Page 1

Časopis pro zaměstnance

16 2019 PROSINEC

OHLÉDNUTÍ za Vánočními dílničkami

NA NÁVŠTĚVĚ Dnes u Jany Kupové

êê strana 3

VYHRAJ 500 Kč na hračky Sparkys

êê strana 7

êê strana 8

VÝROBA êê PETR KUCHYŇA, LUBOŠ KOPECKÝ

Kiekert posiluje automatizaci Termín „Průmysl 4.0“ jistě zaslechla již většina z nás. Jedná se o moderní trend ve výrobních firmách, který stojí hlavně na digitalizaci a automatizaci. Jak si v tomto ohledu stojí náš Kiekert? A jaká bude budoucnost? Na tyto otázky nám dnes odpoví výrobní ředitel Petr Kuchyňa. êê Petře, jak si ohledně průmyslu čtvrté generace, tedy zapojení robotů do maximální automatizace výroby, stojí dnes Kiekert? Možná bychom mohli začít ohlédnutím do minulosti. Pokud si vzpomenete, jak vypadala výrobní linka GL1, tak uprostřed byl pás, po kterém se zámky postupně posouvaly od jednoho pracoviště k druhému. Každý pracovník si vždy zámek vzal, udělal část montáže a po pásu ho poslal dál. Výhodou bylo, že linka byla velice flexibilní. Čím více lidí na ní pracovalo, tím více zámků se vyrobilo. Ale na úplně každou část montáže bylo zapotřebí člověka. Když se podíváme na nejnovější generaci stejného zámku, tedy linku GL3, ten obrázek je úplně jiný. Výrazně vzrostly kvalitativní požadavky zákazníků, lidská práce je mnohem dražší a na to jsme museli reagovat. Ještě pořád je na lince hodně manuálních pracovišť, ale třeba na závěrečné části linky je za sebou zapojeno 30 plně automatických stanic, aniž by mezi nimi byla jakákoliv manuální operace. Stanice si mezi sebou předávají nejen informace o typu zámku, který právě vyrábí, ale také o výsledcích kvalitativních kontrol.

genovou kontrolu letování. No a pak jsou to jednoduché, stále se opakující úkony, což jsou třeba robotické přesuny zámků z jedné linky na druhou. Ale automatizace se netýká pouze výroby. V logistice jsme již před pár lety zavedli automatizovaný sklad malých dílů, letos začal jezdit ve výrobní hale první autonomní vozík. V administrativě například hodně pomáhá digitální systém zpracování faktur.

a čekáme také na dodávku dvou tahačů, které budou bez řidiče převážet materiál mezi skladem a halou B. Řidič už bude rozvážet palety vláčkem pouze po výrobní hale. Postupně také předěláváme nýtovací stanice na nový způsob odměřování správného nýtování a zavádíme samokontrolu visi stanic. Pro další automatické stanice nyní chystáme vyhodnocení jejich finanční návratnosti a ještě do konce roku bychom je chtěli objednat.

êê Kterých stávajících činností se již dnes automatizace v Kiekertu dotýká? Ve výrobě to jsou obecně tři oblasti. První jsou pracoviště, na kterých se provádí tak náročné operace na přesnost, že je člověk nedokáže vykonávat. Jako příklad mohu uvést nanášení těsnící pěny na zámek. Druhou oblastí jsou pak práce, které by mohly škodit zdraví – máme například robotickou stanici na rent-

êê Jaké konkrétní kroky nás v nejbližší době čekají? V létě jsme rozjeli nový projekt na zvýšení automatizace ve výrobě, v logistice, i ve způsobu SPC kontrol. Od té doby jsme již objednali stanice na automatickou montáž šneků na motor pro všechny linky VW MOS. Na jaře příštího roku by měly přijít další dva autonomní vozíky, tentokráte do obou pater výrobní haly E,

êê Jaký by měl být konečný stav? V ideálním případě díky automatizaci a digitalizaci zamezíme zbytečnému plýtvání a vzroste naše efektivita jak ve výrobě, tak v administrativě. Průmysl čtvrté generace vnímám jako obrovskou příležitost, abychom byli nadále konkurenceschopní a udrželi si naši pozici největšího výrobce automobilových zamykacích systémů na světě. 1


EDITORIAL êê LUKÁŠ HLAVA

Vážení spolupracovníci, vítám Vás u posledního vydání Kiekert Zpravodaje v letošním roce. Rád bych svůj dnešní příspěvek věnoval zhodnocení končícího roku 2019. Pokud Vás zajímá názor celého managementu, naleznete jej na stranách 4–6. Letos jsme dosáhli v českém závodě rekordního obratu 420 milionů Euro, tedy téměř 11 miliard korun, což podtrhlo nejen skvělý rok, ale také vynikající růst v posledních pěti letech. Potvrdili jsme tak pozici jedničky a největšího závodu, který generuje více než polovinu byznysu celé skupiny. Na tento úspěch můžeme být všichni v Přelouči hrdí. Letos jsme úspěšně uvedli na trh mnoho novinek, například zámky VW CPA, BMW Hood

Latch, Ford Cross-over, Daimler GL3 a BMW H-Latch. Skvělá práce! Na druhé straně jsou však stále před námi náročné projekty jako Ford PSD či Daimler GL2.1., kde musíme tvrdě zapracovat a dokázat našim zákazníkům, že jsme spolehlivým dodavatelem a číslem jedna na trhu. I zde však vidím pozitivní vývoj a rád bych poděkoval za Vaše úsilí při řešení problémů, díky kterému se neustále posouváme vpřed a dosahujeme dobrých výsledků. Radost nám dělá i nová hala „P“, která je již téměř v plném provozu. Právě na této hale je velmi dobře patrné, jaký pokrok jsme učinili v  moderních výrobních technologiích a automatizaci. A právě to je cesta, kterou se Kiekert musí v následujících letech ubírat, chce-li na trhu zůstat úspěšný. Před námi stojí opět velmi náročný rok, i když tentokrát trochu jiným způsobem. Hlavní výzvou bude již zmíněné navýšení automatizace ve výrobních halách i procesech, abychom se stali ještě efektivnější a tím i konkurenceschop-

nější firmou. Dalším úkolem bude připravit se na nové pracovní pozice a úkoly, které k nám z Německa přijdou v následujících měsících a letech. Z mého pohledu je to dobrá zpráva, která nám umožní ukázat, že jsme připraveni na větší výzvy a větší odpovědnost. Jsem přesvědčen, že KCS má před sebou skvělou budoucnost jak ve skupině, tak i v automobilovém průmyslu, a  pozici největšího závodu na výrobu autozámků na světě ještě posílí. Letošní rok v Kiekertu byl pro mě tím posledním. Po více než 17 letech mohu upřímně říci, že pracovat pro tuto firmu pro mě bylo vždy příjemnou a srdeční záležitostí a rád bych za to Vám všem poděkoval. Na závěr mi dovolte popřát Kiekertu i všem jeho zaměstnancům do  budoucna jen to nejlepší, krásné Vánoční svátky v rodinném kruhu a šťastný a úspěšný nový rok 2020. Lukáš Hlava, generální ředitel

LEAN êê VÍTĚZSLAV NERAD, LUBOŠ KOPECKÝ

Novinky ze světa zlepšovacích návrhů Oddělení LEAN, které má na starosti aktivitu KIM, koncem roku připravilo setkání s nejlepšími zlepšovateli a novou soutěž. O více informací jsme požádali Vítězslava Nerada, šéfa této divize. êê

Vítězslave, jak si naši zaměstnanci stojí v letošním roce? Opět výtečně, nemohu začít jinak než pochvalou. Od ledna do listopadu se nám sešlo téměř 1200 zlepšovacích návrhů, což vnímám velmi pozitivně. A nejsem sám – koncem října se s nejlepšími zlepšovateli, jejichž nápady ušetřily firmě více než 10 000 Kč, sešel i management. Oceněni byli kolegové Pavel Fiala, Jindřich Havelka, Václav Kutílek, Tomáš Laburda, Jiřina Mužíková, Vladislav Ondráček a Jiří Pešek, díky kterým Kiekert za rok ušetří náklady ve výši 840 000 Kč. Za to jim, kromě osobního poděkování generálního ředitele, byla vyplacena také souhrnná odměna ve výši 138 000 Kč.

êê Čeho se zlepšovací návrhy týkaly? Širokého spektra činností napříč celou firmou. Pokud hovoříme o výrobě, šlo napří2

êê

klad o nové levnější trysky do zalévaček, nižší šrotace na VW Sharan, další využití kamery z VISI stanice na Fordu G-latch či nový design kontaktovacích hlav na EOLs na Alpha ECO linkách. V administrativní oblasti nás pak velmi zaujala inovace týkající se automatického zasílání faktur.

Nedávno jste také představili soutěž „Ve dvou se to lépe táhne“… Ano, je to tak. Tímto projektem jsme chtěli navázat na loňskou úspěšnou kampaň „Týden dobrých nápadů“, což se nám, myslím, podařilo. Opět zde bylo cílem bylo podpořit zájem našich zaměstnanců o zlepšování pracovního prostředí a procesů ve firmě, ale tentokrát i s důrazem na samotnou realizaci návrhů. Zaměstnanci proto byli vyzváni, aby kromě nápadů sestavili i tým, který inovaci uvede do reálného života. Zájem byl opět značný, což nás velmi těší. Přestože pět nejlepších projektů, jejichž týmy získají odměnu 4 000 Kč, budeme vyhodnocovat až v únoru, již nyní můžeme kampaň hodnotit velmi pozitivně. Od 14. října do 14. listopadu bylo podáno celkem 468 zlepšovacích návrhů, za které bylo díky zvýšenému bonusu 400 Kč vyplaceno téměř 100 000 Kč.


VÝVOJ êê BOHUMIL LAPKA, RADEK MAZAL, LUBOŠ KOPECKÝ

Testing se stěhuje do nových prostor V posledních týdnech jste jistě všichni zaznamenali rozsáhlé stavební aktivity na hale H. Není žádným tajemstvím, že se zde připravuje nové zázemí pro modernizované pracoviště Testingu. O bližší podrobnosti jsme požádali šéfa PD Bohumila Lapku a vedoucího Testingu Radka Mazala. êê Bohumile, co stojí za touto investicí?

êê Radku, co nové prostory nabídnou?

Hlavním důvodem je přesun globálních odpovědností z Německa k nám, což se týká i Testingu. Tento krok vnímám velmi pozitivně, neboť je to právě Výzkum a vývoj, který dodává značce Kiekert skvělé renomé a naplňuje naše firemní motto „Technology that leads“. Naše společnost proto koncem října zahájila rekonstrukci starší výrobní haly H, díky které vznikne plocha přes 700 m2 určená pro účely testování nových zámků. Nově vzniklé testovací centrum, které by mělo být dokončeno do února příštího roku, přinese zcela nové možnosti a vytvoří podmínky pro rozvoj našeho testingu pro následující období.

Hlavní výhodu vidím v tom, že celý náš tým bude technologicky i personálně soustředěn na jednom místě, navíc v blízkosti výroby. Nové pracoviště Testingu bude obsahovat odhlučněnou laboratoř pro kompletní testy životního cyklu a to v plném rozsahu klimatických podmínek, elektrotechnickou vývojovou dílnu, pracoviště pro trhací zkoušky a hlavně velkou klima komoru s objemem 16  m3. Příjemným bonusem bude také moderní administrativní a sociální zázemí se skladovacími prostory. Vznik nového Testingu by nebyl možný bez velké podpory vedení a příkladné spolupráce mezi týmy PD, ME a PU. Velké poděkování patří všem zúčastněným kolegům.

Stěhování klimatické komory Û

KOMUNIKACE êê ILONA FIALOVÁ, PAVLÍNA BAČINOVÁ, LUBOŠ KOPECKÝ

Vánoční dílničky opět rozdávaly radost První prosincovou neděli jsme v naší společnosti přivítali již tradiční akcí pro děti našich zaměstnanců – Vánočními dílničkami. A jak se tento, již čtvrtý ročník líbil? Na to jsme se dnes zeptali hlavních organizátorek Ilony Fialové a Pavlíny Bačinové. Ilono, jak hodnotíš letošní dílničky? Myslím, že dílničky dopadly velmi dobře a návštěvníci byli spokojení. Počet dětí a jejich rodičů dosáhl každoroční úrovně a těch pět hodin uteklo opravdu jako voda. Opět jsme se snažili trochu obměnit a vylepšit stanoviště, aby si děti vyzkoušely něco nového. Na letošních dílničkách si tak děti mohly vyzkoušet tvorbu voskových svíček, ozdob ze šišek, zažehlovacích vánočních obrázků, tvorbu dekorací z vlny či výrobu papírových stromečků. Další milou tradicí byla také možnost vytvořit osobní přáníčko pro seniory z  přeloučského Domova u  fontány, pro které připravujeme v neděli 15. prosince velkou vánoční oslavu. Všechny babičky a dědečkové, kteří od zaměstnanců Kiekertu získají dárek,

k tomu dostanou i ručně malované přání od našich dětí. Na dílničkách opět nechyběl oblíbený Mikuláš, čert a anděl, kteří potěšili všechny hodné děti. No, a ty zlobivé si alespoň mohly nechat něco namalovat na obličej (smích). Z akce jsme opět

pořídili jak množství fotografií, tak i video, na které se všichni mohou podívat na našem facebooku nebo na webu kiekert.jobs.cz.

Pavlíno, co Vaše proslulé charitativní pečení? Pečení samozřejmě opět bylo a vybralo se na něm dokonce o jedenáct stovek více než vloni! Jen bych ráda vysvětlila, že jde o prodej vánočního cukroví, které napekli naše kolegyně a kolegové. Letos jsme vybranou částku 3  275  Kč věnovali Kačence Machové z Řečan nad Labem, která trpí hypotonickým syndromem. Kdo by měl zájem, může se o této malé bojovnici více dočíst na stránce pohybprokacenku.cz. Ráda bych tímto poděkovala jak všem šlechetným dárcům, tak i  všem 25 dobrovolníkům, kteří s námi letošní dílničky připravili. Organizátorky Pavlína Bačinová a Ilona Fialová Û 3


MANAGEMENT êê LUBOŠ KOPECKÝ

Rok 2019 a 2020 očima našeho top managementu Letošní rok se pomalu chýlí ke svému konci a celá společnost se už začíná pomalu soustředit na rok nadcházející. Naše čtenáře jistě zajímají bilance roku 2019 a výzvy, které přeloučský Kiekert čekají, a tak jsme využili předvánoční atmosféry a oslovili náš top management s následujícími otázkami: 1) Jak hodnotíte uplynulý rok a jaká největší výzva na Vaše divize čeká v roce následujícím? 2) Co byste vzkázal čtenářům Kiekert Zpravodaje? Petr KUCHYŇA

manažer oddělení Výroba, logistika a technologie 1) Na úvod bych chtěl ocenit práci našich zaměstnanců a moc všem poděkovat. Letošní rok rozhodně nebyl jednoduchý. Rozjížděli jsme několik nových projektů pro zákazníky Daimler, BMW, VW a Ford, došlo k výraznému nárůstu výroby Audi E-latch a Daimler GL3. A jak už to tak bývá, odladit něco nového chvíli trvá a přináší to s sebou spoustu výzev. Když se ale podíváme na aktuální stav, tak v říjnu jsme dosáhli nejvyšších tržeb v celé historii Kiekertu-CS, až na pár výjimek nyní nemáme přesčasové víkendové směny a našim zákazníkům dodáváme zámky včas a přesně tak, jak si je objednali. A to je skvělý výsledek Vaší práce. Bohužel tlak od našich zákazníků neustále roste, a to jak v požadavcích na kvalitu, tak i v oblasti ceny. S každým novým projektem cena zámků, kterou jsou naši zákazníci ochotni zaplatit, klesá. Proto naším největším úkolem v roce 2020 bude zvýšení efektivity ve všech činnostech. Do výroby chceme nasazovat mnohem více robotů než dosud, a také rutinní kancelářskou práci by měly dělat počítače. Několik zajímavých projektů v těchto oblastech již běží, další zahájíme začátkem příštího roku. 2) Všem zaměstnancům a jejich rodinám přeji krásné a pohodové Vánoce a těším se na další spolupráci v novém roce.

Tomáš ZAJÍČEK

manažer oddělení Nákup 1) Rok 2019 se v mé paměti zapíše jako rozhodující milník v dalším směřování naší společnosti. Opatření v naší mateřské firmě vedla k nutnosti naplánovat akce k přesunu významných funkcí z Německa do společnosti Kiekert-CS, a tak i v oblasti nákupu před námi stojí velké změny. V roce 2020 očekávám vlnu opatření v automobilovém průmyslu vedoucí k průlomové změně celého odvětví a s tím spojené výzvy pro náš další rozvoj. 2) Všem zaměstnancům děkuji za podporu a součinnost v celém roce 2019, přeji jim krásné Vánoční svátky, veselý vstup do nového roku a v něm spoustu štěstí, zdravého optimismu a množství úspěchů.

4

Aleš JIRÁSEK

manažer oddělení Finance 1) Rok 2019 v rámci financí, ale i na IT, výrazně ovlivnily především organizační změny na globální úrovni. Na začátku roku převzal pozici skupinového CFO (globálního finančního ředitele) pan Jérôme Debreu a v polovině roku nastoupila na nově ustanovenou pozici výkonné viceprezidentky pro finance paní Chloe Lee. Finanční účtárna a Controlling tak nyní prochází celou řadou změn, které budou v roce příštím dále pokračovat. Všechny nově příchozí požadavky jsme byli schopni naplnit, a za to patří velký dík všem pracovníkům. Změny se dotknou i oddělení IT (výpočetní techniky), neboť s rostoucím tlakem na zefektivňování procesů a automatizaci rostou výrazně i požadavky na tento typ podpory. Díky nasazení našich specialistů jsme je doposud byli schopni pokrýt, nicméně tuto oblast určitě považuji za jednu z hlavních výzev pro rok 2020. 2) Všem velice děkuji za práci, kterou v letošním roce pro Kiekert odvedli, a do roku příštího jim přeji především pevné zdraví. Všechny změny, úkoly i výzvy, které nás čekají, pak společně snáze zvládneme. Ať se Vám daří!

Otakar SEDLÁČEK

manažer oddělení Lidské zdroje 1) Především, vnímáno zpětně, byl rok 2019 nesmírně rychlý. Mám pocit, že je to jen pár dní, či týdnů, co jsem psal pro loňský Zpravodaj odpovědi k předchozímu roku. Letošní rok uběhl tak rychle asi také proto, že bylo stále na čem pracovat. Vysoké nároky, značné tempo či tlak na flexibilitu a efektivitu byly a jsou neoddělitelnou součástí nejen průmyslu, ve kterém pracujeme, ale i světa, ve kterém žijeme. A to se odráželo také v úkolech, na kterých jsme pracovali. Hlavním motivem pro celé „HR“ byla letos efektivita našich procesů a postupů. Nicméně jsem rád, že se nám podařilo také zrealizovat řadu aktivit a akcí pro naše zaměstnance, díky kterým jsme měli šanci trochu zvolnit a pobavit se. Mezi ty největší a s nejpozitivnější zpětnou vazbou určitě patřily Dětský den s dnem otevřených dveří, Příměstský tábor Kiekertek anebo KiekertFest. 2) Všem čtenářům, kolegyním a kolegům, zaměstnancům KCS i jejich rodinám a blízkým, přeji ze všeho nejvíc hodně zdraví. Užijte si Vánoce a vykročte do nového roku pravou nohou. Závěrem děkuji všem za odvedenou práci zpříjemněnou týmovým přístupem a přátelskou atmosférou.


Martin TOBIŠEK

manažer oddělení Project management 1) Co se nám v letošním roce na poli projektového řízení podařilo? Jednoznačně převzetí přímé zodpovědnosti za strategické projekty ve fázi náběhu. Konkrétně jde například o novou generaci bočních zámků pro koncern VW a také zajišťovací aktuátor nabíjecího kabelu pro elektromobily BMW, kterým jsme navázali na úspěšný produkt odstartovaný pro zákazníka VW. Tyto projekty jsou nyní řízené z Přelouče – máme tedy plnou důvěru naší německé centrály v dosažení očekávaných výsledků. V roce 2020 zahajujeme další dekádu. Včerejší inovace jsou brány jako dnešní samozřejmost a jestliže jsem vloni na tomto místě vyzdvihoval náběh sériové výroby nových produktů, dnes mohu potvrdit, že oba měly u zákazníků úspěch a v příštích letech budeme objemy těchto produktů navyšovat pro stávající i nové zákazníky. 2) Rád bych na tomto místě poděkoval všem našim zaměstnancům, neboť jen díky nim jsme letos zvládli gigantický objem práce, který stojí za těmi 50 miliony vyrobenými a dodanými zámky z Kiekertu Přelouč. I přesto, že jsme součástí velice nelítostného odvětví průmyslu, jsme v mých očích stále firmou, která si uvědomuje roli zaměstnanců a vynakládá nezanedbatelné úsilí na to, aby se v práci cítili spokojení a uznávaní. Těší mě, že jsem zde před osmi lety dostal příležitost začít pracovat a doufám, že se mezi Vámi najde dost kolegyň a kolegů, kteří to vnímají stejně jako já. Krásné Vánoce všem, přátelé.

Bohumil LAPKA

manažer oddělení Výzkum a vývoj 1) Rok 2019 hodnotím jako relativně úspěšný, a to hned z několika hledisek. V první řadě se nám podařilo i přes nepřízeň vyčerpaného pracovního trhu personálně rozšířit náš tým. Zahájen byl přesun a modernizace zázemí Testingu v budově H, o čemž se můžete více dozvědět na třetí straně tohoto vydání Kiekert Zpravodaje. K modernizaci došlo také na poli softwarovém a to díky nasazení nového databázového systému pro správu technických dat. Toto nové řešení s názvem CDB je komplexnější, má vyšší zabezpečení a  umožňuje jednodušší přístup k informacím v rámci celého oddělení. Na závěr bych rád zmínil také úspěšný vlastní vývoj nových zadních zámků řady NGB (New Generation Backdoor Latch), které se úspěšně dostaly až do sériové podoby, či novou řadu zadních zámků GBL (Generic Backdoor Latch), které byly ve svých prototypových variantách také slavnostně představeny na autosalonu v Tokiu. 2) Rád bych všem zaměstnancům poděkoval za jejich vynikající práci a popřál krásné svátky a příjemný vstup do nového roku.

Lucie BRKLOVÁ manažerka oddělení Logistika 1) Letošní rok, stejně jako každý jiný, přinesl do našich životů nové výzvy a překážky. I když by se mohlo zdát, že rok 2019 nebyl v KCS přeplněn nájezdy nových projektů jako v letech minulých, všichni víme, že to nebyl rok jednoduchý. Jak je patrné, více než kdy dříve nás všude začíná obklopovat automatizace, a ani v případě naší logistiky tomu není a nebude jinak. V roce 2020 budeme rozšiřovat automatizovaný zakladač Miniload, do výroby nasazujeme další dva autonomní (bezobslužné) vozíky Agilox a v neposlední řadě i autonomní vláček na sklad. Automatizaci implementujeme i do administrativních procesů, od hromadného objednávání materiálu u našich dodavatelů, až po novou a výrazně zjednodušenou proceduru při přípravě expedice zboží 2) Děkuji Vám všem za odvedenou práci v letošním roce a přeji Vám i  Vašim rodinám pohodové, klidné a štědré Vánoce a šťastný vstup do roku 2020.

Vítězslav NERAD manažer oddělení LEAN 1) V letošním roce se již projevily první známky toho, co se předpovídalo – zpomalení růstu evropské ekonomiky, který vcelku logicky doléhá i na českou ekonomiku, automobilový sektor nevyjímaje. I když se tento trend zatím na letošních výsledcích výrazně neprojevuje, nutí tato skutečnost tuzemské firmy přehodnocovat investice a být opatrnější v jakémkoliv podnikatelském rozletu. I my v naší firmě nezůstáváme vůči podobným zprávám nečinní a jako dobrý příklad mohu uvést například ukazatel úspor, který jsme v tomto roce dokonce výrazně překročili. Za to patří můj vřelý dík všem našim spolupracovníkům, kteří se na těchto projektech podíleli. Pokud se příští rok potvrdí výše uvedené prognózy, budeme muset i my ve výrobních nákladech více šlápnout na brzdu, abychom zachovali konkurenceschopnost naší firmy. V divizi LEAN máme již pro takovou situaci vypracovaný plán, ve kterém se chceme s využitím nástrojů štíhlé výroby a administrativy na těchto činnostech aktivně podílet. 2) Rád bych opět poděkoval všem našim spolupracovníkům-zlepšovatelům, kteří i v letošním roce prokázali, že jim není naše továrna lhostejná. Nepřestávám obdivovat entuziasmus a erudici našich zlepšovatelů a přiznám se, že tyto zlepšováky jsou moje srdeční záležitost. A mohu potvrdit, že i nadále chce vedení této firmy zlepšovatelské aktivity podporovat. Proto nepolevujte a podávejte!

5


Vít KARGER

manažer oddělení Výrobních technologií 1) V  roce 2019 se můžeme pochlubit rekordním počtem realizovaných projektů, a to nejen v našem závodě. Podařil se nám také jeden významný projekt pro USA, za který jsme nesli plnou odpovědnost v oblasti vývoje, výroby, instalace i uvedení celé výrobní linky do provozu. Svým způsobem to byla zkouška na příští rok, kdy naše nástrojárna přebírá globální úlohu ve výrobě linek a zařízení pro celý koncern. Letošní rok byl také velmi důležitý z hlediska zavedení nové normy týkající se životního prostředí a bezpečnosti práce. Dostáváme se tak opět v této oblasti na špičku, což se samozřejmě kladně projeví i na naší konkurenceschopnosti. 2) Rád bych touto cestou popřál všem čtenářům Kiekert Zpravodaje, a zejména našim zaměstnancům, klidné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Andreas BINDER manažer oddělení Výroba 1) Největší výzvou pro výrobu byla v letošním roce stabilizace personálu na nových linkách a s tím spojené náročné dosahování cílů OEE. Nejvíce úsilí bylo třeba vynaložit na BMW H-latch, Daimler GL3, Audi E-latch a Daimler GL2.1, kde se setkaly komplikace s fluktuací zaměstnanců, technickým stavem linky i designem zámků. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, díky kterým se nám podařilo tuto náročnou situaci úspěšně zvládnout. Do cílové rovinky letošního roku vbíháme s dobrými výsledky, na čemž mají velkou zásluhu kolegové z oddělení údržby, kvality, logistiky a hlavně výroby. A co bude z mého pohledu klíčové v roce 2020? Plnění cílů OEE, trénování a školení zaměstnanců, úspěšné najíždění nových projektů a zvyšování nejen kvality, ale také pořádku ve výrobě. 2) Letošní rok byl úspěšný díky dobré spolupráci, inteligentnímu řešení problémů a proaktivní komunikaci. Poděkování za to patří všem zaměstnancům, kterým tímto přeji také příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2020 hodně zdraví, spokojenosti a spoustu hezkých dní.

Tomáš KRAJSA

manažer oddělení Výroba 1) Rok 2019 patřil k výrobně nejsilnějším rokům v historii přeloučského Kiekertu. Opět jsme se zabývali novými náběhy velkých i menších linek, a to se nám, myslím, společně povedlo po technologické i personální stránce. Můj obrovský dík patří všem operátorům a mistrům za to, jak zkušeně dokázali ve výrobě vše zvládnout. Dále mě těší, že naši mistři a hlavní mistři absolvovali velké školení na rozvoj svých dovedností v oblasti vedení lidí, které bylo výborně zorganizované divizí HR. Příští rok nás čeká již dlouho skloňované rozšiřování automatizace, zaměřené hlavně na výrobní linky. Osobně se na tuto výzvu těším a věřím, že nás posune zase o krok před naše konkurenty. 2) Všem zaměstnancům, tedy operátorům, obsluhám strojů a zařízení, manipulantům, mistrům, hlavním mistrům a všem kolegům z ostatních divizí bych chtěl velmi poděkovat. Rok 2019 byl náročný, ale díky týmové spolupráci jsme jej úspěšně zvládli. Přeji Vám pohodové Vánoce a v novém roce jen to nej.

6

HOBBY êê MAGDALÉNA NOVOTNÁ, LUBOŠ KOPECKÝ

Udělat svět dětem trochu hezčí V našem seriálu se dnes podíváme do světa pohádek, skřítků, rozkvetlých zahrad a zvířecích kamarádů. Navštívili jsme totiž kolegyni Magdalénu Novotnou z oddělení nákupu, která se věnuje psaní dětských knížek. êê Magdo, jak jste v sobě objevila spisovatelské sklony? Psaní jsem se věnovala už na gymnáziu, ale inspirací pro psaní dětských básní a textů pro mě byla moje sestra Barbora. Žije v americkém New Orleans a ve své rodině zavedla takový milý adventní zvyk. Od 1. prosince až do Štědrého dne provedla doma nějakou nezbednost, třeba svázala tkaničky bot nebo napekla cukroví, a pak to svedla na tajemného skřítka. Děti to milovaly a každý den se těšily, co zase skřítek v noci vyvede. Když mi každé ráno posílala fotky skřítkových lumpáren, psala jsem na oplátku ke každé fotce básničku s tím, že jsem dala skřítkovi jméno Střípek. A tak to celé začalo…

êê A skončilo to celou knížkou o skřítkovi Střípkovi, že? Je to tak. V psaní básniček o Střípkovi jsem našla zalíbení a v těchto dnech mi vychází již třetí knížka s názvem „Střípkův kouzelný podzim“, které předcházely „Střípkovy letní vylomeniny“ a jim zas „Střípkovo adventní dobrodružství“. Dětem se snažím zábavnou formou představit nejen svět kouzelných bytostí, ale také činnosti spojené s přírodou v různých ročních obdobích. V básničkách se tedy sbírají šípky, pouští se draci a opékají špekáčky. Aby se kruh uzavřel, již nyní dokončuji čtvrtou neveršovanou knihu, která vyjde příští rok na jaře a bude se jmenovat „Střípkovo jarní probouzení“.

êê Co všechno život „spisovatelky“ obnáší? Jak se říká: „Sama si peru, sama si vařím“ (smích). Každá kniha vzniká zhruba rok, a pokud jde o samotné vymyšlení příběhu a psaní, je to ta nejhezčí část. Tím to však nekončí – musím nastudovat podklady, průběžně se scházet s kreslířkou, grafičkou a tiskárnou. Nakonec i samotná distribuce jde za mnou, s knížkami oslovuji nakladatelství, obchody.

êê Kde mohou čtenáři o skřítkovi zjistit víc? Střípek má své vlastní stránky skritekstripek.cz, kde čtenáři mohou naleznout více informací. Navíc s Městskou přeloučskou knihovnou a dětskou hernou Mykabo spolupracuji na různých akcích pro děti. Tato setkání mám moc ráda, děti jsou bezprostřední a inspirativní. Takže vlastně nedělám svět hezčí já jim, ale svou fantazií naopak oni mně.


NA NÁVŠTĚVĚ êê JANA KUPOVÁ, LUBOŠ KOPECKÝ

Cenu zámků znám od á do zet Dnes v našem seriálu navštívíme kolegyni Janu Kupovou, která měla ještě nedávno výsadní postavení jediné „obchoďačky“ v přeloučském Kiekertu. Co její práce obnáší? Kolika výběrových řízení se Kiekert ročně zúčastní? A jaké to je pracovat v týmu, který sídlí 800 km daleko? Ukázka pracovního dne Jany Kupové:

Û 7:00 Správa cen a prototypových požadavků

Û 9:00 Vyjasňování cenových rozdílů na finančním oddělení

Û 14:00 Školení GIMS pro kolegy

êê Jano, jaké byly Vaše začátky v Kiekertu?

mů nebo výrobní a prodejní ceny. Do těchto cen musí být zakalkulovány všechny náklady spojené se zakázkou, vyčíslit proto musíme například i vývoj a výrobu prototypů, balení či místo dodání.

êê Můžeme se na chvíli zastavit u obcho-

Tak to nemusíme jít tak daleko do historie, v KCS pracuji necelé čtyři roky. Po celou tuto dobu mám na starosti obchodní podporu pro tři naše zákazníky. Na obchodní pozici jsem byla opravdu v Přelouči donedávna jediná, v létě se náš tým rozrostl o dva kolegy na globálních pozicích a doufám, že tento trend bude nadále pokračovat.

êê Mohla byste nám přiblížit svou pracovní náplň? Začala bych možná tím, jak vypadá obchodní oddělení v koncernu Kiekert. Jeho sídlo je v německé centrále v Heiligenhausu, kde pracuje tým zhruba čtyřiceti obchodníků. Struktura je následující: na vrcholu stojí výkonný sales vice president (šéf obchodu) a jemu se zodpovídá několik ředitelů prodeje, kteří mají na starosti různé skupiny zákazníků z  celého světa. Každý z těchto ředitelů má k  ruce několik key account managers, neboli specialistů zodpovídajících za komunikaci s  konkrétními klíčovými partnery. No a jelikož tito specialisté ke své práci potřebují velké množství informací, dat a podkladů k analýzám, využívají služeb kolegů, kteří se nazývají „podpora prodeje“. A zde přicházím na scénu já! (smích). Náplní naší práce jsou hlavně přípravy finančních nabídek a kalkulací při výběrových řízeních. Dále jsme zodpovědní za správu cen a prototypových požadavků. Než samotnou nabídku zákazníkovi zpracujeme, veškeré vstupující položky musíme nechat spočítat všemi oslovenými odděleními do nejmenších detailů, ať se to již týká vyráběných obje-

êê Jak vypadá Váš běžný pracovní den? Teď asi zklamu čtenáře, kteří čekají vzrušující historky ze světových veletrhů nebo popis exotických pokrmů na večeřích s klienty. Práce v zákaznické podpoře představuje hlavně detailní zpracování potřebných podkladů, analytickou práci s excelovými tabulkami či zpracování dat v online zákaznických portálech. Jak již bylo řečeno v úvodu, jsem součástí globálního týmu, a tak naše porady probíhají přes Skype a v němčině. Pokud je přítomen i zákazník, jemuž němčina není vlastní, komunikujeme v angličtině. Mám na starosti podporu obchodu s německými značkami BMW, Daimler a MAN, s jejichž představiteli se setkávám i osobně, pokud zavítají do naší firmy.

„Pro zákazníka Daimler připravujeme v průměru dvě až tři cenové nabídky denně.“ V rámci plnění úkolů samozřejmě spolupracuji s kolegy napříč celou firmou, hlavně pak s odděleními financí, prototypové dílny, logistiky a nákupu. Při stanovování cen je třeba mít povědomí o celém výrobním procesu, od sériových výrobních nástrojů až po nové varianty zámků, a tak dobrá rada přijde vždycky vhod.

du naší firmy? Kolika výběrových řízení se Kiekert ročně účastní a kolik dnes máme vlastně zákazníků? Výběrová řízení jsou náš denní chleba. Například pro Daimler letos zpracováváme nabídku již s číslem 708, což znamená, že pro tuto automobilku připravujeme v průměru dvě až tři nabídky denně. A kolik máme aktuálně zákazníků? V našem portfoliu jich aktuálně najdete víc než šedesát.

êê

Co Vás na práci baví a bez čeho byste se nejraději obešla? Přestože jsem vystudovaná „paní učitelka“ s aprobací německý jazyk a hudební výchova, kupodivu jsem se zcela našla v analytické práci. Takže můj svět je program Excel a jeho kontingenční tabulky. Jsem ráda, když čísla, ceny i termíny sedí a vše má svůj řád. Negativem je občasná monotónnější a předvídatelná práce, ale tu si zase ráda občas zpříjemním školením pro své kolegy.

êê U jakých koníčků se nejvíce odreagujete? O co mám usedlejší práci, o to víc se ráda odvážu při adrenalinových sportech. S rodinou máme například moc rádi sjezdy na horských kolech, oblíbenými destinacemi jsou Rychlebské stezky nebo Klínovec. Ráda taky běhám, dubnovou Kiekert desítku jsem postupně nahradila za půlmaraton. No a pokud je chvilka, lehce opráším klávesy svého piána, na které jsem aktivně hrála patnáct let (smích). Děkuji za rozhovor. 7


SOUTĚŽ êê LUBOŠ KOPECKÝ

Ježíšek už přešlapuje za dveřmi Nejkrásnější svátky v roce se již blíží a s nimi i každoroční příjemné starosti, čím potěšit naše nejmenší. Pokud přemýšlíte, kde pořídit vše pod jednou střechou (a při troše štěstí i zadarmo), máme pro vás řešení – Sparkys. Hračkářství Sparkys bylo založeno v roce 1998 a během dvaceti let se rozrostlo na jednu z největších obchodních sítí s hračkami. Prodejny Sparkys nejsou známy jen jako místo nakupování, ale také zábavy, o  čemž svědčí hrací koutky, skluzavky nebo prolézačky. Naleznete zde hračky a dárky, které jsou na českém trhu ojedinělé, stejně jako nejznámější světové značky. Mezi ty patří hlavně Mattel, Lego, SpinMaster, DinoToys, Hasbro, Albi a desítky dalších. Kompletní nabídku hraček pro letošní Vánoce naleznete na webu www.sparkys.cz nebo v tištěném stošestnáctistránkovém vánočním katalogu, který na vás čeká ve stojanech a v denních místnostech spolu s aktuálním Kiekert Zpravodajem.

Vybrali jste si již ve Sparkys ten správný dárek? A chtěli byste jej zadarmo? Pokud ano, stačí s námi soutěžit!

Sleva

10 %

Do 16. prosince nám pošlete na adresu zpravodaj@kiekert.com odpověď na otázku: „Kolikrát si medvídek Sparkys oblékl v aktuálním katalogu vánoční čepičku?“. Odpověď naleznete, jak již bylo výše uvedeno, v katalozích nebo na webových stránkách, a tři vylosovaní výherci se budou moci těšit na dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč do  prodejny Sparkys v pardubickém obchodním centru Palác Pardubice. A to není vše – každý zaměstnanec, který se v prosinci v této prodejně prokáže zaměstnaneckým průkazem Kiekert, získává slevu 10 %! Tak hezké Vánoce a příjemné nákupy všem.

KOMUNIKACE êê LUBOŠ KOPECKÝ

Kiekert ocenil nejzajímavější zaměstnanecké projekty Společnost Kiekert vyhodnotila projekty zaměstnanců, kteří se aktivně angažují ve svém okolí. Dnes vám představíme deset nejpůsobivějších návrhů, mezi které bylo rozděleno sto tisíc korun. Poslední říjnový pátek se sešla marketingová komise naší společnosti ve složení Lukáš Hlava, Petr Kuchyňa, Aleš Jirásek, Ilona Fialová a Luboš Kopecký a vyhodnotila 34 žádostí, které v rámci projektu „10 × 10“ zaslali naši aktivní kolegové. Záběr činností byl vskutku obdivuhodný, od charitativního běhu, přes taneční soutěž až po záchranu historických památek. Hodnotícími parametry byla smysluplnost, vzdálenost od Přelouče, marketingový přínos, provázanost s našimi zaměstnanci a síla příběhu. Po pečlivém zvážení všech těchto aspektů vám nyní představujeme deset vítězných návrhů, které si dle našeho názoru finanční podporu jistě zaslouží. 1. Podpora mládežnického fotbalu ve Chvaleticích, navrhovatel Michal Vančura a kolektiv 2. Podpora Sboru dobrovolných hasičů v Labětíně, navrhovatelka Petra Svobodová a kolektiv 8

zovaná Sborem dobrovolných hasičů Lohe3. Partnerství s akcí „Běh pro pěstouny nice, navrhovatel Radek Salfický a kolektiv aneb hledáme rodiče“ – charitativní běh 9. Liga lesní moudrosti – aktivní výchova dětí v rámci pardubického Sportovního parku, k ochraně přírody, v Cholticích, navrhovatel: navrhovatel Zdeněk Laburda Pavlína Korbelová a ko4. Fotbalový den Kiekert lektiv pro děti i dospělé v Tetově, 10. Podpora pardunavrhovatel Tomáš Novotný bického sdružení a kolektiv Hledači historie za5. Podpora sportovního klubu bývajícího se záchranou badmintonu v Lázních Bohdaa  renovací historických neč, navrhovatel Radek Kaderka památek, navrhovatel: Jan a kolektiv Kočí 6. Podpora organizace Junák – Děkujeme všem zaměstČeský skaut v Přelouči, navrhonancům, kteří své návrhy vatelka Radka Mazáčová do letošního ročníku 10 × 10 7. Podpora dětského oddílu zaslali. Velice si vážíme všech aerobiku ve Chvaleticích, nadšenců, kteří svůj volný čas navrhovatelka Renata a energii věnují zlepšování žiLapková Vloni Kikert vota ve svém okolí, a je nám ctí 8. Podpora Pohádkové přispěl například na monoski cesty pro děti organijejich projekty podporovat. pro postiženou Lucinku Û

Profile for Kiekert

Kiekert Zpravodaj 2019_16  

Kiekert Zpravodaj 2019_16  

Profile for kiekert
Advertisement