Page 9

9

Forpliktet oss på å være barnas foreldre - Vi forsøker å forklare og dokumentere for UDI så godt det lar seg gjøre om de nære båndene mellom Landry og oss. Landry står oppført i mitt identitetskort fra Kongo på linje med de andre barna mine. Dette identitetskortet, som er gitt meg av kongolesiske myndigheter, viser at jeg og min mann har forpliktet oss på å være barnas foreldre og verge, også for Landry. Dette er det sterkeste formelle beviset vi kan legge frem for UDI. Men dette er ikke nok for norske myndigheter. Vi har hver gang fått avslag på vår søknad, sier Esperance oppgitt. I dag bor Landry i Kinshasa sammen med en annen familie som prøver å gi ham et hjem. Men familien Mbuebue bekymrer seg. For Kongo er fremdeles strekt preget av uroligheter. Tusenvis av mennesker er fortsatt på flukt, og hvert år drepes mange mennesker i krigshandlinger. Kongolesere selv kaller krigen

”Mineralkrigen”, fordi det er en krig om hvem som skal ha rettighetene til og kontroll over landets verdifulle mineraler. Striden gjelder blant annet gull og coltan – et viktig stoff for produksjon av mobiltelefon. - Det er svært vanskelig å vokse opp i Kongo mens foreldre og søsken er i Norge. Vi ønsker at Landry skal få de samme mulighetene som de andre barna våre til å vokse opp i frihet og fred, til å gå på skole og få utdannelse. Så lenge adoptivsønnen vår ikke får være sammen med oss, føler vi at en i familien mangler, sier Esperance og Jean Alidor mens de blar i avslagene fra UDI og UNE.

I forrige Interkultura annonserte vi at Esperance Mbuebue høsten 2008 er inne i vikariat for Mildrid Wik som leder av KIA Trondheims arbeid på senteret i Kongensgate i Trondheim .

Foto: www.torethomassen.no

Multikulturell gospel på i Lillesand.

Det var altså et lite fyrverkeri som plutselig smalt av der, sier Tore Thomassen, arrangør av Sakralfestivalen. Han sikter til konserten med KIAs multikulturelle gospelkor og høy energi på scenen. Av Sigrun Saltbones Lauvland info@kianorge.no

Den multireligiøse musikkfestivalen Sakralfestival gikk av stabelen i Lillesand 21. – 24. september. For første gang fikk Lillesand og Norge fire dager med separate arrangementer ulike steder i byen, med religiøs musikk fra mange steder. Det var kjernesanger fra bedehuset med Per Oddvar Hildre og syv gamle trøorgel i Lillesand kirke, konsert med Hare Krishnamusikk, konsert med sikhenes hellige musikk, sufitradisjonsmusikk, buddhistisk musikk og altså en egen gospelnight lørdag kveld med KIAs multikulturelle gospelkor i fri eksplosjon på scenen i Lillesand Bedehus. - Jeg er veldig fornøyd med det dere fra KIA legger igjen, de relasjonene dere forsøker å bygge opp når dere synger. Og dere viser jo at det går an. Det tror jeg er viktig for folk å se, det er ikke bare ønsketenkning, noen har satt flerkulturelt fellesskap ut i livet. Det syns jeg er meget forbilledlig, sier Tore Thomassen festivalarrangør

- Sangene til KIAs multikulturelle gospelkor fungerer veldig fint, og det er fint når du får med mye av gospelens forskjellige røtter. Dere viser en vei både bakover og framover gjennom preget i sangene deres, for det handler om tilhørighet og samtidig det å skape nye uttrykk. Gospel skal ikke være statisk, har aldri vært og skal ikke bli, dere tar jo med dette gospelen videre, sier Thomassen. På noen av festivalens arrangementer kom det mange folk, på andre ikke. - Det kan jo bli smalt når man lager arrangementer med hver sine ting, men det måtte vi gjøre for å ta hver ting på alvor, sier Thomassen. - Når man ønsker å la ulike genre møtes uten å blandes, da blir det ikke kommersiell underholdning, men en slags fundamental erkjennelse. Med denne festivalen vil vi gjerne speile mangfoldet og samtidig ta enkeltbitene på alvor. Da er det nødvendig å være tydelig. Festivalen skulle ikke være noen slags religionsblanding, men et torg hvor vi satte oss ned og lyttet til hverandre, avslutter en fornøyd festivalarrangør.

KIA Interkultura 03/08  
KIA Interkultura 03/08  

Interkulturell nyhestmagasin fra Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Advertisement