Page 1

1


‫דת!‬ ‫ח ֶ‬ ‫מיו ֶ‬ ‫קה ְ‬ ‫צא ל ְהַר ְפַתְ ָ‬ ‫בואו ו ְנ ֵ ֶ‬ ‫רא ל ֶָזה‪:‬‬ ‫ק ָ‬ ‫כן נ ִ ְ‬ ‫רת ‪,‬ו ְל ָ ֵ‬ ‫ש ֶ‬ ‫שר ְ ֶ‬ ‫קשורות בְ ַ‬ ‫תיות ְ‬ ‫נינו או ִ‬ ‫ל ְפָ ֵ‬ ‫תיות‪.‬‬ ‫רת או ִ‬ ‫ש ֶ‬ ‫שר ְ ֶ‬ ‫ק ַ‬ ‫ַ‬ ‫הן‬ ‫צא מָ ֵ‬ ‫מ ָ‬ ‫אם נ ִ ְ‬ ‫לים ‪ִ .‬‬ ‫מי ִ‬ ‫תרות ִ‬ ‫סתַ ְ‬ ‫מ ְ‬ ‫בְקשרשרת זו ִ‬ ‫לים‪,‬‬ ‫מי ִ‬ ‫הַ ִ‬ ‫ריאות‬ ‫על בְ ִ‬ ‫דנו ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫של ָ ַ‬ ‫בים ֶ‬ ‫חשו ִ‬ ‫טים ָ‬ ‫שפָ ִ‬ ‫מ ְ‬ ‫רן ל ְ ִ‬ ‫חבְ ָ‬ ‫כל ל ְ ַ‬ ‫נו ַ‬ ‫להעלות הצעות‬ ‫שן‪.‬‬ ‫לאפשרהַ ֵ‬ ‫לה?!‬ ‫מי ָ‬ ‫מת ִ‬ ‫ס?תֶַיי ֶ‬ ‫פש ְ‬ ‫ש ֵמִ‬ ‫חֶ‬ ‫עים ַ‬ ‫ואז ִ נ ֵ‬ ‫תיותך ְסו‬ ‫ח ֵ‬ ‫לי נ ְ ַ‬ ‫או ַ‬ ‫דעל ְ ַ‬ ‫צי‬ ‫פיותמַ‪ִ ְ ,‬‬ ‫תם‬ ‫א ִֶ‬ ‫אי‬ ‫פש או ִ ֵ‬ ‫פיות?‬ ‫תיות סו ִ‬ ‫צא או ִ‬ ‫מ ַ‬ ‫מי ָ‬ ‫ִ‬ ‫לים?‬ ‫מי ִ‬ ‫גלות ִ‬ ‫ח לְ ַ‬ ‫לי ַ‬ ‫מי הִצ ְ ִ‬ ‫ִ‬ ‫לים‪.‬‬ ‫מי ִ‬ ‫את הַ ִ‬ ‫קרוא ֶ‬ ‫סה ל ִ ְ‬ ‫בואו נ ְנ ַ ֶ‬ ‫לבקש לקרוא מילה אחרי מילה בכיוון החיצים‬

‫‪2‬‬


‫כר‬ ‫שהוא זו ֵ‬ ‫חשוב ֶ‬ ‫פט ָ‬ ‫ש ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫לנו ִ‬ ‫מר ָ‬ ‫יכול לו ַ‬ ‫מי ָ‬ ‫ִ‬ ‫חד?‬ ‫לם י ַ ַ‬ ‫לכו ָ‬ ‫שר ְ‬ ‫ק ֶ‬ ‫דה או בְ ֶ‬ ‫חי ָ‬ ‫לינו בַ ִ‬ ‫שג ִ ִ‬ ‫רים ֶ‬ ‫ס ִ‬ ‫מ ָ‬ ‫ה ְ‬ ‫מן ַ‬ ‫חד ְ‬ ‫א ָ‬ ‫כל ֶ‬ ‫ל ָ‬ ‫שר ְ‬ ‫ק ֶ‬ ‫בְ ֶ‬

‫פט ַ‬ ‫ש ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫בַ ִ‬ ‫הָירוק ‪13‬‬

‫תיות‬ ‫או ִ‬

‫ה ָ‬ ‫פט ַ‬ ‫ש ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫בַ ִ‬ ‫תכול ‪9‬‬

‫תיות‬ ‫או ִ‬

‫ל ָ‬ ‫ה ָ‬ ‫פט ַ‬ ‫ש ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫בַ ִ‬ ‫בן ‪10‬‬

‫תיות‬ ‫או ִ‬

‫הכול‬ ‫סך ְ ַ‬ ‫בְ ַ‬

‫‪32‬‬

‫תיות‬ ‫או ִ‬

‫נן‬ ‫ש ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫על ִ‬ ‫תם ַ‬ ‫ד ֶ‬ ‫מ ְ‬ ‫ל ַ‬ ‫ש ְ‬ ‫דע ֶ‬ ‫מי ַ‬ ‫כם ֵ‬ ‫ל ֶ‬ ‫כיר ָ‬ ‫מז ְ ִ‬ ‫סכום ַ‬ ‫ה ְ‬ ‫אם ַ‬ ‫ה ִ‬ ‫ַ‬ ‫שהו?‬ ‫ל ֶ‬ ‫כָ ְ‬

‫‪3‬‬


‫רים?‬ ‫שת? זוכְ ִ‬ ‫ש ֶ‬ ‫ע ֶ‬ ‫הי ַ‬ ‫מ ִ‬ ‫ו ַ‬ ‫שת‪.‬‬ ‫ש ֶ‬ ‫ע ֶ‬ ‫אים ַ‬ ‫ניים קור ְ ִ‬ ‫שי ַ‬ ‫לת הַ ִ‬ ‫ח ַ‬ ‫מ ֲ‬ ‫לְ ַ‬ ‫שת‪:‬שנדבק‬ ‫שכבה(‬ ‫חיים‬ ‫שבפה‬ ‫ש ֶ‬ ‫ע ֶ‬ ‫ברובדך ְ)הָ ַ‬ ‫לי‬ ‫רה תַהֲ ִ‬ ‫צד קו ֶ‬ ‫כי ָ‬ ‫בין ֵ‬ ‫החיידקיםהָ ִ‬ ‫סה ל ְ‬ ‫בה נ ְנ ַ ֶ‬ ‫•הָ ָ‬ ‫לשיניים‪.‬‬ ‫שינוי‪.‬‬ ‫ללא ִ‬ ‫אית ְ‬ ‫שן נ ִר ְ ֵ‬ ‫כלום ‪,‬הַ ֵ‬ ‫אים ְ‬ ‫לה לא רו ִ‬ ‫ח ָ‬ ‫‪ 1.‬בַהֲתְ ָ‬ ‫שנדבק‬ ‫המתוק‬ ‫הם‬ ‫לה‬ ‫חי ָ‬ ‫מת ְ ִ‬ ‫היא ַ‬ ‫שך ְ ִ‬ ‫מ ֵ‬ ‫האוכל ְ‬ ‫שת‪ ,‬ובַהֵ‬ ‫את ֶ‬ ‫חל ֶ‬ ‫לאכולנ ֶ ֱ‬ ‫שן‬ ‫גית הַ ֵ‬ ‫אוהבים ִ‬ ‫חר כ ָך ְ ְזגו‬ ‫‪ • 2.‬א ַ‬ ‫לשיניים‪.‬‬ ‫צר חור‪.‬‬ ‫היוו ָ ֵ‬ ‫חיל ל ְ ִ‬ ‫מת ְ ִ‬ ‫גם ו ַ‬ ‫להיפַ ֵ‬ ‫ְ‬ ‫שזללו‬ ‫חומצה‬ ‫דל‪.‬‬ ‫את ַ‬ ‫החור יג ְ‬ ‫צה ו ְ ַ‬ ‫מ ָ‬ ‫אחרי ְ‬ ‫רישו חו‬ ‫קים ‪,‬י ַפְ ִ‬ ‫מפרישים ִ‬ ‫ד‬ ‫חיי ַ‬ ‫נסו ַ‬ ‫החיידקיםייכ ָ ְ‬ ‫החור‬ ‫אל ַ‬ ‫•‪ֶ . 3‬‬ ‫קורה לשן ? להדגים ברצף שלב אחרי שלב‪.‬‬ ‫מה בעצם‬ ‫האוכל‬ ‫סת‪.‬‬ ‫שן נ ֶהֱר ֶ ֶ‬ ‫גדול‪ .‬הַ ֵ‬ ‫שאריותחור ָ‬ ‫שֵיש‬ ‫‪. 4‬כ ְ ְ‬ ‫• החומצה מכרסמת בשן ועלולה לגרום לחורים‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫?‬ ‫?‬

‫קר‬ ‫נ ְבַ ֵ‬ ‫פאת‬ ‫מר ְ ְ‬ ‫בְ ִ‬ ‫ניים‬ ‫שי ַ‬ ‫ה ִ‬ ‫ַ‬ ‫רך‬ ‫לצו ֶ‬ ‫ְ‬ ‫איטום‬ ‫ִ‬ ‫קר‬ ‫בבו ֶ‬ ‫ַ‬ ‫צים‬ ‫חִ‬ ‫רי‬ ‫ִ‬ ‫ח‬ ‫ָ‬ ‫רב! ַ‬ ‫לי‬ ‫ונ ַבַ ְ‬ ‫ע ִֶ‬ ‫צֶ‬ ‫רצוי‬ ‫‪ָ ...‬‬ ‫שמור‬ ‫לְ ְ‬ ‫וִ‬ ‫חר‬ ‫א ַ‬ ‫ל ֲ‬ ‫שטוף ְ‬ ‫ל ְ‬ ‫ִ‬ ‫על‪...‬‬ ‫ַ‬ ‫ארו ָ ָ‬ ‫וְַ‬ ‫רי‬ ‫פ ִ‬ ‫חה‪ְ .‬‬ ‫שר‬ ‫פ‬ ‫אְֲ‬ ‫הֶ‬ ‫עם‬ ‫טב‬ ‫הי ִ ֵ‬ ‫ח‬ ‫צ ַ‬ ‫ח ֵ‬ ‫צ ְָ‬ ‫נְ ַ‬ ‫ח‬ ‫קינו ִ ַ‬ ‫מתוק ֵ ְ‬ ‫ל‬ ‫לה‬ ‫כי ָ‬ ‫מ ִ‬ ‫ה ְ‬ ‫חה ַ‬ ‫ש ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫ִ‬ ‫ריד‬ ‫פלואו ִ‬ ‫ְ‬

‫?‬ ‫?‬

‫?‬

‫מן‪,‬‬ ‫בה ז ְ ַ‬ ‫הר ְ ֵ‬ ‫ַ‬ ‫פה‬ ‫מתוק בַ ֵ‬ ‫ָ‬

‫ארוחות‬ ‫כל ֲ‬ ‫נא ָ‬ ‫בן‬ ‫ונותָ‬ ‫כמו‬ ‫ַ‬ ‫וְ‬ ‫מגו ָ‬ ‫ְ‬ ‫ק‬ ‫שַ ְֶ‬ ‫ו ְנ ִ ְנ‬ ‫בה‬ ‫פיד ֵ‬ ‫הר ְ‬ ‫תה ִ ַ‬ ‫ים‬ ‫מ ִ‬ ‫ַ‬

‫?‬

‫פה‬ ‫קים בַ ֶ‬ ‫ד ִ‬ ‫יי ַ‬ ‫ח ְ‬ ‫ַ‬ ‫רישו‬ ‫פ ִ‬ ‫יַ ְ‬ ‫צה‬ ‫מ ָ‬ ‫חו ְ‬

‫?‬

‫לה‬ ‫חי ָ‬ ‫מתְ ִ‬ ‫ַ‬ ‫צר‬ ‫וו ֵ‬ ‫הי ָ‬ ‫ל ִ‬ ‫ְ‬ ‫שת‬ ‫ש ֶ‬ ‫ע ֶּ‬ ‫ַ‬

‫אם‬ ‫בל ִ‬ ‫א ָ‬ ‫ֲ‬

‫?‬

‫חיל‬ ‫נ ַתְ ִ‬ ‫אב‬ ‫גיש כְ ֵ‬ ‫הר ְ ִ‬ ‫ל ַ‬ ‫ְ‬

‫?‬

‫לם‬ ‫בסו ַ‬ ‫ְ‬ ‫ריות‬ ‫ח ָ‬ ‫הא ֲ‬ ‫ַ‬ ‫לי‪...‬‬ ‫ש ִ‬ ‫ֶ‬

‫חיוך‬ ‫ִ‬ ‫פה!‬ ‫יָ ֶ‬

‫?‬ ‫?‬ ‫?‬

‫?‬

‫?‬ ‫?‬

‫‪5‬‬


‫מגוָון‬ ‫ריא ‪ְ ,‬‬ ‫מזון בָ ִ‬ ‫אכול ָ‬ ‫שר ל ֶ ֳ‬ ‫שאֶפְ ָ‬ ‫אינו ֶ‬ ‫רָ ִ‬ ‫ניים‪.‬‬ ‫שי ַ‬ ‫ריאות הַ ִ‬ ‫על בְ ִ‬ ‫שמור ַ‬ ‫עים ‪,‬ו ְל ִ ְ‬ ‫ט ִ‬ ‫וְ ָ‬ ‫קבוצות‬ ‫הן ְ‬ ‫מ ֵ‬ ‫רים ָ‬ ‫אם אנו זוכ ְ ִ‬ ‫בדוק ִ‬ ‫בואו נ ִ ְ‬ ‫דה‪.‬‬ ‫מי ָ‬ ‫פיר ָ ִ‬ ‫שבַ ִ‬ ‫מזון ֶ‬ ‫הַ ָ‬ ‫לב!‬ ‫שימו ֵ‬ ‫תה ‪ִ ,‬‬ ‫ע ָ‬ ‫וְ ַ‬ ‫מה‬ ‫בלו כ ַ ָ‬ ‫כם הִתְבַל ְ ְ‬ ‫ני ֶ‬ ‫של ִפְ ֵ‬ ‫דה ֶ‬ ‫מי ָ‬ ‫פיר ָ ִ‬ ‫בַ ִ‬ ‫רת‪.‬‬ ‫ח ֶ‬ ‫צה א ֶ‬ ‫קבו ָ‬ ‫טעות ל ִ ְ‬ ‫נסו בְ ָ‬ ‫מזונות ו ְנ ִכ ְ ְ‬ ‫ְ‬ ‫מם‪.‬‬ ‫מקו ָ‬ ‫רם ל ִ ְ‬ ‫חִזי ָ‬ ‫תם ול ְהַ ֲ‬ ‫מצוא או ָ‬ ‫נסו ל ִ ְ‬ ‫ַ‬ ‫קים‪,‬‬ ‫מתָ ִ‬ ‫מ ְ‬ ‫צת הַ ַ‬ ‫קבו ַ‬ ‫ע לִ ְ‬ ‫מדו ַ‬ ‫רים ַ‬ ‫זוכ ְ ִ‬ ‫קים ֵיש‬ ‫ממותָ ִ‬ ‫קאות הַ ְ‬ ‫ש ָ‬ ‫פים ו ְהַמַ ְ‬ ‫טי ִ‬ ‫ח ִ‬ ‫הַ ָ‬ ‫דה?‬ ‫מי ָ‬ ‫פיר ָ ִ‬ ‫מקום בַ ִ‬ ‫עט ָ‬ ‫כך מְ ַ‬ ‫כל ָ‬ ‫ָ‬ ‫קבוצות?‬ ‫שאר הַ ְ‬ ‫מ ְ‬ ‫קת ִ‬ ‫מנותֶ ֶ‬ ‫היא ְ‬ ‫ע ִ‬ ‫מדו ַ‬ ‫ַ‬

‫‪6‬‬


‫צה‬ ‫מ ָ‬ ‫שים חו ְ‬ ‫רי ִ‬ ‫הם מַפְ ִ‬ ‫ש ֵ‬ ‫מזון ‪,‬ו ְ ֶ‬ ‫שבַ ָ‬ ‫כר ֶ‬ ‫הסו ָ‬ ‫את ַ‬ ‫אכול ֶ‬ ‫בים ל ֶ ֳ‬ ‫קים אוהֲ ִ‬ ‫ד ִ‬ ‫חיי ַ‬ ‫שה ַ ַ‬ ‫דנו ֶ‬ ‫מ ְ‬ ‫לָ ַ‬ ‫כר?‬ ‫לים ֵיש סו ָ‬ ‫מאֲכ ָ ִ‬ ‫אילו ַ‬ ‫ניים ‪.‬בְ ֵ‬ ‫שי ַ‬ ‫גית הַ ִ‬ ‫את ְזגו ִ‬ ‫שה ֶ‬ ‫לי ָ‬ ‫ח ִ‬ ‫מ ֲ‬ ‫הַ ַ‬ ‫כר‬ ‫הסו ָ‬ ‫ש ַ‬ ‫רים ֶ‬ ‫תם זוכ ְ ִ‬ ‫כר‪ .‬א ֶ‬ ‫קים ֵיש סו ָ‬ ‫מת ָ ִ‬ ‫מ ְ‬ ‫קים ‪.‬בְ ַ‬ ‫ד ִ‬ ‫תם צו ְ‬ ‫א ֶ‬ ‫לד‪.‬‬ ‫רח שוקו ַ‬ ‫מ ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫לד ובְ ִ‬ ‫בשוקו ַ‬ ‫ריות ‪ְ ,‬‬ ‫בסוכ ָ ִ‬ ‫רק ְ‬ ‫צא לא ַ‬ ‫מ ָ‬ ‫נִ ְ‬ ‫כר?‬ ‫הסו ָ‬ ‫צא ַ‬ ‫מ ָ‬ ‫כן עוד נ ִ ְ‬ ‫הי ָ‬ ‫ֵ‬

‫הם‬ ‫ש ֵ‬ ‫כר ֶ‬ ‫הסו ָ‬ ‫פי ַ‬ ‫על ִ‬ ‫קבוצות‪ַ ,‬‬ ‫מזונות ל ִ ְ‬ ‫את הַ ְ‬ ‫מיין ֶ‬ ‫סה ל ְ ַ‬ ‫בואו נ ְנ ַ ֶ‬ ‫לים‬ ‫כי ִ‬ ‫מְ ִ‬

‫‪7‬‬


‫תם?‬ ‫ע ֶ‬ ‫ד ְ‬ ‫הַי ְ ַ‬ ‫מן‬ ‫כל הַז ְ ַ‬ ‫שך ָ‬ ‫ניים ‪.‬בְמֶ ֶ‬ ‫שי ַ‬ ‫מאוד ל ַ ִ‬ ‫מִזיק ְ‬ ‫פה ַ‬ ‫מן בַ ֵ‬ ‫בה ז ְ ַ‬ ‫צא הַר ְ ֵ‬ ‫מ ָ‬ ‫מתוק הַנ ִ ְ‬ ‫מזון ָ‬ ‫ָ‬ ‫מתוק‬ ‫שה ָ‬ ‫ע ֶ‬ ‫הרוק נ ַ ֲ‬ ‫כת ‪ַ ,‬‬ ‫ש ֶ‬ ‫מ ֶ‬ ‫תיקות נ ִ ְ‬ ‫מ ִ‬ ‫ריָיה ‪,‬הַ ְ‬ ‫הסוכ ָ ִ‬ ‫את ַ‬ ‫צים ֶ‬ ‫חנו מוצ ְ ִ‬ ‫שאֲנ ַ ְ‬ ‫ֶ‬ ‫גים"‪.‬‬ ‫קים "חוג ְ ִ‬ ‫ד ִ‬ ‫חיי ַ‬ ‫ו ְהַ ַ‬ ‫מת‬ ‫הגור ֶ ֶ‬ ‫צה ַ‬ ‫מ ָ‬ ‫ריש חו ְ‬ ‫כר ול ְהַפְ ִ‬ ‫מן ל ִ 'ְזלול' סו ָ‬ ‫בה ז ְ ַ‬ ‫הם הַר ְ ֵ‬ ‫ֵיש ל ָ ֶ‬ ‫‪.‬‬

‫זיק!‬ ‫מ ִ‬ ‫כי ַ‬ ‫ה ִ‬ ‫ביק ‪ֲ -‬‬ ‫ד ִ‬ ‫שך ו ְ ָ‬ ‫ממו ָ‬ ‫מתוק ‪ְ ,‬‬ ‫כי ָ‬ ‫זכור ִ‬ ‫כן נ ִ ְ‬ ‫ל ֵ‬ ‫ָ‬ ‫ניים?‬ ‫שי ַ‬ ‫גרום נ ֶֶזק ל ַ ִ‬ ‫לי ל ִ ְ‬ ‫מבְ ִ‬ ‫קים ִ‬ ‫מתָ ִ‬ ‫מ ְ‬ ‫עט ַ‬ ‫מ ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫נה ִ‬ ‫כם נ ֶהֳ ֶ‬ ‫עתְ ֶ‬ ‫ד ֲ‬ ‫צד ל ְ ַ‬ ‫כי ַ‬ ‫ֵ‬

‫עיט‬ ‫מ ִ‬ ‫ה ְ‬ ‫ל ַ‬ ‫ְ‬ ‫קים‬ ‫מת ָ ִ‬ ‫מ ְ‬ ‫בְ ַ‬ ‫לים‪,‬‬ ‫אם אוכְ ִ‬ ‫ִ‬ ‫ביום‬ ‫חת ַ‬ ‫עם א ַ‬ ‫פ ַ‬ ‫רק ַ‬ ‫אז ַ‬ ‫חה‪.‬‬ ‫ארו ָ‬ ‫ה ֲ‬ ‫עם ַ‬ ‫ִ‬

‫את‬ ‫שטוף ֶ‬ ‫ל ְ‬ ‫ִ‬ ‫יים‬ ‫שינ ַ ִ‬ ‫ה ִ‬ ‫פה ו ְ ַ‬ ‫ה ֶ‬ ‫ַ‬ ‫לה‬ ‫כי ָ‬ ‫א ִ‬ ‫ה ֲ‬ ‫חר ַ‬ ‫לא ַ‬ ‫יד ְ‬ ‫מ ָ‬ ‫ִ‬ ‫רב‪.‬‬ ‫ע ֶ‬ ‫קר ו ְ ֶ‬ ‫צח בו ֶ‬ ‫ח ֵ‬ ‫צ ְ‬ ‫ל ַ‬ ‫ְ‬

‫‪8‬‬


‫ולא‬ ‫חים ְ‬ ‫צ ִ‬ ‫ח ְ‬ ‫צ ְ‬ ‫מ ַ‬ ‫ְ‬ ‫רים‬ ‫וותְ ִ‬ ‫מ ַ‬ ‫ְ‬ ‫הפֶּה‪,‬‬ ‫רי ַ‬ ‫בכל אֲזוֹ ֵ‬ ‫נייִם ְ‬ ‫שי ַ‬ ‫ח ִׁ‬ ‫חצוּ ַ‬ ‫פיד עַל צִ ְ‬ ‫ק ִּ‬ ‫ה ְ‬ ‫תר לְ ַ‬ ‫חשׁוּב בְּיוֹ ֵ‬ ‫ָ‬ ‫יניִים‬ ‫השִׁ ַּ‬ ‫חי וְ ַ‬ ‫ל ִ‬ ‫די הַ ֶ‬ ‫תר – צִ ֵ‬ ‫לאט יו ֵ‬ ‫רם ְ‬ ‫הרוק זו ֵ‬ ‫הם ָ‬ ‫שבָ ֶ‬ ‫רים ֶ‬ ‫אזוֹ ִ‬ ‫יוחד בַּ ֲ‬ ‫ובמְ ָ‬ ‫ִ‬ ‫ליוֹנוֹת‪.‬‬ ‫העֶ ְ‬ ‫ָ‬


‫כל‬ ‫מא ֲ ָ‬ ‫שם הַ ַ‬ ‫את ֵ‬ ‫טיס ֶ‬ ‫כל כ ַר ְ ִ‬ ‫תבו בְ ָ‬ ‫מזון שונות ‪.‬כ ִ ְ‬ ‫קבוצות ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫סים ִ‬ ‫טי ִ‬ ‫כם כ ַר ְ ִ‬ ‫ני ֶ‬ ‫ל ִפְ ֵ‬ ‫חקו‬ ‫ש ֲ‬ ‫עיות ו ְ ַ‬ ‫בי ִ‬ ‫סי הַר ְ ִ‬ ‫טי ֵ‬ ‫את כ ַר ְ ִ‬ ‫בעו אותו ‪.‬ג ְִזרו ֶ‬ ‫איור ‪,‬ו ְצ ִ ְ‬ ‫ע בַ ִ‬ ‫פי ַ‬ ‫המו ִ‬ ‫סר ‪ַ ,‬‬ ‫ח ֵ‬ ‫הֶ ָ‬ ‫כם‪.‬‬ ‫נאתְ ֶ‬ ‫ל ְהַ ֲ‬

‫‪.1‬‬ ‫קר‬ ‫ני בו ֶ‬ ‫דג ְ ֵ‬ ‫‪ִ .2‬‬ ‫רז‬ ‫‪ .3‬או ֶ‬ ‫טה‬ ‫ס ָ‬ ‫פ ְ‬ ‫‪ַ .4‬‬ ‫‪.........................‬‬

‫חם‬ ‫ל ֶ‬ ‫‪ֶ. 1‬‬ ‫‪........................ .2‬‬ ‫רז‬ ‫‪ .3‬או ֶ‬ ‫טה‬ ‫ס ָ‬ ‫פ ְ‬ ‫‪ַ. 4‬‬

‫חם‬ ‫ל ֶ‬ ‫‪ֶ .1‬‬ ‫קר‬ ‫ני בו ֶ‬ ‫דג ְ ֵ‬ ‫‪ִ .2‬‬ ‫‪......................... .3‬‬ ‫טה‬ ‫ס ָ‬ ‫פ ְ‬ ‫‪ַ .4‬‬

‫חם‬ ‫ל ֶ‬ ‫‪ֶ .1‬‬ ‫קר‬ ‫ני בו ֶ‬ ‫דג ְ ֵ‬ ‫‪ִ .2‬‬ ‫רז‬ ‫‪ .3‬או ֶ‬ ‫‪......................... .4‬‬

‫‪9‬‬


‫‪.1‬‬ ‫פפון‬ ‫ל ְ‬ ‫מ ַ‬ ‫‪ְ .2‬‬ ‫פל‬ ‫פלְ ֵ‬ ‫‪ִ. 3‬‬ ‫זר‬ ‫‪. 4‬ג ֶ ֶ‬

‫‪..........................‬‬

‫‪.1‬‬ ‫נה‬ ‫‪. 2‬בַנ ָ ָ‬ ‫נה‬ ‫טי ָ‬ ‫מנ ְ ִ‬ ‫ל ֶ‬ ‫ק ֵ‬ ‫‪ְ. 3‬‬ ‫תים‬ ‫‪ .4‬תו ִ‬ ‫‪.........................‬‬

‫ייה‬ ‫עג ְבָנ ִ ָ‬ ‫‪ַ. 1‬‬ ‫‪......................... .2‬‬ ‫פל‬ ‫ל ֵ‬ ‫פ ְ‬ ‫‪ִ .3‬‬ ‫זר‬ ‫‪ .4‬ג ֶ ֶ‬

‫ייה‬ ‫עג ְבָנ ִ ָ‬ ‫‪ַ. 1‬‬ ‫פפון‬ ‫ל ְ‬ ‫מ ַ‬ ‫‪ְ. 2‬‬ ‫‪...................... .3‬‬ ‫זר‬ ‫‪ .4‬ג ֶ ֶ‬

‫ייה‬ ‫עג ְבָנ ִ ָ‬ ‫‪ַ. 1‬‬ ‫פפון‬ ‫ל ְ‬ ‫מ ַ‬ ‫‪ְ. 2‬‬ ‫פל‬ ‫ל ֵ‬ ‫פ ְ‬ ‫‪ִ .3‬‬ ‫‪......................... .4‬‬

‫גס‬ ‫‪ .1‬א ָ‬ ‫‪......................... .2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫נה‬ ‫טי ָ‬ ‫מנ ְ ִ‬ ‫ל ֶ‬ ‫ק ֵ‬ ‫ְ‬ ‫תים‬ ‫‪ .4‬תו ִ‬

‫גס‬ ‫‪ .1‬א ָ‬ ‫נה‬ ‫‪. 2‬בַנ ָ ָ‬ ‫‪......................... .3‬‬ ‫תים‬ ‫‪ .4‬תו ִ‬

‫גס‬ ‫‪ .1‬א ָ‬ ‫נה‬ ‫‪. 2‬בַנ ָ ָ‬ ‫נה‬ ‫טי ָ‬ ‫מנ ְ ִ‬ ‫ל ֶ‬ ‫ק ֵ‬ ‫‪ְ. 3‬‬ ‫‪......................... .4‬‬

‫‪10‬‬


‫אוכלים מגוון‬ ‫מקבוצת‬ ‫המזונות‬ ‫העשירים‬ ‫בחלבון‬

‫אוכלים מגוון‬ ‫מקבוצת‬ ‫המזונות‬ ‫העשירים‬ ‫בחלבון‬

‫אוכלים מגוון‬ ‫מקבוצת‬ ‫המזונות‬ ‫העשירים‬ ‫בחלבון‬

‫אוכלים מגוון‬ ‫מקבוצת‬ ‫המזונות‬ ‫העשירים‬ ‫בחלבון‬

‫)ביצה ומוצרי‬ ‫נה‬ ‫בי ָ‬ ‫‪.‬ג ְ ִ‬ ‫חלב(‬

‫ביצה ומוצרי(‬ ‫‪.........................‬‬ ‫‪) .2‬חלב‬

‫ביצה ומוצרי(‬ ‫נה‬ ‫בי ָ‬ ‫‪.‬ג ְ ִ‬ ‫)חלב‬

‫ביצה ומוצרי(‬ ‫נה‬ ‫בי ָ‬ ‫‪.‬ג ְ ִ‬ ‫)חלב‬

‫‪.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בה‬ ‫צהו ָ‬ ‫ְ‬ ‫טג'‬ ‫‪ .3‬קו ֶ‬ ‫רט‬ ‫‪ .4‬יוגו ְ‬

‫‪.........................‬‬

‫אוכלים מגוון‬ ‫מקבוצת המזונות‬ ‫העשירים בחלבון‬ ‫בשר‪ ,‬עוף‪ ,‬דג(‬ ‫)וקטניות‬

‫‪.1‬‬ ‫ציצות‬ ‫ק ִ‬ ‫‪ְ. 2‬‬ ‫נה‬ ‫‪ .3‬טו ָ‬ ‫‪ .4‬חומוס‬

‫‪.........................‬‬

‫צה‬ ‫בי ָ‬ ‫‪ֵ. 1‬‬

‫טג'‬ ‫‪ .3‬קו ֶ‬ ‫רט‬ ‫‪ .4‬יוגו ְ‬

‫אוכלים מגוון‬ ‫מקבוצת המזונות‬ ‫העשירים בחלבון‬ ‫בשר‪ ,‬עוף‪ ,‬דג(‬ ‫)וקטניות‬

‫‪ .1‬עוף‬ ‫‪......................... .2‬‬ ‫נה‬ ‫‪ .3‬טו ָ‬ ‫‪ .4‬חומוס‬

‫צה‬ ‫בי ָ‬ ‫‪ֵ. 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בה‬ ‫צהו ָ‬ ‫ְ‬ ‫‪......................... .3‬‬ ‫רט‬ ‫‪ .4‬יוגו ְ‬

‫אוכלים מגוון‬ ‫מקבוצת המזונות‬ ‫העשירים בחלבון‬ ‫בשר‪ ,‬עוף‪ ,‬דג(‬ ‫)וקטניות‬

‫‪ .1‬עוף‬ ‫ציצות‬ ‫ק ִ‬ ‫‪ְ. 2‬‬ ‫‪......................... .3‬‬ ‫‪ .4‬חומוס‬

‫צה‬ ‫בי ָ‬ ‫‪ֵ. 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בה‬ ‫צהו ָ‬ ‫ְ‬ ‫טג'‬ ‫‪ .3‬קו ֶ‬ ‫‪......................... .4‬‬

‫אוכלים מגוון‬ ‫מקבוצת המזונות‬ ‫העשירים בחלבון‬ ‫בשר‪ ,‬עוף‪ ,‬דג(‬ ‫)וקטניות‬

‫‪ .1‬עוף‬ ‫ציצות‬ ‫ק ִ‬ ‫‪ְ. 2‬‬ ‫נה‬ ‫‪ .3‬טו ָ‬ ‫‪......................... .4‬‬

‫‪11‬‬


‫‪.1‬‬ ‫קדו‬ ‫אבו ָ‬ ‫‪ֲ . 2‬‬ ‫דים‬ ‫ק ִ‬ ‫ש ֵ‬ ‫‪ְ . 3‬‬ ‫נה‬ ‫חי ָ‬ ‫ט ִ‬ ‫‪ְ . 4‬‬

‫‪.........................‬‬

‫‪.1‬‬ ‫ריות‬ ‫‪ .2‬סוכָ ִ‬ ‫פס‬ ‫צ'י ְ‬ ‫טיף ִ‬ ‫ח ִ‬ ‫‪ֲ. 3‬‬ ‫קה‬ ‫ש ֶ‬ ‫מ ְ‬ ‫‪ַ. 4‬‬ ‫תק‬ ‫ממו ָ‬ ‫ְ‬ ‫‪.........................‬‬

‫תים‬ ‫זי ִ‬ ‫‪ֵ. 1‬‬ ‫‪......................... .2‬‬ ‫דים‬ ‫ק ִ‬ ‫ש ֵ‬ ‫‪ְ. 3‬‬ ‫נה‬ ‫חי ָ‬ ‫ט ִ‬ ‫‪ְ. 4‬‬

‫גיות‬ ‫‪ .1‬עו ִ‬ ‫‪......................... .2‬‬ ‫פס‬ ‫צ'י ְ‬ ‫טיף ִ‬ ‫ח ִ‬ ‫‪ֲ. 3‬‬ ‫קה‬ ‫ש ֶ‬ ‫מ ְ‬ ‫‪ַ. 4‬‬ ‫תק‬ ‫ממו ָ‬ ‫ְ‬

‫תים‬ ‫זי ִ‬ ‫‪ֵ. 1‬‬ ‫קדו‬ ‫אבו ָ‬ ‫‪ֲ. 2‬‬ ‫‪......................... .3‬‬ ‫נה‬ ‫חי ָ‬ ‫ט ִ‬ ‫‪ְ. 4‬‬

‫גיות‬ ‫‪ .1‬עו ִ‬ ‫ריות‬ ‫‪ .2‬סוכָ ִ‬ ‫‪......................... .3‬‬ ‫קה‬ ‫ש ֶ‬ ‫מ ְ‬ ‫‪ַ. 4‬‬ ‫תק‬ ‫ממו ָ‬ ‫ְ‬

‫תים‬ ‫זי ִ‬ ‫‪ֵ 1‬‬ ‫קדו‬ ‫אבו ָ‬ ‫‪ֲ. 2‬‬ ‫דים‬ ‫ק ִ‬ ‫ש ֵ‬ ‫‪ְ. 3‬‬ ‫‪......................... .4‬‬

‫גיות‬ ‫‪ .1‬עו ִ‬ ‫ריות‬ ‫‪ .2‬סוכָ ִ‬ ‫טיף‬ ‫ח ִ‬ ‫‪ֲ. 3‬‬ ‫פס‬ ‫צ'י ְ‬ ‫ִ‬ ‫‪......................... .4‬‬ ‫‪12‬‬


‫רים‬ ‫איו ִ‬ ‫דע ו ְ ִ‬ ‫מי ַ‬ ‫סיף ֵ‬ ‫להו ִ‬ ‫כלו ְ‬ ‫כם )תו ְ‬ ‫ני ֶ‬ ‫פ ֵ‬ ‫ל ְ‬ ‫ש ִ‬ ‫סים ֶ‬ ‫טי ִ‬ ‫הכַר ְ ִ‬ ‫את ַ‬ ‫זרו ֶ‬ ‫בעו ו ְג ִ ְ‬ ‫צ ְ‬ ‫ִ‬ ‫קים(‪.‬‬ ‫רי ִ‬ ‫ה ֵ‬ ‫סים ַ‬ ‫טי ִ‬ ‫בַכַר ְ ִ‬ ‫מציאו‬ ‫ה ְ‬ ‫כים‪ ,‬או ַ‬ ‫ש ִ‬ ‫מ ֶ‬ ‫ה ְ‬ ‫סיפור בְ ֵ‬ ‫תבו ִ ִ‬ ‫כם‪ ,‬או כִ ְ‬ ‫ל ֶ‬ ‫ש ָ‬ ‫מ ֶ‬ ‫ריות " ִ‬ ‫ח ַ‬ ‫לם א ֲ‬ ‫כינו "סו ַ‬ ‫ה ִ‬ ‫ֲ‬ ‫חק‬ ‫ש ַ‬ ‫מ ְ‬ ‫ִ‬ ‫אים‪.‬‬ ‫הב ָ ִ‬ ‫סים ַ‬ ‫טי ִ‬ ‫הכַר ְ ִ‬ ‫את ַ‬ ‫לב ֶ‬ ‫ש ֵ‬ ‫ל ַ‬ ‫כלו ְ‬ ‫שבו תו ְ‬ ‫ֶ‬

‫ח‬ ‫לי ַ‬ ‫צ ִ‬ ‫נַ ְ‬ ‫על‪...‬‬ ‫שמור ַ‬ ‫ל ְ‬ ‫ִ‬

‫פה‬ ‫קים בַ ֶ‬ ‫ד ִ‬ ‫חיי ַ‬ ‫ה ַ‬ ‫ַ‬ ‫רישו‬ ‫פ ִ‬ ‫יַ ְ‬ ‫צה‬ ‫מ ָ‬ ‫חו ְ‬

‫לה‬ ‫חי ָ‬ ‫מתְ ִ‬ ‫ַ‬ ‫צר‬ ‫היוָו ֵ‬ ‫ל ִ‬ ‫ְ‬ ‫שת‬ ‫ש ֶ‬ ‫ע ֶ‬ ‫ַ‬

‫חיל‬ ‫נ ַתְ ִ‬ ‫אב‬ ‫גיש כְ ֵ‬ ‫הר ְ ִ‬ ‫ל ַ‬ ‫ְ‬

‫בה‬ ‫הר ְ ֵ‬ ‫ַ‬ ‫מן‪,‬‬ ‫זְ ַ‬ ‫מתוק‬ ‫ָ‬ ‫פה‬ ‫בַ ֶ‬

‫חיוך‬ ‫ִ‬ ‫פה!‬ ‫יָ ֶ‬

‫רי‬ ‫פ ִ‬ ‫שר ְ‬ ‫פ ָ‬ ‫א ְ‬ ‫וְ ֶ‬ ‫מתוק‬ ‫ָ‬ ‫קינוח‬ ‫ל ִ‬ ‫ְ‬

‫רב!‬ ‫ע ֶ‬ ‫קר ובַ ֶ‬ ‫בבו ֶ‬ ‫ַ‬ ‫רצוי‬ ‫ו ְ ‪ָ ...‬‬ ‫חר‬ ‫א ַ‬ ‫ל ֲ‬ ‫שטוף ְ‬ ‫לִ ְ‬ ‫חה‪.‬‬ ‫ארו ָ‬ ‫ה ֲ‬ ‫ַ‬

‫טב‬ ‫הי ֵ‬ ‫ח ֵ‬ ‫צ ַ‬ ‫ח ֵ‬ ‫צ ְ‬ ‫ל ַ‬ ‫ְ‬ ‫חה‬ ‫ש ָ‬ ‫מ ְ‬ ‫עם ִ‬ ‫ִ‬ ‫לה‬ ‫כי ָ‬ ‫מ ִ‬ ‫ה ְ‬ ‫ַ‬ ‫ריד‬ ‫פלואו ִ‬ ‫ְ‬

‫ארוחות‬ ‫כל ֲ‬ ‫נא ַ‬ ‫ונות‬ ‫מגו ָ‬ ‫ְ‬ ‫בה‬ ‫הר ְ ֵ‬ ‫תה ַ‬ ‫ש ֶ‬ ‫ו ְנ ִ ְ‬ ‫ים‬ ‫מ ִ‬ ‫ַ‬

‫קר‬ ‫נ ְבַ ֵ‬ ‫פאת‬ ‫מר ְ ְ‬ ‫בְ ִ‬ ‫יים‬ ‫שינ ַ ִ‬ ‫ה ִ‬ ‫ַ‬ ‫רך‬ ‫לצו ֶ‬ ‫ְ‬

‫‪13‬‬

bet2  

1 1 2 2 ‫לאפשרלהעלותהצעות‬ ‫לבקשלקרואמילהאחרימילהבכיווןהחיצים‬ ‫ֶשְלַמְדֶתם‬ ‫ֵמיַדע‬ ‫ָלֶכם‬ ‫ַמְזִכיר‬ ‫ַהְסכום‬ ‫ַעלִמְשָנןַהִאם‬ ?‫שהו‬...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you