Page 1

t*Ct@ffi


'-..,*ei4ry&;*

/ffJ#^*r ffi# il]trF-r H.EE- frfs#F /, ) . 2u> ) 294 r)7.l. Ep t B;faD\fr E4LL+ ^ffiT -)t,7 ZJ & T t T l&) v ZtB00 rn.b.deals E*t{A7, flE

'E7)tr /+)t|fi.+(

?7'_V6BOO IN( AND NIBS

ts


iFUfJ

"

*crrThgy

I.4F*E )AiT. L = tc D I' tc E ) = - t -fEEIil7.'v ^nT l, > f EIFa "Il fAfl-Eh\ L,Tc@YiE2lJ. ,/ h\2tT)EiTT I tJ > t t /t tr-frr[z z)Ett. -Rv\ba c:/ t &t- d 6 (5FA). 5 e{z' : |f d b\ Q) Bt6 -: fxM*EE 2 - 3 ELJJ lJ T trEzi. X A) t i L Ofr t

.T? *"= **o

€*! , l&? O- -T == "/tr*-jJJL*r'P3$1{ V"fJtJJ & i&{{!A +.,:F.laEgi! *4""%

"

)V

_d

iE) i3ttutt D

E E$ AAd l*l*D0)7

"

/4<rd6te;?ti6 (5FB)"

=uo)*r,treE:{ jkfi D H L*t;@E t -) > > - F ^n. (5HC). ZO t t Eff t tfrX{fi -. EE 2 y' Anl.40-50iEf,"i O H l, S0rltl tE < . *ffiEfrA = T Etfrl\+ {- ?7)\rd < rdn {do K. @n}rc a:t * ) > r20,\. 70t it tJ T 3 h\ **. < " E! D H L zxt!o),t @E.14 7

-

e

=

=74

-y

l.t6L\ffih

"

" " .$d'#4'

crt<hny (20-PslEr')

8

{

1

7-T> hr/{t9-80?

YiEIF"|3)Z- CHeflt )if ,y ) t2 t)-L (#Hffi24- 17==)-f157.

{

z'a+t 7t++,,+ Yo L/ndUL16Y

@

fi'l'y ) t

n6.

t J\ffi

i t) - LE|E6. & A = = ) - F l*ffi < tutue,fi , J, L +t ) - LE HffiEerr** e)E b, t - i A fi ) 15\

|

trn26. ;An< E),|oXe)ff

15

^nT)r?d. )

FETtddb 5 b\ I -

=

>7

-

Ei,F-t! 6

"

-

.1.

) U

l-

I

jfD ), AE

U. f'A^ 5r)EUED\ aki.5 LT t4alE)U

6"

O{ttlJ6. fiD H L+{-@&Ifi. @a< hn>trEEfi:(, bl2A? h->T*$ " rEO A< h.>t,idi+l-'lt,tlj6.

';{=aV7hn, l,

>

i t- BeE)

I

J/d t

re, a> t

_LtJ6"

< h a> aIF

D

frR-FE

h xB&t -lE :: T It

=

)V

?'

=

__J

E2 t) - l:l5]ml ) a 1

7

U

- r

/

CL-

-> 7-'tx

?)

T+ffi t 9-. {zi6}f,Eld6trrt1Z -T> 2@Y; ( ) ltTx'r'4e,6b'd" Ni

(

3i-)>t*1308

*&

(nr\)/),A

r3r.5

)

"

t.iffi&)6.

aavvlJE, (20-esG,}) FFA2ffiJt ii- t*)f8307,7-T:/ F)\)9-802. +ku'l5l3]? 1=71V1ht,y) t2t)-l: @lHffiat-t =11',* 175? NRffi1D2f ==l-,-tst1l' E2 t) - L150ml ).:/ 7-'tt 2 )

*

wf*ppjilq id€* iEHle

7* 7,1,{-#t\c{t f ,-

z^-/(-a. 2)t.lftD, l;U+uEt&UT ) \'y

Eo

)lEl{.. ?]5

trvt*66DUDHfftt-Etu<"

17-T> F/{t9-.

T+ffi YiU.LE.

==7t*6btt(r3r6f 2:t-)>l&130C{.iEO6.

"


= )'

U

- C7 r tt

:/ t t6f = r&," EE bb2'y

l--Jt,

v +> r

"

F".;=;

€'+?e 4+*=

A+;a *--*=+==e

:-g

;+. *::

*t :t* :*

6;+. '+:-ft4 ;t.*r'i+b.


'i

Ft,T ' '

t

Fi h t

-}.i1. )€VzESe H : td < /d6 t riE€.6 " )dD\ tt-€mZr)EU6 (5FA). l-oAqF E AlnU )€Uae$b'/ \ 7 i. +r @Bt)D fi ) -ri€i r. b = -:kD UTtft6aDE,ffiAtrni-.,y ) h\i)tT,fliTT r. t> i& Ofi

l, -tEE I

Lr.t =)r-

d,*EU

l-&/

) D

@AAfi ) JUEaA+t D * L. - 7^l -). d)lllE l.rnz r)EriZ*Serau5 5 6' 1;;pg6. @

>

d

*flrx 3 5**g:? R"{ U *# !ririt ftASpSi*;?e

A.+flA:j {.€*{*tgl

I

.""'$8*ii.

i - (*fd** )tt ) |

(EaEgF'O't42aA)

tr>

qEE 3 1E

w\H302.

*HH74-F7=lLu-FB0Z'

I

I

.4l.frr!^tl6 (5FC)" atl]Ta at -) >T 40fi l*,<. Ilffit.frill,TqlJ-r\z.rdtintdit*5t b\D" H*t,zD'64€t*4d" @- 7^u -t t) - LEIF6 " 7F) )UEbA- 7^D -E ) :t - t 0)H C I /J\ U r C 1 Z etE€. b -, )^l.t 6 " y;ttlp"E ZT )ErI ^n. A+t D - LEhEiT t4 D t:,flnT (2,.*Jlte) -/^t) *). > 7 - (*fclt{')D)t) E:]F-t!6" ol+-l tJ6" mt-, t-.-)=]-aEt. .a^i!-,D-L€Ou, . 7^D-&ffiZ" D

AE

*&

\ddD0)4el*ttlc. t0) I dtL\trfttDfi F-) f iEHt lE U4t#+e. z€.ffi IJ675\ 5. = FE 6 EI i * S H t\T[tE t fdtu rt\ ) o) t)O K"

j a%Et@{.r[i. tEr7z#etaatHdrdu)& ] t;ir?u6. #i ffitrrfrZ. iA,\5ed: ( D AiEtf6" rED A t L,> ryE z trt.^tJ Ttrnz<)Etl 6 (5HB) " )AA)H d/d t )S f ;elA - d : ( tl &)i?dz I

U

e RaF.t"i

/,(t-

(ffiffi) 60t= )ehYiz]? a_1745?

o UllE 31Eh\ E \E4s? E2t)-l:30m1

. 1.it) -) - >i-*/tt**l

L) : 6d 2 l b itz^.U-100i^a Y;qffi45? +tu-L200?

. 7^U *).

>

i-*hl**l

ly)

_r

iltt

l

cffDffi.a^ir_J-EE

T+ffi

\t-aE<6D.

r4r./

ta/][iiiEE EldlcttZd;'("

27 )

(tbl.r]Fti)

- F. l*f;mD\ < rutue7R) )bt.^n, tebr!<;Et!tu{. D,t J(ED,d" 3-.E, y:i x==v t*6buzr3r6 I. 4t-)>tt160c{.)8O6.

=

\9

a

Lt

i.


77^tJ-5t)

-aT,

=7 u*1._6si\L.


1F'J"!' '

oh. I 6

"

E

4*TE F*s F ##&de r*k*?* t'g"s*€

-7a1E6 " l\ffit-MtE. /<Elnu rd D tu. +Nt-b\lJ ffih\6,JT*^n8. .+tJT h. I )r@t-1.d.)<tf.B. ffi Aj*d

) :t,y X { 6ATAE2UTfu;E&;+r)Tt^ 6e,EU6 (5FA).,HFLtrtt v F{-t}tJ.7.n6" 07= XAlb 6t.

04\ffi

{ il * ii! tr:rt i FiJ * *{ \

)D y

{.€? ! -At,}.n()4ffiEEi*etffi

eb.

@t-l[Zr;Etzesrrd

oEb\{-)8u.6. @Etla fi ) tl 1. - -7 a @A,J. t, ?"rEE ^n. t-;67:\8. ldd (5FB). 9Yb\rdur&J

aBtl a irD

)v

t.gFH

r

8)*E a-1.

n. )€ i

<-t-@atrnzTt?u. ++1.

-

(aEe

H

fl

:

Z

z)al7z*Fr,ar o

tf

< rd 6

li4ai,?t!6"

t

"

tf ) ) U Ito1)gFA LUME )Aiz#e4r \ A < ;?U<Ir#Et Eh'?-- ( lr > y 1.46il\qtJEL)). @t-r[z. +iA t.;Etl6bt1.6

(5trC).

^n

.

f I v i-1116. o/ t v F{-@aft ^1. / t v l-.oEd a+utc7E)ir\e. I 60toz_ ) :,/ 725fi -3AJ}F. U jt*A {. ? 6. EI D fi L a)i* L. itffi /tre 2 t,#Se. UZr4&) !6t1; 1,.

O0)

t;

7-A" €-&E L lcH ti aJ U > * "

NcUt*. 7

F€lrli.tc;FFrat^0)il*e =rr<OAalalr\tJtj{.// = V

-

....";i's$.*.

fiooccorf yFSlEtt)

*#ffi74-

F7=

ll-t-

F3bZ'

EJt)-L200ml - 1aaqz1

e)Eu 6

@Etla

I

"fdtD 575\

l-.

E+F"1

,EE- 5 {Er}

E!ffi5]2' fYL5Oml

7AE20m

o t9ljE 51Er) d}|Fb0Z1 h-t)bt-7 (ll!Ei]]? tKt3t

*

fl)Esoml)

T+ffi t-)>te160:r}t.iE&)6"

a

.,


€: 5

€'

t

t t* . 7 = I za2?iiar.t6-t 17

2'-,

,

,

.'l

-,

V

-

t.

I

JU!O


iFl/T'

*''Gr'ut* ,€ *r'*/ * *

"

Omi+&o)rt'it

/ i/

{-, *t) /-fi.f

D\IJZEb\d (5FA). @ElA

jt)

I

;

r3r

=

-

F

ei

tt - t,].n.

)Ef (*ET E : tf

I.gF. dll{E

) U

t-t

< rd6

^n. zJ5{-A<;Edrrdu)ab\t-3-6 (5FB).

zr[i. @@

=

-5 1

2

1i'

+Adttil Z.

)Ei r

3E

e

{zi

r

I

d

d

br

60'C

* R+FJ

OiEtllv {-

/+ 4 2,

56a

;u

rt

u

#Hffi1b27=tt- F60l' i tt- (ffiffi) 130?= DF

;n^

>T;

UTEIOOII-

,\_+>t)\)g_,tx\%

1

IR|Q <6AlB0t^. ryHD\9-. 9e,lrn6iEE

{

h$<m{-0)11. @A)EiTfcEi t) - Lf:frt D fr6 b\7J ZA" @A7==t-,- FAgfig. +.LrbA)17&)3\6)"

4IE

.F-fl{i115?

J

t

t :"j 5r}.tt j

(20''x20t,oF/4l Hr') *HHZ-/-FA=:Lu-Ft90F

<. ff Hafru L<Fl€?u)z -rd -) IJn{doK. ry0 !N La4l-,l'nkt*xERtH!6" o{tltJ6" rF) )Dt a&),ft. )E.f z*seb :h D baiT 0 \'\f z). )iHtFe)iib L z 6 < " ba7 4 - F A tu - | E,ffih, <trl tua rtrt )r!^n. iBf tul.D\lJ(Eh\-q. t -)>= \-TIF = tx -iD? (ri ^D *i t *. lF D E til 4.t 4,a,H L ffiE rn D, t - ) :.t,: - 1_ O l_ )fi l) L E &b a * 3. f - !J - rd /'ti - trt ! it t . drE z^n< " {

to

."...6€$rB.

t-,7.nr35-40r.t*

@@EL\D

L{

tHTc€ . I |r> f 8ff6 dEbr8rrr}. /j F-!= &.D, dbt--f-y-. =-t-+GO fih\ 5, | 7 t -7 J d)z\t.bdjgd&).

frt ,}.i1(t6a+at.t6" >

I

E U{fr

* T)EU6 " O

(5eC)" IH. <6alEhT2* JA^De+.6t-d: ( Dt;Ett. pt-

@\\A'CAi

$

a lE2 t)-LZOOmt 69tr8201'l b t+Hffiz-f- lU =rr-t=E€ trzr\tl _€_

T,#ffi 4l-/ tt-AE <6D. #hJ{n6i*tcu)(fJ ( " 2< 6ajlJ. 160"C0)t -) >rt OtD\ bt*t L.

|

)i* t,(b\5d: t*ll{i"

3&A

.: t-t - FlefiEb' < tll{i. 4Er#i8,^-+= > ) ) V 9 -dabtt(r3r5

57-7:/ldl80C {r)8O6.

'+lii*llrt* l{!*ii

- yC>t^-)\-E{f-cfth) t

)Ir- > Z> ). fttE- * <lF6tle. }j*=a09.t ;i.t&)o)Fftfta f lrffi,ta6'5P4taGooD. 7

l.


=fr1-tn?<t t A e A H + a e * ryr ar- Ic u\ *fiF,.+l--H,etf,

:ry# #f

t,-


"

ri, --t',

j,

#


ffi€**===

* $H?l:ttOlS. €J&AndDr. I I 7 l. t,Jiq fi.$ A-&, :./ A Jltr& ts U ta . il,il€E]tElJ 8. ? AiBiOttrI; F U : 7 rd 5 Cl*O!*b r\{t. tt'^ffi f!, "

"....,$.?A,!:.

.;i ff,6b6Ht[1...

(*ts0Gti)

+H,qZ4- Ff = I

f

Lu- Fl50i'

S? u -Al00ml

a -tU

{f 6

taiEa. I rut,Hz-l- l-f = I L,- f- (f -t

-r > 2

ffi)

-

t'ff*

F{*

'. t<€iFtr{.6iRc?-. ffiF

L15d- < rd

D

*EF{S. lZt$tnL\l;;ff ft\100'"-

:Xfi P)ft

| | /- dAlE

*9"

1F

tti

tlr15

" : (6rL)hbOt"

i'b\:t r(U)f l* 9l

BASIC TRUFFLES

"

ry' O7 = :

Lt

i#lr\ t\ < - t)F le. _-aa7.n. 6,1ffi

)f;

rtJ

h,T jtr t

)U

l-

^{14. +xl.1'lJcHfi.-€EEnar

@r)\ffi|_+,

b. OOTlitll,l-r[2.6

(5^trA)

"

3-

({-)E]72

*Se)8t1, E c.r*ah\tJj |) -1trjltl;d 6" 9< l.ti3 ? L * : h 5, 60C o);Etttu t-l\{Jrdb\ BiE€ZrdD

4h\r{Jif

'y:/

al-6 6"

])E"

o1-7 4 > ) ffiA74 - ff = 1t - FAfimr\ < t!l/u e;titlr{-Xn. 60coiEtltu{.1\{JzElr'3'. O@EEI D H t . *{)Er)f; brz,(ft E B{tfc] 4 )T. t

-1.\i'ttfrl-tnD hU A " rd"r+{-qnr Zfl O (EtrD). O+Ot) i{-OO+ ==)- f AEEHID. @AE€z ED I--IJ 6. 1-7 E ):t^tfJ \,y F l-y'.tr12+ail\ 1,. 1

o - l;Eatrn AT )EU. ).* {, r rlEFfi - E r \atg*{ EEr 6. tt-{-iE,Eb\Tl\6 a - {.!+? - a^ 6Tb\*)r?€, d < r)tljkrS{-E5rdr,) < 6r)otr - t-d6 (5^E {

6

+.{4{.t/Ji L?1J5.

B)"

otrftr1 .5t' O iLA+E 2 l)

t{-tr<friDHd (5FC)" ZO**,4ffiJ+a30t)i

f.{i

A (/

fr

t-)>^-t \-A#ttittF \y

a ,l. n. l=O=1F!lA8) O L

*

i

-

@

tlE-€lsH*.ib\0"

L {S 6

<

UTf.h\ts)-7

E+

13


#RHO;FEilAE : =F=X*F=xJ=== <. )FH€IS &g 4, > l \U > 2e

*Eitf\!ft5t.{ttlf6zthiettq. ' "

" iiKl'

r

t. ur.

TR F U r 7o)(E DfrA-@. @tlEi#l;{f, : zJ:J'y) t€fi,A>6. O)*, 4 > ) Ha74 - 17 = =t-'* l-.{d. t7i t,

OffiH

7t

aLr#b\q" 74*t-U=])l-.l*f,fi b'< tUtueTtit )r,-^n. 60 CA;frE lul;h\J 6. - A^ Ee)E€Zt4tf 51,i;6r'3" (5tr-A).

-, - Fb\)6{JIc 5**.HotHtrilAd3-. ?O = **.fi) )uaEE*.t-f tJz)ff P u. )ffi,qa25-26c r-frJ.a (5€B)"

@7 z

@OAhf

= O)Etl

U

*

FoDiE,gb\25-2611 {-rd

:

lc

5.

€06011

lvlrh'UT28--31'C*CtlJ, jf..l )DElA'*d

(5FC).

v

) tE@l-E- t,, ) t -2r6eTg <L\

-LIJT

flil-E&)6.

(tEH;Eg)

Ot

t4

F?.r

:J*71>2ffiAf = _fl-,- Fl**:(Lt I 1e3". eb. trrJEebr*{&{$tlCo)7 = :l r- Frd0)T. fjRf,if r, {.{Fatg. E tF{.ft rl;Il7i. *- LrdderSr6 :{

RR'E^4 - i-'- = --Jt- f'lSUL' f 2 U-Al00ml

TSUYA-TSUYA

f .{f*ag6

' fratf =flf"'+

($E2dEA)

.aigfa

Ll

oe+HtELtF.

h

:t

ltFaafril

0.

t- U

t)

*7 = .tr-

A

-) > ^- ) \*7: lE :t ltlU :7 (F D -]AlJ ftf = =t-, - f E^trTffiEgJ l

tl-trFitE+6t)ZE6t6.

Faf,H(ffi

ll&UhD. trrl.iiEFE./

)l/?-A{FDfr ;t*71l^-i (-b' ) \. ) 4 >ffi&tr, ft= frftiE|N D. EEO]E,*b'5EEI-TZ LI-HA+ ,Lrl-fi,db. Fff l;* : h*BJlAru{F.t]{r+fi O Aebldfi ,tr. a

+trE?f.t = - U- i=trdA/.n. DEffi D ftTtL"T F': U. fri#O#i D nt{*i\A?l\d <tl: afii D Hd.


Iillf:,FFU:;,"

-,,

)it'y ) tE*tO. tr D {.Eb\UfL7 a sr- rE)lJ. -]f 'y'l ) ) - t &t B\|,)u 6.

*33|t-u*ajre} i*!"** i,!i p=Fi hf ,y ) tE*,D. tr O l;;61)' l,lca = 1r* tsE)lJ, ffi' ffiAh - -7J - E* l') i 6. D

1.,

t3\

75


6?0)SWEET/ ffi+P

tU--!=I7l

I3. I4^-)O2)AIE DfitH.7im$. ts,y X.:t i AAIL|:.UT, a tutrl.l\Z tuts ts r) 6t16. =7 LItLlJ 6fer.a. z t-T^tnfe^adifr 1.,^. D tt dnb\tr ?

=

F

'

!\ ir", t'| u,t)' ii!r.i;.,+" ;il : J :l J6. I'tll T]**E * I

rrri? i6h'

16

+ j1 n'

o.*

ru

ppfj'fy#=

7)U1ffiAh,v.Jl; t txf = 1 ) - fE/), a : kfu HD. ^n<tr D H u*{. za th\ a, Eryn#E)tJkffi Xtttr-fif 'y)tEflDHd"

.55'

fr

6"

=

i

*, €*>#ffLe€ fif 'y ) tE*t&:. 7>)\t))Jt'fcf =:lr- F-e l-7<>)t . 4\d 1 Ln fct ) > ) C- UE 1 tnnDt 6. i] !.r: ii il

rii

U

F

:.ii:

)


l- u t-

=

7-b

ffiEffi

3:7=elsf 5

#h"ffi:/

: - L-d)EatEJ i 7 t-tc l- u : 7" HtlobtE+,'d?&Eb. -'tuA F U : 7rd 5iffiE Lr < n6l8d. r)

*

Jlt

li{-@a^n. t-J>4-t.(-EN trletF (/\v Fo)=lFUfiA) Otl-F

==L,- FId. ffib'Affi b'<Altue ,F))rl-^nA"

<fio,ll 1,, hffi,trr30t'hi5d.

O4\f

a-E^n (5FA).

+X{-b'tJZ tl rl-mZ

;#ffi

EEt*t;E&).

6"

d <l.iEUzeSe)EU. tddbSlr'

OOn\

EtU-Llkl-t6" 9Y|.A?ZU

* r lc 6, ;Etir'vlii)\lJrdb\ 5)EUz ts$;4h'6hf v)tl.t6.

ol-r-u+r-Jramz()Et{. F trL rtEEfi l. Et\ZrEA4Ary6" f' -l; trD\TD6 S - {-fl+.? f A^ aeb\ t)E€. g < trt{Jlcft*l-85fi Lt ( iffi

Dt)0)trd{-q6.

#82$

r.klD fr L

a

=

I - F0)fiE}Abttr\ \-=--. t-u

Lylcl

rF)417=lr-Fl50e itt- (ffiffi) l0Z' ,E) (EE) ApA-{D64a r,iEil1} €7U*A5Omt ,E)+6t1rZ fi)4 F7 =tr- F (J-7 4 >9H) filrOOe' rnf,1ttP1t6t€

Fl50F

NHHltt2 7 =-] r- F (--- 4 > ?ffi) $fr10]? rx-J >,t Y ffi)- L -trO#'i^iEe OA

l-7 EtufiDED LttlJd)13d)

(sJaoEr')

*R,ffiijD?7: rl-/-

@E1+ r .59',O* n

tty0)Abil,)\dt. thj-f

xE.a+r)*e

(*!aoEr')

: 7"

D

3il;1iftFf; iirfts,*nu,'=?s{i*'ffi,'-

_t--

4>

t

ffio)a

=

f

Lz-

FE#,8r5\

<rljtueilitJr{-,^.n. ;B1l'lul-b\lJ

r#b'4. O@EryD

H,

L.

ttfx-f 4 77. (5FB).

*&iET)REIT'X I"F B, 2 y', +at-tr' D til) 6

of aubt.@a7=1u-

F.E€Ew

0, @EatT@Dl.)u6" t7J ) y Y ffi:f*t *EOi'zi*E.\1'thi \ y F{.,}.nZffi/:\ u, f{41-*rl\Lf U4 (Ea^C)" t rdB<LZ+hrd

ME+L|\Et-t"

Ofi)4 L'J==1,,- Flt. ffib'iffffib' <ttll\Tfr) )Ul;^n6" Fifi l-Rt T* 4b' 1rJ = fJ \t -, ) T> Afr. a6DBzL&rsiza< (5FA). Ol\$Ei-St ! <;#ffi E€*r*

-a€/.n. rtF&).

+X{.b'tJ

O)Ofi

t l,

I

ir[

26. d(t-:Etz#e)Eu. rddDE h\Et D - Ll l-t 6 " 9<l.t61T L,t :|l5. ;etltul-b\lJid7)i5;EU <t61b

ah\t6fjf

v j,, _t l. { 6

tJurlBF,r{-ErlztE*&ary6"

L

ttlc{,Fo)t{rE?E 2 9< 5t10)E{-fii D,U

t . )tffilEe30t')ttjd-.

6)-i4>2ffiatF)4 lA==LtFAffi

D\

<

*lllveTrit ), E

/u{-b\lJZEl\d. @f OO"rl-G

ai )1lr-

^n,'Er! r-t;6EE!

o, @Eat!<Eo t;3t) 6 "

"

@>T>)t&Ifr2.z)EU (5FB).

5t\oEdl-q6" 5F,o1l, n &E) ti f.kiD H "ir.621a. i -) > ^- ) \-&fr.

oE{+r

)H

rl-{-

tEtrDTb\6& r liBt43A^1566'

ttEU. d<t\t{JLF+l-E5rdt\<

Kiwffi

Flxflf; t\v Ft-y'.n e$brt,. +i4

t-t8\1.?tJ6 (5FC)" Ltd6< LTf,rtlr{Yiilt'lEa+ trEa d

*r

"


t*0){d0)!te. tA 2fF[Eo)l-.U.].7< j\L,Yg

l\,yC-

{riSt*IAFJ" [flAFg S hJ a&t=1-

18

"':

n+ IDN

o

-(71!


''f *'\


T?!}

3k*ye F==#$+* Ftsti; & {5.i*{* {**sgF5

fJ' '

xAV-7i'tt*rl;/ tt-E.l.n.

OTrit

J

;AU(*BC, U -Aril-;E€6. $$ffi Ar0e

E:ld(r3rlrD td6*C&<)EUa.

f : f HC7L/->WOY>Alrt v*-€ V lb7 v \) F4l;ffi ttlf t t,tc" ^ iliv 7l;*Ubf . Efi l-trtA&AE:(.

+YL0)llFt Inz. za2erdu*86&f l;)Et{6 (5FA)" Sr#itmi. jA^i6ed: ( D t)Ed6trtl6.

eqjfr.

@ZldaUit.rdrtiS. +0)O60)?lj&r+t&t#di6. +Al- U( €traa$de. #irldtb\rd<td6*cffi DiEUr, ffi 5rdL\r-?l-

*&&)a €FB). jvJTEd* hffiHe 2Hrdr)l-ttfi*tl6"

"."..+'$st.

av-ytv+-

(EE5*"O6@Tl5-aOEA)

/\t-

Erir:r. Mltuffi td 3 =u{;{sld4 " +fSYtE lJr.FJtEt :t +-4r&f < (5 HC). @x.tffil.t-):,/v* F Atrt\c@tff^. I70t0)t-)>T7 -Bu

(ffiffi) 50P #id)ffis0t' rpHtlEr)

O'ffi*40).Ll.Si&40)t1. +15#i (9At$. 1)€9f)

+YL't*

Errt$I001'

*

TIFfi

r/

\t-t*E;ffi tiEtrc45"a 2F/:#)l*r3r6f .

ffi<"

tu"

3t-)>tt170ct.tE&)6.

*7aajy*O,tit -/ tt-t].n.

tEU(ASr,|J

1.;?t{6.

L

l

flz'd}ffi

* * 7=32':t*(|EE59'O€OEIs-aoEl})

tll[i.

-lr1 td6tT&()EU6; @qEH. +10)llF t.jtw. z a) cr6 u t u6 s ) l;)8u6. 6?rths J

I

E:ld(r3rirD

EhlZ. JA^ 5ed r ( D t)EU6trit6. ) v *-aIFDfi@-@tlE{tl- {f : zffi ( "

t-a7

hM @J U->

/tt-

(ffiffi) 60e' Ma9ffi50l= gFHtlEr) +YL'0d2

HrMl00{. ==71aF

*

TIFffi

Ii

\t-l*EiEll.Ett<456' 4 3-5.

2..'€hYi

3t

XaaV l*fr btl(rSr6 )

-)

:/ l1110c l.iEi&)6.

wrapping idea

7rlL FC#Ltf*ED\/id: (2i{E*lir.ffir\abu. +

t.t'y+-8. LlxB,

t-a

Erraa4166 t-Rlc:r3ib.

"


s -=TF*F- f- *+ {E+ll! l*il{-E{ l:J:i{F

{jF*'=:. .

ffih,

<6

.ZzA<rd l*h\t-t;bAE90Z'l*ffi) @T#{ffi

+-t^n,

rddTf.l-t)Z 6 " oO J \9 -l#Er! /v{-b\lJz#lr\ L/,, - t v +-l.frA =

OE+Aa=- )lJf]-oAJ = 1),y

Otuffi

i

7==EffiOtJ,tufi+rut yt_AfrT

+J2+Jrt-tcj

A

=

:Rtfc : r3i D R D 5n6HF=teU -Ai - + "

"

i,lr4lrAE^n. 7J ->e#dZZrt-l.Ht#O (EHA)

,+ffi1€rhPUzdl<"

(EEr8g'OEnn'l,4reA)

At = -, - Fltf,fi /)'< r!1tuetri, JtrE^n. 60'C)Etitul-l)\{iz;60\d. 6 e#H D )Eurfi &) 5 D'rd @t t ), l- t t) - LT -7 XM IEE gpat1trd"-rn77 ^n. [Zz;?t{. ^^ tt)-L\ t.t6" +Jt*t|*LE z o- E & <)Er! 6 "*D h\ 1 r+ = TxSianeES{- gZa)EUz € O K. 2 U - i - l.)r?d : /- 5, t AE, 1 - :,/ 7t - + A)ILE -tr! i Z)i?tt 5.

tt)-Lr*7i2502. v)-tD-L2002MtrESO? ryEZE

I

l.)r?€ (5FB). @a fi ) @@|.@A+ftAO t,3se d 5 {-, . u ard&b a h'f6+rfrl;g 6. ), -R u " ^nT)Ed6 4A EE7 ) t/ fi 4 ) rT E: Z dr' ( (5tr€ ). )*^ U @@E@ aruL = l-.\X1. / I v FdDra.--do*r)* e;EEi+d. I 6011 O )Rt A66 l \'v F ^n. 1. Ea \':hi \ v l- E{*4 t,. d 5 li I 0- I 5 t -) > tD H l, zlE+&ary D . 4 l. -r.tr1t t F)iffi l€e 2 E+F€tyt,fi t) jt* < " q! ^nT60,].',* t5 t,z*5Eb\ttzD' 54al*d' 1,. e^i15d < tl D tlJ6. &

d

<

t\r[ZZldE

.atEddt

5 l]'

a->79-i[2

l

o lf

ruRffi27- Ft= r,* l--B0l' )\9- (ffiffi) ==2'y4-90'". /\t- (4ffi) EE

452'l

*.

T:Fffi

r4i.ltt-aE<86.

2t - L7 -TtAFiE{.Et)(* bh\ < t 3t -)>1a16011 (.)E&)6. t_)

\8.;) 7 rv v7800 h= t

I

"AA*AIE

6"

:

i


#&fra/\v7TDt!291L. A tr2HCI7 3 a7-7f -+l* E t:tut2^ti, fHHtCt/t" S *-.

q= '3r--$ .

*t*" <E =S

{ut-

ry

ryi' w: lq-

l


S=TF-:SV=<V {'i*{* {HiP t"luFr?N

TFfJ'lJ' '

a)71-itrrl-*50\tV {t-tln. )E:j1TZEa t U - LlJil-)Etf 6" E}ffi . tra'lJlz. E :{#( r3r?r D td6*cA <tEU6. ogl!tra 3 - 4 E] t tjtJ-C,tnT. zr)f drd Dtt16 a - r-)Eu6 (5F

A). -tr{-r[Z

6 er]-Ef

L,

ibdt)o)e7t- IJT.

@r3r6:/a*',riHo)%eahn7,)Ef 233({z':ldSbtr+(r+6teiEtf

*il.f4ffi t)r)ttdl5? e u (Hb5 atu t/, t -ffi l.S. |t turdtuto)b 2-" J

=7

/

i

(5FC).

(

I

^- ) \-At{.d\i\rd*Lp/ \D . t *) > ^r)iPd. E*rt6l*DlLRD. @{.S'fi6.

ffiEtn

FVI-ffi D.

)ff

ffiF

-,

e > hrfr,1j

gF r

^i-+>)y-g-,t"%

fi94 -'7= lr-

*

T'Fffi

|/

\t-lt5iE{.Ettz*56r

q

2 ) \t 9-, 2 ^-+> ^-+> Y-91*frbt(r3r6)" 4<) 1 >#1.^-) \-h v JtP'y li 6.

3Hrl'r.

i.vra*pi:rg i*ea

,LC5t\-cZ^Y"/L

ffiEJ=7" f'.Mtt9

4)ft,frA9-9>tt

,y2+PfBffi:r.h\fi,lrj"

Y

37

000,/

ti. t t

HBfAA IE

3-5.

2gFAtllHl*6rru<Htle <3""

frE+=+-t L-*-

-

l:ll}ml

Fl00Z'

st-)>t&110c{.i81ED6.

(E;* ) o v h

"

18 tFH I lEr)

fYLT0ml 7=-f'yJl007 *Rffi102 7 =:l r- l--1501' Ei U -

I

{J.Zr)t*Eflit-trdb6. Ortst 4 | 7 = U- F lef#7)\ < *lJtue tt'itj, -,1.n. ;Eti tu (-D\ IJZE = ) \-T lF ftll' + (E Dfi 61 AyAHfi ) l-^nr h\t " t -J > =

Lt

=

tt- ffiffi) 130? wffi1203 ffiu,a

=

@170TOt -):/ l-,^.nc20-25,}1* < " fJHE*!l l,(fqbrt)(a/d linldffi 8li$D " 4D\ E{*4 Ur+E*&4ry6" @{t.E lf 6. *Hffi 1U 2 A - U - t- E!ffih\ <rt) hT iF ) ) U t 7.nA " = lJ\ffi|.+t t) - L&^tr'rz +Xl-D\ ljz)Bffi EEf A e;EE. f l0)iti = ) ) l, l.lrn76 " iEf (e$crd &) 5 i)\ -)r?tf lc 5. @ - Z 7- :/ f E€ D'

rli

0E&6?O72.(>4reEA)

aYtiMa%A. rfrD a+fl". ffiD aY;LA0iitLA,; tr.I-lJnZ. Za2 diA^5-ecl c ( D }-)RttA " f 17 v JEltBTCd : ( D t46

@ffi,D

4l-27->T,}J xn6

h>

.""""+5#+.

.

+zLa%EE n7<rEU6 (5FB).

l-)Ett.

U


r--; i

I'u

rucu{


*CcE "q:**t.€--*a \"j J U*dU'J 3-*J/ le"'*&':=+*ra

lSlrt'f""

o ifi t

)

u

t.g9€_ xvffis}x.

t

;Ef u # e E :

{d <

re6

*?jBtt

^n, t b r l: tl a1i ( 6 " DFE A ,^'n. )EtZ @EIA,F 2 @LhjTtril7.'v ) h\1lu-*T)EiL<< /- U> rElEA )

A

l,

:/

ai

)V

|

;

BS

A%AEA|.hA7. JA^i5a;pg5

6"

Tt ffi501'

A

"

Bt6

=|xY)MEIEZT. fifrElrg ZT )Ptr. ffiD A I D>' &tfl7CEE)Htt.dr)A - {.++< )E€6 (=HA) " @T#i6 UlcXiF{-@tffi U,^.n. *mAiA^5 (6111d7:- N) erd V cTPEl.6 6 " 180TAl -) >at]-1zfifrt< " lrt& th\ : fx6 d

: ( 0 & €6 t> M " A t> +J fxh6 )i?

" & ;E a.Y

-

xiFb\a @ffitroABlHt_tKulnz+x{-D'lJ. MIEh\EUfcak*

tEt!. ,n,yJElEb"

{!+{*

7 = a t) 7 =

)

:t*)>t-

{-1,26< (5HC)"

)ffte

Zat#t-

I

F-eear'.

-

H7lyilsr:

LT.

J-

l\>-a-

tcL-

1

o

v.?ifrF

1

lfltffi-5]t^' zj(l00ml

b l+tu-Lz\\mt

tAEta 1 l $'ffi202')

)\rtt%-2+' x*

VfEx,

#ttrbDa_Fl-taT

-/

=1720? h6t-Etx

T:Fffi

|xt7Lt-):/v- Fafft[{i" 2gFr*qrffittFHt tjtJ6"

3ffifi{n,

1->79 -r.

4e?t vr6t)E

1

J7 l{frtltlT

xv. I)frEab€-Ta

5t-J>tttql"c{i)ffio6"

(E;) |

U

1

1 3200,/ ri

r'..aE]r*ffiaT.

318

J

t-t btuEE; z<t.15_HJ. +ffih,al

u

'F E}ffiBO?

(

l

tufsLffitltttlt)tuliz -

(3Oi"x3oF,@.*Flgr')

^j.-A

I

B).

Z

iA4g

=<trtvT fiil\5. 4\ffiIl*tl58t\"

=*tu x€c frtefi 4 v J t ."". .ss$::.

t u -b E V < ) . {F - EE"u ZE-lc X 4 D t-'Ei< ^nT'Hi< ^r) *e)+ffiEl-7.nza<. ilAa+fuz:t -) :/ t * f h, alde U. Ot tr D ttt\t -) > t - ts a -}J-*ffi&_Ll.LTaE. 6ta) - y JE l \ic'46 " @Aa+t t) - LEt 6 t-)AnTT Jj*': ftD Xt t (/ \t)ta). Ol-/ ( Lt'y f-f 4 t tJ ta8? fi;lJ 6 " *Et .E E6't tlc \t f EAt (EH @tF

\tt

*e*4FiA tt*ti

-t

t

Hn*aE

t3t6

<.

).

?


7't7c7 @1

@

(a &lAl{!t5 -r{.t}.Ti{a

#

tr ffi

=

lOdi:l/:\[\i]

D360:z = -) l--- - U a -.\U\<

f ==.t-

#*4o5,;'e-$'

*rt a 6''r 4'l

_

*uL-F3iU*irt,,<

r

'{"1;}'}'

ffi, ffi .:'*

""

@: +iioE#. 7D&b*v:Jtt=: I {Fc} l*Ol*"\?l*L\O/ :Z trt7 K-r- ;, ? -( )rtstd=lrti r:lotf rlllrq ea;) n,tg . #,*

v 1200 (9tx+1)

+ 2 2 2't 7 (LrildL A i 6X 6A, = J h,* 3 -t J- | I16ta{J)<3t .' Z =-> cTF=aaJ\J- > 7cB ? aM.AH.A. i/4

*

l.H.t

I4Ho*A*:

ts^,&*ffi

{900 .E,Eg,trr

r<'DA{5OStr(d*t

6S+( trB

**ri+prr

JiH*t Li : (t;. 1zL, ) ?tt{ ;: tyl1l* uT ;- e+:D'r6ote. tJFr'JrJ<. rJtucE l7f\l;il<^ft r-7Ab,tfJ |u<j ./ tE * ?*'?+1f Y 1000 {e^EEr

<94{5. f:ite. -Olt Cy* -E f. it

ldjurLurie6j O1t*fr' A&feDl&h 7 7 3

lf]"

3

U

* f - +nr#Eo trJilirrb S

= -E 15*lrtronefe

4A Y743 (lEggEâ&#x201A;ŹjE)

29


30


,Enf 9\ 9oo. l o@

to* flc^K, .s x{e\s\ -^n-

sl"1

=:l)=yl.{Bffi:

EFetrD'

->

'

15) tJJ Jl

@

5.

.F,lc E

b[*b*E-;rtO

-fall u*E-" h'A. -=FlLLstrrlv6vo l-'c\

-+t.

?s

e

RICHART S ;;, 7*-jl $:i11.

). > 7o), = =.€,nrE. fiR,4JE{t* Ae ''a :O*l;|,iffi". BnaT#o#b\it 4 = Ydn<L\LD. .F,rt\6ICIj(-*L,t\ / 7-r. 7l-o!|l4+i,a.D Y 1300 aR.

@

LE CHOCOLATIER TAKAGI-K

EB

d-DEBAiLLEULEk i-:.

,) j ,i./i ::: i\, \7.t 7D -" * 9>

^)v+-aa#fr.) 4 LE e AD DF_*

X

+9<EiRW1A7O12 a03(5537)3088 €12 B+-20S+(E0C. +RE-teB+) tr,{

),

)rc -P'Y t-h'Z |

7

7A

l" f t )\4 =)VIZVtt =>gil{i^D v 15oo (l[tY25o-) a*HsgT,{tEtr*rd) tr,2D4c)1

)u

ra:.:74:5l:+-

vr a fri -7

. *h\hr:tF.oi=El7:'5tr-7 ETs,/\i tt.r a Uf., a :f . " ffi )t d< zJ z t'v 2 9 4 Jltl trftfioffiffiFl. ) \v

tt

za77

-t

1zt{-\D Y3000

=.6# OR,F,S|]EEAtr)+iR4Ol80)14

o03(5758)6888

el0BS-l98+

7XH'{

nDnt)Vt <2281

a03(5220)7960 EllB-+*2lE+ ffi{^

JEAN-PAUL HEVINS f:1: :;-;!i*-j1; " :t" : I' j.i

) i > 7ffiADt = -t i 7 t ra-) " 3AtE L\J.aid>fr>' r. 1tB. trE{JrdE 5 b\r!*tr)r);Rt\. it-i7fi ) . y : : TEEebA bdr2lE'l'D

Y3250

{

l+tv2s0) a*tr#l]+fi

18tr*,FiE30)140r .FeiE*f rErEB 1 a03 (3 352)1r11

(,{t)

.€,10fl+-208+

TE{

31


d,LA MAISON DU CHOCOLAT*

4dMUSEE DU CHOCOLAT THEOBROMA* E:ij ij:* :r : : ? :r.4 iut , ==. 7 t a. j,EA=F"h\ffiEffi6 ) 7 = :€F3lE.

ffiiE t-lcJ:

htEh\

: . *,.i-r =-'

€:tF

,F.-.tl3Etrl r€ilr3o6

Ft)

B[}:dtr€t6lol

4o)s

) l ->

- . :.,_.]]7

aal/' t)r1U{i^D43600 (]fiY280) OR 01 I \t aE u c v\ F a03(s499)2168 @10!++-198$ *i

6lFA 7

a7l&--P Y 2 L)=\== )Azffi#" ft)z)Ztii),D Y500 fFF

v- \Affiffi.

" --

/tu0)f r :r t- t.€F:tE. 6DHrr-tgre'l?JtaE H l.litz\B*. fr>fr> . F, . t 3 :t7lts3zfEf,E" )

17 E*.

a03(5790)2181 (E)9F++-20!+ ffi.{

{e

teuscher* 1"477?-

71

>Tffi D -LlJ fzy2 r) - bEf = tV - fT 1 6 tuti ts U t) tt*ftfi+td*tr?Lr. y n 7/ t

:z FU :7 1#iY300 aFH*ls+RtrE6ffi 2o4o)r EA{66EEB1 am(3211)4111

FtoE+-rg8++ /<RTE{

t

,hWAK

ltia * J f !- t-l';

r"

7

F'z(A+t&s a-Fltr]t 3 )= 7 1 r " W^o+r-*f -{n+'lt D d nf.r'a J- . 7 Lltffijffit.tFnlJt&", a 1=' T riolE,l.b Y ?000 a*F.-.C[+RtriE,B4O50)4 403(3562)5010 A]0F$+

AA)->

-

|.9

ri

t\vf -)br\lrLlLL ) 4t+v7]:4llav t r==r18y 150 a*HgF;jtatrF30)90)40

ti:'f&y}"

400

F XA==fiTbF'A..;r4 t l7a7 z aV \-Z€F3JE" t = f t, -/ \-7a#EarAD

vtA HlRootF a03(5468)3535 ej]1S$-21S+ *,{

32

-200+(EH.rftE-'1983) fi{


PIERF.E I"lAF.COLIN]

OGfii

j' 4 7.2 t l\ xi,= 1'-i =cEZAl;\l;. i= - ')4-Jr. 7z)l:.V47&yi, ^..2'z.j=, =tai*fitdl:r-trL\:l;:i,1. j ' ;t:i)t St . 7.:r'fr7*aYl300

i:iAirO$Lr-itslJi : : L-- f-DiH=. t i1::t x)\"")h"laaD\i;66+:: r- | jr-+ l*ftAte,Ere^l tf. ;- E D,, :/ 1. = 7 i = ); ' lr0 e+=4. I ET =F.;

===I=iin4-?95@sog I rt:-20+: iEit..-l9F+) =

a.03(5537) 2047

*if

2c)3O23

a03i5434)It0 CgE+-lg!+

(f.E.iEF--18F+) *i

PJERRI HTRruT PAT:551ER ,] f,:./ T,AIEEfj \7 4 ! $ 8.. fr.r.&o)F.fJ.za a )1, 2

aA

j : )u--lDa)r),{-1ltta, L/! *)t t r t Di|--t&.^_ X.JL/r-)n . >)t t,,vala G ,Frir=a*t-t: ti. l" 'J

n{,tFA a03i3?2i)7p el10{*2i!* *,fA

4 :,/ 52

*

.]= i'l+.

33


=

DEM EL

. 7iu:1.t

'4-:/(DZ fEE=t;7;1,>LEA

== T-7*.71>Jtt t>i\f )i:71A2 J-LEit=BiDt lf 6tz! 5{;*!*. f yl I lr lniYSCQ

GODIVA $r&$aj=7a jifilf Z{.i. Ht€q:l t a6 at*.tjt"\ " iv 2 < :Eh\g Lt 5 t. = j7 djLl

t,L\./

ihr\,,

ljEir'.'96+s'=t€ rfiE- ;ggJ+J

tFFdiit*eE

+sEdirc13or2

4

)--EgtrffiAA)4.D lax4*i{'? VI0CC aFH Etr+Ftr$FEEOAO5 e03{3571)6061 e j\-:tV31

lF€rr

7. l--1F aC3(3478) i251 C

r2E+-20F9 ffi{fr

GODlVA Chc:ol,tr:er {,t{,rt

"[0il*A {Ol

A LUXUFIOUS-l Eiaq EaFik'E\_" CH€OBTE

D€couvEullEE:sH:i?{#::

.

-

"c

cljsstc M,LX CIJCCCUTE CHOCART AU LAIT CLASSICU'

F14


= :

::: ,.:+i :

Neu; *

+.:,*blli % 1''r;"jlr,:[=i:3,

#*#4tr 4tr trUffi{*ffi

Japanese Recipe Booklet  

Non No Valentine special Chocolate goodies