Page 1

Summer Readers

Llibres en anglès nens English books per for akids


L’estiu El verano és una es una èpocaépoca fantàstica fantástica perquè paraels que nensniños i lesynenes niñasaprenguin sigan aprendiendo anglès mentre inglés mientras s’ho passen se divierten, bé, i llegir y leer és una es una manera forma meravellosa maravillosa per de hacerlo: fer-ho: 1 Ajuda a aprendre Ayuda aprender paraules palabras expressions nuevas. noves. yi expresiones 2 Millorala l’ortografia Mejora ortografía yi la gramàtica. gramática. 3 Favorece Afavoreix la la comprensión comprensió oral. oral

Submergeix-te un imaginación! món imaginari! ¡Sumérgete enen la ¡Descubre Descobreixtodas toteslas lespropuestas propostes per paraa niños nens iynenes niñas dede 00 aa 13 13 anys años enen aquest este catálogo! catàleg!


0 -2 0-3 years anysold

Cuddly Peluixos Toys Mousy, El Mousy, Linda, laBunny Linda, and el Bunny Sam are i el Sam the characters són els that personatges accompany quethe acompanyen little ones in elstheir mésEnglish petits en l’aventura learning d’aprendre adventure.anglès.

36,90 €/u. 20,20 €/u.

46x18 46x18cm cm / 20x10 20x10cm cm

46x18 46x18cm cm / 20x10 20x10cm cm

36,90 €

38x12cm 38x12 cm

27,80 €

55x15 55x15cm cm


0 -3 0-2 years anysold

The Play&Learn Collection LaThese col·lecció books Play&Learn and gamesésrepresent el primerthe contacte first amb contact l’anglès of this queage Kids&Us group with ofereix English als més andpetits. can Són be used llibres to develop i jocs pertheir desenvolupar tactile, associative la motricitat and i les habilitats motor skills. d’associació.

works

with 12,20 €/u.

WORKS WITH TALKING PEN 9,10 €


2-42-4 years anysold

The Betty Sheep Collection BettyLlibres Sheep iisjocs the de main memòria character ambofl’ovelleta this series of books Betty andSheep memory comgames. a protagonista. The children Els petits will learn basic aprendran easy-to-read frases senzilles structures i de used lectura in simple fàcil sentences per consolidar to consolidate l’aprenentatge. their learning. 16,70 €/u.

WORKS WITH TALKING PEN 9,10 €/u.

works with


3-53-5 years anysold

The Many Monsters Collection The Many Many Monsters Monsters pretén series convertir aims to la awaken lectura delchildren’s conte en una curiosity experiència and stimulate que desperti their la curiositat observation i fomenti skills l’observació. while they enjoy Els nens reading i nenes podran completar thelastories. lectura amb sorpreses característiques d’aquesta col·lecció.

works with WORKS WITH TALKING PEN

19,20 €/u.


5-75-7 years anysold

The Gina Ginger Collection Amb Through les aventures the adventures de la simpàtica of the likeable Gina,Gina, els nens the i children nenes consolidaran will consolidate vocabulari vocabulary relacionat related amb to animals, els animals, cooking, la cuina, colours els and colors everyday i els objectes objects. They quotidians. will also A work més, on treballaran structures estructures for comparing per comparar objectsoand expressar expressing desitjos, wishes, entre among d’altres. many others.

16,70 €/u.

works WORKSwith WITH TALKING PEN


3-10 3-10 years anysold

The Listen&Play Collection A wide Els llibres ranged’aquesta of playtime col·lecció activitiescontenen are available més to children de 40 between jocs i 700 3 and àudios 10 years per escoltar old. Each amb book in this el collection Talking Pen. contains Són more idealsthan per repassar 40 gamesi and 700 complementar audio tracks, making el que them s’ha après ideal for a classe. reviewing and supplementing what the children have learnt in class. 19,20 €/u.

WORKS WITH works TALKING PEN with 24,30 €

22,30 € 22,30 €


1-10 1-10 years anysold

Talking Pen El superlector digital de Kids&Us llegeix els nostres llibres i ofereix contingut addicional, amb la qual cosa es converteixen en interactius. Llegir un llibre en anglès ja no serà un problema!

66,70 €

Talking Pen: el millor company de lectura de l’estiu


9-13 9-13 years anysold

The Readers Collection Els Thelectors readersdels whollibres embark de la oncol·lecció the adventures Readers of this esseries convertiran will become en protagonistes the main characters de la història. of the books. A mesura As they queprogress avancin through en la lectura each trobaran story, they will be presented reptes quewith hauran challenges de resoldre thatper they must overcomecompletar in order tol’aventura. complete a quest.

18,20 €/u.


Summer Readers Summer Readers Trobaràs tots aquests llibres al teu centre i a lacan Botiga ∞. You findOnline these deproducts at

your local ∞ School.

www.kidsandus.es www.kidsandus.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.