Page 1

O

A DA I W

N

IE E

S U

P

numer 4

ERW

J

OP

Bartecka Brzezińska Chutnik Danielewicz Dziamski Koczanowicz Krajewska Masada Nowacki Oparek Orbitowski Przegalińska Soszyński Szczerek Wiśniewski Wolny–Hamkało Zdunek Zmyślony

Z I

jesień 2016

Opowiadanie nr 4 SUPERWIZJE  

Czasopismo ukazuje się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania numer 4 / jesień 2016 ISSN 2299-4874

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you