Page 1


Komunikazioa pertsona baten gandik beste baten gana informazioa transmititzea da. Komunuikazoa gauzatu ahal izateko, igorlea, mezua transmititzeko bidea eta hartzailea behar dira.


Alfabetoko hizki bakotza puntu eta marra multzo jakin batez adierazteko kodea asmatu zuen Samuel Morsek. Puntuak iraupen txikiko bulkada elektriko moduan bidaltzen ziren eta marrak, berriz, bulkada luzeagoen bidez.


Telefono edo urrutizkina, komunikatzeko tresna bat da, seinale elektrikoen bitartez ahotsa garraiatzeko diseinatua.


Telefono mugikorra (edo mugikorra soilik), mobila, sakelako telefonoa, eskuko telefonoa edo esku-telefonoa hari gabeko telefono eramangarria da. Horretarako irrati uhinak erabiltzen ditu


Soinua airetik (edo beste material batetik) uhin bezala garraiatzen diren bibrazioak izakien entzumen organoak jasota burmuinean sortutako sentsazioa da.

Frekuentzia segundu bakoitzeko puntu jakin batetik zehar pasatzen den uhin kopurua da. Frekuentzia hertz- etan (Hz) neurtzen da.


Banda zabalera hertzetan neurtutako frekuentzia tartearen zabalera da, zeinean seinalearen potentziaren gehiengoa biltzen den. Fourierren analisiaren bidez kalkulatua izan daiteke, behin-behineko seinale bat erabiliz. Tarte honetan sartutako frekuentziek frekuentzia eraginkor izena ere hartzen dute.

Segunduko bitetan neurtzen da, alegia, Bp- etan

Adibidez telefonoko elkarrizketa batean, 300 eta 3400 Hz bitarteko frekuentziak erabiltzen dira.


- Pare Kableak: Gure telefonoari konektatua dauden kableeak kobrezko bi hari izaten dituzte: harpidedun- begitza eta tokiko begizta.

- Kable Koaxialak: Kable koaxialak seinaleak ahul ez zedin balio dute. Etxean izaten ditugu. - Zuntz Optikoa: Kablearen ezaugarriak hobetzen dituen transmizio bide bat: informazio gehiago bidal daiteke, distantzia handigora eta inongo interferentziarik gabe.


- Espesktro elektromagnetikoaren 3 kHz eta 300 GHz bitarteko zatiari espektro erradioelektrikoa esaten zaio , batik bat haririk gabeko telekomunikazioetan erabiltzen delako.

BANDA

FREKUENTZIA

ZERTAN ERABILTZEN DIRA?

Uhin oso Luzea(VLF)

3-30 kHz

Uhin luze(LW edo LF)

30-300 kHz

10-1 km

Uhin ertaina (MF)

0,3-3MHz

1000-10 m

Uhin motza(HF)

3-30 MHz

100-10 m

VHF

30-300 MHz

UHF

300-3000 MHz

SHF

3-30 GHz

EHF

30-300 GHz

100-10 km

10-1 m 1 m-10 cm 10-1 cm 10-1 mm


- Irrati emizioak soinu, ahots eta musikako urrutiko transmizioak dira. Uhin elektromagnetikoen bidez gauzatzen datransmizioa eta irrati hargailu batek jasotzen du. - Instalazio bakoitzak seinale eramailea erabiltzen du: seinale horrek frekuentzia oso baxuak direnez, transmizia altuagoa izaten du, eta mezua emisoretik hartzailera garraiatzea izaten du funtzio. -AM

-FM

AM irrati instalazioek 520 eta 1605 kHz bitarteko frekuentzian transmititzen dute. 5 kHz- ko zabalera besterik ez.

FM instalazioek 88 eta 108 MHz bitarteko frekuentzian transmititzen dute. Soinuaren kalitatea askoz hobea da, 15 kHz-eko zabalerako banda erabiltzen dute eta.


- Telebistaren pantailari hurbilhubiletik, zentrimetro gutxira jarrita, begiratuko bagenio, konturatuko ginateke irudiak kolore berde, gorri eta urdineko mailaka eta milaka puntu argituz osatuta daudela.

- Telebista hargailu baten pantaila fosforoz estalita dago. Fosforoak argi egiten du elektroi batekin inpaktu egitean. Hori gertzeko, elektroiak bidaltzen dira pantailari, bonbila itxurako hodi batean amaieran kokatutako hiru kanoiren bidez.

- Irudia osatzeko, kanoiek panaila guztian zabaltzen dituzte elektroiak, ezkerretik eskuinera eta goitik behera, irakurtzen dugunean bezala. - Pantailek 625 lerro izaten dituzte. Segundo bakoitzeko 25 irudi oso eratzen dira.


- Gu konturatu ez arren, telefono mugigarri eta irrati- nahiz telebista- instalazoek igorrietako milaka eta milaka seinale pasatzen zaizkigu buru gainetik etengabe.

- Erradiazioen energia handitu egiten da frekuentzia handitu ahala. X izpiak eta gamma izpiakenergia oso altuko erradiazioak dira, eta ehun biziak kalte ditzake. Horregati, ionizatzaile esaten zaie.

- Erradiazio ez ionizatzaile esaten zainez ez dute nahikoa energiarik elektroiak eta atomoak bereizteko. Hala eta guztiz ere, korronte elektrikoak sor ditzake, eta gorputzak berotzea eragin.


- Erradiazio elektromagnetikoek nerbiosistemari eragiten diote, ADN kaltetu dezakete, emankontarsuna eskastu, sortzetiko malformazioak eragin, abortuak eragin, edo zenbait minbizi sortu, bereziki leuzemia. Gorputzak zenbat erradiazio gehiago xurgatu, orduan eta kalte gehiago eragingo dizkio osasunari. -Zer egin diteke? Finkatuta dauden gehinezko erradiaziomailak errespetatuz gero, arriskua oso txikia da. Dena den, hobe da antenarik ez jartzea etxebizitza, eskola edo ospitalean. Gainera, komenigarria litzateke distantzia jakin bat egotea beti antenen eta jendea bizi den lekuen artean.

KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIAK  

ikasteko modu erraz eta koloretsua =)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you