Page 1

Söderbykarls förskola Föräldrar Förskola - Våren 2012 Utveckling och lärande

36 svar, 95%

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012 Söderbykarls förskola föregående år

1

2011

1

2010

Söderbykarls förskola föregående år

2011

2

2010

2 20

32

63

4. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling. 2012

2 30

34

60

3,6

3

3,7

31

3,6

3

3,7

11

4

3,3

8

4

3,3

28

69

3,5 3,2

15

8

42

35

4

11

4

18

64

3,6 3,8

22

78

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

3,6

15

12

73

3,6

7

29

64

3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 2012

3,8

17

83

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012 2

21

78

2. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 2012

Medelvärde 010 3,8

Söderbykarls förskola föregående år 2011 2010

5. Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs. 2012

2

40

45

6. Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas. 2012

20%

Stämmer mycket bra

31

19

42

10%

21

39

36

2010

30%

11

42

56

Söderbykarls förskola föregående år 2011

Påståendet 2010 och 2011 löd: Mitt barn tycker att det är roligt att gå i förskolan 0% Påståendet 2010 och 2011 löd: Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov

46

42

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

4

36

46

2010

2

28

69

Söderbykarls förskola föregående år 2011

1

6

32

58

40%

Stämmer ganska bra

50% Vet inte

60%

70%

Stämmer ganska dåligt

80%

2

3,3

3

3,5

4

3,1

8

90%

Stämmer mycket dåligt

100%

(103.17)

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

3,0


Söderbykarls förskola Föräldrar Förskola - Våren 2012

36 svar, 95%

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

Medelvärde 3,6 30 13

31

53

7. Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk. 2012

3,8

6

22

72

Söderbykarls förskola föregående år 2011 2010 Genomsnitt Norrtälje kommun 2012 8. Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik. 2012

30

19

29

49

3,8

11

22

67

3,6

Söderbykarls förskola föregående år 2011 2010 27

56

9. Förskolan dokumenterar vad barnen lär sig. 2012 Söderbykarls förskola föregående år

Ansvar och inflytande

1

2011

1

2010

81

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

Söderbykarls förskola föregående år

2011

2

2010

Påståendena 2010 och 2011 löd: 0% 1 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp (t.ex. individuell utvecklingsplan, portfolio, skriftlig information) 2 Mitt barns tankar och idéer tas tillvara

Stämmer mycket bra

3,3

30%

20

4

Stämmer ganska bra

50% Vet inte

60%

20

4

Stämmer ganska dåligt

8

80%

90%

Stämmer mycket dåligt

3,5 3,5

14

70%

3,5 3,4

46

40%

3,6 3,7

39

27

20%

19

19

29

29

10%

3,5

44

42

19

18

35

32

46

11. Mitt barns tankar och intressen tas till vara. 2012

3,8

14

38

27

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

3

11

32

50

2010

17

28

61

Söderbykarls förskola föregående år 2011

3,5

18

30

50

10. Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan. 2012

2

12

27

42

5 1

11

11

61

11

100%

(103.17)

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

3,4 3,2


Söderbykarls förskola Föräldrar Förskola - Våren 2012

36 svar, 95% Medelvärde

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

69

12. Mitt barn är tryggt i förskolan. 2012

75

Söderbykarls förskola föregående år 2011

43

21

14. Mitt barn lär sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andra. 2012

50

33

1

2010

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012 15. Det är arbetsro i barngruppen. 2012 Söderbykarls förskola föregående år

2

Påståendet 2010 och 2011 löd: Mitt barn lär sig att fungera i grupp Påståendet 2010 och 2011 löd: Det är arbetsro i verksamheten

2

2011

2

2010 0%

42

27

10%

20%

Stämmer mycket bra

30%

20

40%

Stämmer ganska bra

50% Vet inte

60%

3,8

8

3,6

6 2

3,3

3

70%

Stämmer ganska dåligt

3,0

23

80%

90%

Stämmer mycket dåligt

3,5 3,1

18 8

3,5 3,6

6

32 42

3,6

11

23

25

3,9

17

34

25

6

3,5

38

50

3,7

12

21

36

2 20

14

68 54

3,6

14

19

34

2011

7

69

49

Söderbykarls förskola föregående år

3,4

14

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

1

4

24

57

2010

3,7

8

81

Söderbykarls förskola föregående år 2011

3 3

23

72

13. Personalen bryr sig om mitt barn. 2012

3,7

7

69

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

1

19

46

2010

2 21

26

100%

Pilen AB (103.17)

Normer och värden


Söderbykarls förskola Föräldrar Förskola - Våren 2012

36 svar, 95% Medelvärde

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012 16. Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex 2012 mobbning. Söderbykarls förskola föregående år 2011

44

24

42

30

22

21

3,6 3,7

36

2010

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

55

17. Personalen ingriper om något barn behandlas illa på förskolan. 2012 Söderbykarls förskola föregående år

1

2011

1

2010

23

50

18

25

29

25

21

46

21

25

3,7

25

3,0

38

3,5

15

Skola och hem

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012 18. Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i 2012 förskolans verksamhet. Söderbykarls förskola föregående år 2011

41

34

10

13

44

3,6

42

3

8

3,3 3,4

6

2010

50

19. Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål. 2012

42

Söderbykarls förskola föregående år 2011

Påståendet 2010 och 2011 löd: Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa

0%

21

38

10%

20%

Stämmer mycket bra

7

8

56 50

2010 1

33

18

42

30%

40%

Stämmer ganska bra

50% Vet inte

60%

12

70%

Stämmer ganska dåligt

80%

2

3,4

3

3,4 3,1

11

90%

Stämmer mycket dåligt

8

100%

Pilen AB (103.17)

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

3,1


Söderbykarls förskola Föräldrar Förskola - Våren 2012

36 svar, 95% Medelvärde

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012 20. Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt 2012 barn stöds på bästa sätt. Söderbykarls förskola föregående år 2011

53

34

6

58

5 2

3,5

3

3,6

3

3,5

39

2010

1

Styrning och ledning

60

2

2010

33

Påståendena 2010 och 2011 löd: 1 Jag har fått information om målen som styr verksamheten 2 Ledningen på mitt barns förskola är bra 3 Mitt barn har bra lärare/personal

2011

3

2010 0%

12

28

14

4

23

14 19

50% Vet inte

60%

70%

3 31

Stämmer ganska dåligt

3,8

90%

Stämmer mycket dåligt

3,6 3,8

3,5

12

80%

3,0

3,0

12

31

3,4

2,7

14

25

58

Stämmer ganska bra

3

22

75

Stämmer mycket bra

2,9

28

40%

3,1

6

4

78

30%

11

6

11

42

20%

3,8

22

66

10%

8

19

14 11

46

23. Mitt barn har kompetent personal. 2012 3

18

28

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

Söderbykarls förskola föregående år

11

31

49

22. Jag har förtroende för förskolechefen (eller motsvarande). 2012 2011

14

35

5

8

46

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

Söderbykarls förskola föregående år

4

83

2010

2

27

100%

Pilen AB (103.17)

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012 21. Förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr 2012 förskolan. 1 Söderbykarls förskola föregående år 2011


Söderbykarls förskola Föräldrar Förskola - Våren 2012

36 svar, 95% Medelvärde

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012 24. Mitt barns individuella utvecklingsplan följs upp och utvärderas 2012 regelbundet. Söderbykarls förskola föregående år 2011 2010

46

Övergripande frågor

21

27

41

12

26

12

22

32

25

23

6

18

31

8

7

35

Stämmer mycket bra

30%

1 4 2

Stämmer ganska bra

50% Vet inte

60%

70%

4 4

3,6

4

3,3

Stämmer ganska dåligt

90%

Stämmer mycket dåligt

3,6 3,8

8

80%

3,6 3,8

2 4 2

31

40%

3,4 2,9

32

58

20%

6

17

64

10%

3,0

2,5

20 83

2010

3,0

12

71

Söderbykarls förskola föregående år 2011

11

29

27. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. 2012

8

17

50

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

3,5

12

27

64

2010

4 4

35

83

Söderbykarls förskola föregående år 2011

3,6

18

4

66

26. Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola. 2012

3

15

10

56

3,4

6

29

38

3

7

28

43

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012

0%

15

64

Genomsnitt Norrtälje kommun 2012 25. Jag fick tillräcklig information för att kunna göra ett aktivt val av 2012 förskola. Söderbykarls förskola föregående år 2011 2010

29

4

3,7

4

3,4

100%

Pilen AB (103.17)

Kommunspecifika frågor


Söderbykarls förskola Föräldrar Förskola - Våren 2012

36 svar, 95% Medelvärden per målområde Utveckling och lärande 4 3,7

Övergripande frågor

Ansvar och inflytande

3 3,5

3,8

3,6 3,6

3,5

2

1 3,2

Kommunspecifika frågor

3,6

3,5

3,7

3,4

3,5

Styrning och ledning

Normer och värden

3,4

3,5

Skola och hem

Genomsnitt Norrtälje kommun

Söderbykarls förskola


Om undersökningen Bakgrund

Läsanvisningar för resultatdiagrammen

Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola och gymnasieskola. Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och flertalet frågor är gemensamma. I 2012 års undersökning deltog 10 kommuner och totalt 67800 elever och föräldrar från 891 skolor.

Diagrammen visar svarsfördelningen dvs. hur stor andel (%) som valt respektive svarsalternativ för varje påstående. Varje påstående har fyra uppsättningar av staplar: genomsnittet för hela kommunen 2012, årets resultat och, om det finns tillgängligt, resultaten från 2010 och 2011. Staplarna för genomsnittet för hela kommunen är blå och röda, medan de gröna och röda hör till den aktuella enheten.

Metod Respondenterna fick fylla i en enkät som distribuerats via de deltagande skolorna. Enkäten innehöll 23-31 påståenden som föräldrar respektive elever fick ta ställning till. En skala i fyra steg användes: Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt och Stämmer mycket dåligt. Det var även möjligt att svara Vet inte. Formulären delades ut från den 1 februari och samlades in fram till den 28 mars 2012. Urval Undersökningen är en totalundersökning, dvs samtliga barn eller elever i kommunen deltar inom de utvalda skolåren. Till och med skolår 8 svarade barnens föräldrar och från och med skolår 5 deltog eleverna själva. Antalet inkomna svar samt svarsfrekvens för den grupp som redovisas finns i övre högra hörnet av varje resultatdiagram.

Den mörkgröna eller mörkblå stapeln till vänster visar hur många som svarat ”Stämmer mycket bra" och den mörkröda till höger visar hur många som svarat ”Stämmer mycket dåligt". De ljusare staplarna visar andelarna som svarat med något av de två mittenalternativen enlig bilden nedan. Andelen som svarat "Vet inte" visas i grått mellan de två "sidorna" i skalan. Siffrorna på staplarna anger procent och summerar till 100%, avrundningar kan dock förekomma. Stämmer mycket bra 4

Stämmer Stämmer Stämmer ganska bra ganska dåligt mycket dåligt 3

2

1

Mittpunkt = 2,5

I högra kanten av diagrammen finns även ett medelvärde för varje stapeluppsättning. Det är beräknat genom att Stämmer mycket bra fått vikt 4 och sedan fallande ner genom skalan till vikt 1 mot Stämmer mycket dåligt. Mittpunkten på skalan är 2,5. Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som visar medelvärdena i genomsnitt per målområden.

Pilen AB | Box 111 92, 100 61 Stockholm | 08-591 236 50 | http://www.pilen.se

foraldraenkat  
foraldraenkat  

enkat,sok,forskola

Advertisement