Page 1

Menu

[Bản vẽvaihoàntrò vàcông]phân Quyloại cụđịnthhểpháp lý, ☰

Home [Bản vẽ hoànphâncông]loạiQuycụ thđịểnh pháp lý, vai trò và »

Đểphảihoànđápthứngiệnđầymột đủcôngcáctrìnlohạikitếhnủttrụúc,c thồhì đòisơ, gihỏiấychúng t a t ờ để cuối cùng là đưa công trình đó vào sử dụng. Ttrroongngnhững số nhữngloạicônghồ sơviquanệc đótrtọhng.ì bảnGivẽúphoàncho đơncôngvị tlàhiếmộtt kế, đơntrình.vị thi công nhà nhà đầu tư có cơ sở nghiệm thu công Đảmvào sửbảodụng.an toàn và chất lượng giai đoạn chuẩn bị đưa ĐểBảngivẽúphoàncác bạncônghikhácểu rõbihơnệt gìvềvớibảnbảnvẽvẽhoànthiếcông l à gì ? t kế kiến trúc. Công t y t h i ế t kế nhà Đà Nẵng Bi g F i v e xi n gi ớ i t h i ệ u đầy đủ vềbàikháiviết nisaệumđây:bản vẽ hoàn công và những điều liên quan ở

Contact us


Mục1. Bảnlụvẽc nộihoàndungcông là gì? 2.3. VaiBảntrvẽò củahoànviệcôngc lậpcóbảngì vẽkháchoànvớicông? bản vẽ t h i ế t kế? 4.5. MẫuThôngbảntư 26/vẽ2hoàn016/Tcông-BXD của Nhà nước về Bản vẽ hoàn công ( t r í c h l ư ợt ) 6.7. Phân l o ại bản vẽ hoàn công Các yêu cầu của bản vẽ hoàn công 8. Cách8.1. Thtểhểhihiệnệnvàvàlậlậppbảnbảnvẽvẽhoànhoàncôngcôngcôngđúngvichuẩn ệ c xây dựng: 8.trì2n.h,Thgiểahii đoạn ện vàxâylập bảndựng,vẽhạnghoànmụccôngcôngbộ phậntrình vàcông công t r ì n h 9.công?Những bên nào có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn 10.11. TNộphời gihồansơlậhoànp Bảncôngvẽ hoànở cơthquanành công t r ì n h nào? 12.13. LLệờiphíkếthoàn công khoảng bao nhiêu? BảnBản vẽvẽ hoàn công l à gì ? hoàn công nói đơn gi ả n dễ hi ể u l à l o ại bản vẽ t h ể hiTrêệnn bảnđúngvẽtìnnàyh trạsẽngthtểhựchiệtnếđúngcủa ngôikíchnhàthướcsaungoàikhi xâythựcxong.tế so với kích thước bản thiết kế ban đầu. 

Contact us


Giđủốcácng nhưhạngbảnmụcvẽ tchihiếttiếkế,t. Tbảnuy nhivẽên,hoànnó phảncôngánhcũngchícónhđầyxác những t h ay đổi của công t r ì n h về kí c h t h ước, công năng, … so với thiết kế ban đầu. VaiTrướctròticủaên, bạnviệccầnlập bảnhiểuvẽrằnghoànbảncông? vẽ t h i ế t kế nhà ở ban đầu của100%cácso vớikiếhinệtrnúctrạsưngđươngthực tnhiế củaên scôngẽ khôngtrình.đúng hoàn toàn Tngôiuy nhinhàênxâyvề mứcxongđộsẽchogiốngphépvới tbảnhì chúngthiết kếtaởmongmức muốn t ố i đa nhất có thể. Vàđượcbảnrõvẽvềhoànhiện trcôngạng, kíchíchnhthlước,à cơcôngsở đểnăng, chủ nhà… củacó thtừểngnắm hạng mục cụ thể sau quá trình thi công.

Contact us

Bảnrõvẽvềhoànhiệncôngtrạng,chíkícnhh tlàhước,cơ sởcôngđể chủnăng,nhà…cócủathểngôinắmnhàđược Chítrọngnhvàvì lẽcầnđótbảnhiết. vẽLàmhoàncơ scông l à gi ấ y t ờ cực kỳ quan ở để t i ế n t ớ i vi ệ c nghi ệ m t h u và thanh toán chi phí cho nhà thầu. Hơnhoànnữa,côngvềsẽmặtlà cơphápsở quanlý và tcácrọngluđểật hichíệnnhhành.quyềnBảnnhàvẽnước xemgiấy xétphépvàxâyđánhdựnggiá đãcôngcấptrìnhayh cóchưa.được thi công đúng theo XEM2019TđầuHÊM:2020Mẫu thiết kế quán và phê đẹp nhất năm


BảnNhưvẽđãhoànnói nhưcôngtrên,cóvềgìbảnkhácchấtvới bảnthì bảnvẽ tvẽhiếtthkế?iết kế và bản vẽchihoàntiết, hạngcôngmụchoànnhỏ,toàn… củagiốngtổnhau về cách t h ể hi ệ n t ừ ng ng thể công trình Đasự thsốaytrưđổiờng, chênhhợp bảnlệchvẽngoàihoànthcôngực tếssẽocóvớikhácbản vẽbiệtthkhiiết cókế ban đầu. Tnhưuy nhithiêếnt kếnếubantrođầu.ng trưTờnghì kiếhợpn trúbảnc sư vẽ(ngườihoànlậcông gi ố ng p bản vẽ) đơn vịthigiếtákếm bansát, nhàđầutđóhầulàtmhibảncôngvẽvàhoànchủ công đầu tưlusôn.ẽ sử dụng bản Mẫu bản vẽ hoàn công

Contact us

Tcônghông(ttrưíc26/h lư2ợt016/) T -BXD của Nhà nước về Bản vẽ hoàn Phân l o ại bản vẽ hoàn công DựaMà chúng theo quyta smôẽ phântừngracôngnhiềturìnlohạicóhoàntínhcôngchất kháckhácnhau. nhau. Điển hình đó là: BảnBản vẽvẽ hoàn công công vi ệ c xây dựng. hoàn công bộ phận công t r ì n h. BảnBản vẽvẽ hoàn công gi a i đoạn xây dựng. hoàn công lắp đặt thiết bị.


Contact us

BảnBản vẽđồhoànhoàncôngcôngttừổngnghạng mục công t r ì n h. thể công trình. Tđoạnùy theoxâylodựng, ại cônghạngviệc,mụccấucôngkiện, tbộrìnhphậnvà locôngại côngtrìnth,rìngihamài người t a t i n h gi ả m bớt các yếu t ố phụ để l à m nổi bật các yếu tố chính. Ví dụ: BảnBản vẽvẽ hoàn công s a n nền và gi a cố nền hoàn công t h i công đường l ộ , cầu gi a o t h ông BảnBản vẽvẽ hoàn công về cống, hệ t h ống ống nước s ạ ch hoàn công tường, kè,… Các yêu cầu của bản vẽ hoàn công Phảicôngphảnngoàiảnhhiệntrutrngường.thựcTukếtyệtquảđối không thực hiđượcện thựctự bỏtế thi quaPhải cácđượcsalậi spố;ngay tại thời điểm nghiệm thu, không được hồi ký hoàn công. PhảiLuật được l ậ p và xác nhận t h eo đúng quy đị n h Pháp hi ệ n hành. Phảidụngththểuậnhiệntirệõnràvàngchínhữngnh xácchỉtrnohngsửvia,ệcthkhaiay đổith.ác,Đểssửử dụng và bảo trì công trình về sau. Cách t h ể hi ệ n và l ậ p bản vẽ hoàn công đúng chuẩn T1.hểNgườihiện phụvà lậtprábảnch kỹvẽthhoànuật thcôngi côngcôngtrực tviiếệpccủaxây nhàdựng:thầu tphầnhi côngcôngxâyvidựngệc nghichụpệm ltạhiu,hìlnắhpvẽđặtthtihếitếkết bịbảntĩnhvẽ( bảnthi côngvẽ copy) . 2.củaTạinhàhiệnthtrầuường,thi côngngườixâyphụdựngtráchcôngkỹ thtuậtrìnhthđoi côngvẽ hoàntrực tiếp công, ghi các t r ị s ố t h ực t ế t h i công có t h ay đổi s o với t r ị s ố thihệiếnt kếcáctrochingtngoặc đơn đặt ngay dưới t r ị s ố t h i ế t kế, t h ể i ế t t h ay đổi , bổ s u ng t r ê n bản vẽ copy và ký tên. Tcủarongcôngtrườngviệhợpc xâycácdựngkíchđúngthước,vớithcácôngkíscốhththựcước,tế tthhiôngcôngsố


củabản tvẽhiếhoànt kế bảncông.vẽ thi công thì trên bản vẽ thiết kế đó là 3.thấyKhiphảnnghiệảnhm thđúng u, sautkhihựckitểếmthtiracôngkết quảthì ngườiđo vẽgihoànám sácôngt thi công xây dựng công t r ì n h của chủ đầu t ư hoặc người gi á m stháứct thhợpi côngđồngxâytdựng công t r ì n h của t ổ ng t h ầu đối với hì n h ổ ng t h ầu ki ể m t r a kết quả đo vẽ hoàn công ký tên xác nhận. MÁCH BẠN: Mật độ xây dựng l à gì ? Cách t í n h mật độ xây dựng? Tđoạnhể hiệxâyn vàdựng,lập bảnhạngvẽmụchoàncôngcôngtrìbộnh phận công t r ì n h, gi a i và công t r ì n h 1.thiNgười phụ t r á ch kỹ t h uật t h i công t r ự c t i ế p của nhà t h ầu công xây dựng chụp l ạ i t o àn bộ bản vẽ t h i công đã được chủ đầu t ư phê duyệt . ( có đóng dấu bản vẽ t h i công đãtư 12/được2005/phêT -BduyệtXD ) vàtheogiữmẫunguyênnêukhung tại Phụtlêụnc,1DkhôngcủatThhayông đổi số hiệu bản vẽ thiết kế . 2.củaTạinhàhiệnthtrầuường,thi côngngườixâyphụdựngtráchcôngkỹ thtuậtrìnhthđoi côngvẽ hoàntrực tiếp công và lập bản vẽ như sau: Tcủarongbộ tphậnrườngcônghợp cáctrìnhkíxâych tdựnghước,,tcônghôngtsrốìnthhxâyực tếdựngthi công đúng với các kí c h t h ước, t h ông s ố của t h i ế t kế bản vẽ t h i công thì bản vẽ thiết kế đó là bản vẽ hoàn công. Tthroựcngtếtrưthờngi cônghợpcótrịtshốaythđổiiết kếsocóvớithtrayị sốđổithiếtthkếì ghitrocácng ngoặc trị số đơnthayđặtđổi dưới, bổ sturịngsố tvàhiếtthkế;ể hikhoanh đám mây các chi t i ế t ệ n các chi t i ế t t h ay đổi , bổ s u ng đóchốngaytrốngtrcủaên bảnbảnvẽvẽcókhác.chi tiết thay đổi, bổ sung hoặc trên Nếuhiện tởrêbảnn cácvẽbảnmới vẽvớinàysố hiđềuệu bảnkhôngvẽ không có chốtrtùrốngngvớithìstốhểhiệu các bản vẽ thiết kế đã có., Tngườironglậbảnp bảnvẽvẽ.hoànNgườicôngđạiphảidiệnghitheorõ họpháptên,luchữật củaký củanhà tnhân. hầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu pháp –

– Contact us


Contact us

Ngoài r a , phí a t r ê n khung t ê n các bản vẽ hoàn công phải đóng dấu “Bản vẽ hoàn công” của nhà t h ầu t h i công xây dựng t h eo hướng dẫn t ạ i Phụ l ụ c 01 của T h ông t ư s ố 02/2006/T -BXD. 3.thấyKhiphảnnghiệảnhm thđúng u, sautkhihựckitểếmthtiracôngkết quảthì ngườiđo vẽgihoànám sácôngt thi công xây dựng công t r ì n h của chủ đầu t ư hoặc người gi á m stháứct thhợpi côngđồngxâytdựng công t r ì n h của t ổ ng t h ầu đối với hì n h ổ ng t h ầu ki ể m t r a kết quả đo vẽ hoàn công ký tên xác nhận, Txâyheodựng,loại cônghạngvimụcệc, cấucôngkiệtn,rìnbộh vàphậnloạicôngcôngttrrììnnh,h màgiaingười đoạn tchía tninh.h giảm bớt các yếu tố phụ để làm nổi bật các yếu tố Ví dụ:1.Bản vẽ hoàn công san nền và gia cố nền: thì chủ yếu lđượcà biểusadinễlấnp.các lớp đất đã tôn nền và bề mặt nền đã 2. Bảnbiển:vẽthhoàn công nạo vét l ò ng s ô ng, l ò ng hồ, đáy ì chủ yếu l à bi ể u hi ệ n độ s â u nạo vét và bề mặt đáy s ô ng ( hồ, bi ể n ) đã được nạo vét . 3. Bảnsâu cọc,vẽ hoànkíchcôngthướcmóng: t h ì chủ yếu bi ể u di ễ n vị t r í , độ bê t ô ng đổ, kí c h t h ước bê t ô ng, vị t4. Bảnrí, đườngvẽ hoànkínhcôngcốt thvềépđường: … BìĐộnhsâđồ,u cáccắtldọc,ớp gicắta cốngang t h eo t ừ ng km; . nền đường, các l ớ p kết cấu mặt đường; Hệcầu,thcống. ống đường đồng mức mặt đường, rãnh thoát và Hồthẳngsơ vềhoặchệ tbihốngểu kêanhoặctoàncảgiahaio thloôngại) :(Vịbìntrhí cộtđồkm,duỗibiển báothônghiệ(hu,ộslốan,hiệcọcu bitểiên,u,vịgương trí hệ thcầuốnglồani, đường toàn giláanho nạn…) , vị t r í cầu, cống và các công t r ì n h khác gắn với dựMặtán.cắt địa chất dọc tuyến và cao độ mực nước tính toán.


Những bên nào có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công?

Contact us

Nhưquanvậyvề vềloạicơbảnbảnvẽcácnàybạntrongđãngành có nhữngthiếtcáikế, nhìthi ncôngtổngxây dựng. Và đương nhi ê n, bạn cũng cần t ì m hi ể u xem bên nào sẽ có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công. Cụ thể như sau: Nhàhoànthcôngầu thhạng i côngmụcxây công dựngtcórình,trácôngch nhitrệìnmh lxâyập bảndựngvẽ hoàn t h ành do mì n h t h i công. Ri ê ng các bộ phận công thoặcrình bịđượcche khuất phải được l ậ p bản vẽ hoàn công đo đạc xác đị n h kí c h t h ước, t h ông s ố t h ực tĐốiế trưvớiớctrkhiườngtiếnhợphànhnhàcôngthầuvilệiêcntdanh iếp theo.thì từng thành vicôngên trphần ong liêvinệdanh có t r á ch nhi ệ m l ậ p bản vẽ hoàn c do mì n h t h ực hi ệ n, không được ủy quyền cho t h ành vi ê n khác t r o ng l i ê n danh t h ực hi ệ n. Vihướngệc lậpdẫnvà xáctại PhụnhậnlụcbảnI Thôngvẽ đượctư 26/th2ực016/hiệTn-BtXD.heo XEM THÊM: Giải pháp làm mát nhà ở từ Chuyên Gia Thời gian lập Bản vẽ hoàn thành công trình Chủcôngđầutrìnhtưxâytổ chứcdựnglậtrpướcvàkhilưutổtrữchứchồ sơnghihoànệmththànhu hoàn tvàohànhkhaihạngthác,mụcsử dụng công ttrhìneoh,danh công mụctrình xâyquydựngđịnh tđưaại Phụ lxâyục IdựngI Thôngcôngtư này.trìnhCáclập nhàvà lưtuhầutrữ thồhamsơ đốigiavớihoạtphầnđộng


vithệì cđượcdo mìthnayh tthhựcế bằnghiện. bảnTrườngchíhợpnh hoặckhôngbảncósbảnao hợpgốc pháp. Ttrhìnờihgithauộcn lưudựtrữánhồnhómsơ tốiA,thi7ểunămlà 10đốinămvới đốicôngvớitrcông ì n h tdựhuộcán dựnhómán nhóm B và 5 năm đối với công t r ì n h t h uộc C kể t ừ khi đưa hạng mục công t r ì n h, công t r ì n h xây dựng vào s ử dụng. Chủvận hànhđầu tưvàtổbảochứctrì lcôngập mộttrìnbộh thồheosơquyphụcđịnvụh tạquảni Phụlýlụ,c IquảnV Thônglý, stửưdụngnày, bàncônggiatrìonh.choChủchủsởshữuở hữuhoặchoặcngườingười quản l ý , s ử dụng công t r ì n h có t r á ch nhi ệ m l ư u t r ữ hồ s ơ nàyTrườngtronghợpsuđưaốt quáhạngtrìnhmụckhaicôngthác,trsìnửh,dụngcôngcôngtrìnhtxâyrình. dựng vào s ử dụng t ừ ng phần t h ì chủ đầu t ư có t r á ch nhisơ phụcệm tổvụchứcquảnlậplýhồ, vậnsơ hoàn t h ành công t r ì n h và hồ hành, bảo t r ì công t r ì n h đối với phần công t r ì n h được đưa vào s ử dụng. Hồtheosơquynộpđịvàonh củaLưu tpháprữ lịchlusửậtcủavề lưcôngu trữ.trình thực hiện Nộp hồ sơ hoàn công ở cơ quan nào?

Contact us


Đốinhàvớilênnhànộpởhồriêsngơ tạlẻi,UBNDsau khiquận/chuẩnhuyện/bị Hồxãsơ hoàn công, chủ tại nơi có nhà. Nếuquảnxâylý đầudựngtưtxâyrongdựngkhu đôcủathkhuị mớiđô, cóthtịh. ểMộtliênbộhệhồvớisơbansẽ gồm những giấy tờ cơ bản sau : GiBảnấyvẽphépthiếtxâykế xâydựngdựng Bảnnếu vẽkhônghoànthcông ( h i ệ n t r ạ ng công t r ì n h khi xây xong ay đổi gì có t h ể dùng bản vẽ t h i ế t kế ban đầu)Hợpđồng thi công xây dựng với nhà thầu Giấy báo kiểm tra, thẩm định công trình hoàn thành Tthùêmy vàomộttìnshốhìginấhytthờựckhác.tế tại địa phương có thể yêu cầu LSauệ phíkhihoànnhậncônghồ sơkhoảng bao nhi ê u? , cơ quan gi ả i quyết hoàn công s ẽ gửi hồ sơ tới bộ phận thuế để xác định các loại phí cần nộp. Txâyrongnhàtrườngtrọn góihợp(nchủhà tnhàhầukýcunghợpcấpđồngtoànbaobộthvậtầu vớiliệuđơn& vị nhân công) t h ì t r á ch nhi ệ m đóng t h uế s ẽ do nhà t h ầu t h ực hiện. Cácgồm:khoản phí cần đóng khi thực hiện thủ tục hoàn công TThhuếuế githáu tnhậprị gia t(ădngựa (tkrêhinmuatiền côngvật tưxâyxâydựng) dựng) Tdựngheo quythì cơđịnquanh, nhàthởuếtưkhông nhân chủtính tnhàhuếtvậtự muatư. lẻ vật liệu xây Tcơuyquannhiênthnếuuế cóchủthnhàể yêuthuêcầuthxuấtầu xâytrìndựng / nhân công t h ì h hợp đồng xây dựng để tiến hành thu thuế đối với của nhà thầu (thuế thu nhập) Tthrêayn lýmặtthuyếtnhàcủathầuLuđóngật là vậy,thuếcònnày,thkhiựcđótếhợpthì chủđồngnhàxâysẽ dựng cần có đi ề u khoản t h ỏa t h uận về vi ệ c t h ay mặt đóng thuế.

Contact us


Nếunhiệmchủđóngnhàththuếuêsẽnhândo chủcôngnhàkhôngthựccóhiệhợpn. đồng thì trách Cụnhânthểcôngtiền txâyhuếdựngthu nhậpvào được t í n h dựa t r ê n khung gi á thời điểm đó. Mộtmà không số trườngthuêhợpmượnnhờngườingười, nếuthân,chứnghọ hàngmingih úđượcp đỡtxâyhì nhà không cần đóng t h uế t h u nhập vì không phát s i n h t h u nhập tiền công của người được thuê. Ngoài r a , nhi ề u người còn nhầm l ẫ n gi ữ a vi ệ c đóng t h uế xâyriêngdựnglẻ đượcvới lmiệ phíễn ltệrưphíớc tbạrướcnhàbạđất(th.eoĐốiKhoảnvới xây11dựngĐiều nhà4 ở Nghị định 45/2011/NĐ-CP) nên không cần đóng loại phí này. Ttróị mgialạtiă, 2ngloại(tínphíh chochínvậth cầntư) &đóngthuếkhithuhoànnhậpcông(tínhlàchothuếcônggiá xây dựng). LTờrêinkếtđây là toàn bộ những thông tin đầy đủ và chi tiết nhất vềđếnbảnbộ vẽbảnhoànvẽ này.công và những quy định, cơ sở liên quan Lcôngà đơnnhàvị nhitrọềnugóinăm. CônghoạttyđộngKiếnttrroúngc BilĩgnhFivvựce hitểhuiếrtằkếngvàcácthi bạnnhữngnàoloạiđanggiấycótờ,ýgiđịấnyhphépxây nhà.liên quanThườngđểbăncôngkhoănviệc xâyvới dựng được trôi chảy và nhanh gọn. Vớiđã ginhữngúp íchbàiđượcviếtcácchuyênbạnsrâấut nhitrêềnu.đây,Nếuhycóvọngnhuchúng t ô i cầu t ư vấn tđểhiếđượct kế vàtưthvấni côngmiễnhàn phít.rọn gói, xin vui lòng liên hệ chúng tôi Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng Big Five MSTTrụ s:ở0401816229 PĐKKD Sở KHĐT Đà Nẵng công t y : 75 Bì n h T h ái 4, quận Cẩm L ệ , t h ành phố ĐàVănNẵngphòng: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng ĐiEmaiện lt:hbioạigf:iv0905921129 0943101315 edanang@gmai l . c om Website: www.bigfivedanang.com –

Contact us


Chia sẽ:

5.0

13

Facebook Twit er Pinterest

KTAdmiS AnhnistTrarutngor Tcủaôi làCôngKTS Nguyễn Đức Anh T r u ng, l à CoF o under T y T N HH MT V Ki ế n t r ú c & Xây dựng BithgiếFtivkếe.nhàVới niở.ềTmôiđamluôn smêẵn vôsànghạnchivềa slĩẻnhnhững vực tvềhôngkiếntintr,úxuc xâyhướngdựng,thiếnộit kế,thhìấtnđếnh ảnhvớiđẹpcộngnhất đồng. 

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT:

Yourmarkemaied * l addres wil not be published. Required fields are Comment

Name

Email

Website

Savetime Imycomment name,.email, and website in this browser for the next Contact us

POST COMMENT


Search

Danh mục    

Thiết kế kiến trúc Thiết kế nội thất Dự án Big Five Mẫu nhà đẹp

Bài viết mới

[phânBản vẽloạihoàncụ tcông] Quy đị n h pháp l ý , vai t r ò và h ể Đăng bởi: KTS Anh Trung Gợibaoýgi35ờ lmẫuỗi thờithiết kế quán cà phê cực hot không Đăng bởi: KTS Anh Trung Ttoưpợng10 ý tưởng thiết kế sân thượng đẹp và cực ấn Đăng bởi: KTS Anh Trung Lgiựảanchọncực ấntuyệttượngvời với 30 mẫu phòng ngủ đẹp đơn Đăng bởi: KTS Anh Trung Tdễrọnnhớ!bộ bí kíp sử dụng Lệnh bo tròn trong CAD cực Đăng bởi: KTS Anh Trung –

Contact us

Bài viết liên quan


[cụBảnthểvẽ hoàn công] Quy định pháp lý, vai trò và phân loại Để hoàn thiện một công trình kiến trúc thì đòi hỏi chúng ta phải đáp –

ứng đầy đủ các loại thủ tục, hồ sơ, giấy tờ để cuối cùng là. .

Gợithời ý 35 mẫu thiết kế quán cà phê cực hot không bao giờ lỗi Ngày nay, kinh doanh quán cà phê đã trở thành chìa khóa mang lvựcại sựănthànhuống.côngBởi. cho. những người đam mê kinh doanh trong lĩnh

Contact us

Top 10 ý tưởngềthiết kế sânếthượngầđẹp vàả cực ấnềtượng


Ngày nay, khi đi ề u ki ệ n ki n h t ế có phần dư dả hơn nhi ề u s o với t r ư ớc đây. Các gia chủ cũng đã chú ý đến việc chăm chút cho ngôi. .

Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng Big Five     

MSTTrụ s:ở0401816229 PĐKKD Sở KHĐT Đà Nẵng công t y : 75 Bì n h T h ái 4, quận Cẩm L ệ , t h ành phố Đà Nẵng VănĐiện phòng: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng t h oại : 0905921129 0943101315 Email: bigfivedanang@gmail.com –

   

Tin tức mới cập nhật     

[GợiBảnývẽ35hoànmẫu tcông] Quy đị n h pháp l ý , vai t r ò và phân l o ại cụ t h ể h i ế t kế quán cà phê cực hot không bao gi ờ l ỗ i t h ời TLoựpa 10chọný tưtởnguyệttvờihiếtvớikế30sânmẫuthượngphòngđẹpngủvàđẹpcực đơnấn tưgiợngản cực ấn… TGợirọnýbộ21bímẫukíp stửradụng L ệ nh bo t r ò n t r o ng CAD cực dễ nhớ! nh phòng khách đẹp mang chủ đề Quê hương –

Big Five on Google Map 

Contact us


© 2019 Copyright by BIGFI0401816229 VE ĐÀ NẴNG. All rights reserved. MST:

Contact us

Profile for Thiết kế nhà Big Five

Bản vẽ hoàn công là gì?  

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về bản vẽ hoàn công là gì? Bản vẽ hoàn công khác biệt gì với bản vẽ thiết kế kiến trúc. Thiết kế thi công nhà đ...

Bản vẽ hoàn công là gì?  

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về bản vẽ hoàn công là gì? Bản vẽ hoàn công khác biệt gì với bản vẽ thiết kế kiến trúc. Thiết kế thi công nhà đ...

Advertisement