áť“ng, khĂ´ng cĂł sáťą áť‘i thoấi, giao lĆ°u, khĂ´ng cĂł lĂĄng giáť ng‌ thĂŹ váť›i ngĆ°áť?i giĂ Ăł lĂ bi káť‹ch. CĂ´ ĆĄn trong chĂ­nh ngĂ´i nhĂ cᝧa mĂŹnh, cĂ´ ĆĄn trong “biᝇt tháťą cao cẼpâ€?, “căn háť™ cao cẼpâ€? lĂ tháťąc táşż ang diáť…n ra váť›i nhiáť u ngĆ°áť?i giĂ trong Ă´ tháť‹. Nhᝯng giĂĄ tráť‹ nhân văn dĆ°áť?ng nhĆ° chĆ°a ưᝣc chĂş Ă˝ nhiáť u trong nhᝯng dáťą ĂĄn, khi mĂ vẼn áť â€œmĂŠt vuĂ´ngâ€? vẍn lĂ yáşżu táť‘ tiĂŞn quyáşżt. Ä?Ă´ tháť‹ hĂła ang diáť…n ra nhanh chĂłng mạt, ngĂ y cĂ ng nhiáť u tòa chung cĆ° máť?c lĂŞn áť&#x; khắp máť?i nĆĄi. Nhᝯng khĂ´ng gian truyáť n tháť‘ng, nhᝯng mảng vĆ°áť?n xanh dần biáşżn mẼt vĂ thay vĂ o Ăł lĂ nhᝯng kháť‘i háť™p bĂŞtĂ´ng mĂ u xĂĄm. Nhᝯng ngĆ°áť?i giĂ tᝍ báť? ngĂ´i nhĂ giản dáť‹ cᝧa mĂŹnh áťƒ lĂŞn tầng cao áť&#x; Ăł lĂ máť™t tháťąc táşż vĂ cĂł nhiáť u hᝇ l᝼y váť mạt xĂŁ háť™i. Sáťą áť•i thay lĂ máť™t quĂĄ trĂŹnh, con ngĆ°áť?i cĹŠng sáş˝ cĂł sáťą thĂ­ch nghi nhẼt áť‹nh; song cĹŠng cần hiáťƒu ráşąng: phĂĄt triáťƒn Ă´ tháť‹ vĂ xây dáťąng khĂ´ng chᝉ lĂ nhᝯng phĂŠp toĂĄn thuần tĂşy mĂ nĂł chᝊa máť™t náť™i hĂ m xĂŁ háť™i, áť&#x; Ăł con ngĆ°áť?i lĂ chᝧ tháťƒ; tẼt nhiĂŞn áť&#x; Ăł cĂł cả nhᝯng ngĆ°áť?i giĂ . KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

25


giải phåp

Cây cáť‘i, ĂĄ vĂ mĂ u sắc 5ÄžW NKĂ? ÄˆĹœ ĈŤQK QJKIJD YĹš SKRQJ F½FK NLĹ˜Q WUĂ’F FĆ€D NKX QKž QKĸQJ ÄžQ WĸşQJ FKXQJ FĆ€D PĹ°L QJĸŜL NK½FK ÄˆĹ˜Q WKÄ°P ÄˆĹšX Ož |QKÉQ UÄžW YXL} .KĂ?QJ WKXŲF PŲW WUĸŜQJ SK½L QžR OžP WKHR Â? WKĂˆFK F½ QKÂżQ QKĸQJ FXĹŞL FĂ“QJ FKĆ€ QKÂżQ ÄˆĂ WÄşR UD PŲW NKĂ?QJ JLDQ ELĹ W WKĆŠ ĈD VĹˆF PžX ĈĸşF EDR EĹŚF [XQJ TXDQK EŸL FÂż\ FĹŞL WUDQJ WUĂˆ VÂżQ YĸŜQ EĹŠQJ FĹŞL Ĉ½ KRD OĹŹQJ FKLP Yž F½F YņW GĹžQJ NK½F %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ THĂ I A

N

hiáť u nhẼt lĂ cáť‘i, báť™ sĆ°u táş­p cáť‘i ĂĄ hĆĄn 500 chiáşżc cᝧa chᝧ nhĂ khĂĄ náť•i tiáşżng, chĂşng ưᝣc xáşżp rải máť™t khoảng sân, xáşżp cháť“ng lĂŞn nhau áť&#x; báť? tĆ°áť?ng, xáşżp dáť?c theo Ć°áť?ng náť™i báť™ áťƒ Ć°a Ăłn bĆ°áť›c chân. Cáť‘i ĂĄ tᝍ lâu ĂŁ biáşżn mẼt kháť?i áť?i sáť‘ng cᝧa ngĆ°áť?i Viᝇt, nhĆ°ng khi háť™i t᝼ vᝠây, chĂşng nhắc con ngĆ°áť?i nháť› váť máť™t tháť?i chĆ°a xa, khi cuáť™c sáť‘ng gắn chạt váť›i hất lĂşa, cᝧ khoai. Cáť‘i ĂĄ xáşżp quanh nhĂ lĂ m trầm xuáť‘ng phần nĂ o âm hĆ°áť&#x;ng vui tĆ°ĆĄi mĂ ngĂ´i nhĂ phĂ´ bĂ y. NgoĂ i sân lĂ máť™t chòi hĂłng giĂł 2 tầng, bĂŞn dĆ°áť›i bĂ i trĂ­ nhĆ° kiáťƒu báşżp - bar cᝧa cĂĄc khu dĂŁ ngoấi, áť&#x; Ăł chᝧ - khĂĄch cĂšng uáť‘ng nĆ°áť›c, nghe nhấc vĂ ngắm cây cáť‘i trong vĆ°áť?n. Káşż gần Ăł lĂ bungalow ưᝣc xây theo phong cĂĄch Nam Ă váť›i 26

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019


giải pháp

ĦQK KDL WUDQJ *ŀQ FŪL Ĉ½ YņW GžQJ JňQ OLŚQ YŴL VLQK KRĺW K¾QJ QJ¾\ FƀD Fĸ G¿Q [ĸD QD\ JŀQ QKĸ PDL PŲW ĈĸżF FKƀ QK¿Q TX\ Wž YŚ Ĉ¿\ ĈĸżF [ŘS ĈŐW TXDQK EŶ WĸŶQJ OŪL ĈL ĈÍQ FK¾R EĸŴF FK¿Q NK½FK JKÄ WKİP

KT&ĐS THÁNG 3.2019

27


giải pháp

28

KT&ĐS THÁNG 3.2019


giải phåp

ÄŚQK KDL WUDQJ 1JĂ?L QKž FĆ€D FKĆ€ QKÂżQ ĈĸşF WKLĹ˜W NĹ˜ ĈD VĹˆF PžX 0Ĺ°L NKĂ?QJ JLDQ QÄśL ÄˆÂż\ ÄˆĹšX ĈĸşF WUDQJ WUĂˆ EĹŠQJ QKLĹšX KĹŚD WLĹ˜W WĸĜL YXL PĹšP PÄşL QKĸQJ NKĂ?QJ NĂ„P SKĹ€Q WLQK WĹ˜

nhᝯng háť?a tiáşżt tĂ´ váş˝ trĂŞn tĆ°áť?ng. BĂŞn trong cĂł ᝧ phòng khĂĄch, phòng ngᝧ vĂ phòng vᝇ sinh tĂĄch biᝇt, nháť? nhĆ°ng ĂĄp ᝊng ᝧ nhu cầu cĆĄ bản hĂ ng ngĂ y. LĂ˝ giải cho viᝇc dáťąng bungalow, chᝧ nhân cho biáşżt ây lĂ nĆĄi dĂ nh cho khĂĄch lĆ°u lấi, ngay cả khi chᝧ nhĂ i vắng thĂŹ khĂĄch vẍn cᝊ táťą nhiĂŞn sinh hoất, nẼu nĆ°áť›ng, xem tivi, ra vĆ°áť?n ngắm hoa vĂ Ăša vui váť›i nhᝯng chĂş chim yáşżn trong láť“ng. TĂĄch biᝇt kháť?i khu sân vĆ°áť?n lĂ biᝇt tháťą chĂ­nh sau khuĂ´n cáť•ng tròn áť‘p san hĂ´ vĂ cĂł dây leo bĂĄm. Theo con Ć°áť?ng nháť? xáşżp cáť‘i ĂĄ 2 bĂŞn, lĂ áşżn máť™t căn nhĂ a sắc mĂ u, khĂĄ lấ kiáťƒu nhĆ°ng vẍn toĂĄt lĂŞn nĂŠt tinh táşż cho tᝍng Ć°áť?ng nĂŠt vĂ háť?a tiáşżt. Phòng ngoĂ i ạt báť™ sofa áť‘i diᝇn kᝇ tivi vĂ giĂĄ bĂ y áť“. Cầu thang xoắn áť&#x; giᝯa còn mang cĂ´ng năng cᝧa mảng trang trĂ­ quan tráť?ng váť›i bᝊc váş˝ chim cĂ´ng ng᝼ Ă˝ káťƒ váť sáť‘ thĂ nh viĂŞn cᝧa gia ĂŹnh. PhĂ­a sau cầu thang lĂ khu váťąc báşżp, káşż Ăł lĂ phòng ngᝧ vĂ phòng vᝇ sinh bĂŞn trong. CĂł láş˝ chᝧ nhân rẼt chuáť™ng nhᝯng háť?a tiáşżt cong máť m mấi nĂŞn khi xây nhĂ ĂŁ kiáşżn tấo cĂĄc nĂŠt uáť‘n cong cᝧa cáť­a sáť•, cáť­a ra vĂ o vĂ vĂĄch gáť— phân chia phòng khĂĄch váť›i báşżp. Máť?i khoảng tĆ°áť?ng áť u ưᝣc trang trĂ­ báşąng háť?a tiáşżt hoa cĂĄch iᝇu khiáşżn cả khĂ´ng gian luĂ´n tĆ°ĆĄi tráşť. Theo cầu thang xoắn dẍn lĂŞn tầng trĂŞn, tấi Ăł chᝉ dĂšng lĂ m phòng tháť? vĂ dẍn ra sân thưᝣng, nĆĄi ây lan can cĹŠng ưᝣc dáťąng báşąng sắt uáť‘n bao quanh mảng sân nháť?. Ä?iáťƒm chung nhẼt cᝧa ngĂ´i nhĂ lĂ a sắc mĂ u. NgoĂ i cĂĄc váş­t d᝼ng vĂ háť?a tiáşżt trang trĂ­, ngĂ´i nhĂ còn bᝍng lĂŞn sắc mĂ u tĆ°ĆĄi cᝧa hᝇ èn âm trần và èn tráťąc tiáşżp. Khi khĂ´ng phải lᝇ thuáť™c vĂ o nhᝯng quy Ć°áť›c bĂŞn ngoĂ i, táťą mĂŹnh lĂ m nĂŞn máť™t nĆĄi cháť‘n i váť thĂş váť‹, cĂł váşť chᝧ nhân ngĂ´i nhĂ ĂŁ ất táť›i Ă˝ nghÄŠa táťą tấi khi lĂ m cho mĂŹnh máť™t ngĂ´i nhĂ theo Ă˝ muáť‘n rẼt cĂĄ nhân cᝧa mĂŹnh. KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

29


iểm ến

ĦQK WU½Q .KÏQJ JLDQ WKņW WKR½QJ ĈÁQJ QĶL NKX QK¾ YĸŶQ UŲQJ P2 1JÏL QK¾ FŮ NLŜX 1DP EŲ Q¾\ ĈĸżF O¾P WƄ QİP JLD FKƀ KƈX GX\ÆQ PXD ĈĸżF Ÿ 7¿Q 7Už /RQJ $Q G¾QK O¾P QĶL ĈŜ WLŘS ĈÍQ EĺQ EÅ PŰL GŤS FXŪL WXŀQ

&+Ũ1 48ê .+ó1* ;$ .KRļQJ WUÆQ FKžF QİP WUĸŴF NKX YĸŶQ Q¾\ FÎQ PDQJ GDQK |TXÆ PÓD} EŸL FKĸD WLŠQ ĈĸŶQJ TXD OĺL FŀX FŪQJ VĶ V¾L 9ņ\ P¾ JLŶ WKÉ G¿Q FKÒQJ TXDQK YÓQJ ĈÁ WƊ K¾R PÉQK WKXŲF ORĺL TXņQ |FÍ VŪ} WKņP FKÈ O¾ VŪ ĈŒS FKÈQ QÒW Ĉ¾QJ KR¾QJ 'IJ QKLÆQ JLD FKƀ Y¾ EĺQ EÅ FĴQJ YXL EXŬQ OńQ OŲQ NKL WŪF ĈŲ ĈÏ WKŤ KÍD QKDQK YƄD ĈHP OĺL QKLŚX WLŠQ ÈFK YŚ Kĺ WŀQJ QKĸQJ FĴQJ WKX KŒS Ĉ½QJ NŜ PļQJ [DQK KLŘP FÍ 0D\ P¾ KŬL ĈÍ JLD FKƀ ĈÁ NKÄR [ŘS ĈŐW ĈŜ QK¾ NKÏQJ OľQ YĸŶQ P¾ YĸŶQ FĴQJ FÍ OŴS ODQJ WKƂ WƊ WUÆQ NKX ĈľW JŀQ P2 Q¾\ ĈŜ EĺQ EÅ KD\ QÍL YXL O¾ WŘW ĈŘQ FÍ FKŰ YŚ TXÆ Ÿ QJD\ 6¾L *ÎQ BÀI 48Ŕ& 7+Ŕ1* Ļ1+ 1*Ő& 7+Ĥ&+

30

KT&ĐS THÁNG 3.2019


iáťƒm áşżn

ÄŚQK WU´L 6ĆŠ NKĂ„R OĂ„R FĆ€D JLD FKĆ€ WURQJ [Ĺ˜S ĈĹ?W Ož QKž NKĂ?QJ OÄžQ YĸŜQ Yž YĸŜQ ĈĸşF [Ĺ˜S ĈĹ?W FĂ? WKĆ‚ WĆŠ OĹ´S ODQJ ÄŚQK SKħL YÂľ ħQK GÄŁĹ&#x;L ;H EĂŽ NKĂ?QJ FKŢ ÄˆĹœ WUDQJ WUĂˆ WURQJ YĸŜQ Pž FĂŽQ |ELĹ˜Q WÄžX} OžP ÄˆĹ€X JLĸŜQJ JKĹ˜ EžQ ÄˆĂ…Q WUDQJ WUĂˆ

C

Ăł tháťƒ tĂŹm thẼy khĂĄ nhiáť u “ ạc sảnâ€? Nam báť™ áť&#x; khu nhĂ vĆ°áť?n nĂ y: xoĂ i, áť•i, nhĂŁn, chĂšm ruáť™t‌ sum xuĂŞ khắp nĆĄi, xen káş˝ giᝯa cĂĄc dĂŁy nhĂ dân gian ưᝣc táş­p hᝣp áşżn tᝍ nhiáť u vĂšng miáť n khĂĄc nhau. NhĆ°ng cĂł tháťƒ thẼy toĂ n nhĂ vĆ°áť?n nĂ y khĂ´ng cĂł sáťą can thiᝇp cᝧa xáşżp ạt chuyĂŞn nghiᝇp, nhĂŹn vĂ o lĂ thẼy gia chᝧ lĂ m theo kiáťƒu táťą tĂşc táťą cẼp, kiáşżm ưᝣc cĂĄi gĂŹ hay hay thĂŹ tĂ tĂ thả vĂ´ cĂĄi Ăł. Ä?i trong khu nhĂ vĆ°áť?n nĂ y, cảm giĂĄc thĂş váť‹ nhẼt lĂ sáťą sấch sáş˝ trong khung cảnh quen thuáť™c, báť&#x;i náşżu ăn áť&#x; váť›i nhiáť u thᝊ thân thuáť™c cĹŠ káťš mĂ khĂ´ng khĂŠo chăm sĂłc thĂŹ sáş˝ bᝍa báť™n, còn xáşżp ạt nhiáť u thᝊ lấ mĂ cầu káťł quĂĄ thĂŹ lấi nhĆ° resort, cĹŠng khĂ´ng ưᝣc thân quen. Nhᝯng chiáşżc xe bò tᝍng lăn bĂĄnh khắp cĂĄc miᝇt HĂłc MĂ´n, Thᝧ Thᝍa, Trảng BĂ ng‌ ưᝣc gia chᝧ nhạt nhấnh, gom gĂłp lấi, ưᝣc ạt áťƒ khi háť? hᝯng, lĂşc cẊn tráť?ng

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

31


iểm ến

ĦQK WU½Q +Ŭ VHQ FKĺ\ GŦF WKHR K¾QK ODQJ FÓQJ YŴL KŬ EĶL QŪL JLƈD NKX QK¾ FKÈQK Y¾ NKX QK¾ NK½FK WĺR QÆQ QKƈQJ PŐW QĸŴF [DQK P½W WKL YŤ ĦQK GģşL &Kƀ QK¿Q FÍ UľW QKLŚX EŲ E¾Q JKŘ Ÿ NKňS PŦL QĶL GÓ QJKLÆP WUDQJ KD\ WKRļL P½L FĴQJ ĈŚX JLÒS PŦL QJĸŶL JKÄ FKĶL FÍ WKŜ QJŬL QJKŢ FK¿Q EľW FƂ FKŰ Q¾R

32

KT&ĐS THÁNG 3.2019


iáťƒm áşżn

ÄŚQK WU½Q 1KĆˆQJ KžQJ KLÆQ ÄˆĹ†P FKÄžW NKĂ?QJ JLDQ 9LĹ W YĹ´L JDP PžX ÄžP ½S FĆ€D JÄşFK Yž JĹ°

quanh khu vĆ°áť?n nĂ y. Nhᝯng bĂĄnh xe bò gᝣi cho gia chᝧ nháť› váť nhᝯng chuyáşżn i, cĂ ng i nhiáť u cĂ ng ao Ć°áť›c tráť&#x; váť . Ă”ng bảo cĂł nhᝯng cuáť™c di chuyáťƒn xa vấn dạm mĂ lòng ngĆ°áť?i vẍn khĂ´ng nguĂ´i ngoai quĂŞ nhĂ . Lấi cĂł nhᝯng cháť‘n dᝍng chân tháş­t tiᝇn nghi mĂ lᝯ khĂĄch mᝇt máť?i cháşłng oĂĄi hoĂ i vĆ°ĆĄng vẼn, khĂ´ng phải ngấi do nĆĄi sang cháť‘n lấ, hay khĂ´ng thĂ­ch l᝼a lĂ gẼm nhung, mĂ chĂ­nh áť&#x; táş­n sâu trong tâm khảm máť—i ngĆ°áť?i Viᝇt áť u cĂł máť™t chᝯ quĂŞ, máť™t chᝯ nhĂ , vĂ nhẼt lĂ máť™t chᝯ quĂŞ nhĂ . Ä?áťƒ hĆ°áť›ng váť , quay váť , tráť&#x; váť ... Váť quĂŞ ăn táşżt, váť nhĂ Ăłn xuân, áť u nhĆ° máť™t cuáť™c tráť&#x; váť , dĂš ngắn ngᝧi trong mẼy ngĂ y nhĆ°ng dĆ°áť?ng nhĆ° ai cĹŠng xem hĆĄn cả nhu cầu váş­t chẼt, tẼt cả áť u táťą nguyᝇn vĂ giản ĆĄn, khĂł giải thĂ­ch rĂľ rĂ ng. Nhᝯng năm gần ây náť•i lĂŞn xu hĆ°áť›ng ăn táşżt miáť n xa, ăn táşżt ta bĂŞn tráť?i Tây, biáťƒu hiᝇn cᝧa áť?i sáť‘ng cĂ´ng nghiᝇp tăng cao sᝊc ĂŠp khiáşżn ngĆ°áť?i ta tĂŹm cĂĄch “ Ă o thoĂĄtâ€? rĂ ng buáť™c thĂ´ng thĆ°áť?ng. Còn chᝧ nhân khu vĆ°áť?n nĂ y thĂŹ cháť?n cĂĄch “váť â€? nhĂ quĂŞ trong nhĂ mĂŹnh vĂ o máť—i cuáť‘i tuần, áťƒ ưᝣc lắng dáť‹u ngay vĂ luĂ´n, nhĆ° cĂĄch anh thĆ°áť?ng nĂłi lĂ â€œthĆ°áť&#x;ng ngoấn khĂ´ng nĂŞn trĂŹ hoĂŁnâ€?. Máť™t cháť‘n quĂŞ khĂ´ng xa pháť‘ xĂĄ, giáť? ĂŁ thĂ nh cᝧa hiáşżm. KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

33


khĂ´ng gian sắc mĂ u - áť“ng hĂ nh cĂšng Kelly-Moore

0HQWRQ 3K´S WLĹ S PžX +LVWRULF FĆ€D .HOO\ 0RRUH

Ă‚U CHĂ‚U ćţ$ ć,Ĺ›0 &Ăť 0ĂŤ8 6Ň& Ä˝1 7ġŝ1*

òX FKÂżX ĈĸşF FKR Ož F½L QĂ?L FĆ€D NLĹ˜Q WUĂ’F Yž QJKĹ WKXņW Ÿ ÄˆÂż\ EÆQ FÄşQK QKĆˆQJ FĂ?QJ WUÉQK NLQK ĈLĹœQ QKĸ F½F OÂżX ĈžL FXQJ ĈLĹ Q YĸĜQJ FXQJ WK½QK ĈĸŜQJ WÄşL F½F WKĆ€ ĈĂ? QJX\ QJD KRD OĹ QKĸ %XGDSHVW 0RVFRZ 5RPH %HUOLQ 3DULV /RQGRQw WKÉ FĂŽQ UÄžW QKLĹšX QKĆˆQJ NLĹ˜Q WUĂ’F ĈŲF Ĉ½R QKĸ F½F QJĂ?L OžQJ ÄˆĹ’S FĆ€D PLĹšQ QDP QĸŴF 3K½S QKĸ *RUGHV 5RXVVLORQ 6DLQW 0DULH KD\ YĂ? VĹŞ NLĹ˜Q WUĂ’F ÄˆĹ€\ ÄžQ WĸşQJ NK½F Ÿ 7Âż\ %DQ 1KD %ĹŹ ćžR 1KD Âœw BĂ€I 75ÄŞ1 9Äš1 &+Ăš8 z &(2 .(//< 0225( 9,(71$0

D

Ć°áť›i ây lĂ máť™t sáť‘ kiáşżn trĂşc váť›i mĂ u sắc ầy Ẽn tưᝣng mĂ nhiáť u nĆĄi chĂşng tĂ´i ĂŁ i qua vĂ muáť‘n chia sáşť áşżn váť›i bấn áť?c. CĹŠng cần nĂłi thĂŞm lĂ trong 10 váť‹ trĂ­ ưᝣc chĂşng tĂ´i cháť?n áťƒ giáť›i thiᝇu thĂŹ Ă? ĂŁ chiáşżm áşżn 4. Báť&#x;i cĂł dáť‹p áşżn Ă?, chĂşng ta máť›i cảm nháş­n ưᝣc nhiáť u hĆĄn chiáť u sâu cᝧa cĂĄc loấi hĂŹnh nghᝇ thuáş­t ĂŁ áťƒ lấi trĂŞn Ẽt nĆ°áť›c nĂ y tᝍ tháť?i trang, náť™i thẼt, háť™i háť?a, iĂŞu khắc cho áşżn kiáşżn trĂşc cĹŠng nhĆ° vĂ´ sáť‘ nhᝯng loấi hĂŹnh nghᝇ thuáş­t khĂĄc. Ä?ạc biᝇt lĂ sáťą tinh táşż trong viᝇc sáť­ d᝼ng mĂ u sắc máť™t cĂĄch rẼt hĂ i hòa. NĂŠt tinh táşż ưᝣc tháťƒ hiᝇn ngay cả tᝍ máť™t tiᝇm bĂĄn tấp hĂła bĂŹnh thĆ°áť?ng, máť™t tiᝇm kem, máť™t tiᝇm ăn nháť? trong gĂłc pháť‘ hoạc bĆ°áť›c vĂ o máť™t con háşťm cĹŠng thẼy ưᝣc sáťą sắp xáşżp chuẊn máťąc váť cây cáť?, hoa lĂĄ vĂ mĂ u sắc. Xin ưᝣc giáť›i thiᝇu lần lưᝣt 10 áť‹a iáťƒm:

1. Menton, PhĂĄp Tᝍ miáť n nam nĆ°áť›c PhĂĄp áť&#x; vĂšng CĂ´te d’Azur khi vᝍa qua Cannes, Nice, Monaco chĂşng ta sáş˝ bắt gạp tháť‹ trẼn Menton trĆ°áť›c khi qua biĂŞn giáť›i cᝧa Ă?. Menton cĂł váşť áşšp ầy quyáşżn rĹŠ báť&#x;i sáťą hòa quyᝇn giᝯa nĂŠt cáť• cᝧa Ă? vĂ nhᝯng tinh tĂşy cᝧa PhĂĄp. Menton cĂł bᝊc bĂŹnh phong tuyᝇt áşšp nháť? dĂŁy nĂşi Alps hĂšng vÄŠ 34

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

tĂ´n tấo mĂ thĂ nh. NgoĂ i nhᝯng lâu Ă i xa hoa cᝧa Belle Époque vĂ nhᝯng khu vĆ°áť?n nhiᝇt áť›i trĂĄng lᝇ, khu nghᝉ mĂĄt ĂĄng yĂŞu thĂŹ Menton còn náť•i báş­t váť›i nhᝯng tòa nhĂ cĹŠ láť‘m áť‘m mĂ u vĂ ng nhất, mĂ u cam, mĂ u Ẽt nung... Khi nhĂŹn tᝍ xa, ngĆ°áť?i ta cĂł cảm giĂĄc cᝧa nhᝯng ngĂ´i nhĂ cháť“ng lĂŞn nhau.

2. Colmar, PhĂĄp Colmar lĂ máť™t trong nhᝯng thĂ nh pháť‘ cáť• cᝧa PhĂĄp. Tᝍ thĂ nh pháť‘ StraĂ&#x;burg, chĂşng ta xuĂ´i váť miáť n nam khoảng hĆĄn 70 cây sáť‘ gần biĂŞn giáť›i váť›i tiáťƒu bang Baden-WĂźrttemberg, Ä?ᝊc. ThĂ nh pháť‘ Colmar cĂł nhᝯng khu pháť‘ cáť• mang nhiáť u nĂŠt kiáşżn trĂşc áť™c ĂĄo. Ä?ĂĄng yĂŞu nhẼt lĂ nhᝯng con Ć°áť?ng lĂĄt ĂĄ cuáť™i xinh áşšp vĂ nhᝯng cây cầu bắc qua cĂĄc con kĂŞnh Ă o nháť? nhắn nhĆ°ng duyĂŞn dĂĄng . Ấn tưᝣng nhẼt lĂ cĂ´ng viᝇc bảo táť“n vĂ gĂŹn giᝯ nhĆ° máť™t báť™ sĆ°u táş­p cho nhᝯng ngĂ´i nhĂ gáť— tᝍ tháť?i Trung cáť•. áťž ây tẼt cả cảnh váş­t áť u ưᝣc iáťƒm tĂ´ vĂ trang trĂ­ mĂ u sắc rẼt hĂ i hòa. CĂšng váť›i Ăł, nĂł ưᝣc iáťƒm xuyáşżn báşąng nhᝯng cháş­u hoa xinh tĆ°ĆĄi trĂŞn tᝍng ban cĂ´ng. Colmar ưᝣc xem lĂ Venice nháť? cᝧa Ă? tấi PhĂĄp nhĆ° Bruges cᝧa Bᝉ váş­y.

3. Burano Island, Ă? Burano lĂ máť™t nhĂłm ảo trong quần tháťƒ cᝧa Venice.


&ROPDU 3K´S

Burano ưᝣc biáşżt áşżn váť›i hai iáť u: truyáť n tháť‘ng lĂ m ren vĂ nhᝯng ngĂ´i nhà ưᝣc sĆĄn váť›i nhᝯng gam mĂ u sáť‘ng áť™ng dáť?c theo cĂĄc kĂŞnh Ă o xinh áşšp. NgĆ°áť?i ta nĂłi ráşąng ngĆ° dân áť‹a phĆ°ĆĄng thĂ­ch sĆĄn nhĂ cᝧa háť? báşąng nhᝯng mĂ u náť•i báş­t, sĂĄng ráťąc áťƒ phân áť‹nh rĂľ giĂşp háť? cĂł tháťƒ nháş­n ra chĂşng tᝍ xa.

4. Torbole, Ă?

máť™t nĆĄi nĂ o khĂĄc cĂł nĂŠt áşšp táť•ng tháťƒ váť›i sáťą hòa quyᝇn nhiáť u mĂ u sắc nhĆ° váş­y. Tᝍ báşżn cảng, sĂ´ng nĆ°áť›c, thuyáť n tĂ u, nhĂ cáť­a cáť• kĂ­nh váť›i cĂĄc gam mĂ u xanh, lam, háť“ng, vĂ ng‌ khiáşżn cho Procida trĂ´ng giáť‘ng nhĆ° máť™t tẼm bĆ°u thiáşżp trang tráť?ng.

6. Cinque Terre, Ă?

Procida, máť™t hòn ảo cᝧa váť‹nh Naples áť&#x; miáť n nam nĆ°áť›c Ă?. áťž ây, ngĆ°áť?i ta ĂŁ xây dáťąng nhĂ cáť­a máť™t cĂĄch láť›p lang náşąm dáť?c báť? sĂ´ng Procida xinh áşšp. TrĂŞn tháťąc táşż, cĂł tháťƒ nĂłi khĂł tĂŹm thẼy

Cinque Terre táť?a lấc tấi vĂšng Liguria, phĂ­a tây bắc nĆ°áť›c Ă?. Theo tiáşżng Ă?, Cinque Terre lĂ c᝼m năm tháť‹ trẼn cáť• xĆ°a bao gáť“m Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola vĂ Riomaggiore váť›i nhᝯng căn nhà ưᝣc phᝧ báşąng nhᝯng mĂ u sắc tháş­t bắt mắt náşąm cheo leo trĂŞn nhᝯng vĂĄch ĂĄ, sĆ°áť?n áť“i, gháť nh thĂĄc sĂĄt cấnh báť? biáťƒn Ä?áť‹a Trung Hải. Ä?ĂĄng kinh ngấc khi biáşżt ráşąng nĂł ưᝣc hĂŹnh thĂ nh tᝍ buáť•i ban ầu cᝧa tháť?i Trung cáť• khi mĂ cĂĄc nguyĂŞn váş­t liᝇu lĂ m ra mĂ u sắc còn rẼt ắt áť? mĂ chᝉ cĂł hĂ ng quĂ˝ táť™c máť›i ᝧ sᝊc sáť­ d᝼ng. Cinque Terre áşšp ráťąc rᝥ khiáşżn chĂşng ta sᝯng sáť? khi chiĂŞm ngưᝥng nĂŠt áşšp nhân tấo hòa quyᝇn váť›i thiĂŞn nhiĂŞn. Khi thả ĂĄnh mắt tᝍ xa nhĂŹn qua mạt nĆ°áť›c, nhᝯng ngĂ´i nhĂ báş­c thang cĂł mĂ u sắc ráťąc rᝥ nĂ y táť?a sĂĄng nhĆ° nhᝯng viĂŞn ĂĄ quĂ˝ chấy dáť?c theo báť? biáťƒn trải dĂ i trĂ´ng rẼt ngoấn m᝼c.

%XUDQR ,VODQG œ

7RUEROH œ

Torbole náşąm giᝯa sĆ°áť?n nĂşi Baldo vĂ cấnh háť“ Garda. NhĂŹn tᝍ xa chĂşng ta cᝊ ngᝥ nhĆ° ngắm máť™t bᝊc tranh. Torbole ưᝣc mᝇnh danh lĂ thĂĄnh áť‹a cᝧa chèo thuyáť n vĂ lĆ°áť›t vĂĄn buáť“m. Torbole lĂ viĂŞn ngáť?c quĂ˝ váť›i báşżn cảng luĂ´n lẼp lĂĄnh trong ĂĄnh nắng. NĂł ưᝣc iáťƒm tĂ´ báşąng nhᝯng ngĂ´i nhĂ ráťąc rᝥ sắc mĂ u mĂ máť™t lần vĂ o mĂša thu 1786 ấi văn hĂ o Ä?ᝊc Johann Wolfgang von Goethe khi lĆ°u trĂş lấi ây phải tháť‘t lĂŞn ráşąng: “Torbole cĂł nĂŠt áşšp ầy quyáşżn rĹŠ lĂ m say mĂŞ vĂ nᝊc lòng lᝯ khĂĄchâ€?.

5. Procida Island, Ă?

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

35


khĂ´ng gian sắc mĂ u - áť“ng hĂ nh cĂšng Kelly-Moore

.½QK 1\KDYQ &RSHQKDJHQ òDQ 0ÄĽFK WLĹ S PžX +LVWRULF FĆ€D .HOO\ 0RRUH

7. KĂŞnh Nyhavn, Copenhagen, Ä?an Mấch KĂŞnh Nyhavn áşšp nhĆ° tranh váş˝ cᝧa thᝧ Ă´ Copenhagen váť›i nhᝯng dĂŁy nhĂ pháť‘ ầy mĂ u sắc. KĂŞnh Nyhavn ưᝣc xây dáťąng vĂ o tháşż kᝡ 17 vĂ 18. Ráť“i sau Ăł, ngĆ°áť?i ta máť›i kháť&#x;i dáťąng nhᝯng ngĂ´i nhĂ cĂł mĂ u sắc ráťąc rᝥ náşąm áť&#x; phĂ­a bắc cᝧa kĂŞnh Nyhavn nháşąm thu hĂşt nhᝯng ngĆ°áť?i dân nghèo vĂ tầng láť›p trung lĆ°u cᝧa thĂ nh pháť‘ áşżn thuĂŞ mĆ°áť›n. Tuy nhiĂŞn, hiᝇn nay nĂł ang lĂ máť™t trong nhᝯng khu váťąc sĂ´i áť™ng vĂ sĂ nh iᝇu nhẼt trong tháť‹ trẼn nĂŞn giáť›i thưᝣng lĆ°u vĂ ngĆ°áť?i giĂ u cĂł ĂŁ xây cĂĄc biᝇt tháťą vĂ dinh tháťą hoĂ nh trĂĄng áť&#x; phĂ­a bĂŞn kia báť? kĂŞnh.

8. Wroclaw Old Town, Ba Lan Pháť‘ cáť• Wroclaw lĂ thĂ nh pháť‘ láť›n thᝊ tĆ° cᝧa Ba Lan. áťž ây cĂł sáťą pha tráť™n khĂĄ áť™c ĂĄo giᝯa láť‹ch sáť­, văn hĂła, nĂŠt quyáşżn rĹŠ cᝧa tháşż giáť›i cáť• cĂšng sáťą rung cảm tráşť trung, mang tĂ­nh quáť‘c táşż. Ä?áť‘i váť›i du khĂĄch lần ầu tiĂŞn áşżn váť›i pháť‘ cáť• Wroclaw thĂŹ cĂł quĂĄ nhiáť u bẼt ngáť? báť&#x;i sáťą phản ĂĄnh váť bản sắc, váť kiáşżn trĂşc ưᝣc bảo táť“n nguyĂŞn váşšn. KhĂĄc váť›i phong cĂĄch kiáşżn trĂşc nhĆ° Gothic, Baroque, Art Nouveau‌ pháť‘ cáť• Wroclaw cĂł cĂĄc tòa nhĂ láť‹ch sáť­ ầy mĂ u sắc bao quanh quảng trĆ°áť?ng, cĂł chᝣ phiĂŞn nhĂłm háť?p theo kiáťƒu tháť?i 3URFLGD ,VODQG Âœ

36

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

trung cáť• khiáşżn cho nĆĄi ây tráť&#x; thĂ nh máť™t trong nhᝯng thĂ nh pháť‘ ráťąc rᝥ, vui nháť™n nhẼt Ba Lan nĂłi riĂŞng vĂ châu Ă‚u nĂłi chung.

9. Girona Riverfront, Tây Ban Nha Girona Riverfront, mạc dĂš Ă­t náť•i tiáşżng hĆĄn so váť›i Barcelona lĂĄng giáť ng, nhĆ°ng Girona Riverfront cĂł máť™t loất cĂĄc iáťƒm tham quan tuyᝇt váť?i. Ä?ĂĄng káťƒ nhĆ° khu Do ThĂĄi ưᝣc bảo táť“n rẼt táť‘t trĂŞn Ẽt nĆ°áť›c Tây Ban Nha hay nhĂ hĂ ng náť•i tiáşżng El Celler de Can Roca váť›i ba ngĂ´i sao cᝧa Michelin cĹŠng nhĆ° máť™t cây cầu ưᝣc xây dáťąng báť&#x;i kiáşżn trĂşc sĆ° ấi tĂ i Gustave Eiffel, vĂ vĂ´ sáť‘ nhᝯng nĆĄi ưᝣc hĂŹnh thĂ nh rẼt áşšp, rẼt thĆĄ máť™ng cho du khĂĄch tháť?a sᝊc i dấo. Máť™t trong sáť‘ Ăł phải káťƒ áşżn lĂ Ć°áť?ng ven báť? sĂ´ng cᝧa thĂ nh pháť‘. ToĂ n tháťƒ nhĂ cáť­a nĆĄi ây ưᝣc sĆĄn váş˝ báşąng nhᝯng gam mĂ u tĆ°ĆĄi mĂĄt nhĆ° mĂ u háť“ng, mĂ u vĂ ng, mĂ u cam vĂ nhiáť u nhẼt lĂ mĂ u kem nhất.

10. Bruges, VĆ°ĆĄng quáť‘c Bᝉ Bruges lĂ thĂ nh pháť‘ áşšp cuáť‘i cĂšng mĂ chĂşng tĂ´i ĂŁ lĆ°u lấi trong chuyáşżn du láť‹ch năm ngoĂĄi. Ä?ây lĂ lần thᝊ 2 chĂşng tĂ´i áşżn ây và ưᝣc i dấo váť›i ngĆ°áť?i thân vĂ nhᝯng ngĆ°áť?i bấn náť‘i kháť‘ tᝍ thuáť&#x; hĂ n vi. NgĆ°áť?i ta nĂłi Bruges cᝧa VĆ°ĆĄng quáť‘c Bᝉ lĂ tiáťƒu Venice. &LQTXH 7HUUH Âœ


*LURQD 5LYHUIURQW 7¶\ %DQ 1KD

6ũF PġQK Y³ Vű ģQK KğşQJ FŧD P³X VįF WURQJ NLQK GRDQK 1JĸŶL WD QÍL UŊQJ 7UÆQ WKŘ JLŴL FKŢ FÍ Y¾L WKƂ FÍ WKŜ FKX\ŜQ WļL QJKIJD ĈÈFK WKƊF FƀD QÍ FĴQJ QKĸ O¾P WİQJ JL½ WUŤ P¾ QÍ PDQJ ĈŘQ 7URQJ VŪ ĈÍ FÍ P¾X VňF ĈLŚX Q¾\ ĈĸżF WKľ\ UÑ QKľW WURQJ WKŶL WUDQJ [H FŲ EŸL FÓQJ PŲW ORĺL [H QKĸQJ [H FÍ P¾X ĈŒS VŖ E½Q ĈĸżF UľW QKLŚX Y¾ UľW QKDQK 1Í FĴQJ ĈÒQJ FKR ½R TXŀQ JL¾\ GÄS PĴ QÍQ 7KŪQJ NÆ FĴQJ FKŢ UD UŊQJ KĶQ QJĸŶL WLÆX GÓQJ WKĸŶQJ FKŦQ WKłP Pƒ KĺS JX P¾X WUĸŴF PŴL WŴL FKľW OĸżQJ VDX 'R Y¿\ WKHR PŲW VŪ FKX\ÆQ JLD P¾X VňF FKR UŊQJ 0¾X VňF NKÏQJ FKŢ O¾ ĈLŜP QKľQ FKR YLŠF WUDQJ WUÈ P¾ QÍ FÎQ FÍ WKŜ O¾ PŲW FÏQJ Fž ĈŜ WĺR UD VƊ WUļL QJKLŠP Y¾ QJ¾\ QD\ P¾X VňF ĈÁ FKLŘP YŤ WUÈ TXDQ WUŦQJ WURQJ SKRQJ F½FK WKLŘW NŘ 0¾X VňF FÍ WKŜ JLÒS FKƀ ĈŀX Wĸ Y¾ QK¾ SK½W WULŜQ EľW ĈŲQJ VļQ WURQJ NLQK GRDQK 7KHR PŲW EļQJ E½R F½R PŴL Ĉ¿\ FƀD WĺS FKÈ EľW ĈŲQJ VļQ WĺL YÓQJ 9ŤQK 6DQ )UDQFLVFR 1JĸŶL WD JKL QKņQ QKƈQJ NLŘQ WƄ F½F FÏQJ W\ Wĸ YľQ WKLŘW NŘ F½F FKƀ ĈŀX Wĸ Y¾ F½F QK¾ SK½W WULŜQ EľW ĈŲQJ VļQ FKR UŊQJ |0ŲW VŪ WÎD QK¾ FDR ŪF

:URFODZ 2OG 7RZQ %D /DQ

FİQ KŲ NKX ELŠW WKƊ NKX SKƂF KżSw NKL ĈĸżF WKLŘW NŘ FÍ P¾X VňF ĈŒS VŖ O¾P WİQJ JL½ WUŤ Y¾ QÍ VŖ GŞ G¾QJ WİQJ OÆQ FKƄQJ WURQJ YLŠF NLQK GRDQK Y¾ FKR WKXÆ PĸŴQ 7X\ QKLÆQ YLŠF SKŪL K¾L KÎD QKƈQJ JDP P¾X ĈņP Y¾ UƊF Uź O¾ NKÏQJ ĈĶQ JLļQ 9Ś YLŠF Q¾\ .HOO\ 0RRUH FÍ PŲW VŪ FÏQJ Fž ĈŐF ELŠW QKĸ WKŔ SKŪL ED P¾X VŖ JLÒS FKR NLŘQ WUÒF Vĸ Y¾ F½F QK¾ WKLŘW NŘ GŞ G¾QJ SKŪL FKŦQ EŸL WKŔ SKŪL ED P¾X Q¾\ ĈÁ ĈĸżF F½F FKX\ÆQ JLD SKŪL P¾X VňF &0* &RORU 0DUNHWLQJ *URXS FłQ WKņQ FKŦQ OƊD 0ŦL WKňF PňF FÍ WKŜ OLÆQ OĺF TXD ĈLŠQ WKRĺL 028.7300.6045*101 KD\ Y¾R ZHEVLWH ZZZ VRQNP YQ ĈŜ ELŘW WKÆP FKL WLŘW 1KƈQJ PRQJ VDX Q¾\ 6¾L *ÎQ VŖ FÍ FÍ QKƈQJ WÎD QK¾ ĈŒS QKƈQJ NKX FKXQJ Fĸ ELŠW WKƊ YŴL QKƈQJ P¾X VňF Ĉŀ\ ľQ WĸżQJ QKĸ NKX 5LYHUPDUN 9LOODJH WĺL 6DQWD &ODUD %ňF &DOLIRUQLD NKL F½F QK¾ WKLŘW NŘ ĈÁ W½R EĺR VƆ GžQJ P¾X VňF ĈŜ K¾L KÎD FKR F½FK SKŪL P¾X P¾ PŰL Fĸ G¿Q VŸ KƈX PŰL FİQ QK¾ O¾ ĈŬQJ QJKIJD P¾X FƀD QK¾ ĈÍ Y¾ F½FK SKŪL P¾X FƀD QÍ VŖ WKŜ KLŠQ F½ WÈQK FƀD JLD FKƀ EŸL QŘX QÍL UŊQJ |òP QKĺF O¾ ĈŜ GLŞQ ĈĺW WÉQK FļP Y¾ Wĸ WĸŸQJ FƀD FRQ QJĸŶL WKÉ P¾X VňF O¾ ¿P QKĺF NKÏQJ OŶL WKŜ KLŠQ TXD NKÏQJ JLDQ}

%UXJHV 9ģġQJ TXŕF %ō

KT&ĐS THÁNG 3.2019

37


du lịch kiến trúc

ATHENS 1Ġ, .+Ü7 9Ő1* 1*+Ŋ 7+8İ7 0Õ, 75ĢŠ1* 7Ŗ1

38

KT&ĐS THÁNG 3.2019


du láť‹ch kiáşżn trĂşc

ÄŚQK KDL WUDQJ &ŲQJ ÄˆĹŹQJ ÄˆĂ FKÄžS QKņQ QKĆˆQJ PĹ?W WĹŞW FĆ€D JUDIILWL Yž GĹ€Q ĈĸD YžR FXŲF VĹŞQJ WKĸŜQJ QJž\ QKĸ PŲW SKRQJ F½FK QJKĹ WKXņW FKĂˆQK WKĹŞQJ

$WKHQV WKĸŜQJ ĈĸşF QJĸŜL WD QKĹˆF ÄˆĹ˜Q QKĸ Ož PŲW WURQJ QKĆˆQJ F½L QĂ?L FĆ€D QĹšQ YÄ°Q PLQK QKÂżQ ORÄşL &KR ÄˆĹ˜Q QJž\ QD\ VĆŠ WĹŹQ WÄşL QKĆˆQJ FĂ?QJ WUÉQK NLĹ˜Q WUĂ’F WLQK [ÄźR Yž QKĆˆQJ W½F SKĹ‚P QJKĹ WKXņW ĈĹ?F VĹˆF QKĸ Ož PLQK FKĆ‚QJ FKR PŲW QĹšQ YÄ°Q KĂ?D YIJ ÄˆÄşL WĆ„QJ KLĹ Q KĆˆX QÄśL ÄˆÂż\ ćƂQJ WUĸŴF VĆŠ ÄźQK KĸŸQJ PÄşQK PĹ– FĆ€D FXŲF VĹŞQJ KLĹ Q ÄˆÄşL $WKHQV YĹ„Q JLĆˆ FKR PÉQK QKĆˆQJ QĂ„W ĈĹ?F WUĸQJ ULÆQJ ELĹ W Pž UĂ‘ UĹ W QKÄžW ĈĂ? FKĂˆQK Ož VĆŠ WUĸŜQJ WĹŹQ FĆ€D NK½W YĹŚQJ QJKĹ WKXņW WURQJ OĂŽQJ QJĸŜL GÂżQ %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ 7+6 .76 /Ă› òŏ& 9,Ă›1

T

rải qua nhᝯng thăng trầm cᝧa láť‹ch sáť­, giáť? ây náť n kinh táşż Hy Lấp nĂłi chung vĂ Athens nĂłi riĂŞng cĂł láş˝ ang trong giai oấn thoĂĄi trĂ o. Nhᝯng iáť u kiᝇn kinh táşż, xĂŁ háť™i khĂĄch quan ảnh hĆ°áť&#x;ng rẼt láť›n áşżn áť?i sáť‘ng văn hĂła, nghᝇ thuáş­t cᝧa ngĆ°áť?i dân nĆĄi ây. Tuy nhiĂŞn, khĂ´ng vĂŹ tháşż mĂ nghᝇ thuáş­t lấi l᝼i tĂ n. NgĆ°áť?i Athens dĆ°áť?ng nhĆ° luĂ´n cĂł chẼt nghᝇ thuáş­t trong mĂŹnh, chĂşng ta sáş˝ dáť… dĂ ng bắt gạp nhᝯng cảnh tưᝣng Ă n ca nhảy mĂşa tấi cĂĄc quảng trĆ°áť?ng, nhᝯng hiᝇu sĂĄch nháť™n nháť‹p ngĆ°áť?i xem áť&#x; ven Ć°áť?ng, hoạc nhᝯng quầy áť“ cáť• lung linh sắc mĂ u áť&#x; cĂĄc khu chᝣ. Trong Ăł, Ẽn tưᝣng nhẼt vĂ gần gĹŠi nhẼt váť›i áť?i sáť‘ng hiᝇn ấi Ăł cĂł láş˝ lĂ nhᝯng bᝊc graffiti dĆ°áť?ng nhĆ° xuẼt hiᝇn áť&#x; máť?i náşťo Ć°áť?ng cᝧa thĂ nh pháť‘. CĂł láşť áť&#x; thĂ nh pháť‘ nĂ y, máť?i thᝊ áť u cĂł tháťƒ tráť&#x; thĂ nh khĂ´ng gian thi triáťƒn nghᝇ thuáş­t cᝧa giáť›i tráşť. Tᝍ tĆ°áť?ng nhĂ , nhᝯng hĂ ng rĂ o tĂ´n cᝧa cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh, cho áşżn nhᝯng hầm tĂ u iᝇn ngầm hay tháş­m chĂ­ lĂ nhᝯng toa tĂ u, nhᝯng chiáşżc xe cháť&#x; hĂ ng cĹŠ káťš... tẼt cả áť u ưᝣc nhᝯng ngĆ°áť?i tráşť táş­n d᝼ng áťƒ tráť• tĂ i. Háť? ĂŁ tháť•i háť“n vĂ o nhᝯng khĂ´ng gian ĆĄn iᝇu Ẽy cᝧa thĂ nh pháť‘, khoĂĄc cho

chĂşng nhᝯng báť™ ĂĄo máť›i máť™t cĂĄch ầy năng áť™ng vĂ sĂĄng tấo. Cả thĂ nh pháť‘ nĂ y cĂł tháťƒ ưᝣc vĂ­ nhĆ° máť™t tẼm phĂ´ng náť n mĂ trĂŞn Ẽy ngĆ°áť?i dân ưᝣc táťą do tháťƒ hiᝇn cĂĄi tĂ´i cᝧa mĂŹnh, máť—i ngĆ°áť?i hoĂ n toĂ n cĂł tháťƒ nguᝇch ngoấc máť™t nĂŠt váş˝ cᝧa mĂŹnh áťƒ gĂłp phần hĂŹnh thĂ nh máť™t bᝊc tranh táť•ng tháťƒ ầy mĂ u sắc. NĂłi lĂ máť?i nĆĄi áť u trĂ n ngáş­p nhᝯng bᝊc váş˝ lĂ khĂ´ng háť quĂĄ, nhĆ°ng náşżu áťƒ Ă˝ káťš chĂşng ta sáş˝ thẼy cĂł nhᝯng trĆ°áť?ng hᝣp ngoấi lᝇ. Ä?áť‘i váť›i nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc cáť•, cho dĂš áť&#x; nhᝯng nĆĄi ưᝣc bảo vᝇ hay áť&#x; nhᝯng nĆĄi nháť™n nháť‹p ngĆ°áť?i qua lấi, thĂŹ chĂşng cĹŠng khĂ´ng háť báť‹ bĂ´i bẊn. Ä?iáť u Ăł cho thẼy nhᝯng bấn tráşť váş˝ graffiti tuy rẼt cĂĄ tĂ­nh vĂ Ă´i khi tháťƒ hiᝇn cĂĄi tĂ´i thĂĄi quĂĄ áť&#x; máť™t sáť‘ nĆĄi, tuy nhiĂŞn háť? cĹŠng rẼt biáşżt tĂ´n tráť?ng cĂĄc giĂĄ tráť‹ nghᝇ thuáş­t truyáť n tháť‘ng, háť? khĂ´ng lĂ m háť?ng nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh Ẽy. Ngay cả áť‘i váť›i nhᝯng ngĂ´i nhĂ máť›i, hoạc nhᝯng ngĂ´i nhĂ ĂŁ ưᝣc chᝧ nhĂ cĂł chᝧ Ă˝ trang trĂ­ áşšp thĂŹ háť? cĹŠng khĂ´ng dĂšng nhᝯng bᝊc váş˝ cᝧa mĂŹnh áťƒ phĂĄ háť?ng. Ta cĂł tháťƒ thẼy háť? lĂ nhᝯng con ngĆ°áť?i khĂĄt váť?ng nghᝇ thuáş­t tháş­t sáťą, báť&#x;i háť? biáşżt tĂ´n tráť?ng nghᝇ thuáş­t. KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

39


du lịch kiến trúc

ĦQK WU½Q Yµ GģşL 7UÆQ F½F ĈĸŶQJ SKŪ Ÿ $WKHQV WD FÍ WKŜ GŞ G¾QJ EňW JŐS QKƈQJ EƂF JUDIILWL Ĉŀ\ P¾X VňF ĈĸżF WĺR KÉQK UľW FÏQJ SKX Y¾ WŢ PŢ

40

KT&ĐS THÁNG 3.2019


du láť‹ch kiáşżn trĂşc

ÄŚQK WU½Q .KĂ?QJ ÄˆĹœ EŨ OĹş EÄžW NĆŒ PŲW NKRÄźQJ NKĂ?QJ JLDQ QžR PĹŚL YņW WKĹœ Ÿ F½F NKĂ?QJ JLDQ FĂ?QJ FŲQJ ÄˆĹšX ĈĸşF QKĆˆQJ QJĸŜL WUĹ” WņQ GĹžQJ ÄˆĹœ V½QJ W½F

CĂł tháťƒ áť‘i váť›i nhiáť u ngĆ°áť?i, nhᝯng bᝊc váş˝ graffiti khĂ´ng ưᝣc xem lĂ nghᝇ thuáş­t chĂ­nh tháť‘ng, báť&#x;i nĂł quĂĄ táťą phĂĄt, lấi manh mĂşn vĂ thĆ°áť?ng em áşżn nhᝯng ảnh hĆ°áť&#x;ng khĂ´ng táť‘t áşżn áť?i sáť‘ng. Tuy nhiĂŞn, áť‘i váť›i trĆ°áť?ng hᝣp cᝧa Athens thĂŹ khĂĄc, sáťą xuẼt hiᝇn cᝧa graffiti ĂŁ lĂ m thay áť•i rẼt nhiáť u cảnh quan thĂ nh pháť‘ nĆĄi ây. CĂł khĂ´ng Ă­t cĂ´ng trĂŹnh máť›i xây hoạc tân trang, áť u trang trĂ­ theo phong cĂĄch tĆ°ĆĄng áť‘i giáť‘ng váť›i graffiti. RẼt nhiáť u nhĂ hĂ ng, hiᝇu sĂĄch, hay nhᝯng chiáşżc xe buĂ˝t... ĂŁ cĂł sáťą chuyáťƒn áť•i tᝍ phong cĂĄch trang trĂ­ truyáť n tháť‘ng sang phong cĂĄch hiᝇn ấi cᝧa graffiti. RĂľ rĂ ng khĂĄt váť?ng nghᝇ thuáş­t cᝧa máť™t báť™ pháş­n ngĆ°áť?i tráşť ĂŁ cĂł sᝊc ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn cả cáť™ng áť“ng, báť• sung Ă˝ tĆ°áť&#x;ng vĂ o quan niᝇm thẊm máťš cᝧa cáť™ng áť“ng, ưᝣc cáť™ng áť“ng chẼp nháş­n vĂ phĂĄt triáťƒn. Graffiti lĂ máť™t phần rẼt nháť? trong cĂĄc mảng nghᝇ thuáş­t, tuy nhiĂŞn váť›i nhᝯng náť— láťąc khĂ´ng

ngᝍng nghᝉ, nĂł ĂŁ cĂł váť‹ trĂ­ vĂ tiáşżng nĂłi riĂŞng cᝧa mĂŹnh tấi vĂšng Ẽt Athens váť›i báť dĂ y hĂ ng ngĂ n năm váť văn hĂła, nghᝇ thuáş­t nĂ y. Trong báť‘i cảnh kinh táşż, xĂŁ háť™i cĂł nhiáť u biáşżn áť™ng, sáťą phĂĄt triáťƒn vĂ i vĂ o áť?i sáť‘ng cᝧa graffiti ĂŁ cho thẼy ráşąng dĂš hoĂ n cảnh bĂŞn ngoĂ i cĂł tĂĄc áť™ng láť›n tháşż nĂ o i nᝯa, thĂŹ bản chẼt yĂŞu nghᝇ thuáş­t vĂ khĂĄt váť?ng nghᝇ thuáş­t cᝧa ngĆ°áť?i Athens vẍn luĂ´n trĆ°áť?ng táť“n. CĂł tháťƒ tháťƒ loấi nghᝇ thuáş­t ĂŁ thay áť•i áťƒ phĂš hᝣp váť›i cuáť™c sáť‘ng Ć°ĆĄng ấi, cĂł tháťƒ vẍn còn nhᝯng mạt tĂĄc áť™ng tiĂŞu cáťąc, nhĆ°ng rĂľ rĂ ng káşżt quả cuáť‘i cĂšng mĂ nhᝯng hĂŹnh thᝊc nghᝇ thuáş­t nhĆ° graffiti em lấi Ăł lĂ sáťą năng áť™ng, lĂ sᝊc sáť‘ng, là ạc trĆ°ng cho khĂ´ng gian thĂ nh pháť‘, iáť u Ẽy cháşłng phải lĂ rẼt táť‘t hay sao? ChĂ­nh vĂŹ váş­y, hĂŁy cᝊ áťƒ cho nghᝇ thuáş­t phĂĄt triáťƒn táťą nhiĂŞn theo quy luáş­t cᝧa nĂł nhĆ° iáť u mĂ Athens ang lĂ m vĂ ang gây Ẽn tưᝣng váť›i chĂşng ta. KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

41


du láť‹ch kiáşżn trĂşc

ÄŚQK WU½Q 0ŲW JĂ?F NKRÄźQK VÂżQ WUĂŽQ QÄśL FXQJ ĈLĹ Q YXD &KDUOHV 9 YĹ´L KžQJ EĹŽ WUĹž VRQJ VRQJ OLÆQ KRžQ

.,Ĺ‚1 75ĂŚ& 3+Ũ& +Ģ1* &ĹŞ$ 98$

CHARLES V

ćĸşF PĹ QK GDQK Ož FĂ?QJ WUÉQK PDQJ SKRQJ F½FK 3KĹžF +ĸQJ YIJ ÄˆÄşL Yž WX\Ĺ W KÄźR QKÄžW Ÿ 7Âż\ %DQ 1KD FXQJ ĈLĹ Q FĆ€D YXD &KDOHV 9 FÄ´QJ Ož NLĹ˜Q WUĂ’F KRžQJ JLD ÄˆĹ€X WLÆQ Ÿ 7Âż\ %DQ 1KD [Âż\ WKHR SKRQJ F½FK Qž\ &Ă?QJ WUÉQK YĹ´L NKĂ?QJ JLDQ NLĹ˜Q WUĂ’F JĹŹP KDL KÉQK YXĂ?QJ WUĂŽQ OĹŹQJ JKĂ„S QKDX ĈĸşF NLĹ˜Q WUĂ’F Vĸ GDQK WLĹ˜QJ 3HGUR 0DFKXFD [Âż\ QÆQ WĆ„ QKĸQJ PĂ L ÄˆĹ˜Q PĹ´L KRžQ WKLĹ Q %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ LAM PHONG

42

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

N

áť•i báş­t trong quần tháťƒ cung iᝇn Alhambra áť&#x; Granada, Tây Ban Nha - váť›i khĂ´ng gian kiáşżn trĂşc vĂ trang trĂ­ chᝧ ấo áş­m phong cĂĄch Ả Ráş­p, Háť“i giĂĄo - lấi cĂł máť™t cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc Ph᝼c HĆ°ng áť“ sáť™, gáť“m báť‘n cấnh dĂ i 63m náť‘i nhau thĂ nh hĂŹnh vuĂ´ng, cao áşżn 17,40m váť›i káşżt cẼu gáť“m hai tầng, ưᝣc cháť‘ng ᝥ báť&#x;i hĂ ng cáť™t tr᝼ theo phong cĂĄch Doric (tầng trᝇt) vĂ Lonic (tầng trĂŞn). TĆ°ĆĄng truyáť n cung iᝇn nĂ y ưᝣc vua Charles V xây nĂŞn áťƒ ph᝼c v᝼ nhu cầu sáť­ d᝼ng cᝧa bản thân vĂ gia ĂŹnh hoĂ ng táť™c, vᝍa tiᝇn nghi, áş­m dẼu Ẽn cĂĄ nhân vĂ quan tráť?ng lĂ phải cĂł kiáşżn trĂşc khĂĄc biᝇt váť›i nhᝯng cĂ´ng trĂŹnh phong cĂĄch Ả Ráş­p ang hiᝇn hᝯu áť&#x; Alhambra vĂ cả Tây Ban Nha lĂşc Ć°ĆĄng tháť?i. Vua Charles V ĂŁ cháť?n ra kiáşżn trĂşc sĆ° vĂ cĹŠng lĂ háť?a sÄŠ Pedro Machuca, dĂš ráşąng lĂşc Ẽy tĂ i năng cᝧa váť‹ kiáşżn trĂşc sĆ° nĂ y chĆ°a cĂł gĂŹ náť•i báş­t, ngoấi trᝍ ưᝣc Ă o tấo tᝍ Ă? vĂ lĂ háť?c trò cĆ°ng cᝧa báş­c thầy váť kiáşżn trĂşc Ph᝼c HĆ°ng lĂ Michelangelo. Cung iᝇn ưᝣc kháť&#x;i cĂ´ng vĂ o 1527, vᝍa ĂĄp ᝊng sáťą khĂĄc biᝇt, náť•i báş­t theo yĂŞu cầu cᝧa vua Charles V, nhĆ°ng áť“ng tháť?i phải tĆ°ĆĄng xᝊng váť›i váşť áşšp kiáşżn trĂşc vĂ cảnh quan cᝧa quần tháťƒ cung iᝇn Alhambra. Pedro Machuca Ć°a vĂ o cĂ´ng trĂŹnh nhᝯng hĂŹnh kháť‘i, Ć°áť?ng nĂŠt hĂŹnh háť?c, tᝡ lᝇ áť‘i xᝊng, áť u lĂ nhᝯng yáşżu táť‘ chuẊn máťąc trong phong cĂĄch Ph᝼c HĆ°ng mĂ Ă´ng th᝼ hĆ°áť&#x;ng. ChẼt liᝇu chᝧ ấo xây nĂŞn cung


du lịch kiến trúc

ĦQK WU½Q &ĺQK QJR¾L FƀD FXQJ ĈLŠQ PDQJ WKLŘW NŘ ĈŪL [ƂQJ FKXłQ PƊF WKHR NLŘQ WUÒF 3KžF +ĸQJ ĦQK JLųD WU´L &KŢ FÍ KDL PŐW SKÈD W¿\ Y¾ SKÈD QDP FƀD FXQJ ĈLŠQ ĈĸżF WUDQJ WUÈ EŊQJ F½F FKL WLŘW FKĺP NKňF ĦQK JLųD SKħL &ŲW WUž PDQJ FÏQJ QİQJ FKŪQJ Ĉź FĴQJ O¾ FKL WLŘW ĈLŜP QKľQ WĺR EŚ WKŘ Y¾ YŔ ĈŒS ULÆQJ FKR FÏQJ WUÉQK ĦQK GģşL WU´L 7ľW Fļ F½F FƆD SKÎQJ FƀD FXQJ ĈLŠQ FÍ KĸŴQJ QKÉQ UD K¾QK ODQJ Ÿ V¿Q WURQJ ĦQK GģşL SKħL &KľW OLŠX FKƀ ĈĺR [¿\ QÆQ FXQJ ĈLŠQ O¾ Ĉ½ PDUEOH EļQ ĈŤD

KT&ĐS THÁNG 3.2019

43


du lịch kiến trúc

ĦQK WU½Q /ŬQJ JKÄS YXÏQJ WUÎQ WĺR QÆQ KLŠX ƂQJ ½QK V½QJ ĈŐF ELŠW QĶL NKRļQJ V¿Q FXQJ ĈLŠQ Ÿ WƄQJ WKŶL NKňF WURQJ QJ¾\ ĦQK GģşL +¾QK ODQJ NŘW QŪL FKĺ\ [X\ÆQ VXŪW WKHR KÉQK WUÎQ FƀD NKRļQJ V¿Q

44

KT&ĐS THÁNG 3.2019


du láť‹ch kiáşżn trĂşc

ÄŚQK WU½Q WU´L &Ĺ€X WKDQJ WKĂ?QJ WĹ€QJ ĈĸşF WKLĹ˜W NĹ˜ YĹ´L EĹŞ FĹžF ÄˆĹŞL [Ć‚QJ QÄśL NKRÄźQJ VÂżQ WURQJ ÄŚQK WU½Q SKħL +ÉQK NKĹŞL Yž ĈĸŜQJ FRQJ WURQJ WKLĹ˜W NĹ˜ FĹ€X WKDQJ Ÿ FXQJ ĈLĹ Q YXD &KDUOHV 9 ÄŚQK JLĹłD ħQK GÄŁĹ&#x;L +žQK ODQJ WUĹ€Q ĹŞS JĹ° Yž FƆD YžR GĂ \ SKĂŽQJ ULÆQJ FXQJ ĈLĹ Q FÄ´QJ Ož VĆŠ KĂŽD QKŤS F½F ĈĸŜQJ QĂ„W KÉQK KĹŚF YXĂ?QJ WUĂŽQ

iᝇn lĂ ĂĄ marble khai thĂĄc tᝍ cĂĄc máť? trong dĂŁy nĂşi Sierra Elvira áť&#x; vĂšng Andalusia. Báť‘n cấnh vuĂ´ng cᝧa cung iᝇn chᝉ cĂł hai mạt ngoấi thẼt áť&#x; hĆ°áť›ng tây vĂ hĆ°áť›ng nam ưᝣc trang trĂ­ báşąng cĂĄc chi tiáşżt iĂŞu khắc theo hĂŹnh kháť‘i (tầng trᝇt) giản ĆĄn, vĂ chấm khắc tᝉ mᝉ, tinh táşż cĂĄc hoa văn cĂĄch iᝇu (tầng trĂŞn). Ä?iáťƒm náť•i báş­t trong khĂ´ng gian kiáşżn trĂşc áť&#x; cung iᝇn vua Charles V, khĂ´ng chᝉ áť&#x; chi tiáşżt trang trĂ­, mĂ lĂ sáťą láť“ng ghĂŠp tĂ i tĂŹnh hai hĂŹnh kháť‘i vuĂ´ng - tròn. Cấnh ngoĂ i cᝧa cung iᝇn mang kháť‘i vuĂ´ng, thĂŹ toĂ n báť™ trung tâm cᝧa kháť‘i vuĂ´ng lĂ máť™t hĂŹnh tròn, tấo nĂŞn khoảng sân ráť™ng váť›i Ć°áť?ng kĂ­nh 30m, cháť‘ng ᝥ báşąng 32 cáť™t tr᝼ mang phong cĂĄch Doric cáť• ấi. Khoảng sân tròn cᝧa cung iᝇn vua Charles ưᝣc ĂĄnh giĂĄ lĂ máť™t trong nhᝯng sĂĄng tấo tuyᝇt mÄŠ, trĂĄng lᝇ nhẼt cᝧa kiáşżn trĂşc Ph᝼c HĆ°ng. Cầu thang thĂ´ng tầng cĹŠng mang cĂĄc chi tiáşżt hĂŹnh kháť‘i káşżt náť‘i cĂšng Ć°áť?ng cong, tấo nĂŞn máť™t khĂ´ng gian kiáşżn trĂşc hòa hᝣp, máť m mấi, mang váşť áşšp khĂĄc biᝇt vĂ náť•i báş­t trong quần tháťƒ cung iᝇn Alhambra. KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

45


thế gi᝛i kiến trúc

Ảnh trĂŞn Con pháť‘ nháť?, láť‘i vĂ o nháť? vĂ ngĂ´i nhĂ cĹŠng nháť?, nhĆ°ng khĂ´ng vĂŹ tháşż mĂ Le Corbusier vĂ La Roche báť‹ lĂŁng quĂŞn áť? tháşż kᝡ 21

'ÄŁĹĄQJ QKÄŁ OÂľ YÄŻQ WKĹƒw $L EÄźR KLĹ Q QD\ OžP QKž FƆD GĂ“QJ PžX WUĹˆQJ WKņW GĹž Ož PžX OžP QĹšQ WKXņQ OĹźL FKR F½F PžX NK½F QĹŽL EņW Ož PžX JLĂ’S FĂ?QJ WUÉQK ÄˆĹ€\ YĹ” KLĹ Q ÄˆÄşL" 1Ă?L Yņ\ FĂ? OĹ– KĹŚ FKŢ Ož QJĸŜL ÄˆĹ˜Q VDX ĈĸşF WKÄž\ VĹŽQ F½F NĹ˜W TXÄź KLĹœQ QKLÆQ QÆQ NKĂ?QJ ELĹ˜W YžR WKņS QLÆQ FĆ€D WKĹ˜ NĆ? ÄˆĂ FĂ? PŲW QJĂ?L QKž WUĹˆQJ ÄˆĹ€\ WK½FK WKĆ‚F QJĸŜL ĈĸĜQJ WKĹśL QĹŠP WURQJ FKXĹ°L QKĆˆQJ FĂ?QJ WUÉQK |QKŨ Pž NKĂ?QJ QKŨ} FĆ€D /H &RUEXVLHU BĂ€I THĂ I HOĂ€NG Äť1+ 75ĢŠ1* Ăš1

N

gĂ´i nhĂ kháť&#x;i iáťƒm cho sáťą cĂĄch tân quan niᝇm kiáşżn trĂşc hiᝇn ấi ĂŁ phải lĂ m tháşż nĂ o áťƒ xuẼt hiᝇn giᝯa Paris hoa lᝇ ầy rẍy cĂĄc kiáşżn trĂşc cáť• iáťƒn cầu káťł. Ä?Ăł lĂ ngĂ´i nhĂ La Roche áť&#x; phĂ­a tây Paris. Náşąm khuẼt cuáť‘i con háşťm c᝼t áť&#x; khu Docteur Blanchet vĂ tháťąc sáťą rẼt khĂł tĂŹm ra náşżu khĂ´ng chᝧ Ă­ch i tĂŹm, ây lĂ ngĂ´i nhĂ khĂĄ khiĂŞm táť‘n cả váť quy mĂ´ lẍn sáťą náť•i tiáşżng, nhĆ°ng lấi ưᝣc cháť?n lĂ m nhĂ trĆ°ng bĂ y sáťą nghiᝇp cᝧa Le Corbusier tấi Paris. Ä?ưᝣc cháť?n, cĂł nghÄŠa lĂ anh phải tháťąc sáťą khĂĄc ngĆ°áť?i, hĆĄn ngĆ°áť?i, vĂ lan táť?a ưᝣc sᝊc ảnh hĆ°áť&#x;ng máť™t cĂĄch rĂľ rᝇt, ạc thĂš, dĂ i lâu. TrĂ´ng kĂŹa, nhᝯng sinh viĂŞn ngĂ nh kiáşżn trĂşc - nghᝇ thuáş­t tᝍ nhiáť u nĆĄi trĂŞn tháşż giáť›i giᝯa nhᝯng ngĂ y cuáť‘i thu Paris ang tha thẊn trong khoảnh sân xĂ o xấc lĂĄ khĂ´ vĂ sáť?i trắng, lần giáť&#x; lấi 5 iáťƒm quan yáşżu trong chᝧ nghÄŠa cĂ´ng năng cᝧa kiáşżn trĂşc hiᝇn ấi mĂ Le Corbusier kháť&#x;i xĆ°áť›ng ngay trong ngĂ´i nhĂ nháť? nĂ y. Ä?Ăł lĂ : 1/ Nhà ᝊng trĂŞn cáť™t. 2/ Giải phĂłng tĆ°áť?ng kháť?i chᝊc năng cháť‹u láťąc nĂŞn cĂł tháťƒ máť&#x; cáť­a táťą do vĂ liĂŞn t᝼c. 3/ Mạt báşąng táťą do vĂ tuân theo cĂ´ng năng. 4/ Biáťƒu cảm mạt ᝊng táťą do. 5/ MĂĄi báşąng trĂŞn cĂł vĆ°áť?n. Nhᝯng khĂĄi niᝇm máť›i nghe qua khĂ´ng ᝧ hĂŹnh dung, mĂ phải tháťąc sáťą chấm vĂ o nhᝯng Ć°áť?ng dáť‘c vĂ cáť­a sáť• thanh thoĂĄt áť&#x; La Roche, tháťąc sáťą i lấi giᝯa nhᝯng hĂŹnh kháť‘i giản dáť‹ mĂ chạt cháş˝ theo tᝡ lᝇ vĂ ng gần gĹŠi váť›i con ngĆ°áť?i, tháşż hᝇ sau nĂ y máť›i hiáťƒu vĂŹ sao Le Corbusier ĂŁ ưᝣc vinh danh nhĆ° máť™t trong nhᝯng ngĆ°áť?i khai sĂĄng, cha áşť cᝧa trĂ o lĆ°u kiáşżn trĂşc hiᝇn ấi tháşż giáť›i tháşż kᝡ 20.

Ảnh dĆ°áť›i Khoảng sân tầng trᝇt trải sáť?i lĂ m nĂŞn máť™t láť‘i vĂ o thĆĄ máť™ng, giản dáť‹, khĂĄc háşłn váť›i nhᝯng dinh tháťą PhĂĄp cáť• iáťƒn chung quanh

46

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019


thế giới kiến trúc Trông kìa, Le Corbusier chắc không học phong thủy phương Đông, mà vẫn biết cách “né” con hẻm âm trực diện ấy, trên mặt bằng ất chật hẹp và hình chữ L ấy, với cách tổ chức mặt bằng ẩy khối nhà chính nằm sang bên, ưa cột xuống thành khoảng trống làm một sân phủ sỏi ầy chất thiền Đông phương. Khoảng tầng trệt bỏ trống này ã nâng khối nhà cong bên trên nhẹ nhõm hơn mà cũng ường bệ hơn. Như ở biệt thự Savoiye ở Poissy, như ký túc xá của sinh viên Brésil ở Cité Universitaire... yếu tố cách tân luôn triệt ể nhưng vẫn tuân thủ công năng chặt chẽ khiến những “cỗ máy” của ông không hề giảm i chất thơ mộng và sự lãng mạn hiếm có. Trông kìa, với những mảng bêtông dứt khoát và hữu dụng, màu trắng giúp ngôi nhà nổi bật từ xa nhưng vẫn iềm ạm khiêm nhường, ể màu xanh cây lá che phủ an xen, ể khu phố kiểu cổ iển chung quanh không bị lấn áp. Dĩ nhiên, không phải cứ sơn trắng toát hết bất kỳ thứ gì cũng tạo ược hiệu quả như vậy nếu không có tổ chức không gian chặt chẽ và tinh tế. Và trong nội thất công trình, những mảng màu xanh dương, nâu da bò, màu cam vẫn ược dùng thật bắt mắt, nguyên thủy và sang trọng khiến ngôi nhà gần 100 tuổi như trẻ mãi nhờ bản phối màu - phối ánh sáng hoàn chỉnh ấy. Trông kìa, hình như ở Việt Nam khoảng 5 năm gần ây các gia chủ mới “chịu” cho giới kiến trúc dùng nhiều màu trắng, mới dám phần nào bố cục mặt ứng - hình khối tự do, mới bớt i chóp này chóp nọ ể tận dụng sân thượng hiệu quả hơn, mới lược dần các ắp iếm rườm rà ể i vào thực chất. Vậy mà ngôi nhà nhỏ này từ năm 1923 ã cất tiếng nói riêng ầy hiện ại trên mảnh ất Paris dày ặc các kiến trúc cổ. Một-chín-hai-ba nhé! Có cái gì ó khó tin

Ảnh trên Điểm nhấn nơi sảnh chính với khối cầu thang như một khối iêu khắc giao hòa trong ánh sáng lọc từ mái và tường kính bên hông Ảnh trên và ảnh bên Hai khối cầu thang liên kết với nhau bằng hành lang và khoảng thông tầng - cầu nối hấp dẫn

KT&ĐS THÁNG 3.2019

47


thế giới kiến trúc

Ảnh trên và dưới Đường dốc cong nổi tiếng ược sơn bằng màu nâu ầy mạnh mẽ dẫn lên thư viện từ khoảng gallery thông tầng

ở tính thời iểm, nhưng lại hoàn toàn hợp lý về quy luật của sự phát triển, của một thiên tài i trước thời ại không cần những tuyên bố to tát và dự án hoành tráng. Trông kìa, không phải những cầu kỳ diêm dúa của vật dụng, hay chất liệu ắt tiền làm nên một di sản. La Roche là ngôi nhà nhỏ nhất về quy mô so với những chung cư, ký túc xá hay biệt thự khác mà Le Corbusier ã làm tại Paris và vùng phụ cận khoảng thời gian 1922-1950. Vấn ề không phải là những thủ pháp cụ thể mà Le Corbusier ưa ra, mà nằm ở quan niệm của một thế hệ chủ ầu tư có tư tưởng cấp tiến ược cộng hưởng với ý tưởng của kiến trúc sư vào thời iểm ó. Quan niệm không mới, nhưng rõ ràng dứt khoát: chống lại chủ nghĩa hình thức ơn thuần, nói không với các motif trang trí cổ, nhưng hết sức tôn trọng di sản truyền thống, khí hậu và cảnh quan ịa phương. Rõ ràng là, cái gì ở thời nào và ở âu cũng luôn có giá trị úng vị trí của nó, ngôi nhà dù to dù nhỏ, nếu mang ược hơi thở của thời ại nó sống thì sẽ tồn tại lâu dài bất chấp mọi trào lưu. La Roche ã cùng với những ngôi nhà màu trắng khác của Le Corbusier làm ược iều ó, mãi tinh khôi, sau gần 1 thế kỷ vẫn kể tiếp câu chuyện về sự biến ổi của kiến trúc ến cuộc sống như thế nào. Trông kìa, dường như là vẫn thế… Dù ời người không ảo ngược thời gian ể quay lại, vẫn có ủ những chứng nhân trong không gian ể giúp ta thấy rằng âu phải chỉ có nhờ màu trắng mới làm nên một tuyệt tác. Dường như là vẫn thế, vẫn mới tinh khôi dẫu ã gần trăm năm. 48

KT&ĐS THÁNG 3.2019


thế giới kiến trúc

Ảnh trái Từ phòng ăn có thể bao quát toàn bộ khu vườn bên ngoài Ảnh phải Phòng ngủ trên lầu 2 kéo gần cảnh quan vào phòng từ những khung cửa sổ băng dài Ảnh dưới các mặt bằng của nhà và tấm ảnh en trắng về La Roche với chiếc ghế trứ danh mang tên “Le Corbusier” bên khung cửa

Raoul La Roche sinh ra ở Basel (Thụy Sĩ) trong một gia ình trung lưu, am mê văn hóa và mỹ thuật từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trường kinh tế ở Neuchatel, ông ến Paris năm 1912 và bắt ầu sự nghiệp là một nhà sưu tập nghệ thuật. Năm 1918 ông ã gặp người ồng hương 36 tuổi Charles Edouard Jeanneret - kiến trúc sư sau này nổi tiếng toàn cầu với cái tên Le Corbusier– và họ nhanh chóng thành những người bạn tri kỷ. Bộ sưu tập nghệ thuật của La Roche ược ầy ặn lên với những tác phẩm của Picasso, Braque, Leger, Gris… và ngôi nhà La Roche ược xây dựng với yêu cầu trở thành một nơi ở - gallery nghệ thuật cùng với ngôi nhà kế bên của Pierre Jeanneret trong khu Douteur Blanchet. La Roche mất năm 1965 ở Basel. Bộ sưu tập hơn 90 tác phẩm của ông ược lưu giữ ở một số nơi như bảo tàng nghệ thuật Basel, bảo tàng Lyon, bảo tàng nghệ thuật hiện ại Paris. Còn ngôi nhà này ược ông di chúc hiến tặng làm nơi lưu dấu ấn một trong những kiến trúc hiện ại ầu tiên của Le Corbusier làm tại nước Pháp, trước cả những biệt thự Savoye, ơn vị ở Marseille hay nhà thờ Ronchamp bất hủ.

KT&ĐS THÁNG 3.2019

49


nhĂ thiáşżt káşż

*KĹ˜ VRID 3ROGHU Ož VÄźQ SKĹ‚P PDQJ F½ WĂˆQK V½QJ WÄşR WĆŠ GR FĆ€D +HOOD -RQJHULRXV YĹ´L QKĆˆQJ NKĹŞL PžX UĆŠF UĹş FĂ“QJ QKĆˆQJ FKL WLĹ˜W ĈLĹœP WUDQJ FĂ? SKĹ€Q QJĹ„X KĆ‚QJ ÄťQK 9LWUD

HELLA JONGERIOUS thiết kế mang ậm bản sắc cå nhân

+HOOD -RQJHULRXV Ož PŲW WURQJ QKĆˆQJ QKž WKLĹ˜W NĹ˜ %ĹˆF òX QĹŽL WLĹ˜QJ QKÄžW &½F WKLĹ˜W NĹ˜ FĆ€D Ež OXĂ?Q PDQJ PŲW KĹŹQ VĹŞQJ WĆŠ GR NK½F ELĹ W YĹ´L F½ WĂˆQK ĈŲF Ĉ½R QKĹś VĆŠ NĹ˜W KĹźS JLĆˆD FĂ?QJ QJKĹ Yž NĆ’ QJKĹ WKĆ€ FĂ?QJ JLĆˆD WUX\ĹšQ WKĹŞQJ Yž KLĹ Q ÄˆÄşL 7Ĺ­1* +Ĺť3 3+Ä˘Ä 1* 1*8<Ă›1

H

*KĹ˜ WĆŠD (DVW 5LYHU Ož PŲW VÄźQ SKĹ‚P +HOOD -RQJHULRXV V½QJ WÄşR FKR KĂ QJ 9LWUD &KLĹ˜F JKĹ˜ EžQK JÂż\ ÄžQ WĸşQJ WKX KĂ’W YĹ´L ĈĸŜQJ YLĹšQ Ă?P PĹšP PÄşL FĂ“QJ F½FK NĹ˜W KĹźS QKĆˆQJ PÄźQJ PžX ÄˆĹ†P QKÄşW WĸĜL V½QJ ÄťQK 9LWUD

50

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

ella Jongerius sinh ra vĂ láť›n lĂŞn áť&#x; HĂ Lan. Sau khi táť‘t nghiᝇp trung háť?c, bĂ tham gia máť™t khĂła háť?c máť™c áť&#x; trĆ°áť?ng cao áşłng káťš thuáş­t áť‹a phĆ°ĆĄng vĂ dần nuĂ´i dưᝥng niáť m am mĂŞ tráť&#x; thĂ nh máť™t nhĂ thiáşżt káşż. Hella Jongerios ất ưᝣc tẼm báşąng táť‘t nghiᝇp chuyĂŞn ngĂ nh tấo dĂĄng cĂ´ng nghiᝇp cᝧa Háť?c viᝇn Thiáşżt káşż Eindhoven danh tiáşżng khĂ´ng lâu sau Ăł. VĂ ngay láş­p tᝊc bĂ thĂ nh láş­p studio sĂĄng tấo cᝧa riĂŞng mĂŹnh. CĂĄc thiáşżt káşż ong ầy xĂşc cảm cᝧa Jongerious biáşżn bĂ tráť&#x; thĂ nh máť™t káşť máť™ng mĆĄ khĂĄc biᝇt giᝯa háşąng hĂ sa sáť‘ nhᝯng nhĂ thiáşżt káşż cĂ´ng nghiᝇp khĂĄc. Sản phẊm mang mĂ u sắc nghᝇ thuáş­t cᝧa bĂ nhanh chĂłng thu hĂşt ưᝣc sáťą chĂş Ă˝ cᝧa giáť›i chuyĂŞn mĂ´n, tᝍ Ăł dẍn áşżn nhᝯng máť‘i quan hᝇ hᝣp tĂĄc váť›i cĂĄc thĆ°ĆĄng hiᝇu láť›n nhĆ° IKEA, Vitra, Danskina, Maharam vĂ hĂŁng hĂ ng khĂ´ng KLM. Váť›i nhᝯng nhĂ thiáşżt káşż khĂĄc, cảm hᝊng sĂĄng tĂĄc cĂł tháťƒ bắt nguáť“n tᝍ thiĂŞn nhiĂŞn, láť‹ch sáť­, gia ĂŹnh,


nhĂ thiáşżt káşż

%Ų VÄźQ SKĹ‚P JÄşFK ĹŞS WĸŜQJ 'LDUDPD Ĉ½QK GÄžX VĆŠ FŲQJ W½F JLĆˆD +HOOD -RQJHULRXV Yž KĂ QJ 0XWLQD &½FK ĈL PžX V½QJ WÄşR FĆ€D +HOOD ÄˆĂ ÄˆHP ÄˆĹ˜Q QKĆˆQJ [Ă’F FÄźP NK½F ELĹ W ELĹ˜Q ÄˆĹŽL QKĆˆQJ PĹ?W WĸŜQJ NKĂ? NKDQ WUŸ WKžQK QKĆˆQJ EĆ‚F WUDQK ÄžQ WĸşQJ ÄťQK 0XWLQD

mấi áťƒ kĂ­ch hoất xĂşc cảm thân thĆ°ĆĄng nĆĄi con ngĆ°áť?i. “Ä?Ăł lĂ cĂĄch theo uáť•i sáťą báť n vᝯng cᝧa tĂ´iâ€?, bĂ giải thĂ­ch. “Náşżu ta thiáşżt káşż káşż ưᝣc nhᝯng sản phẊm mang Ă˝ nghÄŠa tháťąc sáťą váť›i ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng, chĂşng thĆ°áť?ng sáş˝ táť“n tấi lâu hĆĄn vĂŹ máť?i ngĆ°áť?i muáť‘n giᝯ gĂŹn chăm sĂłc chĂşngâ€?. CĂĄc thiáşżt káşż cᝧa Hella em áşżn máť™t Ẽn tưᝣng thẊm máťš thi váť‹, váť›i sáťą káşżt hᝣp cᝧa mĂ u sắc rấng rᝥ, báť mạt hoĂ n thiᝇn a dấng, cĂĄch ᝊng d᝼ng káťš nghᝇ thᝧ cĂ´ng truyáť n tháť‘ng theo láť‘i sĂĄng tấo. NhĂŹn vĂ o chĂşng, ai cĹŠng cĂł tháťƒ cảm nháş­n ưᝣc sáťą tĆ°ĆĄi máť›i vĂ cĂĄi háť“n phĂłng khoĂĄng, nhấy cảm cᝧa ngĆ°áť?i nghᝇ sÄŠ. Hella Jongerious tấo dẼu Ẽn ban ầu váť›i ngĆ°áť?i sáť­ d᝼ng báşąng cĂĄch trang trĂ­ bắt mắt, theo sau Ăł lĂ khĆĄi máť&#x; trĂ­ tò mò, khuyáşżn khĂ­ch háť? trải nghiᝇm xĂşc giĂĄc qua nhᝯng ᝼ng chấm

nhĆ°ng váť›i Hella Jongerious nguáť“n cĆĄn sĂĄng tấo cᝧa bĂ lấi bĂŹnh dáť‹ khĂ´ng tĆ°áť&#x;ng, vĂ­ d᝼ chiáşżc tᝧ trĆ°ng bĂ y chĂŠn ÄŠa cᝧa máť™t ngĆ°áť?i quen cháşłng hấn. Jongerious theo uáť•i triáşżt lĂ˝ sĂĄng tấo ạc biᝇt, táş­p trung khai thĂĄc máť‘i quan hᝇ giᝯa con ngĆ°áť?i vĂ váş­t tháťƒ vĂ iáť u gĂŹ kiáşżn tấo nĂŞn sᝣi dây káşżt náť‘i Ăł. “TĂ´i thĆ°áť?ng tĂŹm manh máť‘i trong tᝧ chĂŠn ÄŠa cᝧa nhᝯng ngĆ°áť?i bấn xem cĂł gĂŹ trong Ăł. Ráť“i tĂ´i táťą háť?i xem iáť u gĂŹ khiáşżn chiáşżc ly nĂ y táť‘t hĆĄn nhᝯng chiáşżc khĂĄc? NgĆ°áť?i ta sáť­ d᝼ng nĂł ra sao? Háť? ĂŁ cĂł nĂł bao lâu ráť“i, vĂ tấi sao?â€?... Nhᝯng câu trả láť?i giĂşp Jongerious khĂĄm phĂĄ ra ưᝣc sáťą liĂŞn káşżt cảm xĂşc khi máť™t con ngĆ°áť?i ngắm nhĂŹn vĂ sáť­ d᝼ng áť“ váş­t cᝧa háť?, bĂ sáť­ d᝼ng nhᝯng gam mĂ u tĆ°ĆĄi sĂĄng, nhᝯng kháť‘i hĂŹnh iĂŞu khắc máť m

%žQ OžP YLĹ F 6SKHUH ĈŲF Ĉ½R YĹ´L PŲW E½Q FĹ€X NĂˆQK GL FKX\ĹœQ Ÿ JĂ?F EžQ WÄşR WKžQK NKĂ?QJ JLDQ ULÆQJ Wĸ ĈĹ?F VĹˆF ÄťQK 9LWUD

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

51


nhà thiết kế

7KļP 6HSWHPEHU WKƊF KLŠQ FKR KÁQJ .YDGUDW ĻQK .YDGUDW

7KļP 6LOKRXHWWHV WKƊF KLŠQ FKR KÁQJ .YDGUDW ĻQK .YDGUDW

7KļP 'XRWRQH WKƊF KLŠQ FKR KÁQJ .YDGUDW ĻQK .YDGUDW

+ÉQK ļQK WURQJ EXŮL WULŜQ OÁP |%UHDWKLQJ &RORXU} GR +HOOD -RQJHULRXV WKƊF KLŠQ Ÿ %ļR W¾QJ 7KLŘW NŘ /RQGRQ SKļQ ½QK QİP QJKLÆQ FƂX FKX\ÆQ ELŠW YŚ P¾X VňF FƀD E¾ ĻQK 'H]HHQ

của ôi bàn tay. Dù cho ó là những vật phẩm sản xuất hàng loạt của IKEA hay những món ồ thủ công sản xuất với số lượng hạn chế, thì những xúc cảm nguyên bản mà Hella Jongerious mang tới vẫn thật vẹn tròn. Bà cố gắng truyền tải một cách chân thực nhất “dấu ấn ôi bàn tay người thiết kế” trên sản phẩm với vẻ ẹp tự nhiên, bất toàn và có phần khoáng ạt như ồ thủ công thực thụ. Hella Jongerious tạo ra bộ sản phẩm ồ dùng bàn ăn cho hãng Royal Tichelaar Makkum bằng cách nung sứ trong lò mang nhiệt ộ cao bất thường ể cho ra những vệt hằn bé nhỏ, biến mỗi cái trong số chúng trở thành ồ ộc nhất. Đây cũng là cách Hella tỏ lòng tri ân ến kỹ nghệ truyền thống, gợi nhớ về những vật phẩm cổ iển 52

KT&ĐS THÁNG 3.2019


nhĂ thiáşżt káşż ưᝣc lĂ m hoĂ n toĂ n thᝧ cĂ´ng. Máť™t vĂ­ d᝼ khĂĄc lĂ loấi vải mang cẼu trĂşc vắt chĂŠo sᝣi phᝊc tấp mĂ bĂ tháťąc hiᝇn cho hĂŁng Maharam trải dĂ i áşżn 3m, áťƒ khi cắt ra, máť—i chiáşżc gháşż báť?c vải lấi ưᝣc mang trĂŞn mĂŹnh máť™t táť• hᝣp hoa văn khĂĄc biᝇt. Khi tháťąc hiᝇn thiáşżt káşż cho Vitra, bĂ cĹŠng phải tĂŹm cĂĄch biáşżn máť—i sản phẊm trong chuáť—i tráť&#x; thĂ nh áť™c nhẼt. Máť—i chiáşżc sofa Polder cᝧa bà ưᝣc káşżt hᝣp nhiáť u loấi vải váť›i nhau, váť›i phần báť?c ᝇm mang hoa văn a dấng, chᝉ may náť•i vĂ nĂşt khĂ´ng áť“ng báť™. DĂš ưᝣc sản xuẼt dĆ°áť›i dây chuyáť n káťš thuáş­t ᝉnh cao cᝧa Vitra, nhĆ°ng máť—i chiáşżc gháşż lấi mang cảm giĂĄc thân thĆ°ĆĄng, ĂĄng máşżn hᝇt nhĆ° chiáşżc sofa cĹŠ quen thuáť™c trong nhĂ . Hiᝇn nay, Hella Jongerious vẍn ang mải miáşżt tháť­ nghiᝇm váť›i nhᝯng Ć°áť?ng hĆ°áť›ng máť›i áťƒ lĂ m nĂŞn nhᝯng thiáşżt káşż sáť‘ng áť™ng trong tinh thần, áťƒ máť—i sản phẊm ưᝣc tấo ra lấi thẼm ẍm máť™t câu chuyᝇn cĂĄ nhân khĂĄc biᝇt. VĂ hĂ nh trĂŹnh “cĂĄ nhân hĂłaâ€? Ẽy áťƒ lấi nhᝯng Ẽn tưᝣng tháş­t khĂł quĂŞn, chĂşng ta hĂŁy cĂšng Ăłn cháť? sáťą tráť&#x; lấi bĂšng náť• cᝧa nhĂ thiáşżt káşż HĂ Lan nĂ y trong tĆ°ĆĄng lai nhĂŠ.

7ĹŞ WK²QJ TXÂ? ĂŽĹ˜F JLĢ ĂŽÄśW WÄ S FK½ .LÄžQ 7UÇF Ă­ĹœL 6Ĺ?QJ WĹŞ QÄ›P VÄź QKÄŹQ ĂŽÄžŢF F²F ÄžX ĂŽÂśL ćĸşF JLħP WUÆQ JL½ EÉD KRĹ?F ĈĸşF WĹ?QJ

PŲW FXŪQ V´FK SKRQJ WKō\ |&KŌQ FKŪQ DQ

OžQK} JL½ WĸĜQJ ĈĸĜQJ óŗQJ

ćŏQJ WKĹśL QKņQ ĈĸşF voucher ÄˆĂ ÄˆĸşF FKĂ’QJ

WĂ?L WKDQK WR´Q WUÄŁĹ&#x;F JL½ NKL PXD PŲW FĹ?S JĹŞL FDR VX WKLÆQ QKLÆQ KLĹ X 9LQDODWH[

ĂŽÄś7 %Ăš2 1+ÄŞ1 48Ă’ 7Ĥ3 &+Ă&#x; .,Ĺ‚1 75ĂŚ& òŠ, 6Ĺ”1* NĆŒ QÄ°P ; ÄˆĹŹQJ NĆŒ ÄˆĹŹQJ *LÄźP FĂŽQ ÄˆĹŹQJ OžP WUĂŽQ

6Ăœ&+ 3+21* 7+ĹŞ< 4X\ F½FK [ FP Gž\ WUDQJ LQ PžX 7½F JLÄź 7K6 .76 +ž $QK 7XÄžQ *Ĺ”, 9,1$/$7(; ORÄşL FĂ? JL½ FDR QKÄžW ÄˆĹŹQJ FĹ?S 7KDP NKÄźR WÄşL KWWS YLQDODWH[ FRP 0Ĺ°L SKLĹ˜X ĈĹ?W E½R QÄ°P FKŢ ÄˆĸşF KĹ° WUĹź PXD WĹŞL ĈD PŲW FĹ?S JĹŞL

CHáťŒN CHáť?N AN LĂ€NH

Ă­Ĺ˜F JLĢ Ĺž &ĹŚ &KL %žQK &K²QK 7KĹŚ íŨF 1KÂł %Âş +Ă‚F 0Ă„Q TXÄŹQ YÂł F²F WĹˆQK WKÂłQK NK²F QJRÂłL 73 +Ĺ’ &K½ 0LQK YXL OĂƒQJ WKDQK WR²Q WKHR JL² EžD OÂł ĂŽĹ’QJ VĹ? E²R &KÇQJ WĂ„L VÄź KĹ– WUŢ FKL SK½ ĂŽĹ‚ JLDR E²R WÄŹQ QÄœL EÄ°QJ EÄžX ĂŽLņQ

1Kž [XÄžW EÄźQ +ĹŹQJ ćƂF

Ä?ạt bĂĄo vui lòng gáť?i: 02838229314 - 0902636588 chĂşng tĂ´i sáş˝ ph᝼c v᝼ táş­n nĆĄi

LiĂŞn hᝇ bấn áť?c 88/1B Mấc Ä?ÄŠnh Chi, P. Ä?a Kao, Q.1, TP.HCM Ä?T: 0903 647 911 Email: bandoc.ktds@gmail.com

LiĂŞn hᝇ quảng cĂĄo Phòng kinh doanh CĂ´ng ty TNHH KhĂ´ng Gian Sáť‘ng Media 88/1B Mấc Ä?ÄŠnh Chi, P. Ä?a Kao, Q.1, TP.HCM. Ä?T: 0902 636 588 Email: kinhdoanh.ktds@gmail.com

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

53


tin kiến trúc

STUDIOAC BIẾN ĐỔI NỘI THẤT TRONG CĂN HỘ PAPE StudioAC ã biến ổi một phần của một nhà thờ trong thành phố, tạo ra một căn hộ hai phòng ngủ ương ại với lan can cong ốp gỗ nhạt. Căn hộ có diện tích hơn 106 m2 ược tổ chức và thiết kế tối giản. Một phòng khách có khoảng trần thông tầng ược bố trí. Không gian này mở cả ở tầng trên và tầng dưới, kết nối không gian cho các tầng. Theo dezeen

54

KT&ĐS THÁNG 3.2019


tin kiến trúc

KT&ĐS THÁNG 3.2019

55


tin kiến trúc

TÒA NHÀ BEECROFT – ĐẠI HỌC OXFORD Hawkins Brown ã ược hẹn gặp tại Oxford vào năm 2009 ể thiết kế một tòa nhà mới của trường. Định hướng của Oxford là tạo ra một môi trường làm việc nơi mà mọi người có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng chưa từng có. Địa iểm xây dựng ưa ra nhiều thách thức ràng buộc cho người thiết kế. Nằm tại giao lộ Parks Road và Keble Road, ngay gần ó là một tòa nhà mang phong cách Neo-Gothic ược thiết kế vào những năm 1870 bởi William Butterfield và cũng nằm ngay gần khu vực bảo tồn trung tâm thành phố. Tòa nhà có tầm nhìn mở rộng về phía công viên ại học và iều ó ã ược sắp xếp ể áp ứng bối cảnh của ịa iểm, iều sẽ quyết ịnh ến tỷ lệ và chương trình của tòa nhà. Tòa nhà ược bao phủ bởi tổ hợp ồng, kính và tấm copper. Nhịp iệu, sự nhấn mạnh tuyến ứng và màu sắc gợi lên hình ảnh mang phong cách Gothic của Keble College. Khung cửa sổ lớn nhìn vào trong và ra ngoài không gian làm việc nội bộ, tạo ra sự kết nối thị giác giữa các hoạt ộng bên trong tòa nhà và bối cảnh xung quanh nó. Theo Archdaily

56

KT&ĐS THÁNG 3.2019


phong thủy

1ĸŴF WURQJ FÏQJ WUÉQK KLŠQ ĈĺL PDQJ QKLŚX JL½ WUŤ YŚ FļQK TXDQ PÏL WUĸŶQJ JLDR WKÏQJw

Tiền vô như nước? ćŀX QİP KD\ QJKH F¿X FKÒF |WLŚQ YÏ QKĸ QĸŴF} Y¾ ĈŘQ QKLŚX QK¾ WKľ\ FÍ WUDQJ WUÈ KŬ NLŜQJ WK½F QĸŴF EŜ WU¾Q UÍF U½FKw PDQJ QJKIJD SKRQJ WKƀ\ NKLŘQ WÏL NKÏQJ NKŨL EİQ NKRİQ FKŌQJ OŖ QK¾ PÉQK NKÏQJ FÍ PLŘQJ QĸŴF WUDQJ WUÈ Q¾R WKÉ VŖ WKLŘX WLŚQ W¾L" 1KŶ TX E½R JLļL WKÈFK JLÒS YľQ ĈŚ |QĸŴF Y¾ W¾L OŲF} Q¾\ FĴQJ QKĸ JżL JLÒS WÏL F½FK WKƂF Q¾R ĈĸD QĸŴF Y¾R QK¾ P¾ NKÏQJ J¿\ SKLŚQ WR½L YÉ WÏL UľW QJ½Q FKŪQJ WKľP Y¾ PXŰL NKL O¾P KŬ F½ WK½F QĸŴF 1JX\ŞQ .LP 3KžQJ SKĸŶQJ %ÉQK 7UĸQJ TXņQ 73 +Ŭ &KÈ 0LQK BÀI 7+6 .76 +Ô $1+ 78Ĩ1 Ļ1+ .+Ü1+ 3+ĢĠ1*

KT&ĐS THÁNG 3.2019

57


phong thủy ćD VŪ NLŘQ WUÒF WUX\ŚQ WKŪQJ ĈŚX GƊD Y¾R PŐW QĸŴF WƊ QKLÆQ KRŐF ĈĸD QĸŴF Y¾R JŀQ FÏQJ WUÉQK UľW K¾L KÎD

L

âu nay hễ nhắc ến phong thủy là ại a số mọi người ều nhớ cách giải nghĩa phong là gió, thủy là nước, ngôi nhà phải áp ứng gió ra sao, ưa nước vào nhà thế nào. Nhưng chỉ một trận mưa gây thấm dột hay triều cường thoát không kịp thì thấy ngay mọi vất vả phiền toái khi thủy ngập tràn khắp nơi. Và câu nói “nhất thủy nhì hỏa” mà cha ông hay nhắc nhở hậu sinh phải hết sức cẩn trọng với các thảm họa từ môi trường luôn còn nguyên giá trị cảnh báo sâu xa. Trong phạm vi phong thủy cho nơi cư trú riêng tư, câu hỏi ặt ra nhiều vấn ề thú vị: ón nhận thủy như ón nhận dòng chảy và sự tươi mát không thể thiếu cho sự sống, ồng thời cũng phải khắc chế mặt hung hại của thủy.

Hành thủy trong chọn lựa

ịa iểm Theo triết học phương Đông, hành thủy ược quy ịnh màu chủ ạo là en 58

KT&ĐS THÁNG 3.2019

và xanh dương, thời tiết thuộc về mùa ông, phương vị hướng Bắc, nét ặc trưng là uốn khúc, lượn sóng và a diện cong. Hành thủy phát huy hiệu quả trong các công trình du lịch - nghỉ ngơi - giải trí. Ngôi nhà ở mà thiếu hành thủy thì xem như khiếm khuyết yếu tố nuôi dưỡng cho hành mộc và giúp hạn chế tính hỏa. Hành thủy ược hành kim sinh ra, gặp hành thổ thì bị khắc chế bớt. Trong tự nhiên vốn ít có ường thẳng tắp hay bàn cờ như kiểu nhân tạo. Ông cha ta khi xây thành Cổ Loa ã biết nương theo iều kiện ịa hình sẵn có ể làm nên ba vòng thành xoắn ốc khá hài hòa. Đền Ngọc Sơn giữa hồ Gươm, chùa Một Cột với tượng hình tiêu biểu cho bông sen nở trên mặt nước cũng chính là tạo thế thủy bao, ều là những ví dụ sống ộng về sử dụng thủy khí trong kiến trúc truyền thống. Nét uốn lượn của hành thủy nương theo dòng chảy sông suối cũng chính là nguồn nước - trục giao thông -

trục cảnh quan nên thực tế các iểm dân cư luôn (cần, phải) song hành với dòng nước. Khí của cuộc ất về cơ bản chính là do thủy thế tạo nên thủy khí. Nhưng khi nhà xây sát bên biển rộng hay sông lớn mà nước chảy xiết, sóng gió mạnh hoặc có những khúc cua quẹo gấp thì lại bất lợi vì không hợp với nhịp sinh học của con người và sinh vật trong vùng. Tính chất “bên lở bên bồi” cũng khiến cho tuy chung một dòng nhưng hai bên bờ sông sẽ có tính chất thổ nhưỡng và trường khí khác nhau, cần tìm hiểu kỹ khi lựa chọn thổ trạch. Nếu biết khai thác thủy khí úng mức trong quy hoạch tổng thể, kết hợp giữa ường cong và ường thẳng, thì sẽ vừa tránh ược trực xung thẳng hàng, tạo tuyến giao thông - cảnh quan hài hòa tốt với môi trường hơn, nhất là ở những ô thị ặc trưng cảnh quan sông nước như Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh. Do châu Á, phương Đông vốn thuộc mộc, kiến trúc luôn nương nhờ thiên nhiên nên hành thủy (sinh mộc) ược ưa chuộng khi bố cục cảnh quan, từ lối i quanh co ến bờ ao giếng nước, từ hồ bán nguyệt trước sân ến tranh sơn thủy trong nhà, làm nên ặc trưng văn hóa cư trú của dân vùng nông nghiệp lúa nước. Thời hiện ại, trong nhà ở và công trình phục vụ nghỉ ngơi, giải trí… thủy khí ược phát huy như một yếu tố làm dịu i các góc cạnh, tăng tính mộc (che chở nuôi dưỡng, thủy sinh mộc) như các khu resort hay quán cà phê, nhà hàng rất chuộng cách bố trí xoay quanh hồ nước trung tâm hoặc trước sân. Các công trình kiến trúc hiện ại theo lối


phong thᝧy pháť?ng sinh háť?c, tấo dĂĄng máť m mấi hĂŹnh kháť‘i dấng kim - thᝧy luĂ´n thu hĂşt áť™c ĂĄo vĂ em lấi hiᝇu quả sáť­ d᝼ng, hiᝇu quả tháť‹ giĂĄc cao.

HĂ nh thᝧy tấi nĆĄi cĆ° trĂş Do nĆ°áť›c mang tĂ­nh âm náşąm trong máť‘i quan hᝇ chạt cháş˝ váť›i nhĂ cáť­a, gò áť“i mang tĂ­nh dĆ°ĆĄng, nĂŞn nguyĂŞn tắc sĆĄn thᝧy hĂ i hòa cần xem tráť?ng, chᝊ khĂ´ng phải chᝉ lĂ Ć°a nĆ°áť›c vĂ o nhĂ thĂŹ cĂł tĂ i láť™c. Khi mĂ´i trĆ°áť?ng sáť‘ng tấo ưᝣc yáşżu táť‘ cao thẼp phĂš hᝣp, cĂł trĆ°áť›c sau, cĂł chĂ­nh ph᝼, tᝊc lĂ tháşż sĆĄn - thᝧy ĂŁ bắt ầu ưᝣc áť‹nh hĂŹnh. Quan niᝇm cần táť?a sĆĄn hĆ°áť›ng thᝧy (dáťąa vĂ o nĂşi, nhĂŹn váť nĆ°áť›c, hay nĂ´m na lĂ sau lĆ°ng nhà Ẽt phải cao, phĂ­a trĆ°áť›c nĂŞn thoải vĂ nhĂŹn ra mạt nĆ°áť›c trong lĂ nh cĂ ng táť‘t) lĂ máť™t trong cĂĄc nguyĂŞn tắc cĆĄ bản khi cháť?n láťąa hĂŹnh tháşż Ẽt ai. NhĆ°ng khĂ´ng phải nĂłi “hĆ°áť›ng thᝧyâ€? lĂ bắt buáť™c trĆ°áť›c nhĂ hay ngay trong phòng khĂĄch phải cĂł nĆ°áť›c. Thᝧy áť&#x; ây cần hiáťƒu lĂ sáťą trĂ´i chảy, thoĂĄng ĂŁng, dáť… bao quĂĄt, khĂ´ng báť‹ ngăn tráť&#x; tầm nhĂŹn vĂ láť‘i i lấi. Mạt khĂĄc, nĆ°áť›c chảy áşżn táť‘t mĂ thiáşżu thoĂĄt i thĂŹ cĹŠng báť‹ Ăşng thᝧy. Do Ăł, xem xĂŠt hᝇ tháť‘ng cẼp thoĂĄt nĆ°áť›c lĂ táť‘i quan tráť?ng, náşżu khĂ´ng thĂ´ng suáť‘t, ầy ᝧ thĂŹ ắt phải táť‘n cĂ´ng, hao cᝧa áťƒ khắc ph᝼c vĂ cải tấo. Câu nĂłi “nhẼt thᝧy nhĂŹ háť?aâ€? cĹŠng lĂ láť?i nhắc nháť&#x; trĂĄnh nhᝯng tai

0ŲW QŲL WKÄžW [Ɔ OÂ? KĹźS PĹ QK FKĆ€ QKÂżQ FĂ? \Ĺ˜X WĹŞ NLP WKĆ€\ TXD JLÄźL SK½S PžX VĹˆF ĈĸŜQJ QĂ„W KÉQK NKĹŞL WUDQJ WUĂˆ WĸĜQJ KĹźS Pž NKĂ?QJ FĹ€Q ÄˆĹ˜Q \Ĺ˜X WĹŞ QĸŴF FĹž WKĹœ

háť?a do nĆ°áť›c gây ra (vĂ­ d᝼: lĹŠ l᝼t, ngáş­p Ăşng, sĂłng thần, xĂłi láť&#x;‌) mĂ Ă´i khi do chᝧ quan, thiáşżu xem xĂŠt cẊn tháş­n mĂ nhiáť u ngĆ°áť?i ĂŁ cháť?n mua, xây nhĂ tấi nhᝯng vĂšng cĂł nguy cĆĄ cao nhĆ° áť&#x; báť? ĂŞ, sĂĄt láť™ giáť›i sĂ´ng, nĆĄi hay sất láť&#x;‌ CĂĄc dáťą ĂĄn chung cĆ° hiᝇn nay cĹŠng khĂ´ng tháťƒ thiáşżu quan hᝇ sĆĄn - thᝧy nĂ y. CĂł nhĂ cao tầng (sĆĄn) thĂŹ cĹŠng phải cĂł cĂ´ng viĂŞn, láť‘i i, háť“ cảnh, háť“ bĆĄi‌ áťƒ tăng tiᝇn Ă­ch, tấo vĂšng t᝼ khĂ­, trĂĄnh xuyĂŞn sĆĄn (hĂşt khĂ­ qua khe nhĂ cao) vĂ tĂ­ch t᝼ bᝊc xấ nhiᝇt. Mua chung cĆ° cần chĂş Ă˝ nhᝯng tiᝇn Ă­ch chung tấo nĂŞn trĆ°áť?ng khĂ­ táť•ng tháťƒ, chᝊ cĂĄc chi tiáşżt trang trĂ­ nháť? nhạt trong tᝍng căn háť™ thĂŹ cĂł tháťƒ dáť… dĂ ng chᝉnh sáť­a, thĂŞm báť›t.

Váş­n d᝼ng thᝧy khĂ­ trong bĂ i trĂ­ nhĂ áť&#x; Ä?áťƒ tấo thᝧy khĂ­ táť‘t, nhĂ áť&#x; thĆ°áť?ng sáť­ d᝼ng cĂĄc dấng váş­t chẼt c᝼ tháťƒ hoạc Ẋn d᝼ ạc trĆ°ng cᝧa hĂ nh thᝧy. VĂ­ d᝼ cuáť™c Ẽt xây dáťąng thĆ°áť?ng cĂł hĂŹnh vuĂ´ng hoạc hĂŹnh áť‘ng, khi tấo láť‘i i tᝍ ngoĂ i vĂ o nhĂ nĂŞn tuân theo quy luáş­t thᝧy ĂĄo c᝼c - tháşż nĆ°áť›c chảy áşżn uáť‘n khĂşc máť m mấi - tᝊc lĂ cĂĄch tiáşżp cáş­n khĂ´ng tráťąc tiáşżp mĂ thĂ´ng qua Ć°áť?ng uáť‘n lưᝣn. Náşżu nhĂ ráť™ng dấng nhĂ vĆ°áť?n hay biᝇt tháťą thĂŹ tấi iáťƒm nĂşt giao

thĂ´ng nhĆ° sân, tiáť n sảnh vĂ cáť­a chĂ­nh, cĂł tháťƒ báť‘ trĂ­ cĂĄc tiáťƒu ảo tráť“ng cây, non báť™ hoạc háť“ bĂĄn nguyᝇt (dấng kim thᝧy liĂŞn hoĂ n) áťƒ vᝍa giảm tráťąc xung áť‘i mĂ´n, vᝍa tấo máť™t khoảng ᝇm cần thiáşżt trĆ°áť›c khi khĂĄch bĆ°áť›c chân vĂ o nhĂ . Ä?áť‘i váť›i náť™i thẼt, thᝧy khĂ­ biáťƒu hiᝇn qua cĂĄch dĂšng váş­t liᝇu thᝧy tinh (gĆ°ĆĄng, kĂ­nh) nháşąm giĂşp ngăn cĂĄch, tấo sáťą káşżt náť‘i khĂ´ng gian cĂĄc phòng. CĂł tháťƒ sáť­ d᝼ng vĂĄch ngăn kĂ­nh trong hoạc máť?, hoạc dĂšng gĆ°ĆĄng phản chiáşżu áťƒ náť›i ráť™ng khĂ´ng gian vĂ tăng tầm quan sĂĄt tấi cĂĄc váť‹ trĂ­ khuẼt vĂ táť‘i. Thᝧy khĂ­ còn khĂĄ phĂš hᝣp khi Ć°a vĂ o khĂ´ng gian phòng ngᝧ, phòng tráşť em hoạc nĆĄi thĆ° giĂŁn (nhᝯng khĂ´ng gian tÄŠnh, thuáť™c máť™c) áťƒ thᝧy dưᝥng máť™c, báşąng cĂĄch tấo cĂĄc váş­t d᝼ng dấng uáť‘n lưᝣn máť m mấi nhĆ° bĂ n gháşż dấng thᝧy, trang trĂ­ hoa văn trĂŞn tĆ°áť?ng, Ăłng trần uáť‘n khĂşc, lĂĄt gấch cĂł háť?a tiáşżt máť m mấi hoạc bĂ´ng sắt dấng gᝣn sĂłng. TĂłm lấi, náşżu bản thân gia chᝧ khĂ´ng cĂł thĂş chĆĄi non báť™ báťƒ cĂĄ, khĂ´ng ᝧ tháť?i gian chăm sĂłc và ầu tĆ° cho hᝇ tháť‘ng xáť­ lĂ˝ nĆ°áť›c trang trĂ­ thĂŹ khĂ´ng cần phải quan tâm áşżn cĂĄc yáşżu táť‘ dĂšng nĆ°áť›c kĂ­ch hoất tĂ i láť™c váť‘n chᝉ mang tĂ­nh tưᝣng trĆ°ng. HĂ nh thᝧy khĂ´ng chᝉ áşżn nháť? mẼy váş­t phẊm trang trĂ­ chᝊa nĆ°áť›c, vĂ váť ngĹŠ hĂ nh, khoa háť?c phong thᝧy luĂ´n òi háť?i sáťą hĂ i hòa vĂ báť• sung lẍn nhau, khĂ´ng quĂĄ thiĂŞn váť máť™t hĂ nh nĂ o áťƒ trĆ°áť?ng khĂ­ nĆĄi cĆ° ng᝼ ưᝣc cân báşąng vĂ phĂĄt triáťƒn báť n vᝯng. 9LĹ F FĹŞ JĹˆQJ ĈĸD QĸŴF YžR QKž QĹ˜X NKĂ?QJ ĈL FĂ“QJ JLÄźL SK½S [Ɔ OÂ? SKĂ“ KĹźS VĹ– WUŸ WKžQK NKLÆQ FĸźQJ WKLĹ˜X WĂˆQK VƆ GĹžQJ Yž NKĂ?QJ WĹŞW YĹš PĂ?L WUĸŜQJ VĹŞQJ

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

59


chia sáşť khĂ´ng gian sáť‘ng

Ä?áşšp cĂšng nhau! *LĹś ÄˆÂż\ NKL ĈL WUÆQ ĈĸŜQJ 9Ă‘ 9Ä°Q .LĹ W QKÉQ TXD SKĂˆD EÆQ NLD NÆQK 7žX +Ć€ %Ĺ˜Q 1JKĂ„ FĆ‚ WKRQ WKĂ?W OR UĹŠQJ QKĆˆQJ QJĂ?L QKž P½L QJĂ?L Ÿ EĹ˜Q %ÉQK ćĂ?QJ NLD UĹŹL VĹ– ELĹ˜Q PÄžW QKĸ QKĆˆQJ GĂ \ QKž NK½F ÄˆĂ OĹŒQJ OĹ?QJ QĹˆP WD\ QKDX FKÉP YžR TXÆQ OĂ QJ JLĆˆD PŲW WKžQK SKĹŞ PĸŜL WULĹ X GÂżQ Yž QJKH QKĸ NKĂ?QJ FĂ? ĈĸşF PŲW WLĹ˜QJ VĆ€L WÄ°P BĂ€I 75Ä˘Ä 1* *,$ +ĂĽ$ Äť1+ /()7 678',2

C

Ăł hai cạp vᝣ cháť“ng trung niĂŞn náť? thân thiáşżt váť›i nhau, cĂšng nhau chia sáşť niáť m yĂŞu thĂ­ch thiĂŞn nhiĂŞn ĂŁ bẼy lâu nay. Giáť? “dĆ° sᝊcâ€? cẼt nhĂ theo Ă˝ muáť‘n, háť? bèn mua chung máť™t miáşżng Ẽt áť&#x; chân nĂşi SĆĄn TrĂ , Ä?Ă Náşľng. Hai ngĂ´i nhĂ náşąm káť cáş­n nhau, riĂŞng tĆ° nhẼt áť‹nh, nhĆ°ng bĂŞn ngoĂ i nhĂŹn vĂ o thĂŹ cᝊ nhĆ° máť™t. Hai ngĂ´i nhĂ vĂ cảnh quan hòa quyᝇn áşšp áş˝. BĂ i bĂĄo Ć°a tin váť hai ngĂ´i nhà Ẽy khĂ´ng Ć°a thĂŞm thĂ´ng tin gĂŹ khĂĄc ngoĂ i nhᝯng chi tiáşżt váť kiáşżn trĂşc nhĆ° rẼt nhiáť u bĂ i bĂĄo khĂĄc váť nhᝯng ngĂ´i nhĂ áşšp. Tuy nhiĂŞn, váť‹ ngáť?t háş­u cᝧa bĂ i bĂĄo lĂ cĂł tháťąc. Khi xung quanh mĂŹnh cĂł quĂĄ nhiáť u dây káş˝m gai, cĂł nhiáť u nhᝯng bᝊc tĆ°áť?ng cao láť&#x;m cháť&#x;m miáťƒng chai gắn lĂŞn trĂŞn, hoạc chĂşng ta báť™i tháťąc váť›i nhᝯng thĂ´ng tin kiᝇn t᝼ng giĂ nh nhau tᝍng tẼc Ẽt thĂŹ tĂŹnh bấn áşšp cᝧa háť?, sáťą gắn bĂł hòa hᝣp cᝧa háť? ĂŁ khiáşżn bĂ i bĂĄo Ẽy tráť&#x; thĂ nh máť™t bĂ i bĂĄo áşšp. Váşť áşšp phĂ­a sau ngĂ´n tᝍ lẍn hĂŹnh ảnh. Máť™t mẊu chuyᝇn nháť? xĂ­u nᝯa, trĂŞn facebook. Sáť‘ lĂ cĂł máť™t nhĂłm cĂ´ng khai, tĂŞn lĂ ThĂ­ch Tráť“ng Cây. NhĂłm nĂ y Ă´ng thĂ nh viĂŞn lắm, háť? miᝇt mĂ i chia sáşť váť›i nhau niáť m yĂŞu thĂ­ch cây hoa. KhĂ´ng cĂł tranh biᝇn hay báť‘c pháť‘t, chᝉ cần bấn treo lĂŞn máť™t chiáşżc lĂĄ cây hoa háť“ng báť‹ sâu cắn rĂĄch, bấn sáş˝ ưᝣc hĂ ng trăm ngĆ°áť?i chᝉ cĂĄch bấn xáť­ lĂ˝ chĂş sâu nĂşp lĂšm Ẽy. NĂłi chung, khĂ´ng cĂł gĂŹ nĂłng háť•i hay gay cẼn, nhĂłm cᝊ Ă´ng thĂ nh viĂŞn lĂŞn dần chᝉ ĆĄn giản tᝍ niáť m yĂŞu chung dĂ nh cho cây cáť‘i. Bᝯa náť?, cĂł máť™t anh kia nảy ra Ă˝ tĆ°áť&#x;ng, chᝉ máť›i lĂ Ă˝ tĆ°áť&#x;ng thĂ´i, vĂ giáť? nĂ y, chắc lĂ nĂł cĹŠng chĆ°a thĂ nh hĂŹnh ưᝣc gĂŹ. NhĆ°ng Ăł cĹŠng lĂ máť™t Ă˝ tĆ°áť&#x;ng áşšp. Anh Ẽy muáť‘n táş­p hᝣp vĂ i ngĆ°áť?i cĂšng sáť&#x; thĂ­ch vĂ iáť u kiᝇn, váť quĂŞ xa xa máť™t tĂ­ áťƒ mua Ẽt ráť“i quy hoấch cẼt nhĂ . Anh Ẽy muáť‘n cĂł máť™t khu lĂ ng nhĆ° trong cáť• tĂ­ch, nhĆ° rẼt nhiáť u bᝊc hĂŹnh chĂşng ta hay ưᝣc xem áť&#x; xᝊ khĂĄc. Nhᝯng láť‘i i ầy hoa, nhᝯng ngĂ´i nhĂ mĂĄi xanh vĂ dáť‘c cáť?‌ Táťą nhiĂŞn tĂ´i cᝊ nghe nĂ´n nao vĂ xĂşc áť™ng. Nhᝯng thĂ nh 60

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

viĂŞn khĂĄc cĹŠng tháşż, vĂ i ngĆ°áť?i hĂ o hᝊng mong ưᝣc káşżt hᝣp vĂŹ chĂĄn thĂ nh pháť‘ quĂĄ ráť“i, vĂ rẼt rẼt nhiáť u ngĆ°áť?i khĂĄc, cháť? dáťą ĂĄn nĂ y thĂ nh hĂŹnh áťƒ áşżn Ẽy‌ chĆĄi. HĂŹnh nhĆ° lâu lắm ráť“i, chĂşng ta sáť‘ng trong máť™t tháşż giáť›i mĂ cĂĄi áşšp, hoạc lĂ áťƒ bĂĄn vĂŠ, áťƒ thu phĂ­, hoạc lĂ chᝊng táť? áşłng cẼp vĂ riĂŞng tĆ°. Giáť? gạp ưᝣc Ă˝ tĆ°áť&#x;ng nĂ y, chᝣt nghe vui. KhĂ´ng gĂŹ khĂĄc, ngoĂ i tĂŹnh yĂŞu thuần khiáşżt dĂ nh cho cĂĄi áşšp. Mong lĂ Ă˝ tĆ°áť&#x;ng cᝧa ngĆ°áť?i bấn ThĂ­ch Tráť“ng Cây Ẽy sáť›m thĂ nh hiᝇn tháťąc. TĂ´i rẼt ngĂĄn gạp phải nhᝯng ngĆ°áť?i i du láť‹ch nĆ°áť›c ngoĂ i váť , thĂŹ bắt ầu than chĂĄn xᝊ mĂŹnh. NhĆ°ng quả tháş­t, cĂ ng hiáťƒu biáşżt thĂŹ mĂŹnh cĂ ng thẼy tiáşżc‌ Nhᝯng dĂŁy pháť‘ ưᝣc xáşżp hấng “cáť•â€? áť&#x; Singapore, khĂ´ng xĆ°a hĆĄn nhᝯng ngĂ´i nhĂ pháť‘ áť&#x; Ć°áť?ng Trần HĆ°ng Ä?ấo hay rẼt nhiáť u con Ć°áť?ng khĂĄc áť&#x; SĂ i Gòn lĂ mẼy, mĂ sao ngĆ°áť?i ta giᝯ gĂŹn ưᝣc sáťą nguyĂŞn váşšn vĂ áť“ng báť™ áşšp áş˝ nhĆ° tháşż nhᝉ. KhĂ´ng ai muáť‘n tráť&#x; nĂŞn náť•i báş­t hĆĄn ai, háť? nắm tay nhau vĂ cĂšng nhau tấo dẼu Ẽn cho du khĂĄch. Giáť? ây, khi i trĂŞn Ć°áť?ng VĂľ Văn Kiᝇt, nhĂŹn qua phĂ­a bĂŞn kia kĂŞnh TĂ u Hᝧ - Báşżn NghĂŠ, cᝊ thon thĂłt lo ráşąng, nhᝯng ngĂ´i nhĂ mĂĄi ngĂłi áť&#x; Báşżn BĂŹnh Ä?Ă´ng kia ráť“i sáş˝ biáşżn mẼt‌ NhĆ° nhᝯng dĂŁy nhĂ khĂĄc ĂŁ láşłng lạng nắm tay nhau chĂŹm vĂ o quĂŞn lĂŁng giᝯa máť™t thĂ nh pháť‘ mĆ°áť?i triᝇu dân vĂ nghe nhĆ° khĂ´ng cĂł ưᝣc máť™t tiáşżng sᝧi tăm. TĂ´i nĂłi chuyᝇn nĂ y cho máť™t ngĆ°áť?i bấn nghe. Bấn nĂłi thĂŹ Vinhome sáş˝ lĂ m “giĂşp taâ€? sáťą áť“ng báť™ Ẽy. Hoạc lĂ hĂ ng trăm cĂ´ng ty áť‹a áť‘c khĂĄc sáş˝ lĂ m chuyᝇn Ẽy. Tᝊc lĂ chᝉ cần cĂšng cĂł tiáť n giáť‘ng nhau, t᝼i mĂŹnh sáş˝ áşšp cĂšng nhau Ăł. Bấn Ăşng máť™t phần. Tuy nhiĂŞn, váť›i nhᝯng cĆ° dân áť&#x; chung máť™t dáťą ĂĄn nĂ o Ăł, thĂŹ sáťą tĆ°ĆĄng áť“ng váť tĂşi tiáť n cĂł láş˝ lĂ sáťą tĆ°ĆĄng áť“ng láť›n nhẼt. MĂ nĂłi váť tĂşi tiáť n, thĂŹ Ă´i thĂ´i, còn gĂŹ cĂł tháťƒ biáşżn áť™ng áť•i thay nhanh hĆĄn tiáť n ây chᝊ! LĂşc Ẽy, liᝇu t᝼i mĂŹnh cĂł áşšp cĂšng nhau nᝯa ưᝣc khĂ´ng.


chia sẻ không gian sống

KT&ĐS THÁNG 3.2019

61


không gian cảnh quan

9ņW OLŠX F¿\ WUŬQJ Y¾ SKRQJ F½FK WKLŘW NŘ ĈŚX O¾ QKƈQJ WKƂ FÍ WKŜ WÉP WKľ\ WURQJ [X KĸŴQJ NKÏQJ JLDQ FļQK TXDQ QİP /¾ QİP EňW ĈŀX ½S GžQJ UŲQJ UÁL F½F WLŘQ EŲ Nƒ WKXņW WURQJ WKL FÏQJ ĈL NÅP YŴL F½F WKLŘW NŘ ƂQJ SKÍ YŴL ELŘQ ĈŮL NKÈ KņX QJ¾QK NLŘQ WUÒF FļQK TXDQ ĈĸżF GƊ ĈR½Q VŖ FÍ EĸŴF QKƈQJ EĸŴF SK½W WULŜQ W½R EĺR FÓQJ PŲW ORĺW F½F WĸŸQJ ĈŐF VňF WURQJ QİP PŴL

62

KT&ĐS THÁNG 3.2019

Xu hướng thiết kế cảnh quan 2019 %ë, 9ë Ļ1+ .76 1*8<ň1 %Ħ2 7,Û1 +2Ô1*


không gian cảnh quan

ĦQK KDL WUDQJ |+LŠQ WĸżQJ} 9LQWDJH FÓQJ YŴL SKRQJ F½FK KR¾L FŮ WKƊF VƊ J¿\ ļQK KĸŸQJ PĺQK PŖ ĈŘQ OIJQK YƊF QJKŠ WKXņW QÍL FKXQJ Y¾ WKLŘW NŘ QÍL ULÆQJ Y¾ ĈDQJ O¾ [X KĸŴQJ WKLŘW NŘ V¿Q YĸŶQ WURQJ QKƈQJ QİP JŀQ Ĉ¿\

Vườn a chiều Nếu như vườn ứng ã từng gây nên cơn sốt trong các năm gần ây thì trong năm mới sẽ có chút hạ nhiệt, song nhìn chung chúng vẫn ược ứng dụng rộng rãi từ sân vườn nhà ở ến cảnh quan văn phòng. Bên cạnh ó những ý tưởng về vườn trên mái cho nhà dân dụng ược dự oán sẽ soán ngôi vương của tường cây, thậm chí có thể “làm mưa làm gió” trong ít nhất 5 năm tới - nhất là khi vô số kỹ thuật tân tiến dần xuất hiện mang ến sự nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng trong công tác thi công cũng như bảo dưỡng. Có thể nói thiết kế sân vườn thẳng ứng hay trên mái không chỉ là một giải pháp tiết kiệm không gian ang dần khan hiếm mà còn là một iểm nhấn ậm tính sáng tạo và nghệ thuật, mang ến sự rung cảm ương ại cho không gian sống ngoài trời.

Vườn a năng Từ việc bạn có thể thư giãn với hoa cỏ trong vườn ến việc bạn cảm thấy yên tâm hơn với những vật phẩm hữu cơ từ chính cây trồng của bạn, có thể nói xu hướng thiết kế sân vườn vào năm 2019 ang nghiêng về việc tạo ra một không gian mang ến cho bạn cả sức khỏe và hạnh phúc. Các loại thực vật áp ứng tốt cho một khu vườn là khi chúng có thể cung cấp nhiều hơn ý nghĩa về mặt thị giác, những loại thảo dược với mùi thơm ặc trưng, cây ăn quả theo mùa và các loại lá có thể dùng trong nhà bếp. Hơn hết là một thiết kế áp ứng tối a nhu cầu của mỗi thành viên với các phân khu chức năng a dạng sẽ giúp tăng thời gian gắn bó của cả gia ình với khu vườn.

KT&ĐS THÁNG 3.2019

63


không gian cảnh quan

Thực vật nổi bật Tán lá ấn tượng là một xu hướng lớn trong năm 2019, những loại cây có phong cách ộc áo với màu sắc và ường viền lá nổi bật sẽ là iểm nhấn táo bạo cho sân vườn thêm sống ộng. Hơn thế nữa cây trồng ậm chất nhiệt ới với tán lá to và dày cũng góp phần rất lớn trong việc iều hòa vi khí hậu trong tình hình thời tiết ngày một cực oan và nắng nóng như hiện nay. Bên cạnh ó những tông màu khá “tây” như tím cà và xanh dương của thực vật bắt ầu ược các nhà thiết kế ưa chuộng bởi sự gợi cảm, ấn tượng nhưng vẫn mang ến vẻ thanh lịch và sang trọng cho không gian cảnh quan. Nội thất trong ngoại thất Đưa nội thất ra ngoài trời một hình thức khá quen thuộc ở các quốc gia phương Tây lại hiếm khi ược áp dụng triệt ể tại Việt Nam do ặc trưng khí hậu. Nhưng sự “thiếu thốn” ó lại khiến

64

KT&ĐS THÁNG 3.2019


không gian cảnh quan

ĦQK KDL WUDQJ 0ŲW JÍF V¿Q YĸŶQ UżS QňQJ YŴL FKLŘF VRID QJRĺL WKľW FKR QKƈQJ EXŮL FKLŚX Ĉŀ\ WKĶ PŲQJ YńQ OXÏQ FÍ WKŜ O¾P |PŚP OÎQJ} EľW FƂ DL

nhu cầu ngày một tăng lên - nhất là khi hình ảnh một góc sân vườn rợp nắng với chiếc sofa ngoại thất cho những buổi chiều ầy thơ mộng vẫn luôn có thể làm “mềm lòng” bất cứ ai. Nắm bắt ược nhu cầu ó cùng với sự linh hoạt trong thiết kế, năm 2019 sẽ là năm nở rộ của hình thức nội thất trong sân vườn. Những bộ ệm gối sẽ không còn ứng trước thách thức quá lớn khi sử dụng chất liệu vải ngoài trời a dạng cùng với giàn mái che bằng kính hay polycarbonate bên trên. Sự liên kết giữa nội ngoại thất cũng ược chú trọng sao cho ăn khớp nhất có thể. Từ vật liệu ến màu sắc ều trở thành thể thống nhất và có sự tương tác không gian qua lại, khi một phần cây xanh i vào trong nhà và một phần nội thất bước ra ngoài vườn.

Chậu trồng a dạng Trồng cây trong chậu luôn là một trong những lựa chọn phổ biến nhất, sự hữu ích của chúng không chỉ giới hạn cho những sân vườn có diện tích khiêm tốn mà còn xuất hiện ở những khoảng không gian rộng lớn và trở thành iểm nhấn ặc sắc cho thiết kế. Cụ thể từ năm 2019 trở i sẽ là thời ại của những dạng chậu composite cao cấp, mặc dù cùng 1 loại vật liệu nhưng qua kỹ thuật chế tác tinh xảo, thế hệ chậu composite hiện ại có thể giả bề mặt của các loại á vân, xi măng, sành sứ,… một cách khéo léo. Với ưu iểm lớn nhất là trọng lượng cực kỳ nhẹ và dễ dàng di chuyển, một số loại còn có khả năng tự thoát và trữ nước rất tốt chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng ầu của các kỹ sư cảnh quan chuyên nghiệp trong năm nay.

Vật liệu hoài cổ Trong khoảng 3 năm trờ lại, “hiện tượng” Vintage cùng với phong cách hoài cổ thực sự gây ảnh hưởng mạnh mẽ ến lĩnh vực nghệ thuật nói chung và thiết kế nói riêng. Mặc dù vậy, xu hướng này vẫn “nhỏ giọt” với ứa con sanh sau ẻ muộn như kiến trúc cảnh quan và gần như chỉ có thể tìm thấy ở mảng cảnh quan sân vườn của các dịch vụ ăn uống. Chỉ ến khoảng ầu năm 2018, khi các vật liệu mang tính hoài cổ bắt ầu ược ứng dụng rộng rãi trong thiết kế nội thất dân dụng thì chúng mới thực sự “chớm nở” trong các thiết kế sân vườn. Khác với phong cách hoài cổ, vật liệu hoài cổ, ặc biệt là gạch men có thể ược sử dụng kết hợp với rất nhiều phong cách sân vườn khác nhau, như một cách gợi nhắc nét xưa cũ trong không gian ương ại. Dù không ược xem là quá “ ậm ặc” nhưng tần suất xuất hiện trong các iểm nhấn thiết kế ngày một nhiều ã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ mà vật liệu hoài cổ sẽ có trong năm 2019. KT&ĐS THÁNG 3.2019

65


không gian h᝙i h�a

Nguyáť…n Xuân L᝼c váť›i B᝼i trong “KhĂ´ng gianâ€? %š QKĹŽ YĂ„ WKÄžĹœQJ WUĞŚF PÂťQK PĂ„QJ EDR OD YĘ ĂŽÄ L FĹŚD YÄš WUŤ FĹŚD GĢL QJ´Q KÂłw ÎĤ\ OÂł %ŤL FĹŚD 1JX\Ĺ„Q ;X´Q /ŤF %ŤL ĂŽÄžŢF WKĹ‚ KLņQ TXD FKXĹ–L W²F SKĨP VÄœQ PÂłL PÂł Ĺž ĂŽĂ‚ QJÄžĹœL [HP QKÄž ĂŽÄžŢF GX KÂłQK YÂłR FĢP [ÇF FXĹ˜F ĂŽĹœL WKĹœL FXĹ˜F FĹŚD QJÄžĹœL KĹŒD VĘ 7+Ɖ& +,Ĺ&#x;1 1*8<Ĺˆ1 òâ1+

K

hi tĆ°ng bᝍng tĆ°ĆĄi sĂĄng, lĂşc u trầm bĂ­ hiáťƒm, cháť— mĂŞnh mang bao la, lấi cĂł cả nhᝯng tháşłm sâu vĂ´ áť‹nh‌ láť‘i sáť­ d᝼ng gam mĂ u huyáť n ảo trong káťš thuáş­t cháşż tĂĄc sĆĄn mĂ i cᝧa Nguyáť…n Xuân L᝼c ĂŁ tấo nĂŞn máť™t “khĂ´ng gianâ€? rẼt gần, rẼt tháťąc, cáťąc dáť… cảm nháş­n. PhiĂŞu du vĂ´ áť‹nh trong “khĂ´ng gianâ€? Ẽy lĂ nhᝯng hất b᝼i, khi nháť? to, lĂşc mĂŠo tròn. Nguyáť…n Xuân L᝼c gáť?i tĂŞn cho chuáť—i sĂĄng tĂĄc nhᝯng năm qua cᝧa anh lĂ B᝼i. B᝼i, máť™t áť‹nh danh áş­m tĂ­nh triáşżt lĂ˝, cuáť™n sâu trong Ẽy lĂ bản tĂ­nh vĂ´ thĆ°áť?ng váť‘n dÄŠ cᝧa b᝼i, ưᝣc Nguyáť…n Xuân L᝼c khĂ´ng gian hĂła, nhân cĂĄch hĂła. Báşąng láť‘i sáť­ d᝼ng thᝧ phĂĄp bĂĄn trᝍu tưᝣng. Trong tᝍng hất b᝼i cᝧa L᝼c, cảm giĂĄc âu Ăł cĂł hĂŹnh bĂłng con ngĆ°áť?i. LĂ˝ giải váť láťąa cháť?n ngĂ´n ngᝯ sĂĄng tĂĄc cho B᝼i, Nguyáť…n Xuân L᝼c táťą sáťą: “Chuáť—i tĂĄc phẊm nĂ y mang âm 66

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019


không gian hội họa

hưởng vũ trụ, nhưng thực tế mình không có ý ịnh diễn tả về vũ trụ, tất cả chỉ là về con người, về thân phận và cuộc sống của chính bản thân. Lối vẽ bán trừu tượng giúp cho các tác phẩm có tính gợi nhiều hơn, mình không vẽ những gì quá chi tiết, cụ thể, bởi thế rất dễ bị ịnh hình, rập khuôn trong suy nghĩ”. Nhớ lại ở 2013, trong một triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có chủ ề Gió Sông Hồng của nhóm 8 họa sĩ ến từ Hà Nội, họa sĩ nhỏ tuổi nhất sinh năm 1983 Nguyễn Xuân Lục ã giới thiệu một ngôn ngữ sơn mài theo phong cách sáng tác hiện ại và ậm tính gợi qua hai tác phẩm Uống trà và Hồ Gươm. Sau 5 năm, ngôn ngữ sáng tác của Lục vẫn chất theo cách thể hiện của một người thợ nghề (xuất thân của Lục từ làng khảm trai Chuôn Ngọ), của một họa sĩ ược ào tạo bài bản KT&ĐS THÁNG 3.2019

67


không gian hội họa

68

KT&ĐS THÁNG 3.2019


không gian hội họa

Ảnh trong bài Bộ tranh Bụi mượn không gian mênh mông của vụ trụ ặt con người vào ấy, ể thấy trước hùng vĩ bao la, con người

chẳng là gì cả, thậm chí rất cô ơn

(tốt nghiệp khoa Sơn mài ĐH Mỹ thuật Công nghiệp), của một giảng viên khoa Sơn mài (trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội), kết hợp những vốn sống, trải nghiệm, chiêm nghiệm về cuộc ời khác biệt ể tạo nên chuỗi tác phẩm gợi về triết lý, tâm tư, tình cảm hơn là Uống trà và Hồ Gươm, thông qua hình ảnh những hạt bụi lớn nhỏ, lơ lửng âu ó trong không gian. Nói thêm về Bụi, Lục chia sẻ: “Mình là người thích hướng nội, thích suy nghĩ nhiều về cuộc sống xung quanh. Bộ tranh Bụi mượn không gian mênh mông của vụ trụ ặt con người vào ấy, ể thấy trước hùng vĩ bao la, con người chẳng là gì cả, thậm chí rất cô ơn. Những mảng khối, những tảng lớn như miêu tả thiên thạch trong không gian, thực chất mang xuất phát iểm là hình người, sau ó biến tấu theo cách có hình mà không có hình. Có tác phẩm khi vẽ, ưa vào hai người, nhưng nhiều người lại thấy ở ó một bức chân dung. Những chi tiết không chủ ý ấy tùy cảm nhận và cảm xúc người xem”. Quan sát chuỗi tác phẩm trong quá trình sáng tác của Nguyễn Xuân Lục, ngoài khả năng kiểm soát kỹ thuật tốt, có thể thấy rõ lối dụng màu ược liên tục thay ổi. Lục cho biết có những giai oạn chuyên sử dụng màu tím, gần như trong tác phẩm nào cũng có, nhưng càng về sau anh thích dùng màu tự nhiên của sơn ta, của quỳ vàng, quỳ bạc làm iểm nhấn chủ ạo. Các sáng tác càng về sau, càng trở nên tươi sáng, rạng rỡ hơn. Cảm hứng tạo ra loạt Bụi ã có từ cách ây 3 năm, nhất là sau giải III Festival Mỹ thuật Trẻ toàn quốc 2017 với tác phẩm

Bụi trong không gian, ến nay Lục ã có trong tay hơn 50 tác phẩm theo một chủ ề Bụi mà ở ó, có thể thấy “không gian” ấy hội tụ sự a dạng về hình khối, phong phú về màu sắc cùng kỹ thuật thể hiện. Lục bảo: “Mình muốn khai thác triệt ể một ề tài quan tâm ở nhiều khía cạnh, dựa theo cảm xúc, và không thích diễn tả tranh ở cùng một trạng thái, như vậy ngôn ngữ sáng tác sẽ phong phú hơn”. Là một họa sĩ trẻ, theo uổi bộ môn sáng tác mệnh danh tốn kém cả về thời gian công sức và tiền bạc như sơn mài, lại là chất liệu sơn mài truyền thống, hẳn không phải là phổ biến. Lục tâm sự: “Mình là người theo uổi kỹ thuật sơn mài truyền thống, phần do yêu thích, phần thấy nó phù hợp. Còn khi sáng tác, mình thích cách làm việc chuyên nghiệp, không ợi cảm xúc ến, mà phải iều tiết nó ể làm việc sao cho thực hiệu quả”. Tham gia nhiều cuộc triển lãm nhóm trong và ngoài nước, nhưng riêng với Bụi, Nguyễn Xuân Lục ã từ lâu ấp ủ một triển lãm ầu tay cho riêng mình. Lục kể tính ến nay ã 3 lần phải trì hoãn ưa Bụi ra công chúng, vì tự thân thấy vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần phải bổ sung, hoàn thiện cho Bụi. Sau hơn 3 năm sáng tác ở cùng một ề tài, Lục nay ã tự tin hơn ể sẵn sàng giới thiệu khoảng phân nửa số Bụi trong triển lãm cá nhân ầu tiên, diễn ra từ ngày 11 ến 18.3.2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

KT&ĐS THÁNG 3.2019

69


khĂ´ng gian áşšp

Táť• Ong VĂ ng cho bĂŠ 0ĹšP PÄşL JĹźL VĆŠ OLÆQ WĸŸQJ ÄˆĹ˜Q YĂŽQJ WD\ QÂżQJ QLX EÄźR EĹŚF GŤX GžQJ WKLĹ˜W NĹ˜ QŲL WKÄžW WUĸŜQJ PĹ€P QRQ 7ĹŽ 2QJ 9žQJ VƆ GĹžQJ FKĆ€ \Ĺ˜X KÉQK WUĂŽQ Yž F½F |ELĹ˜Q WÄžX} E½Q QJX\Ĺ W JĂ?F WUĂŽQ ĈĸŜQJ YĂŽP WÄşR QÆQ PŲW JLDL ĈLĹ X VLQK ĈŲQJ QKŤS QKžQJ WĆ„ FÄžX WUĂ’F ĈĸŜQJ QĂ„W PÄźQJ NKĹŞL TXD QKĆˆQJ PÄźQJ PžX WUÆQ VžQ QKž NKXQJ WUĹ€Q QKĆˆQJ Ă? WUĂŽQ WUDQJ WUĂˆ WUÆQ WĸŜQJ F½F NKXQJ YĂŽP QJÄ°Q KžQK ODQJ NKX YĆŠF EĹ˜S QKž YĹ VLQK Yž VÄźQK Ÿ WĹ€QJ WUĹ Ww %ĂŤ, 9ĂŤ Äť1+ 75ÄŞ1 +8<

70

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

Ä?

ạc biᝇt, phòng cháť? cĂł dấng kháť‘i tr᝼, láť‘i dẍn lĂŞn cầu thang vĂ cĂĄc bᝊc tĆ°áť?ng phòng háť?c ưᝣc “uáť‘nâ€? cong nháşš. Trong dấng nĂ y, cĹŠng phải káťƒ thĂŞm máť™t khoảng áť“i nháť? trải xuĂ´i phᝧ thảm xanh nhĆ° máť™t iáťƒm nhẼn ạc sắc áť&#x; gian sảnh - vĂ cĹŠng lĂ nĆĄi áťƒ cĂĄc bĂŠ vui Ăša, ấp mẼy chiáşżc xe tĂ­ hon trĂŞn Ăł. Háşłn nhiĂŞn khĂ´ng tháťƒ thiáşżu nhᝯng cẼu trĂşc, váş­t d᝼ng mang dấng hĂŹnh l᝼c giĂĄc táť• ong hoạc náť­a l᝼c giĂĄc nhĆ° trĂŞn logo cĂ´ng ty, vĂ xen lẍn lĂ cĂĄc kháť‘i chᝯ nháş­t, vuĂ´ng, tam giĂĄc, a giĂĄc áť&#x; nhᝯng cĂĄnh cáť­a, bĂ n gháşż, kᝇ, tᝧ‌ Tuy nhiĂŞn náť•i báş­t vĂ gây Ẽn tưᝣng vẍn lĂ dấng tròn. VĂ chĂ­nh Ć°áť?ng nĂŠt, mảng kháť‘i kiáşżn trĂşc Ẽy ĂŁ mang lấi cảm giĂĄc yĂŞn bĂŹnh, nháşš nhĂ ng cho cĂĄc váť‹ ph᝼ huynh vĂ háť?c sinh nhĂ­ khi vĂ o háť?c áť&#x; ây. Mạt khĂĄc, sáť­ d᝼ng cẼu trĂşc dấng tròn cĹŠng nháşąm tấo sáťą an toĂ n cho cĂĄc bĂŠ. CĂĄc váş­t d᝼ng, cẼu trĂşc hĂŹnh kháť‘i gĂłc cấnh sắc nháť?n cĂł tháťƒ vĂ´ tĂŹnh gây nguy hiáťƒm, nhẼt lĂ váť›i cĂĄc bĂŠ thĂ­ch chấy nhảy hiáşżu áť™ng, do váş­y chᝉ sáť­ d᝼ng khi cần thiáşżt.


không gian ẹp

ĦQK KDL WUDQJ ćŒS DQ WR¾Q SKÓ KżS YŴL W¿P VLQK O WUŔ O¾ QKƈQJ JÉ P¾ F½F QK¾ WKLŘW NŘ PDQJ ĈŘQ FKR QJÏL WUĸŶQJ Q¾\

KT&ĐS THÁNG 3.2019

71


không gian ẹp

Thế giới sắc màu của tuổi thơ là thế giới của sự tươi sáng, rực rỡ. Nó phù hợp với tâm, sinh lý của trẻ và thể hiện sự cảm nhận tích cực ối với không gian và sự vật chung quanh. Sử dụng màu sắc cho các công trình dành cho tuổi thơ không thể bỏ quên ặc iểm này. Nhưng tươi sáng và rực rỡ theo cách thiếu chọn lọc, thiếu iều hợp sẽ trở thành chói gắt ối nghịch, gây khó chịu, có thể làm lệch lạc về thẩm mỹ còn non nớt nơi các bé. Cho nên chọn và phối màu là vấn ề không ơn giản. Ở trường mầm non Tổ Ong Vàng, sự phối hợp hài hòa giữa các sắc màu nồng ấm, tươi tắn với những mảng màu dịu mát, thanh nhã ược thể hiện rõ. Giữa màu trắng của những bức tường, hoặc màu nâu nhạt, xám nhạt của sàn gỗ là những mảng tròn màu cam, vàng tươi, xanh da trời. Điểm xuyết vào ó là các ô tròn trang trí hoặc những hình vẽ các con thú ngộ nghĩnh, hoa lá thân thiện với màu xanh lá cây, xanh nước biển, hồng thắm... Một hòa sắc tươi vui, nồng nàn mà dịu êm, như vỗ về thị giác của các bé. Cũng chính hòa sắc ó làm cho không gian có tổng diện tích 500m2 ở hai tầng càng thoáng rộng, nhẹ nhàng. Hai kiến trúc sư trẻ Nguyễn Quỳnh Thư và Huỳnh Trà (công ty N+ Architects) - những người thiết kế nội thất của công trình này chia sẻ: “Thật không dễ ể người lớn có thể hiểu rõ và áp ứng tốt ặc iểm tâm - sinh lý của trẻ em, ồng thời phải tuân thủ các 72

KT&ĐS THÁNG 3.2019


không gian ẹp

ĦQK KDL WUDQJ ćLŜP [X\ŘW Y¾R ĈÍ O¾ F½F Ï WUÎQ WUDQJ WUÈ KRŐF QKƈQJ KÉQK YŖ QJŲ QJKIJQK KRD O½ WK¿Q WKLŠQ YŴL P¾X [DQK O½ F¿\ [DQK ELŜQ KŬQJ WKňP

KT&ĐS THÁNG 3.2019

73


khĂ´ng gian áşšp

ÄŚQK WU½Q YÂľ GÄŁĹ&#x;L 6ĆŠ SKĹŞL KĹźS KžL KĂŽD JLĆˆD VĹˆF PžX QĹŹQJ ÄžP WĸĜL WĹˆQ YĹ´L QKĆˆQJ PÄźQJ PžX GŤX P½W WKDQK QKĂ ÄˆĸşF WKĹœ KLĹ Q UÄžW UĂ‘ WURQJ WĆ„QJ NKĂ?QJ JLDQ

tiĂŞu chuẊn cᝧa ngĂ nh giĂĄo d᝼c khi thiáşżt káşż cĂĄc phòng háť?c, phòng chᝊc năng, khĂ´ng gian chĆĄi Ăša cᝧa tráşť trong máť™t khĂ´ng gian cĂł giáť›i hấn. Tuy nhiĂŞn, chĂşng tĂ´i xem Ăł nhĆ° máť™t tháť­ thĂĄch khĂĄ thĂş váť‹ vĂ ĂŁ cáť‘ gắng ạt mĂŹnh vĂ o váť‹ tháşż cᝧa tráşť vĂ cả ph᝼ huynh áťƒ tháťąc hiᝇn máť™t thiáşżt káşż kiáşżn trĂşc phĂš hᝣp, hĂ i hòaâ€?.

0Ĺ?W EĹŠQJ WĹ€QJ

74

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

7UÄŁĹĄQJ PÄŤP QRQ 7Ĺ™ 2QJ 9ÂľQJ WĹ€QJ WUĹ W :LOWRQ 7RZHU : 1JX\ĹžQ 9Ä°Q 7KĸĜQJ SKĸŜQJ %ÉQK 7KÄşQK 73 +ĹŹ &KĂˆ 0LQK

0Ĺ?W EĹŠQJ WĹ€QJ


tháť?i sáťą kiáşżn trĂşc

7UĸŜQJ ć+ 1JX\ĹžQ 7ÄžW 7KžQK ĈDQJ ĈĸşF [Âż\ GĆŠQJ Ÿ .KX &Ă?QJ QJKĹ FDR TXņQ QÄśL GĆŠ NLĹ˜Q VĹ– SK½W WULĹœQ WKžQK ĈĂ? WKŤ V½QJ WÄşR FĆ€D 73 +ĹŹ &KĂˆ 0LQK

ThĂ nh pháť‘ Háť“ ChĂ­ Minh sáş˝ “ Ẽu thầu quáť‘c táşż cháť?n tĆ° vẼn lĂ m áť“ ĂĄn iáť u chᝉnh quy hoấch chungâ€? 7KĆ€ WĸŴQJ YĆ„D FĂ? YÄ°Q EÄźQ ÄˆĹŹQJ Â? FKR SKĂ„S 73 +ĹŹ &KĂˆ 0LQK ĈLĹšX FKŢQK WĹŽQJ WKĹœ TX\ KRÄşFK FKXQJ YĹ´L SKĸĜQJ SK½S WKĆŠF KLĹ Q QKĸ ÄˆĹš [XÄžW FĆ€D Ĺż\ EDQ QKÂżQ GÂżQ 73 +ĹŹ &KĂˆ 0LQK Ož |ĈĞX WKĹ€X TXĹŞF WĹ˜ FKĹŚQ Wĸ YÄžQ OžP ÄˆĹŹ ½Q ĈLĹšX FKŢQK TX\ KRÄşFK FKXQJ WKžQK SKĹŞ} .KL ĈĸD WKĂ?QJ WLQ Qž\ WUDQJ ZHE YSFS FKLQKSKX YQ YLĹ˜W |TX\ KRÄşFK EĹŽ VXQJ VĹˆS WĹ´L VĹ– SKÄźL Ĉ½S Ć‚QJ ĈĸşF WLÆX FKĂˆ Ož KÄžS GĹ„Q ÄˆĹŞL YĹ´L GRDQK QJKLĹ S Yž WÄşR ÄˆĹŹQJ WKXņQ FĆ€D [Ă KŲL} .7 ć6 ÄˆĂ JKL QKDQK Â? NLĹ˜Q FĆ€D F½F QKž FKX\ÆQ PĂ?Q [XQJ TXDQK VĆŠ NLĹ Q Qž\ BĂ€I HY HĆŻNG ẢNH Ä?INH QUANG TUẤN

.76 1JX\ʼnQ 7UÄŁĹĄQJ /ÄŁX &KĹŤ WĹ?FK +Ĺ?L .LĹƒQ WUÉF VÄŁ 73 +Ĺ— &KÂż 0LQK

CĂĄc văn bản cᝧa ᝌy ban nhân dân TP. Háť“ ChĂ­ Minh, Báť™ Xây dáťąng, Thᝧ tĆ°áť›ng chĂ­nh phᝧ ĂŁ nĂŞu lĂ˝ do iáť u chᝉnh quy hoấch chung thĂ nh pháť‘ rẼt rĂľ rĂ ng. Tháťąc táşż ang phĂĄt triáťƒn nhanh, nhiáť u cĂĄi máť›i. TĂ´i nháť› ầu năm 2018, Háť™i Kiáşżn trĂşc sĆ° thĂ nh pháť‘ pháť‘i hᝣp váť›i Quáťš Háť— trᝣ hoất áť™ng kiáşżn trĂşc quáť‘c táşż (JSB) Nháş­t Bản táť• chᝊc Diáť…n Ă n kiáşżn trĂşc Viᝇt Nháş­t lần thᝊ 2. Trong máť™t phiĂŞn háť?p náť™i báť™ chuẊn báť‹ cho diáť…n Ă n, cĂĄc bấn Nháş­t háť?i áť&#x; diáť…n Ă n lần thᝊ 2 nĂ y giáť›i kiáşżn trĂşc thĂ nh pháť‘ ang quan tâm iáť u gĂŹ áťƒ diáť…n Ă n chĂş tráť?ng táť›i háť™i thảo, bĂ n luáş­n váť vẼn áť Ăł. Khi Ăł tĂ´i ạt vẼn áť Kyoto cĂł láť‹ch sáť­

hĂ ng ngĂ n năm váť›i nhiáť u cĂ´ng trĂŹnh kiáşżn trĂşc di sản. Tokyo cĂł láť‹ch sáť­ mẼy trăm năm còn metro thĂŹ máť›i cĂł hĆĄn 100 năm nay. Váş­y metro ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn quy hoấch Ă´ tháť‹ nhĆ° tháşż nĂ o vĂ lĂ m sao áťƒ xáť­ lĂ˝ máť‘i quan hᝇ Ăł? CĂĄc bấn Nháş­t Bản nĂłi metro ảnh hĆ°áť&#x;ng rẼt láť›n áşżn quy hoấch chung cᝧa Ă´ tháť‹. áťž thĂ nh pháť‘ ta vẼn áť nĂ y hiᝇn ĂŁ xuẼt hiᝇn tháťąc táşż. CĂĄc nhĂ ga tuyáşżn metro sáť‘ 1 ĂŁ hĂŹnh thĂ nh. NgĆ°áť?i dân sáť­ d᝼ng metro sáş˝ i báşąng phĆ°ĆĄng tiᝇn gĂŹ áşżn ga vĂ sau khi ráť?i ga sáş˝ i áşżn cháť— lĂ m viᝇc tiáşżp nhĆ° tháşż nĂ o? Viᝇc káşżt náť‘i giao thĂ´ng váť›i cĂĄc khu lân cáş­n nhĂ ga váť giao thĂ´ng, hấ tầng, ảnh hĆ°áť&#x;ng rẼt nhiáť u áşżn quy hoấch chi tiáşżt vĂ quy hoấch chi tiáşżt lấi ảnh hĆ°áť&#x;ng áşżn quy hoấch chung. Ä?ây chᝉ lĂ máť™t trong cĂĄc thĂ­ d᝼ áť&#x; lần iáť u chᝉnh quy chung nĂ y

mĂ áť&#x; cĂĄc lần quy hoấch trĆ°áť›c kia chĆ°a cĂł. TĂ´i ᝧng háť™ viᝇc Ẽu thầu quáť‘c táşż ráť™ng rĂŁi cháť?n cháť?n tĆ° vẼn láş­p áť“ ĂĄn iáť u chᝉnh quy hoấch chung xây dáťąng thĂ nh pháť‘ áťƒ cĂł tháťƒ tĂŹm ưᝣc nhĂ tĆ° vẼn cĂł kinh nghiᝇm xáť­ lĂ˝ nhᝯng vẼn áť máť›i nhĆ° vᝍa káťƒ. Váť viᝇc phải áť“ng tháť?i hẼp dẍn doanh nghiᝇp vĂ tấo áť“ng thuáş­n xĂŁ háť™i, tĂ´i cho Ăł lĂ nĂŠt máť›i vĂ cĹŠng lĂ iáť u Ć°ĆĄng nhiĂŞn trong cĂĄch lĂ m quy hoấch máť›i. Còn nháť› thĂĄng 11.2016, háť™i thảo NhĂ áť&#x; trĂŞn kĂŞnh rấch: Tháťąc trấng vĂ giải phĂĄp do Háť™i Kiáşżn trĂşc sĆ° thĂ nh pháť‘ táť• chᝊc ĂŁ i áşżn nháş­n áť‹nh, quy hoấch nhĂ áť&#x; trĂŞn vĂ ven kĂŞnh rấch mĂ c᝼ tháťƒ lĂ áť&#x; cĂ´ng trĂŹnh KĂŞnh Ä?Ă´i áť&#x; quáş­n 8 chᝉ thĂ nh cĂ´ng khi cĂł ưᝣc tiáşżng nĂłi chung cᝧa nhĂ quản lĂ˝ (cả váť chuyĂŞn mĂ´n, chĂ­nh sĂĄch), nhà ầu tĆ° vĂ ngĆ°áť?i dân. KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

75


tháť?i sáťą kiáşżn trĂşc Náşżu thiáşżu sáťą áť“ng thuáş­n cᝧa 1 trong 3 nhĂ thĂŹ quy hoấch khĂ´ng tháťƒ tráť&#x; thĂ nh hiᝇn tháťąc. CĂĄch lĂ m cĹŠ nhĆ° cĂ´ng trĂŹnh kĂŞnh NhiĂŞu Láť™c dĂšng váť‘n ngân sĂĄch hoạc váť‘n vay hiᝇn khĂ´ng còn phĂš hᝣp nᝯa. Váť‘n ngân sĂĄch thĂŹ khĂ´ng ᝧ, váť‘n vay thĂŹ kĂŠm hiᝇu quả. CĂĄch táť‘t nhẼt lĂ phải kĂŞu gáť?i nhà ầu tĆ°. Náşżu quy hoấch khĂ´ng hẼp dẍn thĂŹ nhà ầu tĆ° khĂ´ng tham gia, náşżu cĂł quy hoấch khĂ´ng hᝣp lĂ˝ thĂŹ ngĆ°áť?i dân khĂ´ng áť“ng thuáş­n. Ä?Ăł cĹŠng lĂ trĂĄch nhiᝇm cᝧa nhĂ tĆ° vẼn. Váť Ă´ tháť‹ sĂĄng tấo lĂ m hất nhân trong tháť?i káťł cĂ´ng nghᝇ 4.0, tĂ´i nghÄŠ quáş­n 2, quáş­n 9, Thᝧ Ä?ᝊc cĂł ầy ᝧ cĆĄ sáť&#x; áşż phĂĄt triáťƒn. Theo tĂ´i, quan tráť?ng nhẼt lĂ quy hoấch khĂ´ng gian, áť‹nh hĆ°áť›ng phĂĄt triáťƒn kinh táşż xĂŁ háť™i phải i kèm váť›i káşż hoấch tĂ i chĂ­nh áť“ng báť™, khả thi. Náşżu khĂ´ng lĂ m ưᝣc iáť u nĂ y, coi chᝍng ta lấi rĆĄi vĂ o tĂŹnh trấng cĂł nhᝯng bản váş˝ trĂŞn giẼy rẼt áşšp nhĆ°ng thiáşżu tĂ­nh khả thi nhĆ° ĂŁ tᝍng xảy ra. .76 1JX\ʼnQ 7KDQK +ħL 9LĹ‹Q WUÄŁĹŁQJ 9LĹ‹Q 4X\ KRÄĽFK [Âś\ GĹľQJ PLĹ…Q 1DP %Ĺ? ;Âś\ GĹľQJ

TTấi Văn bản sáť‘ 91/BXD-QHKT ngĂ y 16.1.2019 cᝧa Báť™ Xây dáťąng ĂŁ nĂŞu rĂľ, áťƒ phĂš hᝣp váť›i quy áť‹nh phĂĄp luáş­t hiᝇn hĂ nh “quy hoấch chung năm 2010 còn chĆ°a nghiĂŞn cᝊu c᝼ tháťƒ cĂĄc náť™i dung nhĆ°: Thiáşżt káşż Ă´ tháť‹, ĂĄnh giĂĄ mĂ´i trĆ°áť?ng chiáşżn lưᝣc, quy hoấch khĂ´ng gian ngầm, ᝊng phĂł váť›i biáşżn áť•i khĂ­ háş­u,‌ lĂ m cĆĄ sáť&#x; áťƒ tháťąc hiᝇn quản lĂ˝ phĂĄt triáťƒn Ă´ tháť‹â€?. ThĂ nh pháť‘ cĹŠng ĂŁ trải qua gần 10 năm phĂĄt triáťƒn, ây lĂ tháť?i iáťƒm phĂš hᝣp cho viᝇc rĂ soĂĄt, ĂĄnh giĂĄ lấi vĂ triáťƒn khai tháťąc hiᝇn iáť u chᝉnh quy hoấch chung năm 2010. M᝼c tiĂŞu, quan iáťƒm iáť u chᝉnh quy hoấch chung cĹŠng ĂŁ ưᝣc chĂ­nh quyáť n thĂ nh pháť‘ xĂĄc áť‹nh rẼt rĂľ rĂ ng lĂ phải mang tĂ­nh káşż thᝍa, tháťƒ hiᝇn tĂ­nh áť™t phĂĄ, táş­p trung tĂ­nh chiáşżn lưᝣc vĂ khả thi, cĂł cháť?n láť?c, tháťąc hiᝇn song song váť›i iáť u chᝉnh quy hoấch táť•ng tháťƒ phĂĄt triáťƒn kinh táşż - xĂŁ háť™i thĂ nh pháť‘ trong lần nghiĂŞn cᝊu iáť u chᝉnh lần nĂ y, vĂ lần lưᝣt tháťąc hiᝇn thĂ´ng qua cĂĄc bĆ°áť›c cĆĄ bản nhĆ°: (1) RĂ soĂĄt, ĂĄnh giĂĄ tháťąc trấng phĂĄt triáťƒn - áťƒ nháş­n diᝇn rĂľ hĂŹnh ảnh cᝧa thĂ nh pháť‘ sau nhiáť u năm ầu tĆ° phĂĄt triáťƒn, xĂĄc áť‹nh ưᝣc tĂ­nh hiᝇu quả, chĆ°a hoạc khĂ´ng hiᝇu 76

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

quả, nhᝯng vĆ°áť›ng mắc khĂł khăn táť“n tấi‌ áťƒ qua Ăł tĂŹm ra nguyĂŞn nhân, giải phĂĄp, hĆ°áť›ng khắc ph᝼c cho lần iáť u chᝉnh quy hoấch chung nĂ y; (2) Xây dáťąng ầu bĂ i, nhiᝇm v᝼ iáť u chᝉnh quy hoấch chung trong báť‘i cảnh tháťąc trấng vĂ tầm nhĂŹn cĂł nhiáť u biáşżn áť™ng phĂĄt triáťƒn cᝧa khoa háť?c cĂ´ng nghᝇ vĂ quáť‘c táşż mang cả cĆĄ háť™i vĂ thĂĄch thᝊc; (3) Triáťƒn khai tháťąc hiᝇn nghiĂŞn cᝊu iáť u chᝉnh quy hoấch chung váť›i mấnh dấn áť xuẼt tĆ° duy vĂ phĆ°ĆĄng phĂĄp máť›i, táş­p trung ưᝣc cao nhẼt kinh nghiᝇm kiáşżn thᝊc nghiĂŞn cᝊu trong vĂ ngoĂ i nĆ°áť›c, áťƒ cĂł ưᝣc máť™t sản phẊm quy hoấch táť‘t nhẼt, ĂĄp ᝊng ưᝣc cĂĄc yĂŞu cầu cho lần iáť u chᝉnh nĂ y. Trong cĂĄc bĆ°áť›c triáťƒn khai trĂŞn, tĂ´i ĂĄnh giĂĄ cao tầm quan tráť?ng cᝧa bĆ°áť›c rĂ soĂĄt, ĂĄnh giĂĄ tháťąc trấng (1), vĂ cho ráşąng thĂ nh pháť‘ cần Ẽu thầu cháť?n ra máť™t ĆĄn váť‹ tĆ° vẼn áť™c láş­p, dĂ nh máť™t khoản kinh phĂ­ phĂš hᝣp áťƒ triáťƒn khai tháťąc hiᝇn ngay cĂ´ng tĂĄc nĂ y. Qua Ăł sáş˝ xĂĄc áť‹nh rĂľ ưᝣc náť™i dung mang tĂ­nh káşż thᝍa, tháťƒ hiᝇn tĂ­nh áť™t phĂĄ, táş­p trung tĂ­nh chiáşżn lưᝣc vĂ khả thi, cĂł cháť?n láť?c cho tᝍng giai oấn phĂĄt triáťƒn, tẼt cả áť u phải dáťąa trĂŞn cĂĄc káşżt quả ầy ᝧ - chĂ­nh xĂĄc cᝧa viᝇc rĂ soĂĄt, ĂĄnh giĂĄ tháťąc trấng, viᝇc mĂ cĂĄc lần iáť u chᝉnh trĆ°áť›c ây chĆ°a tháş­t sáťą quan tâm máť™t cĂĄch Ăşng và ᝧ. Hiᝇn nay váť›i sáťą háť— trᝣ cᝧa cĂ´ng nghᝇ thĂ´ng tin, cĆĄ sáť&#x; dᝯ liᝇu ĂŁ ầy ᝧ hĆĄn trĆ°áť›c rẼt nhiáť u, bĆ°áť›c nĂ y cĂł ᝧ iáť u kiᝇn áťƒ lĂ m táť‘t hĆĄn. Váť c᝼ tháťƒ, so váť›i áť“ ĂĄn quy hoấch chung năm 2010, hiᝇn nay viᝇc phĂĄt triáťƒn cᝧa thĂ nh pháť‘ cĂł rẼt nhiáť u iáťƒm máť›i, nhiáť u náť™i dung ầu tĆ° trĆ°áť›c ây chᝉ lĂ dáťą kiáşżn, áşżn nay ĂŁ cĆĄ bản hĂŹnh thĂ nh trĂŞn tháťąc táşż, vĂ­ d᝼ nhĆ°: Tuyáşżn metro sáť‘ 1 Báşżn ThĂ nh - Suáť‘i TiĂŞn ang trong giai oấn gẼp rĂşt hoĂ n thĂ nh vĂ Ć°a vĂ o sáť­ d᝼ng trong năm 2020, thĂ nh pháť‘ ang triáťƒn khai tiáşżp tuyáşżn metro sáť‘ 2 Báşżn ThĂ nh - Tham LĆ°ĆĄng; sân bay quáť‘c táşż Tân SĆĄn NhẼt ang trong quĂĄ trĂŹnh nâng cẼp máť&#x; ráť™ng nâng cao năng láťąc váş­n chuyáťƒn; nhiáť u tr᝼c Ć°áť?ng láť›n vĂ nĂşt giao thĂ´ng khĂĄc ưᝣc xây dáťąng nhĆ° Ć°áť?ng VĂľ NguyĂŞn GiĂĄp, Phấm Văn Ä?áť“ng, Mai ChĂ­ Tháť?; cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh cháť‘ng ngáş­p ang ưᝣc áť“ng loất triáťƒn khai trĂŞn cĂĄc nhĂĄnh sĂ´ng rấch chĂ­nh; nhiáť u khu chᝊc năng, khu Ă´ tháť‹ máť›i áť“ng báť™ vĂ cĂĄc cĂ´ng

trĂŹnh hiᝇn ấi ĂŁ ưᝣc xây dáťąng vĂ ang hoất áť™ng tấi quáş­n/huyᝇn 1, 2, 7, 9, BĂŹnh Thấnh, Thᝧ Ä?ᝊc, NhĂ Bè, BĂŹnh ChĂĄnh‌; Ráť™ng hĆĄn, váť liĂŞn káşżt vĂšng, tuyáşżn vĂ nh ai 3 ĂŁ ưᝣc hĂŹnh thĂ nh qua áť‹a bĂ n thĂ nh pháť‘ vĂ cĂĄc tᝉnh Ä?áť“ng Nai, BĂŹnh DĆ°ĆĄng, Long An, cĂšng váť›i cĂĄc tuyáşżn cao táť‘c hĆ°áť›ng Ă´ng, Ă´ng bắc, Ă´ng nam: Long ThĂ nh Dầu Giây - Phan Thiáşżt (VĹŠng TĂ u, Ä?Ă Lất); hĆ°áť›ng tây: SĂ i Gòn - Trung LĆ°ĆĄng - Cần Thƥ‌; CĂĄc cĂ´ng trĂŹnh cĆĄ sáť&#x; hấ tầng káťš thuáş­t quan tráť?ng cᝧa vĂšng nhĆ° sân bay Cần ThĆĄ ĂŁ hoất áť™ng áť•n áť‹nh, sân bay Long ThĂ nh, Phan Thiáşżt sáş˝ ưᝣc kháť&#x;i cĂ´ng xây dáťąng trong tháť?i gian gần ây, cĂšng váť›i hᝇ tháť‘ng cảng sĂ´ng - biáťƒn quáť‘c táşż quan tráť?ng trong khu váťąc, vĂ cĂĄc khu kinh táşż, khu Ă´ tháť‹ máť›i ang phĂĄt triáťƒn xung quanh ĂŁ ang tấo dáťąng nĂŞn máť™t TP. Háť“ ChĂ­ Minh váť›i máť™t diᝇn mấo hoĂ n toĂ n máť›i, máť™t Ă´ tháť‹ hất nhân cĂł liĂŞn káşżt máť&#x; trong phĂĄt triáťƒn váť›i toĂ n vĂšng. Viᝇc nghiĂŞn cᝊu iáť u chᝉnh quy hoấch chung thĂ nh pháť‘ lần nĂ y phải ưᝣc ạt trong khĂ´ng gian máť‘i liĂŞn káşżt quy hoấch chung toĂ n vĂšng TP. Háť“ ChĂ­ Minh ĂŁ ưᝣc Thᝧ tĆ°áť›ng phĂŞ duyᝇt cuáť‘i năm 2017. NgoĂ i ra, trong lần quy hoấch nĂ y, nĂŞn nghiĂŞn cᝊu sâu hĆĄn áťƒ cĂł tháťƒ táş­n d᝼ng lᝣi tháşż váť váş­n chuyáťƒn hĂ nh khĂĄch trĂŞn hᝇ tháť‘ng kĂŞnh rấch cᝧa thĂ nh pháť‘, báť• sung cho hᝇ tháť‘ng váş­n chuyáťƒn cĂ´ng cáť™ng Ć°áť?ng báť™, giảm thiáťƒu káşšt xe. Váť cháť?n tĆ° vẼn nghiĂŞn cᝊu triáťƒn khai iáť u chᝉnh quy hoấch chung, cĂĄ nhân tĂ´i ᝧng háť™ viᝇc ầu thầu quáť‘c táşż cháť?n tĆ° vẼn áť™c láş­p tháťąc hiᝇn. Viᝇc nĂ y sáş˝ máť&#x; ra cĆĄ háť™i áťƒ cĂĄc nhĂ tĆ° vẼn quáť‘c táşż cĂł năng láťąc vĂ thĆ°ĆĄng hiᝇu, cĂł kinh nghiᝇp vĂ phĆ°ĆĄng phĂĄp nghiĂŞn cᝊu tiĂŞn tiáşżn tham gia iáť u chᝉnh quy hoấch chung lần nĂ y. Váť phần mĂŹnh, ngay tᝍ lĂşc nĂ y chĂşng ta phải nghiĂŞm tĂşc chuẊn báť‹ tháş­t káťš, chĂ­nh xĂĄc cĂĄc dᝯ liᝇu hiᝇn trấng ầu vĂ o; ạt ầu bĂ i vĂ nhiᝇm v᝼ quy hoấch tháş­t rĂľ rĂ ng, c᝼ tháťƒ; táť• chᝊc cĂĄc buáť•i thĂ´ng tin cho cĂĄc nhĂ tĆ° vẼn, háť— trᝣ háť? nắm vĂ hiáťƒu rĂľ ưᝣc mong muáť‘n cᝧa chĂşng ta, cĂšng cĂĄc quy áť‹nh phĂĄp lĂ˝ váť quy hoấch nĂłi chung, quy hoấch ngĂ nh, cĂĄc quy áť‹nh liĂŞn quan hiᝇn hĂ nh. CĂł nhĆ° váş­y, chĂşng ta máť›i cĂł ưᝣc máť™t sản phẊm quy hoấch táť‘t, khả thi nhẼt, ĂĄp ᝊng cao nhẼt yĂŞu cầu quản lĂ˝ vĂ phĂĄt triáťƒn trong tháť?i gian táť›i cᝧa Ă´ tháť‹ TP. Háť“ ChĂ­ Minh.


tháť?i sáťą kiáşżn trĂşc .76 .KÄŁÄĄQJ 9Ä›Q 0ÄŁĹĄL 3KĂ„ FKĹŤ WĹ?FK +Ĺ?L .LĹƒQ WUÉF VÄŁ 9LĹ‹W 1DP QJÄŁĹĄL WĹŻQJ WKDP JLD +Ĺ?L óŗQJ SK½ GX\Ĺ‹W óŗ ´Q FXĹ?F WKL WKLĹƒW NĹƒ 7UXQJ WÂśP óÆ WKĹ? PĹ&#x;L 7KĹŤ 7KL½P QÄ›P YÂľ FXĹ?F WKL Âœ WÄŁĹŁQJ WKLĹƒW NĹƒ NKX YĹľF WUXQJ WÂśP KLĹ‹Q KĹłX PĹŁ UĹ?QJ 73 +Ĺ— &KÂż 0LQK QÄ›P

TĂ´i ᝧng háť™ viᝇc Ẽu thầu quáť‘c táşż tĂŹm ra ưᝣc nhĂ tĆ° vẼn hoạc liĂŞn danh nhĂ tĆ° vẼn cĂł ᝧ năng láťąc vĂ phĂš hᝣp nhẼt áťƒ iáť u chᝉnh quy hoấch chung lần nĂ y. NhĂ tĆ° vẼn tháťąc hiᝇn iáť u chᝉnh quy hoấch cần cĂł kinh

nghiᝇm, kiáşżn thᝊc váť quy hoấch Ă´ tháť‹ vĂ kinh táşż Ă´ tháť‹, váť sáťą phĂĄt triáťƒn cᝧa Ă´ tháť‹. ChĂşng ta mong máť?i nhᝯng giải phĂĄp, Ă˝ tĆ°áť&#x;ng máť›i trong quy hoấch chung. ChĂşng ta mong máť?i quy hoấch sáş˝ tấo ra áť™ng láťąc áťƒ phĂĄt triáťƒn, cĂł nhᝯng Ă˝ tĆ°áť&#x;ng áť™t phĂĄ thu hĂşt ầu tĆ°. Máť™t bản quy hoấch táť‘t sáş˝ vᝍa hẼp dẍn thu hĂşt ưᝣc nhà ầu tĆ° vᝍa tấo ưᝣc sáťą áť™ng thuáş­n áť&#x; ngĆ°áť?i dân. Viᝇc quy hoấch tháťąc táşż lĂ giải bĂ i toĂĄn lᝣi Ă­ch hĂ i hòa lẍn nhau giᝯa nhà ầu tĆ° vĂ ngĆ°áť?i dân, khĂ´ng nĂŞn tấo ra sáťą áť‘i khĂĄng váť lᝣi Ă­ch. Văn bản ĂŁ nĂŞu rĂľ ta cĂł tháť?i gian lĂ m nhiᝇm v᝼ quy hoấch khĂ´ng quĂĄ

3 thĂĄng vĂ tháť?i gian láş­p áť“ ĂĄn khĂ´ng quĂĄ 15 thĂĄng. Ta cần phải cĂł ầy ᝧ sáť‘ liᝇu, thảo luáş­n giᝯa cĂĄc ban ngĂ nh váť nhiᝇm v᝼ quy hoấch áťƒ cung cẼp cho cĂĄc nhĂ tĆ° vẼn. ThĂ nh pháť‘ ta ĂŁ cĂł Ă´ tháť‹ PhĂş Máťš HĆ°ng do táş­p oĂ n SOM (Máťš) thiáşżt káşż, cĂł dáťą ĂĄn Ă´ tháť‹ Thᝧ ThiĂŞm do Sasaki (Máťš) láş­p áť“ ĂĄn quy hoấch, cĂł Ă˝ tĆ°áť&#x;ng thiáşżt káşż trung tâm hiᝇn hᝯu TP. Háť“ ChĂ­ Minh 930 ha do Nikken Sekkei (Nháş­t) tháťąc hiᝇn. Kinh nghiᝇm cho thẼy muáť‘n cĂł quy hoấch hiᝇu quả thĂŹ nhĂ tĆ° vẼn káťƒ cả cᝧa trong vĂ o ngoĂ i nĆ°áť›c phải nắm vᝯng ưᝣc hiᝇn trấng vĂ nhiᝇm v᝼ quy hoấch. +â1+ 7+Ă”1+ òä 7+ĹŽ 6Ăœ1* 7Ĥ2 7521* 7+Ĺ , |0Ĺ?W VĹ• QĹ?L GXQJ WUĹ‘QJ WÂśP WURQJ ĂłLĹ…X FKĹ?QK TX\ KRÄĽFK TX\ KRÄĽFK OÄŤQ QÂľ\ òĭ\ PÄĽQK SK´W WULŇQ YĹ… SKÂżD óÆQJw WÄąS WUXQJ KĂ€QK WKÂľQK NKX óÆ WKĹ? WUXQJ WÂśP V´QJ WÄĽR ĂłĹ?D EÂľQ F´F TXÄąQ 7KĹŤ òŭF YĹ&#x;L .KX &ÆQJ QJKĹ‹ FDR .KX &ÆQJ YL½Q NKRD KĹ‘F FÆQJ QJKĹ‹ òļL KĹ‘F 4XĹ•F JLD 73 +Ĺ— &KÂż 0LQK YÂľ F´F WUÄŁĹĄQJ óļL KĹ‘F NKX FKĹƒ [XÄŠW NKX óÆ WKĹ? PĹ&#x;L 7KĹŤ 7KL½Pw òœ\ VĹ OÂľ KÄĽW QKÂśQ SK´W WULŇQ óÆ WKĹ? FĹŤD WKÂľQK SKĹ• WURQJ WKĹĄL Nš F´FK PÄĽQJ FÆQJ QJKLĹ‹S +ÄŁĹ&#x;QJ WÂś\ EÄłF OÂľ KÄŁĹ&#x;QJ SK´W WULŇQ ÄŁX WL½Q SKĹŠ FĹŤD WKÂľQK SKĹ•w FÄŤQ FĂ„ UÂľ VR´W QJKL½Q FĹ­X NĹ˝ WLĹ…P QÄ›QJ ÄŁX WL½Q SK´W WULŇQ YĹ… KÄŁĹ&#x;QJ QÂľ\ òĹ?QK KÄŁĹ&#x;QJ SK´W WULŇQ YĹ… SKÂżD ELŇQ GĹľ NLĹƒQ PĹŁ UĹ?QJ NKX óÆ WKĹ? GX OĹ?FK ELŇQ &ÄŤQ *LĹĄ WKÂľQK KD VR YĹ&#x;L TX\ PÆ EDQ óčX KD WKHR TX\ KRÄĽFK FKXQJ WKÂľQK SKĹ• KLĹ‹Q KÂľQK w} WUÂżFK %´R F´R EDQ KÂľQK NÂźP 7ĹĄ WUĂ€QK VĹ• 77U 8%1' QJÂľ\ FĹŤD ĹŞ\ EDQ QKÂśQ GÂśQ 73 +Ĺ— &KÂż 0LQK

&½F WUĸŜQJ ÄˆÄşL KĹŚF YLĹ Q QJKLÆQ FĆ‚X VĹ– ĈĸşF WņS WUXQJ [Âż\ GĆŠQJ WÄşL TXņQ 7KĆ€ ćƂF 7URQJ ÄźQK Ož ćĺL KĹŚF )37 ĈDQJ ĈL YžR KRžQ WKLĹ Q Ÿ .KX &Ă?QJ QJKĹ FDR 73 +ĹŹ &KĂˆ 0,QK

Ä?ẤU THẌU QUáť?C Táşž CHáťŒN TĆŻ VẤN LẏP Ä?áť’ Ă N “Váť phĆ°ĆĄng phĂĄp tháťąc hiᝇn: Ä?Ẽu thầu cháť?n ĆĄn váť‹ tĆ° vẼn áť™c láş­p tháťąc hiᝇn rĂ soĂĄt, ĂĄnh giĂĄ quy hoấch chung xây dáťąng TP. Háť“ ChĂ­ Minh hiᝇn hĂ nh máť™t cĂĄch khoa háť?c, toĂ n diᝇn ( áť‹nh tĂ­nh, áť‹nh lưᝣng). Ä?Ẽu thầu quáť‘c táşż cháť?n tĆ° vẼn láş­p áť“ ĂĄn iáť u chᝉnh quy hoấch chung xây dáťąng thĂ nh pháť‘â€?. (TrĂ­ch Táť? trĂŹnh 5322/TTr-UBND ngĂ y 29.11.2018 cᝧa ᝌy ban nhân dân TP. Háť“ ChĂ­ Minh) “Báť™ Xây dáťąng tháť‘ng nhẼt váť›i áť ngháť‹ cᝧa ᝌy ban nhân dân TP. Háť“ ChĂ­ Minh tháťąc hiᝇn: ‌ Táť• chᝊc Ẽu thầu láťąa cháť?n ĆĄn váť‹ tĆ° vẼn áť™c láş­p tháťąc hiᝇn rĂ soĂĄt, ĂĄnh giĂĄ quy hoấch chung xây dáťąng TP. Háť“ ChĂ­ Minh lĂ m cĆĄ sáť&#x; iáť u chᝉnh quy hoấch; Ẽu thầu quáť‘c táşż cháť?n tĆ° vẼn lĂ m áť“ ĂĄn iáť u chᝉnh quy hoấch chung thĂ nh pháť‘â€?. (TrĂ­ch văn bản sáť‘ 91/BXD-QHKT ngĂ y 16.1.2019 cᝧa Báť™ Xây dáťąng) “Váť áť ngháť‹ cᝧa ᝌy ban nhân dân TP. Háť“ ChĂ­ Minh tấi văn bản 5322/TTr-UBND ngĂ y 29.11.2018, Ă˝ kiáşżn cᝧa Báť™ Xây dáťąng tấi văn bản sáť‘ 91/BXDQHKT ngĂ y 16.1.2019‌ Thᝧ tĆ°áť›ng chĂ­nh phᝧ cĂł Ă˝ kiáşżn nhĆ° sau: Ä?áť“ng Ă˝ viᝇc iáť u chᝉnh táť•ng tháťƒ quy hoấch chung TP. Háť“ ChĂ­ Minh nhĆ° áť ngháť‹ cᝧa ᝌy ban nhân dân TP. Háť“ ChĂ­ Minh vĂ Ă˝ kiáşżn cᝧa Báť™ Xây dáťąng tấi cĂĄc văn bản nĂŞu trĂŞnâ€?. (TrĂ­ch văn bản sáť‘ 136/TTg-CN ngĂ y 1.2.2019 cᝧa Thᝧ tĆ°áť›ng chĂ­nh phᝧ)

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

77


miền quê nước việt

HUẾ

4XD QKïQJ FKLÒF WKX\ÑQ Dọc theo Phá Tam Giang, một vùng sông nước hữu tình không lúc nào vắng những con thuyền mưu sinh nhỏ bé nhưng vững chãi và duyên dáng. Ngoài

ồi cát, vùng nước, iểm nhấn trên phá là những chiếc thuyền của người dân bản ịa. Đời sống trên vùng sông nước rất nhộn nhịp, sinh ộng. Xuôi theo dòng nước, trên con thuyền nhỏ người người giăng lưới ra xa, thu về ầy ắp cá tôm. %ë, 9ë Ļ1+ +,ń1 3+è1*

78

KT&ĐS THÁNG 3.2019


miᝠn quê nư᝛c viᝇt

&RQ WKX\Ĺ Q JÄŻQ YĹ›L ĂŻĹ?L VĹ‘QJ ĂŻÄ?Q VÄ? PĹ™F PÄĄF FŧD QJÄ&#x;Ĺ?L G´Q OÂłP QÂťQ YÄť ĂŻÄšS PġQ PĂƒL EžQK GĹ‹ YĂˆQJ VĂ„QJ QÄ&#x;Ĺ›F

T

rĂŞn Ä?ầm Sam, Ä?ầm Chuáť“n, Ä?ầm Quảng Lᝣi nhᝯng chiáşżc thuyáť n dĂ i vĂ mảnh lĆ°áť›t nháşš nhĆ° nhᝯng chiáşżc lĂĄ tre. Thuyáť n áť&#x; ây lĂ thuyáť n tam bản, hay còn gáť?i lĂ thuyáť n ba lĂĄ, lĂ máť™t loấi thuyáť n gáť— cĂł ĂĄy tĆ°ĆĄng áť‘i báşąng pháşłng, hai ầu thuĂ´n nháť?n hĆĄi cong lĂŞn. Thuyáť n dĂ i tᝍ 3,5 áşżn 4,5 mĂŠt. TrĂŞn thuyáť n cĂł tháťƒ dáťąng nhᝯng mĂĄi nhĆ° lĂĄn nháť? áťƒ ngĆ° dân trĂş tấm trĂŞn sĂ´ng nĆ°áť›c. Thuyáť n ba lĂĄ máť?ng manh Ă­t khi i ra biáťƒn nhĆ°ng do gáť?n nháşš nĂŞn hoất áť™ng rẼt linh hoất trĂŞn ầm. TrĂŞn mĂŞnh mang sĂłng nĆ°áť›c, nhᝯng con thuyáť n cᝧa hĂ ng trăm háť™ dân chĂ i sinh sáť‘ng rải rĂĄc trong ầm tĂ´ iáťƒm cho khung cảnh nĂŞn thĆĄ. Nhᝯng con thuyáť n ngang dáť?c cháť&#x; lĂşa gấo, trĂĄi cây, rau cᝧ qua lấi nháť‹p nhĂ ng. Mạt nĆ°áť›c nhĆ° tẼm gĆ°ĆĄng xanh mĂŞnh mang in bĂłng con thuyáť n, soi cả bầu tráť?i. Con thuyáť n gắn váť›i áť?i sáť‘ng ĆĄn sĆĄ, máť™c mấc cᝧa ngĆ°áť?i dân, lĂ m nĂŞn váşť áşšp mạn mòi bĂŹnh dáť‹ vĂšng sĂ´ng nĆ°áť›c. Ä?ầm Láş­p An nĂŠp mĂŹnh bĂŞn èo PhĂş Gia, lấi cĂł dĂŁy Bấch MĂŁ bao quanh, lĂ n nĆ°áť›c trong xanh táťąa nhĆ° biáťƒn ngáť?c. MĂ u nĆ°áť›c, mĂ u tráť?i cĂšng nhᝯng con thuyáť n sĆĄn xanh tấo nĂŞn bᝊc tranh sĆĄn thᝧy tuyᝇt áşšp. NgĆ°áť?i dân nĆĄi ây sáť‘ng “theo uĂ´i con cĂĄâ€?, háť? sáť­ d᝼ng cả thuyáť n nan, thuyáť n thĂşng áťƒ ĂĄnh bắt thᝧy hải sản, buáť•i ĂĄnh cĂĄ thĆ°áť?ng bắt ầu tᝍ 6 giáť? chiáť u hĂ´m trĆ°áť›c vĂ káşżt thĂşc vĂ o 6 giáť? sĂĄng hĂ´m sau. Nhᝯng chiáşżc thuyáť n di chuyáťƒn trĂŞn mạt nĆ°áť›c xanh ngáť?c, tiáşżng mĂĄi chèo khua nĆ°áť›c áť u áť u, khoan thai. Khi nhᝯng con thuyáť n neo lấi ven báť? nghᝉ ngĆĄi, chĂşng ưᝣc xáşżp cả dĂŁy áť u tăm tắp. Nhᝯng ngáť?n sĂłng nháť? lăn tăn xĂ´ nhau va vĂ o mấn thuyáť n rẼt áť—i bĂŹnh yĂŞn. KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

79


miền quê nước việt

7ū FXřF VőQJ E²P VÄQJ E²P ELŃQ QJğ G´Q ï¶ JŭL JįP QKLŁX ğśF YōQJ Y³R FRQ WKX\ŁQ FKX\ŃQ WģL QŗL QLŁP FŧD Fğ G´Q VÄQJ QğśF YśL Kō PŗL FRQ WKX\ŁQ FěQJ F PřW OLQK KœQ

80

KT&ĐS THÁNG 3.2019


miền quê nước việt

Tiếp giáp với phá và mở ra biển Đông là bãi biển Vinh Thanh với khung cảnh rộng mê mải bởi trời nước, biển xanh và những cánh thuyền cong lướt trên mặt sông. Một vẻ ẹp dịu dàng nên thơ. Những chiếc thuyền gỗ chắc nịch cong như mảnh trăng lưỡi liềm ể rẽ nước mạnh mẽ. Dáng thuyền cong giúp cưỡi sóng, chống chọi bão gió và iều kiện khắc nghiệt lúc ra khơi. Trong ánh nắng xiên xiên, những chiếc thuyền nằm im lìm chờ ngư phủ ến ánh thức và bắt ầu một ngày làm việc tràn ầy năng lượng. Quang cảnh một buổi ra khơi diễn ra như một thước phim: Người ta ẩy con thuyền lớn ra vùng nước lặng, sau ó các thuyền thúng nhỏ bơi ra tiếp cận thuyền lớn. Chừng 6 chiếc thuyền thúng, từng chiếc một cùng với ngư cụ lần lượt ược ưa lên úp trong lòng thuyền lớn. Mọi việc diễn ra thuần thục và gọn gẽ, các ngư dân nhanh chóng ổn ịnh chỗ ngồi. Con thuyền bắt ầu ra khơi cho một chuyến câu mực hứa hẹn sẽ nặng khoang. Khi trở về, con thuyền hòa mình với tiếng sóng vỗ rầm rì, mùi mặn tươi của biển thấm ẫm trên các ghe thuyền chở ầy cá mực. Mỗi con thuyền là hiện thân của sức mạnh, tình yêu, sự gắn bó của con người với biển. Từ cuộc sống bám sông, bám biển, người ngư dân ã gửi gắm nhiều ước vọng vào con thuyền, chuyển tải nỗi niềm của cư dân sông nước, với họ mỗi con thuyền cũng có một linh hồn. KT&ĐS THÁNG 3.2019

81


phóng sự ảnh

.Ɗ ĺ2 ĆŰ1* 7+,ê1 ĆĶŴ1* ćĸżF PŠQK GDQK O¾ |+R¾QJ FXQJ WURQJ OÎQJ ĈľW} ĈŲQJ 7KLÆQ ćĸŶQJ O¾ PŲW Nƌ TXDQ WKLÆQ QKLÆQ PŲW QĶL FKŪQ Nƌ ļR TX\ŘQ UĴ ĈŘQ PÆ KŬQ FKR QKƈQJ DL ĈÁ ĈŐW FK¿Q Y¾R %ë, 9ë Ļ1+ HÀ THÀNH

82

KT&ĐS THÁNG 3.2019


phóng sự ảnh

ĦQK KDL WUDQJ 1KƈQJ QKĴ Ĉ½ YŴL QKLŚX KÉQK G½QJ ĈĸżF WĺR KÍD EDQ WŐQJ ĈŒS OXQJ OLQK GĸŴL ½QK ĈÅQ

Đ

ộng Thiên Đường thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới khoảng 70km theo hướng tây bắc, cách ộng Phong Nha khoảng 25km theo ường Tây Trường Sơn i ra phía Bắc. Động Thiên Đường nằm trong vùng lõi á vôi Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng - di sản thiên thế giới ã ược UNESCO công nhận. Kỳ quan này ược phát hiện vào năm 2005, khởi nguồn bởi một người dân ịa phương; và sau ó ược Hiệp hội Hang ộng Hoàng gia Anh nghiên cứu, khám phá từ năm 2005-2010. Năm 2010, kết quả khảo sát, nghiên cứu cho thấy toàn bộ hệ thống hang ộng này có tổng chiều dài là 31,4km, chiều rộng từ 30 ến 100m, nơi rộng nhất lên ến 150m; chiều cao từ áy ộng lên ến trần khoảng 60-80m; là hang ộng khô dài nhất châu Á. Kiến tạo ịa chất của ộng có niên ại 350-400 triệu năm, với nhiều nhũ á và măng á ẹp huyền ảo, tráng lệ, kỳ vĩ. Và vì vậy, ộng ược ặt tên là Thiên Đường. Động Thiên Đường ược các chuyên gia ịa chất, thám hiểm hang ộng ánh giá là một trong những hang ộng ẹp nhất thế giới. Tháng 9.2010, ộng Thiên Đường mở cửa ón khách tham quan. Đơn vị quản lý và khai thác ã lắp ặt một hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và hệ thống cầu thang, hành lang bằng gỗ tạo tuyến tham quan. Hiện tại, tuyến tham quan ược ầu tư hạ tầng mới chỉ dài 1,1km. Tuy vậy, với quãng ường này, du khách cũng ủ kinh ngạc, ngỡ ngàng trước vẻ ẹp kỳ ảo của ộng Thiên Đường. KT&ĐS THÁNG 3.2019

83


phóng sự ảnh

ĦQK WU½Q Yµ GģşL +Š WKŪQJ ĈĸŶQJ JLDR WKÏQJ ĈĸżF WKLŘW NŘ UľW WKXņQ OżL FKR GX NK½FK WKDP TXDQ ĈŲQJ 7KLÆQ ćĸŶQJ

84

KT&ĐS THÁNG 3.2019


quảng cáo

KT&ĐS THÁNG 3.2019

85


không gian di ᝙ng

MASERATI

48$77523257( *5$1 /8662 &­F GĂ?QJ [H FĂšD 0DVHUDWL OÂŹ Vâ NĂ„W KèS KRÂŹQ KÂŽR WLQK WĂ„ FĂšD F­F ĂľĂ?äQJ QžW QJR°L WKÂłW X\Ă…Q FKX\Ă…Q F­F ĂľĂ?äQJ JÂąQ QĂ•L WLQK WĂ„ ĂŚ SK²Q QšS FDSR KÇ WKĂ”QJ OĂ?ĂĽL WÂŽQ QKLÇW NLĂ…X KÂŹP F­ PÂśS þà S PšW FĂ˜QJ F­F WKDQK NLP OR°L OĂ?P YÂŹ ORJR FÂą\ ĂľLQK ED WUĂ&#x; GDQK ĂŚ JLĂĄD FĂ˜QJ YĂĽL Vâ þºQJ FÂłS [D [ĂŠ FĂšD WKLĂ„W NĂ„ QĂ—L WKÂłW ĂľĂ?èF OÂŹP WĂž FKÂłW OLÇX FDR FÂłS QKĂ? GD JĂ– QKĂ’P FDUERQĂş 7+Ɖ& +,Ĺ&#x;1 ò,1+ 48$1* 78Ĩ1

T

ấi Viᝇt Nam, Maserati ưᝣc áť‹nh váť‹ lĂ máť™t thĆ°ĆĄng hiᝇu sang tráť?ng, thĂş váť‹, áť™c ĂĄo nhĆ°ng khĂ´ng phĂ´ trĆ°ĆĄng. Tháťƒ thao uy láťąc nhĆ°ng vẍn duyĂŞn dĂĄng, láť‹ch lĂŁm. Maserati thiáşżt káşż nhẼn mấnh vĂ o sáťą tiᝇn d᝼ng, khiáşżn viᝇc lĂĄi xe trĂŞn Ć°áť?ng tráť&#x; thĂ nh máť™t trải nghiᝇm thoải mĂĄi vĂ thi váť‹. Maserati Quattroporte GranLusso ưᝣc Ć°a vĂ o Viᝇt Nam nháşąm báť• sung thĂŞm sáťą láťąa cho khĂĄch hĂ ng trong phân khĂşc sedan cᝥ láť›n sang tráť?ng. Maserati Quattroporte tháşż hᝇ thᝊ 6 ưᝣc sáť­ d᝼ng kháť‘i áť™ng cĆĄ V6 dung tĂ­ch 3.0 lĂ­t váť›i cĂ´ng suẼt táť‘i a 410 ngáťąa vĂ mĂ´ men xoắn táť‘i a 550Nm khiáşżn chiáşżc siĂŞu xe nĂ y cĂł tháťƒ tăng táť‘c lĂŞn 100km trong váť?n váşšn 5 giây. 86

KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

Náť•i báş­t hĆĄn háşżt vẍn lĂ khĂ­ chẼt mấnh máş˝ cᝧa tiáşżng áť™ng cĆĄ, âm thanh áť‘ng xả trầm ầy quyáť n láťąc, thiáşżt káşż khĂ­ áť™ng háť?c vưᝣt tráť™i tấo nĂŞn máť™t chiáşżc xe ua tháťƒ thao ĂĄng mĆĄ Ć°áť›c cᝧa cĂĄc tĂ­n áť“ yĂŞu xe. Maserati Quattroporte lĂ dòng sedan cᝥ láť›n váť›i chiáť u dĂ i 5,264 mĂŠt cho khĂ´ng gian trong xe ráť™ng rĂŁi ạc biᝇt khoang hĂ nh khĂĄch. BĂŞn cấnh Ăł vẍn giᝯ ưᝣc háť“n cᝧa máť™t chiáşżc xe ua tháťƒ thao tháťąc th᝼ áť&#x; cĂĄc chi tiáşżt khĂ´ng tháťƒ pha lẍn nhĆ° kĂ­nh tháťƒ thao khĂ´ng viáť n, ầu xe dĂ i áť™ng cĆĄ ạt giᝯa, lẍy chuyáťƒn sáť‘ gắn trĂŞn tr᝼ lĂĄi , gháşż lai tháťƒ thao... Xe cĂł mĂ n hĂŹnh cảm ᝊng 7 inch, káşżt náť‘i Apple Carplay tĆ°ĆĄng thĂ­ch iᝇn thoấi


không gian di ᝙ng

7+ä1* 6Ĺ” .Ĺź 7+8Ä°7 .ĂˆFK WKĸŴF WĹŽQJ WKĹœ [ [ PP ćŲQJ FÄś / 9 7ZLQ 7XUER &Ă?QJ VXÄžW PĂ OĆŠF 0Ă? PHQ [RĹˆQ 1P .Ĺ˜W KĹźS YĹ´L KŲS VĹŞ WĆŠ ĈŲQJ =) FÄžS .KÄź QÄ°QJ WÄ°QJ WĹŞF WĆ„ NP K WURQJ JLÂż\ 7ĹŞF ĈŲ WĹŞL ĈD NP K 0Ć‚F WLÆX KDR QKLÆQ OLĹ X O NP 0žQ KÉQK JLÄźL WUĂˆ LQFK WĂˆFK KĹźS KĹ WKĹŞQJ WKĂ?QJ WLQ JLÄźL WUĂˆ 0DVHUDWL 7RXFK &RQWURO ÂżP WKDQK ORD +DUPDQ .DUGRQ &ÄźQK E½R YD FKÄşP WĆŠ ĈŲQJ SKDQK NKL SK½W KLĹ Q YņW FÄźQ FÄźQK E½R OžQ ĈĸŜQJ Yž FDPHUD ĈŲ 9L VDL FKĹŞQJ WUĸşW Yž NKŸL KžQK QJDQJ GĹŞF WUDQJ EŤ WLÆX FKXĹ‚Q

Iphone, Android Auto, AUX, USB, tháşť SD, MP3, iáť u khiáťƒn báşąng giáť?ng nĂłi, truy cáş­p nhấc, tin nhắn, email cĂšng hᝇ tháť‘ng âm thanh vòm Bowers & Wilkins. Hᝇ tháť‘ng an toĂ n váť›i 6 tĂşi khĂ­, iáť u khiáťƒn thân xe tĂ­ch hᝣp (IVC), giĂĄm sĂĄt ĂĄp suẼt láť‘p, háť— trᝣ giᝯ lĂ n Ć°áť?ng (LKA), háť— trᝣ Ć°áť?ng cao táť‘c (HAS), cảnh bĂĄo chuyáťƒn tiáşżp va chấm, camera 360, cảnh bĂĄo iáťƒm mĂš, nháş­n dấng biáťƒn bĂĄo giao thĂ´ng, kiáťƒm soĂĄt hĂ nh trĂŹnh Cruise Control váť›i Adaptive. Tấi Viᝇt Nam Maserati Quattroporte cĂł giĂĄ tᝍ 6,1 áşżn 10,4 tᝡ áť“ng. CĂł khĂĄ nhiáť u phiĂŞn bản nhĆ°: Quattroporte, Quattroporte S, Quattroporte S Q4, Quattroporte GTS, Quattroporte Gransport GTS, Quattroporte Granlusso GTS. KT&Ä?S THĂ NG 3.2019

87


tin doanh nghiệp

KHAI TRƯƠNG SHOWROOM NGUYỄN VĂN HƯỞNG VÀ RA MẮT THƯ VIỆN KIẾN TRÚC & THIẾT KẾ ADL Tập oàn nội thất AKA ã khai trương showroom thứ 9 của thương hiệu Nhà Xinh và ồng thời ra mắt Thư viện Kiến trúc & Thiết kế ADL miễn phí cho cộng ồng tại số 199C Nguyễn Văn Hưởng, Q.2. Thư viện ADL chiếm toàn bộ tầng 4 của tòa nhà với mong muốn tạo nên một sân chơi, một nơi cung cấp kiến thức bổ ích cho giới kiến trúc sư, các nhà thiết kế nội thất và ặc biệt là ội ngũ sinh viên chuyên ngành. Thư viện ược sáng lập bởi doanh nhân Lý Quí Trung, cũng là Tổng giám ốc của thương hiệu Nhà Xinh và tập oàn nội thất AKA.

GIỚI THIỆU THE PEAK GIAI ĐOẠN 2 – CÔNG TRÌNH CUỐI CÙNG CỦA PHÚ MỸ HƯNG MIDTOWN Phú Mỹ Hưng ã khởi ộng năm kinh doanh 2019 bằng việcgiới thiệu hợp phần cuối cùng của dự án khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown - The Peak giai oạn 2 tại TP.HCM. Đây là ợt cuối cùng của toàn dự án Midtown. The Peak gồm hai khối công trình M8A và M8B ược kết nối với nhau bởi không gian cảnh quan ẹp gồm hoa viên, ài phun nước trung tâm. Giai oạn 2 của The Peak là khối nhà M8A gồm 698 sản phẩm, trong ó có 643 căn hộ gồm loại 2 phòng ngủ (diện tích từ 72-94m2), 3 phòng ngủ (100-122m2) và Tophouse (61-292m2). Cũng trong buổi lễ giới thiệu The Peak, chủ ầu tư ã tiến hành khai trương hai căn hộ mẫu của khối công trình cùng với sảnh theo “nguyên bản” thiết kế của các sảnh trong khối nhà M8A. Thời gian mở bán The Peak giai oạn 2 dự kiến tổ chức trong quý 1.2019. Việc giới thiệu, tư vấn thông tin và tham quan nhà mẫu dự án ược tiến hành duy nhất và trực tiếp qua Sàn giao dịch bất ộng sản Phú Mỹ Hưng.

HỘI CHỢ QUỐC TẾ ĐỒ GỖ & MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU VIỆT NAM VIFA-EXPO 2019 (LẦN THỨ 12) Là hội chợ thường niên lớn nhất của ngành ồ gỗ, do Sở Công thương TP.HCM phối hợp với Hội Mỹ nghệ & Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), Công ty CP Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh (HAWA Corporation) tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9.3.2019 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC). Hội chợ gồm 2.420 gian hàng trên diện tích 35.000m2. Đây sẽ là nơi giao dịch mua sắm của 514 doanh nghiệp tham dự hội chợ, khách tham quan ến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. VIFA-EXPO là sân chơi “cung và cầu” ồ gỗ và các nhà cung cấp sản phẩm ồ nội thất - nơi giao lưu - tìm kiếm - tăng cường mối quan hệ với khách hàng mới có thương hiệu trên thị trường nhằm thúc ẩy quá trình thương mại của các nhà sản xuất.

SƠN TOA VIỆT NAM VỚI CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN XUÂN YÊU THƯƠNG MÙA THỨ 5 Với mong muốn mang ến một dịp tết ý nghĩa cho các bệnh nhi, ặc biệt là bệnh nhi ung thư, vừa qua Sơn TOA Việt Nam ã tiếp tục tổ chức chương trình gây quỹ từ thiện Xuân Yêu Thương tại bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. HCM. Sơn TOA trích 800 ồng cho mỗi lít sơn dầu bóng cao cấp Con Vịt và Homecote ược bán ra, kết hợp cùng nguồn thu từ hoạt ộng bán áo thun gây quỹ. Toàn bộ số tiền nầy ược sử dụng ể mua các phần quà tết cho bệnh nhi. Sơn dầu bóng cao cấp Con Vịt và Homecote ại diện Sơn TOA Việt Nam ồng hành cùng chuỗi hoạt ộng Xuân Yêu Thương. Đây là một trong số những dòng sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường ược Sơn TOA cho ra ời trên ịnh hướng phát triển sản phẩm sơn an toàn cho sức khỏe, không sử dụng chì và thuỷ ngân. Dòng sản phẩm sơn dành cho bề mặt kim loại và gỗ này có ưu iểm như khô nhanh, màng sơn bóng ẹp, ộ phủ cao, chống nấm mốc tốt...

KT&ĐS THÁNG 3.2019

88