Page 1

www.bs-de-esch.nl

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl

Schoolkalender

2013 - 2014

bs. De Esch Oosterikweg 1 7577 PL

Oldenzaal

0541-513460 0541-519660 dir.de-esch@konot.nl Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 33

tel.: 051 513460

augustus 2013

dir.de-esch@konot.nl maandag

maandag

19

12 dinsdag

dinsdag

13

20

woensdag

woensdag

14

21

donderdag

donderdag

15

22

vrijdag

9.00u. 1e teambijeenkomst schooljaar 2013.2014

augustus 2013

Weeknr. 34

1e schooldag schooljaar 2013.2014

Controle hoofdluis

Schoolregel van de maand: "Doe je best"

vrijdag

16

23

zaterdag

zaterdag

17

24

zondag

zondag

18

25

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl

M5 dag


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 35

augustus 2013

maandag

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl Weeknr. 36 maandag

26

02

14.30u. Studiebijeenkomst Woordenschat

Juf Karin Kuitenbrouwer jarig

dinsdag

27

19.00u. Info-avond groepen 1 t/m 4

03

woensdag

19.00u. Info-avond groepen 5 t/m 8

woensdag

28

04

donderdag

donderdag

29

05

vrijdag

vrijdag

30

06

zaterdag

zaterdag

31

07

01

Juf Irma Jansen jarig

Juf Irma Jansen viert haar verjaardag Schoolregel van de maand:

dinsdag

zondag

september 2013

"Doe je best"

Juf Irma Groothuis jarig

Spelmiddag groepen 1 en 2

Oud papier

zondag

08

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 37

september 2013

maandag

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl Weeknr. 38

september 2013

maandag

Kledinginzameling: container wordt geplaatst.

09

16

dinsdag

dinsdag

Prinsjesdag

10

17

M5 dag

woensdag

woensdag

11

18

donderdag

donderdag

12

19

vrijdag

vrijdag

13

20

zaterdag

zaterdag

14

21

zondag

15

10.00u. Kleuterviering Antoniuskerk

14.30u. Studiemiddag Woordenschat

20.00u. Ouderraad

zondag

22

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 39 maandag

september 2013 Kledingcontainer wordt opgehaald.

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl maandag

23

30

dinsdag

dinsdag

24

01

woensdag

woensdag

25

02

donderdag

donderdag

26

03

vrijdag

Info-bulletin oktober per mail

september 2013

Weeknr. 40

Schoolregel van de maand: "Eerlijk duurt het langst"

Start Kinderboekenweek/ themaweken "Sport en Spel"

vrijdag

27

04

zaterdag

zaterdag

28

05

zondag

zondag

29

06

Oud papier

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl oktober 2013

Weeknr. 41 maandag

tel.: 051 513460

Fietscontrole groepen 7 en 8

maandag

Fietscontrole groepen 7 en 8

dinsdag

08

15

woensdag

woensdag

09

16

donderdag

donderdag

10

17

vrijdag

11

Juf Irma G. en juf Gea vieren hun verjaardag 10.45 en 13.00 voorstelling "storm" groepen 5 en 6

12

19

13

Konotdag; alle leerlingen vrij

Speelgoedmiddag groepen 1 en 2 17.00u. - 18.30u. Open Huis; afsluiting themaweken: "Sport en Spel" 20.00u. Ouderraad

18 zaterdag

Juf Gea jarig

19.30u. MR

vrijdag

zaterdag zondag

oktober 2013

Weeknr. 42

14

07 dinsdag

dir.de-esch@konot.nl

zondag

10.00u. Kleuterviering Antoniuskerk

20

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl oktober 2013

Weeknr. 43 maandag

Herfstvakantie

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl oktober 2013

Weeknr. 44 maandag

21

28

dinsdag

dinsdag

22

29

woensdag

woensdag

23

30

donderdag

donderdag

24

31

Controle hoofdluis

19.00u. Schoonmaakavond groepen 1 t/m 8

M5 dag

vrijdag

Allerheiligen

25

01

Info-bulletin november per mail Schoolregel van de maand: "Iedereen hoort erbij"

zaterdag

zaterdag

26

02

vrijdag

zondag

27

Hockeytoernooi groepen 5 en 6

Juf Charlotte jarig

Allerzielen Oud papier

zondag

03

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 45

tel.: 051 513460

november 2013

dir.de-esch@konot.nl

maandag

maandag

04

11

dinsdag

05

13.00u. Studiebijeenkomst leerkrachten van de groepen 1.2 Leerlingen groepen 1.2 om 12.00u. vrij

06

dinsdag

8.30u. Nationaal Schoolontbijt

19.30u. MR

20.00u. Ouderraad

12 woensdag

woensdag

november 2013

Weeknr. 46

13

donderdag

donderdag

07

14

Zwemkampioenschappen groepen 4 en 5 Juf Marica viert haar verjaardag

vrijdag

Verkeersquiz leerlingen groep 7

08

15

Juf Marica jarig

zaterdag

zaterdag

09

16

zondag

zondag

10

17

vrijdag

Viering Sint Maarten Drieeenheidskerk

10.00u. Kleuterviering Antoniuskerk

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl november 2013

Weeknr. 47

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl

maandag

maandag

18

25

dinsdag

M5 dag

dinsdag

19

26

woensdag

woensdag

20

27

donderdag

donderdag

21

28

vrijdag

Rapport mee

november 2013

Weeknr. 48

vrijdag

22

29

zaterdag

zaterdag

23

30

zondag

zondag

24

01

10 minutengesprekken

10 minutengesprekken

Info-bulletin december per mail

Schoolregel van de maand: "Pas op je woorden"

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl december 2013

Weeknr. 49

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl

maandag

maandag

02

09

dinsdag

dinsdag

03

10

woensdag

woensdag

04

11

donderdag

Sint op school; aangepaste schooltijden

donderdag

05

Meester Jos jarig

12

vrijdag

Speelgoedmorgen groepen 1 en 2

vrijdag

06 zaterdag

december 2013

Weeknr. 50

juf Mariet jarig

19.30u. MR

20.00u. Ouderraad

13 Oud papier

zaterdag

07

14

zondag

zondag

08

15

10.00u. Kleuterviering Antoniuskerk

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 51

december 2013

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl december 2013

Weeknr. 52

maandag

maandag

16

23

dinsdag

dinsdag

17

24

woensdag

woensdag

18

25

donderdag

17.00u. Kerstviering op school;

donderdag

19

alle leerlingen om 12.00u. vrij

26

vrijdag

Spelletjesmorgen groepen 1 en 2

vrijdag

20

Infobulletin januari per mail 12.00u. Kerstvakantie

27

zaterdag

zaterdag

21

28

zondag

zondag

22

29

Kerstvakantie

Kerstmis

2e Kerstdag

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl december 2013

Weeknr. 1 maandag

Kerstvakantie

30 dinsdag

Oudjaar

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl maandag

1e schooldag 2014

06

Controle hoofdluis

dinsdag

07

31 woensdag

Voor u allen:

woensdag

01

EEN GOED EN GEZOND 2014

08

donderdag

02

Schoolregel van de maand: "Handen thuis"

donderdag

09

vrijdag

vrijdag

03

10

zaterdag

januari 2014

Weeknr. 2

Oud papier

M5 dag 20.00u. Ouderraad

zaterdag

04

11

zondag

zondag

05

12

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 3

januari 2014

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl

maandag

maandag

13

20

dinsdag

dinsdag

14

21

woensdag

15

18.30 - 21.00 Open Huis locatie Potskampstraat: afdeling LWOO

woensdag

22

donderdag

donderdag

16

23

vrijdag

vrijdag

17

24

zaterdag

zaterdag

18

25

zondag

19

10.00u. Kleuterviering Antoniuskerk

januari 2014

Weeknr. 4

19.30u. MR

18.30 - 21.00 Open Huis locatie Losser, De Thij en Praktijkonderwijs Leliestraat.

10.30u. - 12.00u. en 19.00u. - 20.30u. : OPEN HUIS de Esch, de Linde en de Klim Op 18.30 - 21.00 Open Huis locatie Lyceumstraat en locatie Denekamp

zondag

26

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 5

tel.: 051 513460

januari 2014

dir.de-esch@konot.nl

maandag

maandag

27

03

dinsdag

28

13.00u. Informatiebijeenkomst voor ouders van leerlingen, die instromen in de maanden februari t/m mei 2014.

dinsdag

woensdag

29

05

donderdag

donderdag

30

06 Infobulletin februari per mail

31 zaterdag

01

19.00u. Aanmelding nieuwe leerlingen

20.00u. Ouderraad

04

woensdag

vrijdag

februari 2014

Weeknr. 6

vrijdag

07 Oud papier Schoolregel van de maand: "Kijk en Luister"

zaterdag

08

zondag

zondag

02

09

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl februari 2014

Weeknr. 7

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl

maandag

maandag

10

17

dinsdag

M5 dag

dinsdag

11

Cito eindtoets groep 8

18 19

Cito eindtoets groep 8

donderdag

13

donderdag

vrijdag

14

21

zaterdag

zaterdag

15

22

16

Speelgoedmiddag groepen 1 en 2

20

Cito eindtoets groep 8

vrijdag

zondag

19.30u. MR

woensdag

woensdag

12

februari 2014

Weeknr. 8

10.00u. Kleuterviering Antoniuskerk

Carnaval op school; aangepaste schooltijden Info-bulletin maart per mail

zondag

23

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl februari 2014

Weeknr. 9

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl

maandag

Voorjaarsvakantie

maandag

24

Meester Toon jarig

03

dinsdag

dinsdag

25

04

woensdag

woensdag

26

05

donderdag

donderdag

27

06

vrijdag

vrijdag

28

07

zaterdag

01

Oud papier "Wees zuinig en netjes" Schoolregel van de maand:

maart 2014

Weeknr. 10

zaterdag

Rosenmontag; alle leerlingen vrij

Alle leerlingen vrij

Controle hoofdluis

20.00u. Ouderraad

Juf Janine viert haar verjaardag

Juf Janine jarig

08

zondag

zondag

02

09

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl maart 2014

Weeknr. 11

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl

maandag

maandag

10

17

dinsdag

dinsdag

11

18

woensdag

Meester Rob Tanke jarig

woensdag

M5 dag Start damtoernooi

20

vrijdag

Meester Rob M. jarig

vrijdag

14

Rapport

21

zaterdag

zaterdag

15

22

16

10 minutengesprekken

donderdag

13

zondag

10 minutengesprekken

19

12 donderdag

maart 2014

Weeknr. 12

10.00u. Kleuterviering Antoniuskerk

zondag

23

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl maart 2014

Weeknr. 13 maandag

24

Juf Marlies jarig

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl maandag

31

19.30u. MR

dinsdag

dinsdag

25

01

woensdag

woensdag

26

02

donderdag

donderdag

27

03

vrijdag

maart 2014

Weeknr. 14

Info-bulletin maand april per mail

Schoolregel van de maand: "Veiligheid voor alles"

Voetbaltoernooi jongens groep 7 en 8

vrijdag

28

04

zaterdag

zaterdag

29

05

zondag

zondag

30

06

Oud papier

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl

tel.: 051 513460

april 2014

Weeknr. 15

dir.de-esch@konot.nl

maandag

maandag

07

14

dinsdag

dinsdag

08

15

woensdag

woensdag

09

16

donderdag

10

20.00u. Ouderraad Verkeersexamen (theorie) groep 8 13.00u. Studiemiddag leerkrachten groepen 1 en 2; leerlingen groepen 1 en 2 vrij

vrijdag

11 zaterdag

donderdag

Rob Damhuis jarig

Verkeersexamen (praktijk) groep 8

Verkeersexamen (praktijk) groep 8

Witte Donderdag

17 vrijdag

Speelgoedmiddag groepen 1 en 2

april 2014

Weeknr. 16

Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij

18 zaterdag

12

19

zondag

zondag

13

20

Paaszaterdag Pasen

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl april 2014

Weeknr. 17 maandag

Paasmaandag

dir.de-esch@konot.nl

dinsdag

maandag

19.30u. MR

Meivakantie

M5 dag

dinsdag

29

woensdag

woensdag

23

30

donderdag

donderdag

24

01

vrijdag

april 2014

Weeknr. 18

28

21 22

tel.: 051 513460

Info-bulletin maand mei

Schoolregel van de maand mei: "Laat weten waar je bent"

vrijdag

25

02

zaterdag

zaterdag

26

03

zondag

zondag

27

04

Oud papier

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl mei 2014

Weeknr. 19 maandag

05

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl maandag

Alle leerlingen vrij

20.00u. Ouderraad

dinsdag

06

Controle hoofdluis

13

Plantenuitgifte

Start Streetsoccertoernooi

12

dinsdag

woensdag

mei 2014

Weeknr. 20

woensdag

07

14

donderdag

donderdag

08

15

vrijdag

vrijdag

09

16

zaterdag

zaterdag

10

17

zondag

zondag

11

18

Juf Monique jarig

10.00u. Kleuterviering Antoniuskerk

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl mei 2014

Weeknr. 21 maandag

19

"Dode Hoek" voor leerlingen groep 8

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl maandag

26

Juf Wilma jarig

dinsdag

dinsdag

20

27

woensdag

woensdag

28

21 donderdag

M5 dag

mei 2014

Weeknr. 22

donderdag

22

Spelmiddag groepen 1 en 2

29

vrijdag

Finale Streetsoccertoernooi

vrijdag

23

Juf Karin en juf Mariet vieren de verjaardag Infobulletin juni per mail

30

zaterdag

zaterdag

24

31

zondag

zondag

25

01

19.30u. MR "Dode Hoek"voor leerlingen groep 8

juf Hannie jarig

juf Hannie viert haar verjaardag

Hemelvaart

Alle leerlingen vrij

Schoolregel voor de maand juni: "Samen sterk"

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl juni 2014

Weeknr. 23 maandag

03 woensdag

Stedelijke sportdag groepen 7 en 8. Leerlingen groepen 1 t/m 6 vrij Wandel-4-daagse

10

Wandel-4-daagse

woensdag

11 20.00u. Ouderraad

donderdag

juf Gerry jarig Wandel-4-daagse

12

vrijdag

Wandel-4-daagse

vrijdag

06

Schoolreisje groepen 1 t/m 7

Studie-/teamdag; alle leerlingen vrij

13 Oud papier

zaterdag

14

07

zondag

zondag

08

2e Pinksterdag

dinsdag

05 zaterdag

juni 2014

Weeknr. 24

09

04 donderdag

dir.de-esch@konot.nl maandag

02 dinsdag

tel.: 051 513460

Pinksteren

9.30u. Kleuterviering Antoniuskerk

15

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl juni 2014

Weeknr. 25 maandag

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl maandag

Kamp groep 8

23

16 dinsdag

M5 dag

dinsdag

17

19.30u. MR Kamp groep 8

24

Kamp groep 8

woensdag

woensdag

Meester Bennie, Toon en Tonnie vieren hun verjaardag

donderdag

19

26

vrijdag

vrijdag

20

27

zaterdag

Meester Bennie jarig

22

Juf Ingrid viert haar verjaardag

Marielle jarig Eindmusical groep 8 3e Rapport Laatste Infobulletin 2013.2014 per mail

zaterdag

28

21 zondag

13.30u. Kennismaking leerlingen groep 8 Carmel

25

18 donderdag

juni 2014

Weeknr. 26

Meester John jarig

zondag

Juf Ingrid jarig

29

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


www.bs-de-esch.nl juni 2014

Weeknr. 27 maandag

tel.: 051 513460

12.30u. Wisselmiddag

dir.de-esch@konot.nl Weeknr. 28 maandag

30

07

dinsdag

dinsdag

01

08

woensdag

woensdag

02

09

donderdag

donderdag

03

10

vrijdag

04 zaterdag

8.45u. Gezamenlijke afsluiting in de sporthal Iedereen van harte welkom... Speelgoedmorgen groepen 1 en 2 12.00u. Zomervakantie Oud papier

vrijdag

11 zaterdag

05

12

zondag

zondag

06

13

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl

juli 2014


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 29

juli 2014

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl Weeknr. 30

maandag

maandag

14

21

dinsdag

dinsdag

15

22

woensdag

woensdag

16

23

donderdag

donderdag

17

24

vrijdag

vrijdag

18

25

zaterdag

zaterdag

19

26

zondag

zondag

20

27

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl

juli 2014


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 31

juli 2014

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl Weeknr. 32

maandag

maandag

28

04

dinsdag

dinsdag

29

05

woensdag

woensdag

30

06

donderdag

donderdag

31

07

vrijdag

vrijdag

01

08

zaterdag

zaterdag

02

09

zondag

zondag

03

10

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl

augustus 2014


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 33

augustus 2014

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl Weeknr. 34

maandag

maandag

11

18

dinsdag

dinsdag

12

19

woensdag

woensdag

13

20

donderdag

donderdag

14

21

vrijdag

vrijdag

15

22

zaterdag

zaterdag

16

23

zondag

zondag

17

24

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl

augustus 2014


www.bs-de-esch.nl Weeknr. 35

augustus 2014

tel.: 051 513460

dir.de-esch@konot.nl Weeknr. 36

maandag

maandag

25

01

dinsdag

dinsdag

26

02

woensdag

woensdag

27

03

donderdag

donderdag

28

04

vrijdag

vrijdag

29

05

zaterdag

zaterdag

30

06

zondag

zondag

31

07

september 2014

Deze kalender is geprint en afgewerkt door Copyallright BV Oldenzaal E-mail info@copyallright.nl


dir.de-esch@konot.nl

Schoolnaam, adres, telefoon. Basisschool De Esch Oosterikweg 1 7577 PL Oldenzaal

basisschool De Esch Tel: 0541-513460

SCHOOLLEIDING: Directeur: Lidy Groeneveld - Brunninkhuis Adjunct-directeur: Gerry Nijenhuis

0541-513460 fax: 0541-519660 e-mail:dir.de-esch@konot.nl internet: www.bs-de-esch.nl BEVOEGD GEZAG: Onze school valt onder het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente. Algemeen directeur: A. Brunger KONOT- stafbureau Lyceumstraat 2B (via zij-ingang 1e verdieping) 7572 CP Oldenzaal  0541-580352 Fax: 0541-580360 website: www.konot.nl INSPECTIE BASISONDERWIJS: RIK Bao-9/10 Postbus 10048 8000 GA Zwolle  038-4229299 Ons brin/schoolnummer is: 12TE00

OUDERVERENIGING: Het dagelijks bestuur, de ouderraad, bestaat uit: Voorzitter: Ploni Donker 0541-535252 Secretaris: Liesbeth Hovels 0541-519095 Penningmeester: Katja Wiebe 0541-350503

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: Het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraad bestaat uit: Voorzitter: Richard Jansink  0541Secretaris: Rob Tanke  074 2783745 Penningmeester: Toon Althanning 0541-510407

www.bs-de-esch.nl


dir.de-esch@konot.nl

basisschool De Esch Tel: 0541-513460

www.bs-de-esch.nl

1. Schoolnaam, adres, telefoon BASISSCHOOL De ESCH Oosterikweg 1 7577 PL Oldenzaal tel.: 0 541 513460 fax.:0 541 519660 dir.de-esch@konot.nl Rabobank: 11 66 61 860 2. Schooltijden. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag Vrijdag

3. Gymtijden Zie ook www.bs-de-esch-nl

Dagen

3a 3b/4b 4a 5a 5b/6b 6a 7b/8b 7a 8a

Dinsdag Maandag Maandag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Maandag Maandag Maandag

8.30 tot 14.00 uur 8.30 tot 14.00 uur 8.30 tot 12.00 uur

4. Vakanties 2013 - 2014 Zie ook www.bs-de-esch-nl

Gymrooster 2013 - 2014 Groep

alle groepen 3 t/m 8 1 t/m 2

Vrijdag Donderdag Vrijdag Donderdag Donderdag Donderdag Vrijdag Donderdag Vrijdag

Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Carnaval (maandag) Pasen Mei vakantie Hemelvaart do. / vr. Pinksteren (maandag) Zomer PO

van 19 oktober 21 december 22 februari 3 maart 18 april 26 april 29 en 30 mei 9 juni 5 juli

Zie ook de kalender op onze website: www.bs-de-esch.nl

t/m 27 oktober 5 januari 2 maart 4 maart 21 april maandag 5 mei

17 augustus


dir.de-esch@konot.nl

basisschool De Esch Tel: 0541-513460

5. Namen, emailadressen, groepen en taken De Esch Adressen van leerlingen zullen op een apart adressenvel op aanvraag worden verstrekt door de groepsleerkracht. Directietaken Directeur: Lidy Groeneveld-Brunninkhuis Adjunct-directeur: Gerry Nijenhuis Helen Kroeze Gea Vennegoor Janine Ruiter Ingrid Lupker Wilma Reuver Marica Braakhuis Monique Kip Marjo Ikink Manon Oude SpraakstĂŠ MariĂŤt Slot Irma Jansen Marlies Olde Heuvel Karin Kuitenbrouwer Rob Morssinkhof Jos Spitshuis Toon Althanning Hannie Broshuis Irma Groothuis Rob Tanke Bennie Haarman John Velthuis Tonnie Huisman Charlotte Oldengarm

l.groeneveld@konot.nl g.nijenhuis@konot.nl h.kroeze@konot.nl g.vennegoor@konot.nl j.ruiter@konot.nl i.lupker@konot.nl w.reuver@konot.nl m.braakhuis@konot.nl m.kip@konot.nl m.ikink@konot.nl m.oudespraakste@konot.nl m.slot@konot.nl i.jansen@konot.nl m.oldeheuvel@konot.nl k.kuitenbrouwer@konot.nl r.morsisinkhof@konot.nl j.spitshuis@konot.nl t.althanningh@konot.nl j.broshuis@konot.nl i.groothuis@konot.nl r.tanke@konot.nl b.haarman@konot.nl j.velthuis@konot.nl t.huisman@konot.nl c.oldengarm@konot.nl

www.bs-de-esch.nl


dir.de-esch@konot.nl

basisschool De Esch Tel: 0541-513460

www.bs-de-esch.nl

Indeling groepen en leerkrachten: groep

1a 1b 1/2 2 3a 3b/4b 4a 5a 5b/6b 6a 7a 7b/8b 8a

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Gea

Gea

Helen

Helen

Gea

Wilma

Wilma

Wilma

Wilma

Charlotte

Marica

Marica

Marica

Marjo

Marjo

Janine

Janine

Ingrid

Ingrid

Janine

Marlies

Marlies

Marlies/Marjo

Karin

Karin

Irma J.

Irma J.

Mariet

Mariet/Manon

Mariet

Hannie

Hannie

Hannie

Irma G.

Irma G.

Rob T

Rob T

Rob T

Rob T/LIO

LIO

Bennie

Bennie

Bennie

Bennie

Gerry

Jos

Jos

Jos

Jos

Manon

Manon

John

John

John

John

Rob M

Rob M

Manon

Rob M

Rob M

Tonnie

Tonnie

Tonnie

Tonnie

Toon

Niet groepsgebonden taken: Interne begeleiders: Charlotte Oldengarm Gerry Nijenhuis ICT- coördinator Schoolcontactpersoon i.z klachtenregeling: Bedrijfshulpverlener: Administratief medewerkster: Interne stagebegeleider: Conciërge:

Toon Althanning, Dean Mccall Charlotte Oldengarm , Helen Kroeze Rob Tanke, Rob Morssinkhof, Bennie Haarman en Jos Spitshuis, Ingrid Lupker Mariëlle Kienhuis Rob Tanke Rob Damhuis


dir.de-esch@konot.nl

basisschool De Esch Tel: 0541-513460

www.bs-de-esch.nl

Samenstelling van de ouderraad schooljaar 2012-2013 Ploni Donker

ploni-peter@home.nl

Katja Wiebe

katjawiebe@hetnet.nl

Liesbeth Heuvels

d.heuvels@ziggo.nl

Mariel van Goethem

marielvangoethem@home.nl

Afke Damhuis

afke.damhuis@planet.nl

Marjolein Grondman

marjolein@grondman.org

Marleen Schepers

marleenschepers-egberink@hotmail.com

Angelique Groot Ulen

h.grootulen@12move.nl

Anchela Knobbe

anchelaknobbe@hotmail.com

Manon Franke

manon.bos@home.nl

Marc Loke

marc.loke@hotmail.com

Kim Verbeek

kimmartron@gmail.com

Hans Vlutters

vlutters@hetnet.nl

Danielle Somhorst

schopmania@hotmail.com

Raymond Jansink

rhgjansink@hotmail.com

Anke Jansink

ankejansink@kpnplanet.nl

Gaby Bruins

gabybruins@hotmail.com

Lees onze OR-info in de schoolgids voor een goed overzicht van onze activiteiten. Ons emailadres: or.de-esch@konot.nl De samenstelling van de MR schooljaar 2013 – 2014 Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. De MR van de Esch heeft op grond daarvan 8 leden. De MR bestaat uit 4 personeelsleden en uit 4 ouders. De benoeming van de leden vindt plaats door middel van verkiezingen. De zittingsduur van de leden is 3 jaar. Na 3 jaren kunnen zittende leden wel worden herkozen. Lees onze MR-info in de schoolgids en op onze schoolwebsite voor een goed overzicht van onze activiteiten . De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende ouders: (mr.de-esch@konot.nl)


dir.de-esch@konot.nl

basisschool De Esch Tel: 0541-513460

Richard Jansink (voorzitter)

Esther Oude Wolbers

Angela Albers

Marian Roelofs

Namens het personeel hebben zitting in de medezeggenschapsraad: Wilma Reuver

Toon Althanning

Bennie Haarman

Rob Tanke

Toegevoegde leden: 1 adviserend lid vanuit de directie

www.bs-de-esch.nl

De esch proefkalender 3 (3)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you