Page 1

BYRÅDSVALG 2013

ANDERS

KRONBORG


ESBJERG ER EN FANTASTISK BY Esbjerg er en fantastisk by, og man skal ikke snakke med mange esbjergensere for at finde ud af, at de socialdemokratiske principper lever i bedste velgående. I Esbjerg er der en god balance mellem ret og pligt: Vi hjælper hinanden, og alle gør deres del af arbejdet. Jeg er født og opvokset i Esbjerg. Byen er min identitet. Den har givet mig både tryghed og mine bedste oplevelser. Her har jeg mødt de mest fantastiske mennesker og opbygget vigtige venskaber. Og her ønsker jeg, mine børn skal vokse op! Jeg har nu siddet i byrådet i to perioder, hvor jeg har arbejdet hårdt for at påvirke beslutningerne i den rigtige retning. I begge perioder har omdrejningspunktet for mit arbejde været en fast tro på, at et stærkt fællesskab giver det enkelte menneske de bedste muligheder for at skabe et godt liv. Som familiefar ved jeg, hvordan man vil gøre sit bedste for at give sine børn en tryg og oplevelsesrig opvækst. Men jeg ved også, at i en travl hverdag så er familien ikke alene om dette arbejde. Kommunen hjælper til med pasnings-, skole- og fritidstilbud. Og her spiller fællesskabet en afgørende rolle. Det er derfor ikke uvæsentligt, hvem du giver ansvaret for at passe på kommunens fællesskab de næste 4 år. Jeg påtager mig gerne et ansvar!

Venlig hilsen Anders Kronborg - Nr. 2 på liste A


HJÆLP TIL UDSATTE BØRN Vi skal ikke acceptere, at børn bliver ladt i stikken. Jeg er klar over, at det selvfølgelig koster mange penge at hjælpe udsatte børn. Jeg er dog ikke et sekund i tvivl om, at vi ikke kan være andet bekendt. For mig kommer børnene før alt andet. Esbjerg skal i fremtiden være kendt som BØRNENES KOMMUNE.

EN STYRKET SKOLE- OG UDDANNELSESBY Esbjerg som uddannelsesby starter allerede i folkeskolen. Vi skal sikre, at alle børn udnytter deres muligheder maksimalt. Jeg vil have en skole med høj kvalitet – med moderne undervisningsmaterialer og inspirerende lokaler. Folkeskolen skal føle sig som en del af uddannelsesbyen, og samarbejdet med byens øvrige uddannelser kan sagtens styrkes endnu mere.

ENERGIMETROPOL ER NØGLEN TIL VÆKST En stærk og offensiv erhvervspolitik kræver en ekstra indsats. Vi skal gøre mere for at flere virksomheder kan se muligheder i Esbjerg. Det skal være særligt attraktivt at drive virksomhed og arbejde i Esbjerg. Nye uddannelser skal tiltrækkes, og børnepasningsmulighederne skal være i orden. Vi skal sikre attraktive byggegrunde og bedre infrastruktur, og vi skal udnytte og styrke Esbjergs status som Energimetropol og kraftcenter for energiteknologi og offshore.


KORT OM ANDERS Jeg er 31 år, uddannet lærer fra Ribe Seminarium og arbejder som folkeskolelærer i Esbjerg. Jeg brænder for at gøre en forskel og gøre det sted, jeg bor, mere attraktivt. Jeg elsker min familie, og når vi skal slappe af, benytter vi ofte nogle af kommunens tilbud. Min søn Lauge holder meget af en tur på Fiskeri- og Søfartsmuseet eller Svømmestadion Danmark. Nogle gange kan der også gå flere timer med at besøge ænderne i Vognsbølparken. Jeg prøver også at få tid til lidt fritidsinteresser, hvor cykling og løb er mine foretrukne interesser. Jeg har cyklet til Paris 3 gange med Team Rynkeby Bramming, og jeg har genoptaget min interesse for maratonløb. Går alt efter planen, regner jeg med at deltage i Berlin Marathons 40 års jubilæum. Det vil så blive mit syvende maratonløb.

”Alle borgere i Esbjerg Kommune skal have muligheden for et godt liv, uanset social, økonomisk eller etnisk baggrund.” - Anders Kronborg, politisk ordfører for Socialdemokraterne i Esbjerg Kommune.

ANDERS BLIVER SENDT TIL PARIS MED RYNKEBY, AF SØNNEN LAUGE.

FØLG MIG PÅ FACEBOOK

MELD DIG IND

Vil du engagere dig i min politik? Eller har du lyst til at hjælpe, så følg mig på:

SMS ’SOCIALDEMOKRAT’ og dit navn til 1241* og støt Socialdemokraterne. Et medlemskab koster ca. 400 kr. årligt.

facebook.com/anders.kronborg

*Alm. sms-takts. Tjenesten udbydes af Socialdemokraterne, Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C. Tlf.: 7230 0800

Danasvej 7 · DK-1910 FreDeriKsberg · TeleFon 72 300 800 · socialDemoKraTerne.DK

Anders Kronborg  

Anders Kronborg, Socialdemokraterne. Valgfolder til kommunalvalget 2013!

Anders Kronborg  

Anders Kronborg, Socialdemokraterne. Valgfolder til kommunalvalget 2013!

Advertisement