Page 1

Konotdag

2013


INHOUD Voorwoord…. .................................................................. 2 Van de zolder…. ............................................................ 3 Samen uit, samen thuis ................................................... 4 On(der)wijs geleerd .............................................. .………5 Konotdag 2013, de Kerkewei is positief!................ ………6 Konotdag 2013 … een waarde(n)volle dag ..................... 6 Inspirerende en richtinggevende uitgangspunten………...7 Konot-middagdeel, Franciscus ontvangt De Esch ... …….8 Konot-middagdeel, De Esch op de Franciscus ................ 8 Konot-studiedag 16 oktober 2013 ................................... 9 Konotdag een waarde(n)volle dag................................... 9 Positief! Twee verhalen vanuit OG ZWeM ..................... 10 Konotdag 2013, verslag van de Aloysiusschool ............ 11 Een impressie van de ochtend ...................................... 12 Onderwijs is niet … ....................................................... 14 Soms vallen de stukjes zomaar ineens op de plek ........ 15

Voor iedereen een warm welkom ...

De Maten informeert de ouders ..................................... 15 Konotdag 2013 … De Leemstee ................................... 17 Onderwijsgemeenschap AV de Tweesprong ................. 18 Konotdag 2013, De Wendakker .................................... 19 ATOL ............................................................................ 20 Konot-middag 16 oktober: CvB en stafbureau ............... 21 Geen slotwoord ............................................................. 22 Colofon

Voorwoord

Jaargang 12, nummer 58 Info & Co is het contactorgaan voor alle medewerkers van de Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente. Info & Co verschijnt vier keer per jaar. Redactie: André Stipdonk, Jasper Diele Vormgeving: Jasper Diele Aan dit nummer werkten mee: A. Brunger, Dingus, F. Wilthuis, I. Vastert, J. van Lith, L. Groeneveld, E. Roelofs, M. Oude Voshaar, C. Limpens, P. Kamphuis, G. Wolbers, J. Nijland, K. Bekhuis, G. in het Veld, S. Smidt, H. van der Wal, J. Morsink, M.Mulder, M. Wolbers, K. Bergboer Reacties, suggesties, kopij, digitale foto’s:

infoenco@konot.nl Druk: Konot Oplage digitaal: 750 Oplage gedrukt: 200

Respect … In dit themanummer leest u hoe de scholen de Konotdag hebben ervaren, en vooral hoe men vanuit de vijf kernwaarden een nóg positiever schoolklimaat denkt te bereiken. Alle scholen hebben gehoor gegeven aan het verzoek van de organisatie om een bijdrage te leveren. Dat leverde qua inhoud en grootte verschillende, soms verrassende, resultaten op. Over de vijf kernwaarden gesproken: Info & Co heeft respect, vertrouwen, dynamiek, openheid en betrokkenheid altijd hoog in het vaandel. Dat geldt ook voor Dingus, de persoon die vanaf nu dit blad van een column zal voorzien. Daar zijn we vanzelfsprekend erg blij mee. We danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd, mét waardering. De redactie 2


Van de zolder Konotdag 2013… een waarde(n)volle dag? Eigenlijk kan ik kort zijn. Ja, wat vond ik het een waarde(n)volle dag! Wat was het mooi om allemaal bij elkaar te zijn en het te kunnen hebben over de kern, de inhoud van ons vak: onze relatie met onze leerlingen. En volgens mij waren de kernwaarden van Konot al zichtbaar die dag. De betrokkenheid bij het onderwerp en de sprekers en in de workshops, de openheid om in de workshops zaken met elkaar te delen, het beroep op het vertrouwen in elkaar en in de kinderen en het beroep op het respect jegens elk individu, elke dag weer. En graag deel ik ook hier met jullie wat ik terughoorde van de mensen van het KPC. ´Wat zijn jullie een dynamische organisatie!´, vertrouwde Machiel van de Laar mij toe aan het einde van het ochtendprogramma. We hebben indruk weten te maken op die ‘Brabanders’! Kortom: een compliment aan ons als Konot´ers en dus aan jullie allen. Dank je wel voor jullie inzet, aandacht, betrokkenheid en uitgestraald vertrouwen tijdens de ochtend. Succes voor jullie allemaal, om vanuit je eigen specifieke plekje binnen deze prachtige organisatie het onderwijs aan onze kinderen iedere dag weer vanuit een positieve houding gestalte te geven! En … veel plezier bij het lezen van deze Info & Co- special, waarin jullie vanuit de scholen aan elkaar vertellen wat de dag jullie heeft gebracht en waar je hoopt dat deze jullie nog verder brengen zal. Arjan Brunger

3 3


Samen uit, samen thuis Konot is er ook nu weer in geslaagd om van de Konotdag een succes te maken; sterker nog: we kunnen terugkijken op een waarde (n)volle dag. Dat was precies de bedoeling.

sessie. Aan iedere kernwaarde waren twee workshops gekoppeld. Tijdens de plenaire sessie over pedagogische tact wist Kris Verbeeck het publiek een uur lang goed en onderhoudend bij de les te houden.

Brigitta Snippert-van Zon, Mariët Oude Voshaar, Susan Smidt, Gerard Wolbers, Ellis Bronkhorst en Mariëlle Kienhuis wisten de door het beraad gekozen kernwaarden betrokkenheid, openheid, vertrouwen, respect en dynamiek ten volle tot hun recht te laten komen. Vanuit deze waarden samen bewuster gaan werken aan een nog positiever schoolklimaat was (en is) de intentie.

Na de koffie/thee volgde om 11 uur de tweede ronde en na een uur had eenieder de plenaire sessie en een workshop bijgewoond. Dus er was genoeg om samen (in teamverband welteverstaan) over te praten, en wel in de eigen schoollocatie. Eerst werd er nog ‘gezamenlijk’ geluncht in De Waaier, het universiteitsgebouw dat alle deelnemers deze ochtend onderdak bood.

Het dagprogramma was op 16 oktober gevarieerd, niet in de laatste plaats doordat de organisatie had gekozen voor twee locaties: Universiteit Twente (ochtendprogramma) en de (eigen) school (middagprogramma).

Elk afzonderlijk team kon ’s middags aan de slag om onderling van gedachten te wisselen over hoe de kernwaarden binnen de school, dus in de dagelijkse praktijk, daadwerkelijk gestalte te geven ten behoeve van een positief schoolklimaat.

Na de gebruikelijke inloop met koffie en thee opende de voorzitter van het college van bestuur Arjan Brunger de dag. Machiel van de Laar hield vervolgens een leerzame inleiding over schoolbreed werken aan positief gedrag.

De organisatie heeft alle scholen gevraagd om een tekstuele bijdrage (inclusief foto). Deze vormen samen de hoofdmoot van dit themanummer van Info & Co.

Na de inleiding werd het gezelschap gesplitst voor de tien workshops én de eerste plenaire

De redactie

4


On(der)wijs geleerd Het was net één van de Dwaze Dagen bij de Bijenkorf. Een grote groep vrouwen met hier en daar een man. Popelend stonden we voor de deuren van De Waaier. Op het moment dat we naar binnen mochten sloegen we allemaal onze slag. Ieder probeerde een kop koffie, plak cake en een prima plek te scoren.

In het andere deel waren er verschillende workshops. Tijdens deze workshops kwamen nog meer belangrijke zaken aan bod. Dit gebeurde teambreed en over alle Konot-waarden. Elke workshop stond in het verlengde van een waarde. Tot slot was er nog een prima lunch. En zoals het hoort: met precies van die Bijenkorf Dwaze Dagen wachtrijen. Voor mij een prima kletsmoment.

Het beloofde een bijzondere dag te gaan worden. Arjan Brunger droeg namelijk een stropdas. Ik ging er dus maar eens goed voor zitten. In zijn opening lanceerde hij dan ook officieel onze Konotkernwaarden. Vijf krachtige woorden voor een positief werkklimaat. Wij leerkrachten gaan ze nog vaak horen. En over een tijdje kun je ze niet meer horen. En dat is goed. Want mijzelf kennende blijf ik er dan wel mee bezig.

De honderden werknemers gingen voor het middagprogramma uiteen. Ook ik pakte mijn trouwe vierwieler. Mijn collega’s en ik bespraken onze bevindingen. Allemaal enthousiast over onze geopende ogen. Ik kreeg jeukende handen van alles wat ik hoorde. Daar moeten we mee aan de slag. Nieuwe energie! Gelukkig dachten wij allemaal zo. We sloten de dag dan ook voldaan af.

De ochtend werd in tweeën gesplitst. In het ene deel kon ik luisteren naar een lezing van een Vlaamse dame: Kris Verbeeck. Het stereotype ‘Belgen zijn dom’ was al snel achterhaald. Want ik als ‘zotte’ Hollander kan nog veel van haar leren. Een eyeopener van jewelste. Dit is toch prachtig onderwijzen? Dit wil ik ook. Ik werd weer ‘wakker’ geschud. Erg fijn. Er zat echter wel een nadeel aan haar praatje. Ik kan nu niet meer zonder associaties winkelen bij ‘Kruitvat’.

Thuisgekomen dacht ik weer aan de ´dwaze dag´ en aan wat we geleerd hadden. Zul je alleen net zien dat je met meer (wijsheid) thuisgekomen bent dan eigenlijk gepland was.

Dingus 5


Konotdag 2013, de Kerkewei is positief! Wat een heerlijke dag hebben we gehad. Kris Verbeeck heeft ons bijzonder weten te raken. De voorbeelden die zij aandroeg in haar betoog over pedagogisch tact kwamen binnen! Ook de andere workshopleiders hebben ons geboeid en geïnspireerd.

viduele verschillen en talenten. We handelen vanuit kernwaarden. Deze zijn: respect, betrokkenheid, openheid, positief zijn en vertrouwen. “Positief zijn” is voor ons een superbelangrijke waarde. We willen dat voelen, uitstralen en voorleven. We gaan uit van mogelijkheden; we zien en grijpen kansen. Gelukkig herkennen we ons dus ook zeer zeker in de dynamiek!

’s Middags hebben we ervaringen van de ochtend uitgewisseld en de tijd genomen om met elkaar te delen wat ons in beweging zet en motiveert. Waar worden we blij van…?

Wat we hebben ervaren op 16 oktober was een warm Konot-gevoel; positief, saamhorig en levendig. Wat fijn dat onze inzichten meegenomen worden in het nieuwe strategisch beleidsplan.

Wat willen we zeker vormgeven in ons onderwijs en onze school? Wat past bij onze visie en kernwaarden? Er zijn prachtige ideeën en initiatieven voorbij gekomen. In mei 2013 hebben wij onze eigen kernwaarden bepaald en van daaruit onze visie:

De tandwielen passen in elkaar, we ervaren verbinding tussen alles waar we als school mee bezig zijn en waar Konot voor staat.

De Kerkewei biedt een stevige basis door goed onderwijs, waardoor alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. De onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn hierbij uitgangspunt, zowel op cognitief als op sociaal -emotioneel gebied. We hebben oog voor de indi-

Organisatie, dank voor deze dag! Francy Wilthuis

Konotdag 2013… een waarde(n)volle dag! Allereerst wil ik graag mijn complimenten geven aan de organisatie voor de samenstelling van het algehele programma. Terugkijkend kunnen we stellen dat deze titel zeker van toepassing is op deze dag! Ons middagprogramma startte met een uitwisseling van de ervaringen van de ochtend en de verbinding richting ons eigen specifieke schoolbeleid t.a.v. een positief pedagogisch klimaat. Dit is, met zoveel mensen, niet altijd een makkelijke opgave… Velen waren geïnspireerd door de woorden van Kris Verbeeck en de specifieke workshopleiders…

Op M5 is onze keuze gevallen en de nodige stappen zullen dan ook op korte termijn worden genomen. Inge Vastert Daltonschool de Bongerd

Aandacht voor elkaar, in de breedste zin van het woord, en het bieden van veiligheid voor eenieder was de smeerolie tussen alle urgente tandwielen. We hebben daaropvolgend dan ook een deel van deze middag gebruikt om, met z’n allen, een keuze te maken voor onze aanpak ten aanzien van het pesten. 6


Inspirerende en richtinggevende uitgangspunten

Drie-eenheid 7


Konot-middagdeel, Franciscus ontvangt De Esch Ruim op tijd waren de teams van beide scholen aanwezig op de Franciscusschool. (Elk team heeft apart van elkaar, op de gezamenlijke pauzes na, gewerkt.)

Er was een zeer betrokken sfeer, waardoor openheid een vanzelfsprekendheid werd. Na een korte pauze werd er in groepjes gesproken over één van de vijf waarden die men als groep kreeg toegedeeld. Het was de bedoeling om de waarde in concrete gedragswijzen te benoemen. Over de intussen veel gebruikte zin : ‘Wat zie ik je dan doen’ werd goed en opbouwend gesproken. Het vervolg hiervan komt zeer zeker terug in teamvergaderingen.

Na een kop koffie of thee, startten we in een groepslokaal waar de flap met de tandwielen opgehangen was. Iedere medewerker kreeg nog even de tijd om de blauwe tandwielen (‘wat heeft me geraakt’ en ‘wat neem ik mee’) in te vullen, waarna elk teamlid beurtelings het tandwiel opplakte bij één van de waarden met een korte mondelinge toelichting. Hierna werd de derde, rode sticker geplakt als verdubbelaar.

Samen met het team van De Esch hebben we als afsluiting naar de videoboodschap van Arjan gekeken. Kortom, een zeer waardevolle middag waar de inspiratie van die ochtend zeker nog te merken was.

Het was niet altijd even gemakkelijk om een tandwiel aan één waarde te koppelen. Toch kunnen we concluderen dat de waarde ‘vertrouwen’ het meeste accent kreeg.

Team Franciscusschool

Konot-middagdeel, De Esch op de Franciscus Terug op de Franciscus, eerst maar een kopje koffie. Rondkijken op de locatie van onze partner in de onderwijsgemeenschap. Daarna naar boven en met ons eigen team van start. Wat raakte ons, wat willen we meenemen voor jezelf of voor je school.

Als je naar de lezing van Kris Verbeeck hebt geluisterd, ben je geïnspireerd door haar verhaal over pedagogische tact. In hoeverre kun je dit in praktijk brengen? Wat is bij ons op school haalbaar en wat gaat (nog) een stapje te ver? Na een korte pauze is het team opgedeeld in vijf groepen, vijf kernwaarden met de verschillende mensen die bij de bijpassende workshops zijn geweest. Denk eens na over hoe jullie kernwaarde er in de praktijk op onze school uit gaat zien. Hoe zien anderen dat bv. vertrouwen bij De Esch hoog in het vaandel staat? Welke praktische handvatten geef je aan de kernwaarden?

Tijdens de ‘plakrondes’ kwam het gesprek over de kernwaarden al vlug en vlot op gang. Teamleden werden bevraagd, legden uit; waar vind je elkaar en waar juist niet? De sfeer was positief en de deelname was goed. Enkele opvallende punten waren:  Het samen-gevoel. Onderwijs is steeds meer een samenspel tussen kinderen - ouders – school. Niet wij als leerkrachten zijn alleen bepalend, maar ook ouders en kinderen zélf hebben hun eigen bijdrage bij het leren van het kind.

Na de terugkoppeling in het team, staan er al wel een aantal kreten, zinnen op papier, maar we zijn nog niet zover, dat alles nu duidelijk is. Dat kan ook nog niet, het gaat vast en zeker een vervolg krijgen. Deel 2 was kortom een goed gesprek met elkaar en een start voor het opnieuw kijken naar de visie op onderwijs en identiteit van De Esch.

Intuïtie. Welke rol speelt jouw gevoel bij het lesgeven? Hoe dicht kun je/mag je bij jezelf blijven tijdens je werk? Als afspraken veranderen doordat de visie verandert, moet je dan veranderen? Kun je dan veranderen?

Team De Esch

8


Konot-studiedag 16 oktober 2013 Na een inspirerende ochtend, waarin Machiel van de Laar de Konot-waarden op een ludieke manier aan de orde bracht; een aantal boeiende workshops gevolgd konden worden en een inspirerend plenair gedeelte met Kris Verbeeck, keerden we naar De Lutte terug.

door andere ontwikkelingen een ondergeschikte plaats innemen in ons onderwijs. Hierdoor voelen we ons af en toe in een spagaat zitten. Eén van de conclusies die wij getrokken hebben is dat het uitspreken van de verwachtingen naar elkaar (ouders, leerkrachten en leerlingen), betrokkenheid van ouders, team en leerlingen en op een open en respectvolle manier met elkaar om gaan, van belang zijn voor een prettig pedagogisch klimaat. Zaken waar we samen aan moeten werken. SAMEN kunnen we meer; ook ons item voor dit schooljaar!

Tijdens het middaggedeelte hebben we ervaringen uitgewisseld en met elkaar gesproken over de workshops en de Konot-kernwaarden. We hebben stilgestaan bij de kernwaarden; gekeken hoe we deze terugvinden in onze school; hoe we dit terugzien in ons gedrag en hoe zich dit vertaalt in de groepen.

We kijken als team terug op een positieve, inspirerende waarde-(n) volle Konotdag, die zeker een vervolg gaat krijgen!

Wat vooral naar voren kwam is dat het welbevinden van het kind centraal moet staan; het kind mag weer kind zijn…We ervaren dat op dit moment de nadruk ligt,vooral door invloeden van buitenaf (inspectie etc.), op opbrengsten waar-

Team St. Plechelmusschool De Lutte

Konotdag een waarde(n)volle dag Kernwaarden Bs. Bernardus De ochtend: ‘Waarde(n)vol – inspirerend – Kris Verbeeck, Pedagogische tact: In den beginne is er relatie, SUPER!’ De middag: Op de poster met de vijf kernwaarden: de opbrengsten; wat heeft eenieder geraakt; wat wordt (extra) belangrijk gevonden voor de Bernardusschool, het onderwijs of voor zichzelf; waar gaan we mee aan de slag? Gesprekken met kinderen: Sociaal emotioneel; ‘In den beginne is er een relatie…’ De kinderen laten zien en voelen dat ze er mogen zijn. Over het leerproces; vertrouwen hebben en uitspreken; loslaten; zelfverantwoordelijkheid stimuleren; inbreng van kinderen waarderen. Echte aandacht geven. Gedragsproblemen: Niet té snel oordelen; wat zit er onder/achter? (Kruitvat) Een grens = een wens De gedragsverwachtingen/gedragsprincipes bij de vijf kernwaarden helder hebben en dan PBS consequent toepassen. Overall: wat we willen (bereiken): Naar school gaan moet een ‘feestje’ zijn; wel ontwikkelingsge richt! De afsluiting: ‘Mooie manier om de cirkel van de dag rond te maken.’ Team Bs. Bernardus

9


Positief! Twee verhalen vanuit OG ZWeM Het eerste verhaal We zijn met onderwijsgemeenschap ZWeM (Zevenster, Willibrord en Mariaschool) na een inspirerende morgen op de UT in Enschede met veel positiviteit en enthousiasme nu samen in ‘De Mare’ in Noord Deurningen. Na een korte inleiding door Lidy gaan we in drie groepen aan het werk.

wijsgemeenschap ZWeM gezamenlijk het middagprogramma zou invullen. Alle deelnemers werden door elkaar gehusseld en gingen vervolgens weer in drie groepen uiteen. Onze groep ging aan het werk onder leiding van Joke Wiegink. Meerdere collega’s ervaren het als positief om met alle Konot-medewerkers bij elkaar te zijn en te voelen dat we samen iets nastreven. Het ochtendprogramma heeft een gevoel van verbondenheid losgemaakt. Aan de hand van de ‘tandwielstickers’ bespreken we wat ons van het ochtendprogramma is bijgebleven. Mevrouw Kruitvat wordt vaak genoemd als een anekdote die veel mensen geraakt heeft. De spreekster, Kris Verbeeck, krijgt sowieso veel positieve reacties. De workshop over Rick, wordt genoemd als een workshop die zeer goed aansluit op de 5 kernwaarden die centraal stonden. Alle kernwaarden komen terug bij dit succesverhaal van een jongen die overstapt van het sbo naar het reguliere onderwijs. Niet alle workshops werden even enthousiast ontvangen. Gedurende de uitwisseling van ervaringen komen verhalen over kinderen en situaties uit de eigen praktijk naar boven. Wat mij treft als notulist is de grote betrokkenheid van leerkrachten bij elkaar en bij de leerlingen die het betreft. Sommige deelnemers vertellen alleen over wat ze meegenomen hebben van hun workshop, anderen zijn al bezig om met wat ze tijdens de workshop meegekregen hebben plannen uit te werken hoe ze dit kunnen toepassen in hun eigen praktijk. Wat ons als groep van deze dag bijblijft als overkoepelende visie: oog hebben voor en vertrouwen hebben in het kind. De relatie tussen het kind en de leerkracht is van essentieel belang. Tot slot de vraag welke uitspraken zo belangrijk zijn dat we er morgen meteen mee aan de slag gaan? We kunnen als groep zo gauw geen keuze maken. Alle stickers bevatten uitspraken die wij belangrijk vinden. Conclusie: je moet het gewoon gaan doen!

Waar ben je door geraakt vandaag? Mevrouw Kruitvat heeft veel mensen geraakt, een brok in je keel … Maar ook het onderzoek van Miss A, geduld, geduld en nog eens geduld. Er waren veel ‘Oh ja’-momenten vandaag. Ken jezelf en laat de ander binnen, je luisterhouding is belangrijk. In een workshop werd gezegd: ‘Gedrag van leerlingen weerspiegelt de cultuur op school’, zijn we het hiermee eens? Dit nodigt uit om in je team eens over te praten. En de uitspraak, zonder relatie is er geen goede prestatie. Het Engelse tegeltje: if you teach me… Hoe leer je kinderen iets? Kortom heel heel veel inspiratie. Wat neem je mee? Ook nu plakken we de stickers bij of tussen de 5 kernwaarden. Vaak passen ze niet bij 1 kernwaarde (tandwiel), soms wel bij 2 of 3. Want dat is wat we graag willen, dat de 5 kernwaarden (tandwielen) samen gaan draaien. Het liefst zouden we alles morgen willen oppakken, maar tegelijkertijd weten we ook dat dit onmogelijk is. Rustig beginnen. Probeer tijd te vinden in je programma om met kinderen in gesprek te gaan, of kijk eens door de bril van de leerling. En we vinden het deurmoment belangrijk: ’s morgens, even kort contact met de kinderen en eventueel met de ouder(s). Tot slot plakken we de urgentstickers op; veel stickers zitten bij en rondom betrokkenheid. En dat past helemaal bij deze groep ... betrokkenheid. Het tweede verhaal Na een inspirerende ochtend op het terrein van de Universiteit Twente was er ’s middags het vervolg op eigen terrein. Bij ons was er gekozen voor een vorm waarbij onze nieuwe onder-

Clara Limpens, De Zevenster 10


Konotdag 2013, verslag van de Aloysiusschool Op woensdag 16 oktober togen we met velen naar Enschede. Lange rijen auto’s die soms zorgden voor verstoppingen in het verkeer, groepjes fietsers; allemaal op weg naar het terrein van de Universiteit Twente. Wanneer je het tijdstip waarop dit plaatsvond even buiten beschouwing liet, zou je denken dat er een wedstrijd van onze regionale voetbaltrots FC Twente zou worden gespeeld. De karavaan auto’s en fietsers toog naar gebouw De Waaier op het universiteitsterrein om daar de Konotdag bij te wonen.

brengen. Bewustwording om te leren kijken door de bril van een kind, ons verplaatsen hoe wij overkomen op deze kinderen. Daarna gingen we uiteen om verschillende workshops te

In de hal van dit gebouw is het reüniegehalte van deze dag weer hoog; veel oude bekenden worden vriendelijk toegezwaaid en toegesproken. De koffie mét is op een aantal plekken neergezet en vindt al gauw gretig aftrek. Wanneer, iets voor half 9, de deuren van de collegezaal opengaan, stroomt deze al gauw vol. Arjan opent op een voor hem zo vertrouwde plek en belicht voor ons de kernwaarden van waaruit wij ons werk gestalte willen geven.

bezoeken, van alle sessies kon je als school iets oppikken door de verdeling vooraf. Dat was zeer waardevol om op door te gaan in het middagprogramma op school. Daar kwam de verbinding tot stand, meningen en ervaringen werden uitgewisseld, discussie over wat je meeneemt in de dagelijkse praktijk. Vooral bewustwording van hoe belangrijk jij als leerkracht bent om die verbinding vorm te geven.

Daarna weet Machiel van de Laar ons allen in de stemming te brengen omtrent wat de dag nog meer in petto heeft. Fijn om te horen dat het gaat over kinderen, daarop willen we ons focussen. Van een spreker met een Brabantse tongval kregen we een plenaire sessie voorgeschoteld over de pedagogische tact van een dame met een duidelijk Belgisch accent. We gaan dieper in op wat ons beweegt en hoe wij de zo belangrijke verbinding tot stand kunnen

In het middagprogramma is het opvallend hoe vaak het woord vertrouwen valt. Vertrouwen in jezelf, in de ander, maar vooral ook vertrouwen in het kind waarmee je werkt. Elke dag beginnen met een schone lei en zo de kinderen tegemoet treden en daarmee het vertrouwen winnen. Je inleven in de belevingswereld van het kind. De methodes als leidraad en richtgever, niet als doel op zich. Het team van de Aloysius heeft vanuit een grote betrokkenheid deze dag mede vorm gegeven. Een meerwaarde in het programma was absoluut dat we op de eigen school verder konden praten over dat wat bijbleef, wat je raakte. Uit de reacties op te maken vonden we het met recht een waarde(n)volle dag! Paul Kamphuis

11


Een impressie van de ochtend

12


13


Onderwijs is niet … collega met behulp van de blauwe stickers wat het meest aansprekend was en wat hij/zij wilde meegeven aan het team. De oprechte verhalen, de persoonlijke en professionele opvattingen over onze relatie met de kinderen van De Windroos, de dilemma’s die we daarbij soms ervaren, het perspectief dat we samen met ouders en kinderen willen realiseren. Het was er allemaal…

‘Onderwijs is niet het vullen van een vat maar het ontsteken van een vuur’ Deze inspirerende spreuk staat vermeld op de laatste pagina van het programmaboekje ‘Een waarde(n)volle dag’. Deze spreuk en het thema van de Konotdag 2013 maken je nieuwsgierig naar de inhoud van het programma. Gekoppeld aan de 5 kernwaarden respect-vertrouwen-dynamiekopenheid en betrokkenheid konden de medewerkers van SBO De Windroos deelnemen aan één van de 10 workshops om inspiratie op te doen, ervaringen te delen en hopelijk geraakt te worden door hetgeen de workshopleider of andere collega’s wilden delen. Geïnspireerd en geraakt werden we; met name door de herkenbare verhalen van Kris Verbeeck. Geboeid door haar ervaringen en adviezen om onder andere het kind te ZIEN als uniek individu en hiermee een relatie aan te gaan (in den beginne is er relatie)…

Geboeid luisteren en in dialoog met elkaar vaststellen dat leeropbrengsten en onderwijskwaliteit belangrijk zijn maar dat relatie, competentie en autonomie voorwaarden zijn om veilig en uitdagend onderwijs te kunnen geven. ‘Daar doe ik het op De Windroos voor…’, sprak een collega vol overtuiging; we konden het van harte onderschrijven! Ook hier is de onderlinge verbondenheid tussen de kernwaarden zichtbaar. Vanuit ‘betrokkenheid’ en ‘respect’ (daar werden de meeste urgentiestickers geplakt) formuleren we gezamenlijke opvattingen en maken we afspraken over de manier waarop dit in het pedagogisch klimaat op De Windroos zichtbaar is. Duidelijk herkenbaar voor kinderen, ouders en alle medewerkers van onze school.

Het brede aanbod van de workshops stelde ons team in staat uit alle informatie en inzichten datgene te selecteren wat je het meest heeft geraakt en datgene mee te nemen naar jouw team in jouw school. Wederom gekoppeld aan de 5 kernwaarden die door Arjan bij de inleiding waren gepresenteerd.

Konotdag 2013, een waarde(n)volle dag! Namens het team van De Windroos, Gerard Wolbers

Tijdens het middagprogramma vertelde iedere

14


Soms vallen de stukjes zomaar ineens op de plek De afgelopen jaren zijn we op onze school volop bezig geweest met het implementeren van effectief opbrengstgericht werken. Dit heeft ons veel gebracht. We zijn op dit moment de transfer aan het maken van programmagericht naar doelgericht. Van de leerkracht die de methoden volgt naar de leerkracht die de ‘baas’ is en op basis van de doelen een keuze maakt.

De kracht van de dag zat mede in de koppeling naar de school. Daar waar dit forensen door het Twentse land eerst als belemmering werd gezien bleek het juist een kracht. Vanuit het waarde(n) volle gesprek kwamen we tot een aantal aandachtspunten. Een gesprekkencyclus met kinderen en een leerlingenraad zijn hier voorbeelden van. Alle voorbeelden hebben eigenlijk één overeenkomst. Ze kenmerken zich door het feit dat we kinderen veel meer een stem willen geven. Een stem die gehoord wordt.

Er zijn geluiden die zeggen dat er na jaren van opbrengstgericht werken een kentering op gang is. Nu zou de aandacht weer meer naar de sociale kant uit moeten gaan. Op 16 oktober, tijdens de Konotdag 2013, hebben wij als team ervaren dat het echt geen keuze is. Het is niet het een of het ander. Je kunt pas op een goede manier opbrengstgericht werken als je een positief schoolklimaat hebt. En door effectief opbrengstgericht werken creëer je tijd en ruimte om je positieve schoolklimaat nog meer te stimuleren. En dit goede inzicht is niet onze enige opbrengst van de waardevolle dag. De organisatie verdient een groot compliment. Ze heeft goede sprekers en workshopleiders binnengehaald die de juiste snaar wisten te raken. Na het ochtendprogramma kwam iedere collega geïnspireerd onze school binnen. Het gesprek waarbij we met elkaar onze ervaringen hebben gedeeld kenmerkte zich door de kernwaarden van onze stichting.

Het vervolg van de Konotdag 2013 hadden we reeds vóór de Konotdag gepland. In november komt Martine Delfos ons, vanuit haar expertise in het communiceren met kinderen, twee dagen inspireren, verwonderen en uitdagen. Na deze dagen zullen we onze aandachtspunten vanuit deze dagen en de Konotdag concreet gaan omzetten in actieplannen.

In de open respectvolle setting van ons team voelde ieder zich veilig om te delen waardoor ze geraakt zijn. Onze betrokkenheid bij de kinderen en ons onderwijs maakt dat we aan de slag willen met dat wat ons geraakt heeft. We hebben vertrouwen in onszelf en elkaar. Dit maakt dat we weten dat wij als team kunnen kiezen. Hier zit voor ons de dynamiek. Weten dat je samen keuzes kunt en ook durft te maken.

Wij willen de organisatie van de Konotdag hartelijk bedanken voor hun goede werk. Team Bs. Willibrordus

De Maten informeert de ouders Naar aanleiding van de Konotdag 2013 werden de ouders van de leerlingen van Basisschool de Maten als volgt geïnformeerd:

Op stichtingniveau hebben we een aantal keren gepraat over de wijze waarop wij samen willen werken aan goed onderwijs voor en met onze leerlingen: betrokkenheid, openheid, vertrouwen, respect en dynamiek zijn uit die discussies naar voren gekomen als belangrijke kernwaarden voor Konot.

Beste ouder(s) en verzorger(s), Graag willen we u informeren over de stappen die we als team gezet hebben en willen zetten om de Maten nog veiliger en leuker te maken voor uw kind(eren).

Op schoolniveau hebben wij hier met het gehele team over gesproken en we kwamen tot de conclusie dat we de kernwaarde ‘betrokkenheid’ van wezenlijk belang vinden

De waarden van de school zijn uitgangspunt

15


om te komen tot een goed pedagogisch klimaat. Een leerkracht verwoordde het als volgt: ‘Geen prestatie, zonder relatie’. Aan deze kernwaarde gaan we de komende tijd dan ook meer aandacht besteden in de groepen. Leerkrachten zullen hierover met elkaar in gesprek gaan en kinderen zullen dat aan de wijze waarop zij reageren merken.

Planmatige aanpak van gedrag op basis van data Zoals u weet zijn we op onze school zover dat we a.d.h.v. observatie en registratie (M5 meldsysteem) vage uitspraken als bijvoorbeeld ‘Piet is zo agressief ’ kunnen terugbrengen tot concreet en meetbaar gedrag: ‘Tijdens de ochtendpauze, als de groep van Piet voetbal heeft, schopt Piet vaker (4x in twee weken tijd) meerdere leerlingen uit de eigen groep’. Op basis van de verzamelde/geregistreerde data, dus niet vanuit intuïtie of het ‘onderbuikgevoel’ wordt openlijk met de klas besproken welke gerichte acties we kunnen ondernemen om Pietje te helpen. De leerkrachten en kinderen merken dan ook al een wezenlijk verschil in hun klassen: ‘ Er is gewoon zoveel meer rust’. Maar hiermee zijn we er natuurlijk niet…

doen om jou te helpen?’, ‘Wat verwacht je van mij?’ en -Kinderen tot reflecteren brengen; ‘Wie heeft er uit jouw groepje goed gewerkt en waarom vind je dat?’ School om in te wonen We stellen elke maand een schoolregel centraal. Deze schoolregels zien kinderen en de ouders terug a.d.h.v. de verschillende picto’s die in de klas/school hangen en in de nieuwsbrief worden weergeven. Maandelijks willen we hier op school aandacht aan blijven besteen. Methode vernieuwen Wij hebben jarenlang op school gewerkt a.d.h.v. de methode BOJA (Beter Omgaan met Jezelf en de Ander). Deze methode is aan vervanging toe. Wij gebruiken dit schooljaar om ons te oriënteren op een nieuwe methode voor de sociale ontwikkeling. Omdat we, door middel van het meldsysteem van M5, gerichter kunnen kijken naar de behoeften van de groep, zijn we op zoek naar een methode die we adaptief kunnen inzetten. Op de Maten willen lessen gaan verzorgen op basis van datgene wat de groep nodig heeft. Kortom… Na verschillende evaluatiemomenten met teamleden, ouders en MR-leden, denken we dat we mooie stappen hebben gezet richting een veilig(er) en prettig(er) schoolklimaat voor onze leerlingen. Wij willen als school niet alleen aan het gedrag werken, maar willen dit samen doen met u als ouder(s). Vandaar dat we jullie, nu we de volgende stap hebben gezet, op de hoogte willen brengen van datgene waar we op dit moment mee bezig zijn Met vriendelijk groet, Albert IJland, Karin Bekhuis, Manon Huuskes

Hoe gaan wij nu verder? Positieve benadering Als team willen we graag verder inzetten op een positieve benadering: goed gedrag belonen op basis van opgestelde gedragsverwachtingen. Afgelopen woensdag (studiedag) heeft de gehele dag in het teken gestaan van een positief schoolklimaat. Teamleden zijn in subgroepen met elkaar in gesprek gegaan over wat zij kunnen doen om positief gedrag te stimuleren in hun groep. Enkele punten die naar voren kwamen zijn: -Je als leerkracht meer bewust zijn van het geven van positieve feedback; ‘Wat kan ik 16


Konotdag 2013 ... De Leemstee Woensdagochtend 16 oktober 2013. Voor het eerst sinds 1 augustus 2009 (de dag waarop ik in dienst ben getreden van Konot) kom ik tot stilstand in een heuse file. Niet op de provinciale weg tussen Albergen en Oldenzaal, maar op de Vliegveldstraat richting Enschede, op weg naar de Konotdag. Genietend van de fraaie bosrand vraag ik me af of deze file het gevolg is van de meer dan 500 Konotmedewerkers die al carpoolend op weg zijn richting UT of is dit het dagelijkse beeld op deze weg? Toch maar snel even een WhatsApp-je sturen naar Ellis met de tekst: ‘sta in de file op de vliegveldstraat…’ Ze zal op dit moment wel bezig zijn met 1000 andere dingen en het berichtje niet lezen, maar zowaar na enkele minuten klinkt de whatsapp-toon en lees ik: ‘ok CU…’(aangezien ik niet zo thuis ben in de Whatsapp-taal vertelt juf Willemijn mij even later dat dit ‘see you’ betekent. Je kunt niet alles weten…)

gen zelfs nog even oefenen met een casus uit onze eigen school. Na de koffie haast ik me naar de grote collegezaal waar mevrouw Kris Verbeeck al klaarstaat om haar verhaal over pedagogische tact te houden. Met een aandoenlijk Belgisch accent vertelt ze vol passie over het belang van het hebben van een goede relatie met kinderen. Wat mij betreft het hoogtepunt van deze ochtend. Deze vrouw brengt de boodschap echt over: DE MANIER WAAROP JIJ DAADWERKELIJK CONTACT LEGT MET HET KIND EN ZIJN BEHOEFTEN IS VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR ZIJN WELBEVINDEN EN UITEINDELIJK OOK VOOR ZIJN PRESTATIES. Na een heerlijke lunch verplaatsen alle Konot’ers zich naar hun eigen school, zo ook het team van De Leemstee. Tijdens de koffie worden nog de laatste stickers beschreven met daarop wat mensen heeft geraakt en wat ze meenemen naar deze middag. Ook de zogenaamde verdubbelaars worden goed gebruikt. In een mum van tijd is de grote poster gevuld met stickers en ontstaat een waar kunstwerk met hartenwensen, kreten en aandachtspunten. De middag vliegt voorbij. Er wordt vol passie gediscussieerd en in de loop van de middag ontstaan al de eerste concrete plannen in het kader van een positief pedagogisch klimaat. Er zijn een aantal zaken die het team direct op wil pakken en meer aandacht wil geven:

Bij aankomst op de UT blijk ik niet de enige die aan de late kant is. Op de parkeerplaats zie ik tientallen medewerkers zich haasten om op tijd binnen te zijn. Het programma begint een kwartiertje later met de enthousiaste en inspirerende speech van Arjan Brunger. De kernwaarden worden op het grote scherm prachtig in beeld gebracht. Een prima begin van de dag! Daarna neemt Machiel van de Laar (KPC) het woord. Ook hem lukt het om de goed bezette collegezaal te boeien. In een razend tempo vuurt hij de powerpointpresentatie op ons af. Zijn verhaal komt binnen; hij heeft humor, maar brengt ook de kernwaarden in een mum van tijd tot leven, we kunnen er mee aan de slag! Iedereen verspreidt zich even later door dit prachtige gebouw op weg naar de eerste workshop of de plenaire sessie. Ik ga op weg naar de workshop Pedagogische dansvloer.

-bestaande schoolregels visualiseren in en rondom het gebouw; -meer belangstelling tonen voor de kinderen door het voeren van individuele gesprekjes; -kinderen consequent positief benaderen en feedback geven. In de komende schoolplanperiode wil het team schoolbreed PBS ‘invoeren’ en ook meer aandacht voor creatieve vakken en talentontwikkeling van kinderen. Ik, en met mij het team van De Leemstee, kijk terug op een waarde(n)volle Konotdag, een goede basis op om schoolniveau mee aan de slag te gaan.

Mevrouw Detje de Kinderen (prachtige naam) vertelt dat straffen problemen op school vaak alleen maar erger maken. Met de ‘good guys’ tegenover de ‘bad guys’ is niemand geholpen. Je kunt ook anders omgaan met conflicten. Daarvoor kun je de pedagogische dansvloer gebruiken. Het gaat hierbij onder andere over herstelrecht. Detje heeft een goed verhaal en we mo-

George in het Veld

17


Onderwijsgemeenschap AV de Tweesprong D

E

T

W

E

E

S

P

R

O

N

G

S

B

P

E

E

S

C

H

O

O

L

E

P

T

O

N

O

K

A

T

V

M

I

S

S

A

S

E

S

S

D

L

A

E

E

G

O

E

D

P

N

K

R

A

I

E

C

R

O

L

E

H

E

E

T

M

E

X

T

T

N

F

D

C

E

E

D

A

E

H

A

N

R

D

E

K

K

T

I

B

U

V

N

N

N

E

O

E

I

L

E

A

D

R

O

T

D

R

U

R

T

E

I

L

O

E

T

I

D

K

E

E

W

W

I

U

M

S

L

V

A

U

I

K

R

D

E

I

S

T

A

D

E

S

A

R

A

O

N

N

J

O

E

N

U

R

I

M

K

L

R

S

P

R

Y

T

E

R

I

F

O

T

I

P

M

E

K

W

A

A

R

D

E

N

N

K

L

U

O

E

E

D

A

G

O

G

I

S

C

H

K

J

G

B

18


Konotdag 2013, De Wendakker Ochtendprogramma

back wordt onderverdeeld in vier niveaus. De eerste twee niveaus zijn vaak wel bekend, namelijk goed / fout (1) en hoe komt dat? (2). Het derde niveau is hoe doe jij dat? Het vierde niveau is reflecteren op wat de leerling heeft gedaan.

De Konotdag gaat goed van start met een lekker bakje koffie of thee. We verzamelen ons in De Waaier waar Arjan Brunger de dag opent met een korte krachtige toespraak over Konot en de kernwaarden van onze stichting. Aansluitend start Machiel van de Laar heel positief met zijn sessie: ‘Schoolbreed werken aan positief gedrag’. En vervolgens start Kris Verbeeck met haar inspirerende sessie waarin ze vertelt hoe je contact legt en onderhoudt met de leerlingen. Na deze sessie gaan de collega’s naar de workshop waar zij zich voor hebben opgegeven.

Tijdens de tweede ronde zoomen beide groepen van De Wendakker in op de kernwaarde betrokkenheid. De volgende punten worden besproken: Teambuilding; één team zijn. Hoe gaan we daar aan werken? Gezamenlijk pauze houden. Iedereen houdt pauze. Vaste informele momenten. Te denken valt aan elke donderdagmiddag koffie of thee drinken met elkaar, elke vrijdag voor de vakantie borrelen met elkaar. Meer momenten om onderwijsinhoudelijke gesprekken te voeren. Positieve instelling en houding van de teamleden (te denken valt aan optimisme en humor). Belangstelling tonen naar elkaar en hiervoor de tijd nemen.

Middagprogramma Het middagprogramma is verdeeld in twee rondes. In de eerste ronde gaan we met collega’s van onze onderwijsgemeenschap de Thij informatie uitwisselen over de diverse workshops. In de tweede ronde gaan de teams van De Wendakker en De Maten uiteen om één kernwaarde te benadrukken.

Visieontwikkeling van het team Momenten (zoals vergaderingen) waarin de visie, standpunt(en) en de behoeften van het team worden besproken. We moeten de neuzen dezelfde kant op hebben staan.

Tijdens de eerste ronde wisselen we de volgende informatie met elkaar uit: -In een gesprek met een leerling kun je meer te weten komen als je doorvraagt, bijvoorbeeld wat een kind nodig heeft. Stel open vragen. -Kom niet aan het werk van een kind. -Af en toe moet je in een ‘split-second’ handelen. Omdat je zo snel moet handelen, handel je dan vaak op de juiste manier. -Benoem niet het ongewenste gedrag, zoals in deze zin. Benoem juist het gedrag dat gewenst is. Bijvoorbeeld: ‘Niet rennen op de gang’ (onjuist). ‘Wandelen op de gang’ (juist). -Een correctie werkt pas als je vier complimenten uitdeelt (1:4). Machiel gaf aan dat je dan geen compliment in de zin van ‘wat zit je haar leuk’ moet geven. Dat heeft waarschijnlijk niets te maken met de eerdere correctie.

Leerlingen Met de leerlingen in gesprek gaan op de wijze zoals aangegeven is in de sessies en workshops (stel de juiste vragen). Wij, team De Wendakker, kijken in elk geval terug op een geslaagde Konotdag!

Betrek de leerling bij zijn of haar eigen leerproces. Geef hem/haar een gevoel van verantwoordelijkheid. Ook ouders hierbij betrekken is belangrijk voor het leerproces van het kind. -Het geven van feed19


ATOL Scholen leren samen Woensdag 16 oktober 2013 … Een waarde(n)volle Konot-studiedag waar wij geraakt en geïnspireerd zijn door de verschillende workshops en centrale lezingen over het positief pedagogisch klimaat en pedagogisch tact. Met deze bagage gingen wij terug naar de school. In ons geval terug naar basisschool de Meander met alle medewerkers van de onderwijsgemeenschap. In het eerste deel hebben wij de nieuwe naam bekend gemaakt door middel van een kleurrijke presentatie. Vervolgens hebben we gezamenlijk een eerste stap gezet naar een nieuwe missie voor onderwijsgemeenschap atol. De woorden in de binnencirkel zijn de opbrengst en zullen de input zijn voor het formuleren van onze missie. Vervolgens hebben we in verschillende subteams gesproken over de opbrengsten van deze ochtend. Wat nemen we mee op korte en wat op langere termijn? De focus zal op korte termijn komen te liggen op het in gesprek gaan met het kind, de rol van de ouders en onze eigen rol als professional. De behoefte om hier met elkaar over verder te praten is groot. Op lange termijn zal de aandacht gericht zijn op het borgen en onderhouden van het positief pedagogisch klimaat. Deze middag hebben wij opnieuw de bereidheid ervaren om met elkaar te willen samenwerken, te luisteren en kennis te delen en uit te wisselen. Terugkijkend … een zeer geslaagde, inspirerende Konotdag, die een basis heeft gelegd om met elkaar invulling te kunnen en willen geven aan het positief pedagogisch klimaat in onze scholen. Team onderwijsgemeenschap ATOL

20


Konotmiddag 16 oktober: CvB en medewerkers stafbureau Inleiding Met een zeer opgewekt en positief gevoel begonnen we met elkaar aan het middagprogramma. Arjan opende de middag en gaf aan waar de scholen deze middag mee aan de slag zouden gaan. Samen met de staf wilden wij als zoveel mogelijk in lijn lopen met het programma van de scholen op deze middag, hoewel we natuurlijk wel een iets andere draai aan de inhoud moesten geven. Neemt natuurlijk niet weg dat de waarden zoals we die de ochtend met elkaar hadden neergezet ook van zeer groot belang zijn voor ons. Enerzijds hoe wij als team met elkaar omgaan, maar eigenlijk nog belangrijker hoe wij daar mee omgaan in de richting van alle Konot´ers.

tijdje samen met de staf op ingezet, omdat hij vindt dat dit zeer belangrijke voorwaarden zijn wil een staffer zijn of haar werk goed kunnen doen. Mooi vond hij dan ook te zien dat deze zaken ook door allen zelf als belangrijk worden gezien. Openheid en luisteren De eerste lijn om verder aan te werken, waren zaken rondom ´openheid´. Een open mind hebben en daarbij proberen iedere dag weer onbevangen het werk tegemoet te treden. Kris Verbeeck had een heel mooi plaatje van een grote schakelaar die iedere dag weer even diende te worden omgezet naar een nul stand. Jezelf dus iedere dag even bewust maken van het weer met een open mind zaken tegemoet te gaan treden die dag. Daarnaast was een tweede lijn ´luisteren´. Luisteren naar elkaar, luisteren voordat je conclusies trekt of feedback geeft. Luisteren en ook doorvragen om het echte probleem waarbij je als ´staffer´ bij van dienst zou kunnen zijn goed boven water te krijgen. Eigenlijk dus ook af en toe ook meer een coach kunnen en mogen zijn.

Rondje langs de ochtend Na de korte inleiding zijn we begonnen met een rondje langs eenieder met de vraag ‘wat vond je van de ochtend?’. Iedereen, niemand uitgezonderd, was zeer positief over het gehele ochtend programma. Natuurlijk waren er verschillen en had iedereen ook iets anders dat als bijzonder werd meegenomen uit de ochtend. En, heel logisch, werden ook de workshops als verschillend ervaren. Hier waren hele enthousiaste verhalen bij, maar ook wat mindere. Waar we het allemaal roerend over eens waren, was de wijze waarop we zeer geïnspireerd werden door het verhaal van de Belgische dame Kris Verbeeck. Dat heeft ons allemaal geraakt!

Hoe gaan we verder? We hebben met elkaar afgesproken dat we deze conclusies, deze hoofdlijnen mee zullen nemen in onze verdere bespreking over de uitkomsten van het MO. Hier hadden we reeds een aantal keren voor bij elkaar gezeten en zijn nu bezig om tot een plan van aanpak te komen. Deze twee hoofdlijnen vanuit de Konotdag willen we hier graag aan toe voegen. We zullen dus bezien hoe we nog opener kunnen zijn en nog beter kunnen luisteren naar onze opdrachtgevers de scholen, vaak vertegenwoordigd door de directie. Na alles te hebben vastgelegd op een foto en we nog even naar ´Arjan in het fietsenhok´ hebben gekeken, sloten we een zeer geslaagde Konotdag af!

Wat nemen we mee? Vervolgens hebben we de poster met de raderen opgehangen en zijn we de individuele plakkers van een ieder erop gaan plakken. Iedereen kon bij het opplakken aangeven wat hij of zij op de sticker had gezet en waarom. Daarna was het de beurt aan Arjan om binnen de vele plakkers te proberen een aantal lijnen te ontdekken waar we vervolgens verder mee aan de slag zouden kunnen. Er kwamen twee hoofdlijnen uit. Conclusies waar Arjan erg blij mee was, want hij had hier al een

CvB en medewerkers stafbureau

21


Geen slotwoord Konotdag 2013, de regiegroep onderwijs had de eer deze te mogen organiseren. Een eer omdat we de kans hebben gekregen alle Konot- ers met elkaar in gesprek te brengen over de kern van ons vak: het onderwijs aan onze kinderen, de relatie met onze leerlingen. Terugkijkend op de dag en op jullie reacties denken wij dat we op 16 oktober een heel mooie stap hebben gezet. Wat was het bijzonder om te zien hoe Arjan ons inspireerde met zijn verhaal over onze kernwaarden: open, betrokken, respectvol, vertrouwenwekkend en dynamisch was zijn toespraak. Een speld kon je horen vallen toen hij ons uitdaagde een Konot´er te zijn! Mooi ook om te zien hoe de Bourgondische ‘Brabander’ Machiel van de Laar ons Twentenaren heel dynamisch een beeld gaf van waar het bij een positief pedagogisch klimaat allemaal over kan gaan. Ontroerend was het om te ervaren hoe de kleine Vlaamse dame Kris Verbeeck ons direct in ons hart wist te raken met herkenbare verhalen over hoe wij in ons onderwijs onuitwisbaar van betekenis voor kinderen kunnen en moeten zijn! Leuk om te zien hoe wij als Konot´ers nieuwsgierig onze kennis wilden verdiepen in de verschillende workshops, waarin elementen van een goed pedagogisch klimaat werden gelinkt aan de kernwaarden. Die positieve spirit van de ochtend hebben de teams blijkens de verslagen van de Konot-directies in deze Info & Co mee kunnen nemen en uit kunnen bouwen in de middagsessies op de scholen. Wij citeren een aantal collega’s uit hun verslagen, waar de dag hen toe heeft verleid: ´We willen oog hebben voor het kind, vertrouwen in het kind hebben.´ ´We willen kinderen veel meer een stem geven, een stem die gehoord wordt.´ ´We willen elke dag beginnen met een schone lei en zo de kinderen tegemoet treden en daarmee het vertrouwen winnen.´ Hoewel we de tweede helft van de dag ons verspreid wisten over Noord-Oost Twente, voelden we ons toch samen, ook door de manier waarop Arjan ons tegen vieren nog weer bij elkaar bracht. Hij wenste ons succes, wetend dat deze dag, deze mooie aanzet, deze inspirerende woorden alleen tot een echt succes worden als we actief blijven werken aan de relatie met onze leerlingen. ´Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur´, was het citaat van William Butler Yeats, waarmee we het programmaboekje zijn geëindigd. Laten we dit vuur dat op 16 oktober is aangewakkerd, brandend houden en verder verspreiden in onze scholen, in onze lokalen, met onze kinderen, hun ouders en met elkaar!

Oldenzaal, 30 oktober 2013 Gerard Wolbers Brigitta Snippert-van Zon Mariët Oude Voshaar Susan Smidt Mariëlle Kienhuis en Ellis Bronkhorst

22


23


Uw advertentie hier? Bel: 0541580350 Of stuur een mail naar: infoenco@konot.nl

Info & Co feliciteert (alvast)

Bert Harperink van De Zevenster Ruud Rolevink van De Leemstee en MariĂŤt LĂśbker-Wesselink van de Aloysiusschool

met hun 40-jarig jubileum en Yvonne Heerts-Keizer van De Veldkamp, Jos van Lith van de Drie-eenheid, Henk Bekkedam van De Windroos

met hun 25-jarig jubileum.

24

Info&cojrg 2013 oktober  

Speciale editie: konotdag 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you