Page 1

Keskeinen

sijainti poh joisessa

Good Locati on in the N orth

pä ja toimintaym Modernit tilat ies and Modern Facilit re tu uc tr as Infr

Kehittyvät toimiala t Developing Busines s

ristö

Monipuoliset paikalliset palvelut Local Companies with Wide Range of Service

Kansainvälinen lentoasema ja hyvät lentoyhteydet International Airport and Flight Routes

Kehitysmyönteisy ja rohkeutta

yttä

nt Dynamic Developme age ur Co d an re he sp Atmo

Tarjolla ton tteja ja kiin teistöjä Estates for Sale


lä Kehittyvä Kitti

tilä Developing Kit

Tapahtumia ja kultt uuria Events and Culture

Aktiviteetteja ja nlaatu erinomainen elämä Activities and Exce Quality of Life

llent

aan Tule Kittilään asum n! ää ja yrittäm t Come and do grea business in Kittilä!

Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta Kideve Development, The Municipality of Kittilä Yhteys / Contact www.kideve.fi Tel: +358 400 955 472

www.kittila.fi m.kittila.fi www.kideve.fi

Kittilä Business Area in Lapland, Finland  
Kittilä Business Area in Lapland, Finland  

Businesses in Kittilä area, Lapland, Finland. Publisher: Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta / Kittilä Development, Municipality of Kit...

Advertisement